polyfunkční a sportovní stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "polyfunkční a sportovní stavby"

Transkript

1 2009 MK ČR E /09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs polyfunkční a sportovní stavby projektil na karlovarském letišti speciál: Zelená úsporám a projektanti II

2 Na společné cestě Stavby silnic a železnic, a. s., již řadu let patří ke špičce v oboru dopravního stavitelství. Od dubna 2009 se spolu s některými dceřinými společnostmi rozhodly změnit své jméno a vystupovat na českém trhu pod názvem EUROVIA. I nadále se Skupina EUROVIA opírá o hodnoty postavené na tradici, kvalifikované práci a pozici významného regionálního zaměstnavatele.

3 editorial Vážení čtenáři, česká vláda pro odvětví stavebnictví ani výstavbu samotnou nehne prstem, ať už v ní sedí sestava modrá nebo oranžová nebo bezbarvá jako nyní. Někdy je sice vláda, která nic nedělá, lepší než aktivní blbec, ale aspoň minimální servis pro zamezení chaosu vykonávat musí. Náš časopis uspořádal na počátku léta diskuzi na téma co s tím, přičemž jsme pozvali představitele nejvýznamnějších organizací SIA ČR Rady výstavby. Výměna názorů mě trochu překvapila. Všichni zástupci nevládních organizací samozřejmě věděli, že se musí něco udělat, ale z kterého konce na to jít to už nebylo tak jednoznačné. Výsledkem je nakonec otevřený dopis SIA adresovaný premiérovi české vlády. Nedělám si iluze (a rovněž zástupci SIA nepropadali zrovna optimizmu), kde a jak tento dopis skončí. Tím ovšem nechci tuto snahu degradovat. Ani v nejmenším! Nicméně nabízím jiný recept, jak přinutit pracovníky ministerstev alespoň k náznaku spolupráce. Je to recept cynický a navýsost pragmatický (v horší konotaci tohoto slova). Vrcholní představitelé politické sféry mají největší strach z negativní popularity (nebo z jakékoliv činnosti, která tento důsledek může mít). Proto navrhuji zahájit frontální útok prostřednictvím médií a ze všeho špatného, co se v souvislosti s výstavbou stane (od katastrof s oběťmi na životech po krach firem), nahlas a s využitím všech populistických triků obvinit vládu, resp. její (ne)činnost. I bytost velikosti slona nakonec podlehne hromadě naštvaných komárů a raději se dohodne Přeháním? Zcela určitě! Vždyť české nevládní organizace činné ve výstavbě si zakládají na tom, že se chovají slušně, transparentně a pozitivní argumenty používají vždy jako první. Jenže soupeř hraje podle úplně jiných pravidel a pak zbývají dvě možnosti hrát proti němu na jeho hřišti, nebo hrát podle svých pravidel, ale sám. Když už jsem šmahem obvinil vládu ČR z nečinnosti, tak musím vypíchnout výjimku potvrzující pravidlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Pracovníci tohoto rezortu, kteří díky své aktivitě často předběhnou zdravý rozum i zákony, předvedli svoji flexibilitu při svolávání tiskové konference věnované zásadním změnám v programu Zelená úsporám. V pondělí 27. července ráno MŽP termín této očekávané tiskové konference ohlásilo. A to na příští den, tedy úterý dopoledne, čímž pracovníkům médií v době dovolených poskytlo luxusní reakční čas cca 24 hodin. Poté, co se redaktoři zaregistrovali, nakoupili jízdenky na vlak či autobus a poškrtali své diáře, se odpoledne dozvěděli, že ohlášená tiskovka bude až 10. srpna. Vám naopak přeji příjemné čtení a pohodový zbytek léta bez neočekávaných komplikací. Hodně štěstí přeje Jan Táborský šéfredaktor inzerce stavebnictví 08/09 3

4 obsah 08/09 srpen 8 12 speciál Další odvážně pojaté letiště je v Karlových Varech Architekt Petr Parolek získal před dvěma lety ocenění Stavba roku za odbavovací halu brněnského letiště. Svůj specifický rukopis potvrdil i při návrhu odbavovací haly letiště karlovarského. Zelená úsporám a projektanti II Pravidelná příloha k dotačnímu programu Státního fondu životního prostředí se tentokrát zabývá teoretickými i praktickými aspekty výpočtů a měření požadovaných hodnot Debata představitelů SIA ČR Rada výstavby Časopis Stavebnictví uspořádal diskuzi vrcholných členů hlavních organizací sdružení SIA ČR Rada výstavby. Tématem byla tragická komunikace mezi nevládními organizacemi činnými ve výstavbě a státní správou. 4 stavebnictví 08/ editorial časopis stavebnictví 4 obsah aktuality 5 Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací technologie 6 Technologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva stavba roku 8 Projektil rolující ke startu stavba Jihomoravského kraje 13 Fakulta v novém reportáž 16 Montáž prefabrikovaných koupelen při rekonstrukci téměř stoletého hotelu téma: polyfunkční a sportovní stavby 20 Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce na Malé Straně Ing. David Jermoljev, Ing. Vladimír Janata, CSc. 24 Fotoreportáž: průvodce novou KV Arenou Tomáš Malý 26 Návrh ocelové konstrukce štítových stěn Amazon Court River City Prague Ing. Jaromír Tomek 3 3 Úspěšný PPP: Aquapark Olomouc Ing. Miroslav Machalec, Ing. Jana Nováková 3 6 Sokolovny a jejich odkaz současnosti Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Karel Zeman 41 Tvorba bezbariérového prostředí sportovních staveb a rekreačních areálů Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 45 Minigolfové hřiště na střeše zábavního parku PLAYMOBIL Dr. Gunter Mann 48 Povrchy dětských hřišť posuzování bezpečnosti a jejich provádění v praxi Ing. Jiří Viktorín projekt 51 Most u Suchdola na severní části Silničního okruhu kolem Prahy diskuzní fórum 56 SIA ČR Rada výstavby nabízí státu pomoc předních odborníků v oboru 59 svět stavbařů 64 infoservis 65 firemní blok 66 v příštím čísle Co se nevešlo: Průzkum zajištění zakázky pro rok 2009 Statistické výsledky ve stavebnictví za květen 2009 najdete na foto na titulní straně: odbavovací hala letiště Karlovy Vary, Tomáš Malý

