Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín 27.2.2014"

Transkript

1 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů Zlín

2 Projekty EAZK Projekt řešil spolupráci na ochranu klimatu a byly z něj hrazeny studie, workshopy, konference a konzultace projektů na zateplování. Aktualizace programu na ochranu ovzduší ve ZK a Akční plán, Studie a akční plán na energetické využití odpadů ve Zlínském Projekt IEE byl realizován pro oblast měst Brumova-Bylnice, Slavičína a okolních celkem 11 obcí. Cílem bylo propagovat biomasu a zrekonstruovat zdroje tepla a snížit spotřebu na vytápění,podpora investic do udržitelných a místních zdrojů energie 9 mil. za fosilní paliva nyní zůstávají v této oblasti, investice pouze ve Slavičíně - 15 projektů do zateplení 46 mil.kč, dotace 3 mil. Kč, kotelna 35 mil.kč, dotace 11.mil. Kč, 64 kotlů pro DR, 7 zateplených budov Brumov Bylnice Projekt CEP-REC, má za cíl zpracovat Aktualizaci Energetické koncepce Zlínského kraje, implementovat ji a hodnotit ukazatele

3 Projekty EAZK Zavedení systému certifikace budov dle evropské legislativy Demonstrace energetické efektivnosti a využití OZE ve veřejných budovách školení červen Podpora zavádění systému v nakládání s odpady z ČOV a odpadní biomasy - BRKO, zpracování trávy, kompostu pro energetické využití - brikety Demonstrační technologie bude ve ZK představena v dubnu v areálu Technických služeb ve Zlíně 1.,11.,14. a Navázání přeshraniční spolupráce v energetickém poradenství Nákup termovizní kamery Tvorba čtvrtletních zpravodajů Vytvoření webového portálu OZE

4 Projekt CEP-REC CENTRAL EUROPE CONCEPT 4 CEP-REC ZAVÁDĚNÍ ÚZEMNÍCH ENERGETICKÝCH KONCEPCÍ Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme), prioritní osa 3, strategický koncept 4. Cílem projektu je zavést regionální energetickou koncepci, která jednoznačně ukáže směřování energetiky regionu v nadcházejících letech.

5 Projekt CEP-REC Mezi specifické cíle projektu patří: Šíření informací na státní a regionální úrovni: uspořádání mezinárodních konferencí uspořádání dílčích seminářů na podporu uplatnění regionální energetické koncepce

6 Projekt CEP-REC PARTNEŘI PROJEKTU Ministerstvo národního rozvoje, Maďarsko, EC energetické centrum Lipizzanerheimat LTD, Rakousko, Evropské centrum pro obnovitelné zdroje Güssing Ltd., Rakousko, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Česká Republika, Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., Česká Republika Energetické a environmentální centrum Allgaeu (eza!), Německo, WWF World Wide Fund for Nature Maďarská pobočka, Maďarsko, Provincie Turín, Itálie, Environmentální park SpA, Itálie, FRIULI VENEZIA GIULIA autonomní region, centrální ředitelství pro finance, majetek a řízení, Itálie, 9. Energetická agentura Mazovia, Polsko, Regionální centrum pro inovace a přenos technologií Ltd., Polsko, 1. Italsko-Slovenská obchodní komora, Slovensko, Okres Trnava, Slovensko, 11. Přeorganizovaná energetická agentura, Slovinsko.

7 Projekt CEP-REC Úloha EAZK v projektu: zadat zpracování ÚEK prezentovat aktivity a klíčové výstupy projektu CEP-REC Aktivity : mapování a hodnocení poptávky po energiích a výsledky průzkumu, sběr dat a hodnocení energetických zdrojů a dodávek energií, a vyhodnocení stávajícího a budoucího potenciálu pro rozvoj OZE energetická bilance regionu Projednání ÚEK: s odbornou i laickou veřejností v jednotlivých pracovních skupinách v orgánech kraje Zajistit implementaci ÚEK a nastavit hodnotící ukazatele: nastavení metodiky pro monitorování a hodnocení výstupů regionální koncepce vytvořit prostředí pro aktualizace územní energetické koncepce

8 Projekt CEP-REC Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor. Zabývá se také využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství v tomto území. Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Územní energetická koncepce je v České republice definována zákonem č. 46/2Sb., o hospodaření energií a její podrobné náležitosti určuje příslušné nařízení vlády NV č. 195/21 Sb.

