Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě."

Transkript

1

2 Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve slovech Písma nalézáme neustálé výzvy, abychom chválili Boha zpěvem a nejrůznějšími nástroji. Takto uspořádaná bohoslužba v Jeruzalémském chrámu se připisuje králi Davidovi. V církvi se od počátku uplatňoval především zpěv, později varhany. Na Východě zná křesťanství bohoslužby výhradně zpívané, na Západě se v posledních staletích začaly využívat vedle varhan i jiné nástroje. Diskuse o tom, které nástroje a která hudba jsou vhodné k posvátnému prostoru a k bohoslužbě, bude zřejmě trvat stále. Hudbu vnímáme především jako uspořádání zvuku v lahodný řád. Přeneseně jako znamení, že uspořádání potřebuje život jednotlivce i společnosti, aby se nám dobře žilo. Otcové církve přirovnávají zpěv sboru nebo zvuk orchestru k souladnému životu lidského společenství, v němž má každý své vlastnosti, ale spojené ve spravedlnosti umožňují pokojný a radostný život. Vnímáním této skutečnosti pak poznáváme, že je to ten řád, který dal Tvůrce celému svému stvoření. Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. P. Josef Smola Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! Žalm 98, 1, 4-6

3 Zahajovací koncert neděle v hod. Henry Purcell ( ) Suita Král Arthur I. Ouvertura, II. Aire, III. Hornpipe, IV. Sing tune, V. Aire, VI. Ciaccona Josef Haydn ( ) Missa brevis in B de sancti Joannis de Deo č. 7 I. Kyrie, II. Gloria, III. Credo, IV. Sanctus, V. Benedictus, VI. Agnus Dei Wolfgang Amadeus Mozart ( ) Divertimento F dur KV 138 I. Allegro, II. Andante, III. Presto Šimon Brixi ( ) Magnificat I. Magnificat, II. Quia respexit, III. Ecce enim ex hoc, IV. Quia fecit mihi magna, V. Et misericordia, VI. Fecit potentiam, VII. Deposuit, VIII. Esurientes implevit bonis, IX. Sicut locutus est, X. Gloria Patri, XI. Sicut erat Tereza Hořejšová - soprán Zuzana Hátlová alt Michael Skalický tenor Ondřej Míča bas Spojené pěvecké sbory Sbor Konzervatoře Pardubice sbormistr Tomáš Židek Vlastislav Heřmanův Městec sbormistr Ludmila Štěpánová Orchestra d archi Jiří Kuchválek umělecký vedoucí Tomáš Židek dirigent

4 Henry Purcell ( ) je nejvýznamnější anglický hudební skladatel období baroka. Projevoval velké kompoziční nadání - již v devíti letech složil svou první skladbu. V době hudebního studia na Westminsterské škole již skládal doprovodnou hudbu k divadelním hrám včetně Shakespearových. Věnoval se též kompozici du-chovní hudby pro Královskou kapli, což představovalo v té době velmi prestižní záležitost. Již ve svých dvaadvaceti letech získal Purcell vysoké umělecké i společenské postavení, když byl jme-nován varhaníkem ve Westminsterské katedrále. Díky tomu se několik dalších let věnoval výhradně kompozici duchovní hudby a přerušil svou spolupráci s divadlem. V roce 1687 Purcell znovu navázal kontakty s divadlem a výsledkem byla série šesti oper, jimiž získal za svého života největší popularitu. Dnes zazní populární suita z opery Král Artur. Mezi skladbami komorní tvorby hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta ( ), kterého netřeba představovat, jsou také díla jednoduchá, skládaná obvykle na objednávku pro domácí muzicírování nebo jako dar hostiteli. Patří mezi ně i jeho divertimenta. Divertimento je hudební skladba zábavného charakteru (z italštiny: divertimento - zábava). Tyto skladby v období baroka a klasicismu sloužily jako hudba doplňující nejrůznější společenské akce, oslavy či stolování. Mozart komponoval toto Divertimento F dur pro smyčce v Salcburku v roce 1772 po svém návratu z druhého italského turné. Divertimento má tři tradiční věty s krásným Andante. Joseph Haydn ( ) pocházel z chudých poměrů městečka Rohrau ve východním Rakousku. Vedl život potulného muzikanta a učitele. Od roku 1761 strávil nejdelší část svého života jako kapelník knížete Esterházyho v Eisenstadtu, později v Esterházu, poslední léta potom ve Vídni, kde v roce 1809 umírá. Haydn dovršil vývoj předcházejících období a vytvořil ucelenou koncepci klasicismu. Je tradičně považován za otce symfonie a smyčcového kvarteta. Je nestarší z geniálního trojhvězdí vídeňských klasiků. Je autorem více než 80 smyčcových kvartet a neuvěřitelných 104 symfonií. Vrchol Haydnova díla tvoří oratoria, výraz jeho životního optimismu. Mezi monumentální díla patří také 12 mší. Dnes bude uvedena Missa brevis in B ke cti sv. Jana z Boha, někdy uváděná jako Malá varhanní mše. Haydn ji zkomponoval pro Řád milosrdných bratří v Eisenstadtu, jejichž patronem je sv. Jan z Boha.

