PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ"

Transkript

1 Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

2 2 Bydlete s RCB

3 EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku byla brožurka. Taková tenká, ale plná užitečných věcí. Chtěli jsme pomoci klientům s informacemi o změnách legislativy, o nových trendech a všem, co nás tehdy napadlo, že by mohlo být užitečné. Pak přišel nápad - namísto brožurky vydávat pro naše klienty opravdový časopis. Protože jsme se tehdy zabývali převážně obnovou panelových domů, najít název netrvalo dlouho - Náš panelák. Časem jsme ale trochu pozměnili naše hlavní zaměření na obyvatele paneláků a náš záběr rozšířili vlastně na všechny vlastníky a nájemníky, kteří méně nebo více spokojeně žijí v bytových domech. Od Aše až po Zlín. Proto po dvou letech měníme nejen název časopisu, ale částečně i jeho obsah. Chceme prostřednictvím stránek našeho časopisu vstupovat do vašich bytů s informacemi, které vás zajímají, které opravdu potřebujete a které vám přinesou nové poznatky a věříme, že i užitek. Chceme a budeme vašim rádcem a průvodcem ve spletitých oblastech obnovy panelových domů a získávání dotací. Ale nejen tady. Zatím jsme uváděli především odborné a možná trochu jednostranně zaměřené informace. Nyní chceme do časopisu zařadit informace pro široké spektrum čtenářů. Máme zájem o vaše poznatky, informace a zkušenosti. Pokud má někdo z vás nejen dobrou, ale i špatnou zkušenost s dodávkou prací, se stavební firmou, s úřady a vůbec všemi, s nimiž se ve svém životě v domě setkáváte, podělte se o ně s ostatními čtenáři. Vaše názory rádi uveřejníme. A co najdete v dnešním první čísle Bydlete s RCB? Rozhodně si pozorně přečtěte dva články, které jsou hlavním tématem dnešního vydání - od změn v Programu Panel až po Zelenou úsporám, což si jistě s chutí přečtou také majitelé rodinných domů. Pokud jste ještě neměli možnost vidět tentýž dům na běžném snímku a na fotografii pořízené termokamerou, zkuste posoudit rozdíly v článku Tepelný most, zákeřný ničitel domů. A už jste někdy předělávali panelákový byt? Ne? Možná oceníte zkušenosti mladého páru, který se s vervou do takové rekonstrukce pustil a zjistil, jak se staví noční můra. Možná vás také zaujmou fotografie panelových domů ze sladké Francie a nebo některé naše zasvěcené rady. Křížovku jsme si nechali nakonec, třeba se vám podaří něco vyhrát. Ale čtení není všechno. Život je daleko pestřejší. Ze zkušenosti mohu říci, že každý byt, ať již panelový nebo jiný, i kdyby byl sebelépe zařízen, měl ten nejkrásnější výhled na světě, nebude nikdy tím pravým místem k žití, pokud nebudu vycházet se sousedy. Proto nám všem přeji jenom samé rozumné a příjemné sousedy, s nimiž se krásně domluvíte a s kterými je setkání potěšením. Pak budete mít určitě klid. Třeba k tomu, abyste se mohli věnovat čtení našeho časopisu a možná i psaní příspěvků. Jednoduše zkuste bydlet s RCB :-) Hana Chlebcová

4 4 Bydlete s RCB OBSAH 5 Program PANEL přináší výrazné změny Z textu programu mizí slovo panel a procento podpory bude vyšší 10 Průkaz energetické náročnosti budov Administrativní zátěž nebo přínos pro stavebníka? 12 Tepelný most, zákeřný ničitel domů 13 Jak je to vlastně s dýcháním domu? Nenaslouchejte těm, kteří prodávají zázračné nátěry 15 Několik postřehů předsedy výboru SVJ Poznáte dobrého projektanta? 16 Jak se staví (noční můra) Panelstory jedné rekonstrukce bytu 18 Co nového v dotacích? Dotace z integrovaného operačního programu (IPRM) a program Zelená úsporám 22 Okno musí chránit váš majetek Bezpečnost otvorových výplní v obecném pohledu 24 Galerie na stěnách z panelů 25 Co je povinen platit nový vlastník bytu? 27 Výstavy a veletrhy 28 Dům CEEERES Tým RCB 31 Luštěte s námi BYDLETE S RCB - ČASOPIS NEJEN PRO REVITALIZACI BYTOVÝCH DOMŮ Vydává: FINALL - Holding s.r.o., Třebického 1101, Jindřichův Hradec Šéfredaktorka: Hana Chlebcová, Tel.: Editor, marketing a inzerce: Mgr. Alexandr Kalmus, Tel.: Distribuce: RCB servis s.r.o. Graphic design: Vladimír Šopík, sazba a zlom LD STUDIO Tel.: Tisk: LV PRINT, Uherské Hradiště Příspěvky a dotazy zasílejte na ovou adresu: Toto číslo vyšlo v dubnu 2009

5 UDÁLOSTI VE STAVEBNICTVÍ Bydlete s RCB 5 Program PANEL přináší výrazné změny Z textu programu mizí slovo panel a procento podpory bude vyšší Slovo KRIZE slyšíme stále častěji. Média se předhánějí v negativních scénářích vývoje ekonomiky nejen světové, ale i té, která se nás dotýká každý den. Někteří již na vlastní kůži poznali, co se za tímto nepříjemně znějícím slovíčkem skrývá. Ale přiznejme si, že kromě oněch negativních dopadů je tu i jeden aspekt, který významně ovlivní trh a částečně může zmírnit nepříjemné dopady změn ekonomiky. Je jím pomoc státu při opravách domů a s největší pravděpodobností již ne pouze těch panelových. Sami dobře víte, v jakém stavu je existující bytový fond. Zvláštní pozornost státu byla zatím věnována panelovým bytovým domům, které jsou poznamenány nejen zanedbanou údržbou, ale podstatné nedostatky pramení již z období jejich projektových příprav a realizací v období do roku Ohlédněme se do nedávné historie. Opravy panelových domů byly podporovány od roku 2000 ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování. Od roku 2001 přešla realizace podpory na Státní fond rozvoje bydlení, a to podle podmínek nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů. V praxi se setkáváme se stále větším zájmem o tuto formu státní podpory. K důvodům patří, mimo jiné, také zájem vlastníků bytů zvyšovat technickou kvalitu jejich majetku a postupující privatizace bytového fondu, umožňující novým vlastníkům převzít odpovědnost za zvýšení úrovně jejich bydlení. Novela Panelu na obzoru Co se tedy chystá? Pro zajištění výraznější úspory energie v bytových domech se jeví nezbytným zahrnout do podpory rekonstrukce bytových domů také domy postavené nepanelovou technologií. Takové domy jsou navíc zpravidla podstatně staršího data výstavby a mohou Přijetím navržené novely tak dojde nejen ke zlepšení technického stavu bytových domů, ale návrhem se mění i jedna ze zásadních myšlenek programu - navrací se do něj komplexnost provedených oprav. přispět, vzhledem k relativnímu vyjádření úspory energie na bytovou jednotku, větším podílem na celkové úspoře energií. Právě proto se nedávno česká vláda zabývala změnou podmínek podpory. Přijetím navržené novely tak dojde nejen ke zlepšení technického stavu bytových domů, ale návrhem se mění i jedna ze zásadních myšlenek programu - navrací se do něj komplexnost provedených oprav. Předmětem návrhu jsou tedy nejenom domy panelové, ale i bytové domy vystavěné jinou než panelovou technologií (zděné domy, apod.). To znamená, že v případě přijetí novely vládního nařízení bude možné čerpat návratek úrokové sazby nejen na opravy panelových, ale i ostatních bytových domů. Rodinné domy v tomto návrhu novely zahrnuty nejsou, tato problematika bude řešena v rámci programu Zelená úsporám, o němž píšeme na jiném místě tohoto vydání.

