SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012? Přehled změn ve vybraných zákonech Panika mezi firmami nevládne Dánské předsednictví se zaměří na rozpočet EU

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 foto J. Hanzálek Milí členové našeho Svazu! Rád bych vám popřál do letošního roku pevné nervy, mnoho energie a dobré zdraví. V době, kdy se začínají naplňovat ty nejčernější scénáře ekonomického vývoje v Evropě, což pocítíme mnozí z nás v našich firmách, to budeme potřebovat. Už nyní není vyloučeno, že mnohé prognózy skončí v šuplíku historie. Snad každý týden jsme obdarováváni novými úvahami zhoršující se hospodářské situaci v řadě evropských zemí, akciové trhy připomínají rozbouřené moře a euro chřadnoucího pacienta. Nejistota kolem nás je nemalá a i dřívější optimisté pociťují mrazení v zádech. Bohužel se postupně naplňují naše podzimní neblahé odhady vývoje českého HDP i naše výhrady k málo realistickým základům sestavování státního rozpočtu. V nejbližší době bude upraven, aby se více přiblížil realitě. Při pohledu na vývoj v některých zemích eurozóny je otázka, zda i tato úprava rozpočtu bude dostačující. Nebudeme si zastírat, že mnohé nynější problémy EU mají na svědomí samotní evropští politici. Přitom neustále, třeba i prostřednictvím BUSINESSEUROPE, voláme po tom, že Evropa se od proklamací, pustých slov a nezřídka nereálných vizí musí postavit nohama na zem. Současná situace k tomu snad přispěje a budeme za ni draze platit. Nemám tím na mysli jen půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, která nehledě na širokou frontu odpůrců, by měla být naším, byť nedostatečným, příspěvkem ke stabilitě eurozóny. Její rozval by měl pro naše podniky fatální následky, takže nám nezbývá, než vybrat ze dvou zel to menší. Tím je vykoupení se z nestability. Je ale nutné si naši investici ohlídat. Zdroj našich potíží je mimo Českou republiku a odvrátit je v našich silách pouze částečně. Z krátkodobého hlediska máme poměrně svázané ruce, až na pár možných opatření jako je zavedení kurzarbeitu, aby byl dostatek prostředků pro ČEB a EGAP a určitý tlak na komerční banky, aby nezačínaly uzavírat kohoutky poskytování úvěrů firmám. Co bychom očekávali v tomto roce je to, aby v naší republice byly učiněny další kroky pro zlepšení podnikatelského prostředí. Nepůjde to bez vyrovnání se s chronickou nemocí korupce, bez toho, aby legislativa byla přijímána se znalostí důsledků dopadů na podniky a občany. Konečně by měl být udělán pořádek v systému podpory exportu, akcelerujme změny ve vzdělávacím systému a v systému výzkumu a vývoje. Chtěli bychom vidět, jak dochází k implementaci strategie konkurenceschopnosti. Nejsou to úkoly nikterak nové, tlačíme na jejich vyřešení již dlouho. Jen jejich palčivost je každým rokem stále patrnější. Milí členové Svazu, jsem optimista a věřím, že jsme odsouzeni k tomu, abychom se výzev, které před námi stojí, zhostili. A věřím také, že i náš Svaz průmyslu a dopravy ČR k tomu může svým dílem přispět. Účinnějšímu prosazování našich zájmů by mohla posloužit restrukturalizace sekretariátu Svazu a jeho efektivnější působení. Bez toho se do budoucna neobejdeme. Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvodní slovo

4 Úvodní slovo...03 Téma Výhledy pro rok Podpora exportu Nabídka prezentace českých firem v oboru obnovitelných zdrojů energie v Chille...19 Česko ukrajinské fórum: Podnikatelého využili ke kontaktům...20 Co vás zajímá Zaměstnavatelé: Reforma vysokých škol je zcela nezbytná...32 Ohlédnutí: matematika královna věd...33 Důchodové reformy v zemích střední a východní Evropy...36 Dobrá zpráva Granát není jenom šperk, je to i historie turnovského regionu Události, stanoviska, lobby Malé podniky nemají parte v kapse Přehled změn v zákonech týkajících se pracovněprávních vztahů...08 Právní informace v roce Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce...10 Švarcsystém prohlášen za nelegální...13 Výhledy eurozóny i ČR se zhoršují, banky přitahují úvěrové kohouty Organizační změny sekretariátu SP ČR od 1. ledna Aktualizovaná energetická koncepce dostala odklad...18 Pohled médií Panika mezi firmami nevládne. Ale potřebují podporu státu Globální a evropský rozměr Dánsko vystřídá Polsko na předsednickém trůnu Unie...26 Představujeme partnerské dánské zaměstnavatelské a podnikatelské organizace...27 Dánské předsednictví se zaměří na rozpočet EU...28 Téma BOZP...29 Klíčové iniciativy pro rok Inzerce: ČEZ, a. s.; Czech Coal, a. s.; Volné kanceláře v Bruselu v Českém domě Prosincový klubový večer...19 Užitečné informace

5 Výhledy pro rok 2012 Vážení čtenáři Spektra, vstoupili jsme do roku, který se do naší historie zapíše jako rok ekonomických turbulencí, sociálního neklidu a politické nestability. Přesto nám všem nezbývá, než se s touto výzvou vyrovnat, a to jak na úrovni podniků, tak i každý z nás osobně. Nad výhledy do letošního roku se formou odpovědi na první otázku zamýšleli i členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Současně vám, našim členům, vyjádřili i svá přání v odpovědi na druhou otázku redakce Spektra. ❶ ❷ Pokud se podíváte na rok 2012, co podle vás přinese vašemu podniku nebo české ekonomice? Co byste osobně popřál členům Svazu průmyslu a dopravy ČR do nového roku? Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku ❶ Českou i světovou ekonomiku čeká další zatěžkávací zkouška. Mnoho závisí na tom, jestli se podaří zkrotit dluhovou krizi. Do reálné ekonomiky se citelně promítnou škrty státních výdajů v zemích EU. Jednou z možných odpovědí na krizi bude větší diverzifikace exportu na trhy za hranicemi stagnující EU. To je sice otázka dlouhodobějšího úsilí, ale právě proto je zapotřebí s tím začít co nejdříve. ❷ Členům našeho Svazu přeji odvahu dělat kroky, které se vymykají business as usual, protože právě ty budou v příštích měsících zapotřebí více než kdy jindy. Navzdory přicházející krizi bude třeba udržet pozitivní myšlení a nepřestat investovat do budoucího rozvoje. A samozřejmě hodně úspěchů v podnikání. Jiří Cienciala, viceprezident SP ČR pro výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání ❶ Média jsou toho plná, ale i z trhů máme určité náznaky, že rok 2012 asi tak příznivý jako ten letošní nebude. Nicméně se nedomnívám, že si zopakujeme roky 2008 a Spíše půjde o vlnu, kterou bychom měli zvládnout. Navíc jsme v ocelářství na kolísající trhy docela zvyklí, od roku 1997 jsme prošli dvěma skutečně vážnými obdobími krize. Tehdy jsem tomu říkal cesta údolím smrti. Věřím, že nyní máme na jakýkoli podobný terén podstatně lepší boty. A o osud eura, které už dnes mnozí házejí do koše, bych také velký strach neměl. Hodně ale bude záležet na ekonomické stabilizaci euroatlantické zóny, jejíž země jsou stále na špici konkurenceschopnosti. ❷ Určitě bych všem, nejen členům SPČR, popřál, aby se jim takzvaná blbá nálada vyhýbala širokým obloukem. Dále pak, aby se zprávy o dalším kole hospodářské recese nenaplnily. A samozřejmě přeji všem pevné zdraví a úspěchy v podnikání. Stanislav Kázecký, viceprezident SP ČR pro zahraniční vztahy ❶ Výhled firmy ZVVZ ENVEN Engineering a. s., kde jsem předsedou dozorčí rady, pro rok 2012 vypadá celkem dobře. Jen doufám, že dluhová krize v některých zemích EU nezpůsobí pád společné měny a tím ohrozí hospodářskou situaci v ČR například omezením financování a poskytování bankovních záruk ze strany dosud bezproblémově spolupracujících bank. ❷ Členům Svazu přeji do roku 2012 především zdraví, pevné nervy a podnikatelské úspěchy. Pavel Juříček, viceprezident SP ČR pro zaměstnavatelskou oblast a kolektivní vyjednávaní, spolupráci se sociálními partnery; předseda představenstva