SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA"

Transkript

1 SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica Thyrogena sadržava nominalnu vrijednost od 0,9 mg tirotropina alfa. Nakon rekonstitucije otopine, jedna bočica Thyrogena sadržava 0,9 mg tirotropina alfa u 1,0 ml. Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio FARMACEUTSKI OBLIK Prašak za otopinu za injekciju. Bijeli do bjelkasti liofilizirani prašak. 4. KLINIČKI PODACI 4.1 Terapijske indikacije Primjena Thyrogena je indicirana pri određivanju tireoglobulina (Tg) u serumu, sa ili bez radiojodne scintigrafije, za otkrivanje ostatnog tkiva štitnjače i dobro diferenciranoga karcinoma štitnjače nakon provedene totalne tireoidektomije u bolesnika koji ne prekidaju hormonsku supresijsku terapiju (THST). Niskorizični bolesnici s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače koji imaju nemjerljivu vrijednost Tg u serumu za vrijeme hormonske supresijske terapije štitnjače i koji nemaju porast Tg u serumu uz stimulaciju s rh (rekombinantni humani) TSH, mogu se pratiti određivanjem vrijednosti Tg uz stimulaciju s rhtsh. Thyrogen je indiciran za predterapijsku stimulaciju u kombinaciji sa 100 mci (3.7 GBq) radioaktivnog joda za ablaciju tkiva štitnjače zaostalog kod bolesnika nakon gotovo potpune ili potpune tireoidektomije kod dobro diferenciranog karcinoma štitnjače i kod kojih nema dokaza o udaljenim metastazama karcinoma štitnjače. 4.2 Doziranje i način primjene Liječenje treba nadgledati liječnik s iskustvom u liječenju karcinoma štitnjače. Doziranje Preporučeni režim doziranja su dvije doze od po 0,9 mg tirotropina alfa koje se daju u 24-satnom intervalu isključivo intramuskularnom injekcijom. Pedijatrijska populacija Zbog nedovoljno podataka o primjeni Thyrogena kod djece, Thyrogen se smije primijeniti kod djece samo u iznimnim okolnostima. 1

2 Starija populacija Rezultati kontroliranih ispitivanja pokazali su da nema razlike u sigurnosti i djelotvornosti primjene Thyrogena kod odraslih bolesnika mlađih od 65 godina i onih starijih od 65 godina, kada se Thyrogen primjenjuje u dijagnostičke svrhe. Za starije bolesnike nije potrebno prilagođavati dozu (vidjeti dio 4.4). Oštećenja bubrega/jetre Informacije primljene nakon stavljanja lijeka na tržište, kao i objavljene informacije, navode da je eliminacija Thyrogena kod bolesnika na dijalizi u terminalnoj fazi bubrežne bolesti (ESRD) značajno sporija, rezultirajući produljenjem povišenih vrijednosti TSH tijekom nekoliko dana nakon tretmana. To može dovesti do povećanog rizika od glavobolje i mučnine. Ne postoje istraživanja o alternativnom režimu doziranja Thyrogena kod bolesnika u terminalnoj fazi bubrežne bolesti koja bi definirala smanjenje doze u toj populaciji. Kod bolesnika sa značajnim oštećenjem funkcije bubrega, dozu radioaktivnog joda treba pažljivo odrediti specijalist nuklearne medicine. Za bolesnike s oslabljenom funkcijom jetre primjena Thyrogena ne zahtijeva posebno razmatranje. Način primjene Nakon pripreme otopine s vodom za injekcije, 1,0 ml otopine (0,9 mg tirotropina alfa) primjenjuje se intramuskularno u debelo meso. Vidjeti dio 6.6 Upute za uporabu i rukovanje. Za snimanje ili ablaciju radioaktivnim jodom, radiojod se mora primijeniti 24 sata nakon zadnje injekcije Thyrogena. Dijagnostičku scintigrafiju treba provesti 48 do 72 sata nakon primjene radioaktivnog joda, dok se scintigrafija nakon ablacije može odgoditi za nekoliko dana dok se ne smanji pozadinska aktivnost. Za kontrolno dijagnostičko određivanje tireoglobulina (Tg) u serumu, uzorak seruma mora se uzeti 72 sata nakon zadnje injekcije Thyrogena. Primjena Thyrogena u određivanju Tg tijekom postoperativnog (tireoidektomija) praćenja bolesnika s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače treba biti u skladu s važećim smjernicama. 4.3 Kontraindikacije Preosjetljivost na goveđi ili ljudski hormon za stimuliranje štitnjače ili na bilo koji pomoćni sastojak. Trudnoća (vidjeti dio 4.6). 4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi Thyrogen se ne smije davati intravenski. Kad se primjenjuje kao alternativa ukinutoj hormonskoj supresijskoj terapiji, najveća osjetljivost pri otkrivanju ostatnog tkiva štitnjače, odnosno karcinoma, osigurava se kombinacijom scintigrafije cijeloga tijela (WBS) i određivanjem Tg nakon stimulacije Thyrogenom. Pri primjeni Thyrogena rezultati navedenih dijagnostičkih pretraga mogu biti lažno negativni. Ako postoji osnovana sumnja da je rak metastazirao, potrebno je učiniti scintigrafiju cijeloga tijela i odrediti Tg. Prisutnost Tg antitijela može se očekivati kod 18-40% bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače i može biti razlogom lažnog negativnog nalaza Tg u serumu. Stoga je potrebno odrediti vrijednosti TgAb i Tg. 2

