VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila : Mgr. Ludmila Ludvová, ředitelka školy

2 Obsah dokumentu : strana : I. Základní údaje o škole 3 II.Charakteristika školy 4 III. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 5 IV. Přehled o pracovnících školy 5-7 V. Údaje o žácích 9-11 VI. Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy VII.Nejdůležitější akce a aktivity, kterých se škola zúčastnila nebo je organizovala VIII. Spolupráce, kontrolní činnost, prezentace IX. Základní údaje o hospodaření X. Závěr

3 I. Základní údaje o škole : Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace adresa školy Koryčanská 47, Střílky právní forma Příspěvková organizace IČO IZO ZŠ , MŠ , ŠD , ŠJ identifikátor právnické osoby vedení školy Ředitelka: Mgr.Ludmila Ludvová kontakt Tel: , Zřizovatel Obecní úřad Střílky adresa zřizovatele Koryčanská Střílky kontakt tel.: fax: Součásti školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků v r Mateřská škola 2 38 ZŠ 1. stupeň 2 53 ZŠ 2. stupeň 4 35 Školní družina 1 30 Školní jídelna Údaje o školské radě Zřízení nové rady 18.června 2008,zah.činnosti šk.rok Členové školské rady 3 (Mgr.I.Bušová,I.Hradilová,Mgr.O.Foltýn) 3

4 II. Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky se nachází v krásném prostředí Chřibů v obci Střílky. Školu navštěvují nejen děti ze Střílek, ale i ze spádových obcí Zástřizly, Chvalnov, Cetechovice, Roštín. Všechny součásti školy se nachází v jednom komplexu budov. Což je pro práci velká výhoda. Je zde i obecní úřad. V blízkosti školy je les a krásná příroda. Naší obcí vede také několik turistických tras, například na zříceniu Stříleckého hradu, na hrad Buchlov, na zříceninu hradu Cimburk, na nejvyšší vrchol Chřibů Brdo atd. Tohoto prostředí využíváme při vzdělávacím a výchovném procesu, činnosti ŠD, mimoškolních aktivitách a soutěžích. Enviromentální výchova je hlavním krédem naší výuky. Ke spojení ZŠ a MŠ došlo Protože je MŠ naší součástí, už máme přehled i o demografickém vývoji dětí v obci. Zatím je v nejbližších letech pro nás příznivý. Materiálně-technické podmínky školy: Učebny ZŠ: 6 kmenových tříd, 3 odborné učebny: fyzika-chemie, jazyková učebna, učebna výpočetní techniky. Učebny MŠ : 2 třídy a herny, jedna je klimatizována Sportovní zařízení: velká krásná tělocvična s novou podlahou, malé hřiště(plácek) u školy, za příznivého počasí využíváme i velké hřiště TJ. Dílny : dřevodílna. Škola je postupně, podle finančních možností, vybavována novým nábytkem, pomůckami, hračkami. Letos byly zakoupeny nové lavice a židle, budou využity až ve šk. roce Pravidelně přikupujeme učebnice. V tomto školním roce jsme přebudovali počítačovou pracovnu. Rozšířili jsme ji o prostor kabinetu chemie, který byl nově vybudován za pracovnou chemie fyziky, vystavěním zdi. Kabinet chemie se tím stal větratelným a odpovídá tak hygienickým normám.vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je dostatečné, počítače, se podle finančních možností obnovují. Dalším počítačem je vybavena i učebna jazyků. Ve všech vyučovacích předmětech jsou využívány výukové programy, které do školy postupně kupujeme. Pro získávání informací využívají naši žáci i pracovníci internet. Zařízení školní kuchyně je postupně obnovováno, podle finančních možností.( nové nerez umyvadlo, nátěry, automatická pračka zakoupena leden 2009 ). Od března 2009 byl ve školní jídelně zaveden čipový systém. S jeho financováním nám pomohl obecní úřad ( zřizovatel). Bylo také zahájeno placení stravného na bankovní konto. Vyúčtování je prováděno 2x ročně, v červenci a únoru. Rodiče i strávníci si na tento systém zvykli a přes některé počáteční obtíže, dnes už funguje výborně. U vchodu do ŠJ bylo opraveno schodiště a nově udělána příjezdová cesta. Školní budova je jednopatrová, je 35 let stará, některé úpravy už byly provedeny např.nová plastová okna na severní straně. Další ji čekají. V nejbližší době je naprosto nutná rekonstrukce WC, elektroinstalace, rekonstrukce chodníků u MŠ. Dále by školní družina potřebovala odpočinkovou zónu, kde by si děti mohli v klidu hrát a sportovat. Zatím bude využívat prostoru MŠ na školním dvoře. 4

