Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu"

Transkript

1 Návštěva hejtmana Našli granát Aktivity skautů Drásovský taneční klub Tutanchámon Čtverečky Tenis v Tišnově TaeKwon-Do Úspěšná TJJ Lucky Číslo 2 Ročník XVII Cena 8 Kč Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v Tišnově Slavnostní přijetí v obřadní síni radnice Sezóna roku 2008 se obešla (bohudík) bez dramatických momentů i rekordů návštěvnosti. Ta byla dokonce lehce pod dlouhodobým průměrem. Celkově hrad navštívilo na návštěvníků, z nichž si zvolilo některou z prohlídkových tras interiérů. Ostatní registrovaní hosté se spokojili s prohlídkou rozsáhlého venkovního areálu hradu. Ta byla tentokrát obohacena o významnou výstavu, seznamující veřejnost s málo známým hradním parkem. Jeho jádro se rozkládá na jihozápadním svahu hradního kopce, nicméně na něj navazující prvky pokrývají prakticky kopec celý. Výstava seznamovala návštěvníky s historií parku, jeho vývojem i s jeho dnešním, bohužel velmi špatným stavem. Správa hradu věří, že pro návštěvníky parku bylo povzbuzením, že se začalo postupně pracovat na záchraně nejvíce ohrožených částí. V jádru parku pak dále pokračovala zároveň sanace zeleně a čištění od náletů. Foto TTV V pátek 9. ledna navštívil Tišnov nový hejtman JMK Michal Hašek, kterého doprovázel krajský radní pro školství Jiří Janda. První zastávzení regulačních poplatků za občany, které kraj ve svých nemocnicích plánuje od začátku letošního února. Druhým školským zařízeka byla na tišnovské radnici, kde vzácnou návštěvu přivítalo vedení města. Poté v doprovodu poslankyně Zuzany Brzobohaté a místostarosty města Jana Schneidera navštívil hejtman tišnovské gymnázium. Zde se pozdravil s žáky a učiteli a krátce pohovořil o budoucnosti této krajem zřízené střední školy. Další jeho kroky vedly do nemocnice. Po podrobné prohlídce celé nemocniční budovy proběhla diskuse s vedením nemocnice o plánovaných investicích a systému hraním, které hejtman se svým doprovodem navštívil, byla ZŠ na ulici Smíškova. Zde ho ředitel školy seznámil s hlavním problémem, který tuto základní školu trápí. Je to rozdělení žáků do dvou, od sebe asi 800 metrů vzdálených budov a s tím spojené přesuny žáků i vyučujících z jedné budovy do druhé v rámci vyučování.den na Tišnovsku zakončil hejtman Hašek v Domově pro seniory v Předklášteří. Tišnov a Tišnovsko obecně mi je již tradičně velmi blízké, proto jsem Loňský rok na hradě Pernštejně Co čeká návštěvníky v letošním roce Samotná výstava bude pokračovat i v roce 2009, kdy bude navíc rozšířena o popis dalších, vedlejších částí parku a o návrhy na jeho znovuvzkříšení. Výstava je ostatně toliko součástí snah správy hradu o obnovu parku a tyto snahy vlastně propaguje. Až ke konci roku obohatil prohlídku areálu další prvek. V polovině září byl u příležitosti zahájení tradiční výstavy Podzim na Pernštejně hejtmanem JMK Ing. Juránkem slavnostně předán veřejnosti si tuto cestu naplánoval hned z počátku nového roku, konstatoval. I přes znalost místního prostředí si z této návštěvy odnáším mnoho nových poznatků a připomínek, kterým se budu ve své práci nyní věnovat, pokračoval hejtman. Osobně jsem velice rád, že si pan hejtman v nové funkci vybral naše město k takovéto návštěvě jako první. Seznámili jsme ho s připravenými investičními projekty města a také diskutovali na téma některých záležitostí ve správě kraje, jako je další rozvoj tišnovské nemocnice, kvalita krajských komunikací na území města, dopravní obslužnost regionu a podobně, doplnil závěry návštěvy místostarosta Schneider. Encyklopedicky vzato je nuda duševní stav, podmíněný monotónností podnětů nebo vynucenou pasivitou, který doprovázejí pocity omrzelosti, zbytečnosti, nespokojenosti, ztraceného času apod. Ani s jedním z výše zmíněných stavů se ale nesetkáte v tišnovské knihovně. Nevěříte? Poj te se tedy společně s námi podívat, co všechno se v ní událo v minulém roce. velký sál hradní sýpky, zasa-žené v roce 2005 požárem. I když se nepodařilo vzhledem k snížení dotací dokončit kompletní obnovu budovy, byla opravena díky pochopení dodavatele a nadřízených orgánů alespoň tato část. Do konce roku se pak v sále konaly dvě komerční akce a nově pak byla hlavním zázemím již tradičních vánoc na Pernštejně. I v tomto roce bude sál přístupný jako místo výstav a snad i menších koncertů s výjim- (pokračování na str. 2) Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu V knihovně není nuda Jaký byl rok 2008 v tišnovské knihovně? Začněme několika čísly: do knihovny přibylo svazků. Řadu knih knihovna nejen nakoupila, ale i dostala darem od svých čtenářů nebo obdržela z grantu Česká knihovna. Přestože některé notně očtené, nepěkné, neopravitelné či zastaralé knihy bylo nutno vyřadit, i tak si u nás mohou čtenáři vybírat z knih, brožur, CD a 49 titulů časopisů. Do knihovny bylo přihlášeno čtenářů (z toho 855 dětí), kteří si domů odnesli celkem tzv. knihovních jednotek. Mnozí zájemci hojně využívali také přístup na internet, který je v knihovně poskytován na 12 počítačových stanicích. Ti všichni navštívili naši knihovnu během roku celkem x! A to nepočítám stovky vlastně tisíce těch, kteří přišli do knihovny na besedy, přednášky, univerzitu volného času, salonky, dílny a výstavy. Bylo jich A jakéže akce jsme to vlastně připravili? (pokrač. na str. 2) Finanční úřad oznamuje V rámci akce Přijímání daňových přiznání k dani z příjmů za r budou v měsíci březnu upraveny úřední hodiny na Finančním úřadě v Tišnově. Ve dnech od 23. do denně od 7 do 18 hod., pouze v pátek do 15 hod. V tyto dny bude ve stejném čase otevřena i pokladna. Dne budou pracovníci FÚ od 8 do 17 hod. přítomni na OÚ Lomnice, Doubravník a Nedvědice. Plesová sezona Prodejna 4U Banana nám. Komenského 146 Tišnov bižuterie parfumerie kosmetika dárkové zboží Ohlédnutí za rokem 2008 v Maršově Obec se připravuje na akce za desítky milionů korun V loňském roce pokračovala obec v započatých akcích a projektech, které byly rozpracovány z předešlého období. Dokončuje se kompletní a v pořadí již II. územní plán obce. Ke stavebním parcelám u hřiště byl zaveden plyn a sítě, pro novostavby RD v lokalitě Pod Křížkem byl zpracován kompletní projekt pro územní řízení, který řeší všechny sítě, místní komunikaci, vjezd na silnici, stání vozidel, otáčení v dané zástavbě a další povinné náležitosti. Po zastavění zde vznikne nová ulice, zatím s šesti rodinnými domy. Obec vykoupila soukromé pozemky pod hřištěm cca za Kč, byly provedeny stavební úpravy a rozšíření třídy pro 20 dětí v MŠ, na požadavek hasičů byla Našli granát z války V Brusné musel zasahovat policejní pyrotechnik Neobvyklý nález objevili pracovníci při výkopových pracích u objektu zemědělského družstva v Brusné. V zemi totiž ležela nevybuchlá munice. Policisté, které dělníci ve čtvrtek 15. ledna přivolali přes linku 158, zjistili, že jde o granát ráže 76,2 mm z druhé světové války. Munici převzal pyrotechnik Krajského ředitelství PČR JMK. Nikdo nebyl zraněn, nevznikla ani žádná škoda na majetku. Úřad práce informuje Jaké změny čekají občany v letošním roce Od 1. ledna se mění výše a doba poskytování podpory v nezaměstnanosti: První dva měsíce 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku, další dva měsíce 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Strop pro výplatu podpory v nezaměstnanosti nyní činí Kč. Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti: do 50 let 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců. Další významné změny při zprostředkování zaměstnání na ÚP se týkají individuálního akčního plánu. Všem uchazečům o zaměstnání bylo dříve, a je tomu tak i po , umožněno požádat ÚP o vypracování individuálního akčního plánu (dále IAP) na podporu jejich uplatnění na trhu práce. Úřadu práce je však nově stanovena povinnost vypracovat IAP všem namontována další siréna na horním konci obce na budově požární zbrojnice. Dále byla provedena oprava a přeasfaltování komunikací po celé obci. Na některé akce se podařilo se sehnat několik finančně zajímavých dotací. Jednou z nich byla likvidace aleje starých suchých stromů včetně přerostlého křoví kolem silnice do Šmelcovny v místní části na Příhoně a následná výsadba, která se realizovala ke konci roku. Staré poschlé ovocné stromy kolem komunikace trápily již delší dobu občany, především řidiče. Situace se ještě více zhoršila po vichřici, kdy ulámané silné větve způsobily zatarasení této komunikace do Šmelcovny. Problém vyřešili zastupitelé obce tak, že zajistili velký mulčovač, který veškeré křoví včetně zbytků starých stromů rozdrtil. Počátkem listopadu potvrzená dotace z MŽP na novou výsadbu, byla podmíněna provedením nové výsadby ve velmi krátkém termínu asi do 3 týdnů a činila (pokračování na str. 2) Mulčovač odstraňuje přerostlé křoví uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Uchazeči se současně rozšiřuje povinnost poskytovat úřadu práce součinnost nejen při vypracování IAP, ale i při jeho vyhodnocování či aktualizaci anebo neplní-li podmínky v něm stanovené. Pokud tuto součinnost bez vážných důvodů neposkytuje, může být vyřazen z evidence. Stejně tak může být vyřazen i ten, kdo po 5 měsících vedení v této evidenci odmítne bez vážných důvodů nabízenou rekvalifikaci. Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání se nevěnuje od 1. ledna pouze absolventům vysokých škol a fyzickým osobám do 25 let věku, ale i mladým lidem již od 20 let věku. U dávek státní sociální podpory, jsou nejdůležitější změny v poskytování rodičovského příspěvku. (pokračování na str. 2)

2 2 publicistika Knihovna v Kuřimi komunitní centrum města Rok 2008 znamenal pro Městskou knihovnu v Kuřimi zásadní změnu. Zastupitelstvo města schválilo změnu zřizovací listiny a součástí knihovny se tak stal bývalý kulturní dům TOS Kuřim se všemi zaměstnanci. Znamenalo to pro nás nejen rozšíření činnosti o zajištění kultury v Kuřimi, ale především nesmírnou výzvu a zodpovědnost vůči obyvatelům. Vždy kulturní akce jsou pořádány především pro ně a my jsme chtěli uspět. Město Kuřim ve výběrovém řízení přijalo programového pracovníka pro kulturu. Stal se jím známý publicista, dramaturg, moderátor a textař Jiří Brabec. Během prvního roku bylo potřeba udělat si představu o tom, co v Kuřimi jsou lidé ochotni přijmout. Poskytli jsme jim od každého žánru něco a čekali na jejich reakce. Potvrdil se zájem o divadlo především komedie, koncerty interpretů zvučnějších jmen, ale také o dobře připravené výstavy a cestopisné besedy. Aktivity tišnovských skautů Omluva Ve VOXu č. 22 byl dne na základě nám dodaných podkladů zveřejněn článek Co chystají na Malhostovicku?. V tomto článku byl zveřejněn údaj, že stavby zpevnění polních cest realizuje firma SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Tento údaj je nesprávný, nebo SZIF není žádná realizační firma, ale agentura, která zpracovává žádosti o dotace z evropských finančních zdrojů, které mimo jiné podává pozemkový úřad. Jak nám sdělil ing. Grmela ředitel Pozemkového úřadu Brnovenkov, to, že tyto stavby byly vybrány do realizace z evropského programu rozvoje venkova (100% financování z Evropské unie) je jen zásluhou pečlivé a svědomité práce úředníků Pozemkového úřadu Brno-venkov. Omlouváme se tímto Pozemkovému úřadu Brno-venkov. (pokračování ze str. 1) Kč. Vše se časově stihlo a náklady za celou akci od zmulčování až po výsadbu byly asi Kč. Mimo jiné, zastupitelstvo obce odsouhlasilo další velké projekty, na jejichž realizaci by rádo uspělo z dotací z Operačních programů EU a již jsou na ně i podány žádosti. Jedná se o rekultivaci staré komunální skládky asi za 6 milionů a rekonstrukci včetně statického zajištění budovy Obecního úřadu asi za 6,5 milionu. Nejdůležitější a největší akce pro obec je výstavba kompletní ČOV a splaškové kanalizace. Již je vydáno územní rozhodnutí a bude snaha získat i na tuto akci finance. Zde Maršovské tlačí termín, protože již dostali pokuty za vypouštění odpadních vod. I když je zajištěno povolení k vypouštění, to však platí jen do konce roku Finanční náklady na výstavbu ČOV se odhadují na 50 milionů korun a pokud obec získá finance, může hned započít s výstavbou. Skaut (oficiálním názvem Junák svaz skautů a skautek ČR) je jedna z nejpočetnějších dětských a mládežnických organizací v ČR. Posláním skautů je rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich intelektuálních, mravních, sociálních a tělesných schopností a dovedností. Jinými slovy získávají schopnosti potřebné pro život (např. umět si poradit v jakékoliv situaci, spolupracovat, komunikovat mezi sebou atd.). Na činnost skautů v Tišnově jsme zeptali vedoucího střediska Tišnov Libora Novotného, který nám sdělil: Základem naší činnosti jsou aktivity party vrstevníků (nazýváme je družiny) pod vedením stejně starého kamaráda (rádce). Tato parta tráví každý týden společně dvouhodinové schůzky, při kterých se učí práci v týmu, komunikaci či spolupracovat. Pomocí tzv. stezky si plní úkoly, které rozvíjejí jejich dovednosti a schopnosti. Jednou či vícekrát do měsíce několik družin vyráží spolu na jedno či vícedenní výpravu pod vedením plnoletého vedoucího. Celý rok vyvrcholí letním táborem, kde účastníci zužitkují vše, co se naučili v průběhu roku na schůzkách či výpravách. Které akce se pro vás staly už tradicí? Jsou to zábavná odpoledne pro širokou veřejnost s různým zaměřením. Např. loni jsme tuto akci dělali o prvním víkendu v září, Loňský rok na hradě Pernštejně (pokračování ze str. 1) kou komerčních pronájmů, mezi něž budou patřit i pronájmy pro konání občanských sňatků. Správa hradu věří, že celou obnovu budovy se podaří dokončit do tzv. Slavností Pernštejnského panství, při kterých budou využity další části sýpky. K nikterak rozsáhlé ale zajímavé změně došlo v druhé polovině sezóny v rámci prohlídkové trasy A hradního paláce. Prakticky po dvou stech letech byla zpřístupněna hradní cisterna, respektive její ústí na tzv. Tyrolském dvorku. Po vybourání účelové příčky a částečné obnově obrubně se naskýtá impozantní pohled do skalního podzemí hradního paláce a pověstná bizarní členitost hradu byla s návratem k původnímu stavu dále rozhojněna. I zde budou ovšem ještě v tomto roce následovat drobnější úpravy, jako lepší nasvětlení apod. Až na konec sezóny bylo nutno počkat se zahájení opravy střechy na hradní restauraci na prvním nádvoří. Dá se tedy říci, že intenzívní práce na hradě budou vlastně plně zúročeny až v letošním roce. Doufáme, že hrad bude po těžkých chvílích nadále vzkvétat. Z. J. Škrabal, kastelán hradu V letošním roce tedy chceme navázat a nabídneme např. pražské divadlo se hrou Sugar (podle Někdo to rád horké), koncert Pavla Bobka, koncert Evy a Vaška (mimochodem, je již vyprodaný) a další pořady. Jejich nabídku najdete během roku na Po rekonstrukci knihovny, která byla otevřena před rokem, město Kuřim připravuje také rozsáhlou rekonstrukci kulturního domu tak, aby vyhovoval všem současným požadavkům kvalitního kulturního zázemí města (klubovny, menší sál pro různé aktivity, TV studio, bezbariérový přístup aj.) Činnost knihovny tím získává zcela nový rozměr a knihovna se tak stává opravdu komunitním centrem města. Věra Štěpánová vedoucí MěK Ohlédnutí za rokem 2008 v Maršově zaměřili jsme se na pohádky. Účastníci si mohli vylézt po provazovém žebříku do koruny stromu či absolvovat aktivity podle některých pohádek. Další tradiční akcí je přinesení Betlémského světla a jeho napalování všem zájemcům. Setkáváte se i s jinými skauty např. z cizích zemí? Účastníme se mezinárodního setkání skautů po internetu (JOTI), kde si děti mohou procvičit cizí jazyk v psané formě, seznámit se se skauty z jiných zemí a navázat s nimi kontakt. Jaké akce vás čekají v letošním roce? V dubnu okolo svátku sv. Jiří se mohou děti těšit na skautskou pou do Předklášteří, na červen je v plánu noční pochod a o prázdninách nemůžou chybět ani letní tábory. Články a fotky z akcí tišnovských skautů i kontakty na vedoucí oddílů lze najít na webových stránkách (xyz) Úřad práce informuje (pokračování ze str. 1) Od 1. ledna byla nově zavedena další výše dávky rodičovského příspěvku, která činí Kč měsíčně (v tzv. nižší výměře) a je poskytována rodiči, který pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to