9 Projekt CEP-REC- realizace Posouzení současného a budoucího vývoje poptávky po energii regionech: z dostupných dat byl vytvořen model současné poptávky po energii v regionech z dostupných dat byl vytvořen model budoucí poptávky po energii v regionech Vyhodnocení stávajícího potenciálu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie: vyhodnocení stávající zásobování energií do vyhodnocení jsou zahrnuty přenosové cesty Tvorba energetické bilance regionu: vyhodnocení energetické a ekonomické soběstačnosti regionu motivace jednotlivých sektorů, investorů a spotřebitelů k energeticky efektivnímu chování bilance je výchozím prvkem pro koncepci návrhová část scénářů- 1.kceptační,2.dekarbonizační,3.umírněný

10 Demografické údaje Tab.: Porovnání počtu obyvatel, domů a bytů v roce 21 a 211 Kód ORP Název ORP Okres počet: bytů domů 21 - počet: obyvatel bytů domů Změna v % u (21 = 1 %): obyvatel bytů domů obyvatel 721 Bystřice pod Hostýnem Kroměříž ,14 3,13-4, Holešov Kroměříž ,3 4,65-2, Kroměříž Kroměříž ,54 4,79-2, Luhačovice Zlín ,64 2,99-5, Otrokovice Zlín ,22 6,45-3, Rožnov pod Radhoštěm Vsetín ,95 7,71-2, Uherské Hradiště Uherské Hradiště ,59 5,17-1, Uherský Brod Uherské Hradiště ,76 3,16-3,9 729 Valašské Klobouky Vsetín ,21 3,73-6, Valašské Meziříčí Vsetín ,49 8,29-1, Vizovice Zlín ,32 5,73-1, Vsetín Vsetín ,76 5,31-5, Zlín Zlín ,92 7,88-3, ,4 5,48-2,99 Celkem Zlínský kraj

11 Demografické údaje- úbytek obyvatel

12 Demografické údaje - nárůst domů

13 Demografické údaje nárůst bytů

14 Bilance primární spotřeby 21 Bilance spotřeby primárních energetických zdrojů ORP ve Zlínském kraji rok 21 Název ORP Tuhá Kapalná Plynná Elektřina OZE (bez Celkem paliva (vč. paliva paliva (vč. dřeva a dřeva) bioplynu) bioplynu) [GJ] Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Celkem Zlínský kraj [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]

15 ÚEK 24

16 ÚEK potenciál OZE

17 2,28 PJ PEZ 4,91% EE 1%

18 4,25PJ/year, PEZ 9,5%

19 ÚEK 24 Stávající stav Výhled Biomasa 93,7% Biomasa 38%

20 ÚEK 24 Porovnání skladby spotřeby po přeměnách (GJ) EPP - varianty stávající stav 21, variantní výhled do r. 225 členěno dle energie CZT Spotřeba (GJ) 35 elektřina OZE 3 plynná paliva 25 kapalná paliva 2 tuhá paliva Stávající stav Varianta V1 Varianta V2 Varianta V3 Varianta V4 Varianta V5

21 ÚEK 24 Investiční náklady jednotlivých variant (mil. Kč) Úspory ve spotřebě 1 OZE 8 Plyn, elektřina 6 CZT V V V V V5

22 Bilance primární spotřeby 212 Bilance spotřeby primárních energetických zdrojů ORP ve Zlínském kraji rok 212 Název ORP Tuhá Kapalná Plynná Elektřina OZE (bez Celkem paliva (vč. paliva paliva (vč. dřeva a dřeva) bioplynu) bioplynu) [GJ] Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Celkem Zlínský kraj Celkem Zlínský kraj (el. energie dle "Roční zpráva o provozu ES ČR 212") [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]

23 ÚEK 213 Bilance ZK PEZ před přeměnou Obec: Zlínský kraj celkem (TJ/r) 18, 16, OZE 1,% 14, Elektři na 16,2% TJ/r 12, 1, 8, Kapaln áp 1,3% Tuhá P 26,2% 6, 4, 2, Plynná P 46,3%, Obec Tuhá paliva Kapalná (bez dřeva) (TJ/r) Zlínský kraj celkem 9 434,5 paliva (TJ/r) 463,9 Plynná Elektřina OZE (vč. paliva (bez dřeva a bioplynu) bioplynu) (TJ/r) (TJ/r) (TJ/r) , ,2 3 62, Celkem (TJ/r) ,8