6 6 Bydlete s RCB Původní vládní nařízení (č. 299/2001 Sb.) prošlo několika novelami, z nich nejvýznamnější byla změna č. 325/ 2006 Sb., která přinesla podstatné zjednodušení programu. K tomuto datu totiž z programu zmizela požadovaná komplexnost opravy. K získání dotace v současné právní úpravě (polovina března 2009) postačí splnění dvou základních podmínek: - předmětem opravy nebo modernizace panelového domu musí být alespoň oprava statických poruch, - předmětem opravy nebo modernizace panelového domu musí být zlepšení tepelně technických vlastností (to neplatí, jestliže stav panelového domu žádnou z těchto oprav nebo modernizací nevyžaduje). K podání žádosti o dotaci tedy nyní postačí splnění energetické náročnosti budovy (dané zvláštním předpisem) a dále zajištění opravy případných statických poruch. Tzv. návratek úrokové sazby úvěru je poskytován plošně ve výši dvou procentních bodů z úroku poskytnutého úvěru. A aby se to lépe počítalo, v penězích to znamená, že při úvěru ve výši 6 milionů korun je státem vrácena částka přibližně jeden milion korun. Což rozhodně není málo. Předkládaný návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů, vrací zpět do programu problematiku komplexní opravy domu. Současně s uvedenou úpravou je předmětem navrhované změny i výše navracené částky. A sice návratek ve výši 2,5 dále 3 a 4 procentních bodů úrokové sazby. Je pochopitelné, že podmínkou čerpání té které výše návratku bude určený rozsah opravy. O dvou a půl až do čtyř procent Již při snaze o získání nejnižší navracené částky (2,5 %) bude potřeba zahrnout do rozsahu oprav, mimo jiné, i opravu rozvodů teplé a studené vody, kanalizace, rozvodů plynu atd. V případě žádosti o návratek tří procentních bodů bude potřeba pravděpodobně opravu nutné rozšířit ještě minimálně o opravu výtahu, rozvodů elektřiny, zkvalitnění regulace otopné soustavy atd. Rozsah opravy potřebný pro získání návratku ve výši čtyř procentních bodů bude znamenat rozšíření opravy také o opravu bytových jader, modernizaci otopné soustavy, včetně využití obnovitelných zdrojů energie, spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a pravděpodobně i instalaci termosolárních panelů. Uvedené činnosti nebude nutné do rozsahu oprav zařadit v případě, kdy bude prokázáno, že dům uvedenou opravu nepotřebuje. Již z výše uvedeného výčtu potřebného rozsahu oprav je zřejmé, že na návratek úroku ve výši čtyř procentních bodů, v případě přijetí novely v předkládaném znění, dosáhne pouze mizivé procento žadatelů. Naopak velice reálným je návratek ve výši 2,5 a 3 procentních bodů úroku. Při porovnání současného a budoucího stavu jsou domy, které již dnes plní potřebný rozsah oprav pro návratek 3 procentních bodů a nyní mohou čerpat pouhá 2 procenta. Rozdíl v tomto případě činí u námi uváděného úvěru ve výši 6 mil. Kč částku ve výši cca 600 tis. Kč. Tedy jde o více než půl milionu korun navíc (!). Ze zkušeností z praxe uvádíme případ domu, jehož rozsah plánovaných oprav plně pokrývá komplexní opravu domu pro rozsah 3 procentních bodů a rozdíl ve výši získaných prostředků činí dokonce dva miliony korun. Ze zkušeností z praxe uvádím případ domu, jehož rozsah plánovaných oprav plně pokrývá komplexní opravu domu pro rozsah 3 procentních bodů a rozdíl ve výši získaných prostředků činí dokonce dva miliony korun. Na druhou stranu budou žadatelé, zejména menší domy, u nichž bude nově požadovaná komplexnost opravy znamenat stěží překonatelný nárůst pravidelných měsíčních úhrad. Svou roli sehraje pochopitelně i současný technický stav domu, výše vlastních zdrojů, které budou k úhradě opravy použity, a v neposlední řadě i výše současného fondu oprav. Snížení spotřeby energie je pro stát důležité Při rozhodování o provedení opravy domu je však potřeba vidět nejenom plánovanou výši plateb do fondu oprav, ale i snížení energetické spotřeby domů. Současná energetická spotřeba domů činí přibližně 40 % celkové roční energetické spotřeby v České republice (energetická spotřeba bytových domů v této spotřebě představuje cca 27 %, tato hodnota nezahrnuje spotřebu energie v rodinných domech). Pokud by byla realizována komplexní rekonstrukce bytových domů postavených po roce 1920 a ostatní energetické spotřeby by se nezměnily, zároveň za předpokladu stávajících technických standardů, bylo by dosaženo snížení podílu energetické spotřeby bytů v uvedeném segmentu bytových domů z 27 % na cca 17 % celkové spotřeby energie. Vzhledem k současnému tempu průměrného počtu zregenerovaných bytů - přibližně 17 tisíc bytů ročně, se předpokládá roční úspora energie na