5 aktuality Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací V polovině června předložil ministr financí ČR podmínky, za kterých uvolní další finanční prostředky do pokračování výstavby silnic a dálnic: omezení počtu tunelů; omezení počtu mimoúrovňových křižovatek; úprava technických předpisů; snížení nákladů na projektovou dokumentaci. Vložení tunelových úseků do trasy komunikace je přitom vyvoláno těmito důvody: úspora provozních nákladů zkrácením délky trasy a zmírněním sklonů komunikace; snížení celkových investičních nákladů v hornatém terénu; průchod zastavěným územím v případech, kdy by vedení trasy po povrchu vedlo k rozsáhlým demolicím a výraznému zhoršení životního prostředí; požadavky Ministerstva životního prostředí ČR a ekologických aktivistů. Umístění a počet mimoúrovňových křižovatek je dán: propojením stávající silniční sítě s dálnicí či rychlostní komunikací; místa napojení jsou výsledkem vyhodnocení dopravních průzkumů a v některých případech i požadavkem samospráv obcí v přilehlém okolí. Technické předpisy: požadavky na parametry a technické provedení komunikací jsou výsledkem zkušeností s výstavbou a provozem komunikací, jsou do nich promítnuty výsledky výzkumů a ověřování v praxi, a to nejen z hlediska stavebně technického, ale i provozně bezpečnostního; inzerce české technické normy jsou v souladu s předpisy ES. Snížení nákladů na projektovou dokumentaci: zpracovatel projektové dokumentace je vybírán ve veřejné soutěži; je bohužel ověřeno, že pokud je v soutěži hlavním kritériem cena, může být vybrán nezkušený zpracovatel se všemi důsledky na kvalitu díla i konečný investiční náklad. Nedovedu si představit, že někdo od stolu na Ministerstvu financí ČR bude určovat počet a délku tunelů na konkrétní silniční trase, bude určovat, kolik má být mimoúrovňových křižovatek, jaké má být stoupání komunikace, poloměr oblouků, jak bude upravena šířka vozovky a skladba vrstev vozovky nebo jaká mají být bezpečnostní opatření v tunelu. Jak tedy dosáhnout snížení investičních nákladů na výstavbu komunikací? Raději bych se však ptal, jak dosáhnout optimálních nákladů na výstavbu komunikací. Začátek je ve vypsání požadavků, které vyústí ve vypracování studie trasy, téměř vždy ve variantním řešení. Musí následovat podrobné technické, ekonomické i environmentální vyhodnocení jednotlivých variant vysoce kvalifikovanou skupinou odborníků. Během oponentního řízení by měl být dán prostor k připomínkám ze strany různých aktivistů a sdružení. Vybraná nejvhodnější trasa, pravděpodobně to bude podle připomínek upravená některá z předložených tras, bude základem, který nejvíce ovlivní budoucí investiční náklady, ale i ekonomii provozu a údržby, tedy návratnost investice. Odsouhlasená trasa, zanesená do územního plánu, by již měla být nedotknutelná. Mělo by se zamezit nekonečnému soudnímu napadání odsouhlasené trasy, které vede k odsouvání zahájení výstavby i jejímu přerušování, a tím následně k výraznému prodražení viz obchvat Plzně a přechod Středohoří a Krušných hor. Výkup pozemků je další etapou, která výrazně ovlivňuje termíny výstavby i investiční náklady. Uzákonění jasných pravidel pro výkup pozemků je naprosto nezbytné, pokud chceme skutečně šetřit investiční náklady a urychlit výstavbu, a tím i návratnost vložených prostředků. Odsouhlasená trasa se stanovením technických podmínek i podmínek na ochranu přírody je podkladem pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Jednotlivé etapy projektové dokumentace jsou předkládány vypisovateli k oponentuře. Dokumentace pro výběr dodavatele vypracovaná vybranou projektovou kanceláří je podkladem pro výběr dodavatele stavby. Soutěžní podmínky by měly umožňovat variantnost technických postupů dodavatele a neměly by striktně požadovat dodržení položkového soupisu prací a dodávek. Jde přece o výsledek a ne o postup. Pokud budou soutěžní podmínky jasně stanoveny a komise sestavena z nezávislých odborníků, nemůže dojít k dodatečným soudním sporům, jak se v České republice v poslední době při veřejných soutěžích několikrát stalo. Do výsledků výběrového řízení samozřejmě nesmí zasahovat politici. Mne na celém vystoupení pana ministra snad nejvíce zarazil jeho požadavek na omezení ceny projektové dokumentace s tím, že honorář za vypracování projektové dokumentace se nesmí odvíjet od investičního nákladu stavby. V tom bylo skryto obvinění, že dálnice jsou v ČR tak drahé proto, že se projektanti snaží maximálně zvýšit investiční náklad, aby tak zpětně zvýšili svůj honorář. Skutečná praxe je však jiná: zpracovatel projektové dokumentace je vybírán ve veřejné soutěži a konečný investiční náklad nemá vliv na jeho honorář; cena projektové dokumentace v ČR zdaleka nedosahuje úrovně ceny projektové dokumentace v Německu, i když investiční náklady na výstavbu komunikací jsou srovnatelné; projektant, pokud je to profesionál, se vždy snaží odvést kvalitní dílo, a to po všech stránkách stavebně technických i s ohledem na bezpečnost a ekonomii budoucího provozu a údržby. Že se to daří, je zřejmé z ocenění vloni otevřeného úseku dálnice D 3 přes Krušné hory. K tomu, aby se podařilo vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci, je nutný tým nejlepších projektantů a výsledek je potřeba ohodnotit jak finančně, tak veřejným uznáním. Jedině tehdy, když má projektant čas na ověření alternativ a hledání optimálního řešení, může dojít ke snížení investičních nákladů. Pokud je nucen vypracovat dokumentaci z jedné vody načisto, pak jde optimalizace stranou a důsledky se objeví během stavby i v provozu. Málokdo si uvědomuje, jak obrovskou osobní odpovědnost nesou stavební inženýři i technici. Odpovědnost, zvláště statiků, geotechniků a stavbyvedoucích je možné srovnat s lékaři a každé jejich rozhodnutí má v sobě uloženo riziko. Je to skutečně ohodnoceno odpovídajícím způsobem? Ing. Michael Trnka, CSc. ZDICÍ SYSTÉM LIAPOR SMYSL PRO přesnost... w w w. l i a p o r. c z POHLEDOVÉ ZDIVO pravidelná struktura dokonale přesné rozměry bez povrchových úprav - omítek nízká objemová hmotnost velmi dobré akustické vlastnosti požární odolnost A1 vhodné pro : Stěny výrobních a sportovních stavebnictví 08/09 hal, 5 kancelářské prostory, technické prostory, ozdobné prvky v interiérech, ploty a zídky.