24 Bilance ZK - PEZ po přeměně Obec: Zlínský kraj celkem 16, (TJ/r) OZE 9,8% 14, 12, Tuhá P 26,7% TJ/r 1, 8, Elektři na 18,6% 6, 4, 2,, Kapaln áp 1,2% Plynná P 43,6% Obec Tuhá paliva Kapalná (bez dřeva) (TJ/r) Zlínský kraj celkem 8 195,8 paliva (TJ/r) 369,5 Plynná Elektřina OZE (vč. paliva (bez dřeva a bioplynu) bioplynu) (TJ/r) (TJ/r) (TJ/r) 13 41, , 3 11,2 Celkem (TJ/r) 3 73,5

25 Bilance ZK- po sektorech před přeměnou Obec: Zlínský kraj celkem 25, T 8,3% TJ/r 2, (TJ/r) D,% 15, Z 1,5% B 27,9% 1, 5,, B Obec P T Sektor D Bydlení (TJ/r) Zlínský kraj celkem 1 55, Z P 62,2% Průmysl Terciární (TJ/r) sféra (TJ/r) , ,2 Doprava Zeměděl- (TJ/r), ství (TJ/r) 55,7 Celkem (TJ/r) ,8

26 Bilance ZK- po sektorech po přeměně Územní energetická koncepce Zlínského kraje Bilance spotřeby paliv a energie po přeměnách dle sektorů Obec: Zlínský kraj celkem 25, T 8,1% TJ/r 2, (TJ/r) D,% Z 1,5% B 28,4% 15, 1, 5,, B P T Sektor D Z P 62,1%

27 Struktura spotřeby paliv ve ZK Celková struktura spotřeby energie individuální vytápění 31,92% zdroje elektřiny a CZT 39,62% osvětlení (VO),24% individuální příp. TUV 6,99% technologie 21,22%

28 Instalovaný el. Výkon OZE ve ZK Instalovaný výkon ES ČR ve Zlínském kraji v roce 212 Plynové, Parní Vodní spalovací Větrné Fotovoltaické elektrárny elektrárny elektrárny elektrárny elektrárny (PE) (VE) (PSE) (VTE) (FVE) [MW] 137,1 [MW] [MW] 7,5 [MW] 23,3 [MW],3 16,9 Celkem [MW] 329,

29 Soustavy CZT ve ZK Držitelé licencí na rozvod tepelné energie ve Zlínském kraji a seznam vymezených území k licenci na rozvod tepelné energie Název ORP Přenosová Délka rozvodu kapacita Parní Horkovodní Teplovodní MW km km km Bystřice pod Hostýnem 66,864 1,5 1,,874 Holešov 66,19 2,5, 2,65 Kroměříž 74,256,96, 29,286 Luhačovice 3,912 3,25, 3,527 Otrokovice 1 44,317 32,44 48,468 7,9 Rožnov pod Radhoštěm 81,85,9 1,93 9,6 Uherské Hradiště 58,84 1,1 1,6 13,23 Uherský Brod 35,,, 4,5 7,9,, 2, ,8 11,4 17, 4,174 3,89,,,65 Vsetín 143,6 3,5 11,37 27,997 Zlín 663,1 53, 88,163 31, ,519 11, , ,719 Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Celkem Zlínský kraj

30 Rozvojové plochy dle ÚP Celkem je identifikováno ploch o celkové výměře m² (tj. průměrně m² na jednu rozvojovou plochu), Nejvíce je specifikováno ploch pro individuální bydlení (B1), celkem o výměře m² Plochy pro výrobu a skladování (V) obsahují celkem m² v 862 lokalitách Plochy pro výrobu a sklady (VP) obsahují celkem m² ve 18 lokalitách Plochy pro bydlení hromadné (BH) obsahují celkem m² ve 33 lokalitách Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) obsahují celkem m² ve 15 lokalitách Podíl rozvojových ploch formulovaných jako rozvojové oblasti, rozvojové plochy a specifické oblasti dle PÚR ČR 28 a ZÚR ZK tvoří cca 77% celkové výměry rozvojových ploch ve Zlínském kraji. Nejvíce rozvojových ploch je plánováno v ORP Holešov, Kroměříž a Vsetín. Nevětší rozvojová plocha ve Zlínském kraji je plánována v Holešově.

