VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila : Mgr. Ludmila Ludvová, ředitelka školy

2 Obsah dokumentu : strana : I. Základní údaje o škole 3 II.Charakteristika školy 4 III. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 5 IV. Přehled o pracovnících školy 5-7 V. Údaje o žácích 9-11 VI. Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy VII.Nejdůležitější akce a aktivity, kterých se škola zúčastnila nebo je organizovala VIII. Spolupráce, kontrolní činnost, prezentace IX. Základní údaje o hospodaření X. Závěr

3 I. Základní údaje o škole : Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace adresa školy Koryčanská 47, Střílky právní forma Příspěvková organizace IČO IZO ZŠ , MŠ , ŠD , ŠJ identifikátor právnické osoby vedení školy Ředitelka: Mgr.Ludmila Ludvová kontakt Tel: , Zřizovatel Obecní úřad Střílky adresa zřizovatele Koryčanská Střílky kontakt tel.: fax: Součásti školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků v r Mateřská škola 2 38 ZŠ 1. stupeň 2 53 ZŠ 2. stupeň 4 35 Školní družina 1 30 Školní jídelna Údaje o školské radě Zřízení nové rady 18.června 2008,zah.činnosti šk.rok Členové školské rady 3 (Mgr.I.Bušová,I.Hradilová,Mgr.O.Foltýn) 3

4 II. Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky se nachází v krásném prostředí Chřibů v obci Střílky. Školu navštěvují nejen děti ze Střílek, ale i ze spádových obcí Zástřizly, Chvalnov, Cetechovice, Roštín. Všechny součásti školy se nachází v jednom komplexu budov. Což je pro práci velká výhoda. Je zde i obecní úřad. V blízkosti školy je les a krásná příroda. Naší obcí vede také několik turistických tras, například na zříceniu Stříleckého hradu, na hrad Buchlov, na zříceninu hradu Cimburk, na nejvyšší vrchol Chřibů Brdo atd. Tohoto prostředí využíváme při vzdělávacím a výchovném procesu, činnosti ŠD, mimoškolních aktivitách a soutěžích. Enviromentální výchova je hlavním krédem naší výuky. Ke spojení ZŠ a MŠ došlo Protože je MŠ naší součástí, už máme přehled i o demografickém vývoji dětí v obci. Zatím je v nejbližších letech pro nás příznivý. Materiálně-technické podmínky školy: Učebny ZŠ: 6 kmenových tříd, 3 odborné učebny: fyzika-chemie, jazyková učebna, učebna výpočetní techniky. Učebny MŠ : 2 třídy a herny, jedna je klimatizována Sportovní zařízení: velká krásná tělocvična s novou podlahou, malé hřiště(plácek) u školy, za příznivého počasí využíváme i velké hřiště TJ. Dílny : dřevodílna. Škola je postupně, podle finančních možností, vybavována novým nábytkem, pomůckami, hračkami. Letos byly zakoupeny nové lavice a židle, budou využity až ve šk. roce Pravidelně přikupujeme učebnice. V tomto školním roce jsme přebudovali počítačovou pracovnu. Rozšířili jsme ji o prostor kabinetu chemie, který byl nově vybudován za pracovnou chemie fyziky, vystavěním zdi. Kabinet chemie se tím stal větratelným a odpovídá tak hygienickým normám.vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je dostatečné, počítače, se podle finančních možností obnovují. Dalším počítačem je vybavena i učebna jazyků. Ve všech vyučovacích předmětech jsou využívány výukové programy, které do školy postupně kupujeme. Pro získávání informací využívají naši žáci i pracovníci internet. Zařízení školní kuchyně je postupně obnovováno, podle finančních možností.( nové nerez umyvadlo, nátěry, automatická pračka zakoupena leden 2009 ). Od března 2009 byl ve školní jídelně zaveden čipový systém. S jeho financováním nám pomohl obecní úřad ( zřizovatel). Bylo také zahájeno placení stravného na bankovní konto. Vyúčtování je prováděno 2x ročně, v červenci a únoru. Rodiče i strávníci si na tento systém zvykli a přes některé počáteční obtíže, dnes už funguje výborně. U vchodu do ŠJ bylo opraveno schodiště a nově udělána příjezdová cesta. Školní budova je jednopatrová, je 35 let stará, některé úpravy už byly provedeny např.nová plastová okna na severní straně. Další ji čekají. V nejbližší době je naprosto nutná rekonstrukce WC, elektroinstalace, rekonstrukce chodníků u MŠ. Dále by školní družina potřebovala odpočinkovou zónu, kde by si děti mohli v klidu hrát a sportovat. Zatím bude využívat prostoru MŠ na školním dvoře. 4

