2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov"

Transkript

1 Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I ČERVENEC 2011 I zdarma I Prostředky proplácíme plynule, každý den podepisuji příkazy k proplacení milionů korun, říká v rozhovoru s Prioritou Theodor Bernt, náměstek Ekonomického úseku Státního fondu životního prostředí ČR. STR. 14 Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov Řídicí výbor projednal další projekty Členové Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí projednali na svém 20. zasedání žádosti o podporu projektů podaných v rámci XXIII. a XXIV. výzvy. Projekty se zaměřují na prioritní osu 2 Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí. STR. 2 Natankuj a jeď Před nedávnem spustilo CZ Biom České sdružení pro biomasu svou informační kampaň Biopaliva frčí. Kampaň chce představit biopaliva jako životaschopnou a dostupnou příležitost pro moderního řidiče. Komentář poskytl Jiří Trnka z CZ Biom. STR. 10 Architekt odpadu Do širšího povědomí vešel Mike Reynolds díky dokumentárnímu snímku před dvěma lety, 2,5 miliardy korun na zateplování Členové monitorovacího výboru odsouhlasili návrh, podle kterého by mělo dojít k realokaci peněz z oblasti podpory 3.1 (výstavba a rekonstrukce zařízení využívající obnovitelné zdroje energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny) do oblasti podpory 3.2 (úspory energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). strana 6 7 přestože soběstačné domy žijící vlastním životem zná svět již několik desítek let. Největší a nejvýznamnější architekt odpadu Michael Reynolds zavítal na čtyři dny do Prahy. V jednání je, že by architekt odpadu navrhl dům i pro hlavní město. Otázkou je, z čeho dům postaví. Budou to použité pneumatiky, nebo odpadky ze skládek? STR. 16 Sejdeme se v Berlíně Začátkem května se v Berlíně uskutečnil evropský seminář, který se soustředil na problematiku výdajů u projektů generujících příjem podpořený z evropských fondů. Seminář pořádala Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo. O semináři píše vedoucí oddělení projektové podpory řízení projektů Jitka Švecová. STR. 30

2 2 AKTUALITY AKTUALITY 3 EDITORIAL Ministerstvo životního prostředí již s veřejností komunikuje prostřednictvím Facebooku. Nyní nově připravilo koncepci Operační program Životní prostředí na období do roku 2013 Daniel Tácha šéfredaktor změny za období prosinec 2009 až prosinec A veřejnost měla právo do oznámení koncepce nahlížet a rovněž se k dokumentu písemně vyjadřovat. S jejím zájmem to však nebylo nijak horké. Podle Petra Poláčka, který měl záležitost na starosti, úřad neobdržel žádné připomínky. Výjimkou jsou dopis jednoho z krajských úřadů a dotaz právnické osoby na to, kdo uhradí investice do přípravy projektu na rekultivaci rybníka, i když projekt nebyl završen udělením dotace. Věnujme se proto jiným věcem. Z komentáře Ivany Vráblíkové, která je již déle než sedm měsíců pověřena řízením Operačního programu Životní prostředí, vyplývá, že program v těchto dnech přichází do svých nejvyšších obrátek. To ale neznamená, že by se nesnažil vycházet vstříct žadatelům. Aktualizované Závazné pokyny podstatně zjednodušují požadavky na povinnou publicitu u projektů v operačním programu. Stojí za upozornění, že z důvodu zachování jednotných podmínek pro dříve podané žádosti platí nové podmínky publicity (stálá informační tabule u projektů nad pět milionů korun a billboard nad deset milionů korun) až pro projekty podané v rámci XXV. výzvy a výzev následujících. Jinou dobrou zprávou je, že věci by se měly pohnout i co se týká certifikace Operačního programu Životní prostředí. Členové Řídícího výboru OPŽP uvedli, že je třeba urychleně najít shodu mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí. Řídicí výbor doporučil ke schválení žádosti z XXIII. a XXIV. výzvy Projekty zaměřené na prioritní osu 2 Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí byly členy Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí projednávány na jeho 20. zasedání. Žádosti o podporu těchto projektů předložili žadatelé v rámci XXIII. a XXIV. výzvy. Kontinuální XXIII. výzva byla vyhlášena , příjem žádostí byl ukončen Státní fond životního prostředí ČR společně s Ministerstvem životního prostředí se letos tradičně opět zúčastnily mezinárodního veletrhu WATENVI Ten se konal koncem května v Brně. Expozice Státního fondu životního prostředí ČR se nacházela v pavilonu P a každý ze zájemců měl možnost využít odborníka fondu k individuálním konzultacím. Lidé s námi konzultovali zejména otázky již ke konkrétním projektům, které měli nachystány nebo je již realizují s podporou Operačního programu Životní prostředí, řekla Monika Špačková, vedoucí Oddělení krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Podle ní je v současné době povědomí o dotačních titulech i mechanismu jejich administrace mnohem vyšší než v minulosti. Základní informace lidé už mají, na WATENVI jsme tedy neřešili obecné dotazy, ale dotazy již přímo zaměřené na konkrétní projekty, dodala. Zájem ze zahraničí Oproti loňskému roku se stánek SFŽP ČR představil Výzva byla určena pouze pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje. V rámci této výzvy bylo v oblasti podpory 2.1 a 2.2 podáno sedm žádostí, z nich pět doporučili členové řídicího výboru ministrovi životního prostředí k podpisu. Celkové náklady na doporučené projekty dosáhly korun, přičemž výše podpory u těchto projektů činí korun. Operační program Životní prostředí na WATENVI 2011 Zájem cizinců svědčí o tom, že zahraniční firmy nemají dostatek prostoru ve svých zemích, a tak hledají nové oblasti pro odbyt svých výrobků v ČR. ve výrazné proměně. I když byl podstatně menší než loni, jeho návštěvníci měli i nadále dostatek prostoru, aby se mohli pohodlně seznámit s fungováním Operačního programu Životní prostředí. Letos jsme zaznamenali i velký zájem ze strany zahraničních klientů, kteří se ptali na chod fondu a MŽP. Většinou se jednalo o firmy nebo hospodářské komory, které chtějí expandovat v ČR, vysvětlila Špačková. Podle ní zájem cizinců svědčí o tom, že zahraniční firmy nemají dostatek prostoru ve svých zemích, XXIV. výzva Pro žádosti o podporu projektů realizovaných na území České republiky mimo Moravskoslezského kraje byla určena XXIV. výzva. V rámci výzvy SFŽP ČR přijal 61 žádostí. Členové řídicího výboru se rozhodli akceptovat a doporučit ministrovi životního prostředí k podpisu 50 projektů. Souhrnné náklady na doporučené projekty se vyšplhaly na korun, celková výše podpory činí korun. Ministrovi k podpisu doporučili členové řídicího výboru rovněž některé z projektů dodatečně projednávaných žádostí, které žadatelé předložili v VIII., XV., XVI., XIII., XX. a XXI. výzvě. a tak hledají nové oblasti pro odbyt svých výrobků v České republice, jejichž zavádění do praxe napomáhá i podpora z Operačního programu Životní prostředí. U stánku Další zajímavou skutečností, na kterou Monika Špačková upozornila, byla oproti minulosti podstatně menší návštěvnost veřejnosti, která měla zájem pouze o reklamní předměty. Jak vedoucí odboru doplnila, ke stánku zavítali hlavně zájemci o Operační program Životní prostředí. Denně k nám přišlo zhruba sto lidí, odhadla Špačková. Výklad hodnoticích kritérií pro PO 2 V souvislosti s častými dotazy žadatelů připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR rozšířený výklad k hodnoticím kritériím v podoblasti podpory Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR. Výklad je zaměřen zejména na ekologickou relevanci projektu. V souvislosti s významem projektu z hlediska přispění k naplnění cíle podoblasti E. 1 by se žadatel měl zejména soustředit na tyto otázky: Přispívá projektový záměr k udržení nebo zlepšení územního hodnocení kvality ovzduší, posuzování vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatelstva a dopadů na ekosystémy? Je v dané oblasti dostatečná hustota monitorovacích stanic s ohledem na reprezentativnost pokrytí území ČR, typových lokalit V druhé půlce května se ve foyer Nové scény Národního divadla křtila kniha Zelené památky. Publikace popisuje projekty rekonstrukcí cenných budov s důrazem na energetické úspory. Knížka Zelené památky představuje šestnáct příkladů staveb z Česka a Rakouska doplněných komentáři architektů a odborníků na památkovou péči a energetickou náročnost budov, popisuje editorka knihy, architektka Mahulena Svobodová. a imisní zátěže lokality? Přispívá projektový záměr k lepšímu popisu území s ohledem na hustotu osídlení, skladby zdrojů (doprava, průmysl, lokální topeniště)? Bude mít toto zlepšení vliv na hodnocení dopadů na zdraví (hodnocení expozice)? Rozšiřuje projektový záměr spektrum měřených látek na daném území? Pokud ano, je toto rozšíření užitečné? Budou naměřená primární data poskytována do celostátní databáze ISKO v reálném čase, pokud je to relevantní? Bude žadatel poskytovat verifikovaná data do celostátní databáze ISKO? Kmotry knihy se stali ředitel ND Ondřej Černý a šéf Nové scény ND Štěpán Kubišta. Jedním z příkladů je totiž komplex budov Národního divadla. Mezi další patří například stavební úpravy činžovních domů na Janáčkově nábřeží v Praze od architekta Cikána, Paličkova vila na pražské Babě od architekta Lábuse, venkovské stavení v Šatově na Znojemsku od Petra Způsobilost žadatele E. 2 Dalšími parametry hodnocení je odborná způsobilost žadatele. V tomto ohledu je třeba zodpovědět následující: Doložil žadatel plnění všech požadavků směrnice č. 2008/50/ES, navazujících norem a národní legislativy včetně autorizace pro měření imisí? Vlastní žadatel akreditaci pro relevantní metody měření? Disponuje žadatel dostatečnými odbornými a personálními kapacitami? Je zajištěna návaznost projektového záměru na systémy hodnocení kvality ovzduší? Doložil žadatel, že je schopen verifikovat pořizovaná data a používané metody hodnocení? Relevance projektu Důležitým parametrem projektu je technická úroveň projektu T. 1 a T. 2. Zde jsou následující podstatné otázky: Odpovídá technická úroveň projektu požadavkům směrnice č. 2008/50/ES a navazujícím normám (např. QA/QC, zajištění návaznosti na primární standardy)? Jsou v projektovém záměru vhodně zpracovány a popsány všechny oblasti, které s projektem souvisejí? Je projektový záměr dostatečně a srozumitelně zpracován? Jsou navrhované činnosti vhodné a účinné pro dosažení cílů projektového záměru? Odpovídá nákladovost projektového záměru cenovým standardům, resp. projektům obdobného charakteru? I architektonické památky mohou šetřit energii Pelčáka či Fakulta informatiky VUT v Brně architektů Buriana a Křivinky. Cílem publikace, kterou připravila Slavonická renesanční, o. p. s., je zaujmout odborníky i širokou veřejnost a podpořit vznik dalších zelených památek. Stopadesátistránkovou knihu finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR. Výpočet emisí v prioritní ose 2 Státní fond životního prostředí České republiky zveřejnil metodiku pro výpočet emisí, která se týká projektů v Operačním programu Životní prostředí patřících do podoblasti podpory Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti. Pro stanovení množství emisí (reemisí) tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem zvíření z povrchu komunikací, které je způsobováno dopravou, je v České republice i v zahraničí standardně používána metodika US EPA AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, kapitola Paved Roads (Metodika EPA 42). Kontroly v programu Zelená úsporám Státní fond životního prostředí České republiky zvýšil počty kontrol plnění projektů, na které žadatelé získali dotaci v rámci programu Zelená úsporám. Provádění kontrol je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi opravdu dosáhli úspory energií. Jsou také současně jednou z podmínek závěrečné bilance programu. Dosud zaměstnanci Státního fondu životního fondu ČR uskutečněné kontroly upozornily na stavební projekty, které kromě drobných pochybení vykazují i známky možného podvodu. Tyto bude fond řešit ve spolupráci s finančním úřadem či orgány činnými v trestním řízení. Green Forum 2011 Švédské velvyslanectví v České republice uspořádalo celodenní konferenci s názvem Green Forum Tématem byla ochrana životního prostředí a efektivní nakládání s energetickými zdroji v mnoha oblastech života, dopravu nevyjímaje. Green Forum 2011 zahájili švédská velvyslankyně Inger Ultvedt a obchodní rada švédské obchodní komory Nikki Brandt. Účastníci Green Fora se například shodli, že nutnou podmínkou pro rozšíření ekologické automobilové dopravy je nutné větší rozšíření nabíjecích stanic pro elektromobily.

