NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str Sklářské slavnosti meet czech design června 2014 str Úspěšné získávání dotací přinese městu milióny na investice Dobře připravené projekty, konzultace s poskytovateli a vhodně vybrané investiční akce znamenají úspěšné získání finančních prostředků na nové stavby, ale také na opravu stávajícího majetku města. Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější dotací, kterou se letos podařilo získat, jsou peníze na revitalizaci panelového sídliště Rumburských hrdinů etapa 2A. Celkové náklady tohoto projektu jsou Kč, schválená dotace je vyčíslena částkou Kč, povinná spoluúčast města je tedy Kč. V rámci projektu dojde k výstavbě parkoviště, zpevněných komunikací a chodníků, znovuobnovení chodníků ve vnitrobloku sídliště a k obnově veřejného osvětlení. Dokončení této etapy regenerace je plánováno do Velmi vysoké náklady jsou i na projekt nazvaný Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice v Novém Boru. Celkové náklady jsou Kč. Dotace z operačního programu Životní prostředí je ve výši Kč. Bude zateplen celý obvodový plášť a střecha. Dle časového harmonogramu je dokončení projektu plánováno na Další přijatý schválený příspěvek je určen na akci na bezbariérové úpravy chodníku v ul. Husova. Celkové náklady jsou Kč (dotace Kč/spoluúčast Kč). Dojde ke stavebním úpravám levostranného chodníku v ul. Husova v úseku od kruhové křižovatky s ulicí T. G. Masaryka tak, aby chodník splňoval podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Termín dokončení je Rovněž z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury bude dotován chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická. Celkové náklady jsou Kč ( Kč/ Kč). Dojde k výstavbě zcela nového chodníku od prodejny k podchodu pod silnicí I/9 do Skalice. Realizace by měla být ukončena do Z rozpočtu Ministerstva obrany ČR byla získána dotace na projekt Oprava válečného hrobu a pomníku 1. sv. války. Celkové náklady jsou Kč ( Kč/ Kč). V rámci tohoto projektu dojde k opravě opěrné zdi za sloupem se jmény padlých na Lesním hřbitově a k opravě hromadného hrobu sedmi vojáků padlých v 1. sv. válce, který je ve svahu pod opěrnou zdí. Z programu Efekt 2014 jsme získali peníze na rekonstrukci otopné soustavy v MŠ Pohádka v Žižkově ulici. Celkové náklady jsou Kč ( Kč/ Kč). Z Integrovaného operačního programu jsme získali dotaci ve výši Kč na projekt Územní plán Nový Bor. Celkové náklady jsou Kč. V rámci projektu bude uhrazen nový územní plán Nového Boru. V tomto volebním období se podařilo získat především na investiční akce již více než 100 miliónu Kč a to z dotací ze státního rozpočtu ČR nebo z titulů vypsaných EU. S největší pravděpodobností letos uspějeme i v projektu revitalizace zahrad mateřských škol a jsou podány žádosti na zateplení DDM Smetanka a objektu družiny ZŠ Gen. Svobody. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Nového Boru Foto: Markéta Růžičková

2 Zprávy z města plánujete dovolenou v zahraničí? máte platný cestovní doklad? Vážení spoluobčané, blíží se čas letních prázdnin a dovolených, a proto byste neměli zapomenout na kontrolu cestovních dokladů svých i vašich dětí. Pozor, některé státy vyžadují platnost dokladu minimálně 6 měsíců, a to i při odjezdu ze země. Zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje. Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR Kromě cestovního pasu můžete použít i občanský průkaz, a to při cestách do států Evropské unie. Od lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let (platnost OP je 5 let, správní poplatek činí 50 Kč). Podrobné informace o typech cestovních dokladů, správních poplatcích a informace, kde lze požádat o jejich vydání, naleznete na webových stránkách města v sekci Životní situace. V sekci Web a SMS objednání se pak můžete objednat na konkrétní den a hodinu. Informace Vám poskytnou i telefonicky pracovnice Správního odboru na čísle nebo Nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli a nekazte si těšení na dovolenou zbytečným čekáním ve frontě na úřadech. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru termín příštího zasedání zastupitelstva města středa zasedací místnost MěÚ 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin starostův den otevřených dveří středa 4. června od 13:00 do 16:00 hodin Zásady pro tvorbu cen a způsob prodeje bytových a nebytových jednotek v majetku města Nový Bor V souvislosti se změnou občanského zákoníku od rada města schválila nové znění Vnitřní směrnice č Zásady pro tvorbu cen a způsob prodeje bytových a nebytových jednotek v majetku města Nový Bor. Dle této směrnice budou prodávány bytové jednotky v majetku města a domy, u nichž se zastupitelstvo rozhodne prodat dům ne jako celek, ale po jednotlivých bytových a nebytových jednotkách. V případě prodeje domu jako celku bude v prodeji postupováno dle Vnitřní směrnice č O postupech při prodeji nemovitostí v majetku města Nový Bor. Ve směrnici byla upravena zejména ustanovení plynoucí z nového občanského zákoníku. Mezi hlavní změny patří: V čl. 3 - Byty obsazené nájemníkem - V případě, že příslušný nájemce nepřijme nabídku k prodeji bytu ve lhůtě 6 měsíců od její účinnosti, může být byt převeden jiné osobě, a to formou veřejné nabídky (dle Čl. 5 směrnice). Dle nového občanského zákoníku byla lhůta zkrácena. Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku trhy 2014 na náměstí Míru v Novém Boru 12. června 10. července 7. srpna 18. září 16. října 13. listopadu 11. prosince úřední hodiny městského úřadu v novém boru Městský úřad Podatelna Pokladna PO 8:00-11:30 12:30-17:00 PO 8:00-11:30 12:30-17:00 PO 8:00-11:30 12:30-17:00 ÚT 8:00-11:00 ÚT 8:00-11:30 12:30-15:00 ÚT 8:00-11:30 12:30-15:00 ST 8:00-11:30 12:30-17:00 ST 8:00-11:30 12:30-17:00 ST 8:00-11:30 12:30-17:00 ČT místní šetření ČT 8:00-11:30 12:30-15:00 ČT Zavřeno PÁ 8:00-11:00 PÁ 8:00-11:30 12:30-13:00 PÁ 8:00-11:30 12:30-13:00 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Ing. Otakar Válek, Daniela Žďárková, Mgr. Stanislav Valdman, Mgr. Petra Bohuňková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / červen 2014

3 Zprávy z města desítky lidí Se nenechaly ujít otevření nové naučné Stezky Nevlídné počasí, nízké teploty a nepříjemný vítr doprovázely v Novém Boru otevření nové naučné stezky nazvané Po stopách sklářského řemesla. I přes tuto nepřízeň se na trasu po městě v pátek 16. května vydalo několik desítek lidí. Slavnostní přestřižení pásky Foto: Markéta Růžičková Otevření naučné stezky pak bylo symbolicky spojeno i s přestřižením pásky v Kalinově ulici, jejíž nová podoba je výsledkem první fáze rekonstrukce historického středu města. Slavnostního aktu se účastnili zástupci vedení města, Krajského úřadu Libereckého kraje a německého Großschönau. Sklářství je neodmyslitelně spjato s Novým Borem. Naučná stezka je pak skvělým počinem, jak tuto tradici více přiblížit návštěvníkům i obyvatelům města. Kalinova ulice bývala historicky významnou spojnicí mezi Novým Borem a sousedním Sloupem v Čechách. Právě tuto cestu v minulosti využívali skláři v rámci svých obchodních aktivit. Společné otevření naučné stezky i rekonstruované Kalinovy ulice tak má svou historickou souvislost, pronesl starosta města Jaromír Dvořák. Ten také společně s Alenou Losovou, krajskou radní pro řízení školství, mládeže a zaměstnanosti a Frankem Peukerem, starostou německého Großschönau, přestřihl pásku, čímž byly oficiálně otevřeny Kalinova ulice i naučná stezka Po stopách sklářského řemesla. Podle Petry Svobodové Nemleinové, vedoucí novoborského turistického infocentra, provede naučná stezka pěší návštěvníky sedmnácti zastaveními na celém území města, která jsou spjata se sklářstvím. Jednotlivá zastavení jsou doplněna přehlednými panely, které seznamují s danou lokalitou a jejím významem pro sklářství. Stezka mimo jiné zavede turisty i k hrobkám významných sklářských rodin Franze Ladische a Hantichů, přiblížila Petra Svobodová Nemleinová, která pro přítomné zájemce připravila i komentovanou prohlídku na trase stezky. Stezku doprovodí i putovní výstava Naučná stezka je realizována v rámci projektu Cesty tradičních řemesel, program Cíl 3 podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Součástí projektu je zároveň i putovní výstava o sklářství a tradiční textilní výrobě, kterou společně realizovala muzea z Nového Boru a německého Großschönau. Ta bude k vidění ve výstavních prostorách TIC od 16. do 31. května. Jana Maněnová křižovatka u Skalice Se Brzy dočká BezpečnoStních oprav Časté dopravní nehody a ohrožení řidičů i chodců na křižovatce silnice I/9 mezi Novým Borem a Skalicí vedly ke společnému setkání novoborského starosty Jaromíra Dvořáka, starosty Skalice u České Lípy Jiřího Löffelmanna, člena rady Libereckého kraje pro resort dopravy Vladimíra Mastníka, zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bor, Policie České republiky a Krajské správy silnic Libereckého kraje. Schůzka se uskutečnila v pondělí 5. května v prostorách novoborské radnice. Jejím výsledkem je dohoda na zavedení konkrétních bezpečnostních opatření, která mají přispět ke snížení rizika vzniku vážných dopravních nehod v tomto úseku silnice. Situace na této křižovatce je dlouhodobě velmi problematická. Naším cílem tak bylo nalézt společný konsensus a opatření, která by v co nejbližší možné době pomohla dopravu v tomto úseku silnice I/9 zlepšit a ochránit tak účastníky silničního provozu, ať už se jedná o řidiče, cyklisty nebo chodce, přiblížil důvod a téma společné diskuze starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Ten také dodal, že Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je majetkovým správcem silnice, se v tomto směru zachovalo vstřícně a konstruktivně. Byly nám předloženy konkrétní technické úpravy, jež mají donutit projíždějící řidiče respektovat snížení rychlosti na nařízených sedmdesát kilometrů v hodině. Zároveň nás Ředitelství silnic a dálnic informovalo i o plánovaném posílení svodidel, doplnil Jaromír Dvořák. Foto: Jana Maněnová Jednání na novoborské radnici, které by mělo přispět ke snížení rizika Změní značení, přidají žulové ostrůvky a posílí svodidla Podle Libora Lamaty, vedoucího Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bor, mají chystaná opatření psychologicky působit na řidiče, aby zpomalili při průjezdu křižovatkou. ŘSD chce tohoto efektu dosáhnout zúžením všech jízdních pruhů z 3,5 m na 3,2 m. Místo vodorovných dopravních značek (č. C 13a Šikmé rovnoběžné čáry) před odbočovacími pruhy budou vybudovány ostrůvky z žulové dlažby opatřené dopravní značkou - Přikázaný směr Pokračování na str. 4 Novoborský měsíčník / červen

