Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín 27.2.2014"

Transkript

1 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů Zlín

2 Projekty EAZK Projekt řešil spolupráci na ochranu klimatu a byly z něj hrazeny studie, workshopy, konference a konzultace projektů na zateplování. Aktualizace programu na ochranu ovzduší ve ZK a Akční plán, Studie a akční plán na energetické využití odpadů ve Zlínském Projekt IEE byl realizován pro oblast měst Brumova-Bylnice, Slavičína a okolních celkem 11 obcí. Cílem bylo propagovat biomasu a zrekonstruovat zdroje tepla a snížit spotřebu na vytápění,podpora investic do udržitelných a místních zdrojů energie 9 mil. za fosilní paliva nyní zůstávají v této oblasti, investice pouze ve Slavičíně - 15 projektů do zateplení 46 mil.kč, dotace 3 mil. Kč, kotelna 35 mil.kč, dotace 11.mil. Kč, 64 kotlů pro DR, 7 zateplených budov Brumov Bylnice Projekt CEP-REC, má za cíl zpracovat Aktualizaci Energetické koncepce Zlínského kraje, implementovat ji a hodnotit ukazatele

3 Projekty EAZK Zavedení systému certifikace budov dle evropské legislativy Demonstrace energetické efektivnosti a využití OZE ve veřejných budovách školení červen 214 Podpora zavádění systému v nakládání s odpady z ČOV a odpadní biomasy - BRKO, zpracování trávy, kompostu pro energetické využití - brikety Demonstrační technologie bude ve ZK představena v dubnu v areálu Technických služeb ve Zlíně 1.,11.,14. a Navázání přeshraniční spolupráce v energetickém poradenství Nákup termovizní kamery Tvorba čtvrtletních zpravodajů Vytvoření webového portálu OZE

4 Projekt CEP-REC CENTRAL EUROPE CONCEPT 4 CEP-REC ZAVÁDĚNÍ ÚZEMNÍCH ENERGETICKÝCH KONCEPCÍ Projekt patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme), prioritní osa 3, strategický koncept 4. Cílem projektu je zavést regionální energetickou koncepci, která jednoznačně ukáže směřování energetiky regionu v nadcházejících letech.

5 Projekt CEP-REC Mezi specifické cíle projektu patří: Šíření informací na státní a regionální úrovni: uspořádání mezinárodních konferencí uspořádání dílčích seminářů na podporu uplatnění regionální energetické koncepce

6 Projekt CEP-REC PARTNEŘI PROJEKTU Ministerstvo národního rozvoje, Maďarsko, EC energetické centrum Lipizzanerheimat LTD, Rakousko, Evropské centrum pro obnovitelné zdroje Güssing Ltd., Rakousko, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Česká Republika, Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., Česká Republika Energetické a environmentální centrum Allgaeu (eza!), Německo, WWF World Wide Fund for Nature Maďarská pobočka, Maďarsko, Provincie Turín, Itálie, Environmentální park SpA, Itálie, FRIULI VENEZIA GIULIA autonomní region, centrální ředitelství pro finance, majetek a řízení, Itálie, 9. Energetická agentura Mazovia, Polsko, Regionální centrum pro inovace a přenos technologií Ltd., Polsko, 1. Italsko-Slovenská obchodní komora, Slovensko, Okres Trnava, Slovensko, 11. Přeorganizovaná energetická agentura, Slovinsko.

7 Projekt CEP-REC Úloha EAZK v projektu: zadat zpracování ÚEK prezentovat aktivity a klíčové výstupy projektu CEP-REC Aktivity : mapování a hodnocení poptávky po energiích a výsledky průzkumu, sběr dat a hodnocení energetických zdrojů a dodávek energií, a vyhodnocení stávajícího a budoucího potenciálu pro rozvoj OZE energetická bilance regionu Projednání ÚEK: s odbornou i laickou veřejností v jednotlivých pracovních skupinách v orgánech kraje Zajistit implementaci ÚEK a nastavit hodnotící ukazatele: nastavení metodiky pro monitorování a hodnocení výstupů regionální koncepce vytvořit prostředí pro aktualizace územní energetické koncepce

8 Projekt CEP-REC Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu energetických úspor. Zabývá se také využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství v tomto území. Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji. Územní energetická koncepce je v České republice definována zákonem č. 46/2Sb., o hospodaření energií a její podrobné náležitosti určuje příslušné nařízení vlády NV č. 195/21 Sb.