BRANO GROUP ❶ BRANO GROUP přinese letošní rok po dlouhých letech úsilí rozběh sériové výroby v Číně, pravděpodobný růst zakázek v Rusku, velké úsilí o přerozdělení trhu v Evropské unii a poměrně rozsáhlé investice do technologií a procesů. ❷ Samozřejmě kromě zdraví a pevných nervů, což jsou předpoklady přežití manažerů a podnikatelů, tak přeji všem členům SP ČR moudřejší a nezkorumpované vlády, úspěch na trzích, které rostou (Evropská unie to dlouhodobě nebude), loajální zaměstnance a celkovou kultivaci českého prostředí Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 Zbyněk Frolík, člen představenstva SP ČR, ředitel LINET s.r.o. ❶ Většina proroků a věštitelů předvídá roku 2012 konec světa. Při pohledu na sílící riziko válečné eskalace Izrael versus Irán, což by posléze rychle mohlo vyústit v konflikt muslimové versus křesťanský svět, který by mohl vyústit v tragédii fatálních rozměrů, je pravděpodobnost splnění věštby stále vyšší. A to se čeká ještě na výbuch dvou obrovských sopek Tekly a Hekly na Islandu. Pokud to vše nenastane a nenastane ani nic jiného katastrofálního, v což pevně věřím, tak snad upevníme naše obchodní pozice v USA a zemích, kde právě zakládáme dceřinné generální importéry. V našem odvětví očekáváme spíše stagnaci. České ekonomice předvídám pokles o více jak jedno procento. A ve společnosti se budou odehrávat sociální turbulence. Levice bude slibovat modré z nebe, respektive daňové ztažení podniků z kůže a pravice bude zmasakrovaná lavinou řešených korupčních kaus z minulosti. ❷ Osobně přeji vždy každému především pevné zdraví a poté i spokojenost s osobním i profesním životem. Nechť se členům Svazu průmyslu daří překonávat nástrahy turbulentní Evropy, ve světě je přece příležitostí stále dost. Luboš Pavlas, člen představenstva SP ČR, generální ředitel Czech Coal a. s. ❶ Očekávám, že rok 2012 nebude jednoduchý. Bude klást velké nároky na vlastníky, manažery i zaměstnance firem. Jde o to, jak se připravit a přizpůsobit na dopady finanční krize. Vítězem se stane ten, kdo situaci využije jako podnikatelskou příležitost. ❷ Členům Svazu přeji hodně zdraví, štěstí, pevné nervy a co nejméně zpolitizovaných zásahů do české, evropské a světové ekonomiky. Martin Jahn, člen představenstva SP ČR, prezident Sdružení automobilového průmyslu, vedoucí fleetových prodejů VW ❶ Při pohledu na letošní rok jsem přece jen mírný optimista. Vycházím z toho, že se složitou situací tohoto období se naše podniky vyrovnají. Německá ekonomika, s níž je náš průmysl propojen a těží z ní, bude i tento rok naším tahounem. Evropa bude však v lepším případě jen stagnovat, ale Čína, Rusko a Brazílie potáhnout světovou ekonomiku. Nehledě na přetrvávající potíže Spojených států s vysokým deficitem se můžeme dočkat hospodářského růstu i zde. ❷ Přál bych našim členům i všem podnikatelům, zaměstnavatelům, aby veškeré složitosti vývoje a výzvy brali s nadhledem a řešili s úsměvem na tváři. Neztrácejte nervy kvůli lidské malosti a hlouposti. Pavel Kafka, člen představenstva SP ČR, prezident České manažerské asociace ❶ Rok 2012 bude, jak doufám, rokem transformace dosavadního neudržitelného vývoje západních ekonomik i adekvátní reflexe v ekonomikách ostatních. Zatím jsme vnímali udržitelnost jen ve vztahu k přírodě a jejím zdrojům. Ovšem rok 2011 ukázal, že svět narazil na hranice fungování dosavadního (neudržitelného) ekonomického systému. Bude nás bohužel provázet i značná geopolitická nejistota. Evropská unie by měla ukázat,že stojí i na jiných, než ekonomických základech. A u nás se snad konečně více prosadí masarykovské nebát se a nekrást. ❷ Členům Svazu přeji pevné nervy při interakci s českými i evropskými institucemi, hodně kreativity při interakci s českými i světovými trhy a víru ve vlastní schopnosti obé úspěšně zvládnout. Jan Rýdl, člen představenstva SP ČR, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s. ❶ Co přinese rok 2012? Nevěřím, že něco zásadně odlišného od toho předchozího. Budeme i nadále čelit nejistotám v politickém i hospodářském vývoji a přesvědčovat okolí, že i přesto máme osud svých firem ve svých rukou. Přál bych si, aby Evropa s námi mohla počítat a my mohli počítat s Evropou a společně pracovat na jejím dlouhodobém úspěchu. ❷ Přál bych si, aby naše firmy nepodlehly depresivním tlakům prostředí, věnovaly se svému businessu a věřily ve svoji sílu a schopnosti. A Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby měl dostatek sil udržet vnitřní jednotu a dařilo se mu v prosazování podnikatelského pohledu na otázky odborného školství, podpory aplikovanému výzkumu a vývoji i kultivaci podnikatelského prostředí. 06 Téma

7 František Chaloupecký, člen představenstva SP ČR, generální ředitel a předseda představenstva Dostav Praha a.s. ❶ Co se týká roku 2012, společnosti bych popřál, aby unesla tohle období z hlediska udržení jakési slušnosti tak, aby se dopady ekonomické neprojevovaly až fatálně v oblasti bezpečnosti, korupčního prostředí, dosažitelnosti vzdělání a zajištění základní péče ve zdravotnictví a dalších elementárních oblastí. Co se týká naší firmy, budeme muset unést horší přístup financování, obávajíc se až nepřiměřeného přístupu bank, který vyplyne z direktiv jejich matek v zahraničí. Vidím jako nutnou diverzifikaci činností a stejně tak i zaměření obchodu. Toto se lehce říká, prosazení je těžké a samozřejmě nákladné. ❷ Mimo osobního přání ohledně zdraví, štěstí a úspěchů, bych všem popřál, abychom neztratili své cíle z hlediska podnikání a také nervy v době, která bude složitá. Považuji za důležité, abychom byli schopni zajišťovat v rámci možného podporu pro členské subjekty, což je naše role a úkol. Za zcela zásadní považuji podporu především pro malé a střední firmy neformální činností, o což se pokusím i v rámci práce pro členské firmy. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace fota J. Hanzálek Malé podniky nemají parte v kapse Devátý ročník Dne podnikatelů České republiky nás mile překvapil. Neslyšeli jsme obvyklé nářky, nevšimli jsme si mimořádné skepse ani jsme neměli pocit, že příští rok očekávají podnikatelé jako poslední. Ačkoliv média naznačují, že se ekonomika řítí do další fáze světové krize a zaplavují nás denně zaručenými průzkumy o obavách a špatné náladě firem, musíme konstatovat, že z téměř tří stovek zástupců malých a středních firem, které se výroční akce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zúčastnily, většina vyhlížela nadcházející rok pozitivně. Setkání bylo poprvé pojato jako přímá konfrontace zástupců podniků se zástupci exekutivy. V rámci kulatého stolu se tak mohli podnikatelé potkat s novým ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou, ministrem dopravy Pavlem Dobešem nebo místopředsedkyní vlády Karolínou Peake. Diskutoval s nimi například Jindřich Procházka, majitel firmy Sapeli. Stojí v čele úspěšné firmy z Vysočiny i ve svých 85 letech, podnik se dokáže úspěšně vyrovnávat s nástrahami exportu i tuzemské legislativy, udržuje si dvacet let dobrou výkonnost, nestěžuje si na euro, ani na politiku. Dobré výsledky prezentovala v odpoledním bloku i firma Vari, výrobce zahradní techniky. Její exporty rostou v době světové krize nebývalým způsobem. A růst zaznamenaly i firmy z oblasti nových technologií, přesného strojírenství nebo dovozci stavebních materiálů. Pochopitelně, můžeme namítnout, že takovéto akce jsou především o prezentaci těch úspěšných a že většina firem má jiné starosti. Přesto musím konstatovat, že jsem nezhlédnul u žádného z účastníků parte v kapse. V kontrastu s tím, co denně slýcháme v médiích a na konferencích velkých korporací, jsem viděl patrnou snahu dokázat, že podnikání