JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4"

Transkript

1 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4. Z daných tří soustav rovnic o neznámých x, x vyberte právě všechny ty, které jsou regulární. S : x + x = S : x + x = S 3 : x - x = 6x + 3x = 6x + 3x = 4 6x + 3x = 6 (A) S,S (B) S,S 3 (C) S,S 3 (D) všechny (E) žádná Regulární soustava se pozná tak, že hodnost její matice i hodnost její rozšířené matice je rovna počtu rovnic, kterých je ale stejně jako neznámých. Vzoreček vypadá takto: h(a) ) = h(a*) = počet rovnic = počet neznámých Toto když platí, je soustava regulární, a jinak ne. Připomínám, že hodnost se počítá tak, že se na danou matici použije Gaussova eliminace, tj. převedení úpravami na spodní trojúhelníkový tvar; a pak se spočítají nenulové řádky. Jak se dostaneme od soustavy k matici předvedu na zadaném příkladě. Jen si napřed řekneme tři důležitá pravidla přípravné fáze toho přechodu od soustavy k matici: ) Všechny členy v soustavě seřadíme podle písmenek abecedně nebo podle indexů. Např.: 3z - x + y = -x + y + 3z = ) Ve členech tvořených pouze písmenkem před to samotné písmenko dopíšeme jedničku - např.: -x + y + 3z = -x + y + 3z = 3) Když v nějaké rovnici chybí člen s nějakým písmenkem, doplníme místo něj nulový člen - bude tvořen nulou a tím písmenkem. Např.: -x + y + 3z = -x + y + 3z = 3x - z = 3x + y - z = Poznámka: Zadané soustavy jsou už téměř připravené, jenom na dvou místech chybí jednička.

2 S : x + x = x + x = 6x + 3x = 6x + 3x = Matici A soustavy dostaneme tak, že vynecháme písmenka, plusy a pravé strany včetně rovnítek = A Úpravy: 6 3 h(a) = Snad Vás nezmátl způsob zápisu úpravy matice, neznamená to, že odečítáme tři ix, nýbrž že odečítáme trojnásobek prvního řádku od řádku druhého. Rozšířenou matici A* soustavy (nejen) S uděláme tak, že v předpřipravené soustavě vynecháme pouze písmenka a plusy. (Sloupec pravých stran oddělujeme čárkovanou čárou.) = A* Úpravy: 6 3 h(a*) = h(a)... Soustava S není regulární. Soustava S nám dává pěknou možnost pochopit, co vlastně znamená regulární soustava, a co se děje, když soustava není regulární. A sice když ji zkusíme vyřešit postaru jako na základní škole: x + x = 6x + 3x = Druhou rovnici dělíme třemi, protože jsou vlevo soudělná čísla x + x = x + x = 3 Z toho plyne =, což není pravda, takže jsme dostali spor. To znamená, že soustava nemá žádné řešení. U podobné soustavy x x = 6x 3x =3 by vyšlo h(a) = h(a*) =, protože se vlastně jedná o dvě varianty jedné rovnice o dvou neznámých. Ani tato soustava není regulární a má nekonečně mnoho řešení. Ale zpět k příkladu: S : x + x = 6x + 3x = 4 A = h(a) =,

3 A* = h(a*) =, rovnic..., neznámých.... Takže tato soustava je regulární. S 3 : x - x = x - x = 6x + 3x = 4 6x + 3x = 4 A = A* = h(a) =, h(a*) =, rovnic..., neznámých.... S 3 je také regulární. Správně je (C): "S, S 3 ". A jak by vypadalo řešení takové regulární soustavy? S : x + x = 6x + 3x = 4-6x + -6x = -6 6x + 3x = 4 první rovnici vynásobíme mínus trojkou sečteme x - 3x = - -3x = - / :(-3) x = 3 Dosadíme do první rovnice: x = / : x + 3 = / - Řešení soustavy S : [ 4 3, 3 ]. x = = 4 3. Určete, kolik řešení má soustava čtyř rovnic o čtyřech neznámých x, x, x 3, x 4 vpravo x + x - 3x 3 + x 4 = x + x + x 3 - x 4 = 6 3x + x - 3x 3 + x 4 = 5 x - x - x 3 + 3x 4 = 4 (A) žádné (B) právě (C) právě (D) právě 4 (E) nekonečně mnoho Soustava má právě jedno řešení, když je regulární, tj. hodnost matice soustavy, hodnost rozšířené matice soustavy, počet rovnic v soustavě a počet neznámých je jedno a totéž číslo.

