BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

2 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-)

3 Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba roční Bohem požehnaná, kdy v minulosti řada mandelů stávala na poli. Léto budiž pochváleno. A každým rokem svatý Cyril s Metodějem, když horké letní noci spějí k chladným ránům, spěchají ze Soluně ve vzdálený Velehrad, přinést světlo křesťanství svým věrným Moravanům. Léto budiž pochváleno. Les červencový pryskyřicí borů, smrků zavoní, v prázdniny děti sladkými plody obdaří a vodou křišťálovou ze studánek svých žíznivá hrdla kolemjdoucích osvěží a zavlaží. Léto budiž pochváleno. Když letní nebe zatáhne mrak černý, patří to k létu, blesk světlem celičký kraj zalije, hrom svým rachocením bouři všem oznámí, proud deště mohutný vyprahlou zemi omyje. Léto budiž pochváleno. Kdysi rolník v létě zmožen v potu tváře svou kosou stříbrnou na chleba zrno dal a nyní v době nové pokrokové nám zrno na dar Boží brumlavý kombajn věnoval. Léto budiž pochváleno. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 61/2010 ze dne Žádost o zřízení věcného břemene/převod spoluvlastnického podílu na pozemky p.č. 2900/1, 2900/7, 2900/6, Mgr. Lipovský, Uherské Hradiště Sady, ze dne Rada městyse doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválení zřízení věcného břemene odpovídajícího právu cesty, chůze a jízdy na p. č. 2900/8 k.ú. Buchlovice, jehož je městys Buchlovice spoluvlastníkem (vlastní 1/6 pozemku). Současně však rada připomíná tento závazek vypořádat i s ostatními spoluvlastníky. Návrh smlouvy o dílo č. SOD mezi VEPY Holding cz s.r.o., Prokopova 156/11, Praha 3, provozovna Stříbrnice a městysem Buchlovice na dodávku a montáž plastových výrobků okenních prvků pro budoucí provozovnu prodeje masa a masných výrobků. Z malého výběrového řízení na dodávku oken pro část špalíčku na náměstí v Buchlovicích byla mezi třemi firmami UH ATOS, OKNO Star s.r.o., Zlín a VEPY Holding cz s.r.o., Praha 3, provozovna Stříbrnice vybrána tato třetí v pořadí. Rada schválila podepsání smlouvy o dílo č. SOD mezi VEPY Holding cz s.r.o., Praha 3, provozovna Stříbrnice a městysem Buchlovice na dodávku a montáž plastových výrobků - okenních prvků pro budoucí provozovnu prodeje masa a masných výrobků, zahrnujících kromě oken i vnitřní i venkovní parapetní desky. Dále rada schválila dodávku a montáž oken a okenních prvků od téže firmy na navazující prostory v majetku městyse Buchlovice - v současné době v pronájmu jako kadeřnictví. Žádost o uvolnění nepotřebné staré dlažby na předláždění chodníku městyse před vlastním domem, pan Josef Vaněk, Buchlovice, ze dne Rada doporučila prostřednictvím SMB, p. o. (pan ing. Josef Motyčka) po posouzení stavu provést renovaci chodníku před domem žadatele, popřípadě se domluvit na předání potřebného množství starších dlaždic na předláždění. Žádost o snížení poplatků za popelnici Dagmar Piačková z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii, ze dne Rada na svém zasedání č. 58/10 ze dne pod bodem č. 2 schválila i na rok 2010 stejný princip placení za svoz a likvidaci TKO pro skupinu občanů městyse Buchlovice dlouhodobě pobývajících mimo území České republiky: Občané dlouhodobě pobývající na pracovních či studijních pobytech mimo území České republiky budou povinni tyto skutečnosti doložit a v tom případě budou v roce 2010 platit za svoz a likvidaci TKO pouze základní částku ve výši 250 Kč. Rada uvedenou žádost o snížení poplatků za svoz a likvidaci TKO akceptovala. Žádost o písemné vyjádření o důvodech, které vedou Radu městyse Buchlovice k zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene přístupu k budově čp. 114 na ulici A. Hrabala přes pozemek p. č. 689/4, jehož majitelem je městys Buchlovice, žádost o sepsání dohodnutého čestného prohlášení pana starosty, manželé Lucie a Michal Šalplachtovi, Buchlovice, ze dne Rada schválila formu záruky volného průchodu a příjezdu k nemovitosti čp. 114 na ulici Arnošta Hrabala s tím, že starosta je potvrdí svým čestným prohlášením. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 2

