výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz"

Transkript

1 výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji

2 obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Úspěchy v roce Cíle pro rok Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí 5. Pracovněprávní vztahy 6. Významné události po datu účetní závěrky 7. Organizační struktura 8. Výsledky hospodaření společnosti za rok Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha 8.3 Výkaz zisku a ztráty 8.4 Příloha účetní závěrky 8.5 Zpráva auditora 8.6 Zpráva o vztazích 9. Kontakty Výroční zpráva, za období od do

3 V roce 2013 jsme se zaměřili na procesní změny, IT inovace, nové byznysové segmenty, změny v kariérovém plánu i růst v korporátním segmentu. Z hlediska obchodu to byl velice náročný rok bez příležitostí typických pro rok Přesto se nám podařilo v důležitých segmentech růst a připravit si dobrou půdu pro budoucí období. Neustále reagujeme na požadavky regulátorů v ČR i EU a také na dlouhodobou potřebu trhu a v závěru roku 2012 jsme zavedli investiční poradenství, které v průběhu roku 2013 prošlo řadou inovací a zlepšení. Díky funkčnímu systému a procesům tak můžeme radit kompetentně a bezpečně. Pokračovali jsme v budování franšízové pobočkové sítě Partners market coby důležité součásti našeho strukturálního modelu. Všechny poradenské či zprostředkovatelské sítě na světě se dnes perou se zásadním problémem: jak dlouhodobě udržet prestižní značku a servisovat masu historicky získaných klientů. My jsme tuto výzvu vyřešili! Ke konci roku 2014 budeme mít zhruba 70 franšízových poboček. Za pouhých dvanáct měsíců roku 2013 jsme také uvedli v život mnoho skvělých inovací. Spojili jsme síly s jedním z největších makléřů trhu, společností OK GROUP, a získali podíl na trhu zaměstnaneckých benefitů a firemního pojištění i přístup k obrovskému know how v oblasti korporátního byznysu. Několik desítek procent všech finančních analýz Partners dnes již probíhá v prostředí elektronických nástrojů Anakin nebo Analyzer na počítači či tabletu poradce. Jde o technologickou vychytávku, která šetří peníze a čas poradce a zajišťuje kvalitní data. Je důkazem našeho prvenství v inovacích. Oproti roku 2012, který byl ve znamení velkých byznysových příležitostí, byl rok 2013 mnohem náročnější. Přesto se nám podařilo obstát, o čemž svědčí některá rekordní čísla, na která můžeme být pyšní. V úvěrech jsme dosáhli neuvěřitelných 16,5 miliard korun, což je o 27 % více než v roce 2012! Potvrdili jsme tak svou sílu ve skutečně náročné oblasti, jako jsou hypotéky, refinancování a konsolidace. Rostli jsme i v rizikových pojistkách, a to o 11 %, což dokazuje, že u klientů nám jde skutečně o podstatu, a tedy bezpečí a zajištění pro případ nenadálých událostí. Více než 30 % byznysu v roce 2013 tvořily jednotky ze servisních kampaní, kterými kontaktujeme stávající klienty. Ukazuje to na obrovský nevyužitý potenciál našich bezmála 400 tisíc klientů. A servis nese i další ovoce. Můžeme se pochlubit rostoucím počtem smluv na jednoho klienta. Potenciál k dalšímu růstu je navíc skutečně obrovský. Rok 2013 potvrdil, že máme dobře našlápnuto a že co nás v loňském roce oslabilo, nás letos hodně posílí! Ať už je to připravenost na legislativu a byrokracii, změny v kariérovém plánu, vyladění nových nástrojů nebo posílení a inovace ve strategických segmentech, jako jsou hypotéky a životní pojistky. Zbývá nám tedy pouze využít všech příležitostí i získaného náskoku v zavádění změn a naplnit podnikatelskou vizi, kterou Partners již tolik let představují. Úvodní slovo předsedy představenstva Petr Borkovec předseda představenstva

