Retroples ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4"

Transkript

1 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan jako hosti na Soláni Mezinárodní halový turnaj v Horní Bečvě Veřejná čerpací stanice ve Valašské Bystřici Čtěte na str. 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 5 ROČNÍK XX 4. BŘEZNA 2010 CENA 6 Kč Dlouhé XXIII. zasedání zastupitelstva Právě parafráze známé Řezníkovy knihy je zde zcela na místě, protože 23. zasedání rožnovského zastupitelstva bylo velice vyostřené a určené jen pro otrlé. Padlo mnoho osobních invektiv, spousta projevů byla velice emocionálních a vše ještě k tomu trvalo téměř sedm hodin. Především to byl začátek zasedání, který v mnohém připomínal spíše předvolební agitaci, než snahu rozumně se dohodnout a vést politickou diskuzi. Zastupitelé se zasekli již u programu jednání, kde se rozpoutala debata o zařazení bodu 8.3 z podnětu strany Zdravého Rožnova. Bod o audiovizuálních záznamech byl nakonec do programu zařazen. Díky změnám v programu se hned poté projednal bod o vlivu společnosti DEZA a.s. na stav ovzduší v Rožnově. Byli zde vyzváni i zástupci společnosti, ale přednáška Jaroslava Obermajera o tom, jaké technologie DEZA využívá k čištění vody, nebyla zrovna tím, co by chtěli zastupitelé i občané slyšet. Na tyto informace navazovalo další předvolební intermezzo, tentokrát se týkalo informací o činnosti rady města. Díky těmto změnám a předvolební kampani se dostala na řadu podání finančního odboru až po páté hodině. Bez problému byla schválena půjčka z Fondu rozvoje bydlení společně s prvními rozpočtovými opatřeními pro rok 2010 ve výši tisíc Kč. Návrhy předložené odborem správy majetku byly podobně schváleny bez větších potíží, až na bod 6.3. Šlo o schválení směny a návrhu na směnu pozemků města a pozemků pana L. Kořínka. Jednalo se o výměnu nutnou k pokračování v úseku chodníků Tylovice-Hážovice a také k narovnání silnice. Některým zastupitelům se zdála směna velice nevýhodná pro město, protože pozemek města je několikrát větší než pozemky pana Kořínka. Návrh byl nicméně odsouhlasen dvanácti zastupiteli, tři se hlasování zdrželi a tři byli proti. Dalším bodem bylo schválení Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm, které rovněž vyvolalo vášnivou debatu. Nejeden zastupitel totiž našel na koncepci nějaké nedostatky. Koncepce rozvoje bydlení byla ale rovněž schválena, především díky tomu, že se nejedná o uzavřený dokument, ale je možno na něm kontinuálně pracovat. Následovala ostatní podání, kde zastupitelé schválili volbu přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně, zřízení osadního výboru v lokalitě Horní Paseky a také vyzvali TV Beskyd k tomu, aby informovala o možnostech audiovizuálního záznamu zasedání zastupitelstva. V informační sekci zajímala občany změna č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách, o které píšeme v samostatném článku na str. 2. Posledním bodem byly informace o průběhu a realizaci projektů v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR SR Tuto informační zprávu si ale nechala ujít početná skupina rožnovských občanů, která zde vytrvala především kvůli předcházejícímu bodu, a po únavném odpoledni vyrazila domů. -lup- Protagonisté Divadla Kalich vystoupili v Rožnově Ve čtvrtek 25. února zorganizoval T klub kulturní agentura divadelní představení Drahouškové. V adaptaci komedie francouzské autorky Dany Laurentové vystoupila řada populárních herců. Zleva Anežka Svobodová, Pavel Zedníček, Jana Paulová, David Suchařípa a Jiří Kohout. Foto: L. Vičarová! Španělská vesnice Pohádky na dobrou noc Není jistě náhodou, že právě na posledním vyostřeném zasedání rožnovského zastupitelstva přišli zástupci Zdravého Rožnova s návrhem zaznamenávat tato sezení audiovizuálně. Osobně ve mně tento návrh vyvolal rozpaky a nebylo to kvůli jeho slabé připravenosti, která tento bod protáhla na hodinu. Přece jenom sledovat sedm hodin v kuse debatující lidi není zrovna druh zábavy, kterým bych chtěl trávit svůj volný čas. Ostatně i jeden z občanů prohlásil, že už toho má plné brýle. Navíc tu často nezaznívají libozvučné proslovy, ale pokoktávání, nesouvislé myšlenky a často i jadrné výrazy. Na druhou stranu si ale dobře vzpomínám na vysílání z poslanecké sněmovny, které nám svého času přineslo nejednu kratochvíli. Pohledy na prací, alespoň doufejme, unavené poslance se dostaly hned do několika vtipných sestřihů. Alarmující absence poslanců nám zase vzala iluze o jejich snaze o veřejné blaho. Konečně měly pro nás tyto záznamy také neocenitelnou funkci pohádek na dobrou noc. Není tak divu, že jsme si tyto únavné proslovy pouštěli s kamarády ke spaní. Doba usnutí se stala předmětem našich sázek, ale neurčovali jsme ji fádně hodinami a minutami, nýbrž vystoupeními jednotlivých zákonodárců. Ale co. Minimálně jako nastavené zrcadlo rožnovské komunální politiky to určitě fungovat bude. Jen doufám, že TV Beskyd nabídne jiné než noční programové schéma, jinak mi totiž nezbude, než vám popřát dobrou noc. Lukáš Perutka, redaktor Pracovníci městského úřadu připravili ekologické semináře V pátek 26. února připravil Odbor projektového řízení města Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí dva semináře, které měly poskytnout zájemcům o ekologické dotace z evropských strukturálních fondů co možná nejkomplexnější přehled o tom, jak je získat. První seminář vedl Mgr. Jakub Popovský a byl určen především zaměstnancům MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, sdružením zřizovaným městem Rožnovem, ale i jiným neziskovým subjektům. Přednáška začala o půl jedné a týkala se výhradně Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Tento program je administrován právě Státním fondem životního prostředí a je určen především veřejnému sektoru nebo sektoru podnikatelskému. Operační program Životní prostředí nabízí v letech z evropských fondů přes 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program. O půl třetí byla zahájena druhá Zahájení semináře. Vlevo přednášející Jakub Popovský, vpravo organizátor Josef Rusek. Foto: I. Pavlicová Ve středu 17. února se dostala na jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mimo jiné stížnost občanského sdružení Rožnovské byty na postup privatizace. Toto jednání je výsledkem mnohých rozhovorů, které vedli představitelé města nebo Sdružení s poslanci Parlamentu ČR. Po sérii jednání mezi představiteli města a Rožnovských bytů s Michaelou Šojdrovou, Petrem Nečasem, Zdeňkem Škromachem a Františkem Novosadem bylo vydáno Usnesení Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 157, které je v plném znění uvedeno na straně č. 2. Po dvou letech intenzivního jednání se nám podařilo dostat tuto problematiku do Poslanecké sněmovny, do programu jednání sociálního výboru. Sociální výbor pro nás připravil příznivé usnesení, které začalo být pátečním dnem (26. února) naplňováno a ministerstvo financí přistoupí jako vedlejší účastník do sporu mezi městem a IPR, vypočítal starosta města Rožnova Jaroslav Kubín největší výhody středečního jednání. Pokud stát přistoupí ke sporu jako vedlejší účastník, pomůže to postavení žalovaných, tedy především občanů. Jednak náš případ zdarma řeší další advokát a pak případná prohra u soudu bude i prohrou státu, který by tím neobhájil svůj postup při privatizaci na začátku devadesátých let. To bude mít pak vliv i na případné odškodnění a průběh jednání o něm, zmínil výhody usnesení pro sdružení Rožnovské byty David Zapletal. Na straně č. 2 také naleznete dopis právního zástupce ministerstva financí rožnovskému starostovi, který dokazuje, že se věci začaly prezentace, o programu Zelená úsporám, který rovněž administruje Státní fond životního prostředí. K tomuto semináři byla přizvána široká veřejnost z řad občanů města Rožnov pod Radhoštěm a přilehlých obcí, protože je to soukromý sektor, jehož se tento program převážně týká. Mimo základní informace byli zájemci seznámeni s nejdůležitějšími změnami v programu a důležitými termíny. Občané se také dozvěděli, zdali splňují podmínky podpory, případně v jaké oblasti konkrétně mohou žádat o podporu. Zájemci o další informace nebo ti, kteří ani jeden ze seminářů nestihli, mohou kontaktovat bezplatnou linku (po-pá ), popřípadě získat odpovědi na své otázky pomocí elektronické pošty na adrese: cz. -lup- Kauza rožnovských bytů se dostala na parlamentní půdu hýbat. Tím, že se do celého sporu připojí ministerstvo financí, dojde také k odstranění jednoho ze zásadních problémů, před kterým stáli obhájci města i rožnovských občanů. Je tím myšleno odtajnění materiálů, které doposud nebyly přístupné a zamlžovaly proto průběh privatizace rožnovské Tesly. Ministerstvo financí musí ze svého archivu poskytnout veškeré materiály, které byly doposud zatajovány. Samozřejmě je otázka, do jaké míry byla tehdejší archivace provedena a co se v ní dochovalo, zdůraznil Jaroslav Kubín. (Pokračování na straně 2) JESTLI BŘEZEN KOŽICH STÁHL, DUBEN RÁD BY PO NĚM SÁHL.

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ Kauza rožnovských bytů se dostala na parlamentní půdu (Pokračování ze strany 1) K odtajnění všech materiálů podle mne dojde určitě. Pokud je nebyli úředníci ochotni poskytnout v režimu zákona 106/1999 Sb. o poskytování informací, Rožnovský bazén patří městu Kromě pozitivních zpráv z Poslanecké sněmovny České republiky obdrželo město Rožnov pod Radhoštěm také pozitivní informace z Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí. Obě rozhodnutí se týkají vedlejších sporů se společností IPR. 17. února měl okresní soud projednávat jednání ohledně budov T klubu a krytého bazénu. Ani k jednomu jednání ale nedošlo. Spor o budovu T klubu byl odročen na žádost právního zástupce IPR. Druhý spor byl k 17. únoru ukončen, když společnost IPR vzala zpět svou žalobu. Změna č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách ležela v žaludku početné skupině tamních obyvatel na 23. zasedání rožnovského zastupitelstva. Občané z domů 955, 956, 968 a 969 se obrátili nejprve na městský úřad, radu města a nakonec vystoupili i na zastupitelstvu města. Nejvíce jim vadí, že plánovaná změna zóny, odsouhlasená zastupitelstvem 8. září roku 2009, nepočítá s jejich garážemi, které mají vybudovány za svými domy. Na počátku letošního roku jim bylo stroze oznámeno, že je mají urychleně na své náklady zbourat, protože jim město neprodloužilo pronájem pozemků. Na první pohled nepříliš přehledné a strohé jednání úředníků obyvatele donutilo podat na městský úřad stížnost. Tato stížnost je vyřešena tím, že se celý spis poslal na přezkum na Krajský úřad Zlínského kraje a ten posoudí, zda došlo k porušení zákona či nikoliv, řekl tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross. Krytý bazén zůstane městu i nadále. Celá věc je tak postoupena kontrole Krajského úřadu, nicméně podle vyjádření vedoucí Odboru výstavby a územního plánování Lenky Vojkůvkové úředníci jednali přesně podle metodického návodu pak by si tyto informace stejně vyžádala právní zástupkyně sdružení u soudu. Nechceme ale utrácet peníze sdružení za právní tahanice o dokumenty z archivu MF, doplnil k odtajnění David Zapletal. Další průběh sporu je ale obtížné odhadnout. Hlavní řízení bylo Krajským soudem v Ostravě přerušeno, dokud se nevyřeší žaloba města proti společnosti Foto: L. Perutka IPR na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zůstává tak otázkou, zdali toto usnesení sociálního výboru dostane hlavní řízení opět na pořad dne. -lup- Pokud jde o krytý bazén, tak Immobilien Pirker Reality s.r.o. tu žalobu úplně stáhl, a dokonce nás již soud požádal, abychom vyčíslili náklady soudního řízení. Pokud se týká T klubu, tam bylo soudem pouze přerušeno řízení. To znamená, že se tím okresní soud pravděpodobně bude ještě zabývat, shrnul starosta města Rožnova Jaroslav Kubín. Starosta byl také potěšen, že se podařilo krytý bazén udržet ve vlastnictví města, protože jeho provoz je velice nákladný, a v případě, že by se dostal do soukromých rukou, měli by noví majitelé značné problémy s jeho údržbou. -lup- Dopis právního zástupce Ministerstva financí ČR Vážený pane starosto, obracíme se na Vás jako právní zástupci Ministerstva financí České republiky ve věci soudního řízení vedeného o žalobě společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY s.r.o. proti městu Rožnov pod Radhoštěm ohledně určení vlastnictví k nemovitostem. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: 11 Co 239/2009. Na základě plné moci udělené naší advokátní kanceláři jsme Po odůvodnění zástupce občanského sdružení Rožnovské byty a starosty města Rožnova pod Radhoštěm a po vystoupení zástupce společnosti IMMOBI- LIEN PIRKER REALITY, s.r.o. a zástupce Ministerstva financí výbor pro sociální politiku: byli MFČR pověření zajištěním vstupu MFČR do předmětného řízení jako vedlejšího účastníka podporujícího město Rožnov pod Radhoštěm. Pro tyto účely si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí podkladů a informací o aktuálním stavu tohoto řízení. Předmětnou problematiku jsme již v obecné rovině pro MFČR analyzovali začátkem roku 2009, máme proto k dispozici kopie rozhodnutí soudu prvního stupně, KS v Ostravě a Nejvyššího soudu. Nemáme však k dispozici procesní podání stran a důkazy předložené KS v Ostravě v aktuálně probíhajícím odvolacím řízení, jakož i protokoly o proběhlých ústních jednáních. Prosím proto o poskytnutí uvedených podkladů s tím, že na základě jejich analýzy bychom s Vámi konzultovali další postup a způsob, jakým může MFČR město v Rožnově pod Radhoštěm v řízení podpořit. Podle sdělení ministerstva Usnesení výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ze dne 17. února 2010 I. ž á d á ministra financí, ministra práce a sociálních věcí, ministra pro místní rozvoj a ministryni spravedlnosti, aby předložili výboru zprávu podloženou právním posudkem týkajícím se privatizace společnosti TESLA Rožnov, s. p. a TESLA Rožnov, a.s., se zaměřením na vlastnická práva k nemovitostem, které historicky náležely státnímu podniku TESLA Rožnov, které byly vloženy do majetku akciové společnosti TESLA Rožnov a měly dle privatizačního projektu společnosti TESLA Rožnov, a.s., připadnout městu Rožnov pod Radhoštěm a které jsou v současné době dotčeny sporem o určení vlastnického práva, kterého se ve svůj prospěch domáhá společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o.; II. ž á d á ministra financí o prověření a podání zprávy o případném pochybení státních institucí v procesu privatizace TESLY Rožnov, s. p. a TESLY Rožnov, a.s.; III. ž á d á ministra financí, aby Ministerstvo financí vstoupilo jako Obyvatelé Pionýrské vystoupili proti chystaným změnám ministerstva pro místní rozvoj. Občané se na zastupitelstvu také dotazovali, jak bude možno postavit obchody v části, která je územním plánem řešena obytná zóna. Grafická část územního plánu neuvádí všechny přípustné možnosti a občan musí konzultovat i obecně závaznou vyhlášku 5/02. Tyto garáže tu s největší pravděpodobností stát nebudou. Foto: L. Perutka Ta uvádí přípustné a podmínečně přípustné činnosti v plochách obytná zástavba 3 a financí byl již o záměru MFČR o vstupu do řízení jako vedlejší účastník informován i právní zástupce města Mgr. Mumulos. Vzhledem k tomu, že náš postup ve věci bude konzultován pravděpodobně především s ním, posílám tento v kopii i na jeho adresu. Výše uvedené podklady nám prosím zašlete nejlépe v elektronické podobě, případně na adresu uvedenou níže. S úctou, Tomáš Pekárek. vedlejší účastník do probíhajících soudních řízení týkajících se určení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v bodu I; IV. ž á d á ministra financí, aby zajistil potřebnou součinnost a spolupráci Ministerstva financí se zástupci občanského sdružení Rožnovské byty a se zástupci města Rožnov pod Radhoštěm a aby poskytl všechny potřebné dokumenty nezbytné k dořešení případu. -red- vícepodlažní domy. Jsou zde možné: nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí - jako součást obytné stavby nebo objektu občanské vybavenosti, zařízení občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a zdravotnictví) v podílu do 20 % plochy pozemků obytné zóny, garáže pro obyvatele zóny, uvedl Tomáš Gross. Lenka Vojkůvková k tomu na zastupitelstvu uvedla, že úpravy zóny budou bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí. O tom ale mnozí z dotčených pochybují. Bohužel, občané, kteří v bytových domech na ulici Pionýrská žijí, nejsou vlastníky pozemků, na kterých jejich garáže stojí. Podle stavebního zákona je tak nikdo z úřadu nemusí přizvat k jednáním ohledně změn stavebního plánu zóny Na Zahradách. Městský úřad tak podle všeho postupoval v mezích zákona, nicméně mohl také vzít v potaz etickou stránku celého problému. -lup- LÍTÁM V TOM V kině Panorama od pátku 12. do neděle 14. března v hodin. Jak jen to ten Jason Reitman dělá? To je otázka, nad kterou si lámali hlavu nejen filmoví kritici, ale také filmoví fanoušci. Jeho nový kousek Lítám v tom je totiž zase originální natolik, že by se za to mnozí režiséři upsali ďáblu. Originální, ale ne ve smyslu námětu, nýbrž v jeho zpracování. Už Juno řešila své problémy s nadhledem a vtipem, nejinak je tomu i tady. Lítám v tom je o Ryanu Binghamovi (George Clooney), což je člověk, kterého si najímají šéfové, kteří nejsou schopni dát svým podřízeným padáka. Bingham tak cestuje po Spojených státech, vyhazuje lidi a přitom všem se snaží nalétat milion mil v letadle. Jenže přichází nová mladá krev (reprezentuje ji Anna Kendrick), která chce i na vyhazování lidí ušetřit a zprostředkovat výpověď přes počítač. To Bingham odmítá a mladou kolegyni vezme na okružní cestu po Spojených státech, aby ji do svého řemesla zasvětil. Aplaudovat musíme především skvělému režisérskému umění Jasona Reitmana, který opět do filmu se závažným tématem propašoval spoustu černého humoru a sarkasmu, čímž ho jenom odlehčil. Kromě inteligentního nadhledu nechybí Reitmanovi Placená inzerce SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/ % ani vynikající spolupráce s herci. Geogre Clooney je jako vždy skvělý, ale troufnu si tvrdit, že se zde Reitmanovi podařilo z Clooneyho vyždímat víc, než bývá obvyklé. Navíc mu výborně sekundují i jeho dva ženské protějšky Vera Farmiga a Anna Kendrick. Lítám v tom je podobně úspěšný jako Reitmanovy předchozí filmy, tedy získá si uznání diváků a rovněž recenzentů, filmových kritiků. Navíc během svého prvního víkendu získal přes milion dolarů. Na tom by nebylo nic divného, kdyby neměl projekci v pouhých 15 kinech. Důkazem úspěchu je i nominace filmu na Oscara hned v šesti hlavních kategoriích. Nominován je samozřejmě Clooney, obě hlavní hrdinky, režisér a dokonce i film jako takový. Je otázkou, do jaké míry film uspěje v konkurenci Avatara, který bude velice protěžován svým komerčním úspěchem, každopádně už jen nominace jsou v takto silném filmovém roce vypovídající. Lítám v tom není žádnou sociální sondou do ekonomické krize, ani nějakým lékem na ni, spíš toto téma popíše inteligentně, zábavně a především s nadhledem. Určitě se jedná o jeden z nejlepších snímků, jaký letos v kině uvidíme. Hodnocení: 95 % L. Perutka 80 % Městští strážníci informují Josefovský jarmark na Masarykově náměstí Ve dnech 19. a 20. března (pá-so) se bude konat na Masarykově náměstí tradiční Josefovský jarmark. Po oba dny, bude v době od 6.00 do hodin částečně omezen silniční provoz a parkování na Masarykově náměstí. Zvláště řidiči, kteří budou projíždět v tyto dny přes Masarykovo náměstí, by měli dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/h, která na náměstí platí. Po oba dny zároveň platí schválená výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na Masarykově náměstí. Což znamená, že návštěvníci jarmarku starší 18 let můžou na Masarykově náměstí konzumovat alkoholické nápoje.

