nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012"

Transkript

1 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ

2 Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, zprávu předkládá GYMNÁZIUM, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace ) Obsah. Obsah Úvod.... Základní údaje o škole..... Základní údaje..... Charakteristika školy..... Školská rada.... Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Personální zabezpečení přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Výsledky vzdělávání Statistika tříd Výsledky maturitních zkoušek Testování Umístění absolventů Aktivity školy Úspěchy žáků Prevence sociálně patologických jevů Závěrečná zpráva o plnění MPP Vzdělávací akce Cíle metodika prevence Další vzdělávání pedagogických pracovníků.... Prezentace školy na veřejnosti.... Výsledky inspekční a kontrolní činnosti.... Základní údaje o hospodaření školy za rok.... Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.... Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty realizované školou a financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Přílohy Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. / Sb. o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci a žáci školy v ní uvedení písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů nebo fotografií.

3 ) Úvod Pár slov z historie školy Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, má za sebou již téměř šedesátiletou historii své působnosti. Pro život člověka to možná již znamená naplnění jeho tužeb a životních plánů, v životě instituce tomu tak být zdaleka nemusí. Začátky Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí spadají do první poloviny 5. let (95), kdy zde byla dekretem školského úřadu zřízena jedenáctiletá střední škola (JSŠ) s dvěma třídami třetího stupně. V roce 96 byly nejvyšší třídy JSŠ (9..) odděleny od povinné školní docházky a vznikla SVVŠ střední všeobecně vzdělávací škola s tradičním systémem humanitním a přírodovědným. Vyučovalo se v pouhých 6 třídách v části budovy bývalého kláštera. Až rok 968 vrátil škole název gymnázium. Bylo už čtyřleté, osmitřídní. Stísněné klášterní prostory proto musela vystřídat budova nová, která se od roku 97 stavěla a dokončovala téměř deset let. Původně plánovaná budova pro osm tříd se postupně rozrostla na dvanáct především v důsledku populačního boomu 7. let. Značná část gymnazistů tenkrát dojížděla z Frýdku Místku. Teprve tehdy okusili naši vyučující samostatné kabinety a žáci i učitelé odborné učebny. Po listopadu 989 nastaly další změny. Zřizovatelem se stalo ministerstvo školství, nabyly jsme právní subjektivitu. V roce 99 byl zřízen šestiletý vzdělávací cyklus. Pád železné opony znamenal zvýšení důrazu na studium cizích jazyků, příchod zahraničních lektorů, poznávací zájezdy do dříve zakázané ciziny či výměnné pobyty. A takto bych ve výčtu změn mohla pokračovat dále. Podstatná ale zůstává současnost školy a její výhled do budoucích let. Současnost školní rok - V současnosti nás každoročně opouští několik desítek maturantů absolventů frýdlantského gymnázia. Myslím si, že odcházejí ze školy moderní, náročné, v níž kvalita výchovného i vzdělávacího procesu zaručuje vysoké procento úspěšnosti při přijetí na vysoké školy (96, %) a dále pak dobré uplatnění v budoucí profesi, v životě. Svědčí o tom bezproblémové zvládnutí společné části státní maturitní zkoušky (výsledky viz dále). V písemné práci z Čj neuspěl pouze jeden student, po odvolání se ke krajskému úřadu mu bylo vyhověno. Pro názornost příklad toho, že naši maturanti ve všech ukazatelích předčili průměrné výsledky všech gymnaziálních oborů v ČR, samozřejmě i maturanty všech středních škol (např. průměrné skóre Aj ZÚ 9,9; Aj VÚ 98,7; Čj DT 85,8; PP 7,9; -> komplexně 79,8... atpod.). Velkou radost jsme měli i z úspěchů žáků v různých soutěžích. Pro názornost opět několik příkladů: bronzová medaile Josefa Svobody na mezinárodní matematické olympiádě ve dnech v Argentině (obhajoba v konkurenci 58 talentovaných mladých matematiků ze zemí světa!),. místo v ČR Lukáše Červenky v SOČ (obor Informatika: Propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými softwarovými balíky),. místo v ČR Veroniky Elisabet Virty v anglické konverzaci a takto bych mohla pokračovat (výsledky soutěží viz dále). Věřím, že od nás odcházejí zároveň žáci nejen odborně zdatní v různých oborech, ale zároveň i osobnostně vyspělí lidé morálně čistí, přímí, zdravě sebevědomí, kteří se v moderní nelehké době budou umět poprat se životem a všemi jeho překážkami. Na uvedených úspěších se samozřejmě podílelo mnoho vyučujících, těm především patří můj dík za to, že jejich povolání nekončí se zvukem školního zvonku. Hodiny odvedené navíc nad své úvazky i týdenní pracovní dobu tito lidé většinou ani nepočítají, dokonce většina z nich

4 o nich ani nehovoří. Snad se státní školská politika a s ní související platové podmínky ve školství v budoucnu změní natolik, že ředitelé škol nebudou muset svým vyučujícím říkat často jen pouhé díky. V personálním složení pedagogického sboru nenastaly ve školním roce téměř žádné změny, jedna vyučující se vrátila z mateřské dovolené a nahradila zastupující kolegyni. Ne pouze lidé, nýbrž i budova a její vybavení procházejí změnami. Je opravena střecha, staré drátěné klece nahradily barevné šatní skříňky, škola má nová plastová okna, nová sociální zařízení, téměř ve všech učebnách nové nastavitelné lavice a židle. Kabinety i učebny jsou vybaveny počítači, notebooky s připojením na internet, dataprojektory zdobí značnou část učeben, přibyly interaktivní tabule, televizory apod. To vše nejen z finančních prostředků zřizovatele, ale i přičiněním našich vyučujících, kteří v rámci projektu vytvářejí digitální učební materiály. Velký dík patří i našim sponzorům těm občasným i těm pravidelným. Velmi kladně hodnotím také spolupráci s občanským sdružením GM klub, jež je tvořeno příznivci naší školy, převážně rodiči žáků. Příkladná je spolupráce s orgány města i se základní školou, s jejímž komplexem budov nejen sousedíme, ale část si jich pronajímáme. Také proto s nadějemi očekáváme novou tělocvičnu, která se v nejbližších měsících začne stavět. Pohled do budoucnosti Po stránce materiální třicetileté budově sice ještě mnohé chybí (nová elektroinstalace, zateplení budovy, modernizace učebny Vv, velká učebna IVT apod.), ale věřím, že postupně najdeme cestu ke splnění těchto hmotných cílů. Počátkem by mohlo být již zmíněné otevření nové tělocvičny a s tím související doplňková činnost, kterou škola prozatím téměř postrádala. Nicméně školská zařízení by měla probojovávat především cíle nehmotné, výchovné a vzdělávací. Přeji si, společně se svými kolegy, aby naše gymnázium v budoucích letech pokračovalo v započatých trendech: aby neslevovalo ze své náročnosti, aby si udrželo zájem studentů a rodičů i v letech silného demografického poklesu, aby tomuto závažnému důvodu podřídilo své plánování, činy i představy. Jedině tak škola nebude stagnovat, nadále si udrží svou existenci v malém podhorském městě (i když se značnou spádovou oblastí) a zároveň snad i po léta budované dobré jméno a pověst. Děkuji všem žákům i zaměstnancům školy za jejich práci ve školním roce. Věřím, že podobné úsilí věnují našemu gymnáziu i v letech následujících, aby mezilidské vztahy i pracovní atmosféra vytvářely co nejpříznivější klima pro další rozvoj školy. Mgr. Marie Čupová, zást. statutárního orgánu

5 ) Základní údaje o škole Úřední název a adresa školy: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace IČO: 6 IZO: 6 Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, RADA KRAJE 8. října 7, 7 8 Ostrava, IČ V souladu s ustanovením zákona č. 57/ Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. / Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni. dubna, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí MŠMT č. j. 69/ ze dne. března. Organizace byla zřízena ke dni. října. Zřizovací listinu vydala. prosince rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/77/ ze dne. prosince (ZL/6/). Dodatek č. : D/ZL/6/ ze dne. dubna ; Dodatek č. : D/ZL/6/ ze dne 9. září 5; Dodatek č. : D/ZL/6/ ze dne. října 9; Dodatek č. : D/ZL/6/ ze dne 5. září. Právní forma: příspěvková organizace Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 6, zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne Cílová kapacita školy: 6 (8 G + 8 G6) Kontakty - telefon: Sekretářka + vedení matriky ekonomka, personalistka, mzdová účetní ředitel zást. ředitele vých. poradkyně metodička prevence 558, ; Adresy pro dálkový přístup: Fax: www stránky: Vedení školy: ředitel: Mgr. Aleš NEZHODA (do. 7. ; od. 8. zástupce řed.) zástupkyně ředitele: Mgr. Marie ČUPOVÁ (od. 8. zástupkyně statutárního orgánu) výchovná poradkyně: PaedDr. Šárka MAGNUSKOVÁ 5