3 4 ZPRÁVY MŽP KOMENTÁŘ 5 Peníze programu Zelená úsporám MICHAELA JENDEKOVÁ Odbor vnějších vztahů MŽP Ministerstvo životního prostředí uzavřelo dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui ve výši téměř dvou milionů jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám. Tento prodej dokazuje, že kupci vnímají pozitivní vývoj v programu Zelená úsporám v posledních měsících, kdy se nám podařilo zkontrolovat a zadministrovat všechny žádosti a nastavit procesy dalšího fungování projektu. Ty zajistily, že všechny dosud doručené žádosti jsou v současnosti propláceny z disponibilních zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. Postupně bude fond prostředky doplňovat, a další doručené opravené žádosti průběžně proplácet podle data jejich přijetí," vysvětluje ministr Tomáš Chalupa. V současné době navíc probíhají další intenzivní jednání Ministerstva životního prostředí s dalšími kupci emisních kreditů. I přesto, že vyjednávání jsou po hospodářské krizi a neštěstí v Japonsku čím dál složitější, je Česká republika v prodeji emisních kreditů dlouhodobě nejúspěšnější zemí. Do dnešního dne prodalo Ministerstvo životního prostředí celkem 87,5 milionů jednotek AAU. Většinu z nich odkoupilo Japonsko ( japonská vláda a soukromá firma Mitsui), část emisních kreditů od Česka koupily i vlády Rakouska, Španělska a Světová banka. Rada Státního fondu životního prostředí ČR koncem června schválila a ministr Tomáš Chalupa poté podepsal dalších žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám ve výši 578 miliónů korun. O vztahu člověka a přírody U příležitosti padesátého výročí vzniku Krkonošského národního parku by mělo být v roce 2013 otevřeno Muzeum Krkonoš, největší stálá expozice zaměřená na vztah člověka a území, na kterém žije. Jeho vznik by měl hradit Operační program Životní prostředí. Náklady jsou odhadovány na 90 milionů korun. Muzeum a návštěvnické centrum na ploše velké téměř tři tisíce metrů čtverečních má nabídnout nový prostor pro setkání a dialog s veřejností. Projekt muzea vznikl ze zadání veřejné soutěže pod vedením dokumentaristy a producenta Pavla Štingla. Cílem projektu bylo vytvořit muzeum pro 21. století. Expozice, ve které mohou různé skupiny návštěvníků trávit hodinu, den nebo týden, bude situována v barokní budově bývalého augustiniánského kláštera, kde nyní sídlí stávající Krkonošské muzeum. Libreto i scénář Tvorbu projektu Muzea Krkonoš financovala Správa Krkonošského národního parku, autorský tým pod vedením Nová expozice, včetně úprav objektu, by měla být financována z Operačního programu Životní prostředí. Pavla Štingla vytvořil postupně námět, libreto a literární scénář expozice. Scénář se stal zadáním pro architekty Romana Kouckého a Šárku Malou, autory grafického řešení, návrhů modelů a speciálních technologií. Zadání řešilo dvě základní témata příběh krkonošské přírody a příběh lidí usazených v horách, která jsou ve výsledku spojena v jeden celek. Člověk modeluje tvář hor, příroda dotváří povahu obyvatel území. Muzeum lze vnímat také jako pomyslnou bránu do hor. Celá expozice je členěna do dvanácti kapitol. Prostřednictvím dramaticky uchopených příběhů lidí přitažlivě vypráví speciální přírodní procesy atraktivní nejen pro návštěvníky přírodních expozic. Autor literární předlohy Pavel Štingl zde zúročuje zkušenosti ze své dřívější realizace expozice muzea Památníku Lidice a řady dalších multimediálních výstavních projektů. Hledání přístupu ke čtení vývoje kulturní krajiny je veliké dobrodružství. V horách, které s hrdostí považujeme za národní ikonu, můžeme například sledovat následky odsunu Němců jako veliké ekologické drama, říká. Autoři projektu neskrývají svou inspiraci francouzskými nebo britskými expozicemi v tématech historických, či skandinávskými v environmentálních projektech. Expozice bude čtyřjazyčná, kromě češtiny také v polštině, angličtině a němčině. Ministr Chalupa vypustil balón Cílek i Šiklová Autorský tým projektu Muzea Krkonoš má celou řadu konzultantů, mezi nimiž je geolog a publicista Václav Cílek, socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, divadelník a spisovatel Jan Schmidt či architekt David Vávra. Koncepce nového Muzea Krkonoš tohoto tvůrčího týmu přináší do muzejnictví, které se u nás většinou pohybuje na inovovaném devatenáctém století, skutečně potřebný nový pohled, kde návštěvník není jen pasivním konzumentem exponátů ukrytých v těžkých skříních, ale je aktivně vtahován a překvapován rafinovaně komponovanou dramaturgií, komentuje David Vávra. Nová expozice, včetně úprav objektu, by měla být financována z Operačního programu Životní prostředí. Plánovaný rozpočet je devadesát milionů korun a odpovídá stanovenému limitu na projekt i obvyklým nákladům vzhledem k rozsahu řešených výstavních ploch, což je v tomto případě necelých tři tisíce metrů čtverečních. Ministr Tomáš Chalupa 12. června navštívil Český hydrometeorologický ústav v Praze-Libuši, kde krátce po jedné hodině odpoledne vypustil meteorologický balón se sondou na měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Meteorologické a klimatické pozorování má v dnešní době nezastupitelnou úlohu: Významně přispívá k ochraně životního prostředí i k ochraně lidí a jejich majetku před přírodními katastrofami. A Český hydrometeorologický ústav jako zastřešující organizace shromažďuje a zpracovává meteorologická pozorování z celé republiky, uvedl ministr Tomáš Chalupa. Sonda podle meteorologů vystoupala v atmosféře až do výšky kilometrů. Její průlet atmosférou až do chvíle, než balón prasknul, trval asi hodinu a půl. Na základě polohy sondy určují meteorologové směr a rychlost větru v jednotlivých výškách. V sondážní místnosti, kam se ministr také podíval, přístroje zpracovávají naměřené hodnoty. Právě tyto informace se pak využívají při předpovědi počasí. OPŽP běží navzdory komplikacím Ivana Vráblíková Úsek řízení OPŽP, SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí nedávno vyhlásily očekávané výzvy a zveřejnily aktuální harmonogram výzev pro tento rok, není proto od věci podívat se, jak to v tuto chvíli vypadá s administrací Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Oproti předcházejícím rokům, kdy v administraci OPŽP dominoval příjem a hodnocení žádostí, se nyní těžiště činnosti fondu soustřeďuje na vydávání dokumentů podmiňujících financování akcí (rozhodnutí o poskytnutí dotace RoPD) a uvolňování finančních prostředků včetně kontrol na místě. Ačkoli o polovině všech schválených žádostí (co do objemu finančních prostředků) bylo rozhodnuto loni, v současnosti je již 70 procent projektů v běhu nebo před dokončením. Desítky návrhů RoPD Asi u třetiny projektů probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby nebo se zadávací řízení připravuje. Fond denně expeduje desítky návrhů RoPD na Ministerstvo životního prostředí ke schválení. Obezřetně posuzujeme žádosti o prodloužení 12měsíční lhůty pro dodání podkladů k vydání RoPD. Operativně schvalujeme podklady pro fakturaci a uvolňujeme finanční prostředky. Na účty konečných příjemců bylo připsáno již 19 mld. korun z prostředků EU. Co se týče příjmu a posuzování žádostí, běží dlouhodobá XV. a XVIII. výzva, probíhá kontinuální příjem a průběžné vyhodnocování žádostí v prioritní ose 2. Nové žádosti o podporu byly v březnu schváleny v prioritní ose 5. Od května je nově otevřen příjem žádostí v rámci prioritních os 1, 3, 4 a 6, na které bylo z fondů EU alokováno 9,1 mld. korun. Přesto jako obvykle největší nápor doručených žádostí očekáváme opět před uzavřením příjmu žádostí. Není-li příjem nijak omezen, trendu podávání žádostí na poslední chvíli se asi nevyhneme. Co zbývá? Ze 120 miliard korun v programu alokovaných z prostředků EU bylo k podpoře schváleno 72 miliard korun, na vyhlášené výzvy je alokováno 27,1 mld. korun. Při započtení podpory na intenzifikaci Ústřední čistírny odpadních vod hl. města Prahy disponuje operační program 14 miliardami korun. Novinky v OPŽP Významnou změnou, která byla projednána na 9. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP, je realokace finančních prostředků ve výši 2,5 mld. korun z oblasti podpory 3.1 do 3.2, což přinese další možnosti podpory zateplování veřejných budov. O tuto formu snižování energetické náročnosti budov je stálý zájem. S vyhlášením výzvy v prioritní ose 3 se počítá na podzim letošního roku. V návaznosti na předcházející změny Ministerstvo životního prostředí vyjednává s Evropskou komisí komplexní aktualizaci programového dokumentu OPŽP. Očekáváme například uvolnění administrace žádostí na sběrné a kropicí vozy v rámci prioritní osy 2. V minulých dnech jsme prošli auditem Evropské komise DG REGIO, očekáváme audit Evropského účetního dvoru, audit Nejvyššího kontrolního úřadu. Problémy zůstávají Hlavním problémem současných dnů je i nadále pozastavená certifikace OPŽP ze strany Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Tento fakt chod fondu a administraci akcí přímo neohrožuje, ale teoretické riziko omezení administrace programu ze strany Evropské komise pochopitelně existuje. Státní fond životního prostředí ČR i Ministerstvo životního prostředí vynakládají maximální úsilí, aby auditní a kontrolní orgány přesvědčily, že kontrolní a řídicí systémy jsou nastaveny správně, transparentně a řádně. Uvolnění certifikace je pro všechny prioritou. Vedle standardních auditů a kontrol proběhly a probíhají v letošním roce další kontroly, bez ohledu na důvěrnost jejich závěrů si dovoluji konstatovat, že u konkrétních akcí nebyla shledána zásadní pochybení, ať systémová, či dílčí. V minulých dnech byl u nás ukončen audit Evropskou komisí DG REGIO, očekáváme audity, které provedou Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad. Jistě vyjdeme kontrolorům maximálně vstříc, přesto nelze nepodotknout, že neustálé kontroly vytěžují zaměstnance fondu na úkor jejich hlavní pracovní náplně. Práci zvládáme Zaměstnancům patří dík za to, že jimi administrovaný program běží bez problémů, že rutinně zvládají běžnou agendu, zodpovědně a profesionálně přistupují k řešení komplikovaných případů. Naším denním chlebem je například vysvětlování, že vícepráce lze hradit z finanční rezervy pouze tehdy, jsou-li nepředvídatelné a v souladu se zadávacím řízením. To samé platí pro všechny změny při stavbách v průběhu realizace: I ty je možné akceptovat pouze tehdy, jsou-li v souladu se zněním veřejné zakázky. Rovněž narážíme na změny stavby s dopadem na hodnocení a pořadí žádostí, řešíme způsobilost výdajů, náležitosti fakturace. Jak jsem uvedla, řada akcí je již dokončených, ovšem u nich se setkáváme s nedostatky při podávání závěrečných zpráv, již se také ukazují problémy s udržitelností projektů. (Rozhovor vznikl v červnu) Tomáš Chalupa v Brně Ministr Tomáš Chalupa se seznámil s projektem Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, na který Ministerstvo životního prostředí přispělo částkou 135 milionů korun. Projekt má přispět k vyčištění přehrady od sinic. Výsledky analýz totiž ukazují, že celý střed nádrže má vrstvu životaschopných kolonií sinic asi na dalších 50 let. Přehrada je nejvýznamnější rekreační oblastí pro Brňany, v posledních letech ji ale nemohli moc využívat, koupání se kvůli přemnoženým sinicím nedoporučovalo. Teď už je situace lepší, uvedl Chalupa. Projekt má být dokončen 31. prosince ročník Ekofilmu Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm se bude konat října 2011 v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Třeboni. Filmy bude posuzovat mezinárodní i česká studentská porota, které udělí celkem 12 cen. Čestným prezidentem festivalu bude letos Radomír Dočekal, producent, dlouholetý ředitel filmového studia Barrandov a člen představenstva Asociace producentů. Letošním symbolem festivalu je rašící borovice, protože rok 2011 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. ČR podepsala Nagojský protokolu Česká republika se stala signatářem nové mnohostranné environmentální smlouvy: Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Protokol byl přijat na 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti ve dnech října 2010 v Nagoji v Japonsku. Na základě usnesení vlády č. 269 ze dne 13. dubna 2011 podepsala Protokol za ČR dne 23. června 2011 Edita Hrdá, velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku.

4 6 HLAVNÍ TÉMA 7 HLAVNÍ TÉMA Monitorovací výbor OPŽP navrhl realokaci peněz v oblasti podpory 3 Zástupci Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí se sešli 8. června na svém devátém zasedání. Co řešili? Výroční zprávu OPŽP za rok 2010 i změny v Implementačním dokumentu OPŽP. Jednání monitorovacího výboru zahájila jeho nová předsedkyně, kterou se po odchodu Rut Bízkové z pozice první náměstkyně ministra životního prostředí stala Veronika Hunt Šafránková, ředitelka odboru MŽP pověřena řízením sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. Po Šafránkové vystoupil zástupce Evropské komise Jack Engwegen, který uvedl, že Operační program Životní prostředí patří k nejvýznamnějším dotačním programům v České republice. Komise pečlivě sleduje, jaké projekty jsou v České republice z tohoto programu realizovány, řekl Engwegen s tím, že zájmem komise je co nejhladší průběh programu. Engwegen vyjádřil spokojenost s plněním programu v minulém roce. Devět výzev, přes šest tisíc žádostí a celková výše podpory v hodnotě 5,3 miliardy euro jsou podle Engwegena dobrou bilancí. Schválených žádostí s podporou ve výši 1,5 miliardy korun není špatný výsledek, chválil situaci. Veronika Hunt Šafránková dodala, že loni bylo žadatelům poskytnuto 30 procent z celkové podpory v rámci operačního programu. Nejvíce bylo čerpáno v prioritní ose tři, přičemž největší objem schválených prostředků zaznamenala osa jedna, dodala. Šafránková také upozornila na pomalé čerpání v rámci prioritní osy dvě. Podle ní je zpracováván projekt, který by měl navrhnout takovou změnu implementačního dokumentu, jež by situaci pomohla napravit. Na druhou stranu byly v tomto případě vyhlášeny již dvě výzvy a uskutečnilo se několik seminářů, uvedla Šafránková. Zmínila i pozastavení certifikace výdajů OPŽP, která by měla být obnovena v závislosti na výsledcích auditů na Státním fondu životního prostředí ČR. Členové monitorovacího výboru odsouhlasili návrh Evropské komisi, podle kterého by mělo dojít k realokaci peněz z oblasti podpory 3.1 (výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny) do oblastí podpory 3.2 (realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry), a to na přibližně 5,5 miliardy korun v souhrnu. Další realokací by měl být přesun finančních prostředků mezi oblastmi podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody a 1.3 Omezování rizika povodní. Jednalo se i o možnosti začlenění alternativní dopravy do oblastí podpory Operačního Členové monitorovacího výboru dále odsouhlasili návrh Evropské komisi, podle kterého by mělo dojít k realokaci peněz z oblasti podpory 3.1 do oblastí podpory 3.2. programu Životní prostředí, to však až v příštím programovém období. Podle zástupce Evropské komise Engwegena je totiž třeba celou věc nejdříve dobře připravit. Realizace OPŽP Členové monitorovacího výboru byli seznámeni i s detailním průběhem Operačního programu Životní prostředí ke dni V rámci prioritních os 1 7 bylo od počátku programového období ke dni 31. března 2011 Údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci OPŽP (veřejné prostředky celkem EU+národní) mil. eur podáno projektových žádostí o podporu v celkové výši mil. eur, z toho bylo schváleno projektových žádostí v celkové výši 3 835,7 mil. eur (68,3 % z alokace na PO 1 7 na celé programové období). Největší počet projektů byl schválen v rámci prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, úspěšných bylo žadatelů. Objem schválených prostředků byl naopak nejvyšší v rámci prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V této oblasti bylo schváleno 664 projektů v celkovém finančním objemu 2 083,9 mil. eur. Dosud byly v rámci prioritních os 1 7 příjemcům proplaceny prostředky ve výši 768,8 mil. eur (13,4 % z alokace na PO 1 7 na celé programové období). Největšího pokroku bylo dosaženo v proplácení prostředků v rámci prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. V této oblasti podpory bylo vyplaceno 234,2 mil. eur (29 % z alokace této prioritní osy na celé období). Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy k certifikaci prostředky ve výši 404,8 mil. eur (7,2 % za alokace na PO 1 7 na celé programové období). Certifikované výdaje předložené EK činí 404,8 mil. eur (7,2 % za alokace na PO 1 7 na celé programové období). Podrobnější údaje pro prioritní osy 1 7 jsou uvedeny v příloze č. 1 Údaje o stavu čerpání finančních prostředků za individuální projekty. V rámci Prioritní osy 8 Technická pomoc bylo ke dni 31. března 2011 schváleno 270 projektových žádostí o podporu v celkové výši 69,4 mil. eur, což představuje 41,2 % z celkové alokace PO. V období od do bylo schváleno 18 projektů v působnosti MŽP a 16 projektů v působnosti SFŽP ČR. Projektů, na které byla předložena žádost o platbu, bylo celkem 149 (70 v podoblasti 8.1 a 79 v 8.2). Dosud bylo refundováno 20,2 mil. eur, což představuje 12 procent z celkově přidělených prostředků pro prioritní osu 8 ( ). Detailní přehled projektů Technické pomoci je uveden v přílohách č. 6 a 7. Ve srovnání s předchozí zprávou o průběhu realizace OPŽP došlo v období od 1. října 2010 do 31. března 2011 v rámci prioritních os 1 7 k největšímu nárůstu finančních prostředků u projektů s vydaným rozhodnutím či podepsanou smlouvou (323,7 mil. eur). Schváleny byly projekty ve výši 256,7 mil. eur a příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 240,8 mil. eur. Další realokací by měl být přesun finančních prostředků mezi oblastmi podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody a oblasti podpoy 1.3 Omezování rizika povodní. S ohledem na pozastavení certifikace výdajů nebyly platebnímu a certifikačnímu orgánu předloženy žádné žádosti. Podrobně je pokrok čerpání od předchozí zprávy o průběhu realizace OPŽP popsán v příloze č. 2. Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 8 je uveden v kapitole 3.8 a přílohách č. 6 a 7. Srovnání stavu čerpání finančních prostředků v rámci OPŽP (veřejné prostředky celkem EU+národní) Certifikované výdaje předložené EK Pokrok programu V období od do byla v rámci OPŽP vyhlášena pouze jedna výzva, v pořadí XXIV. Začátkem listopadu 2010 byla vyhlášena XXIV. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Výzva byla určena pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí realizované na území České republiky vyjma Moravskoslezského kraje. Příjem žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 byl vyhlášen od 1. listopadu 2010 do 29. července Nakonec byl termín příjmu žádostí uzavřen dne 2. května Výzva se vztahovala na individuální a velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty byla vyhlášena ve výši 4 mld. korun. V období od do se uskutečnily čtyři zasedání Řídicího výboru OPŽP. Na šestnáctém zasedání Řídicího výboru OPŽP dne 11. listopadu 2010 byly projednávány individuální projekty z XX. výzvy k podání žádostí a dodatečně i projekty z výzev XII. a XIII. Sedmnácté zasedání ŘV OPŽP se konalo 11. ledna 2011 a byly na něm projednávány individuální projekty z výzev XIII., XX. a XXI. Během 18. zasedání dne 16. února 2011 projednával výbor žádosti podané v rámci XXII. (PO 5) a IX. výzvy (PO 1). Dne 31. března se uskutečnilo 19. zasedání Řídicího výboru OPŽP a projednány byly žádosti předložené v rámci XXIII. a XXIV. výzvy k podávání žádostí PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 Celkem PO 1 7 Alokace Schválené projekty Schválené žádosti o platbu Prostředky předložené k certifikaci Podané žádosti Projekty s vydaným rozhodnutím / podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Certifikované výdaje předložené EK Prostředky předložené k certifikaci Proplacené prostředky příjemcům Schválené žádosti o platbu Projekty s vydaným rozhodnutím / podepsanou smlouvou Schválené projekty Podané žádosti Alokace mil. eur březen 2011 září 2010 Pozastavená certifikace Na základě kauzy podezření na záměr SFŽP ČR zneužít evropské prostředky OPŽP reagovalo Ministerstvo financí platební a certifikační orgán v závěru roku 2010 pozastavením certifikací výdajů operačního programu. Společným dopisem č. j. 55/131321/2010 ze dne od PCO a MMR národního koordinačního orgánu na úrovni náměstků Ing. Gregora a Ing. Brauna byl Řídicí orgán OPŽP informován o pozastavení certifikace (s výzvou ujistit oba tyto orgány, že nedošlo ke zneužití prostředků z OPŽP, a ujistit, že jsou řádně prováděny kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zejména s ohledem na kontrolu správnosti veřejných zakázek a kontrolu způsobilosti vynaložených výdajů).