4 Zprávy z města křižovatka u Skalice Se Brzy dočká BezpečnoStních oprav Dokončení ze str. 3 objíždění vpravo (č. C 4a), před dopravním značkami Nejvyšší dovolená rychlost (70 km/h, č. B 20a) pak budou vyobrazeny vodorovné dopravní značky Optická psychologická brzda (č. V 18). Dále se zesílí svodidla podél silnice III. třídy číslo (směr Skalice u České Lípy) pro zabránění pádu vozidla na chodník pro pěší, který směřuje do podchodu pro pěší. Z jednání dále vyplynulo, že realizace úprav se vzhledem ke lhůtám pro zhotovení dokumentace a výběrového řízení pro zhotovitele předpokládá v podzimních měsících tohoto roku, náklady poté bude hradit ŘSD. Výhledově bude rovněž zadáno i zpracování studie okružní křižovatky, která by měla sloužit pro obec Skalice u České Lípy jako podklad pro zapracování stavby do územního plánu obce. Následně by měla být stavba kruhového objezdu realizována. Řidiče čeká častější měření rychlosti Ke zlepšení bezpečnosti v tomto úseku má přispět také Policie ČR, a to prostřednictvím častějších dopravních hlídek a měřením rychlosti projíždějících vozidel. Tento krok Policie ČR vítáme jako velmi potřebný a efektivní. V minulém roce se zde stalo přibližně deset dopravních nehod, ale to jsou jen hlášené případy. Skutečné počty budou zřejmě mnohem vyšší, protože řada řidičů drobné karamboly ani nenahlásí, sdělil Jiří Löffelmann, starosta Skalice u České Lípy. Jak dále uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, řešení situace na problematické křižovatce má své opodstatnění i v případě, že by byl v budoucnu vybudován silniční obchvat směrem na Manušice. Tento obchvat by využívala zejména dálková kamionová doprava, lze tak předpokládat, že frekvence provozu na silnici č. I/9 se výrazným způsobem nesníží. Plánovaná opatření jsou tak z hlediska dlouhodobého horizontu nutná, uzavřel Jaromír Dvořák. Jana Maněnová město vzpomínalo na hrdiny a válečné utrpení V pondělí 19. května se zaplnilo foyer městského kina řadou hostů, kteří přišli na zahájení výstavy ke 100. výročí 1. světové války. Po symbolickém signálu trubače a státní hymně se ujal slova starosta města Jaromír Dvořák. Přivítal hosty, z nichž k nejvýznamnějším patřili příslušníci jednotky radiační, chemické a biologické ochrany Liberec v čele s plukovníkem gšt. Radkem Černým, MSS. Právě jemu v úvodním projevu poděkoval za dlouhodobou spolupráci libereckých chemiků s městem. Ve svém projevu dále zdůraznil nutnost stále si připomínat, jaké oběti bylo nutno přinést pro svobodu a samostatnost republiky. Výstavu I. světové války zahájil starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák (uprostřed) Foto: Markéta Růžičková Nesmíme zapomínat na hrdiny, kteří obětovali to nejdražší, svůj život připomněl starosta. Je třeba mít na paměti, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí zdůraznil a poukázal na aktuální dění v Evropě. Na jeho slova navázal František Gábor, člen předsednictva RV ČsOL: Výstava mapuje vliv 1. světové války ve zdejším regionu. Zachycuje dobové poměry, válečné utrpení, dopad hrůzy války na civilní obyvatelstvo, osudy legionářů, zajatecké tábory. Vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce a je spolufinancována z fondů EU, sdělil. Současně děkuji městu Frýdlant, které je nositelem projektu. V jeho městském muzeu výstava začala v únoru své putování a přes německou Žitavu nyní dorazila do Nového Boru, kde setrvá do konce června, pokračoval F. Gábor. Na závěr k hostům, mezi nimiž nechyběli zástupci jednotlivých organizací ČsOL, představitelé měst a obcí včetně zastupitelů města Nový Bor, ředitelé novoborských škol, pracovníci muzeí, archivu i zástupci církví, promluvil vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka. Poukázal na to, že trpící a padlí vojáci nebyli pouze bezejmennou masou, že každý z nich měl své blízké, pro které jistě chtěl žít, a tak bychom si je měli připomínat. Dva z výstavních panelů se konkrétně vztahují k Novému Boru. První zpracovává téma Rumburské vzpoury, druhý se věnuje péči města o válečné hroby. Rumburská vzpoura a její odkaz pro současnost pak byly tématy další části vzpomínkové akce, která již proběhla za účasti žáků novoborských škol v sále kina. Ke všem zúčastněným promluvil starosta Jaromír Dvořák, místostarostka města Rumburk Alena Winterová a za Sdružení pro obnovu pomníku Rumburským hrdinům Josef Vegner. Stěžejní částí této vzpomínkové akce pak byla krátká přednáška PhDr. Vladislava Jindry doplněná projekcí historických obrazových dokumentů. Účastníci vzpomínkové akce se následně odebrali na Lesní hřbitov, kde společně uctili památku rumburských hrdinů položením květin k památníku a na popravišti. Zde také vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka pronesl modlitbu a na počest hrdinů se hřbitovem nesla trubačova Večerka. Položením květin k nově rekonstruovaným památníkům obětí 1. světové války na Lesním hřbitově a v Arnultovicích byl pietní akt ukončen. Děkujeme všem zúčastněným, zejména také pedagogickým pracovníkům škol, kteří se akce zúčastnili se svými žáky. Zároveň děkujeme žačkám a pedagogům ZUŠ za zajištění hudebního doprovodu. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu uzávěrka na červenec - Srpen: pátek 13. června 2014 kontakt - redakce: 4 Novoborský měsíčník / červen 2014

5 Zprávy z města v novém Boru Byla připomenuta památka obětí druhé Světové války Ve středu 7. května proběhl na Lesním hřbitově v Novém Boru pietní akt u příležitosti 69. výročí osvobození Československa. V Novém Boru pak zástupci radnice společně s dalšími přítomnými položili květiny u památníku účastníkům druhého odboje, hrobu padlého rudoarmějce u Kříže smíření a u památníku obětem obou světových válek v Janově. V projevech účastníků pietního aktu pak zazněl mimo jiné také důraz na přijetí odkazu obětí druhé světové války zejména mladými lidmi. Poselství obětí druhé světové války musíme předávat především mladým generacím, které budou formovat další podobu naší země. Je důležité, aby si mladí lidé uvědomovali, že mír a svoboda nejsou v současném světě jen prázdné pojmy, ale že představují základní pilíře pro rozvoj společnosti, pronesl starosta města Jaromír Dvořák. Jana Maněnová Pietní akt k uctění památky obětem druhé světové války Foto: Markéta Růžičková první novoborský majáles zaplnil horovy Sady Foto: Magdaléna Riedelová Areál horových sadů zaplnila oslava lásky - Majáles Pro mnohé pamětníky byly v minulosti Horovy sady oblíbeným místem mileneckých schůzek. Na prvního máje tohoto roku pak areál bývalého letního kina opět zaplnila oslava lásky a radosti ze života. Konal se zde totiž první novoborský Majáles. V pravé poledne akci zahájila recitace Máchova Máje. Na příchozí pak čekala přehlídka hudebních, pěveckých, divadelních i tanečních vystoupení. Kromě dění na jevišti měli zájemci možnost zapojit se do sportovních aktivit nebo workshopů v areálu sadů. Na novoborský Majáles zavítalo také vedení města reprezentované starostou Jaromírem Dvořákem a místostarostkou Stanislavou Silnou. Horovy sady byly před několika lety chátrajícím místem. Jsem rád, že se podařilo vrátit jim původní poslání, kterým je setkávání lidí a trávení volného času, sdělil Jaromír Dvořák. Místostarostka Stanislava Silná poté doplnila, že od nynějška budou Horovy sady volně přístupným parkem, a to od začátku května do konce září. Jana Maněnová cyklisté Se na prvního máje Sjeli do nového Boru Nový Bor se stal také 1. května centrem, Foto: Magdaléna Riedelová S nástrahami trati si pak v hlavní kam se sjeli příznivci horských kol z celé kategorii mužů nejlépe poradil první muž republiky. Konal se tu totiž 13. ročník MTB v cíli, kterým byl Aleš Strnad z Eleven Maraton Bohemie Ten měl start i cíl Rubena Test team. Stejný tým pak měl v areálu novoborského cyklistického oválu. důvod k oslavě i podruhé, protože jeho Poměřit své síly tu mohli závodníci členka Ivana Loubková brala zlato v kategorii všech věkových kategorií, a to od dětí, které žen. Závodníky přišel podpořit také teprve poznávají kouzlo tohoto sportu, až po starosta města Jaromír Dvořák společně veterány. s místostarostkou Stanislavou Silnou. Hromadný start hlavního závodu byl naplánován Podpora sportu je pro město Nový Bor jed- na 13. hodinu a závodníky čekala nou z priorit. Jsem proto rád, že se tento zá- náročná trasa délky 45 km. Ta vedla nejprve vod do města opět po několika letech vrátil. centrem města, přes údolí Samoty, kolem Je potěšující, že cyklistický areál nachází Cvikova, dále přes Svitavu, údolím potoka své využití a stává se stále oblíbenějším Svitávky, lesním porostem přes Lasvice až místem pro sportovní aktivity, a to rekreační na dohled zákupskému zámku. Trať se poté i závodní úrovně, sdělil starosta města otáčela zpět přes Nový a Starý Šídlov k Záhořínu, směrem ke Jaromír Dvořák. Slavíčku, přes sedlo kolem Záhořínské kaple ke Sloupu a kolem Podrobné výsledky MTB Maraton Bohemie 2014 jsou k dispozici Radvaneckého rybníka po nové cyklostezce zpět do cíle na novoborský zde: cykloareál. Jana Maněnová Novoborský měsíčník / červen