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 NÁZORY, TÉMA, INZERCE STRANA 3 Ohlasy na XIII. zasedání rožnovského zastupitelstva Ťápu tak, jak ně huba narostla aneb Proč to neplatí o rožnovském zastupitelstvu Na posledním zastupitelstvu jsem se rozhodla, že už nemohu mlčet k stále opakovaným praktikám některých zastupitelů. Prozatím je nebudu jmenovat, abych nebyla nařčena, že si dělám politickou propagaci, byť toto tvrzení je velmi úsměvné, jelikož svým denním chováním, rozhodnutím, stavem v rodině, v práci si propagaci děláme všichni. Oč vlastně běží. Je zcela normální, že názory na řešení různých věcí jsou rozdílné. Je také zcela normální, že když tuším kulišárnu, tak se potřebuji ptát, abych si ji buď potvrdila a nebo smazala z paměti. Jenže u nás na zastupitelstvu se stalo osvědčeným prostředkem, že když se trefíte do černého, tak některý zastupitel, spřízněný se současnou politickou mocí, UKONČÍ návrhem diskuzi a většina zastupitelů to odhlasuje. Neuvěřitelná zbraň, jak měřit jiným metrem, neuvěřitelné do jakého prostředí se dostáváme. Jsou to všechno prvky podporující korupční prostředí, prvky ohrožující demokracii a tím ohrožují každodenní život v našem městě. Jsem rozzlobená, velmi rozzlobená a veřejně prohlašuji, že budu proti těmto rádoby demokratům, ať už mají modré trenýrky či ztratili červený plášť, vystupovat. Kdo příliš mlaská daleko se nedomlaská. L. Rousová Postřehy ze zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ze dne S odstupem času jsem se zúčastnila jednání městského zastupitelstva v Rožnově pod Radhoštěm a věřte mi, byl to opravdu zážitek. Nechci v mém příspěvku rozebírat jednotlivé body programu, ale úroveň zasedání. Každý občan Rožnova by měl alespoň 1x absolvovat průběh jednání a velice rychle by si udělal představu o tom, koho bude příště volit. Pro nás občany je v zasedací síni čím dál méně místa, co kdyby nás přišlo náhodou více? Některým ze zastupitelů to takhle vyhovuje. Vzpomenou si na občana, až budou jeho hlasy zase potřebovat na podzim v komunálních volbách. Nabyla jsem z toho všeho dojmu, že někteří politici tam jsou jen na zkoušku, bohužel za pravé peníze daňových poplatníků. Úředníci tam musí sedět, viditelně je to nebaví a není se čemu divit. Co potom občan, když vidí, na jaké úrovni námi zvolení zástupci do vedení města a zastupitelstva jednají. Proto by bylo vhodné dodržet slib, který byl dán voličům při volební kampani v roce 2006 a vysílat zastupitelstva široké veřejnosti. Bylo by to dobré nejen kvůli zastupitelům (co tam předvádějí), ale také občanům, jak musí bojovat s politiky, které si sami zvolili! Byl to pro mě 6hodinový maraton, ale stál za to (ještě, že vstup je zdarma). Vidím světlo na konci tunelu, konec volebního období O. Tobolová Placená inzerce Elektronický archiv starších vydání novin naleznete na Placená inzerce Příští číslo čtrnáctideníku Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 18. března 2010! TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ve vestibulu MěÚ Masarykovo náměstí Otevřeno: od do Po pá: hodin So: hodin Ne: zavřeno tel.: skype: ic-roznov *Publikované názory na této straně jsou nevyžádané a nevyjadřují nutně stanovisko redakce. Jestliže bylo uveřejněno sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.

4 STRANA ročník krále rožnovské plesové sezony Je Retroples vlastně retro? Otázka je to zcela na místě, protože rožnovský Retroples v dnešní době nesplňuje základní definici retra. Elizabeth Guffey v asi nejrozsáhlejší práci, která se retrem zabývá, Retro: The Culture of Revival píše naprosto jasně: Retro má demýtizovat minulost. Pojmenovává minulé styly s nesentimentální nostalgií. Letošní Retroples byl ale sentimentální až až a především vypověděl mnohé o zběsilosti módních trendů 20. století, od uhlazeného prvorepublikového stylu, přes puntíkovaný rokenrol k pestrobarevným hipíkům. Jenže, žádná hra nemusí nutně probíhat podle pravidel, a pokud se lidé baví, netřeba se v tom nijak šťourat. Letošní 16. ročník, který ve Společenském domě pořádal T klub kulturní agentura, připadl na sobotu 20. února a nesl se v duchu motta: Ani Elvis by už nesehnal lístek, které reflektovalo šílenství z prodeje lístků. To hlavní se dělo v sále Společenského domu pod taktovkou moderátora Boba Brouwera. Za hlavní hudební hvězdy večera tu byli členové brněnské skupiny The Fireballs rock & roll band. Kapela si zde zopakovala tradiční vystoupení, a jen potvrdila, že do celkové atmosféry Retroplesu bez problémů zapadá. Společně s brněnskou kapelou se na pódiu Hlavním hudebním tahákem byla kapela The Fireballs rock & roll band. Foto: Š. Trčková střídali DJové Martin & Vladan se svou sbírkou tanečních hitů. Programovou skladbu ještě zpestřilo taneční vystoupení souboru Impuls, vyhlášení taneční soutěže a půlnoc v sále patřila vyhlášení Miss Retroplesu. Doprovodný program nabízela restaurace, kde po celý večer vyhrávala Vsetínská cimbálová muzika. Také její hudební produkce byla zpestřena tanečním vystoupením skupiny Impuls. Posledním místem, kde se hrálo k poslechu nebo tanci, byl salonek v prvním patře. Tam zněly PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 taneční hity DJ Kona. Závěrem můžeme dodat, že nálada byla veselá, nedostavil se sice kouzelník, ale k nevůli pořadatelů přišel Elvis a i po půlnoci se ještě lidé dobře bavili. Retroples se zkrátka vydařil. -lup- Malé čtení pro seniory po čtvrté Už po čtvrté uspořádali účastníci projektu Město v mé paměti při Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm Malé čtení ze svých literárních prací v rožnovském Domově seniorů. Jsme velice rádi, že vás můžeme mezi sebou přivítat, řekla paní Ludmila Petřvalská. Obdivujeme vaši tvůrčí aktivitu i to, že se o ni přicházíte s námi podělit. Kromě vzpomínek v próze i poezii na Rožnov, který se z někdejší původní krásy proměnil během let do krásy současné, bylo na tomto společném setkání představeno první číslo nového časopisu Noviny pro domov seniorů. Jako občasník pro zábavu a poučení obyvatelům Domova seniorů je připravily Anna Čubová a Anna Filipová ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R. Je to vlastně veliký dar, že můžeme V dalším seznámení se přesuneme do oddělení, jehož náplní je otevírat dveře návštěvníkům a přibližovat muzeum nejen po stránce historické, ale i po stránce tematické a zvykoslovné. Z dnešního uspěchaného života vymizelo mnoho zvyků, které dřívější lidský život provázely, vymizel strach z neznáma a chybí jakási přirozená pokora k moci přírody. Pojďme tedy tam, kde vše vzniká a kde se na zvyky nezapomíná. Tím je programové a propagační oddělení, které je svázáno pupeční šňůrou, a jak známo na pupeční šňůře je závislý život. Když návštěvník přichází do muzea, tak si vybere program a nebo jde navštívit muzeum a k programu se náhodně dostane. Náhodně však nejsou tvořeny programy, mají svoji tradici, svoji náplň, která se může měnit podle potřeb návštěvníků a mnohé z nich se staly pevnými stálicemi jako např. Vánoce na dědině, Velikonoce na Valašsku a mnoho dalších. mluvit, napsal ředitel Domova seniorů Ing. Šenkýř v úvodním článku. Jazyk může být naším Z vnějšího pohledu vše vypadá jednoduše, ale vytvořit takovýto kvalitní program zase až tak jednoduché není. Programy pro daný rok musí schválit muzejní rada a pak na něm začne pracovat vybraný režisér. Toto oddělení má pouze tři zaměstnance, nepočítám-li naprosto samozřejmou vlastnost všech muzejníků vzájemně si pomáhat. Tito zkušení pardálové přicházejí i s novými nápady na nové programy, vylepšují tradiční no a zkrátka stále tvoří, aby živé muzeum zůstalo opravdu živým. Úspěšnost každého programu je závislá na dobrém personálním obsazení, které by se rozhodně nemělo často měnit. Je-li program uveden do života, nastává další nelehká fáze, a to je přímá účast na každé vteřině realizovaného programu. A protože nejvíce programů můžete navštívit během letní sezony, je jasné, že programoví pracovníci si mnoho dovolené neužijí. Přesouvají ji do období tzv. klidu. V tom se s přírodou shodují, pokud se dá příprava na další sezonu nazvat klidnou. Elvis shánět lístek nemusel. Už ho měl! Vsetínská cimbálová muzika. Paní Anna Čubová při únorovém Malém čtení v rožnovském Domově seniorů. Foto: Archiv SR nejlepším přítelem. A ředitel městské knihovny Pavel Zajíc ve svém příspěvku poznamenává: K náplni programového oddělení patří také jednání s lidovými výrobci a prodejci, kteří jsou vybíráni tak, že musí prodávat či vyrábět výrobky, jež jsou tradicí, vzhledem a materiálem velmi blízké tradičnímu lidovému umění. To asi není lehké, protože přetlak nabídek musí být značný. Vidina dobrého výdělku nám lidem nebyla cizí ani v minulosti, natož pak dnes. Protože Valašské muzeum buduje své dobré jméno již 85 let, není se co divit, že o spolupráci s ním má zájem velké množství externích účastníků, kteří zde chtějí realizovat své programy. A to se podaří tak 10x až 15x za rok. Tyto pořady využívají nádherné exteriéry muzea, byť někdy se základní myšlenkou mají málo co společného. Každý program musí být oznámen široké veřejnosti, aby měla možnost se tohoto netradičního dění zúčastnit. Proto nedílnou součástí programů je i propagace. I toto oddělení má tři pracovníky, kteří předávají informace. K nim zpracovávají připravené Foto: Š. Trčková Foto: Š. Trčková Psaní je docela zajímavá, a hlavně užitečná věc. Sdělujeme něco sami sobě i druhým. Vytvořit časopis nebo noviny je výzva, neboť předpokládá zápolení, invenci, nápady a hlavně spoustu práce. Spolu s Iskérkou mají i tyto nové noviny přinést obyvatelům Domova seniorů potěšení a pobavení. Ale také informace o tom, co zajímavého se děje v Rožnově. Kromě Iskérky, která díky paní Marii Holubové už vychází devět let, se tak zrodila další zajímavá iniciativa. Není poslední. Senioři, kteří jsou účastníky projektu Město v mé paměti se připravují navštívit obyvatele Domova seniorů a životní osudy některých z nich literárně zpracovat. Tak se na svět dostane něco z vašich pamětí a bude to pro potěchu duše vám i vašim blízkým, uvádí Pavel Zajíc. -red- Neznámá zákoutí Valašského muzea střípek třetí propagační materiály, tiskoviny, plakáty a neustále komunikují s autory, aby vše bylo v co nejlepší obsahové i grafické formě připraveno oslovit co největší počet zájemců. Zároveň propagace provádí neustálou aktualizaci webových stránek, obnovuje údaje o Valašském muzeu na stránkách Asociace muzeí a galerií, Evropské databanky, portálu Kudyznudy.cz, Atlasu Česka a dalších. Z propagačního oddělení jsou pravidelně zasílány informace o chystaných programech a výstavách do televize a rozhlasu. Zkrátka se neustále hledají cestičky, jak všem oznámit, že jsme zde a jsme připraveni ukázat to nejlepší, co muzeum umí. Nelze popsat celkovou náplň práce všech těchto lidiček, ale to není ani účelem tohoto článku. Spíše se mi zdá, že když o věcech více víme, tak se náš pohled rozšíří a třeba se zastavíme a řekneme si: To mne ani nenapadlo, kolik drobností stojí za tím, že jsem se dnes tak dobře v muzeu bavil. L. Rousová O počátcích rožnovského hradu V minulém díle jsme se zabývali počátky Rožnova, k těm bezesporu patří také rožnovský hrad. Opět je pro nás zásadní otázkou, kdy byl hrad vybudován. Historické zmínky o hradu pocházejí z nejrůznějších listin 14. století, otázkou zůstává, zdali se na ně můžeme spolehnout. Podobně jsme na tom i s archeologickými důkazy, které datují hrad do poloviny 14. století, tím pádem to jediné, co můžeme s určitostí o počátcích hradu říci, je fakt, že zde už stál v polovině 14. století. Naši předkové, kteří se zabývali historií, například Čeněk Kramoliš, věřili, že byl hrad postaven už za Bruna ze Schauenburka. Na první pohled se může zdát, že šlo o zbožné přání vytvořit mýtus zakladatele města i hradu zároveň, jenže ta teorie nemusí být nutně mylná. Přinejmenším je zde několik důkazů, hovořících v její prospěch. Jak jsme psali již minule, Bruno byl na Moravu poslán papežem Inocencem IV., protože papež chtěl svěřit tuto východní baštu západoevropské křesťanské civilizace nějaké silné osobnosti, která by ji dokázala ubránit před případnými útoky z východu. Bruno dokázal svůj zápal nejen na křížových výpravách, které podnikal v úctyhodných letech, ale zároveň při svých samosprávných počinech. Bruno byl významným zakladatelem hradů po celé Moravě a rožnovský hrad nese typologii, kterou Bruno použil i u jiných hradů, například Blansek, Schauenstein nebo Šaumburk. Samozřejmě to nutně neznamená, že musel postavit i hrad Rožnov. Bruno nebyl architekt, ale jednoduše tento model okopíroval a hrady tohoto typu u nás stojí i bez Brunova přispění. Další indicií je poloha Rožnova. Ten byl posledním sídelním místem na cestě údolím Rožnovské Bečvy do Uher, se kterými neměl Přemysl Otakar II. zrovna nejlepší vztahy. Bylo by tedy logické na tuto poslední výspu umístit hrad, který by ji bránil. Tento argument podrobovali historikové časté kritice, protože podle jejich názoru, tudy nevedla žádná důležitá obchodní stezka s Uhry. Nicméně Bruno si byl dobře vědom přístupnosti celé oblasti z Uher, ostatně ve své závěti píše jasně: Na čtvrté straně pak Ostravice, tak jak sestupuje do Uher... Právě pramen Ostravice se nachází vzdušnou čarou velice blízko prameni Rožnovské Bečvy. Pro hovoří také první zmínka o hradu na Vsetíně z roku Pokud se podíváme na mapu, každý z hradů (Rožnov, Vsetín) by ležel na strategickém místě u řek Bečev, jež obě pramení poblíž uherských hranic. Nestabilní vztahy s Uhry byly urovnány v roce 1301, kdy vymřel tamní královský rod, Arpádovci a novou dynastií se měli stát čeští Přemyslovci. Tudíž za předpokladu, že zmínka z roku 1310 patří rožnovskému hradu, mohl být tento hrad postaven někdy před tímto rokem 1301, pak by již byla jeho stavba zbytečná. Pokud bychom k tomu všemu přidali i takto odvozené datum (rok 1301) a jeho poměrnou blízkost k datu Brunova úmrtí (1281) a vzali v úvahu fakt, že hrady nevznikly ze dne na den, pak je skutečně možné, že zde Bruno hrad založil. Pravdou ale zůstává, že jde pouze o spekulace na teoretické úrovni. Ani tradiční historikové se totiž veskrze neodvážili hrad spojovat s Brunem, ale obecně uznávali jako první Virtuální model hradu z přelomu 15. a 16. století. Foto: Archiv SR zmínku listinu Bohuslava z Krásna z roku 1310, kde dal vesnici Staré Zubří jakémusi Pertoldovi. Aby se mu tam usadilo více lidí, osvobodil osadníky na více let od dávek na hrad nad Rožnovem. Jedná se také o listinu, kde se nachází první zmínka o sousedním městě, Zubří. Bohužel i zde narážíme na problém. Nemůžeme určit, zdali je onen hrad nad Rožnovem skutečně rožnovským hradem, co stával na Hradisku. Další problém je v tom, že může jít o mladší interpolaci (vsuvku v textu), doplněnou při pozdější konfirmaci (potvrzení) fojtského privilegia. Na jednoznačnou zmínku o rožnovském hradu tak narazíme až v listině z roku Tady už není o existenci pochyb, protože se tu zcela jasně píše o castrum Roznow. Tento důkaz, stejně jako archeologické výzkumy nám tedy s neochvějnou jistotou potvrzují, že hrad zde stál v polovině 14. století. Jak je vidět, je opět těžké pátrat po začátcích. Proto, podobně jako u počátků města, odkazujeme především na tradiční verzi. Pokud zmínka z roku 1310 skutečně patří rožnovskému hradu, oslaví letos pomyslných 700 let. L. Perutka