7 Bydlete s RCB 7 vytápění a částečně ohřev teplé vody ve výši cca 380 tisíc GJ. V plánu je zvýšení počtu regenerovaných bytů minimálně na cca tisíc ročně ve výhledu pro roky Ve výhledu let se následně počítá s teoretickou regenerací přibližně 100 tisíc bytů ročně, a to jak panelových bytových domů, tak v domů postavených nepanelovou technologií. Zjednodušeně je možno říci, že komplexní opravou domu dojde k úspoře energií ve výši cca 40 % současné spotřeby. Jednoduchým výpočtem se poté dostáváme k tomu, že přeplatek úrokové sazby po dobu 15 let je ve většině případů pokryt plánovanou úsporou energie. Opravdu víme o Panelu vše? V případě, že vstoupí v platnost novela vládního nařízení č. 299/ 2001 Sb., dojde v programu PANEL k výraznému posunu. Ve své praxi se stále setkávám s tím, že vlastníci a nájemníci panelových bytů o programech podporujících opravy příliš neví. Zkusme si tedy srovnat podmínky současné úpravy programu PANEL s tím, co nás pravděpodobně čeká. Vezměme si pro porovnání konkrétní panelový dům s těmito výchozímu daty: Počet jednotek v domě: 37 Podlahová plocha jednotek: m 2 V roce 2008 bylo za teplo uhrazeno celkem Kč Částka skládaná do fondu oprav na 1 m 2 podlahové plochy jednotky (bytu): 18 Kč Cena opravy domu v rozsahu: zateplení, výměny oken, nového zatepleného střešního pláště, opravy balkonů, zateplení vybraných vnitřních částí domu (stropy ve vstupním vestibulu), sanace statických poruch, je dle smlouvy o dílo se stavební firmou 5 milionů 968 tisíc Kč. Společnost RCB zajišťuje administraci projektu a výpočty. Podívejme se tedy, o kolik si domy s novelou Programu PANEL polepší. SOUČASNÁ VÝŠE PODPORY 2 PROCENTNÍ BODY Následující tabulka popisuje situaci, kdyby byla oprava domu hrazena úvěrem BEZ použití dotace v programu PANEL: Měsíční platby dnešní stav bez oprav Z výše uvedeného výpočtu je zřejmý nárůst platby do FO oproti současnému stavu z 18 Kč na 1 m 2 podlahové plochy jednotky na částku 28 Kč na 1 m 2 podlahové plochy jednotky. Zároveň je ale předpoklad úspory plateb za teplo, kdy je dnes, před opravami, hrazena částka v průměrné výši 15 Kč na 1 m 2 podlahové plochy jednotky a po provedené opravě domu je předpoklad poklesu platby na částku 9 Kč z 1 m 2 podlahové plochy jednotky. Celkově by tedy nárůst plateb činil 4 Kč z m 2 podlahové plochy jednotky. Další tabulka uvádí data v případě, že dům bude čerpat dotaci v Programu PANEL: v současné výši 2procentních bodů: Rozečteme-li výši navrácených prostředků na 1 m 2 a měsíc, bude vrácena částka ve výši cca 3 Kč. Nárůst plateb bude činit 1 Kč z metru čtverečního podlahové plochy jednotky. Podíváme-li se na čísla celkem: obnova ihned Fond oprav / m 2 18 Kč 28 Kč Teplo / m 2 15 Kč 9 Kč Platba celkem 33 Kč 37 Kč Měsíční platby dnešní stav bez oprav obnova ihned Fond oprav / m 2 18 Kč 28 Kč Teplo / m 2 15 Kč 9 Kč Dotace - PANEL 0 Kč -3 Kč Platba celkem 33 Kč 34 Kč Půjčeno Zaplaceno za 15 let Přeplatek půjčené částky Úspora za teplo Kč Kč Kč Kč Vlastníci jednotek plánují čerpat úvěr ve výši Kč. V případě, že bude úvěr splácen po dobu 15 let s úrokovou sazbou fixovanou po celých 15 let ve výši 5,2 %, bude celková úhrada bankovnímu ústavu činit Kč. Úspora za teplo V případě úspory plateb za teplo 40 % a předpokládanému nárůstu ceny tepla pouhých 2 % meziročně, je reálná výše úspory platby za teplo z patnáct let celkem Kč. Zdá se Vám úspora příliš vysoká? Počítejme spolu: Cena tepla uhrazená za dům v roce Kč. Předpoklad výše úhrady tepla po opravě domu při úspoře 40 % Kč. Uvažovaný nárůst ceny tepla činí 2 %, úhrada za teplo po dobu trvání úvěru 15 let, bude v případě neopraveného domu činit cca Kč. V případě opraveného domu je předpokládaná úhrada ceny tepla za 15 let při nárůstu ceny o 2 % přibližně Kč. Rozdíl = předpokládaná úspora plateb za teplo za dobu 15 let = Kč. Jestliže se vám zdá úspora spotřeby tepla ve výši 40 % příliš vysoká, je možné doložit na konkrétních příkladech reálnost uvedených čísel. Pro zajímavost, energetickým auditem byla pro uváděný dům vypočtena předpokládaná úspora tepla, při dodržení navrhovaných opatření, dokonce na 54 procent. V příkladu tedy bylo uvažováno s úsporou, která je dosahována na většině sledovaných domů - tedy 40 %. Celková bilance za předpokladu čerpání dotace: Půjčeno Zaplaceno za 15 let Dotace - PANEL 2 % Přeplatek půjčené částky Úspora za teplo Kč Kč Kč Kč Kč Návratek prostředků v rámci dotace v programu PANEL (2 %) bude cca Kč a úvěr bude přeplacen o částku Kč.

8 8 Bydlete s RCB BUDOUCNOST 3 PROCENTNÍ BODY Dům má již z minulosti provedenu výměnu rozvodů ZTI (voda, odpady) a v domě je nový domovní výtah. Není tedy potřeba výrazně rozšiřovat předmět opravy domu. V případě, kdy bude dům čerpat dotaci v Programu PANEL ve výši 3 procentních bodů: Měsíční platby dnešní stav bez oprav Celkové měsíční zatížení bytové jednotky zůstává ve výši stejné jako před provedenou opravou. V celkových číslech za dům po navýšení dotace: obnova ihned Fond oprav / m 2 18 Kč 28 Kč Teplo / m 2 15 Kč 9 Kč Dotace - PANEL 3 % 0 Kč -4 Kč Platba celkem 33 Kč 33 Kč Půjčeno Zaplaceno za 15 let Dotace - PANEL 3 % Přeplatek půjčené částky Úspora za teplo Kč Kč Kč Kč Kč V rámci dotace v Programu PANEL bude při výši dotace 3 % činit návratek cca Kč. Úvěr poté bude za 15 let přeplacen o Kč. Čísla a informace v tabulce a v komentářích určitě nepotřebují další vysvětlení. Nárůst podpory je zřetelný, jednoduše vyčíslitelný a pro budoucí investory jistě příjemný. Pochopitelně, že ne u všech domů se podaří dosáhnout na vyšší dotaci bez nárůstu ceny zakázky. V nově přijaté novele Programu PANEL, v navrženém znění, bude třeba mnohem více počítat a porovnávat. Zjednodušeně řečeno, bude naprosto nezbytné odborně určit rozsah opravy tak, aby došlo k maximální možné výši čerpání dotace, ale s ohledem na plánovaný nárůst ceny investice a tím i zatížení jednotlivých vlastníků. Je samozřejmé, že takové propočty opravdu nebývají snadné, navíc vyžadují velké množství zkušeností a znalostí z několika souvisejících oblastí platná legislativa v oboru, financování, stavebnictví atd. V případě, kdy má i váš dům zájem o provedení výše uváděných výpočtů, postačí vyplnit kontaktní formulář na našich www stránkách -. Po odeslání vyplněného dotazníku vás bude kontaktovat některý z našich V nově přijaté novele Programu PANEL, v navrženém znění, bude třeba mnohem více počítat a porovnávat. zástupců a doručí vám výpočty s odborným výkladem. Budete-li mít zájem, je možné odborně prezentovat návrh možného zajištění obnovy domu přímo u vás v domě. Tato prezentace je vždy doplněna odborným výkladem a je vlastníky a nájemníky jednotek velmi kladně hodnocena. V zimních měsících je možné do prezentace doplnit také termovizní snímky vašeho domu, které většinou velmi přesvědčivě ukáží, jak na tom právě váš dům, z hlediska prostupu tepla, je. Závěrem si dovolíme uvést, že nejsme stavební firmou ani bankou, ale nezávislou poradenskou organizací, která se snaží plnit podmínky smlouvy uzavřené se Státním fondem rozvoje bydlení, kdy jednou z činností Poradenských a informačních středisek je právě podávání informací o možnostech obnovy bytových domů. Těch informací, které jsou právě pro vás velmi důležité a mohou vám uspořit nemalé finanční prostředky. Hana Chlebcová

9 Vážení potencionální zákazníci, Bydlete s RCB rádi bychom Vám tímto představili ve stručnosti činnosti naší firmy: Regenerace střešních pláštů Regenerace obvodových pláštů Dodávka a montáž oken Dodávka a montáž ocelových závěsných konstrukcí Dodávka a montáž prefabrikovaných lodžíí Dodávka a montáž hydroizolací spodních staveb Komplexní zajištění inženýrsko-investorské činnosti Komplexní zajištění financování a vyřízení dotačních příspěvků IZOGARANT s.r.o. Jana Opletala České Budějovice Tel./fax: Mobil: , tel.: ,