není poslední štací pro neúspěšné, ale naopak první šancí pro ty nejschopnější a že firmy jsou na další recesi připraveny. Většina podniků pochopila, že podnikání není jen o růstu, ale že se musíme připravit na to, že doba mezi světovými krizemi se bude zkracovat a že je třeba tomu přizpůsobit naše obchodní a investiční plány. Den podnikatelů České republiky, který se konal 24. listopadu loňského roku v Praze, prokázal, že naši podnikatelé volí nejlepší možnou cestu směřující k jejich přežití. Méně si stěžují a více se zaměřují na podstatu jejich byznysu, neočekávají zásadní změny na světových a tuzemských trzích, nespoléhají příliš na státní podporu a uvědomují si, že banka není podporovatelem, ale tvrdým podnikatelem. Nevylučuji, že si to všichni takto úplně přesně nemyslí nebo se s tím někteří smiřují pouze neradi, ale v každém případě Den podnikatelů ČR mě přesvědčil, že malé a střední podnikání jde u nás správným směrem. Karel Havlíček předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR foto zdroj AMSP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Přehled změn v zákonech týkajících se pracovněprávních vztahů V souvislosti se změnami základního pracovněprávního předpisu obsaženými v zákoně č 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, byly provedeny změny i v dalších zákonech, které se týkají zejména následně uvedených problematik. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je stanovena povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o pracovní činnosti a nově i dohodu o provedení práce písemně, jinak jsou neplatné (ustanovení 77 odst. 3 zákoníku práce změna provedená zákonem č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV). Pro úplnost je zapotřebí uvést, že problematika dohod o provedení práce je dále upravena též v novele zákoníku práce (zákon č. 365/2011 Sb.) a v novelách některých dalších zákonů např. zákona o pojistném a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.), zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), zákona o veřejném zdravotním pojištění (č.98/1997 Sb.), zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), které jsou obsaženy v zákoně č. 365/2011 Sb. Podpora v nezaměstnanosti nově stanovené povinnosti uchazečů o zaměstnání, nově stanovené podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě vyplacení odstupného, důvodů ukončení posledního zaměstnání, nově stanovené výše procentní sazby podpory v nezaměstnanosti. (změna příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provedená též výše uvedeným zákonem č. 364/2011 Sb. o úsporných opatřeních ). Agentury práce stanovení podmínek, kdy agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání ve stanovených případech (např. sjednávání pojištění, souhlasné stanovisko MPSV k žádosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR), rozhodování o odejmutí povolení agenturám práce pro zprostředkování zaměstnání, podmínky pro poskytování překlenovacího příspěvku OSVČ (změny příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti provedené též výše uvedený zákonem č 364/2011 Sb.). Pro úplnost je nezbytné dále uvést, že problematika agentur práce včetně nároků dočasně přidělených zaměstnanců v rámci pojištění je dále upravena též v novele zákona o zaměstnanosti (zákon č. 367/2011 Sb.). Rovné zacházení a zákaz diskriminace povinnost zajišťovat naplňovaní výše uvedených zásad (ustanovení 4 zákona o zaměstnanosti, změna provedena zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Uchazeči o zaměstnání zejména nově stanovené podmínky pro evidenci a výkon veřejně prospěšných prací (právní úprava viz výše uvedené zákony). Ochrana osob se zdravotním postižením za podmínek stanovených v ustanovení 67 zákona o zaměstnanosti ve znění výše uvedeného zákona č. 367/20411 Sb., je na trhu práce uvedeným osobám poskytována zvýšená ochrana. Chráněné pracovní místo je stanoveno, že uvedené pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osoby se zdravotním postižením s tím, že jsou současně stanoveny podmínky pro takový postup a pro poskytování příspěvku pro zřízení chráněného pracovního místa a jeho výši (zejména ustanovení 75 až 78 zákona o zaměstnanosti ve znění výše uvedeného zákona č.367/2011 Sb.). Sdílené zprostředkování zaměstnání obsahem tohoto nového institutu je úprava problematiky, kdy krajská pobočka Úřadu práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce. Právní úprava tohoto postupu, včetně stanovení podmínek zejména uzavírání dohod, poskytování finančních příspěvků agenturám je obsažena v nově vloženém ustanovení 119a zákona o zaměstnanosti ve znění výše uvedeného zákona č. 367/2011 Sb. Pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání uvedená problematika je nově upravena 08 Události, stanoviska, lobby

9 pokud jde o posuzování zdravotní způsobilosti v rámci pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání, kdy je zaměstnavatel povinen je zajistit. Právní úprava stanoví pro zaměstnavatele celý katalog povinností (zejména ustanovení 53 až 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Samostatná část uvedeného zákona je věnována problematice nemocí z povolání, včetně stanovení povinností zaměstnavatelům v této oblasti (zejména ustanovení 61 až 68 zákona č. 373/2011 Sb.). V stanovení příslušných postupů v uvedené problematice však neupravuje výše uvedený zákon, ale ustanovení 60 předmětného zákona odkazuje na prováděcí právní předpis. Ke dni zpracování této informace však příslušný prováděcí právní předpis (vyhláška) nebyl vydán. Pro úplnost dále uvádíme, že zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách nabývá účinnosti dnem 1. dubna V souvislosti s výše uvedenými právními úpravami dále doporučujeme věnovat pozornost zákonu č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Tento zákon obsahuje dílčí novely 120 zákonů, mezi nimiž je uvedena též novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti upravující ustanovení o zdravotním stavu zaměstnance a poskytování zdravotní péče. Účinnost těchto změn nabývá dnem 1. dubna V rámci této informace o nových právních úpravách v pracovněprávní oblasti dále upozorňujeme na vyhlášku č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok V této souvislosti upozorňujeme též na obsah zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. V obsahu tohoto zákona jsou provedeny též změny týkající se problematiky tzv. souběhu funkcí a to zejména v ustanovení 66 odst. 1 a v nově vloženém ustanovení 66d o pověření obchodním vedením. Uvedená novela obchodního zákoníku nabývá účinnosti dnem 1. dubna Libuše Brádlerová Sekce zaměstnavatelská Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 Právní informace v roce 2012 Svaz průmyslu a dopravy ČR veden snahou zajistit pro své členy aktuální právní informace se dohodl s renomovanou advokátní kanceláří HAVEL HOLÁSEK &PARTNEŘI, že členové Svazu získají volný přístup k aktuálním právním informacím vydávaných touto kanceláří formou informačního bulletinu Právní novinky. Přístup do tohoto informačního zdroje je přes webové stránky Svazu na adrese www. spcr.cz, kliknutím na Obsahem prosincové čísla jsou články: Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v roce 2010 Posun v problematice souběhu funkcí Švarcsystém prohlášen za nelegální Novela zákona o zaměstnanosti Plánovaná změna odvodů z odstupného. Některé zásadní informace z tohoto bulletinu budeme publikovat ve SPEKTRU, v tomto čísle článek Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce Švarcsystém prohlášen za nelegální. Boris Kučera zástupce ředitelky Sekce zaměstnavatelská Hlavní změny, které přinese velká novela zákoníku práce