4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje platné k Společnost, se od svého založení v červnu roku 2007 zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkováním finančních produktů na území České republiky. Od té doby se snaží naplnit své cíle a stát se nejúspěšnější a dlouhodobě uznávanou společností na českém trhu. V obchodním rejstříku byla původně zapsána dne 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od existuje pod stávajícím názvem Partners Financial Services, a. s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost v současnosti nemá organizační složku podniku v zahraničí. Dle zápisu v obchodním rejstříku je předmětem podnikání společnosti, činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a další volné živnosti v souladu s živnostenským rejstříkem. Obchodní firma Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Právní forma Základní kapitál CZ akciová společnost Kč Statutární orgán představenstvo: Moje rodina si zaslouží jistotu ve všech situacích Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Kateřina Volínová, MBA Ing. Petr Borkovec Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Mgr. Vít Mikolášek Radim Lukeš Ing. Pavel Novotný Ing. Vladimíra Janečková

5 2.2 Filozofie Vize Společnost Partners je vystavěna na několika pilířích: Kreativitě Inovaci Transparentnosti Proklientském přístupu Jasných vizích Řídíme se heslem: vždy o krok vpřed. Chceme i nadále určovat finančnímu poradenství směr a vrátit celému oboru finančního poradenství důstojnost. Jsme hrdí, že jsme Partners. Poslání Chceme klientům nabízet prvotřídní a komplexní službu, která jim pomůže vyřešit veškeré otázky spojené s osobními financemi a zvýší jejich životní úroveň. Každého z našich klientů vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli a každému klientovi připravujeme finanční plán šitý na míru, který reflektuje jeho možnosti a přání. Finanční poradci Partners pomáhají každému klientovi při jeho orientaci v džungli produktů na finančním trhu. Poradce stojí vždy na straně klienta a vybírá pro něj s využitím analýz a specialistů takové portfolio produktů, které nejlépe vede k plnění finančního plánu. Na finančním trhu se vyznáme a umíme najít tu správnou cestu k řešení. Myslíme si, že vědět znamená mít moc a rozumět financím znamená mít možnost ovlivnit vlastní finanční budoucnost. Proto podporujeme vzdělávání v oboru financí. 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu Společnost Partners v roce 2013 zajišťovala prostřednictvím zavedeného vnitřního řídicího a kontrolního systému soulad činností společnosti a jejích finančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu, včetně souladu s interními předpisy společnosti. V průběhu roku 2013 společnost Partners realizovala nezbytné úkony k přizpůsobení svých vnitřních procesů, včetně aktualizace relevantních dokumentů, a taktéž nastavení adekvátních kontrolních mechanismů nové legislativní úpravě platné od 1. ledna 2014, a to zejména zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž došlo k zabezpečení souladu výkonu činnosti společnosti s novou právní úpravou a současně včasné implementaci povinností vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů. Společnost řádně proškolila zaměstnance a své mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to prostřednictvím připravených výukových a školicích materiálů. Znalosti povinných osob byly ověřeny formou aktualizovaného znění písemného testu. Společnost průběžně kontrolovala, identifikovala a řídila možná rizika související s výkonem své činnosti, kontrolovala a vyhodnocovala činnost svoji a svých finančních poradců a aktivně řešila případné reklamace obsahově se vztahující k výkonu činnosti. Zjištění a nálezy z realizovaných kontrol na místě a kontrol realizovaných na dálku byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazující doporučení či stanoviska. Vůči společnosti Partners nebyla v roce 2013 vedena žádná kontrola zaměřená na dodržování právních povinností ani vůči ní nebylo vedeno jiné řízení pro porušení právních předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu a nebyla jí udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů.

6 2.4 Produktové portfolio Šíře portfolia je velkým plusem pro všechny klienty i poradce společnosti Partners. Díky ní garantujeme objektivní a nezávislou službu našim klientům. Dokážeme jim vytvořit finanční plán sestavený z produktů celého finančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Velký důraz klademe na vývoj exkluzivních a výhodných produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Bankovní produkty Běžné účty Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro firmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Překlenovací hypoteční úvěry Spořicí účty Termínované vklady Investice Investiční zlato Modelová portfolia Podílové fondy Pravidelné investování (produkty životního cyklu) Přímé investice na burzách Stavební spoření Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Životní pojištění Důchodové životní pojištění Flexibilní pojištění Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové pojištění Úvěrové životní pojištění Životní pojištění Leasing Leasingové úvěry Neživotní pojištění Cestovní pojištění Havarijní pojištění Pojištění aut a majetku Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Úrazové pojištění Penzijní produkty Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Firemní obchody V roce 2013 došlo v oblasti firemních obchodů k několika klíčovým změnám. Obchodní oddělení centrály Partners představilo nové propagační materiály, významným počinem byla změna metodiky firemních obchodů. Spustili jsme také nové vzdělávací programy pro poradce, kteří cílí na firemní klientelu. Velkým krokem vpřed bylo spojení s makléřskou společností OK GROUP, a. s., s jediným a jasným cílem poskytování nejkvalitnějšího poradenství v oblasti pojistných produktů pro firemní klientelu. Díky tomu se nám podařilo rozšířit počet zákazníků z řad firemní klientely o několik desítek. Nadále se zaměřujeme na poskytování špičkového poradenství, ať už v oblasti zaměstnaneckých benefitů či např. pojištění majetku a odpovědnosti.