5 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 STRANA 5 " Rok 2010 sportovní výročí Vstoupili jsme do roku 2010, roku významných výročí a událostí. Obsáhlá kniha vydaná v Ostravě a věnovaná sportovnímu dění v letech na Ostravsku a Valašsku mimo jiné zaznamenala, že na podzim roku 1940, to je před 70 lety, sešel se na Dolní Bečvě 17členný přípravný výbor a byl založen Sportovní klub, kterému pan Vladislav Žitník nabídl k pronájmu pozemek u řeky Bečvy se za účasti 54 členů konala valná hromada, byl zvolen výbor a předsedou se stal pan František Pavlíček, pracovník obce. Hřiště bylo upraveno a za finanční pomoci obce oploceno a postaveny dřevěné kabiny u potoka s výhledem na Radhošť. Nové hřiště pak přibylo v roce 1965 a dodnes patří k nejkrásnějším na Valašsku, letos budeme slavit 45. výročí. 40. výročí si připomínají letos lyžaři. V roce 1970 jejich přičiněním došlo ke zprovoznění vleku na Radhošti, který přispívá dodnes ke kvalitním výkonům našich lyžařů a zdraví občanů. První lyžařské závody se na Bečvě už konaly za účasti 15 mužů a 8 dorostenců. Závodní trať byla na Holé. O týden později se konal další závod, kterého se zúčastnilo 67 žáků. O tomto závodu napsal do kroniky i do z minulosti i současnosti novin pan farář Hurník. Do kostela přišlo v neděli jen pět babiček, ministrant, varhaník a já. Ostatní mladí i staří mrzli a sledovali závody. Pan farář Hruškovský se stal také příznivcem sportu. Nechyběl na zápasech fotbalu, zašel za šachisty a na sportovně společenské akce. Sportovci ho vyprovázeli na jeho přání i na poslední cestě. Vraťme se ale do současnosti, žijme přítomností. Právě v těchto dnech probíhala nejvýznamnější sportovní událost roku 2010 zimní olympijské hry Takhle to tenkrát všechno začalo. Foto: Archiv FC Dolní Bečva ve Vancouvru v Kanadě. Kteří naši borci stáli na stupních vítězů? Komu jsme drželi palce, zlaté Sáblíkové? Olympionici měli vynikající vzory. Letos uběhne 15 let od návštěvy 11 hvězd olympijského nebe v naší obci. Bylo to , kdy byli uvítáni vedením obce a pak besedovali s občany v pohostinství U Maléřů, kde sál praskal ve švech. Paní Věra Čáslavská, hvězda olympiády v Tokiu a Mexiku po uvítání prohlásila: V takové sestavě, jako jsme dneska u Vás, jsme ještě nebyli nikde a nikdy. Spolu tady s Vámi sedí držitelé 25 olympijských medailí 15 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzových. Úsměvná a zajímavá vyprávění měl Emil Zátopek, Jiří Raška, Olga Křížová a další členové klubu olympioniků. Mezi námi Bečvany máme vynikající sportovce reprezentanty ve volejbale, lyžování a v dalších odvětvích, kteří proslavili naši obec v Česku i v zahraničí. O některých se můžete dočíst v knize Historie sportu na Dolní Bečvě autora Ing. Jaroslava Blinky, vydané Lyžařským klubem Radhošť a za pomoci bečvanských sponzorů. Můžete si ji zakoupit včetně CD na obecním úřade za 150,- Kč. I obsah knihy potvrzuje, že naše obec a její občané jsou sportem zapálení, což je dobré, neboť sport posiluje naše zdraví a vylepšuje náš životní styl. Díky patří všem, kteří přispěli svými výkony k propagaci naší obce, rodičům, trenérům a sponzorům za podporu. Naši nejlepší mistři republiky budou přijati vedením obce R. Linhart DOLNÍ BEČVA Děti se už těší na svůj první školní rok O další vydařenou akci v obci se tradičně postaralo Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm při Radě obce a komise školské, kultury a sportu. V sobotu 13. února se v tělocvičně základní školy uskutečnil maškarní karneval. Celkem se zde sešlo 176 masek a 190 lidí přišlo bez masek, což byli většinou rodiče, či prarodiče dětí Účast byla podle očekávání velmi hojná, měli jsme plné ruce práce. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích ročníků jsme vše Zápisu se děti nemusejí bát. V úterý proběhl u nás jako každoročně zápis nových žáčků do naší školy. Odpoledne už na ně čekaly v první a druhé třídě paní učitelky z prvního stupně. Děti se už s tímto prostředím seznámily před jarními prázdninami, kdy se sešly se žáky první třídy. Prvňáčci jim ukázali, co všechno se už ve škole naučili, společně ve dvojicích plnili úkoly, zahráli si, zazpívali a další den jsme si návštěvu vyměnili. Žáci první třídy si hráli s hračkami v MŠ a předškoláci zatím nakreslili maminku, tatínka nebo sourozence. Pak si společně ještě zahráli hry. Při zápisu děti zazpívaly nebo přednesly básničku, počítaly, poznávaly barvy a geometrické tvary, dokreslovaly obrázek, vyprávěly pohádku O veliké řepě. Za odměnu dostaly stojánek na tužky, lízátko, tužku, sešit a upomínkový list na zápis do 1. třídy. Všichni odcházeli spokojeni. Na Velkolepá maškaráda Foto: ZŠ Dolní Bečva příští školní rok jsme přijali do první třídy patnáct nových školáčků, na které se už moc těšíme. ZŠ Dolní Bečva dobře zvládali, uvedla Ludmila Linhartová, ředitelka Střediska volného času. Na přípravách a spolupráci na maškarním karnevalu se podílelo celkově třicet organizátorů. Pro děti byl připravený bohatý program, který zahrnoval celkem devět zábavných stanovišť. Každé stanoviště obsluhoval jeden spolupořadatel. Aby se svým vzhledem nelišili od dětí, pořídili si i oni masky, které se všem moc líbily, řekla Linhartová. Nechybělo kolo štěstí, do kterého svými sponzorskými dary přispěla například paní Solanská. Paní Solanská peče nádherně ozdobené dorty každý rok. Jsou tak pěkné, že je škoda je rozkrájet, podotkla Linhartová. Větší děti se mimo jiné zapojily i do pěvecké soutěže zvané Karaoke show. Další stanoviště, na kterých se děti vyřádily, byla šlapadla, kolo štěstí, šipky, kostky, malířský ateliér, hlemýždi, hrací koutek, házecí šašci a nechybělo ani několik her v týmech. -št- " PROSTŘEDNÍ BEČVA Poslední den v měsíci ve znamení masek že je karneval jen pro děti, není zcela pravda organizátorek, upřesnila Monika Fusková, provozní restaurace Zavadilka. Přípravy na maškarní karneval byly započaty již několik dní dopředu. Podle organizátorek bylo potřeba zajistit spoustu věcí, ať už to byly ceny do tomboly, příprava her a soutěží, vyzdobení sálu, zajištění hudby, osvětlení a podobně. Náročné přípravy se však vyplatily, neboť účast dětí v maskách byla velmi hojná. Odhadem se jejich počet mohl vyšplhat až ke stovce. Sál restaurace byl tak rázem zaplněn princeznami, mušketýry, břišními tanečnicemi, nejrůznějšími zvířátky, čarodějnicemi, vílami, vojáky a jinými maskami. Mezi maskami se našly i hodně malé děti, jako například pětiměsíční tygřík nebo sedmiměsíční Šípková Růženka, uvedla paní Fusková. Pro děti byla připravena spousta her a soutěží, jako je namotávání provázku na dřevěný kolík, házení míčků do košů, jízda na měsíčních vozech (speciální koloběžka). Do soutěží se zapojili i rodiče a prarodiče. V jedné krmily děti rodiče burizony. Rodič, který snědl nejdříve misku burizonů, zvítězil. Další soutěží, kde se zapojili rodiče, bylo zapínání pánské košile. Děti měly za úkol v co nejkratším čase zapnout I dospělí se umějí hezky namaskovat. knoflíky košile svých tatínků, či dědečků. A poslední soutěží Foto: M. Fusková pro děti a rodiče bylo malování na obličej. Děti pomocí barev, malovaly rodičům na obličej různé barevné kreace a obrázky. Nechyběla bohatá tombola, kde na výherce čekalo krásných 120 cen v podobě hraček, sportovních potřeb, sladkostí, knížek a dalších. Klíčem k těmto cenám byla koupě losu v hodnotě pěti korun a maličko i štěstí. Karneval se nám moc líbil. Jelikož jsem se ho zúčastnila i se svými dětmi, mohu i za ně říci, že byl veselý, plný nádherných masek, dětských písniček a zajímavých soutěží. Již nyní se těšíme na další karneval, či jinou akci pořádanou Valašským šenkem Zavadilka a Střediskem volného času, dodala paní Fusková. -št- Pro děti byl připraven bohatý program. V neděli 28. února se v prostorách restaurace Zavadilka v Prostřední Bečvě uskutečnil maškarní karneval, na jehož organizaci se podílelo Středisko volného času, jmenovitě paní Křenková a za Valašský šenk Zavadilka paní Malinová. Tyto dvě jmenované dámy akci pořádaly, ovšem na samotných přípravách se podílelo daleko více lidí, mezi nimiž byli zaměstnanci Valašského šenku, či přátelé Foto: M. Fusková