6 technologie text: Ing. Jiří Kotrba foto: Strojírny Podzimek, s.r.o. Technologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva Na květnové konferenci s názvem Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách, kterou organizovala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku Glopolis, bylo oceněno osm tuzemských firem za technologická řešení v environmentální oblasti, jež by se dala využít v zemích třetího světa. Čestné ocenění bylo uděleno firmě Strojírny Podzimek, s.r.o., za Technologii pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek v závislosti na třídě dopravního zatížení. Je tvořeno vrstvou ze směsi nejméně dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva, vyrobené v míchacím centru, rozprostřené a zhutněné za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou únosnost. MZK odpovídá ČSN EN Nestmelené směsi. Vstupem jsou dvě až čtyři vstupní násypky pro navážení materiálu pomocí nakladače. V případě umístění linky přímo ve výrobně kameniva (pískovna, kamenolom), je možné plnění vstupních násypek i pomocí pásových dopravníků. Každá z násypek má vlastní pásový podavač s pásovou váhou, který umožňuje přesnou automatickou regulaci množství vstupních materiálů konečné směsi. Sběrným pásovým dopravníkem putuje materiál do průběžného míchacího jádra, kde dojde k homogenizaci směsi a k jejímu optimálnímu vlhčení. Výsledná směs je pásem sypána Návrh linky ve 3D Pásový podavač s váhou a regulací toku materiálu Charakteristika zařízení Nasazení technologie výroby MZK v kamenolomu Olbramovice Míchací zařízení pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) míchá v určitém poměru podle předem navolených receptur různé frakce přírodního nebo umělého kameniva a dodává směsi optimální vlhkost. Celé zařízení je semimobilní, snadno ovladatelné a schopné samostatného provozu. Výrobní řada míchacích zařízení vychází z požadavků zákazníků a pokrývá výkonový rozsah od 100 t/hod do 350 t/hod vyrobeného MZK na výstupu. 6 stavebnictví 08/09

7 do expedičního zásobníku, který je umístěn buď přímo na pásu nebo na separátní konstrukci. Ze zásobníku je směs sypána na expediční auta. Výsyp je prováděn dávkami, aby nedošlo ke gravitačnímu vytřídění konečné směsi na korbě. Celé zařízení je konstrukčně navrženo s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu konečného výrobku. Vstupní část zařízení s násypkami pro různé frakce, pásovými podavači a vynášecím dopravníkem může separátně sloužit i jako vstupní zařízení pro obalovny a betonárky. Přeprava a instalace Míchací zařízení pro výrobu MZK jsou navržena jako semimobilní. Umožňují přemístění a zprovoznění přímo v místě použití (na stavbě), nebo v místě surovinové základny (kamenolom, pískovna). Zařízení je přepravováno po jednotlivých segmentech na standardních ložných plochách nákladních automobilů, přepravované části jsou konstruovány tak, aby se nejednalo o nadrozměrný náklad. Pro vlastní instalaci zařízení není třeba budovat pevné základy, postačí rovná zpevněná plocha s únosností pro průjezd nákladního vozidla. V místě usazení jednotlivých zařízení je plocha osazena silničními panely. Případná nájezdní plošina pro pojezd nakladače při navážení materiálu je vymezena prefabrikovanými betonovými profily a vysypána kamenivem. Vlastní zařízení je možné stavebnicově poskládat v několika konfiguračních variantách podle rozmístění obslužných a přístupových komunikací a míst pro dočasné deponie vstupních materiálů v konkrétní lokalitě. Ovládání Zařízení je monitorováno a ovládáno automatickým řídicím systémem s možností tvorby a výběru receptur. Volba a výběr receptur se provádí pomocí panelu operátora z prostoru velínu. Po nastavení receptury a spuštění zařízení již vše funguje automaticky. V případě potřeby řídicí systém upozorní obsluhu na možný problém, a zabrání tak výrobě nekvalitního produktu. Obsluhu celé linky zvládne jeden pracovník. inzerce ČSOB profesionální partner pro autorizované inženýry a techniky Na základě detailního průzkumu potřeb autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se ČSOB rozhodla přidat další výhody k již existujícímu programu připravenému speciálně pro tuto skupinu klientů. Jde především o nové možnosti v rámci zvýhodněného bankovního konta, sloužícího k zajištění každodenního platebního styku a zhodnocení volných finančních prostředků. Další oblastí je provozní a investiční financování. Vše je samozřejmě přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám autorizovaných inženýrů a techniků. Firemní konto ČSOB s výhodami pro autorizované inženýry a techniky nabízí nulový poplatek za příchozí tuzemské platby. Prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu, který obdržíte společně s elektronickým bankovnictvím vedeným v rámci konta zdarma, můžete snadno komunikovat s katastrálními úřady, úřady státní správy a samosprávy i dalšími institucemi. Uspoříte tak nejen drahocenný čas, ale i nemalé finanční částky, které musíte zaplatit například při osobním podání dokumentů na úřadech. Firemní konto ČSOB navíc disponuje zvýhodněným úročením, které není závislé na výši aktuálního zůstatku na účtu. Při založení konta poskytneme autorizovaným inženýrům a technikům i další zvýhodnění pro zhodnocení volných finančních prostředků. Kromě bezplatného zřízení a vedení ČSOB Spořicího účtu máte navíc možnost získat i zvýšení úrokové sazby o 0,5 % p. a. Příslušenství Pro automatický provoz linky jsou zde ještě další zařízení. Místnost velínu, odkud je možné ovládat chod linky, je umístěna v prefabrikované buňce. Součástí buňky může být i vybavení laboratoře pro možnost vlastních rozborů vlastností vstupních materiálů i výstupních směsí. Pokud není v místě nasazení linky nezávislý zdroj vody, je součástí dodávky i samostatný zásobník technologické vody. Vodu je třeba doplňovat do zásobníku z externích zdrojů. Pro úplnou nezávislost zařízení na vnějších zdrojích energie je možné dodat také dieselagregát pro výrobu a dodávku elektrické energie. Pro zajištění financování provozu kanceláře umožníme členům profesní komory povolené přečerpání účtu (kontokorent) až do výše jednoho milionu korun s ojedinělou úrokovou sazbou na českém trhu. V rámci specializovaného Programu pro autorizované inženýry a techniky jsme také značně zjednodušili postup banky při vyřizování úvěrové žádosti. Výši limitu posoudíme pouze na základě tří faktur vystavených za vaše služby. Vše potřebné vyřídíme během velmi krátké doby přímo v pobočce. Hlavní výhodou Programu pro autorizované inženýry a techniky je možnost poskytnutí finančních prostředků i těm, kteří se svou profesí teprve začínají. Plně postačuje členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě po dobu alespoň šesti měsíců. Potřebujete-li finanční prostředky na pokrytí investic do movitého majetku (například nákupu vozu), zajistíme vše potřebné prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing, a to přímo v pobočce banky v rámci jediné schůzky. Zajistíme také veškeré vaše požadavky týkající se pojištění prostřednictvím ČSOB Pojišťovny. V případě zájmu o detailní informace neváhejte navštívit jakoukoli pobočku ČSOB. Sami se tak přesvědčíte, jaké výhody vám Program pro autorizované inženýry a techniky může přinést. Člen skupiny KBC Infolinka Casopis_Stavebnictvi_PR_SME_Inzenyri_125x185.indd 1 stavebnictví 08/09 7 4/8/09 5:03:23 PM