6 Zprávy z města den země patřil recyklaci Ve čtvrtek 24. dubna patřil po celé slunečné dopoledne Městský park žákům pátých tříd základních škol a praktické školy v Novém Boru. Město, DDM Smetanka, Sklářské muzeum, Děti vytvořily z recyklovatelných materiálů různé objekty Foto: Jana Maněnová Turistické informační centrum, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola a Kultura s.r.o. zde společně, v rámci oslav Dne Země, pořádaly osvětovou akci. Jejím tématem letos byly způsoby recyklace odpadů. Děti měly nabitý program. Ráno je před budovou kina přivítali zástupci organizátorů a starosta města Jaromír Dvořák. Ten dětem zdůraznil zejména nutnost ochrany životního prostředí jako úkol a odkaz budoucím generacím. V parku poté školáci plnili na jednotlivých stanovištích úkoly a odpovídali na otázky související s tématem recyklace. Každá ze zúčastněných tříd také prezentovala své výtvarné objekty, které děti vytvořily z recyklovatelných materiálů. Ty se poté staly součástí výstavy, jež se uskutečnila u příležitosti studentského majálesu 1. května v Horových sadech. Právě v této oblíbené lokalitě pak pokračovaly dopolední oslavy Dne Země. Tady děti měly možnost absolvovat putování po naučné stezce či se věnovat připraveným pohybovým aktivitám. Jako tradičně byla připravena i tematicky zaměřená a oblíbená skládačka z barevných víček od PET lahví. Jana Maněnová nově otevřené komunitní centrum v novém Boru Nezisková organizace Rodina v centru se již třetím rokem věnuje práci s dětmi a jejich rodiči ze sociálně znevýhodněných rodin. Od roku 2012 bylo základnou naší práce po dva roky zázemí Klubovny Koblížek provozované na ubytovně pro sociálně slabé v Severní ulici. Prvotní cíl byl jednoduchý: seznámit se blíže s místními dětmi školního věku, získat důvěru jejich i rodičů a naučit je pravidelně docházet na naše aktivity několikrát týdně. Také náplň aktivit byla prostá, věnovat se našim malým klientům, povídat si s nimi, brát je do přírody, naučit je pravidelnosti. Následující rok jsme naši činnost rozšířili a obohatili o každodenní program, jehož cílovou skupinou byly maminky s dětmi a školáci. Kromě všedních posezení v klubovně doprovázených hraním, výtvarnými a pohybovými aktivitami se nám podařilo uspořádat řadu výletů mimo izolovaný prostor ubytovny: do divadla, kina, do knihovny. Umístili jsme několik dětí na příměstský tábor nabízený široké veřejnosti. V průběhu roku jsme uspořádali řadu besed na nejrůznější témata - zdravý životní styl, finanční gramotnost, výchova problematických dětí atd. V tuto chvíli už jsme alespoň částečně zmapovali situaci našich rodin, jejich život a potřeby. Přirozeným vývojem bylo vypracování systematičtější podpory dětí ze sociálně znevýhodněných rodin i jejich rodičů, především v oblasti podpory vzdělávání a kvalitního trávení volného času. Projekt jsme zahájili v lednu letošního roku ještě na ubytovně, a to díky finanční podpoře MŠMT, města Nový Bor, nadace Albert a MPSV. Od konce března se nám podařilo přesídlit do nově vytvořeného Komunitního centra v bývalé budově LDN v Novém Boru. Tímto krokem se naše služba otevírá i ostatním rodinám s dětmi z celého města. Dopolední aktivitou je předškolní klub, jehož posláním je připravit děti na vstup do základní školy. Služba ale určitě není myšlena jako náhrada za mateřskou školu, maminky se snažíme motivovat k tomu, aby přemýšlely o zápisu do MŠ pro své děti. V současné chvíli k nám dochází 7 malých členů v průměrném věku 4 roky. Během tříhodinového programu s dětmi pracujeme ve skupině učíme je přátelským vztahům a společnému soužití v klidu, rozvíjíme jejich dovednosti a schopnosti. Pracujeme s nimi i individuálně s cílem jasně vytyčeným pro každé dítě. Maminky jsou do služby zapojeny také, jednou týdně mají možnost účastnit se programu klubu, pomáhají s doprovázením dětí na výletech mimo prostor klubu a plánujeme pro ně také pravidelné besedy s odborníky na témata týkající se podpory rodičovských kompetencí. Mohou též využívat poradenství našich zaměstnanců právě v této oblasti. Odpoledne se centrum plní dětmi školního věku 7 15 let. Mnohé z nich už za uplynulá léta dobře známe a velmi dobře cítíme, že se pro ně pravidelná setkávání u nás stala nedílnou součástí jejich života. Chceme pro děti vytvářet bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj čas jinak než u televize či s partou na lavičce v parku. Pracovnice Nikola Tancošová si pro děti připravuje pestrý program, kdy si samy děti mohou vybrat, jestli chtějí tvořit, hrát si nebo jít ven. Velkou oblibu mají samozřejmě počítačové dvacetiminutovky pro starší návštěvníky. Aktivity jednou měsíčně obohacuje workshop se zajímavým hostem, povídání s osobností z místní romské komunity apod. Děti s námi mohou také vyrazit na výlety či za kulturou, mnozí z novoborské rodičovské veřejnosti už jistě zaznamenali temperamentní skupinku s doprovodem na sobotních divadelních představeních pro děti. Poslední klíčovou nabídkou je možnost doučování. Smyslem této aktivity je jednak pomoci školákům s předměty, které jim ve škole dělají problémy, a předejít tak problémům, které mohou následně nastat jako např. přestup do školy praktické apod. Také rozvíjíme spolupráci se základními školami, doučující Hana Chytalová je ve spojení s třídními učiteli dětí a rodiči, je-li to možné. Také pravidelně komunikujeme s místním Oddělením sociálně právní ochrany dětí. Snažíme se položit základy pomyslné záchranné sítě, které by zabránily propadu dětí. Mnozí z našich klientů se hlásí k romské národnosti, proto i toto téma považujeme za jedno z klíčových pro naše činnosti. Aktuálně držíme palce romským tanečnicím, které založily taneční kroužek a v našich prostorách se pravidelně setkávají s cílem nacvičit představení. Pro letošní rok máme v plánu také řadu doplňujících aktivit pro laickou i odbornou veřejnost, kterými chceme podpořit informovanost a zájem o romskou kulturu: promítání filmů z řady dokumentů Jeden svět, vzdělávací semináře na toto téma, několikadenní festival romských osobností, hudební workshop a koncert romské kapely atd. Pokračování na str. 7 6 Novoborský měsíčník / červen 2014