od 7 do 10 let věku. Musí být však splněna podmínka, že tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách. Pokud nárok na rodičovský příspěvek zanikl před a jsou splněny uvedené podmínky zákona, žadatel si musí na příslušném kontaktním místě SSP podat novou žádost o rodičovský příspěvek. Rovněž se mění povolený rozsah návštěvy dítěte v předškolním (školním) zařízení. Rodičovský příspěvek náleží i v případě, že dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně (povolená návštěva se prodlužuje ze 4 na 6 hodin). Dítě školního věku může navštěvovat přípravnou třídu zákl. školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání bez omezení (ruší se omezení návštěvy ZŠ speciální na 4 hodiny). Zejména z důvodu předčasných porodů se o jeden měsíc prodlužuje Vloupal se do prodejny V noci na se neznámý lapka vloupal do prodejny potravin v Kuřimském Jestřabí. Odnesl si hlavně cigarety a žvýkačky. Škoda je cca Kč. Ve Ž árci hořelo V úterý došlo ve večerních hodinách k požáru hospodářské budovy. Při požáru zasahovala HZS Tišnov a SDH Dolní Loučky. Škoda je Kč. Zloději v Doubravníku V době od 2. do se neznámí pobertové vloupali do čtyř rekreačních objektů v Doubravníku. Škody se zatím zjiš ují. Ukradl auto V noci na ukradl neznámý darebák v Tišnově na ulici Květnická auto VW Golf v hodnotě cca Kč. Chaty lákají V období od 11. do se neznámý zloděj vloupal do rekreační chaty ve Štěpánovicích. Ukradl motorovou pilu, křovinořez a další nářadí. Majiteli vznikla škoda asi Kč. Zloději řádili O víkendu se v Chudčicích neznámý zloděj v noci vloupal do prodejny smíšeného zboží. Po překonání překážek se musel spokojit s potravinami a alkoholem za tisícovku. K tomu vybral pokladnu, v níž byly pouze drobné mince za další tisícovku. Výloha odolala Do výlohy zlatnictví v Kuřimi se chtěl dostat zloděj. Skleněná výloha opatřená bezpečnostní fólií jeho snaze odolala, poberta se k vystaveným šperkům nedostal. I tak je škoda desetitisícová. Bude šermovat? Škodu za Kč způsobil neznámý lapka v Hradčanech. Ze zaparkovaného osobního auta odcizil plátěný batoh s jedním párem šermířských kožených bot, renesančním historickým kostýmem, měděnou prachovnicí na střelný prach a funkční křesadlové pistole. Zloděj se do auta dostal po rozbití zadního okna. (BTK) lhůta pro vykonání volby rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře (2letá varianta) tzn., že volba musí být provedena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů života, popř. 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí. Ke konci loňského roku byla ve Svatoslavi úspěšně dokončena stavba II. etapy kanalizace. V současné době probíhá předávání díla a odstraňování závad a drobných nedodělků obci, která je i provozovatelem vodovodu kanalizace a ČOV. Stavba si vyžádala částku 14,3 milionů Kč. Účastníci kurzu Univerzity volného času VOX 2 Na Zlobici bude živo O víkendu ledna se v přírodním areálu na Zlobici konají Nepálské dny. Pro návštěvníky je připravena výstava Nepál nástroje lidové hudby. K vidění budou fotografie hudebních nástrojů a hudebníků při různých svátcích. Výstava bude doplněna těmito programy: v sobotu 24. ledna se bude od 14 hod. na Kolibě konat Nepálsko české odpoledne s lidovou hudbou. Připraveno je posezení a povídání o nepálské hudbě, hudebnících, hudební ukázky ze záznamu, česká hudba s cimbálkou živě. V neděli 25. ledna ve 14 hod. se bude konat Svátek Mani Rimdu povídání doplněné obrazovou dokumentací z nejvýznamnějšího náboženského svátku v oblasti Khumbu v buddhistickém klášteře v Tengboche. Otevřeno je již od 10 hod. Připraveny budou speciality domácí a nepálské kuchyně. Ve dnech ledna se uskuteční na Zlobici kurz střihačů. Návštěvníci zhlédnou ukázky stříhání ovcí. Začátky v 10 hod. Den otevřených dveří Ve středu 28. ledna se od 13 do hod. koná na ZŠ 28. října v Tišnově Den otevřených dveří. V této době bude škola otevřena nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Návštěvníci mohou projít školní budovu, veškeré třídy a odborné pracovny včetně školní družiny. V hod. proběhne v horní tělocvičně i druhé setkání předškoláků. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (ná) Kanalizace ve Svatoslavi dokončena Celá akce byla rozdělena do dvou etap. I. etapa, která byla dokončena v roce 2001 zahrnovala výstavbu ČOV. Prozatím bylo odkanalizováno 55 % území obce. Stavba byla realizována nákladem 10 milionů Kč. Obec získala dotaci MŽP z programu revitalizace říčních toků ve výši 55 % částky a návratnou finanční výpomoc MF ČR ve výši 30 %. Vlastní prostředky obce činily 15 %. II. etapa byla zahájena v roce Stavba zahrnovala rekonstrukci přípojek cca 200 m, novou splaškovou kanalizaci m, rekonstrukci stávající kanalizace 940 m, novou tlakovou kanalizaci 440 m a překládku deš ových stok 97 m. Dále zahrnovala výstavbu třech čerpacích stanic, které slouží k přečerpávání odpadních vod tlakovou kanalizací z odvrácených částí obce na ČOV. Realizací II. etapy bylo odkanalizováno a napojeno na ČOV 45% zbývajícího území obce. Oprava místních komunikací po stavbě byla provedena v některých částech obce plošně a místy po rýze. Zbývající místní komunikace, které jsou ve velmi špatném stavu, budou obnoveny ve dvou etapách z jiných zdrojů samostatným projektem, s možností čerpání prostředků z EU. Na II. etapu získala obec dotaci MŽP z programu revitalizace říčních toků ve výši 50 %, dotace z fondu ŽP JMK 25 %, zbývajících 25 % jsou vlastní prostředky. V knihovně není nuda (pokračování ze str. 1) Dětské oddělení kromě klasických školních besed pozvalo děti např. na setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem, se spisovateli Pavlem Čechem, Hynkem Jurmanem, Ivetou Lažanskou či Ivonou Březinovou. Představilo také nové nakladatelství Thovt, pořádalo společná čtení a kreativní dílny, uskutečnilo již 5. ročník projektu Knihy mého srdce, zapojilo se do celostátních akcí jako Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu, Týden knihoven nebo Březen měsíc internetu. Ani oddělení pro dospělé nezůstávalo pozadu: s měsíční pravidelností probíhaly cestopisné besedy, každých čtrnáct dnů se skupina seniorů scházela při akcích pořádaných v rámci projektu Salonky, zbyl čas i na setkání nad literaturou nebo na besedu o nejdokonalejším a nejmohutnějším pevnostním systému v historii Maginotově linii. S velkým ohlasem se setkalo rozšíření přednášek Univerzity volného času. Za účasti téměř stovky posluchačů probíhaly čtyři kurzy. Úplnou novinkou v loňském roce bylo pořádání kurzů trénování paměti Ach, ta moje hlava!!!, určené pro aktivní využití volného času seniorů, probíhající každé pondělí. Jejich cílem je podpořit zájem o procvičování mozkových buněk a zvyšování sebevědomí zúčastněných. Ještě si myslíte, že je v knihovně nuda? Pokud jsme vás přesvědčili, že knihovnice opravdu nesedí s nohama v šuplíku a čtou si, přij te se za námi určitě podívat. Nebo alespoň nahlédněte na naše webové stránky Kopřivová vedoucí MěK