10 10 Bydlete s RCB NÁZOR ODBORNÍKA Průkaz energetické náročnosti budov Administrativní zátěž nebo přínos pro stavebníka? Průkazy energetické náročnosti budov jsou novým administrativním zatížením, ovšem ve svém důsledku jsou v mnoha případech velice cenné a jejich hodnota je vyšší než jejich cena. Obyvatelům přinášejí mnohá pozitiva, která zatím nejsou patrná. Asi nejpatrnějším z nich je, že u domu s lepším ohodnocením lze očekávat vyšší cenu bytů i pronájmu, neboť provoz budovy či bytu je levnější. Dalším pozitivem je, že u rekonstrukcí či u výstavby nových bytů se projekt dostane do rukou nezávislého experta, který může poradit, co je potřeba zlepšit. Například velmi opomíjenou záležitostí jsou dostatečné tepelné izolace rozvodů teplé vody. Pokud by projekt pro výměnu stoupaček dostal do rukou odborník, tak jistě upozorní na to, že podle vyhlášky musí být tepelné izolace dostatečně silné (zpravidla stejně silné jako je tloušťka trubky). Praxe je taková, že instalatérská firma provádějící výměnu rozvodů je opatří tepelnou izolací tloušťky 6, maximálně 9 mm. Rozdíl v potřebě energie na přípravu teplé vody proti normovým hodnotám pak dělá u 24 bytů přibližně 70 GJ, což při dnešních cenách není málo. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je od 1. ledna 2009 povinný pro všechny novostavby. Druhou oblastí, kde je povinný, je rekonstrukce staveb s podlahovou plochou nad 1000 m 2. V Energy Consulting jsme jich zpracovali již několik desítek. U PENB pro rodinné domy se obvykle setkáváme s tím, že přijde stavebník, zanadává si na úředníky, cože to zase vymysleli a že rychle potřebuje Průkaz. Po první zběžné prohlídce projektu však nastává obrat v komunikaci a z příchozího, mírně rozčileného, se stává pozorný posluchač. Zatím jsme měli pouze JEDEN projekt rodinného domu, který splňoval normy na tepelné izolace a byl tudíž u něj

11 Bydlete s RCB 11 předpoklad, že pokud se dobře postaví, nebudou v něm plísně a neprotopí se víc, než kolik by u novostaveb mělo být. Projekty ke stavebnímu povolení, obzvláště pro rodinné domy, jsou zpracovávány velmi zběžně, nejsou v nich V nejbližší době se v souvislosti s dotacemi na cihelnou výstavbu (bytové i rodinné domy) zvýší poptávka po vystavování průkazů o další zájemce z řad žadatelů o dotace. řešeny detaily a často ani souvztažnosti jednotlivých konstrukcí. Proto v nich velmi často narazíme na zásadní nedostatky. Ty lze seřadit od triviálních, jako je chybějící tepelná izolace po obvodu základu či jiný způsob přerušení tepelného mostu u soklu, přes méně obvyklé, ale také časté, což bývá prostup konstrukce skrz rovinu tepelné izolace (balkony, stříšky ), až po neobvyklé, jako je tepelný most na střeše krbovým komínem, přívodem zemního plynu apod. U panelových domů je situace poněkud jiná zde se obvykle vychází z energetického auditu, který navrhuje v různých alternativách jednotlivá opatření, a pak se podle něj provede projekt a následně zatepluje. Bohužel výpočty pro energetický audit i pro Průkaz energetické náročnosti budovy jsou rozdílné, a tak je vždy nutné udělat oba dokumenty. V nejbližší době se v souvislosti s dotacemi na cihelnou výstavbu (bytové i rodinné domy) zvýší poptávka po vystavování průkazů o další zájemce z řad žadatelů o dotace. Zde lze předpokládat, že hodnocení těchto budov opět přinese mnohé poznatky a hlavně doufám, že se nám podaří odstraňovat nevhodné způsoby zateplování, které se bohužel občas dějí a vedou k hnilobám, k poruchám krovů a někdy dokonce k pádům stropů. Abychom pomohli projektantům, vytvořili jsme web kam jsou postupně umísťovány příklady typických tepelných mostů. Vzniká tak online katalog tepelných mostů. U všech zveřejněných detailů je náhled na detail, detail v programu Autocad a tabulka vypočtených parametrů tepelného mostu. Zároveň jsou zde online kalkulačky pro pomocné výpočty. Při kontrolách projektů se setkáváme i s nevhodně navrženou skladbou konstrukce, jako je například tepelně izolační zdivo se slabou kontaktní tepelnou izolací fasády nebo s nedostatečnou tepelnou izolací, a to nejen u podlahového vytápění, ale někdy i jen v podlaze nebo ve střeše mezi krokvemi. Z výše uvedeného vyplývá, že zodpovědně zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy je přínosem pro stavebníka, byť zvyšuje administrativní zátěž. Každý, kdo se setkal s projekty domů z přelomu 19. a 20. století, ví, že projekt byl zpracován na dvou až třech čtvrtkách formátu A3. Dnes je projekt na srovnatelně velkou stavbu velmi obsáhlý a mimo stavebního řešení obsahuje samostatné složky jako statickou část, požární část, elektroinstalaci, vytápění, vodovod a kanalizaci V současné době k těmto všem součástem projektu přibývá další, kterou je Energetická část reprezentovaná PENB. Vzhled Průkazu je patrný z obrázku. Ing. Roman Šubrt Energy Consulting

12 12 Bydlete s RCB Tepelný most, zákeřný ničitel domů Že existují tepelné mosty ví asi každý, málokdo si však uvědomuje, co všechno mohou mít na svědomí či co všechno mohou způsobovat. V tomto časopise se jim budeme věnovat častěji jsou totiž jedním z nejpodstatnějších důvodů, proč stavbu zateplovat. Zjednodušeně řečeno je tepelný most místo, kde je díra v tepelné izolaci a kudy tudíž utíká více tepla. Je to však i obráceně dostává se tudy do budovy chlad, a kde je chlad, tam může kondenzovat vodní pára, následně pak rostou plísně, houby, ocel rezne, z betonu se vyplavuje pojivo... Tepelné mosty a jejich důsledky dokáží velmi znepříjemnit život. K nejzajímavějším číslům tepelných mostů, se kterými jsem se během svého odborného působení setkal, patří: uhnití zhlaví dřevěných trámů obyvatelka vstoupila do spíže a najednou byla na návštěvě o patro níž nemožnost obývat nový byt na podzim bylo venku +1 C, topení jelo naplno a v bytě se třásli při + 12 C bolest hlavy v jednom bytě si jeho nájemník stěžoval, že jej neustále bolí hlava jakpak by ne, když mu na ní foukalo ze zásuvky! viklající se panel v paneláku po očištění spáry jsme zjistili, že koroze vykonala své dílo a podařilo se jí rzí zničit ocelovou výztuž, kterou byl obvodový panel přivařen k nosné stěně. Naštěstí si obyvatel bytu všiml nepevnosti panelu, a tak se vše řešilo dříve, než panel vypadl, třeba i se svým majitelem... výměna krovu po dvou letech od kolaudace prostě ty krásné a velké houby vyrůstající na půdě z částí krovu se majiteli domu nelíbily! plíseň v jednom místě v kuchyni u podlahy zde byl skrz zdivo přiveden zemní plyn neobyvatelné podkroví luxusního rodinného domu projektant v rámci úspor navrhl ocelový krov, který byl na tak velké rozpětí levnější. Neuvědomil si ale, že pak není možné dávat tepelnou izolaci v podkroví mezi krokve. V pohledu zespodu se tak střídaly dva druhy pásů 85 cm tepelné izolace s 10 cm ocelového nosníku. Na obrázku je vidět termogram stěny panelového domu a vedle je stejná stěna na klasické fotografii. Sami posuďte znatelné rozdíly. Ing. Roman Šubrt Energy Consulting