Rozsáhlá novela zákoníku práce navržená Ministerstvem práce a sociálních věcí byla 9. září 2011 schválena Poslaneckou sněmovnou, avšak Senát s levicovou většinou ji na své schůzi 7. října zamítl. Podle předpokladů ovšem vládní koalice senátní veto přehlasovala a novela tak od 1. ledna 2012 nabude účinnosti. S některými hlavními novinkami bychom Vás nyní rádi níže seznámili. Dalším změnám se věnujeme v samostatných příspěvcích. Zkušební doba Zkušební dobu nebude možné nově sjednat delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Bude li tedy zkušební doba sjednána v délce 3 měsíců, pracovní poměr musí být sjednán minimálně na 6 měsíců. Mění se také délka zkušební doby. Zatímco u běžných zaměstnanců zůstává maximální zkušební doba 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců se prodlužuje na 6 měsíců. Za vedoucí zaměstnance se považují zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Kvůli současným výkladovým problémům v praxi se upřesňuje, že zkušební doba se prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci a nově také o dobu celodenní dovolené zaměstnance. Novinkou je také možnost sjednat i na zkušební dobu konkurenční doložku, neboť informace či znalosti, které má zaměstnavatel pomocí konkurenční doložky zájem chránit, může zaměstnanec nabýt i během zkušební doby. Pracovní poměr na dobu určitou Na rozdíl od současné právní úpravy bude délka trvání pracovního poměru na dobu určitou prodloužena na 3 roky, avšak zároveň bude možné pracovní poměr na dobu určitou opakovat či prodloužit nejvýše dvakrát. Celková délka trvání pracovního poměru na dobu určitou tak teoreticky bude moci činit až 9 let. Zrušeny byly výjimky z časového omezení trvání pracovního poměru na dobu určitou, které se nyní uplatňovaly při náhradě za dočasně nepřítomného zaměstnance, při vážných provozních důvodech na straně zaměstnavatele a při důvodech spočívajících ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat. Ruší se i zvláštní úprava pracovního poměru na dobu určitou v zákoně o vysokých školách týkající se akademických pracovníků. Zmiňovaná omezení nebudou od platit jen v případě agenturního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců. Přechodná ustanovení novely bohužel neřeší, jak se bude přistupovat k pracovním poměrům na dobu určitou uzavřeným před lednem Události, stanoviska, lobby

11 Dohoda o provedení práce Maximální rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, se rozšiřuje ze 150 na 300 hodin, a doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá, musí být nově v dohodě uvedena. Negativně vnímanou novinkou, která zbaví tento institut jeho výhod, je zpojistnění dohod o provedení práce. Nově se totiž z příjmu nad Kč měsíčně bude muset odvádět pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pracovní doba Zákoník práce nově přinese výslovné definice rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a sjednotí maximální délku směny, která bude činit v obou případech 12 hodin. Ačkoliv zákoník práce nebude nadále co do délky směn rozlišovat mezi rovnoměrným a nerovnoměrným rozvržením pracovní doby, neznamená to, že by zaměstnavatelé nemohli pracovní dobu v praxi tímto způsobem rozvrhovat. I nadále budou zaměstnavatelé rozvrhovat zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu rovnoměrně či nerovnoměrně, nebudou již ovšem limitováni různou délkou směn a různou délkou vyrovnávacího období. Dále se také upřesňuje délka týdenní pracovní doby. Kratší pracovní dobu pod stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu bude možné sjednat pouze individuálně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výraznou změnou je zrušení povinnosti zaměstnavatele vykazovat u konta pracovní doby každý týden rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou dobou. Tato změna slibuje zpružnění tohoto relativně nového institutu a snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Výpovědní důvody Novela přináší nový výpovědní důvod 52 písm. h) spočívající v porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance (pojištěnce) zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec v režimu práce neschopného pojištěnce musí dodržovat v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim podle zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel ovšem bude moci tento výpovědní důvod uplatnit pouze do jednoho měsíce ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod vznikl. Odstupné V současné právní úpravě se váže výše odstupného na důvod rozvázání pracovního poměru. Zatímco při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů zůstává odstupné ve výši 12-násobku průměrného výdělku zachováno i po novele, výše odstupného v případě ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů se změní. Nově v těchto případech bude výše odstupného vázána na délku pracovního poměru u zaměstnavatele, a to následovně: pracovní poměr trval méně než 1 rok nejméně 1 průměrný výdělek; pracovní poměr trval 1 až 2 roky nejméně 2 průměrné výdělky; pracovní poměr trval více než 2 roky nejméně 3 průměrné výdělky. Moderační právo soudu Novela zavádí již dříve existující institut tzv. moderačního práva soudu v souvislosti s nároky z neplatně rozvázaného pracovního poměru. Přesáhne li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, bude mít soud možnost celkovou výši náhrady mzdy nebo platu snížit. Soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal, jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. Neplatnost právních úkonů Zákoník práce vychází od nálezu Ústavního soudu z dubna 2008 z principu tzv. relativní neplatnosti právních úkonů. Novela jej i nadále zachovává, tzn. právní úkon se, i přes vady jeho obsahu považuje za platný, Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá, nicméně zároveň zavádí i případy neplatnosti absolutní. Tyto případy jsou taxativně vyjmenovány a týkají se právních úkonů, které odporují dobrým mravům, zákonu nebo zákon obchází či nebyly učiněny svobodně, vážně, určitě a srozumitelně nebo byly učiněny osobou nezpůsobilou apod. Z hlediska formy právního úkonu bude možné, aby v případě dvoustranných právních úkonů smluvní strany formální vady právního úkonu odstranily. Pokud se tak stane, bude právní úkon považován za platný s právními účinky ex tunc, tedy od počátku. Kolektivní smlouva a jednostranné právní úkony (např. výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru) budou ovšem pro nedostatek písemné formy považovány za neplatné vždy. Čerpání dovolené Úprava dovolené v novele reaguje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se nevyčerpané dovolené. Nově právo na nevyčerpanou dovolenou nebude zanikat. Zaměstnavatel bude mít povinnost určit dovolenou tak, aby zaměstnanec dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Výjimkami budou překážky na straně zaměstnance a naléhavé provozní důvody. V těchto případech bude muset zaměstnavatel určit dovolenou tak, aby byla vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. Pokud nebude dovolená určena do 30. června následujícího roku, zaměstnanec bude mít právo určit si dovolenou sám. V případě dočasné pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené bude mít zaměstnavatel povinnost určit čerpání dovolené po skončení překážek v práci. Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou bude nadále možné vyplatit pouze při skončení pracovního poměru. Konkurenční doložka Kromě již výše zmíněné novinky, že konkurenční doložku bude možné sjednat již ve zkušební době, dochází i k formulační změně, když namísto slova dohoda bude používán pojem konkurenční doložka. Nejdůležitější změnou je ovšem snížení minimální výše peněžitého vyrovnání, které zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel po dobu dodržování zákazu konkurence, na polovinu průměrného výdělku za každý měsíc plnění závazku zaměstnance z konkurenční doložky. Dočasné přidělení V současné době mohou dočasné přidělování zaměstnanců provádět pouze agentury práce, které za tímto účelem musí získat povolení Úřadu práce. Novela umožní za souhlasu všech zúčastněných stran dočasné přidělení i mezi Užitečné informace: Leden 2012 přinesl změnu řady zákonů zaměstnavateli bez agenturní licence. Na rozdíl od agenturního zaměstnávání však nebude možné dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli provádět za úplatu a dohodu o dočasném přidělení půjde se zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku jeho pracovního poměru. Mzda s přihlédnutím k práci přesčas Novela umožní sjednat mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní rok u všech zaměstnanců. U vedoucích zaměstnanců bude nadto možné při sjednání mzdy přihlédnout až k rozsahu celkové přípustné práce přesčas. Petra Sochorová senior advokátka Vojtěch Katzer koncipient V zákonech účinných od 1. ledna 2012 dochází k některým změnám, na které bychom vás rádi upozornili. V případě obchodního zákoníku, budou obchodní společnosti povinné na výzvu soudu prokazovat platný právní titul k užívání prostor, ve kterých mají dle obchodního rejstříku své sídlo. Ruší se zákaz založení akciové společnosti jednou fyzickou osobou. Souhlas s umístěním sídla při zápisu sídla do obchodního rejstříku se od 1. ledna 2012 předkládá s ověřeným podpisem. Rodné číslo osoby zapisované do obchodního rejstříku nebude na výpisech z obchodního rejstříku zveřejňováno. Listiny ukládané do sbírky listin bude stačit předložit v jednom vyhotovení. Změny se dotkla i otázky presumpce projednání a schválení odstoupení člena statutárního orgánu ve společnostech, ve kterých vykonává působnost valné hromady jediný společník aj. Novely se týkají i zákona o zápisech vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, trestního zákoníku, insolventního zákona či zákona o daní z nemovitostí. Přehled změn s konkrétními informacemi k jednotlivým zákonům a paragrafům najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: na nektere zmeny v zakonech ucinne od Události, stanoviska, lobby

13 Švarcsystém prohlášen za nelegální Poslanecká sněmovna přehlasovala v listopadu senátní veto týkající se vládního návrhu novely zákona o zaměstnanosti, který nově rozšiřuje definici nelegální práce o závislou práci konanou mimo pracovněprávní vztah, tzv. švarcsystém. Novela nabyde účinnosti již k Podstatou švarcsystému je využívání práce osob, které navenek vystupují jako OSVČ, ačkoliv faktický vztah mezi společností a těmito osobami naplňuje znaky závislé činnosti (tedy odpovídá pracovněprávnímu vztahu). Vymezení znaků závislé činnosti Znaky závislé činnosti blíže vymezuje zákoník práce, jehož novela, účinná od , počítá s přesnější definicí a odděleným vymezením znaků závislé práce a podmínek, za nichž musí být závislá práce vykonávána. Závislá práce bude definována jako práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Pokud se týká podmínek výkonu závislé práce, bude platit, že musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Na první pohled jednoduchá definice může ve skutečnosti činit obtíže. Doposud se v praxi uplatňoval přístup, kdy kontrolní orgány posuzovaly nejen obsah uzavřených smluv, ale i faktickou realizaci smluvního vztahu mezi stranami za účelem vyloučení či potvrzení zastřeného pracovního poměru. Z nové úpravy není zřejmé, zda kontrolní orgány budou postupovat podle jazykového výkladu předmětného ustanovení a pro společnosti bude dostačující, pokud smluvní dokumentace nebude indikovat zastřený pracovní poměr, či zda je zde dán prostor pro jejich uvážení a posouzení okolností každého jednotlivého případu. Důvody pro oblíbenost švarcsystému Hlavním důvodem pro poměrně oblíbené využívání švarcsystému je úspora nákladů. Společnosti i pracovníci tímto totiž šetří na vysokých odvodech do státní pokladny, které by jinak byli povinni odvést ze mzdy. Švarcsystém má ovšem pro pracovníky i svá negativa, neboť ti mají v takovém smluvním vztahu postavení podnikatele a nepožívají tudíž ochrany poskytované zaměstnancům pracovněprávními předpisy. Toto téma dlouhodobě rozděluje společnost na dva tábory. Odpůrci švarcsystému poukazují na ztráty, které přináší státní pokladně, a nízkou ochranu pracovníků. Zastánci (z řad společností i pracovníků) naopak argumentují tím, že tento vztah jim poskytuje větší flexibilitu a motivaci k práci, které dostatečně vyvažují nižší míru sociálních jistot. Další výhodu spatřují v ekonomické aktivitě lidí, kteří by jinak byli nezaměstnaní, a stát by jim musel vyplácet sociální dávky. Sankce za porušení Pracovní trh se přestane pohybovat v dosavadní šedé zóně, kdy švarcsystém nebyl ani výslovně zakázán, ani povolen, pouze se dovozoval z definice závislé práce a zpravidla měl dopady jen do oblasti daňové. Švarcsystém bude od ledna 2012 považován za nelegální bez dalšího zákonodárce současně s tímto vymezením zpřísňuje sankce za porušení zákazu švarcsystému. Společnostem bude za umožnění výkonu nelegální práce hrozit pokuta až do výše Kč. Zajímavou novinkou je zavedení nejnižší možné pokuty, a to ve výši Kč. Úřady práce budou oprávněny sankcionovat i pracovníky, a to uložením pokuty až do výše Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí v této souvislosti již ohlásilo výrazné posílení boje s nelegálním zaměstnáváním od ledna Ministerstvo plánuje navýšení počtu inspektorů Státního úřadu inspekce práce na 400 osob a zajištění provozu 180 tzv. mobilních kanceláří. Počet kontrol má v příštím roce čtyřnásobně vzrůst na přibližně Soňa Audesová senior advokátka Veronika Plešková koncipientka Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 Výhledy eurozóny i ČR se zhoršují, banky přitahují úvěrové kohouty Na již tradičním setkání zástupců zaměstnavatelů a podnikatelů se členy bankovní rady ČNB se jednalo o rizicích vývoje finanční sféry i reálné ekonomiky v EU i v České republice. Hlavní jednací sál České národní banky v Praze byl v polovině prosince svědkem setkání zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalších zaměstnavatelských a podnikatelských organizací se členy bankovní rady ČNB. Z diskuse byla patrná shoda zúčastněných stran ohledně rizik dalšího vývoje reálné ekonomiky i regulace finančního sektoru. Podle prognózy ČNB bude růst českého hrubého domácího produktu dále zpomalovat a v letošním roce by HDP mohl dosáhnout růstu 1,2 %. Jak ale jedním dechem dodávají představitelé ČNB, tento scénář je možný pouze v případě mírného a krátkodobého zpomalení ekonomiky zemí eurozóny. A to se nedá očekávat, poznamenal Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky ČNB. Stále více se proto pracuje s alternativními scénáři stagnace eurozóny. V tomto scénáři dochází k výraznému zpomalení růstu HDP eurozóny v letošním roce na nulovou hodnotu, řekl Tomáš Holub. V důsledku takového vývoje by česká ekonomika mohla klesnout v roce 2012 až o 0,4 procenta. Situace by se pak nepříznivě promítla do vývoje mezd a spotřeby. Kurz koruny by v této alternativě posiloval výrazněji pomaleji, a to vlivem slabší zahraniční poptávky. Slabší výhled kurzu koruny by se ale odrazil ve vyšších úrokových sazbách, které by mohly výrazněji růst zejména koncem roku. Čím novější prognózy, tím jsou pesimističtější. Takže i uvedené alternativy ČNB mohou doznat změn. Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost (včetně ICT); Miroslav Singer, guvernér České národní banky Odvětvová struktura růstu Zatímco předchozí recese 2008/2009 měla charakter primárně vnějšího poptávkového šoku, nyní je celkově evropská i česká ekonomika ve fázi zpomalování. Od druhého čtvrtletí 2011 v podstatě stagnujeme. Všechny složky domácí poptávky klesají a růst HDP táhne čistý vývoz, uvedl Tomáš Holub. Plynule se snižují objemy průmyslové produkce, které dosáhly vrcholu v prvním kvartále minulého roku, kde i samotný dominantní zpracovatelský průmysl zpomaluje svou dynamiku růstu. Za stagnací nových zakázek stojí pokles domácích objednávek a zřetelné zpomalení růstu zakázek ze zahraničí. V dalších odvětvích je situace ještě složitější. Kritická je situace ve stavebnictví, kde objemy produkce klesají již více než rok. Navíc tempo zpomalování v poslední době zrychlovalo. Meziroční pokles produkce má na svědomí zejména inženýrské stavebnictví, produkce pozemního stavebnictví se snižuje mírněji. Hodnota nových zakázek a orientační hodnota povolených staveb naznačují pokračování negativního vývoje i v příštích měsících, uvedl Tomáš Holub. V oblasti služeb poklesly ve 3. čtvrtletí loňského roku tržby meziročně i mezikvartálně. Růst zaznamenalo pouze odvětví administrativních a podpůrných činností. Situaci dokresluje i pokles tržeb v maloobchodě, tedy s výjimkou motoristického segmentu. Zde se růst tržeb sice drží poměrně dobře, ale oproti počátku roku 2011 i zde došlo k jejich poklesu o zhruba polovinu. Koncem loňského roku podléhali jak spotřebitelé, tak i podnikatelé vyššímu pesimismu, než tomu bylo na jeho počátku. Zejména se snížila důvěra spotřebitelů. Zhoršující se výhledy budou mít pravděpodobně nepříznivé dopady na trh práce. Podle prognózy ČNB se letos zastaví 14 Události, stanoviska, lobby

15 Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky ČNB jeho oživení a k výraznějšímu nabírání pracovníků by mohlo dojít až v průběhu roku Tuto úvahu dokládá i společné šetření Svazu a ČNB, podle něhož podniky pro letošní rok očekávají v zaměstnanosti spíše pokles. V případě míry inflace by mohlo počátkem letošního roku pod vlivem zejména změny DPH dojít k jejímu zvýšení těsně pod tři procenta. Centrální banka předpokládá, že už v roce 2013 po odeznění těchto dopadů klesne inflace opět pod její cíl, tedy pod dvě procenta. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR připomněli, že již na podzim byla vláda upozorněna na možné zhoršení ekonomické situace v eurozóně i v ČR a na nereálné odhady ze strany Ministerstva financí ČR. Podniky jsou na nadcházející období připraveny lépe, než tomu bylo na přelomu let 2008 a A přestože situace není v řadě odvětví a u řady firem dobrá, nepanikaří. Při jednání tripartity jsme vyzvali vládu, aby přehodnotila návrh státního rozpočtu pro rok 2012, uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu. Rizika finanční stability Velkým tématem debaty byla rizika finanční stability v ČR v důsledku vývoje na finančních trzích. Jak uvedl Jan Frait, ředitel samostatného odboru finanční stability, od června 2011 se výrazně zvýšilo napětí v globálním finančním systému. Prohlubování dluhové krize vytváří dramatický nárůst nejistoty ohledně dalšího vývoje ve finančním sektoru i v reálné ekonomice, poznamenal Jan Frait ve vztahu k eurozóně. Dluhová krize v této oblasti nabírá na intenzitě, a to ruku v ruce s prudkým zvýšením výnosů vládních dluhopisů. Přitom některé vlády budou muset letos refinancovat velkou část svého dluhu. Alarmující je skutečnost, že dluhová krize začíná mít systémový charakter a vzniká tak negativní smyčka mezi veřejnými financemi, bankovním sektorem a reálnou ekonomikou. Současně se evropské banky ocitly v kleštích silného tlaku na zvyšování kapitálové vybavenosti a držby vysoce likvidních aktiv v nejméně vhodnou dobu. Zejména velké mezinárodní banky vyjadřují rostoucí obavy ohledně zajištění zdrojů financování aktiv v příštích letech, upozornil Jan Frait. Zástupci ČNB i zaměstnavatelů se shodli v tom, že vnímají jako problematická pravidla regulace bank s tím, že to paradoxně může zhoršit dostupnost úvěrů pro podnikatelský sektor. Zatímco v případě první krize byl důsledkem patrný nárůst opatrnosti bank při jejich úvěrových aktivitách, nyní evropské banky reagují na regulační nařízení. Tím je ohroženo i financování podniků, které mají dostatek zakázek mimo EU. Jinak řečeno, regulace by mohly mít paradoxně dopad na bonitní podnikovou klientelu, která nemá problémy se splácením úvěrů. Může vznikat tlak na předčasné ukončování úvěrů, neboť banky buď musí kapitálovou přiměřenost řešit navýšením prostředků anebo snižováním objemů úvěrů. Již nyní některé podniky avizují, že se objevují signály těchto negativních dopadů na úvěrování. Evropské banky zároveň zpřísňují podmínky pro poskytování úvěrů, v některých zemích se zhoršuje jejich dostupnost a roste jejich cena, upozornili bankéři. Podle představitelů ČNB zůstává však tuzemský bankovní sektor zdravý s přebytkem klientských vkladů nad úvěry, je nezávislý na externím financování a dobře kapitalizovaný. Podíl vysoce likvidních aktiv zůstává stabilně mírně pod třiceti procenty a kapitálová přiměřenost byla ke konci září loňského roku celkem 15,6 procenta, poznamenal Jan Frait. Tato kapitálová přiměřenost rostla díky vysoké ziskovosti tuzemských bank, což by do budoucna nemuselo platit. Jejich čistý zisk totiž meziročně mírně klesá. Nehledě na obavy z možné recese by dle zátěžových testů ČNB domácí bankovní sektor měl toto období ustát. Podpořit eurozónu? Setkání přineslo i diskusi ohledně poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem podpory eurozóny ve výši téměř 89 miliard korun. V této otázce se ukázaly odlišné pozice ČNB a zaměstnavatelů. Guvernér ČNB Miroslav Singer poukázal na rizika, která pro ČR z poskytnuté půjčky vyplývají i na její nedostatečnou výši. Dvanáct procent státních rezerv v nejistých dobách, to není triviální věc, poznamenal Pavel Řežábek, člen bankovní rady ČNB. Zaměstnavatelé naopak poukazovali na to, že ČR se nemůže separovat od ostatních zemí, což by mohlo přinést určité politické a možná i ekonomické důsledky a že prioritní je pro českou exportně orientovanou ekonomiku stabilita eurozóny. V čem se obě strany shodly, bylo to, že se v ČR nevede podstatnější debata ohledně vývoje Evropské unie. Závěr Atmosféru jednání výstižně charakterizoval Boris Dlouhý, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR: Setkání jasně ukázalo na společný zájem bankovní rady a podnikatelů o problémy reálné ekonomiky. O užitečnosti takové diskuse, zvláště v době posilování vazby mezi vývojem finančního sektoru a reálné ekonomiky, panovala všeobecná shoda. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace fota J. Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Organizační změny sekretariátu SP ČR od Jarní valná hromada v loňském roce zvolila nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR. Její členové v čele s prezidentem Jaroslavem Hanákem rozhodli o tom, že činnost Svazu a sekretariátu musí být efektivnější a jeho struktura musí více odpovídat činnostem, které poptává členská základna. V letních měsících loňského roku proběhl proto personální audit sekretariátu, který doporučil zahrnout činnost sekretariátu do čtyř základních sekcí. Představenstvo Svazu schválilo tento návrh a od letošního roku je sekretariát tvořen čtyřmi odbornými sekcemi přímo řízenými generálním ředitelem Svazu. Sekce zaměstnavatelská JUDr. Jitka Hejduková, CSc., ředitelka sekce e mail: Sekce hospodářské politiky Ing. Boris Dlouhý, CSc., ředitel sekce e mail: Sekce zaměstnavatelská je nově rozšířena o činnosti původně zabezpečované samostatným legislativně právním útvarem. Základním posláním sekce je zabezpečování a zpracovávání stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům v gesci sekce, vedení sociálního dialogu s ostatními sociálními pantery, poradenská a konzultační činnost vůči členské základně. Hlavní oblasti činností Sociální dialog spolupráce na projektech Svazu financovaných z ESF, metodická pomoc a právní poradenství firmám při kolektivní vyjednávání a jednání s odbory, zastupování při kolektivním vyjednávání, účast v odborných týmech RHSD ČR. Legislativa z tzv. průřezové oblasti práva občanské právo, obchodní, trestní, správní právo, aj.; a zaměstnavatelské oblasti práva pracovní, zaměstnanost, sociální pojištění, aj. Spolupráce při přípravě pozičních dokumentů Svazu boj proti korupci, etika podnikání, vytváření stabilního právního prostředí, přehlednost právních předpisů včetně e sbírky, RIA, apod. Informace členské základně o vývoji v právních oblastech, účast v konzultativních orgánech na národní a EU úrovni, organizace seminářů pro členskou základnu, lektorské zabezpečení, konzultace, poradenství firmám. Články do Spektra na odborná témata, která firmy zajímají z právní oblasti. Prezentace Svazu na konferencích. V gesci sekce je zabezpečení chodu sekretariátu Svazu. Základním cílem sekce je zpracovat odborně a zájmově konzistentní stanoviska využívající odborný potenciál členské základny pro zlepšování podnikatelského prostředí. Pro podporu kvality stanovisek je rozvíjena i analytická činnost. Hlavní oblasti činností vytváření stanovisek a připomínek SP ČR v odborných oblastech (energetická politika, životní prostředí, veřejné finance, měnová politika, investiční prostředí, strukturální fondy OP životní prostředí, OP podnikání a inovace, VaVaI, daňový systém, podpora malých a středních podniků, sektor dopravy a dopravní infrastruktury, obchodní a celní politika, kohezní politika, regionální rozvoj, politika jakosti, technická normalizace komunikace s členskou základnou, zjišťování jejích zájmy a problémů a využívání jejího know how; prosazování stanovisek a připomínek v rámci připomínkových řízení a jednání RHSD ČR; zajišťování analytických podkladů o vývoji národního hospodářství, průmyslu a tematicky zaměřených šetření včetně mezinárodní komparace; vytváření podkladů pro medializaci názorů, stanovisek a připomínek, a to i včetně osobní prezentace a příspěvků do Spektra; spolupráce na koordinaci domácí hospodářské politiky ve vazbě na politiku EU včetně využití OPŽP a OPPI. 16 Události, stanoviska, lobby

17 1. ledna 2012 v BUSINESSEUROPE je hlavním koordinátorem EU týmu, který zajišťuje komunikaci a přípravu stanovisek a pozic Svazu pro jednání pracovních orgánů EU a mezinárodních organizací. spolupráce se zahraničními svazy a komorami, příprava a evidence dohod o spolupráci. zajišťování činnost Veletržního výboru SP ČR a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. zastupování SP ČR na jednáních pracovních skupin a výborů mezinárodních organizací, kterých je Svaz členem. Sekce mezinárodních vztahů Ing. Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce, zástupkyně generálního ředitele e mail: Sekce komunikace PhDr. Milan Mostýn, ředitel sekce e mail: tel.: Těžiště činnosti sekce je zaměřeno na prosazování zájmů členů Svazu v EU a mezinárodních organizacích a na efektivní podporu exportu. V oblasti EU a mezinárodních organizací je činnost sekce zaměřena na posílení koordinace aktivit SP ČR vůči BUSINESSEUROPE a evropským institucím a dosažení většího vlivu Svazu na evropský rozhodovací proces. V oblasti podpory exportu je činnost sekce zaměřena na poskytování služeb členům v oblasti podpory exportu a na přípravu stanovisek Svazu v oblasti exportu a mezinárodního obchodu. Hlavní oblasti činností příprava stanovisek Svazu v oblasti EU a podpory exportu, zejména mezinárodního obchodu, společné obchodní politiky, vnitřního trhu a dalších evropských politik, podpory exportu, obchodní diplomacie, zahraniční rozvojové spolupráce, programů vnější pomoci EU, apod. koordinace přípravy stanovisek Svazu v oblastech odpovědnosti dalších odborných sekcí. organizace podnikatelských misí v rámci podpory působení na třetích trzích, organizace seminářů, prezentací a účastí na veletrzích v zahraničí. Poskytování souvisejících placených a neplacených (v rámci členských příspěvků) služeb členům. koordinace působení Svazu v mezinárodních organizacích, podpora účasti statutárních zástupců Svazu na zasedání řídících orgánů mezinárodních a evropských zaměstnavatelských a podnikatelských organizací po organizační i obsahové stránce. spolupráce s příslušnými resortními ministerstvy, Úřadem vlády a dalšími institucemi, diplomatickými zastoupeními. úzká spolupráce a koordinace se stálým delegátem Svazu v BUSINESSEUROPE a s CEBRE. Stálý delegát Svazu Těžiště činnosti sekce je zkvalitnění komunikace s členskou základnou, dalšími podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy, státními a veřejnými institucemi a s mediální sférou. Hlavní oblasti činností zkvalitňování komunikace a vztahů s členskou základnou a zajištění interaktivního přístupu k ní, cílem je získávat relevantní informace o jejích potřebách a získávat její podporu k prosazování společných zájmů organizace činnosti Svazu, včetně přípravy zasedání RHSD a dalších aktivit, a to jak směrem vůči členské základně, tak i institucím a veřejnosti vytváření předpokladů pro získávání potenciálních členů (vč. působení na zaměstnavatelské a podnikatelské svazy v ČR) aktivní ovlivňování veřejnosti (vládní instituce, státní správa, krajská správa, odborná veřejnost, laická veřejnost) s cílem podpořit prosazování zájmů zaměstnavatelů proaktivní a systematické působení na média, cílem je získávat je ve prospěch zaměstnavatelů, zvyšovat image a prestiž Svazu (její značky, zástupců, aktivit) komunikace se zahraničními zaměstnavatelskými svazy a institucemi, cílem je prosazovat zájmů tuzemských zaměstnavatelů v zahraničí a zviditelnění Svazu poskytování PR servisních činností pro ostatní sekce SP ČR poskytování PR konzultací pro členské svazy a firmy Zdeněk Liška generální ředitel SP ČR fota J. Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Aktualizovaná energetická koncepce dostala odklad Nová státní energetická koncepce, která se připravuje od nástupu Nečasovy vlády a měla být schválena do konce roku, by měla získat svou finální podobu během příštích šesti měsíců. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba požádal totiž premiéra o odložení termínu. Ačkoliv jde o dokument, jenž má určit směřování české energetiky na dalších padesát let a na který odvětví už řadu let čeká, Svaz průmyslu a dopravy ČR upřednostňuje před nedodělkem pozdržení přijetí dokumentu a jeho přepracování. O tématu Aktualizované státní energetické koncepci (ASEK) a návrhu Svazu byli čtenáři Spektra informování již v listopadovém čísle. Zaměstnavatelé jasně žádali vládu, aby před naplněním termínu upřednostnila kvalitu zpracování. Svaz formuloval zejména požadavky metodologického charakteru, které je nezbytné uplatnit proto, aby tento významný dokument splnil svůj účel. Mezitím došlo ke změně na postu ministra průmyslu a obchodu. V rámci tripartity bylo téma ASEK zařazeno na jednání prosincové plenární schůze. Těsně před ním vznesl však ministr Martin Kuba požadavek na jeho stažení z programu. Svaz průmyslu a dopravy ČR nechtěl však promarnit příležitost, aby přítomné členy vlády informoval o svém stanovisku. Jeho základní obsah byl vytvořen již na jednání pracovního týmu pro hospodářskou politiku RHSD. Pro informaci uvádíme níže usnesení v plném znění tak, jak se na něm dohodli nejen