3 VOX 2 Taneční klub TJ Sokol Drásov co bylo a co nás v nejbližší době čeká V předcházejícím obdobím byla činnost Tanečního klubu SOKOL Drásov velmi různorodá a úspěšná i když členská základna v současné době není největší. Vyvrcholením celoroční činnosti bylo Mistrovství ČR, které pro náš klub skončilo velikým úspěchem jak v soutěži formací s polkou nazvanou U muziky 4. místo, tak i v individuální párové sou- těži, kde soutěžilo 38 párů z celé ČR. Všechny 4 drásovské páry postoupily mezi 10 nejlepších a jeden se protancoval až do finále. V Chrudimi jsme měli i drásovské fanoušky, z nichž mnozí poprvé na vlastní oči uviděli, jak silná je konkurence, s kterou tanečníci soupeří. Soutěžní atmosféru z druhé strany si TK zažil při organizaci Festivalu tanečního mládí pro JMK. V sobotu 24. ledna se na hotelu Vyhlídka v Lažánkách koná ve 20 hod. Sportovní ples. Hraje skupina Gejzír. Vstupné 100 Kč je slosovatelné. Restaurace Krček Tišnov zve v pátek 30. ledna na Netradiční ples, konaný v sokolovně v Tišnově. Začátek ve 20 hod., k tanci a poslechu hraje oblíbená trojka Pavla Kršky. Předprodej vstupenek za 120 Kč je v restauraci Krček. V pátek 30. ledna se koná ve 20 hod. v sokolovně v Moravských Knínicích Fotbalový ples. Pořádá SK Moravské Knínice, hraje kapela JAMA z Jižní Moravy. Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek s místenkou je v úterý 27. ledna v 18 hod. v hostinci v Knínicích. V sobotu 31. ledna se na hotelu Vyhlídka v Lažánkách koná ve 20 Brněnská hvězdárna představuje Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka (Kraví hora 2) nabízí Pořady ve velkém planetáriu. V lednu ve středu a v sobotu v 18 hod. na programu je Vesmír zázrak stvoření. Od února vždy středy, pátky a soboty v 18 hod. na programu je Saturn. Fantastická výprava k nejpodivuhodnější planetě sluneční soustavy. Pořady pro děti se konají po celý leden a únor vždy v sobotu a v neděli v 15 hod. Připravena je pohádka hou rodičů malé tanečnice, kteří zasponzorovali cestu na Mistrovství ČR do České Lípy se mohli Martin s Luckou těšit ze svého prvního velkého úspěchu, kdy v náročné konkurenci 18. tanečních párů z celé republiky z nichž byli nejmladší skončili na 8. místě. Již tradicí se stalo zorganizování a taneční vystoupení na drásovských krojovaných hodech s boha- Pozvánka na plesy hod. Myslivecký ples. Hraje J-Band. Vstupné 100 Kč slosovatelné. O týden později, 7. února ve 20 hod., se bude konat v hospodě U Orátorů Hasičský ples. Hraje J-Band. Vstupné 50 Kč je slosovatelné. V sobotu 7. února se v Kulturním domě v Železném koná Obecní ples. Hraje STONE, vstupné 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. (ná) připravil pro zájemce kroužky na II. školní pololetí. Plavání a šnorchlování v bazénu v Lomnici, pouze pro plavce, od 7 let. Čt hod. Baobab chovatelský a přírodovědný kroužek, hry, výlety, od 7 12 let, út hod. Jóga pro děti jóga a relaxace pro menší děti s pomocí pohádek a zvířátek, od 6 9 let, út hod. Výtvarka základní i netradiční Není drak jako drak. Vyprávění o dracích s nimiž si hrajeme, o těch, kterých se trošku bojíme i o drakovi na hvězdném nebi. Pořady na hvězdárně pozorování Slunce: o sobotách ve 14 hod. Pozorování hvězdné oblohy: pondělí až sobota v 19 hod. V případě nepříznivého počasí je připraven pořad v malém planetáriu. Za poznáním modré planety čtvrtky v 18 hod. 29. ledna Michael Pokorný: Azorské ostrovy Program Městského divadla Brno Činoherní scéna MěD uvádí: čtvrtek 22.1., pátek , sobota v hod., neděle v 18 hod. a pondělí v hod. Tři mušketýři. Úterý v hod Kumšt, středa sobota Večer tříkrálový. Neděle v hod. Kumšt. Úterý a středa Sluha dvou pánů. Představení začínají vždy v hod. Hudební scéna uvádí ve středu v hod. Cikáni jsou do nebe. Více informací najdete na (fel) Účastnilo se opět více než 600 dětí a mládeže a bylo předvedeno 78 soutěžních choreografií. Součástí festivalu byla i soutěž jednotlivých párů v české polce. V dětské kategorii soutěže s přehledem zatančili Martin Hamřík s Luckou Břenkovou. Další drásovský pár Tomáš Páleník a Míša Rašovská vytancoval pro TK Drásov zlatou medaili i v soutěži juniorů. Záslutým programem pod májou. Bylo i mnoho dalších aktivit např. v Železném vystoupení při bitvě z války severu proti jihu v červnu i folklorní program na podzimních hodech. TK Drásov zajiš oval spolu s TŠ Danza Brno ME mažoretek v Brně. Rok 2009 zahajujeme v lednu a vystupujeme předtančeními na zahájení plesů a různými tanečními ukázkami při společenských akcích. Předtančení je celá řada, máme připraveny slavnostní valčíky, mix standardních tanců (waltz, valčík, tango argentino), aj. Byli bychom rádi, kdyby do řad TK našli cestu noví členové, počínaje těmi nejmenšími. Nemusí mít obavy z toho, že vůbec neumí tancovat proto se přece do klubu chodí. Závěrem nezbývá než si přát, aby drásovské tancování bylo v dalším období alespoň stejně úspěšné jako dosud a poděkovat všem tanečníkům, sponzorům a příznivcům. Jsem přesvědčena, že svojí činností i umístěním na soutěžích dobře reprezentujeme jak zřizovatele TJ Sokol, tak i obec Drásov a v klubu rozumným způsobem tráví volný čas převážně drásovské děti a mládež. Marie Bělušová vedoucí TK Drásov výtvarné techniky pro děti od 7 let, út hod. Paličkování základní techniky, vzorník, obrázky, pro děti od 9 let, po hod. Modeláři modely a stavebnice pro začátečníky i pokročilé od 8 let, čt hod. Počítače pro mírně pokročilé Word, Excel, internet, , práce se soubory, čt hod. Ping pong pro začátečníky i pokročilé od 7 let, út h. a Portugalsko. V únoru jsou připraveny Komponované pořady Jaroslava Lunera. Ve čtvrtek 5. února Albánie země orlů, 12. února Země beze jména, 19. února Island ostrov ohně a ledu. Přednáška v úterý 10. února v 18 hod. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. Velký třesk z pohledu současné fyziky. Výstavy po celý leden a únor vystavuje Jiří Dušek V říši mlhovin. Do konce ledna probíhá výstava Není drak jako drak. Jedná se o nejlepší kresby dětí, vytvořené na Den otevřených dveří 28. října Otevřeno hodinu před pořady ve velkém planetáriu, ve všední dny též od 9 do 12 hod. Info na nebo na tel (fel) kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel LÁZNIČKOVÁ, Eva Milovat je umění Osudy mladé ženy LEVIEN, David Město slunce Napínavý příběh LINDSEYOVÁ, Johanna Zkrocená láskou Dobrodružný román MANSELL, Jill Myslím jenom na tebe Příběh mladé ženy MASON, Carol Tajnosti vdaných žen Milostný román MONYOVÁ, Soňa Matka v koncích Příběh o vztazích mezi matkou a dětmi NETTELHORST, R. P. Sto postav z Bible Seznamte se s biblickými postavami PLAIDY, Jean Královna z Provence Historický román POŘÍZKOVÁ, Pavlína Léto modelky Osudy mladé dívky RANKIN, Ian Důvod k vraždě Detektivní román (ná) Městská knihovna nabízí Dům dětí a mládeže v Tišnově Zrcadélko netradiční mini divadélko, práce s hlasem, pohybem, hudební experimenty, pá hod. Keramika út hod. Informace na tel , Od února je připraven nový kroužek pro dospělé tentokrát pro všechny, kteří chtějí společně zpívat, hrát a znít. Bude se zpívat technikami dvojhlasého alikvotního harmonického zpěvu, kdy pokaždé zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón. Ke hře se použijí nástroje různých národů a kultur (tibetské mísy, kartálky, africké djembe, šamanské bubny, didgeridoo), které spojuje jednoduchost ovládání a zároveň příjemné, zdravotně léčivé účinky hraní. Alikvótní znění je vhodné i pro ty, kteří nic podobného nezkoušeli. Není potřeba umět zpívat, stačí chu znít. Kroužek je každé úterý od hod. ve Slunečním sále DDM. První ochutnávková hodina je s dobrovolným vstupným. Vstupné na dalších hodinách 40Kč/ hod. Hudební nástroje pokud máte vlastní doporučujeme nosit s sebou, případně je možné zapůjčit si přímo na místě. Informace na tel Veronika Juříková. Kam za kulturou v Tišnově V neděli 25. ledna v 15 hod. se v sokolovně koná Maškarní karneval s Harrym. Pro děti jsou připraveny různé písničky, kouzla, tancování nebo soutěže. Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč. V pondělí 26. ledna v hod. se v sále kina Svratka koná divadelní představení Druhá kapitola. Účinkují: David Prachař, David Matásek, Valérie Zawadská, Martina Hudečková. Vstupné je 230 Kč. Na pondělí 2. února v 17 hod. je v sále kina Svratka připraveno divadelní představení pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Hraje Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. Vstupné 80 Kč. Ve středu 4. února v hod. vystoupí v sále kina Svratka Doležalovo kvarteto. Připraven je 6. koncert sezóny 2008/2009, vstupné 120 Kč, studenti 60 Kč. (koko) Jedinečná výstava v Brně V Brně Titanic Hall (Heršpická 9) se koná výstava Tutanchamon jeho hrob a poklady. V přesné kopii hrobového komplexu a v doprovodných expozicích si můžete prohlédnout přes replik předmětů z královy pohřební výbavy a blíže se seznámit se starodávnou civilizací, která vzkvétala na březích Nilu. Výstava představuje Tutanchamonovu hrobku tak, jak ji 26. listopadu 1922, objevil Howard Carter. Návštěvníci se mohou vžít do role Howarda Cartera a znovu objevit skrytou hrobku a velmi podrobně si prohlédnout nejvýznamnější předměty, které byly v hrobce nalezeny. Nikde jinde na světe ani v Egyptě nemohou lidé