polyfunkční a sportovní stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "polyfunkční a sportovní stavby"

Transkript

1 2009 MK ČR E /09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs polyfunkční a sportovní stavby projektil na karlovarském letišti speciál: Zelená úsporám a projektanti II

2 Na společné cestě Stavby silnic a železnic, a. s., již řadu let patří ke špičce v oboru dopravního stavitelství. Od dubna 2009 se spolu s některými dceřinými společnostmi rozhodly změnit své jméno a vystupovat na českém trhu pod názvem EUROVIA. I nadále se Skupina EUROVIA opírá o hodnoty postavené na tradici, kvalifikované práci a pozici významného regionálního zaměstnavatele.

3 editorial Vážení čtenáři, česká vláda pro odvětví stavebnictví ani výstavbu samotnou nehne prstem, ať už v ní sedí sestava modrá nebo oranžová nebo bezbarvá jako nyní. Někdy je sice vláda, která nic nedělá, lepší než aktivní blbec, ale aspoň minimální servis pro zamezení chaosu vykonávat musí. Náš časopis uspořádal na počátku léta diskuzi na téma co s tím, přičemž jsme pozvali představitele nejvýznamnějších organizací SIA ČR Rady výstavby. Výměna názorů mě trochu překvapila. Všichni zástupci nevládních organizací samozřejmě věděli, že se musí něco udělat, ale z kterého konce na to jít to už nebylo tak jednoznačné. Výsledkem je nakonec otevřený dopis SIA adresovaný premiérovi české vlády. Nedělám si iluze (a rovněž zástupci SIA nepropadali zrovna optimizmu), kde a jak tento dopis skončí. Tím ovšem nechci tuto snahu degradovat. Ani v nejmenším! Nicméně nabízím jiný recept, jak přinutit pracovníky ministerstev alespoň k náznaku spolupráce. Je to recept cynický a navýsost pragmatický (v horší konotaci tohoto slova). Vrcholní představitelé politické sféry mají největší strach z negativní popularity (nebo z jakékoliv činnosti, která tento důsledek může mít). Proto navrhuji zahájit frontální útok prostřednictvím médií a ze všeho špatného, co se v souvislosti s výstavbou stane (od katastrof s oběťmi na životech po krach firem), nahlas a s využitím všech populistických triků obvinit vládu, resp. její (ne)činnost. I bytost velikosti slona nakonec podlehne hromadě naštvaných komárů a raději se dohodne Přeháním? Zcela určitě! Vždyť české nevládní organizace činné ve výstavbě si zakládají na tom, že se chovají slušně, transparentně a pozitivní argumenty používají vždy jako první. Jenže soupeř hraje podle úplně jiných pravidel a pak zbývají dvě možnosti hrát proti němu na jeho hřišti, nebo hrát podle svých pravidel, ale sám. Když už jsem šmahem obvinil vládu ČR z nečinnosti, tak musím vypíchnout výjimku potvrzující pravidlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Pracovníci tohoto rezortu, kteří díky své aktivitě často předběhnou zdravý rozum i zákony, předvedli svoji flexibilitu při svolávání tiskové konference věnované zásadním změnám v programu Zelená úsporám. V pondělí 27. července ráno MŽP termín této očekávané tiskové konference ohlásilo. A to na příští den, tedy úterý dopoledne, čímž pracovníkům médií v době dovolených poskytlo luxusní reakční čas cca 24 hodin. Poté, co se redaktoři zaregistrovali, nakoupili jízdenky na vlak či autobus a poškrtali své diáře, se odpoledne dozvěděli, že ohlášená tiskovka bude až 10. srpna. Vám naopak přeji příjemné čtení a pohodový zbytek léta bez neočekávaných komplikací. Hodně štěstí přeje Jan Táborský šéfredaktor inzerce stavebnictví 08/09 3

4 obsah 08/09 srpen 8 12 speciál Další odvážně pojaté letiště je v Karlových Varech Architekt Petr Parolek získal před dvěma lety ocenění Stavba roku za odbavovací halu brněnského letiště. Svůj specifický rukopis potvrdil i při návrhu odbavovací haly letiště karlovarského. Zelená úsporám a projektanti II Pravidelná příloha k dotačnímu programu Státního fondu životního prostředí se tentokrát zabývá teoretickými i praktickými aspekty výpočtů a měření požadovaných hodnot Debata představitelů SIA ČR Rada výstavby Časopis Stavebnictví uspořádal diskuzi vrcholných členů hlavních organizací sdružení SIA ČR Rada výstavby. Tématem byla tragická komunikace mezi nevládními organizacemi činnými ve výstavbě a státní správou. 4 stavebnictví 08/ editorial časopis stavebnictví 4 obsah aktuality 5 Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací technologie 6 Technologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva stavba roku 8 Projektil rolující ke startu stavba Jihomoravského kraje 13 Fakulta v novém reportáž 16 Montáž prefabrikovaných koupelen při rekonstrukci téměř stoletého hotelu téma: polyfunkční a sportovní stavby 20 Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce na Malé Straně Ing. David Jermoljev, Ing. Vladimír Janata, CSc. 24 Fotoreportáž: průvodce novou KV Arenou Tomáš Malý 26 Návrh ocelové konstrukce štítových stěn Amazon Court River City Prague Ing. Jaromír Tomek 3 3 Úspěšný PPP: Aquapark Olomouc Ing. Miroslav Machalec, Ing. Jana Nováková 3 6 Sokolovny a jejich odkaz současnosti Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Karel Zeman 41 Tvorba bezbariérového prostředí sportovních staveb a rekreačních areálů Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 45 Minigolfové hřiště na střeše zábavního parku PLAYMOBIL Dr. Gunter Mann 48 Povrchy dětských hřišť posuzování bezpečnosti a jejich provádění v praxi Ing. Jiří Viktorín projekt 51 Most u Suchdola na severní části Silničního okruhu kolem Prahy diskuzní fórum 56 SIA ČR Rada výstavby nabízí státu pomoc předních odborníků v oboru 59 svět stavbařů 64 infoservis 65 firemní blok 66 v příštím čísle Co se nevešlo: Průzkum zajištění zakázky pro rok 2009 Statistické výsledky ve stavebnictví za květen 2009 najdete na foto na titulní straně: odbavovací hala letiště Karlovy Vary, Tomáš Malý