3 Prije primjene Thyrogena, kod visokorizičnih starijih bolesnika koji imaju bolest srca (npr. valvularnu bolest srca, kardiomiopatiju, koronarnu arterijsku bolest te raniju ili postojeću tahiaritmiju uključujući atrijsku fibrilaciju) i koji nisu bili podvrgnuti tireoidektomiji treba pažljivo procjeniti odnos rizika i koristi. Poznato je da Thyrogen uzrokuje prolazan, ali značajan porast koncentracije hormona štitnjače u serumu kada se primjeni kod bolesnika koji imaju značajnu količinu tkiva štitnjače in situ. Stoga je potrebno pažljivo procijeniti odnos rizika i koristi za svakog pojedinog bolesnika sa značajnim ostatnim tkivom štitnjače. U pivotalnom ispitivanju Thyrogena za predterapijsku stimulaciju prije ablacije ostatnog tkiva štitnjače radioaktivnim jodom ( 131 I) kod bolesnika koji su bili podvrgnuti gotovo potpunoj ili potpunoj tireoidektomiji kod dobro diferenciranog karcinoma štitnjače, korištena je aktivnost od 100 mci (3.7 GBq) radioaktivnog joda ( 131 I). Iskustvo s rhtsh u kombinaciji s drugim aktivnostima radioaktivnog joda, posebice pri niskoj aktivnosti od otprilike 30 mci (1 GBq), je vrlo ograničeno. Djelotvornost rhtsh za ablaciju ostatnog tkiva štitnjače u kombinaciji s niskom aktivnošću radioaktivnog joda nije utvrđena. Učinak na rast i/ili veličinu tumora: Zabilježeno je nekoliko slučajeva stimulacije rasta tumora u bolesnika s karcinomom štitnjače tijekom razdoblja ustezanja od hormonske supresijske terapije u svrhu provođenja dijagnostičke obrade, a što se pripisuje prolongiranoj povišenoj razini hormona koji stimulira štitnjaču (TSH). Postoji teorijska mogućnost da Thyrogen, kao i prekid hormonske supresijske terapije, pospješi rast tumora. Tijekom kliničkih ispitivanja s tirotropinom alfa koji izaziva kratkoročno povišenje razina TSH u serumu, nije zabilježen niti jedan takav slučaj. Zbog povišenja razine TSH nakon davanja Thyrogena kod bolesnika s metastatskim karcinomom štitnjače, a naročito u anatomski ograničenim područjima kakva su mozak, leđna moždina i očna šupljina, ili u slučaju infiltracije u strukturu vrata, može doći do pojave lokalnih edema ili žarišnoga krvarenja na mjestu spomenutih metastaza, što dovodi do povećanja tumora. To može dovesti do akutnih simptoma, koji ovise o anatomskoj lokalizaciji zahvaćenoga tkiva, a očituju se, primjerice, kao hemiplegija, hemipareza ili gubitak vida, što je zabilježeno kod bolesnika kod kojih je rak metastazirao u središnji živčani sustav. Nakon primjene Thyrogena također je zabilježen laringealni edem, respiratorni distres koji zahtijeva traheotomiju te bol na mjestu metastaza. Kod bolesnika u kojih širenje lokalnoga tumora može u opasnost dovesti vitalne anatomske strukture, preporučuje se razmotriti mogućnost prethodnog liječenja kortikosteroidima. Važna obavijest o nekim sastojcima u Thyrogenu Lijek sadržava manje od 1 mmol natrija (23 mg) u jednoj injekciji, tj. u osnovi je bez natrija. 4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija Nisu provedene opće studije interakcije Thyrogena i drugih lijekova. Tijekom kliničkih ispitivanja nisu zamijećene interakcije prilikom istodobne primjene Thyrogena i hormona štitnjače trijoditironina (T 3 ) i tiroksina (T 4 ). Primjena Thyrogena omogućuje radiojodnu scintigrafiju bez prekidanja hormonske supresijske terapije za vrijeme koje su bolesnici u eutireozi. Podaci o kinetici radiojoda ukazuju na to da je klirens radiojoda oko 50% veći u eutireozi nego u stanju hipotireoze u kojem je funkcija bubrega smanjena, što uzrokuje manju retenciju radiojoda u tijelu tijekom scintigrafije. Tu činjenicu valja uzeti u obzir kada se određuje aktivnost radiojoda potrebna za scintigrafiju iako se u ispitivanju predterapijske stimulacije ispitivala samo aktivnost od 3,7 GBq 131 I. 3