6 STRANA 6 " REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 HORNÍ BEČVA Noční turnaj Olina Kliky pozvánka na volejbalová klání Sdělení pro všechny volejbalové fandy a fajnšmekry. V pátek od osmé hodiny večerní odstartuje již po třetí noční turnaj na počest legendy Olina Kliky. Vstup je možný pouze po prohlídce lékařem. Bude to nesmírně dlouhý, vyčerpávající, nervy trhající turnaj trvající až do brzkých ranních hodin. Limit účastichtivých týmů je stanoven na deset. V každém týmu musí být alespoň dvě dámy. Týmy budou rozděleny do dvou skupin, kde se postupně utkají systémem každý s každým. Hrát se budou dva sety hrané do 25 bodů s rozdílem o dva. Za vítězství 2:0 si odnáší tým tři body. V případě remízy tým s lepším skórem obdrží body dva, druhý tým pak bod jeden. V případě totožného skóre mají po jednom bodu. Výsledná tabulka se řadí podle počtu bodů, poměru setů, poměrů míčů a losů. Ze skupin postupují čtyři týmy, které se pak dosadí do pavouka a budou hrát o výsledné umístění. Pavouk se bude hrát dvousetově do 25. V případě stavu 1:1 se hraje zkrácený set do 15. Startovné na tým je 300 Kč (na nájem tělocvičny a ceny). Občerstvení zajištěno. Ohlá klika Mezinárodní halový turnaj starších žáků O pohár starosty obce Horní Bečva Vítězem se nakonec stalo družstvo z Valašského Meziříčí, které ztratilo dva body snad v nejhezčím utkání celého turnaje, a to s našimi kluky. Na druhém místě skončila Poličná, třetí Juřinka a bohužel našim hráčům se lepila smůla na paty - dva zápasy ztratili v závěru utkání a vždy prohráli o jediný gól. Z tohoto důvodu na ně zbyla nepopulární bramborová medaile. Na pátém místě se umístilo družstvo z Valašské Bystřice a šesté a sedmé místo si rozdělilo družstvo z Klokočova a Korni. Všechna družstva si z rukou starosty obce odnesla poháry a pro organizátory bylo potěšující, že odcházeli s velmi dobrými pocity a poděkováním za výborný turnaj. V jednotlivcích byl nejlepším brankářem vyhlášen Jiří Hasalík z Valašského Meziříčí, nejlepším hráčem Daniel Kováč rovněž z Valašského Meziříčí a nejlepším střelcem se stal domácí Filip Zetocha. Doufáme, že se nám na Horní Bečvě rodí střelec. Poděkování patří rozhodčím turnaje panu Petru Vašutovi, panu Vladimíru Třeštílkovi, panu Svaťovi Fojtáškovi a panu Pavlu Romanovi. Nesmíme zapomenout poděkovat paní Zdence Bártkové a paní Daně Macečkové. Pochvalu si určitě zaslouží i Michal Maceček (žák 7. třídy ), který po celý turnaj perfektně obsluhoval časomíru a mikrofonem pozýval jednotlivá družstva k zápasům. K. Sekyra Nervy drásající turnaj má své další pokračování. Foto: Archiv Ohlé kliky Starosta obce Oldřich Ondryáš předává vítězům medaile. Foto: OÚ Horní Bečva V sobotu 27. února se ve sportovní hale při Základní škole T. G. Masaryka v Horní Bečvě uskutečnil další ročník halového turnaje starších žáků pod záštitou starosty obce Horní Bečvy Mgr. Oldřicha Ondryáše. Vzhledem k účasti dvou slovenských družstev nesl tento turnaj přívlastek mezinárodní. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev a rozlosovány byly tak, aby všechna družstva hrála systémem každý s každým. Hned v prvním zápase se utkali domácí hráči s družstvem z Klokočova a roztočili kolotoč dalších, celkem 21 zápasů. " HUTISKO - SOLANEC novorozeňata na obecním úřadě František Segrado a Jiří Křižan jako hosti na Soláni František Segrado a Jiří Křižan debatují o svých zážitcích ze života. Foto: IC Zvonice Vítej mezi námi Společná fotografie rodičů s novorozenými dětmi. Foto: OÚ Hutisko-Solanec V neděli 14. února 2010 proběhlo na Obecním úřadě v Hutisku-Solanci letos první vítání novorozených občánků obce. Až na jednu výjimku se jednalo o děti narozené na sklonku roku holčiček a 3 chlapečky s jejich rodinami přivítaly pěkným vystoupením děti z mateřské školky. Poté si vyslechli přivítání matrikářkou a místostarostou obce, které podmalovávaly písně v podání Anetky Růčkové za doprovodu varhan Aničky Macečkové. Malí občánci byli obdarováni dárečkem a maminky kytičkou. Na závěr se všechny rodiny vyfotografovaly. OÚ Hutisko-Solanec Sdružení pro rozvoj Soláně připravilo pro své příznivce další kulturní zážitek. Tentokrát do Zvonice zavítaly dvě známé umělecké osobnosti z Valašska zpěvák a výtvarník František Segrado a scénárista Jiří Křižan. Společně poutavě vyprávěli o hudbě, filmu a životě samotném. Františka Segrada si kulturní nadšenci jistě pamatují například ze hry Michala Horáčka a Petra Hapky Kudykam. František dostal nabídku účinkovat v této hře přímo, aniž by musel absolvovat jediný casting. Jednoho dne mi přišla od Michala Horáčka zpráva, ve které se zeptal, jestli bych v té jeho nové hře chtěl hrát a zpívat. Napsal jsem mu, že ano, uvedl Segrado. František Segrado si tak zahrál a zazpíval vedle osobností, jako jsou Vojtěch Dyk, Karel Dobrý, Csongor Kassai, Nina Divíšková, Ljuba Skořepová, Ondřej Ruml, Jan Maxián, či Marek Holý. Scénarista Jiří Křižan pochází z Valašského Meziříčí a je jeden ze tří synů majitele velké parní pily, jenž byl v roce 1951 po vykonstruovaném politickém procesu popraven. Tři měsíce před maturitou byl vyloučen kvůli hanlivé básničce na úmrtí prezidenta Zápotockého. Pracoval v ostravských dolech a vystřídal mnoho dalších manuálních zaměstnání. Už tehdy projevil literární sklony. Podle jeho námětu natočil Václav Gajer film Horký vzduch. Od poloviny 70. let byl dramaturgem a scenáristou FSB. Působil také v dabingu jako upravovatel českých verzí. Nejčastěji spolupracoval se Zdeňkem Sirovým a Martinem Hollým. Později také s Vladimírem Michálkem. K umělecky nejhodnotnějším filmům, na nichž se podílel, patří vítězné tituly karlovarského MFF Signum laudis a Stíny horkého léta, dále Tichá bolest a Je třeba zabít Sekala. Napsal předlohy k TV seriálům Na lavici obžalovaných JUSTICE (1999) a Záchranáři (2003). V roce 2003 získal první cenu Sazky za nerealizovaný scénář Britský pas. V sedmdesátých letech publikoval pod pseudonymem Jan Beran v Nizozemsku a ve Švédsku vydal román Exercities. Před dvanácti lety se odstěhoval do valašské vesnice Branky, kde se stará o rodinný les. -št- Masopust v MŠ Zimní období jsme si v naší školce zpříjemnili masopustním týdnem. Dětem jsme vysvětlili tradice a zvyky. Během celého týdne děti vyráběly papírové masky, doplněné různým netradičním materiálem. Starší děti si vytvořily hudební nástroje z kokosového ořechu. Celý týden si děti hrály hry s převleky, předškoláci zahráli pro zaměstnance MŠ a mladší děti divadlo. Pohádky o Smolíčkovi, o Šípkové Růžence, o Otesánkovi sklidily velký potlesk. Mladší děti připravily s paní učitelkou kynuté těsto a z něho vykrajovaly koblížky, které jim paní kuchařka usmažila. Na hostinu pozvaly všechny děti a zaměstnance MŠ. Předškoláci se nenechali zahanbit a připravili piškotové jednohubky. Vše chutnalo skvěle! V každé třídě pokračovalo zábavné dopoledne a masopust byl ukončen průvodem masek po školce. R. Mikulenková

7 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 STRANA 7 Zima nám pomalu hlásá svůj konec. Lyžování v nadmořských výškách není sice ještě úplně ztraceno, ale bez pravidelné údržby by zimní sporty nebyly možné. Ve Valašské Bystrici na Búřově byla zimní sezona zakončena vskutku netradičně. " Maškarní karneval na lyžích zakončení lyžařské sezony V neděli 28.února se zde uskutečnil maškarní karneval na lyžích. Karneval se snažíme organizovat každoročně, ovšem ne vždy nám to počasí dovolí. Například minulý rok se kvůli nepřízni počasí karneval neuskutečnil, řekl Jiří Mičkal spo- VALAŠSKÁ BYSTŘICE Veřejná čerpací stanice pohonných hmot Vážení občané, v krátkosti bych Vás chtěl seznámit se stavbou ČS PHM. Stavba byla zahájena a ukončena Kolaudace proběhla koncem září a zároveň byl povolen krajským úřadem Zlínského kraje zkušební provoz, který trval do konce ledna Ve zkušebním provozu byla provedena veškerá školení personálu a autorizovaná měření emisí a ochrany ovzduší. Nebylo shledáno žádných závad, proto ČIŽP Brno povolila trvalý provoz tohoto středního zdroje vědně, za což jim patří vřelý dík. Zároveň bych chtěl poděkovat za velmi vstřícný přístup Obecnímu úřadu Valašská Bystřice, hlavně starostovi Ing. Miroslavu Martinkovi. Na této čerpací stanici mimo pohonné hmoty lze zakoupit malé občerstvení a základní potřeby pro motoristy, jako jsou oleje, kapaliny apod. Na ČS lze i zakoupit oleje do motorových pil, oleje na mazání řetězů a oleje do travních sekaček. Otevírací doba je: po - pá: hodin, so a ne včetně svátků hodin. Od dubna do Zúčastněné masky. Foto: Ski areál Búřov Malý vodníček vítěz celého karnevalu na lyžích. Foto: Ski areál Búřov lupořadatel akce. Letos bylo počasí o něco moudřejší,. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se karneval vůbec uskuteční. Předpověď nehlásala žádné pozitivní zprávy, ale nakonec se to povedlo. Celkem se akce zúčastnilo kolem dvou desítek masek, které byly rozděleny do dvou kategorií dospělí a děti. Na svahu tak byl k vidění lyžující vodník, čarodějnice, kouzelník, spiderman, voják, rytíř,anděl a další. Závěrem se pořadatelé postarali o vyhodnocení nejlepších masek. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, jelikož všechny měly něco do sebe. Nakonec jsme prvenství přiřknuli malému vodníkovi Janu Románkovi, o druhé místo se zasloužila ježibaba Soňa Štusková a třetí místo patřilo vojákovi v přestrojení Jitky Poláškové, První tři nejlepší masky obdržely hodnotné ceny a nealkoholické šampaňské, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Cenou útěchy jim bylo několik sladkostí. Masek bylo akorát, počasí bylo nakonec výborné,sluníčko hřálo a všichni se dobře bavili. Doufáme, že příští rok bude mít karneval své pokračování, dodal Mičkal. -št- Dnes už není problém natankovat ani ve Valašské Bystřici. Foto: OÚ Valašská Bystřice znečištění ovzduší. Opěrná zeď, závozy a zhušťování prováděla firma z Ostravy - Kabelové rozvody - kde ředitelem je p. Štefan Polák, ostatní stavební práce, úpravy prováděla místní firma COMMODUM - ředitel p. Miroslav Zezulka. Obě firmy se zhostily této stavby velmi zodpo- listopadu bude otevřeno po - pá do hodin. Veškeré pohonné hmoty jsou nakupovány v nejvyšší kvalitě od ČEPRA Praha, příp. SLOVNAFT Bratislava. Všem motoristům přejeme mnoho kilometrů bez nehod a spokojenost s našimi službami. AH + personál " ZUBŘÍ Organizace Podané ruce děkuje 12. března 2010 v hodin TENOR NA ROZTRHÁNÍ Slovácké divadlo Uherské Hradiště Režie Robert Bellan Vážení milovníci divadla, druhou hrou letošního divadelního předplatného, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít, je bláznivá situační komedie, o níž diváci Slováckého divadla v Uherském Hradišti jednoznačně rozhodli, že je nejlepší inscenací roku Tenor na roztrhání patří k jedné ze dvou nejlepších komedií na světě, napsané žijícími autory, která obletěla celý svět. Dva z hlavních představitelů Pavlína Vašková a Martin Vrtáček získali za své výkony v této inscenaci Slovácké Oskary. Doprodej vstupenek probíhá od pondělí 22. února v kanceláři Klubu Zubří, vstupné 250 Kč. Slavnostního předání se zúčastnil starosta města Zubří L. Vaculín, zástupce sociálního odboru města Rožnov p. R. pan Fiurášek, zástupci firmy Kompakt spol. s r.o a další sponzoři. Foto: MěÚ Zubří Dne získalo naše sociální družstvo Podané ruce se sídlem v Zubří dar ve formě osobního automobilu Renault Kangoo. Automobil bude využíván při poskytování pečovatelské služby a osobní asistence občanům města Zubří a okolních obcí. Současně nám vozidlo umožní zpřístupnit naše služby většímu počtu žadatelů, ať se již jedná o doprovod klientů k lékaři, provádění nákupů, úklidů a dalších činností, které klienti od naší společnosti v současné době požadují. Velké poděkování patří společnosti Kompakt spol. s r.o. se sídlem v Poděbradech, která tímto způsobem poskytla osobní automobil formou daru již 230 poskytovatelům sociálních služeb v celé ČR. Stejné poděkování si však zaslouží také společnosti a firmy, které prostřednictvím reklamy umístěné na vozidle, finančně přispěly na jeho nákup. Š. Dořičáková OPRAVA Z MINULÉHO ČÍSLA V minulém čísle Spektra Rožnovska bylo v článku Oslavy sedmistého výročí založení obce Zubří mylně uvedeno datum hlavních oslav, které neproběhnou , ale Tímto se čtenářům omlouváme. -red- POZVÁNKY 19. března 2010 v hodin SPIRITUÁL KVINTET Padesátou sezonu oslaví Spirituál kvintet také v Zubří. Spirituál kvintet, jedna z prvních českých folkových skupin, slaví v letošním roce padesátou sezonu svého účinkování. Byla založena v roce Stála na pódiích spolu s Pete Serverem, prezidenty Václavem Havlem a Georgem Bushem seniorem, hrála pro Billa Clintona a první dámy mnoha států a 19. března zahraje poprvé zuberskému publiku. V kapele se za půl století vystřídalo mnoho členů. Současné obsazení kapely je: Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová, Irena Budweiserová, Dušan Vančura a Jiří Holoubek. Na koncertě zazní vedle starších skladeb také písně z nejnovějšího alba Zatím dobrý, které vyšlo v srpnu Jako každý rok jsme i letos pokračovali v naší krásné tradici pořádání Valašského bálu v Zubří. Tentokrát se Valašský bál uskutečnil v sobotu v prostorách Klubu Zubří. Při tradiční zahajovací polonéze si bylo možno prohlédnout nejen valašské kroje, i když ty samozřejmě převládaly, ale také kroje našich přátel z polské Pszczyny. Po úvodním slovu a přivítání všech hostů následovalo krátké předtančení Malého Beskydu v hravém pásmu Na pastvě za doprovodu nově vzniklé dětské cimbálovky. Pak přišel čas na samotnou zábavu za doprovodu dospělé cimbálovky souboru Beskyd ve Velkém sále a hudby Univerzal z Dolní Bečvy v sále Malém. Jak již jsme zmínili, naše pozvání na letošní bál přijal polský soubor z Pszczyny. Jejich vystoupením jsme zabrouzdali do folkloru jiného kraje, a to mělo i u diváků náležitý úspěch. Hned při vstupu si mohl každý návštěvník prohlédnout naši bohatou tombolu, kde ani letos nechybělo 10 hodnotných hlavních cen. Než si ale šťastlivci vylosovali hlavní ceny, přišlo již tradiční malé překvapení. Celý bál se nesl v duchu zimní olympiády a už při vstupu dostal každý návštěvník sladkou medaili. Vyvrcholením pak bylo Slavnostní zahájení ZOH Zubří Valašský bál 2010 s olympijským podtextem Slavnostní zahájení ZOH Zubří Vemkufr Foto: Archiv souboru Beskyd Úterý 16. března v 9.30 hodin KINO PRO NEJMENŠÍ RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY a pásmo pohádek o zvířátkách. Roztomilá zvířátka, která zachytili filmaři při ranním vstávání. Oblíbené pohádky o zvířátkách. Těšíme se na Vás. Vstupné: 12,- Kč POZVÁNKY - KINO Vemkufr 2010 v podání ogarů a cérek z Beskydu. Byl zapálen olympijský oheň, vztyčena vlajka, představily se lyžařské a bruslařské disciplíny a nechyběl ani nováček na hrách - zimní potápění. Ohlas byl bouřlivý, přesně, jak si žádá taková událost. Zábava pak pokračovala až do brzkých ranních hodin, kdy se naši návštěvníci spokojeně rozcházeli do svých domovů. Nakonec musíme poděkovat našim malým i velkým sponzorům za podporu našeho souboru. Děkujeme. Soubor Beskyd 17. března v hodin AVATAR Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie. Největší filmová událost roku! Avatar je film, který přepisuje filmovou historii! Vstupné: 59,- Kč