6 Charakteristika školy: Frýdlantské gymnázium sídlí v desetitisícovém podhorském městečku a patří svou velikostí k menším (počet žáků se pohybuje okolo tří set). Od.. 99 jsme právním subjektem. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Jejím hlavním účelem je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Poskytujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou. Organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem předaným zřizovatelem (viz dále). Ubytovací zařízení ani jídelnu nevlastníme. Žáci se stravují v jídelně sousední ZŠ, kterou provozuje společnost Scolarest (nástupce předchozího Eurestu). Stravné pro nižší stupeň víceletého gymnázia činí,5,-- Kč, pro žáky čtyřletého cyklu a vyššího stupně šestiletého cyklu 6,5,-- Kč. Škola má všeobecné zaměření a nabízí svým uchazečům pouze v denním studiu čtyřletý (G) i šestiletý (G6) studijní cyklus. Obory studia: 79--K/ gymnázium, studium čtyřleté 79--K/ gymnázium, studium čtyřleté (už pouze v maturitním ročníku) 79--K/6 gymnázium, studium šestileté Počet tříd a žáků ve školním roce : Denní studium: Večerní studium: Jiné formy studia: Průměrný počet žáků ve třídě: tříd, 87 žáků 8.7 Počet žáků ve školním roce - Šestileté studium nižší stupeň Šestileté studium vyšší stupeň Čtyřleté studium Celkem žáků Pedagogický sbor v tomto školním roce: Počet učitelů: Průměrný věk učitelů: Počet žáků na učitele: 7.75 let.6 Vybavenost školy a její modernizace: Výuka probíhá celkem v učebnách: odborných učebny IVT, hudební síň, učebna Vv + laboratoře (F, CH, Bi); poloodborných velkých (zaměřených na výuku jednotlivých předmětů Ch, Čj, D, Bi, Z, Sv, ZSV, F, M); poloodborných malých (5 učeben pro cizí jazyky). Část výukových prostor máme pronajatých od ZŠ T. G. Masaryka ve Frýdlantě n. O. (zřizovatelem Městský úřad Frýdlant n. O.), a to část tzv. klubů, kde je umístěna výstavní 6

7 galerie školy, učebna IVT, hudební výchovy a také posilovna pro doplnění výuky Tv i pro využití ve volném čase žáků. V pronajatých částech. podlaží sídlí také vedení školy (ředitelna, kancelář zástupce ředitele, sekretariát a ekonomka školy, zároveň i druhá učebna IVT). V přízemních pronajatých prostorách jsou umístěny šatny a učebna Vv. Jídelnu ani tělocvičnu nevlastníme, hodiny Tv se uskutečňují v pronajatých tělocvičnách téže ZŠ, část žáků dochází do hodiny Tv do sportovně relaxačního centra GIFF ARÉNA ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tato komplikovaná situace by měla být vyřešena v nejbližší době stavbou nové tělocvičny. Ve většině učeben už jsou umístěny nové nastavitelné lavice i židle, vlastní (nepronajaté) prostory mají plastová okna. Pro žáky jsou v přízemí k dispozici dva automaty nápojový a na cukrovinky. Na chodbě ve druhém podlaží je umístěna kopírka pro studenty i vyučující. Ve volném čase mohou žáci využít k posezení lavice či židle na školních chodbách nebo se zdržovat ve volných učebnách, popř. i v útulných prostorách žákovské knihovny. Její otevírací doba zohledňuje rozvrh studentů před a po skončení vyučování. V oblasti ICT udělala škola značný krok kupředu. Žáci i učitelé mají zřízeny účty v doméně ve školní síti, ve většině budovy funguje technologie wi-fi. Počítačem nebo notebookem jsou vybaveny všechny kabinety, některé navíc i tiskárnou. Téměř ve všech učebnách je instalován dataprojektor, některé klasické černé tabule byly vyměněny za bílé kovové dle požadavků předmětových komisí či správců učeben. Ve škole máme interaktivní tabuli. Mnohé z těchto moderních pomůcek byly pořízeny s přispěním občanského sdružení GM klub, popř. z výtěžku charitativních sbírek Srdíčkový den, ty pořádáme více než deset let. Největší podíl na vybavení školy má nyní projekt EU peníze školám. Z něj jsme v průběhu měsíce července a srpna dovybavili školu pomůckami v celkové hodnotě 555.9,-- Kč, a to 5 PC, notebooky, 5 tiskárnami, 5 dataprojektory (z nich interaktivním), projekčními plátny, 6 tabulemi, sadami reproduktorů, rekordéry a vizualizérem. Terčem kritiky žáků i jejich rodičů byla sociální zařízení v naší téměř třicet let staré budově. Tento problém jsme částečně odstranili ve školním roce / ( podlaží), zbylá dvě patra v průběhu měsíce července a srpna. Obě etapy stavby byly financovány z prostředků kraje, v první fázi se proinvestovalo cca,6 mil. Kč, v druhé etapě milion (+ více než stotisícový příspěvek sponzora školy). Nyní jsou sociální zařízení pro dospělé oddělena od žákovských, v přízemí je bezbariérová toaleta. 7

8 Ve srovnání s nedávnými lety je modernizace interiéru i exteriéru školy v poslední době viditelná a pro každého návštěvníka na první pohled patrná. Prostory pronajaté, které nejsou v majetku kraje, v tomto směru prozatím bohužel stagnují, nicméně věříme, že město bude v podaném projektu na generální opravu budov a v očekávané dotaci úspěšné. Školská rada Ve školním roce / tvořilo školskou radu (dále jen ŠR) ještě 9 členů: tři z nich volili pedagogové gymnázia, tři náš zřizovatel (MSK) a zbývající tři zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zásady zřizování ŠR při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných MSK se změnily od školního roku /, a to usnesením rady kraje č. 89 z. července. Dle schváleného Doplňku č. došlo ke snížení počtu členů ŠR na základních, středních a vyšších odborných školách z devíti na šest, dále ke změně ve způsobu zajištění návrhu třetiny členů ŠR jmenované zřizovatelem a ke změně zřizovací listiny ŠR. V souladu s pokyny zřizovatele ustanovil ředitel školy volební komisi, aby mohl nahradit stávající členy ŠR, jimž k. 9. skončilo tříleté funkční období. 5. září, tedy v zákonné lhůtě (od ), proběhly volby nových členů ŠR. S výsledky byl seznámen jak zřizovatel (MSK PaedDr. Stanislava Šmídová dopisem ze dne 8.. ), tak i pedagogové, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Ve školním roce / měla tedy ŠR 6 členů: jmenované zřizovatelem: Mgr. Eva Eschingerová, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.; zvolené pedagogy školy: PhDr. Jana Sanitrová, Mgr. Martin Pánek; zvolené zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků: Ing. Radomíra Vargová, Adam Folvarčný. První, ustavující zasedání nově zvolené ŠR se uskutečnilo... Členové byli seznámeni s výsledky voleb (dle přiloženého protokolu). Do funkce předsedkyně ŠR přítomní navrhli Ing. Radomíru Vargovou. Byla zvolena jednomyslně a ujala se vedení schůze. Vyzvala členy k diskusi o výroční zprávě školy. Po zodpovězení dotazů a připomínek ředitelem gymnázia rada výroční zprávu o činnosti školy za rok schválila. Podruhé ve školním roce se ŠR sešla 9. února, tentokrát bez přítomnosti ředitele školy. Hlavním bodem programu této schůzky byla volba člena komise pro konkurzní řízení ředitelů. 8