4 Soustava má nekonečně mnoho řešení, pokud h(a) = h(a*) < počet neznámých. Soustava nemá žádné řešení, pokud h(a) < h(a*). A nic jiného nenastane. Takže postup řešení je jako v prvním příkladu: x + x - 3x 3 + x 4 = x + x + x 3 - x 4 = 6 3x + x - 3x 3 + x 4 = 5 x - x - x 3 + 3x 4 = 4 x + x - 3x 3 + x 4 = x + x + x 3 - x 4 = 6 3x + x - 3x 3 + x 4 = 5 x - x - x 3 + 3x 4 = h(a) = 4, h(a*) = 4, rovnic... 4, neznámých... 4, tzn. soustava je regulární. Má tedy právě jedno řešení, kterým je ovšem jedna čtveřice čísel. Správně je tedy (B). Poznámka: Protože rozšířená matice A* soustavy už obsahuje matici A dané soustavy, provádíme úpravy na rozšířené matici a při konečném počítání nenulových řádků A si pak odmyslíme sloupec pravých stran.

5 3. Je dána soustava lineárních rovnic o neznámých x, x x - 3x = 3 x + px = 6 Určete, jaká musí být hodnota parametru p, aby soustava byla regulární. (A) p 6 (B) p -6 (C) p = 6 (D) p = -6 (E) žádná z uvedených odpovědí není správná. Vlastně stejně jako v předchozích příkladech sestrojíme rozšířenou matici soustavy. Provádíme na ní úpravy, přitom s písmenkem p pracujeme stejně jako s číslem. Nakonec se podíváme, pro jaká p má výsledná matice ten správný počet nenulových řádků, čímž dostaneme jednu (ne)rovnici pro p. Její řešení je výsledek příkladu. x - 3x = 3 x - 3x = 3 x + px = 6 x + px = 6 3 p p6 3 p6= ha*=, h A=, rovnice, neznámé Soustava není regulární. p6 ha*=ha=počet rovnic = počet neznámých= Soustava je regulární. p + 6 / -6 p -6 Takže možnost (D) je správně. 4. Máme řešit maticovou rovnici X. [ ] = [ ] pomocí matice inverzní. Tato matice inverzní je rovna [ (A) ] [ (B) ] [ (C) ] [ (D) (E) není žádná z uvedených matic. ] Řešení maticových rovnic je vysvětleno na zvláštní stánce. Jenom způsob zápisu ve skriptech neodpovídá. Já používám tento: X = Podle návodu je první krok řešení označit matice písmenky:

6 X A = B, A =, B = Dále by následovaly úpravy: X A = B / A - (zprava) X A A - = B A - / vlevo roznásobit X E = B A - /... atd. Úkolem ale není vyřešit rovnici. Pouze se dopídit k matici A -. Ukážeme si výrobu inverzní matice metodou úprav. Dělá se to tak, že si napíšeme dvojmatici ( A E ). Vlevo je zadaná matice, ke které hledáme matici inverzní, vpravo pak dáme jednotkovou matici odpovídající velikosti. Pak děláme úpravy na celé takto vzniklé dlouhé dvojřádky, až >>>>> se dostaneme k jednotkové matici vlevo. To, co je v pravé půlce, je potom hledaná inverzní matice ( E A - ). Protože jde většinou o docela dlouhý proces, kde může na každém kroku dojít k hloupé chybě třeba přehlédnutím, doporučuji pak ještě udělat zkoušku vynásobením matic A A -. Nuže realizujeme celý postup, aby bylo jasno: ( A E ) = = ( E A- ) Ten zápis berte s rezervou, je spíše schematický než korektní. Nicméně výsledek je: A - =, což je možnost (B).

7 5. Pomocí Cramerova pravidla vypočítejte neznámou x 3 soustavy lineárních rovnic. 5x + x + 9x 3 = x - x + x 3 = 4x - x + 6x 3 = (A) x 3 = - (B) x 3 = (C) x 3 = (D) x 3 = (E) není žádná z uvedených. Cramerovo pravidlo spočívá v tom, že upravíme soustavu podle návodu v příkladu, pořídíme si její matici A, a pak ještě další matice - těch bude tolik, kolik je neznámých a dostaneme je takto: Matice A j vznikne z matice A nahrazením j-tého sloupce sloupcem pravých stran. Neznámé pak spočítáme podle vzorečku: x j = det A j neboli x det A j = A j A, j nabývá hodnot,,... n = počet neznámých. kde samozřejmě písmenko Poznámka: Mně osobně není Cramerovo pravidlo moc sympatické, protože na soustavy o dvou a třech neznámých mi připadá příliš složité, tj. že dle mého vyžaduje více úprav; a u větších soustav zase narážíme na problém výpočtu velkého determinantu, což se může ukázat jako problém náročnější než samotné řešení soustavy třeba i bez matic. Pokud ale hledáte způsob, jak naprogramovat počítač, aby počítal soustavy rovnic, pak jste s Cramerovým pravidlem na správné cestě. Přerušení poznámky. Zde máme soustavu 3 rovnic čili zadání asi nejšikovnější na Cramerovo pravidlo. Vezmeme to popořádku: přípravná fáze - úprava soustavy: 5x + x + 9x 3 = x - x + x 3 = 5x + x + 9x 3 = x - x + x 3 = 4x - x + 6x 3 = 4x - x + 6x 3 = = A* opatříme si matici soustavy:

8 5 9 6 A = 4, a rovnou spočítáme její determinant: A = = = 5.(-) (-) - 9.(-).4-5..(-) -..6 = = = = -8 Opatřili bychom si další 3 matice a jejich determinanty, ale v tomto příkladu se po nás chce spočítat pouze x 3, takže se s A a A nebudeme zdržovat, když nám A 3 stačí: 5 A 3 =, determinant: 4 A 3 = = = 5.(-) (-) -.(-).4-5..(-) -.. = = = = = = - 4 Zbývá dosadit do vzorečku: x 3 = A 3 A = 4 8 = Takže možnost (D). Pokračování poznámky: Nyní račte posoudit, zda je to šikovnější způsob než úpravami matice: 5 9 Rozšířenou matici soustavy A* už máme

9 x - x + x 3 = x + 3x 3 = 4x 3 = Upravíme pouze třetí rovnici, protože x a x nepotřebujeme: 4x 3 = / :4 x 3 = Dobrá, dobrá. Vyšlo to tak nějak nerozhodně. Ale kdybychom měli spočítat všechny neznámé, asi by byla metoda úprav opravdu rychlejší. Konec poznámky. 6. Určete, kolik z daných čtyř soustav rovnic o neznámých x, x nesplňuje Frobeniovu podmínku. x - x = x - x = x + x = -x + x = -4x + 4x = -4 6x + 3x = 3 x + x = 3x + 3x = (A) (B) (C) (D) 3 (E) 4 Ta Frobeniova podmínka je: h(a) = h(a*) Postup bude tedy stejný jako v příkladu a, jenom zde nemusíme výsledek porovnávat s počtem neznámých, resp. rovnic. První soustava: x - x = x - x = -x + x = -x + x = h(a) =, h(a*) =... Podmínku nesplňuje. Pro ty, kdo z nějakého důvodu potřebují vysvětlivku, jakým kouzlem se došlo k číslům h(a) a h(a*): 3

10 h(a)... Počet nenulových řádků schematu levých stran po úpravách. To je toto: h(a*)... Spočítáme řádky v matici po úpravách, ve kterých je alespoň jedna nenula včetně sloupce levých stran. To je toto: Tak pokročíme k druhé soustavě: x - x = -4x + 4x = h(a) =, h(a*) =... Splňuje. Třetí soustava: x + x = x + x = 6x + 3x = 3 6x + 3x = h(a) =, h(a*) =... Nesplňuje. Poslední soustava: x + x = x + x = 3x + 3x = 3x + 3x = 3 3 h(a) =, h(a*) =... Splňuje. Takže vyšlo dvakrát, že nesplňuje a dvakrát, že splňuje. To je možnost (C). Dokument je součástí projektu Matematiho matematické stránky.

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) =

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) = ZJIŠŤOVÁNÍ DEFINIČNÍHO OBORU FUNKCÍ Definiční obor funkce f(x) zjišťujeme tímto postupem: I. Vypíšeme si všechny výrazy pro které by mohlo být něco zakázáno a napíšeme podmínky pro to, aby se ty zakázané

Více

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1

Řešení. Hledaná dimenze je (podle definice) rovna hodnosti matice. a 1 2. 1 + a 2 2 1 Příklad 1. Určete všechna řešení následující soustavy rovnic nad Z 2 : 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Gaussovou eliminací převedeme zadanou soustavu na ekvivalentní soustavu v odstupňovaném

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Hra Nim a její varianty

Hra Nim a její varianty Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika Mgr. Kristýna Kuncová Hra Nim a její varianty Konzultant závěrečné práce:

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy)

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy) Euklidovský prostor Euklidovy Základy (pohled do historie) dnešní definice kartézský souřadnicový systém vlastnosti rovin v E n speciální vlastnosti v E 3 (vektorový součin) a) eprostor, 16, b) P. Olšák,

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Kapitola 1: Lineární prostor

Kapitola 1: Lineární prostor Lineární prostor Kapitola 1: Lineární prostor Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesu Esc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesu Enter.. p.1/15 Lineární prostor Lineární prostoralineární podprostor

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU?

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? RNDr. Ilja Kraval, říjen 2008 http://www.objects.cz AKTÉROVÁ ŠKOLA Jak známo, informační systémy obsahují

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 3.6. Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 Výklad A. Vzájemná poloha dvou přímek Uvažujme v E 3 přímky p, q: p: X = A + ru q: X = B + sv a hledejme jejich společné body, tj. hledejme takové hodnoty parametrů

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Kapitola 2: Lineární zobrazení

Kapitola 2: Lineární zobrazení Sbírka příkladů Matematika II pro strukturované studium Kapitola 2: Lineární zobrazení Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesuesc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesuenter.. p.1/11 Lineární zobrazení

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více