13 Bydlete s RCB 13 Jak je to vlastně s dýcháním domu? Nenaslouchejte těm, kteří prodávají zázračné nátěry Dýchání domu je velmi zneužívaný pojem, který mnoho obchodníků používá jako marketingový nástroj. Vycházejí z toho, že lidé si okamžitě představí obdobné dýchání, jako je u živých organismů. Je to však úplně jinak. Je to jednoduché, pochopitelné, ale vůbec to s dýcháním nesouvisí. Každému je jasné, že pokud se nějaký studený předmět ocitne tam, kde je velká vlhkost, orosí se. To známe ze zamlžených zrcadel v koupelně a nebo v zimě při vstupu do místnosti ze zamlžených brýlí či čoček fotoaparátů. Vzduch totiž může obsahovat pouze určité množství vodní páry. Její objem závisí na teplotě vzduchu, čím je vzduch teplejší, tím více se do něj vejde vodní páry. Pokud se v tomto vlhkém vzduchu objeví nějaký studenější předmět, dojde k lokálnímu ochlazení vzduchu v bezprostřední blízkosti tohoto předmětu a vodní pára se vysráží zkondenzuje a ulpí na povrchu tohoto předmětu. Ke kondenzaci dochází i v přírodě vlhký vzduch se ochladí a vznikne mlha, rosa, jinovatka, začne pršet nebo sněžit. Pro orientaci uvádíme tabulku parametrů vodní páry ve vzduchu pro 3 různé výpočtové podmínky: teplota vzduchu - 15 C 21 C 21 C relativní vlhkost vzduchu 84 % 25 % 50 % objem vodní páry v 1 m3 vzduchu 1,16 g 4,68 g 9,15 g tlak vodní páry 139 Pa 621 Pa 1243 Pa teplota rosného bodu - 16,9 C 5,2 C 10,2 C (teplota, kdy se začne srážet vodní pára) výměnou oken či zateplením), resp. vidíte, že se najednou zvýší teplota rosného bodu. To je příčinou, proč se někdy po zateplení začne objevovat plíseň: pokud totiž není dům zateplen komplexně, tak tam, kde tepelná izolace chybí, je studený povrch a dochází tam ke kondenzaci vodní páry a následně i růstu plísní. Druhým zajímavým údajem je tlak vodní páry vevnitř a venku rozdíl těchto tlaků je totiž to, co žene vodní páru skrz konstrukci ven. Nejde tedy o dýchání, ale o pronikání vodní páry asi tak, jako když píchnete kolo. Samozřejmě, že pokud se tato pronikající vodní pára dostane na studené místo, tak začne kondenzovat a mohou vzniknout problémy. Opatření je jednoduché nechat si poradit od odborníků, nechat si udělat kvalitní projekt a zateplovat dostatečně a komplexně. Rozhodně nepopřát sluchu všem těm, kteří prodávají zázračné nátěry z kosmického výzkumu a podobně, a ani neumí vysvětlit, jak jejich přípravek funguje. Druhým opatřením je zateplovat komplexně a dostatečně. Slabá tepelná izolace je to nejhorší, co se může udělat. Na obrázku níže je schéma, jak se vodní pára tlačí skrz nezateplenou a zateplenou střechu. Ing. Roman Šubrt Energy Consulting Protože vzduch může obsahovat v závislosti na teplotě různé množství vodní páry, uvádí se jeho vlhkost jako relativní v %. Pokud se do vzduchu již žádná vodní pára nevejde, má 100 % relativní vlhkost. Pokud se dobře na tabulku podíváte, tak jednak uvidíte rozdíl mezi suchým vzduchem v místnosti (ten je suchý např. pokud se intenzivně větrá, tedy před

14 14 Bydlete s RCB

15 ZKUŠENOSTI Z PRAXE Bydlete s RCB 15 Nepochybujte... Několik postřehů předsedy výboru SVJ Naše Společenství vlastníků jednotek se začalo zabývat zateplováním našeho panelového domu již v roce 2003, kdy byly vyjasněny vlastnické vztahy s Městským úřadem. Dům je osmipodlažní a je situován v ulici Mládí 13 a 15, což reprezentuje jedno z nejlukrativnějších míst v Jablonci Mšeně. V blízkosti všech potřebných a dostupných zařízení - doprava, prodejny, zdravotnictví, školy a i sportovní a rekreační zařízení. Se zateplováním jsme začali v roce 2003 střechou, pak výměnou dřevěných oken a vstupních dveří, až po nynější zateplování obvodového pláště.to zajišťujeme na základě provedeného energetického auditu polystyrenem o síle 100 mm a vodivosti 0,038 W/mK. ve spolupráci s dodavatelem firmou HB INPOL, s.r.o. Liberec. Současně nám bylo auditorem doporučeno instalovat tepelná čerpadla jako hlavní zdroj tepla a teplé vody. Auditor doporučil ponechat současné zařízení stanice Jablonecké teplárenské a realitní a.s. v našem paneláku jako bivalentní zdroj pro případ mimořádné poruchy tepelného čerpadla, či jiné příčiny nedodávek tepla a teplé vody. Při zateplování severovýchodní strany našeho panelového domu provedl jeden vlastník experiment. Měřil teplotu kuchyňské stěny před zateplením a po zateplení. Rozdíl teploty stěny byl neuvěřitelný - teplota po zateplení byla o 3 5 stupňů vyšší. K tomu asi není co dodávat. V současnosti to potvrzuje skutečnost, že většina vlastníků v kuchyni topí podstatně méně. A nejen v kuchyni. Předpokládaná úspora energetickým auditem je vypočítána na 1026 GJ /rok. Ta se nám jeví jako velmi vysoká, avšak zateplení a výměna dodávek tepla a teplé užitkové vody není ještě dokončeno, včetně tepelných čerpadel. Porovnání skutečné spotřeby roku 2008 se spotřebou v roce 2005: Skutečná spotřeba za rok GJ Skutečná spotřeba za rok GJ Úspora GJ A nyní ještě několik slov k těm, kteří pochybují o zateplování a používání nejprogresivnějších a nejekologičtějších metod vytápění. Oni seveřané (Švédové, Norové, Finové a další) vědí a mají za ta léta vyzkoušené, co je dobré a laciné. Ing. Stanislav Svěrák předseda SVJ (redakčně kráceno a upraveno) Poznáte dobrého projektanta? Vybrat dobrého projektanta není vůbec jednoduché. Hovoříme samozřejmě o přípravě prováděcího projektu k revitalizaci domu, který by měl kvalifikovaně řešit zateplení fasády, případně střechy, nebo také navíc zcela novou sedlovou střechu. A možná i výměnu balkonů za dnes tak populární betonové lodžie. Je naprosto pochopitelné, že projektant musí nejen od samého začátku spolupracovat s autorem energetického auditu, ale také dotáhnout svoji práci do návrhu barevného řešení fasády, které by si měl obhájit před městským architektem. Co dál? Zeptali jsem se zkušeného projektanta, Ing. Tomáše Foltýna z Napajedel: Rozhodují především zkušenosti s projektováním revitalizací bytových domů a také reference několika úspěšných projektů. To se dá snadno ověřit prohlídkou hotových obnov domů. Také schopnost spolupráce projektanta s realizační firmou je důležitá a nepodceňoval bych ani skutečnost, že projektant by měl být osobou zcela nezávislou a zabývá se specializovaně právě revitalizací bytových domů. My jen dodáváme, že je dobré s nabídkou ke spolupráci oslovit několik projektantů nebo projekčních kanceláří a vybírat nejen podle ceny. Rozhodně se vám takové malé, neoficiální výběrové řízení, vyplatí. -ax-