9 Projekt CEP-REC- realizace Posouzení současného a budoucího vývoje poptávky po energii regionech: z dostupných dat byl vytvořen model současné poptávky po energii v regionech z dostupných dat byl vytvořen model budoucí poptávky po energii v regionech Vyhodnocení stávajícího potenciálu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie: vyhodnocení stávající zásobování energií do vyhodnocení jsou zahrnuty přenosové cesty Tvorba energetické bilance regionu: vyhodnocení energetické a ekonomické soběstačnosti regionu motivace jednotlivých sektorů, investorů a spotřebitelů k energeticky efektivnímu chování bilance je výchozím prvkem pro koncepci návrhová část scénářů- 1.kceptační,2.dekarbonizační,3.umírněný

10 Demografické údaje Tab.: Porovnání počtu obyvatel, domů a bytů v roce 21 a 211 Kód ORP Název ORP Okres počet: bytů domů 21 - počet: obyvatel bytů domů Změna v % u (21 = 1 %): obyvatel bytů domů obyvatel 721 Bystřice pod Hostýnem Kroměříž ,14 3,13-4, Holešov Kroměříž ,3 4,65-2, Kroměříž Kroměříž ,54 4,79-2, Luhačovice Zlín ,64 2,99-5, Otrokovice Zlín ,22 6,45-3, Rožnov pod Radhoštěm Vsetín ,95 7,71-2, Uherské Hradiště Uherské Hradiště ,59 5,17-1, Uherský Brod Uherské Hradiště ,76 3,16-3,9 729 Valašské Klobouky Vsetín ,21 3,73-6, Valašské Meziříčí Vsetín ,49 8,29-1, Vizovice Zlín ,32 5,73-1, Vsetín Vsetín ,76 5,31-5, Zlín Zlín ,92 7,88-3, ,4 5,48-2,99 Celkem Zlínský kraj

11 Demografické údaje- úbytek obyvatel

12 Demografické údaje - nárůst domů

13 Demografické údaje nárůst bytů

14 Bilance primární spotřeby 21 Bilance spotřeby primárních energetických zdrojů ORP ve Zlínském kraji rok 21 Název ORP Tuhá Kapalná Plynná Elektřina OZE (bez Celkem paliva (vč. paliva paliva (vč. dřeva a dřeva) bioplynu) bioplynu) [GJ] Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Celkem Zlínský kraj [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]

15 ÚEK 24

16 ÚEK potenciál OZE

17 2,28 PJ PEZ 4,91% EE 1%

18 4,25PJ/year, PEZ 9,5%

19 ÚEK 24 Stávající stav Výhled Biomasa 93,7% Biomasa 38%

20 ÚEK 24 Porovnání skladby spotřeby po přeměnách (GJ) EPP - varianty stávající stav 21, variantní výhled do r. 225 členěno dle energie CZT Spotřeba (GJ) 35 elektřina OZE 3 plynná paliva 25 kapalná paliva 2 tuhá paliva Stávající stav Varianta V1 Varianta V2 Varianta V3 Varianta V4 Varianta V5

21 ÚEK 24 Investiční náklady jednotlivých variant (mil. Kč) Úspory ve spotřebě 1 OZE 8 Plyn, elektřina 6 CZT V V V V V5

22 Bilance primární spotřeby 212 Bilance spotřeby primárních energetických zdrojů ORP ve Zlínském kraji rok 212 Název ORP Tuhá Kapalná Plynná Elektřina OZE (bez Celkem paliva (vč. paliva paliva (vč. dřeva a dřeva) bioplynu) bioplynu) [GJ] Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Celkem Zlínský kraj Celkem Zlínský kraj (el. energie dle "Roční zpráva o provozu ES ČR 212") [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ]