5 Šimon Brixi ( ) pocházel z významného severočeského muzikantského rodu. Studoval na jesuitském gymnáziu v Jičíně, poté od roku 1720 na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze práva. Téhož roku také na sebe upozornil skladbami k tzv. lodním hudbám, prováděným na Vltavě staroměstským klášterem Křížovníků s červeným srdcem v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého. Měly takový úspěch, že křižovníci při nich v letech 1722 až 1729 provedli pouze díla Šimona Brixiho. V tradici svatojánských lodních hudeb pokračoval s velikým úspěchem v druhé polovině 18. stol. i jeho syn, známější František Xaver Brixi ( ). Šimon Brixi se věnoval zcela hudbě - v pražském kostele P. Marie před Týnem a jako varhaník kostela sv. Martina ve zdi, kde působil až do své smrti. Skladatelská tvorba Šimona Brixiho je převážně věnována duchovní hudbě. Z jeho díla se sice dochovalo pouze torzo, i to však svědčí o autorově technické vyspělosti. Charakterizují ji častá střídání homofonních a polyfonních partií a záliba v efektním využití žesťových nástrojů. Často se v ní setkáme s melodickým materiálem převzatým z české lidové duchovní písně. Magnif icat je jednou z nejrozsáhlejších Brixiho dochovaných skladeb. Orchestrální party smyčců a dvou klarin tvoří nejen doprovod čtyřhlasému sboru, ale mají i sólové uplatnění. Orchestra d archi je smyčcový komorní orchestr složený převážně ze studentů pardubické Konzervatoře založený v roce 1991 současným uměleckým vedoucím Jiřím Kuchválkem s ideou výchovy ke komorní interpretaci hudby. Podílí se na doprovodech absolventských koncertů i na koncertech pro mládež. Orchestr uskutečnil řadu veřejných koncertů v Pardubicích, Praze, Hradci Králové a dalších městech. Účinkoval v rámci Trutnovského adventního festivalu, Městských slavností Pardubice, Festivalu duchovní hudby Ústí nad Orlicí či Letního cyklu koncertů na Kuksu. Velmi významná je i několikerá účast orchestru v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. V roce 2004 účinkoval orchestr na významném festivalu soudobé duchovní hudby Forfest Kroměříž.

6 Jiří Kuchválek (*1952) vystudoval Konzervatoř v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze ve třídě doc. Josefa Vlacha. V letech působil jako houslista Komorní f ilharmonie Pardubice, byl členem Nového komorního studia a Vaňhalova kvarteta, koncertoval v mnoha státech Evropy i v Japonsku a natočil řadu rozhlasových a gramofonových snímků. Od roku 1986 působí pedagogicky na Konzervatoři v Pardubicích, kde vyučuje hru na housle a komorní hru. Je stálým členem Českého komorního orchestru, navazujícího na činnost orchestru založeného V. Talichem, později vedeného J. Vlachem. Je též uměleckým vedoucím Orchestra d archi Pardubice a koncertuje také jako komorní hráč a sólista. Tomáš Židek (*1981) získal základy hudebního vzdělání jednak od svého otce Petra Židka, ale také dědečka Karla Židka ( ), ředitele chrudimského kůru a hudebního skladatele. Je absolventem Gymnázia J. Ressela v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a dirigování. Od roku 2004 byl posluchačem HAMU v Praze, kde studoval dirigování. Jako dirigent spolupracoval mimo jiné s Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou f ilharmonií Teplice, Komorní f ilharmonií Pardubice a dalšími orchestry. V roce 1999 založil smíšený pěvecký sbor Salvátor, se kterým uspořádal víc jak 200 koncertů a s velkými úspěchy se zúčastnil několika mezinárodních soutěží. Od září 2010 je dirigentem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Pedagogicky působí od roku 2009 na Konzervatoři Pardubice, kde je také dirigentem orchestru a sboru, a na ZUŠ v Chrasti u Chrudimi. Tereza Hořejšová navštěvovala od roku 1999 ZUŠ v Humpolci. Nejprve začala studovat hru na klavír, o rok později zpěv. V obou oborech se zúčastnila řady soutěží, včetně zisku Ceny hejtmana kraje Vysočina za sólový zpěv. Od roku 2007 studuje zpěv na Konzervatoři Pardubice, poslední dva roky i společně s oborem klavír. Zuzana Hátlová se zpěvu začala věnovat ve svých 10 letech. První úspěchy získala na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Pod vedením paní učitelky H. Matyášové získala 2. místo na Duškově soutěži v Praze a 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ. Nyní studuje ve druhém ročníku pardubické Konzervatoře ve třídě prof. Martiny Forštové.