5 III. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy : 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 3, 4, 5, 8, 9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání MŠ pro MŠ : Poznávej, objevuj, prožívej, uč se a chraň! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 1, 2, 6, 7 program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 6 program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV- přílohy upravující vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením IV.Přehled o pracovnících školy : 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet asistentů pedagoga 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 Údaje o pedagogických pracovnících : Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 nad 32 VŠ Ch - Př 2 učitelka II.st. 1,0 nad 22 VŠ M - F 3 učitelka II.st. 0,5(MD) nad 7 VŠ JČ - LJ 4 učitelka II.st. 0,45 nad 32 VŠ JČ - JN 5 učitelka II.st. 0,40 nad 32 VŠ Př - Bv 6 učitelka II.st. 0,45 nad 32 VŠ JČ - D 7 učitelka I.st. 1,0 nad 32 VŠ 1 5.r 8 učitelka I.st 1,0 nad 13 VŠ 1 5.r 9 učitelka I.st. 1,0 nad 25 VŠ Speciální pedagog 10 učitel II.st. 1,0 nad 7 VŠ Ing.,ped.min. 11 učitel II.st. 0,45 nad 3 Stát.Aj Anglický jazyk 12 v.šd,uč.ii.st. 0,25,0,45 nad 10;5 VPgŠ-Dis ŠD,Aj,Vv 13 v.šd, uč.ii.st 0,25,0,54 nad17;11 14 učitelka MŠ 1,0 nad 13 SPgŠ,G 15 učitelkamš 1,0 nad32 SPgŠ 16 učitelkamš 1,0 nad 32 SPgŠ 17 učitelkamš 1,0 (MD) nad 6 VŠ-Bc. Spec.ped.př.věku 18 as.ped.,v.šd 0,83,0,25 1rok Gym. 5

6 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce : Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 83 Učitelé 2. stupně 66,6 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby : Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Vzdělávání pracovníků : PLNĚNÍ PLÁNU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Název vzdělávací akce Místo Přednášející Termín Přihlášený pedagog Termín a způsob předání informací ost. prac. školy Archivní a spisová službaaktuálně Zlín Ševčík I.Nakládalová Vánoční čarování (výtvarné inspirace) Vánoční čarování (výtvarné inspirace) KM KM Lena Freyová Lena Freyová O.Zezulová I.Nakládalová Ústně-uč.MŠ Ústně-uč.Vv a vychov.šd Kurz instruktorů lyžování Bílá Mgr.Jiří Reichret Ing.Bazsó Lyž.výcvik Kurz instruktorů lyžování Kurz instruktorů lyžování Velikonoční krasličení (výtvarné inspirace) Bílá Bílá KM Mgr.Jiří Reichret Mgr.Jiří Reichret Lena Freyová I.Nakládalová Mgr. Pluhařová O.Zezulová Lyž.výcvik Úraz-kurz nedokončila Ústně-uč.MŠ Velikonoční krasličení (výtvarné inspirace) KM Lena Freyová Ústně-uč.Vv a 6