8 stavba roku text: Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D. foto: Tomáš Malý Nová odbavovací hala karlovarského letiště Projektil rolující ke startu Futuristická architektura nové odbavovací haly karlovarského letiště je důkazem, že s pomocí oceli lze stavět funkční a přitom krásné konstrukce. Počátkem letošního roku byla touto stavbou dovršena závěrečná etapa dopravní stavby důležité pro celý region, nazvaná Modernizace Letiště Karlovy Vary. K rekonstrukci a zvyšování standardu letiště, které umožňuje i zahraničním návštěvníkům ze vzdálených destinací pohodlnou cestu do světově proslulých lázní, došlo po dlouhém období stagnace. Rekonstrukce proto sestávala jak z nezbytné části, kdy bylo třeba zlepšit technické parametry dráhového systému, tak z plánovaných úprav staré odbavovací budovy a výstavby nové odbavovací haly. Autorem architektonického návrhu nové haly je brněnský architekt Petr Parolek, který je také autorem již realizovaného terminálu na letišti v Brně Tuřanech. (Stavebnictví 11 12/2007). Dispozice areálu letiště Dnešní areál letiště se nachází mimo kontext historizujících lázní a vytváří svébytný komplex na náhorní plošině nad Karlovými Vary. Tato skutečnost umožňuje architekturu nové dostavby rozvíjet bez omezení technicistním směrem, který dobře koresponduje s letištním provozem. Odbavovací hala byla navržena v aerodynamickém tvaru připomínajícím kapku, neúplné protáhlé vajíčko, projektil nebo raketu. Tento futuristický tvar je ve formálním kontrastu s původní hmotou staré letištní budovy, s ohledem na zvolené měřítko a proporci s ním však vytváří jeden kompoziční celek v půdorysu písmene H se čtyřmi křídly (nebo dvěma bočními nádvořími). Původní budova letiště Autorem původní nádražní budovy byl profesor Karel Winter z Liberce (autor radnice v Jablonci nad Nisou), stavební výkresy jsou datovány rokem Na budově není dekor předchozích historických reminiscencí a období secese, avšak architektonický návrh není ani příkladem pro tuto dobu typické funkcionalistické architektury. Letištní budova, charakteristická pevným řádem a symetrií (jedná se o klasický zděný stavební typ dispoziční trojtrakt, se systémem vertikálních okenních otvorů s nosnými mezipilíři a systémem horizontálního členění hmotové kompozice převislými několikaúrovňovými římsami), byla ve čtyřicátých letech minulého století zřejmě průkopnickým dílem s původní kompozicí a drobným měřítkem. Nová odbavovací hala Nová hala je ke staré budově připojena spojovacím krčkem, který vkládá mezi obě budovy potřebnou prostorovou distanci. Hala není v daném prostředí tvarově ojedinělá, kompoziční vertikálu k ní vytváří technicistní věž řízení letového provozu, postavená v předchozí etapě modernizace a dostavby letiště. 8 stavebnictví 08/09