7 Michael Skalický je v současné době studentem druhého ročníku oboru zpěv Konzervatoře Pardubice ve třídě prof. Hany Medkové - Pospíšilové. Ondřej Míča je studentem Univerzity Pardubice a posluchačem 4. ročníku Konzervatoře Pardubice, obor sólový zpěv. Již jako žák ZUŠ získal skvělé reference a ocenění na pěveckých soutěžích uměleckých škol v ČR. V současné době je mimo jiné sólistou Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Sbor Konzervatoře Pardubice existoval řadu let pod vedením sbormistra doc. Vlastislava Nováka. Podílel se především na inscenaci oper Hubička B. Smetany a V studni V. Blodka. Z organizačních důvodů byla činnost sboru na několik let přerušena. Příchodem pedagoga Tomáše Židka byla činnost tělesa opět obnovena. Od roku 2009 sbormistr T. Židek se sborem systematicky pracuje na společných úkolech se školním orchestrem, ale i na samostatných projektech. Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec založený v roce 1862 patří ve východočeském regionu mezi nejstarší sbory. V jeho vedení se vystřídala celá řada sbormistrů (např. A. Hnilička, J. John) včetně rodáka, hudebního skladatele a pedagoga Josefa Plavce. Repertoár sboru tvoří jak tvorba starých mistrů, tak i skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Vlastislav připravuje vánoční koncerty, každoroční cyklus Hudebních večerů a pravidelná Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Z nejnovějších nastudování zmiňme Jarní romanci Zdeňka Fibicha či populární Missu brevis Jiřího Pavlici uvedenou s Chrudimskou komorní filharmonií. Sbor také spolupracuje s českým skladatelem, sbormistrem a dirigentem Milošem Bokem, se kterým uvedl v posledních letech jeho vánoční cyklus Snových koled (s Filharmonií Hradec Králové a s orchestrem Českých symfonických sólistů při pražské premiéře této skladby). Vlastislav se pravidelně a s úspěchem účastní sborových festivalů a přehlídek. Partnerem tohoto koncertu je Město Heřmanův Městec

8 neděle v hod. Johann Sebastian Bach ( ) Toccata a fuga d moll pro varhany Chorál pro trubku a varhany Chorálová předehra Wachet auf, ruft uns die Stimme pro varhany Georg Philipp Telemann ( ) Sonata de Concert in D pro varhany a trubku I. Moderato II. Largo III. Vivace Jan Křtitel Kuchař ( ) Partita C dur pro varhany Josef Haydn ( ) Andante As dur pro trubku a varhany César Franck ( ) Chorál a moll pro varhany Georg Friedrich Händel ( ) Vodní hudba pro varhany a trubku I. Overture II. Gigue III. Menuetto IV. Bourrér V. March Václav Uhlíř varhany Karel Houdek trubka Partnerem tohoto koncertu je společnost PLASTOVÁ OKNA Heřmanův Městec s.r.o.