vidět hrobku a poklady uspořádány tak, jak byly nalezeny při objevu. K vidění je i přesná kopie zlaté masky, jejíž MěK Tišnov pořádá až do konce ledna v prostorách oddělení pro dospělé výstavu Šperky z korálků. Navštívit ji můžete vždy v půjčovní době. Na čtvrtek 29. ledna v 9.30 hod. je v rámci projektu Salonky připravena praktická dílna pod vedením Dany Veselé Keramické ozdoby do květináče. Zájemci si přinesou nůž a váleček. Poplatek za materiál a vypálení v peci je 50 Kč. Akce proběhne v přednáškovém sále knihovny. V rámci projektu Salonky se koná ve čtvrtek 12. února návštěva Domu umění Města Brna. Součástí návštěvy výstavy TRANSFER. All about Academy of Fine Arts Prague bude lektorský výklad, výtvarná dílna a individuální prohlídka všech výstav v Domě pánů z Kunštátu. Výstavní projekt TRANS- FER je pokusem představit současnou českou malbu. Shrnuje malbu v horizontu posledního dvacetiletí, jak se formovala na akademické půdě v rozpětí vztahů učitel a žák: základním tématem výstavy je pomyslné předání tradice v podobě principů, které žáci přebírají od učitelů a jako poselství výrazu je nesou dál. Sraz účastníků je v 8.20 u nádraží v Tišnově. Vstupné na animaci je 10 Kč za osobu, zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo osobně v knihovně. Jamborova galerie zve V galerii v Tišnově se koná výstava Míly Sklenářové olejomalby květinová zátiší. Autorka ztvárňuje především květiny a krajinky na plátno, technika olejomalby ji uchvátila. Její dcera Lenka Singerová se podílí na této výstavě svými obrazy energetické obrazy a mandaly. Pořádá také semináře osobního rozvoje, kde učí automatickou kresbu a mandaly malovat. Má výtvarné vzdělání a věnuje se Poradně pro zdraví a harmonii těla i duše. Obrazy a barvy využívá pro harmonizaci a regeneraci. Výstava potrvá do 5. února. Galerie v Malhostovicích V Libušině galerii se koná výstava Grafika Co je a není umělecký originál. Na výstavě, která potrvá do 4. února si můžete zakoupit drobné grafiky i reprodukce. V pátek 30. ledna se v 18 hod. koná přednáška Honzy Vlasáka Island. V pátek 6. února bude vernisáží v 18 hod. zahájena Výstava fotografií klubu tišnovských fotografů, která potrvá do 4. března. V sobotu 7. února v 18 hod. vystoupí Lomnický sbor Disharmonických amatérů s Recitálem zhudebněných básní Josefa Kainara. Libušina galerie srdečně zve na všechny akce. Otevřeno úterý až neděle od 14 do 18 hod. Jiný čas lze domluvit na tel , info na (koko) KINO Kino Svratka Tišnov Pá So JUNO Jemná komedie Út ANGLICKÉ JAHODY Osudy mladých lidí v srpnu 68 So MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK Třetí díl úspěšného muzikálu Út ONI Film plný napětí Pá MEZI NEPŘÁTELI Skutečný příběh z francouzské koloniální války So ŽENY Jiskřící komedie originál cestoval po světě v osmdesátých letech. Vizuální dojem je podpořen spoustou informací o životě starých Egyp anů na tomto i onom světě. Návštěvníkům jsou k dispozici multimédia a u některých témat i interaktivní prezentace s pečlivě vybranými informacemi o egyptských dějinách a náboženství. Výstava potrvá do 18. března a navštívit ji můžete denně hod. Info na tel nebo na (fel) Klub Sluníčko v Chudčicích zve zájemce na výtvarný večer Rychlokurz pletení ošatek a košíků z pedigu. Akce se koná ve středu 4. února v 17 hod. v KD. Délka kurzu je 2 4 hodiny. Lektorky: M. Munzarová a S. Homoláčová. Cena 20 Kč + spotřebovaný materiál, který bude k zakoupení na místě. Zahrad. nůžky a větší závaží je třeba mít vlastní. Přihlášky nejpozději do 28. ledna na tel nebo na (ná) Výstava fotografií V Domově sv. Alžběty na Žernůvce vystavuje fotografie tišnovský rodák P. Václav Trmač. Výstava má název Čtverečky a potrvá do konce února. (ná) Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17 hod.

4 inzerce VOX 2 cestovní kanceláþ travel club çsad tišnov Jungmannova 754, Tišnov tel.: , fax.: zahájila v prosinci prodej léto 2009 zájezdy pobytové, poznávací, cyklistické, turistické! Dárkové kupony! Prodejna 4U Banana nám. Komenského 146, Tišnov obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Chorvatsko, Španêlsko, Itálie, Francie, Maðarsko, a další státy Evropy autokarem, vlastní dopravou hotely, apartmány, bungalovy, karavany slevy: do až 13% do až 10% Další nabídka CK: poznávací zájezdy po Evropê zimní rekreace v tuzemsku i zahraniçí jednodenní lyžování Výrobce přesných obráběcích strojů přijme pracovníka na pozici AUDITOR Požadujeme: vzdělání VŠ, SŠ ve strojírenském oboru, příp. elektro znalost ISO 9001 zkušenosti s interními audity znalost AJ, NJ není podmínkou dobrou pracovní morálku, pečlivost Nabízíme: motivující platové ohodnocení (13. plat) jistotu a zázemí stabilní společnosti týden dovolené nad rámec ZP příspěvek na stravování, penzijní připojištění TOS KUŘIM - OS, a.s., Blanenská 257, Kuřim, tel.: , Až Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze svého auta, domu, či plotu reklamní plochu! Tel Prodám: dámský kožich dlouhý stříhaný beránek rezavé barvy, šálový límec. Dva dámské pláště hnědé barvy beránek. Zachovalé cena dohodou. Tel Prodám dveře vchodové plastové bílé, rozměr 88 x 200 cm a hnědé 98 x 200 cm vč. rámu. Částečně prosklené, zdobené. Dále plastová okna bílá, dvoukřídlá 150 x 120 cm a 150 x 150 cm a různá jednokřídlá. Nová, z neuskutečněné stavby. Doklad a záruka, možnost splátek. Levně. Dopravu zajistím zdarma. Tel Prodám byt 2+kk v OV v Kuřimi, v klidné lokalitě, ul. Wolkerova, 47m, 3/4 poschodí s výtahem. Byt po částečné rekonstrukci, 2 balkony, sklep, kabel TV, internet. Cena Kč. Tel Prodám elektrické křiš álové lustry, originál výroba Kamenický Šenov, dvě patra žárovek po 12 kusech, výška cca 1,1 metru, průměr 80 cm. Celkem 2 ks. Tel Prodám krásný pánský kožich-dubeňák na výšku cca cm nový. Tel Prodám zimní kola a pneu na VW Passat nebo Škoda Superb, Octavia a vnitřní dělící mřížku na VW Passat. Tel Prodám porcelánový jídelní servis, 276 dílů. Květinový dekor nový. Tel Prodám sušičku Whirpool na 6 kg typ AWZ 7813 nová. Tel Prodám levně starší 3 dílnou skříň, zepředu bílou, boky otapetované světlým dřevem, v. 180 cm, hl. 57 cm, š. 150cm. Tel Prodám dámskou kožešinovou čepici z polární lišky Kč. Tel Têšíme se, že pro Vás pþipravíme pþíjemnou dovolenou! Prodám kožešinu ze stříbrné lišky. Možné jako límec na kabát Kč. Tel Prodám levně skleněný lustr na třech zlatých řetízcích. Tel Prodám krátký ¾ kožíšek mongolský pes Kč. Tel Prodám elektrický psací stroj Olivetti. Cena 500 Kč. Tel Prodám levně dva opletené demižony. Tel Prodám dvojlůžko české výroby s úložným prostorem. Lehací plocha x mm. Rozměr čela x 980 mm. Součástí dvojlůžka jsou stolky s bodovými světly. Tel pouze SMS, zavolám zpět. Cena Kč. Prodám cihly použité ks, cena za 1 ks 3,50 Kč, i jiný tavební materiál zárubně, dveře, siporexové panely 60x240x10, vanu, umyvadlo, podlahový korek, skelnou vatu. Tel Prosíme, aby inzerenti u občanské řádkové inzerce uváděli mimo text inzerátu i jméno a adresu pouze pro potřebu redakce. Autorizovaný servis Škoda v Brně hledá skladníka se znalostí v oboru ND a autopříslušenství Nejlépe automechanik po vyučení. Požadujeme: znalost PC. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na Tel Garáž v centru Tišnova (lokalita v blízkosti Komerční banky; rozměry 6,6 x 3,2 m) k pronájmu ihned Tel

5 VOX 2 inzerce Fas c i n ující pe r s pektiv y pále ná kry ti na CREATO N C R E ATO N AG Zuz a n a Va n ěr ková Odborný por a d ce pr o ČR a SR Vo j tova 6 3 0, CZ Kuřim M o b il: Tel: Fa x: e- m ail: zuz a n a.va n er ato n.de

6 inzerce VOX 2 AUTOSPEKTRUM ACC Hviezdoslavova 3, Brno, Ojedinělá nabídka nových vozů Volkswagen Variant 2,0 TDI se slevou Kč!!! Tel Tel./Fax