9 Záměrem autora architektonického návrhu nové odbavovací haly bylo navodit návštěvníkovi dojem dvou odlišných světů při přistání vítá turistu historizující fenomén lázní charakterizovaný prvorepublikovou architekturou původní budovy letiště, při odletu naopak dominuje futuristický vjem postmoderního světa, kam se po návštěvě lázní opět vrací. Stavby jsou přitom vnímány odděleně, vzhledem k dispozici, kdy vzdálenější futuristická část zařízení letiště je skryta za původní budovou. Společně je přitom možné obě budovy pozorovat pouze z letadla. Nová budova svým aerodynamickým tvarem charakterizuje rychlost a eleganci. Cílem architekta se stala idea vytvořit tvar haly tak, aby veškeré formy byly dobře geometricky i výrobně definovatelné a aby vytvořily kompaktní, vyvážený celek, blížící se produktům automobilového nebo spotřebního průmyslu v desetkrát větším měřítku. Záměrem bylo využití technicky i ekonomicky dostupných technologií, například plášťů se stojatou drážkou. Vypilováním výsledného tvaru vznikl design charakterizovaný kompozicí tří seříznutých ploch, definovaných rotací obloukového profilu kolem středu. Protáhlý oblý objekt vytváří díky sestavě tří prstencových ploch v úrovni styku střešního a fasádního pláště zářez prosvětlující za dne interiér haly. Dynamika tvaru na obou stranách graduje pomocí šikmo seříznuté boční fasády s ustupujícím nakloněným čelem. Kruhové prstence, které čela protínají, dávají celé budově iluzi obrovského stroje před startem. Důležitým kompozičním prvkem interiéru, který má připomínat útroby odstrojeného letadla nebo plavidla, je hlavní nosný dvojoblouk, rozevírající se pod klenutým prostorem. Konstrukce nové haly Konstrukce haly je na první pohled prostorově složitá, je však přesně a poměrně jednoduše definována pomocí přímek a kružnic a jejich rotace kolem bodu. Odbavovací hala je situována na půdorysu o rozměrech 70x28 m, nejvyšší místo hřeben nosné konstrukce je ve výšce +11,20 m. Střecha je tvořena obloukovými vazníky TRUHL 300, 6, 150, 12, 50, uloženými na podélné průvlaky. Vazníky jsou v rozteči 3,0 m. Samotný vazník je tvořen svislou stěnovou částí proměnné výšky (proměnnost je oblouková v podélném směru haly) a střešní obloukovou r = 15,35 m (tvar vazníků je stejný). Ve směru podélném je poloměr střechy 161,20 m, vazníky jsou z důvodu jednoduššího detailu rámového rohu provedeny všechny svislé, srovnání do roviny opláštění je provedeno navařením ocelové lišty. Poslední štítový vazník není oblouk, ale má tvar kuželosečky respektující tvar opláštění. Stěnové prvky TRUHL 300, 6, 150, 12, 50 jsou tvořeny vodorovným úsekem (horní část) a obloukovou částí. Střed oblouků je ve výšce +3,50 m, poloměr oblouků r = 4,60 m. Tvar všech stěnových prvků je stejný. V půdorysu se stěnové prvky paprsčitě rozbíhají ze středu otáčení (bod vzdálený 97 m od středu haly). Na konci vodorovného úseku je provedeno půdorysné zalomení stěnových prvků (je na oblouku r = 105 m ze středu otáčení). Rozteč stěnových prvků odpovídá rozteči střešních vazníků = 3,0 m. Poslední stěnový profil na přechodu obloukového pláště a rovné střechy má tvar kuželosečky respektující tvar opláštění. Vstupní elipsa je prostorová křivka vzniklá průnikem stěnového pláště haly a eliptického pohledu, který je definován třemi elipsami (vnitřní E 1 a vnější E 2 a žlabová E 3). Všechny elipsy mají střed v ose haly ve výšce +1,60 m, mají shodnou vedlejší (příčnou) osu. Vnitřní elipsa E 1 má délku hlavní poloosy (vodorovná, podélná) 12,30 m, vnější E 2 má 13,0 m, žlabová 13,30 m. Vnitřní elipsa E 1 má délku vedlejší poloosy 4,04 m, vnější E 2 pak 4,32 m, žlabová E má 3 4,57 m. Polohy a osy všech ocelových profilů jsou ekvidistantou od definujících elips. Hlavními nosnými prvky konstrukce jsou dva v patě spojené a ve vrcholech odkloněné oblouky z trub Ø 377x16 mm, které jsou vzájemně spojeny táhly systému Macalloy. V příčném řezu tvoří hlavní nosné oblouky písmeno V, které svírá úhel 76º. V tomto směru pokračují i vzpěry vztyčené z oblouků pro podepření podélných průvlaků střechy (profil TR Ø 324x10 mm), jež jsou ve střední části vodorovné a při koncích haly se stáčejí v úhlu střešního pláště k zemi. Tyto průvlaky (v osách G a J) jsou rovněž podepřeny rámovými vestavbami v čelech. Střešní a stěnový plášť je podepřen soustavou žeber obloukových rámů svařených do truhlíků. Vzájemné výškové posunutí a natočení podle tvaru střešního a stěnového pláště umožňuje kladení nosných trapézových plechů obvodového pláště. Obě štítová zakončení haly tvoří rovněž svařované prvky TRUHL 300, 6, 150, 12, 50, ovšem již v bočním pohledu přímé, reálně, tedy ve tvaru kuželoseček. Štítové stěny jsou doplněny výměnami pro velká, v podélném pohledu kruhová okna o průměru 5,0 m. Okna jsou opatřena speciálními svařovanými tubusy, takže o cca 1,20 m vystupují z konstrukce haly. V jižní fasádě je umístěn eliptický vstup do prostoru haly. Konstrukce vstupu je vynesena pomocí dvou sloupů se vzpěrami a průvlaky. Galerie haly (2. NP) je tvořena pravoúhlou soustavou ocelových rámů a stropnic, které jsou po obvodu podepřeny zakřivenými stěnovými svařovanými profily. Na galerii vedou čtyři schodiště. Dvě jsou vřetenová ocelová, dvě betonová. Tuhost haly je v podélném směru zajištěna pomocí rámových vestaveb v čelech, podélnou rámovou vestavbou a samotnými hlavními oblouky. Kotvení všech nosných sloupů kromě obvodových je provedeno vetknutím a obvodová kotvení jsou kloubová. Prosklené stěny a světlíky Plášť budovy tvoří v jižní stěně prosklená fasáda, upevněná na nosnou ocelovou podkonstrukci z jäklu. V plášti střechy jsou čtyři střešní okna. Kruhová okna, přesahující dvě podlaží v čelech odbavovací haly, jsou rovněž upevněna na podkonstrukci z jäklu. Hala je prosvětlena také světlíky v podélných stěnách. Každý z nich se skládá z šikmé a ze svislé části, jejich zasklívací systém je také upevněn na nosnou ocelovou podkonstrukci z jäklu. Stavba odbavovací haly Kosntrukce budovy je kotvena do železobetonových patek. Před vlastní montáží byly položeny rozvody kanalizace, drenáže, přeložky kabelů. Plocha byla upravena do roviny a zpevněna, aby byla umožněna montáž mobilními prostředky. Jednotlivé díly ocelové konstrukce byly před montáží vyrobeny a svařovány v dílně. Na stavbě pak bylo svařováno obloukem. Souběžně s postupem montáže haly se zdily příčky, instalovaly rozvody silnoproudé i slaboproudé elektřiny, rozvody ústředního topení, vody, plynu a ostatní instalace. Byla provedena protiradonová ochrana, po položení trapézových plechů střechy a stropů galerie se v přízemí haly a na galerii pokládaly na podkladní betonovou mazaninu granitové dlažby. Před položením střešního pláště se stavebnictví 08/09 9

10 v sociálních zařízeních položily keramické obklady a dlažby. Stropy interiérů, konstruované jako železobetonové desky, mají ztracené bednění z trapézových plechů. Opláštění haly, které připomíná trup letadla, je z obkladu Kalzip a obkladu Montaline na podkonstrukci z trapézových plechů na ocelových roštech. Mezi trapézovým plechem a obkladem je tepelná izolace a parotěsná zábrana. Základní údaje o stavbě Název stavby: Modernizace Letiště Karlovy Vary III. etapa Název částí stavby: 1. část: Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských úmluv 2. část: Výstavba nové odbavovací budovy Investor: Karlovarský kraj Generální dodavatel: Eurovia CS, a.s. (dříve Stavby silnic a železnic, a.s.) Autor architektonického návrhu a návrhu ocelové konstrukce: Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., Fa Parolli, s.r.o. Statika ocelové konstrukce: Ing. Lukáš Pelánek, Ing. Petr Mazánek Statika železobetonové konstrukce: Ing. Aleš Seidl Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radomír Kletečka Stavbyvedoucí: Martin Valášek Hlavní subdodatelé: Chezak spol. s r.o. Karlovy Vary; Vertikal Zip, s.r.o Doba výstavby 1. a 2. části III. etapy: 05/ /2009 Základní rozměry nové haly: 65x28 m Zastavěná plocha: 3450 m² Obestavěný prostor: cca m³ Max. délka nové haly: 70 m Rozpětí hlavního oblouku: 31,8 m Virtuální prohlídku odbavovací haly karlovarského letiště najdete na Půdorys areálu karlovarského letiště: A nová odbavovací hala; b komerční prostory; c kontrola expedice zavazadel; d celní kontrola; e hala výdeje zavazadel; f bezpečnostní a pasová kontrola; g hala pro odlet cestujících ze zemí mimo Schengenskou úmluvu; h hala pro přílet cestujících ze zemí mimo Schengenskou úmluvu; i hala pro odlet cestujících ze zemí Schengenské úmluvy; j hala pro přílet cestujících ze zemí Schengenské úmluvy; k kancelář. 10 stavebnictví 08/09

11 Prosklený vstupní prostor do nové odbavovací haly Pohled jižní (nahoře) a pohled východní (dole) na budovy karlovarského letiště stavebnictví 08/09 11

12 Nasvětlené kruhové prstence protínají čelo nové budovy odbavovací haly a vytvářejí iluzi trupu startujícího letounu Stěnový plášť nové odbavovací haly je zhotoven z hliníkového fasádního a střešního systému Kalzip a obkladu Monteline na podkonstrukci z trapézových plechů na ocelových roštech Konstrukce střechy je výtvarným prvkem interiéru nové odbavovací haly Kromě prosklené fasády vstupního prostoru prosvětlují interiér nové odbavovací haly kruhová okna v čele haly, čtyři střešní okna a světlíky v podélných stěnách Prostor kontroly expedice zavazadel Vřetenové ocelové schodiště spojující přízemí a patro s galerií nové odbavovací haly 12 stavebnictví 08/09