9 ) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí nabízí již sedmnáct let uchazečům dvě formy studia: pro žáky ze sedmých tříd ZŠ studium šestileté, pro uchazeče končící povinnou školní docházku studium čtyřleté. Obory:. 79--K/6 gymnázium studium šestileté s kapacitou 8 žáků. 79--K/ gymnázium studium čtyřleté s kapacitou rovněž 8 žáků 79--K/ Na škole se vyučuje podle učebních plánů schválených MŠMT ČR č. j. 59/99- ze dne Jsou stanoveny pro čtyřleté studium a skončí v měsíci červnu. Od. září 9 se začalo učit v. a. ročníku šestiletého a. ročníku čtyřletého studia podle nového školního vzdělávacího programu, který v průběhu téměř dvou let tvořili členové pedagogického sboru. Učební plány studium čtyřleté 79--K/ Předmět Český jazyk a literatura. cizí jazyk. cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie a geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova. volitelný předmět. volitelný předmět. volitelný předmět. volitelný předmět Suma I. * x x x x x II. * x x 5 x x III. 5* x x 5 x x x IV. 5* x x x x x x x Součet Poznámka: hodinové dotace předmětů mohou být upravovány v rámci pravomoci ředitele školy. x všechny hodiny dělené * - jedna hodina dělená 9

10 Učební plány podle nového ŠVP pro studium čtyřleté i šestileté 79--K/ (resp. 6) POVINNÉ Český jazyk a literatura. cizí jazyk. cizí jazyk Občanská výchova Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova VOLITELNÉ Součty a..6 a. 5.6 a. 6.6 a. / / / / 5 Poznámky k učebnímu plánu ) Dolní indexy u ročníků označují studijní program: šestiletý (dále G6),.-. čtyřletý (dále G). ) Na nižším stupni šestiletého gymnázia se všichni žáci povinně učí druhý cizí jazyk časová dotace je čerpána z disponibilních hodin ( + ). Z disponibilní časové dotace je rovněž posílen předmět informatika a výpočetní technika (o hodiny) a dále předměty vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda. ) Disponibilní hodiny na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na gymnáziu čtyřletém jsou rozděleny takto: český jazyk a literatura,. cizí jazyk (G6), resp. (G) ). cizí jazyk (G6), resp. (G), matematika 6, vzdělávací oblasti Člověk a příroda (F, Ch, Bi, Z) a Člověk a společnost (ZSV, D) celkem, volitelné předměty. 5) Vzhledem k posílení počtu hodin IVT na nižším stupni G6 se předmět na vyšším stupni nevyučuje a rovněž je nižší časová dotace u G část vzdělávacího obsahu je integrována do dalších předmětů. Blíže k tomu viz charakteristika vzdělávacího předmětu IVT a osnovy. 6) Vzdělávací obsah geologie je integrován do předmětu biologie.

11 7) Výchova ke zdraví je integrovaná vzdělávací oblast v předmětech občanská výchova (G6) a základy společenských věd (G), a to následujícím způsobem: - Zdravý způsob života a péče o zdraví: OV.6, ZSV. (psychologie); - Vztahy mezi lidmi a formy soužití: OV.6 a.6, ZSV. (sociologie); - Změny v životě člověka a jejich reflexe: OV.6, ZSV. (psychologie); - Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: OV.6, ZSV. (sociologie); - Ochrana člověka za mimořádných událostí: OV.6+ cvičný požární poplach x ročně 8) Zařazené kurzy: - týden LVK (lyžařský výcvikový kurz) v.6,.6 a.. - týden STK (sportovně-turistický kurz) v 5.6 a.. 9) Všechny volitelné předměty čerpají časovou dotaci hodiny týdně a jsou nabízeny jako jednoleté nebo dvouleté. Studenti si vybírají v předposledním ročníku studia dva a v posledním další dva. Konečná sestava těchto předmětů záleží na zájmu studentů a možnostech školy. Jedná se o tuto nabídku: - Konverzace a četba v cizím jazyce (anglickém, německém, francouzském nebo ruském) - Literární seminář - Seminář z českého jazyka - Seminář a cvičení z matematiky - Seminář a cvičení z fyziky - Seminář a cvičení z chemie - Seminář a cvičení z biologie - Seminář ze zeměpisu - Seminář z dějepisu - Společenskovědní seminář - Estetická výchova - Informatika a výpočetní technika - Latina Výhled do budoucích let: - zařadit mezi povinně volitelné předměty i španělštinu a italštinu (s návazností na úpravy v ŠVP), jelikož pro tyto obory máme ve škole aprobované vyučující. Pak by mohla být mezi volitelné předměty zařazena i konverzace a četba z těchto jazyků. ) Podle zájmu studentů lze rovněž realizovat jako nepovinné předměty (nečerpají časovou dotaci z RVP) následující obory: - Latina - Pěvecký sbor - Zájmová tělesná výchova Výhledově lze i mezi tyto nepovinné předměty zařadit i španělštinu nebo italštinu (zdůvodnění viz výše).

12 Přehled odlišných názvů předmětů: RVP ZV G6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Výchova k občanství Občanská výchova Přírodopis Biologie RVP G G Matematika a její aplikace Matematika Geografie Zeměpis Občanský a společenskovědní základ Základy společenských věd Hudební obor Hudební výchova Výtvarný obor Výtvarná výchova Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika V uplynulém školním roce bylo ve škole vyučováno celkem 7 hodin týdně, z toho jako povinných, 6 jako povinně volitelných a 6 jako nepovinných a to: zájmová tělesná výchova () a pěvecký sbor (). Oproti školnímu roku došlo ke snížení počtu hodin povinně volitelných předmětů o (v souvislosti s úbytkem jedné třídy). Na gymnáziu pracoval i velmi úspěšný zájmový útvar turistický oddíl Divočáci, který sbírá nejvyšší ocenění na poli celostátním i mezinárodním (ohlasy v tisku viz Přílohy). Vedení školy umožňuje nadaným a talentovaným žákům studium podle individuálního studijního plánu. Velkou pozornost věnujeme výuce mateřského jazyka a matematiky, což dokumentuje zvýšená dotace týdenních vyučovacích hodin v rámci ředitelských pravomocí. V šestiletém studiu se žáci učí ihned od počátku dva cizí jazyky. Naše škola nabízí možnost výběru dvou jazyků ze čtyř anglického, německého, francouzského a ruského. V předposledním ročníku studia v rámci bloku volitelných předmětů si mohou studenti vybrat ještě latinu. Trvale největší zájem je o jazyk anglický. Tato situace je dána tím, že téměř % uchazečů se učilo na základní škole tento jazyk. Zbytek pak má na ZŠ jazyk německý. Francouzština ani ruština se na spádových základních školách nevyučuje. Hodinové dotace jednotlivých předmětů podle schválených plánů jsou podle specifické situace či přání žáků po projednání v příslušných předmětových komisích posíleny o hodiny přidělené v pravomoci ředitele školy. Žákům umožňujeme vybrat si povinně volitelné předměty z bohaté nabídky (viz výše). Tento výběr však bude muset být v příštích letech usměrněn. Počty žáků v jednotlivých skupinách musí být natolik dostatečné, aby přílišné dělení na malé skupinky negativně neovlivňovalo příděl finančních prostředků na NIV (přímé náklady). 5) Přehled pracovníků školy

13 V uplynulém školním roce vyučovalo na škole 7 plně aprobovaných pedagogů, 7 z nich na částečný úvazek. Celkový přepočtený úvazek všech pedagogů činil.95, pravidelných přespočetných hodin bylo celkem 5, což znamená oproti předešlému školnímu roku snížení o 5 nadúvazkových hodin. Přehled předmětů a počtu vyučovacích hodin týdně: Povinné předměty: Předmět Počet vyučujících Český jazyk Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika a výpočetní technika Celkem Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Počet vyučovaných hodin týdně Počet hodin vyučovaných aprobovaně Volitelné předměty: Předmět Počet vyučujících Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář z českého jazyka Informatika a výpočetní technika Konverzace a četba v anglickém jazyce Estetická výchova dějiny umění Celkem

14 Nepovinné předměty: Předmět Počet vyučujících Zájmová tělesná výchova Sborový zpěv Počet vyučovaných hodin týdně 6 Počet hodin vyučovaných aprobovaně Úvazky celkem Na škole pracovalo sedm, od. dubna šest správních zaměstnanců: Zařazení Ekonomka, mzdová účetní, personalistka Asistentka, vedení matriky Školnice + uklízečka Uklízečka Údržbář (do. března ) Celkem do.. Celkem od.. Počet osob 7 6 Úvazek ) Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí při přijímacích zkouškách využilo testů KVIC pro oba typy studia. Uchazeči konali testy z českého jazyka a matematiky. Kapacita čtyřletého studia byla naplněna, ale u studia šestiletého bylo místo plánovaných žáků přijato jen 5 uchazečů. Přijímací řízení do prvního ročníku šestiletého a čtyřletého studia: Studium Přihlášení uchazeči U zkoušek Omluveni Náhradní termín Počet přijatých Na odvolání Druhé kolo Přijato celkem šestileté čtyřleté nevyhlášeno nevyhlášeno 5 Podle předem zveřejněných kritérií přijetí bylo počítačovým programem stanoveno pořadí uchazečů. Byly brány v úvahu výsledky testů u přijímacích zkoušek (9%) a výsledky uchazeče na ZŠ (%). Do. ročníku šestiletého studia bylo přijato celkem 5 uchazečů chlapců a 5 dívek. Do prvního ročníku čtyřletého studia bylo přijato uchazečů chlapců a dívek. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí se ve školním roce nikdo neodvolal.