7 VOX 2 pro vaši volnou chvíli Vodnář (21. leden 19. únor) Základem každého úspěchu je vždy dobrý nápad, uskutečněný ve správný čas na správném místě. Nebojte se a bu te ve svých jednáních razantnější. Ryby (20. únor 20. březen) Máte vhodný čas pro rekapitulaci uplynulého roku. Dbejte na to, abyste se letos nedopouštěli stejných chyb a naopak nepropásli příležitosti. Skopec (21. březen 20. duben) I když jste workoholik, nesnažte se za každou cenu vše urychlit. Naučte se umět se v běhu zastavit a zkontrolovat situaci. Relaxací a masáží se uvolníte. Býk (21. duben 20. květen) Příznivý čas pro rozhovory s nadřízenými a všemi, které hodláte seznámit se svými plány a představami do budoucna. Partner vás podpoří. Blíženci (21. květen 21. červen) Dávejte si pozor na nevhodné chování k partnerovi, pozor na projevy skrblictví anebo naopak na rozhazování. Nespoléhejte se na š astné náhody. Rak (22. červen 22. červenec) Nad ničím příliš nemudrujte a snažte se být za všech okolností přirození, milí a společenští. Večery prožívejte v soukromí v důvěrné atmosféře Lev (23. červenec 23. srpen) Dostanete-li chu dokončit některé pracovní nebo osobní záležitosti, držte se jí zuby nehty. Bude třeba trpělivosti, nic nelamte přes koleno. Panna (24. srpen 23. září) Budete mít příležitost dobře se pobavit a také něco utratit. Domluvte se s přáteli a jděte si zatancovat. Pozor, nepouštějte se do velkých investic. Váhy (24. září 23. říjen) Dny přejí soustředěné aktivitě, což mohou využít všichni, kdo potřebují dokončit své úkoly. Věnujte více času rodině a dobrým přátelům. Štír (24. říjen 22. listopad) Nespoléhejte se na druhé a nevěřte všemu, co vám kdo slíbí. Máte-li na něčem zájem, musíte po tom jít sami. Řešte vše v klidu bez konfliktů. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Dejte si pozor aby vaší peněženkou neprošel příliš silný vítr. V zaměstnání ani ve financích nedělejte velké změny. Raději si běžte zaplavat. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Pokud máte stále pochmurnou náladu, jistě vám ji zažene fyzická práce. Upečte si dobrou bábovku a vše společně s partnerem proberte u kávy. (BTK) Něco pro zasmání z restaurací Jedovatý pavouk na Květnici Nový druh jedovatého pavouka objevil na jižní Moravě Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. Pavouk dostal jméno Eresus moravicus - stepník moravský. Ve stejné oblasti žije i známý stepník rudý, který je nově popsanému druhu blízce příbuzný a velmi podobný. Toho původně znala věda jako jediný druh středoevropského stepníka. Němečtí vědci v devadesátých letech pak popsali další druh, stepníka černonohého. Řezáč se jej před osmi lety pokusil nalézt v Čechách a na Moravě. V muzejních expozicích ale narazil na stepníky uložené v lihu, kteří neodpovídali ani jednomu z popsaných druhů. Objevený pavouk dorůstá délky dvou centimetrů, přesto unikal pozornosti vědců, protože žije v podzemních norách. Nález nového druhu pavouka je ve střední Evropě jedinečný Jabloně vhodné pro Tišnovsko Šlechtění ovocných druhů, hlavně však jabloní, se od pradávna věnují soukromí šlechtitelé, kteří často vyšlechtí po všech stránkách vynikající odrůdy. Šlechtění vyžaduje nejen odbornost, ale také trpělivost. Tito, dá se říci, nadšenci věnují na svých zahrádkách této práci veškerý volný čas. Vzpomeňme dnes již zemřelého vynikajícího šlechtitele pana Otto Loudu. Byl vyučen klempířem a jeho odrůdy jabloní Rubín, Šampion, Melodie a Jonalord, jsou oblíbené nejen mezi zahrádkáři na Tišnovsku, ale v celé Evropě ba i v zámoří. Chtěl bych dnes všechny pěstitele a zahrádkáře seznámit s dalším a Stepník moravský byl již zařazen do Světového katalogu pavouků. Stepník moravský je jedním z největších, nejpestřejších a zároveň nejjedovatějších pavouků ve střední Evropě. Jeho kousnutí má podobné účinky jako hadí uštknutí a může způsobit několikahodinovou horečku, provázenou bolením hlavy. Případný střet s tímto druhem pavouka v přírodě není příliš reálný. Není potřeba mít z otravy tímto pavoukem strach, pravděpodobnost kousnutí je mizivá. A to nejen pro jeho vzácnost a život v podzemních norách, ale i proto, že nebývá agresivní. Hrozbu pro člověka navíc představuje jen samička, sameček totiž nekouše. Ale slyšel jsem o dítěti, které po kousnutí tohoto pavouka zemřelo, upozornil na nebezpečí Řezáč. Stepník byl objeven např. na Pálavě u Mikulova, v oblasti Bze- V restauraci se nakloní číšník k hostu a důvěrně mu šeptá: Doporučuji vám naší specialitu skřivánčí paštiku! Cože? Vy děláte ze skřivanů paštiku? A kde jich tolik berete? To je tajemství kuchaře. Ten to skřivánčí maso míchá s koňským. A v jakém poměru? Tak půl na půl na jednoho skřivana jeden kůň! Pane vrchní, pivo není k pití, polévka je studená, roštěnka není k jídlu, zavolejte mi vedoucího! Lituji, pane. Před chvílí odešel na oběd naproti do restaurace. Povídá stálý host vrchnímu číšníkovi: Máte nového kuchaře, vi te? Jak jste to poznal? Vidím na talíři neznámé otisky prstů! Pane vrchní, ta polévka chutná jako špinavá voda a biftek jako smažená prachovka. Zavolejte kuchaře! Je mi líto, kuchař je nemocný a zastupuje ho uklízečka.... neckých písků nebo na kopci Květnice u Tišnova, který je nejsevernějším místem výskytu tohoto druhu. Samci stepníka se vyznačují výstražným černočerveným zbarvením připomínajícím berušku. Výrazně větší samice jsou oranžovočerné. Jedná se o ochranné zbarvení, které má zahnat chutě ptákům. Stepník moravský je pozoruhodný i svým způsobem života první potravou mlá at se stává jejich vlastní matka. amatérským šlechtitelem, za nímž jsou již vidět úspěchy v jeho práci a protože je středních let, tak v budoucnu o jeho novošlechtění ještě hodně uslyšíme a vyzkoušíme si je na svých zahrádkách. Mám na mysli pana Petra Kumštu z Votic u Benešova. Krajina v níž bydlí a šlechtí je pahorkatina m.n.m., tedy kraj podobný většině tišnovského regionu. Tamní oblasti vévodí hora Blaník. Proto také jeho zatím nejlepší zaregistrovaná odrůda povolená k množení si nachází cestu do našich zahrádek a jmenuje se po této bájné hoře. Blaník je zimní odrůda, pocházející z křížení Florina x Šampion. Je rezistentní ke strupovitosti, takže se dá pěstovat ekologicky. Protože roste dosti bujně, je vhodné s tím počítat a do malých zahrádek ji vysazovat na málo vzrůstných podnožích typu J-TE-E a J-TE-H, popř. M9. Kde je dost místa, tam dobře plodí i na A2. Plody jsou poměrně velké, žlutá barva je překryta rozmytou červení. Dužnina je příjemně chrupavá a chu vynikající. V dobrých sklepech vydrží až do března. Další odrůda, povolená k množení, se jmenuje Fany. Jejími rodiči jsou Šampion a Jonathan. Roste také poměrně bujně, možná trochu méně než Blaník. Je jen středně odolná proti strupovitosti a padlí. Velké plody mají žlutozelenou barvu, překrytou červeným žíháním. Dužnina má přijatelnou navinule sladkou a aromatickou chu. Sklízí se podle polohy a počasí asi v polovině září, skladovat se dá do ledna, z vyšších poloh regionu a v dobrém sklepě i do února. Pan Kumšta má ve státních odrůdových zkouškách další nové odrůdy, sledované odborníky zatím pod pracovními čísly. U některých novinek proběhne registrace ještě letos, takže se máme na co těšit. Jen aby se našlo mezi školkaři dostatek dobrých množitelů a stromky byly běžně ke koupení. (JoZa) Křížovka o soudek KLUB PÍSMENO UVINOUT POLÉVKOVÝ KNEDLÍ EK SLUNCE 1. TAJENKA OTA (DOM.) POHYB VZDUCHEM NÁZEV HLÁSKY R UZAV ENÁ SPOLE- ENSKÁ SKUPINA ISTICÍ PRÁŠEK 2. TAJENKA VÝSPA A SICE ZKR.KLUBU ATLET SHLUK ROSTLIN Sponzorem křížovky je Pivovar Černá Hora, výrobce výborného piva a nealko nápojů. Poslední novinkou je borůvkové pivo Modrá luna. V roce 2009 jsme připravili pro luštitele seriál Malý kurz brněnského hantecu. Najdete ho vždy u křížovky o soudek. A nyní ke křížovce: Voskáč není vosková svíčka, nýbrž... (1. tajenka) a... (2. tajenka) není hudební nástroj, ale hlupák. NÁ ADÍ LEN. MLÁD. ORGANI- ZACE Pomazánka pokaždé jiná Pomazánky se s nejrůznějšími obměnami dají připravit téměř ze všech potravin, stačí trocha fantazie. Přinášíme vám několik tipů na slané nebo zapečené. V tomto zimním období k teplému čaji přijdou jistě vhod. Dobrou chu! Sýrová pomazánka: 10 dkg sýra (ementál, eidam), 1 tavený sýr, 1 cibule, 1 3 lžičky kmínu, 10 dkg másla, sůl, zelená petržel. Utřeme máslo s taveným sýrem, přidáme nastrouhaný tvrdý sýr, nadrobno nakrájenou cibuli, kmín, sůl a sekanou petržel. Dobře promícháme a mažeme na housky. Můžeme ozdobit ředkvičkami nebo rajčaty. Lososová pomazánka: 1 lososová konzerva, 1 citrón, 10 dkg majonézy, špetka