Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne vždy se dostávají k široké veřejnosti. Proto mi dovolte krátké shrnutí nového, a to bez snahy opakovat údaje již několikrát řečené. Celý projekt, který, připomínám, není lázeňský, nýbrž rehabilitačně-sportovní (tzv. wellness zařízení), byl od počátku koncipován tak, že finančně by měl být pokryt ze zdrojů samotné akciové společnosti, cizích zdrojů (půjčky, kapitálové vstupy) a dále dotací z fondů Evropské unie či podpor na úrovni krajské samosprávy nebo příslušného ministerstva. Na rozdíl od Jihočeského kraje, který deklaruje podporu kofinancování ve výši 35 milionů korun, se nám dotace z evropských fondů zatím nepodařilo získat. Neúspěšné byly žádosti akciové společnosti i samotného města v rámci vyhlášeného programu podpory infrastruktury v cestovním ruchu. Další možnosti žádat o dotace v rámci strukturálních a kohezních fondů bohužel přijdou až se schválenou finanční perspektivou Evropské unie na léta 2007 až Samotný projekt má úspěšně za sebou dílčí změnu územního plánu, pravomocné územní rozhodnutí a během letošního jara by měla nabýt právních mocí všechna stavební povolení, kterých je hned několik. Základní kapitál akciové společnosti je 33 milionů korun. Společnost je ovládána a řízena panem Ladislavem Markem. Město Prachatice projekt nefinancuje, za v minulosti vložené pozemky do společnosti vlastní 25 % akcií a má po jednom zástupci v dozorčí radě a v představenstvu společnosti. Dle platného územního plánu města se na předmětných pozemcích nic jiného než rehabilitačně-sportovní nebo lázeňské zařízení stavět nemůže. Součástí celkové vize Prachatic, a proto i tohoto projektu, je příprava sjezdovek na Libíně, golfového areálu, veřejného koupaliště a několika dalších zařízení. Jsem si dobře vědom toho, že lidi hlavně zajímá, proč to tak dlouho trvá, jestli to je, nebo není postavené, nebo jestli si náhodou někdo nepomohl. Taková je doba, ale věřím, že většina lidí tyto informace vezme na vědomí s konstatováním, že by nebylo pro Prachatice špatné, kdyby se to v budoucnu postavilo. Z vlastní mnohaleté zkušenosti mohu potvrdit, že vymýšlet, projekčně, papírově a razítkově připravit, profinancovat a následně úspěšně provozovat i mnohonásobně menší projekty, je úděl mimořádně obtížný. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Kronikáře lze navštívit každé první pondělí v měsíci (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Ředitelka Farní charity Michaela Veselá převzala po maminkách i bezdomovce (str. 3) Restaurátorské práce na deskových obrazech z Písecké brány pokročily (str. 4) Kdo čemu šéfuje? (str. 5) Aktivity školy (str. 6) Fotografové, prohledejte své archivy (str. 7) Na Libínském Sedle provádí zimní údržbu Jan Machala. Také on měl v lednu pořádně napilno. Foto Václav Malina Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice Zimní údržbu v prvním týdnu nového roku také v Prachaticích silně komplikovala sněhová kalamita. Husté sněžení trvající nepřetržitě přes 36 hodin a následné občasné sněhové srážky v našem městě přinesly nejméně 50 cm sněhu, na Libínském Sedle a na Libíně dokonce 80 cm. Situaci dále komplikoval spad sněhu ze střech, zejména v městské památkové rezervaci a v úzkých uličkách. Ve druhé vlně připadlo zhruba 15 až 20 cm. Přestože byla a je zimní údržba prováděna téměř nepřetržitě, není vždy možné při takovém přívalu sněhu a stálém sněžení zajistit okamžitý úklid sněhu, jak si možná někteří občané představují. Úkolem zimní údržby není udržovat komunikace i v zimním období čisté a suché, ale pouze zmírňovat následky povětrnostních situací, připomněla vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková. Do boje se sněhovou nadílkou vyrazili všechny dostupné technické prostředky a pracovníci na ruční úklid, a to prostřednictvím Technických služeb Prachatice, firmy Laci, výpomoci nezaměstnaných z úřadu práce a najatých firem. Přes nástrahy zimního počasí se podařilo zajistit sjízdnost i schůdnost komunikací, v první řadě na komunikacích hlavních. Následně byly dočišťovány dopravně méně důležité komunikace. V době nepřetržitého sněžení nebylo možné a účinné používat chemický posyp, proto bylo pouze prohrnováno pluhem, takže vozovky byly sice sjízdné, ale pokryté sněhovou vrstvou. Především v centru města byl problém s úklidem sněhu, v úzkých ulicích městské památkové rezervace vzhledem k množství sněhu nebylo možné projet popelovým vozem, případně byl znemožněn příjezd hasičů či záchranky. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odvozu sněhu z některých ulic, popsala I. Jeřábková. Podle zastupitele Jana Klimeše měla být větší pozornost po enormním přídělu sněhu věnována křižovatkám. Do některých prý bylo špatně vidět, za největší nebezpečí označil křižovatku u ZŠ Vodňanská. Problémy mají i maminky s kočárky, uvedl J. Klimeš na zasedání zastupitelstva města 16. ledna. Technických služeb se na tomto jednání zastala zastupitelka Jana Krejsová: Sníh je nyní zmrzlý a nikdo s ním nehne. Když srovnám situaci v Prachaticích a v jiných městech, třeba v Českých Budějovicích nebo Táboře, komunikace u nás jsou přístupné a průjezdné. Po chodnících můžete najít trasy bez ledu, maminky s kočárky se na ně také vejdou. Na kvalitu zimní údržby má zkrátka každý vlastní názor. Občané se s připomínkami obraceli jak na jednatele Technických služeb, tak na pracovníky úřadu nebo samotného pana místostarostu. Některé připomínky byly oprávněné a bylo snahou města zajistit jejich nápravu. V některých případech nebylo možné občanům vyjít vstříc, například u žádostí na celkový úklid všech parkovacích ploch ve městě a odvoz sněhu z míst, kde lze parkovat. To není v technických ani finančních možnostech města, uzavřela Ivana Jeřábková s tím, že i uživatelé komunikací mají povinnost přizpůsobit jízdu nebo chůzi povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. Václav Malina

2 Začátek nového roku je vždy dobou bilancování a plánování dalšího období. Město Prachatice na počátku roku 2005 schválilo nový strategický plán svého rozvoje do roku 2009, který je členěn do sedmi okruhů. Co se podařilo v prvním roce tohoto plánovacího období a co nás čeká? Technická infrastruktura Kruhová křižovatka u autobusového nádraží byla nejdůležitější akcí na tomto poli v roce V dalších letech chtějí radní a zastupitelé usilovat především o dokončení přeložky II/141 (z Těšovic podél trati přes bývalou školku v Nádražní ulici a u sběrných surovin navázat na stávající komunikaci). Město rovněž připravuje tříletý projekt odstranění bariér pro invalidy na městských chodnících a komunikacích. Pokračovat bude s údržbou a opravou komunikace jak v historickém jádře (Křišťanova, Husova, Dlouhá, Neumannova), tak mimo něj. Dopravní závady, které čekají na vyřešení jsou křižovatky Husinecká Pivovarská. Dokončen je projekt na křižovatky Rožmberská Kasárenská a Slunečná Kasárenská. Tepelné hospodářství počítá s optimalizací sítě jednou z možností je využití odpadní páry pro výrobu elektrické energie a tím zlevnění tepla. Komunikující město Ve smyslu výměny informací a optimalizace veřejné městské správy patří k trvalým cílům vedení města. Právě nyní se připravuje projekt elektronické podatelny, který váže na nový správní řád a umožní do budoucna vyřizování řady úkonů mezi městem a občany elektronickou cestou. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volný čas Této oblasti město trvale věnuje svoji pozornost. Během letošní turistické sezóny se otevře pro návštěvníky věž kostela sv. Jakuba. Investičně náročným projektem bude realizace koupaliště Hulák část finančních prostředků je vyčleněna již v návrhu rozpočtu 2006 vedení Města hledá optimální způsob dalšího financování. Dalším velkým projektem jsou sjezdovky a rozvoj osady Libínské Sedlo. Město alespoň částečně zahájí revitalizaci Knížecího pivovaru na společensko sportovní centrum objekty, které vlastní soukromníci, budou pravděpodobně dokončeny. Vedle toho běží řada menších projektů, které by měly zatraktivnit naše únor 2006 Radniční list Strategický plán rozvoje do roku 2009: Kam kráčí město Prachatice? Uplynul rok od doby, kdy skončilo tříleté provizorium a kronika byla přestěhována do budovy městského úřadu. Umístění kroniky ve dvou místnostech budovy v Horní ulici č. p. 164 je velmi výhodné i pro práci kronikáře, který tak má mimo jiné úzký kontakt s městským úřadem. Pracoviště kronikáře bylo také vybaveno počítačem s připojením na internet, takže je možné využívat i e mail. Práce kronikáře představuje především sběr materiálů a jejich následné zpracování na roční zápis a dokumentační přílohy. Vlastní zápis má stálou osnovu. První část se týká Města Prachatice a Městského úřadu Prachatice a kromě toho, že podává přehled o jednání městské rady a městského zastupitelstva, zabývá se také hospodařením a rozvojem města a spolkovou činností. Druhá část zápisu je věnována školství, třetí pak průmyslu, živnostem, obchodu a službám, zdravotnictví a sociálním zařízením. Ve čtvrté části je uveden přehled kulturního života města koncerty, divadla, výstavy, slavnosti, činnost muzea a knihovny, ale také akce, týkající se ochrany kulturních památek. Pátá část je věnována kontaktům se město: audioprůvodci, označení památek, interaktivní informační tabule. Podpora a rozvoj podnikání Průmyslová zóna v Krumlovské ulici je v