9 Václav Uhlíř (*1954) byl po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové přijat na Hudební fakultu AMU v Praze do třídy prof. Jiřího Reinbergera a studium dokončil v roce 1980 u prof. Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a spolupracuje s významnými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný jeho profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. Věnuje se také pedagogickému působení na pardubické Konzervatoři, kde kromě hlavního oboru vyučuje improvizaci a organologii. Externě působí na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční stránku varhan a po ukončení studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto komplexní vzdělání hojně uplatňuje ve funkci diecézního organologa, kterou zastává při biskupství v Hradci Králové od roku Poznatky získané při dokumentování varhan využil také při spolupráci na publikaci Historické varhany v Čechách (nakladatelství Libri, 2000) a zejména v obsáhlé monografi i Varhany královéhradecké diecéze (Garamon a Karmelitánské nakladatelství, 2007). Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. D. Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontif ice. Karel Houdek (*1983) začal hrát na trubku pod vedením svého otce Jiřího Houdka. V roce 2005 absolvoval konzervatoř v Praze. Nyní je členem Filharmonie Hradec Králové a vyučuje na ZUŠ a Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jako sólový hráč spolupracuje s varhaníky a často vystupuje se svým bratrem, trumpetistou Jiřím. Spolupracuje s Pražským komorním orchestrem a Filharmonickým orchestrem České Budějovice, s nimiž procestoval řadu evropských zemí, USA a Jižní Koreu.

10 neděle v hod. /externí koncert na farní zahradě - v případě nepříznivého počasí v Husově sboru/ Od Gershwina k Jazzu George GERSHWIN ( ) RIALTO RIPPLES RHAPSODY IN BLUE I GOT RHYTHM LIZA Jaroslav JEŽEK ( ) - arr. Zdenko Kašpar KAT A BLÁZEN Václav POKORNÝ (*1918) - arr. Jiří Toufar ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU Kamil BĚHOUNEK ( ) - arr. Jiří Toufar MÁ LÁSKA JE JAZZ SÁM S DĚVČETEM V DEŠTI --- Přestávka pozvání všem posluchačům na číši vína --- Oscar PETTIFORD ( ) BLUES IN THE CLOSET Eduard PARMA (*1929) - arr. Jiří Toufar CESTA KE HVĚZDÁM Charlie PARKER ( ) SEGMENT Richard RODGERS ( ) MY FUNNY VALENTINE André WAIGNEIN (*1942) PIECES FOR SAXES (III.Folks Dances) Pedro ITURRALDE (*1929) JAZZ SUITE (I.Blues) Antonio Carlos JOBIM ( ) - arr. Jiří Toufar ONE NOTE SAMBA České saxofonové kvarteto Roman Fojtíček alt, tenor saxofon Otakar Martinovský - tenor saxofon Radim Kvasnica alt, soprán saxofon Zdenko Kašpar baryton saxofon Partnerem tohoto koncertu jsou Truhlářství a čalounictví Abraham Vinotéka Na cestě Heřmanův Městec

11 České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podloženou dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě. Soubor založil v roce 2003 Roman Fojtíček, který prezentuje saxofon též ve spojení s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů. Radim Kvasnica, nejmladší člen, je sice absolventem ČVUT, ale saxofonu se intenzívně věnuje od roku 1995 a má za sebou již bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací. Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů jako je např. Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio nebo Orchestr Václava Hybše. Zdenko Kašpar vedle koncertní činnosti vychoval ve své dlouholeté pedagogické praxi řadu saxofonistů, aby se poté mnozí z nich pod jeho vedením staly členy u nás ojedinělého saxofonového orchestru. České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu své existence desítky koncertů po celé České republice. Koncerty kvarteta se uskutečňují nejenom ve tradičních koncertních sálech, ale též v prostorách kaplí, kostelů a katedrál. Soubor spolupracuje se zpěvačku Dagmar Zázvůrkovou, s Davidem Ebenem nebo stepařem Miloslavem Saidlem. Za výjimečnou lze označit spolupráci s orchestrem Národního divadla v Praze při nastudování opery Slzy Alexandra Velikého skladatele Tomáše Hanzlíka v roce O dva roky později byla tato spolupráce na opeře stvrzena též nahrávkou z koncertu s Filharmonií v Hradci Králové. Členové Českého saxofonového kvarteta hrají na saxofony francouzské f irmy SELMER-Paris a příslušenství f irmy VANDOREN-Paris.

