Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě."

Transkript

1

2 Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve slovech Písma nalézáme neustálé výzvy, abychom chválili Boha zpěvem a nejrůznějšími nástroji. Takto uspořádaná bohoslužba v Jeruzalémském chrámu se připisuje králi Davidovi. V církvi se od počátku uplatňoval především zpěv, později varhany. Na Východě zná křesťanství bohoslužby výhradně zpívané, na Západě se v posledních staletích začaly využívat vedle varhan i jiné nástroje. Diskuse o tom, které nástroje a která hudba jsou vhodné k posvátnému prostoru a k bohoslužbě, bude zřejmě trvat stále. Hudbu vnímáme především jako uspořádání zvuku v lahodný řád. Přeneseně jako znamení, že uspořádání potřebuje život jednotlivce i společnosti, aby se nám dobře žilo. Otcové církve přirovnávají zpěv sboru nebo zvuk orchestru k souladnému životu lidského společenství, v němž má každý své vlastnosti, ale spojené ve spravedlnosti umožňují pokojný a radostný život. Vnímáním této skutečnosti pak poznáváme, že je to ten řád, který dal Tvůrce celému svému stvoření. Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. P. Josef Smola Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! Žalm 98, 1, 4-6

3 Zahajovací koncert neděle v hod. Henry Purcell ( ) Suita Král Arthur I. Ouvertura, II. Aire, III. Hornpipe, IV. Sing tune, V. Aire, VI. Ciaccona Josef Haydn ( ) Missa brevis in B de sancti Joannis de Deo č. 7 I. Kyrie, II. Gloria, III. Credo, IV. Sanctus, V. Benedictus, VI. Agnus Dei Wolfgang Amadeus Mozart ( ) Divertimento F dur KV 138 I. Allegro, II. Andante, III. Presto Šimon Brixi ( ) Magnificat I. Magnificat, II. Quia respexit, III. Ecce enim ex hoc, IV. Quia fecit mihi magna, V. Et misericordia, VI. Fecit potentiam, VII. Deposuit, VIII. Esurientes implevit bonis, IX. Sicut locutus est, X. Gloria Patri, XI. Sicut erat Tereza Hořejšová - soprán Zuzana Hátlová alt Michael Skalický tenor Ondřej Míča bas Spojené pěvecké sbory Sbor Konzervatoře Pardubice sbormistr Tomáš Židek Vlastislav Heřmanův Městec sbormistr Ludmila Štěpánová Orchestra d archi Jiří Kuchválek umělecký vedoucí Tomáš Židek dirigent

4 Henry Purcell ( ) je nejvýznamnější anglický hudební skladatel období baroka. Projevoval velké kompoziční nadání - již v devíti letech složil svou první skladbu. V době hudebního studia na Westminsterské škole již skládal doprovodnou hudbu k divadelním hrám včetně Shakespearových. Věnoval se též kompozici du-chovní hudby pro Královskou kapli, což představovalo v té době velmi prestižní záležitost. Již ve svých dvaadvaceti letech získal Purcell vysoké umělecké i společenské postavení, když byl jme-nován varhaníkem ve Westminsterské katedrále. Díky tomu se několik dalších let věnoval výhradně kompozici duchovní hudby a přerušil svou spolupráci s divadlem. V roce 1687 Purcell znovu navázal kontakty s divadlem a výsledkem byla série šesti oper, jimiž získal za svého života největší popularitu. Dnes zazní populární suita z opery Král Artur. Mezi skladbami komorní tvorby hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta ( ), kterého netřeba představovat, jsou také díla jednoduchá, skládaná obvykle na objednávku pro domácí muzicírování nebo jako dar hostiteli. Patří mezi ně i jeho divertimenta. Divertimento je hudební skladba zábavného charakteru (z italštiny: divertimento - zábava). Tyto skladby v období baroka a klasicismu sloužily jako hudba doplňující nejrůznější společenské akce, oslavy či stolování. Mozart komponoval toto Divertimento F dur pro smyčce v Salcburku v roce 1772 po svém návratu z druhého italského turné. Divertimento má tři tradiční věty s krásným Andante. Joseph Haydn ( ) pocházel z chudých poměrů městečka Rohrau ve východním Rakousku. Vedl život potulného muzikanta a učitele. Od roku 1761 strávil nejdelší část svého života jako kapelník knížete Esterházyho v Eisenstadtu, později v Esterházu, poslední léta potom ve Vídni, kde v roce 1809 umírá. Haydn dovršil vývoj předcházejících období a vytvořil ucelenou koncepci klasicismu. Je tradičně považován za otce symfonie a smyčcového kvarteta. Je nestarší z geniálního trojhvězdí vídeňských klasiků. Je autorem více než 80 smyčcových kvartet a neuvěřitelných 104 symfonií. Vrchol Haydnova díla tvoří oratoria, výraz jeho životního optimismu. Mezi monumentální díla patří také 12 mší. Dnes bude uvedena Missa brevis in B ke cti sv. Jana z Boha, někdy uváděná jako Malá varhanní mše. Haydn ji zkomponoval pro Řád milosrdných bratří v Eisenstadtu, jejichž patronem je sv. Jan z Boha.