podstatě naplněna. Město v územním plánu umožňuje její další růst na soukromých pozemcích směrem k Chrobolům. I nadále budou představitelé města udržovat kontakt se všemi sférami podnikatelů. Bydlení Na začátku roku bude do užívání předána budova čp Město bude podporovat rozvoj individuální bytové výstavby Pod Cvrčkovem tím, že nabídne prodej pozemků v této lokalitě za podmínek přijatelných pro developery. V nabídce města jsou též pozemky vhodné pro bytovou výstavbu. Město, ale zatím nepočítá, že by se na výstavbě přímo podílelo. Prostředky chce naopak věnovat do další údržby bytových domů ve svém vlastnictví i jejich okolí. Na rekonstrukci Náměstí přátelství v roce 2005 by měly navázat další etapy regenerace sídliště na Šibeničním vrchu projekty jsou dokončeny, o dotace bude požádáno během ledna. Životní prostředí Intenzifikace čistírny odpadních vod a stavba skládky patřily mezi největší investice do této oblasti v minulých letech. Město má v úmyslu dále rozvíjet tříděný odpad a sběr nebezpečného odpadu, čeká nás realizace 3. etapy skládky, uvažuje se využití kompostovatelného odpadu a čistírenských kalů. Péče o zeleň a vhodné úpravy městských parků či hřbitova rovněž patří k prioritám města. Rozvoj vzdělání Vedle péče o základní a mateřské školy bude jednou z priorit řešení Městské knihovny, neboť zápůjčka čp. 43 na Velkém náměstí pro potřeby této instituce byla ze strany Národního muzea odmítnuta a město musí řešit technické problémy ve stávající budově, např. nevyhovující elektrické rozvody. V takto krátkém článku není možné postihnout celou šíři problematiky. Zájemci o další informace můžeme odkázat na webové stránky města, kde je strategický plán vyvěšen. Ing. Vladimír Hrabák Pracoviště kronikáře lze navštívit každé první pondělí v měsíci Každým rokem dostávají předškoláci o Vánocích od Ježíška tašku do školy, aby byli náležitě připraveni, ovšem velkým mezníkem bývá samotný zápis dětí do škol. Ve většině rodin panuje tréma na straně budoucích školáků a rodiče se shánějí po informacích, co vše je k takovému zápisu potřeba. V Prachaticích probíhá zápis dětí do základních škol ve stejné dny jako do Základní školy, Prachatice, Zlatá stezka 387 (dříve speciální škola) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě školského zákona musí zápis dětí do škol proběhnout mezi 15. lednem a 15. únorem. V letošním roce proběhne zápis dětí do škol v Prachaticích 10. února ( hodin) a 11. února ( hodin). Každá škola se snaží připravit zajímavý program, aby zaujala především budoucí prvňáčky a díky tomu se mohou i rodiče najednou ocitnout v pohádkové zahradě nebo na vodnických hrátkách. Rodiče mají právo zvolit pro žáka libovolnou základní školu. Přednostně jsou však přijímáni žáci dle příslušných spádových obvodů určených vyhláškou Města Prachatice, které byly stanoveny na základě vzdálenosti místa k jednotlivým školám. Jednotlivé třídy jsou naplňovány v souladu se školským zákonem a jeho prováděcího předpisu (vyhláškou o základních školách) v rozmezí zahraničím a šestá bezpečnostní situaci ve městě (Městská policie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor). Sedmá část zaznamenává jednotlivé sportovní aktivity a různé sportovní akce, soutěže a zajímavosti. V osmé části jsou popsány nejvýraznější výkyvy počasí a události a akce, související se životním prostředím. Devátá část obsahuje časově uspořádaný přehled různých událostí, týkajících se života ve městě a poslední část kalendárium vyzdvihuje několik událostí, pro město zvlášť významných. Od dubna minulého roku byly zavedeny hodiny pro veřejnost. V letošním roce bude možné navštívit pracoviště kronikáře každé první pondělí v měsíci, a to v době od 11 do 15 hodin. Jinak je možné kronikáře kontaktovat prostřednictvím odboru kultury, školství a cestovního ruchu městského úřadu (na telefonním čísle ). Bude vítán každý, kdo by mohl přispět do příloh kroniky jakýmkoli zajímavým materiálem, ať už ze současnosti, nebo z nedávné minulosti. K zaslání případného příspěvku je také možné využít ové adresy Mgr. Milada Fenclová, kronikářka Budoucí školáci půjdou letos k zápisu 10. a 11. února od 17 do 30 dětí na jednu třídu. Přijetí dítěte na školu probíhá na základě žádosti, kterou podávají jeho zákonní zástupci. Na základě této žádosti dochází ke správnímu řízení, ve kterém se rozhodne, zda bude dítě na školu přijato. Jestliže zákonný zástupce dítěte při zápisu požádá o odklad povinné školní docházky dítěte, je zahájeno správní řízení o doložení povinné školní docházky. V tomto případě ředitel školy vydává rozhodnutí o odkladu, nevydává rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ. Dítě se tedy nestává žákem školy. Právě tato agenda je podmíněna doložením vyjádření specializovaného pedagogického pracoviště a ošetřujícího lékaře. Vyřízení odkladu nezakládá nárok na přednostní přijetí do základní školy v příštím roce. Pro další školní rok musí dítě znovu k zápisu a ředitel školy vydává rozhodnutí o přijetí do ZŠ k 1. září daného roku. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Zákonný zástupce má však právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. Praktickou radu na závěr: k zápisu nezapomeňte doma rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu strana druhá

3 Tříkrálová sbírka v Prachaticích a okolí byla nejúspěšnější v historii Za Farní charitu Prachatice koledovalo 20 skupinek, a to nejen v Prachaticích, ale i v okolních obcích a městech. Dobří lidé jim do kasiček odevzdali ,50 korun. Tyto peníze byly poslány přes Českou spořitelnu na centrální účet spořitelny v Praze. Všem farním i městským charitám, tudíž i nám, se vrátí 65 % z vykoledované částky, to znamená přes 74 tisíc korun. Z nich korun dostane prachatický hospic, uvedla Kateřina Budišová, asistent Tříkrálové sbírky za Farní charitu Prachatice s tím, že za hospic koledovaly tři skupinky a vykoledovaly zhruba korun. Zbytek bude podle potřeb použit na Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a Dům sv. Petra v Prachaticích pro muže bez domova, dříve Emauzské domy. Muži v azylovém domě se tak mohou těšit na pracovní nářadí, např. na motorovou pilu, aby mohli pracovat v lese. Děkujeme všem dárcům, všem vedoucím skupinek a koledujícím dětem, podtrhla Kateřina Budišová. Lidé byli hodní. Nestalo se, že by nás někdo vyhodil z domu. Dokonce jedna paní byla tak nadšená z příchodu tří králů, že to vypadalo, že snad ani nebude spát, vylíčila Michaela Veselá. Text a foto Václav Malina Jedna se skupinek vyráží do terénu od kostela sv. Jakuba, kde se uskutečnilo tradiční požehnání koledníkům. PŘEDSTAVUJEME: Ředitelka Farní charity převzala po maminkách i bezdomovce Michaela Veselá ředitelka Farní charity Prachatice Datum a místo narození: 3. května 1975 v Prachaticích Rodinný stav: svobodná Vzdělání: ZŠ Zlatá stezka Prachatice (ukončena r. 1989), Střední odborné učiliště zemědělské Dub u Prachatic (výuční list v oboru chovatel hospodářských zvířat získala r. 1992, o dva roky později zde maturovala), v současné době studuje 4. ročník magisterského studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice (obor učitelství náboženství a etiky) Dosavadní kariéra: prodavačka u soukromé firmy ( ), poštovní doručovatelka České pošty ( ), organizační pracovník Společnosti pro poskytování psychosociální pomoci občanům ( ), programový sekretář YMCA Husinec ( ), od února 2005 ředitelka Farní charity Prachatice Koníčky: Žádný koníček, snad jen pes. Fakt prý na ně nezbývá čas. Poněkud jste se odchýlila od původně vystudovaného oboru, namísto zvířat se nyní staráte o lidi. Kde jste nabírala zkušenosti? Absolvovala jsem specializované kurzy a školení, například Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a práce s uživateli drog, kurzy první pomoci a další semináře, workshopy a stáže v oblasti prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti. Dobrou průpravou mi byla práce externího konzultanta Krizového centra a Linky důvěry. Co máte v rámci Farní charity Prachatice na starosti? V roce 2006 se jedná o dva velké projekty. Prvním je Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, kam mohou přicházet těhotné ženy či maminky s dětmi. Jedná se o azylový pobyt zhruba na půl roku. Slouží se tady 24 hodin denně, vždy je tady služba, kdyby se cokoli stalo. Dvě ženy, řekněme středního věku, jsou pro děti našich maminek babičkami, a pak tady pracují dvě sociální pracovnice, což jsou mladé absolventky prachatické VOŠky. V objektu bývalých kasáren máme kapacitu pět maminek, která je nyní naplněna a s ohledem na pořadník asi delší dobu bude, a to přesto, že díky Městu Prachatice v tomto roce zvýšíme kapacitu o dvě místnosti. V prostoru bývalého archivu najdou ubytování další dvě maminky. Druhým projektem je Dům sv. Petra pro muže bez domova, dříve Emauzský dům. To je projekt, který jsme k 1. lednu 2006 převzali od sdružení Emauzy ČR. Důvodů této změny a následného převzetí prachatického střediska od Emauzů ČR bylo více, včetně toho finančního, protože sdružení nedostalo státní dotaci. Navíc jim končila nájemní smlouva na objekty v Záblatí a v Prachaticích u kostela. Ohledně budovy ve Frantolech pokračují jednání, tam nájem trvá až do roku 2029, teď jednání postoupila a věřím, že se Emauzy budou chtít s vlastníkem objektu domluvit o ukončení nájemní smlouvy. Pak se uvidí, co bude dál. Emauzy