5 8 9 HLAVNÍ TÉMA TÉMA Nejvyšší kontrolní úřad: Efektivnější ZÚ Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zmínil, že pokud by program Zelená úsporám měl nastavena kritéria pro takzvaný greening, mohlo být za stejné peníze dosaženo větších úspor emisí CO 2. I tak však program Zelená úsporám přinese takové úspory, že sám o sobě splní cíle Národního akčního plánu energetické účinnosti pro domácnosti. Kontrolní pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu zkoumali hospodárnost a účelnost využití peněz v programu Zelená úsporám za roky 2009 a U některých veřejných zakázek byl obcházen zákon, u jiných nebylo rozhodnuto podle ekonomické výhodnosti nabídek. Reakce SFŽP ČR na kontrolní zprávu NKÚ MŽP a Státní fond životního prostředí ČR obdržely kontrolní zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve zprávě NKÚ jsou uvedeny především nedostatky týkající se funkčnosti a řízení programu Zelená úsporám v letech 2009 a Současné vedení MŽP a SFŽP ČR připomínky přijalo a nedostatky uvedené ve zprávě byly již začátkem letošního roku s příchodem nového ministra a vedení fondu postupně odstraňovány. Od března letošního roku program běží standardně a plní svou hlavní funkci, kterou je úspora emisí CO 2 dosažená realizacemi žadatelů. EU chce zelené účty Evropský parlament podpořil nové nařízení, které po členských státech požaduje harmonizaci ekologických statistik. V první fázi se harmonizace dotkne oblastí, jakými jsou znečišťování ovzduší, zelené daně a pohyb surovin. Cílem je vybudovat evropský systém environmentálních hospodářských účtů. I když se zdá, že jde spíše o technický právní předpis, má ohromný politický význam, zdůraznil německý europoslanec Jo Leinen, který návrh zákona protlačil Parlamentem Evropské unie. Certifikace tedy byla pozastavena z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti, nikoli ze strany EK. Od té doby ŘO OPŽP průběžně komunikuje s PCO i s NOK a předkládá těmto institucím požadované dokumenty. Dne uspořádal ŘO OPŽP seminář, na kterém byly prezentovány nastavené kontrolní mechanismy na SFŽP ČR. Zásadním krokem, který je potřeba splnit, je předložení akčního plánu nápravných opatření ke zjištěním auditu Ernst & Young, s. r. o., na SFŽP ČR a také auditu pověřeného auditního subjektu. V návaznosti na výše uvedený audit bude v případě potřeby zajištěn další audit, jehož cílem bude případně prověřit veřejné zakázky ve vztahu k OPŽP na SFŽP ČR. MF a PCO také obdrží audit účetní závěrky zajišťovaný společností Deloitte Audit, s. r. o. Řídicí orgán OPŽP předpokládá, že pokud budou veškeré předložené dokumenty a zprávy pro PCO, NOK a EK poskytovat dostatečnou záruku ujištění o správnosti a řádnosti nastavení všech mechanismů při řízení OPŽP, rozptýlí se veškeré obavy, a certifikační proces proto bude možné v dohledné době opět zahájit. Problém ve dvojce Na minulých zasedáních monitorovacího výboru bylo projednáváno pomalé čerpání v rámci prioritní osy 2 OPŽP Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. ŘO vypsal evaluační projekt na posouzení absorpční kapacity této PO, opatření, která by se dala podniknout ke zvýšení této absorpční kapacity a případné možnosti pro realokaci prostředků mezi prioritními osami OPŽP. Primární snahou je v rámci PO 2 využít co nejvíce nealokovaných prostředků a k realokaci přistoupit až jako k jedné z posledních možností. Vše ovšem za splnění podmínky čerpání pravidel n+3 nebo n+2. Za příčiny nízkého čerpání byly označeny finanční krize, nízký počet vyhlášených výzev (a jejich specifická omezení), a určitá neatraktivnost pramenící z nižší míry přiznané podpory zapříčiněné pravidly pro veřejnou podporu. Výstupem projektu byla navržená opatření, které ŘO spolu se ZS realizovaly. Patří mezi ně úprava implementačního dokumentu tak, aby se zjednodušily podmínky čerpání v PO 2, úprava finančně ekonomické analýzy a revize uplatnění veřejné podpory v rámci PO 2, semináře pro potenciální příjemce či vyhlášení dvou kontinuálních výzev pro PO 2. Jsou to výzvy se zaměřením na Moravskoslezský kraj, kde je vysoká míra znečištění ovzduší, a zbylé kraje ČR, s příjmem žádostí do 20. prosince a 30. listopadu Proběhla rovněž jednání s potenciálními příjemci s podniky, které znečišťují ovzduší. V rámci zvýšení absorpční kapacity byla v projektu zmíněna možnost zahrnutí podpory pro vozidla na alternativní pohon a související infrastruktury. V současné době probíhá projekt upřesňující zapracování tohoto opatření do OPŽP. Vodohospodářská infrastruktura Jinou otázkou jsou nevyřešené projekty v PO 1. Týká se to Názor, že využívání strukturálních fondů a fondů EU může výrazně napomoci posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky, zastává 82 % potenciálních žadatelů. zhruba 40 individuálních projektů o celkové výši dotace přibližně 3,5 mld. Kč, a to v souvislosti s problematikou oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury. Schválení OPŽP bylo podmíněno přijetím tzv. podmínek přijatelnosti uvedených v příloze č. 7 OPŽP. K problematice oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury byl za úzké spolupráce členů pracovní skupiny, jednotlivých resortů a závěrů intenzivních jednání vedených s Evropskou komisí v minulosti zpracován podrobný metodický návod pro žadatele a tento návod byl následně zapracován do dokumentu Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP. Evropská komise zpochybnila postup uplatňování dle Metodiky pro žadatele (oddělitelnost/vyjímání VHI) v rámci pravidelného monitoringu projektů na vzorovém případu ČOV Litvínov. Evropská komise je toho názoru, že pokud by byl dodržen postup uvedený v Metodice pro žadatele, mohlo by dojít k obcházení podmínek daných přílohou č. 7 OPŽP. Evropská komise dopisem ze dne sdělila, že v rámci aglomerace považuje za oddělitelnou buď celou kanalizační složku (kanalizační síť + ČOV), nebo celou vodovodní složku (vodovodní síť + úpravna). Problematika oddělitelnosti/vyjímání souvisí nejenom s individuálními projekty, ale i s velkým projektem Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Ze strany Ministerstva životního prostředí je obhajována transparentnost a systémovost nastavených postupů aplikovaných v Operačním programu Životní prostředí. Ústřední čistírna odpadních vod Praha Je to investičně nejnáročnější projekt předložený v rámci OPŽP, v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Projektová žádost byla předložena k posouzení již na konci roku 2008, od 3. čtvrtletí 2009 probíhají s experty iniciativy JASPERS intenzivní jednání, mj. ohledně technického řešení, analýzy variant a nákladů projektu. Jednání se doposud nepodařilo uspokojivě uzavřít. Urychlené vyřešení této záležitost je důležité také s ohledem na potřebu plnění požadavků vyplývajících ze směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Aglomerace Praha v současné době neplní požadavky předmětné směrnice v parametru celkový dusík. Nutnost nalezení urychleného řešení je spojena také s potřebou plnit pravidlo n+2 pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Vedle výše uvedených problémů je nutné se také vypořádat s otázkou zajištění souladu smluv o provozování vodohospodářské infrastruktury v Praze s požadavky definovanými v příloze č. 7 OPŽP (tzn. podmínky přijatelnosti). Konkrétní požadavky týkající se projektu Ústření čistírny odpadních vod Praha byly dále upřesněny v dopise Evropské komisi ze dne 15. dubna Česko-Slovensko opět na scéně. Tentokrát o výměně zkušeností. Výměna zkušeností z administrace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí, která se týká zejména přípravy a schvalování velkých projektů v Evropské komisi, byla hlavním tématem návštěvy slovenské delegace na Státním fondu životního prostředí ČR. Daniela Pulicarová Oddělení velkých projektů SFŽP ČR Delegaci vedla ředitelka Odboru administrace projektů Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky Danka Balalová, která se svými kolegy za účasti zástupců českého Ministerstva životního prostředí zavítala na státní fond v půlce dubna. Jak na velké projekty Vzhledem k tomu, že při schvalování velkých projektů v Evropské komisi (EK) má již Česká republika v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) bohaté zkušenosti, přičemž pět velkých projektů již bylo schváleno a dva projekty na schválení Evropskou komisí čekají, podělil se fond s kolegy ze Slovenska o poznatky, jaké procesy a překážky bylo nutné zvládnout, aby velký projekt úspěšně prošel administrací od úvodních konzultací s iniciativou JASPERS přes podání žádosti na Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) až po zvládnutí všech předepsaných náležitostí nutných k odeslání a schválení projektu Evropskou komisí. Když EK zatím nerozhodla Slovenští kolegové dospěli již se třemi projekty do fáze odeslání projektu Komisi, nicméně rozhodnutí EK nebylo prozatím vydáno pro žádný z těchto projektů, a to zejména z důvodů nutnosti vyjasnění přístupu k udržitelnosti projektů a obhájení vysokých jednotkových cen. Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR byl podrobně představen přístup k udržitelnosti, který fond aplikuje v rámci OPŽP v České republice a který byl odsouhlasen Komisí, díky čemuž schvalování projektů v této oblasti probíhá bez problémů. Partneři rovněž diskutovali o nejčastějších připomínkách směrovaných ze strany Evropské komise a o jejich způsobu vypořádání. Vodohospodářství Zájmem ze strany České republiky bylo projednat problematiku provozních smluvních vztahů vodohospodářské infrastruktury (VHI), seznámit se s postupy řešení provozních situací a posoudit přístup EK k SR v těchto otázkách. Protože na území SR je VHI provozována převážně ve smíšeném modelu provozování sedmi dominantními společnostmi (provozovatel a vlastník VHI je jedna a táž osoba odlišná od obce), nastavování přístupu k oddílnému modelu provozování (provozování VHI je realizováno na podkladě provozních smluv) a fragmentovaným vlastnickým a provozním vztahům je jen minoritní záležitostí. SFŽP ČR byl nicméně informován o tom, že u dvou připravovaných a předkládaných velkých projektů je v současné době oddílný model aplikován. Příklady konkrétněji V jednom případě bude celá stávající provozní smlouva vypovězena a provoz dotyčné VHI bude zajištěn samotným žadatelem již při spuštění zkušebního provozu, tudíž se poté o oddílný model již jednat nebude. Druhý případ představuje situaci, kdy SR usiluje o vyjmutí části VHI ze stávající provozní smlouvy, a i když se v rámci projektu jedná pouze o intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV), SR předložila EK návrh na vyjmutí ČOV i celé kanalizační sítě v projektové oblasti z dané provozní smlouvy a nyní čeká na reakci EK, zda tento přístup bude považovat za přijatelný. Přínosná výměna Závěrem je nutné vyzdvihnout, že výměna zkušeností byla pro obě strany přínosem, a proto fond předpokládá pokračování vzájemné komunikace i v budoucnu, kdy obě strany nabudou další zkušenosti s administrací projektů v Operačním programu Životní prostředí. Malá výzva z Operačního programu Životní prostředí Odbor fondů EU Ministerstva životního prostředí vyhlásil výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem Zhodnocení dosavadní realizace Operačního programu Životní prostředí. Informace o výzvě zveřejnil server dne 7. června, lhůta pro podávání nabídek končila 16. června Doba plnění se předpokládá od června do září Hodnota zakázky nesmí podle zadavatele překročit korun včetně DPH. Náklady jsou hrazeny z Fondu soudržnosti. Korejci na cestě K posílení vzájemné českokorejské spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí přispělo dle informací zástupců Ministerstva životního prostředí červnové přijetí delegace z Korejské republiky. Hlavním cílem delegace vedené panem Yeon-Jae Parkem z Ministerstva životního prostředí bylo seznámení se s prioritami České republiky v oblasti ochrany životního prostředí a diskuse o možnostech budoucí spolupráce. V rámci jednání byl představen také český Operační program Životní prostředí. Vyfoť projekt Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo letní fotografickou soutěž pod názvem Vyfoť projekt. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu V České republice bylo příjemcům v tomto programovém období proplaceno více než 235 miliard korun. Všichni přihlášení soutěžící budou automaticky zařazeni do týdenních slosování o ceny.