4 4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje Trudnoća: Nisu provedena istraživanja na životinjama, kojima bi se ispitao utjecaj Thyrogena na njihovu reprodukciju. Nije poznato može li Thyrogen, primijenjen u trudnica, prouzročiti oštećenja ploda ili utjecati na reproduktivne sposobnosti. Thyrogen je kontraindiciran u trudnoći u kombinaciji s dijagnostičkom radiojodnom scintigrafijom cijeloga tijela (vidjeti dio 4.3), zbog posljedica koje mogu nastati izlaganjem ploda visokoj dozi radioaktivne tvari. Dojenje: Nije poznato da li se tirotropin alfa / metaboliti izlučuju u majčino mlijeko, stoga se rizik za dojenče ne može isključiti. Thyrogen se ne smije upotrebljavati tijekom dojenja. Plodnost: Nije poznato može li Thyrogen utjecati na plodnost kod ljudi. 4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima Ispitivanja učinaka Thyrogena na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima do sada nisu provedena. Thyrogen može smanjiti sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima, s obzirom da su zabilježene omaglice i glavobolje. 4.8 Nuspojave Najčešće prijavljene nuspojave su mučnina i glavobolja, javljaju se kod otprilike 12%, odnosno 7% bolesnika. Nuspojave opisane u tablici objedinjuju nuspojave iz šest prospektivnih kliničkih ispitivanja (N=481) te nuspojave prijavljene tvrtki Genzyme nakon stavljanja Thyrogena na tržište. Zbog nepoznate učestalosti nuspojava zabilježenih u razdoblju nakon stavljanja lijeka na tržište, podaci su navedeni u zasebnom stupcu. Nuspojave su raspoređene po skupinama učestalosti, a zatim po težini (od najozbiljnijih prema manje ozbiljnima). Klasifikacija organskih sustava Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe) Poremećaji živčanog sustava Srčani poremećaji Krvožilni poremećaji Vrlo česte ( 1/10) Česte ( 1 /100 do <1/10) omaglica, glavobolja, parestezija Manje ( 1/1000 do <1/100) osjećaj vrućine česte Nepoznate (nakon stavljanja na tržište) (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) neoplazma oticanje metastatska bol tremor moždani udar lupanje srca crvenilo 4