7 2.5 Obchodní partneři Do současnosti jsme navázali úspěšnou spolupráci s více než padesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce působící v České republice. Provize za daný typ produktu je u všech spolupracujících společností vždy stejně vysoká. Tím garantujeme poradcovu nezávislost a motivujeme jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta. 2.6 Úspěchy v roce 2013 Otevírání nových franšíz Partners market na území celé České republiky, spuštění elektronické finanční analýzy pro klienty, jak na desktopu, tak na tabletu, zaměření se na zaměstnanecké benefity v rámci firemních obchodů a strategické partnerství v oblasti korporátního byznysu, spolupráce se společností OK Group, rozvoj moderních nástrojů na podporu byznysu: lead generation, microsites, on line kampaně, spuštění pravidelné servisní kampaně přes call centrum, Mezi naše obchodní partnery patří tyto společnosti: spuštění portálu ušetři.peníze.cz, spuštění portálu pro klienty MojePartners, realizována kampaň zaměřená na přípravu veřejnosti na důchod, pokračování projektu EFPA evropský systém vzdělávání a certifikace finančních poradců, třetí ročník Dne finanční gramotnosti, rozvoj činnosti společnosti Partners akademie se zaměřením na nabídku školení a získávání certifikátů. 2.7 Cíle pro rok 2014 Získání licence pro poskytování služeb asset managementu, rozšiřování aktivit Partners investiční společnosti, představení bezkonkurenčního produktu v oblasti osobních bankovních služeb ve spolupráci s UniCredit Bank, nastavení a spuštění projektu profesionálních poradenských kanceláří VIP CO, zcela nový způsob provizního odměňování, výhodný pro klienta i poradce, koncept malých regionálních poboček v městech do 8 tisíc obyvatel, nová finanční analýza pro firmy a podnikatele, otevírání dalších poboček Partners marketů, zavedení softwarového systému Partners Office jako nástroje na vedení diáře, správu ů a kontaktních údajů.

8 3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost samostatně vyvíjí unikátní informační systém, jenž slouží poradcům jako podpora činnosti finančního poradenství. V roce 2013 byly v rámci tohoto informačního systému vyvíjeny zcela nové moduly s novými funkcionalitami (např. penzijní plán, elektronické formuláře, ANAKIN, Partners Manager), přičemž tyto moduly jsou vyvíjeny zcela dle požadavků a potřeb společnosti. 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí Společnost dlouhodobě deklaruje zájem o zlepšení kvality životního prostředí. K tomu přispívá i zavedení elektronických analýz pro všechny klienty, které výrazně snižuje spotřebu papíru ve společnosti., také dbá na dodržování základních principů eliminace negativních dopadů na životní prostředí. Klademe důraz na třídění odpadů nebo ekologickou likvidaci. 5. Pracovněprávní vztahy V roce 2013 celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 99 osob. Společnost dbá na vytváření rovnováhy mezi profesním a rodinným životem svých zaměstnanců. Rovněž poskytuje pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanecký průzkum na přelomu roku potvrdil vysoké procento spokojenosti zaměstnanců se zaměstnaneckou politikou společnosti. 6. Významné události po datu účetní závěrky S účinností od 1. ledna 2014 byl jmenován do funkce předsedy představenstva společnosti Ing. Petr Borkovec, do funkce členky představenstva Ing. Tatiana Purdiaková a do funkce člena představenstva Mgr. Michal Špaňár, MBA. Posledně jmenovaný byl také s účinností od 1. února 2014 jmenován do funkce místopředsedy představenstva. Dne 22. ledna 2014 byla valnou hromadou zvolená nová dozorčí rada. Ing. Kateřina Volínová, MBA byla jmenována do funkce její předsedkyně, Pavel Kohout do funkce místopředsedy a Radim Lukeš do funkce člena dozorčí rady. V lednu 2014 společnost vykoupila 107 ks vlastních akcií, což představuje podíl ve společnosti ve výši 5,35 %. Následně společnost prodala 155 ks akcií Partnerům společnosti. Ke dni sestavení výroční zprávy má společnost v držení 85 ks vlastních akcií. Partnerství je o důvěře