5 Žádost o užití loga městyse Buchlovice na propagační materiál Folklorního studia Buchlovice, ing. Jiří Raštica em ze dne Rada schválila žádost Folklorního studia Buchlovice o využití znaku městyse Buchlovice na připravované propagační materiály. Ukončení členství městyse Buchlovice v Regionu Slovácko od Rada schválila návrh na ukončení členství městyse Buchlovice v Regionu Slovácko k vzhledem k tomu, že od jsou členy Regionu Slovácko výhradně mikroregiony. Schválené ukončení členství městyse Buchlovice ukončí tak období dvojího členství městyse v této organizaci a je výhodné především z hlediska snížení placení členských poplatků. Žádost o povolení provozu stanového tábora v blízkosti RZ Dopravák u Kamenného kříže na parcelách 2864/1 až 2865/4 v k. ú. Buchlovice ve dnech , žádost o možnost likvidace odpadu a odběru pitné vody, Jan Polášek, Kostelec, ze dne Rada schválila konání letního stanového tábora blízkosti RZ Dopravák u Kamenného kříže na parcelách 2864/1 až 2865/4 v k. ú. Buchlovice ve dnech pro Junák svaz skautů a skautek České republiky středisko Kyjov s tím, že budou (jako v minulých letech) dodržena všechna pravidla pobytu v přírodě, hygienické normy a také normy ochrany přírody. Rada doporučila, aby se zástupce žadatele obracel v technických záležitostech (odpady, pitná voda a pod.) na místostarostu - pana Bořka Žižlavského, telefony nebo , Nabídka SFRB, pracoviště Dolní náměstí 9, Olomouc k poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu s tříprocentní úrokovou sazbou dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválení (na nejbližším zasedání v červnu 2010) využití nabídky SFRB, pracoviště Dolní náměstí 9, Olomouc k poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizace bytového fondu s tříprocentní úrokovou sazbou dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Městys obdržel tuto nabídku na základě dlouholeté bezproblémové spolupráce v této oblasti a rada se tak rozhodla mj. proto, že v minulosti bylo realizováno mnoho žádostí občanů městečka. Cenová nabídka (projektová dokumentace, možnosti financování) Regenerace komponovaného krajinného areálu v Buchlovicích - Smraďavka zpracoval ing. Martin König, ze dne Rada schválila cenovou nabídku na projekt Regenerace komponovaného krajinného areálu v Buchlovicích - Smraďavka, kterou zpracoval ing. Martin König, Staré Město, a pověřila starostu podepsáním smlouvy. Smlouva zahrnuje projektovou dokumentaci na úpravy na Smraďavce, ale také na místním hřbitově a v neposlední řadě i revitalizaci zeleně v centrální části obce. Žádost o projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci Vodovod k hradu Buchlovu na parcelách č. 3342/1, 3342/2, 3343/5, 3359/2, 3359/2, 3363/2, 3383/3, 3383/6, 3384/6, 3385/6 v k. ú. Buchlovice, jejichž vlastníkem je městys Buchlovice, NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži, ing. Jan Slezák, Kroměříž, ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci Vodovod k hradu Buchlovu na parcelách č. 3342/1, 3342/2, 3343/5, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 3