se z financování provozu tří objektů neviděly, vy si na něj troufáte? Jsem přesvědčená, že tento projekt může pokračovat. Samozřejmě peníze nám budou scházet zejména v tomto roce, který bude překlenovací. Příští rok bychom rádi požádali o dotace i v rámci Evropské unie. Kolik vás konkrétně stojí financování zmíněných projektů? Co se provozu týče, tak každý jeden a čtvrt milionu ročně, to znamená sehnat dohromady 2,5 milionu na rok. Od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR máme přislíbené dotace na rok 2006, ale jak jsem zmínila, pouze na projekt maminek s dětmi. Na ten druhý jsme nestačili zažádat právě proto, že jsme jej přebírali pozdě. Čekáme na vyjádření odboru ministerstva, který se zabývá evropskými strukturálními fondy, ohledně žádosti právě na azyl pro muže bez domova. Významnou měrou nám do rozpočtu přispívá Město Prachatice, protože hradí veškeré energie v domě pro maminky s dětmi. Pokud je to možné, snaží se přispět i granty či dalšími příspěvky. Od krajského úřadu letos nedostaneme ani korunu, protože nevyhlásil žádný grantový program pro lidi bez domova, pro lidi v nouzi. Vstoupili jsme do jednání s Úřadem práce Prachatice, který nám vychází hodně vstříc. Je pro nás velmi důležité, že jednak naši klienti prostřednictvím tzv. cíleného programu můžou být zaměstnáváni i u jiných firem a úřad práce dotuje jejich platy, a také, že se nám snad podaří získat dotaci na platy našich zaměstnanců, kteří se o klienty starají, což by pro nás bylo další velkou pomocí. Výrazně nám pomůže částka, která nám přijde na účet z adventního koncertu České televize, který se konal 18. prosince Kolik dostanete díky adventním koncertům peněz a na co je využijete? Konečnou částku se teprve dozvíme, protože ještě docházejí platby na účet České televize. Pak se celková suma bude přerozdělovat, ale odhaduji, že to bude tři čtvrtě milionu korun. Lidé byli štědří, stejně jako v případě Tříkrálové sbírky, za což jim děkujeme. Za peníze získané z adventních koncertů České televize upravíme společnou koupelnu v Charitním domě sv. Dominika Savia a vybavíme jej nábytkem, který bude maminkám lépe vyhovovat než ten stávající, v mnohém již vysloužilý. Spočítala jsem, že by nám mělo zbýt i na auto, kterým v současné době nedisponujeme. Dopravovat maminky s kočárky s miminkem, dále třeba s tříletým chlapečkem a čtyřmi plnými taškami z autobusového či vlakového nádraží je docela šílenost. Slyšel jsem několik obdivných reakcí na přímý přenos z adventního koncertu, během kterého jste s úsměvem a souvisle dokázala mluvit před televizními kamerami. Kde jste nabyla této dovednosti? To byl asi zázrak, protože celé dva dny, kdy jsme vstupy zkoušeli, jsem se zakoktávala a nemluvila vůbec souvisle. Byla jsem hrozně nervózní, na zkouškách to bylo opravdu divoké. Pan Kačer ze mne šílel, stejně tak pan režisér, ale byli trpěliví. Pan Kačer je improvizátor, má letité zkušenosti a hodně mi pomohl. Jenže při přímém přenosu byl po hektickém dnu hrozně unavený a těsně před vysíláním odpočíval. V přímém přenosu se ptal i na věci, které mě zaskočily, ale povinnost mě nutila odpovědět i na ně. Některé vstupy pletl, a tak jsem dostala mnohem víc prostoru než moje kolegyně z Azylového domu ve Veselíčku. Ta byla paradoxně daleko víc nervózní v přímém přenosu než při zkouškách. Role jsme si tak dokonale obrátily. Mnozí si možná řeknou, že se staráte o lidi, kteří se jen flákají Tak to není. Všichni muži, ubytovaní v Domě sv. Petra, se musí zapojit do pracovních činností, ať u podniků, které si je sjednávají na práci, nebo musí uklízet, někteří vaří, opravují dům, aby byl udržovaný. Klienti jsou schopni nám platit z různých sociálních dávek i z tohoto, co si vydělají. Muži platí 70 korun za ubytování a 40 korun za stravu denně. Ženy v Charitním domově sv. Dominika Savia měsíčně zhruba tři tisíce. Vyptával se Václav Malina strana třetí únor 2006

4 Průmyslová zóna Prachatice: zbývá necelý hektar volné plochy Loni poměrně úspěšně pokračoval proces dalšího obsazování doposud volných zainventovaných pozemků v Průmyslové zóně u Krumlovské ulice. Na základě častých dotazů ze strany občanů města uvádíme aktuální stav podnikatelských aktivit v této lokalitě: Obsazenost P. č. Výměra (m 2 ) Provoz, termín, Výrobní program zahájení stavby M Technika s. r. o., Průmyslová II/917, Prachatice 1269/ v provozu návěsy nákladních automobilů M Technika s. r. o., Průmyslová II/917, Prachatice 1269/ návěsy nákladních automobilů M Technika s. r. o., Průmyslová II/917, Prachatice 1269/ návěsy nákladních automobilů Antonín Růžička, Jar. Růžičková, Petr Růžička, 1269/ v provozu výroba a renovace nástrojů Větrná 872, Prachatice Petr Vojta, Budovatelská 1054, Prachatice 1269/ v provozu vratové systémy Karel Pojsl, Budovatelská 1084, Prachatice 1269/ dřevěné prvky pro byty a rodinné domy Josef Kovačík, Družstevní 265, Prachatice 1269/ v provozu výrobky z kovu, klempířské prvky Veta Security Systems v. o. s., Slámova 9, Prachatice 1266/ zabezp. zařízení, kamerové systémy InTiCom Systems Tschechien s. r. o., Hroznová 49/13, Č. Budějovice 1269/ zahájeno elektronické komponenty 1269/36 WEP Werbemittel s. r. o., Nebahovská 68, Prachatice 1266/ projednání záměru papírové výrobky, reklamní předměty ZM Z uvedených údajů vyplývá, že z celkové výměry 10,2 hektaru (ha), ze které komunikační a obslužný systém zabírá 0,7 ha, je investory celkem obsazeno 8,6 ha průmyslové zóny. K dispozici pro další zájemce, kteří splní příslušné klasifikační požadavky na stanovená odvětví zpracovatelského průmyslu a využití území, zbývá cca 0,9 ha, což je necelých 10 % plochy průmyslové zóny. V této souvislosti je vhodné zmínit i další podnikatelský záměr na pozemcích přiléhajících k průmyslové zóně směrem na Český Krumlov. Svojí provozovnu zde má v úmyslu vybudovat obchodní společnost Baierl & Demmelhuber Paristav, předmětem jejíž činnosti je především zajišťování řemeslných prací zaměřených na oblast výstavby a vnitřního vybavení budov. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu se dozvěděli o projektech V současné době jsou všechny tři deskové obrysové obrazy z Písecké brány, které poškodil dosud stále neznámý žhář v létě 2005, v ateliérech restaurátorů Tomáše Skořepy a Jiřího Maška v Praze. Začátkem letošního roku proběhl v Praze kontrolní den za účasti zástupců Města Prachatice, restaurátorů a odborného pracovníka Národního památkového ústavu Mgr. Martina Gažiho z územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Na nejvíce poškozených obrazech Krista a Máří Magdalény byly odstraněny spečený lak a barevné vrstvy, odebrány a zpracovány nábrusy barevných vrstev a povrchových úprav. Nejméně poškozený obraz Marie byl očištěn od sazí a popela. Co se týče inkarnátu figury Krista, přítomní se shodli, že na horní části v místech, kde došlo žárem ke spečení laků a barev, budou po odstranění této vrstvy na poškozených místech provedeny retuše. V dolní části bude na zafixované zbytky původních povrchových úprav nanesena separační vrstva a bude provedena rekonstrukce malby. Při konečné úpravě bude povrch sjednocen lakem. Také letos se uskutečnilo setkání s podnikateli v cestovním ruchu v našem okrese. Bývá obvyklé, že se jej účastní významní zástupci, kteří se v regionu věnují cestovnímu ruchu a informují podnikatele o svých záměrech či rekapitulují projekty realizované v posledním období. V letoším roce přijali pozvání zástupci Jihočeské hospodářské komory, za Správu Národního parku Šumava přijali pozvání náměstek ředitele Ing. Vladimír Silovský a Mgr. Josef Štemberk. Poprvé byl představen nově vzniklý turistický region jeho představitelkou Kateřinou Vláškovou. Představitelé Města Prachatice informovali o nových projektech a investičních akcích, které se budou v letošním roce realizovat. Mluvilo se např. o zvukovém informačním systému, novém koupališti v místě Hulů rybníka, sjezdovce na Libíně, zpřístupnění věže kostela sv. Jakuba pro turisty či edičních záměrech města. V minulém roce začal fungovat nový systém informování podnikatelů skrze e mailovou poštu na začátku každého kalendářního měsíce prostřednictvím odboru kultury, školství a cestovního ruchu. Na závěr se v diskuzi podnikatelé mohli zeptat na věci, kterými se zabývají, či podávat náměty. Mgr. Růžena Štemberková Restaurátorské práce na deskových obrazech z Písecké brány pokročily Po celoplošném odstranění spečených vrstev na deskovém obrysovém obrazu Máří Magdalény bylo zjištěno, že se naštěstí původní barokní malba zachovala vcelku v dobře čitelných fragmentech a lze jí využít při celkové rekonstrukci tohoto obrazu. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že původní malba bude zdokumentována a popsána v restaurátorské zprávě a vlastní rekonstrukce obrazu Máří Magdalény bude provedena podle mladší přemalby, která byla restaurována v letech 2003 až 2004 a je podložena kvalitními archivními materiály. Rekonstrukce malby bude provedena na zafixovaném a separovaném torzu barokní malby. Důvodem pro rekonstrukci mladší přemalby obrazu Máří Magdalény je její přiblížení dochovaným a prezentovaným přemalbám na ostatních dvou obrazech. Prachatičtí občané se mohou těšit, že letos o Velikonocích budou deskové obrysové obrazy Krista, Marie a Máří Magdalény zpět na svém místě v Písecké bráně. Jan Křiváček, odbor investic MěÚ Nadační fond města už přidělil půl milionu korun Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky vstupuje v únoru letošního roku do osmého roku svého trvání. Za dobu své existence získal více než 700 tisíc korun a do konce minulého roku přidělil zhruba půl milionu korun na obnovu památek. Správní rada fondu při jeho založení stanovila, že bude podporovat opravu drobných památek, které nejsou zapsané a proto se na ně nesnadno získávají finanční prostředky. Jako první vybrala kapli sv. Filipa Neri (Patriarchu). Nejvýraznějším a nejtrvalejším zdrojem příjmů fondu je ples Města Prachatic. Myšlenka na jeho pořádání a užití výtěžku na obnovu památek vzešla z nadačního fondu. Šestičlennou správní radu fondu volí zastupitelstvo. V současné době pracuje ve složení: Mgr. Pavel Fencl předseda správní rady, MUDr. Jan Antonín Mager, Mgr. Václav Kuneš, Dr. František Kubů, Miroslav Bojanovský a Ing. František Štěrba. Posledně jmenovaný je nováčkem, který na konci minulého roku nahradil dlouholetého člena správní rady Dalibora Runda. Daliboru Rundovi vyslovilo zastupitelstvo města Prachatic poděkování za jeho dlouholetou a přínosnou práci ve fondu. Na příštím zasedání správní rady fondu mu starosta města a předseda správní rady předají pamětní list s poděkováním. Ing. V. Hrabák, tajemník fondu Kulturu v Prachaticích bude mít pod palcem nový ředitel Tomáš Novák Sestavování kulturních programů, podpora cestovního ruchu nebo vybavenost informačního centra budou hlavní náplní nového ředitele Kulturních a informačních služeb města Prachatice. Z důvodu odchodu současné ředitelky, paní Aleny Vandlíčkové, na jaře do důchodu, jsme vyhlásili výběrové řízení na tento post. Přihlásilo se celkem osm uchazečů, z nichž stanovená komise vybrala tři kandidáty, kteří postoupili do užšího kola výběru. Nebylo to jednoduché rozhodování, protože síly byly hodně vyrovnané. Nakonec jsme ale jednohlasně schválili pana Tomáše Nováka, komentoval rozhodnutí radních starosta Jan Bauer. Nový ředitel, který vystřídá svou předchůdkyni téměř po 20 letech, nastoupí do funkce v březnu tohoto roku. (epo) únor 2006 strana čtvrtá

5 Kdo čemu šéfuje? Jaké je na něj spojení? Pro usnadnění orientace občanů města uvádíme základní informace o struktuře a základních kompetencích odborů městského úřadu a městem zřizovaných příspěvkových organizacích a obchodních společností, včetně zodpovědných vedoucích pracovníků a příslušných kontaktů. Podrobnější informace jsou k dispozici na www stránkách města. Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3 Tajemník MěÚ Ing. Karel Pašek tel , e mail statutární orgán zaměstnavatele vůči zaměstnancům městského úřadu zajištění plnění úkolů uložených radou a zastupitelstvem města zajišťování výkonu přenesené působnosti poradní hlas na zasedání zastupitelstva a rady města Odbor kanceláře starosty Ing. Hana Princová tel , e mail vedení sekretariátu starosty, místostarostů centrální evidence právních předpisů města a smluv styk se sdělovacími prostředky centrální evidence vyřizování stížností a petic vedení personální agendy MěÚ úkoly na úseku požární ochrany vedení agendy krizového řízení vedení agendy utajovaných skutečností Odbor vnitřních věcí Bc. Zdeněk Filip tel , e mail agenda občanských průkazů a cestovních pasů matriční agenda, vidimace a legalizace agenda ztrát a nálezů organizace voleb přestupková agenda správa budov skartační a archivační řízení podatelna MěÚ Odbor finanční Ing. Martin Malý tel , e mail zpracování rozpočtů, rozborů hospodaření vedení účetnictví města správa místních poplatků agenda výherních hracích automatů, tombol, loterií evidence majetku města smluvní zabezpečení nájmů budov a nebytových prostor Odbor kultury, školství a cestovního ruchu Mgr.Růžena Štemberková tel , e mail výkon státní správy na úseku školství metodické řízení KIS a knihovny organizace kulturních a společenských akcí cestovní ruch zahraniční vztahy města propagace města, propagační materiály Odbor investic Bc. Jaromír Markytán tel , e mail smluvní zajištění akcí města příprava výběrových řízení zajištění povinnosti investora na stavbách města příprava podkladů pro zadávání projektů Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Ing. Vladimír Hrabák tel , e mail regionální rozvoj města Prachatice výkon státní správy na úseku památek a jejich údržba zpracování a realizace strategického plánu města zpracování žádostí o granty výkon stavebně správního úřadu, státního stavebního dozoru Odbor sociálních věcí Jaroslava Hauptmanová tel , e mail sociálně právní ochrana dětí výkon funkce kurátora pro mládež dávky sociální péče rodinám s dětmi poskytování dávek zdravotně postiženým občanům metodické řízení pečovatelské služby města výkon opatrovnictví nezletilých dětí náhradní rodinná péče strana pátá únor 2006 Odbor životního prostředí MVDr. Marie Peřinková tel , e mail vodohospodářské záležitosti výkon veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací ochrana přírody a krajiny výkon státní správy na úseku myslivosti vydávání loveckých a rybářských lístků odpadové hospodářství, povolování kácení dřevin, ukládání náhradní výsadby Odbor živnostenský Ilja Pinter tel , e mail vydávání živnostenských oprávnění pro všechny druhy činností kontrolní činnost dodržování živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních Odbor komunálních služeb a dopravy Bc. Ivana Jeřábková tel , e mail správa a údržba majetku města správa a údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství správa a údržba veřejného osvětlení bytové hospodářství silniční správní úřad státní správa na úseku taxislužby registr vozidel registr řidičských průkazů Městská policie Ing. Ivo Novotný (organizační složka Města Prachatice) tel , tísňové volání tel. 156, e mail Příspěvkové organizace Města Prachatice Základní škola Prachatice, Národní 1018 Ředitelka: Mgr. Hana Bolková Tel , e mail zsnar Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Ředitelka: Mgr. Hana Weissová Tel , e mail Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Kristina Kratochvílová Tel , e mail Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223 Ředitelka: Marie Přibíková Tel , e mail Kulturní a informační služby Města Prachatice Ředitelka: Alena Vandlíčková (od Tomáš Novák) Tel , e mail Městská knihovna Prachatice Ředitelka: Mgr. Hana Mrázová Tel , e mail pt.cz Obchodní společnosti Města Prachatice Technické služby Města Prachatice, s. r. o. Prachatice, Krumlovská 749 Jednatel: Ing. Rostislav Eichler Tel , e mail Tepelné hospodářství Města Prachatice, s. r. o. Prachatice, Nádražní 52 Jednatel: Ing. Vladislav Zoch Tel , e mail th Městská správa domů a bytů, s. r. o. Prachatice, Za Baštou 394 Jednatel: Ing. Jiří Vejvoda Tel , e mail Městské lesy Prachatice, s. r. o. Prachatice, Kasárenská 11 Jednatel: Ing. František Štěrba Tel , e mail Sportovní zařízení Města Prachatice, s. r. o. Prachatice, U Stadionu 261 Jednatel: Mgr. Jaroslav Černý Tel , e mail

6 únor 2006 Radniční list ZŠ Vodňanská zúročila zkušenosti také v přípravě příručky Jako jeden z prvních projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů je v oblasti školství tzv. Pilot Z, který pokrývá navýšení hodinové dotace jazyků a informačních a komunikačních technologií na 2. stupni na 16 pilotních školách v ČR. Tyto školy vyučují v celém rozsahu podle svých školních vzdělávacích programů. ZŠ Prachatice, Vodňanská pracuje v tomto projektu a pokračuje ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Výzkumným ústavem pedagogickým Praha též při tvorbě podpůrných metodických materiálů pro ostatní školy, které by měly podle nových programů vyučovat od školního roku 2007/08. Prachatyce, Prachatíče, Prachatyze Tak podobně bylo v různých částech Evropy slyšet jméno našeho města při prezentacích školy ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 a jejího zřizovatele v uplynulém kalendářním roce Celoročně probíhala spolupráce žáků a učitelů s dvěma bavorskými školami. K nejvýznamnějším akcím roku patřil projekt k 200. výročí narození A. Stiftera pořádaný ještě ve spolupráci s hornorakouskou školou v Aigen Schläglu a oslava 80. výročí otevření naší školní budovy, které se dále zúčastnili také kolegové z chorvatské školy v Pule. Jinou část Německa, tentokrát Dolní Sasko, nám přiblížilo vedení školy při březnové reciproční návštěvě školy v Gehrdenu nedaleko Hannoveru. Výsledkem jednání byl společný česko-německý tábor dětí na Lipně. Do třetice opět Německo, Severní Vestfálsko, historické město Cáchy (Aachen). Prestižní studijní cesty pro vedoucí pracovníky ve školství v programu Arion se zúčastnila zástupkyně ředitelky školy. Projekt s multikulturní tematikou byl řešen nejen ve školách na území SRN, ale dovolil nahlédnout do školních zařízení v místním trojúhelníku, tzn. též v Holandsku a Belgii. Pracovní skupinu tvořili kromě vedoucích pracovníků škol pracovníci ministerstev a inspektorátů z dalších devíti Zkušenosti školy jsou využity v Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV, který byl vydán v létě 2005, a v připravované Příručce příkladů dobré praxe, která bude zpracována do června 2006 a pro kterou byl metodický materiál vybrán v loňském školním roce Nejde jen o patnáctileté zkušenosti z projektového vyučování v jednotlivých předmětech, z celoškolních i mezinárodních projektů, ale i o informační systém školy, rozhlasové a televizní