15 7) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek 7. Výsledky vzdělávání Ve srovnání s předešlým školním rokem se průměrný prospěch značně zlepšil. Na konci školního roku dosáhla škola průměrného prospěchu v šestiletém studiu.7, ve čtyřletém studiu., celkový průměrný prospěch obou typů studia byl.875. Naše škola je pověstná svou náročností, a tak lze dosažený průměr - i přes mírně klesající úroveň znalostí přijímaných žáků - hodnotit velmi kladně. Z 87 studentů školy 9 prospělo s vyznamenáním, 86 prospělo, žáků neprospělo nebo nebylo klasifikováno. Po dodatečných a opravných zkouškách neprospěla jedna žákyně čtyřletého studia. Pro stále trvající studijní problémy jí nebylo povoleno opakování ročníku. Celkově lze hodnotit studijní výsledky vzdělávání příznivě. Důkazem toho jsou jak úspěchy studentů školy v olympiádách a soutěžích, tak i úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy (viz dále). 7. Statistika tříd Ve školním roce měla škola tříd, a to 5 tříd šestiletého studia a 5 tříd studia čtyřletého. Na škole studovalo na počátku školního roku celkem 87 žáků 8 (58 chlapců a 9 dívek) ve studiu šestiletém a 9 (5 chlapců a 86 dívek) ve studiu čtyřletém. Přehled výsledků jednotlivých tříd v obou pololetích školního roku - ukazují následující tabulky:. pololetí: Třída Počet Absence Průměr Neoml. žáků na žáka hodiny. A6. A6. A6. A6 5. A6. B. B. C.B. B Průměrný Prospěli prospěch s vyznam Prospěli Neklasif./ Neprospěli Šestileté studium Počet žáků Absence Průměr na žáka Neoml. hodiny Průměrný prospěch Prospěli s vyznam. Prospěli % 65.5 % Neklasif./ Neprospěli 6/ 5.6 %

16 Čtyřleté studium Počet žáků Absence Průměr na žáka Neoml. hodiny Průměrný prospěch Průměr na žáka Neoml. hodiny Průměrný prospěch Prospěli s vyznam. Prospěli % % Neklasif./ Neprospěli / 9.5 % Škola celkem Počet žáků Absence Prospěli s vyznam. Prospěli Neklasif./ Neprospěli 7 9 5/ % % 7.7 %. pololetí: Třída Počet Absence Průměr Neoml. žáků na žáka hodiny. A6. A6. A6. A6 5. A6. B. B. C. B. B Průměrný Prospěli prospěch s vyznam Prospěli Neklasif./ Neprospěli Šestileté studium Počet žáků Absence Průměr na žáka Neoml. hodiny Průměrný prospěch Prospěli s vyznam. Prospěli % 6.8 % Neklasif./ Neprospěli.676 % Čtyřleté studium Počet žáků Absence Průměr na žáka Neoml. hodiny Průměrný prospěch Prospěli s vyznam. Prospěli.6 % 7.8 % Neklasif./ Neprospěli.79 %

17 Škola celkem Počet žáků Absence Průměr na žáka Neoml. hodiny Průměrný prospěch.875 Prospěli s vyznam. Prospěli Neklasif./ Neprospěli % 67.9 %.8 % Srovnání průměrného prospěchu žáků školy za posledních šest let: Školní rok Průměrný prospěch Rozdíl Z uvedených údajů vyplývá, že klesající trend v průměrném prospěchu se zastavil a celkový prospěch školy má zlepšující se tendenci. Zájem o studium na naší škole stále trvá, ale kvalita uchazečů se mírně horší. Trvalým nedostatkem opakujícím se několik let je vysoká absence žáků. Přesto v uplynulém školním roce nastalo zlepšení. Bylo zameškáno.9 vyučovacích hodin, což je cca o 9 tisíc hodin méně než v roce -. Průměr na žáka je 6.8 hodin. 7. Výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce maturovala jedna třída studia čtyřletého. Všech 8 žáků maturitní třídy uzavřelo v řádném termínu klasifikaci a byli tedy oprávněni přistoupit k maturitním zkouškám. Ty proběhly ve dvou částech: Společná část maturitní zkoušky Ve společné části maturitní zkoušky uspělo všech 8 maturantů, jeden z nich po odvolání proti hodnocení písemné práce. Průměrně dosažené % skóre (žáci, kteří zkoušku dokončili): Předmět Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR ČJ základní CJ základní C J vyšší M základní M vyšší V hrubé i čisté míře neúspěšnosti dosáhla škola %. 7

18 Výsledky komplexní zkoušky z ČJ: Známka Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR Podíl žáků ve skupinách dle dosaženého skóre (v % konajících). Skupiny A, B, C a D tvoří žáci, kteří zkoušku vykonali úspěšně, tj. dosáhli nebo překročili mezní bodovou hranici úspěšnosti. Ti byli rozděleni do čtyř bodových intervalů. Skupinu E tvoří maturanti, kteří mezní hranice nedosáhli. Didaktický test: Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR A B C D E..6 Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR A B C D E Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR A B C D E... Písemná práce: 8

19 Průměrné skóre: Český jazyk Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR Kompl. zkouška Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Škola celkem Čtyřletá G v ČR G v ČR SŠ v ČR AJ základní úroveň AJ vyšší úroveň M základní úroveň M vyšší úroveň Z uvedených přehledů vyplývá, že maturanti našeho gymnázia ve všech ukazatelích předčili jak své vrstevníky ze čtyřletých gymnázií, tak i ze všech gymnaziálních oborů a samozřejmě i maturanty všech středních škol. Výsledky profilové části maturitní zkoušky jsou uvedeny v příloze. Z uvedených přehledů vyplývá, že výsledky maturitní zkoušky lze na našem gymnáziu hodnotit velmi pozitivně. 7. Testování Testování MEC Žáci třídy. B absolvovali testování kvality MEC. Výsledky jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy. Testování PISA Žáci narození v roce 996 se zúčastnili testování PISA, zaměřeného na matematickou a finanční gramotnost a na schopnost žáků řešit mezipředmětové problémové úlohy. Jde o testování celosvětové, výsledky zatím nebyly škole sděleny dle vyjádření dozorující inspektorky by měly být známy asi až v průběhu roku. Testování žáků 9. tříd (popř. odpovídajícího ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia) Jednalo se o celostátní testy, které na naší škole proběhly v měsíci červnu. Výsledky byly dány na vědomí pouze zúčastněným žákům a jejich rodičům. 7.5 Umístění absolventů V maturitní třídě bylo celkem 8 žáků. Z nich 7 úspěšně zvládlo přijetí na vysokou školu přesto jeden student do školy nenastoupil. Jedna žákyně konala opravnou maturitní zkoušku z jednoho předmětu profilové části dosud čeká na výsledek svého přijetí na VŠ. Přehled umístění: humanitní obory 8 žáků technické obory žáků ekonomické obory žáci lékařské fakulty žáci Procento úspěšnosti přijetí je prozatím 96, %. 9