7 I.Nakládalová vychov.šd Průvodce čipovým stravovacím systémem Průvodce čipovým stravovacím systémem Plzeň Plzeň p.hložková p.hložková L.Hořínková M.Marková Ústně pracovnicím kuchyně Ústněpedagog. pracovníkům Hygienické minimum pro kuchařky Zvládání agresivity ve škole Brno KM-PPP Ing.Janotová Mgr.Facová Mudr.Orel L.Hořínková Ing.Bazsó Ústně pracovnicím kuchyně Org.poradabřezen Intenzivní kurz ruského jazyka Olomouc Mgr. Grossová Marta Hudečková Nové techniky, materiály a náměty ve výtvarných činn. Kroměříž Hlavinková Karbanová Slaninová Marta Hudečková Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD a ŠK Praha NIDM Irena Nakládal. Ústně Prac.ŠD Pokladna Brno TMS,s.r.o Irena Nakládal 7

8 Příloha : Studium v oblasti pedagogických věd Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pracovník termín studia M.Hudečková září 2010 M.Nováková J.Páclová M.Nováková M.Nováková instituce název akce financování UP Olomouc Ostravská universita Únorčerven2009 Brána jazyků Šk.rok Šk.rok jaz.škola Athéna KM NIDV Zlín ( 4cykly ) Učitelství pro MŠ kombinované studium Obor Čj,Ov Anglický jazyk Angličtina mírně pokročilí Angličtina pro nejmenší individuální Individuální ZŠ ZŠ ZŠ Údaje o nepedagogických pracovnících : Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 vedoucí kuchařka 1,0 Střední vz..s mat. 2 kuchařka 1,0 SOU 3 kuchařka 0,625 SOU 4 uklizečka 1,0 5 uklizečka 1,0 6 uklízečka 1,0 Základní 7 účetní 0,47 SŠ 8

9 V. Údaje o žácích : Zápis k povinné školní docházce : počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení : a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: Arcibiskup. gymnázium obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Přehled o výsledcích vzdělávání žáků : Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznam. dostatečnou I II III IV V.A Celkem stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenání dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Přehled o chování 1. stupeň Ročník Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I II III IV V Celkem

11 2. stupeň Ročník Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň VI VII VIII IX Celkem Údaje o zameškaných hodinách : Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,3 14 0,40 Celkem ,2 14 0,16. Údaje o integrovaných žácích : Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 9 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 9 1 S kombinací postižení 6,8 3 S vývojovými poruchami učení 5,8, 2 VI. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy: Vzdělávání žáků se speciálními potřebami : Žáci byli vzděláváni za pomoci individuálních plánů,žák s mentálním postižením byl vyučováni podle osnov praktické školy a za pomoci asistentky pedagoga. Vzdělávání nadaných žáků : Učitelé dodržovali u žáků individuální přístup, zapojovali je do soutěží, zadávali jim úkoly navíc, referáty, projekty atd. 11

12 Školní řád : Projednán pedagogickou radou v červnu dne 2008 Žáci s ním byli seznámeni 1.září Text školního řádu byl poslán rodičům, kteří svým podpisem ztvrdili souhlas a seznámení s ním. Klasifikační řád : Používá dokument vytvořený s platností od V případě potřeby se provádějí úpravy. Informační systém vůči žákům a rodičům : Žáci jsou informováni o důležitých věcech třídními učiteleli, učiteli, výchovným poradcem.ředitelkou školy a to většinou ústně.důležité informace získávají žáci i na internetu. Rodiče jsou informováni nejčastěji písemně pomocí žákovských knížek, případně dopisů, mohou se informovat i na webových stránkách školy. Ůstně jsou informováni na třídních schůzkách, případně při pohovorech s učiteli, výchovným poradcem, ředitelkou školy atd. Výchovný poradce : V této funkci zde pracovala paní Mgr.Jana Drápalová. Koordinovala práci s integrovanými žáky.zodpovědně pomáhala TU 9.r. Mgr.Fojtové při přípravě žáků na volbu povolání.všichni žáci byli přijati hned v prvním kole příjmacího řízení.. Zvala si žáky i rodiče v případě potřeby na individuální pohovory. Spolupracovala PPP a SPC. Prevence sociálně-patologických jevů : Jako metodik prevence pracoval Ing.Bazsó. Podle plánu prevence organizoval sám a společně s ostatními pedagogy a dětmi různé akce. Využíval k prevenci různých nabídek preventivních programů. Díky poloze naší školy téměř přímo v přírodě jsme nejen organizovali různé akce v ní, ale i dbali na její ochranu. U našich žáků se nevyskytl žádný případ užívání omamných látek. Pouze v 9.r. se vyskytly výchovné problémy zvláště u jedné žákyně. Jednalo se o několik neomluvených hodin (7),velmi drzé chování, hrubé vyjadřování a častá lež. Byla ji udělen druhý stupeň z chování. Kroužky ve kterých,žáci pracovali,byli: myslivecký, pěvecký, anglického jazyka, německého jazyka, turistický, logopedický, dramatický, šachový,taneční, zdravotnický 12