5 III. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy : 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 3, 4, 5, 8, 9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání MŠ pro MŠ : Poznávej, objevuj, prožívej, uč se a chraň! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 1, 2, 6, 7 program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 6 program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV- přílohy upravující vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením IV.Přehled o pracovnících školy : 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet asistentů pedagoga 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 Údaje o pedagogických pracovnících : Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 nad 32 VŠ Ch - Př 2 učitelka II.st. 1,0 nad 22 VŠ M - F 3 učitelka II.st. 0,5(MD) nad 7 VŠ JČ - LJ 4 učitelka II.st. 0,45 nad 32 VŠ JČ - JN 5 učitelka II.st. 0,40 nad 32 VŠ Př - Bv 6 učitelka II.st. 0,45 nad 32 VŠ JČ - D 7 učitelka I.st. 1,0 nad 32 VŠ 1 5.r 8 učitelka I.st 1,0 nad 13 VŠ 1 5.r 9 učitelka I.st. 1,0 nad 25 VŠ Speciální pedagog 10 učitel II.st. 1,0 nad 7 VŠ Ing.,ped.min. 11 učitel II.st. 0,45 nad 3 Stát.Aj Anglický jazyk 12 v.šd,uč.ii.st. 0,25,0,45 nad 10;5 VPgŠ-Dis ŠD,Aj,Vv 13 v.šd, uč.ii.st 0,25,0,54 nad17;11 14 učitelka MŠ 1,0 nad 13 SPgŠ,G 15 učitelkamš 1,0 nad32 SPgŠ 16 učitelkamš 1,0 nad 32 SPgŠ 17 učitelkamš 1,0 (MD) nad 6 VŠ-Bc. Spec.ped.př.věku 18 as.ped.,v.šd 0,83,0,25 1rok Gym. 5

6 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce : Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 83 Učitelé 2. stupně 66,6 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby : Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vzdělávání pracovníků : PLNĚNÍ PLÁNU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Název vzdělávací akce Místo Přednášející Termín Přihlášený pedagog Termín a způsob předání informací ost. prac. školy Archivní a spisová službaaktuálně Zlín Ševčík I.Nakládalová Vánoční čarování (výtvarné inspirace) Vánoční čarování (výtvarné inspirace) KM KM Lena Freyová Lena Freyová O.Zezulová I.Nakládalová Ústně-uč.MŠ Ústně-uč.Vv a vychov.šd Kurz instruktorů lyžování Bílá Mgr.Jiří Reichret Ing.Bazsó Lyž.výcvik Kurz instruktorů lyžování Kurz instruktorů lyžování Velikonoční krasličení (výtvarné inspirace) Bílá Bílá KM Mgr.Jiří Reichret Mgr.Jiří Reichret Lena Freyová I.Nakládalová Mgr. Pluhařová O.Zezulová Lyž.výcvik Úraz-kurz nedokončila Ústně-uč.MŠ Velikonoční krasličení (výtvarné inspirace) KM Lena Freyová Ústně-uč.Vv a 6