20 7.6 Aktivity školy Naše škola poskytuje nejen dobré vzdělání, ale dává žákům možnost zapojit se i do aktivit s výukou souvisejících. Jsou to: Kulturní akce žáci školy navštívili tři výchovné koncerty, dvě filmová představení, jedno anglické divadlo, jednu adventní hru v kostele. Na konci října připravili angličtináři vtipnou halloweenskou party, spojenou se soutěží o nejlepší masku a o nejhezčí dýni. Akce se u žáků setkala s velkým ohlasem, podnítila nejen jejich soutěživost, ale i fantazii, kreativitu. V předvánočním čase předvedli žáci zajímavou cizojazyčnou Christmas party, kterou zorganizovali a nacvičili někteří členové předmětových komisí cizích jazyků p. Virta, p. Lukša, p. Macurová, p. Rychtářová a p. Říhová. Za součást vzdělávacího a výchovného plánu jsou považovány exkurze. Jsou velmi vhodným doplněním učiva jednotlivých předmětů. Každý měsíc se uskutečnily jednodenní exkurze různého tematického zaměření (např. srub Petra Bezruče, hudební knihovna ve Frýdku-Místku, městská knihovna ve Frýdlantě nad Ostravicí, pivovar Nošovice, muzeum a planetárium v Ostravě, přehrada Šance, rozvodna Lískovec, meteorologická stanice na Lysé hoře, Biocel Paskov, muzeum ve Štramberku a Kopřivnici, okresní soud ve Frýdku-Místku, Památník F. Palackého v Hodslavicích, zámek v Kroměříži, památky Olomouce aj.). Maturitní třídy absolvovaly tradiční podzimní závěrečnou exkurzi do Prahy. Pro třídy. A6,. A6,. B a. C byly v červnu zorganizovány závěrečné školní exkurze do různých míst naší vlasti. Tradiční je organizace předplatného do ostravských divadel, zejména do Divadla Petra Bezruče, které poskytuje předplatné studentské. V uplynulém školním roce tak žáci navštívili her. Škola se rovněž zapojuje do sportovních soutěží. Naši žáci se zúčastnili přeborů v přespolním běhu, kopané, volejbalu dívek i chlapců, krajského kola ve florbalu, v sálové kopané, v sudoku aj. Jednou za školní rok je pro žáky organizován sportovní den ředitele školy. Naši žáci jsou taktéž pravidelnými účastníky vědomostních soutěží a olympiád, např. soutěží v jazykových konverzacích, zeměpisné olympiádě, dějepisné olympiádě, matematické soutěži KLOKAN, matematické olympiádě, biologické a chemické olympiádě, olympiádě českého jazyka aj. (výsledky viz níže). Tři třídy školy se zapojily do charitativních akcí. V uplynulém školním roce byly organizovány tři Srdíčkové dny (výtěžek jde na zařízení dětských oddělení nemocnic v ČR) a tři sbírky pro Adru (viz dále kap. + Přílohy). Na škole pravidelně absolvují souvislou pedagogickou praxi studenti pedagogických oborů. Ve školním roce proběhly dvě praxe a tři posluchačky pedagogického minima na gymnáziu absolvovaly náslechové hodiny. Své akce organizuje i výchovná poradkyně školy. Proběhly např. dvě besedy o vysokých školách (pro maturanty se spol. Sokrates, pro zájemce o studium v zahraničí se spol. Rotary International). Ve spolupráci s PPP ve Frýdku Místku organizuje výchovná poradkyně v rámci profesní orientace žáků profesní testy a testy IQ. Po jejich vyhodnocení následují vždy individuální pohovory s psychologem, zaměřené právě na profesní orientaci žáků předmaturitních tříd. Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně navštěvují také především naši maturanti. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňuje burzy studijních oborů, kterou organizuje Úřad práce ve Frýdku Místku. Jde o náborovou akci, která může podstatně ovlivnit přijímání žáků ZŠ na naše gymnázium. Den otevřených dveří v naší škole probíhá každoročně v měsíci lednu.

21 Na škole pracuje i metodička školní prevence. Tato vyučující zorganizovala např. dotazníkovou akci k prevenci negativních jevů, psychologické testy, besedy na téma S tebou o tobě, Rady začínajícím milencům nebo přednášku na téma Láska ano, děti ještě ne (viz dále kap. 8). Své tradiční akce si organizují i žáci školy. Patří sem např. přivítání prvních ročníků na začátku školního roku (tzv. pasování bažantů ), dále listopadové (Den studentstva) a vánoční zpívání na schodech, Mikuláš ve škole i v ZŠ a MŠ ve Frýdlantě, Náměstí 7. V uplynulém školním roce proběhlo sedm pedagogických rad, tři porady vedení školy, tři setkání s rodiči (konzultace nebo třídní schůzky) a několik jednání s o. s. GM klub. Naše gymnázium vlastní výstavní galerii, ve které se uskutečnilo několik výstav výtvarných prací našich žáků (viz dále kap. ). Součástí výuky jsou i kurzy. Lyžařský výcvik byl ve školním roce - organizován ve dvou turnusech. Pro studenty prvního ročníku šestiletého studia proběhl v Lipové, pro třídy. A6,. B již tradičně v Petříkově v Jeseníkách. Sportovně turistický kurz proběhl jeden pro třídu. B a 5. A6 v Mohelnici. Měl velmi pestrou náplň rafting, cyklistiku, turistiku a sportovní hry. Středem pozornosti studentů, školy i rodičů je výuka cizích jazyků. Tento zájem je podporován mnoha aktivitami, např. zájezdy do cizojazyčných prostředí, partnerskými vztahy s družební školou to vše rozvíjí zájem studentů o cizí jazyky. Na škole působí pěvecký sbor, který připravuje kulturní vystoupení na školní akce a zúčastnil se krajské přehlídky pěveckých sborů (viz dále Úspěchy žáků). 7.7 Úspěchy žáků ve školním roce - Český jazyk Olympiáda z českého jazyka Okresní kolo I. kategorie Klára Sedláková,. A 5. místo II. kategorie Anežka Sanitrová,. A. místo Augustin Žídek,. B 6. místo Krajské kolo II. kategorie Anežka Sanitrová,.A 6. místo Recitační soutěž Okresní kolo Anna Rousková,. A. místo Klára Božoňová,. A. místo Mladý Demosthenes Regionální kolo Klára Božoňová,. A. místo Juvenes translatores - pět studentů získalo čestné uznání za překlad Dagmar Bendová,. B, Pavel Valach,. B, Pavel Walek, 5. A, Tereza Fialová, 5. A, Ivo Saniter,. A

22 Veršujeme jako o život (celostátní internetová literární soutěž v tvorbě limericků - Ostrava) Anna Šafářová,. B. místo Jakub Kantor,. A čestné uznání Stephanie Satinská,. B čestné uznání Literární soutěž o cenu Waltera Sernera Anežka Sanitrová,. A ocenění v národním kole Cemach - soutěž české mládeže v propagaci současného Izraele Kateřina Rečková,. B. místo v národním kole Pralinka lingvistická soutěž Karolína Bretová,. B ocenění v národním kole Marie Hlavačková,. A ocenění v národním kole Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Okresní kolo I. kategorie Martin Baňka,. A. místo II. kategorie Růžena Macurová, 5. A. místo Krajské kolo I. kategorie Martin Baňka,. A. místo II. kategorie Růžena Macurová, 5. A 5. místo Anglický jazyk Soutěž v anglickém jazyce a konverzaci Okresní kolo Veronika-Elisabet Virta,. A. místo Krajské kolo Veronika-Elisabet Virta,. A. místo Celostátní kolo Veronika-Elisabet Virta,. A. místo Francouzský jazyk Soutěž Frankofonní písně Oblastní kolo Nikola Pavloková, 5. A. místo Kateřina Poláchová,. A místo Soutěž ve francouzské konverzaci Krajské kolo Kateřina Poláchová,. A místo

23 Matematika Matematická olympiáda Kategorie A Krajské kolo Josef Svoboda 5. A. místo Celostátní kolo Josef Svoboda 5. A. místo Mezinárodní kolo MO (Argentina. 6. července ) Josef Svoboda, 5. A - bronzová medaile Náboj prestižní mezinárodní česko-slovenská matematická soutěž středoškolských týmů Krajské kolo 5členný tým Seniorů. místo (Augustin Žídek,. B; Přemysl Toman,. B; Lukáš Červenka, 5. A; Josef Svoboda, 5. A; Tadeáš Kmenta,. A) 5členný tým Juniorů 7. místo (Ivo Saniter,. A; Denisa Novotná,. B; Adriana Smilowská,. C; Kateřina Němcová,. B; Martina Procházková,. A) Krajské kolo v oboru matematika a statistika Augustin Žídek,. B. místo Obdržel Zvláštní ocenění za mimořádnou práci v přírodních vědách Celostátní kolo v oboru matematika a statistika Augustin Žídek,. B 5. míst Informatika a výpočetní technika Středoškolská odborná činnost Krajské kolo v oboru informatika Lukáš Červenka, 5. A. místo Celostátní kolo v oboru informatika Lukáš Červenka, 5. A. místo Název práce: Propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými softwarovými balíky Ocenění: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského + širší nominace na zahraniční soutěže Cena České spořitelny Cena Ondřeje Tomka Cena MŠMT Cena Středočeského kraje Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny Bude oceněn mezi nejúspěšnějšími žáky středních škol v MSK ve školním roce / (Ostrava 9. října ) + slavnostní večer v Mahenově divadle v Brně 7. října České hlavičky + televizní medailony oceněných žáků 7.. ). Programátorská soutěž Krajské kolo Augustin Žídek,. B. místo