vysílání, různé formy spolupráce a partnerství a celou oblast autoevaluace včetně nových přístupů k hodnocení žáků. Oba materiály pomohou ostatním školám naplnit zákonnou změnu ve školství. Mgr. Hana Weissová, ředitelka ZŠ Vodňanská Aktivity školy navazují na otevřenost města k evropským partnerstvím Prvním letošním maturitním plesem v Prachaticích byl ples oktávy gymnázia. Maturanti obohatili svůj nástup benátskými maskami, které zdobily sál, ale také tváře studentů. Než se každý vydal ke stužkování, sundal během jeho charakteristiky masku, čímž odhalil své pravé já. (mah), foto Vladimír Hrabák Slovo demokracie bylo a je u nás v posledních letech skloňováno ve všech pádech. Škoda jen, že jeho pravý význam je tak málo naplňován v praktickém životě. Možná by se hodilo, abych zde napsala jeho definici, ale to v tuto chvíli nemám v úmyslu. Čtenář, který o tom chce přemýšlet, tomuto slovu buď rozumí, je tzv. v obraze, a nebo bude hledat ve významovém slovníku. Jsem přesvědčena, že demokracie není něco, co lze praktikovat ze dne na den, tedy tak, že po čtyřiceti letech bytí v totalitě se budeme všichni umět chovat demokraticky, ale že se to musíme všichni učit. Jestli jsou házení špíny, obviňování, mluvení jeden přes druhého a podobné praktiky, neschopnost zdravého sebehodnocení a slepota k nastavovaným zrcadlům považovány za demokratické, pak já říkám NE. A tak sbírám zkušenosti, třídím, ujasňuji, učím se, zjišťuji, že to není jednoduché, ale když se chce, jde všechno. Dokonce i přesvědčit svůj mozek, že všechno začíná ve mně. Učím se aktivně naslouchat, osvojuji si pravidla komunikace, přemýšlím, co mi sdělují nastavovaná zrcadla, učím se zdravě hodnotit svou práci a své jednání, asertivně přijímat hodnocení od ostatních a stejně tak vyjadřovat svůj názor, argumentovat a hledat kompromisy. Učím se a své poznatky a zkušenosti předávám svým svěřeným dětem. Díky tomu jsem dospěla k přesvědčení, že zodpovědnost člověka, po které se tolik volá, je nutno budovat od nejútlejšího věku (asi nic nového pod sluncem, ale zkušenost je nepřenosná). Jednou z možných cest se mi staly pohovory států Evropy SRN, Španělska, Anglie, Estonska, Finska, Turecka, SR, Rakouska, Kypru. Místní prezentace našeho školního programu a aktivit školy a jejího zřizovatele kolegy zaujala a byla nám nabídnuta spolupráce s evropskými školami v programu Comenius s tématem zabývajícím se hlouběji multikulturní výchovou, xenofobií a rasismem. To jsou okruhy, se kterými jsou v českém školství jen mizivé zkušenosti, přestože jsou dle nové legislativy povinnou součástí vzdělávacích programů. Spolupráci se zahraničím vítáme, předpokládáme obohacení o nové zkušenosti. Přípravná schůzka pro tento tříletý projekt proběhla v prosinci na řeckém ostrově Kréta za spolupráce škol Řecka, Kypru, SRN, Dánska a SR. Kromě pracovních jednání všechny tyto akce doprovázela významná oficiální přijetí na magistrátech měst a školských úřadech. Všechny tyto mezinárodní aktivity školy přirozeně navazují na otevřenost našeho města směrem k evropským partnerstvím. Zřizovatel školy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu i zástupci rodičů jsou velkou oporou školy při těchto náročných setkáních. Hlavní finanční zdroje pocházejí z vypracovaných žádostí projektů Fondu česko-německé budoucnosti (podpora států ČR a SRN), Interreg III a Socrates (fondy EU). Mgr. Dana Pavličíková Poděkování zaslouží i kuchařky V závěru loňského roku se podařilo Mgr. Libuši Tesařové zajistit divadelní představení lektorů anglického jazyka, kteří přispívají svým počinem k doplnění výuky angličtiny. Skupina se jmenuje The Bear Educational Theatre (www.bearproject.cz). Dopolední výuku jsme doplnili programem, který se vázal k anglicky hovořícím regionům světa. Zdatně pomohla naše bývalá studentka Mgr. Lucie Matějíková prezentací cesty za poznáním života v USA a Austrálii, samozřejmě v angličtině. Mimo jiné absolvovala postgraduální studium na právnické fakultě Universitat Passau (Master of Laws., LL. M.) a základy znalosti anglického a německého jazyka získala právě během studia v Prachaticích. Vstříc nám vyšla i kuchyně internátu VOŠS a SPgŠ. Kuchařky nám připravily podle originálního receptu typické anglické jídlo Fish and Chips. Díky všem jmenovaným. T. Přívozníková, Gymnázium Prachatice Šárka obhájila triatlonový titul Šárka Grabmüllerová se po vydařeném víkendu vrátila v pondělí 23. ledna do ZŠ Vodňanská, kde učí, hned se dvěma tituly vyhrála závod rakouského poháru a obhájila post mistryně republiky v zimním triatlonu. Své soupeřky nechala v Novém Městě na Moravě daleko za sebou zejména díky povedené jízdě na kole. V cíli měla náskok bezmála tři a půl minuty. Její suverénní výkon by stačil na 15. místo v kategorii mužů. (vam) První vlaštovky na Stezce ukázaly cestu k pochopení demokracie s rodiči o prospěchu a chování jejich dětí. Protože beru jak rodiče, tak i děti jako rovnocenné partnery, pozvala jsem v loňském roce, kdy jsme byli druháci, k rozhovoru i děti. Přišlo jich s rodiči jen několik, jako první vlaštovky. Letos už přišly téměř všechny. Předem si promýšlely, co se jim v tomto pololetí dařilo, co méně, co by chtěly vylepšit, co pro to můžou udělat ony samy, co já jako učitelka, co rodiče. Navrhovaly si známky, jak to vidí ony a pak jsme tyto návrhy konfrontovali s reálnými výsledky jejich přípravy na vyučování, samotné práce, ale i chování. Vyjadřovali se též rodiče, prostor byl samozřejmě i k hodnocení, návrhům či připomínkám k mé práci a společně jsme dospěli k výslednému závěru. Co z toho? Děti se učí sebehodnocení, přijímat hodnocení druhých, vyjadřovat svůj názor, zásadám slušné komunikace, buduje se jejich zdravé sebevědomí apod. Předchází se nedorozuměním způsobeným zkreslenou zprostředkovanou informací. Pro mnohé rodiče je tento způsob komunikace s dítětem neznámý a mají tak možnost jej zkusit praktikovat společně doma, ale i mimo domov a svou rodinu. Pro mě jsou to též cenné zkušenosti, z nich pak vycházím dále ve své práci i v osobním životě. A to jsou, myslím, první krůčky k demokracii. Možná si někdo řekne, no a co, to já už dávno dělám. Skvěle. Jen k tomu dospěl dříve. Já věřím, že nás bude stále více. Mgr. D. Koubová, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka strana šestá

7 Jubilea v únoru let a více Důrová Marie Pešková Anna Sahula Josef Vávrová Marie Kouřilová Marie Broszová Albína Havelka Jan Melichar Jan Šufčák Josef Šustr Oldřich Gajdoš Gejza Záhorka Josef Mrázová Libuše Čtverák Miroslav Bošková Růžena Kopfová Blažena Liška František Karvánková Ilga Marcínová Božena Holasová Jindřiška Tošovský Miroslav Hejlík Miroslav Marek Robert Hegyiová Anežka Jansa Josef Popelárová Růžena Chatrná Růžena Osvaldová Růžena Berčuková Růžena Trublová Marie Poskočilová Marie Starý Bohumil Mach František Pojsl Josef Kubiš Václav Jiroušek Jan Švácha Jan Králová Věra Šulanová Anna Lachová Jiřina Doulová Marie Binder Roman Kůtová Růžena Vyskočilová Růžena Šimková Růžena Král Václav Frnka Vincentin Děti narozené v prachatické nemocnici v prosinci 2005 Lucie Slišková Veronika Pauleová Jubilantům gratulujeme! Zdeněk Tůma Antonín Muchl * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Dobrá zpráva 9. ledna :16 Právě zasychá inkoust na podepsané smlouvě se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Mnohokrát děkuji všem, kteří nám na této trnité cestě pomáhali. Robert Huneš, Hospic sv. Jana N. Neumanna Klikněte si ZŠ Prachatice, Zlatá stezka Zajímavosti o práci ve škole najdete na /stezka. Těšíme se na Vaši návštěvu i podnětné připomínky. Krizové a kontaktní centrum U Stadionu 397, Prachatice tel.: Katolická církev /farnost Ekoporadna CEV Dřípatka tel.: nebo Bezplatně. Každé pondělí a čtvrtek od do hodin. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Pozvánka na zastupitelstvo Další zasedání Zastupitelstva města Prachatice se koná 3. dubna 2006 od 13 hodin v Radničním sále na Velkém náměstí. (kap) Posluchači Akademie budou hledat národní identitu Pořadatelé i lektoři zvou stálé i nové posluchače na další ročník Akademie třetího věku při Středisku sociální pomoci a služeb v Prachaticích. V letošním roce cyklus nese název Hledání národní identity. Partnery této formy vzdělávání jsou Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice a Městská knihovna Prachatice. Termíny, obsahové zaměření lekcí a lektorské zabezpečení: Hledání sebe sama úvodní přednáška, PhDr. Vladislava Šídlová (VOŠS) Národní (etnická) identita, PhDr. Jana Břendová (VOŠS) Umění bez hranic 1 O hledání identity prostřednictvím literatury, (lektorsky zabezpečuje Městská knihovna) Umění bez hranic 2 Projevy národní identity ve výtvarném umění, Mgr. Ivana Blažková (VOŠS a SPgŠ) Umění bez hranic 3 Úloha hudby v procesu hledání národní identity, Mgr. Jitka Hermanová (VOŠS a SPgŠ) Studenti seniorům závěr cyklu připravený z příspěvků studentů od vedením PhDr. Jany Břendové Akademii 2006 završí slavnostní předání certifikátů účastníkům cyklu a vystoupení skupiny CINK. Místem konání bude v uvedených termínech Radniční sál vždy od hodin. PhDr. Vladislava Šídlová Mezigenerační spolupráce zafungovala také u počítačů Pokud byste v posledních týdnech zavítali některé úterní odpoledne na Vyšší odbornou školu sociální a Střední pedagogickou školu v Prachaticích, určitě byste u počítačových monitorů mohli potkat i