BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

2 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-)

3 Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba roční Bohem požehnaná, kdy v minulosti řada mandelů stávala na poli. Léto budiž pochváleno. A každým rokem svatý Cyril s Metodějem, když horké letní noci spějí k chladným ránům, spěchají ze Soluně ve vzdálený Velehrad, přinést světlo křesťanství svým věrným Moravanům. Léto budiž pochváleno. Les červencový pryskyřicí borů, smrků zavoní, v prázdniny děti sladkými plody obdaří a vodou křišťálovou ze studánek svých žíznivá hrdla kolemjdoucích osvěží a zavlaží. Léto budiž pochváleno. Když letní nebe zatáhne mrak černý, patří to k létu, blesk světlem celičký kraj zalije, hrom svým rachocením bouři všem oznámí, proud deště mohutný vyprahlou zemi omyje. Léto budiž pochváleno. Kdysi rolník v létě zmožen v potu tváře svou kosou stříbrnou na chleba zrno dal a nyní v době nové pokrokové nám zrno na dar Boží brumlavý kombajn věnoval. Léto budiž pochváleno. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 61/2010 ze dne Žádost o zřízení věcného břemene/převod spoluvlastnického podílu na pozemky p.č. 2900/1, 2900/7, 2900/6, Mgr. Lipovský, Uherské Hradiště Sady, ze dne Rada městyse doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválení zřízení věcného břemene odpovídajícího právu cesty, chůze a jízdy na p. č. 2900/8 k.ú. Buchlovice, jehož je městys Buchlovice spoluvlastníkem (vlastní 1/6 pozemku). Současně však rada připomíná tento závazek vypořádat i s ostatními spoluvlastníky. Návrh smlouvy o dílo č. SOD mezi VEPY Holding cz s.r.o., Prokopova 156/11, Praha 3, provozovna Stříbrnice a městysem Buchlovice na dodávku a montáž plastových výrobků okenních prvků pro budoucí provozovnu prodeje masa a masných výrobků. Z malého výběrového řízení na dodávku oken pro část špalíčku na náměstí v Buchlovicích byla mezi třemi firmami UH ATOS, OKNO Star s.r.o., Zlín a VEPY Holding cz s.r.o., Praha 3, provozovna Stříbrnice vybrána tato třetí v pořadí. Rada schválila podepsání smlouvy o dílo č. SOD mezi VEPY Holding cz s.r.o., Praha 3, provozovna Stříbrnice a městysem Buchlovice na dodávku a montáž plastových výrobků - okenních prvků pro budoucí provozovnu prodeje masa a masných výrobků, zahrnujících kromě oken i vnitřní i venkovní parapetní desky. Dále rada schválila dodávku a montáž oken a okenních prvků od téže firmy na navazující prostory v majetku městyse Buchlovice - v současné době v pronájmu jako kadeřnictví. Žádost o uvolnění nepotřebné staré dlažby na předláždění chodníku městyse před vlastním domem, pan Josef Vaněk, Buchlovice, ze dne Rada doporučila prostřednictvím SMB, p. o. (pan ing. Josef Motyčka) po posouzení stavu provést renovaci chodníku před domem žadatele, popřípadě se domluvit na předání potřebného množství starších dlaždic na předláždění. Žádost o snížení poplatků za popelnici Dagmar Piačková z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii, ze dne Rada na svém zasedání č. 58/10 ze dne pod bodem č. 2 schválila i na rok 2010 stejný princip placení za svoz a likvidaci TKO pro skupinu občanů městyse Buchlovice dlouhodobě pobývajících mimo území České republiky: Občané dlouhodobě pobývající na pracovních či studijních pobytech mimo území České republiky budou povinni tyto skutečnosti doložit a v tom případě budou v roce 2010 platit za svoz a likvidaci TKO pouze základní částku ve výši 250 Kč. Rada uvedenou žádost o snížení poplatků za svoz a likvidaci TKO akceptovala. Žádost o písemné vyjádření o důvodech, které vedou Radu městyse Buchlovice k zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene přístupu k budově čp. 114 na ulici A. Hrabala přes pozemek p. č. 689/4, jehož majitelem je městys Buchlovice, žádost o sepsání dohodnutého čestného prohlášení pana starosty, manželé Lucie a Michal Šalplachtovi, Buchlovice, ze dne Rada schválila formu záruky volného průchodu a příjezdu k nemovitosti čp. 114 na ulici Arnošta Hrabala s tím, že starosta je potvrdí svým čestným prohlášením. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 2