6 10 KOMENTÁŘ 11 KOMENTÁŘ Biopaliva: Nejsou dokonalá, ale prospívají Před nedávnem spustilo CZ Biom České sdružení pro biomasu svou informační kampaň Biopaliva frčí. Již název napovídá, že opravdu usiluje o podporu biopaliv v České republice. Kampaň chce eliminovat stav, který nastal loni v Německu, kdy nově zavedené palivo E10 s desetiprocentním obsahem biopaliva nikdo nekupuje, protože nikdo motoristům neřekl, do čeho může toto palivo natankovat a za jakých podmínek. O tom, že je to možnost skutečně reálná, svědčí fakt, že například palivo E85 s obsahem 85 % biopaliva (v tomto případě bioetanolu), které ještě před dvěma lety znali jen automobiloví fajnšmekři, dnes natankujete na zhruba 130 pumpách v celé České republice. To je stav, který mu mohou ostatní alternativní paliva jen závidět. Proč však v dnešní době propagovat biopaliva, když jsme pravidelně bombardováni informacemi o škodlivosti biopaliv na životní prostředí, jejich vlivu na kácení pralesů v Jižní Americe a hladomoru v rozvojových zemích? Vyvraťme základní omyly. Škodí motorům Pokud víte, jak s biopalivy správně zacházet, motor naopak šetříte. Málokdo ví, že biopaliva mají například výrazné čistící a mazací účinky, které lze při správném zacházení výhodně využít. Pokud to nevíte, můžete se spálit. V každém případě nelze jen tak nalít cokoli kamkoli. Záleží na stáří a stavu vozidla, tomu musí odpovídat procentuální množství biosložky, které můžete natankovat. A stejně jako fosilní paliva, jež mají své vlastnosti, které již notoricky známe, mají své specifické vlastnosti i biopaliva. Nikoho nepřekvapí, že do benzínového auta nelze nalít naftu: Došlo by ke zničení motoru. Stejně tak biopaliva mají svá jasná pravidla, která se musejí respektovat. Výmysl zelených Za používání biopaliv prý mohou zelení v Bruselu, Greenpeace, Hnutí DUHA, úředník v Bruselu či ministr životního prostředí. Málokdo dnes bohužel ví, že již první motory pro pohon automobilů byly zkonstruovány pro pohon na biopaliva. Rudolf Diesel představil v roce 1898 v Paříži motor na olej z burských oříšků. Rostlinný olej se potom používal až do roku Henry Ford zase sestavil motor na etanol z kukuřice. Nicméně soustavný rozvoj techniky umožnil v průběhu 19. století i těžbu ropy. Benzín byl tehdy brán v podstatě jako vedlejší produkt při výrobě petroleje a nikdo moc nevěděl, co s ním. Nikoho tehdy nenapadlo, že jednou nastane problém nedostatku ropy. Za první republiky existovala v Československu ze zákona povinnost přimíchávat do benzínu 20 % etanolu. Existovalo i palivo dynalkol, ve kterém tvořil etanol 50 %, dalších 30 % benzen a pouhých 20 % zbylo na benzín. Po první světové válce byl totiž benzínu nedostatek a lihové směsi se již tehdy osvědčily. Když dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, biopalivech a jejich roli v hospodaření s plody zemědělské produkce, neřešíme vůbec nic nového. Ničíme prostředí Většina vědeckých studií dokazuje, že právě úspora skleníkových plynů vedla v Evropě i Severní Americe k vytvoření programů na podporu biopaliv. Emise skleníkových plynů jsou nepříjemné a zdraví škodlivé nejvíce v centrech městských aglomerací. To je však problém dopravy. Pro objektivní prokázání úspory skleníkových plynů v rámci celého procesu výroby a užití biopaliv byla vyvinuta speciální metoda hodnocení, tzv. LCA analýza (Life Cycle Assesment). Metoda zkoumá spotřebu skleníkových plynů v celém životním cyklu biopaliva, to znamená od zemědělské výroby surovin až po spálení v motoru. Na základě mnoha studií nakonec Evropská komise v roce 2009 velmi opatrně stanovila typické hodnoty úspory pro jednotlivá biopaliva. Jsou obsaženy v příloze směrnice č. 2009/28/ES a jsou v rozsahu od 32 % (v případě výroby bioetanolu z pšenice) až po 95 % (v případě biopaliv 2. generace). Je pravdou, že se objevily případy, kdy i kvůli biopalivům byly vykáceny deštné pralesy, a je skutečností, že v takovém případě nemůže být o nějaké úspoře skleníkových plynů ani řeč. K zamezení těchto extrémních jevů mají však sloužit nově zavedená kritéria udržitelnosti výroby biopaliv. Nesmíme rovněž zapomenout na fakt, že i technologie výroby biopaliv se vyvíjí ve prospěch technologií, které jsou stále šetrnější k životnímu prostředí. Proč propagovat biopaliva, když jsme pravidelně bombardováni informacemi o jejich škodlivosti na životní prostředí, vlivu na kácení pralesů v Jižní Americe a hladomoru v rozvojových zemích? Jsou neúčinná Někteří lidé tvrdí, že do výroby biopaliv musíme vložit větší množství energie, než se jejich vlastním spálením získá. Energetická bilance biopaliv by tedy byla záporná a výroba biopaliv by byla holým nesmyslem a mrháním. LCA analýza však pomohla odhalit pravdu i v této záležitosti. Výsledkem je kladná energetická bilance všech typů dnes používaných biopaliv. Není to v některých případech žádný zázrak, někde u bioetanolu z obilí to je o fous, ale při použití moderních výrobních postupů docházíme ke kladné bilanci vždy. Metodou analýzy životního cyklu (LCA) byla průměrná energetická bilance u dnes nejvíce používaného biopaliva bionafty stanovena 1 : 1,9. Na jeden díl energie vložené tedy připadají téměř dva díly energie získané a převedené do pohonu automobilu. U bioetanolu je to méně, ale poslední studie jasně prokazují pozitivní bilanci i u něj. Záleží pochopitelně na typu suroviny, z níž je biopalivo vyrobeno, a technologii, která se přitom použije. U biopaliv 2. generace, jež jsou vyráběna nejmodernějšími postupy využívající maximální energetický potenciál zpracovávané biomasy, mají tento poměr až 1 : 9! To ovšem neznamená, že 1. generace biopaliv je na odpis technologie se i u této generace stále vyvíjí a významné energetické úspory lze očekávat i v samotné zemědělské výrobě, která výrobě biopaliv předchází. Zdražují potraviny Tento problém byl medializován v důsledku několika okolností v letech , zejména dopadu špatné sklizně a malé zásoby zemědělských surovin. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky po potravinách především v Asii. Ke zvyšování cen potravin dochází vlivem postupující globalizace, která činí celý systém obchodování s nimi neuvěřitelně senzitivním. Stačí, když je v Asii sucho nebo zemětřesení, a ceny okamžitě vyletí vzhůru. Když před třemi lety došlo ke značnému zvýšení cen potravin, produkovala se asi jen třetina objemu biopaliv, než je tomu nyní. Ceny potravin jsou přesto níž než tenkrát. Evropa má ovšem jiný problém. Potravinářské komodity nemá kde skladovat. Tudíž je musí v případě potřeby okamžitě nakupovat za tržní cenu, ať už je jakkoli vysoká. Když se však hovoří o cenách potravin, na cenu chleba má cena obilí vliv jen asi ze čtyř procent! Dlouhodobě v Evropě existuje dostatečná výměra zemědělské plochy umožňující jak potravinářskou produkci, tak výrobu biopaliv. Podle posledních analýz Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je v ČR k dispozici přibližně jeden milion hektarů zemědělské půdy, na níž nelze pěstovat plodiny pro potravinářskou výrobu, protože tomu zabraňují kvóty a jiné limity dané EU. V opačném případě by vznikala nadprodukce, se kterou si Evropa neví rady. Česká půda tedy může zůstat ležet ladem, nebo se využije právě pro pěstování energetických plodin. Na tom mohou vydělat čeští zemědělci, protože získají stabilní příjem. Cena potravinářských komodit se velmi často mění. Zemědělec se tak každý rok znovu rozhoduje, co vlastně bude pěstovat, aby neprodělal. Když už se konečně rozhodne, riskuje, že se cena toho, co pěstuje, změní v jeho neprospěch v době, kdy bude sklízet. Pokud bude naopak pěstovat energetické plodiny například pro lokální lihovar, bioplynku nebo výtopnu, bude mít na dlouhá léta zajištěný odbyt a stabilní ceny. Způsobují hlad Poměrně častá výtka, která souvisí s předchozím bodem. Bída, zejména v zemích jižní polokoule, je velmi komplexní problém. Hlavní příčiny leží jinde: občanské války, zkorumpovanost místních vlád a obrovská zadluženost těchto zemí u Světové banky a podobných organizací. Tyto problémy, mnohde již dříve latentní, začaly eskalovat po vyhlášení samostatnosti těchto zemí ve druhé polovině 20. století. Obyvatelstvo nevědělo, co s nabytou svobodou dělat, a často se zde k moci dostali autoritářští vůdci. Tato situace přetrvává v mnoha zemích dál. Samozřejmě se stejně jako v Evropě musí udržet rozumná míra pěstování biopaliv. Nelze všude nasázet řepku a kukuřici, ani to z dlouhodobého hlediska není možné, neboť plodiny se na poli musejí střídat. To je důvod, proč se řepka u nás pěstuje pouze na deseti procentech orné půdy. V opačném případě by docházelo k vyčerpávání půdy a to zemědělec velmi dobře ví. Farmáři v Africe stojí často před podobným problémem jako jejich kolegové kdekoli jinde na světě: Výkupní ceny potravin jsou tak nízké, že se je nevyplatí pěstovat. Již dnes se můžeme na pumpě rozhodnout, zda budeme spíše podporovat šejky v Arábii, nebo raději české výrobce biopaliv, kteří suroviny nakupují u českých zemědělců. Není to ideální, jako ostatně spousta dalších věcí na tomto světě, ale jednorázová dodávka obilí z Evropy do hladovějící Afriky v době, kdy je jej v Evropě zrovna nadbytek, nikoho nezachrání a nikoho nenaučí obilí pěstovat. Ničí pralesy Pralesy se kácejí dlouhá desetiletí ve prospěch zemědělské půdy. V poslední době k tomu opravdu přispívá i poptávka po energetických plodinách. Jednoznačně nemá smysl dovážet do České republiky etanol z Brazílie nebo palmový olej z Indonésie. Produkce oxidu uhličitého a dalších plynů podílejících se na globálním oteplování bude vyšší než jeho úspora při následném spalování dovezeného biopaliva. Nemluvě o tom, že při transportu bude pravděpodobně použito fosilních paliv. Produkce biopaliv v Evropě kácení pralesů nezpůsobuje. V květnu tohoto roku Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ovzduší, jehož součástí je i certifikace biopaliv. Od 1. ledna 2012 se tak všichni od pěstitelů přes výrobce po distributory budou muset prokázat certifikátem, že při výrobě a dopravě biosložky byla splněna kritéria udržitelnosti. To znamená prokázat, že při použití prodávaného paliva vzniklo méně emisí oxidu uhličitého než spalováním nafty a benzinu, i když se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a distribuci. Tato úspora bude muset činit minimálně 35 % oproti fosilním palivům, v roce 2017 již 50 % a v roce 2018 dokonce 60 % úspory skleníkových plynů. Z této úpravy budou profitovat hlavně čeští zemědělci, protože jako dodavatelé lokálních surovin budou mít v hodnocení výhodu před dovozci ze vzdálenějších zemí. Tento systém bude sice administrativně poměrně náročný a pravděpodobně nepatrně biopaliva zdraží, ale je to krok správným směrem. Podpoříme šejky, nebo nás? Nikdo netvrdí, že biopaliva jsou spásou lidstva a že jsou dokonalá. Není možné však na ně svalovat vinu za něco, za co ne vždy nesou odpovědnost. Těžko dnes říci, na co budou jezdit automobily za 50 let. Možná na elektřinu, asi na vodík, zřejmě na biopaliva 4. nebo 5. generace. Anebo půjde o mix těchto paliv. My však žijeme v současnosti a již dnes se můžeme na pumpě rozhodnout, zda budeme dále spíše podporovat šejky v Arábii, nebo raději české výrobce biopaliv, kteří své suroviny nakupují u českých zemědělců. Je to věc svobodné volby. Jiří Trnka ředitel CZ Biom

7 12 TÉMA Podpořili novelu o odpadech Na Autosalonu v Brně podepsali ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a zástupci automobilového průmyslu memorandum na podporu přijetí novely zákona o odpadech. Novela má umožnit, aby část poplatků vybraných Státním fondem životního prostředí ČR na ekologickou likvidaci autovraků byla použita i jinak například v programu Zelená úsporám. Novelu odpadového zákona, která by mohla na zateplování domácností uvolnit stamiliony korun, odsouhlasila vláda v polovině května, ale ještě ji musí schválit Senát. Podle ministra i přes úpravy zůstane dál dostatečné množství peněz na plné krytí požadavků na sběr a likvidaci autovraků. Peníze pro užovky Karlovarský kraj podpoří letos zhruba korunami vybrané projekty na ochranu fauny i flóry. Loni vydal na stejné účely zhruba milion. Peníze získají především neziskové organizace v regionu, a to třeba na záchranu populace užovky stromové, obnovu původních ovocných alejí i revitalizaci některých cenných nebo ohrožených přírodních lokalit. Hned na tři projekty získají korun Ekologické centrum Meluzína s regionálním centrem Asociace Brontosaura. Tyto instituce se věnují několika dlouhodobým regionálním projektům. Recyklace v Prachaticích Prachatice se chystají vybudovat nové recyklační centrum. Podle studie bude stát téměř 40 milionů korun. Ze zákona musí město rozšířit sběr komunálních odpadů o bioodpad a zlepšit služby. Současný sběrný dvůr v Mlýnské ulici je nevyhovující, řekl starosta Martin Malý. Nynější dvůr nestačí kapacitou a nevyhovuje ani z hlediska přístupu. Rada města proto už v roce 2009 vzala na vědomí studii k projektu recyklačního centra a energetického využití odpadů na území Prachaticka, kterou zpracovala společnost RERA České Budějovice, uvedl starosta. Město se bude s projektem ucházet o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) je nástrojem veřejné správy a součástí Jednotného informačního systému životního prostředí České republiky. Umožňuje ohlašovatelům zpracovávat vybraná hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické podobě a zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich další distribuci institucím veřejné správy. Účelem sběru informací uvedených v hlášeních je získání údajů, které jsou výstupem z ISPOP a slouží pro provoz agend v oblasti životního prostředí (např. výběr poplatků, zveřejnění informací, tvorba statistik atd.). Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí a provoz zajišťuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. ISPOP je vyvíjen v rámci projektu CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, v prioritní ose 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblasti podpory 5.1. Účel systému ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Když zákon vešel v roce 2008 v platnost, byl malý a útlý a jeho nejdůležitější částí bylo, že způsob ohlašování těch agend životního prostředí, které jsou obsáhlé, složité k ohlášení, přináší sběr velkého množství odborných dat, bude elektronizován, a ohlašovatelům bude poskytnuta veškerá podpora k jeho zpracování. Při zadání jsme vycházeli ze strategie egovernmentu, a proto jsme se opřeli o základní moduly, které státní správa používá, jako jsou datové schránky, připravované základní registry a podobně, říká Jiří Hradec, ředitel agentury CENIA. ISPOP začal poprvé sloužit v roce 2010 a účastnilo se jej pouze relativně omezené množství ohlašovatelů. Již spuštěním této Nová éra Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností Obsáhlé a nesrozumitelné formuláře, znovu a znovu opravované chyby Tomu je snad už konec. Se zavedením ISPOP končí éra ručně vyplňovaných papírových dotazníků a začíná éra rychlejšího a jednoduššího elektronického ohlašování. ISPOP se poprvé rozběhl v roce 2010 a účastnilo se ho omezené množství ohlašovatelů. Již spuštěním této první verze byl ale vyslán signál, že jde o snahu zjednodušit a více zprůhlednit ohlašování v oblasti životního prostředí. první verze byl vyslán signál, o co tu především jde: o snahu zjednodušit a více zprůhlednit ohlašování v oblasti životního prostředí. Pro ohlašovatele jsme nastavili systém, který by měl snížit administrativní náročnost, náklady na personál i provozní záležitosti. Doufáme, že tím v oblasti egovernmentu zlepšíme pozici ohlašovatelů a zároveň se nám tím podaří zlepšit pozici MŽP, protože i nám se s daty v elektronické podobě pochopitelně daleko lépe pracuje, nedochází k nepřesnostem při jejich přenosu, a vůbec si myslíme, že je to systém, který by v budoucnu měl velmi dobře pracovat, vyjádřil se k ISPOP Tomáš Vrbík, náměstek ministra MŽP. Zatěžkávací zkouška První nápor, při kterém se opravdu mohlo odzkoušet, jak systém funguje a co umí, se ukázal v roce letošním, když byla začátkem ledna spuštěna nová verze ISPOP a mezi elektronicky ohlašované agendy přibyla agenda ovzduší, a to z důvodu povinnosti, jež je uvedena ve zmíněném zákoně č. 25/2008 Sb. Tou povinností pro všechny provozovatele středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší je podávat hlášení prostřednictvím ISPOP poprvé právě od roku Zdá se, že až na jeden šestnáctihodinový výpadek a drobné technické komplikace systém splnil očekávání jak provozovatelů, tak ohlašovatelů. Jednoduše, napoprvé a bez chyb Elektronický formulář, který ohlašovatelé vyplňují, je živý, aktivní, podobný formuláři, jenž byl použit pro elektronické ohlašování sčítání lidí a bytů. Když v rámci tohoto systému udělá ohlašovatel chybu, systém ho na špatně zadané údaje (IČO, směrovací číslo, apod.) upozorní. Formuláře jsou připravené, předem vyplněné ohlašovatel se přihlásí do systému a vyplní ISPOP v aktuálních číslech pouze to, co je potřeba, nemusí znovu vyplňovat své osobní údaje a údaje o svých provozovnách. Na pomoc novým ohlašovatelům, kteří s touto technologií ohlašování pracovali poprvé, neboť to nově vyžadovala legislativa, byl navíc zaveden elektronický a hlasový helpdesk. Výsledkem bylo, že ohlašovatelé dostali možnost podat ohlášení již napoprvé správně, bez opětovného opravování 96 % ohlášení bylo validních. Díky tomu mohou být bezchybná data ve standardizované podobě konsolidována již v průběhu ohlašovacího období. Počet registrovaných subjektů (tj. ohlašovatelů a ověřovatelů) Počet nově registrovaných IRZ provozoven Počet migrovaných IRZ provozoven z předešlých IS Počet zaregistrovaných provozoven agendy IRZ Počet zaregistrovaných provozoven agendy ovzduší Aktuální počet všech hlášení v ISPOP Spolupráce a odpovědnost na obou stranách V tuto chvíli tedy systém funguje jako vstupní brána do resortu životního prostředí pro některá a v budoucnosti veškerá ohlášení ekonomických subjektů. Tato brána zajišťuje příjem ohlášení, a jakmile data přijme, je schopna je automaticky postoupit těm, kteří je ověřují, ať už je to inspekce životního prostředí, nebo hydrometeorologický ústav či například obce s rozšířenou působností všichni automaticky dostanou data k ověření. Cílem je, aby si obec nemusela na čtyři měsíce najímat studenta, který data přepíše z jednoho systému do druhého. Ještě důležitější však je, že takto se odpovědnost za ohlášení přenáší na ohlašovatele, jako je tomu například u daňového přiznání, a nebude proto moci docházet k dohadům, že se v procesu zpracovávání mohlo něco někde ztratit nebo špatně přepsat, vypočítává Jiří Hradec výhody systému. Systém egovernmentu skutečně není pro provozovatele systému prázdný pojem. Za první tři měsíce letošního roku přiteklo do systému deset milionů údajů, jež se promítnou ve Zprávě o stavu životního prostředí ČR za rok Je to systém, který masivně pracuje s daty a zabezpečuje, že každý jednotlivý údaj bude ověřen, že vše bude dohledatelné. My jsme v rámci informační kampaně tohoto systému velmi intenzivně komunikovali nejenom se státní a veřejnou správou, ale především s ohlašovateli, přímo s průmyslovými svazy, a sbírali jsme od nich informace o tom, co oni považují za správné, co za nedůležité a co třeba za špatně zadané nebo vysvětlené, uvádí Jiří Hradec. Systém vzájemné pomoci K 15. dubnu 2011 bylo do systému přijato celkem hlášení, což představuje více než dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 2010, kdy jich systém přijal Došlo také až k pětinásobnému nárůstu počtu ohlašovatelů oproti v loňském roce. Co se týká dalšího vývoje, vidí Jiří Hradec záležitost pozitivně: Podaří se nám velice razantně snížit náročnost zpracování dat veřejnou správou. V příštím roce totiž do ISPOP přibudou další, poměrně zásadní agendy, hlášení budou podávat všichni provozovatelé dle zákona o ochraně ovzduší, odpadech, vodách a obalech. Předpokládá se, že počet ohlašovatelů se tak zvýší na přibližně a počet přijatých hlášení na zhruba 80 tisíc. Z toho vyplývá, že touto povinností bude zatíženo velké procento těch, kteří se starají o to, abychom mohli jíst, abychom mohli fungovat, zkrátka těch, kteří na nás vydělávají. A tak, aby se mohli soustředit právě na vydělávání a placení daní, je naším cílem ulehčit jim v tom, že potřebujeme vědět, jaký je stav životního prostředí, jakým způsobem se vedlejší produkce jejich činnosti, jakou je právě znečišťování životního prostředí, vyvíjí, jaký má trend a hlavně kde a v čem si můžeme vzájemně pomoci, dodává Hradec. Užitečnost ISPOP dokazuje i fakt, že MŽP jeho koncept využije při legislativních návrzích, které vyžadují ohlašování údajů, neboť bude výhodnější používat osvědčeného systému místo toho, aby se jak ohlašovatelé, tak MŽP museli potýkat s typově novými agendami. Nový plán EU 13 TÉMA Čelní místo nejrozvinutějších regionů světa si Evropa stále ještě může udržet. Jedním z klíčů k úspěchu bude stanovení právně závazných limitů pro podíl obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě. Na tomto závěru se shodli účastníci výroční konference organizace EREC, která zastřešuje prakticky veškeré obnovitelné zdroje energie. Pro zajištění konkurenceschopnosti Evropy potřebujeme právně závazný cíl pro obnovitelné zdroje ve výši 45 % v roce 2030, uvedl Arthouros Zervos, prezident organizace EREC. Podle něj hodnota 45 % není vlastně ani nijak ambiciózní. Hradec bodoval Jindřichův Hradec získal druhé místo v Evropské lize obnovitelné energie v kategorii sídel od do obyvatel. Uspěl díky velkému množství energie vyráběné z biomasy. Takto získanou energií je zajištěno teplo pro většinu města. Ve městě jsou také fotovoltaické elektrárny s výkonem 7,03 megawattu (MW) a 856 metrů čtverečních termických systémů. V rodinných domech jsou hojně využívány malé teplovodní systémy. Město aktivně podporuje výtopny na biomasu. Jako jedno z prvních poskytovalo lidem příspěvek na výměnu kotle na fosilní palivo za kotel zplyňující biomasu. Spalovna v Karviné Stavební úřad povolil v územním řízení stavbu spalovny odpadů v Karviné. Některé námitky proti její výstavbě uznal, většinu však ne. Uvedla to mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová. Ekologové proti rozhodnutí úřadu protestují. Podle ekologů byly námitky překvapivě rychle smeteny ze stolu. Přitom se jednalo o body týkající se skutečných projektových nesrovnalostí a celkového konceptu provozu do budoucna. Zařízení s tak obrovskou kapacitou by mělo být důsledně provázeno fakty, uvedl Jan Nezhyba ze sdružení Občané proti spalovně. Podle něho nestačí jen tvrzení ve stylu předpokládá se, zvláště když bude spalováno téměř 47 tisíc tun toxického odpadu.