skupinku seniorů, kteří zde absolvovali v pořadí druhý kurz výcviku práce na počítačích. Pokračovací lekce pro zvládnutí základů práce s počítačem pořádalo prachatické Středisko sociální pomoci a služeb, spolupořadatelem byla Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice, místní pracoviště Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje a návazně i Městská knihovna v Prachaticích. Výuka probíhala pod vedením lektora Mgr. Luboše Šimka, vyučujícího školy, kterému asistoval Miroslav Hyrman, student Gymnázia Vimperk, aktivista Dobrovolnického centra při zdejší VOŠS. Bylo zajímavé sledovat, že počítač se všemi svými taji dokáže tak zaujmout rozmanité věkové kategorie. Setkaly se tady (dlužno dodat, že úspěšně) tři generace: příslušníci starší generace jako žáci, lektor jako zástupce střední generace a Mirek jako reprezentant generace mladší. Zdá se, že sázka na mezigenerační solidaritu se i tentokrát vyplatila! PhDr. Vladislava Šídlová, koordinátorka projektu Někteří méďové stále čekají na své majitele Vrátím se krátce do adventního času na sklonku minulého roku. Prachatické muzeum spolu s Klubem panenek pořádalo výstavu Usměvavý svět medvídků. Aby byla výstava pestřejší, vyzvali jsme občany Prachatic a okolí, aby nám na výstavu zapůjčili své plyšové bručounky. Čekal nás veliký ohlas, sešlo se nám kolem 120 méďů, a to už je pěkná hromádka. Na výstavě jim tedy byla přidělena samostatná místnost. Zjistili jsme, že plyšový medvídek, kterého měl doma snad každý z nás, je hračka, ke které chovají její majitelé silná citová pouta. (Někteří jedinci pro ně tesknili a po dobu výstavy se na ně dotazovali, jak se jim daří, jestli nezlobí, zda se jim nestýská apod. VÁŽNĚ!) Výstavu shlédly téměř dva tisíce návštěvníků. Pro ty nejmenší jsme měli připravený papír a pastelky, aby se mohli zúčastnit soutěže O nejkrásnějšího medvídka. Po skončení výstavy jsme vybrali dvacet nejhezčích a na ty čekaly pěkné ceny. Prachatické muzeum děkuje všem majitelům medvídků, kteří se nebáli nám je svěřit, všem dětem a jejich vyučujícím za účast ve výtvarné soutěži a v neposlední řadě sponzorům, kteří do soutěže věnovali krásné ceny. Stále nám tu bručí nějací méďové, na které jejich majitelé zapomněli. Přijďte si pro ně (vchod z Neumannovy ulice č. 13, od 8 do 15 hodin), zvoňte! Věra Škopková, Prachatické muzeum Město vyzývá: Fotografové, prohledejte své archivy Město Prachatice se rozhodlo zlepšit situaci v nabídce pohlednic města a připravuje vydání sady jednozáběrových pohlednic. Proto se obrací na všechny, jejichž zálibou je fotografování, s výzvou k zaslání zdařilých záběrů Prachatic pořízených klasickým či digitálním fotoaparátem v maximálním počtu 10 kusů od jednoho fotografa. Vítány budou především nové pohledy na město či jeho místní části (osady). Také snímky zachycující nevšední atmosféru v jednotlivých ročních obdobích, záběry výstižně charakterizující městské slavnosti a další události v životě města. Fotografie mohou být svým pojetím dokumentární i emotivní. Nové pohlednice budou vydány k zahájení hlavní turistické sezony v Prachaticích. Termín zasílání snímků: do 31. března 2006 na adresu pro zasílání snímků: Město Prachatice odbor kultury, školství a cestovního ruchu s označením POHLEDNICE v levém dolním rohu obálky. Podmínkou účasti není trvalé bydliště autora či autorky v Prachaticích. Technické podmínky snímků: přijímají se snímky barevné i černobílé u pozitivů formát nejlépe cm digitální snímky na CD s rozlišením pro tisk 300 DPI na výstupní formát mm Výběr zaslaných snímků: do 30. dubna 2006.Autoři vybraných snímků budou honorováni, zaslané snímky budou po vyhodnocení autorům vráceny. Výstava vybraných zvětšenin bude otevřena v květnu (ruš) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník VIII., číslo 2, uzávěrka 15. ledna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA, s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá únor 2006

8 Kulturní a společenský servis na únor 2006 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: po p so ne Prodejní galerie stálá expozice Obrazy a grafika: J. Sahula, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, Vl. Šavel jr., B. Mánková, J. Skořepa, P. Horák, D. Strnadová, F. Gajerová, K. Oberthor, Z. Popelková Oberthorová, M. Petřík, V. Komárek, J. Kábrt, J. Milota, V. Stuchelová, J. Martínek, J. Synek, F. Machač, A. Šlapáková Keramika: J. Pošva, M. Špaček, Vl. Lačná Zborníková SKLEPY STARÉ RADNICE (19.30) Jaroslav Hutka Hostem druhého večera Hudebních sklepů 2006 je hudebník, kytarista Jaroslav Hutka. Písničkářská legenda, prozaik, básník a vystudovaný grafik. Jako folkový písničkář proslul úpravami lidových písniček a jejich interpretací s kytarou a hromadným zpěvem publika. Vstupné 80 Kč. MĚSTSKÉ DIVADLO (14.00) O čarodějné krčmě Hudební pohádka plná písniček pro rodiče s dětmi v podání pražského divadélka Androméda. Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi? Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín, kterým jde jenom o peníze? Nebo to dokáže drvoštěp Kuba, který má Lesněnku doopravdy rád? Vstupné 30 Kč (19.00) Tunisko perla severní afriky Beseda s promítáním diapozitivů. Lektor: Miloslav Martan. Pořádáno ve spolupráci s agenturou Oceán a Prachatickým muzeem. Vstupné dobrovolné (20.00) Sportovec roku Slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce a nejlepší sportovní kolektiv. Pořádá redakce deníku Listy Prachaticka (19.30) Je to ve hvězdách Zábavná talkshow plná písniček, vtipů, historek a humorných astrologických předpovědí a charakteristik jednotlivých znamení zvěrokruhu. Náhradní představení za zrušený program z 8. prosince Účinkují: Marek Dobrodinský herec, moderátor a zpěvák, Petr Messany astrolog, Veronika Voralová herečka, zpěvačka. Vstupné 150 Kč. Informace: Městské divadlo, tel Předprodej v městském divadle: út, st, čt Předprodej v Infocentru: po pá Připravujeme na březen Divadelní představení Tisíc a jedna vášeň (T. Medvecká, l. Malkina) Beseda Turecko Hudební sklepy Václav Koubek Jihočeský víkend s Kašparem (divadelní představení Norway Today a Ornitologie) Přehlídka amatérských divadelních souborů Štít města Prachatic a souborů pro děti Štítek INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice) tel./fax: e mail: po pá Prodej knihy Prachatice, kalendáře KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Prohlídky zajišťuje infocentrum. STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV e mail: Tel. na badatelnu po, st ČAJOVNA U HRUŠKY Velké nám (19.00) Hypermarkety příliš drahá sleva Beseda o hypermarketech a jejich rozličných dopadech na obecní život se znalcem problematiky Milanem Štefancem z občanského sdružení Nesehnutí. Vstupné dobrovolné (18.30) Bez obalu nejen o obalech Beseda pro veřejnost v rámci semináře Odpady třídění a recyklace s odborníky, znalci problematiky (a možná) i zástupci městské správy. Vstupné dobrovolné (19.00) Vladimír Václavek Sólový koncert brněnského kytaristy, bubeníka a zpěváka. Vstupné 30 Kč (18.30) Literární večer Volarský spisovatel a nakladatel Ivo Stehlík pokračuje v představování zajímavých knižních novinek i hostů, kteří se nějakým způsobem podílejí na vzniku literatury (autory, překladatele, ilustrátory, nakladatele ). Všichni příznivci dobré literatury jsou srdečně zváni. Vstupné dobrovolné (19.00) TiDiTaDe africký balet Vystoupení originálního českého pohybově rytmického souboru (podmaniví bubeníci a sličné tanečnice) zabývajícího se západoafrickou hudbou a tancem. Vstupné 30 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Husova 71 tel. a fax (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Akce: do Výstava Pavel Šporcl O sobě houslový virtuóz ve výstavních prostorách MěK Prachatice Masopust v knihovně Děti převlečené do jakékoliv masky se sejdou ve hodin v MěK Prachatice, Husova 70 oddělení pro děti a mládež a společně všechny masky půjdou v průvodu městem. V případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program pro děti v oddělení. Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, čítárna, hudební oddělení., studovna po zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež Husova 70 po zavřeno út pá so Oddělení pro děti mládež Národní 1018 út, čt KINOKAVÁRNA HOTEL PARK (18.00) Strašpytlík (USA) Nový animovaný film z produkce studia Walt Disney. I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou (20.00) Zlomené květiny (USA) Don Johnson dostane ve chvíli, kdy mu dá jeho přítelkyně kopačky, pozoruhodný růžový dopis. V něm je psáno, že má syna, který by mohl po něm údajně pátrat Hrají: Bill Murray, Julie Delpyová, Jessica Langeová, Sharon Stoneová (16.00 a 20.00) Harry Potter a ohnivý pohár (USA) Další dobrodružství slavného Harryho Pottera. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane. Režie: Mike Newell (20.00) Sklapni a zastřel mě (ČR) Sebevražedná komedie. Pavel Zeman celý život strádá, má šest zaměstnání, aby si jeho nevděčná žena mohla žít na vysoké noze. Když Angličanu Colinu Framptonovi zemře na svatební cestě do Prahy jeho manželka, rozhodne se ji následovat. K činu ale nemá odvahu a tak požádá Pavla, aby ho za finanční odměnu nějak šetrně a rychle zprovodil ze světa. Ze setkání vzejde neobvyklé přátelství... Hrají: Karel Roden, Andy Nyman, Aňa Gaislerová. MěO SVAZU DŮCHODCŮ (14.00) Posezení s hudební skupinou Libín při písních Restaurace Hubertus (15.00) Přechod Dachsteinu, Černá Hora, Korsika, zimní Šumava Beseda s promítáním diapozitivů. Lektor: Vl. Hošek. Městské divadlo (15.00) Společenské odpoledne s hudbou a tancem Restaurace Hubertus STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (týdenní program v kabelové TV) (14.30) Zahájení dalšího ročníku Akademie třetího věku Název cyklu: Hledání národní identity Radniční sál ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Bylo jitro, den první Autorská fotovýstava akad. sochaře Vojtěcha Paříka jeho dcery Mgr.et Mgr. Anežky Paříkové. HOTEL PARK (19.00) Maturitní ples 4. ročníku Gymnázia PT Hraje TOP Band. PRACHATICKÉ MUZEUM Do března zavřeno. Termín kurzu pletení z proutí najdete na /muzeum/cz SDRUŽENÍ DŘÍPATKA Budova CEV Dřípatka, Rumpálova 402 Tel , PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba: po pá so ne Pára po pá so ne BUDDHISTICKÉ MEDIT. CENTRUM Pivovarská 196 (2. patro) Meditace každý pátek od hod. Info: tel , center.org NÁRODNÍ DŮM (20.00) XI. křesťanský ples pro hospic K tanci a poslechu hraje kapela Skarab. Vstupné 100 Kč. Zisk plesu bude věnován ve prospěch Hospice sv. Jana N. Neumanna. Vstupenky možno zakoupit v recepci hospice nebo ve farní knihovně v Prachaticích. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odjezd ČD 9.40 hod. Na běžky: Haidmühle Haidl a zpět odjezd Malé nám hod. Zájezd: Bad Füssing (lázně, koupání)

9 únor 2006 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze dne 19. prosince 2005 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje povolení výjimky z požárně nebezpečného prostoru na parcelu KN číslo 1517/1, k. ú. Prachatice v souvislosti s rekonstrukcí objektu na st. p. KN číslo 1289, k. ú. Prachatice. schvaluje pronájem části parcely GP číslo 358/4, k. ú. Prachatice. Za účelem umístění kotce. Za cenu: 300, Kč/rok. schvaluje pronájem části parcely KN číslo 929/12 a části parcely KN číslo 929/1, k. ú. Prachatice mimo chodníku. Využití: parkování aut vlastníků domu Sokolovská 407, 408, Prachatice. Za nájem: 10, Kč/ m 2 /rok s tím, že bude zachován průchod pro pěší. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části parcely KN číslo 584/3, k.ú. Prachatice za účelem stavby základnové stanice veřejné telekomunikační sítě Eurotel Prachatice vodárna. Plocha ZS max. 50 m 2, napájení ZS bude řešeno samostatným odběrným místem a zemní přípojkou NN. Za nájemné: , Kč/rok na dobu 20 let. Návrh smlouvy bude před jejím podepsáním předložen k odsouhlasení do rady města. schvaluje změnu nájemce nebytových prostor v č. p. 92, ul. Družstevní, Prachatice (17,85 m 2 ) následovně: Stávající nájemce: Roman Chmelík, Česká 669, Prachatice Nový nájemce: Tomáš Obermajer, Roman Chmelík firma IMG, a. s. Za podmínek uvedených v nájemní smlouvě Za podmínky uhrazení dlužného nájemného před podpisem nájemní smlouvy. a) schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor v č. p. 44, Velké nám. Prachatice na dobu neurčitou; b) bere na vědomí změnu sortimentu prodejny na rybářské a lovecké potřeby. schvaluje podání výpovědi a ukončení nájmu pozemku části parcely KN číslo 852/2, k. ú. Prachatice (40 m2) Městem Prachatice Zemědělskému zásobování a výkupu, a. s. se sídlem Pivovarská 197, Prachatice. bere na vědomí důvodovou zprávu pro vyhlášení výběrového řízení na refinancování hypotečního úvěru; ukládá Bc. Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, zajistit výběrové řízení na poskytovatele investičního úvěru dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. neschvaluje žádost nájemníků o slevu z nájemného bytů v čp ul. Budovatelská, uvedených v důvodové zprávě, ve výši %, a to do doby odstranění závad na domě; schvaluje návrhy na postupné stavební úpravy v čp v ul. Budovatelská předložené MSDB, s. r. o. dle důvodové zprávy; pověřuje Bc. Ivanu Jeřábkovou, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, zajistit prostřednictvím MSDB, s. r. o. realizaci navrhovaných stavebních úprav a informovat o řešení situace nájemce bytů. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 18 v čp. 1139, ul. Vítkova v Prachaticích; ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, informovat všechny žadatele o byt č. 18 v čp o usnesení rady města v předmětné záležitosti; Ing. Martinu Malému, vedoucímu finančního odboru, zajistit s budoucím nájemcem bytu č. 18 uzavření příslušných smluv. souhlasí se zápisem do Kroniky města Prachatice za rok schvaluje v souladu s Českým účetním standardem č. 512 pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu odpisové plány příspěvkových organizací na rok zrušuje Směrnici č. 5/2003 Pravidla pro vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic z důvodů uvedených v důvodové zprávě; ukládá Ing. Karlu Paškovi, tajemníkovi MěÚ, postupovat při vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správním řádem. schvaluje přidělení bytu zvláštního určení č. 23 v SNP 559, Prachatice užší seznam žadatelů o byt v DPS Skalka 1120, Prachatice; bere na vědomí vyřazení žádostí o přidělení bytu zvláštního určení a bytu v DPS. ukládá Ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, připravit návrh úpravy prostranství na náměstí Přátelství do konce února Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 22. prosince 2005 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje výši nájemného z vodohospodářského majetku na rok 2006 ve výši 7895 tis. Kč; cenu vodného a stočného pro domácnosti a ostatní odběratele na rok 2006 dle předložené kalkulace bez 5% DPH ve výši: VODNÉ STOČNÉ CELKEM Kč/m 3 Kč/m 3 Kč/m 3 22,55 21,45 44,00 schvaluje v souladu s 84 odst. 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích návrh rozpočtu Města Prachatice na rok 2006; rozpočet roku 2006 jako vyrovnaný v těchto objemech: příjmy tis. Kč výdaje tis. Kč saldo 0 rozpis investičních akcí na rok 2006 v celkovém objemu tis. Kč dle přílohy; rozpočtový výhled na roky 2007 a 2008; zmocňuje Radu města Prachatice pro rok 2006 a další roky prováděním rozpočtových opatření: a) vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a tzv. průtočných transferů; b) s možností čerpání rozpočtové rezervy nad rámec závazných ukazatelů do 1 mil. Kč v jednotlivých případech. O těchto provedených opatřeních bude zastupitelstvo informováno na jeho následujícím nejbližším zasedání; c) v případě přesunů mezi jednotlivými paragrafy (závaznými ukazateli) v rámci schváleného rozpočtu. O těchto provedených opatřeních bude zastupitelstvo informováno na jeho následujícím nejbližším zasedání; souhlasí s tím, že za závazné ukazatele dle zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění se považují schválené finanční limity v paragrafovém znění rozpočtu; s tím, že mezipoložkové přesuny uvnitř závazných ukazatelů (paragrafů rozpočtu) jsou plně v kompetenci příslušných odpovědných pracovníků zodpovídajících za správu jednotlivých paragrafů rozpočtu. Čerpání rozpočtu u jmenovitých investičních akcí uvedené v rozpočtu a rozpisu se posuzuje za jednotlivé investiční akce celkem; bere na vědomí položkový rozpis rozpočtu na rok schvaluje prodej dílu a o výměře 526 m 2, odděleného z parcely KN číslo 1269/37 a sloučeného k parcele KN číslo 1269/36, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2005 vyhotoveného firmou Geoplan Prachatice, s. r. o. lokalita Průmyslová zóna za účelem vybudování příjezdu k zadní části výrobních hal. Za cenu 110, Kč/m 2. schvaluje prodej parcely KN číslo 22/2 o výměře 1321 m 2, k. ú. Volovice (trvalý travní porost zemědělský půdní fond) dle geometrického plánu číslo /2005 vyhotoveného firmou Geoplan Prachatice, s. r. o. Za cenu: 50, Kč/m 2. a) neschvaluje prodej části parcely KN číslo 574/1, k. ú. Prachatice za účelem vymezení pruhu o šířce cca 4 m pro příjezd k pozemkům; b) schvaluje prodej parcely 574/1 o výměře 3364 m 2, k.ú. Prachatice za účelem stavby kamenosochařské dílny. Za cenu: 150, Kč/m 2 s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a prodej se uskuteční po nabytí právní moci stavebního povolení. a) schvaluje prodej parcely KN číslo 939/15 o výměře 363 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: 100, Kč/m 2 ; b) schvaluje prodej nezapsané stavby zahradního domku na stavební parcele KN číslo 939/15, k. ú. Prachatice. Za cenu dle účetní hodnoty, tj , Kč. schvaluje prodej stavební parcely KN číslo 17 o výměře 58 m 2, k. ú. Perlovice. Za cenu: 50, Kč/m 2. a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 1011/1 o výměře 99 m 2, k. ú. Libínské Sedlo. Za cenu: 50, Kč/m 2 s tím, že kupní cena bude rozložena do dvou splátek; b) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 1011/1 o výměře 99 m 2, k. ú. Libínské Sedlo obálkovou metodou. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 74/14 o výměře 216 m 2, k. ú. Libínské Sedlo dle geometrického plánu číslo / 2005 vyhotoveného Geodetickou kanceláří Prachatice, s. r. o. dne za účelem rozšíření zahrady. Za cenu: 50, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje dílu a o výměře 286 m 2 odděleného z parcely 1269/37 a sloučeného do parcely KN číslo 1266/1; dílu c o výměře 9189 m 2 odděleného z parcely 1266/1 a parcely KN číslo 1269/38, o výměře 3686 m 2, všechny sloučené do parcely KN číslo 1266/1, o výměře celkem m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2005 vyhotoveného firmou Geoplan Prachatice s. r. o. Za účelem výstavby haly pro firmu WEP Werbemittel s. r. o., Nebahovská 68, Prachatice výrobu a kompletaci papírových reklamních předmětů. Za stanovených podmínek. Za cenu: 110, Kč/m 2. neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části parcely KN číslo 1107/1, k. ú. Prachatice na zahradu. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 857/14 o výměře 235 m 2, k. ú. Prachatice na zahradu. Za cenu: 100, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely KN číslo 857/15 o výměře 223 m 2, k. ú. Prachatice na zahradu. Za cenu: 100, Kč/m 2. příloha I