5 Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja Poremećaji probavnog sustava Poremećaji kože i potkožnog tkiva Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene Pretrage mučnina povraćanje, dijareja urtikarija, osip umor, astenija simptomi slični gripi, pireksija, rigor, bol u leđima dispneja pruritus, hiperhidroza artralgija, mijalgija nelagoda, bol, pruritus, osip i urtikarija na mjestu primjene intramuskularne injekcije sniženje TSH Zabilježeni su vrlo rijetki slučajevi hipertireoze ili fibrilacije atrija kod primijene Thyrogena u dozi od 0,9 mg u bolesnika koji imaju dio štitnjače ili cijelu štitnjaču. U kliničkim ispitivanjima, kao i u razdoblju nakon stavljanja lijeka na tržište, reakcije preosjetljivosti su rijetko prijavljivane. Zabilježene su urtikarija, osip, pruritus, crvenilo te respiratorni znakovi i simptomi. U kliničkim ispitivanjima koja su uključivala 481 bolesnika, nijedan bolesnik nije razvio protutijela na tirotropin alfu ni nakon jednokratne ni nakon ponavljane ograničene (27 bolesnika) primjene. Ne može se isključiti pojava protutijela koja bi mogla interferirati s endogenim TSH. Povećanje ostatnog tkiva štitnjače ili metastaze mogu se pojaviti nakon liječenja Thyrogenom. To može dovesti do akutnih simptoma koji ovise o anatomskoj lokaciji tkiva. Na primjer, hemiplegija, hemipareza ili gubitak vida pojavili su se kod bolesnika s metastazama na središnjem živčanom sustavu. Nakon primjene Thyrogena također su zabilježeni laringealni edem, respiratorni distres koji zahtijeva traheotomiju te bol na mjestu metastaza. Kod bolesnika kod kojih lokalno širenje tumora može kompromitirati vitalne anatomske strukture preporučuje se predterapija kortikosteroidima. Nakon stavljanja lijeka na tržište prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi moždanog udara kod žena.nije poznata povezanost s primjenom Thyrogena. 4.9 Predoziranje Saznanja o reakcijama na doze koje su bile iznad preporučenih, ograničena su na podatke iz kliničkih ispitivanja i posebnog programa liječenja. Tri bolesnika tijekom kliničkih ispitivanja i jedan u posebnom programu liječenja imali su simptome nakon primanja doza Thyrogena većih od preporučenih. Dva su bolesnika imala mučninu nakon primijenjene im. doze od 2,7 mg, a kod jednoga od njih uz mučninu su se javili i slabost, omaglica i glavobolja. Kod trećega bolesnika su se nakon im. doze od 3,6 mg javili mučnina, povraćanje i naleti vrućine. Jedan stariji bolesnik (77 godina) s karcinomom štitnjače, koji nije bio podvrgnut tireoidektomiji i u kojega su se razvile metastaze, primio je u posebnome programu liječenja 4 doze od 0,9 mg Thyrogena u 6 dana. U toga su se bolesnika javile fibrilacija atrija, srčana dekompenzacija te fatalni infarkt miokarda nakon 2 dana. 5