13 stavba Jihomoravského kraje text: Ing. arch. Petr Davídek foto: archiv autora, OHL ŽS, a.s. Budova Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky a Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU po rekonstrukci Fakulta v novém V minulém roce dokončená rekonstrukce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské ulici v Brně byla součástí programu obnovy historické části. Většina ze sedmnácti opravovaných budov, pocházejících z konce 19. století, byla původně určena pro jiné účely a v současnosti již nevyhovovala požadavkům moderního výzkumu a výuky. Všechny budovy areálu, z nichž je osm památkově chráněných, byly rekonstruovány s maximální snahou o zachování původních architektonických prvků. Rekonstrukce získala v soutěži Stavba Jihomoravského kraje Cenu časopisu Stavebnictví. Historie areálu 28. ledna roku 1919 vstoupil v platnost zákon o zřízení druhé české univerzity Masarykovy univerzity v Brně o čtyřech fakultách. Přírodovědecká fakulta byla prozatímně umístěna do budov, určených původně pro městský chudobinec, zeměpisný a antropologický ústav byly umístěny nouzově mimo areál. Dvacátá a třicátá léta minulého století byla ve znamení snah o vybudování definitivního areálu Masarykovy univerzity. Proběhlo několik architektonických soutěží na dodání zastavovacího plánu areálů v různých lokalitách, z nichž nejpřijatelnější se tehdy jevilo umístění areálu na jižním svahu brněnské Kraví hory. Vítězný zastavovací plán s názvem Akademická čtvrť autorů Jindřicha Kumpošta a Bohuslava Fukse však nebyl nikdy naplněn. Kromě adaptačních prací v různých budovách přibyl v areálu Přírodovědecké fakulty v roce 1931 pouze pavilon analytické chemie. Situace po šestiletém uzavření Masarykovy univerzity během druhé světové války a změně politického systému v Československu byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách a též kvůli existenci botanické zahrady bez možnosti dalšího přirozeného rozvoje. S výjimkou architektonicky nekvalitních budov knihovny a auly, postavených v sedmdesátých letech minulého století, nedošlo v období před rokem 1989 k významným stavebním úpravám areálu. Porevoluční období představuje pro areál Přírodovědecké fakulty a celou Masarykovu univerzitu průlom. Unikátní botanická zahrada se dočkala v devadesátých letech nových skleníků, začátkem nového století došlo k rekonstrukci auly v moderní, zvláště po technologické stránce vybavenou posluchárnu s přilehlými internetovými provozy. Pro další rozvoj Masarykovy univerzity bylo důležité zahájení výstavby nového univerzitního kampusu v Bohunicích. V přímé vazbě na ni se dočkal tento areál po více než století existence zasloužené kompletní rekonstrukce, při níž došlo k přesunu Ústavu matematiky a statistiky do areálu Přírodovědecké fakulty MU a Ústavů chemie a biochemie do kampusu v Bohunicích. Řešení areálu Rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byla unikátní stavbou, která probíhala za plného provozu fakulty. Areál zahrnuje kromě menších provozních budov celkem dvanáct tří až čtyřpodlažních podsklepených pavilonů. Kromě celkové rekonstrukce těchto budov stavebnictví 08/09 13

14 Situace rekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. 1 Děkanát Přírodovědecké fakulty; 2 Ústav geologických věd; 3 Ústav geologických věd; 4 Geografický ústav, knihkupectví, stravování; 5 Geografický ústav; 6 Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikální elektroniky; 7 Ústav fyzikální elektroniky; 8 Ústav matematiky a statistiky; 9 Ústav fyziky kondenzovaných látek; 10 vrátnice; 11 Ústav geologických věd, Institut biostatistiky a analýz; 12 knihovna, botanická zahrada, skleníky; 14 společné údržbářské dílny; 15 trafostanice; 16 odpadové hospodářství. byly rovněž řešeny komunikace a venkovní rozvody inženýrských sítí, došlo k parkovým úpravám a zavedení nového informačního systému. Byla optimalizována koncepce provozního řešení areálu (přesun odpadového hospodářství, doprava včetně pěších tras ve vazbě na informační systém). Většina budov změnila původní účel a typ výuky. Do nově vzniklých a upravených interiérů a exteriérů byla instalována nová umělecká díla. Areál byl doplněn veřejnou zelení tak, aby navazoval na koncepci botanické zahrady, realizovalo se nové venkovní areálové osvětlení. Rekonstrukce pavilonů Z původních budov areálu zůstaly během rekonstrukce pouze obnažené nosné konstrukce. V průběhu stavby byly sanovány sklepní prostory, provedeny půdní vestavby, přičemž veškeré prostory byly nově řešeny jako bezbariérové. U všech budov byla provedena kompletní rekonstrukce jejich interiéru včetně dispozičních změn jednotlivých místností. Byly položeny nové dlažby (ve dvou barevných konceptech), vylito teraco, zhotoveny nové štukové omítky. Součástí rekonstrukce byly i nové rozvody vody, kanalizace, technických plynů, chlazení, vzduchotechniky, strukturované kabeláže, atd. Byly opraveny fasády budov včetně nových nátěrů. Nová okna a vstupní dveře vrátily budovám ducha doby vzniku při splnění současných požadavků. Z hlediska technického řešení byly aplikovány nové provozní technologie (například superčisté provozy v ústavu fyziky kondenzovaných látek). Celková rekonstrukce areálu trvala v porovnání s jeho stopatnáctiletou historií pouhé čtyři roky. Na základě nové koncepce řešení působí areál Přírodovědecké fakulty MU sourodým, vyváženým dojmem. Základní údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce a dostavba areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2 Stavebník a objednatel: Masarykova univerzita v Brně Autor architektonického řešení: Ing. arch. Petr Davídek Projektant dokumentace pro stavební povolení: Kovoprojekta Brno, a.s. Projektant dokumentace provedení stavby: OHL ŽS, a.s., Projektový ateliér Zhotovitel stavby: Sdružení OHL ŽS, a.s. & OHL Přírodovědecká fakulta MU Vedoucí účastník sdružení: OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavby, Divize 1 Realizační tým zhotovitele: Ing. Petr Jureček vedoucí realizačního týmu Ing. Martin Jalový stavbyvedoucí Ing. Radim Machula stavbyvedoucí Pavel Bujatr mistr stavební výroby Vladimír Viktorin mistr stavební výroby Ing. Zdeňka Kvasničková technická příprava stavby Doba výstavby: 11/ /2008 Náklady: 510 mil. Kč 14 stavebnictví 08/09