6 3359/2, 3359/2, 3363/2, 3383/3, 3383/6, 3384/6, 3385/6 v k.ú. Buchlovice, jejichž vlastníkem je městys Buchlovice. Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu, podzemního vedení nízkého napětí a kanalizace. Zpráva o provedení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dne , Mateřská škola Buchlovice Rada vzala na vědomí Zprávu o provedení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2009 v Mateřské škole Buchlovice. Veřejná zakázka Prodloužení komunikace pro pěší v km 0,390 0,770 sil. III/05018 ul. Hradišťská, Buchlovice a) Ing. Jiří Křen TRADIX, Huštěnovská 2004, Staré Město, b) STRABAG a.s., Příluky 386, Zlín c) SVS CORRECT spol. s r.o., Bílovice 176 Po otevření obálek a vyhodnocení byla ve výběrovém řízení vybrána firma SVS CORRECT, spol. s r.o., Bílovice, jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Rada doporučila vyzvat vítěze k vypracování smlouvy. V rámci návštěvy Slovácka zavítali 15. června do Buchlovic někteří členové komise pro rozvoj venkova Senátu ČR. Po návštěvě pamětihodností se sešli s několika starosty Mikroregionu Buchlov v zámečku na Smraďavce, kteří je seznámili se svými problémy. (Foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 4

7 Takto vyřešil úklid autoskel jistý bezohledný občan Buchlovic. Hodil je ke kontejnerům na rozcestí pod Podvinohradím stylem děj se dále vůle boží. Nejedná se o ojedinělý případ. Poděkování Vážený pane starosto, dovolte mi Vám a Vašemu sboru dobrovolných hasičů Buchlovice vyjádřit upřímné poděkování za pomoc při jarních povodních 2010 ve Starém Městě. Velká voda opět zahrozila, ale naštěstí vážné škody nezpůsobila. Vaše nezištná pomoc byla pro nás velkým povzbuzením především v období, kdy jsme ještě netušili, jak vše dopadne. Solidarita, kterou jste nám projevili, ukázala, že v tom nejsme sami. Vaši hasiči nám pomáhali jak při pytlování, tak při čerpání vody na zaplavených polích a zahradách. Snažili jsme se, aby škody byly co nejmenší. Těším se na další spolupráci při příznivějších příležitostech. S pozdravem Josef Bazala starosta Starého Města BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 5

8 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé J. Welzl: Eskymo Welzl P. Brzáková: Květa Fialová Zákony štěstí J. Novák Večerníček: Tomio Okamura Český sen Kol.: Souboj bez vítěze (téma 2. sv. válka) S Davidovou hvězdou peklem Terezína (Paměti prof. V. A. Pollaka) I. Klíma: Moje šílené století II S. L. Lichtag: Čekání na bílou smrt (velký bílý žralok) Krásná literatura pro dospělé K. Poláček: Okresní město K. Poláček: Hrdinové táhnou do boje K. Poláček: Podzemní město K. Poláček: Vyprodáno K. Poláček: Michelup a motocykl K. Poláček: Povídky pana Kočkodana K. Poláček: Mariáš a jiné živnosti K. Poláček: Soudničky J. Updike: Vdovy z Eastwicku V. Nabokov: Lolita H. Whitton: Eliška Přemyslovna V. Vondruška: Letopisy královské komory 5 A. Franklinová: Labyrintem smrti J. Sandford: Tajuplná oběť Ch. Link: Podvod L. J. Rowlandová: Cesta zrady P. Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh P. Rankov: Stalo se prvního září Kol.: Povídky o mužích A. Gavalda: Báječný únik S. Kleinová: Byla jsem Kulička M. Cabotová: Úspěšná smolařka ve velkoměstě B. T. Bradfordová: Dědicové Havraního útesu B. T. Bradfordová: Elizabeth z Havraního útesu I. Hlaváčková: Osudu neutečeš Z. Francková: Tajná láska J. Prokšová: Cestou ven se neohlížej E. Urbaníková: Všechno nebo nic Literatura pro děti a mládež Ch. Bradford: Mladý samuraj 3 T. Brezina: Kočičí holka Nový začátek L. Lanczová: Pošeptej po větru D. H. Muellerová: Zuzka a poníci Zatoulané hříbátko D. Defoe: Robinson Crusoe (komiks) L. Aškenazy: Pohádky Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Buchlovské trojvrší od Tupes (Foto: -vlk-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 6