23 ÚEK 213 Bilance ZK PEZ před přeměnou Obec: Zlínský kraj celkem (TJ/r) 18, 16, OZE 1,% 14, Elektři na 16,2% TJ/r 12, 1, 8, Kapaln áp 1,3% Tuhá P 26,2% 6, 4, 2, Plynná P 46,3%, Obec Tuhá paliva Kapalná (bez dřeva) (TJ/r) Zlínský kraj celkem 9 434,5 paliva (TJ/r) 463,9 Plynná Elektřina OZE (vč. paliva (bez dřeva a bioplynu) bioplynu) (TJ/r) (TJ/r) (TJ/r) , ,2 3 62, Celkem (TJ/r) ,8

24 Bilance ZK - PEZ po přeměně Obec: Zlínský kraj celkem 16, (TJ/r) OZE 9,8% 14, 12, Tuhá P 26,7% TJ/r 1, 8, Elektři na 18,6% 6, 4, 2,, Kapaln áp 1,2% Plynná P 43,6% Obec Tuhá paliva Kapalná (bez dřeva) (TJ/r) Zlínský kraj celkem 8 195,8 paliva (TJ/r) 369,5 Plynná Elektřina OZE (vč. paliva (bez dřeva a bioplynu) bioplynu) (TJ/r) (TJ/r) (TJ/r) 13 41, , 3 11,2 Celkem (TJ/r) 3 73,5

25 Bilance ZK- po sektorech před přeměnou Obec: Zlínský kraj celkem 25, T 8,3% TJ/r 2, (TJ/r) D,% 15, Z 1,5% B 27,9% 1, 5,, B Obec P T Sektor D Bydlení (TJ/r) Zlínský kraj celkem 1 55, Z P 62,2% Průmysl Terciární (TJ/r) sféra (TJ/r) , ,2 Doprava Zeměděl- (TJ/r), ství (TJ/r) 55,7 Celkem (TJ/r) ,8

26 Bilance ZK- po sektorech po přeměně Územní energetická koncepce Zlínského kraje Bilance spotřeby paliv a energie po přeměnách dle sektorů Obec: Zlínský kraj celkem 25, T 8,1% TJ/r 2, (TJ/r) D,% Z 1,5% B 28,4% 15, 1, 5,, B P T Sektor D Z P 62,1%

27 Struktura spotřeby paliv ve ZK Celková struktura spotřeby energie individuální vytápění 31,92% zdroje elektřiny a CZT 39,62% osvětlení (VO),24% individuální příp. TUV 6,99% technologie 21,22%

28 Instalovaný el. Výkon OZE ve ZK Instalovaný výkon ES ČR ve Zlínském kraji v roce 212 Plynové, Parní Vodní spalovací Větrné Fotovoltaické elektrárny elektrárny elektrárny elektrárny elektrárny (PE) (VE) (PSE) (VTE) (FVE) [MW] 137,1 [MW] [MW] 7,5 [MW] 23,3 [MW],3 16,9 Celkem [MW] 329,

29 Soustavy CZT ve ZK Držitelé licencí na rozvod tepelné energie ve Zlínském kraji a seznam vymezených území k licenci na rozvod tepelné energie Název ORP Přenosová Délka rozvodu kapacita Parní Horkovodní Teplovodní MW km km km Bystřice pod Hostýnem 66,864 1,5 1,,874 Holešov 66,19 2,5, 2,65 Kroměříž 74,256,96, 29,286 Luhačovice 3,912 3,25, 3,527 Otrokovice 1 44,317 32,44 48,468 7,9 Rožnov pod Radhoštěm 81,85,9 1,93 9,6 Uherské Hradiště 58,84 1,1 1,6 13,23 Uherský Brod 35,,, 4,5 7,9,, 2, ,8 11,4 17, 4,174 3,89,,,65 Vsetín 143,6 3,5 11,37 27,997 Zlín 663,1 53, 88,163 31, ,519 11, , ,719 Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Celkem Zlínský kraj

30 Rozvojové plochy dle ÚP Celkem je identifikováno ploch o celkové výměře m² (tj. průměrně m² na jednu rozvojovou plochu), Nejvíce je specifikováno ploch pro individuální bydlení (B1), celkem o výměře m² Plochy pro výrobu a skladování (V) obsahují celkem m² v 862 lokalitách Plochy pro výrobu a sklady (VP) obsahují celkem m² ve 18 lokalitách Plochy pro bydlení hromadné (BH) obsahují celkem m² ve 33 lokalitách Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) obsahují celkem m² ve 15 lokalitách Podíl rozvojových ploch formulovaných jako rozvojové oblasti, rozvojové plochy a specifické oblasti dle PÚR ČR 28 a ZÚR ZK tvoří cca 77% celkové výměry rozvojových ploch ve Zlínském kraji. Nejvíce rozvojových ploch je plánováno v ORP Holešov, Kroměříž a Vsetín. Nevětší rozvojová plocha ve Zlínském kraji je plánována v Holešově.