8 14 15 ROZHOVOR ROZHOVOR Theodor Bernt: Prostředky proplácíme plynule Od roku 2004 do dubna 2011 pracoval Theodor Bernt na MŽP v Odboru fondů EU, kde byl odpovědný za implementaci projektů OPI, později Operačního programu Životní prostředí. Od března 2007 zastával pozici zástupce ředitele odboru. Nyní působí jako náměstek Ekonomického úseku Státního fondu životního prostředí ČR. Proč jste se rozhodl opustit MŽP a začít znovu na státním fondu? Na počátku mého působení na MŽP bylo vše nové. Podílel jsem se na nastavení implementační struktury a procesů OP Infrastruktura a pak i OP Životní prostředí. Po více než sedmi letech by mě asi už nic nedokázalo překvapit a zároveň přicházelo velmi málo nových podnětů. Proto jsem přivítal nabídku na změnu. Kromě toho je to pro mě další postup. Některé nabídky se prostě neodmítají. Co konkrétně vás na práci pro fond lákalo? Od roku 1991 až do nástupu na MŽP jsem se pohyboval v soukromém sektoru. V této době jsem zastával různé manažerské funkce v souvislosti s obchodem, financemi, účetnictvím a ekonomikou. Kromě toho jsem několik let intenzivně spolupracoval na vývoji ekonomického SW. Podívejte se na organizační strukturu ekonomického úseku: Pokrývá oblasti, ve kterých jsem se mnoho let pohyboval a jež jsou mi blízké. O certifikaci Fond byl podroben důsledné kontrole, ministerstvem financí je pozastavena certifikace OPŽP. Jak tyto fakta ovlivňují chod fondu, potažmo OPŽP? Žadatelé o prostředky z OPŽP to žádným způsobem nepocítili. Ekonomický úsek aktuálně zpracovává žádosti v souhrnu téměř jedné miliardy korun, která bude proplacena nejpozději do měsíce. Prostředky proplácíme plynule, každý den podepisuji příkazy k proplacení milionů korun. Jsou to prostředky státního rozpočtu České republiky, které slouží k předfinancování prostředků evropských a také prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, které jsou určeny ke spolufinancování většiny projektů. Certifikace výdajů byla pozastavena ministerstvem financí. Proplacené výdaje tedy nejsou posílány Evropské komisi, a proto do České republiky neplynou prostředky Evropské unie, které se mají vrátit zpět do rozpočtu. Přivítal jsem nabídku na změnu. Kromě toho je to pro mě další postup. Některé nabídky se prostě neodmítají. Jak si s rychlostí proplacení žádostí v tuto chvíli stojí fond? Jak dlouho to trvá? Dle vnitřních předpisů máme závazek proplatit dotaci na základě předložené faktury do 30 pracovních dnů. I přes značný objem žádostí se nám daří tuto lhůtu dodržovat. Samozřejmě to platí za předpokladu, že v žádosti nejsou chyby. Aktuální obraz OPŽP Může se pozastavená certifikace OPŽP nějak negativně podílet na pozdějším čerpání peněz z Evropské unie? Může případně ovlivnit nastavení programu v dalším rozpočtovém období? Vliv pozastavené certifikace výdajů OPŽP na další programové období si nedovedu představit, podle mého názoru to nemá žádnou souvislost. Samozřejmě velmi negativně ovlivňuje aktuální obraz OPŽP. Program běží, žadatelé dostávají peníze, Evropské komisi však nejsou předkládány výdaje k certifikaci, a to je právě tím nejsledovanějším indikátorem pokroku programu, který Komise pravidelně monitoruje. Kdy myslíte, že ministerstvo financí obnoví certifikaci OPŽP? Zástupci MŽP byli na jednání na ministerstvu financí, kde byly dohodnuty podmínky obnovení certifikace výdajů. Jeden z požadovaných dokumentů se týká i ekonomického úseku. Konkrétně se jedná o tzv. manažerský dopis, což je navazující dokument na audit účetní závěrky, ve kterém auditor specifikuje nevýznamná zjištění a doporučení na zlepšení účetní evidence. Je tento dopis již vypracován? Kdo bude jeho adresátem? Manažerský dopis není dopis v pravém slova smyslu. Je to soupis drobných chyb v účetnictví a různých doporučení auditora pro vedení auditované společnosti. Manažerský dopis slouží jako podklad ke zlepšení v dalším účetním období. Obdrželi jsme návrh dopisu, s některými uvedenými údaji však nesouhlasíme. Aktuálně si domlouváme termín jednání, na kterém sporné položky probereme s auditorem. Manažerský dopis není dopis v pravém slova smyslu. Je to soupis drobných chyb v účetnictví a různých doporučení auditora pro vedení auditované společnosti. O výzvách a Zelené úsporám Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil nové výzvy v rámci OPŽP a představil i harmonogram výzev budoucích. Bude na ně dostatek peněz ze státního rozpočtu, když je nyní například pozastavena certifikace OPŽP? Nerad bych čtenáře Priority unavoval vysvětlováním finančních toků programů EU a postupy při administraci žádosti o podporu. Odpovím jen stručně: Finanční prostředky pro žadatele, jejichž žádosti budou schváleny na základě vyhlášených výzev, se budou proplácet až v příštím roce. Předpokládám, že do té doby bude vše vyřešené. Státní fond opět rozjíždí administraci programu Zelená úsporám. Kdy si myslíte, že by mohlo dojít k vyplácení peněz žadatelům? Po obdržení podepsané smlouvy od žadatele máme závazek proplatit dotaci do tří měsíců. V současné době probíhají platby do dvou týdnů. A mluvíme-li například o žádostech doporučených radou fondu na jejím posledním jednání ke schválení, pak první doručené podepsané smlouvy očekáváme v druhé polovině června a jsme připraveni dotace co nejrychleji proplatit. Theodor Bernt se narodil v roce 1962, absolvoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika. V letech byl spolumajitelem a jednatelem společnosti LUMINEX, v letech byl zodpovědný za budování obchodní sítě společnosti INGE Opava. Více jak pět let působil na pozici ekonomického ředitele a prokuristy v obchodní společnosti EUROLUX lighting. Od roku 2001 do dubna 2011 pracoval v Odboru fondů EU MŽP. V současnosti působí jako náměstek Ekonomického úseku Státního fondu životního prostředí ČR. Ve volném čase se zajímá o elektroniku, IT technologie, sport a fotografování. Novela zákona o odpadech Poslanecká sněmovna na svém jednání podpořila návrh ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a schválila novelu zákona o autovracích. Novela, která jde nyní k projednání do Senátu, rozšiřuje možnost využití prostředků vybraných z registračních poplatků vozidel. Umožní tak i jednorázové převedení peněz do programu Zelená úsporám, který se na podzim loňského roku dostal do osmimiliardového deficitu. Poplatky za registraci a přeregistraci vozidel vyrobených do roku 2001 se platí od roku 2009 a směřují na účet Státního fondu životního prostředí. Ten bude na konci roku 2011 obsahovat cca 1,5 mld. korun. Výsledky činnosti České inspekce životního prostředí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2010 provedla kontrol a uložila pokut v celkové výši Kč, což oproti minulému roku znamená mírný pokles, nicméně je srovnatelný s rokem Snížení celkové výše pravomocně uložených pokut souvisí s šetřením problematických případů, u kterých se ukládají vysoké pokuty. Část těchto případů je ve fázi odvolání. Z oblastních inspektorátů (OI) největší objem pokut uložil OI Plzeň Kč a OI Praha Kč. Průměrná výše pravomocné pokuty vyměřené ve správním řízení činila Kč, což je srovnatelné s předchozími roky. Dohoda o vzájemné spolupráci Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí se v zájmu ochrany a zlepšování stavu životního prostředí v České republice dohodly na vzájemné spolupráci, která představuje především moderní a efektivní veřejnou správu. Dohoda zavazuje ke vzájemné spolupráci v oblastech udržitelné ochrany, správy a plánování krajiny a složek životního prostředí jako jsou ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Díky tomu dojde k provázání obou úrovní veřejné správy, tj. místní a centrální, která je reprezentována Ministerstvem životního prostředí. Svaz měst a obcí bude MŽP předávat praktické zkušenosti místních samospráv. Poznatky z praxe pak budou využity ke zjednodušení systému, aby se odbourala zbytečná administrativní a byrokratická zátěž pro žadatele o evropské fondy.

9 16 TÉMA 17 TÉMA Soudci chrání křečka Soudnímu dvoru Evropské unie se nelíbí, že Francie nedostatečně chrání ohrožený druh křečka polního, který se v Evropě vyskytuje už jen v Alsasku, především v oblasti kolem Štrasburku. Pokud Paříž své pochybení nenapraví, bude muset uhradit pokutu, jejíž výše zatím nebyla stanovena. Křeček polní, někdy také nazývaný křeček obecný, je přísně chráněným savcem i v České republice. Dorůstá velikosti, která mnohdy přesahuje až 20 cm, a lidé si ho často pletou s chráněným syslem. Populace křečka polního čítá v Evropě posledních 800 kusů. Lesy pokrývají v České republice 34 procent půdy Lesy v Evropské unii pokrývají kolem 40 procent veškeré půdy, ukázala zveřejněná data Evropského statistického úřadu (Eurostat) za rok V Česku je to však méně, jen něco kolem 34 procent. Češi jsou na tom však, co se zalesnění jejich země týká, stále ještě o poznání lépe než třeba Malťané. Tam lesy či plochy osázené stromy pokrývají ani ne 0,5 procenta půdy tohoto středomořského ostrova. V Nizozemsku je to jen 11 procent, v Irsku a v Británii shodně 12 procent. Vyšší mýtné v některých zemích Evropské unie Nákladním dopravcům se možná v některých zemích Evropské unie zvýší mýtné. Evropský parlament totiž podpořil vznik směrnice, která státům umožní započítat do mýtného některé externí náklady, jako jsou znečišťování životního prostředí, hluk nebo dopravní zácpy. Nová pravidla mají po celé unii platit nejpozději do dvou let. Evropský parlament potvrdil kompromis, ke kterému koncem května dospěli vyjednavači Parlamentu, Komise a členských států Evropské unie. Dosud státy do ceny mýtného mohly započítávat pouze náklady spojené s infrastrukturou. Postaví architekt odpadu dům v Praze? Do širšího povědomí vešel díky dokumentárnímu snímku teprve před dvěma lety. Soběstačné domy žijící vlastním životem však svět zná již několik desítek let. Největší a nejvýznamnější architekt odpadu Michael Reynolds zavítal na čtyři dny do Prahy. Je trochu paradoxní a zároveň úsměvné, že pana Reynoldse vítám na půdě instituce veskrze politické a byrokratické, protože to byli právě politici a byrokraté, se kterými pan Reynolds po léta bojoval. Těmito slovy Lukáš Kaucký, radní pro kulturu a cestovní ruch, přivítal Mikea Reynoldse na půdě pražského magistrátu. Slova vskutku výstižná a pravdivá. Díky svému nekonvenčnímu přístupu k architektuře byl Mike Reynolds zbaven ve Spojených státech na čas architektonické licence, neboť mu trvalo mu téměř čtyři roky, než přesvědčil guvernéra Nového Mexika o uznání jím navrženého nového zákona o zkušebním prostoru, kde by své metody mohl testovat a vyvíjet. Časy se však změnily a svět se pod tlakem přírodních katastrof, klimatických změn a šetření přírodními zdroji otevírá všem myšlenkám, které přinášejí trvale udržitelný rozvoj. Sám Reynolds přestal s autoritami bojovat a raději ukazuje, že je lepší najít společnou řeč ku prospěchu všeho a všech. Pozitivní virus Jak chápe Reynolds své poslání? Můj koncept stavění domů je aplikovatelný ve velkých městech i na venkově, je pro bohaté i pro chudé. Řeší veškeré záležitosti, se kterými se lidstvo v současné době potýká přístřeší, pitnou vodu, energii, kanalizaci, sanitaci i odpad. Navíc dává každé lidské bytosti moc si tyto věci obstarat bez jakýchkoli prostředníků, ať už v podobě korporací či politiků, vysvětluje. Jeho řešení nemohou být korporacemi nebo politiky ani kontrolována, protože slunce patří nám všem, déšť patří nám všem a zákony biologie a fyziky také platí pro všechny stejně. A protože jsem na tomto konceptu za čtyřicet let práce nenašel žádné stinné stránky, pokračuji v něm a zdokonaluji to, co jsem jednou začal. Stavím co nejrychleji a na co nejvíce místech. Je to jako pozitivní virus, za poslední tři měsíce jsem byl na Haiti, v Austrálii, Číně, Sierra Leoně, k tomu stavíme dům v centru Manhattanu, jednáme s Japonskem a dneska jsem tady, mluvím k vám, a tak se ten virus šíří, tvrdí Mike Reynolds. Zemělodi v kurzu Na rozdíl od konvenčních domů, které svým provozem nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí a staví se z materiálů, na jejichž výrobu se spotřebovává velké množství fosilních paliv, při stavbě svých domů, takzvaných zemělodí, Mike Reynolds využívá výhradně recyklované materiály, které používá ve stavu, v jakém jsou. Ojeté pneumatiky, umělohmotné i skleněné lahve, plechovky od piva ( cihlu z nich si v sedmdesátých letech nechal ve Spojených státech dokonce patentovat), karton a třeba i polystyren kromě nezbytného zařezávání nebo natrhání na menší kusy je nijak neupravuje. Hotový dům není napojen na žádné sítě, je jako neustále pracující stroj, jako živoucí organismus: K vytápění využívá sluneční energii, zachytává dešťovou vodu, která je použita hned několikrát, a to ke sprchování, zavlažování vnitřních skleníků, produkujících plodiny pro domácnost, ke splachování záchodu a nakonec i k zalévání venkovní zahrady. Odpad neexistuje Život v takovém domě vás zbaví velké části stresu, kterým jsou dnešní obyvatelé planety zatíženi: Bude vás sice stát podobné peníze jako normální Architekt Michael Reynolds se při práci dobře baví zeď z bláta a použitých plechovek, nosná pneustěna. dům, ale pak už s ním nebudete mít žádné následné výdaje, nebudete platit žádné účty a většinu jídla si vypěstujete a odchováte sami. A v tom je obrovská svoboda. A kdo by snad měl pochybnosti o tom, jak zdravé je žít v domě postaveném z ojetých pneumatik, pro toho má Mike Reynolds překvapivé zjištění: Například ojeté pneumatiky jsme nechali prozkoumat na wisconsinské univerzitě a ta ve svých závěrech dospěla k tomu, že vylučují méně toxicity a celkově jsou zdraví méně nebezpečné než většina předmětů v místnosti, kde se právě nacházíme. Takže vyšlo najevo, že věci, které vyhazujeme umělou hmotu, sklo, pneumatiky a podobně jsou v momentě svého vyřazení méně otravné než materiály, které se vyrábějí přímo pro stavění. To mě znovu přesvědčilo o tom, že žádný odpad neexistuje. Řešení problémů I k samotné výstavbě přistupuje Mike Reynolds celostně a jako nejčerstvější případ uvádí právě zemětřesením postižené Haiti. Dali jsme dětem rukavice a poslali je do ulic, aby sbírali polystyren a karton. Takže jsme ve stejném okamžiku pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, stavěli domov, čistili ulice a ještě zaměstnali místní děti. V současné době má k ruce zhruba čtyřicetičlenný tým lidí, kteří sdílejí stejnou životní filozofii a vedou stejný způsob život jako on. Tým se pomalu rozrůstá, ale Mike si dává pozor, aby se moc nerozšířil. Nechci, abychom se příliš rozrostli, musíme si zachovat to, že se vlastníma rukama dotýkáme všeho, co vytváříme, protože je to neustále něco nového. Měli jsme i nabídky na odkoupení našich myšlenek, ale já nechci, abychom byli něčím, co si někdo může koupit. Každý muž, každá žena a každé dítě na této planetě má právo na střechu nad hlavou, přístup k pitné vodě, kanalizaci a jídlu, a já chci, abychom předávali znalost, zkušenost, jak si je mohou zaopatřit, říká Reynolds. Naděje pro Prahu Jaká je šance, že Reynolds zanechá svou stopu i v Praze? V tuto chvíli máme vytipováno několik lokalit. Ve hře je území Pražské botanické, popřípadě zoologické zahrady. Myslíme si, že jsou to dvě místa, kde by tato stavba měla úplně nejpříznivější podmínky a kde by ji mohli obdivovat nejen soukromníci, ale i návštěvníci z řad široké veřejnosti, říká Lukáš Kaucký. Mikea Reynoldse vidina takové možnosti očividně potěšila: Mluvením a ukazováním obrázků nikdy nedosáhneme toho, čeho dosáhne jediná budova, do které lidé mohou vstoupit a prohlédnout si, jak funguje, vysvětluje. Lukáš Kaucký si zase myslí, že Praha jako šestý nejbohatší region v rámci EU má určitou povinnost převzít zodpovědnost a spolu s ostatními evropskými městy podnikat kroky, při kterých se myšlení přesouvá z přítomnosti více do budoucnosti. Geneticky modifikované potraviny na ústupu Polní pokusy s geneticky modifikovanými rostlinami jsou v Evropě na ústupu, v některých zemích navíc tato aktivita zcela vymizela. Podle Transgen Dow Jones News bylo pro rok 2011 v EU podáno o polovinu méně žádostí než v předchozím roce. Proto také registr stanovišť v Německu vykazuje aktuálně 16 polních pokusů, což je o devět méně než v roce K poklesu přispívá také to, že ve Francii a jiných zemích Evropské unie se již žádné pokusy s geneticky modifikovanými rostlinami neprovádějí. Aerolinky nechtějí povolenky Zástupci světových aerolinek počátkem června ostře kritizovali plány Evropské unie zařadit od roku 2012 letecký průmysl do systému obchodování s emisními povolenkami. Někteří přepravci chystaná opatření označují za nelegální a chtějí je napadnout u evropských soudů. EU si však zjevně hodlá stát za svým. Přepravci se obávají růstu nákladů, který by podle mnohých mohl být pro některé aerolinky likvidační. Plán, podle něhož si budou všechny letecké společnosti, které přistávají a odlétají z evropských letišť, muset od 1. ledna 2012 zajišťovat povolenky na vypouštění skleníkových plynů, velká část průmyslu odmítá jako protiprávní. Valtické středisko odpadů Možnost třídit biologicky rozložitelný odpad získají lidé ve Valticích na Břeclavsku. Listí, trávu, větve ze zahrádek i zbytky zeleniny budou moci odevzdat v modernizovaném středisku odpadů. Radnice do střediska spojeného s kompostárnou investuje 11 milionů korun. V červnu měla vybraná firma dodat technologii, v červenci by se sběrný dvůr s kompostárnou měl otevřít. Sběrný dvůr má ročně přijmout až 260 tun odpadu.