9 Informace o vycházejících žácích ZŠ Buchlovice ve šk. roce 2009/2010 V letošním školním roce vyšlo z 9. ročníku 23 žáků 12 dívek a 11 chlapců. Všichni museli řešit se svými rodiči otázku, na které střední školy si podají do 15. března přihlášky, aby mohli po prázdninách pokračovat v dalším studiu. I letos měli žáci možnost podat si tři přihlášky na střední školy. Zkoušky ve Zlínském kraji probíhaly ve třech dnech tak, aby se termíny zkoušek nepřekrývaly. Navíc bylo krajem rozhodnuto, že všichni uchazeči, kteří budou dále pokračovat ve studiu na státních školách s maturitou ve Zlínském kraji, musí absolvovat SCIO testy z českého jazyka, matematiky a testy všeobecných znalostí. Protože výsledky testů byly zveřejněny až po posledním termínu zkoušek, mnozí žáci absolvovali kolečko tří různých testů ve třech dnech. Každý den byly testy jiné. Letošní zkoušky byly pro mnohé žáky velmi náročné. Školy soukromé a církevní tuto povinnost neměly, ale mohly testy uplatnit. I přes všechna tato úskalí se žáci dostali na zvolené školy a vybrané obory. V dalším studiu na středních školách, které bude ukončeno maturitní zkouškou, bude pokračovat 17 žáků, do učebních oborů nastoupí 6 žáků. Střední školy s maturitou Gymnázium Uherské Hradiště 1, SŠP a hotelová Uh. Hradiště - technické lyceum (1), elektrotechnika (1), SOŠ technická Uherské Hradiště - mechanik seřizovač (2), operátor technic. a nábytkář. výroby (1), Střed. zdravotnic. škola Uherské Hradiště - zdravotnický asistent (1),, SUPŠ Uherské Hradiště - průmyslový design (1), Soukr. SOU obchodu a služeb Uh. Hradiště - ekonomika a podnikání (1), SOŠ Uherský Brod - sociální péče - sociálněspráv. činnost (2), VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - hotelnictví a turismus (2), Církevní střed. zdravotnická škola Brno - zdravotnický asistent (1), Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - veterinářství (1), SŠ hotelová a služeb Kroměříž - hotelnictví a cestovní ruch (1), Soukr. SŠ pedagogická a sociální Zlín - výchova předškolního a mladšího školního věku (1) Celkový počet 17 žáků Učební obory SŠP a hotelová Uherské Hradiště - servírka barmanka (1), SOŠ technická Uherské Hradiště - automechanik (2) truhlář (1), SOŠ služeb Uherské Hradiště - kadeřník (1), SOŠ Otrokovice - instalatér (1) Celkový počet 6 žáků Vysvětlivky: SŠP a hotelová - Střední škola průmyslová a hotelová, SOŠ - Střední odborná škola, SUPŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola, SOU - Střední odborné učiliště, VOŠ - Vyšší odborná škola Mgr. Vladimíra Klvaňová výchovný poradce BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 7

10 Kulturní kalendář červenec - srpen 2010 Kulturní kalendář červenec srpen Naši furianti Státní hrad Buchlov hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Škvor + Chaos In Head Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Rychlé šípy Státní hrad Buchlov hod Slovácké divadlo tel , Slovácké divadlo tel , Agentura Vichr, tel Slovácké divadlo tel , Slovácké divadlo tel , Buchlovské kování Státní hrad Buchlov HB Collegium, L. Kunst, tel , Příměstský tábor Junák, Veronika Copláková, Drotárská výstava Muzeum Podhradí Muzeum Podhradí Buchlovice, z Povážského muzea v Žilině Buchlovice a městys Buchlovice, tel Fotbalový turnaj k 55. výročí buchlovického fotbalu - večer taneční zábava (Lordi) Farní tábor Noční prohlídky s černou paní Začátek v 10 hod. Taneční zábava od 19 hod. na náměstí Státní hrad Buchlov TJ Buchlovice, Martin Kořínek tel Křesťanská mládež, Havel Kapounek, tel HB Collegium,, L. Kunst, tel , Agentura Vichr, tel Mig 21 + Michal Hrůza s kapelou Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod Turnaj TOP 16 v petanque Hřiště petanque PK Stříbrné kule, Alena Horáková, IX. ročník Festivalu česneku Zámecký park, FA Buchlov, ing. M. Hrdý,. Hrňa, na zámku v Buchlovicích výstavní prostory tel , Chřibský krkavec Louka pod Morigan SHŠ, Buchlovem Bohumil Višenka, tel: Country bál - Kalíšci Hospůdka U Špalka pod Buchlovem Divadlo F. R. ČECHA Amfiteátr SZ Dívčí válka Buchlovice-20 hod. Petr Špalek, tel Agentura Vichr, tel BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 8