5 Šimon Brixi ( ) pocházel z významného severočeského muzikantského rodu. Studoval na jesuitském gymnáziu v Jičíně, poté od roku 1720 na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze práva. Téhož roku také na sebe upozornil skladbami k tzv. lodním hudbám, prováděným na Vltavě staroměstským klášterem Křížovníků s červeným srdcem v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého. Měly takový úspěch, že křižovníci při nich v letech 1722 až 1729 provedli pouze díla Šimona Brixiho. V tradici svatojánských lodních hudeb pokračoval s velikým úspěchem v druhé polovině 18. stol. i jeho syn, známější František Xaver Brixi ( ). Šimon Brixi se věnoval zcela hudbě - v pražském kostele P. Marie před Týnem a jako varhaník kostela sv. Martina ve zdi, kde působil až do své smrti. Skladatelská tvorba Šimona Brixiho je převážně věnována duchovní hudbě. Z jeho díla se sice dochovalo pouze torzo, i to však svědčí o autorově technické vyspělosti. Charakterizují ji častá střídání homofonních a polyfonních partií a záliba v efektním využití žesťových nástrojů. Často se v ní setkáme s melodickým materiálem převzatým z české lidové duchovní písně. Magnif icat je jednou z nejrozsáhlejších Brixiho dochovaných skladeb. Orchestrální party smyčců a dvou klarin tvoří nejen doprovod čtyřhlasému sboru, ale mají i sólové uplatnění. Orchestra d archi je smyčcový komorní orchestr složený převážně ze studentů pardubické Konzervatoře založený v roce 1991 současným uměleckým vedoucím Jiřím Kuchválkem s ideou výchovy ke komorní interpretaci hudby. Podílí se na doprovodech absolventských koncertů i na koncertech pro mládež. Orchestr uskutečnil řadu veřejných koncertů v Pardubicích, Praze, Hradci Králové a dalších městech. Účinkoval v rámci Trutnovského adventního festivalu, Městských slavností Pardubice, Festivalu duchovní hudby Ústí nad Orlicí či Letního cyklu koncertů na Kuksu. Velmi významná je i několikerá účast orchestru v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. V roce 2004 účinkoval orchestr na významném festivalu soudobé duchovní hudby Forfest Kroměříž.