10 18 VÝZVY 19 VÝZVY XXV. výzva Operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti. XXVI. výzva Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti. Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry) Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO 2 nebo TZL. rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy), pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů; investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Oblast podpory 2.2 Omezování emisí V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: a) Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým; b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují); c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek); d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH 3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu). Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2a) budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO 2 nebo TZL. Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011 U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen EIA), je možno doložit dokumenty související s EIA a Žádost o vydání územního rozhodnutí (případně Žádost o územní souhlas) až po podání žádosti o poskytnutí podpory, nejpozději však před ukončením hodnocení projektu resp. jeho předáním ke schválení na Řídící výbor OPŽP. U relevantních projektů z oblasti podpory 2.2d je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe dle Nařízení č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tzv. Integrované povolení podle zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Omezení v rámci výzvy Tato výzva je určena pouze pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje. V rámci podoblasti kropící nebo samosběrné vozy nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na úklid chodníků. Primárně se musí vždy jednat o čištění silničních komunikací, čištění chodníků může být pouze doplňkovou částí projektu. Při výpočtu environmentálních přínosů projektu je nutné vycházet pouze ze snížení reemisí z dopravy. Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v oblasti kropící nebo samosběrné vozy, je limitována částkou 100 mil. Kč. Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry) Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu; Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO 2 nebo TZL. rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů; pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy); pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů; investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Oblast podpory 2.2 Omezování emisí V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: a) Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO 2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým; b) Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují); c) Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek); d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH 3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu). Pozn.: V případě rekonstrukce spalovacího zdroje (opatření 2.2a) budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO 2 nebo TZL. Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011 U projektů podléhajících územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen EIA), je možno doložit dokumenty související s EIA a Žádost o vydání územního rozhodnutí (případně Žádost o územní souhlas) až po podání žádosti o poskytnutí podpory, nejpozději však před ukončením hodnocení projektu resp. jeho předáním ke schválení na Řídící výbor OPŽP. U relevantních projektů z oblasti podpory 2.2d je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe dle Nařízení č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tzv. Integrované povolení podle zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Omezení v rámci výzvy Tato výzva je určena pouze pro projekty realizované na území České republiky, které mají celorepublikový rozsah (oblast realizace), vyjma projektů z Moravskoslezského kraje tyto nebudou v rámci výzvy přijímány. V rámci podoblasti kropící nebo samosběrné vozy nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na úklid chodníků. Primárně se musí vždy jednat o čištění silničních komunikací, čištění chodníků může být pouze doplňkovou částí projektu. Při výpočtu environmentálních přínosů projektu je nutné vycházet pouze ze snížení reemisí z dopravy. Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v oblasti kropící nebo samosběrné vozy, je limitována částkou 400 mil. Kč. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 2. května 2011 do 20. prosince Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 2. května 2011 do 30. listopadu Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP

11 20 VÝZVY 21 VÝZVY XXVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí XXX. výzva Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP podporovaných z Fondu soudržnosti. Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie, výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.), kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie. Omezení v rámci výzvy Ve všech podoblastech mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v součtu bodového hodnocení technické úrovně a ekologické relevance. Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Realizace úspor energie snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Omezení v rámci výzvy V podoblasti mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 60 bodů v součtu bodového hodnocení technické úrovně a ekologické relevance. Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Informace k povinným přílohám dle Směrnice MŽP č. 3/2011 V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a jednoznačně doložit staří současného plynového zdroje (doklad o uvedení do provozu, záruční list apod.). V případě instalací fototermických solárních systémů musejí být použity solární kolektory splňující požadavky na odolnost, spolehlivost a bezpečnost v souladu s ČSN EN Splnění požadavků bude společně s výkonovými parametry kolektorů dokládáno před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory protokolem o zkouškách spolehlivosti a zkoušce tepelného výkonu v souladu s ČSN EN z akreditované zkušebny. Specifická omezení v rámci výzvy Žádosti do podoblasti podpory budou přijímány pouze v kombinaci s podoblastí podpory , kde dochází k rekonstrukci vytápění (přechod na obnovitelný zdroj). Nebudou podporovány kombinace zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (3.2.1) s instalací obnovitelných zdrojů energie sloužících pouze pro ohřev teplé vody nebo přitápění (3.1.1). V případě realizace tzv. plynového tepelného čerpadla, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude podporována náhrada zdrojů mladších než 10 let, vztaženo k datu podání žádosti. Výjimkou jsou projekty, kde bude stávající plynový zdroj sloužit jako zdroj bivalentní. Vždy však platí obecné pravidlo, že bivalentní zdroj neobnovitelného charakteru není způsobilým výdajem. V případě kombinace podoblasti a budou žádosti primárně zařazeny do podoblasti Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie, výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.), kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie. Omezení v rámci výzvy Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory může dosáhnout 50 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory může dosáhnout 100 mil. Kč. Tento limit neplatí pro kombinované projekty spadající do podoblastí a a zaměřené na výstavbu či rekonstrukci centrálních či blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie. V podoblasti budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory Typ žadatele Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 16. května 2011 do 19. srpna Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 19. července 2011 do 30. září Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Výzva se vztahuje na individuální projekty Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Výzva se vztahuje na velké projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP

12 22 ENVIDATA 23 ENVIDATA Vybrané přínosy schválených projektů OPŽP prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (k ) Kraj / Okres realizace Počet projektů Celková výše podpory (Kč) Celkové snížení SO 2 (t/rok) Celkové snížení NOx (t/rok) Celkové snížení CO (t/rok) Celkové snížení CO 2 (t/rok) Plocha zateplované konstrukce - obvodové stěny (m 2 ) Plocha zateplované konstrukce - výplně (m 2 ) Plocha zateplované konstrukce - vodorovné (střechy, podlahy, stropy) (m 2 ) Úspora energie (GJ/rok) Úspora současných provozních nákladů (tis. Kč/rok) Kraj / Okres realizace Počet projektů Celková výše podpory (Kč) Celkové snížení SO 2 (t/rok) Celkové snížení NOx (t/rok) Celkové snížení CO (t/rok) Celkové snížení CO 2 (t/rok) Plocha zateplované konstrukce - obvodové stěny (m 2 ) Plocha zateplované konstrukce - výplně (m 2 ) Plocha zateplované konstrukce - vodorovné (střechy, podlahy, stropy) (m 2 ) Úspora energie (GJ/rok) Úspora současných provozních nákladů (tis. Kč/rok) Hlavní město Praha ,630 31,299 10, , Praha ,630 31,299 10, , Jihočeský kraj ,970 20, , , České Budějovice ,310 8,274 37, , Český Krumlov ,687 0,521 56, , Jindřichův Hradec ,675 0,919 53, , Písek ,391 1,401 2, , Prachatice ,879 1,515 2, , Strakonice ,633 4,188 47, , Tábor ,394 3,581 14, , Jihomoravský kraj ,187 19,834 12, , Blansko ,139 3,138 2, , Brno-město ,112 7,813 1, , Brno-venkov ,844 2,109 2, , Břeclav ,963 1,590 5, , Hodonín ,053 2,192 0, , Vyškov ,004 1,057 0, , Znojmo ,071 1,934 0, , Karlovarský kraj ,413 42,301 42, , Cheb ,631-39,246 18, , Karlovy Vary ,612 2,454 16, , Sokolov ,170 79,092 7, , Královéhradecký kraj ,345 13,628 28, , Hradec Králové ,664 4,575 15, , Jičín ,080 0,140 0, , Náchod ,649 0,579 0, , Rychnov nad Kněžnou ,606 3,837 8, , Trutnov ,347 4,497 2, , Liberecký kraj ,038 8,149 24, , Česká Lípa ,724 1,453 0, , Jablonec nad Nisou ,876 1,423 4, , Liberec ,681 2,505 7, , Semily ,758 2,768 11, , Moravskoslezský kraj , , , , Bruntál ,862 2,903 10, , Frýdek-Místek ,170 17,439 8, , Karviná ,155 7,846 6, , Nový Jičín ,200 1,609 2, , Opava , ,254 21, , Ostrava-město , ,215 52, , Olomoucký kraj ,747 66,172 86, , Jeseník ,010 0,450 4, , Olomouc ,933 7,245 1, , Prostějov ,229 6,202 1, , Přerov ,338 30,932 15, , Šumperk ,237 21,343 63, , Pardubický kraj ,387 12,848 13, , Chrudim ,084 1,222 1, , Pardubice ,560 5,001 0, , Svitavy ,730 2,224 8, , Ústí nad Orlicí ,013 4,401 2, , Plzeňský kraj ,477 7,859 18, , Domažlice ,002 0,204 0, , Klatovy ,506 1,224 0, , Plzeň-jih ,301 0,377 0, , Plzeň-město ,779 4,863 2, , Plzeň-sever ,124 0,603 14, , Rokycany ,151 0,286 0, , Tachov ,614 0,303 2, , Středočeský kraj , , , , Benešov ,499 1,562 6, , Beroun ,270 1,200 1, , Kladno ,851 2,356 0, , Kolín ,810 1,500 1, , Kutná Hora ,397 0,646 6, , Mělník ,570 2,812 9, , Mladá Boleslav ,003 5,612 6, , Nymburk ,012 96,198 6, , Praha-východ ,446 0,104-0, , Praha-západ ,403 0,747 0, , Příbram ,884 6, , , Rakovník ,491-0,039 4, , Ústecký kraj , , , , Děčín ,260 0,330 0, , Chomutov , , , , Litoměřice ,070 4,921 0, , Louny ,728 4,340 4, , Most ,285 23,302 45, , Teplice ,242 54,363 13, , Ústí nad Labem ,830 4,097 0, , Vysočina , ,970 18, , Havlíčkův Brod ,288 0,754 3, , Jihlava ,104 2,175 4, , Pelhřimov ,429 0,890 0, , Třebíč ,487 1,726 3, , Žďár nad Sázavou , ,425 6, , Zlínský kraj ,022 54, , , Kroměříž ,020 1,411 0, , Uherské Hradiště ,637 41, , , Vsetín ,879 2,814 2, , Zlín ,485 9,363 5, , Celkový součet , , , ,

13 24 GALERIE OPŽP 25 GALERIE OPŽP Energeticky úsporná opatření v objektech VOŠ informačních služeb (Pacovská) Projekt byl zaměřen na instalaci energeticky úsporných opatření ve školském zařízení. Obecným cílem projektu je udržitelné využívání zdrojů energie a prosazování úspor energie. Komplex budov sestává z hlavní budovy a dvou bočních křídel. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Kraj: Hlavní město Praha Okres: Praha Příjemce podpory: Hlavní město Praha Ukončení projektu: Celková výše podpory Kč Podpora FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka Projekt umožnil komplexní zateplení objektu a výměny oken základní školy včetně koridoru a objektu tělocvičny. Jeho přínosy jsou zajištění úspor nákladů na vytápění základní školy a zlepšení tepelné pohody celého objektu. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Kraj: Moravskoslezský kraj Okres: Ostrava-město Příjemce podpory: statutární město Ostrava Ukončení projektu: Celková výše podpory Kč Podpora FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč Realizace energetických úspor na budově Hasičské zbrojnice obce Větřkovice Na základě realizace navržených opatření v rámci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby energie na vytápění a budova dosáhne nízkoenergetického standartu. Úspora současných provozních nákladů činí 53,5 tis. Kč/ rok, úspora energie 188 GJ/rok, celkové snížení CO2 10,52 t/rok. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Kraj Moravskoslezský kraj Okres Opava Příjemce podpory obec Větřkovice Ukončení projektu září 2008 Celková výše podpory Kč Dotace FS Kč Podpora SFŽP ČR Kč FVE pro Teplo Zlín Předmětem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny zabudované do střechy správní budovy společnosti Teplo Zlín. Elektrárna bude sloužit především pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie objektu. Žadatel požádal o 40% dotaci, celou investici předfinancoval a dofinancoval z vlastních zdrojů. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Kraj: Zlínský kraj Okres: Zlín Příjemce podpory: Teplo Zlín, a. s. Ukončení projektu: Celková výše podpory Podpora FS Dotace SFŽP ČR Kč Kč Kč Snížení energetické náročnosti objektu Základní umělecké školy Česká Lípa Projekt ve škole umožnil zateplení střechy nad velkým sálem (ostatní střechy jsou již zatepleny), kontaktní zateplení fasády, výměnu stávajících oken a dveří, doplnění regulačních hlavic UT, doizolování rozvodů UT a výměnu svítidel a světelných zdrojů dle požadavků energetického auditu. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Kraj: Liberecký kraj Okres: Česká Lípa Příjemce podpory: město Česká Lípa Ukončení projektu: Celková výše podpory Kč Podpora FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč MŠ Rumunská 90, Pardubice Projekt vyřešil realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti komplexu budov MŠ v ulici Rumunská 90 v Pardubicích. Byly vyměněny stávající otvorové výplně za plastová okna, obvodový plášť budovy byl opraven a zateplen uceleným zateplovacím systémem. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Kraj: Pardubický kraj Okres: Pardubice Příjemce podpory: statutární město Pardubice Ukončení projektu: Celková výše podpory Kč Podpora FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné V rámci projektu bylo ve Střední průmyslové škole v Karviné provedeno zateplení neprůsvitných obvodových konstrukcí kontaktním fasádním systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a byla zateplena střecha. Zároveň byly vyměněny otvorové výplně okna a dveře. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Kraj: Moravskoslezský kraj Okres: Karviná Příjemce podpory: Moravskoslezský kraj Ukončení projektu: Celková výše podpory Kč Podpora FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč Rekonstrukce zdroje vytápění objektů ZŠ a MŠ Borek Projekt umožnil objektům náhradu vytápění z přímých elektrických zdrojů za tepelné čerpadlo v kombinaci se solárním systémem. Cílem projektu je efektivnější využití a úspora energií, čímž budou sníženy emise. Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Kraj: Jihočeský kraj Okres: České Budějovice Příjemce podpory: obec Borek Ukončení projektu: Celková výše podpory Kč Podpora FS Kč Dotace SFŽP ČR Kč