6 Također,još je jedan bolesnik uključen u kliničko ispitivanje imao simptome nakon intravenske primjene Thyrogena. Taj je bolesnik primio 0,3 mg Thyrogena kao jednokratni intravenski bolus te je nakon 15 minuta imao jaku mučninu, povraćanje, znojenje, hipotenziju i tahikardiju. Predloženo liječenje u slučaju predoziranja sastoji se u uspostavljanju ravnoteže tekućine, a može se razmotriti i mogućnost davanja antiemetika. 5 FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA 5.1 Farmakodinamička svojstva Farmakoterapijska skupina: Hormoni hipofize i hipotalamusa i analozi. Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi. ATK skupina: H01AB01 Tirotropin alfa (rekombinantni humani stimulirajući hormon štitnjače) heterodimerni je glikoprotein proizveden rekombinantnom DNK tehnologijom. Sastoji se od dvije nekovalentno povezane podjedinice. Komplementarni DNK (cdnas) kôd za alfa podjedinicu sastoji se od 92 aminokiseline koje sadrže dva N- vezana glikozilacijska mjesta, te jednu beta podjedinicu od 118 aminokiselina, koje sadrži jedno N-vezano glikozilacijsko mjesto. Ima ista usporedna biokemijska svojstva kao i prirodni stimulirajući humani hormon štitnjače (TSH). Vezivanje tirotropina alfa na TSH receptore epitelnih stanica štitnjače stimulira nakupljanje i organifikaciju joda u štitnjači te sintezu i otpuštanje tireoglobulina (Tg), trijodtironina (T 3 ) i tiroksina (T 4 ). Bolesnike s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače podvrgava se gotovo potpunoj ili potpunoj tireoidektomiji. Za optimalnu dijagnostiku ostatnoga tkiva štitnjače ili karcinoma štitnjače putem radiojodne scintigrafije ili mjerenja tireoglobulina kao i radiojodnu terapiju ostatnog tkiva štitnjače potrebna je visoka razina TSH u serumu, kako bi se stimuliralo nakupljanje radiojoda u štitnjači i/ili otpuštanje tireoglobulina. Uobičajeni pristup za postizanje povišene razine TSH u bolesnika je prekid hormonske supresijske terapije štitnjače (THST), koji uobičajeno ima za posljedicu nastanak simptoma i znakova hipotireoze. Primjenom Thyrogena postiže se neophodna stimulacija TSH potrebna za nakupljanje radiojoda u štitnjači i otpuštanje tireoglobulina, a istodobno bolesnici ne prekidaju hormonsku supresijsku terapiju štitnjače (THST), čime se izbjegavaju popratne posljedice povezane s hipotireozom. Primjena u dijagnostici Djelotvornost i sigurnost Thyrogena za primjenu tijekom radiojodne scintigrafije istovremeno s određivanjem tireoglobulina u serumu s ciljem otkrivanja ostatnoga tkiva štitnjače i karcinoma štitnjače, pokazana je u dvije studije. U jednoj od njih ispitivana su dva protokola doziranja: dvije doze po 0,9 mg intramuskularno svaka 24 sata (0,9 mg x 2) i tri doze od 0,9 mg intramuskularno svaka 72 sata (0,9 mg x 3). Oba protokola pokazala su se djelotvorna i nisu pokazala statističke razlike u odnosu na prekid tiroidne hormonske terapije s ciljem stimuliranja nakupljanja radiojoda potrebnog za provođenje dijagnostičke pretrage. Oba protokola poboljšala su osjetljivost, točnost i negativnu prediktivnu vrijednost određivanja tireoglobulina u serumu nakon stimulacije Thyrogenom sa ili bez radiojodne scintigrafije u odnosu na određivanje tireoglobulina kod bolesnika koji su ostali na tiroidnim hormonima. U kliničkim ispitivanjima otkrivanja ostatnog tkiva štitnjače ili karcinoma u bolesnika nakon provedene ablacije, koristeći test za određivanje tireoglobulina s donjom granicom detekcije od 0,5 ng/ml, razina tireoglobulina od 3 ng/ml, 2 ng/ml i 1 ng/ml, nakon stimulacije Thyrogenom, odgovarale su razinama tireoglobulina nakon prekida tiroidne hormonske terapije od 10 ng/ml, 5 ng/ml i 2 ng/ml. U tim ispitivanjima zapaženo je da osjetljivost određivanja koncentracije tireoglobulina nakon primjene Thyrogena veća u odnosu na određivanje tireoglobulina uz hormonsku supresijsku terapiju (TSHT). Konkretno, u fazi III ispitivanja koje je obuhvatilo 164 bolesnika, učestalost otkrivanja tkiva tiroidnoga porijekla putem određivanja tireoglobulina nakon stimulacije Thyrogenom iznosila je od 73-87%, dok je pri određivanju tireoglobulina za 6