9 7. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, které vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k : PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC) ETICKÝ VÝBOR ŘEDITELSKÁ RADA EXECUTIVE COMMITTEE ExCo DIVIZE CENTRÁLA ŘEDITEL DIVIZE CENTRÁLA předseda představenstva KATEŘINA VOLÍNOVÁ SEKRETARIÁT Dana Perezová DIVIZE DISTRIBUCE GENERÁLNÍ ŘEDITEL místopředseda představenstva PETR BORKOVEC SEKRETARIÁT Vendula Dudlová ÚSEK STRATEGIE Pavel Kohout ÚSEK OBCHODU Vladislava Cisarzová ÚSEK OPERATIONS Petr Bartoš ÚSEK MARKETINGU Lada Kičmerová ÚSEK PRÁVNÍCH SLUŽEB & COMPLIANCE Vít Mikolášek ÚSEK FINANČNÍ Tatiana Purdiaková ODDĚLENÍ ANALÝZ PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY Dagmar Prajzlerová ODDĚLENÍ BACKOFFICE Petra Meišnerová ODDĚLENÍ LOGISTIKY Šárka Klukanová ODDĚLENÍ MARKETINGU Lucie Krejzová ODDĚLENÍ PR a komunikace Viola Baštýřová PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE Martin Pivoda KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika ÚSEK VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová WATCHDOG ODDĚLENÍ IT Stanislav Uchytil ODDĚLENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU Martina Kudrová PORADENSKÉ KANCELÁŘE ODDĚLENÍ VÝVOJE SW Petr Kroutil PARTNERS FRANCHISE ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová SERVISNÍ PORADCI DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE

10 8. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2013 Provizní obrat 2013 Sjednaných smluv Klientů Finančních poradců Kč 223 tisíc 50 tisíc 3,6 tisíce Produktů v nabídce 400 Obchodních partnerů 52 Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která uděláme včas

11 8.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha Rok 2013 opět potvrdil, že Partners nejsou společností jednoho druhu produktu. Díky poskytování nezávislých služeb se na nás klienti s důvěrou obracejí v mnoha oblastech osobních financí. Dokážeme jim spolehlivě pomoci se spořením, investováním, financováním vlastního bydlení i pojištěním všeho druhu. Při pohledu na portfolio vidíme, že největší část produkce tvoří jednorázové investice do podílových fondů, čtvrtinu produkce pak smlouvy o investičním životním pojištění. Neustále roste také neživotní pojištění, které v roce 2013 tvořilo 15 procent portfolia. O něco nižší procento připadá smlouvám na riziková a úrazová pojištění a dalším. ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Struktura produkce 2013 Identifikační číslo Türkova 2319/5b , Praha 4 - Chodov Česká republika 4,86 % 1,59 % 6,02 % 7,83 % 23,56 % 7,57 % 14,85 % 22,50 % 11,22 % Investiční a flexibilní pojištění Podílové fondy jednorázové investice Podílové fondy pravidelné investice Pojištění aut a majetku Penzijní připojištění Rizikové a úrazové pojištění Hypoteční úvěry Bankovní produkty Stavební spoření Označ. A K T I V A Min.účetní řád. Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

12 Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2013 Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2013 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 79) A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíl z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82) A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř.90 až 93) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (ř.95 až 104) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 097 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 104

13 8.3 Výkaz zisků a ztrát Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2013 Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky (ř.106 až 116) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 108 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) 117 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 120 C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Identifikační číslo VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové členění za rok končící 31. prosincem 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd. řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 II.3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C1 C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř ) Türkova 2319/5b , Praha 4 - Chodov Česká republika