7 I.Nakládalová vychov.šd Průvodce čipovým stravovacím systémem Průvodce čipovým stravovacím systémem Plzeň Plzeň p.hložková p.hložková L.Hořínková M.Marková Ústně pracovnicím kuchyně Ústněpedagog. pracovníkům Hygienické minimum pro kuchařky Zvládání agresivity ve škole Brno KM-PPP Ing.Janotová Mgr.Facová Mudr.Orel L.Hořínková Ing.Bazsó Ústně pracovnicím kuchyně Org.poradabřezen Intenzivní kurz ruského jazyka Olomouc Mgr. Grossová Marta Hudečková Nové techniky, materiály a náměty ve výtvarných činn. Kroměříž Hlavinková Karbanová Slaninová Marta Hudečková Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD a ŠK Praha NIDM Irena Nakládal. Ústně Prac.ŠD Pokladna Brno TMS,s.r.o Irena Nakládal 7

8 Příloha : Studium v oblasti pedagogických věd Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pracovník termín studia M.Hudečková září 2010 M.Nováková J.Páclová M.Nováková M.Nováková instituce název akce financování UP Olomouc Ostravská universita Únorčerven2009 Brána jazyků Šk.rok Šk.rok jaz.škola Athéna KM NIDV Zlín ( 4cykly ) Učitelství pro MŠ kombinované studium Obor Čj,Ov Anglický jazyk Angličtina mírně pokročilí Angličtina pro nejmenší individuální Individuální ZŠ ZŠ ZŠ Údaje o nepedagogických pracovnících : Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 vedoucí kuchařka 1,0 Střední vz..s mat. 2 kuchařka 1,0 SOU 3 kuchařka 0,625 SOU 4 uklizečka 1,0 5 uklizečka 1,0 6 uklízečka 1,0 Základní 7 účetní 0,47 SŠ 8

9 V. Údaje o žácích : Zápis k povinné školní docházce : počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení : a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: Arcibiskup. gymnázium obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Přehled o výsledcích vzdělávání žáků : Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznam. dostatečnou I II III IV V.A Celkem stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenání dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Přehled o chování 1. stupeň Ročník Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V Celkem

11 2. stupeň Ročník Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň VI VII VIII IX Celkem Údaje o zameškaných hodinách : Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,3 14 0,40 Celkem ,2 14 0,16. Údaje o integrovaných žácích : Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 9 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 9 1 S kombinací postižení 6,8 3 S vývojovými poruchami učení 5,8, 2 VI. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy: Vzdělávání žáků se speciálními potřebami : Žáci byli vzděláváni za pomoci individuálních plánů,žák s mentálním postižením byl vyučováni podle osnov praktické školy a za pomoci asistentky pedagoga. Vzdělávání nadaných žáků : Učitelé dodržovali u žáků individuální přístup, zapojovali je do soutěží, zadávali jim úkoly navíc, referáty, projekty atd. 11

12 Školní řád : Projednán pedagogickou radou v červnu dne 2008 Žáci s ním byli seznámeni 1.září Text školního řádu byl poslán rodičům, kteří svým podpisem ztvrdili souhlas a seznámení s ním. Klasifikační řád : Používá dokument vytvořený s platností od V případě potřeby se provádějí úpravy. Informační systém vůči žákům a rodičům : Žáci jsou informováni o důležitých věcech třídními učiteleli, učiteli, výchovným poradcem.ředitelkou školy a to většinou ústně.důležité informace získávají žáci i na internetu. Rodiče jsou informováni nejčastěji písemně pomocí žákovských knížek, případně dopisů, mohou se informovat i na webových stránkách školy. Ůstně jsou informováni na třídních schůzkách, případně při pohovorech s učiteli, výchovným poradcem, ředitelkou školy atd. Výchovný poradce : V této funkci zde pracovala paní Mgr.Jana Drápalová. Koordinovala práci s integrovanými žáky.zodpovědně pomáhala TU 9.r. Mgr.Fojtové při přípravě žáků na volbu povolání.všichni žáci byli přijati hned v prvním kole příjmacího řízení.. Zvala si žáky i rodiče v případě potřeby na individuální pohovory. Spolupracovala PPP a SPC. Prevence sociálně-patologických jevů : Jako metodik prevence pracoval Ing.Bazsó. Podle plánu prevence organizoval sám a společně s ostatními pedagogy a dětmi různé akce. Využíval k prevenci různých nabídek preventivních programů. Díky poloze naší školy téměř přímo v přírodě jsme nejen organizovali různé akce v ní, ale i dbali na její ochranu. U našich žáků se nevyskytl žádný případ užívání omamných látek. Pouze v 9.r. se vyskytly výchovné problémy zvláště u jedné žákyně. Jednalo se o několik neomluvených hodin (7),velmi drzé chování, hrubé vyjadřování a častá lež. Byla ji udělen druhý stupeň z chování. Kroužky ve kterých,žáci pracovali,byli: myslivecký, pěvecký, anglického jazyka, německého jazyka, turistický, logopedický, dramatický, šachový,taneční, zdravotnický 12