6 Jiří Kuchválek (*1952) vystudoval Konzervatoř v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze ve třídě doc. Josefa Vlacha. V letech působil jako houslista Komorní f ilharmonie Pardubice, byl členem Nového komorního studia a Vaňhalova kvarteta, koncertoval v mnoha státech Evropy i v Japonsku a natočil řadu rozhlasových a gramofonových snímků. Od roku 1986 působí pedagogicky na Konzervatoři v Pardubicích, kde vyučuje hru na housle a komorní hru. Je stálým členem Českého komorního orchestru, navazujícího na činnost orchestru založeného V. Talichem, později vedeného J. Vlachem. Je též uměleckým vedoucím Orchestra d archi Pardubice a koncertuje také jako komorní hráč a sólista. Tomáš Židek (*1981) získal základy hudebního vzdělání jednak od svého otce Petra Židka, ale také dědečka Karla Židka ( ), ředitele chrudimského kůru a hudebního skladatele. Je absolventem Gymnázia J. Ressela v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a dirigování. Od roku 2004 byl posluchačem HAMU v Praze, kde studoval dirigování. Jako dirigent spolupracoval mimo jiné s Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou f ilharmonií Teplice, Komorní f ilharmonií Pardubice a dalšími orchestry. V roce 1999 založil smíšený pěvecký sbor Salvátor, se kterým uspořádal víc jak 200 koncertů a s velkými úspěchy se zúčastnil několika mezinárodních soutěží. Od září 2010 je dirigentem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Pedagogicky působí od roku 2009 na Konzervatoři Pardubice, kde je také dirigentem orchestru a sboru, a na ZUŠ v Chrasti u Chrudimi. Tereza Hořejšová navštěvovala od roku 1999 ZUŠ v Humpolci. Nejprve začala studovat hru na klavír, o rok později zpěv. V obou oborech se zúčastnila řady soutěží, včetně zisku Ceny hejtmana kraje Vysočina za sólový zpěv. Od roku 2007 studuje zpěv na Konzervatoři Pardubice, poslední dva roky i společně s oborem klavír. Zuzana Hátlová se zpěvu začala věnovat ve svých 10 letech. První úspěchy získala na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Pod vedením paní učitelky H. Matyášové získala 2. místo na Duškově soutěži v Praze a 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ. Nyní studuje ve druhém ročníku pardubické Konzervatoře ve třídě prof. Martiny Forštové.

7 Michael Skalický je v současné době studentem druhého ročníku oboru zpěv Konzervatoře Pardubice ve třídě prof. Hany Medkové - Pospíšilové. Ondřej Míča je studentem Univerzity Pardubice a posluchačem 4. ročníku Konzervatoře Pardubice, obor sólový zpěv. Již jako žák ZUŠ získal skvělé reference a ocenění na pěveckých soutěžích uměleckých škol v ČR. V současné době je mimo jiné sólistou Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Sbor Konzervatoře Pardubice existoval řadu let pod vedením sbormistra doc. Vlastislava Nováka. Podílel se především na inscenaci oper Hubička B. Smetany a V studni V. Blodka. Z organizačních důvodů byla činnost sboru na několik let přerušena. Příchodem pedagoga Tomáše Židka byla činnost tělesa opět obnovena. Od roku 2009 sbormistr T. Židek se sborem systematicky pracuje na společných úkolech se školním orchestrem, ale i na samostatných projektech. Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec založený v roce 1862 patří ve východočeském regionu mezi nejstarší sbory. V jeho vedení se vystřídala celá řada sbormistrů (např. A. Hnilička, J. John) včetně rodáka, hudebního skladatele a pedagoga Josefa Plavce. Repertoár sboru tvoří jak tvorba starých mistrů, tak i skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Vlastislav připravuje vánoční koncerty, každoroční cyklus Hudebních večerů a pravidelná Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Z nejnovějších nastudování zmiňme Jarní romanci Zdeňka Fibicha či populární Missu brevis Jiřího Pavlici uvedenou s Chrudimskou komorní filharmonií. Sbor také spolupracuje s českým skladatelem, sbormistrem a dirigentem Milošem Bokem, se kterým uvedl v posledních letech jeho vánoční cyklus Snových koled (s Filharmonií Hradec Králové a s orchestrem Českých symfonických sólistů při pražské premiéře této skladby). Vlastislav se pravidelně a s úspěchem účastní sborových festivalů a přehlídek. Partnerem tohoto koncertu je Město Heřmanův Městec

8 neděle v hod. Johann Sebastian Bach ( ) Toccata a fuga d moll pro varhany Chorál pro trubku a varhany Chorálová předehra Wachet auf, ruft uns die Stimme pro varhany Georg Philipp Telemann ( ) Sonata de Concert in D pro varhany a trubku I. Moderato II. Largo III. Vivace Jan Křtitel Kuchař ( ) Partita C dur pro varhany Josef Haydn ( ) Andante As dur pro trubku a varhany César Franck ( ) Chorál a moll pro varhany Georg Friedrich Händel ( ) Vodní hudba pro varhany a trubku I. Overture II. Gigue III. Menuetto IV. Bourrér V. March Václav Uhlíř varhany Karel Houdek trubka Partnerem tohoto koncertu je společnost PLASTOVÁ OKNA Heřmanův Městec s.r.o.