16 16 Bydlete s RCB REKONSTRUKCE BYTU Jak se staví (noční můra) Panelstory jedné rekonstrukce bytu Už je tomu rok, co jsme začali s hledáním bytu. V Praze. Nejlépe na pěkném místě, s dostatečným prostorem a samozřejmě za rozumnou cenou. Zdálo by se, že při množství nabídky v hlavním městě to nebude trvat dlouho. První omyl. Nejprve jsme, jako správní nepražáci, sedli k internetu a brouzdali po stránkách realitních kanceláří a serverů nabízejících byty k prodeji. I na developery došlo. Po pár dnech začalo domlouvání prohlídek vybraných bytů. Brzy jsme ale zjistili, že byt, inzerovaný jako novinka, je již dávno prodaný, fotografie jsou ve většinou velice umně nafocené a že skutečný stav bytu je zcela jiný, než jak se tvářil z fotek. A tak to šlo pořád dokola. Takže další zklamání. Hledat a hledat a hledat Po několika měsících hledání, prohlížení, přehodnocování a ústupků jsme došli k jednoznačné strategii. Znamenalo to od brzkého rána nejméně do devíti dopoledne sedět na internetu, prohlížet pouze v ten den vložené nabídky a okamžitě se jet na byt podívat. Další hodiny a dny u počítače se nakonec proměnily v úspěch. Jednoho zářijového rána jsme totiž konečně našli TEN pravý. Samozřejmě jsme okamžitě kontaktovali realitní kancelář a za pár hodin se šli na byt podívat. Moje tehdejší pocity se dají shrnout do rozhodnutí, že jestli to nebude právě tento byt, s hledáním prostě končím. Viděli jsme stovky nabídek bytů, desítky jich prošli a od našich prvotních představ se ty současné na míle vzdalovaly. Už před vchodem do domu mne pan makléř upozornil, že jsme druzí v pořadí a tudíž nemáme prohlídku brát tak vážně. Jenže nám se byt tak moc líbil a tak moc jsme ho chtěli. Potřeboval by sice nějaké úpravy, ale bylo přesně to ono, co jsme měsíce nenacházeli. Majitelé byli moc milí a mne při odchodu mrzelo, že se nemůžeme okamžitě domluvit o koupi. Před odchodem jsem pana makléře poprosila, aby mi radši ani nevolal, pokud první zájemci byt koupí. Raději nic, než další zklamání. Zavolal, a to hned následující den. Seděla jsem v autě a radostí skoro proskočila oknem ven. Ještě týž den jsme jeli do bytu dohodnout podmínky a vše potřebné. Po pár týdnech byl byt volný a my jsme mohli konečně plánovat, co a jak v bytě předěláme. A nebylo toho málo. Schodiště a další drobnosti Určitě je potřeba propojit kuchyň s obývákem, zvětšit dětský pokoj na úkor ložnice, vybourat umakartové jádro, někam v bytě dostat komoru a hlavně zbourat schodiště. Náš byt byl totiž stavěn jako mezonetový. V dobách panelové výstavby si ale asi nikdo nelámal hlavu s designovým a zároveň funkčním schodištěm, takže se prostě se do bytu umístilo klasické panelákové schodiště. Ano, takové, jaké bývá na chodbách. Ať se na mě páni architekti panelových domů zlobí nebo ne, ale vypadalo to prostě příšerně. Prvotní nápady na vylepšení jeho vzhledu, třeba obložení čímkoli, byly velmi rychle zamítnuty, protože toto schodiště prostě obložit nejde a hlavně zabírá příliš jinak využitelného místa. Proto přišla na řadu fáze plánování bourání. Mezitím jsme ale mohli začít s jinými drobnými úpravami bytu. Dali jsme na doporučení a pozvali na konzultaci zedníka. Pravda, česky moc neuměl, ale nic nebyl problém. Všechno je podle něj možné, všechno jde, jen na termín do Vánoc se netvářil moc nadšeně. Ještě před zahájením prací byl zedník upozorněn na to, že je byt v panelovém domě, a tudíž nemůže do bouraných stěn mlátit palicí, ale že je musí řezat bruskou. Zedník vše v klidu odkýval

17 Bydlete s RCB 17 a za pár dní nastoupil na bourací práce. Samozřejmě, od prvního okamžiku boural - jak jinak - s pořádnou palicí v ruce. Kdo bydlí v panelovém domě, dobře ví, že je tam všechno slyšet a takové mlácení se tam určitě neztratí. Navíc za pár hodin přišla paní sousedka a stěžovala si na popraskané zdi. Takže znovu zedník sice pochopil, že palicí to nepůjde, ale oznámil mi, že brusku nemá, a tudíž s ní nemůže panely řezat. Sehnat brusku tedy ono se tomu asi říká jinak, ale náš zedník tomu tak říkal nebyl zase takový problém. Po pár dnech se mohlo řezat, ale to by asi nesměl být náš byt, aby šlo vše hladce. K našemu údivu nebyly příčky v bytě jen vyzděné, ale byly dokonale protkány železnými pruty a samozřejmě vzájemně svařeny do jedné konstrukce. Proto nestačila bruska na beton, ale musela se sehnat i bruska na železo. Všechny práce, alespoň podle nás, postupovaly velmi pomalu a když už týden probíhala akce vybourání a vyzdívání jádra, teď už v režii dvou zedníků, a pořád to nebylo hotovo, naše trpělivost překročila všechny meze. Našli jsme si novou firmu. Ta byla dokonce schopná vybourat naše schodiště. Sice týden počítali a přemýšleli jak bezpečně a rychle dostat toto monstrum ven, ale povedlo se. Během jednoho dne bylo schodiště pryč. Nepropadlo se o tři patra dolů, jak nás většina firem strašila a zbyla po něm jen hromada malinkých kousků sutě. Bazén v třetím patře Radost z vybouraného schodiště bohužel netrvala dlouho. Jeho odstraněním se přišlo na rozdílné úrovně podlah mezi chodbou a pokojem a nastalo další bourání, tentokrát podlah. A vzápětí jejich zarovnání. Musím říct, že nová firma pracovala rychle a zdálo se, že i dobře. Ale stará moudrost praví nikdy neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Při bourání schodiště popraskaly podlahy tak, že při jejich vylití stěrkou na vyrovnání měli sousedi pod námi z bytu malý bazének. Samozřejmě si přišli stěžovat a vše nám nahlásit. K naší a nakonec i jejich škodě byli v tom okamžiku v bytě jen zedníci a ti nikomu nic neřekli a s vyléváním podlah pokračovali. Když se nechtěná sprcha sousedů pod námi opakovala potřetí, sousedi zavolali přímo mě. Jak pro mne, tak pro stavbyvedoucího, to byl další šok. Ovšem moje, v té době již předvánoční překvapení, pokračovalo. Koupelna je hotová? Byt byl již natolik hotov, že bylo možné nastěhování, ovšem s přehlédnutím nedokončených podlah a žebříku místo schodů. No co, chvíli to vydržíme. Začala jsem tedy uklízet, prachu a špíny po bourání bylo víc než dost a já se po třech dnech úklidu konečně dostala k mytí a čistění mé vysněné nádherné koupelny. Čekalo mne ale další překvapení. Ono to při zběžném pohledu nebylo vidět. Ale po prvních minutách s hadrem v ruce byla radost z koupelny někde jinde. Prasklé obklady, odštípané rohy, nedokončené spáry, zničená vana a totálně ucpaný odpad je jen pár věcí z mnoha závad, na které jsem narazila. Už jsme se skoro těšili na klid a pohodu v novém bytě a namísto toho přišlo po svátcích další bourání, tentokrát se opravovala koupelna. A v uklizeném bytě, s novými podlahami. Do snu daleko, ale bydlíme! Je polovina března, do patra pořád lezeme po žebříku, elektriku máme jen v obýváku a ve spodní části bytu, kde elektrika je asi jediné, co tam je. Ale už alespoň spíme v posteli a máme pračku. Mimochodem - zkoušeli jste dostat pračku do patra bez schodů? Napadala nás řešení jak při stavbě pyramid, někdo navrhoval kladku, jiný jen kroutil hlavou. Ale díky mému příteli a jeho kamarádovi je nakonec pračka tam, kde má být, ovšem neptejte se jak, já jsem u toho raději nebyla. Takže TEĎ si už konečně, po těch měsících můžeme říct, že máme byt. Zatím sice bez skříní a nábytku, ale uklizený, bez prachu a bourání. Dokončení elektriky, spodního patra a schodů už je pro nás jen kosmetickou úpravou, kterou snad zvládneme do pár týdnů. Možná, že kdybychom stavěli dům, stálo by nás to méně nervů a starostí. Ale chtěli jsme si postavit sen. Jsme sice blízko, ještě to není úplně ono, ale my se dočkáme. Věřím tomu. A ještě drobnost, ale důležitá - musím poděkovat všem našim sousedům za trpělivost a omluvit se za případné problémy vzniklé s naší malou rekonstrukcí. Už budeme hodní. PS: Žebříku se asi nikdy nevzdám. Eva Glumbíková