24 Tělesná výchova Přespolní běh Okresní kolo kategorie dívky Družstvo. místo kategorie jednotlivců Markéta Marcaníková, 5. A. místo Košíková Okresní kolo družstvo dívek. místo Odbíjená Okresní kolo družstvo chlapců. místo Atletika Okresní kolo družstvo dívek. místo Zeměpis Zeměpisná olympiáda Okresní kolo kategorie C Jana Menšíková,. A 8. místo kategorie D Pavel Hrabec,. B 6. místo Čeněk Kraut,. A. místo Biologie Biologická olympiáda Krajské kolo Vojtěch Brlík,. A. místo Chemie Chemická olympiáda Okresní kolo Karolína Šollová,. A 6. místo Dějepis Mladý historik Okresní kolo Jana Menšíková,. A 6. místo Základy společenských věd Filozofická soutěž Nebojme se myslet účast žáků z. B A. Kovářová, D. Bendová, K. Kavková, B. Alexová účast žáků z 5. A T. Fialová, N. Pavloková

25 Estetická výchova - hudební pěvecký sbor: Gymnasia cantant (přehlídka pěveckých sborů gymnázií MSK) Ostrava bronzové pásmo - výtvarná: soutěž Vánoce zima je tady (pořadatelem ŠaK komise při MěstÚ ve Frýdlantě n. O.). místo Klára Božoňová, Pavlína Gavlasová, Lucie Karkošková,. A6 Nejlepší studenti školy (. místo v okrese,.. místo v kraji + národní kola) byli v červnu oceněni starostkou města za výbornou reprezentaci školy a města Frýdlantu nad Ostravicí. Josef Svoboda (viz jeho úspěchy v matematických soutěžích) byl oceněn na krajské úrovni náměstkyní hejtmana Mgr. Věrou Palkovou. 8) Prevence sociálně patologických jevů Závěrečná zpráva o plnění MPP na školách a ve školských zařízeních v roce / Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí 87 Počet žáků školy k.9. Školní metodik prevence (jméno, titul): Máte školního psychologa? Interního nebo externího? Dagmar Pavlisková, Mgr. NE Koho a na jaký úvazek? Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem? (zakroužkujte) Je finančně ohodnocen? (zakroužkujte) NE ANO Má kabinet? (zakroužkujte) S KOLEGYNÍ Máte školské poradenské pracoviště? (zakroužkujte) Máte školský preventivní tým? (zakroužkujte) Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? (zakroužkujte) Kolik žádala? uveďte částku v Kč Kolik získala? uveďte částku v Kč 5 NE ANO NE

26 Vzdělávací akce (besedy, semináře, výcviky) pro pedagogické pracovníky prováděné následujícími subjekty programy z oblasti rizikových forem chování počet zúčastněných pedagogů vzděláván vzdělávání vzdělávání vzdělávání postgraduál vzdělávání í nad 5 do h ní studium hodin hodin hodin hodin PPP KVIC NIDV VŠ jiné Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce za školní rok: Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů krádeže Počet žáků počet žáků Ostatní drogy Počet případů - kouření Agresivní formy chování vč. šikany Počet žáků 85 alkohol případůpočet - neomluven é hodiny Počet žáků celkem počet hodin - počet počet snížená známka z chován í Uveďte výskyt jiných společensky nežádoucích jevů: --- Cíle metodika prevence - Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. Mark Twain. Dlouhodobý cíl - zlepšení klimatu školy. Střednědobé cíle ŽÁCI - sportovní utkání, exkurze, turnaje, výměnné pobyty, kurzy, koncerty, besedy, divadlo, setkávání s absolventy, ples, soutěže, nástěnky, výstavy, prezentace 6

27 PEDAGOGOVÉ - články v regionálním tisku, školení, výměnné pobyty, setkávání se mimo školu posezení, účast na akcích pořádaných žáky RODIČE podpora při organizaci aktivit pro žáky (školní ples, výstavy žáků, koncerty), informace pro rodiče (internetové stránky školy, články o škole a aktivitách žáků v regionálním tisku, nástěnky). Krátkodobé cíle ŽÁCI Sportovní utkání fotbal, florbal, squash, volejbal Turnaje piškvorky, šachy, sudoku Lyžařský kurz. A6,. A6,. B Sportovně turistický kurz. B, 5. A6 Divadlo předplatné do Divadla P. Bezruče (čtvrtek M. Čupová, středa D. Pavlisková); jiná divadla dle nabídky; koncerty Výstavy školní galerie Pasování žáků. ročníků Zpívání na schodech Den studentstva; Vánoce Mikuláš ZŠ a MŠ Frýdlant nad Ostravicí (žáci. ročníku), Dětský domov Čeladná sbírka Studentský ples Charitativní akce PEDAGOGOVÉ - exkurze, divadelní představení, koncerty, sportovní akce vánoční volejbal, fotbal; cyklistický výlet na konci školního roku, vánoční posezení, akce ke Dni učitelů RODIČE - plenární zasedání zvláště rodiče žáků. ročníků, GM klub, třídní schůzky, konzultace, organizace společných akcí pro rodiče a žáky školní ples, výstavy, koncerty METODIK PREVENCE - schůzky s výchovnou poradkyní - čtvrtek - konzultace s vedením školy -. ročníky seznámení se s preventistou - nástěnka preventisty a) Úzkosti, deprese, osamělost b) Drogy a jiné závislosti (netolismus) c) Stalking d) AIDS e) Týrání a zneužívání dětí f) Xenofobie a rasismus g) kontakty na centra pomoci - časopis Prevence a Závislosti a my - spolupráce s třídními učiteli - přednáška s gynekologem. A6;. A6;. B,. C - spolupráce s Dětským domovem Čeladná (Mikuláš, Vánoce, podzimní a jarní soutěže) - spolupráce se ZŠ a MŠ Frýdlant nad Ostravicí (Mikuláš) - spolupráce s PPP Frýdek-Místek - přednáška s dopravními policisty Alkohol a drogy za volantem. B - klima školy opakování testů - přednášky průběžně dle nabídky - spolupráce s odborníky z oblasti sociálně-patologických jevů - příprava adaptačního kurzu pro budoucí. ročníky - konzultační hodiny během pracovní doby - účast na odborných seminářích pořádaných pro preventisty. září Mgr. Dagmar Pavlisková, školní metodik prevence 7