7 Zprávy z města nově otevřené komunitní centrum v novém boru Dokončení ze str. 6 Povídali jsme si s jednou z maminek, jejíž synové využívají některý z našich programů, paní Věrou Balogovou a jsme rádi, že můžeme nabídnout její pohled nejen na nás, ale i na situaci česko-romského soužití v Novém Boru. Starší synové nastoupili do školky ještě před třetím rokem. Teď jsem ještě na mateřské a jsem s nejmladším doma. Chtěla bych ho dát do školky příští rok a zatím jsem moc ráda, že můžu využít předškolní klub. Za pár měsíců si hezky zvykl být mezi jinými dětmi, vidím na něm velké pokroky i doma, je víc společenský, vychází s dětmi. Povahou není tak samostatný a je velmi živý, takže nástup rovnou do školky by pro něj byl šok. Takhle si přivykne režimu školky, ale ne násilně, je tu rodinné prostředí a malá skupinka dětí. Je to takový mezistupeň. Já si zatím budu hledat práci myslím, že tu děti dostávají všechno, co potřebují, je to vyvážené Jaké mám zkušenosti s místními školami? Kluci chodí oba do jedné velké školy. Máme obrovské štestí na učitelky, opravdu. Snažím se s nimi komunikovat, řešit problémy, které jsou, a že jich s nejstarším synem bylo! Díky tomu, že mě třídní zná a vidí, jakou mám snahu situaci řešit, nezlomila nad klukem hůl. Shodly jsme se, že je to jeho slabší období a že mu ho společně pomůžeme překonat. Díky jejímu přístupu na škole zůstal, nemusel přejít do praktické a dneska se hlásí na učiliště do České Lípy. Kdybych za třídní nedocházela a kdyby ona neměla takové porozumění, bylo by všechno jinak Co se týká vzájemného soužití mezi místními Romy a ostatní společností, vidím, že to poslední roky není dobré. Já mám ale spoustu přátel nejen mezi Romy, nemám a neměla jsem nikdy žádný konflikt. Kluci jsou taky v pohodě, ostatní je mají rádi. Určitě záleží na osobnosti každého dítěte a nejdůležitější je, aby se děti vzájemně poznaly. Aby se nebály a zjistily, jaký ten druhý je. Proto by se mi líbilo, kdyby u nás ve městě vznikla nějaká aktivita nejen pro nás, ale společná, kde by všichni lidi mohli podniknout něco dohromady Tato myšlenka je i cílem naší práce. Věříme, že se nám podaří na zábavných odpoledních pro veřejnost propojovat rodiny z nejširšího spektra společnosti. Že se v prostoru Komunitního centra budou setkávat děti s rozmanitým zázemím a že jim pomůžeme překonat jejich případnou izolaci. Bc. Magdalena Kudláčková Koordinátorka služeb pro rodinu granty v oblasti životního prostředí v roce 2014 Žádosti o grant z programu č. 4 - Ochrana a tvorba životního prostředí byly přijímány na Odboru životního prostředí do Do uzávěrky bylo přijato 6 žádostí. V rozpočtu OŽP na r je počítáno pro tyto granty s celkovou částkou Kč, o Kč více než v loňském roce. Dne byly na OŽP obálky otevřeny, zkontrolovány po formální stránce a byla vypracována přehledná tabulka žádostí na jednání Výboru pro dopravu a ŽP dne k posouzení. Rada města dne rozhodla o rozdělení financí mezi 5 žadatelů. Finanční nároky všech pěti grantů dohromady přesáhly rozpočtovanou částku Kč. Smlouvy schvalilo ZM dne Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí invazní a nepůvodní druhy rostlin Staletá přítomnost člověka obohatila naši flóru a faunu o četné druhy cizího geografického původu. O invazi zpravidla hovoříme u rostlin cizího původu, které se rychle šíří i na větší vzdálenosti, zcela obsazují dosažené lokality a vytlačují z nich domácí vegetaci. Snižují diverzitu domácí vegetace a ovlivňují tím složení hmyzích a ptačích společenstev. V Libereckém kraji lze za nejvýznamnější invazní rostliny označit křídlatky, netýkavky a celíky. Nejobávanějšími invazními rostlinami jsou křídlatky (sachalinská, japonská a česká), protože podél vodní sítě rychle obsazují volná stanoviště. Vzniklé porosty nejsou vhodné např. pro hnízdění ptactva, potlačují přirozenou vegetaci a faunu, zhoršují stabilitu břehů toků, okrajů cest. Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí se jejich likvidací zabývá na svém správním území od roku Jedná se o dlouhodobou a finančně poměrně náročnou záležitost. Nejvhodnějším způsobem likvidace je opakovaný postřik herbicidem. První postřik by se měl provádět v květnu až v červnu a druhý postřik v srpnu až v září. Postřik může provádět osoba, která má oprávnění k manipulaci s herbicidy. Počet lokalit, které jsou sledovány orgánem ochrany přírody a je na nich prováděn postřik, se snížil, zmenšila se zejména velikost ploch porostů a částečně se zamezilo šíření křídlatek na další pozemky. Zlepšování životního prostředí a podpora biodiverzity je jedním z dlouhodobých cílů ochrany přírody. Zpracovala: Bohumila Krenická Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Novoborský měsíčník / červen

8 Zprávy z města péče o životní prostředí č. 6 Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor se zabývá mimo jiné i enviromentálním vzděláváním. Máme dobré několikaleté zkušenosti s ekologickou výchovou malých dětí, jejichž prostřednictvím se pak do problematiky ochrany životního prostředí zapojuje celá rodina. Z tohoto důvodu se náš odbor rozhodl zpestřit Novoborský měsíčník o drobné úkoly a poznávačky z oblasti životního prostředí. Domníváme se, že osvěty v této oblasti nikdy není dost, ať už se týká ochrany přírody, nakládání s odpady či péče o naše lesy. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí uklízeli jsme česko ve dnech Celorepublikově organizovaný úklid Česka (který vzešel z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It! ) proběhl ve dnech a poprvé se do něj oficiálně jako organizátor zapojilo i město nový Bor. Zaregistrovalo cca 50 dobrovolníků, zapojily se některé školy a zájmové kroužky. Aktivní sběrači zaslali i fotky z víkendové práce. V rámci úklidu se i přes špatné počasí a vytrvalý déšť uklidily 3 vytipované lokality na okrajích města. Bylo sesbíráno cca 20 velkých pytlů odpadků, kabely, pneumatiky, matrace. Město Nový Bor děkuje všem, kteří se zapojili a pomohli vylepšit životní prostředí ve městě. Já osobně děkuji za ukázněnost sběračů, protože shromaždiště vytipovaná odborem správy majetku fungovala skvěle a bez dalšího nepořádku v okolí. ukliďme ploučnici Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Řada dobrovolníků se v sobotu 17. května zapojila do úklidu toku řeky Ploučnice. Čistil se úsek z Mimoně na Boreček. Nevadila zima ani déšť a pytle s nasbíraným odpadem plnily připravené kontejnery. Akci organizovalo občanské sdružení Meandry, které dobrovolníkům zapůjčilo lodě a zajistilo veškerý potřebný servis. Zpráva pro všechny (ne)vodáky: řeka je před začátkem sezóny vyčištěná a měla by taková zůstat i po ní. Děkujeme! RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 8 Novoborský měsíčník / červen 2014

9 Zprávy z města Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo! Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci. Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly. Množství elektroodpadu roste Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby. Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností. Míst zpětného odběru stále přibývá Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko. Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu zato důležitou podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí. Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad a za jeho zpracování bychom už museli platit. Elektrowin Ilustrační foto SBěrové SoBoty v roce 2014 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , Svozy odpadů S čárovými kódy v roce 2014 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku poděkování za ÚdržBu města Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům, kteří se podílejí na úklidu města. U nás v Purkyňově ulici je vždy po úklidu opravdu čisto. Škoda, že jsou na druhé straně tací, kteří se dokáží do druhého dne o nový úklid znovu postarat. Velmi často sbíráme odpad i v našich zahradách. Ještě jednou děkujeme Stanislav a Marcela Linhartovi Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Má to smysl, třiďte odpad! Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku uzávěrka na červenec - Srpen: pátek 13. června 2014 Novoborský měsíčník / červen

10 Zprávy z města zelený kontejner (pouze na trávu) - termíny přistavení 2014 Horní Pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 21. června, 16. srpna Dolní Pihel Místo: u bytovek Datum: 21. června, 16. srpna Janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 28. června, 23. srpna Bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 21. června, 16. srpna Chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 28. června, 23. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku proměny města - výstavba nové budovy sklářského muzea V roce 2011 se stalo město Nový Bor vedoucím partnerem projektu Oživení česko-polské sklářské tradice a navázalo spolupráci s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře. V Novém Boru z finančních prostředků tohoto projektu byla vybudována nová dvojpodlažní budova s využitým podkrovím, která spojila historickou budovu muzea s objektem č.p. 106 v Kalinové ulici. Kromě nového zázemí pro sbírkové předměty depozitáře, vznikl v této budově také nový prostor pro krátkodobé výstavy. Přístavba muzea byla slavnostně veřejnosti otevřena v rámci vernisáže Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) 7. října Novoborský měsíčník / červen 2014

11 Zprávy z města výpis usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne Usnesení č. 1362/14/ZM41 Realizace I. etapy Rekonstrukce středu města Nový Bor. Zastupitelstvo města (dále jen ZM) po projednání schvaluje realizaci I. etapy Rekonstrukce středu města Nový Bor - minimální varianta - bez parkování na této komunikaci od sklářského muzea až po restauraci La Plaza a ponechat parkování šikmé na horní komunikaci včetně realizace s tím, že v prostoru stávající lípy bude zřízena Lavička Václava Havla autora arch. Bořka Šípka. Usnesení č. 1368/14/ZM41 Asistent prevence kriminality. ZM po projednání schvaluje financování jednoho asistenta prevence kriminality z vlastních zdrojů v měsících květen a červen Usnesení č. 1369/14/ZM41 Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2005. ZM po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Nový Bor č. 5/2005 o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení. Usnesení č. 1393/14/ZM41 Vnitřní směrnice č Zásady pro tvorbu cen a způsob prodeje bytových a nebytových jednotek v majetku města Nový Bor. ZM po projednání bere na vědomí Vnitřní směrnici č Zásady pro tvorbu cen a způsob prodeje bytových a nebytových jednotek v majetku města Nový Bor účinnou od Usnesení č. 1395/14/ZM41 Záměr prodeje částí parcel pč. 1083, pč. 1104, pč. 382/2, pč. 1109, pč. 913/1 a pč. 909/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (rekonstrukce Šporky Arnultovice). ZM po projednání schvaluje záměr prodat části parcel pč o výměře cca 3 m 2 z celkových 115 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), pč o výměře cca 4 m 2 z celkových 77 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), pč. 832/2 o výměře cca 10 m 2 z celkových 6861 m 2 (ostatní plocha, silnice), pč o výměře cca 1 m 2 z celkových 58 m 2 (trvalý travní porost), pč. 913/1 o výměře 74 m 2 (zahrada), vše v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušných částí parcel si zajistí na své náklady kupující. Usnesení č. 1396/14/ZM41 Záměr prodeje části parcely pč v k.ú. Nový Bor (lokalita Hálkova ulice). ZM po projednání schvaluje prodat část parcely pč o výměře cca 295 m 2 z celkových 575 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušných částí parcel si zajistí na své náklady kupující. Usnesení č. 1397/14/ZM41 Záměr prodeje části parcely pč. 1746/2 o výměře cca 72 m 2 z celkových 302 m 2 (zahrada) a část parcely pč. 1735/6 o výměře 23 m 2 z celkových 299 m 2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2 a parcelu pč. 1735/2 o výměře 26 m 2 (zahrada) v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 450 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Geometrický plán na oddělení příslušných částí parcel si zajistí na své náklady kupující. Usnesení č. 1398/14/ZM41 Záměr prodeje části parcely pč. 1421/1 a části pč. 1422/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita zahradnictví Doubek u školy U Lesa). ZM po projednání schvaluje záměr prodat část parcely pč. 1421/1 o výměře cca 6200 m 2 z celkových 7784 m 2 zahrada a část parcely pč. 1422/1 o výměře cca 3800 m 2 z celkových 7200 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 300 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. náklady na pořízení znaleckého posudku Kč, náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení příslušných částí parcel, správní poplatek za povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí, případně další náklady vzniklé v souvislosti s převodem parcel), bez stanovených podmínek prodeje, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1399/14/ZM41 Záměr prodeje parcely pč v k.ú. Nový Bor (lokalita Dvořákova ulice pod řeznictvím Landa). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč o výměře 649 m 2 v k.ú. Nový Bor, ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu obce zařazený ve funkčních plochách plochy smíšených aktivit z důvodu nevhodného tvaru pro zastavění stavbou za minimální kupní cenu 170 Kč/m 2 (v minimální kupní ceně je zohledněn nevhodný tvar pozemku) + náklady s převodem spojené (tj. za pořízení geometrického plánu Kč, za pořízení znaleckého posudku Kč, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí a další případné náklady vzniklé v souvislosti s prodejem parcely), bez stanovených podmínek prodeje, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1400/14/ZM41 Prodej bytových jednotek v domě čp. 358 v Egermannově ulici (nad Kauflandem). ZM po projednání schvaluje a) záměr prodat bytovou jenotku č. 358/1 v domě čp. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a parcely pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, který činí 8350/34200, spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 936 o výměře 1013 m 2 zahrady a spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 927/3 o výměře 158 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru formou předkupního práva dle 1187 NOZ nájemníkům bytové jednotky za celkovou kupní cenu Kč a pověřuje odbor správy majetku zasláním Závazné nabídky k prodeji bytu č. 358/1 a schvaluje b) záměr prodat bytovou jednotku č. 358/2 v domě pč. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a parcely pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, který činí 8830/34200, spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 936 o výměře 1013 m 2 zahrady a spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 927/3 o výměře 158 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru formou předkupního práva dle 1187 NOZ nájemníkům bytové jednotky za celkovou kupní cenu Kč a pověřuje odbor správy majetku zasláním Závazné nabídky k prodeji bytu č. 358/2 a schvaluje Pokračování na str. 12 Novoborský měsíčník / červen