18 18 Bydlete s RCB DOTACE Co nového v dotacích? V současné době je na trhu jeden dotační titul pro opravy bytových domů - dotace čerpaná dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., v platném znění tzv. PROGRAM PANEL. V rámci oživení ekonomiky je plánována novela výše uvedeného vládního nařízení (viz článek Program Panel přináší významné změny). K tomuto, dnes jedinému, dotačnímu titulu pro opravy domů by se měly v blízké budoucnosti připojit ještě další. V následujícím textu se vám pokusíme přinést zevrubnou informaci o těchto dotačních titulech. Problematika to není zcela jednoduchá a vyžaduje velmi pozorného čtenáře. Jednačtyřicet měst ve hře DOTACE V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, které jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Jednou z možností jsou Integrované plány rozvoje měst. Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma či více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Z celého obsáhlého textu, týkajícího se tohoto operačního programu vybíráme informace, které považujeme za podstatné nebo zajímavé vzhledem k regeneraci bytových domů. 41 MĚST PODALO ŽÁDOST K INTEGROVANÝM PLÁNŮM ROZVOJE MĚST V IOP Dne 31. prosince 2008 měla města poslední příležitost pro odevzdání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) z Integrovaného operačního programu. Žádosti byly přijímány od 6. srpna Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v Integrovaném operačním programu. Na tuto oblast podpory je vyčleněno 193 milionů EUR. Finanční prostředky budou směřovat zejména do revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů. Žadateli o schválení IPRM jsou města od obyvatel kromě hlavního města Prahy. Z možných 62 měst České republiky zpracovalo a předložilo IPRM 41 měst, přičemž největší zájem byl v regionech Moravskoslezském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Karlovarském a Ústeckém. Celkově je městy požadováno přibližně 280 milionů EUR. Šest měst se bude v rámci IPRM věnovat problematice vyloučených romských komunit. Před schválením musí IPRM projít třístupňovým hodnocením. Proces hodnocení byl zahájen kontrolou formálních náležitostí. Následně bude provedeno posouzení přijatelnosti a hodnocení kvality. IPRM schvaluje ministr pro místní rozvoj na základě doporučení výběrové komise. Oblast podpory 5.2 přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení, kde se zaměří na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové výstavbě a na renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických jádrech měst. Podpora se soustředí na komplexní revitalizace či regenerace prostředí sídlišť, ve kterých by hrozící problémy mohly v případě vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných rodin vyústit v sociální vyloučení. Příjemci podpory v rámci programu IPRM: vlastníci bytových domů: obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům.

19 Bydlete s RCB 19 PODPOROVANÉ AKTIVITY a) Revitalizace veřejných prostranství (informace se netýkají regenerace bytových domů) b) Regenerace bytových domů V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména: zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí; práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. Většinu z vás bude mimo podmínek pro poskytnutí zajímat především možná výše podpory. podniku a mohou tedy předpokládat zvýšení podpory o 20 %. Aktivity spojené s regenerací bytových domů se budou financovat z veřejných zdrojů do maximální výše povolené veřejné podpory (viz Tabulka - sloupec intenzita veřejné podpory). Zbylé výdaje musí pokrýt příjemce z vlastních zdrojů. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb. Znamená to, že dotace ze strukturálních fondů bude příjemcům poskytnuta po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení etapy projektu, na základě předložené Žádosti o platbu. Příjemce musí veškeré náklady projektu nejdříve uhradit z vlastních prostředků a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími dokumenty. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V AKTIVITĚ REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ Podpora zaměřená na regeneraci bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či Tabulka: Regionální mapa intenzity veřejné podpory ČR na léta Region soudržnosti NUTS II Kraj Intenzita veřejné podpory v % celkových způsobilých výdajů Moravskoslezsko Moravskoslezský 40 Střední Čechy Středočeský 40 Severozápad Karlovarský, Ústecký 40 Střední Morava Olomoucký, Zlínský 40 Severovýchod Liberecký, Královéhradecký, Pardubický Jihovýchod Vysočina, Jihomoravský 40 Jihozápad Jihočeský, Plzeňský 36 (30 % od ) Malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20 %, střední podniky o 10 %. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU ani jiných finančních mechanizmů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry z fondů měst. Společenství vlastníků jednotek splňují podmínky malého 40 modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu. Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, pokud pořizovací cena převýšila částku Kč nebo dle interních postupů příjemce u jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku a majetek byl v tomto roce uveden do používání. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu, nebo technických parametrů. Bytový dům je pro účely aktivity IOP Regenerace bytových domů definován takto: více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejméně čtyři samostatné byty, budova je zkolaudována jako bytový dům, nebo dům s byty. Počáteční datum způsobilosti výdajů je den, kdy CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR) vydá žadateli písemné potvrzení, že předložený projekt splnil podmínky způsobilosti. Před datem vydání nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. Tato podmínka se týká režimu podpory notifikovaného Komisí. Netýká se případné podpory de minimis, kde počáteční datum pro způsobilost výdajů je den registrace žádosti na CRR. Způsobilé jsou pouze investiční výdaje. Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu.