31 Rozvojové plochy pro zásobování energií Zpracovatel vytvořil model preferencí rozvojových lokalit dle následujícího postupu: Za ohniska rozvoje ve Zlínském kraji byla určena okresní města. Byly vybrány obce ve vzdálenostech 1 a 15 km od těchto měst. Výběr byl proveden na základě dat ČSÚ databáze Registr sčítacích obvodů definiční body obcí. Vzhledem k počtu vybraných obcí byla vybrána vzdálenost 1 km. Z obcí vybraných v bodě 1) byly vybrány obce s počtem obyvatel nad 1. Výběr byl proveden na základě dat ČSÚ SLBD 211. K obcím z výběru v bodě 2) byly připojeny údaje z územních plánů poskytnutých Krajským úřadem Zlínského kraje. Z těchto obcí byly vybrány ty, které splňují alespoň jednu z těchto podmínek - na území obce v ÚP vymezeny celkově: Plochy vymezil velikostně na : plochy BH (bydlení hromadné) nad 3 ha plochy BI (bydlení individuální) nad 5 ha plochy V (výroba a skladování) nad 1 ha plochy VD (drobná výroba a sklady) nad 1 ha plochy VP (průmyslová výroba a skladování) nad 1 ha plochy VZ (zemědělská a lesnická výroba) nad 1 ha

32 Rozvojové plochy dle ÚEK

33 Rozvojové plochy dle ÚEK

34 Rozvojové plochy dle ÚEK Závěry zpracovatele 1. územními plány formulují velmi značné množství a velikosti rozvojových ploch určených pro jednotlivé typy využití 2. Většinu (cca 77%) rozvojových ploch tvoří rozvojové oblasti, rozvojové plochy a specifické oblasti dle PÚR ČR 28 a ZÚR ZK 3. Je nereálné v ÚEK předpokládat v průběhu návrhového období uspokojení budoucí poptávky po energii vyplývající z plánovaného využití rozvojových ploch 4. Tato velikost poptávky by nepochybně vyžadovala revizi plánů rozvoje distribučních soustav elektřiny a distribučních soustav zemního plynu. 5. Ve formulaci variant rozvoje ÚEK ZK je nezbytné pracovat s výsledky preferenční analýzy pro potřeby stanovení reálné poptávky po energii v jednotlivých územních částech Zlínského kraje. 6. Dominantní rozvojovou zónou ve Zlínském kraji je průmyslová zóna Holešov. Tato zóna je z hlediska technické energetické infrastruktury zajištěna s ohledem na předpokládané využití. 7. Příprava jednotlivých staveb plně podléhá podmínkám zákona č.183/26 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

35 EMISE 21 Emise sledovaných škodlivin a CO2 (tun/rok) členěno dle druhu paliva výchozí rok 21 Skupenství paliv Tuhá paliva Kapalná paliva Energie koks černé uhlí prachové černé uhlí tříděné hnědé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné brikety hnědouhelné dřevo jiná tuhá paliva TTO střední topný olej lehký topný olej Tuhé látky Oxidy dusíku NO x Oxid uhelnatý CO CxHy 627,37 Oxid uhličitý CO Pb Cd As Ni Hg Benzen BaP 114,74 154,83 25,66 55,12,32 562,65 22, ,52 18,94, ,76 2,26 121,62 18,54,58 28,3 8,36 378,53 135,56,69 58,16 14,76 9,53 3, ,38 723,35 124,56 24,82 218,69 118,16,18 3,12,62,3,2 1,47 13,93 7,3,96, ,17,12,4,1 13 2,32E-8 6,96E-7 7,24E-7 2,E-5 1,86E-6 3,77E-6 9,98E-11,1,6,2,9 1,9,5,48,27,6,3,2,1,2,1, 8,64E-6 2,59E-4 3,66E-4 6,95E-3 6,91E-4 3,15E-5 8,32E-1 1,16E-7 3,47E-6 3,61E-6 9,97E-5 9,25E-6 1,77E-5 4,68E-1 5,32E-8 1,6E-6 1,66E-6 4,59E-5 4,26E-6 1,47,7,14 6,6,9,7 583,25 2,96,66 141,5 4,64,12 27,99,18, ,88E-7 1,8E-1 4,22 1,15 3,7 19,23 63,5 nízkosirnatý topný olej,2 extralehký topný olej vyjetý olej nafta jiná kapalná paliva zemní plyn bioplyn Plynná paliva propan-butan jiná plynná paliva Technologie bez spotřeby paliva Dodávka elektřiny elektřina Neroztříděno Neroztříděno Celkem [tun/rok] Oxid siřičitý SO2 3,39E-1 6,55E-3 1,15E-1 8,71E-3 1,56E-1 7,2E-3 1,9E-7 3,52E-3 6,96E-5 1,71E-3 1,1E-2 5,29E-3 6,53E-3 1,73E-7 4,17E-1 9,4E-3 2,57E-1 5,9E-2 1,9E-1 5,7E-2 1,34E-6 1,83E-2 3,96E-4 1,13E-2 2,23E-3 8,31E-3 1,76E-3 4,66E-8 7,35E-2 1,95E-6 2,36E-7 7,9E-6 7,37E-6 2,4E-4 1,89E-5 1,5E-7 3,16E-6 3,29E-6 9,8E-5 8,43E-6 2,72E-7 1,56E , ,26 3 6,9 875, ,6 6,82E-1 4,4E-2 5,83E-2 1,87E-1 4,32E-2 1,63E+2 7,18E , , , , , ,46E+ 5,67E-2 4,44E-1 2,67E-1 4,4E-1 1,63E+2 7,18E-1