10 a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Prachatice, KN číslo: 2596 (19 m 2 ), 2597 (18 m 2 ), 2598 (18 m 2 ), 2599 (18 m 2 ), 2600 (18 m 2 ), 2601 (18 m 2 ), 2602 (18 m 2 ), 2603 (18 m 2 ), 2604 (18 m 2 ), 2605 (18 m 2 ), 2606 (18 m 2 ), 2607 (18 m 2 ), 2608 (18 m 2 ), 2609 (21 m 2 ), 2610 (18 m 2 ), 2611 (18 m 2 ), 2612 (18 m 2 ), 2613 (18 m 2 ), 2614 (18 m 2 ), 2615 (18 m 2 ), 2616 (18 m 2 ), 2617 (18 m 2 ), 2618 (18 m 2 ), 2619 (18 m 2 ), 2620 (18 m 2 ), 2621 (18 m 2 ), tj. pozemky pod garážemi v ul. Pivovarská v Prachaticích (hromadné halových garáže) pro majitele garáží na těchto parcelách. Za cenu: 150, Kč/m 2 za podmínky, že žadatelé převezmou zároveň se stavebními parcelami pozemek pod stavbou vnitřní komunikace zakryté střechou halových garáží; b) schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku pod stavbou vnitřní komunikace zakrytou střechou halových garáží do vlastnictví majitelům halových garáží, tj. část parcely KN číslo 830/46, k. ú. Prachatice s tím, že záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického plánu, s tím že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí žadatelé. schvaluje zveřejnění záměru směny parcely díl a o výměře 142 m 2 a parcely díl b o výměře 110 m 2, celkem 252 m 2 za parcely v majetku Města Prachatice díl c o výměře 87 m 2 dle geometrického plánu č /2003 a za parcelu KN číslo 919/13 o výměře 83 m 2, dle geometrického plánu č /2005, celkem 170 m 2, vše k. ú. Libínské Sedlo s tím, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí Město Prachatice. S doplatkem Města Prachatice ve výši 50, Kč/m 2. a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na prodej bytového domu č. p. 153 na stavební parcele KN číslo 159, stavební parcely KN číslo 159 o výměře 133 m 2, k.ú. Prachatice obálkovou metodou za cenu minimálně , Kč a parcely KN číslo 80 o výměře 302 m 2, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2005 vyhotoveného firmou Geoplan Prachatice, s. r. o. Za cenu: min. 100, Kč/m 2 ; b) schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje bytového domu č. p. 153 na stavební parcele KN číslo 159, stavební parcely KN číslo 159 o výměře 133 m 2, k. ú. Prachatice obálkovou metodou za cenu minimálně , Kč a parcely KN číslo 80 o výměře 302 m 2, k.ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2005 vyhotoveného firmou Geoplan Prachatice, s. r. o. Za cenu: min. 100, Kč/m 2. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Podnikatelský záměr musí zohledňovat ustanovení čl. 5 ost. 3 vyhlášky O závazných částech územního plánu, tj. využít min. 25 % podlahové plochy pro bydlení. Cenovou nabídku na koupi domu č.p. 153, stavební parcely KN číslo 159, k. ú. Prachatice (minimální cena , Kč) a parcely KN číslo 80 o výměře 302 m 2, k. ú. Prachatice. Za cenu: min. 100, Kč/m 2. Závazek zahájit opravu objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 1 roku od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 2 let od data uzavření kupní smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky se přijímají v zapečetěných obálkách označených Prodej domu č. p. 153 a zahrady NEOTEVÍRAT! na podatelně MěÚ Prachatice po dobu 6 měsíců od vyvěšení záměru s tím, že ke každému poslednímu dni v měsíci bude probíhat vyhodnocení došlých nabídek. Pokud se v některém z měsíců sejdou nabídky, které splňují podmínky vypsané v záměru, pak nabídky došlé v dalším měsíci nebudou posuzovány a budou uloženy u příslušného spisu na Finančním odboru MěÚ Prachatice. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na prodej objektu č. p. 971, ul. Ševčíkova, Prachatice na stavební parcele KN číslo 2752 o výměře 95 m 2 a stavební parcely KN číslo 2752 o výměře 95 m 2 a parcely KN číslo 1100/10 o výměře 107 m 2, k. ú. Prachatice s věcným břemenem práva vedení a údržby kanalizace dle geometrického plánu číslo /2005, obálkovou metodou za min. cenu , Kč; b) schvaluje zveřejnění nového záměru prodeje objektu č. p. 971, ul. Ševčíkova, Prachatice, který obsahuje 1 bytovou jednotku, na stavební parcele KN číslo 2752 o výměře 95 m 2 a stavební parcely KN číslo 2752 o výměře 95 m 2 a parcely KN číslo 1100/10 o výměře 107 m 2, k. ú. Prachatice s věcným břemenem práva vedení a údržby kanalizace dle geometrického plánu číslo /2005, obálkovou metodou za min. cenu , Kč dle znaleckého posudku číslo /05 vyhotoveného Ing. Josefem Koubou. Stanovené podmínky, které musí obsahovat nabídka: Zpracování podnikatelského záměru návrh na využití objektu včetně způsobu financování. Závazek realizovat podnikatelský záměr do 5 let od podpisu kupní smlouvy. Závazek zachování stávajícího bytu. Cenovou nabídku za nemovitosti (minimální cena , Kč). Závazek zahájit rekonstrukci objektu (fasáda, střešní plášť, okna) nejpozději do 2 let od data uzavření kupní smlouvy s termínem dokončení do 5 let od data uzavření smlouvy. Souhlas s předkupním právem pro Město Prachatice za cenu, za kterou byl objekt prodán do doby zrealizování podnikatelského záměru. Souhlas s odstoupením od smlouvy a smluvní pokutou ve výši zhodnocení, příp. znehodnocení objektu, kterou by stanovil znalecký posudek. Nabídky v zapečetěných obálkách, označených Prodej nemovitostí Ševčíkova ul. NEOTEVÍRAT se budou přijímat na podatelně MěÚ Prachatice do 6 měsíců od vyvěšení záměru s tím, že ke každému poslednímu dni v měsíci bude probíhat vyhodnocení došlých nabídek. Pokud se v některém z měsíců sejdou nabídky, které splňují podmínky vypsané v záměru, pak nabídky došlé v dalším měsíci nebudou posuzovány a budou uloženy u příslušného spisu na Finančním odboru MěÚ Prachatice. Město Prachatice si vyhrazuje právo od záměru odstoupit a nevybrat žádného kupujícího. schvaluje prodej bytového domu č. p. 417, 418, ul. Sokolovská na stavební parcele KN číslo 742 o výměře 163 m 2 a na stavební parcele KN číslo 743 o výměře 163 m 2 a stavební parcely KN číslo 742 o výměře 163 m 2 a stavební parcely KN číslo 743 o výměře 163 m 2, k. ú. Prachatice stávajícím nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice č. 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. schvaluje prodej bytového domu č. p. 431, ul. Hradební na stavební parcele KN číslo 731, k. ú. Prachatice a stavební parcely KN číslo 731 o výměře 177 m 2, k. ú. Prachatice stávajícím nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice č. 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. schvaluje prodej bytového domu č. p. 560, ul. SNP, Prachatice na stavební parcele KN číslo 1167 a stavební parcely KN číslo 1167 o výměře 270 m 2, k. ú. Prachatice stávajícím nájemcům v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Prachatice číslo 6/2003 ze dne , která stanoví postup při převodech movitého a nemovitého majetku, za cenu dle této vyhlášky. schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16, navržená rozpočtová opatření č /2005 s tím, že rozpočtové opatření č. 154 se snižuje z původních , Kč na , Kč. schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16, nezbytně nutná rozpočtová opatření v rámci rozpočtu 2005 zahrnutých dodatečně do materiálu, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu města Prachatice. Odsouhlasením jejich zařazení pověřuje starostu města Ing. Jana Bauera a místostarostu města pana Václava Rosu. bere na vědomí informaci o zpracování a obsahu Plánu odpadového hospodářství Města Prachatice; schvaluje Plán odpadového hospodářství Města Prachatice. schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Prachaticko na rok 2006; bere na vědomí zprávu kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Prachaticko. bere na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky; schvaluje členy správní rady tohoto nadačního fondu Ing. M. Bojanovského a Ing. Františka Štěrbu, na funkční období do ; vyslovuje poděkování za dlouhodobou činnosti ve prospěch města Prachatice p. Daliboru Rundovi. bere na vědomí usnesení kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne ; protokol z provedené prověrky dodržování Smlouvy o nájmu souboru nemovitých věcí a výpůjčce věcí movitých mezi Městem Prachatice a obchodní společností Národní dům 8910, spol. s r. o. se sídlem Prachatice, Velké náměstí 10; vyjádření společnosti Národní dům 8910, spol. s r. o. k tomuto protokolu; stanovisko skupiny kontrolního výboru k podkladům předloženým společností Národní dům 8910, spol. s r. o. ze dne ; pověřuje radu města, aby zajistila odborné právnicko ekonomické posouzení protokolu ze dne vzhledem k zjištěným závažnostem, které jsou uvedeny v protokolu, toto stanovisko předat kontrolnímu výboru, aby ho mohl zapracovat do dokumentace a předložit následně zastupitelstvu města s návrhy na opatření; únor 2006 příloha II

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více