7 vrijeme TSHT, uz primjenu istih graničnih vrijednosti i usporedivih referentnih standarda, taj postotak bio 42-62%. Metastatska bolest je naknadno potvrđena skeniranjem ili biopsijom limfnih čvorova u 35 bolesnika. Nakon stimulacije Thyrogenom, vrijednosti tireoglobulina bile su iznad 2 ng/ml u svih 35 bolesnika, dok je tireoglobulin uz THST bio iznad 2 ng/ml u 79% navedenih bolesnika. Predterapijska stimulacija U usporednoj studiji koja je obuhvatila 60 bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače nakon učinjene totalne tireoidektomije, stope uspješnosti ablacije ostatnoga tkiva štitnjače radiojodom aktivnosti 100 mci/3.7 GBq (±10%) bile su usporedive kod bolesnika kojima je ukinuta terapija hormonima štitnjače naspram bolesnika koji su primali Thyrogen. U ispitivanju su sudjelovali odrasli bolesnici (>18 godina) kojima je nedugo prije toga dijagnosticiran diferencirani papilarni ili folikularni karcinom štitnjače, uključujući i papilarno-folikularni tip, koji su uglavnom (54 od 60) označeni kao T1-T2, N0-N1, M0 (TNM klasifikacija). Uspjeh ablacije ostatnoga tkiva procjenjivan je temeljem nalaza radiojodne scintigrafije i određivanjem koncentracije tireoglobulina u serumu 8 ± 1 mjeseci nakon provedenog liječenja. Kod svih 28 bolesnika (100%) u kojih je postupak proveden nakon prekida hormonske supresijske terapije te kod svih 32 bolesnika (100%) u kojih je postupak proveden nakon primjene Thyrogena, ili nije bilo vidljivog nakupljanja radiojoda u ležištu štitnjače ili ono, ako je i bilo vidljivo, nije premašilo 0,1% primijenjene aktivnosti radiojoda. Uspjeh ablacije ostatnoga tkiva štitnjače procjenjivan je i temeljem kriterija serumske razine Tg <2 ng/ml postignute nakon stimulacije Thyrogenom osam mjeseci nakon provedenog liječenja, ali samo u bolesnika s negativnim anti-tg protutijelima. Slijedom tog Tg kriterija, ablacija ostatnoga tkiva štitnjače pokazala se uspješnom u 18 od 21 bolesnika (86%) uvrštenih u skupinu kojoj je prekinuta hormonska supresijska terapija, te u 23 od 24 bolesnika (96%) uvrštenih u skupinu u kojoj je primijenjen Thyrogen. U literaturi postoje dokazi niže djelotvornosti primjene Thyrogena u usporedbi s ukidanjem hormonske supresijske terapije, uz primjenu radiojoda aktivnosti 30 mci. Podaci o djelotvornosti Thyrogena pri primjeni radiojoda 131 I aktivnosti <100 mci su vrlo ograničeni. Kvaliteta života bolesnika znatno se smanjila nakon ukidanja hormonske supresijske terapije, ali se održala pri svakom protokolu doziranja Thyrogena u obje indikacije. Kontrolno ispitivanje je provedeno na bolesnicima koji su prethodno završili inicijalno ispitivanje, a podaci su dostupni za 51 bolesnika. Glavni cilj kontrolnog ispitivanja bila je potvrda statusa nakon ablacije ostatnog tkiva štitnjače Thyrogenom stimuliranog statičkog snimanja vrata radioaktivnim jodom, nakon medijana praćenja bolesnika od 3,7 godina (prosjek 3,4 do 4,4 godine) nakon ablacije radioaktivnim jodom. Također je provedeno ispitivanje Thyrogenom stimuliranog tireoglobulina. Za bolesnike kod kojih nije bilo vidljivog nakupljanja joda u štitnjači tijekom snimanja, smatralo se da je ablacija uspješna, ili ako je bilo vidljivo, nakupljanje je bilo manje od 0,1%. Za sve bolesnike za koje se smatralo da je ablacija bila uspješna u inicijalnom ispitivanju, u kontrolnom ispitivanju ablacija je potvrđena. Nadalje, nijedan bolesnik nije imao definitivni povratak karcinoma tijekom 3,7 godina praćenja bolesnika. Ukupno, kod 48/51 bolesnika (94%) nije bilo dokaza o povratku karcinoma, kod jednog bolesnika povratak karcinoma bio je moguć (iako nije bilo jasno da li se bolesniku karcinom vratio ili se radilo o perzistentnom tumoru lokalizirane bolesti zabilježene na početku prvotnoga ispitivanja), a za 2 bolesnika se stanje nije moglo utvrditi. Sažeto rečeno, tijekom ovog ispitivanja i praćenja nakon ispitivanja, Thyrogen nije bio inferioran ukidanju terapije hormonima štitnjače za podizanje razine TSH za predterapijsku stimulaciju u kombinaciji s radioaktivnim jodom za postkiruršku ablaciju ostatnog tkiva štitnjače. 7

8 5.2 Farmakokinetička svojstva Farmakokinetika Thyrogena ispitivana je u bolesnika s dobro diferenciranim karcinomom štitnjače nakon jedne intramuskularne injekcije od 0,9 mg. Prosječna vršna koncentracija (C max ) postignuta je 13 ± 8 sati nakon injekcije i iznosila je 116 ± 38 mu/l. Poluvrijeme eliminacije iznosilo je 22 ± 9 sati. Pretpostavlja se da je glavni put eliminacije tirotropina alfa bubreg, a manjim dijelom jetra. 5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene Neklinički podaci su ograničeni, no nije otkriveno da je uporaba Thyrogena posebno opasna za ljude. 6. FARMACEUTSKI PODACI 6.1 Popis pomoćnih tvari manitol natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat natrijev klorid 6.2 Inkompatibilnosti Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, Thryogen se ne smije miješati s drugim lijekovima u istoj injekciji. 6.3 Rok valjanosti Neotvorene bočice 3 godine. Rok valjanosti nakon pripreme otopine Pripremljenu otopinu Thyrogena preporučuje se primijeniti u roku od tri sata. Pripremljena otopina može se čuvati do 24 sata u hladnjaku (2 C 8 C) zaštićena od svjetla, ako se izbjegava mikrobiološko zagađenje. 6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka Čuvati u hladnjaku (2 C 8 C). Čuvati bočicu u vanjskoj kartonskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti. Za uvjete čuvanja pripremljene otopine, vidjeti dio Vrsta i sadržaj unutarnjeg pakiranja (spremnika) Bezbojna staklena bočica (staklo tip I) od 5 ml. Zatvarač se sastoji od silikoniziranoga butilnog čepa sa sigurnosnim flip-off poklopcem. Svaka bočica Thyrogena sadržava 1,1 mg tirotropina alfa. Nakon pripreme otopine s 1,2 ml vode za injekcije, izvuče se 1,0 ml otopine (što odgovara 0,9 mg Thyrogena) i ubrizga bolesniku. Kako bi se osigurao dovoljni volumen za precizno doziranje, svaka bočica Throgena sadržava višak od 0,2 ml. 8