12 Zprávy z města výpis usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne Dokončení ze str. 11 c) záměr prodat bytovou jednotku č. 358/3 v domě pč. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a parcely pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, který činí 8830/34200, spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 936 o výměře 1013 m 2 zahrady a spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 927/3 o výměře 158 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru formou předkupního práva dle 1187 NOZ nájemníkům bytové jednotky za celkovou kupní cenu Kč a pověřuje odbor správy majetku zasláním Závazné nabídky k prodeji bytu č. 358/3 a schvaluje d) záměr prodat bytovou jednotku č. 358/4 v domě pč. 358 na parcele pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a parcely pč. 935 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, který činí 8830/34200, spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 936 o výměře 1013 m 2 zahrady a spoluvlastnický podíl 1/4 parcely pč. 927/3 o výměře 158 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru formou předkupního práva dle 1187 NOZ nájemníkům bytové jednotky za celkovou kupní cenu Kč a pověřuje odbor správy majetku zasláním Závazné nabídky k prodeji bytu č. 358/4. Usnesení č. 1401/14/ZM41 Odkoupení staveb SO 09.3 Osvětlení přechodů pro chodce na ul. B. Egermanna, SO 05.3 Odvodnění komunikace B. Egermanna, SO 10 Komunikace, zpevněné plochy, konečné terénní úpravy - změna usnesení. ZM po projednání ruší usnesení č. 1121/13/ZM32 část c) ze dne ve znění: zastupitelstvo města odkoupení staveb SO 05.3 Odvodnění komunikace B. Egermanna SO 09.3 Osvětlení přechodů pro chodce na ul. B. Egermanna SO 10 Komunikace, zpevněné plochy, konečné terénní úpravy na pozemcích pč. 924/3, pč. 923/72 a pč. 923/73 oddělených dle GP č /2013 z pozemku pč. 923/19, pč. 923/74 a pč. 923/75 oddělených dle G č /2013 z pozemku pč. 923/54 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za celkovou kupní cenu 1 Kč z vlastnictví společnosti LUPER Vysoké Mýto a.s., IČ , Vysoké Mýto, Dráby 542 do vlastnictví Města Nový Bor, dle přiložené kupní smlouvy a schvaluje odkoupení staveb SO 05.3 Odvodnění komunikace B. Egermanna SO 09.3 Osvětlení přechodů pro chodce na ul. B. Egermanna SO 10 Komunikace, zpevněné plochy, konečné terénní úpravy na pozemcích pč. 924/3, pč. 923/72 a pč. 923/73 oddělených dle GP č /2013 z pozemku pč. 923/19, pč. 923/74 a pč. 923/75 oddělených dle GP č /2013 z pozemku pč. 923/54 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za celkovou kupní cenu 1 Kč z vlastnictví společnosti Agile, spol. s r.o., IČ , se sídlem Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí do vlastnictví Města Nový Bor, dle kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 1402/14/ZM41 Majetkové vypořádání komunikace v ulici U Trati a záměr prodat část parcely pč. 923/16 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru - lokalita Lipová. ZM po projednání schvaluje a) záměr odkoupit část parcely pč. 2257/1 o výměře cca 424 m 2, část parcely pč. 2258/1 o výměře cca 140 m 2 a část parcely pč o výměře cca 98 m 2 (celkem o výměře cca 662 m 2 ) v k.ú. Nový Bor za minimální kupní cenu 550 Kč/m 2 a pověřuje finanční odbor zajistit finanční prostředky na odkoupení parcel a schvaluje b) záměr prodat část parcely pč. 923/16 o výměře cca 4000 m 2 (orná půda) z celkových m 2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za minimální kupní cenu 370 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, náklady na pořízení znaleckého posudku ve výši Kč, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1403/14/ZM41 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti k parcele pč. 923/19 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita B. Egermanna - u Kauflandu). ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti pro Město Nový Bor k parcele pč. 923/19 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (v majetku Kauflandu - služebný pozemek) spočívající v právu umístění, údržby, provozu a oprav stavby Osvětlení přechodu pro chodce mezi městem Nový Bor jako oprávněným a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ , se sídlem Praha 4, Po Višňovkou 25, PSČ , jako povinným, v rozsahu dle geometrického plánu č /2014, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu Kč + DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení č. 1404/14/ZM41 Uzavření budoucí kupní smlouvy - majetkoprávní vypořádání k realizaci stavby Chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická - Nový Bor. ZM po projednání schvaluje budoucí odkoupení částí parcel pč o výměře cca 10 m 2 a pč. 2262/1 o výměře cca 18 m 2 v k.ú. Nový Bor z výlučného vlastnictví xxx za účelem majetkoprávního vypořádání parcel pod plánovanou stavbou Chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická - Nový Bor dle budoucí kupní smlouvy a pověřuje ZM pověřit starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy. Usnesení č. 1407/14/ZM41 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na obnovu nemovité kulturní památky domu čp. 45 včetně Navrátilova sálu z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru tzv. Norských fondů. ZM po projednání souhlasí a) s podáním žádosti o dotaci na obnovu nemovité kulturní památky domu čp. 45 včetně Navrátilova sálu z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru tzv. Norských fondů b) s povinnou spoluúčastí města ve výši 20% z celkových nákladů. Usnesení č. 1440/14/ZM41 Petice - Za zrušení záboru z plochy pozemkové parcely č. 2 - stávající plochy parku v historickém centru města Nového Boru, na zřízení parkoviště pro osobní automobily - doplněná o nové členy petičního výboru. ZM po projednání bere na vědomí Petici obyvatel Nového Boru (č.j.:15136/2014), kteří nesouhlasí se záborem z plochy pozemkové parcely č. 2 - stávající plochy parku v historickém centru města Nového Boru, na zříení parkoviště pro osobní automobily. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách 12 Novoborský měsíčník / červen 2014