36 Znečištění ovzduší dle krajů

37 Znečištění ovzduší dle krajů

38 Porovnání emisí v ČR Emise hlavních znečišťujících látek v České republice 3, 25, [t/rok] 2, 21 15, 211 1, 5,, TZL SO2 NOx CO VOC NH3

39 Porovnání emisí ve ZK Emise hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji 1, 9, 8, 7, [t/rok] 6, 21 5, 211 4, 3, 2, 1,, TZL SO2 NOx CO VOC NH3

40 Porovnání energetických bilancí Bilance primárních energetických zdrojů ve Zlínském kraji 25 2 [GJ] Tuhá paliva (vč. dřeva) Kapalná paliva Plynná paliva (vč. bioplynu) Elektřina OZE (bez dřeva a bioplynu)

41 Rozvoje energetických sítí Délky rozvodu elektrické energie (VN a VVN) v ORP ve Zlínském kraji rok 23 Název ORP VN VVN 11 kv [m] Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Celkem Zlínský kraj VVN 22 kv [m] VVN 4 kv [m] Celkem [m] rok 212 Název ORP VN VVN 11 kv VVN 22 kv [m] VVN 4 kv [m] Celkem [m] [m] Porovnání změny údajů roku 212 proti roku 23 Celkem [%] [m] [m] Bystřice pod Hostýnem , Holešov , Kroměříž , Luhačovice , Otrokovice , Rožnov pod Radhoštěm , Uherské Hradiště , Uherský Brod , Valašské Klobouky , Valašské Meziříčí , Vizovice , Vsetín , Zlín , Celkem ORP ,2

42 WEB OZE pohraničí

43 WEB OZE pohraničí

44 ÚEK 24 WEB OZE pohraničí

45 Potenciál OZE Potenciál OZE je v roce GJ, po odečtení stavu v roce 212 zbývá do roku GJ v jednotlivých scénářích je předpokládáno jeho využití (resp. zvýšení využití OZE proti stavu roku 212 o 4 %, 25% a 2 %, což odpovídá v jednotlivých scénářích: GJ- varianta GJ - varianta GJ - varianta 3 V roce 232 bude zbývající potenciál OZE (varianta GJ, varianta GJ, varianta GJ).

46 Potenciál úspor Potenciál úspor je do roku 232 odhadován na 4 66 GJ, v jednotlivých scénářích (varianta 1, varianta 2, varianta 3) je předpokládáno jeho využití na 5 %, 25 % a 2 %, což odpovídá v jednotlivých scénářích: 2 33 GJ - varianta GJ - varianta GJ- varianta 3 V roce 232 bude zbývající potenciál úspor (varianta GJ, varianta GJ, varianta GJ).

47 Kontakt: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s Třída T. Bati, 21. budova Zlín

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji Usnadnění přístupu k datům pro orgány veřejné správy za účelem lepší implementace a monitorování udržitelných energetických akčních plánů prostřednictvím efektivní spolupráce s poskytovateli dat Klíčové

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

PĚTILETÝ AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN 2010-2014

PĚTILETÝ AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN 2010-2014 PĚTILETÝ AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN 2010-2014 Ve Zlíně dne 2. 11. 2009 1 Obsah: 1. Úvod 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP 4. Územní energetická

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Libereckého

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013

Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK. Brumov-Bylnice 24. září 2013 Možnosti snížení energetické náročnosti a vhodné OZE pro ZK Brumov-Bylnice 24. září 2013 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Požadavek max. energetická soběstačnost Implementace směrnice EP a R

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní území města Hořice má rozlohu 21,4 km 2 a je členěno na 6 katastrálních území. K 1. 1. 2009 zde trvale žilo 9 074 obyvatel (zdroj:čsú).

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Úvod do projektu PATRES Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu IEE Intelligent Energy

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Územní energetická koncepce města Dobřany Veřejná prezentace Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Obsah řešení zákon č. 46/2 Sb. a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více