5 Žádost o užití loga městyse Buchlovice na propagační materiál Folklorního studia Buchlovice, ing. Jiří Raštica em ze dne Rada schválila žádost Folklorního studia Buchlovice o využití znaku městyse Buchlovice na připravované propagační materiály. Ukončení členství městyse Buchlovice v Regionu Slovácko od Rada schválila návrh na ukončení členství městyse Buchlovice v Regionu Slovácko k vzhledem k tomu, že od jsou členy Regionu Slovácko výhradně mikroregiony. Schválené ukončení členství městyse Buchlovice ukončí tak období dvojího členství městyse v této organizaci a je výhodné především z hlediska snížení placení členských poplatků. Žádost o povolení provozu stanového tábora v blízkosti RZ Dopravák u Kamenného kříže na parcelách 2864/1 až 2865/4 v k. ú. Buchlovice ve dnech , žádost o možnost likvidace odpadu a odběru pitné vody, Jan Polášek, Kostelec, ze dne Rada schválila konání letního stanového tábora blízkosti RZ Dopravák u Kamenného kříže na parcelách 2864/1 až 2865/4 v k. ú. Buchlovice ve dnech pro Junák svaz skautů a skautek České republiky středisko Kyjov s tím, že budou (jako v minulých letech) dodržena všechna pravidla pobytu v přírodě, hygienické normy a také normy ochrany přírody. Rada doporučila, aby se zástupce žadatele obracel v technických záležitostech (odpady, pitná voda a pod.) na místostarostu - pana Bořka Žižlavského, telefony nebo , Nabídka SFRB, pracoviště Dolní náměstí 9, Olomouc k poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu s tříprocentní úrokovou sazbou dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválení (na nejbližším zasedání v červnu 2010) využití nabídky SFRB, pracoviště Dolní náměstí 9, Olomouc k poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu s tříprocentní úrokovou sazbou dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Městys obdržel tuto nabídku na základě dlouholeté bezproblémové spolupráce v této oblasti a rada se tak rozhodla mj. proto, že v minulosti bylo realizováno mnoho žádostí občanů městečka. Cenová nabídka (projektová dokumentace, možnosti financování) Regenerace komponovaného krajinného areálu v Buchlovicích - Smraďavka zpracoval ing. Martin König, ze dne Rada schválila cenovou nabídku na projekt Regenerace komponovaného krajinného areálu v Buchlovicích - Smraďavka, kterou zpracoval ing. Martin König, Staré Město, a pověřila starostu podepsáním smlouvy. Smlouva zahrnuje projektovou dokumentaci na úpravy na Smraďavce, ale také na místním hřbitově a v neposlední řadě i revitalizaci zeleně v centrální části obce. Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci Vodovod k hradu Buchlovu na parcelách č. 3342/1, 3342/2, 3343/5, 3359/2, 3359/2, 3363/2, 3383/3, 3383/6, 3384/6, 3385/6 v k. ú. Buchlovice, jejichž vlastníkem je městys Buchlovice, NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži, ing. Jan Slezák, Kroměříž, ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci Vodovod k hradu Buchlovu na parcelách č. 3342/1, 3342/2, 3343/5, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 3