28 9) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Členové pedagogického sboru se v uplynulém školním roce účastnili akcí v rámci DVPP. Jedna vyučující se zúčastnila letní školy chemie. Náplní několika z metodických akcí ještě byla státní maturita: dva vyučující Čj a dvě vyučující Aj absolvovali školení pro hodnotitele ústní zkoušky; vyučující Čj a vyučující Aj prošli několikaměsíčním certifikačním školením Cermatu pro hodnotitele písemných prací (tzv. HOPP); vyučující absolvoval školení pro školní maturitní komisaře. U ostatních akcí DVPP šlo především o metodická školení z různých oborů: cizí jazyky (Aj, Nj, Frj), základy společenských věd, zeměpis, informatika a výpočetní technika, psychologie, právo apod.). Jedna vyučující absolvovala třítýdenní zahraniční stáž z Frj - výuka francouzštiny na anglických školách. Další vzdělávací akce z celkového počtu absolvovaných připadají např. na výchovné poradenství, školení metodiků prevence, popř. na odborářské akce. Během školního roku bylo svoláno 7 pedagogických rad, tři porady vedení školy. Uskutečnily se tři schůzky předmětových komisí a tři schůzky metodické komise třídních učitelů. ) Prezentace školy na veřejnosti Naše gymnázium se velmi dobře prezentuje na veřejnosti. Ve školním roce se uskutečnily tyto aktivity: Studentský ples školy, v pořadí již osmnáctý. Jde o tradiční akci školy. Kapacita sálu kulturního domu (cca míst) opět zdaleka nepostačovala zájemcům. Ples měl dobrou úroveň jak po stránce organizační, tak i společenské. Na přípravě se podíleli studenti 5. A6 a. B, dík patří jim i jejich třídním učitelkám p. Myslikovjanové a p. Rymlové. Finanční výtěžek činil cca 77,,-- Kč byl odveden na účet OS GM klub; odtud budou peníze použity opět jen a jen pro žáky, pro potřeby školy. Před vánočními svátky proběhlo několik akcí školy přebor v sálové kopané, vánoční turnaj školy v odbíjené, předvánoční neformální zpívání na schodech, turnaje v šachu, sudoku a piškvorkách, všechny tyto akce již tradiční. Den otevřených dveří se uskutečnil na naší škole. ledna. Setkal se opět se značným ohlasem budoucích uchazečů o studium i jejich rodičů, popř. učitelů ZŠ. Škola a rodiče Při naší škole pracuje občanské sdružení GM klub, složené z 7 členů, převážně rodičů žáků, popř. z příznivců školy. GM klub sdružuje finanční prostředky z příspěvků rodičů, zisky z plesu a dary sponzorů. Finančně podporuje nákupy pomůcek či literatury, podporuje různorodou činnost žáků (cestovné na soutěže, finanční ocenění žáků pomáhajících škole např. při tvorbě webových stránek apod.), přispívá na vybavení školy (šatnové skříňky). Rodiče se scházejí x ročně, většinou ve dny konzultací či třídních schůzek. Na svých zasedáních zdaleka neřeší jen finanční záležitosti, ale zajímají se i o chod a problémy školy. Často přicházejí ze svých tříd i s návrhy na změny či zlepšení. Pro hlasování např. o vyplácení 8

29 finanční částky využívají i mailového spojení, aby tak urychlili řešení konkrétního požadavku mezi termíny jednotlivých schůzek. Škola a MěstÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí, popř. Město Frýdlant Spolupráce s těmito orgány je velmi úzká a neformální. Jedna vyučující je členkou zastupitelstva města, zároveň pracuje i ve školské a kulturní komisi. Město nám pomáhá i finančně (naše žádosti o granty byly vždy uspokojivě řešeny, suvenýry či propagační materiály věnované odborem ŠKaSV MěstÚ nám často pomohly jako dárky pro naše partnery či hosty. Při některých akcích pořádaných v městském kulturním domě (např. okresní matematická soutěž) nám úřad v rámci grantového systému vypomohl odpuštěním nájemného, šlo-li o vzdělávací (neziskovou) akci. Město pořádá každoročně v měsíci červnu Pohár starostky. Jde o sportovní soutěž žáků základních škol a příslušných ročníků víceletého gymnázia, např. v plavání, stolním tenisu apod. V červnu se naši vyučující Tv zasloužili o pořádání této akce. Ve spolupráci s tělocvikáři z dalších dvou frýdlantských ZŠ pozměnili tradiční skladbu sportovních disciplin tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce zájemců. Pohár starostky dopadl na výbornou, organizátoři tak částečně splatili městu jeho zájem o naše gymnázium, patří jim i dík vedení školy. Galerie školy Gymnázium má v pronajatých prostorách vlastní výstavní prostory, zde byly ve školním roce uspořádány výstavy výtvarných prací žáků: výstava žákovských prací školního roku (září listopad); výstava prací maturantů Mene kekel (listopad leden); Kinetika - výstava žáků.. ročníku (únor duben); Sbírka výstava žáků.. ročníku (květen červen). Žáci vystavovali své práce i v městské galerii zde proběhla výstava výtvarných a literárních prací z frýdlantských škol, spojená se soutěží (viz výše - úspěchy žáků). Charitativní akce Pomoc potřebným je našim žákům velmi blízká, často bývají sami iniciátory různých nápadů, sbírek či pomoci. Ve školním roce uspořádaly žákyně třídy. C tři charitativní akce pod záštitou organizace ADRA. Samy napekly výborné sladké moučníky a slané pečivo, zajistily si předem příslušnou propagaci v rozhlase i na nástěnkách a v tisku (ve Frýdecko-místeckém a třineckém deníku) a prodávaly svým spolužákům či vyučujícím svačinky. Výtěžek z těchto akcí (.665,-- Kč) následně putoval na konto Adry. Další sbírku si žáci organizují na začátku prosince. Nakoupí drobné dárky, hračky či sladkosti a zorganizují mikulášskou nadílku nejen pro své spolužáky, ale např. i pro žáky ZŠ a MŠ ve Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí 7. Svou spoluúčast prokázali naši žáci nedávné absolventce našeho gymnázia, která po těžké havárii zůstala upoutána na invalidní vozík. Kromě finanční sbírky mezi spolužáky i zaměstnanci gymnázia zorganizovali žáci pod vedením p. Lukši a ve spolupráci se ZUŠ Frýdlant n. O. benefiční koncert. Celková předaná částka činila.79,-- Kč. Tento chvályhodný počin, který zorganizovala p. Virta, svědčí o tom, že naši žáci nejsou lhostejní k okolí a že své empatie dokážou projevit sami a dobrovolně. Největší charitativní akcí je celorepubliková sbírka Srdíčkový den, pořádaná občanským sdružením Život dětem. Probíhá třikrát ročně (září, prosinec, březen), její výtěžek pomáhá těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na péči svých rodičů, a to na nákup zdravotnických pomůcek, invalidních vozíků, léčebných pobytů apod. Zakoupením 9

30 produktů pomáhají naši žáci usnadnit život dětem s vážnými nemocemi (dětská mozková obrna, nemoc motýlích křídel, svalová atrofie a dystrofie, celiakie, onkologická onemocnění, autismus a další). Úžasný výsledek sbírky zhodnotila předsedkyně OS ŽD ve svém dopise jako dlouhodobě nejlepší v celém Moravskoslezském kraji. Spolupráce s úřadem práce 6. listopadu se výchovná poradkyně školy zúčastnila s několika žáky burzy studijních oborů, pořádané Úřadem práce ve Frýdku Místku. Náš stánek byl navštíven mnoha zájemci o naše gymnázium. Zmíněná akce by měla pomoci škole při získávání uchazečů o studium u nás. Spolupráce s tiskem, webové stránky školy Škola - její činnost, akce, žáci a jejich úspěchy se pravidelně zviditelňuje v novinách. Jeden z vyučujících byl zvolen za tiskového referenta školy a průběžně zveřejňuje články v tisku, nejčastěji v Mikroregionu Frýdlantsko Beskydy, popř.ve Frýdecko-místeckém a třineckém deníku. Příspěvky do novin zasílají ale i další vyučující, mnohdy i sami žáci (viz Přílohy). Aktuality jsou zveřejňovány také na gymnaziálním webu. Zde návštěvník najde základní údaje o škole, potřebné kontakty, rozvrhy hodin i suplování na příští den, údaje o GM klubu i školské radě, úspěchy školy apod. V této oblasti však spatřuji ještě značné rezervy, aktualizace musí probíhat pružněji, důsledněji, zapojit se musí i další přispěvovatelé. Tento úkol nás čeká ve školním roce. Kultura Kulturní činnost na frýdlantském gymnáziu má letité tradice. Na škole funguje pěvecký sbor, který reprezentuje nás i město, a to i nad rámec regionu. Sboristé vystoupili např. při zpívání na schodech, při slavnostním předávání maturitních vysvědčení v historické Janáčkově síni (při MěstÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí) či na různých soutěžích, přehlídkách nebo koncertech (viz kap. 7 Úspěchy žáků). Pořádají i občasné výměnné sborové akce s pěveckým sborem Gymnázia v Ostrově nad Ohří. Kulturu ve škole podporují či propagují i další vyučující. Každoročně získáme žáky pro studentské předplatné do Divadla Petra Bezruče v Ostravě v roce jich bylo téměř 9!, tj. skoro třetina celkového počtu. Zajišťujeme pro předplatitele i autobusovou dopravu, aby žáci po návratu z divadla stihli spoje do vzdálenějších obcí. Zájezdy do divadel na individuální představení (mimo předplatné) jsou u nás také běžné, pořádají je většinou učitelé českého jazyka nebo cizích jazyků. Ve školním roce se uskutečnilo několik takových jednotlivých zájezdů. Ve škole pracuje také skupinka nadšených ochotníků, jakýsi divadelní kroužek, čítající cca 5 studentů dva vyučující, p. Svoboda a p. Sanitrová, se bezplatně a ve svém volném čase věnují zájemcům o amatérské herectví. Tuto jejich práci považuji za chvályhodnou a smysluplnou. Nacvičují hru Václava Havla Vyrozumění představení dostupné studentům jak svým humorem, tak i tématem. Jde o dílo, které dosud nebylo zfilmováno a které není v poslední době ani na repertoárech divadel. Přínosem činnosti kroužku by mělo být nejen seznámení se žáků s tvorbou Václava Havla, ale i propagace našeho gymnázia v jiných školách, kde divadelní činnost také provozují (např. Frenštát, Ostrava, snad i Kroměříž). Možná, že současní mladí ochotníci vzkřísí po delší odmlce tradici divadelnictví na naší škole.