12 neděle v hod. Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů prof. Milana Vítka v Litomyšli (studenti z ČR, Dánska, Jižní Koreje, Švédska a USA) Program složený ze sólových vystoupení, duí i smyčcových kvartet bude upřesněn dle nastudovaných děl v rámci mistrovských kurzů. Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli Litomyšl patří mezi nejkrásnější města východočeského regionu. Nejkrásnější urbanistické památky jako zámek, piaristický kostel a další jsou také využívány ke kulturním akcím. Ve městě se koná řada festivalů, které jsou spojovány s památkou litomyšlského rodáka a zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany, z nichž nejvýznamnějším je mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. Od roku 1996 zde také probíhají hudební kurzy, které vede vynikající evropský pedagog houslové hry prof. Milan Vítek. Houslové kurzy za dobu svého trvání prošly určitým vývojem, který se ustálil na současné podobě tzv. masterclass profesora Vítka. Ten zve mladé houslisty, převážně studenty vysokých uměleckých škol z Evropy, na třítýdenní setkání na zámek do Litomyšle. V individuálních hodinách pak společně s prof. Vítkem a dalšími vyučujícími studují svůj nový koncertní repertoár. Součástí výuky je také sestavení komorních těles a výuka komorní hry. V uplynulých ročnících studovalo v Litomyšli přes 250 houslistů z Finska, Švédska, Dánska, Německa, České republiky, Anglie, Španělska, Ruska, Jižní Koreje, Japonska, USA, Islandu, Řecka, Kuby, Jordánska a z Austrálie. Kurzy si za uplynulou dobu vybudovaly renomé jedné z nejprestižnějších akcí v tomto oboru, které probíhají v ČR. V závěru kurzů mají studenti možnost prezentovat své umění na několika koncertech v regionu. Součástí programu kurzů jsou také odborné přednášky na témata jako jsou pedagogika nebo současné trendy vývoje hudebních nástrojů. Program také doplňují relaxační cvičení a výlety za poznáváním Pardubického kraje. Významným přínosem mezinárodních hudebních kurzů je možnost osobní konfrontace umělecké úrovně studentů z celé Evropy.

13 V neposlední řadě jsou také kurzy otevřeny pasivním posluchačům z řad profesorů konzervatoří, akademií, učitelů ZUŠ i studentů. Mezinárodní houslové kurzy Milana Vítka pořádá Sdružení pro pořádání mezinárodních hudebních kurzů Litomyšl, dánská Královská hudební akademie v Kodani, Universita v Oberlinu (USA) ve spolupráci s Městem Litomyšl, Pardubickým krajem a dalšími spolupořadateli. Prof. Milan Vítek působil od roku 1974 jako profesor houslí na Královské hudební akademii v Kodani a od roku 1992 jako hostující profesor na Hudební Akademii v Göteborgu. Před odchodem do Dánska byl Milan Vítek zakládajícím členem, koncertním mistrem a sólistou komorního souboru Pražští komorní sólisté. S tímto souborem, jehož dirigentem byl V. Neumann, uskutečnil mnoho koncertů doma i v zahraničí. Neméně bohatou koncertní činnost vyvinul jako primarius Českého noneta a houslista v klavírním triu Pro Camera. Po odchodu do zahraničí působil nejdříve jako alternující koncertní mistr v Dánské Královské opere a dva roky jako profesor na Mc.Master University v kanadském Hamiltonu. Milan Vítek vyučuje na mnoha mezinárodních houslových kurzech: Aldeburgh (Anglie), Keshet Eilon (Izrael), Yokosuka Festival (Japonsko) a Yuriko Kuronuma Academy (Mexiko, Mexico City ), Weikersheim (Německo), Savonlinna (Finsko) a mnoha dalších. Je zván jako porotce na mnoho soutěží např. v Dánsku, Německu, Japonsku, Estonii a Itálii. Jeho žáci jsou vítězi a laureáty nejrůznějších mezinárodních soutěží jako C.Nielsen, J. Kocian,, Heino Eller a The Queen Elisabeth v Belgii, Washington International String Competition, Yehudi Menuhin International Violin Competition, and Jan Sibelius aj.. Od srpna 2001 je Milan Vítek stálým profesorem houslové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu v USA. České publikum ho zná také jako dirigenta, který pravidelně hostuje především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Partnerem tohoto koncertu je společnost YOKOSOFT company s.r.o.