14 26 ZAHRANIČÍ 27 ZAHRANIČÍ Rajská zahrada v alpských kopcích Více než cokoli jiného připomíná jeho farma jihoasijské rýžové terasy. A divoká, zarostlá džungle, kde vedle brambor sklízí i citrusy a kiwi, nijak neodpovídá vžitým představám o úhledném zahrádkaření. Už téměř půl století hospodaří Sepp Holzer na rakouských svazích v souladu s přírodou a ta se mu za to bohatě odměňuje. Už od dětství, prostoupeném farmářským životem na horské farmě rodičů, jsme byli hluboce zakořeněni v přírodě. Mnohé z nápadů, které jsme nyní zrealizovali, pocházejí z té doby. Příroda nám byla hřištěm a my jsme se učili jí rozumět. Jako většina dětí farmářů té generace jsme museli na farmě pomáhat, říká dnes sedmašedesátiletý farmář, spisovatel, mezinárodní poradce pro přirozené zemědělství, jinými slovy guru evropské permakultury. Holzer tvrdí, že již v raném věku začali pěstovat rostliny v maminčiných květináčích a hra s přírodou brzy přešla ve vášeň pro každou žijící a rostoucí věc. Když jsem se začal učit sadovnictví, svedlo mě to na špatnou cestu: farmaření za pomoci hnojiv a pesticidů, dodává. Guru Holzer Josef Sepp Holzer se narodil 24. července 1942 v Ramingsteinu, salzburgské provincii Rakouska. Od roku 1962 vede hospodaření v oblasti Lungau, na horské farmě Krameterhof svých rodičů. A dělá to jinak, než je obvyklé. Velmi brzo si uvědomil, že konvenční farmaření přináší jen vysoké výdaje, více práce a rostliny, které jsou závislé na neustálé péči. Zkusil to, ale všechna konvenční moudra tím, že na příkrých alpských pastvinách vytvořil skutečnou rajskou zahradu plnou tropických plodin. V průměrných ročních teplotách 4,2 stupňů a ve velkých horských výškách pěstuje všechno od meruněk po eukalypty, od fíků po kiwi, od broskví po pšenici, od ořechů po houby bez zavlažování, hnojiv, pesticidů a pletí. Chová prasata, drůbež a v sedmdesáti rybníčcích, které na terasách vybudoval, i mnoho druhů kvalitních ryb. Sám Holzer říká, že jeho cesta k úspěchu začala, když si uvědomil, že musí hodit za hlavu všechno, co se naučil na zemědělské škole. Pořád ještě jsem nepochopil, proč vám na zemědělských školách říkají, jak je chemie prospěšná. Zavalí vás brožurami o chemických hnojivech s nejnovějšími informacemi o tom, kolik kilo čeho byste si měli pořídit. Když takové rady posloucháte, máte jenom potíže, prázdnou peněženku, přitom jen ničíte veškerý ten důležitý život v půdě i své vlastní zdraví, vrtí dodnes nechápavě hlavou. Vlastní cestou Sepp Holzer jen nekritizuje. Vydal se na cestu pozorování Josef Sepp Holzer se narodil 24. července 1942 v Ramingsteinu, salzburgské provincii Rakouska. Od roku 1962 vede hospodaření na horské farmě Krameterhof svých rodičů v oblasti Lungau. A dělá to jinak než je obvyklé. lehlých pozemcích. Založil více než 70 jezírek a vodních zahrad o celkové rozloze více než tří hektarů. A právě díky pečlivému výběru umístění jezírek v krajině se mu podařilo vytvořit jedinečné klima. Podívejte se, jak jsou jezírka vbudována do svahů. Za nimi je svah a na něm rostou borovice, ty jezírko chrání a uchovávají teplo. Kdybych jezírka vybudoval na otevřeném prostranství, vítr by odnesl všechnu vláhu a teplo a polovina věcí by okolo jezírka nerostla, takže se snažím jezírka umísťovat proti větru a využívat co nejvíce slunečního záření. Snažím se vytvářet sluneční pasti : Slunce svítí na vodní hladinu a odráží teplo, takže z toho mám dvojí prospěch vláhu a teplo, vysvětluje. I vyvýšené tunelovité záhony, které Sepp Holzer vytvořil na terasách, mají své vlastní mikroklima. Jsou vytvořeny tak, aby se do úrody nedostal převládající vítr, a tím uchovávají teplo a vlhkost. Vytvoření mikroklimatu napomáhají i promyšleně navršené kameny. V jezírkách se prohánějí rozmanitá hejna ryb, občas se mezi nimi blýsknou i třicetikilové štiky. Na mnoho míst v jezírkách pokládá Sepp Holzer kořeny a kameny, zhruba do hloubky čtyř až pěti metrů, protože je důležité, aby se ryby mohly schovávat, aby je dravci nemohli neustále pronásledovat. Voda Seppu Holzerovi poskytuje vláhu na zavlažování úrody, vyrábí mu část elektřiny, zásobuje ho pitnou vodou a dodává ryby na místní trh i na Seppův stůl. druhé. Vy se nemusíte starat o to, jestli jsou moc, nebo málo zalité, prozrazuje základní pravidlo svého vztahu k půdě. Do rostlinných rodin seskupuje nejrozličnější rostliny, salát, brokolici, pohanku a zelí, staré brazilské odrůdy brambor i vlastní nakřížené odrůdy brambor exotických barev. Na podzim nasbírá spoustu semen, uskladní je a kdykoli může, rozhodí tuto semennou směs po zemi, podél pěšin, na nových záhonech, na terasách, kdekoli. Ani na jednom metru čtverečním neroste jen jediný druh. A také leží Jakmile zasadím, nedělám už vůbec nic, Sepp Holzer svými slovy zhmotňuje sen každého zemědělce. Permakultura Název je složeninou anglických slov permanent a agriculture, permanent (trvalost) značí trvalou udržitelnost a agriculture (zemědělství) přístup k půdě nebo přírodě obecně. a prodávají svou půdu za babku, většinou akademikům, kteří o práci s půdou vědí ještě méně. Kdyby tak věděli, co všechno mohou se svou půdou udělat. Příroda nabízí tolik, tolik možností! říká Holzer. Jeho farma je jedním z největších permakulturních hospodářství v Evropě. Produkuje dostatek na to, aby uživila místní komunitu. Dříve Holzera považovali za blázna. Dnes za ním přijíždějí farmáři, aby se jeho metodám naučili, jiní ve velkém nakupují jeho skvělé výpěstky. Farmáři začínají chápat, že přišel čas, aby svůj přístup k půdě a k metodám jejího obdělávání přehodnotili a žádají Seppa o radu. Vytvoříte-li přírodní cykly, pak bude příroda pracovat pro vás, bude tak činit každá Holzer objevil, že čím větší je rozmanitost rostlin, tím méně se vyskytuje parazitů a celý systém je stabilnější. vrátil se k metodě farmaření, kterou znal z dětství. Za posledních třicet let rozšířil spolu se svou ženou původní rodinnou farmu z 24 hektarů na 45, zúrodnil oblasti, které ležely ladem, a hodnotu farmy zdesetinásobil. Náš způsob myšlení a hospodaření s půdou se vyplatily, hodnotí spokojeně. Nekonvenční metodu zemědělství, která mu umožnila pěstovat tradiční i netradiční plodiny v nadmořských výškách až metrů, začal Holzer systematicky praktikovat zhruba deset let před tím, než byla pod názvem permakultura vědecky vyvinuta Australany Billem Mollisonem, Davidem Holmgrenem a jejich kolegy. Pravda o chemii V nejchladnější části Rakouska postavil Holzer na hlavu a emulování přírodních systémů. Používá jednoduché low-tech, ale důmyslné metody k vytvoření mikroklimatu vhodného pro pěstování plodin, které by jinak v takovém prostředí růst nemohly. Nejprve bagruje do svahu terasy a tím zabraňuje půdní erozi, takže když přijdou přívalové deště, země se neodplaví, ale zůstane tam, kde je. Když pořídím nový kus země, udělám na ní terasy. Samozřejmě to mění krajinu, ale je to nezbytné. V dlouhodobé perspektivě přinášejí terasy mnoho výhod, nemusím zavlažovat, nemusím hnojit, nepotřebuji drahou techniku, jen jednorázově bagr. A jakmile je jednou hotovo, vydrží to po celé generace, vysvětluje. To by ovšem samo o sobě nestačilo. S vědomím, že voda přináší život, se Sepp Holzer rozhodl skoupit všechny studny na při- Jedna velká rodina Pozorováním přírody Sepp Holzer objevil, že čím větší je rozmanitost rostlin, tím méně se vyskytuje parazitů a celý systém je stabilnější. Na své farmě to aplikoval tak, že zasadil všechny rostliny do uskupení, která sám nazývá rostlinnými rodinami. Tento barevný chaos má svůj účel: V rostlinné rodině si rostliny navzájem poskytují podporu, jaké je jim potřeba vlhkost, kyslík a živiny. Když máte řádnou vegetaci a nezáleží na tom, jestli jde o ovocné stromy nebo zeleninu, vidíte, jak se rostliny samy skvěle regulují. Potřebujete rostliny s hlubokými, středně hlubokými a mělkými kořeny. Rostliny s hlubokými kořeny vytahují vláhu a živiny z hloubky tří až čtyř metrů a vypuzují je na povrch, poskytují stín těm s mělkými kořeny, takže neuschnou. Je to princip výměny, jedna rostlina pomáhá Nechávám přírodu, aby pracovala sama pro sebe. Nepleji, neroubuji, nezalévám, nehnojím, nepoužívám pesticidy a brambory sklízím po deseti, dvanácti týdnech. Svými metodami během několika týdnů přeměňuje pastviny pro ovce i mokřady s velmi kyselou půdou na kvetoucí terasy. A právě kvůli svým metodám bývá nazýván rebelujícím farmářem, neboť se díky nim dostal do rozporu s rakouskými autoritami, kterým se nelíbí Seppovo ignorování předpisů o tom, jaké plodiny a kde mohou či nemohou být pěstovány, nebo třeba za to, že své ovocné stromy nenarouboval (nenaroubované stromy ustojí přívaly sněhu). Navzdory pokutám i výhrůžkám vězením zůstal svým metodám věrný. Je pro mě bolestné dívat se na všechny ty farmáře, kteří krachují rostlina i každé zvíře. Pozorujte ty procesy, pak nebudete potřebovat spoustu akrů země, nebudete potřebovat ani sto hektarů. Jako farmář si můžete pořídit dobrý život s mnohem méně. Spolupracujte s přírodou, nestavte se proti ní, zní jeho rada. Holzer v současné době pracuje na projektech v Rakousku, Německu, Portugalsku, Španělsku, Řecku, Polsku, Ekvádoru, Norsku, Skotsku, Švýcarsku, Rusku, Montaně, Kolumbii, Brazílii, Thajsku a Ekvádoru. Aktivně bojuje za nejzákladnější práva farmářů. Aby jim například systém dotací nenařizoval a nenutil je pěstovat, co nechtějí. Pro co nemají podmínky. O permakultuře napsal několik knih. V češtině vyšla v nakladatelství AlmanAlman jeho kniha Zahrada k nakousnutí.

15 28 TECHNOLOGIE 29 TECHNOLOGIE Vermikompostování: šikovné žížaly Daří se jim hluboko pod zemí. Jsou růžové, slizké a nenasytně hladové. Aristoteles je nazýval trávicím traktem světa. Staří Číňané jim říkali andělé půdy. Ať už andělé, či trávicí soustava, žížaly jsou malé, cestu zemí si razí pojídáním organického odpadu a za sebou zanechávají úrodný humus. Proč zrovna žížaly? Tato úžasná malá stvoření jsou za den schopna pozřít potravu o váze až poloviny vlastní hmotnosti a dokážou potravu přeměnit v úrodný humus. Používání žížal místo pouhého skladování organického odpadu na kompostové hromadě tak zaručuje rychlejší získání tmavého, na živiny bohatého hnojiva. V Čechách žije zhruba 50 druhů žížal, ale zdaleka ne všechny se k vermikompostování hodí. A co je vermikompost? Zjednodušeně řečeno: kompost přihnojený žížalím trusem. Ideální k použití je žížala hnojní (Eisenia foetida) a na trhu lze také koupit takzvané kalifornské hybridy, které se rychle množí a dokážou intenzivně přeměňovat bioodpad na vermikompost. Žížaly vyžadují minimum péče, netrpí žádnými nemocemi. Používání vermikompostu rostlinám prokazatelně prospívá. A pochlubit se, že o odpad se nám starají žížaly, je koneckonců celkem vtipné. Jednoduchá cesta pro každého K vermikompostování se výborně hodí jednoduchá nádoba, která udrží jak žížaly, tak kompostovaný materiál na jednom místě. Může být dřevěná (použijeme tvrdé dřevo, které nehnije, a nikdy ne dřevo, které bylo chemicky ošetřeno), ale i umělohmotná v tom případě je však třeba do stěn i do dna vyvrtat otvory, abychom umožnili přirozené unikání nadbytečné vlhkosti. Bez ohledu na materiál by pak nádoba neměla být příliš hluboká, přibližně centimetrů. Kdyby vrstva kompostu v ní byla silnější, stal by se kompost příliš kompaktním a to by zpomalovalo či zabraňovalo přístupu vzduchu a v těch částech nádoby, které nemají dostatečný přísun kyslíku, by docházelo k anaerobnímu rozkládání a kompost by zapáchal. Důležité je zvážit také velikost nádoby. Při odpadu v množství kilogram týdně by plocha nádoby měla mít okolo 0,2 m². Od množství odpadu se odvíjí i potřebné množství žížal: 0,5 kg žížal spotřebuje denně zhruba 0,25 kg odpadu, což je objem, který průměrně vyprodukuje čtyřčlenná rodina. Nejlepší vystýlkou nádoby jsou natrhané navlhčené noviny (na vlhčení použijeme dešťovou nebo odstátou vodu). Mají vysoký obsah uhlíku, který dobře vyvažuje dusík vznikající v bioodpadu, udržují v nádobě potřebnou vlhkost a když odjedete na dovolenou, poslouží žížalám i jako náhradní potrava. Opatrnost je na místě Nádobu můžeme umístit uvnitř v bytě, v domě či venku. Lidé ji mívají v garáži, ve sklepě, pod dřezem na nádobí, ale třeba i pod postelí to když touží být svým žížalám opravdu nablízku. Místo si prostě každý zvolí podle svých potřeb a priorit. Než se však rozhodneme, kam žížalí pracoviště umístíme, musíme Žížaly mají obrovskou chuť k jídlu a jsou nejspokojenější, když mohou strávit celý den konzumováním našich kuchyňských zbytků. Navíc se rychle rozmnožují a zaručují nám tak stálý přísun vysoce kvalitního hnojiva. vzít v potaz dva faktory teplotu a vlhkost. Žížaly jsou aktivní při teplotách nad 5 stupňů Celsia, ale největších výkonů dosahují při teplotě mezi 15 a 26 stupni Celsia a toto rozmezí teplot je i nejvhodnější pro ideální fungování celého kompostovacího systému. Pokud je chladno a nádoba se žížalami stojí venku, je vhodné obalit ji senem nebo jinak zateplit. Vlhkost potřebují žížaly k tomu, aby mohly dýchat. Kyslík vstřebávají do těla skrze sliz na povrchu těla. Když je prostředí, ve kterém žijí, příliš suché, stresuje je to a mohou i zemřít. Ideální je 75% vlhkost (to se zhruba rovná vyždímané houbě na nádobí), při vlhkosti vyšší by se do nádoby nedostával kyslík a její obsah by začal zapáchat, protože kompostovací proces by v něm řádně neprobíhal. Když máme nádobu i s vystýlkou připravenou, položíme do ní žížaly a pozorujme, jak se zavrtávají dovnitř. Během deseti minut nezbude na povrchu ani jedna jediná. Tím okamžikem se stáváme vermikompostníky. Dobří jedlíci Žížaly mají obrovskou chuť k jídlu a jsou nejspokojenější, když mohou strávit celý den konzumováním našich kuchyňských zbytků. Navíc se rychle rozmnožují, a proto nám zaručují stálý přísun vysoce kvalitního hnojiva. Krmíme je slupkami ovoce i zeleniny, zplesnivělým chlebem, ztvrdlými koláči i zmrzlinou, zbytky z talíře i tím, co se zkazilo v lednici, jednoduše téměř vším, co sami nechceme nebo jsme nestihli zkonzumovat. Jediné, čeho bychom se měli vyvarovat, je krmit žížaly masem, mléčnými výrobky a příliš mastnými potravinami ne ani tak proto, že by žížaly byly tak vybíravé a nechutnaly jim, ale proto, Někteří se jich štítí. Jiní naopak oceňují jejich služby. že tyto produkty při rozkládání velmi nepříjemně páchnou. Pár dobrých rad Není dobré vystavovat nádoby světlu. Žížaly jsou na světlo citlivé a než by se mu vystavily, raději zůstanou hluboko zahrabané. Protože chceme, aby se v nádobě cítily dobře, přikryjeme ji víkem, které nepropouští světlo. Do nádoby nepřidáváme vodu, jedině že by velká část jejího obsahu byla vysušená. Jednou za pár týdnů zkontrolujeme podestýlku, pokud je promáčená, znamená to, že musíme zabezpečit lepší odvětrávání nebo drenáž nádoby. Občas k nádobě přičichneme: Když páchne nepříjemně a jinak než běžně, pokusíme se rozpomenout, co neobvyklého jsme žížalám naservírovali. Při změnách počasí nádobu kontrolujeme, abychom žížaly nezmrazili, nebo naopak neuvařili. Máme-li nádobu umístěnou venku, dáváme pozor na predátory, kteří by mohli žížaly ohrožovat. Nepohrdli by jimi krtci, ptáci, ale ani někteří psi. Když přijde čas sklizně Zhruba za dva až tři měsíce vytvoří žížaly nezanedbatelné množství vermikompostu. Když počkáme čtyři až pět měsíců, bude nám odměnou vermikompost, který vypadá ještě více jako zdravá, úrodná půda a obsahuje ještě více živin potřebných pro pěstování plodin. A jak poté naložit s vermikompostem? Obsah nádoby vysypeme na podložku, nad níž zavěsíme rozsvícenou žárovku. Z kompostu vytvoříme několik vyšších hromádek a počkáme, až se žížaly před světlem zavrtají dovnitř. Horní vrstvu pak sebereme a vložíme do kbelíku. Takto postupujeme, až nám na podložce zbudou jen hromádky svíjejících se žížal. Anebo ještě jednodušeji: Odebereme dvě třetiny vermikompostu i se žížalami a použijeme ho. Žížaly se samy zanedlouho stanou vermikompostem. Zbylá třetina poslouží jako základ pro další vermikompost. Zázračné hnojivo Nakonec už zbývá jen vermikompost použít. Je vhodný pokaždé, když zaséváme semena nebo přesazujeme sazenice z vnitřku ven. Prostě jenom zamícháme trochu vermikompostu do jamky, kam se chystáme sít nebo vysazovat. Pouhá čtvrtina kelímku udělá s budoucí rostlinkou učiněné divy. Stejně lze vermikompost použít u starších rostlin včetně pokojových. Trochu kompostu promícháme s horní vrstvou půdy v květináči a pak už jen čekáme na zázračné úspěchy. Jednání v Durbanu: Obavy o klima Výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí Achim Steiner dal v rozhovoru pro EurActiv otevřeně najevo obavy, že jednání o klimatu, která se mají letos konat v jihoafrickém Durbanu, skončí neúspěchem. Všichni by se v tuto chvíli měli extrémně zajímat o to, s čím z Durbanu odejdeme. Můžeme odejít s dohodou, která povede ke zlepšení, ale také můžeme odejít s dohodou, která nás nikam neposune, řekl Achim Steiner z Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Podle posledních údajů Mezinárodní energetické agentury loni vzrostly celosvětové emise skleníkových plynů na 30,6 gigatuny, což je nejvíce v historii. Transparent na Ministerstvu životního prostředí POŽADUJTE 30 %! 10x13 metrů velký transparent s touto výzvou rozvinuli aktivisté Greenpeace na budově Ministerstva životního prostředí. Greenpeace tak vyzvalo ministra Chalupu, aby se na nadcházejícím jednání Rady Evropy pro životní prostředí Česká republika připojila k progresivním zemím a požadovala navýšení zastaralého cíle EU na snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2020 ze současných 20 na 30 % ještě tento rok. Peníze z autovraků pro Zelenou úsporám Poslanecká sněmovna v polovině července rozhodla, že umožní převod stovek miliónů korun, které nebyly využity na ekologickou likvidaci autovraků, do programu Zelená úsporám. V něm scházejí miliardy na dotace pro zateplování domácností. Převod umožní vládní novela, kterou poslanci posunuli do schvalování Senátu. Zamítnutí ani žádné zásadnější změny v předloze nenavrhli. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa již dříve uvedl, že po dohodě se zástupci automobilového průmyslu očekává na konci letošního roku volné prostředky v objemu mezi 1,48 a 1,53 miliardy korun.