11 Slade (Velká Británie) Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Myslivecká noc Myslivecké sdružení Buchlovice Věra Špinarová a Adam Pavlík Band Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Pouť na Barborce na svátek Nanebevzetí P. Marie Kaple sv. Barbory KDU-ČSL, ing. Miroslav Netopil, tel Velký dětský den Michal Nesvadba dětem Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Tři sestry + Doktor P. P. Amfiteátr SZ Buchlovice-20 hod. Agentura Vichr, tel Chřiby výstava fotografií fotografů z našeho regionu Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Oznámení občanského sdružení ZVONEK Hezký den děti, maminky, tatínci a všichni z Buchlovic a okolí, mám milou povinnost Vám všem oznámit, že jsme společně se skupinkou maminek u nás v městysi Buchlovice oficiálně založili občanské sdružení, právě pro Vás. Jmenujeme se Zvonek, o.s. centrum pro děti a rodiče Buchlovice, dále jen Zvonek. Rády bychom svou náplní Vás a Vaše rodiče, prarodiče a všechny doprovázeli od početí, narození až po seznamování se s okolím, ale především s našim malebným městysem. Vzhledem k tomu, že stále bojujeme se získáním vhodných prostor pro naší činnost, rozhodli jsem se jít cestou nejsnazší a příjemnou. Pod naší hlavičkou budeme v nejbližší době pořád jednorázové akce, o kterých bychom Vás rády informovaly prostřednictvím Buchlovského zpravodaje, vyvěšenými letáky a také bližší informace o činnosti a náplní Zvonku naleznete v Secondhandu na nám. Svobody v Buchlovicích, vedle prodejny domácích potřeb U Durníků. Možná je to nezvyklé, ale už nyní se na Vás obracíme s prosbou. V případě, že byste měli nápad nebo možnost poskytnout či zprostředkovat prostory, budeme jedině rády. Kontaktovat nás můžete v Secondhandu na náměstí. Pro koho je Zvonek určený? Jeho náplň je, jak již bylo předestřeno, v současné době omezená, ale je určena především pro děti ve věku 0-6 let, pro těhotné maminky, pro rodiče, prarodiče, jednoduše pro všechny, kteří nechtějí jen sedět doma. Všichni, kdo mají snahu se více věnovat svému dítku, napomáhat adaptaci dítěte do dětského kolektivu, rozvíjet jeho motoriku, jemnou motoriku, tvořivost, pohyblivost, jazykové dovednosti a podobně. Do budoucna se v případě zájmu nebudeme bránit rozšíření naší činnosti i pro vyšší věkovou hranici dětí. Hodláme spolupracovat s ostatními mateřskými či rodinnými centry v rámci Zlínského kraje, neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími v městysi a obcí samotnou. Vize Zvonku jsou reálné, máme snahu a vytrvalost zrealizovat vše, co by mělo být dopřáno každému rodiči i v malém městečku, kterým bezpochyby městys Buchlovice je. Nadarmo se neříká: co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.., tak proč nezačít už od plenek? Mgr. Martina Strýčková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2010 9