14 neděle v hod. Program koncertu tvořený starou hudbou od gotiky po baroko bude komentován samotnými umělci včetně ukázek historických nástrojů. Ukázka z programu: O virgo metalofon, citera harfová Mater sanctissimi regis tenorová cornamusa a loutna Salterello f létna příčná, portativ, loutna Sanctissima mitissima dudy, portativ Vecchi zvony, portativ, loutna Pulcherima rosa portativ, brač MUSICA DA CHIESA soubor historických hudebních nástrojů Tomáš Najbrt renesanční loutna, teorba, barokní kytara, kladívková citera, středověké dudy, moldánky, brač, niněra, chalumeau, vzdušnicové šalmaje, háčková harfa, tarabuka, zpěv Jaroslav Konečný platerspiel, gemshorny, cornamusy, cortholt, regál, varhanní positiv, portativ, zobcové flétny, whistle, vzdušnicové šalmaje, šalmaj s piruetou, zvonkohra, bicí nástroje, cajon, zpěv Partnerem tohoto koncertu je společnost DVOŘÁK STŘECHY s.r.o.

15 Tomáš Najbrt (*1951) vystudoval na pražské Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými projekty v oborech staré a lidové hudby, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí. Deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha. Pozdější studium na Hochschule für Kirchenmusik v Herfordu zahrnovalo především hru na varhany a loutnu, kompozici a dirigování. Po roce 1989 se stal prvním celocírkevním kantorem v evangelické církvi, vyučoval hymnologii a vedl pěvecké sbory. V současné době je vedle řady vlastních projektů stálým členem souboru Ritornello a spolupracuje s dalšími soubory a sólisty. P. Jaroslav Konečný (*1961) vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj a varhany. Působil jako I. hobojista v orchestru Národního a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudbě se věnoval v souborech Musica philharmonica pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto Telemann. Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se stal římskokatolickým knězem. V současné době působí jako farář ve Zruči nad Sázavou a vikář vlašimského vikariátu. Natočil několik vlastních CD.

16 Závěrečný koncert ke 43. výročí srpnové okupace 1968 neděle v hod. Anonym - arr. Marko Ivanović Svatováclavský chorál Johann Sebastian Bach ( ) Suita Ježíš zůstává mou radostí... Kantáta č Chorál Jesus bleibet meine Freude Kantáta č Sinfonia Suita č. 3 D dur BWV Air Suita č. 2 h moll BWV Badinerie Antonín Dvořák ( ) Biblické písně op výběr Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou Hospodin jest můj pastýř Slyš, ó Bože, volání mé Při řekách babylonských Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou Antonín Dvořák Česká suita op. 39 Preludium. Pastorale Polka Sousedská Romance Finale. Furiant Jiří Hájek baryton Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanović dirigent Koncert se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

17 Asi těžko si lze představit hudebně i obsahově hlubší hudbu, než jakou zkomponovali autoři skladeb dnešního koncertu. V našem domácím teritoriu je v této oblasti nejvíce milován Antonín Dvořák, z celosvětového hlediska pak je nejvíce uznáván Johann Sebastian Bach. Zcela symbolicky otevíráme náš program jednou z nejvzácnějších a nejpamátnějších českých písní - Svatý Václave. Má dnes stejný duchovní význam jako ve 12. století, kdy pravděpodobně vznikla. Soudí se, že kdysi plnila funkci hymny českého státu. Dnes zaznívá v kostelech nejen v den svátku sv. Václava, ale i při mimořádných a slavnostních příležitostech. Šéfdirigent Pardubické komorní f ilharmonie Marko Ivanović zkomponoval v loňském roce její stylizovanou verzi, v níž se jedna z nejstarších českých hudebních památek představuje v nejrůznějších proměnách a zdůrazňuje tak svou jedinečnost. Každá z dnes uváděných skladeb Johanna Sebastiana Bacha pochází z jiného celku a suita z nich byla sestavena až v dnešní době. Chorál Ježíš zůstává mou radostí je původní protestantskou písní, avšak teprve Bachova úprava s příznačným rytmickým doprovodem z ní učinila světoznámou skladbu, která se objevuje i v různých úpravách. Bach tímto chorálem (v původní verzi pro smíšený sbor a orchestr) uzavírá kantátu č. 147 Herz und Mund und Tat und Leben, určenou k svátku Navštívení Panny Marie. Kantátu č. 156 Ich steh mit einem Fuß im Grabe ke svátku Tří králů otevírá sinfonia, jež získala velkou oblibu a uvádí se často jako samostatné číslo. Zbývající dvě části pocházejí ze dvou orchestrálních suit (nazývaných také ouvertury). Air, 2. věta ze Suity č. 3 D dur, je snad nejpopulárnější Bachovou skladbou vůbec. Virtuózní flétnová Badinerie uzavírá velmi efektně Suitu č. 2 h moll. Antonín Dvořák byl hluboce věřící člověk a jeho duchovní hudba působí svou přesvědčivostí a vroucím zaujetím. K největším partiturám této oblasti patří monumentální vokálně-orchestrální díla, především pak Requiem a Stabat mater. Avšak cyklus deseti Biblických písní působí stejně pravdivě a se stejným duchovním i citovým dopadem. Dvořák je zkomponoval v Americe, kde působil v devadesátých letech devatenáctého století jako ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Jejich melodika odpovídá zvláštnímu koloritu skladeb, jež komponoval právě v Novém světě. Mnohdy bývá poukazováno na jakousi syntézu Dvořákovy invence a tamějších vlivů, zvláště černošských spirituálů. Je to nadnesený, a tedy značně zavádějící názor. Každý z žalmů, s geniální prostotou a invencí Dvořákem zpracovaný, vyvěrá