5 aktuality Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací V polovině června předložil ministr financí ČR podmínky, za kterých uvolní další finanční prostředky do pokračování výstavby silnic a dálnic: omezení počtu tunelů; omezení počtu mimoúrovňových křižovatek; úprava technických předpisů; snížení nákladů na projektovou dokumentaci. Vložení tunelových úseků do trasy komunikace je přitom vyvoláno těmito důvody: úspora provozních nákladů zkrácením délky trasy a zmírněním sklonů komunikace; snížení celkových investičních nákladů v hornatém terénu; průchod zastavěným územím v případech, kdy by vedení trasy po povrchu vedlo k rozsáhlým demolicím a výraznému zhoršení životního prostředí; požadavky Ministerstva životního prostředí ČR a ekologických aktivistů. Umístění a počet mimoúrovňových křižovatek je dán: propojením stávající silniční sítě s dálnicí či rychlostní komunikací; místa napojení jsou výsledkem vyhodnocení dopravních průzkumů a v některých případech i požadavkem samospráv obcí v přilehlém okolí. Technické předpisy: požadavky na parametry a technické provedení komunikací jsou výsledkem zkušeností s výstavbou a provozem komunikací, jsou do nich promítnuty výsledky výzkumů a ověřování v praxi, a to nejen z hlediska stavebně technického, ale i provozně bezpečnostního; inzerce české technické normy jsou v souladu s předpisy ES. Snížení nákladů na projektovou dokumentaci: zpracovatel projektové dokumentace je vybírán ve veřejné soutěži; je bohužel ověřeno, že pokud je v soutěži hlavním kritériem cena, může být vybrán nezkušený zpracovatel se všemi důsledky na kvalitu díla i konečný investiční náklad. Nedovedu si představit, že někdo od stolu na Ministerstvu financí ČR bude určovat počet a délku tunelů na konkrétní silniční trase, bude určovat, kolik má být mimoúrovňových křižovatek, jaké má být stoupání komunikace, poloměr oblouků, jak bude upravena šířka vozovky a skladba vrstev vozovky nebo jaká mají být bezpečnostní opatření v tunelu. Jak tedy dosáhnout snížení investičních nákladů na výstavbu komunikací? Raději bych se však ptal, jak dosáhnout optimálních nákladů na výstavbu komunikací. Začátek je ve vypsání požadavků, které vyústí ve vypracování studie trasy, téměř vždy ve variantním řešení. Musí následovat podrobné technické, ekonomické i environmentální vyhodnocení jednotlivých variant vysoce kvalifikovanou skupinou odborníků. Během oponentního řízení by měl být dán prostor k připomínkám ze strany různých aktivistů a sdružení. Vybraná nejvhodnější trasa, pravděpodobně to bude podle připomínek upravená některá z předložených tras, bude základem, který nejvíce ovlivní budoucí investiční náklady, ale i ekonomii provozu a údržby, tedy návratnost investice. Odsouhlasená trasa, zanesená do územního plánu, by již měla být nedotknutelná. Mělo by se zamezit nekonečnému soudnímu napadání odsouhlasené trasy, které vede k odsouvání zahájení výstavby i jejímu přerušování, a tím následně k výraznému prodražení viz obchvat Plzně a přechod Středohoří a Krušných hor. Výkup pozemků je další etapou, která výrazně ovlivňuje termíny výstavby i investiční náklady. Uzákonění jasných pravidel pro výkup pozemků je naprosto nezbytné, pokud chceme skutečně šetřit investiční náklady a urychlit výstavbu, a tím i návratnost vložených prostředků. Odsouhlasená trasa se stanovením technických podmínek i podmínek na ochranu přírody je podkladem pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Jednotlivé etapy projektové dokumentace jsou předkládány vypisovateli k oponentuře. Dokumentace pro výběr dodavatele vypracovaná vybranou projektovou kanceláří je podkladem pro výběr dodavatele stavby. Soutěžní podmínky by měly umožňovat variantnost technických postupů dodavatele a neměly by striktně požadovat dodržení položkového soupisu prací a dodávek. Jde přece o výsledek a ne o postup. Pokud budou soutěžní podmínky jasně stanoveny a komise sestavena z nezávislých odborníků, nemůže dojít k dodatečným soudním sporům, jak se v České republice v poslední době při veřejných soutěžích několikrát stalo. Do výsledků výběrového řízení samozřejmě nesmí zasahovat politici. Mne na celém vystoupení pana ministra snad nejvíce zarazil jeho požadavek na omezení ceny projektové dokumentace s tím, že honorář za vypracování projektové dokumentace se nesmí odvíjet od investičního nákladu stavby. V tom bylo skryto obvinění, že dálnice jsou v ČR tak drahé proto, že se projektanti snaží maximálně zvýšit investiční náklad, aby tak zpětně zvýšili svůj honorář. Skutečná praxe je však jiná: zpracovatel projektové dokumentace je vybírán ve veřejné soutěži a konečný investiční náklad nemá vliv na jeho honorář; cena projektové dokumentace v ČR zdaleka nedosahuje úrovně ceny projektové dokumentace v Německu, i když investiční náklady na výstavbu komunikací jsou srovnatelné; projektant, pokud je to profesionál, se vždy snaží odvést kvalitní dílo, a to po všech stránkách stavebně technických i s ohledem na bezpečnost a ekonomii budoucího provozu a údržby. Že se to daří, je zřejmé z ocenění vloni otevřeného úseku dálnice D 3 přes Krušné hory. K tomu, aby se podařilo vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci, je nutný tým nejlepších projektantů a výsledek je potřeba ohodnotit jak finančně, tak veřejným uznáním. Jedině tehdy, když má projektant čas na ověření alternativ a hledání optimálního řešení, může dojít ke snížení investičních nákladů. Pokud je nucen vypracovat dokumentaci z jedné vody načisto, pak jde optimalizace stranou a důsledky se objeví během stavby i v provozu. Málokdo si uvědomuje, jak obrovskou osobní odpovědnost nesou stavební inženýři i technici. Odpovědnost, zvláště statiků, geotechniků a stavbyvedoucích je možné srovnat s lékaři a každé jejich rozhodnutí má v sobě uloženo riziko. Je to skutečně ohodnoceno odpovídajícím způsobem? Ing. Michael Trnka, CSc. ZDICÍ SYSTÉM LIAPOR SMYSL PRO přesnost... w w w. l i a p o r. c z POHLEDOVÉ ZDIVO pravidelná struktura dokonale přesné rozměry bez povrchových úprav - omítek nízká objemová hmotnost velmi dobré akustické vlastnosti požární odolnost A1 vhodné pro : Stěny výrobních a sportovních stavebnictví 08/09 hal, 5 kancelářské prostory, technické prostory, ozdobné prvky v interiérech, ploty a zídky.