8 STRANA 8 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 " VIDČE Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za leden a únor 2010 zábavné akce pro děti i dospělé Pokračování projektu Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT Letošní excelentní zima umožnila zase uskutečnit zimní olympiádu. Vzhledem k tomu, že počasí je velmi nevyzpytatelné, měli jsme velké obavy, zda olympiáda vyjde. Nakonec jsme se pustili s vervou do organizování a zařizování a čekali, čím překvapí počasí 6. února. A to vskutku překvapilo, ale nás nezaskočilo, neboť, kdo je připraven, není překvapen. Tak se v sobotu dopoledne za slunečného počasí a velké oblevy hemžili na Přizbě dobrovolníci, kteří připravovali všechno pro úspěšnou olympiádu. Na sportovce i diváky čekal upravený kopec s jednotlivými sportovišti, upravená běžecká stopa, bohaté občerstvení, medaile, diplomy a samozřejmě zahajovací program. Ten začal po přivítání přítomných přicestováním Krakonošovy družiny. Jelikož Vidčané navštívili v roce 2007 Krkonoše, domluvili s Krakonošem, že se svou družinou přijede zahájit příští zimní olympiádu. No, a tak se také stalo. Krakonoš přijel v doprovodu své mluvčí, nabručeného Trautenberka a nechyběli ani Kuba, Anče a hajnej. Tuto sestavu doplnila ještě elegantní švagrová Krakonoše z Německa a lyžníci, z nichž někteří potratili lyže, jiní už padali únavou po namáhavé cestě až z Krkonoš, a proto použili sáně. Po náležitém přivítání a interwiev celé vyparáděné krkonošské výpravy byl požádán Krakonoš o Nejmenší účastníci závodů. Foto: OÚ Vidče zapálení olympijského ohně, což rád učinil. Poté se už začalo, závodit v jednotlivých disciplinách, kterými letos byly běh, skoky, slalom a sjezd na lyžích, jízda netradičními vozidly a stavění soch ze sněhu. Přihlášení závodníci obdrželi čísla a energii do závodu a podle své volby absolvovali jednotlivé soutěže. Po každém závodě měli možnost se občerstvit horkým čajem a výborným domácím vdolečkem. Za tyto dobroty děkují pořadatelé obsluze hospody U Hanáčků a ochotným Sokolkám p. M. Kramolišové, A. Vičanové a J. Neradové. Pro nejmenší byly připraveny hrátky na sněhu, což děti s nadšením absolvovaly. Poté byly za snahu dekorovány medailemi a sladkostí. Po sečtení výsledků byli v jednotlivých disciplinách vypsáni vždy první tři na vyvěšených listinách k nahlédnutí. Všichni, co se umístili tak, že stáli na bedně, byli po ukončení všech disciplin dekorováni medailemi a diplomy, což se dělo za velkých diváckých ovací. Očekávali jsme, že se dostaví i množství netradičních vozidel, ale nestalo se tak. Tak byly odměněny jen dva nápady a jejich autoři. No a už vůbec nikdo se nehrnul do stavění soch ze sněhu, i když byl sníh ideální a byly připraveny ceny i s diplomy. Jako pořadatele nás to moc mrzí. A co mrzí ještě víc? To, že bylo málo závodníků, a to jen z nižších školních tříd. Starší žáci přišli jen na čumendu, i když před několika lety ještě nadšeně závodili. Zřejmě dnes už to není pro ně IN, protože na Přizbě přece není vlek. Olympiádu jsme uspořádali s chutí a nadšením především pro děcka, protože poslední byla zásluhou počasí v roce Ovšem přihlédnuli k tomu, že minimálně dvacet lidí maká na přípravě tak náročné akce a pak přijde zhruba šedesát dětí včetně předškoláků, přichází mi to nefér. Jako organizátoři děkujeme moc panu Vičanovi, který nám zpřístupnil a vyhřál kamínky hřbitovní domek, kde jsme si tak mohli udělat štáb, dále Petru Stodůlkovi za vyznačení běžecké trati a částečnou úpravu kopce, Laďovi školníkovi za připravené pomůcky, tetě Blance za nápady a organizaci programu s Krakonošovou družinou, H. a J. Macečkovým a S. Kubišovi za vzorně připravený a vedený bufet, Karlu Michalíkovi za torza medailí pro nejmenší účastníky olympiády a všem ostatním nejmenovaným, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli celou akci uspořádat. I přes menší účast závodníků se olympiáda vydařila, protože nám celý den svítilo sluníčko a vládla dobrá nálada, což bylo pohodou pro všechny účastníky této akce. Dále zveřejňuji předběžný program čtyřdenního zájezdu do Krušných hor, aby účastníci věděli, co je čeká. Prosím, abyste se řídili pokyny, které jsem uvedla. V březnu čeká SPV valná hromada, kde se musí vyřešit další fungování tohoto odboru TJ Vidče. V dubnu se budou na Sahaře opět rojit čarodějnice. Nezapomeňte. Bude to přesně 30. dubna. M. Švajdová Zbrusu nová přírodovědná učebna. Foto: Š. Trčková V Základní škole Vidče byla v průběhu prvního školního roku 2009/2010 dokončena realizace první klíčové aktivity projektu Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT. Projekt je financován z prostředků získaných v rámci globálního grantu CZ 1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji (Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost). Získané peníze jsme použili na vybavení učebny přírodovědných předmětů. Nakoupili jsme interaktivní tabuli, dataprojektor, notebook a nábytek. Díky projektu máme kromě notebooku v učebně další tři notebooky pro práci učitelů a jejich přípravu na vyučování, uvedla Eva Mandulová, koordinátorka projektu. Projekt finančně podpořila i obec. Část poskytnutých prostředků škola použila na opravu podlah původní učebny a na opravu rozvodu vody a elektřiny. Z poskytnutého grantu bylo financováno také softwarové vybavení notebooků a nákup nové literatury. Projekt byl z důvodu auditu na KÚ ve Zlíně od května do října roku 2009 pozastaven. Jelikož však nebyly nalezeny žádné nedostatky tohoto projektu, byl v listopadu 2009 opět obnoven. Na jeho realizaci se v současné době podílí šest metodiků z řad učitelů Základní školy Vidče. Ti se budou podílet také na tvorbě nových výukových materiálů pro přírodovědné předměty. Všichni věří, že nová učebna a moderní technika v ní užívaná pomůže zvýšit zájem dětí o přírodovědné předměty, dodala Mandulová. -št- Sbor dobrovolných hasičů Vigantice si užil perný víkend. Jako každoročně i letos pořádal na konci února dvě akce za sebou. V sobotu 27. února se uskutečnil v tělocvičně základní školy hasičský ples a na něj hned druhý den navázal maškarní karneval. Pořadatelé si tedy po plese moc spánku neužili, jelikož museli dát do odpoledne vše do pořádku. Podle očekávání byla tělocvična zcela zaplněna jak dětmi v maskách, tak rodiči, kteří jim dělali doprovod a posléze se také zapojovali do připravených soutěží. Maškarní karneval byl zahájen průvodem masek, za hudebního doprovodu se všichni v prostoru tělocvičny promenádovali a hrdí rodiče i prarodiče si své ratolesti fotili a natáčeli. Poté následovaly zábavné disciplíny, první z nich bylo přetahování lana. Děti se rozdělily na dvě skupiny a na povel každá strana tahala opačným směrem. Přetahování trvalo poměrně dlouho, síly byly vyrovnané, proto jim klauni, kteří se podíleli na pořadatelství, trochu pomohli. Nakonec byli všichni Přetahování lana. " VIGANTICE Tělocvična plná masek Také rodiče se do disciplín zapojili. za svou snahu odměněni sladkou odměnou. Následně byl vyhlášen prodej tomboly. Šťastní výherci se mohli radovat z krásných cen, jako byly například kolečkové brusle, sportovní potřeby, kšiltovky, společenské hry, kalendáře, dort v podobě hasičského auta, batohy a mnohé další. Následovala soutěžní disciplína, do které se zapojili i dospělí. Děti se posadily na kus koberce a úkolem rodičů bylo za pomoci Foto: Š. Trčková Foto: Š. Trčková švihadla, kterého se děti pevně držely, s nimi co nejrychleji proběhnout vytyčenou trasu do cíle. Nechyběla pěvecká a taneční soutěž a závěrem byly vyhlášeny čtyři nejlepší masky karnevalu, které krásně ztvárnily čtyři roční období jaro, léto, podzim, zima. Vítězové byli odměněni pohádkovou perníkovou chaloupkou. Maškarní karneval se opět povedl. Fantazie tvůrců masek je stále nápaditější. Za hladký průběh akce patří poděkování našim milým klaunům Petře Pšenicové, Evě Vojkůvkové, Petře Slováčkové, dále Vochomůrkovi a Křemílkovi v podání Soni a Jožiny, které skvěle zvládly dětskou tombolu, a také sponzorům této akce, lidem, kteří byli nápomocni při organizaci karnevalu, a v neposlední řadě hasičům, pro které to byl hodně náročný víkend, dodal Petr Klust předseda SDH Vigantice. -št- " ZAŠOVÁ Výroční valná hromada SDH Zašová V nedělní odpoledne 10. ledna 2010 proběhla v našem sále OB výroční valná hromada zašovských hasičů. Po úvodním schválení programu a volbě mandátové a návrhové komise vystoupili jednotliví řečníci. Obsáhlou zprávu o činnosti sboru za rok 2009 přednesl jeho starosta Ing. Zdeněk Hub, ve které zmínil jak zásahy jednotky SDH u požárů a jiných mimořádných událostí, opravy a údržby hasičské techniky, vybavení, budovy hasičské zbrojnice i výletního areálu, odbornou přípravu členů, preventivní prohlídky objektů v majetku obce, již tradiční zapojení žáků ZŠ Zašová do soutěže Požární ochrana očima dětí, úspěchy i neúspěchy v oblasti požárního sportu, tak i činnost našich členů při pořádání kulturních a společenských akcí. Ve výčtu všech událostí vzpomněl mimo jiné i červnové přívalové deště označované jako Blesková povodeň, které postihly naši obec. Při této mimořádné události zasahovala naše jednotka téměř na 40 místech. Celkově byla jednotka SDH v roce 2009 povolána k 17 požárům, které byly s výjimkou jednoho mimo katastr naší obce. V dalších 19 případech pomáhala s požární technikou místním občanům, firmám i obci při činnostech jako odstraňování následků povodně, čištění studní, kanálů a komunikací, dovozu vody, zajištění požární ochrany při velkých sportovních akcích atd. Starosta sboru Ing. Hub poděkoval i soutěžním družstvům mužů a žen za účast a reprezentaci našeho zhodnocení loňské sezony sboru v roce 2009 při obvodních a pohárových soutěžích v požárním sportu. U obou družstev se však ukázal stejný problém, a tím je špatná účast na trénincích. Také se začíná projevovat absence práce s mládeží, a proto nemáme vlastní odchovance na doplnění družstev dospělých. V průběhu léta se však do sboru přihlásila nová děvčata, a tak se utvořilo nové družstvo žen, obnovily se tréninky a družstvo začalo s přípravou pod vedením br. Václava Pospěcha a Pavla Stodůlky, kteří se jim snažili co nejvíce věnovat. V současném složení má družstvo žen velikou chuť do práce a věříme, že po řádném secvičení o nich ještě hodně uslyšíme. Členové sboru uspořádali pro naše občany i několik společenských zábav a akcí. V lednu byl pořádán tradiční Hasičský bál. V dubnu se konala Velikonoční diskotéka, plánovaná červnová diskotéka byla z důvodu nepřízně počasí zrušena. V dubnu byl uspořádán jednodenní zájezd do vinného sklepu na jižní Moravě s exkurzí do likérky R. Jelínek ve Vizovicích a plavbou po Baťově kanálu. V květnu se uskutečnil tradiční zájezd na Hasičskou pouť na Sv. Hostýně a mše na počest sv. Floriána v zašovském kostele. Květnové kácení máje bylo rovněž kvůli nepřízni počasí zrušeno, v srpnu pak proběhla další diskotéka a v září jsme se spolupodíleli na tradičních Zašovských slavnostech, které pořádala obec. Velká pozornost byla věnována sestavení kandidátky a volbě nového výboru na další pětileté období. Přítomní členové dali svými hlasy jednomyslně důvěru novému výboru, do jehož čela byl ve funkci starosty zvolen bratr Jaroslav Krůpa. Jeho zástupci ve funkci místostarosty byli zvoleni bratr Václav Pospěch, který bude zastávat i funkci velitele sboru, a bratr Tomáš Pobořil. Do výboru bylo zvoleno celkem 15 členů sboru a další 3 členové budou tvořit revizní komisi. Ke konci roku 2009 registroval SDH Zašová celkem 105 členů, z toho 76 mužů a 29 žen. Po diskuzi a schválení usnesení byl ukončen oficiální program výroční valné hromady a následovalo malé občerstvení s večeří. T. Pobořil Obec Zašová zve srdečně všechny občany na koncert kapely VLČNOVJANKA Kdy: od hodin. Kde: v sále OB Zašová Cena vstupného dospělí 50,- Kč, důchodci 30,- Kč. Součástí akce bude 4. ročník tradiční soutěže. KOŠT SLIVOVICE Soutěžící, kteří dodají vzorek slivovice, tvoří hodnotící porotu. Občerstvení zajištěno.