16 30 ANALÝZA 31 ANALÝZA Elektroenergetika na ústupu Evropské země přestávají být pro solární elektroenergetiku atraktivní. Podporu vedle ČR omezily nebo plánují omezit také Německo, Francie, Itálie či Španělsko. Zatím poslední šok způsobila investorům informace, že First Solar, světová jednička mezi producenty solárních technologií, uzavřela strategickou dohodu s čínskou státní solární společností China Power International. Evropský trh se na celosvětové poptávce po solárních panelech loni podílel z 80 procent, ale Velká Británie už zvažuje úplné zrušení podpory pro instalace nad 50 kv. Více biodiverzity Evropská strategie biodiverzity 2020, kterou v červnu představila Evropská komise, požaduje více peněz na ochranu přírodních zdrojů, rostlin a živočichů. Ochrana přírody by podle tohoto dokumentu měla být ve větší míře financována z rozpočtu společné zemědělské politiky EU. Zemědělci, kteří chrání půdu, vodní zdroje a rostlinné a živočišné druhy, by podle plánu Evropské komise mohli získat vyšší dotace než ti, kteří pouze dodržují správné zemědělské postupy vycházející z pravidel křížové shody. Evropská unie počítá s podporou biodiverzity. Odškodnění pro farmáře Farmáře, kteří utrpěli ztráty kvůli střevní epidemii, jež si vyžádala více jak tři desítky obětí, Evropská komise odškodní celkovou částkou v hodnotě 210 milionů eur (přes 5 miliard korun). Oznámení přišlo po skončení jednání odborníků ze členských zemí. Evropští pěstitelé čerstvé zeleniny, jejichž obchod utrpěl panikou, kterou vyvolaly každodenně servírované alarmující zprávy o narůstajícím počtu obětí a o nakažených nebezpečnou střevní bakterií EHEC, se mohou těšit na odškodnění. Odškodnění, které k zelinářům poputuje z rozpočtu EU. Seminář řešil projekty generující příjem Začátkem května se v Berlíně uskutečnil evropský seminář, který se soustředil na problematiku výdajů u projektů generujících příjem a podpořených z evropských fondů. Seminář pořádala Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo. Jitka Švecová Oddělení projektové podpory ŘP, SFŽP ČR Projekty vytvářející příjem, spolufinancované z fondů EU, jsou předmětem rozsáhlých diskuzí, které se týkají výpočtu nákladů a kontroly příjmů. Řádná implementace v souladu s článkem 55 NR zůstává velkou výzvou i pro zkušené odborníky z fondů EU. Proto Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo pořádala začátkem května dvoudenní seminář v Berlíně, kterého se zúčastnilo 40 posluchačů z Rakouska, Bulharska, Německa, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Slovenské a České republiky (včetně SFŽP ČR). V úvodu semináře bylo shrnuto všech šest odstavců čl. 55 NR 1083/2006 včetně změn, které vyplynuly z nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ( ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ( ). Následně byl rozebrán odstavec 2 a nastíněn odstavec 3 článku 55 NR 1083/2006 čili odstavce týkající se vymezení příjmů, které lze a nelze odhadnout předem. Jelikož projekty, jež jsou předkládány v OPŽP a jsou identifikovány jako projekty vytvářející příjem dle článku 55, jsou s příjmy odhadnutelnými předem, pro Státní fond životního prostředí ČR byla nejdůležitější problematika odstavce 2 s informacemi nutnými k výpočtu finanční mezery pomocí finanční analýzy včetně příkladů, které byly svou povahou z Velké Británie. Projekty generující příjem U individuálních projektů OPŽP, které vytvářejí příjem dle definice čl. 55 (odstavec 1 1 a 2 2 ) nařízení Rady č. 1083/2006 (aktualizovaná verze nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 a nařízení Rady (EU) č. 539/2010) a nepodléhají pravidlům veřejné podpory, je v OPŽP vyžadována finanční analýza projektu. Finanční analýza ověří, zda je nutné projekt spolufinancovat a je-li základem ke stanovení poskytované výše dotace. U projektů generujících příjmy odhadnutelné předem dle čl. 55 NR je povinnou přílohou žádosti o dotaci finanční analýza včetně U projektů generujících příjmy odhadnutelné předem dle čl. 55 NR je povinnou přílohou žádosti o dotaci finanční analýza včetně zprávy s vysvětlenými údaji a daty použitými pro zpracování finanční analýzy. zprávy s vysvětlenými údaji a daty použitými pro zpracování finanční analýzy. Z důvodu jednotného a komplexního přístupu, lepší orientace, vypovídající schopnosti a kontroly byly vytvořeny modely finančních analýz pro prioritní osy 1, 2, 3, 4, 6 a 7 OPŽP, které jsou v případě aktuální výzvy pro tyto oblasti k dispozici žadateli v informačním systému BENE-FILL a na webové stránce OPŽP. Finanční mezera ve finanční analýze Cílem finanční analýzy je vymezit tu část investičních nákladů, kterou je projekt schopen zafinancovat, a část investičních nákladů projektu, kterou je nutno financovat veřejným příspěvkem. Hlavním účelem finanční analýzy je výpočet ukazatelů finanční výkonnosti projektu, stanovení míry podpory a posouzení udržitelnosti projektu. Metoda používaná pro určení příspěvku z fondů EU na projekty vytvářející odhadnutelné příjmy je výpočet finanční mezery. Finanční mezera představuje rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů na projekt a čistým příjmem za určité referenční období. Pro výpočet výše dotace je nutné znát investiční náklady, a to ty, které jsou věcně způsobilé a věcně nezpůsobilé. Z hlediska přístupu k projektům spadajícím pod článek 55 jsou náklady, které jsou kryty odhadnutelnými příjmy projektu, považovány za nezpůsobilé, a tím je tedy zabráněno jejich financování z fondů EU. V případě, že je věcně způsobilá pouze část investičních nákladů, dochází k rozložení čistých příjmů poměrně na způsobilou 1 Pro účely tohoto nařízení se projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. 2 Způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmy nepřevýší současnou hodnotu investičních nákladů, po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období na a) investice do infrastruktury nebo b) jiné projekty, u kterých lze příjmy předem objektivně odhadnout 3 Pokud se zjistí, že určitá operace vytvořila čisté příjmy, které nebyly zohledněny podle odstavců a nezpůsobilou část při výpočtu finanční mezery pomocí finanční analýzy. Mezi příklady projektů, které spadají pod výše jmenovaná pravidla, se zařazují především projekty předkládané v prioritní ose 1, tudíž ty, které snižují znečištění vod či zlepšují jakost pitné vody a jejichž typickým příjmem Hlavním účelem finanční analýzy je výpočet ukazatelů finanční výkonnosti projektu, stanovení míry podpory a posouzení udržitelnosti projektu. je vybírané stočné či vodné. V těchto projektech spatřujeme největší úskalí z hlediska vyplňování hodnot ve finančních analýzách přispívá k tomu náročnost budovaných projektů, ale také vlastnickoprovozní vztahy vodohospodářských infrastruktur. Zpátky na seminář Následující část semináře byla zaměřena na zbývající odstavce čl. 55 a podrobnější rozbor odstavce 3 čl. 55, který se zabývá přístupem k příjmům, jež nelze objektivně odhadnout předem a jejich případný odpočet je nastíněn na poměrovém základě. Tento typ projektů je spojen s výzkumem, inovacemi a technickým rozvojem. V současnosti nás nejvíce zajímá odstavec 4 čl. 55 3, jehož obsahem je přístup k monitoringu. V tomto případě byly zopakovány pouze závěry vyplývající z COCO- Fu 07/0074/09 4 z listopadu Závěrem můžeme potvrdit, že přístup k projektům vytvářejícím příjem dle článku 55 NR je správný včetně nastavení finančních analýz, samozřejmě v závislosti na odlišnosti Operačního programu Životní prostředí. Finanční analýzy byly nastaveny tak, aby byla žadateli minimalizována zátěž spojená s vyplněním formulářů a výpočtem. Jsme si vědomi, že zmiňované finanční analýzy jsou náročné na potřebu vyplněných dat, ale bylo učiněno maximum pro rychlou orientaci a minimální zátěž pro žadatele tak, aby výsledek odpovídal požadavkům EU. Bohužel problematika příjmů je natolik obsáhlá a komplikovaná, že Evropská komise ji bude pravděpodobně kompletně řešit až v době, kdy většina projektů OPŽP bude ex-post monitorována. Doufejme, že na dalším praktickém semináři, setkání s EK či NOK (MMR) budou zodpovězeny další palčivé otázky. 2 a 3, provede certifikační orgán odečtení těchto čistých příjmů nejpozději při předložení dokumentů k operačnímu programu podle čl. 89 odst. 1 písm. a). Žádost o platbu konečného zůstatku se opraví odpovídajícím způsobem. 4 Revidovaný pokyn k článku 55 pro ERDF a FS nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: Projekty generující příjem. Jedná se o dokument vypracovaný útvary Komise na základě platných právních předpisů EU, poskytuje technické pokyny pro orgány veřejné správy, odborníky, příjemce nebo potenciální příjemce a jiné subjekty zapojené do sledování, řízení nebo provádění politiky soudržnosti, jak vykládat a uplatňovat pravidla EU v roce této oblasti. Neopodstatněné výhrady Stížnosti spotřebitelů na rozdílnou kvalitu potravinářských výrobků, které produkují známé nadnárodní koncerny a jsou prodávány v různých členských zemích EU, jsou podle Evropské komise neopodstatněné. Společnosti mají podle evropské exekutivy právo přizpůsobovat své produkty specifikům jednotlivých trhů. Společnosti nemají povinnost prodávat ten samý produkt pod stejnou značkou ve všech členských zemích EU, uvedl Frederic Vincent, tiskový mluvčí eurokomisaře pro zdraví a spotřebitelskou politiku Johna Dalliho. ÚČOV: Praha pošle žádost České hlavní město odešle do Bruselu žádost o šestimiliardovou dotaci na přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod. Uvedl to Jan Bouček z magistrátního odboru městského investora, který má projekt na starosti. K uzávěrce se také blíží tendr, ve kterém bude vybrán dodavatel přestavby. Podle Boučka se dosud do výběrového řízení přihlásilo 44 uchazečů. Domluvili jsme se s Ministerstvem životního prostředí, že odešleme žádost do Bruselu, uvedl Bouček. Podle něj však město nemá dosud závěrečné vyjádření od odborníků z Jaspers, kteří žádost o evropskou dotaci připomínkovali. Italové řekli ne jádru Kdo nechce návrat k jaderné energii, hlasuje v italském referendu ANO. Takový byl podtitulek italského referenda 12. a 13. června, při kterém rozhodovali italští občané o další jaderné budoucnosti své země. K volebním urnám se dostavilo téměř 55 % voličů. Prakticky ve všech čtyřech otázkách se pro zrušení vybraných legislativních opatření vyslovilo přibližně 95 % z těch, kteří se k volbám dostavili. V případě otázky jaderné energie se proti jejímu návratu vyslovilo 94,05 %. Pro znovuzavedení jádra se vyslovilo pouze 5,95 %.

17 32 TAHÁK Plán výzev OPŽP pro individuální projekty (projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), aktualizace k Číslo PO/ oblasti podpory Název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory 1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Komplexní monitoring vod 1.3 Omezování rizika povodní 1.3 Omezování rizika povodní 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje XXIII. výzva. 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje XXV. výzva. 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje XXIV. výzva. 2.1 Zlepšení kvality ovzduší Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje XXVI. výzva. 2.2 Omezování emisí Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje XXIII. výzva. 2.2 Omezování emisí Přijímány jsou pouze projekty z MS kraje XXV. výzva. 2.2 Omezování emisí Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje XXIV. výzva. 2.2 Omezování emisí Přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo MS kraje XXVI. výzva. 2.2 Omezování emisí - tématická kontinuální výzva (úpravy a rekonstrukce spalovacích zdrojů) vázaná na výzvu PO 4 (MBÚ a spalovny) 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE Nebudou přijímany žádosti zaměřené na instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny a výstavbu elektráren spalujících biomasu Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE Realizace úspor energie Žádosti do podoblasti podpory nebudou přijímány samostatně, ale pouze podané v kombinaci s podoblastí podpory Realizace úspor energie Bude vyhlášeno s ohledem na disponibilní zdroje. 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady - MBÚ a spalovny - tématická kontinuální výzva souběžně s výzvou na velké projekty 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Nebudou přijímány projekty inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci. 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci. 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura Podpora biodiverzity 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Nebude podpořeno zpracování studií podélných revitalizací a opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi. 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemní vody 7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací Budou přijímány pouze projekty na technické vybavení center a poraden a tvorbu materiálů a pomůcek příjem žádostí posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí projednání žádostí Řídícím výborem OPŽP, schválení Řídícím orgánem OPŽP vydání dokumentů Registračních listů a Rozhodnutí ministra O P E R A Č N Í P R O G R A M Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í E v r o p s k á u n i e Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu priorita I měsíčník Operačního programu Životní prostředí I vydává Státní fond životního prostředí ČR I ročník 4 I číslo vydání 3 I vyšlo v červenci 2011 I časopis je distribuován bezplatně I adresa redakce: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 I kontakt na redakci: tel.: I objednávky: I redakce: šéfredaktor: Daniel Tácha, grafická úprava: Eva Štanglová I číslo registrace: MK ČR E I Tento časopis je tištěn dle ekologických standardů. I Texty z časopisu Priorita je možné přetiskovat za předpokladu uvedení autora a zdroje.

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Program Zelená úsporám 20. dubna 2011 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr

Program Zelená úsporám 20. dubna 2011 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr Základní informace o programu Zelená úsporám Program Zelená úsporám 20. dubna 2011 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr Program Zelená úsporám slouží primárně kesnižování produkce CO 2 v atmosféře (skleníkových

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 23. června 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha

ZÁPIS z 20. zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 23. června 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha ZÁPIS z 20. zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 23. června 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídila předsedkyně Řídicího

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie

Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie Balíček legislativních návrhů pro budoucí politiku soudržnosti EU v období 2014-2020

Více

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011.

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011. Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: příjem žádostí do ROP SEVEROZÁPAD - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu podporuje zvýšení ubytovacích kapacit v Ústeckém a Karlovarském kraji, zlepšení

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více