31 Kulturní referentka školy zajišťuje kulturní představení pro všechny třídy gymnázia. V roce se uskutečnily koncerty, filmová a divadelní představení (jedna hra v anglickém jazyce, jedna adventní hra v kostele). Za zmínku určitě stojí i chvályhodný počin našich jazykářů: před vánočními svátky uspořádali v sále Domova důchodců ve Frýdlantě n. O. tzv. Christmas party program s převažující hudební náplní, a to téměř ve všech jazycích, které se u nás na gymnáziu vyučují. Dík patří nejen samotným účinkujícím, ale především organizátorům akce - předmětovým komisím jazyků. Pořad vhodně doplnilo vystoupení gymnaziálního sboru se skladbami ze svého repertoáru i s písněmi vánočními. Literární činnost studentů stojí v této oblasti na jedné z prvních příček. Celostátní internetové soutěže v psaní veršů (epigramy, limericky) obsazujeme každoročně bohatě, a to jak kvantitativně, tak kvalitativně. Práce žáků posuzují vždy poroty složené z renomovaných českých básníků či prozaiků. Na stupních vítězů stává rok co rok několik našich žáků, mnohokrát i v kole celonárodním, dokonce i na stupních nejvyšších. Daří se i tvorbě prozaické, esejistické apod., každoročně se žáci probojují v některé ze soutěží do kol regionálních či celostátních (viz opět kap. 7 Úspěchy žáků). O literárním nadání našich žáků svědčí i v předchozím roce vydaný sborník literárních prací (Literární všehochuť), který byl výtvarně zpracován také našimi žáky. Sborník bychom chtěli vydávat za pomoci grantu města cca v rozmezí tří let. Výtvarná činnost viz výše (Galerie školy + Úspěchy žáků v kap. 7). Aktivity v přírodovědných předmětech Po přečtení předchozích řádků by se mohlo zdát, že gymnázium zviditelňuje pouze činnost kulturní, tedy úspěchy literární, hudební, výtvarné Opak je pravdou. Úspěchy ve vědách exaktních, v předmětech přírodovědných byly ve školním roce opravdovou chloubou naší školy a přispěly k jejímu zviditelnění a prezentaci na veřejnosti obrovskou měrou (viz opět kap. 7 Úspěchy školy). Výměnné pobyty, poznávací zájezdy, exkurze Družební výměna se severoněmeckým Friedlandem (spolková země Meklenbursko Přední Pomořany) je už tradiční, trvá skoro dvě desetiletí a přesahuje oblast školy, jelikož probíhá i na úrovni obou měst. V zimních měsících (vždy jednou za dva roky) přijíždějí němečtí gymnazisté k nám na lyžařský kurz do Beskyd. Kromě toho zde navštěvují např. rožnovský skanzen, továrnu na výrobu ručních svíček, ostravský Landek. Bydlí v rodinách, stejně jako pak při podzimní návštěvě Friedlandu naši žáci. Ti se mohou těšit nejen na své německé kamarády, ale i na prohlídku Berlína, Drážďan, Neubrandenburgu nebo ostrovu Usedom v Baltském moři. Tato tradiční výměna přináší žákům obohacení v mnoha směrech jazykové zdokonalování (nejen v němčině, ale i v angličtině), poznávání nových míst, památek, ale i navozování přátelství a první krůčky k evropanství. Značný přínos má naše družba s německým Friedlandem i proto, že němečtí partneři poskytují našim žákům dlouhodobé pobyty v německé rodině s docházkou do friedlandského gymnázia. Ve školním roce odjela takto jedna studentka, jedna odcestuje v září a další dva pobyty máme přislíbeny. Tyto nabídky jsou pro německé partnery zcela dobrovolné, žáci pobyt neplatí jsme proto městu Friedland i partnerskému gymnáziu za tuto bohulibou činnost opravdu vděčni. Ve dnech 9.. června podniklo více než 5 zájemců z řad žáků společně se dvěma vyučujícími Aj (p. Virta, p. Lukša) šestidenní zájezd do Anglie. Byl zaměřen na poznávání Londýna a jižního pobřeží (The City of Westminster, Brighton, Hastings, Bodiam Castle, Hampton Court, Stonhenge, Salisbury, Canterbury...). Dalším cílem cesty bylo využití

32 jazykových znalostí žáků, uplatnění při komunikaci v rodinách, kde byli ubytováni. Myslím, že takovéto zájezdy mají svůj smysl tato cesta jej bezesporu splnila. Na konci září dostalo deset vylosovaných zájemců ze tříd. B a 5. A6 mimořádnou příležitost: navštívit Evropský parlament ve Štrasburku, a to na pozvání europoslance RNDr. Pavla Poce. Naši skupinku doplnili ještě žáci středních škol ze Šilheřovic, Prahy, Plzně a Příbrami. Exkurze do Evropského parlamentu všechny nadchla a učinila z pouhých účastníků zájezdu přesvědčené Evropany. Kromě prezentace o EU a diskuse s panem europoslancem Pocem se žáci mohli na chvíli podívat i do jednacího sálu. Mít k dispozici sluchátka, na nichž libovolně přepínáte mezi třiadvaceti kanály (tolik je v tuto chvíli v Evropě úředních jazyků), a sledovat, jak předseda parlamentu Jerzy Buzek dává hlasovat o záležitostech, které se týkají 8 miliónů lidí, to jsou okamžiky opravdu nezapomenutelné! Přidáme-li k nim ještě např. oběd v parlamentní restauraci, vyhlídkovou plavbu po Rýnu či prohlídku historického Štrasburku, není co dodat. Za výsadu, že frýdlantští žáci mohli sedět v evropském parlamentu, patří dík nejen panu Pocovi, ale především organizátorce celé akce p. Sanitrové, vyučující Nj z našeho gymnázia. Harmonogram krátkodobých ( 6denních) poznávacích zájezdů jsme si vytvořili jako čtyřletý cyklus dle plánů tří předmětových komisí (Aj, Nj, Tv a Z). Anglii tak v září vystřídá výměnný pobyt v SRN, posléze Francie či další země dle plánu tělocvikářů či zeměpisců (např. Alpy). Tyto pobyty mohou být jednou za dva roky doplněny jednodenními exkurzemi do Osvětimi, Krakova, Vídně apod. Poznávací zájezd jako závěrečná exkurze maturantů do našeho hlavního města (září ) byl dalším obohacením všeobecného rozhledu žáků. Nejde jen o efekt poznávací, vzdělávací, ale i o kulturní vyžití (divadla, výstavy) a v neposlední řadě i o soužití s kolektivem a prezentaci školy a města na veřejnosti. Výuka v ostatních předmětech je pak doplňována mnoha dalšími jednodenními exkurzemi (viz kap. 7, str. ). Besedy a přednášky V průběhu celého školního roku probíhá na gymnáziu množství různých přednášek a besed: oborových = odborných, organizovaných jednotlivými předmětovými komisemi (těch se ve školním roce uskutečnilo mnoho), např. besedy s rodilými mluvčími v hodinách jazyků, beseda s jedním z dětí Nicholase Wintona, zeměpisné či biologické přednášky (Planeta Země, Zeyferus), besedy (např. s prof. Janem Sokolem) apod.; výchovných, organizovaných např. metodičkou prevence nebo výchovnou poradkyní, např. výchova k rodičovství, k plánované reprodukci, o negativních projevech mládeže apod. (např. S tebou o tobě; Láska ano, děti ještě ne...); informativních, organizovaných hlavně výchovnou poradkyní, např. o studiu na různých typech vysokých škol (org. Sokrates) apod. Pořadatelství soutěží

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více