9 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 SPOLEČNOST STRANA 9 Celostátní kolo Chemické olympiády Záhumeňáci závodili na Búřově Úspěšný reprezentant Martin Pavelka. Foto: Gymnázium R. p R. Ve dnech ledna 2010 jsem se spolu se svým spolužákem Josefem Ondřejem zúčastnil nejvyššího kola Chemické olympiády v ČR. Konalo se v Praze na Technologické fakultě Vysoké školy chemicko-technologické. V pondělí 25. ledna jsme se vlakem a následně metrem dopravili do Prahy - Dejvic na kolej, kde jsme byli po dobu soutěže ubytováni. Zde nás čekalo uvítání a podrobné informace o průběhu celé akce. Večer bylo slavnostní zahájení na Staroměstské radnici, kde jsme vyslechli projevy několika řečníků zástupců Prahy, Ministerstva školství, České společnosti chemické apod. Nejvýznamnější osobností byl fyzikální chemik prof. Rudolf Zahradník. Po přípitku na radnici následovala večeře v restauraci na nábřeží Vltavy a poté už jsme se vrátili na kolej, abychom se vyspali na následující den. V úterý nás dopoledne čekala tříhodinová teoretická část soutěže, řešili jsme mnoho úloh od fyzikální chemie až po biochemii. Po obědě nás autobusem odvezli do Plzně do Techmanie, kde jsou k vidění různé fyzikálně-technické zajímavosti a můžete si zde vyzkoušet zajímavé experimenty. Ve středu jsme dopoledne opět 3 hodiny soutěžili, tentokrát v praktické části. Naším úkolem bylo stanovit obsah kyselin ve víně. Odpoledne nás čekala prohlídka zbrusu nové budovy Národní technické knihovny, školní mineralogické sbírky a školního pivovaru. Večer jsme měli slavnostní raut při plavbě na parníku a jako vrchol celé soutěže pro nás organizátoři připravili překvapení vzali nás do 3D kina na film Avatar. Ve čtvrtek bylo vyhlášení výsledků a ukončení soutěže. V konkurenci 44 nejlepších mladých chemiků z celé republiky jsme se rozhodně neztratili, obsadili jsme 8. a 24. místo. Na závěr musím pochválit organizátory soutěže, celá akce byla připravená velmi dobře a pro všechny soutěžící jistě přínosná. M. Pavelka Zápis do první třídy Básník mezi námi Každý rok předchází školnímu kolu recitační soutěže třídní kola. Na to naše jsme se připravovali během jarních prázdnin a proběhlo jedno zasněžené úterní ráno. Najednou přišla na řadu spolužačka Lucka. Její básnička, kterou si našla na internetu a u níž nebyl uveden autor, byla smutná, nutila nás k přemýšlení a zaujala nás. Během přednesu se jiná spolužačka, Krista, zarazila a překvapeně pokukovala kolem sebe. Když Lucka svoji báseň dokončila, dozvěděli jsme se, že jejím autorem je právě Krista. Dala si ji na svůj blog a Lucka ji objevila. Sama dobře vím, že má Krista na tyto věci talent. Proto jí všichni přejeme, ať se jí ho daří rozvíjet. Třeba se mezi námi zrodil nový básník. N. Čotková, 8. B, ZŠ Pod Skalkou Pyžamový ples Karnevalové veselí na MŠ 1. máje 1153 v Rožnově pod Radhoštěm pokračovalo Pyžamovým plesem v pátek 19. února a v každé třídě na děti čekalo jiné překvapení - zámek s Šípkovou Růženkou, pohádka O pyšné noční košilce, módní přehlídka, překážková dráha, soutěže, tanečky i pohoštění. Také děti ze speciální třídy si přišly zatančit na diskotéku a moc se jim to líbilo. Už se všichni těšíme na příští pátek, na Maškarní ples. Děti z MŠ 1. máje. Foto: MŠ 1. máje Poslední pokyny a napětí před startem. Úspěch ZŠ Videčská na zimní olympiádě Nelekejte se, není to novinářská kachna, ani špatný vtip. Nejde samozřejmě o Zimní olympiádu ve Vancouveru, ale její skromnější sestřičku - Zimní olympiádu dětí a mládeže, jejíž IV. ročník se konal v Liberci ve dnech až Tohoto významného sportovního podniku se vždy účastní ti nejlepší mladí sportovci z celé republiky. Z naší školy, která se Bronzová štafeta starších žaček. Foto: ZŠ Záhumení Paní Zima stále kraluje. Z rybníků dělá zrcadla, maluje po oknech a vše pokrývá bílou peřinou. A to je důvod k radosti, nemyslíte? No, alespoň pro děti. Ale proč toho nevyužít? Třeba uspořádat lyžařské závody, jako to udělala p. uč. Plesníková pro své páťáky ze ZŠ Záhumení. Ve čtvrtek 18. února proběhl již 2. ročník. Sešli jsme se v hodin na Búřově. Před závodem jsme se chvíli rozlyžovali a pak byla rozdána čísla, rozmístěny branky a závod mohl vypuknout. Závodníci se seřadili podle abecedy na startu, startér pískl a každý projel slalomovou trasu dvakrát, aby mohl dosáhnout co nejlepšího času. Po dramatických chvílích závodu proběhlo vyhlášení a odměnění nejlepších z kategorie chlapců a dívek. Zkrátka však nepřišel nikdo. Díky sponzorství rodičů dostali malou odměnu všichni zúčastnění. Sladkou tečkou pozdního odpoledne bylo pro všechny pomlsání v podobě palačinek. Vyhládlí závodníci je slupli dřív, než bys řekl švec. Mňam! Za všechny spolužáky děkuji p. uč. Plesníkové a všem rodičům za zorganizování prima sportovního odpoledne. R. Hoferková mimo jiné zaměřuje na zimní sporty, byli nominováni za Zlínský kraj tito žáci: Michal Bitala, Jan Graclík, Natálie Jurčová, Kristýna Kavanová a Jana Šišková, kteří měli hájit naše barvy v biatlonu, dále zástupci v běhu na lyžích Natálie Jurčová a Jakub Bolf a nadějný hokejista Martin Kohout, výrazná posila zlínského manšaftu. Zlínský kraj nakonec získal 14 Foto: ZŠ Videčská Starší děti v karnevalových maskách celým zápisem provázely. Foto: ZŠ Koryčanské Paseky medailí a k naší veliké radosti a samozřejmě k radosti trenérů Martina Holiše a Ivana Jurči pět medailí - 2 zlaté, 2 bronzové a 1 stříbrnou - vybojovali výše jmenovaní borci. Největší radost byla hned první den závodů, a to ze zlaté medaile Jana Graclíka a bronzové příčky Jany Šiškové v kat. starší žáci, rychlostní závod na 4 km klasicky. Michal Bitala skončil v tomto závodě ve stejné kategorii na výborném 5. místě. Druhý den přidala Natálka Jurčová v kategorii ml. žačky v závodě s hromadným startem na 4 km volnou technikou další zlatou. Štafety byly vyvrcholením celého klání. Naši bronzovou štafetu starších žaček na 3x3 km volnou technikou rozbíhala Jana Šišková, na druhém úseku si dobře vedla i přes své onemocnění Kristýna Kavanová a v třetím úseku finišovala Natálie Jurčová. Stříbrnou tečku za účastí na olympiádě udělali zlínští hokejisté, kteří ve finále podlehli Moravskoslezskému kraji. Gratulujeme našim žákům a děkujeme za skvělou reprezentaci nejen školy a města Rožnova pod Radhoštěm, ale celého Zlínského kraje. H. Bosová Ve dnech 10. a 11. února 2010 se v naší sluníčkové škole na Koryčanských Pasekách konal zápis dětí do první třídy. Děti, které zatím navštěvují mateřskou školu, přišly k nám do velké školy, aby ukázaly, co všechno se dosud naučily, a podívaly se, kam budou po prázdninách chodit. My, čtvrťáci a páťáci, jsme pro ně připravili stanoviště se zajímavým programem a s úkoly, jež příští prvňáčci plnili. Abychom jim to udělali zábavnější, vzali jsme si karnevalové masky. Ke všem stanovištím vedly barevné stopy. Tam na děti čekaly pohádkové postavy, jež je po splnění úkolu provázely dále školou až do tříd, kde si s kluky a děvčaty popovídaly paní učitelky. Po zápise ve třídách šly děti s rodiči k paní ředitelce, která je na památku vyfotografovala a dala jim dáreček. Během těchto dnů jsme poznali mnoho šikovných dětí, s nimiž se moc rádi uvidíme v příštím roce v naší škole. P. Stodůlková, 4. třída Konec prvního měsíce v roce bývá každoročně velkým společenským a kulturním svátkem pro maturitní ročníky našeho gymnázia. Ani letos tomu nebylo jinak a 29. ledna se roztančil Společenský dům v Rožnově pod Radhoštěm, konal se zde slavnostní Maturitní ples gymnázia. Jedna pro nás z nejdůležitějších společenských událostí v roce splnila očekávání a nezůstala ani o krok pozadu za předcházejícími ročníky. Zde alespoň malé postřehy z místa plesání. Celou akci zahájila slavnostním Na chvíli svobodní Film Na chvíli svobodní, který bude v rámci Filmového klubu uveden 18. března v v rožnovském kině Panorama, je dílem íránského režiséra Arashe T. Riahiho, který však od svých 11 let žije v Rakousku a je dnes uznávaným rakouským dokumentaristou. Tento film je jeho hraným debutem. Pojednává o jednom z nejzávažnějších současných sociálních problémů, o uprchlictví. Osudy pestré skupiny (důvody jejich rozhodnutí emigrovat jsou různé) íránských uprchlíků jsou ve filmu pojednány velice působivě a divákovi tak umožní vhled do této složité problematiky. Skupina se po nebezpečném přechodu přes íránsko-turecké hranice pohybuje ilegálně Tureckem až do Ankary, kde funguje úřad OSN pro uprchlíky. Tam by měli dostat doklady, které jim umožní se usadit v zemích nalézajících se dále na západ. Dramatický oblouk filmu se však zde značně zašmodrchává, skupina se rozděluje na několik částí a osudy uprchlíků se pak diametrálně liší. Doporučuji tento film nejen pro jeho vysoké umělecké i řemeslné kvality, ale též pro jeho výpověď o problematice, se kterou se v dnešní době budeme stále více setkávat. V. Čich Maturitní ples gymnázia Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ. Foto: Gymnázium R. p R. projevem ředitelka školy RNDr. Alena Gallová a všem popřála pěknou zábavu. Poté se roztančila elegantní polonéza a zazněla studentská hymna Gaudeamus, kterou si zazpívali samotní maturanti a překvapili nejen zpěvem, ale také poutavými a humornými prezentacemi svých tříd, které následovaly hned vzápětí. Na tuto část se většina rodinných příslušníků a hostů těší nejvíce. Nezbytná tombola vnesla mezi hosty dravou soutěživost. Každý milujeme tu chvíli napětí a chceme si vychutnat svůj okamžik mírného hazardu a nebylo divu, ceny byly lákavé a pestré např. výlet do Benátek na tradiční karnevalový rej či lahvinka dobrého moku. Po zbytek večera to v sále roztáčela skupina Rivieras a v šenku hrála pro milovníky lidovek cimbálovka Soláň. Večer zpestřilo také vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Celý ples se opravdu vydařil a důležité je, že si udržel svůj vysoký standard a ani letos své příznivce nezklamal. V. Tomanová, P. Koláček

10 STRANA 10 Zastupitelstvo města, které se konalo 18. února uložilo starostovi města, aby na červnové jednání zastupitelstva města předložil návrh řešení odborného vyhodnocení vlivu společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí na životní prostředí města Rožnov pod Radhoštěm. Zároveň uložilo příslušnému odbornému útvaru městského úřadu předložit zastupitelstvu jak sledovat kvalitu ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm. půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm. rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu města na rok 2010 dle důvodové zprávy v celkové výši tisíc Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu. bezúplatný převod pozemků p.č. 2774/5 o výměře 491 m 2 a p. č. 2774/9 o výměře 464 m 2 v k. ú. Vybrali jsme pro vás z XXIII. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnova p. R. INFORMACE, INZERCE SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 Rožnov p. R., vše místní komunikace Dolní Paseky Na Pařeničkách, včetně darovací smlouvy, z vlastnictví manželů Zdeňka a Viery Holčákových, bytem Rožnov p. R., do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. převod stavby veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1224/77 (dále VO) v k. ú. Rožnov p. R. (nad finančním úřadem) za symbolickou 1 Kč a zřízení věcného břemene na výše uvedenou stavbu VO včetně příslušné smlouvy se ZLS bytové domy, a.s. Zlín jako stavebníkem a městem Rožnov pod Radhoštěm. směnu a smlouvu na směnu celých pozemků p. č. 259 o výměře 262 m 2 (Nezdařilova ul.) a p. č. 1337/7 o výměře 19 m 2 (u Harcovny) v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví Leoše Kořínka, Rožnov p. R. za celý městský pozemek p. č. 575/8 o výměře m 2 (Uhliska) v k. ú. Rožnov p. R. směnu a smlouvu na směnu celých pozemků p. č. 3564/42 o výměře 28 m 2, p. č. 3712/1 o výměře 48 m 2, p. č. 3712/6 o výměře 17 m 2 a p. č. 4941/12 o výměře 15 m 2, vše v k. ú. Rožnov p. R. (JZO + Partyzánská ul.), ve vlastnictví Ing. Martina Kramoliše, Rožnov p.r., za část městského pozemku p. č. 3564/64 o výměře 48 m 2 a část p. č. 4941/14 o výměře 110 m 2, vše v k. ú. Rožnov p. R. (JZO) s doplatkem ve prospěch města a zřízení věcného břemene na těchto pozemcích. Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm, včetně jejích příloh. Zastupitelstvo města zvolilo přísedící u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období let : Annu Čotkovou, Annu Dlabajovou, Boženu Holišovou, Jana Jakšíka, Josefa Skočdopole, Jaroslava Vybrali jsme pro vás ze 73. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm konané 22. února 2010 Rada města schválila složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení v souladu se zněním zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za účelem přijetí úvěru v částce Kč na financování investičních i neinvestičních výdajů města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města schválila podmíněné udělení výjimky z technických požadavků na stavby dle 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,v platném znění, pro vybudování 10 parkovacích stání na základě žádosti Energoaqua, a. s. Rožnov p. R. s tím, že platba ve výši Kč bude poukázána městu Rožnov p. R. v případě nesplnění podmínek podmíněného souhlasu. Rada schválila znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 124/2007/IO/DIL PROJEK- TOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ na akci PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ. Rada města schválila znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24/2008/IO/DIL PROJEK- TOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ na akci PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ. Rada schválila znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 172/2008/ IO/DIL REALIZACE STAV- BY PARKOVIŠTĚ SOKOL- SKÁ. Rada města nesouhlasila s tím, aby město Rožnov pod Radhoštěm bylo v soudních a správních řízeních ustanovováno opatrovníkem osobám, jejichž pobyt není znám, a osobám, jimž se nedaří Zejdu, Janu Kantorkovou, Josefa Krause, Anitu Madarász, Danuši Maňákovou, Helenu Valentovou. Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbor v lokalitě Horní Paseky, který bude zahrnovat ulice: Bačová, Frenštátská, Horní Kouty, Horní Paseky, Jarní, Karlova, Kinských, Kročákova, Lipová, Mladějovského, Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Pod strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U Kantorka, Žerotínská. Počet členů osadního výboru je 5. Předsedou tohoto výboru zastupitelstvo města zvolilo pana Vlastimila Frydrycha, dalšími členy výboru byli určeni Ing. Bedřich Přikryl, Ing. Jiří Vala, Ing. Jakub Ondrušek, Bohumila Kramolišová. Zastupitelstvo města uložilo tajemníkovi městského úřadu projednat s TV Beskyd možnosti a podmínky pořizování audiovizuálního záznamu nebo přenosu zasedání zastupitelstev města Rožnov pod Radhoštěm. -red- doručovat. Rada města v souladu s 102 odst. 3. z. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá ve všech soudních či správních řízeních, kdy město Rožnov pod Radhoštěm bude ustanoveno opatrovníkem osobě neznámého pobytu a osobě, jíž se nedaří doručovat, podat opravný prostředek (odvolání, dovolání či rozklad). Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace Obchodní hospodářské komoře Vsetín. -red- Kořeny pod střechou V podkroví městské knihovny bude v pátek 5. března zahájena výstava projektu Kořeny pod Radhoštěm. K vidění bude dokumentace akcí, které vytrhávají z kontextu věci tradičně valašské. Autorky Hana Děcká a Zuzana Klosová reagovaly na absurditu turistické komerce na Valašsku. K tradičním a Valašsko charakterizujícím prvkům přistupovaly svobodně. Zároveň se akcemi a vlastní tvorbou v rámci projektu snažily najít si k tradicím vlastní cestu. Součástí projektu byl např. Valašský fotoateliér, který byl poprvé otevřen v blízkosti vstupu do Dřevěného městečka v červenci Lidé zde měli možnost obléct si valašský kroj a nechat se vyfotit na pozadí typicky valašského obrazu. K dispozici byly tři výjevy: krajina s dřevěnicemi, interiér valašské kuchyně a chlévek s kozou. Turisté i místní se focení ochotně účastnili, služeb fotoateliéru využilo během dvou dnů téměř sto lidí. Ačkoliv probíhalo focení v příjemné a úsměvné atmosféře, cílem akce bylo zviditelnit absurditu turistických atrakcí. Prodávání iluzí na pozadí historických reálií regionu je schéma, na kterém je turistická komerce založena. Valašský fotoateliér uplatňoval podobný princip, ale ne za účelem finančního zisku. Cílem bylo vyzkoušet, jak budou lidé na atrakci reagovat, jestli budou mít chuť se jí účastnit a zda si uvědomí její absurditu. Na internetových stránkách projektu vznikla fotogalerie, v níž rodilého Valacha nerozeznáme od turisty, jenž nemá s regionem (natož pak s tradičním krojem) vůbec nic společného. Fotoateliér byl pak otevřen ještě dvakrát během léta 2009: u příležitosti Divadelního festivalu na Soláni a na Dolnobečvanských dožínkách u koliby Pod Horů. Jeho skutečná myšlenka nebyla bohužel účastníky nikdy zcela odhalena. Valašský fotoateliér vždy doprovázel stánek s pseudovalašskými suvenýry. Prodávaly se zde věci, jež na první pohled vypadaly jako typické památky na návštěvu Valašska. Ale jen na první pohled... Ve skutečnosti byly parodií na suvenýry. Typicky suvenýrová schémata byla narušena se záměrem zviditelnit banalitu a kýčovitost suvenýrů. Vtip skrytý v jednotlivých pseudosuvenýrech někteří z kolemjdoucích či účastníků fotoateliéru přece jen odhalili, nebylo jich však mnoho. Na výstavě dále uvidíte dokumentaci happeningu Hledám kořeny, obrazy ze série Jako Frydrych, fotografickou sérii VyKROJení, dokumentaci zájezdu Rožnov Last Minute a samozřejmě Pseudosuvenýry. Projekt podporuje město Rožnov pod Radhoštěm, Probaltape, spol. s r. o., Mátl a Kyšák, s. r. o., Ing. Jiří Kovařík Zahradní architektura a další. Výstava Kořeny pod střechou v podkroví Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm potrvá do 30. dubna. Vernisáž proběhne 5. března v 17 hod. Srdečně zvou autorky! H. Děcká a Z. Klosová Vypínání el. energie dne od 8.00 do hodin Vypínání el. energie dne od 8.00 do hodin Celá obec Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm: Hážovice, Horní Paseky, Tylovice (část). Hutisko-Solanec: pekárna, dolní konec Solanec pod Soláněm. Rožnov pod Radhoštěm - Polyfunkční dům Bečva. Přehled plesové sezony 2010 v sále Společenského domu 7. března 12. března Maškarní ples ZŠ Videčská Maškarní ples 14. března Domova Kamarád Maškarní ples ZŠ Záhumení ČSŽ Spolek rožnovských žen ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm, SBD a SŠZePř v Rožnově p. R. Vás srdečně zvou na přednášku jak pěstovat ZELEŇ NA NAŠICH ZAHRADÁCH, která se koná ve čtvrtek 11. března 2010 v 15 hodin ve Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R. (nábřeží u světelné křižovatky). Ing. Marek Bednařík nás seznámí s tím, jak sadit a pěstovat okrasné dřeviny na balkonech a okolo domů. Přispějme všichni k tomu, aby okolí našich domovů bylo stále hezké a upravené. Možnost nákupu výpěstků okrasných dřevin za příznivé ceny!!! Tato přednáška je doprovodnou akcí ke 4. ročníku soutěže Kvetoucí město. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