31 Rozvojové plochy pro zásobování energií Zpracovatel vytvořil model preferencí rozvojových lokalit dle následujícího postupu: Za ohniska rozvoje ve Zlínském kraji byla určena okresní města. Byly vybrány obce ve vzdálenostech 1 a 15 km od těchto měst. Výběr byl proveden na základě dat ČSÚ databáze Registr sčítacích obvodů definiční body obcí. Vzhledem k počtu vybraných obcí byla vybrána vzdálenost 1 km. Z obcí vybraných v bodě 1) byly vybrány obce s počtem obyvatel nad 1. Výběr byl proveden na základě dat ČSÚ SLBD 211. K obcím z výběru v bodě 2) byly připojeny údaje z územních plánů poskytnutých Krajským úřadem Zlínského kraje. Z těchto obcí byly vybrány ty, které splňují alespoň jednu z těchto podmínek - na území obce v ÚP vymezeny celkově: Plochy vymezil velikostně na : plochy BH (bydlení hromadné) nad 3 ha plochy BI (bydlení individuální) nad 5 ha plochy V (výroba a skladování) nad 1 ha plochy VD (drobná výroba a sklady) nad 1 ha plochy VP (průmyslová výroba a skladování) nad 1 ha plochy VZ (zemědělská a lesnická výroba) nad 1 ha

32 Rozvojové plochy dle ÚEK

33 Rozvojové plochy dle ÚEK

34 Rozvojové plochy dle ÚEK Závěry zpracovatele 1. územními plány formulují velmi značné množství a velikosti rozvojových ploch určených pro jednotlivé typy využití 2. Většinu (cca 77%) rozvojových ploch tvoří rozvojové oblasti, rozvojové plochy a specifické oblasti dle PÚR ČR 28 a ZÚR ZK 3. Je nereálné v ÚEK předpokládat v průběhu návrhového období uspokojení budoucí poptávky po energii vyplývající z plánovaného využití rozvojových ploch 4. Tato velikost poptávky by nepochybně vyžadovala revizi plánů rozvoje distribučních soustav elektřiny a distribučních soustav zemního plynu. 5. Ve formulaci variant rozvoje ÚEK ZK je nezbytné pracovat s výsledky preferenční analýzy pro potřeby stanovení reálné poptávky po energii v jednotlivých územních částech Zlínského kraje. 6. Dominantní rozvojovou zónou ve Zlínském kraji je průmyslová zóna Holešov. Tato zóna je z hlediska technické energetické infrastruktury zajištěna s ohledem na předpokládané využití. 7. Příprava jednotlivých staveb plně podléhá podmínkám zákona č.183/26 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