12 Vážení obyvatelé Buchlovic, před časem jste mohli nahlédnout do historie Domova pro seniory. Jak velké změny se staly za sto let, bylo možné posoudit. Chtěla bych Vás informovat, jaké novinky jsou v domově v současnosti. Od se část Domova pro seniory změnila na Domov se zvláštním režimem. Jedná se o uzavřené oddělení pro uživatele, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí jiného typu. Péče o tyto uživatele je náročná, a proto na oddělení pracuje vyškolený personál v navýšeném počtu pracovníků. Oddělení je vybaveno speciálním nábytkem a upravenou zahradou. Na oddělení žijí uživatelé, kterým byly zmíněné choroby diagnostikovány, onemocnění má však různé stupně. Nechceme porušovat lidská práva žádného našeho uživatele. Jedno z nich je právo na volný pohyb. Ti z uživatelů, kteří chodí samostatně na procházky a drobné nákupy, mohou mít problém s orientací, proto Vás, milí Buchlovjané, prosíme o pomoc. Uživatelé, kteří bydlí v Domově se zvláštním režimem, jsou vybaveni kartičku s tel. kontaktem na oddělení. Ve většině případů postačí člověku, který ztratil orientaci, poradit správný směr k domovu. Stali jsme se nedílnou součástí městečka a jsme tomu skutečně rádi. Za podanou pomocnou ruku Vám děkujeme. Tupeský džbáneček 2010 Libuše Stýskalová V neděli se v Tupesích uskutečnil již 3. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků TUPESKÝ DŽBÁNEČEK. Letos přijaly pozvání děti ze sedmi základních škol ze ZŠ Nedakonice, Polešovice, Buchlovice, Zlechov, Velehrad, Tupesy a Jalubí. Děti soutěžily ve dvou kategoriích tř. a tř. Celkem se na přehlídce představilo 20 dětí, které doprovodila cimbálová muzika Velehrad s primášem Edou Kubíčkem. Z buchlovické základní školy se zúčastnila dvě děvčata Pavlína Šedová a Eliška Hrušková. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

13 Koncert žáků Základní umělecké školy Dne 24. května se opět uskutečnil koncert žáků Základní umělecké školy Uh. Hradiště, pobočky v Buchlovicích, a to v zámecké sala terreně. Příští koncert by se měl odehrát již v nových prostorách Československého kulturního centra na bývalé škole na Lhotce. (Foto: Mgr. Lumír Svoboda) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

14 Výstava TELEFONY A. G. BELL a ti ostatní Až do 14. července je v Muzeu Podhradí Buchlovice k vidění výstava telefonních přístrojů ze sbírky slovenského sběratele Jozefa Remenca a dalších, která prezentuje vývoj těchto aparátů od 20. století do současnosti. Vernisáž 28. května zahájil místostarosta Bořek Žižlavský a dále zazněla slova ing. Miloslava Hrdého, starosty družební slovenské obce Horný Hričov ing. Jozefa Trizuljaka a samotného sběratele pana Remenca. K dobré náladě zahrálo seskupení Jazzzubs Zlín, které po vernisáži pokračovalo i před budovou muzea. (Foto: Pavel Paška, Jarmila Vráblová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