6 3359/2, 3359/2, 3363/2, 3383/3, 3383/6, 3384/6, 3385/6 v k.ú. Buchlovice, jejichž vlastníkem je městys Buchlovice. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu, podzemního vedení nízkého napětí a kanalizace. Zpráva o provedení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dne , Mateřská škola Buchlovice Rada vzala na vědomí Zprávu o provedení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2009 v Mateřské škole Buchlovice. Veřejná zakázka Prodloužení komunikace pro pěší v km 0,390 0,770 sil. III/05018 ul. Hradišťská, Buchlovice a) Ing. Jiří Křen TRADIX, Huštěnovská 2004, Staré Město, b) STRABAG a.s., Příluky 386, Zlín c) SVS CORRECT spol. s r.o., Bílovice 176 Po otevření obálek a vyhodnocení byla ve výběrovém řízení vybrána firma SVS CORRECT, spol. s r.o., Bílovice, jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Rada doporučila vyzvat vítěze k vypracování smlouvy. V rámci návštěvy Slovácka zavítali 15. června do Buchlovic někteří členové komise pro rozvoj venkova Senátu ČR. Po návštěvě pamětihodností se sešli s několika starosty Mikroregionu Buchlov v zámečku na Smraďavce, kteří je seznámili se svými problémy. (Foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 4

7 Takto vyřešil úklid autoskel jistý bezohledný občan Buchlovic. Hodil je ke kontejnerům na rozcestí pod Podvinohradím stylem děj se dále vůle boží. Nejedná se o ojedinělý případ. Poděkování Vážený pane starosto, dovolte mi Vám a Vašemu sboru dobrovolných hasičů Buchlovice vyjádřit upřímné poděkování za pomoc při jarních povodních 2010 ve Starém Městě. Velká voda opět zahrozila, ale naštěstí vážné škody nezpůsobila. Vaše nezištná pomoc byla pro nás velkým povzbuzením především v období, kdy jsme ještě netušili, jak vše dopadne. Solidarita, kterou jste nám projevili, ukázala, že v tom nejsme sami. Vaši hasiči nám pomáhali jak při pytlování, tak při čerpání vody na zaplavených polích a zahradách. Snažili jsme se, aby škody byly co nejmenší. Těším se na další spolupráci při příznivějších příležitostech. S pozdravem Josef Bazala starosta Starého Města BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 5

8 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé J. Welzl: Eskymo Welzl P. Brzáková: Květa Fialová Zákony štěstí J. Novák Večerníček: Tomio Okamura Český sen Kol.: Souboj bez vítěze (téma 2. sv. válka) S Davidovou hvězdou peklem Terezína (Paměti prof. V. A. Pollaka) I. Klíma: Moje šílené století II S. L. Lichtag: Čekání na bílou smrt (velký bílý žralok) Krásná literatura pro dospělé K. Poláček: Okresní město K. Poláček: Hrdinové táhnou do boje K. Poláček: Podzemní město K. Poláček: Vyprodáno K. Poláček: Michelup a motocykl K. Poláček: Povídky pana Kočkodana K. Poláček: Mariáš a jiné živnosti K. Poláček: Soudničky J. Updike: Vdovy z Eastwicku V. Nabokov: Lolita H. Whitton: Eliška Přemyslovna V. Vondruška: Letopisy královské komory 5 A. Franklinová: Labyrintem smrti J. Sandford: Tajuplná oběť Ch. Link: Podvod L. J. Rowlandová: Cesta zrady P. Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh P. Rankov: Stalo se prvního září Kol.: Povídky o mužích A. Gavalda: Báječný únik S. Kleinová: Byla jsem Kulička M. Cabotová: Úspěšná smolařka ve velkoměstě B. T. Bradfordová: Dědicové Havraního útesu B. T. Bradfordová: Elizabeth z Havraního útesu I. Hlaváčková: Osudu neutečeš Z. Francková: Tajná láska J. Prokšová: Cestou ven se neohlížej E. Urbaníková: Všechno nebo nic Literatura pro děti a mládež Ch. Bradford: Mladý samuraj 3 T. Brezina: Kočičí holka Nový začátek L. Lanczová: Pošeptej po větru D. H. Muellerová: Zuzka a poníci Zatoulané hříbátko D. Defoe: Robinson Crusoe (komiks) L. Aškenazy: Pohádky Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Buchlovské trojvrší od Tupes (Foto: -vlk-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 6