11 VOLNÝ ČAS SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 STRANA 11 T klub - kulturní agentura Tel , Od do Čtvrtek VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ - stálá expozice - výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ - Galerie Na Letné BAREVNÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE čtvrtek vernisáž v hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na náměstí Otvírací doba - pondělí až pátek od 9.00 hodin do hodin, sobota od 9.00 hodin do hodin, neděle zavřeno. Klub cestovatelů VENEZUELOU PROTI PROUDU ORINOKA hodin T klub PAVEL DORDA Rožnov p. R. EMERGENCY EXIT Rožnov p. R. HLUČNÍ SOUSEDÉ Lyon Kopřivnice - Rožnov p. R. V. Bystřice hodin restaurace Harcovna Kino Panorama Tel FILMOVÝ KLUB ANTIKRIST hodin PRINCEZNA A ŽABÁK hodin AVATAR hodin IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE hodin BOŽSKÝ hodin FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY GONE BABY GONE hodin LÍTÁM V TOM hodin KNIHA PŘEŽITÍ hodin KINO PRO DĚTI O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA hodin Tipy pro příští dny KŘEST ALBA KAPELY STOPA 5. března Klub Rampa Křest studiové desky kapely Stopa. Křestem nás provede Jarda Bartoň (Citron, Kreyson, Kanon). KLUB CESTOVATELŮ Čtvrtek 18. března hodin T klub VENEZUELOU PROTI PROUDU ORINOKA Dobrodružná výprava na nafukovacím člunu - stovky kilometrů po Orinoku a jeho přítocích nejodlehlejšími oblastmi Venezuely. Cesta ovšem začne v divokém Caracasu a mj. nás povede přes unikátní stolové hory nebo kolem nejvyššího vodopádu světa. Povídá a promítá Martin Mykiska. Vstupné dobrovolné. BIGBÍT NA HARCOVNĚ 19. března hodin restaurace Harcovna PAVEL DORDA R. p. R. EMERGENCY EXIT R. p. R. HLUČNÍ SOUSEDÉ Lyon Základní umělecká škola Tel Pondělí Úterý Úterý Úterý BRATŘI hodin NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE hodin FILMOVÝ KLUB NA CHVÍLI SVOBODNÍ hodin KONCERT K VÝROČÍ T. G. MASARYKA Vystoupí žáci hudebního oboru školy hodin koncertní sál ZUŠ Klub seniorů Tel BAČOVA DCERA - Divadlo CHAOS - mimořádné představení pro seniory hodin ve Společenském domě MĚŘENÍ GLYKÉMIE 9-11 hodin - klubovna Seniorcentra POZNÁVÁME FRENŠTÁT Trasa: Frenštát pod Radhoštěm prohlídka města, muzea, kostely, na kafíčko do hospůdky Stará škola hodin - sraz na AN, stanoviště 12 EXKURZE DO AUTOMOBILKY HYUNDAI A PIVOVARU RADE- GAST V NOŠOVICÍCH odjezd z AN ZÁJEZD DO DIVADLA JIŘÍHO MYRONA OSTRAVA NA MUZIKÁL HELLO, DOLLY hodin - odjezd z AN NA SANTOV Z JINÉ STRANY Trasa: U Bušů, Malá Bystřice, Santov, posezení v nové hospůdce, Hajdušky hodin - sraz na AN, stan. 16 PRÁVNÍ PORADNA JUDR. MILANA MATULY hodin - kancelář KS PŘEDVELIKONOČNÍ NÁKUPNÍ Kopřivnice - Rožnov p. R. - V. Bystřice Pavel Dorda, folkový písničkář, který rád kombinuje různé styly a hudební žánry. Rozhodně není tuctový a dává přednost kvalitě před kvantitou. Po třech letech odmlky zkouší znovu oprášit Hluční sousedé. své písně a jistě přidá i nějakou novou. Od ledna 2010 vede nově vzniklou hudební agenturu Jofiel, kde vyučuje kytaru a zobcové flétny. Emergency Exit je mladá kapela z Rožnova pod Radhoštěm. Styl vychází z rocku a bluesrocku Čtvrtek Do ZÁJEZD POLSKÝ TĚŠÍN 6.00 hodin - odjezd z AN KINO PRO SENIORY Český film Dobře placená procházka hodi kino Panorama Středisko volného času Tel Sobota Sobota Čtvrtek Čtvrtek sobota Pondělí ZIMA NA VALAŠSKU výstava dětských výtvarných prací hodin - SVČ KURZ PLETENÍ Z PEDIGU hodin - SVČ klub č. 3 OKRSKOVÉ KOLO V RECITACI a hodin - prezentace a zahájení - ZŠ Videčská DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ RYTMUS V SRDCI Taneční skupina Heart2beat, odpolední program zpoplatněn: cena do 12 let 40 Kč, nad 12 let 90 Kč hodin školy, hodin veřejnost - Janíkova stodola VMP WORKSHOP AFRICKÉHO TANCE hodin - sál SVČ TURNAJ VE VOLEJBALE MR O POHÁR STAROSTY 9.00 hodin - hala ZŠ Dolní Bečva VELIKONOCE S MŠ ZUBŘÍ 8.00 hodin - SVČ MAŠKARNÍ PŘEHLÍDKA DĚTÍ NA LEDOVÉ PLOŠE hodin - zimní stadion Rožnov FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST jaz. klub SVČ VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ROŽNOVSKÉHO PARLAMENTU SVČ KURZ PLETENÍ Z PEDIGU hodin - SVČ klub č. 3 MOUDRÁ SOVIČKA 2010 let (Cream, Hendrix...) a je obohacený o moderní rytmy a prvky. Místy se objeví znatelná inspirace ska či grunge kapel. Nicméně přes všechny inspirace se kapela drží vlastního stylu a celkového zvuku kapely. Složení kapely: Ondřej Běťák - Foto: Převzato z el. kytara, zpěv, Víťa Janírek el. kytara, Jakub Štreit bas. kytara, Lucka Knytlová zpěv, tamburína, Igor Vlček bicí a hostující saxofonista Honza Kolařík. Kapela Hluční sousedé se na české hudební scéně pohybuje Pondělí Úterý Do 30. dubna Čtvrtek Od 5. března do 30. dubna Pondělí Pondělí Vědomostní a přírodovědná soutěž pro 1. stupeň ZŠ hodin prezentace Společenský dům ZIMA NA VALAŠSKU výstava dětských výtvarných prací SVČ MOUDRÁ SOVIČKA 2010 Vědomostní a přírodovědná soutěž pro 2. stupeň ZŠ hodin prezentace Společenský dům Městská knihovna Tel BAREVNÝ SVĚT HER Výstava výtvarných a literárních prací žáků rožnovských škol. - chodby MěK ČTENÁŘSKÝ ŠTRÚDL Pochod městem s nejoblíbenější knihou k věčnému Čtenáři, památníku Čeňka Kramoliše od ak. sochaře Igora Kitzbergera jako symbolu nikdy nekončící lidské touhy ke tvoření a poznávání hodin - sraz před knihovnou KOŘENY POD STŘECHOU Hana Děcká, Zuzana Klosová výstava projektu Kořeny pod Radhoštěm podkroví MěK S-KLUB ANTONÍN DVOŘÁK A JEHO SKLADBY PRO PŘÍBUZ- NÉ A PŘÁTELE hodin podkroví MěK SVAZ DIABETIKŮ hodin podkroví MěK SAHADŽA JÓGA Meditační setkání hodin podkroví MěK BAREVNÝ SVĚT HER Animační program pro děti hodin podkroví MěK ŽIVOT V HARMONII hodin podkroví MěK SPEKTRUM ROŽNOVSKA HLEDÁ KAMELOTY! od roku 2007, kdy se k duetu Céline Bossu (FR) + Jiří Martinů (CZ) přidal Rožnovák Jirka Krumpoch. Po cca ročním působení se formace rozšířila o dalšího Rožnováka Jardu Fidricha. Toho na postu klavír, baskytara cca v půli roku 2009 vystřídal ostřílený Ondra Růčka z V. B., známý z formací Stetson, Astmatic. Hrát jste je mohli vidět na různých festivalech Rožnovské hudební úlety 2007, Olšany open pořádané Bolkem Polívkou, nebo na prestižním fest. Vlasty Redla NA FAMOTĚ UEFA. Pravidelně hrávali také v klubu Boomerang na Stodolní ulici v Ostravě. V poslední době jste je mohli spatřit i na ČT1 v manéži Bolka Polívky. Tento týden také okupují 1. příčku hitparády rádia Samson. Složení kapely: Céline Bossu zpěv, perkuse, Jirka Martinů kytara, zpěv, perkuse, foukací harmonika, Jirka Krumpoch kytara, perkuse, bas. kytara, piano, Ondra Růčka piano, bas. kytara, vocal. Vstupné v předprodeji: 80,- Kč, na místě 100,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 9. března v T klubu, Hudebninách a knihkupectvích Nohavica a Librex. PRODEJ! Prodám sadu 12 ks spec. nástr. pilníků Gladron, soupr. závit. oček s vratidly, soupr. průbojníků, soupr. Gola klíčů od 4 do 12 mm, jednonožný stativ pro kameru nebo foto. Vše nepoužívané, velmi levně. Tel.: ! Prodám lyže Blizzard (190 cm, váz. Marker M4), Head Austria RE 880 (185 cm, váz. Salomon), Atomic-ceramic 445 (200 cm, váz. Salomon). Po 500,-Kč/ks. Možno i hole, vak a sjezdové pánské, zvýšené kalhoty. Tel.: dlouho zvonit.! Prodám novou pánskou zelenou celtovou soupravu vaťák, kalhoty, blůza. Vel.: Cena 1 000,- Kč. Mob.: ! Prodám nová klasická kuličková a kuželíková ložiska. Průměr mm. Cena 50,- Kč/ks. Mob.: ! Prodám v urnovém háji místo sklípek s mramorovou nápisovou deskou. Tel.: ; K večeru.! Prodám el. radiátor pojízdný 16 MkW, 120 V, el. minivarhany. Delicia HT 37D a mech. šicí stroj Minerva. Tel.: ; ! Prodám štěňata čistokrevného knírače malého bez papírů, stáří 2,5 měsíce, očkování, odčervení, zbarvení sůl a pepř. Cena dle dohody. Tel.: ; Mob.: ! Prodám dveře vchodové plastové a okna z neuskutečněné stavby. Nová s dokladem a zárukou. Levně, přivezu zdarma kamkoliv. Tel.: ! Prodám velmi levně elektrickou vířivou kombinovanou pračku Kombi RC 290. Cena dohodou. Plně funkční. Tel.: ! Prodám značkový pánský oblek. Ramena 50, rukáv 66, pas 84, délka 116 možno upravit. Původní cena 2 700,- nyní 500,- Kč. Tel.: ! Prodám pečící remosku s pohledem na pečení. Cena 1 200,- Kč. Tel.: ! Prodám barevné zahraniční pohlednice orchidejí a jiných exotických rostlin z Austrálie. Velký výběr kusů a květů. Vhodné pro sběratele. Tel.: ! Prodám kameru Panasonic S-SVHS, typ: NV-RZ10, 250 x zoom. Jen asi 3x použitá. Cenu nabídněte. Tel.: ! Prodám smažící pánev PE 40, značka ALBA Hořovice, cena 2 500,- Kč. Tel.: ! Prodám plochý 19palcový CRT monitor ADI P x 1 200, 85 Hz. Málo používaný velmi zachovalý. Originální obal, manuál. Cena 600,- Kč. Tel.: ! Prodám starší, ale plně funkční motory: motor s brusným kotoučem 220 V, výkon 1,43, otáček za 300,- Kč. Motor s řemenicí 220 V, výkon 1,35, otáček, oboustranná hřídel, za 300,- Kč. Rožnov. Tel.: RŮZNÉ! Nabízím doučování němčiny a angličtiny. Tel.: ! Prosíme o darování postýlky a zachovalého hlubokého kočárku pro potřebnou maminku. Kontakt: Poradna pro ženy a dívky, Zemědělská 500, Rožnov p. Radh. Tel , , Krizová Linka pro ženy a dívky. Po-pá 8 20 hodin. Tel.: Malý oznamovatel NEMOVITOSTI! Svobodná matka s dítětem hledá pronájem bytu 2+1 v Rožnově p. Radh. Nejlépe lokalita Písečná, Láz, popř. 5. května. Prosím nabídněte. Tel.: ! Prodám družstevní byt 4+1, sídl. Lazy (splaceno, možný převod do os. vlast.). Zateplený, plastová okna, bezpečnostní dveře. Cena dohodou. Tel.: ! Prodám zděný byt 1+1 v os. vlast. na Záhumení. Možná přestavba na 2+kk. Cena dohodou. Tel.: ! Prodám 3pokojový byt v Rožnově p. R., plocha 74 m 2, zděné jádro, zateplený + nová plastová okna. Tel. : ! Prodám v Rožnově na Kulturní ulici, družstevní byt 2+1. Moc pěkný, po celkové rekonstrukci. Cena: ,- Kč. Tel.: ! Pronajmu od 1. února 2010 byt 2+1 v Rožnově. Po rekonstrukci. Cena 6 000,- Kč plus inkaso. Tel.: , e- mail: Prodám, eventuálně pronajmu rodinný dům řadový okál (5 + 1), atraktivní lokalita poblíž centra. Dům je umístěn ve velice tichém prostředí. Tel.: ! Pronajmu třípokojový byt na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm. Byt je po celkové rekonstrukci (okna, kuchyň, koupelna) a také komplet zařízený. Nejraději bez dětí nebo firmě. Tel.: ; Mob.: ! Pronajmu panelový byt 2+1 na Svazarmovské ulici v Rožnově. Byt je nezařízený s balkonem a sklepní kójí. Plastová okna. Cena 3 500,- Kč + služby. Tel.: ! Pronajmu byt v přízemí rod. domu v R. p. R. Zn: Jen firemní ubytování. Tel.: ! Vyměním městský byt 2+kk na ul. Lesní v Rožnově p. R. za větší + doplatek. Byt je směrovaný na západ. Tel.: PLACENÁ INZERCE! Nabízím k pronájmu nově zrekonstruované přízemní prostory na Horních Pasekách. Vlastní vstup, soc. zařízení, parkoviště. Tel.: AUTO-MOTO! Koupím ocelová kola na Ford Focus II. Rozměr 6Jx15. Rozteč šroubů 5x108 ET 52,5. 4 kusy zachovalé. Tel.: ! Kdo daruje za odvoz odhlášené, pojízdné auto na ND i motor. Tel.: ! Škoda Fabia Combi 1,4 Mpi, tmavě zelená barva. Rok výroby 2001, výkon motoru 50 kw, najeto jen km výbava: 1x airbag, posilovač řízení, centrální zamykání, přední mlhovky, construct, rádio Panasonic, zimní pneu, dobrý stav, spolehlivá, včetně servisní knížky a dokladů od garančních prohlídek, cena ,- Kč. Důvod prodeje: potřebuji větší. Tel.: KOUPÍM! Koupím staré pohlednice do r Tel.: ! Koupím pohledy naše i cizí, dále koupím vojenské odznaky vysokých škol nebo vzácné vojáky atd. Tel.: ! Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání i samotné dekrety k nim. Tel.: Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