13 Organizační složky města Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Detektivní romány Dva kroky od stínu / Jindřiška Ptáčková Dáma na telefon / Milan Dušek Zakázaná přitažlivost / Kateřina Petrusová Tak trochu šílení / Jeffery Deaver Smrtící hrátky / J. D. Robb Thrillery První hrob napravo 1 / Darynda Jones Druhý hrob nalevo 2 / Darynda Jones Pekelný ostrov / Matthew Reilly Romány pro ženy Hra na lež / Tess Stimson Jen jeden den / Gayle Formanová Ranč u dědečka / Táňa Keleová- Vasilková Lék na smutek / Táňa Keleová- Vasilková Historické romány Mikuláš, vévoda opavský, Hlas modré krve / Jaroslava Černá Smrt na jazyku 3 / Jan Bauer Fantasy, scifi Napůl zlý - Half Bad / Sally Green Prorok 3. / Amanda Stevens NAUČNÁ LITERATURA Žít v dialogu: podněty k promýšlení víry / Tomáš Halík Brouci / Jiří Zahradník Praktický Su-Jok : zdraví na ruce / Josef Schrötter Zdravý životní styl a jídelníček pro seniory / Marcela Floriánková Úvod do teorie verše / Robert Ibrahim Život ve středověku : průvodce základními pojmy / Vlastimil Vondruška Doba jedová 3. / Stacy Malkanová Nanebevzetí Karla Kryla / Miloš Čermák Průvodce protektorátní Prahou / Jiří Padevět novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Zatoulané štěňátko: Příběhy se šťastným koncem / Sue Mongredien Nejznámější bajky / Ezop, La Fontaine Kocour v botách / Charles Perrault Fantasy- scifi Dračí oči. 1., Čarodějka / Kristina Hlaváčková Horror School 1, Šílený profesor / Charles Gilman Čaroděj ze země Oz. 1. / Lyman Frank Baum Čarodějná země Oz. 2. / Lyman Frank Baum Humor pro děti Já nejsem trapnej. 1 / Barry Trappney ; pravopis opravil Jim Smith Já (fakt ne)jsem trapnej 2 / Barry Trappney; Jim Smith Já nejsem (a nikdy nebudu) trapnej Barry Trappney / Jim Smith Příběhy pro mládež Můj nejhorší školní rok 1 / James Patterson Můj nejhorší školní rok 2. díl, Dostaňte mě odsud! / James Patterson Můj nejhorší školní rok 3. díl, Můj brácha je vypečený sedmilhář / James Patterson Můj nejhorší školní rok 4. díl, Jak jsem přežil šikanu, brokolici a hadí kopec! / James Patterson Romány pro dívky Mezi nebem a zemí. 3, Čekání na zázrak / Stacey Kade Deník mimoňky 5. / Rachel Renée Russellová Dobrodružné příběhy Tajemství žlutého kufru: Detektiv Klubko / Ursel Schefflerová Čarodějky z jezdecké školy. 1., Kouzelná kniha / Carola von Kesselová Příběhy rodiny Smrtičovy 1, Temné dědictví / Harald Tobolko Příběhy rodiny Smrtičovy 2, Podlý únos Hanibala / Harald Tobolko NAUČNÁ LITERATURA Velká kniha o velkých traktorech: a také o některých malých / text Lisa Jane Gillespieová Velká kniha o velkých vlacích: a také o některých malých / text Megan Cullisová Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z papíru (učíme se patinovat) V červnu se budeme věnovat tomu, jakým způsobem koše a všechny hotové výrobky z papíru nabarvit, namořit, nalakovat. Také poznáme, jaké existují druhy barev a přímo se pustíme na PATINU. Abychom měli co patinovat, vyrobíme si srdíčka, která hned nabarvíme, necháme zaschnout, ihned napatinujeme a odneseme si je domů komplet hotová. Když by nám zbyl nějaký čas, můžeme ještě dopilovat samostatné pletení ruliček. Někdo je má zbytečně silné a duté, pak jdou špatně napojovat, tak si to můžeme ještě zopakovat. Kdo by měl zájem, vezměte si s sebou tedy noviny, špejli, nůžky a lepidlo. Materiál s sebou na patinování srdíček: Patina vypadá hezky na šedém základu, takže se pokusím se- hnat šedou barvu nebo mořidlo. Kdo ho má doma, vezměte s sebou, nebo i jakékoliv jiné tmavé mořidlo, namoříme je přímo na místě Malý štětec a misku na to barvení - moření Cca 40 ruliček Drát cca 1,1 mm silný, kdo nemá, může si u mě za malý poplatek odkoupit Kleště na ten drát, který budeme tvarovat Termín dílničky: opět v úterý od 10:00 hod. a odpoledne od 16:00 hod. Případné dotazy v knihovně nebo na telefonu: Těším se, přijďte s dobrou náladou Radka Zemancová Novoborský měsíčník / červen

14 Organizační složky města Sklářské muzeum šestá muzejní noc se i přes deštivé počasí vydařila V letošním roce nám počasí nepřálo. Přesto však byla milým překvapením návštěvnost: 484 dospělých a dětí, kteří přišli, aby si u nás užili muzejní noc tentokrát v duchu tovaryšských zkoušek muzejního skřítka Archibalda Sklenáře. Děti plnily po celé muzejní expozici úkoly, za něž byly rytířem a jeho družinou pasovány na tovaryše sklářského řemesla a obržely i zaslouženou čokoládovou odměnu. Dále pro ně byla připravena Řemeslnická pohádka libereckého divadla Rolnička a malování na obličej. Zpestřením večera byla světelná show českokamenické skupiny La Luna. Nechyběly ani oblíbené koncerty, tentokrát vrchlabského Jam & Bazaru, novoborských Gipsy Bor Bandu a dua Cavalier (Jan a Jakub Sokolowski). Bohužel, zážitek kazil místy vytrvalý déšť. Mnozí proto sledovali koncerty z oken muzea. Do suchých prostor se však před deštěm nemohla schovat mobilní pec novoborské sklářské školy, která názorně doplnila program. Tímto chceme škole vyjádřit velký dík za jejich nezištnou podporu. Děkujeme také všem ostatním, kteří nám pomohli uspořádat již 6. Muzejní noc a ani přes špatné počasí to nevzdali. Zvlástě si ceníme pomoci dobrovolníků z řad našich přátel. Tešíme se opět příští rok snad za lepšího počasí! Kateřina Ditterová Sklářské muzeum Nový Bor 14 Novoborský měsíčník / červen 2014

15 Společenská kronika poděkování panu mudr. hesovi Vážený pane doktore, děkujeme touto cestou Vašemu profesionálnímu léčení, vysoké odbornosti a znalosti, Vaší vlídnosti a přátelskému přístupu ke každému z pacientů. Vaše poslání jste dělal s láskou, pomohl každému a kdykoliv, zachránil jste mnoho životů... Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme, děkujeme za Vaši péči a jste nadále v našich srdcích. Vaši dlouhodobí, bývalí pacienti Ze školních lavic zš nám. míru hello daniel... Hello, Daniel Takto začínali osm pondělků po sobě výuku angličtiny žáci 3., 4. a 5. tříd. Naše škola se totiž přidala k projektu zapojení rodilého mluvčího v hodinách Aj. Před 3 lety začala naše spolupráce s libereckou jazykovou školou, která připravila projekt pro 1. a 2. třídy. Letos nás oslovila koordinátorka společnosti CEET Mgr. Markéta Kuncová s nápadem zapojit se do pokračování s názvem Anglicky bez zábran určenému pro starší děti. Protože je výuka cizích jazyků a její neustále zlepšování naší prioritou, bez váhání jsme souhlasili. Vyučování probíhalo odděleně pro nejazykové třídy a pro skupiny s rozšířenou výukou angličtiny. Lektor Daniel Drummey zábavnou formou s využitím her a soutěží opakoval a procvičoval probírané učivo. Děti se do připravených aktivit s nadšením zapojovaly. Z pohledu vyučujících Aj je každý podobný kontakt velmi užitečný a motivuje děti k větší snaze osvojit si cizí jazyk. Mgr. Marie Štroblová Foto:archiv školy Zapojení rodilého mluvčího v našich hodinách angličtiny nejlepší škola Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že dobrou školu nedělá jen pěkná budova, vybavení, nebo nabídka kroužků, ale jen a jen dobří kantoři. V podstatě jsem do školy nastoupil dvakrát. Poprvé, do malotřídní školy, s obrovským nadšením, úsměvem a důvěrou. Měl jsem 7 spolužáků, dobré známky, třídní, která o dětech mluvila jako o zmetcích a já jsem jí lezl na nervy. Žáci z vyšších ročníků běžně šikanovali ty menší. Učitelky mě tam pořád peskovaly: Hlas se více. Hlas se méně. Nehlas se do družiny. Přihlas se do družiny. Nevytahuj se. Nezlob! Ve druhé třídě jsem s chutí odešel. Podruhé jsem nastoupil do té nejrůžovější Základní školy na náměstí Míru v Novém Boru, do druhé třídy. Tuto školu vedou vzdělaní lidé, kteří nás opravdu dobře učí a nedělají s námi žádné nesmysly. Mám třídní učitelku, která se s námi nemazlí, ale je spravedlivá, vtipná a má nás ráda. Také mám dobré kamarády, samé jedničky, skvělou družinu. Po páté třídě chci jít na Gymnázium v České Lípě. A myslím, že právě díky mé třídní učitelce Andree Kovačíkové mám slušnou šanci složit dobře přijímací zkoušky. Do této školy chodím moc rád. Haštal Ort, 4.B ZŠ nám. Míru v Novém Boru (práce byla příspěvkem do literární soutěže na téma: Naše škola) hodnocení uplynulého školního roku Malé ohlédnutí začíná prázdninami v roce Lze říci, že příprava i samotný školní rok v naší škole byly pestré a bohaté na události. Vždyť právě v tomto školním roce jsme veškeré aktivity směřovali k významnému výročí, které škola slavila 250 let od položení základního kamene. Chtěli bychom vám nabídnout jejich stručný přehled. Prázdniny přinesly výběrová řízení na úspěšné projekty, které měly zasáhnout i do průběhu a organizace školního roku, plnění plánu oprav, které musíme stihnout do začátku září. Podařila se první etapa výměny oken směrem do Kalinovy ulice. Teď už jen zbývalo naplánovat akce na celý školní rok, ze kterých by si mohli společně vybrat jak žáci, tak i jejich učitelé. Z těch nejzdařilejších, které na naší škole proběhly, vybíráme: sázení Lidické hrušně, ekologické pobyty v Sedmihorkách 1. st. projekt Aj CEET Liberec pro r. (vyučování s rodilým mluvčím), návštěvy Naivního divadla v Liberci, exkurze do německé Míšně, preventivní programy Maják, tradiční besedy pro 2. st. o historii Nového Boru PhDr. V. Jindry. Vydařil se Zápis nanečisto, Vánoční kvízování, lyžařský kurz pro sedmáky i Šroťák pro deváťáky. A co teprve jejich 1. ples! Pokračování na str. 16 Novoborský měsíčník / červen