13 VII. Nejdůležitější akce a aktivity, kterých se škola zúčastnila nebo je organizovala : ZŠ Prevence a enviromentální výchova : Drakiáda kopec Větřák org.šd celá škola Slavnosti podzimu celá škola a MŠ Pečení perníčků děvčata 5-9.r Tři králové Prevence Zdravotnická škola KM Den Země projekty, úklid lesa Zhotovení dřevěných ukazatelů na Čertovy kameny Úklid okolí Čertových kamenů Den dětí Indiánský den akce velmi zdařilá Kulturně vzdělávací akce : Projekt - Příběhy bezpráví Váleční veteráni Angličtina s rodilým mluvčím Beseda o Ugandě Andrejkou Bušovou Soutěže : Školní kolo dějepisné olympiády Bible a my soutež - žáci velmi úspěšní Školní turnaj ve florbalu Školní kolo olympiády z přírodopisu Matematický klokan Školní a okresní kolo dějepisné olympiády Účast 2 hlídek mladých zdravotníků na okresní soutěži Okresní kolo myslivecké olympiády účast 2 hlídek žáci velmi úspěšní Oblastní dopravní soutěž Malování na chodníku Exkurze : Planetárium, Antropos Brno Muzeum Kroměřížska Čas adventu.. Exkurze Muzeum Kyjov Exkurze Muzeum Přerov Zájezd do Krakova : II.stupeň Zájezd do Lednice I.stupeň Zájezd do Millotic 1.ročník 13

14 Společenské akce : Vánoční besídka pro rodiče nácvik programu Pochod světýlek (akce Jógy v denním životě) ZŠ program, účast Otvírání studánky program Kulturní akce : Výchovný koncert D jazz Divadelní představení Zlatovláska celá škola Koncerty muzikálový mix Výchovný koncert - Marbo Výchovný koncert Jak založit kapelu Výchovný koncert Motýl a Erika Divadelní představení Pohádkové melodie MŠ Loutková divadla : O zvířátkách ze dvorku Matýskovi, který se učil písmenka. Zlatovláska Jak se dělá pohádka Hudební představení : Muzikálový mix Co se skrývá v písničce Společenské akce : Vánoční besídka Výroční schůze hasičů Vítání občánků Den Matek Pro rodiče s dětmi : Vánoční pečení Velikonoční dílna Společné akce se ZŠ : Slavnosti podzimu Posezení u vánočního stromečku s dětmi 1.ročníku 14

15 Návštěva předškoláků v 1.ročníku Indiánský den Otvírání studánek Výchovně vzdělávací akce : Setkání s hasiči ZOO Hodonín výlet Tematické akce : Návštěva studánky a mraveniště Výroba gelových svíček Karneval Šátky - batika pro maminku Den dětí vystoupení šermířské skupiny Cruentus spolupráce se studenty Arcibiskupského gymnazia Rozloučení s předškoláky pasování členem šermířské skupiny Cruentus VIII. Spolupráce s rodiči : - účast na turistických akcích - úklid okolí Čertových kamenů - výroba gelových svíček - příprava Dne dětí. - zajištění pomůcek Spolupráce s organizacemi : - MS Střílky Zástřizly - Sbor ochránců přírody Střílky - Občanské sdružení pro záchranu hřbitova ve Střílkách - ZO ČSPO Střílky - Jóga v denním životě 15