9 Václav Uhlíř (*1954) byl po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové přijat na Hudební fakultu AMU v Praze do třídy prof. Jiřího Reinbergera a studium dokončil v roce 1980 u prof. Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a spolupracuje s významnými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný jeho profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. Věnuje se také pedagogickému působení na pardubické Konzervatoři, kde kromě hlavního oboru vyučuje improvizaci a organologii. Externě působí na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční stránku varhan a po ukončení studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto komplexní vzdělání hojně uplatňuje ve funkci diecézního organologa, kterou zastává při biskupství v Hradci Králové od roku Poznatky získané při dokumentování varhan využil také při spolupráci na publikaci Historické varhany v Čechách (nakladatelství Libri, 2000) a zejména v obsáhlé monografi i Varhany královéhradecké diecéze (Garamon a Karmelitánské nakladatelství, 2007). Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. D. Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontif ice. Karel Houdek (*1983) začal hrát na trubku pod vedením svého otce Jiřího Houdka. V roce 2005 absolvoval konzervatoř v Praze. Nyní je členem Filharmonie Hradec Králové a vyučuje na ZUŠ a Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jako sólový hráč spolupracuje s varhaníky a často vystupuje se svým bratrem, trumpetistou Jiřím. Spolupracuje s Pražským komorním orchestrem a Filharmonickým orchestrem České Budějovice, s nimiž procestoval řadu evropských zemí, USA a Jižní Koreu.

10 neděle v hod. /externí koncert na farní zahradě - v případě nepříznivého počasí v Husově sboru/ Od Gershwina k Jazzu George GERSHWIN ( ) RIALTO RIPPLES RHAPSODY IN BLUE I GOT RHYTHM LIZA Jaroslav JEŽEK ( ) - arr. Zdenko Kašpar KAT A BLÁZEN Václav POKORNÝ (*1918) - arr. Jiří Toufar ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU Kamil BĚHOUNEK ( ) - arr. Jiří Toufar MÁ LÁSKA JE JAZZ SÁM S DĚVČETEM V DEŠTI --- Přestávka pozvání všem posluchačům na číši vína --- Oscar PETTIFORD ( ) BLUES IN THE CLOSET Eduard PARMA (*1929) - arr. Jiří Toufar CESTA KE HVĚZDÁM Charlie PARKER ( ) SEGMENT Richard RODGERS ( ) MY FUNNY VALENTINE André WAIGNEIN (*1942) PIECES FOR SAXES (III.Folks Dances) Pedro ITURRALDE (*1929) JAZZ SUITE (I.Blues) Antonio Carlos JOBIM ( ) - arr. Jiří Toufar ONE NOTE SAMBA České saxofonové kvarteto Roman Fojtíček alt, tenor saxofon Otakar Martinovský - tenor saxofon Radim Kvasnica alt, soprán saxofon Zdenko Kašpar baryton saxofon Partnerem tohoto koncertu jsou Truhlářství a čalounictví Abraham Vinotéka Na cestě Heřmanův Městec

11 České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podloženou dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě. Soubor založil v roce 2003 Roman Fojtíček, který prezentuje saxofon též ve spojení s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů. Radim Kvasnica, nejmladší člen, je sice absolventem ČVUT, ale saxofonu se intenzívně věnuje od roku 1995 a má za sebou již bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací. Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů jako je např. Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio nebo Orchestr Václava Hybše. Zdenko Kašpar vedle koncertní činnosti vychoval ve své dlouholeté pedagogické praxi řadu saxofonistů, aby se poté mnozí z nich pod jeho vedením staly členy u nás ojedinělého saxofonového orchestru. České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu své existence desítky koncertů po celé České republice. Koncerty kvarteta se uskutečňují nejenom ve tradičních koncertních sálech, ale též v prostorách kaplí, kostelů a katedrál. Soubor spolupracuje se zpěvačku Dagmar Zázvůrkovou, s Davidem Ebenem nebo stepařem Miloslavem Saidlem. Za výjimečnou lze označit spolupráci s orchestrem Národního divadla v Praze při nastudování opery Slzy Alexandra Velikého skladatele Tomáše Hanzlíka v roce O dva roky později byla tato spolupráce na opeře stvrzena též nahrávkou z koncertu s Filharmonií v Hradci Králové. Členové Českého saxofonového kvarteta hrají na saxofony francouzské f irmy SELMER-Paris a příslušenství f irmy VANDOREN-Paris.