14 8.4 Příloha k účetní závěrce Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný) za rok končící 31. prosincem 2013 Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd. řádku běžném minulém a b c Charakteristika a hlavní aktivity VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 1 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) Q.1. -splatná Q2 Q.2. -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Vznik a charakteristika společnosti ( společnost ) vznikla 23. srpna 2006 pod názvem NOSTIMO, a.s. se sídlem Brno, Lidická 710/57. Po změně vlastníků došlo dne 14. června 2007 ke změně názvu na Partners For Life Planning, a.s. a 26. června 2007 došlo ke změně sídla společnosti na Praha 4, Stýblova 253/13. K poslední změně názvu i sídla společnosti došlo dne 1. ledna V současné době je společnost zapsána v obchodním rejstříku pod názvem se sídlem Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Vlastníci společnosti Rozhodnutím valné hromady ze dne 27. června 2013 společnost vydala celkem ks nových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč, čímž zvýšila základní kapitál na Kč. Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 20. prosince 2013 byla změněna forma všech akcií společnosti z akcií znějících na majitele na akcie znějící na jméno. Tato změna nebyla k datu účetní závěrky zapsána do obchodního rejstříku. K rozvahovému dni má společnost ks vydaných akcií. K rozvahovému dni má společnost v držení 133 ks vlastních akcií ( ks vlastních akcií). Sídlo společnosti k 31. prosinci 2013 Türkova 2319/5b Praha 4 - Chodov Česká republika Identifikační číslo Strana 1

15 Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2013 Členové představenstva Členové dozorčí rady Ing. Kateřina Volínová, MBA (předseda) Radim Lukeš (předseda) Ing. Petr Borkovec (místopředseda) Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Mgr. Vít Mikolášek Předmět podnikání - investiční zprostředkovatel - pojišťovací agent - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Změny v obchodním rejstříku V roce 2013 byly provedeny následující změny: - dne 20. prosince 2013 došlo k zániku členství Ing. Pavla Novotného, místopředsedy dozorčí rady, - dne 20. prosince 2013 došlo k zániku členství Ing. Vladimíry Janečkové, členky dozorčí rady, - dne 31. prosince 2013 došlo k zániku členství Ing. Kateřiny Volínové, MBA, předsedkyně představenstva, - dne 31. prosince 2013 došlo k zániku členství Pavla Kohouta, člena představenstva. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu. Představenstvo společnosti řídí divizi centrály vedenou předsedkyní představenstva a divizi distribuce vedenou generálním ředitelem. Představenstvu jsou dále podřízeny tyto výbory: - Produkt management committee - Etický výbor - Ředitelská rada - Executive Committee Divize centrála zahrnuje úseky: - Úsek strategie - Úsek obchodu - Úsek operations - Úsek marketingu - Úsek právních služeb a compliance - Úsek finanční Divize distribuce zahrnuje: - Projekt alternativní distribuce - Úsek vzdělávání Strana 2 Strana 3

16 2. Zásadní účetní postupy používané společností Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Za dlouhodobý nehmotný majetek považuje účetní jednotka složky majetku, jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Majetek může být pořízen úplatně, vkladem, darem, nebo vlastní činností. Za dlouhodobý hmotný majetek považuje účetní jednotka složky majetku, jejichž ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Majetek může být pořízen úplatně, vkladem, darem, nebo vlastní činností. Příslušenstvím dlouhodobého majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci. Technickým zhodnocením dlouhodobého majetku se považují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč. Výdaje na technické zhodnocení jsou sledovány v průběhu účetního období. Na konci účetního období je technické zhodnocení aktivováno do majetku, kde zvyšuje vstupní cenu tohoto majetku. Účetní jednotka stanovila, že drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 40 tis. Kč, ale vyšší než 30 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Veškerý majetek této skupiny bude dle rozhodnutí pracovníka odpovědného za jeho pořízení zařazen pro účely odpisování do skupiny s dobou odpisování na 36 nebo 60 měsíců. Účetní jednotka stanovila, že drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 60 tis. Kč, ale vyšší než 30 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Nehmotný a hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 1 tis. Kč až 30 tis. Kč včetně a zároveň jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok, se sleduje v operativní evidenci. Tento majetek je vykázán v položce Služby, resp. Spotřeba materiálu a energie ve Výkazu zisku a ztráty a v případě jednorázového vybavení je časově rozlišován. Nehmotný a hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 1 tis. Kč a dále majetek, jehož doba použitelnosti je kratší než jeden rok, je vykázán v položce Služby, resp. Spotřeba materiálu a energie ve Výkazu zisku a ztráty a v operativní evidenci se nesleduje. V případě pořízení většího množství majetku v souvislosti s prvotním vybavením společnosti ve vztahu k zahájení nebo rozšíření určité činnosti, bude odpis hodnoty tohoto majetku časově rozlišen dle rozhodnutí pracovníka zodpovědného za jeho pořízení, ale nejméně na dobu 24 měsíců. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Stavby, technické zhodnocení Lineární, zrychlená 30 nebo 50 let Stroje a přístroje IT Zrychlená 3 roky Inventář Zrychlená 5 let Automobily Zrychlená 5 let Ostatní nehmotná aktiva Lineární 72 měsíců Software Lineární 36 měsíců Audiovizuální díla Lineární 18 měsíců (b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách. Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka. Strana 4 Strana 5