9 Veličina pakovanja: jedna i dvije bočice Thyrogena u kartonskoj kutiji. 6.6 Upute za uporabu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka Prašak za otopinu za injekciju mora se pripremiti s vodom za injekcije. Za jednu injekciju potrebna je samo jedna bočica Thyrogena. Svaka bočica Thyrogena namijenjena je samo za jednokratnu uporabu. Primijenite aseptičku tehniku Thyrogen prašku u bočici dodajte 1,2 ml vode za injekcije. Lagano kružno miješajte sadržaj bočice dok se sav prašak ne otopi. Ne tresite otopinu. Kad se prašak otopi, ukupni volumen u bočici iznosi 1,2 ml. ph Thyrogen otopine je oko 7,0. Vizualno pregledajte otopinu Thyrogena u bočici, kako biste utvrdili ima li u njoj vidljivih čestica i je li promijenila boju. Otopina Thyrogena u bočici mora biti bistra i bezbojna. Nemojte upotrebljavati bočice u kojima ste uočili vidljive čestice, koje su zamućene ili su promijenile boju. Iz bočice izvucite 1,0 ml otopine Thyrogena. To odgovara dozi od 0,9 mg tirotropina alfa koji treba ubrizgati. Thyrogen ne sadržava konzervanse. Sav neiskorišen lijek ili otpadni materijal treba zbrinuti sukladno propisima za zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada. Otopina Thyrogena mora se primijeniti u roku od tri sata, iako će ona, ako se drži u hladnjaku (između 2 C i 8 C), ostati kemijski stabilna do 24 sata. Važno je napomenuti da mikrobiološka sigurnost otopine ovisi o osiguranju aseptičkih uvjeta tijekom njezine pripreme. 7. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana Sveta Nedelja, Hrvatska 8. KLASA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET UP/I /12-02/ DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET/DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET 22. listopad 2007./23. listopada DATUM REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA LIJEKA Listopad,

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid

UPUTA O LIJEKU. Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid UPUTA O LIJEKU Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim otpuštanjem indapamid Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA DIAPREL MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 60 mg

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - sponzor predavanja Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - Biljana Obrenović-Kirćanski Klinika za kardiologiju Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd Beograd, oktobra 2008. 19. SUSRET

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Nadoknada tekućina, elektrolita i gubitaka krvi. Tatjana Šimurina

Nadoknada tekućina, elektrolita i gubitaka krvi. Tatjana Šimurina Nadoknada tekućina, elektrolita i gubitaka krvi Tatjana Šimurina tsimurina@unizd.hr 1 Figure 1. Fluid compartments Gan TJ. Does fluid restriction improve outcomes of surgical patients? Anesth Analg 2010;

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I MAX MRSA 442953 Za in vitro dijagnostiku P0133(07) Za upotrebu sa sustavom BD MAX 2016-10 Hrvatski 4 I NAMJENA Test BD MAX MRSA, koji se izvodi na sustavu BD MAX, automatizirani je kvalitativni in vitro

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 BRIGA ZA OKOLIŠ 7 OPIS PROIZVODA 7 DODATNI PRIBOR 9 UPRAVLJAČKA PLOČA 9 PRIJE