12 neděle v hod. Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů prof. Milana Vítka v Litomyšli (studenti z ČR, Dánska, Jižní Koreje, Švédska a USA) Program složený ze sólových vystoupení, duí i smyčcových kvartet bude upřesněn dle nastudovaných děl v rámci mistrovských kurzů. Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli Litomyšl patří mezi nejkrásnější města východočeského regionu. Nejkrásnější urbanistické památky jako zámek, piaristický kostel a další jsou také využívány ke kulturním akcím. Ve městě se koná řada festivalů, které jsou spojovány s památkou litomyšlského rodáka a zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany, z nichž nejvýznamnějším je mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. Od roku 1996 zde také probíhají hudební kurzy, které vede vynikající evropský pedagog houslové hry prof. Milan Vítek. Houslové kurzy za dobu svého trvání prošly určitým vývojem, který se ustálil na současné podobě tzv. masterclass profesora Vítka. Ten zve mladé houslisty, převážně studenty vysokých uměleckých škol z Evropy, na třítýdenní setkání na zámek do Litomyšle. V individuálních hodinách pak společně s prof. Vítkem a dalšími vyučujícími studují svůj nový koncertní repertoár. Součástí výuky je také sestavení komorních těles a výuka komorní hry. V uplynulých ročnících studovalo v Litomyšli přes 250 houslistů z Finska, Švédska, Dánska, Německa, České republiky, Anglie, Španělska, Ruska, Jižní Koreje, Japonska, USA, Islandu, Řecka, Kuby, Jordánska a z Austrálie. Kurzy si za uplynulou dobu vybudovaly renomé jedné z nejprestižnějších akcí v tomto oboru, které probíhají v ČR. V závěru kurzů mají studenti možnost prezentovat své umění na několika koncertech v regionu. Součástí programu kurzů jsou také odborné přednášky na témata jako jsou pedagogika nebo současné trendy vývoje hudebních nástrojů. Program také doplňují relaxační cvičení a výlety za poznáváním Pardubického kraje. Významným přínosem mezinárodních hudebních kurzů je možnost osobní konfrontace umělecké úrovně studentů z celé Evropy.

13 V neposlední řadě jsou také kurzy otevřeny pasivním posluchačům z řad profesorů konzervatoří, akademií, učitelů ZUŠ i studentů. Mezinárodní houslové kurzy Milana Vítka pořádá Sdružení pro pořádání mezinárodních hudebních kurzů Litomyšl, dánská Královská hudební akademie v Kodani, Universita v Oberlinu (USA) ve spolupráci s Městem Litomyšl, Pardubickým krajem a dalšími spolupořadateli. Prof. Milan Vítek působil od roku 1974 jako profesor houslí na Královské hudební akademii v Kodani a od roku 1992 jako hostující profesor na Hudební Akademii v Göteborgu. Před odchodem do Dánska byl Milan Vítek zakládajícím členem, koncertním mistrem a sólistou komorního souboru Pražští komorní sólisté. S tímto souborem, jehož dirigentem byl V. Neumann, uskutečnil mnoho koncertů doma i v zahraničí. Neméně bohatou koncertní činnost vyvinul jako primarius Českého noneta a houslista v klavírním triu Pro Camera. Po odchodu do zahraničí působil nejdříve jako alternující koncertní mistr v Dánské Královské opere a dva roky jako profesor na Mc.Master University v kanadském Hamiltonu. Milan Vítek vyučuje na mnoha mezinárodních houslových kurzech: Aldeburgh (Anglie), Keshet Eilon (Izrael), Yokosuka Festival (Japonsko) a Yuriko Kuronuma Academy (Mexiko, Mexico City ), Weikersheim (Německo), Savonlinna (Finsko) a mnoha dalších. Je zván jako porotce na mnoho soutěží např. v Dánsku, Německu, Japonsku, Estonii a Itálii. Jeho žáci jsou vítězi a laureáty nejrůznějších mezinárodních soutěží jako C.Nielsen, J. Kocian,, Heino Eller a The Queen Elisabeth v Belgii, Washington International String Competition, Yehudi Menuhin International Violin Competition, and Jan Sibelius aj.. Od srpna 2001 je Milan Vítek stálým profesorem houslové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu v USA. České publikum ho zná také jako dirigenta, který pravidelně hostuje především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Partnerem tohoto koncertu je společnost YOKOSOFT company s.r.o.