zaměstnavatelé, ale také zástupci odborů. Strana zástupců zaměstnavatelů (KZPS, SP ČR) a zástupců zaměstnanců (ČMKOS, ASO, OS ECHO) doporučuje 95. Plenární schůzi dne přijmout následující usnesení k předloženému materiálu Aktualizace SEK: Sociální partneři: konstatují, že předložená verze Aktualizace SEK nepředstavuje dostatečný podklad pro rozhodnutí o opatřeních, zajišťujících rozvoj energetického sektoru, požadují rozpracovat zejména soubor opatření na období do roku 2025 s konkrétními termíny a gestory, z těchto důvodů doporučují změnit text navrhovaného usnesení vlády na znění: vláda bere na vědomí Aktualizaci SEK jako jeden z podkladů pro její další dopracování v souladu s připravovanou Surovinovou politikou ČR. doporučují jako základ pro dopracování scénář A2 z předložené Aktualizace SEK. V souladu s usnesením na jednání tripartity vystoupil se svým prohlášením viceprezident SP ČR Jan Rafaj. Nový ministr si vyslechl stanovisko Svazu s příslibem, že bude věnovat tomuto významnému dokumentu, resp. jeho úrovni, odpovídající pozornost. Přihlásil se tak k upřednostnění kvality před splněním termínů. Pro doplnění lze uvést, že v médiích se objevily názory dalších expertů na oblast energetiky působících mimo SP ČR, kteří vyslovili obdobnou kritiku k úrovni dokumentu ASEK. Boris Dlouhý ředitel Sekce hospodářské politiky 18 Události, stanoviska, lobby

19 Klubový večer s guvernérem České národní banky Pavel Kafka, člen představenstva SP ČR, prezident České manažerské asociace; Miroslav Singer, guvernér České národní banky; Ludmila Nutilová, poradce pro legislativní proces (foto zdroj SP ČR) Poslední klubový večer roku 2011 byl opravdu důstojným zakončením celoročního cyklu klubových setkávání. Naším hostem byl guvernér České národní banky Miroslav Singer a laskavé přijetí našeho pozvání v plné míře splnilo touhu našich členů po diskusi o velmi aktuálních tématech. Bylo jich hodně. Ústřední bylo samozřejmě euro, krize eurozóny a budoucí vývoj. Pan guvernér připomněl tři hlavní bloky vzájemně propojených problémů strukturálních, institucionálních a samozřejmě fiskálních. Zhodnotil cíle, které mělo euro přinést i nastínil tři varianty možného vývoje. Pozitivně vyhodnotil i vliv událostí na situaci v naší zemi. Další dotazy směřovaly do ostatních problémů měnové i bankovní politiky. Ukázalo se, že pan guvernér umí naslouchat konkrétním problémům podnikatelské praxe a velmi pozitivní bylo, že i on kladl otázky. O jeho osobnosti nadále mluví i fakt, že ihned na místě dokázal vyhodnotit odpovědi všech hostů na otázky, které sám položil. Protože šlo o poslední večer, je na místě bilancovat. Klub roku 2011 má za sebou úspěšných devět let. Zatím se každoročně podaří uspořádat setkání s premiérem, s ministry průmyslu a dopravy. S ostatními ministry plánujeme večery podle zájmu našich členů. Vysoce bývají hodnocena setkání s nejvyšším představitelem České národní banky, Nejvyššího správního soudu, ministerstva financí. Dovolte mi popřát klubu i všem jeho členům jen to dobré do jubilejního desátého roku. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces Nabídka prezentace českých firem v oboru obnovitelných zdrojů energie v Chille Díky Velvyslanectví České republiky v Chile jsme získali zajímavou výzvu pro všechny české podniky v oboru obnovitelných zdrojů. Státní chilská organizaci pro podporu podnikání (CORFO) zahájila, prostřednictvím svého Střediska pro obnovitelné zdroje energie, sestavování centrálního rejstříku dodavatelů zboží a služeb pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů. Jedná se o technologie využívající energii solární, větrné elektrárny, geotermální a malé vodní elektrárny (s výkonem do 40 MW), zařízení na využití energie mořského přílivu a rovněž zpracování a využití biomasy. Svaz průmyslu a dopravy i Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile se domnívají, že by v uvedeném rejstříku neměly chybět české firmy, které mají v tomto oboru velké kapacity a zkušenosti. Nabídka na uvedení v tomto registru firem je relevantní pro všechny české firmy, které mají zájem o chilský trh, disponují již určitými referencemi a jsou schopny se svými partnery komunikovat ve španělštině. V případě, že máte zájem o využití této možnosti, kontaktujte prosím co nejdříve obchodně ekonomický úsek ZÚ Chille. Peter Jacina I. tajemník, vedoucí obchodně ekonomického sekce E mail: V kopii prosíme též na: Pavel Fára Minimálně prosím předejte následující údaje: celý název firmy, přehlednou informaci o nabízených výrobcích a službách, jméno kontaktní osoby, adresu, e mail, telefon a webové stránky. Užíváte li nějaká média typu facebook, twitter apod., uveďte prosím i tato spojení. Ze zkušeností víme, že v řadě zemí může uvedení v takovém rejstříku zvýšit šance českých podniků na získání nových kontraktů a zakázek. Pavel Fára manažer Sekce mezinárodních vztahů Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 1. zleva premiér Ukrajiny J.E. pan Mykola Azarov, ministr průmyslu a obchodu ČR pan Martin Kuba Česko ukrajinské fórum: Podnikatelé ho využili ke kontaktům Premiér Mykola Azarov při návštěvě Prahy vyzval naše podniky, aby se zapojily do modernizace ukrajinské ekonomiky. Určité udivení z tak vysokého zájmu českých firem o ukrajinské podnikatele a snaha nacházet společná témata na nejvyšší politické úrovni, tak i na byznysové úrovni. Tak by se dala charakterizovat atmosféra Česko ukrajinského podnikatelského fóra, které koncem prosince spoluorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR v souvislosti s oficiální návštěvou ukrajinského předsedy vlády Mykoly Azarova v Praze. S sebou přivezl dvě desítky zástupců tamních firem, zastupujících obory jako jsou zemědělství, potravinářství, strojírenství, dřevozpracovatelský průmysl, energetika, obchod či doprava. v bankovnictví a pojišťovnictví, uvedl Mykola Azarov. Vyzval také naše podniky, aby se zapojily do modernizace ukrajinské ekonomiky. I zde se totiž dostává na první místo otázka konkurenceschopnosti a parametry ekonomického růstu, které jsou spojeny s inovačními technologiemi a pokrokem v oblasti vědy a techniky. Hovoří se zejména o zvýšení energoefektivnosti všech odvětví hospodářství. Spolupráci v oblasti energetiky a elektroenergetiky zdůraznil na Fóru Petr Zemánek, ředitel Svazu strojírenské technologie, který na něm zastupoval prezidenta SP ČR. O podnikatelské fórum byl značný zájem. Svědčí o tom skutečnost, že se ho zúčastnilo šest desítek českých a dvacítka ukrajinských firem, uvedla Olga Zuláková, manažerka sekce zahraničních vztahů pro země SNS, která setkání spoluorganizovala. Na přípravě se podílelo i MPO, Hospodářská komora ČR a Komora SNS. Význam akce podtrhlo vystoupení předsedy ukrajinské vlády Mykoly Azarova. Premiér vyzval firmy k aktivnějším investicím na Ukrajině a uvedl také, že jeho země má zájem o výraznější obchod. Značné možnosti spolupráce spatřuji ve strojírenství, potravinářství, zemědělství, ale také České firmy mají co nabídnout, zejména systémy řízení a bezpečnosti provozu elektráren i přenosových linek, řekl Petr Zemánek a připomenul i oblast komunální energetiky a využití obnovitelných zdrojů energie. Zmínil i další obory možné kooperace a zájem českých firem: Výroba obráběcích strojů patří u nás ke světové špičce. Můžeme nabídnout obráběcí centra i celé výrobní linky včetně montážních zařízení. Rovněž dodávky investičního charakteru, jako jsou sklářské linky, stroje pro těžařský a dřevozpracující průmysl mohou být pro ukrajinské partnery atraktivní. Za perspektivní označil dopravní strojírenství, a to jak pro 20 Podpora exportu

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více