15 Ústav fyzikální elektroniky před rekonstrukcí Tentýž pohled po dokončení rekonstrukce areálu Budova děkanátu po rekonstrukci, pohled z Kounicovy ulice Interiér ústavu geologických věd po rekonstrukci Spojovací chodba mezi Ústavem fyzikální elektroniky a Ústavem matematiky a statistiky po rekonstrukci Interiér budovy děkanátu po rekonstrukci stavebnictví 08/09 15

16 reportáž text: Jan Táborský foto: Tomáš Malý; archiv HBS CZ s.r.o. Montáž prefabrikovaných koupelen při rekonstrukci téměř stoletého hotelu I třetí a poslední část rekonstrukce vyhlášeného pětihvězdičkového hotelu Suvretta House ve švýcarském St. Moritz zahrnovala montáž modulových koupelen vyrobených českou firmou HBS CZ s.r.o. Investor ani realizační tým celé rekonstrukce devadesát sedm let starého hotelu s tradiční alpskou architekturou neuvažovali o využití modulových koupelen. Nicméně požadavek na udržení plného provozu v zimní sezoně a částečného v letní sezoně znamenal zkrácení doby určené pro práci na třicet týdnů v roce s tím, že nejnáročnější činnosti se musí odehrát na jaře nebo na podzim. Tento logistický faktor, ale i řada dalších, v konzervativním Švýcarsku těžko prosazovaných argumentů, nakonec vedla k volbě technologie modulových koupelen v první fázi rekonstrukce (2003). Tato technologie a stejný dodavatel byl využit i v dalších fázích rekonstrukce (2006 a 2009). Reportáž o technicky náročné instalaci modulových koupelen byla časopisem Stavebnictví pořízena v závěru letošního května. Třetí fáze rekonstrukce V poslední etapě rekonstrukce bylo v hotelu Suvretta House instalováno čtyřiapadesát koupelen o devíti typech. Nejmenší z typů měl hmotnost 3,9 t a jeho rozměry byly 1950x2000x2530 mm. Největší prefabrikovaná koupelna o rozměrech 6140x5920x2700 mm a hmotnosti 12,6 t musela být kvůli přepravě rozdělena na dvě samostatné části, z nichž menší měla rozměry 1760x1920x x2700 mm a hmotnost 2,6 t a větší 4160x4220x2700 mm a hmotnost 10 t. Etapa rekonstrukce Počet dodaných koupelen Vybavení koupelen Vysokému standardu jednoho z nejslavnějších švýcarských hotelů odpovídala i výbava koupelen. Sanitární technika byla dodána firmou Dornbracht z modelové řady Madison. Umyvadla, která jsou připevněna ke kamenné desce, pocházejí z produkce společnosti V&B (modelová řada Evana). Všechny koupelny s jednou výjimkou byly vybaveny vanou typu Schmidlin Super-Kombi. Dutý prostor, vzniklý po jejich zabudování, byl zaplněn materiálem Climatizer Plus. Ten slouží jako protihluková a tepelná izolace. Nejluxusnější typ koupelny 1AL má volně stojící oválnou vanu typu Agape Spoon XL (1815x985x490 mm). Tato koupelna byla rovněž vybavena polopropustným zrcadlem s LCD televizí a její místnosti jsou od sebe oddělené pískovanými skleněnými dveřmi, na nichž je vybroušeno logo hotelu. Sádrokartonový strop byl zdoben profilovaným přechodem, tzv. fabionem. Odpadové systémy koupelen, vedené pod podlahou, jsou z materiálu Geberit Silent-db 20. Čtyřiačtyřicet modulů je obloženo čtyřmi druhy přírodního kamene: cashmire white, breccia aurora, perlato royal a verde spluga, který se těží právě v okolí St. Moritz. Rozměr těchto obkladů a dlažby je 325x650 mm. Náročným řemeslným prvkem se stala vanička sprchy. Ta musela být vybroušena z jediného kusu kamene. Zbylých deset koupelen má obklad v kombinaci speciální mozaiky 25x25 mm s obkladem o formátu 316x592 mm a slouží personálu hotelu. Přeprava Doprava na místo určení byla náročná vzhledem k rozměrům, hmotnostem prefabrikovaných koupelen a profilu trasy, končící ve švýcarských Alpách. To, mimo jiné, znamenalo zajištění povolení pro průjezd stanovenou trasou se zohledněním úseků s tunely, pracemi na silnici a úzkými komunikacemi. Hmotnost typická/ nejvyšší Největší dodaná koupelna 1. etapa (2003) 38 5,3 t/6 t 3540x3700x2680 mm 2. etapa (2006) 38 6 t/7,5 t 3250x2460x2680 mm 3. etapa (2009) 54 6 t/10 t 4160x4220x2700 mm Při nakládání koupelen na návěsy byly použity přesně přizpůsobené dřevěné podkladní trámky s profilem 200x200 mm, na které se koupelny spolu s protiskluzovými podložkami položily. V těchto trámcích se vyřízly různě hluboké průřezy tak, aby odpadová potrubí, vyvedená pod podlahami koupelen, nebyla poškozena, promáčknuta či jinak poničena. Hotel Suvretta House stojí ve výšce 1890 m n. m. a nákladní vozy měly před jeho dosažením zdolat ještě výše položený horský průsmyk. U nejširší koupelny (4,16 m) byl použit speciální podvalník s řiditelnými zadními nápravami. Ovšem průjezd vesnicemi Mulegns a Bivio, kde se silnice mezi obytnými domy zužuje na šířku 4200 mm, nakonec zvládnul až zkušený místní řidič za dočasného zastavení dopravy. Samotná doba přepravy byla průměrně dva pracovní dny, u největších koupelen ovšem až čtyři. 925 km dlouhá trasa měla svůj vrchol ve známém horském průsmyku Julierpass s nadmořskou výškou 2284 m. Poslední kamiony v tomto úseku na dvacet čtyři hodin uvízly, protože na silnici (ve druhé polovině dubna) leželo dvacet centimetrů sněhu. Rizikový faktor Zisk 15 pracovních povolení v době těsně před vstupem ČR do EU Montáž koupelen v podkroví hotelu moduly se šikmým stropem Náročná doprava nadrozměrného nákladu Tab. 1. Základní údaje o dodávkách prefabrikovaných koupelen pro rekonstrukci hotelu Suvretta House 16 stavebnictví 08/09