9 Informace o vycházejících žácích ZŠ Buchlovice ve šk. roce 2009/2010 V letošním školním roce vyšlo z 9. ročníku 23 žáků 12 dívek a 11 chlapců. Všichni museli řešit se svými rodiči otázku, na které střední školy si podají do 15. března přihlášky, aby mohli po prázdninách pokračovat v dalším studiu. I letos měli žáci možnost podat si tři přihlášky na střední školy. Zkoušky ve Zlínském kraji probíhaly ve třech dnech tak, aby se termíny zkoušek nepřekrývaly. Navíc bylo krajem rozhodnuto, že všichni uchazeči, kteří budou dále pokračovat ve studiu na státních školách s maturitou ve Zlínském kraji, musí absolvovat SCIO testy z českého jazyka, matematiky a testy všeobecných znalostí. Protože výsledky testů byly zveřejněny až po posledním termínu zkoušek, mnozí žáci absolvovali kolečko tří různých testů ve třech dnech. Každý den byly testy jiné. Letošní zkoušky byly pro mnohé žáky velmi náročné. Školy soukromé a církevní tuto povinnost neměly, ale mohly testy uplatnit. I přes všechna tato úskalí se žáci dostali na zvolené školy a vybrané obory. V dalším studiu na středních školách, které bude ukončeno maturitní zkouškou, bude pokračovat 17 žáků, do učebních oborů nastoupí 6 žáků. Střední školy s maturitou Gymnázium Uherské Hradiště 1, SŠP a hotelová Uh. Hradiště - technické lyceum (1), elektrotechnika (1), SOŠ technická Uherské Hradiště - mechanik seřizovač (2), operátor technic. a nábytkář. výroby (1), Střed. zdravotnic. škola Uherské Hradiště - zdravotnický asistent (1),, SUPŠ Uherské Hradiště - průmyslový design (1), Soukr. SOU obchodu a služeb Uh. Hradiště - ekonomika a podnikání (1), SOŠ Uherský Brod - sociální péče - sociálněspráv. činnost (2), VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - hotelnictví a turismus (2), Církevní střed. zdravotnická škola Brno - zdravotnický asistent (1), Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - veterinářství (1), SŠ hotelová a služeb Kroměříž - hotelnictví a cestovní ruch (1), Soukr. SŠ pedagogická a sociální Zlín - výchova předškolního a mladšího školního věku (1) Celkový počet 17 žáků Učební obory SŠP a hotelová Uherské Hradiště - servírka barmanka (1), SOŠ technická Uherské Hradiště - automechanik (2) truhlář (1), SOŠ služeb Uherské Hradiště - kadeřník (1), SOŠ Otrokovice - instalatér (1) Celkový počet 6 žáků Vysvětlivky: SŠP a hotelová - Střední škola průmyslová a hotelová, SOŠ - Střední odborná škola, SUPŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola, SOU - Střední odborné učiliště, VOŠ - Vyšší odborná škola Mgr. Vladimíra Klvaňová výchovný poradce BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 7

10 Kulturní kalendář červenec - srpen 2010 Kulturní kalendář červenec srpen Naši furianti Státní hrad Buchlov hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Škvor + Chaos In Head Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Slovácké divadlo tel , Slovácké divadlo tel , Agentura Vichr, tel Slovácké divadlo tel , Slovácké divadlo tel , Buchlovské kování Státní hrad Buchlov HB Collegium, L. Kunst, tel , Příměstský tábor Junák, Veronika Copláková, Drotárská výstava Muzeum Podhradí Muzeum Podhradí Buchlovice, z Povážského muzea v Žilině Buchlovice a městys Buchlovice, tel Fotbalový turnaj k 55. výročí buchlovického fotbalu - večer taneční zábava (Lordi) Farní tábor Noční prohlídky s černou paní Začátek v 10 hod. Taneční zábava od 19 hod. na náměstí Státní hrad Buchlov TJ Buchlovice, Martin Kořínek tel Křesťanská mládež, Havel Kapounek, tel HB Collegium,, L. Kunst, tel , Agentura Vichr, tel Mig 21 + Michal Hrůza s kapelou Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod Turnaj TOP 16 v petanque Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková, IX. ročník Festivalu česneku Zámecký park, FA Buchlov, ing. M. Hrdý,. Hrňa, na zámku v Buchlovicích výstavní prostory tel , Chřibský krkavec Louka pod Morigan SHŠ, Buchlovem Bohumil Višenka, tel: Country bál - Kalíšci Hospůdka U Špalka pod Buchlovem Divadlo F. R. ČECHA Amfiteátr SZ Dívčí válka Buchlovice-20 hod. Petr Špalek, tel Agentura Vichr, tel BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 8