16 Ze školních lavic Dokončení ze str. 15 Školní povinnosti byly střídány zajímavými akcemi DDM Smetanka, workshopy a projektovými dny spolu se SUPŠS a Gymnáziem v Novém Boru, SPŠS Česká Lípa, Euroškolou, SUPŠS v Kamenickém Šenově, ale i spoluprací s Městskou policií v projektu AJAX či exkurzí do požární zbrojnice. Nyní to ale vypadá, že jsme se skoro vůbec neučili! A to zase ne, naopak. Dosáhli jsme vynikajících výsledků jak v okresním, tak i krajském kole vědomostních olympiád. OK 1. místo Jasmine Jawichová 7. B, 4. místo Filip Karban 9. B - anglický jazyk. 1. místo Jasmin Daghstani 6. A německý jazyk 1. místo L.Pácl, D. Fiala, J.Plachý 9. B, 5. místo V. Mareš, R. Bažík, T. Filipi 8. B - ekologická olympiáda 2. místo A. Geislerová, V. Maderová, L. Nováková 9. B finanční gramotnost místo Vladimír Křížek 9. B matematická olympiáda (KK 17. místo) místo Michaela Dobešová 6. C - matematická olympiáda místo Richard Šulc 6. A - matematická olympiáda 1. místo Vladimír Křížek 9. B zeměpis (KK 8. místo) 1. místo David Fiala 9. B fyzikální olympiáda (KK 4. místo) 2. místo Lukáš Pácl 9. B - fyzikální olympiáda (KK 9. místo) 3. místo Vladimír Křížek 9. B fyzikální olympiáda 1. místo Kateřina Jelínková 7. B, Vl. Křížek 9. B Matematický klokan 2. místo Anna Fialová 7. B, Daniel Galek 9. B Matematický klokan 3. místo K. Hanzelínová 7. A, R. Šulc 6. A, D. Fiala 9. B Matematický klokan 2. místo David Fiala 9. B biologická olympiáda Přestože pro sport nemáme na naší škole zrovna výhodné podmínky, vše doženou výborní tělocvikáři a trenéři zároveň, pod jejichž vedením se děti mění v nadšené sportovce a velmi úspěšné reprezentanty školy. OK 1. místo přespolní běh M. Novák a J. Ullrich 9. B, S. Záhorský a N. Ostrčil 8. A, V. Mareš 8. B 3. místo přespolní běh V. Antošová a L. Nováková 9. B, D. Tancošová 9. C, A. Školková 8. C, A. Školková 8.B 4. místo přespolní běh M. Kudrnová a V. Röslerová 7. A, V. Bartošová a T. Rybářová 6. A, B. Husáková 6. C 1. místo stolní tenis - A. Lišková a A. Hašková 9. B (KK 1. místo) 1. místo stolní tenis - N. Nykodýmová 6. B, V. Rabiňáková 6. A, 1. místo stolní tenis - D. Rudinský a O. Brodský 5. A, F. Draboň 7. A 3. místo stolní tenis - F. Pečený 9. B, R. Bažík a V. Mareš 8. B 1. místo šachy - F. Draboň 7. A, V. Křížek 9. B, F. Žourek 7. B, A. Matela 6. A, M. Kočí 8. C (KK 1. místo) 1. místo florbal - K. Hanzelínová, D. Hlávková, M. Trčová, B. Tušková 7. A 1. místo florbal - A. Šinerová a M. Macurová 6. C, N. a K. Nykodýmová 6. B 2. místo florbal - S. Šudová, Z. Lančová, Š. Minářová, K. Voglová 9. A 2. místo florbal - A. Lišková, L. Nováková 9. B, A. Kořínková, M. Horáková 9. C 2. místo florbal - M. Oppitzová, E. Schönbecková, P. Melničáková 8. B 3. místo florbal - O. Brodský, F. Engelhart 5. A, D. Waldhauser 5. B, D. Rudinský 5. A zš nám. míru hodnocení uplynulého školního roku 3. místo florbal - M. Vojáček, F. Bartoš a Š. Hrušková 4. A, J. Zajpt 4. B 3. místo florbal - Z. Sláma 4. B, P.Hlaváček a O. Mertlík 3. A 1. místo recitační soutěž Adéla Šinerová (KK 1. místo) + postup do celostátního kola Toto je jen nepatrný výčet akcí a nejvýraznějších úspěchů, které jsme v průběhu letošního roku zaznamenali. Myslíme si, že to, co jsme si v září naplánovali, jsme splnili nad očekávání a Česká školní inspekce nám to při své návštěvě svým výborným hodnocením jen potvrdila. Závěrem nám dovolte poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na dobrých výsledcích naší školy, i těm, kteří pomohli při různých akcích. Dále všem učitelům a ostatním zaměstnancům školy za výbornou práci po celý školní rok, městskému úřadu, Pedagogicko- psychologické poradně v České Lípě a SRPDŠ, jmenovitě panu Davidu Sobotkovi za dobrou spolupráci v uplynulém školním roce. V neposlední řadě patří velký dík kolegyním z mateřských školek za účast na společných akcích a přípravu našich budoucích žáčků. Zbývá poslední úkol rozloučit se s těmi, kteří odcházejí, našimi deváťáky! Přejeme jim hodně úspěchů ve studiu i v životě. Přejeme všem hezké prázdniny, hodně sluníčka a v pondělí 1. září 2014 na shledanou. Vedení školy zš u lesa turisti školy u lesa S turistickým kroužkem naší školy jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Akce probíhala 17. května. My jsme si trošku přispíšili, protože v sobotu mají mnohé děti rodinné akce a chtěly jsme zapojit co možná největší počet účastníků, a vydali jsme se uklidit již o den dříve. Na svých cestách s kroužkem se přesvědčujeme, že lidé jsou opravdu schopni zbavit se všech možných i nemožných věcí kdekoli je napadne, kdekoli jim to odpadne od ruky. Rozhodně si nedělají žádné násilí. Dost smutné pohledy. Doufáme, že z našich turistů vyrostou slušní lidé a že i my k tomu trošičku přispíváme. Dana Mouchová a Eva Smolíková Foto: archiv školy S turistickým kroužkem jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko 16 Novoborský měsíčník / červen 2014

17 Ze školních lavic zš u lesa atletický čtyřboj - postup do kraje Lesáci opět ukázali své kvality Foto: archiv školy V úterý se Jablonném v Podještědí konaly letošní první atletické závody atletický čtyřboj družstev. Lesáci opět ukázali své kvality a obě družstva, chlapců i dívek, postoupila do kraje. Chlapci obsadili celkové 2. místo a závodili ve složení Ondřej Arnold, Matouš Kosina (oba 9. C), Kryštof Kařízek (9. B), David Koten (9.A) a Daniel Brož (8.B). Někteří z nich se blýskli úspěchy v individuálních disciplínách, např. Ondřej Arnold zvítězil výkonem 164 cm ve skoku do výšky a časem 2:59,98 byl druhý v běhu na 1000 metrů. Kryštof Kařízek skončil bramborový ve skoku do dálky, vrhu koulí i v běhu na 60 metrů. Děvčata si vedla výborně a závod vyhrála! O tento úspěch se zasloužily Nikita Melzerová, Karolína Staňová (obě 9. B), Anička Březinová (9. C), Anička Kučerová (8. C) a Markéta Bočková (8. B). I lesačky zaznamenaly úspěch v hodnocení individuálních disciplín. Karolína Staňová byla třetí v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 800 metrů a Markéta Bočková skončila v tomtéž běhu druhá. Nikita Melzerová vyhrála vrh koulí výkonem 9,55 metrů i v běhu na 60 metrů a vítězství si odnesla též Anička Kučerová v běhu na 800 metrů s časem 2:40,14. To nejlepší na závěr v součtu bodů v hodnocení jednotlivců náš Ondřej Arnold a Nikita Melzerová zvítězili! Našim atletům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Jarmila Nováková exkurze v drážďanech Exkurze v Drážďanech nám pomohla upevnit své znalosti Foto: archiv školy V dubnu vyrazil jako již tradičně plný autobus osmáků do saského města Drážďany. Žáci v rámci učiva biologie člověka navštívili tamní hygienické muzeum. Zde si mohly děti upevnit své znalosti v daném předmětu, načerpat nové informace, dozvědět se mnoho zajímavostí o lidském těle a vyzkoušet si spoustu věcí interaktivně. O překlad se postaraly dvě učitelky němčiny, doplňující i rozšiřující informace podávala učitelka přírodopisu. Celá exkurze byla ještě zpestřena za opravdu vydařeného slunného počasí procházkou centrem města s výkladem p. uč. Voldřichové o historii a pamětihodnostech města, za což jí patří velký dík. Žáci se tak dozvěděli např. o bombardování Drážďan, prohlédli si uličku králů, Semperovu operu, Frauenkirche a samozřejmě došli až k Labi a na nádvoří známé galerie Zwinger. Na závěr nechyběl ani rozchod u nákupního centra. Ti, co si chtěli něco koupit si, tak mohli procvičit své znalosti z německého jazyka. Doufáme, že se exkurze dětem líbila a byla pro ně přínosem. Jarmila Nováková Sladké májové štafety V prvních květnových dnech probíhají tradičně na Stadiónu E. Zátopka v Zákupech lehkoatletické závody nazvané Májové štafety. Letos, stejně jako v loňském roce, jsme se zúčastnili a bojovali ve všech 10ti kategoriích. A opět velmi úspěšně! Ve velké konkurenci základních škol z celého Českolipska jsme získali celkem 9 medailí (6x zlato, 1x stříbro, 2x bronz). Sladkou odměnu (dort) jsme za 1. místo získali v kategoriích: dívky 1. tř. (Tahalová Aneta, Klimentová Anna, Poupová Patricie, Šmelhausová Lejla, Mašková Lucie), tř. (Tymešová Anna, Kolčová Kateřina, Ryšavá Vendula, Šorfová Markéta, Bláhová Veronika), tř. (Horáková Tereza, Arltová Kateřina, Stromecká Jana, Hammacheová Sabina, Rodrová Jana) a tř. (Melzerová Nikita, Součková Vlasta, Staňová Karolína, Bočková Markéta, Pokračování na str. 18 Foto: archiv školy Kategorie 1. třídy Novoborský měsíčník / červen