35 EMISE 21 Emise sledovaných škodlivin a CO2 (tun/rok) členěno dle druhu paliva výchozí rok 21 Skupenství paliv Tuhá paliva Kapalná paliva Energie koks černé uhlí prachové černé uhlí tříděné hnědé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné brikety hnědouhelné dřevo jiná tuhá paliva TTO střední topný olej lehký topný olej Tuhé látky Oxidy dusíku NO x Oxid uhelnatý CO CxHy 627,37 Oxid uhličitý CO Pb Cd As Ni Hg Benzen BaP 114,74 154,83 25,66 55,12,32 562,65 22, ,52 18,94, ,76 2,26 121,62 18,54,58 28,3 8,36 378,53 135,56,69 58,16 14,76 9,53 3, ,38 723,35 124,56 24,82 218,69 118,16,18 3,12,62,3,2 1,47 13,93 7,3,96, ,17,12,4,1 13 2,32E-8 6,96E-7 7,24E-7 2,E-5 1,86E-6 3,77E-6 9,98E-11,1,6,2,9 1,9,5,48,27,6,3,2,1,2,1, 8,64E-6 2,59E-4 3,66E-4 6,95E-3 6,91E-4 3,15E-5 8,32E-1 1,16E-7 3,47E-6 3,61E-6 9,97E-5 9,25E-6 1,77E-5 4,68E-1 5,32E-8 1,6E-6 1,66E-6 4,59E-5 4,26E-6 1,47,7,14 6,6,9,7 583,25 2,96,66 141,5 4,64,12 27,99,18, ,88E-7 1,8E-1 4,22 1,15 3,7 19,23 63,5 nízkosirnatý topný olej,2 extralehký topný olej vyjetý olej nafta jiná kapalná paliva zemní plyn bioplyn Plynná paliva propan-butan jiná plynná paliva Technologie bez spotřeby paliva Dodávka elektřiny elektřina Neroztříděno Neroztříděno Celkem [tun/rok] Oxid siřičitý SO2 3,39E-1 6,55E-3 1,15E-1 8,71E-3 1,56E-1 7,2E-3 1,9E-7 3,52E-3 6,96E-5 1,71E-3 1,1E-2 5,29E-3 6,53E-3 1,73E-7 4,17E-1 9,4E-3 2,57E-1 5,9E-2 1,9E-1 5,7E-2 1,34E-6 1,83E-2 3,96E-4 1,13E-2 2,23E-3 8,31E-3 1,76E-3 4,66E-8 7,35E-2 1,95E-6 2,36E-7 7,9E-6 7,37E-6 2,4E-4 1,89E-5 1,5E-7 3,16E-6 3,29E-6 9,8E-5 8,43E-6 2,72E-7 1,56E , ,26 3 6,9 875, ,6 6,82E-1 4,4E-2 5,83E-2 1,87E-1 4,32E-2 1,63E+2 7,18E , , , , , ,46E+ 5,67E-2 4,44E-1 2,67E-1 4,4E-1 1,63E+2 7,18E-1

36 Znečištění ovzduší dle krajů

37 Znečištění ovzduší dle krajů

38 Porovnání emisí v ČR Emise hlavních znečišťujících látek v České republice 3, 25, [t/rok] 2, 21 15, 211 1, 5,, TZL SO2 NOx CO VOC NH3

39 Porovnání emisí ve ZK Emise hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji 1, 9, 8, 7, [t/rok] 6, 21 5, 211 4, 3, 2, 1,, TZL SO2 NOx CO VOC NH3

40 Porovnání energetických bilancí Bilance primárních energetických zdrojů ve Zlínském kraji 25 2 [GJ] Tuhá paliva (vč. dřeva) Kapalná paliva Plynná paliva (vč. bioplynu) Elektřina OZE (bez dřeva a bioplynu)

41 Rozvoje energetických sítí Délky rozvodu elektrické energie (VN a VVN) v ORP ve Zlínském kraji rok 23 Název ORP VN VVN 11 kv [m] Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Celkem Zlínský kraj VVN 22 kv [m] VVN 4 kv [m] Celkem [m] rok 212 Název ORP VN VVN 11 kv VVN 22 kv [m] VVN 4 kv [m] Celkem [m] [m] Porovnání změny údajů roku 212 proti roku 23 Celkem [%] [m] [m] Bystřice pod Hostýnem , Holešov , Kroměříž , Luhačovice , Otrokovice , Rožnov pod Radhoštěm , Uherské Hradiště , Uherský Brod , Valašské Klobouky , Valašské Meziříčí , Vizovice , Vsetín , Zlín , Celkem ORP ,2

42 WEB OZE pohraničí

43 WEB OZE pohraničí

44 ÚEK 24 WEB OZE pohraničí

45 Potenciál OZE Potenciál OZE je v roce GJ, po odečtení stavu v roce 212 zbývá do roku GJ v jednotlivých scénářích je předpokládáno jeho využití (resp. zvýšení využití OZE proti stavu roku 212 o 4 %, 25% a 2 %, což odpovídá v jednotlivých scénářích: GJ- varianta GJ - varianta GJ - varianta 3 V roce 232 bude zbývající potenciál OZE (varianta GJ, varianta GJ, varianta GJ).