11 Slade (Velká Británie) Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Myslivecká noc Myslivecké sdružení Buchlovice Věra Špinarová a Adam Pavlík Band Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Pouť na Barborce na svátek Nanebevzetí P. Marie Kaple sv. Barbory KDU-ČSL, ing. Miroslav Netopil, tel Velký dětský den Michal Nesvadba dětem Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Tři sestry + Doktor P. P. Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Chřiby výstava fotografií fotografů z našeho regionu Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Oznámení občanského sdružení ZVONEK Hezký den děti, maminky, tatínci a všichni z Buchlovic a okolí, mám milou povinnost Vám všem oznámit, že jsme společně se skupinkou maminek u nás v městysi Buchlovice oficiálně založili občanské sdružení, právě pro Vás. Jmenujeme se Zvonek, o.s. centrum pro děti a rodiče Buchlovice, dále jen Zvonek. Rády bychom svou náplní Vás a Vaše rodiče, prarodiče a všechny doprovázeli od početí, narození až po seznamování se s okolím, ale především s našim malebným městysem. Vzhledem k tomu, že stále bojujeme se získáním vhodných prostor pro naší činnost, rozhodli jsem se jít cestou nejsnazší a příjemnou. Pod naší hlavičkou budeme v nejbližší době pořád jednorázové akce, o kterých bychom Vás rády informovaly prostřednictvím Buchlovského zpravodaje, vyvěšenými letáky a také bližší informace o činnosti a náplní Zvonku naleznete v Secondhandu na nám. Svobody v Buchlovicích, vedle prodejny domácích potřeb U Durníků. Možná je to nezvyklé, ale už nyní se na Vás obracíme s prosbou. V případě, že byste měli nápad nebo možnost poskytnout či zprostředkovat prostory, budeme jedině rády. Kontaktovat nás můžete v Secondhandu na náměstí. Pro koho je Zvonek určený? Jeho náplň je, jak již bylo předestřeno, v současné době omezená, ale je určena především pro děti ve věku 0-6 let, pro těhotné maminky, pro rodiče, prarodiče, jednoduše pro všechny, kteří nechtějí jen sedět doma. Všichni, kdo mají snahu se více věnovat svému dítku, napomáhat adaptaci dítěte do dětského kolektivu, rozvíjet jeho motoriku, jemnou motoriku, tvořivost, pohyblivost, jazykové dovednosti a podobně. Do budoucna se v případě zájmu nebudeme bránit rozšíření naší činnosti i pro vyšší věkovou hranici dětí. Hodláme spolupracovat s ostatními mateřskými či rodinnými centry v rámci Zlínského kraje, neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími v městysi a obcí samotnou. Vize Zvonku jsou reálné, máme snahu a vytrvalost zrealizovat vše, co by mělo být dopřáno každému rodiči i v malém městečku, kterým bezpochyby městys Buchlovice je. Nadarmo se neříká: co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.., tak proč nezačít už od plenek? Mgr. Martina Strýčková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 9