14 neděle v hod. Program koncertu tvořený starou hudbou od gotiky po baroko bude komentován samotnými umělci včetně ukázek historických nástrojů. Ukázka z programu: O virgo metalofon, citera harfová Mater sanctissimi regis tenorová cornamusa a loutna Salterello f létna příčná, portativ, loutna Sanctissima mitissima dudy, portativ Vecchi zvony, portativ, loutna Pulcherima rosa portativ, brač MUSICA DA CHIESA soubor historických hudebních nástrojů Tomáš Najbrt renesanční loutna, teorba, barokní kytara, kladívková citera, středověké dudy, moldánky, brač, niněra, chalumeau, vzdušnicové šalmaje, háčková harfa, tarabuka, zpěv Jaroslav Konečný platerspiel, gemshorny, cornamusy, cortholt, regál, varhanní positiv, portativ, zobcové flétny, whistle, vzdušnicové šalmaje, šalmaj s piruetou, zvonkohra, bicí nástroje, cajon, zpěv Partnerem tohoto koncertu je společnost DVOŘÁK STŘECHY s.r.o.

15 Tomáš Najbrt (*1951) vystudoval na pražské Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými projekty v oborech staré a lidové hudby, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí. Deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha. Pozdější studium na Hochschule für Kirchenmusik v Herfordu zahrnovalo především hru na varhany a loutnu, kompozici a dirigování. Po roce 1989 se stal prvním celocírkevním kantorem v evangelické církvi, vyučoval hymnologii a vedl pěvecké sbory. V současné době je vedle řady vlastních projektů stálým členem souboru Ritornello a spolupracuje s dalšími soubory a sólisty. P. Jaroslav Konečný (*1961) vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj a varhany. Působil jako I. hobojista v orchestru Národního a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudbě se věnoval v souborech Musica philharmonica pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto Telemann. Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se stal římskokatolickým knězem. V současné době působí jako farář ve Zruči nad Sázavou a vikář vlašimského vikariátu. Natočil několik vlastních CD.

16 Závěrečný koncert ke 43. výročí srpnové okupace 1968 neděle v hod. Anonym - arr. Marko Ivanović Svatováclavský chorál Johann Sebastian Bach ( ) Suita Ježíš zůstává mou radostí... Kantáta č Chorál Jesus bleibet meine Freude Kantáta č Sinfonia Suita č. 3 D dur BWV Air Suita č. 2 h moll BWV Badinerie Antonín Dvořák ( ) Biblické písně op výběr Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou Hospodin jest můj pastýř Slyš, ó Bože, volání mé Při řekách babylonských Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou Antonín Dvořák Česká suita op. 39 Preludium. Pastorale Polka Sousedská Romance Finale. Furiant Jiří Hájek baryton Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanović dirigent Koncert se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