20 20 Bydlete s RCB Realizace všech projektů musí být ukončena do ZPŮSOBILÉ JSOU POUZE VÝDAJE DO SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ 1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.: zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, rekonstrukce střechy atd.), pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.), odstranění statických poruch domů (např. opravy nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.), rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby), sanace základů a hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.), 2. stavební práce, např. rekonstrukce prostor na sociální byty, 3. zařízení sociálních bytů: podlahová krytina např. dlažba, linoleum, omyvatelný nátěr, vestavěné skříně, zařízení místnosti pro vaření: dřez na nádobí s odkládací plochou, úložné skříňky, sporák, místnost pro osobní hygienu: klozet, sprcha, vana, obklady popř. omyvatelné nátěry, 4. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 5. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu. Každý způsobilý výdaj patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v jiném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP. POSTUP PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ MĚSTEM Město po schválení IPRM Řídícím orgánem IOP a po podpisu dohody o realizaci IPRM vyhlásí výzvu a provede předvýběr nejvhodnějších projektů k dosažení cílů IPRM. Příručku pro žadatele a příjemce, podle které budou moci žadatelé/příjemci postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů, vydá Řídící orgán IOP. Spolu s touto příručkou město ve výzvě zveřejní specifické požadavky pro danou zónu/město. Po pečlivém prostudování Příručky a výzvy žadatel vyplní žádost v BENEFIT7, po finálním uložení ji vytiskne, přiloží přílohy požadované městem ve výzvě a v jednom vyhotovení předloží městu. Žádost musí být podepsaná statutárním zástupcem žadatele. Město následně vyhodnotí kvalitu projektů (přitom zpravidla využije systém bodování) a transparentním způsobem rozhodne o výběru, více viz Příručka pro předkladatele IPRM v IOP. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na dosažení synergického efektu a bude bránit neoprávněným ziskům. Více infromací na: Jak jste mohli z uvedeného textu zjistit, problematika dotací je poměrně složitá a vyžaduje odborný postup a dostatečné znalosti v oboru. Máte-li zájem řešit dotace z Integrovaného plánu rozvoje měst, jsme připraveni se o vás postarat prostřednictvím vypracování projektů včetně všech potřebných příloh a samozřejmě také řádné realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně zajištění výběrových řízení a dalších činností v souladu s platnou legislativou. Kontaktujte nás prostřednictvím telefonu nebo u podle vašeho bydliště podrobné kontakty naleznete v tomto časopisu, nebo na stránkách. Jsme připraveni poskytnout vám odborný výklad a kompletní pomoc při řešení vašich plánů souvisejících s dotacemi. Seznam schválených IPRM v IOP: IPRM Konečná dotace z EU (v EUR) Ústí nad Labem Havířov Kladno Most Olomouc Karviná Brno Frýdek-Místek Chomutov Pardubice Ostrava Děčín Opava České Budějovice Hradec Králové Liberec Karlovy Vary Orlová Litvínov Jirkov Přerov Chrudim Třebíč Uherské Hradiště Vsetín Kopřivnice Písek Příbram Mladá Boleslav Kroměříž Strakonice Cheb Jablonec nad Nisou Nový Jičín Náchod Český Těšín Tábor Hodonín Znojmo Břeclav Bohumín

IOP. Projekty dotované z prostředků IOP mohu být realizovány pouze v zónách, které jsou zařazeny do tzv. IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst).

IOP. Projekty dotované z prostředků IOP mohu být realizovány pouze v zónách, které jsou zařazeny do tzv. IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst). IOP Integrovaný operační program Oblast intervence Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Regenerace bytových domů Projekty dotované z prostředků IOP mohu být realizovány pouze v zónách, které jsou

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

ení kvality bydlení pro sociáln Ministerstvo pro místn

ení kvality bydlení pro sociáln Ministerstvo pro místn Dotační možnosti na zlepšen ení kvality bydlení pro sociáln lně ohrožen ené skupiny obyvatel Ministerstvo pro místn stní rozvoj Obsah Integrovaný operační program (IOP) Podmínky čerp erpání z IOP Aktivity

Více

Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka

Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka Statutární město Pardubice Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 EUROREVIT TIMES DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 Programy Státního fondu rozvoje bydlení jsou nově ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí nikoliv pro stát zisk, ale možnost poskytování podpory dalším

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Integrovaný plán rozvoje města sídliště Dukla a Višňovka , KD Dukla

Integrovaný plán rozvoje města sídliště Dukla a Višňovka , KD Dukla Integrovaný plán rozvoje města sídliště Dukla a Višňovka 12.5.2008, KD Dukla Struktura prezentace 1. Co je to Integrovaný plán rozvoje města 2. Proč řešíme území sídliště Dukla + Višňovka? 3. Revitalizace

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Panel 2013+ Mgr. Marie Lukáčová, odbor komunikace SFRB Poslání SFRB Podpora bydlení v ČR v souladu s vládní Koncepcí bytové politiky do roku 2020: kvalitní regenerace stávajícího

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

1/2013 REVIEW. Program JESSICA. Vybrané oblasti se schválenými integrovaným programem rozvoje města v České republice

1/2013 REVIEW. Program JESSICA. Vybrané oblasti se schválenými integrovaným programem rozvoje města v České republice REVIEW 1/2013 Program JESSICA Sídliště ve velkých městech, převážně postavená po 2. světové válce do konce 80. let v hromadné bytové výstavbě se vyznačují malou pestrostí doplňkových funkcí, někdy delší

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

Podpora Zelená úsporám

Podpora Zelená úsporám Podpora Zelená úsporám Základní informace o programu Program Zelená úsporám je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Integrovaný plán n rozvoje města (IPRM) PROSTOR K ŽIVOTU

Integrovaný plán n rozvoje města (IPRM) PROSTOR K ŽIVOTU Integrovaný plán n rozvoje města (IPRM) PROSTOR K ŽIVOTU Dnešní jednání má dva cílec Informovat účastníky o možném m získz skání dotace v rámci r fondů EU prostřednictv ednictvím m IPRM Zmapovat zájem

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Program na podporu oprav bytových domů

Program na podporu oprav bytových domů Program na podporu oprav bytových domů (ve znění platném od 1. 1. 2012) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. s účastí prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1. Předmět

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1.5.2004 upraveném dle nařízení vlády č. 152/2004 Sb.) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

5) Je možné opravovat i nepanelové bytové domy? 6) Bydlíme v panelovém domě v ulici Tržní. Je možné, abychom se zapojili do projektů v IPRM?

5) Je možné opravovat i nepanelové bytové domy? 6) Bydlíme v panelovém domě v ulici Tržní. Je možné, abychom se zapojili do projektů v IPRM? Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (IPRM) ČASTO KLADENÉ DOTAZY v rámci aktivity 5.2b) IOP REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ Soubor 1_stav k datu 3. 7. 2009 OTÁZKA 1) Patří vnitřní dveře ve společných částech

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Co je to program Nová zelená úsporám

Co je to program Nová zelená úsporám Co je to program Nová zelená úsporám program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v obytných domech, zdroj financování z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Informační seminář Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace Krajský úřad Pardubického kraje - 25.11. 2015 1) Fyzická osoba Základní podmínky podpory 2) Výměna kotle na

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 01/17

Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 01/17 Metodika k Pravidlům Rady Kraje Vysočina č. 01/17 Řádně si přečtěte Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech, vč. všech příloh (zejména

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

JAK POŽÁDAT O DOTACI

JAK POŽÁDAT O DOTACI JAK POŽÁDAT O DOTACI na výměnu starého kotle za nový automatický kotel KROK ZA KROKEM Vydání: září 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více