6 technologie text: Ing. Jiří Kotrba foto: Strojírny Podzimek, s.r.o. Technologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva Na květnové konferenci s názvem Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách, kterou organizovala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku Glopolis, bylo oceněno osm tuzemských firem za technologická řešení v environmentální oblasti, jež by se dala využít v zemích třetího světa. Čestné ocenění bylo uděleno firmě Strojírny Podzimek, s.r.o., za Technologii pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek v závislosti na třídě dopravního zatížení. Je tvořeno vrstvou ze směsi nejméně dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva, vyrobené v míchacím centru, rozprostřené a zhutněné za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou únosnost. MZK odpovídá ČSN EN Nestmelené směsi. Vstupem jsou dvě až čtyři vstupní násypky pro navážení materiálu pomocí nakladače. V případě umístění linky přímo ve výrobně kameniva (pískovna, kamenolom), je možné plnění vstupních násypek i pomocí pásových dopravníků. Každá z násypek má vlastní pásový podavač s pásovou váhou, který umožňuje přesnou automatickou regulaci množství vstupních materiálů konečné směsi. Sběrným pásovým dopravníkem putuje materiál do průběžného míchacího jádra, kde dojde k homogenizaci směsi a k jejímu optimálnímu vlhčení. Výsledná směs je pásem sypána Návrh linky ve 3D Pásový podavač s váhou a regulací toku materiálu Charakteristika zařízení Nasazení technologie výroby MZK v kamenolomu Olbramovice Míchací zařízení pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) míchá v určitém poměru podle předem navolených receptur různé frakce přírodního nebo umělého kameniva a dodává směsi optimální vlhkost. Celé zařízení je semimobilní, snadno ovladatelné a schopné samostatného provozu. Výrobní řada míchacích zařízení vychází z požadavků zákazníků a pokrývá výkonový rozsah od 100 t/hod do 350 t/hod vyrobeného MZK na výstupu. 6 stavebnictví 08/09

7 do expedičního zásobníku, který je umístěn buď přímo na pásu nebo na separátní konstrukci. Ze zásobníku je směs sypána na expediční auta. Výsyp je prováděn dávkami, aby nedošlo ke gravitačnímu vytřídění konečné směsi na korbě. Celé zařízení je konstrukčně navrženo s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu konečného výrobku. Vstupní část zařízení s násypkami pro různé frakce, pásovými podavači a vynášecím dopravníkem může separátně sloužit i jako vstupní zařízení pro obalovny a betonárky. Přeprava a instalace Míchací zařízení pro výrobu MZK jsou navržena jako semimobilní. Umožňují přemístění a zprovoznění přímo v místě použití (na stavbě), nebo v místě surovinové základny (kamenolom, pískovna). Zařízení je přepravováno po jednotlivých segmentech na standardních ložných plochách nákladních automobilů, přepravované části jsou konstruovány tak, aby se nejednalo o nadrozměrný náklad. Pro vlastní instalaci zařízení není třeba budovat pevné základy, postačí rovná zpevněná plocha s únosností pro průjezd nákladního vozidla. V místě usazení jednotlivých zařízení je plocha osazena silničními panely. Případná nájezdní plošina pro pojezd nakladače při navážení materiálu je vymezena prefabrikovanými betonovými profily a vysypána kamenivem. Vlastní zařízení je možné stavebnicově poskládat v několika konfiguračních variantách podle rozmístění obslužných a přístupových komunikací a míst pro dočasné deponie vstupních materiálů v konkrétní lokalitě. Ovládání Zařízení je monitorováno a ovládáno automatickým řídicím systémem s možností tvorby a výběru receptur. Volba a výběr receptur se provádí pomocí panelu operátora z prostoru velínu. Po nastavení receptury a spuštění zařízení již vše funguje automaticky. V případě potřeby řídicí systém upozorní obsluhu na možný problém, a zabrání tak výrobě nekvalitního produktu. Obsluhu celé linky zvládne jeden pracovník. inzerce ČSOB profesionální partner pro autorizované inženýry a techniky Na základě detailního průzkumu potřeb autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se ČSOB rozhodla přidat další výhody k již existujícímu programu připravenému speciálně pro tuto skupinu klientů. Jde především o nové možnosti v rámci zvýhodněného bankovního konta, sloužícího k zajištění každodenního platebního styku a zhodnocení volných finančních prostředků. Další oblastí je provozní a investiční financování. Vše je samozřejmě přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám autorizovaných inženýrů a techniků. Firemní konto ČSOB s výhodami pro autorizované inženýry a techniky nabízí nulový poplatek za příchozí tuzemské platby. Prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu, který obdržíte společně s elektronickým bankovnictvím vedeným v rámci konta zdarma, můžete snadno komunikovat s katastrálními úřady, úřady státní správy a samosprávy i dalšími institucemi. Uspoříte tak nejen drahocenný čas, ale i nemalé finanční částky, které musíte zaplatit například při osobním podání dokumentů na úřadech. Firemní konto ČSOB navíc disponuje zvýhodněným úročením, které není závislé na výši aktuálního zůstatku na účtu. Při založení konta poskytneme autorizovaným inženýrům a technikům i další zvýhodnění pro zhodnocení volných finančních prostředků. Kromě bezplatného zřízení a vedení ČSOB Spořicího účtu máte navíc možnost získat i zvýšení úrokové sazby o 0,5 % p. a. Příslušenství Pro automatický provoz linky jsou zde ještě další zařízení. Místnost velínu, odkud je možné ovládat chod linky, je umístěna v prefabrikované buňce. Součástí buňky může být i vybavení laboratoře pro možnost vlastních rozborů vlastností vstupních materiálů i výstupních směsí. Pokud není v místě nasazení linky nezávislý zdroj vody, je součástí dodávky i samostatný zásobník technologické vody. Vodu je třeba doplňovat do zásobníku z externích zdrojů. Pro úplnou nezávislost zařízení na vnějších zdrojích energie je možné dodat také dieselagregát pro výrobu a dodávku elektrické energie. Pro zajištění financování provozu kanceláře umožníme členům profesní komory povolené přečerpání účtu (kontokorent) až do výše jednoho milionu korun s ojedinělou úrokovou sazbou na českém trhu. V rámci specializovaného Programu pro autorizované inženýry a techniky jsme také značně zjednodušili postup banky při vyřizování úvěrové žádosti. Výši limitu posoudíme pouze na základě tří faktur vystavených za vaše služby. Vše potřebné vyřídíme během velmi krátké doby přímo v pobočce. Hlavní výhodou Programu pro autorizované inženýry a techniky je možnost poskytnutí finančních prostředků i těm, kteří se svou profesí teprve začínají. Plně postačuje členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě po dobu alespoň šesti měsíců. Potřebujete-li finanční prostředky na pokrytí investic do movitého majetku (například nákupu vozu), zajistíme vše potřebné prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing, a to přímo v pobočce banky v rámci jediné schůzky. Zajistíme také veškeré vaše požadavky týkající se pojištění prostřednictvím ČSOB Pojišťovny. V případě zájmu o detailní informace neváhejte navštívit jakoukoli pobočku ČSOB. Sami se tak přesvědčíte, jaké výhody vám Program pro autorizované inženýry a techniky může přinést. Člen skupiny KBC Infolinka Casopis_Stavebnictvi_PR_SME_Inzenyri_125x185.indd 1 stavebnictví 08/09 7 4/8/09 5:03:23 PM