17 (c) Krátkodobé cenné papíry a podíly (f) Přepočty cizích měn Cenné papíry k obchodování a dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou. Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz České národní banky. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. K rozvahovému dni společnost oceňuje krátkodobé cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou. Změna ocenění je v daném účetním období zachycena ve výnosech resp. nákladech z přecenění cenných papírů a derivátů. V případech, kdy nelze reálnou hodnotu objektivně určit, jsou krátkodobé cenné papíry k obchodování oceněny pořizovací cenou. V případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty tohoto majetku vytváří společnost opravnou položku. (g) Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Výnosy a náklady (d) Zásoby Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou FIFO. Společnost účtuje výnosy a náklady do období, se kterým věcně a časově souvisí. Výnosy z provizí účtuje společnost v okamžiku přijetí platby od protistrany, pro kterou zprostředkovala svoji činnost. Ke stejnému okamžiku účtuje o nákladových provizích, které následně vyplácí poradcům vykonávající svoji činnost pro společnost v rámci mandátní smlouvy. Tento okamžik se ve společnosti nazývá fixace. (e) Stanovení opravných položek a rezerv Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní historické zkušenosti s vymahatelností pohledávek a na základě expertního odhadu vymáhací agentury. Zásoby Na přelomu účetních období dochází k časovému rozlišení a výnosy a náklady se účtují do období, se kterým věcně a časově souvisí. Nejvýznamnějšími položkami na přelomu účetních období jsou výnosové a nákladové provize. Veškeré provize (výnosové i nákladové) zpracované v první fixaci následujícího roku jsou účtovány jako příjmy a výdaje příštích období daného roku. U provizí z druhé fixace následujícího roku dochází k posouzení, ke kterému období věcně a časově souvisí, a část těchto provizí je účtována do daného účetního období jako dohadná položka aktivní a pasivní. Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. (h) Dlouhodobé závazky z obchodního styku (stornofond) Rezervy Rezerva na storna je tvořena na základě analýzy nákladů historicky vynaložených na storna s přihlédnutím k druhům uzavíraných smluv a délce možných storen v běžném období. Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. (i) Výše závazků ve společnosti je ovlivněna tvorbou stornofondu, ve kterém je poradcům zadržována část provizí zejména z důvodu možných budoucích storen. O tvorbě stornofondu se účtuje v okamžiku uzavření každé fixace, kdy dochází ke vzniku závazku společnosti vůči poradcům. Najatý majetek V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky. Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. Strana 6 Strana 7

18 (j) (k) (l) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. Klasifikace pohledávek a závazků Společnost klasifikuje pohledávky a závazky jako dlouhodobé, pokud jejich doba splatnosti od rozvahového dne je delší než jeden rok. Konsolidace V souladu s ustanovením 62 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidačního celku Partners Financial Services, a.s. spolu se společnostmi Partners investiční společnost, a.s., Partners akademie, s.r.o., Partners media, s.r.o. a Partners Financial Services Polska S.A. Společnost rovněž sestavuje konsolidovanou účetní závěrku v souladu s českou účetní legislativou. 3. Změna účetních metod a postupů V průběhu účetního období nedošlo ke změně účetních metod a postupů. 4. Dlouhodobý majetek (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Audiovizuální díla Software Software do 60 tis. Kč Nedok. nehmotný majetek Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota (b) Dlouhodobý hmotný majetek Technické zhodnocení staveb Stroje a zařízení Majetek tis. Kč Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem. Strana 8 Strana 9