12 Vážení obyvatelé Buchlovic, před časem jste mohli nahlédnout do historie Domova pro seniory. Jak velké změny se staly za sto let, bylo možné posoudit. Chtěla bych Vás informovat, jaké novinky jsou v domově v současnosti. Od se část Domova pro seniory změnila na Domov se zvláštním režimem. Jedná se o uzavřené oddělení pro uživatele, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí jiného typu. Péče o tyto uživatele je náročná, a proto na oddělení pracuje vyškolený personál v navýšeném počtu pracovníků. Oddělení je vybaveno speciálním nábytkem a upravenou zahradou. Na oddělení žijí uživatelé, kterým byly zmíněné choroby diagnostikovány, onemocnění má však různé stupně. Nechceme porušovat lidská práva žádného našeho uživatele. Jedno z nich je právo na volný pohyb. Ti z uživatelů, kteří chodí samostatně na procházky a drobné nákupy, mohou mít problém s orientací, proto Vás, milí Buchlovjané, prosíme o pomoc. Uživatelé, kteří bydlí v Domově se zvláštním režimem, jsou vybaveni kartičku s tel. kontaktem na oddělení. Ve většině případů postačí člověku, který ztratil orientaci, poradit správný směr k domovu. Stali jsme se nedílnou součástí městečka a jsme tomu skutečně rádi. Za podanou pomocnou ruku Vám děkujeme. Tupeský džbáneček 2010 Libuše Stýskalová V neděli se v Tupesích uskutečnil již 3. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků TUPESKÝ DŽBÁNEČEK. Letos přijaly pozvání děti ze sedmi základních škol ze ZŠ Nedakonice, Polešovice, Buchlovice, Zlechov, Velehrad, Tupesy a Jalubí. Děti soutěžily ve dvou kategoriích tř. a tř. Celkem se na přehlídce představilo 20 dětí, které doprovodila cimbálová muzika Velehrad s primášem Edou Kubíčkem. Z buchlovické základní školy se zúčastnila dvě děvčata Pavlína Šedová a Eliška Hrušková. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

13 Koncert žáků Základní umělecké školy Dne 24. května se opět uskutečnil koncert žáků Základní umělecké školy Uh. Hradiště, pobočky v Buchlovicích, a to v zámecké sala terreně. Příští koncert by se měl odehrát již v nových prostorách Československého kulturního centra na bývalé škole na Lhotce. (Foto: Mgr. Lumír Svoboda) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

14 Výstava TELEFONY A. G. BELL a ti ostatní Až do 14. července je v Muzeu Podhradí Buchlovice k vidění výstava telefonních přístrojů ze sbírky slovenského sběratele Jozefa Remenca a dalších, která prezentuje vývoj těchto aparátů od 20. století do současnosti. Vernisáž 28. května zahájil místostarosta Bořek Žižlavský a dále zazněla slova ing. Miloslava Hrdého, starosty družební slovenské obce Horný Hričov ing. Jozefa Trizuljaka a samotného sběratele pana Remenca. K dobré náladě zahrálo seskupení Jazzzubs Zlín, které po vernisáži pokračovalo i před budovou muzea. (Foto: Pavel Paška, Jarmila Vráblová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