8 stavba roku text: Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D. foto: Tomáš Malý Nová odbavovací hala karlovarského letiště Projektil rolující ke startu Futuristická architektura nové odbavovací haly karlovarského letiště je důkazem, že s pomocí oceli lze stavět funkční a přitom krásné konstrukce. Počátkem letošního roku byla touto stavbou dovršena závěrečná etapa dopravní stavby důležité pro celý region, nazvaná Modernizace Letiště Karlovy Vary. K rekonstrukci a zvyšování standardu letiště, které umožňuje i zahraničním návštěvníkům ze vzdálených destinací pohodlnou cestu do světově proslulých lázní, došlo po dlouhém období stagnace. Rekonstrukce proto sestávala jak z nezbytné části, kdy bylo třeba zlepšit technické parametry dráhového systému, tak z plánovaných úprav staré odbavovací budovy a výstavby nové odbavovací haly. Autorem architektonického návrhu nové haly je brněnský architekt Petr Parolek, který je také autorem již realizovaného terminálu na letišti v Brně Tuřanech. (Stavebnictví 11 12/2007). Dispozice areálu letiště Dnešní areál letiště se nachází mimo kontext historizujících lázní a vytváří svébytný komplex na náhorní plošině nad Karlovými Vary. Tato skutečnost umožňuje architekturu nové dostavby rozvíjet bez omezení technicistním směrem, který dobře koresponduje s letištním provozem. Odbavovací hala byla navržena v aerodynamickém tvaru připomínajícím kapku, neúplné protáhlé vajíčko, projektil nebo raketu. Tento futuristický tvar je ve formálním kontrastu s původní hmotou staré letištní budovy, s ohledem na zvolené měřítko a proporci s ním však vytváří jeden kompoziční celek v půdorysu písmene H se čtyřmi křídly (nebo dvěma bočními nádvořími). Původní budova letiště Autorem původní nádražní budovy byl profesor Karel Winter z Liberce (autor radnice v Jablonci nad Nisou), stavební výkresy jsou datovány rokem Na budově není dekor předchozích historických reminiscencí a období secese, avšak architektonický návrh není ani příkladem pro tuto dobu typické funkcionalistické architektury. Letištní budova, charakteristická pevným řádem a symetrií (jedná se o klasický zděný stavební typ dispoziční trojtrakt, se systémem vertikálních okenních otvorů s nosnými mezipilíři a systémem horizontálního členění hmotové kompozice převislými několikaúrovňovými římsami), byla ve čtyřicátých letech minulého století zřejmě průkopnickým dílem s původní kompozicí a drobným měřítkem. Nová odbavovací hala Nová hala je ke staré budově připojena spojovacím krčkem, který vkládá mezi obě budovy potřebnou prostorovou distanci. Hala není v daném prostředí tvarově ojedinělá, kompoziční vertikálu k ní vytváří technicistní věž řízení letového provozu, postavená v předchozí etapě modernizace a dostavby letiště. 8 stavebnictví 08/09

9 Záměrem autora architektonického návrhu nové odbavovací haly bylo navodit návštěvníkovi dojem dvou odlišných světů při přistání vítá turistu historizující fenomén lázní charakterizovaný prvorepublikovou architekturou původní budovy letiště, při odletu naopak dominuje futuristický vjem postmoderního světa, kam se po návštěvě lázní opět vrací. Stavby jsou přitom vnímány odděleně, vzhledem k dispozici, kdy vzdálenější futuristická část zařízení letiště je skryta za původní budovou. Společně je přitom možné obě budovy pozorovat pouze z letadla. Nová budova svým aerodynamickým tvarem charakterizuje rychlost a eleganci. Cílem architekta se stala idea vytvořit tvar haly tak, aby veškeré formy byly dobře geometricky i výrobně definovatelné a aby vytvořily kompaktní, vyvážený celek, blížící se produktům automobilového nebo spotřebního průmyslu v desetkrát větším měřítku. Záměrem bylo využití technicky i ekonomicky dostupných technologií, například plášťů se stojatou drážkou. Vypilováním výsledného tvaru vznikl design charakterizovaný kompozicí tří seříznutých ploch, definovaných rotací obloukového profilu kolem středu. Protáhlý oblý objekt vytváří díky sestavě tří prstencových ploch v úrovni styku střešního a fasádního pláště zářez prosvětlující za dne interiér haly. Dynamika tvaru na obou stranách graduje pomocí šikmo seříznuté boční fasády s ustupujícím nakloněným čelem. Kruhové prstence, které čela protínají, dávají celé budově iluzi obrovského stroje před startem. Důležitým kompozičním prvkem interiéru, který má připomínat útroby odstrojeného letadla nebo plavidla, je hlavní nosný dvojoblouk, rozevírající se pod klenutým prostorem. Konstrukce nové haly Konstrukce haly je na první pohled prostorově složitá, je však přesně a poměrně jednoduše definována pomocí přímek a kružnic a jejich rotace kolem bodu. Odbavovací hala je situována na půdorysu o rozměrech 70x28 m, nejvyšší místo hřeben nosné konstrukce je ve výšce +11,20 m. Střecha je tvořena obloukovými vazníky TRUHL 300, 6, 150, 12, 50, uloženými na podélné průvlaky. Vazníky jsou v rozteči 3,0 m. Samotný vazník je tvořen svislou stěnovou částí proměnné výšky (proměnnost je oblouková v podélném směru haly) a střešní obloukovou r = 15,35 m (tvar vazníků je stejný). Ve směru podélném je poloměr střechy 161,20 m, vazníky jsou z důvodu jednoduššího detailu rámového rohu provedeny všechny svislé, srovnání do roviny opláštění je provedeno navařením ocelové lišty. Poslední štítový vazník není oblouk, ale má tvar kuželosečky respektující tvar opláštění. Stěnové prvky TRUHL 300, 6, 150, 12, 50 jsou tvořeny vodorovným úsekem (horní část) a obloukovou částí. Střed oblouků je ve výšce +3,50 m, poloměr oblouků r = 4,60 m. Tvar všech stěnových prvků je stejný. V půdorysu se stěnové prvky paprsčitě rozbíhají ze středu otáčení (bod vzdálený 97 m od středu haly). Na konci vodorovného úseku je provedeno půdorysné zalomení stěnových prvků (je na oblouku r = 105 m ze středu otáčení). Rozteč stěnových prvků odpovídá rozteči střešních vazníků = 3,0 m. Poslední stěnový profil na přechodu obloukového pláště a rovné střechy má tvar kuželosečky respektující tvar opláštění. Vstupní elipsa je prostorová křivka vzniklá průnikem stěnového pláště haly a eliptického pohledu, který je definován třemi elipsami (vnitřní E 1 a vnější E 2 a žlabová E 3). Všechny elipsy mají střed v ose haly ve výšce +1,60 m, mají shodnou vedlejší (příčnou) osu. Vnitřní elipsa E 1 má délku hlavní poloosy (vodorovná, podélná) 12,30 m, vnější E 2 má 13,0 m, žlabová 13,30 m. Vnitřní elipsa E 1 má délku vedlejší poloosy 4,04 m, vnější E 2 pak 4,32 m, žlabová E má 3 4,57 m. Polohy a osy všech ocelových profilů jsou ekvidistantou od definujících elips. Hlavními nosnými prvky konstrukce jsou dva v patě spojené a ve vrcholech odkloněné oblouky z trub Ø 377x16 mm, které jsou vzájemně spojeny táhly systému Macalloy. V příčném řezu tvoří hlavní nosné oblouky písmeno V, které svírá úhel 76º. V tomto směru pokračují i vzpěry vztyčené z oblouků pro podepření podélných průvlaků střechy (profil TR Ø 324x10 mm), jež jsou ve střední části vodorovné a při koncích haly se stáčejí v úhlu střešního pláště k zemi. Tyto průvlaky (v osách G a J) jsou rovněž podepřeny rámovými vestavbami v čelech. Střešní a stěnový plášť je podepřen soustavou žeber obloukových rámů svařených do truhlíků. Vzájemné výškové posunutí a natočení podle tvaru střešního a stěnového pláště umožňuje kladení nosných trapézových plechů obvodového pláště. Obě štítová zakončení haly tvoří rovněž svařované prvky TRUHL 300, 6, 150, 12, 50, ovšem již v bočním pohledu přímé, reálně, tedy ve tvaru kuželoseček. Štítové stěny jsou doplněny výměnami pro velká, v podélném pohledu kruhová okna o průměru 5,0 m. Okna jsou opatřena speciálními svařovanými tubusy, takže o cca 1,20 m vystupují z konstrukce haly. V jižní fasádě je umístěn eliptický vstup do prostoru haly. Konstrukce vstupu je vynesena pomocí dvou sloupů se vzpěrami a průvlaky. Galerie haly (2. NP) je tvořena pravoúhlou soustavou ocelových rámů a stropnic, které jsou po obvodu podepřeny zakřivenými stěnovými svařovanými profily. Na galerii vedou čtyři schodiště. Dvě jsou vřetenová ocelová, dvě betonová. Tuhost haly je v podélném směru zajištěna pomocí rámových vestaveb v čelech, podélnou rámovou vestavbou a samotnými hlavními oblouky. Kotvení všech nosných sloupů kromě obvodových je provedeno vetknutím a obvodová kotvení jsou kloubová. Prosklené stěny a světlíky Plášť budovy tvoří v jižní stěně prosklená fasáda, upevněná na nosnou ocelovou podkonstrukci z jäklu. V plášti střechy jsou čtyři střešní okna. Kruhová okna, přesahující dvě podlaží v čelech odbavovací haly, jsou rovněž upevněna na podkonstrukci z jäklu. Hala je prosvětlena také světlíky v podélných stěnách. Každý z nich se skládá z šikmé a ze svislé části, jejich zasklívací systém je také upevněn na nosnou ocelovou podkonstrukci z jäklu. Stavba odbavovací haly Kosntrukce budovy je kotvena do železobetonových patek. Před vlastní montáží byly položeny rozvody kanalizace, drenáže, přeložky kabelů. Plocha byla upravena do roviny a zpevněna, aby byla umožněna montáž mobilními prostředky. Jednotlivé díly ocelové konstrukce byly před montáží vyrobeny a svařovány v dílně. Na stavbě pak bylo svařováno obloukem. Souběžně s postupem montáže haly se zdily příčky, instalovaly rozvody silnoproudé i slaboproudé elektřiny, rozvody ústředního topení, vody, plynu a ostatní instalace. Byla provedena protiradonová ochrana, po položení trapézových plechů střechy a stropů galerie se v přízemí haly a na galerii pokládaly na podkladní betonovou mazaninu granitové dlažby. Před položením střešního pláště se stavebnictví 08/09 9