46 Potenciál úspor Potenciál úspor je do roku 232 odhadován na 4 66 GJ, v jednotlivých scénářích (varianta 1, varianta 2, varianta 3) je předpokládáno jeho využití na 5 %, 25 % a 2 %, což odpovídá v jednotlivých scénářích: 2 33 GJ - varianta GJ - varianta GJ- varianta 3 V roce 232 bude zbývající potenciál úspor (varianta GJ, varianta GJ, varianta GJ).

47 Kontakt: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s Třída T. Bati, 21. budova Zlín

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Biomasa jako zdroj energie II STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Rožnov pod Radhoštem 28. února 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/) Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje (TJ/r) 7 6 5 4 3 2 1 malé zdroje střední zdroje velké zdroje Hradec Králové Rychnov nad Kn. Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje 3 2 5 (TJr/)

Více

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. Seminář Bioenergie v pohraniční oblasti Labe/Elbe, 20.2.2014 DVA DŮVODY PROČ JSME DNES

Více

Miroslava Knotková, EAZK

Miroslava Knotková, EAZK Územní energetická koncepce ZLÍNSKÉHO KRAJE Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 Bilance spotřeby 2004 ÚEK ZK 2004 ÚEK ZK 2004 Bilance roční spotřeby primárních paliv a elektrické energie (GJ),

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín

Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín Regionálnísítěpro Regional Networks for rozvoj the development udržitelného of a Sustainable trhu s Market for Bioenergy in Europe

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. (EAZK) byla založena v roce 2006 za podpory programu EU Inteligent Energy Europe. Zakladatelem a 100%

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program územní energetické koncepce Ing. Petr Synek ENVIROS, s.r.o. 1 Územní energetické koncepce Obsah koncepce v souladu se zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií Vyhláška 195/2001 Sb. stanoví podrobnosti

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6.1 Stávající a již přijatá opatření 6.1.1 Posílení měření kvality ovzduší V průběhu zpracovávání těchto materiálů byly uvedeny do provozu automatické stanice imisního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY - KEA. Zbyněk Bouda bouda@eavysociny.cz Tel.: +42063212666

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY - KEA. Zbyněk Bouda bouda@eavysociny.cz Tel.: +42063212666 ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY - KEA Zbyněk Bouda bouda@eavysociny.cz Tel.: +42063212666 08 Výchozí dokumenty: Program rozvoje kraje Vysočina Koncepce snižov ování emisí a imisí znečišťuj ujících ch látek

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Výtopna Valašská Bystřice

Výtopna Valašská Bystřice Výtopna Valašská Bystřice Stručný popis Výtopna v obci Valašská Bystřice je v plném provozu od roku 2006, přičemž dnes zásobuje teplem na 70 objektů, včetně místní školy. Její správu zajišťuje za tímto

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

ÚEK LK - aktualizace

ÚEK LK - aktualizace Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace Veřejn ejné projednání - SEA 14. 1. 2010 ENVIROS, s.r.o. (Ing. Henelová, Ing. Jakubes) O. Hrubý HO Base Právn vní základ ÚEK zákon č.. 406/2000

Více

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim Tábor 4.2.2010 Představení SEVEn SEVEn je konzultační společnost zaměřená na oblast energetiky a životního prostředí, zejména na

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Úvod do projektu PATRES Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu IEE Intelligent Energy

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SPRÁVNÍ OBVOD ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní obvod Nové Město nad Metují leží ve východní části Královéhradeckého kraje. Je vklíněn mezi obce správního obvodu Náchod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

ENERGYREGION CALLA. 23. února 2012 Černá Hora

ENERGYREGION CALLA. 23. února 2012 Černá Hora ENERGYREGION CALLA 23. února 2012 Černá Hora PŘEDCHOZÍ AKTIVITY INTENSE Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní opatření pro úspory energie pro municipální bydlení v zemích střední a východní Evropy HLAVNÍ

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) DODATEK SOUHRNNÉHO PŘEHLEDU. (Manažerský souhrn)

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) DODATEK SOUHRNNÉHO PŘEHLEDU. (Manažerský souhrn) Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) DODATEK SOUHRNNÉHO PŘEHLEDU (Manažerský souhrn) Schválená verze Číslo publikace: 2003/041/40/c SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více