13 VII. Nejdůležitější akce a aktivity, kterých se škola zúčastnila nebo je organizovala : ZŠ Prevence a enviromentální výchova : Drakiáda kopec Větřák org.šd celá škola Slavnosti podzimu celá škola a MŠ Pečení perníčků děvčata 5-9.r Tři králové Prevence Zdravotnická škola KM Den Země projekty, úklid lesa Zhotovení dřevěných ukazatelů na Čertovy kameny Úklid okolí Čertových kamenů Den dětí Indiánský den akce velmi zdařilá Kulturně vzdělávací akce : Projekt - Příběhy bezpráví Váleční veteráni Angličtina s rodilým mluvčím Beseda o Ugandě Andrejkou Bušovou Soutěže : Školní kolo dějepisné olympiády Bible a my soutež - žáci velmi úspěšní Školní turnaj ve florbalu Školní kolo olympiády z přírodopisu Matematický klokan Školní a okresní kolo dějepisné olympiády Účast 2 hlídek mladých zdravotníků na okresní soutěži Okresní kolo myslivecké olympiády účast 2 hlídek žáci velmi úspěšní Oblastní dopravní soutěž Malování na chodníku Exkurze : Planetárium, Antropos Brno Muzeum Kroměřížska Čas adventu.. Exkurze Muzeum Kyjov Exkurze Muzeum Přerov Zájezd do Krakova : II.stupeň Zájezd do Lednice I.stupeň Zájezd do Millotic 1.ročník 13

14 Společenské akce : Vánoční besídka pro rodiče nácvik programu Pochod světýlek (akce Jógy v denním životě) ZŠ program, účast Otvírání studánky program Kulturní akce : Výchovný koncert D jazz Divadelní představení Zlatovláska celá škola Koncerty muzikálový mix Výchovný koncert - Marbo Výchovný koncert Jak založit kapelu Výchovný koncert Motýl a Erika Divadelní představení Pohádkové melodie MŠ Loutková divadla : O zvířátkách ze dvorku Matýskovi, který se učil písmenka. Zlatovláska Jak se dělá pohádka Hudební představení : Muzikálový mix Co se skrývá v písničce Společenské akce : Vánoční besídka Výroční schůze hasičů Vítání občánků Den Matek Pro rodiče s dětmi : Vánoční pečení Velikonoční dílna Společné akce se ZŠ : Slavnosti podzimu Posezení u vánočního stromečku s dětmi 1.ročníku 14

15 Návštěva předškoláků v 1.ročníku Indiánský den Otvírání studánek Výchovně vzdělávací akce : Setkání s hasiči ZOO Hodonín výlet Tematické akce : Návštěva studánky a mraveniště Výroba gelových svíček Karneval Šátky - batika pro maminku Den dětí vystoupení šermířské skupiny Cruentus spolupráce se studenty Arcibiskupského gymnazia Rozloučení s předškoláky pasování členem šermířské skupiny Cruentus VIII. Spolupráce s rodiči : - účast na turistických akcích - úklid okolí Čertových kamenů - výroba gelových svíček - příprava Dne dětí. - zajištění pomůcek Spolupráce s organizacemi : - MS Střílky Zástřizly - Sbor ochránců přírody Střílky - Občanské sdružení pro záchranu hřbitova ve Střílkách - ZO ČSPO Střílky - Jóga v denním životě 15