10 v sociálních zařízeních položily keramické obklady a dlažby. Stropy interiérů, konstruované jako železobetonové desky, mají ztracené bednění z trapézových plechů. Opláštění haly, které připomíná trup letadla, je z obkladu Kalzip a obkladu Montaline na podkonstrukci z trapézových plechů na ocelových roštech. Mezi trapézovým plechem a obkladem je tepelná izolace a parotěsná zábrana. Základní údaje o stavbě Název stavby: Modernizace Letiště Karlovy Vary III. etapa Název částí stavby: 1. část: Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských úmluv 2. část: Výstavba nové odbavovací budovy Investor: Karlovarský kraj Generální dodavatel: Eurovia CS, a.s. (dříve Stavby silnic a železnic, a.s.) Autor architektonického návrhu a návrhu ocelové konstrukce: Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., Fa Parolli, s.r.o. Statika ocelové konstrukce: Ing. Lukáš Pelánek, Ing. Petr Mazánek Statika železobetonové konstrukce: Ing. Aleš Seidl Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radomír Kletečka Stavbyvedoucí: Martin Valášek Hlavní subdodatelé: Chezak spol. s r.o. Karlovy Vary; Vertikal Zip, s.r.o Doba výstavby 1. a 2. části III. etapy: 05/ /2009 Základní rozměry nové haly: 65x28 m Zastavěná plocha: 3450 m² Obestavěný prostor: cca m³ Max. délka nové haly: 70 m Rozpětí hlavního oblouku: 31,8 m Virtuální prohlídku odbavovací haly karlovarského letiště najdete na Půdorys areálu karlovarského letiště: A nová odbavovací hala; b komerční prostory; c kontrola expedice zavazadel; d celní kontrola; e hala výdeje zavazadel; f bezpečnostní a pasová kontrola; g hala pro odlet cestujících ze zemí mimo Schengenskou úmluvu; h hala pro přílet cestujících ze zemí mimo Schengenskou úmluvu; i hala pro odlet cestujících ze zemí Schengenské úmluvy; j hala pro přílet cestujících ze zemí Schengenské úmluvy; k kancelář. 10 stavebnictví 08/09

11 Prosklený vstupní prostor do nové odbavovací haly Pohled jižní (nahoře) a pohled východní (dole) na budovy karlovarského letiště stavebnictví 08/09 11

12 Nasvětlené kruhové prstence protínají čelo nové budovy odbavovací haly a vytvářejí iluzi trupu startujícího letounu Stěnový plášť nové odbavovací haly je zhotoven z hliníkového fasádního a střešního systému Kalzip a obkladu Monteline na podkonstrukci z trapézových plechů na ocelových roštech Konstrukce střechy je výtvarným prvkem interiéru nové odbavovací haly Kromě prosklené fasády vstupního prostoru prosvětlují interiér nové odbavovací haly kruhová okna v čele haly, čtyři střešní okna a světlíky v podélných stěnách Prostor kontroly expedice zavazadel Vřetenové ocelové schodiště spojující přízemí a patro s galerií nové odbavovací haly 12 stavebnictví 08/09