19 5. Najatý majetek 6. Finanční majetek (a) (b) 2013 Finanční leasing Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků, strojů a zařízení následovně: Leasingové splátky celkem Zaplaceno k Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujících letech Osobní vozy Celkem Leasingové splátky celkem Zaplaceno k Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujících letech Osobní vozy Celkem Operativní leasing Společnost pronajala v roce 2013 dva nové osobní automobily na operativní leasing. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2013 činily 434 tis. Kč ( tis. Kč). (a) 2013 Majetkové účasti 2012 Dlouhodobý finanční majetek Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota akcie Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2013 Vlastní kapitál k Pořizovací cena Opravná položka k majetkové účasti Partners akademie, s.r.o. 100 % Partners media, s.r.o. 100 % Partners investiční společnost, a.s. 100 % Kč Partners Financial Services Polska S.A. 60 % PLN Celkem k Majetkové účasti Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota akcie Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2012 Vlastní kapitál k Pořizovací cena Opravná položka k majetkové účasti Partners akademie, s.r.o. 100 % Partners media, s.r.o. 100 % Partners investiční společnost, a.s. 100 % Kč Partners Financial Services Polska S.A. 60 % PLN Celkem k Strana 10 Strana 11

20 Údaje o vlastním kapitálu a výsledku hospodaření společnosti Partners investiční společnost, a.s. a Partners Financial Services Polska S.A. jsou auditované. V roce 2013 ani v roce 2012 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých dividend. Účetní hodnota obchodního podílu v majetkových účastech převyšuje k 31. prosinci 2013 hodnotu vlastního kapitálu společností. Společnost provedla interní analýzu hodnot obchodních podílů a v roce 2012 vytvořila 100% opravnou položku k obchodnímu podílu ve společnosti Partners akademie, s.r.o. Společnosti Partners media, s.r.o. a Partners investiční společnost, a.s. byly založeny v průběhu roku 2010 a společnost Partners Financial Services Polska S.A během roku Vedení společnosti se domnívá, že budoucí výnosy těchto společností budou generovat zisk a vlastní kapitál bude vyšší, než je účetní hodnota investice do společností. Společnost disponuje 100 % hlasovacích práv ve všech českých dceřiných společnostech a 60 % hlasovacích práv v polské dceřiné společnosti. Sídla dceřiných společností jsou následující: Partners akademie, s.r.o. Partners media, s.r.o. Partners investiční společnost, a.s. Holandská 878/2 Türkova 2319/5b Türkova 2319/5b Brno Praha Praha 4 Česká republika Česká republika Česká republika Partners Financial Services Polska S.A. Al. W. Korfantego Katowice Polsko 7. Zásoby Hodnota zásob na skladě byla k 31. prosinci 2013 ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2013 byly identifikovány zásoby na skladě, které se doprodávají, příp. které jsou neprodejné a budou použity jako reklamní předměty. Z tohoto důvodu společnost vytvořila opravnou položku k zásobám ve výši 104 tis. Kč ( tis. Kč). 8. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Z celkové výše těchto krátkodobých pohledávek představují pohledávky z titulu neuhrazených storen tis. Kč ( tis. Kč). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2013 činila tis. Kč ( tis. Kč). (b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč) a představují zejména nevyplacené provize k rozvahovému dni ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Z celkové výše krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši 538 tis. Kč ( tis. Kč). (c) Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč) a představují stornofond společnosti tvořený v souladu s účetními metodami (viz bod 2h této přílohy). Tento stornofond obsahuje zejména zadržené provize poradcům, které budou použity na úhradu budoucích storen. Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky po splatnosti více než 5 let. 9. Zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši tis. Kč ( tis. Kč) zahrnují zejména zálohy poradcům na budoucí provize ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Krátkodobé přijaté zálohy představují zálohy na budoucí provize vyplacené obchodními partnery ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představují přijaté platby vyplývající z uzavřených opčních smluv. Strana 12 Strana 13

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Spolupráce s námi se Vám bude rentovat www.partners.cz obsah Jste připraveni i na nečekané životní události? 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil

Více

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více