17 Uskladnění koupelen a příprava stavby Koupelny se na stavbě skládaly na vytyčený prostor cca 100 m od hotelu. Vzhledem k nevyzpytatelným povětrnostním podmínkám byly zabaleny do igelitových obalů vyrobených na míru. V průběhu jednoho měsíce pak pracovníci HBS CZ na této provizorní skládce připevňovali stoupací potrubí (z důvodu ušetření času i instalatérských prací přímo v budově). Souběžně se připravovala i stavba na samotné vkládání koupelen. Ve střeše hotelu a přes všechna patra byl vybourán prostor o rozměrech 4850x4200 mm, sloužící jako montážní šachta pro následné spouštění koupelen do rekonstruovaných pater. Před vložením modulu do budovy hotelu se koupelny musely opět naložit na nákladní auto a po jedné převézt před hotel. Tam byly sundány mobilním jeřábem, jenž měl zároveň transportovat koupelny i do budovy. Rozvinutá délka ramene tohoto mobilního jeřábu značky LIEBHERR LTM 1300/1 byla 46 m a nosnost 250 t. Poslední fáze přemístění Obsluha jeřábu měla tedy pro spuštění koupelen k dispozici manipulační prostor 4850x4200 mm. Přitom šířka největší modulové koupelny byla 4220 mm, takže v tomto případě zbývalo jeřábníkovi a jeho týmu pouhých 630 mm prostoru k manévrování. Otvor ve střeše do montážní šachty se navíc nacházel ve výšce třicet metrů nad zemí a byl vystaven stálým větrným poryvům. Na střeše hotelu stáli dva navigátoři a po vsunutí koupelny do otvoru si jeden z nich na spouštěný modul přestoupil, aby mohl kontrolovat odstupy koupelny od stěn montážní šachty a přesně navigovat jeřábníka. Vše samozřejmě za dodržení bezpečnostních předpisů. Než dosedla koupelna na podlahu, umístily se pod ni tři rolny. Na těchto mechanizmech a pomocí tažného zařízení a napínaného ocelového lana se koupelna posouvala na určené místo v budově. Při tomto pohybu koupelen po patře, kdy chvílemi zbývalo po stranách maximálně 100 mm, musely ostatní pracovní týmy dočasně odstraňovat svá zařízení (provizorní ventilaci apod.). Instalace Zakládání koupelen do budovy bylo rozfázováno po jednotlivých patrech. Ihned po spuštění všech modulů do jednoho podlaží se zabetonoval strop vyššího patra, které bylo po dvou dnech připraveno pro další skupinu koupelen. Stávající koupelny se mezitím pomocí ruční mechanizace umísťovaly do finální polohy. Poté se odstranila provizorní dřevěná podlaha a koupelna byla spuštěna na ocelové profily průřezu I. Při tomto úkonu hrála velkou roli přesnost vyvážení, protože tolerance výchylky byla 3 mm. Následovalo zapojení koupelny na hotelovou vzduchotechniku, rozvody vody, odpadů a elektřiny. Video z přepravy koupelen horskými vesnicemi najdete na: watch?v=8-vpq5ayz9m. Video z montáže kouplen najdete na Základní údaje o stavbě a montáži koupelen Stavba: Rekonstrukce hotelu Suvretta House, III. etapa Investor: Suvretta Haus AG Projektant: Oberholzer & Brüschweler Architekten Zhotovitel: IMPLENIA BAU Hlavní stavbyvedoucí: Mario Bearth Maxmilian Müller Dodavatel modulových koupelen: HBS CZ s.r.o. Stavební dozor: MS Bautreuhand AG Dodavatel jeřábnických prací: BOLLHALDER Autokran AG Náklady na stavbu: SFR (bez nákladů na vybavení interiérů) Doba výstavby: Půdorys největší dodané modulové koupelny, typ 1AL stavebnictví 08/09 17

18 Nakládání modulových koupelen v pražském sídle HBS CZ Přesné uložení koupelny na podkladní trámky Komplikovaný průjezd vesnicí Mulegns, vzdálenost mezi domy byla 4200 mm Návoz koupelen k hotelu těsně před jejich vložením do budovy Dočasné skladiště modulových koupelen u hotelu Suvretta House Jeřáb o nosnosti 250 t zvedá koupelnu k připravenému otvoru ve střeše 18 stavebnictví 08/09

19 Fáze vkládání koupelny těsně před spuštěním do šachty o rozměrech 4850x4200 mm Fáze vkládání koupelny těsně před spuštěním do šachty o rozměrech 4850x4200 mm (pohled z interiéru budovy) Manipulace v těsném prostoru šachty. Na koupelně již stojí jeden z navigátorů jeřábu. Jedno z nejužších míst v interiéru hotelu, manipulační prostor po stranách koupelny není větší než 100 mm Uložení modulu na rolny, sloužící k další manipulaci s koupelnou v budově Spuštění koupelny na ocelové profily po odstranění provizorní dřevěné podlahy stavebnictví 08/09 19

20 polyfunkční a sportovní stavby text: David Jermoljev, Vladimír Janata foto: archiv EXCON a.s. Obr. 1. Konstrukce zastřešení během aktivace Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce na Malé Straně Ing. David Jermoljev (*1975) Absolvent FSv ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. Projektant OK ve společnosti Excon a.s. V současnosti postgraduální studium na ČVUT se zaměřením na membránové a předepjaté konstrukce. Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb. Spoluautor: Ing. Vladimír Janata, CSc. Pro zastřešení hospodářského dvora o půdorysném rozměru cca 14x10 m zvolil autor návrhu architekt Josef Pleskot nafukovací polštáře z ETFE fólie. Ty jsou uchyceny do hliníkových profilů vsazených v průřezech nosných ocelových oblouků, jejichž tvar je zajištěn předepnutým systémem ocelových nerezových lanek kotvených do historického zdiva budovy. Konstrukce zastřešení byla zejména zajímavou zkušeností v oblasti navrhování a realizace přetlakových foliových polštářů a předepnutí a měření předpětí jemného systému lanového zavěšení. Návrh konstrukce zastřešení Princip subtilních ocelových obloukových nosníků umístěných pod hliníkovými profily střešního pláště a zavěšených na systému lanek vyplynul z architektonického požadavku minimalizace viditelnosti ocelové konstrukce uvnitř i vně zastřešeného prostoru (obr. 1, 6, 7) a z konstrukčního uspořádání systému střešního pláště. Rozteč vazeb oblouků byla dána maximálním příčným rozponem ETFE polštářů (bez svařování fólie) 1600 mm. Rozměr průřezu ocelových oblouků tvaru H byl dán šířkou hliníkových profilů střešního pláště. Tyto profily byly do průřezů oblouků vsazeny s minimální tolerancí tak, aby byl zajištěn přenos vodorovných sil (obr. 3). Dvojice hlavních lan ve směru kolmém na oblouky je optimální pro podepření oblouků v dostatečném počtu bodů. Jejich půdorysné prohnutí směrem k sobě uprostřed rozpětí je pak vhodné pro zajištění příčné stability konstrukce (obr. 2). 20 stavebnictví 08/09

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Příprava rekonstrukce a dostavby Terminálu Příprava započala v letech 2003 2004. Podnětem k přípravě byl : - Výrazný nárůst provozu

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více