13 stavba Jihomoravského kraje text: Ing. arch. Petr Davídek foto: archiv autora, OHL ŽS, a.s. Budova Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky a Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU po rekonstrukci Fakulta v novém V minulém roce dokončená rekonstrukce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské ulici v Brně byla součástí programu obnovy historické části. Většina ze sedmnácti opravovaných budov, pocházejících z konce 19. století, byla původně určena pro jiné účely a v současnosti již nevyhovovala požadavkům moderního výzkumu a výuky. Všechny budovy areálu, z nichž je osm památkově chráněných, byly rekonstruovány s maximální snahou o zachování původních architektonických prvků. Rekonstrukce získala v soutěži Stavba Jihomoravského kraje Cenu časopisu Stavebnictví. Historie areálu 28. ledna roku 1919 vstoupil v platnost zákon o zřízení druhé české univerzity Masarykovy univerzity v Brně o čtyřech fakultách. Přírodovědecká fakulta byla prozatímně umístěna do budov, určených původně pro městský chudobinec, zeměpisný a antropologický ústav byly umístěny nouzově mimo areál. Dvacátá a třicátá léta minulého století byla ve znamení snah o vybudování definitivního areálu Masarykovy univerzity. Proběhlo několik architektonických soutěží na dodání zastavovacího plánu areálů v různých lokalitách, z nichž nejpřijatelnější se tehdy jevilo umístění areálu na jižním svahu brněnské Kraví hory. Vítězný zastavovací plán s názvem Akademická čtvrť autorů Jindřicha Kumpošta a Bohuslava Fukse však nebyl nikdy naplněn. Kromě adaptačních prací v různých budovách přibyl v areálu Přírodovědecké fakulty v roce 1931 pouze pavilon analytické chemie. Situace po šestiletém uzavření Masarykovy univerzity během druhé světové války a změně politického systému v Československu byla z hlediska Přírodovědecké fakulty specifická. Jako jedna z mála fakult MU zůstala v původních prostorách a též kvůli existenci botanické zahrady bez možnosti dalšího přirozeného rozvoje. S výjimkou architektonicky nekvalitních budov knihovny a auly, postavených v sedmdesátých letech minulého století, nedošlo v období před rokem 1989 k významným stavebním úpravám areálu. Porevoluční období představuje pro areál Přírodovědecké fakulty a celou Masarykovu univerzitu průlom. Unikátní botanická zahrada se dočkala v devadesátých letech nových skleníků, začátkem nového století došlo k rekonstrukci auly v moderní, zvláště po technologické stránce vybavenou posluchárnu s přilehlými internetovými provozy. Pro další rozvoj Masarykovy univerzity bylo důležité zahájení výstavby nového univerzitního kampusu v Bohunicích. V přímé vazbě na ni se dočkal tento areál po více než století existence zasloužené kompletní rekonstrukce, při níž došlo k přesunu Ústavu matematiky a statistiky do areálu Přírodovědecké fakulty MU a Ústavů chemie a biochemie do kampusu v Bohunicích. Řešení areálu Rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byla unikátní stavbou, která probíhala za plného provozu fakulty. Areál zahrnuje kromě menších provozních budov celkem dvanáct tří až čtyřpodlažních podsklepených pavilonů. Kromě celkové rekonstrukce těchto budov stavebnictví 08/09 13

14 Situace rekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. 1 Děkanát Přírodovědecké fakulty; 2 Ústav geologických věd; 3 Ústav geologických věd; 4 Geografický ústav, knihkupectví, stravování; 5 Geografický ústav; 6 Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikální elektroniky; 7 Ústav fyzikální elektroniky; 8 Ústav matematiky a statistiky; 9 Ústav fyziky kondenzovaných látek; 10 vrátnice; 11 Ústav geologických věd, Institut biostatistiky a analýz; 12 knihovna, botanická zahrada, skleníky; 14 společné údržbářské dílny; 15 trafostanice; 16 odpadové hospodářství. byly rovněž řešeny komunikace a venkovní rozvody inženýrských sítí, došlo k parkovým úpravám a zavedení nového informačního systému. Byla optimalizována koncepce provozního řešení areálu (přesun odpadového hospodářství, doprava včetně pěších tras ve vazbě na informační systém). Většina budov změnila původní účel a typ výuky. Do nově vzniklých a upravených interiérů a exteriérů byla instalována nová umělecká díla. Areál byl doplněn veřejnou zelení tak, aby navazoval na koncepci botanické zahrady, realizovalo se nové venkovní areálové osvětlení. Rekonstrukce pavilonů Z původních budov areálu zůstaly během rekonstrukce pouze obnažené nosné konstrukce. V průběhu stavby byly sanovány sklepní prostory, provedeny půdní vestavby, přičemž veškeré prostory byly nově řešeny jako bezbariérové. U všech budov byla provedena kompletní rekonstrukce jejich interiéru včetně dispozičních změn jednotlivých místností. Byly položeny nové dlažby (ve dvou barevných konceptech), vylito teraco, zhotoveny nové štukové omítky. Součástí rekonstrukce byly i nové rozvody vody, kanalizace, technických plynů, chlazení, vzduchotechniky, strukturované kabeláže, atd. Byly opraveny fasády budov včetně nových nátěrů. Nová okna a vstupní dveře vrátily budovám ducha doby vzniku při splnění současných požadavků. Z hlediska technického řešení byly aplikovány nové provozní technologie (například superčisté provozy v ústavu fyziky kondenzovaných látek). Celková rekonstrukce areálu trvala v porovnání s jeho stopatnáctiletou historií pouhé čtyři roky. Na základě nové koncepce řešení působí areál Přírodovědecké fakulty MU sourodým, vyváženým dojmem. Základní údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce a dostavba areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2 Stavebník a objednatel: Masarykova univerzita v Brně Autor architektonického řešení: Ing. arch. Petr Davídek Projektant dokumentace pro stavební povolení: Kovoprojekta Brno, a.s. Projektant dokumentace provedení stavby: OHL ŽS, a.s., Projektový ateliér Zhotovitel stavby: Sdružení OHL ŽS, a.s. & OHL Přírodovědecká fakulta MU Vedoucí účastník sdružení: OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavby, Divize 1 Realizační tým zhotovitele: Ing. Petr Jureček vedoucí realizačního týmu Ing. Martin Jalový stavbyvedoucí Ing. Radim Machula stavbyvedoucí Pavel Bujatr mistr stavební výroby Vladimír Viktorin mistr stavební výroby Ing. Zdeňka Kvasničková technická příprava stavby Doba výstavby: 11/ /2008 Náklady: 510 mil. Kč 14 stavebnictví 08/09

15 Ústav fyzikální elektroniky před rekonstrukcí Tentýž pohled po dokončení rekonstrukce areálu Budova děkanátu po rekonstrukci, pohled z Kounicovy ulice Interiér ústavu geologických věd po rekonstrukci Spojovací chodba mezi Ústavem fyzikální elektroniky a Ústavem matematiky a statistiky po rekonstrukci Interiér budovy děkanátu po rekonstrukci stavebnictví 08/09 15