12 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 5/2010 Ve dnech se družstvo starších minižáků oddílu rožnovské házené zúčastnilo třídenního turnaje Valašské slavnosti miniházené v Zubří. Turnaje se zúčastnilo 24 družstev z celé naší republiky a jedno družstvo ze Slovenska. V naší kategorii, dětí narozených v roce 1999 a mladších, bylo registrováno 12 družstev, která byla následně rozlosována do dvou šestičlenných skupin, ve kterých sehrál každý účastník 5 zápasů. Ve skupině jsme se postupně potkali s následujícími soupeři. Ve čtvrtek jsme sehráli v odpoledních hodinách první utkání se soupeřem zvučného jména Dukla Praha a po natěšeném výkonu našich kluků a jedné dívky museli házenkáři z Prahy sklonit hlavy nad naším výkonem. Dobrý začátek! V průběhu celého pátečního dne jsme sehráli všechna zbývající utkání se soupeři z naší skupiny. Postupně jsme porazili házenkářské celky Lesany Zubří, Bystřice pod Hostýnem, Brna - Juliánova a celek kluků z pořádajícího klubu Zubří B. Takže pátek se nám opět vydařil a kluci mohli v pohodě přemýšlet o čtvrtfinálovém soupeři na sobotní dopoledne. V sobotu začaly vyřazovací boje o umístění systémem první ze skupiny A se čtvrtým ze skupiny B, druhý se třetím atd. Páté a šesté celky ze skupin hrály již jen o umístění. Skutečnost, že jsme bez zaváhání vyhráli svou skupinu B, nám tedy přidělila ve hře o další postup v boji o medailová umístění čtvrtý celek za skupiny A a to celek domácích Zubří A. Kluci k zápasu přistoupili velmi zodpovědně a s vidinou, že, když vyhrají a pokoří soupeře z házenkářské líhně, budou moci hrát o medaile a poháry, nedali soupeři šanci a po celý průběh zápasu kontrolovali postup do dalších bojů. Takže slavíme, hrajeme o bednu!! V boji o postup do finále jsme se potkali s vítězi zápasu mezi Brnem a celkem HC Zlína. Kluci z Brna vyhráli, a tak se stali naším soupeřem v možnosti zahrát si zápas o příčku nejvyšší. Zápas nám vyšel! Po celý průběh utkání jsme si udržovali dvoubrankový náskok a Zubří úspěšně bojuje o 2. místo pro play off vypadalo to, že postup nám již neunikne. Pár našich zaváhání těsně před koncem však umožnilo soupeři vyrovnat a kluci z Brna se zaslouženě začali radovat z remízy a možnosti bojovat o postup při sedmimetrových hodech. Zbývalo asi 12 sekund do konce zápasu po obdržení remízového gólu a kluci k naší radosti nezpanikařili a povedl se jim kousek, který se často snaží pilovat na tréninkových jednotkách, a to založení rychlého útoku. Patrik Kučera bleskurychle rozehrává na běžící křídlo, Tomíka Růčku, daří se zpracovat přihrávku v běhu, tři kroky výskok a góóóól!!! Zazněl klakson a my jsme ve finále! Kluci se radují, ale je na nich již také vidět notné vyčerpání z předcházejících zápasů a samotného semifinálového utkání. SPORT Rožnovští nejmladší házenkáři prohráli jen jednou, ve finále Lokomotiva Plzeň HC Gumárny Zubří 21 : 29 (10:17) V 19. kole extraligy házené se Zubří střetlo v přímém souboji o druhé místo po základní části extraligy s Plzní na její palubovce. A překvapili nejen soupeře, ale také sami sebe, když po výborném prvním poločase, ani ve druhém nepřipustili zvrat. Vedli dokonce až jedenáctibrankovým rozdílem, a i když domácí před vyprodanou halou v závěru ještě výsledek korigovali, hosté zvítězili zcela suverénně. Nejvíce branek za Plzeň dali Setlím 9/5, Soukup 4 a Linhart 3, za Zubří Jakub Hrstka 8/2, Martin Hrstka 7, Mika 4/4. Dvůr Králové n. L. HC Gumárny Zubří 25 : 30 (13:14) Předposlední extraligový zápas Černí Vlci Kopřivnice B Bohumín 20 : 1 (4:1, 8:0, 8:0) V posledním zápase krajské ligy rožnovští starší dorostenci, kteří hrají pod hlavičkou Kopřivnice B, sedmi brankami Horáka, třemi Macha, Kabeláče a Skopala a jednou Beni, Lichnovského, Křenka Minižáci na tréninku po turnaji. se hostům vůbec nepovedl. Domácí outsider se do soupeře pustil bez respektu a vedl 7:2. Trenér Kekrt si vzal oddechový čas a musel svým svěřencům domluvit. Do poločasu dokázali pětibrankové manko smazat a ještě přidat gól navíc. Po přestávce dalšími čtyřmi brankami získali rozhodující náskok, který udrželi až do konce. Škoda, že se hráči Zubří nevyvarovali podcenění desátého týmu tabulky. V posledním zápase v Třeboni by se jim takový přístup mohl vymstít v podobě ztráty druhého místa, na které si brousí zuby družstvo Hranic n. M., které hostí Plzeň. Nejlepší střelci: Groh 7, Klouček 5, Kulhánek 4, Fiedor 4/2 Stržínek 7/2, Martin Hrstka 7, Číp a Třeštík po 4. J. Piska Starší dorostenci hrají o postup do ligy a Hajdy, svého rivala doslova rozstříleli a s devítibodovým náskokem celou soutěž vyhráli. V kvalifikaci o postup do dorostenecké ligy se ve čtyřech utkáních střetnou s SHKM Hodonín. 5. a 12. března se hraje v Hodoníně, 7. a 14. března v Rožnově. J. Piska Foto: Házená Rožnov A máme tady finále. Finále turnaje se stalo předzápasem extraligového utkání mezi celky HBC Ronalu Jičín a domácími ze Zubří. Finalisty turnaje minižáků byli shodou okolností také kluci z HBC Jičín, ale zuberské kluky tentokrát nahradili naši kluci z Rožnova. Kluci určitě moc chtěli, ale vydrželi jsme již jen první poločas, po který jsme se soupeřem hráli vyrovnanou partii. Celek Jičína byl vyrovnaný na každé pozici, v širokém kádru a po házenkářské stránce velmi vyspělý. Po zásluze musíme uznat, že vyhrál ten nejlepší. Náš celek odehrál turnaj v úzkém kádru a síly bohužel docházely, ale i přesto je třeba považovat finálovou účast za super výkon. Všem zúčastněným hráčům bychom chtěli poděkovat za excelentní snahu po celý průběh turnaje, vzorné chování, kolektivní duch a reprezentování rožnovské házené na veřejnosti. Kluci, jen tak dál a ať vám dosažený úspěch pomůže v dalším rozvoji vašich házenkářských dovedností do budoucna. Jmenovitě tedy ještě jednou blahopřání k úspěchu všem zúčastněným hráčům bez výjimky: Patriku Kučerovi, Lukáši Turzovi, Petru Kačmarikovi, Davidu Navrátilovi, Tomáši Růčkovi, Karlu Kozákovi, Daniele Trčkové a Vojtovi Kolářovi. Kluci a dívko, udělali jste sobě i nám radost! R. Turza Úspěch rožnovské snowboardistky Na celostátní IV. zimní olympiádě dětí a mládeže nebyli mladí rožnovští sportovci úspěšní pouze v tradičních sportovních disciplínách, ale také v moderním snowboardingu. Stalo se tak zásluhou mladé snowboardistky Valerie Krkoškové, která získala stříbrnou medaili. Snowboardisté museli na svou šanci čekat až do středy 3. února. Na program se dostal adrenalinový snowboardcross. Čtyřicet centimetrů nového prašanu, zasněžené hory a perfektně upravená náročná trať, to vše čekalo na závodníky v Rejdicích. V rozměru, jaký byl nachystaný v Rejdicích, se na ODM snowboardcross ještě nejel. Na závodníky čekala kilometr dlouhá perfektně upravená trať, okomentoval závod šéf úseku snowboardingu Miroslav Schimmer. V kategorii mladších žákyň ovládla finále Gabriela Čechová z Jihomoravského kraje. Na druhém místě skončila právě Valerie Krkošková a třetí místo obsadila Barbora Morysková ze Středočeského kraje. Svůj úspěch potvrdila mladá rožnovská snowboardistka i následující den, kdy obsadila v paralelním obřím slalomu pěkné 6. místo. -red- Plný bodový zisk volejbalistek TJ Rožnov p. R. SK Slavičín 3 : 1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:18) a 3 : 0 (25:18, 25:19, 25:13) Proti nebezpečnému soupeři ze středu tabulky nastoupily naše hráčky ve 33. a 34. kole krajského přeboru konečně po dvouměsíční pauze v domácím prostředí a až na Fojtíkovou také v nejsilnější sestavě. Tento fakt se promítl hned v prvním utkání, v 1. setu. Ve 2. sadě to v souhře domácích přece jen občas zaskřípalo, a tak musela děvčata dohánět bodový náskok Slavičína. A když se jim to v závěru podařilo (22:22), přišly chyby v koncovce a hosté set získali pro sebe. Naštěstí to byl ze strany Rožnova jediný výkyv, protože v dalším průběhu se už hrálo v jejich režii. Ve druhém vzájemném duelu bylo vítězství našich děvčat ještě výraznější, v posledním třetím setu Slavičín rezignoval, a tak si domácí hráčky mohly zapsat cenný plný bodový zisk. Spartak Hulín TJ Rožnov p. R. 0 : 3 (19:25, 18:25, 18:25) a 0 : 3 (18:25, 17:25, 23:25) 35. a 36. kolo krajského přeboru hrály rožnovské volejbalistky na hřišti předposledního celku. Podrobnosti snadného vítězství jsme se dozvěděli od Zuzany Bělíkové: Do Hulína jsme odcestovaly pouze v sedmi hráčkách, včetně libera. Naštěstí jsme ale potvrdily roli favoritek a soupeřky jsme po oba dva zápasy držely pod tlakem a nedaly jsme jim možnost nás výsledkově ohrozit. Hráčky Hulína jsou velmi mladé a zatím jim chybí herní zkušenosti a volejbalová chytrost, nicméně mají dobrý potenciál pro nadcházející sezony a určitě se s nimi musí do budoucna počítat. Obě střetnutí jsme měly pod kontrolou a mohly jsme si zkoušet herní činnosti, které by nám jiný soupeř asi nedovolil. Svůj nejlepší zápas odehrála blokařka Katka Jůvová, na bloku se dařilo také Mikulenkové, na smeči pak Jelínkové. Na nahrávce byla Veselá, na smeči ještě Kubišová a na univerzálu Mičolová. Libero hrála Bělíková. J. Piska KAM ZA SPORTEM FOTBAL 1. VFC R. p. R. Sobota stadion u koupaliště st. žáci SK Hranice n. M. Tatran Turzovka, zimní turnaj 4. kolo ml. žáci SK Hranice n. M. Tatran Turzovka, zimní turnaj 4. kolo muži SK Metylovice Sokol Bordovice, zimní turnaj 6. kolo muži Javorník Makov Polom Raková, zimní turnaj 6. kolo muži TJ Vidče FC Kozlovice, zimní turnaj 6. kolo muži Slávia Staškov Slovan Klokočov, zimní turnaj 6. kolo. Neděle stadion u koupaliště st. žáci Tatra Kopřivnice 1. VFC Rožnov p. R., zimní turnaj 4. kolo ml. žáci Tatra Kopřivnice 1. VFC Rožnov p. R., zimní turnaj 4. kolo muži Snaha Zborov n. B. Sokol Horní Bečva, zimní turnaj 6. kolo muži TJ Mořkov Tatran Turzovka, zimní turnaj 6. kolo muži Slovan Podvysoká 1. VFC Rožnov p. R., zimní turnaj 6. kolo. Sobota stadion u koupaliště st. žáci SK Hranice n. M. Tatra Kopřivnice, zimní turnaj 5. kolo ml. žáci SK Hranice n. M. Tatra Kopřivnice, zimní turnaj 5. kolo muži Slovan Raková Slovan Podvysoká, zimní turnaj 7. kolo muži Javorník Makov FC Kozlovice, zimní turnaj 7. kolo muži Sokol Tichá TJ Vidče, zimní turnaj 7. kolo muži Slávia Staškov Snaha Zborov n. B., zimní turnaj 7. kolo. Neděle stadion u koupaliště st. žáci Tatran Turzovka 1. VFC Rožnov p. R., zimní turnaj 5. kolo ml. žáci Tatran Turzovka 1. VFC Rožnov p. R., zimní turnaj 5. kolo muži Tatran Turzovka Sokol Horní Bečva, zimní turnaj 7. kolo muži Sokol Bordovice Slovan Klokočov, zimní turnaj 7. kolo muži TJ Mořkov SK Metylovice, zimní turnaj 7. kolo. Čtvrtek stadion u koupaliště muži 1. VFC Rožnov p. STRANA 12 R. FC Dolní Bečva, přátelský zápas. LEDNÍ HOKEJ HC R. p. R. Sobota zimní stadion Bučiska 9.00 st. žáci Černí Vlci Kopřivnice HK Nový Jičín, žákovská liga 7. a 8. tříd 8. kolo nástavby. Neděle zimní stadion Bučiska st. dorost HC Kopřivnice B SHKM Hodonín, kvalifikace o postup do ligy dorostu ml. přípravka turnaj HC Rožnov p. R. A, B versus HK Kroměříž A, B, minihokej 3. tříd 20. kolo st. přípravka HC Rožnov p. R. HK Kroměříž, krajská liga 20. kolo zimní stadion Bučiska ml. dorost HC Kopřivnice HC Břeclav, liga dorostu 8. kolo nástavby. Čtvrtek zimní stadion Bučiska ml. žáci Černí Vlci Kopřivnice SK Karviná, žákovská liga 5. a 6. tříd 9. kolo. Neděle zimní stadion Bučiska st. dorost HC Kopřivnice B SHKM Hodonín, kvalifikace o postup do ligy dorostu. VOLEJBAL TJ R. p. R. Sobota hala SŠZePř a ženy TJ Rožnov p. R. SK Školy Kroměříž, krajský přebor 37. a 38. kolo. Sobota tělocvična ZŠ Pod Skalkou a kadetky TJ Rožnov p. R. Sokol Střítež n. B., krajský přebor 21. a 22. kolo. Neděle hala SŠZePř a ženy TJ Rožnov p. R. VK Austin Vsetín, krajský přebor 29. a 30. kolo. STOLNÍ TENIS TJ R. p. R. Sobota Sokolovna muži TJ Rožnov p. R. A SK Přerov A, 3. liga 12. kolo muži TJ Rožnov p. R. B TJ Valašské Meziříčí A, krajská soutěž I. tř. 12. kolo. Neděle Sokolovna 8.00 muži TJ Rožnov p. R. D Oznice, regionální přebor 17. kolo. ROŽNOVSKÝ TENISOVÝ KLUB Sobota 6. pondělí Synot Tip Hall u koupaliště 8.30 turnaj starších žáků kategorie C Sobota 13. neděle Synot Tip Hall u koupaliště 8.30 turnaj mladších žáků kategorie C SPEKTRUM ROŽNOVSKA HLEDÁ KAMELOTY! SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub - kulturní agentura Rožnov p. R., Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, Rožnov p. R., tel.: , , tel./fax: , redaktor Mgr. Lukáš Perutka - tel.: , redaktorka pro mikroregion Šárka Trčková - tel.: , externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá a hodin. Bližší informace najdete na Číslo odevzdáno k tisku Uzávěrka příštího čísla SR je do hodin.

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Projekt Lidé v akci.

Projekt Lidé v akci. Projekt 2014 - Lidé v akci. Městské evropské informační středisko Hustopeče nad Bečvou uspořádalo v roce 2014 několik akcí, které byly zaměřeny na děti i na dospělé. Cílem všech akcí bylo v široké veřejnosti

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků.

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků. ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků PŘEHLED AKCÍ ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 2017 / 2018 Přehled nejdůležitějších akcí v zimní sezóně 2017 / 2018 Innogy Špindl Ski Openning Předsilvestrovská

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Společnost Kimex Group

Společnost Kimex Group Společnost Kimex Group oslavila 20 let svého působení na českém trhu Již dvacátý rok úspěšného fungování velkolepě oslavila společnost Kimex Group. Přímo v areálu sídla firmy v Paskově se 11. listopadu

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016

Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Tisková informace Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. dne 28.dubna 2016 Ve více než zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se v pondělí 25. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13 Výroční zpráva aktivity

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více