16 Prezentace na veřejnosti ZŠ a MŠ,: v přípravě programu Podchod světýlek články v Týdeníku Kroměřížska Obrázky obecní vývěsky Vánoční besídka Směrovky na Čertovy kameny Otvírání studánky Školní časopis Střílecké školní počteníčko Kontrolní činnost : ČŠI kontrola souladu RVP se školním ŠVP- výsledky - zpráva BOZP p.d.žabička březen Hygiena kontrola školní kuchyně závady odstraněny - intenzita osvětlení ve třídách v pořádku - kabinet chemie uložení chemikálií upraveno, vybudován nový kabinet Hospitace Kontrola dozorů prováděna ředitelkou školy nepravidelně Kontrola dokumentace 2x ročně ŘŠ 16

17 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu Výnosy / příjmy / : Dotace na mzdy - UZ ,00 Kč Náklady / výdaje / : neinvestiční náklady celkem z toho : platy OON zákonné odvody z toho : sociální a zdravotní pojištění za organizaci příděl do FKSP učebnice učební pomůcky OOPP - ochranné pomůcky cestovné DVPP - školení kooperativa - pojištění odpovědnosti vráceno KÚ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 8 062,00 Kč 5 903,00 Kč 567,00 Kč 6 630,00 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 17

18 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, s vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti Příjmy / dotace na provoz / od zřizovatele : Příjmy z doplňkové činnosti Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Úplata za předškolní vzdělávání - MŠ Úplata za zájmové vzdělávání - ŠD Úroky Stravné děti a dospělí ZŠ a MŠ Výnosy celkem : ,00 Kč ,00 Kč 5 800,00 Kč 8 000,00 Kč ,00 Kč 5 460,00 Kč 149,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč Výdaje / náklady / : investiční neinvestiční náklady : spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné ostatní služby mzdové náklady silniční daň jiné ostatní náklady výdaje z úplaty za předškol.vzdělávání v MŠ výdaje z úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD Náklady celkem : zůstatek - hospodářský výsledek - na rozdělení do fondů v roce 2009 : 0,00 Kč ,23 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,78 Kč 400,00 Kč ,79 Kč ,00 Kč 5 460,00 Kč ,23 Kč ,01 Kč 18

19 Závěr : Tato zpráva byla vypracována podle skutečných údajů a akcí, které se uskutečnily..v tomto školním roce se nám podařilo pokračovat v ŠVP, v 1.,2., a 6.,7..ročníku. Pedagogičtí pracovníci a s asistentkou pedagoga pracovali podle ŠVP pro žáky s lehkým mentální postižením, při vzdělávání jednoho chlapce podle osnov základní školy praktické. asistentka pedagoga byla schválena nejen na školní rok ,ale i na školní rok Pokud se týká výchovného procesu, nevyskytly se žádné závažnější problémy. Od jsme se spojili s Mateřskou školou ve Střílkách. Byl to tedy první celý školní rok společné práce. Počáteční problémy jsme se vyřešili úspěšně, pomáhali jsme si například ŠD a MŠ. Některé společné akce se také vydařily.super akcí byl Indiánský den, Otvírání studánek, Den dětí v MŠ, Velikonoční dílna v MŠ a další. Důležité byli i dobré výsledky Scio testů našich žáků v devátém ročníku. Dále jsme pokračovali v projektu adopce chlapce z Nepálu Enose Nembanga. Opět jsme společným ú silím s dětmi pro něho získali potřebnou částku na jeho další studium. Velký úspěchem bylo vydání školního časopisu Střílecké školní počteníčko, setkalo se s velkým ohlasem nejen u dětí, ale i u veřejnosti. 19

20 Při tvorbě výroční zprávy jsem vycházela ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Ve Střílkách ředitelka MŠ a ZŠ Ludmila Ludvová 20

21 21

22 22

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více