18 přímo z jeho nitra a je obrazem jeho nefalšované a ničím nestylizované víry, která ho provázela po celý jeho život. Původní verze předepisuje zpěv a klavír. Ale ještě častěji se Biblické písně uvádějí s varhanním doprovodem. Pro orchestr Dvořák zinstrumentoval prvních pět písní, zbývajících pět pak jeho o mnoho let mladší novodobí kolegové a znalci jeho stylu - Jan Hanuš a Jarmil Burghauser. Koncert uzavře jedno z nejpůsobivějších Dvořákových děl - Česká suita. Bývá považována za jakýsi komorní protějšek slavných Slovanských tanců, ba dokonce za jakousi jejich studii. Ani jeden fakt není zcela přesný. Každá z pěti vět je svébytnou malou a náladově malebnou hudební básní a celé dílo vzniklo až rok po 1. řadě Slovanských tanců (1879). Ač jde skutečně o skladbu určenou malému symfonickému orchestru, závěrečný Furiant má všechny parametry typického velkého a strhujícího Dvořáka. Jiří Hájek patří k předním českým barytonistům. Pochází z Pardubic, kde v roce 1999 absolvoval Konzervatoř. Dále studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, později na pražské Akademii múzických umění, kterou ukončil ve třídě Reného Tučka. V průběhu studia absolvoval několik mezinárodních pěveckých kurzů, v roce 2003 získal na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech I. cenu v oboru Píseň a II. cenu v oboru Opera. Od roku 2004 byl sólistou Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde měl možnost nastudovat mnoho rolí českého i světového operního repertoáru nejrůznějších období. Od roku 2003 byl stálým hostem Státní opery Praha, pravidelně hostoval v Národním divadle v Praze. V sezoně se stal stálým členem jeho operního souboru. Spolupracuje s Komorní f ilharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové či s komorním orchestrem Syrinx. Nahrává pro Český rozhlas, vystupuje na významných festivalech, spolupracuje s významnými dirigenty (J. Bělohlávek, O. Lenárd, O. Dohnányi, H. Griffis). Komorní filharmonie Pardubice vznikla v roce 1969 jako první profesionální hudební instituce tehdejšího Východočeského kraje. Dodnes je jediným statutárním orchestrem kraje Pardubického. Tehdejší rozhodnutí založit orchestr komorní bylo velmi šťastné. Pardubická f ilharmonie je orchestrem svým způsobem výjimečným, a to jak svou hrou, tak i dramaturgií vycházející z malého obsazení někdejšího klasického haydnovského orchestru. Zvuk orchestru je přehlednější, vyžaduje dokonalé instrumentalisty schopné komorního projevu. Už od počátku ansámbl tyto požadavky splňoval a ve spojení se špičkovými šéfdirigenty (jejich řadu otevřel mezinárodně známý