16 reportáž text: Jan Táborský foto: Tomáš Malý; archiv HBS CZ s.r.o. Montáž prefabrikovaných koupelen při rekonstrukci téměř stoletého hotelu I třetí a poslední část rekonstrukce vyhlášeného pětihvězdičkového hotelu Suvretta House ve švýcarském St. Moritz zahrnovala montáž modulových koupelen vyrobených českou firmou HBS CZ s.r.o. Investor ani realizační tým celé rekonstrukce devadesát sedm let starého hotelu s tradiční alpskou architekturou neuvažovali o využití modulových koupelen. Nicméně požadavek na udržení plného provozu v zimní sezoně a částečného v letní sezoně znamenal zkrácení doby určené pro práci na třicet týdnů v roce s tím, že nejnáročnější činnosti se musí odehrát na jaře nebo na podzim. Tento logistický faktor, ale i řada dalších, v konzervativním Švýcarsku těžko prosazovaných argumentů, nakonec vedla k volbě technologie modulových koupelen v první fázi rekonstrukce (2003). Tato technologie a stejný dodavatel byl využit i v dalších fázích rekonstrukce (2006 a 2009). Reportáž o technicky náročné instalaci modulových koupelen byla časopisem Stavebnictví pořízena v závěru letošního května. Třetí fáze rekonstrukce V poslední etapě rekonstrukce bylo v hotelu Suvretta House instalováno čtyřiapadesát koupelen o devíti typech. Nejmenší z typů měl hmotnost 3,9 t a jeho rozměry byly 1950x2000x2530 mm. Největší prefabrikovaná koupelna o rozměrech 6140x5920x2700 mm a hmotnosti 12,6 t musela být kvůli přepravě rozdělena na dvě samostatné části, z nichž menší měla rozměry 1760x1920x x2700 mm a hmotnost 2,6 t a větší 4160x4220x2700 mm a hmotnost 10 t. Etapa rekonstrukce Počet dodaných koupelen Vybavení koupelen Vysokému standardu jednoho z nejslavnějších švýcarských hotelů odpovídala i výbava koupelen. Sanitární technika byla dodána firmou Dornbracht z modelové řady Madison. Umyvadla, která jsou připevněna ke kamenné desce, pocházejí z produkce společnosti V&B (modelová řada Evana). Všechny koupelny s jednou výjimkou byly vybaveny vanou typu Schmidlin Super-Kombi. Dutý prostor, vzniklý po jejich zabudování, byl zaplněn materiálem Climatizer Plus. Ten slouží jako protihluková a tepelná izolace. Nejluxusnější typ koupelny 1AL má volně stojící oválnou vanu typu Agape Spoon XL (1815x985x490 mm). Tato koupelna byla rovněž vybavena polopropustným zrcadlem s LCD televizí a její místnosti jsou od sebe oddělené pískovanými skleněnými dveřmi, na nichž je vybroušeno logo hotelu. Sádrokartonový strop byl zdoben profilovaným přechodem, tzv. fabionem. Odpadové systémy koupelen, vedené pod podlahou, jsou z materiálu Geberit Silent-db 20. Čtyřiačtyřicet modulů je obloženo čtyřmi druhy přírodního kamene: cashmire white, breccia aurora, perlato royal a verde spluga, který se těží právě v okolí St. Moritz. Rozměr těchto obkladů a dlažby je 325x650 mm. Náročným řemeslným prvkem se stala vanička sprchy. Ta musela být vybroušena z jediného kusu kamene. Zbylých deset koupelen má obklad v kombinaci speciální mozaiky 25x25 mm s obkladem o formátu 316x592 mm a slouží personálu hotelu. Přeprava Doprava na místo určení byla náročná vzhledem k rozměrům, hmotnostem prefabrikovaných koupelen a profilu trasy, končící ve švýcarských Alpách. To, mimo jiné, znamenalo zajištění povolení pro průjezd stanovenou trasou se zohledněním úseků s tunely, pracemi na silnici a úzkými komunikacemi. Hmotnost typická/ nejvyšší Největší dodaná koupelna 1. etapa (2003) 38 5,3 t/6 t 3540x3700x2680 mm 2. etapa (2006) 38 6 t/7,5 t 3250x2460x2680 mm 3. etapa (2009) 54 6 t/10 t 4160x4220x2700 mm Při nakládání koupelen na návěsy byly použity přesně přizpůsobené dřevěné podkladní trámky s profilem 200x200 mm, na které se koupelny spolu s protiskluzovými podložkami položily. V těchto trámcích se vyřízly různě hluboké průřezy tak, aby odpadová potrubí, vyvedená pod podlahami koupelen, nebyla poškozena, promáčknuta či jinak poničena. Hotel Suvretta House stojí ve výšce 1890 m n. m. a nákladní vozy měly před jeho dosažením zdolat ještě výše položený horský průsmyk. U nejširší koupelny (4,16 m) byl použit speciální podvalník s řiditelnými zadními nápravami. Ovšem průjezd vesnicemi Mulegns a Bivio, kde se silnice mezi obytnými domy zužuje na šířku 4200 mm, nakonec zvládnul až zkušený místní řidič za dočasného zastavení dopravy. Samotná doba přepravy byla průměrně dva pracovní dny, u největších koupelen ovšem až čtyři. 925 km dlouhá trasa měla svůj vrchol ve známém horském průsmyku Julierpass s nadmořskou výškou 2284 m. Poslední kamiony v tomto úseku na dvacet čtyři hodin uvízly, protože na silnici (ve druhé polovině dubna) leželo dvacet centimetrů sněhu. Rizikový faktor Zisk 15 pracovních povolení v době těsně před vstupem ČR do EU Montáž koupelen v podkroví hotelu moduly se šikmým stropem Náročná doprava nadrozměrného nákladu Tab. 1. Základní údaje o dodávkách prefabrikovaných koupelen pro rekonstrukci hotelu Suvretta House 16 stavebnictví 08/09