cukru, sůl. Lososa rozmělníme na kaši, přidáme majonézu, ochutíme solí, cukrem a citrónovou š ávou. Mažeme na chlebíčky nebo podáváme na talířku se slaným rohlíkem. Zapečené houstičky s celerem: 10 dkg tvrdého sýra, ½ celeru, 10 dkg másla, 1 citrón, sůl, ½ veky. Plátky veky pomažeme máslem, posypeme hustě strouhaným sýrem a strouhaným syrovým celerem, zakapeme citrónem a v troubě prudce zapečeme. Nesmíme připálit! Topinky se sýrem: chleba, 10 dkg másla, 2 lžíce hořčice, 15 dkg tvrdého sýra, sůl, pažitka. Z másla, hořčice a soli utřeme pomazánku a namažeme na chléb. Posypeme strouhaným sýrem a pažitkou a prudce zapečeme. Podáváme horké k čaji nebo k pivu. OLD ICH (DOM.) SPZ OKR. KLATOVY OTEC (ZAST.) CITOSL. ZIMY SPZ OKR. KARLOVY VARY OBD LÁVAT POLE OLGA (DOM.) DRUŽICE IDLO ZRAKU BLÍZKÁ KRAJINA VOZÍK SITUACE SKLÁDACÍ CYLINDR PREZIDENT ERIKA (DOM.) MENŠÍ DOBYTEK ZNA KA ASTATU NALÉVAT VEJCE (ESP.) SPZ OKR. BRUNTÁL ZNA KA AMERICIA UKOUTI ST.ZN. S. LETADEL DRAVEC! NOVINKA! MODRÁ LUNA borůvkový ležák 2 ZAVAZOVAT NA UZEL Malý kurz brn nského hantecu Voská není vosková sví ka, nýbrž (1. tajenka) a (2. tajenka) není hudební nástroj, ale hlupák. Bylinky pro dobrou náladu V minulém čísle VOXu jsme vám představili dobromysl oregano. Dalšími bylinkami, které nám přináší dobrou mysl a náladu jsou: Heřmánek pravý (Matricaria recutit) Heřmánek je jednoletá, košatá bylina, kvete od května do září. Cílem sběratelů jsou květní úbory, charakteristické svou vůní a hořkou chutí. Heřmánek je silně antibakteriální a protizánětlivý. Jeho výtažky působí při žaludečních či střevních křečích, nadýmání, říhání, pomalém trávení a plynatosti. Zevně se používá při podráždění očí a k ústní hygieně. Příznivě působí na náladu i vzhled. Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 2. února. Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. Tajenka z minulého čísla zněla:... právě se obrátil vítr. Ceny věnované Městským úřadem Tišnov vyhrávají P. Bočková, Sejřek; M. Štouračová, Běleč; V. Waldsbergerová, V. Bítýška Ceny jsou připraveny v tišnovské prodejně 4U BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle květinové síně). Nezapomeňte v lednu na zahradu V tomto období můžeme již v teplé místnosti vysévat hlávkový salát. Sejeme v odstupu několika týdnů, v poměru ke spotřebě. Budeme tak mít salát stále čerstvý. Vysévat můžeme i jednoleté letničky. Choulostivé rostlinky chráníme před přímým sluncem. Nezaléváme, pouze kropíme. Při silném mrazu odvážeme šlahouny ostružin, položíme je na zem a přikryjeme slámou. Na jaře šlahouny opět přivážeme. Typickou zimní rostlinou je černý kořen. Na záhon dáme slámu a přikryjeme ji zahradní Rostlinný svět a my Pomohou nám stromy pochopit lépe sami sebe? V pradávných kulturách byly stromy obdarovány pozemskou mocí a kosmickými silami a spojeny s osudem člověka. Keltové usuzovali, že každý člověk se povahou podobá nějakému stromu a stvořili zvěrokruh, dnes zvaný jako keltský nebo galský. Osobě narozené v určitý den přisoudili konkrétní strom, jehož magický vliv přetrvával vždy po dobu deseti dnů. Proto se v průběhu jediného roku setkáváme s vlivem určitého stromu vícekrát. V každém čísle VOXu Z heřmánku se vyrábí pro jeho tmavě modrou barvu oblíbený modrý heřmánkový olej. Kozlík lékařský fólií. Z písčité lehké půdy můžeme černý kořen snadno a rychle vytáhnout. Pokud máme v truhlících vřesovištní rostliny, které v zimě kvetou, musíme je pravidelně zalévat. Za mrazu musíme být však opatrní a raději nezaléváme. Vrstva rašeliny chrání rostliny a udržuje vlhkost substrátu. K zakrytí rostlin citlivých na mráz se hodí lépe větve smrkové než jedlové, protože při postupném opadávání jehličí si rostliny zvykají lépe na změnu teploty vzduchu. najdete konkrétní strom pro dané období. 25. ledna 3. února a 26. července 4. srpna: Břeč an Zrozenci v tomto znamení mají energetický životní styl. Dokáží se skvěle přizpůsobovat situacím jak v zaměstnání, tak v osobním životě. Díky tomu velmi často dosahují úspěchu. O slávu a peníze jim nejde, chtějí být hlavně š astni. Tito lidé milují jednoduchost a inklinují k přírodě, rádi sní a neradi se dostávají do konfliktů. V lásce jsou věrní. Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) Kozlík lékařský je cm vysoká rostlina. Najdeme ho ve vlhkých listnatých lesích, křovinách nebo v příkopech. Kořeny kozlíku mají pozitivní vliv na centrální nervový systém. Odvar nebo čajová lžička drceného kořene se po 24hodinovém výluhu pije jako sedativum při nespavosti, úzkostech, depresích, bolestech hlavy, střevních křečích a vyčerpání nervů. Kozlík lékařský se kdysi přidával do lektvarů lásky. Čarodějnice nazývaly tuto bylinu kočičí prackou.

8 Rok 2008 v TJJ LUCKY Drásov Zlomový rok díky úspěšné organizaci Mistrovství světa a Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži TJJ LUCKY Drásov se v době stala organizátorem Mistrovství světa ve voltiži a Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži. Místem konání se stalo brněnské výstaviště. Tento závod se stal jedním z velmi důležitých momentů pro jezdecký sport, protože se Mistrovství světa v jezdecké disciplíně poprvé v historii konalo v ČR. Také se poprvé v historii spojilo MS a ME juniorů. Ukázalo se to jako velice dobrý krok, protože mladí závodníci mohli být takto přímými účastníky MS a vidět tak ty absolutně nejlepší závodníky na světě. Celkem se MS a ME juniorů zúčastnilo přes 600 členů závodních týmů z 25 zemí světa. V pavilonu Z brněnského výstaviště bylo ustájeno 130 koní závodníků a přes 60 koní účinkujících v doprovodných programech. Celé mistrovství bylo každý Mistr světa 2008 Petr Eim Bučovice potvrdily roli favorita V sobotu byl v Drásově volejbalový svátek. Do haly při ZŠ přijel vedoucí tým II. ligy mužů Sokol Bučovice a bylo se na co dívat. Zaplněná hala s výbornou diváckou kulisou a k tomu volejbal nejvyšší druholigové úrovně. Hosté v základní sestavě s Dubšem, Sekaninou, Jelínkem, Zajíčkem či Chromým dokazovali, že jim první příčka II. Na Klínku se lyžuje Lyžařský areál Klínek v Předklášteří je v provozu. Vlek o délce 500m nabízí sjezdovku červenou den doprovázeno bohatým programem. Bylo zahájeno galavečerem Sólo pro koně, konal se velmi podařený Národní večer. V tomto večeru se nejvíce ukázalo, jak se dokáží tito mladí závodníci a nejen oni bavit společně, bez rozdílu z které země pochází a bez rozdílu jestli jsou mistři světa, či teprve se svojí reprezentační kariérou začínají. Nad očekávání celého organizačního týmu dopadla akce na výbornou. Pochvalu jsme získali nejen z České jezdecké federace, ale zejména mezinárodní federace mistrovství velice kladně hodnotila. Nejen oni, ale i závodníci a diváci označili toto mistrovství za jedno z nejlepších v historii, které se bude jen velmi těžko překonávat! O velmi emotivní konec se postarala závěrečná soutěž mužů, kde jsme pro ČR získali historicky první medaili a to hned zlatou. Mistrem světa se stal Petr Eim. Byla to ale především obrovsky nákladná akce, která se mohla ligy právem patří. Drásov podal dobrý výkon a v některých fázích obou zápasů byl i lepší, ale na vítězství to nestačilo. Bučovice zvítězily 3:2 3:1 a upevnily si tak vedoucí postavení. Drásov zůstal čtvrtý a v sobotu 21. ledna zajíždí k derby do Střelic. V domácím prostředí se muži VS Drásov svým příznivcům opět TaeKwon-Do v novém roce Jihomoravská Škola TaeKwon-Do Sam-Il, působící v oddílech Sokol Bystřice n/p., Sokol Doubravník, Sokol Čebín a Drásov, se velmi dynamicky rozvíjí a je aktivní i na poli republikových soutěží, turnajů a seminářů. Pro letošní rok jsou plánovány další zajímavé akce: 21. března 2. Jarní turnaj v Čebíně (bez rozdílu asociací - open), června Soustředění TKD Zubří, 31. října 2. podzimní turnaj v Tišnově (bez rozdílu asociací - open). Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim vzácným hostům, kteří nás navštívili, věnovali nám svůj čas a kteří nás učili a předávali nám své zkušenosti a znalosti. Děkujeme a těšíme se na další setkání. Pavel Cigáň (480m), modrou (550m) a zelenou (630m).V areálu je Lyžařská a snowboardová škola. Zájemci se mohou občerstvit v bufetu. I na letošní sezónu připravili majitelé několik akcí. V sobotu 31. ledna se bude konat Diskotéka na lyžích s karnevalem. V době uzávěrky VOXu zatím nebyl znám přesný čas akce, detaily najdete na webových stránkách V únoru se mohou zájemci těšit na Závody v obřím slalomu a v březnu na Karneval na lyžích. Otevřeno je během týdne hod., o víkendu 9 20 hod. Info na tel (xyz) zvládnout pouze za pomoci sponzorů a poskytnutí dotací. Věříme, že se tak rok 2008 stal nejen pro českou voltiž zlomovým rokem. Doufáme, že tato krásná disciplína, které se věnují hlavně děti a mladí lidé, získá ještě větší podporu, kterou potřebuje, aby se mohla stále více rozvíjet. Otevřely se také velké možnosti, pořádat jezdecké akce na světové úrovni, které budou určitě přínosem pro jezdectví a celou ČR. V roce 2008 jsme dokázali, že nic není nemožné. Petra Cinerová SPORT Finišují soutěže 1. poloviny Dvěma koly pokračovaly soutěže ve stolním tenise na Blanensku. V OP II. Sokol Rohozec A nejdříve v 9. kole v pátek 9. ledna v domácím prostředí nečekaně vysoko porazil celek Veselice A 15:3. Body: Suchomel J. 4,5b., Pavlů M. 4,5b., Suchomel M. 4b, Matoušek M. 2b. V 10. kole v pátek 16. ledna opět v domácím prostředí zvítězil nad Zbraslavcem C 13:5. Body: Pavlů M. 4b., Matoušek M. 4b., Suchomel J. 3,5b., Suchomel M. 1,5b. Těmito dvěma povinnými vítězstvími si upevnil vedoucí místo v OP II. před posledním kolem 1. poloviny. V OP III. Rohozec B v 9. kole vyhrál důležitý zápas ve Křetíně C 11:7. Vzestup formy navíc potvrdil ve Vysočanech C, kde vyhrál Rohozec vysoko 14:4. Těmito vítězstvími se posunul na 6. postupové místo do první šestky. V OP IV. Rohozec C dokázal doma vysoko porazit Bořitov B 14:4. V 10. kole sice v neúplné představí poslední lednovou sobotu 31. ledna bude v drásovské hale hrát další z favoritů II. ligy SK UP Olomouc. Utkání se hrají v 10 a ve 14 hodin a lze očekávat opět výborný sportovní zážitek. (ond) Akce ve sportovní hale Tišnov So basketbal ženy Tišnov Ž ár VOX 2 Házenkáři začali zimní přípravu Tenisové turnaje v Tišnově V nafukovací tenisové hale na Ostrovci uspořádal Sportovní klub Tenis Tišnov již dva turnaje. Jako první zahájili zimní sezónu starší žáci v termínu a o měsíc později na dvou zakrytých kurtech předváděli svoje tenisové umění dorostenci. Na obou turnajích jsme mohli porovnat, jaký je rozdíl jednoho či dvou let věku hráčů, v přesnosti a razanci úderů. Ti nejlepší ve svých kategoriích však předváděli vynikající tenis a obě finálová utkání měla vyrovnaný průběh. Žonglování na ledě je název akce, která se bude konat v pátek 6. února na kluzišti na Nových sadech v Brně od do hod. Akci připravil Cirkus LeGrando první dětský cirkus v ČR, mobilní pobočka Lužánek střediska volného času. Stejní organizátoři připravili akci i v předchozích letech na Římském náměstí a na Kraví hoře, jedná se o šestý ročník. Na akci je zvána široká veřejnost a zvláště děti a mládež, kteří mají zálibu v dovednosti jménem žonglování či se o ni jen zajímají. Právě pro ně je připraven zábavný program se soutěžemi o drobné ceny. Je to ojedinělý pokus spojit tyto dvě zdánlivě nesouvisející disciplíny bruslení a žonglování, již tak náročné na koordinaci pohybů. Při soutěžích nebude nouze o zajímavá čísla, takže na své si jistě přijdou i diváci. Žonglování na ledě je zahrnuto do soutěže Akce L 60 k šedesáté sezóně Lužánek. Brusle je potřeba vzít s sebou, bruslení je pro každého zdarma, základní žonglérské pomůcky v omezeném množství zdarma k zapůjčení. Pro další informace kontaktujte: MgA. Konrad Heczko, tel , mob , Plavecký areál zatím bez dotace z EU Podle posledních informací nedostalo město Město Kuřim dotaci z EU na projekt Plaveckého areálu Kuřim. Rekonstrukce stávajícího plaveckého areálu je přitom naplánována od dubna 2009 do října Celkový rozsah prací by měl odpovídat částce Kč. Část financí by mělo Gratulace tišnovským basketbalistkám sestavě těsně prohrál 7:11 s Veselicí B, ale stále drží pěkné 4. místo v tabulce OP IV. Všechny soutěže čeká poslední 11. kolo 1. poloviny, pak se tabulky rozdělí na 2 poloviny o místo a místo. (SUCH) Se začátkem nového roku začala házenkářům příprava na jarní část druhé ligy. Poprvé se k tréninku sešli 6. ledna. Druhá polovina druholigové sezóny začne házenkářům 22. února zápasem s Juliánovem. V první části přípravy se hráči SK HC zaměřují především na kondiční přípravu. Nedostatek sil v závěrech zápasů je totiž v podzimní části několikrát stál body. V sobotu 24. ledna je čeká i jednodenní soustředění v Tišnově. Zimní přípravu tentokrát, kvůli nedostatku času, město dostat zpět, a to díky podílu na financování ze strukturálních fondů EU futsal Hellas Brno Brno B Po vítězství v krajském finále v Břeclavi, které se konalo , stála basketbalistkám tišnovského gymnázia v cestě na Mistrovství republiky v Praze ještě jedna překážka, a to kvalifikační turnaj s nejlepšími družstvy kraje Vysočina a kraje Pardubického. Kompletní sestava děvčat vyrazila ve středu 7. ledna časně ráno do Chrudimi s cílem pokusit se minimálně zopakovat úspěch z roku Tehdy dívčí celek obsadil na MR v Šumperku 4. místo. Konečný výsledek z prvního utkání G. Tišnov: DAŠ Pardubice v poměru 34:30 svědčí o dramatičnosti střetnutí. Nejinak tomu bylo i proti přemožitelkám Pardubic v zápase proti G. Pelhřimov. Tišnovský celek si Výsledky starších žáků: Semifinále: Elísek (Letovice) Skřenek (Znojmo) 6:2, 6:4, Kolář (Prostějov) Zimek (Znojmo) 6:0, 6:3, Finále: Elísek Kolář 7:5, 6:1 Finále čtyřhry: Elísek, Kolář Zimek, Pros (Brno) 5:7, 6:2, 1:0 (6) Výsledky dorostenců: Sf: Albrecht (ŽLTC Brno) Nejedlý (TC Brno) 2:6, 3:6, Šafránek (TC Brno) Schiel (Start Brno) 7:6, 6:2, Fi: Nejedlý Šafránek 5:7, 6:2, 7:6 Finále čt yřhr y: Albrecht, Nejedlý Vodák (Kroměříž), Ševčík (Šlapanice) 6:3, 5:7, 1:0 (9) Další turnaje, které Turnaj ve volejbale TJ Sokol Doubravník pořádá v sobotu 24. ledna v sokolovně Pyžamový noční turnaj ve volejbale. V se koná prezentace, v hod. začátek prvního zápasu. Hrají smíšená družstva dobou kvalitu basketbalové líhně tišnovského klubu, kvalitu optimálních podmínek pro tuto hru i v tomto případě po těsném vedení v průběhu celého zápasu uhájil bojovným výkonem výhru v poměru 47:42, která znamenala kýžený postup. Školní celek tak potvrdil dlouhoa pokračování tradice úspěchů basketbalu na gymnáziu. Rozhodující boje se v hale pražské Sparty odehrají února. Držme palce! (MB) hráčům zřejmě nezpestří turnaj. Trenér Minařík by ale chtěl se svým týmem sehrát několik přípravných zápasů. V nich budou chtít hráči SK HC Tišnově určitě vyladit i svou největší podzimní slabinu nízkou střeleckou produktivitu. Zatímco v předchozích letech vždy některý z Tišnováků bojoval o titul krále ligových střelců, letos je zatím nejlepší Michal Švehla až na 12. místě v celkové tabulce. Po podzimní polovině soutěže patří tišnovským házenkářům v druhé lize osmé místo. (os) klub pořádá jsou v kategoriích: Ženy (turnaj třídy B), mladší žáci , babytenis (8-9 let) 7.3., minitenis (5-7 let) 8.3., muži Vítěz starších žáků Tomáš Elísek z Letovic mužů a žen. Startovné 50 Kč/tým + cena za 120 Kč. Podmínkou je, aby celé družstvo odehrálo všechny zápasy v nočním úboru. Info na tel Srdečně zvou pořadatelé. Zdeněk Libiš, Kunštát-Sychotín Diagram č. 366 originál VOXu Bílý táhne a dá 2. tahem mat Bílý: Ke2, Da7, Jg7, Pf3, g2, g4, h3 /7/ Černý: Kg5, Pg6, h7 /3/ Stejné maty pěšcem měla i dvojtažka Vojtěcha Koška 8 Dom in Svet : Kg7, Da6, Ve1, Je6, Pe3, h2, h3-ke4, Pe5 1. Ve2! Řešení: 1. f4 + Kf6, Kh6 2. g5 mat, 1-Kxf4 2. De3 mat, 1-Kh4 2. Df2 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon/fax: , mobil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 8 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

- Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného.

- Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného. KOUZELNÍCI celoškolní projekt 2006 /2007 - Cíl projektu: Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás mnoho nepoznaného a kouzelného. - Odborné zajištění projektu:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více