19 Libor Pešek) dosahuje dodnes vynikajících uměleckých výsledků. Komorní f ilharmonii znají nejen pravidelní návštěvníci abonentních koncertů doma v Pardubicích, ale také publikum předních našich i světových koncertních síní. Úctyhodná je řada jejích nahrávek na zvukových nosičích, které se pravidelně objevují i v rozhlasovém vysílání. Marko Ivanović vystudoval na pražské AMU obory dirigování a skladba, což mu umožňuje velmi všestrannou hudební činnost bez ohledu na striktní vymezení žánrů. Nejedno dílo z jeho skladatelského katalogu zaznělo s úspěchem na domácích i zahraničních pódiích. Je autorem opery Dívka a smrt, Národní divadlo u něj objednalo další jevištní dílo. Je vynikajícím aranžérem. Kromě šéfovského postu v Pardubicích je vyhledávaným mužem taktovky i u jiných orchestrů. Je dirigentem opery Národního divadla, kde se mimo jiné spolupodílel na nastudování a uvedení nové verze Šlitrovy Dobře placené procházky. V loňském roce poprvé vystoupil v hlavní orchestrální řadě Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, na němž dirigoval Pražské symfoniky. V přípravách jsou i nahrávací projekty v Českém rozhlase. V neposlední řadě je Marko Ivanović také pedagogem pražské AMU a především hudebním popularizátorem na koncertech koncipovaných speciálně pro děti a mládež. Texty k tomuto koncertu zpracoval Bohuslav Vítek

20

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

Vážná hudba podporuje vážné téma. pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA., ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Vážná hudba podporuje vážné téma. pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA., ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vážná hudba podporuje vážné téma BENEFIČNÍ KONCERT SMÍCHOVSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA., ministra školství, mládeže a tělovýchovy RUDOLFINUM Dvořákova síň, 16. června

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 22 ze dne 18. srpna 2010 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV JDE DO KLASICKÉHO FINÁLE S CHOPINEM A GLUZMANEM

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 22 ze dne 18. srpna 2010 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV JDE DO KLASICKÉHO FINÁLE S CHOPINEM A GLUZMANEM TISKOVÁ ZPRÁVA č. 22 ze dne 18. srpna 2010 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV JDE DO KLASICKÉHO FINÁLE S CHOPINEM A GLUZMANEM Šestý závěrečný víkend 19. ročníku MHF Český Krumlov má na svém programu dva koncerty

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Filmová Filharmonie vznik, činnost

Filmová Filharmonie vznik, činnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Lesní roh Filmová Filharmonie vznik, činnost a ambice nového hudebního tělesa Diplomová práce Autor práce: Václav Šmiřák

Více

ZPRAVODAJ PSPU. Číslo 53 Červenec-srpen 2003

ZPRAVODAJ PSPU. Číslo 53 Červenec-srpen 2003 ZPRAVODAJ PSPU Číslo 53 Červenec-srpen 2003 Ohlédnutí Právě v neděli 18. května, když jsem očekával na televizní obrazovce další díl krásného pořadu Vltava v obrazech, zařadil tvůrce Karel Čáslavský jiný,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ

ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Ústav hudební vědy Magisterská diplomová práce Bc. Viktorie Dědečková ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ Vedoucí práce Mgr. Marc Niubò, Ph.D.

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Mezinárodní festival filmové a scénické hudby 15. - 18. 11. 2012 KROMĚŘÍŽ www.moviengmusic.cz

Mezinárodní festival filmové a scénické hudby 15. - 18. 11. 2012 KROMĚŘÍŽ www.moviengmusic.cz Výchozí situace Mezinárodní festival filmové a scénické hudby 15. - 18. 11. 2012 KROMĚŘÍŽ www.moviengmusic.cz Nedílnou součástí prakticky každého kinematografického díla je i jeho hudební složka. Již v

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Levici o pravici. Deset let Psalteria u sv. Mikuláše. Zpravodaj p r o duchovní hudbu. ročník 5 číslo 6/2011

Levici o pravici. Deset let Psalteria u sv. Mikuláše. Zpravodaj p r o duchovní hudbu. ročník 5 číslo 6/2011 Zpravodaj p r o duchovní hudbu Levici o pravici Deset let Psalteria u sv. Mikuláše Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí;

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost

ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost Založení hudební školy v Ústí nad Orlicí úzce souviselo s bohatou kulturní a zejména hudební tradicí tohoto města. Hudba zněla nejenom v ústeckém kostele, ale

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více