15 Alexander Graham Bell a ti ostatní (slova, která zazněla úvodem vernisáže výstavy) Vážení přítomní, je celkem jasná skutečnost, že průmyslový design, jako docela mladý obor lidské činnosti, rozvíjející se zhruba od meziválečné doby, dnes již zasahuje v zásadě všechny oblasti lidské tvorby. Průmyslový design je považován za specifickou tvůrčí výtvarnou disciplinu, která v sobě spojuje mnoho nejrůznějších vědeckých a technických oborů, základem však zůstávají aspekty funkční, výtvarné a technické. Zeptám se vás: 1. Kladete velký důraz na to, jak věci, které si kupujete (auto, telefon, žehlička, sklenice, telefon) vypadají? Z kolika zhruba procent vzhled věci rozhoduje o vašem nákupu? 2. Potěší vás pohled na hezkou věc (tím myslím třeba i hezký odpadkový koš nebo zastávku autobusu), oceníte, že to někdo dobře navrhl? 3. A naposledy, co si myslíte o takových těch designových obchodech, kde i obyčejné křeslo stojí Kč a lampa Kč (vedle v Ikei mají skoro stejnou za Kč). Myslíte, že by pro ně bylo výhodnější prodat spíš mnohem více relativně levných věcí než pár drahých? Já si myslím, že každý se rozhoduje hlavně podle toho, jak ta věc vypadá. A jsme u designu. Dnešní naše výstava je tohoto fenoménu dokonalým dokladem zde můžeme pozorovat, jak se, v závislosti na uměleckém světonázoru, také ovšem materiálových možnostech a technologiích, měnil názor na vzhled jediného výrobku telefonu v průběhu let Je to krásná a poučná výstava a určitě v nás dospělejších probudí i vzpomínky, neboť s tímto prostředkem komunikace jsme se po celou dobu setkávali. Za výstavu poděkujeme hned v úvodu především sběrateli panu Jozefu Remencovi, za jeho ideu sbírat telefony a také neutuchající trpělivost a úpornost při jejich hledání a získání pro svou sbírku. On dnes vlastní záviděníhodnou sbírku telefonů koncových, ale i přechodných, což jsou malé ústředničky, dále polní s vlastní baterií, na kliku, elektrických vrátných, přístroje jsou civilní i vojenské, také důlní, elegantní, netradiční, kovové porcelánové i dřevěné, barevné, tlačítkové, s takovým nebo jiným zvoněním, starodávní nebo modernější, stojaté, ležaté, české, slovenské, československé, jaké jen chcete! Děkujeme však také starostovi obce Horný Hričov panu ing. Jozefu Trizuljakovi za povedený tip na výstavu a za zprostředkování kontaktů s panem sběratelem. Výstava je dobrým příkladem už déletrvající spolupráce mezi našimi oběma obcemi. A když už jsem v tom děkování, dovolte mi, abych poděkoval ještě dvěma spolupracovníkům za inspirace a možnost zápůjček některých telefonních přístrojů, přístrojů měřících, ukázky technologie pánům Ing. Josefu Menšíkovi z Brna (který se nemohl dnes zúčastnit) a Zdeňkovi Rybeckému ze Strážnice, který je tady s námi, děkujeme. Vážení a milí, díky úsilí několika jedinců se podařilo připravit výstavu, která bude jedněm pro vzpomínku, třeba i pro poučení, jiných, technicky založeným možná i pro potěchu oka. Výstava je otevřena do 14. července 2010 a budete-li mít dotazy, pan Josef Remenec je připraven! Miloslav Hrdý BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

16 Dětský den na Buchlově Dětskému dni na hradě Buchlově tentokrát přálo počasí. Pořádající HB Collegium přichystalo pro děti pohádkovou cestu pod hradem a prohlídky komnatami Buchlova, kde byly k vidění pohádkové bytosti a postavy inspirující se historií a příběhy naší středověké památky. (Foto: Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

17 Daniel Kadeřábek Krajina a lidé Ve výstavních prostorách zámku Buchlovice - ve štítě byla otevřena 29. května 2010 výstava fotografií Daniela Kadeřábka nazvaná Krajina a lidé, kterou je možné zhlédnout do konce měsíce září. Daniel Kadeřábek (* v Praze) Fotografovat začal na vysoké škole starou Prahu a české hory. Osudové pro něj byla setkání s fotografem a všeumělem Ladislavem Kamarádem, kytaristou a výtvarníkem Štěpánem Rakem a s fotografy Garikem Avanesianem, Eduardem Tevosovem, Gunarem Bindem a Sergejem Maximishinem. V roce 1997 vyrazil na svou první větší cestu (na Saharu) a poté podnikl cesty do Indonésie, Vietnamu, Izraele, Kambodže, Thajska, Indie, Keni, S. A. Emirátů, Srí Lanky, s Ladislavem Kamarádem do Bolívie, Chile, na Island a nakonec s Karlem Cudlínem a Garikem Avanesianem do Náhorního Karabachu. Poprvé byly jeho fotografie vystaveny v r v Praze Mánesu, jeden rok byly na putovní výstavě po Portugalsku, dále je vystavila galerie v Heidenheimu v SRN, na Slovensku jsou ve stálé expozici v muzeu v Ružomberoku, zúčastnil se společných výstav v Rumunsku, na Ukrajině, v Austrálii, Anglii, Skotsku, Španělsku, Itálii atd. Letos byly jeho fotografie vybrány mezinárodní porotou na soutěži Czech Press Photo a v ambitu kláštera Františkánů u Václavského náměstí (jedná se o výstavu Starobylá země Arcach, společně s Garikem Avanesianem, Janem Šroubkem a dalšími fotografy, kteří se zúčastnili cesty do Karabachu, nyní je tato výstava u Bodamského jezera, poté bude putovat do Karabachu a nakonec do Washingtonu). Kontakt: telefon: Fotografická technika: Hasselblad film 6x6 cm, optika Zeiss; Canon EOS 5D a 1Ds Mark III, optika Canon řada L, Nikon FM2, optika Nikkor. (Foto: Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