18 Ze školních lavic zš u lesa Sladké májové štafety Dokončení ze str. 17 Kučerová Anna), z chlapců byly zlaté kategorie : tř. (Bělka Lukáš, Havlas Jakub, Valeš Damien, Kliment Damián, Král Martin), tř. (Ulrich Libor, Kopřiva Jan, Džavík Dominik, Rozsypal Jiří, Stehlík Petr). Na stříbrné příčce (bonboniéra) se umístila kategorie dívky tř. ( Šinková Ema, Šimonová Anna, Havlasová Zuzka, Zetová Viktorie, Chýlková Kristýna). Bronzové byly 2 kategorie chlapců: 1. tř. (Pittauer Filip, Havlíček Jan, Jankovský Marek, Vávra Jakub, Stehlík Jan) a 6.-7 tř. (Maťocha Richard, Kozák Jan, Adam Petr, Sklenář Milan, Major David). Všem našim závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Dík patří také mé kolegyni Daně Mouchové za pomoc při organizaci závodu. Mgr. Kamila Chýlová vyučující Tv zš gen. SvoBody zš generála SvoBody děkuje za krásnou a vydařenou akci pro děti - den země Ve čtvrtek se konala ve Smetanových a Horových sadech oslava Dne Země. Před budovou kina přivítali žáky 5. tříd zástupci organizátorů a starosta města Mgr. Jaromír Dvořák. V krásném prostředí parku školáci plnili na jednotlivých stanovištích úkoly a odpovídali na otázky související s tématem recyklace. Také zde byla zastoupena stanoviště s výtvarným vyžitím, která jsou u žáků velmi oblíbena. Absolutní prim hrálo stanoviště s lihovou petraketou. Údiv, překvapení i radost se zrcadlily na každé tváři žáka. Druhá část programu se odehrávala v Horových sadech, kde žáci absolvovali naučnou stezku a mohli si vyzkoušet svou obratnost a sílu při lanových aktivitách. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem organizátorům, kteří se společně podíleli na přípravě a realizaci celé akce. Foto: archiv školy Školáci plnili úkoly a odpovídali na otázky související s recyklací Postřehy a poděkování žáků: Nejlepší byla raketa z petlahve, zkoušel jsem to doma, ale do vzduchu. Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravě. Filip Dvořák Mně se nejvíce líbilo lezení po provaze. Imrich Sinu Nejvíce se mi líbila raketa, také kreslení kolem střepů. Natálie Janásová Nejvíce se mi líbila raketa, skládání z pet víček a lanové aktivity. Petr Sobek S poděkováním za krásné a poučné dopoledne Mgr. Lenka Loumová přespávání ve školní družině Dne 7. května, den před státním svátkem, se pro naše děti také stal významným dnem. Děti mohly přespat ve školní družince. Po příchodu všech dětí jsme vyrazili na výlet na Polevsko, kde si děti pohrály na školním dětském hřišti, seznámily se s naučnou stezkou ZA POLEVSKÝMI OBRY a opékaly buřty. Posezení u ohně jsme si zpestřili písněmi a scénkami. Vykročili jsme zpět a poznávali naši přírodu. Čekala na nás diskotéka se společenskými hrami. Druhý den jsme spolupracovali ve skupinkách, ve kterých jsme se naučili naslouchat ostatním, pomáhat si a zažít, že je lepší být kamarádem a mít radost, že společné dílo se nám podaří. Báječně jsme poobědvali. Děti dokončily rozpracované kroniky a nastalo hodnocení a loučení. Moc jsme si to užili. Škoda, že státní svátky nejsou častěji. Lenka Panušková Hana Stránská Foto: archiv školy Opékání buřtů při přespávání ve školní družině 18 Novoborský měsíčník / červen 2014

19 Ze školních lavic zš gen. SvoBody den země V tento den se druháci, třeťáci a čtvrťáci vydali vlakem do České Lípy, kde byl připraven ve Vlastivědném muzeu naučný program Cesta do pravěku. Příjemně strávené dopoledne žáci 4. třídy vylíčili ve svých slohových pracích. Smyčcové kvarteto v naší škole Foto: archiv školy Jeli jsme vlakem do České Lípy. V muzeu nám paní dala kartu a šli jsme hrát hry: malovali jsme dinosaury, běhali s dinosauřím vejcem štafety, poslepu jsme sahali do budek a hádali, co je tam, poradili jsme si s vývojem člověka, přiřazovali jsme určité informace k přírodním obdobím, Pěkně jsme si to užili a autobusem se vrátili zpět. Natálka Gorolová Vstával jsem brzy, jel jsem z Krompachu do Nového Boru. Vlakem jsem jel se třídou do České Lípy, kde jsme šli do muzea. Líbily se mi soutěže, hlavně dinosauři. Mohli jsme si omalovat sádrový odlitek nebo vystřihnout z plsti dinosaura. Za splněné úkoly jsme si dostali odměnu. Vybral jsem si kobylku. Výlet se mi moc líbil. Marek Stankulov čarodějnický den Foto: archiv školy Smyčcové kvarteto Severočeské filharmonie Teplice se postaralo o příjemné chvilky v duchu vážné hudby. Koncert se uskutečnil díky sponzorskému daru od firmy Aktivit Nový Bor. Posledního dubna dorazily do školy nejen děti, ale i paní učitelky v úžasných maskách kouzelníků, čarodějnic mladých i starých, tajemných bytostí a příšer. Projektový den začal ve třídách, pak jsme postupně po třídách plnili úkoly připravené asistentkami Nelou a Šárkou. Za správné řešení se přidělovaly čarodějnické body. V čem se závodilo? V hodu pařátem, rozluštit čarodějnické zaklínadlo a naučit se jej, zapamatovat si za 1 minutu čarodějnické nádobíčko, vymalovat čarodějnici nebo její stavení Třídy báječně spolupracovaly. Po zásluze byly jejich výkony vyhodnoceny. Hana Stránská Úžasné masky našich dětí kontakt zš gen. SvoBody Tel: zš praktická mně žádný trest nehrozí Foto: archiv školy V rámci prevence rizikového chování žáků se v naší škole uskutečnila přednáška obecně prospěšné společnosti pro preventivní pomoc mládeži Maják. Hlavním cílem programu bylo nastínit problematiku trestně právní odpovědnosti a řešení deliktů u dětí a mladistvých, identifikování možných prokriminálních motivů jednání. Realizátor programu, Mgr. Petr Hampacher, sdělil žákům základní informace o právní odpovědnosti za deliktní jednání a možnosti jeho řešení, umožnil jim uvědomit si hranice, pravidla a povinnosti v životě, zdroje a motivy, které vedou k jejich překračování. Informoval o službách, které pracují s pachateli a oběťmi trestných činů. Přednáška se uskutečnila za finanční podpory MÚ Nový Bor a jeho protidrogové komise. Mgr. Romana Suchá Děti si povídaly o problematice trestně právní odpovědnosti Novoborský měsíčník / červen

20 Ze školních lavic zš praktická ani déšť, ani Silný vítr nevadil I přes nepříznivé počasí jsme vybojovali velice dobré umístění Foto: archiv školy Ani déšť, ani silný vítr nevadil a nezabránil konání tradičních lehkoatletických závodů SHM /sportovní hry mládeže/ na stadionu u Ploučnice v České Lípě. Soutěž se každoročně koná začátkem května a je určena pro žáky - závodníky praktických škol našeho okresu s tím, že ti nejlepší postupují do krajského kola v Liberci. Letošního atletického čtyřboje (hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh na 60 m a m) se za naši školu zúčastnili J. Procházka, M. Pelcman, L. Zavalaný a L. Bitala, kteří i přes již výše zmíněné nepříznivé klimatické podmínky vybojovali velice dobré umístění. Nejlépe ze všech našich reprezentantů - atletů, si vedl J. Procházka, kterému se v nelehké konkurenci podařilo v hodu kriketovým míčkem a běhu na 60 m zvítězit, ve skoku dalekém a běhu na m pak obsadit druhé místo a tím si vybojoval postup do krajského kola. Velký dík za vzornou reprezentaci naší školy patří nejen Kubovi Procházkovi, ale všem našim dalším závodníkům. Pavel Plánička SklářSká škola a gymnázium literární Soutěž naše evropa V rámci desátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie byla vyhlášena literární soutěž Naše Evropa, která byla určena pro studenty středních škol. Organizace se ujaly regionální Deníky ve spolupráci se zdejším zastoupením Evropské komise a s příslušným odborem Úřadu vlády České republiky. Z VOŠS a SŠ v Novém Boru se této soutěže zúčastnil student druhého ročníku gymnázia Jan Kubelka. Námětem jeho práce byla reportáž o cestě do Norska, které se zúčastnil společně se svými spolužáky. Ta proběhla v rámci projektu Evropské unie Comenius, do kterého se zapojila i VOŠS a SŠ v Novém Boru. Jan Kubelka byl velmi úspěšný, protože jeho práce postoupila do krajského kola. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. PaedDr. Helena Studecká Foto: archiv školy Jan Kubelka byl v soutěži velmi úspěšný odborná exkurze do dýhárny Foto: archiv školy Exkurze byla přínosná pro doplnění odborných znalostí V rámci pravidelných odborných exkurzí navštívili žáci 2. a 3. ročníku oboru Design interiéru firmu na výrobu okrasných dýh. Jednalo se o firmu Danzer, která je výrobcem okrasných dýh určených pro evropský i světový trh dřevařského a nábytkářského průmyslu. Naši žáci tak měli jedinečnou příležitost vidět ve skutečnosti technologii, o které se dozvídají v rámci odborných předmětů. Za odborného výkladu byli také seznámeni s celým procesem výroby, například s kulatinou chráněnou vodním postřikem, pilnicí, ve které dochází k rozřezání kulatiny, dále s procesem vaření výřezů v pařicích jamách, ale i se samotným krájením dýhových listů, jejich sušením, tříděním a skladováním před distribucí. Žáci se také mohli seznámit s příklady aplikace dýh různých dřevin i způsobů jejich výroby. Exkurze byla velmi přínosná pro doplnění odborných znalostí studovaného oboru. Děkujeme pracovníkům firmy za věnovaný čas a zajímavé informace. Bc. Markéta Bočková 20 Novoborský měsíčník / červen 2014

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-52/2016 Datum jednání: 05.10.2016 2) Program jednání (USN-R3-1120/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení USN-R3-1071/2016 Pronájem bytu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod.

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod. Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Vladimír Vališ, Marie Mašová, Miroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne 16. 11. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Hana Popková, Ing. Marta Vančurová, Kateřina Teplá, Jiří Karvánek, Iva

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 28.11.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více