15 Alexander Graham Bell a ti ostatní (slova, která zazněla úvodem vernisáže výstavy) Vážení přítomní, je celkem jasná skutečnost, že průmyslový design, jako docela mladý obor lidské činnosti, rozvíjející se zhruba od meziválečné doby, dnes již zasahuje v zásadě všechny oblasti lidské tvorby. Průmyslový design je považován za specifickou tvůrčí výtvarnou disciplinu, která v sobě spojuje mnoho nejrůznějších vědeckých a technických oborů, základem však zůstávají aspekty funkční, výtvarné a technické. Zeptám se vás: 1. Kladete velký důraz na to, jak věci, které si kupujete (auto, telefon, žehlička, sklenice, telefon) vypadají? Z kolika zhruba procent vzhled věci rozhoduje o vašem nákupu? 2. Potěší vás pohled na hezkou věc (tím myslím třeba i hezký odpadkový koš nebo zastávku autobusu), oceníte, že to někdo dobře navrhl? 3. A naposledy, co si myslíte o takových těch designových obchodech, kde i obyčejné křeslo stojí Kč a lampa Kč (vedle v Ikei mají skoro stejnou za Kč). Myslíte, že by pro ně bylo výhodnější prodat spíš mnohem více relativně levných věcí než pár drahých? Já si myslím, že každý se rozhoduje hlavně podle toho, jak ta věc vypadá. A jsme u designu. Dnešní naše výstava je tohoto fenoménu dokonalým dokladem zde můžeme pozorovat, jak se, v závislosti na uměleckém světonázoru, také ovšem materiálových možnostech a technologiích, měnil názor na vzhled jediného výrobku telefonu v průběhu let Je to krásná a poučná výstava a určitě v nás dospělejších probudí i vzpomínky, neboť s tímto prostředkem komunikace jsme se po celou dobu setkávali. Za výstavu poděkujeme hned v úvodu především sběrateli panu Jozefu Remencovi, za jeho ideu sbírat telefony a také neutuchající trpělivost a úpornost při jejich hledání a získání pro svou sbírku. On dnes vlastní záviděníhodnou sbírku telefonů koncových, ale i přechodných, což jsou malé ústředničky, dále polní s vlastní baterií, na kliku, elektrických vrátných, přístroje jsou civilní i vojenské, také důlní, elegantní, netradiční, kovové porcelánové i dřevěné, barevné, tlačítkové, s takovým nebo jiným zvoněním, starodávní nebo modernější, stojaté, ležaté, české, slovenské, československé, jaké jen chcete! Děkujeme však také starostovi obce Horný Hričov panu ing. Jozefu Trizuljakovi za povedený tip na výstavu a za zprostředkování kontaktů s panem sběratelem. Výstava je dobrým příkladem už déletrvající spolupráce mezi našimi oběma obcemi. A když už jsem v tom děkování, dovolte mi, abych poděkoval ještě dvěma spolupracovníkům za inspirace a možnost zápůjček některých telefonních přístrojů, přístrojů měřících, ukázky technologie pánům Ing. Josefu Menšíkovi z Brna (který se nemohl dnes zúčastnit) a Zdeňkovi Rybeckému ze Strážnice, který je tady s námi, děkujeme. Vážení a milí, díky úsilí několika jedinců se podařilo připravit výstavu, která bude jedněm pro vzpomínku, třeba i pro poučení, jiných, technicky založeným možná i pro potěchu oka. Výstava je otevřena do 14. července 2010 a budete-li mít dotazy, pan Josef Remenec je připraven! Miloslav Hrdý BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

16 Dětský den na Buchlově Dětskému dni na hradě Buchlově tentokrát přálo počasí. Pořádající HB Collegium přichystalo pro děti pohádkovou cestu pod hradem a prohlídky komnatami Buchlova, kde byly k vidění pohádkové bytosti a postavy inspirující se historií a příběhy naší středověké památky. (Foto: Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

17 Daniel Kadeřábek Krajina a lidé Ve výstavních prostorách zámku Buchlovice - ve štítě byla otevřena 29. května 2010 výstava fotografií Daniela Kadeřábka nazvaná Krajina a lidé, kterou je možné zhlédnout do konce měsíce září. Daniel Kadeřábek (* v Praze) Fotografovat začal na vysoké škole starou Prahu a české hory. Osudové pro něj byla setkání s fotografem a všeumělem Ladislavem Kamarádem, kytaristou a výtvarníkem Štěpánem Rakem a s fotografy Garikem Avanesianem, Eduardem Tevosovem, Gunarem Bindem a Sergejem Maximishinem. V roce 1997 vyrazil na svou první větší cestu (na Saharu) a poté podnikl cesty do Indonésie, Vietnamu, Izraele, Kambodže, Thajska, Indie, Keni, S. A. Emirátů, Srí Lanky, s Ladislavem Kamarádem do Bolívie, Chile, na Island a nakonec s Karlem Cudlínem a Garikem Avanesianem do Náhorního Karabachu. Poprvé byly jeho fotografie vystaveny v r v Praze Mánesu, jeden rok byly na putovní výstavě po Portugalsku, dále je vystavila galerie v Heidenheimu v SRN, na Slovensku jsou ve stálé expozici v muzeu v Ružomberoku, zúčastnil se společných výstav v Rumunsku, na Ukrajině, v Austrálii, Anglii, Skotsku, Španělsku, Itálii atd. Letos byly jeho fotografie vybrány mezinárodní porotou na soutěži Czech Press Photo a v ambitu kláštera Františkánů u Václavského náměstí (jedná se o výstavu Starobylá země Arcach, společně s Garikem Avanesianem, Janem Šroubkem a dalšími fotografy, kteří se zúčastnili cesty do Karabachu, nyní je tato výstava u Bodamského jezera, poté bude putovat do Karabachu a nakonec do Washingtonu). Kontakt: telefon: Fotografická technika: Hasselblad film 6x6 cm, optika Zeiss; Canon EOS 5D a 1Ds Mark III, optika Canon řada L, Nikon FM2, optika Nikkor. (Foto: Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