16 Prezentace na veřejnosti ZŠ a MŠ,: v přípravě programu Podchod světýlek články v Týdeníku Kroměřížska Obrázky obecní vývěsky Vánoční besídka Směrovky na Čertovy kameny Otvírání studánky Školní časopis Střílecké školní počteníčko Kontrolní činnost : ČŠI kontrola souladu RVP se školním ŠVP- výsledky - zpráva BOZP p.d.žabička březen Hygiena kontrola školní kuchyně závady odstraněny - intenzita osvětlení ve třídách v pořádku - kabinet chemie uložení chemikálií upraveno, vybudován nový kabinet Hospitace Kontrola dozorů prováděna ředitelkou školy nepravidelně Kontrola dokumentace 2x ročně ŘŠ 16

17 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu Výnosy / příjmy / : Dotace na mzdy - UZ ,00 Kč Náklady / výdaje / : neinvestiční náklady celkem z toho : platy OON zákonné odvody z toho : sociální a zdravotní pojištění za organizaci příděl do FKSP učebnice učební pomůcky OOPP - ochranné pomůcky cestovné DVPP - školení kooperativa - pojištění odpovědnosti vráceno KÚ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 8 062,00 Kč 5 903,00 Kč 567,00 Kč 6 630,00 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 17

18 Hospodaření s prostředky od zřizovatele, s vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti Příjmy / dotace na provoz / od zřizovatele : Příjmy z doplňkové činnosti Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Úplata za předškolní vzdělávání - MŠ Úplata za zájmové vzdělávání - ŠD Úroky Stravné děti a dospělí ZŠ a MŠ Výnosy celkem : ,00 Kč ,00 Kč 5 800,00 Kč 8 000,00 Kč ,00 Kč 5 460,00 Kč 149,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč Výdaje / náklady / : investiční neinvestiční náklady : spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné ostatní služby mzdové náklady silniční daň jiné ostatní náklady výdaje z úplaty za předškol.vzdělávání v MŠ výdaje z úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD Náklady celkem : zůstatek - hospodářský výsledek - na rozdělení do fondů v roce 2009 : 0,00 Kč ,23 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,03 Kč ,78 Kč 400,00 Kč ,79 Kč ,00 Kč 5 460,00 Kč ,23 Kč ,01 Kč 18

19 Závěr : Tato zpráva byla vypracována podle skutečných údajů a akcí, které se uskutečnily..v tomto školním roce se nám podařilo pokračovat v ŠVP, v 1.,2., a 6.,7..ročníku. Pedagogičtí pracovníci a s asistentkou pedagoga pracovali podle ŠVP pro žáky s lehkým mentální postižením, při vzdělávání jednoho chlapce podle osnov základní školy praktické. asistentka pedagoga byla schválena nejen na školní rok ,ale i na školní rok Pokud se týká výchovného procesu, nevyskytly se žádné závažnější problémy. Od jsme se spojili s Mateřskou školou ve Střílkách. Byl to tedy první celý školní rok společné práce. Počáteční problémy jsme se vyřešili úspěšně, pomáhali jsme si například ŠD a MŠ. Některé společné akce se také vydařily.super akcí byl Indiánský den, Otvírání studánek, Den dětí v MŠ, Velikonoční dílna v MŠ a další. Důležité byli i dobré výsledky Scio testů našich žáků v devátém ročníku. Dále jsme pokračovali v projektu adopce chlapce z Nepálu Enose Nembanga. Opět jsme společným ú silím s dětmi pro něho získali potřebnou částku na jeho další studium. Velký úspěchem bylo vydání školního časopisu Střílecké školní počteníčko, setkalo se s velkým ohlasem nejen u dětí, ale i u veřejnosti. 19

20 Při tvorbě výroční zprávy jsem vycházela ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Ve Střílkách ředitelka MŠ a ZŠ Ludmila Ludvová 20

21 21

22 22

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více