Více

TERAPIJA MASTITISA U KRAVA

TERAPIJA MASTITISA U KRAVA TERAPIJA MASTITISA U KRAVA Boboš S.', Vidic Branka 2, Dugalic Nada 3, LECENJE Principi i metode Za odredjivanje mogucnosti terapije i utvrdjivanja ciljeva tretmana, mora se voditi racuna o sledecem: Pojedinim

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 50 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EMT25207 HR Mikrovalna pećnica Upute za uporabu 2 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 20 ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 38 SK Mikrovlnná rúra Návod na používanie 56 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE

Více

Optimizacija terapije u inflamatornim bolestima creva

Optimizacija terapije u inflamatornim bolestima creva UHCIBS Udruženje za hronične crevne imflamatorne bolesti Srbije SIBDA SERBIAN IBD ASSOCIATION www.sibda.org Preporuke Nacionalnog udruženja za inflamatorne bolesti creva - SIBDA Optimizacija terapije u

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Thyrogen 0,9 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička přípravku Thyrogen obsahuje

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Thyrogen 0,9 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička přípravku Thyrogen obsahuje

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 EN3441JOW HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 2

Více

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 FI Käyttöohje 21 SV Bruksanvisning 30 Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox ZFC21400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Rad uređaja 4 Upravljačka

Více

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342 EGT6242 EGT6342...... HR PLINSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS PLYNOVÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 15 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 29 TR GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU 44 2 www.electrolux.com

Více

LAVATHERM sušička. kondenzatorom

LAVATHERM sušička. kondenzatorom LAVATHERM 58870 Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička Sušilica rublja s kondenzatorom 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6646FBA HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje CS Návod k použití 15 Varná deska SK Návod na používanie 28 Varný panel INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

Zaštita plodovitog povrća i krumpira 2010

Zaštita plodovitog povrća i krumpira 2010 Zaštita plodovitog povrća i krumpira 2010 Kazalo Bolesti Štetnici Ostale zaštitne mjere 3 Plamenjača krumpira 4 Plamenjača rajčice 5 Plamenjača krastavca i dinje 6 Uzročnici polijeganja presadnica 7 Bijela

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje LAVATHERM 58850R Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička se stojánkem na sušení Sušilica s kondenzatorom i rešetkom za sušenje 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend Perilica rublja Pračka Pesumasin EWP 127100 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 ESF6510LOW ESF6510LOX...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1.

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

Návod k obsluze. Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM Upute za uporabu

Návod k obsluze. Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM Upute za uporabu Návod k obsluze Upute za uporabu Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM 3593 ČESKY Obsah Přehled součástí... Strana 3 Návod k obsluze... Strana 4 Technické údaje... Strana 7 Likvidace... Strana 7 HRVATSKI

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88070IM0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 EUN1100FOW...... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 2 www.electrolux.com SADRŽAJ INFORMACIJE O SIGURNOSTI..............................................................

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88060VIOP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 EWF 1486 GDW2 CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

Najprodavanije voćne i mliječne

Najprodavanije voćne i mliječne Najprodavanije voćne i mliječne Kategorija je u zadnjih godinu dana (prosinac 2010. - studeni 2011.) ostvarila prodaju od 1179 tona što je +1,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vrijednosna

Více

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel HR CS EL SK Upute za uporabu 2 Návod k použití 17 Οδηγίες Χρήσης 32 Návod na používanie 48 Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel ZEI6840FBA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn.: SUKLS100391/2015 Vyřizuje/linka: Mgr. Eva Forgáčová

Více

Í Í ž Ž ž ó Í ú ž ó ž Š ú ú ť ž ú É ď šú ó ž ů Á š ů ů š ů š ó ů š ů ů ú ů ž ž ú ů ú ů ů ž ž ž ž ž ů ů ž ů ž Ů ŤÍ ž Ů ú š ů Ů š š ů ú š ů ů ú ů š ú ů ůž Í ů Í ů Ů ď Ú ó š ž Ž š ů ž š ů ď ž ů ž ž Š É ž

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34633W

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34633W Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34633W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja

Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja Ishrana kao faktor rizika i prevencije hroničnih nezaraznih bolesti kardiovaskularna oboljenja Kardiovaskularne vaskularne bolesti(kvb ) Koronarna bolest srca Arterijska bolest srca Ishemijska bolest srca

Více

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE 1 POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE Prvi korak u ozdravljenju ili pročišćenju učinit ćete tako da prestanete uzimati sve droge, legalne i ilegalne. To uključuje cigarete, alkohol, i kofeinska pića kao što su kava i

Více