18 Kosecké písně XV. ( , foto: Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

19 Co způsobily vytrvalé deště Vydatné deště v minulém měsíci zasáhly svým způsobem i naše městečko. Mohli by o tom vyprávět lidé čerpající mnoho dní, ve dne i v noci, vodu za svých sklepů například v části Podvinohradí. Jiná voda vytékající z lesů hrozila vyplavením domů, jak se stalo třeba na Trnávkách. Na tomto místě a v těžkých terénních podmínkách pomáhali pracovníci Služeb městyse Buchlovice. V neposlední řadě se vylil potok Dlouhá řeka na Smraďavce, který zaplavil část louky před restaurací a kvůli vylití vody ze zádržáku nad přehradou byla několik hodin hůře průjezdná silnice na Smraďavku. (Foto: Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

20 První pouť na Barborce V neděli 30. května se opět uskutečnila na Barborce první letošní pouť. Farář P. Rudolf Chmelař nejprve znovu vysvětil nákladně zrekonstruovanou sochu Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem a poté již následoval průvod na vedlejší kopec k samotné kapli. Po mši svaté vyhrávala dechovka Buchlovjané a v hospůdce U Špalka pak do pozdních odpoledních hodin k dobré pohodě harmonikáři s trošku tajemným názvem MAMAMU. Přestože se přes den spustil několikrát déšť, účast poutníků nejenom z Buchlovic byla slušná. (Foto: Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

21 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

22 Buchlovičtí hasiči pomáhali Ve středu 2. června byli naši hasiči požádáni HZS Zlínského kraje, zda by mohli poskytnout technickou výpomoc při záplavách. Nejprve pomáhali ve Starém Městě, kde pytlovali písek, který byl odvážen k rozvodněné Salašce. Večer se přemístili do Kunovic, kde bylo potřeba odčerpávat vodu ze zalitých zahrad, kterými se prohnala říčka Olšava. Zde byli až do čtvrteční půlnoci.této technické výpomoci se z našeho hasičského sboru zúčastnilo osm členů, kteří se střídali. Doufejme, že v budoucnosti se takové nepředvídatelné akce budou opakovat co nejméně. (Text a foto: Stanislav Buchtík) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

24 Folklórní maratón Kunovské léto Členové Děcek z Buchlovic a CM Slunovrat se zúčastnili prestižního mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto. Pro většinu mladších členů to byl křest ohněm účast 4 dnů na festivalu je vyčerpávající, ale všichni to skvěle zvládli. Ve čtvrtek se konal průvod městem Uherské Hradiště, přijetí na radnici, vystoupení na podiu na náměstí a pak jsme tancovali před hotelem Maxi. V pátek někteří vyjeli na koncert jediné profesionální folklórní skupiny v republice Ondráš. V sobotu pak přišel hlavní program: soutěžní přehlídka 21 souborů, program probíhal neuvěřitelné 3 hodiny v kuse. V pořadu jsme se představili s novým pásmem O chlebě, za nějž jsme získali ocenění za hudebně-taneční rozvinutí pracovního motivu. V neděli proběhl ve sportovní hale závěrečný galakoncert. Festivalu se zúčastnilo 21 souborů z České republiky, z Bulharska, Srbska, Polska, Slovenska a Maďarska. Byla to nádherná a různorodá podívaná. Děkuji všem rodičům, kteří přiložili ruce ke zdárnému průběhu. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel název datum pořadatel místo popis akce Fašanková obchůzka a zábava s pochováváním basy 18.02.2017 Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, jaksikovaveronika@seznam.cz, tel. 777 992 666 Městečko Buchlovic

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE

KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE 2016 Datum Název akce Čas Místo konání Další informace, kontakt 4. 6. 2. Knižní bazar Čtvrtek 4.2. 9 18 hod.; Pátek 5. 2. 9 18 hod.; Sobota 6. 2. 9 12 hod. 6. 2. Fašanková obchůzka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 15.10.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více