17 Asi těžko si lze představit hudebně i obsahově hlubší hudbu, než jakou zkomponovali autoři skladeb dnešního koncertu. V našem domácím teritoriu je v této oblasti nejvíce milován Antonín Dvořák, z celosvětového hlediska pak je nejvíce uznáván Johann Sebastian Bach. Zcela symbolicky otevíráme náš program jednou z nejvzácnějších a nejpamátnějších českých písní - Svatý Václave. Má dnes stejný duchovní význam jako ve 12. století, kdy pravděpodobně vznikla. Soudí se, že kdysi plnila funkci hymny českého státu. Dnes zaznívá v kostelech nejen v den svátku sv. Václava, ale i při mimořádných a slavnostních příležitostech. Šéfdirigent Pardubické komorní f ilharmonie Marko Ivanović zkomponoval v loňském roce její stylizovanou verzi, v níž se jedna z nejstarších českých hudebních památek představuje v nejrůznějších proměnách a zdůrazňuje tak svou jedinečnost. Každá z dnes uváděných skladeb Johanna Sebastiana Bacha pochází z jiného celku a suita z nich byla sestavena až v dnešní době. Chorál Ježíš zůstává mou radostí je původní protestantskou písní, avšak teprve Bachova úprava s příznačným rytmickým doprovodem z ní učinila světoznámou skladbu, která se objevuje i v různých úpravách. Bach tímto chorálem (v původní verzi pro smíšený sbor a orchestr) uzavírá kantátu č. 147 Herz und Mund und Tat und Leben, určenou k svátku Navštívení Panny Marie. Kantátu č. 156 Ich steh mit einem Fuß im Grabe ke svátku Tří králů otevírá sinfonia, jež získala velkou oblibu a uvádí se často jako samostatné číslo. Zbývající dvě části pocházejí ze dvou orchestrálních suit (nazývaných také ouvertury). Air, 2. věta ze Suity č. 3 D dur, je snad nejpopulárnější Bachovou skladbou vůbec. Virtuózní flétnová Badinerie uzavírá velmi efektně Suitu č. 2 h moll. Antonín Dvořák byl hluboce věřící člověk a jeho duchovní hudba působí svou přesvědčivostí a vroucím zaujetím. K největším partiturám této oblasti patří monumentální vokálně-orchestrální díla, především pak Requiem a Stabat mater. Avšak cyklus deseti Biblických písní působí stejně pravdivě a se stejným duchovním i citovým dopadem. Dvořák je zkomponoval v Americe, kde působil v devadesátých letech devatenáctého století jako ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Jejich melodika odpovídá zvláštnímu koloritu skladeb, jež komponoval právě v Novém světě. Mnohdy bývá poukazováno na jakousi syntézu Dvořákovy invence a tamějších vlivů, zvláště černošských spirituálů. Je to nadnesený, a tedy značně zavádějící názor. Každý z žalmů, s geniální prostotou a invencí Dvořákem zpracovaný, vyvěrá

18 přímo z jeho nitra a je obrazem jeho nefalšované a ničím nestylizované víry, která ho provázela po celý jeho život. Původní verze předepisuje zpěv a klavír. Ale ještě častěji se Biblické písně uvádějí s varhanním doprovodem. Pro orchestr Dvořák zinstrumentoval prvních pět písní, zbývajících pět pak jeho o mnoho let mladší novodobí kolegové a znalci jeho stylu - Jan Hanuš a Jarmil Burghauser. Koncert uzavře jedno z nejpůsobivějších Dvořákových děl - Česká suita. Bývá považována za jakýsi komorní protějšek slavných Slovanských tanců, ba dokonce za jakousi jejich studii. Ani jeden fakt není zcela přesný. Každá z pěti vět je svébytnou malou a náladově malebnou hudební básní a celé dílo vzniklo až rok po 1. řadě Slovanských tanců (1879). Ač jde skutečně o skladbu určenou malému symfonickému orchestru, závěrečný Furiant má všechny parametry typického velkého a strhujícího Dvořáka. Jiří Hájek patří k předním českým barytonistům. Pochází z Pardubic, kde v roce 1999 absolvoval Konzervatoř. Dále studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, později na pražské Akademii múzických umění, kterou ukončil ve třídě Reného Tučka. V průběhu studia absolvoval několik mezinárodních pěveckých kurzů, v roce 2003 získal na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech I. cenu v oboru Píseň a II. cenu v oboru Opera. Od roku 2004 byl sólistou Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde měl možnost nastudovat mnoho rolí českého i světového operního repertoáru nejrůznějších období. Od roku 2003 byl stálým hostem Státní opery Praha, pravidelně hostoval v Národním divadle v Praze. V sezoně se stal stálým členem jeho operního souboru. Spolupracuje s Komorní f ilharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové či s komorním orchestrem Syrinx. Nahrává pro Český rozhlas, vystupuje na významných festivalech, spolupracuje s významnými dirigenty (J. Bělohlávek, O. Lenárd, O. Dohnányi, H. Griffis). Komorní filharmonie Pardubice vznikla v roce 1969 jako první profesionální hudební instituce tehdejšího Východočeského kraje. Dodnes je jediným statutárním orchestrem kraje Pardubického. Tehdejší rozhodnutí založit orchestr komorní bylo velmi šťastné. Pardubická f ilharmonie je orchestrem svým způsobem výjimečným, a to jak svou hrou, tak i dramaturgií vycházející z malého obsazení někdejšího klasického haydnovského orchestru. Zvuk orchestru je přehlednější, vyžaduje dokonalé instrumentalisty schopné komorního projevu. Už od počátku ansámbl tyto požadavky splňoval a ve spojení se špičkovými šéfdirigenty (jejich řadu otevřel mezinárodně známý