18 Kosecké písně XV. ( , foto: Pavel Paška) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

19 Co způsobily vytrvalé deště Vydatné deště v minulém měsíci zasáhly svým způsobem i naše městečko. Mohli by o tom vyprávět lidé čerpající mnoho dní, ve dne i v noci, vodu za svých sklepů například v části Podvinohradí. Jiná voda vytékající z lesů hrozila vyplavením domů, jak se stalo třeba na Trnávkách. Na tomto místě a v těžkých terénních podmínkách pomáhali pracovníci Služeb městyse Buchlovice. V neposlední řadě se vylil potok Dlouhá řeka na Smraďavce, který zaplavil část louky před restaurací a kvůli vylití vody ze zádržáku nad přehradou byla několik hodin hůře průjezdná silnice na Smraďavku. (Foto: Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

20 První pouť na Barborce V neděli 30. května se opět uskutečnila na Barborce první letošní pouť. Farář P. Rudolf Chmelař nejprve znovu vysvětil nákladně zrekonstruovanou sochu Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem a poté již následoval průvod na vedlejší kopec k samotné kapli. Po mši svaté vyhrávala dechovka Buchlovjané a v hospůdce U Špalka pak do pozdních odpoledních hodin k dobré pohodě harmonikáři s trošku tajemným názvem MAMAMU. Přestože se přes den spustil několikrát déšť, účast poutníků nejenom z Buchlovic byla slušná. (Foto: Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

21 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

22 Buchlovičtí hasiči pomáhali Ve středu 2. června byli naši hasiči požádáni HZS Zlínského kraje, zda by mohli poskytnout technickou výpomoc při záplavách. Nejprve pomáhali ve Starém Městě, kde pytlovali písek, který byl odvážen k rozvodněné Salašce. Večer se přemístili do Kunovic, kde bylo potřeba odčerpávat vodu ze zalitých zahrad, kterými se prohnala říčka Olšava. Zde byli až do čtvrteční půlnoci.této technické výpomoci se z našeho hasičského sboru zúčastnilo osm členů, kteří se střídali. Doufejme, že v budoucnosti se takové nepředvídatelné akce budou opakovat co nejméně. (Text a foto: Stanislav Buchtík) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

24 Folklórní maratón Kunovské léto Členové Děcek z Buchlovic a CM Slunovrat se zúčastnili prestižního mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto. Pro většinu mladších členů to byl křest ohněm účast 4 dnů na festivalu je vyčerpávající, ale všichni to skvěle zvládli. Ve čtvrtek se konal průvod městem Uherské Hradiště, přijetí na radnici, vystoupení na podiu na náměstí a pak jsme tancovali před hotelem Maxi. V pátek někteří vyjeli na koncert jediné profesionální folklórní skupiny v republice Ondráš. V sobotu pak přišel hlavní program: soutěžní přehlídka 21 souborů, program probíhal neuvěřitelné 3 hodiny v kuse. V pořadu jsme se představili s novým pásmem O chlebě, za nějž jsme získali ocenění za hudebně-taneční rozvinutí pracovního motivu. V neděli proběhl ve sportovní hale závěrečný galakoncert. Festivalu se zúčastnilo 21 souborů z České republiky, z Bulharska, Srbska, Polska, Slovenska a Maďarska. Byla to nádherná a různorodá podívaná. Děkuji všem rodičům, kteří přiložili ruce ke zdárnému průběhu. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří Škoda Auto Cukrárna Za Rohem Při víkendové procházce městem jsme společně s klientem p. Benešem dostali chuť na něco sladkého. Cukrárna na

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Potěšení z papíru. Potěšení z papírového darování přeje Cesta domů

Potěšení z papíru. Potěšení z papírového darování přeje Cesta domů Potěšení z papíru Ten, kdo si vybere v naší kolekci, má radost a navíc pomůže dobré věci: podpoří práci sdružení Cesta domů, Dárek nemusí být honosný, aby udělal radost. Letošní kolekce Cesty domů nabízí

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více