17 Uskladnění koupelen a příprava stavby Koupelny se na stavbě skládaly na vytyčený prostor cca 100 m od hotelu. Vzhledem k nevyzpytatelným povětrnostním podmínkám byly zabaleny do igelitových obalů vyrobených na míru. V průběhu jednoho měsíce pak pracovníci HBS CZ na této provizorní skládce připevňovali stoupací potrubí (z důvodu ušetření času i instalatérských prací přímo v budově). Souběžně se připravovala i stavba na samotné vkládání koupelen. Ve střeše hotelu a přes všechna patra byl vybourán prostor o rozměrech 4850x4200 mm, sloužící jako montážní šachta pro následné spouštění koupelen do rekonstruovaných pater. Před vložením modulu do budovy hotelu se koupelny musely opět naložit na nákladní auto a po jedné převézt před hotel. Tam byly sundány mobilním jeřábem, jenž měl zároveň transportovat koupelny i do budovy. Rozvinutá délka ramene tohoto mobilního jeřábu značky LIEBHERR LTM 1300/1 byla 46 m a nosnost 250 t. Poslední fáze přemístění Obsluha jeřábu měla tedy pro spuštění koupelen k dispozici manipulační prostor 4850x4200 mm. Přitom šířka největší modulové koupelny byla 4220 mm, takže v tomto případě zbývalo jeřábníkovi a jeho týmu pouhých 630 mm prostoru k manévrování. Otvor ve střeše do montážní šachty se navíc nacházel ve výšce třicet metrů nad zemí a byl vystaven stálým větrným poryvům. Na střeše hotelu stáli dva navigátoři a po vsunutí koupelny do otvoru si jeden z nich na spouštěný modul přestoupil, aby mohl kontrolovat odstupy koupelny od stěn montážní šachty a přesně navigovat jeřábníka. Vše samozřejmě za dodržení bezpečnostních předpisů. Než dosedla koupelna na podlahu, umístily se pod ni tři rolny. Na těchto mechanizmech a pomocí tažného zařízení a napínaného ocelového lana se koupelna posouvala na určené místo v budově. Při tomto pohybu koupelen po patře, kdy chvílemi zbývalo po stranách maximálně 100 mm, musely ostatní pracovní týmy dočasně odstraňovat svá zařízení (provizorní ventilaci apod.). Instalace Zakládání koupelen do budovy bylo rozfázováno po jednotlivých patrech. Ihned po spuštění všech modulů do jednoho podlaží se zabetonoval strop vyššího patra, které bylo po dvou dnech připraveno pro další skupinu koupelen. Stávající koupelny se mezitím pomocí ruční mechanizace umísťovaly do finální polohy. Poté se odstranila provizorní dřevěná podlaha a koupelna byla spuštěna na ocelové profily průřezu I. Při tomto úkonu hrála velkou roli přesnost vyvážení, protože tolerance výchylky byla 3 mm. Následovalo zapojení koupelny na hotelovou vzduchotechniku, rozvody vody, odpadů a elektřiny. Video z přepravy koupelen horskými vesnicemi najdete na: watch?v=8-vpq5ayz9m. Video z montáže kouplen najdete na Základní údaje o stavbě a montáži koupelen Stavba: Rekonstrukce hotelu Suvretta House, III. etapa Investor: Suvretta Haus AG Projektant: Oberholzer & Brüschweler Architekten Zhotovitel: IMPLENIA BAU Hlavní stavbyvedoucí: Mario Bearth Maxmilian Müller Dodavatel modulových koupelen: HBS CZ s.r.o. Stavební dozor: MS Bautreuhand AG Dodavatel jeřábnických prací: BOLLHALDER Autokran AG Náklady na stavbu: SFR (bez nákladů na vybavení interiérů) Doba výstavby: Půdorys největší dodané modulové koupelny, typ 1AL stavebnictví 08/09 17

18 Nakládání modulových koupelen v pražském sídle HBS CZ Přesné uložení koupelny na podkladní trámky Komplikovaný průjezd vesnicí Mulegns, vzdálenost mezi domy byla 4200 mm Návoz koupelen k hotelu těsně před jejich vložením do budovy Dočasné skladiště modulových koupelen u hotelu Suvretta House Jeřáb o nosnosti 250 t zvedá koupelnu k připravenému otvoru ve střeše 18 stavebnictví 08/09

19 Fáze vkládání koupelny těsně před spuštěním do šachty o rozměrech 4850x4200 mm Fáze vkládání koupelny těsně před spuštěním do šachty o rozměrech 4850x4200 mm (pohled z interiéru budovy) Manipulace v těsném prostoru šachty. Na koupelně již stojí jeden z navigátorů jeřábu. Jedno z nejužších míst v interiéru hotelu, manipulační prostor po stranách koupelny není větší než 100 mm Uložení modulu na rolny, sloužící k další manipulaci s koupelnou v budově Spuštění koupelny na ocelové profily po odstranění provizorní dřevěné podlahy stavebnictví 08/09 19

20 polyfunkční a sportovní stavby text: David Jermoljev, Vladimír Janata foto: archiv EXCON a.s. Obr. 1. Konstrukce zastřešení během aktivace Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce na Malé Straně Ing. David Jermoljev (*1975) Absolvent FSv ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. Projektant OK ve společnosti Excon a.s. V současnosti postgraduální studium na ČVUT se zaměřením na membránové a předepjaté konstrukce. Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb. Spoluautor: Ing. Vladimír Janata, CSc. Pro zastřešení hospodářského dvora o půdorysném rozměru cca 14x10 m zvolil autor návrhu architekt Josef Pleskot nafukovací polštáře z ETFE fólie. Ty jsou uchyceny do hliníkových profilů vsazených v průřezech nosných ocelových oblouků, jejichž tvar je zajištěn předepnutým systémem ocelových nerezových lanek kotvených do historického zdiva budovy. Konstrukce zastřešení byla zejména zajímavou zkušeností v oblasti navrhování a realizace přetlakových foliových polštářů a předepnutí a měření předpětí jemného systému lanového zavěšení. Návrh konstrukce zastřešení Princip subtilních ocelových obloukových nosníků umístěných pod hliníkovými profily střešního pláště a zavěšených na systému lanek vyplynul z architektonického požadavku minimalizace viditelnosti ocelové konstrukce uvnitř i vně zastřešeného prostoru (obr. 1, 6, 7) a z konstrukčního uspořádání systému střešního pláště. Rozteč vazeb oblouků byla dána maximálním příčným rozponem ETFE polštářů (bez svařování fólie) 1600 mm. Rozměr průřezu ocelových oblouků tvaru H byl dán šířkou hliníkových profilů střešního pláště. Tyto profily byly do průřezů oblouků vsazeny s minimální tolerancí tak, aby byl zajištěn přenos vodorovných sil (obr. 3). Dvojice hlavních lan ve směru kolmém na oblouky je optimální pro podepření oblouků v dostatečném počtu bodů. Jejich půdorysné prohnutí směrem k sobě uprostřed rozpětí je pak vhodné pro zajištění příčné stability konstrukce (obr. 2). 20 stavebnictví 08/09

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM 1. Úvod Tvorba fyzikálních modelů, tj. modelů skutečných konstrukcí v určeném měřítku, navazuje na práci dalších řešitelských týmů z Fakulty stavební Vysokého

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

MOBILNÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION > Ceník 2015/2016 Platnost od: 1.10.2015 CELKOVÁ CENA STAVBY NA KLÍČ

MOBILNÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION > Ceník 2015/2016 Platnost od: 1.10.2015 CELKOVÁ CENA STAVBY NA KLÍČ MOBILNÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION > Ceník 2015/2016 Platnost od: 1.10.2015 Struktura celkové ceny dodávky dřevostavby Celková cena CELKOVÁ CENA STAVBY NA KLÍČ Cena domu Povinná položka Cena

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň a) Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň stavebník: TVAR výrobní družstvo Pardubice Husova 1682 530 03 Pardubice provozovna Dolní Roveň IČ:

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČNĚ STATICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: By Design Šítkova1 110 00 Praha

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu věda nosné a konstrukce výzkum v praxi staveb text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata grafické text A podklady grafické EXCON, podklady a.s. a Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A./a1 Identifikace stavby : ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ 628 00 A./a2 Odběratel : Statutární město Brno, Dominikánské

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva Stavba : Stavebník : Rekonstrukce autobusové zastávky Na pozemku č.st. parc. 198 v k.ú. Mezouň Obec Mezouň Mezouň 72 267 18 Karlštejn Datum: říjen 2008 A.

Více