19 Libor Pešek) dosahuje dodnes vynikajících uměleckých výsledků. Komorní f ilharmonii znají nejen pravidelní návštěvníci abonentních koncertů doma v Pardubicích, ale také publikum předních našich i světových koncertních síní. Úctyhodná je řada jejích nahrávek na zvukových nosičích, které se pravidelně objevují i v rozhlasovém vysílání. Marko Ivanović vystudoval na pražské AMU obory dirigování a skladba, což mu umožňuje velmi všestrannou hudební činnost bez ohledu na striktní vymezení žánrů. Nejedno dílo z jeho skladatelského katalogu zaznělo s úspěchem na domácích i zahraničních pódiích. Je autorem opery Dívka a smrt, Národní divadlo u něj objednalo další jevištní dílo. Je vynikajícím aranžérem. Kromě šéfovského postu v Pardubicích je vyhledávaným mužem taktovky i u jiných orchestrů. Je dirigentem opery Národního divadla, kde se mimo jiné spolupodílel na nastudování a uvedení nové verze Šlitrovy Dobře placené procházky. V loňském roce poprvé vystoupil v hlavní orchestrální řadě Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, na němž dirigoval Pražské symfoniky. V přípravách jsou i nahrávací projekty v Českém rozhlase. V neposlední řadě je Marko Ivanović také pedagogem pražské AMU a především hudebním popularizátorem na koncertech koncipovaných speciálně pro děti a mládež. Texty k tomuto koncertu zpracoval Bohuslav Vítek

20

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Drahomíra Matznerová Chvátalová

Drahomíra Matznerová Chvátalová Chrám Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka Francis Poulenc Koncert pro varhany a orchestr varhany Camerata Bohemica Till Fabian Weser dirigent Natočeno live v rámci Malostranských komorních slavností

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Koncert středa v hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie Havlíčkův Brod

Koncert středa v hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie Havlíčkův Brod Koncert středa 8. 6. 2016 v 19.30 hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie Havlíčkův Brod Program Josef Suk (1874 1935) Meditace na chorál Svatý Václave, op. 35a Wolfgang Amadeus Mozart (1756 1791) Ave verum,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Hasiči si uctili svého patrona sv. Floriana Tak jako každoročně o první květnové neděli ludgeřovičtí hasiči spolu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo.

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. OBČASNÍK FARNOSTÍ KYSELOVICE CHROPYNĚ BŘEST Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12 NOC KOSTELŮ 2015 Noc kostelů má svůj původ v roce 2000 v Německu a Rakousku.

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY Koncertní agentura uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 19.

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka!

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka! 1 Orchestrální novinka! Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. F_pohlednice_2012_5.indd 1 15.6.12 9:14 1 Orchestrální 28. 9. 2012, pátek 18:00

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2012 Z tradičního uctění patrona hasičů sv. Floriana Tak jako každým rokem i letos se o první májové neděli průvod příslušníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu Vysoká škola Součást vysoké školy Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta stand.

Více

KULTURNÍ AKCE DUBEN. Hudební besídka ZUŠ :00 - Malá scéna. Pořádá ZUŠ Č. Třebová sledujte plakáty!

KULTURNÍ AKCE DUBEN. Hudební besídka ZUŠ :00 - Malá scéna. Pořádá ZUŠ Č. Třebová sledujte plakáty! Hudební besídka ZUŠ 5. 4. 2017 18:00 - Malá scéna KULTURNÍ AKCE DUBEN KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ - Hra na smyčcové nástroje 6. 4. 2017 7:00 - velký sál Kulturního centra TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Příští program 25.2.2016 čtvrtek, 19:30 hod., Červená řada Pěvecký koncert Veronika Dzhioeva soprán Martin Bárta - baryton Rachmaninov, Čajkovskij,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více