Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4."

Transkript

1 Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná = 120 Příklad 2 Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých prvočísel = 210 Příklad 3. Jsou dána čísla 5, 6, 22, 35, 41. Najděte mezi nimi prvočísla. 5 = = 6. 1, 6 = = 22. 1, 22 = = 1. 35, 35 = = Čísla 5 a 41 jsou prvočísla, čísla 6, 22 a 35 jsou čísla složená. Příklad 4. Vypočítej součet a součin všech prvočísel větších než 20 a menších než = = Součet je 120 a součin

2 Rozklad na prvočinitele Rozlož na prvočinitele číslo Příklad = = = ( ) Příklad = Příklad = = = = = ( = ) Příklad je prvočíslo Příklad = = = = = = ( = 2 7 ) Příklad = Příklad = = = ( = ) Příklad = = = ( = ) Tabulky str.57 2

3 Dělitelnost přirozených čísel 1. Číslo je dělitelné dvěma, má-li na místě jednotek sudou číslici nebo číslici nula. 2. Číslo je dělitelné třemi, je-li jeho ciferný součet dělitelný třemi. 3. Číslo je dělitelné čtyřmi, je-li jeho poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi. 4. Číslo je dělitelné pěti, je-li na místě jednotek číslice 0 nebo Každé sudé číslo, jehož ciferný součet je dělitelný třemi, je dělitelné šesti. 6. Číslo je dělitelné sedmi, je-li sedmi dělitelný součet vypočtený tak, že první, druhou, třetí...n-tou číslicí odzadu vynásobíme postupně čísly 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, Číslo je dělitelné osmi, je-li jeho poslední trojčíslí dělitelné osmi. 8. Číslo je dělitelné devíti, je-li jeho ciferný součet dělitelný devíti. 9. Číslo je dělitelné deseti, má-li na místě jednotek číslici nula. 10. Číslo je dělitelné jedenácti, je-li rozdíl součtu cifer na sudých místech a lichých místech dělitelný jedenácti nebo roven nule. 11. Čísla, která jsou dělitelná pouze samozřejmými děliteli, nazýváme prvočísla. Prvočísla jsou tedy čísla, která mají právě dva dělitele číslo jedna a sebe sama. 12. Čísla, která mají více než 2 dělitele, nazýváme čísla složená. 13. Číslo 1 má pouze jednoho dělitele, není tedy ani číslo složené ani prvočíslo. 14. Číslům, která mají alespoň jednoho společného dělitele s výjimkou čísla 1, říkáme soudělná. 15. Číslům, která nemají společného dělitele, s výjimkou čísla 1, říkáme nesoudělná. 16. Největšímu číslu, kterým jsou všechna zadaná čísla dělitelná, říkáme největší společný dělitel. 17. Chceme-li získat nejmenší společný násobek několika čísel, pak musíme najít nejmenší číslo, které je danými čísly dělitelné. 3

4 Největší společný dělitel Příklad 1. Najdi největšího společného dělitele čísel : 78; 130; = = = D ( 78; 130; 182 ) = = 26 Příklad 2. Najdi největšího společného dělitele čísel : 180; = = D (180; 240) = = 60 Příklad 3.Najdi největšího společného dělitele čísel: 460; = = D ( 460; 232 ) = 2. 2 = 4 Příklad 4. Najdi největšího společného dělitele čísel: 220; = = D (220; 165 ) = = 55 Příklad 5. Najdi největšího společného dělitele čísel: 186; 124; = = = D (186; 124; 248) = = 62 Příklad 6. Najdi největšího společného dělitele čísel: 315; = = D ( 315; 75 ) = 3. 5 = 15 Příklad 7.Najdi největšího společného dělitele čísel: 48; 140; = = = D (48; 140; 164 ) = 2. 2 = 4 4

5 Příklad 8. Najdi největšího společného dělitele čísel: 174; = = D ( 174; 28 ) = 2 Příklad 9. Najdi největšího společného dělitele čísel: 14; 24; = = = D (14; 24; 34 ) = 2 Příklad 10. Najdi největšího společného dělitele čísel: 48; 66; = = = D (48; 66; 78 ) = 2. 3 = 6 Příklad 11. Najdi největšího společného dělitele čísel: 65; = = D (65; 75 ) = 5 Příklad 12. Najdi největšího společného dělitele čísel: 26; 21; = = = D (26; 21; 11 ) nemají společného dělitele Příklad 13. V květinářství dostali 144 bílých a 192 červených karafiátů. Kolik kytic mohou svázat, má-li mít každá kytice stejný počet červených a stejný počet bílých karafiátů? Hledáme největšího společného dělitele 144 = = D (144; 192) = = 48 Kolik bude v každé kytici bílých a kolik červených karafiátů? 144 : 48 = = 4 Mohou svázat 48 kytic. V každé budou tři bílé a 4 červené karafiáty. 5

6 Příklad 14. V den svých narozenin donesla Eva do školy tři druhy bonbónů. Čokoládových bylo 200, karamel 360 a ovocných 240. Bonbóny rozdělila tak, aby v každé hromádce byl od každého druhu nejvyšší možný počet. Všechny hromádky byly stejné. Kolik spolužáků podělila? Kolik bonbónů od každého druhu bylo v jedné hromádce? Hledáme největšího společného dělitele 200 = = = D ( 200; 360; 240 ) = = 40 Eva podělila 40 spolužáků. Kolik bonbónů od každého druhu bylo v jedné hromádce? 200 : 40 = : 40 = : 40 = 6 V každé hromádce bylo 5 čokoládových, 9 karamelových a 6 ovocných bonbónů. Příklad 15. Klempíř měl rozstříhat pás plechu o rozměrech 380 cm a 60 cm na co největší čtverec tak, aby nevznikl žádný odpad. Vypočítej délku strany jednoho čtverce. Kolik čtverců nastříhal? 380 = = = D ( 380; 60 ) = = 20 Délka strany jednoho čtverce bude 20 cm. Kolik čtverců nastříhal? 380 : 20 = : 20 = = 57 Klempíř nastříhal 57 čtverců. Příklad 16. Žáci 7.A dostali celkem 416 učebnic a 896 sešitů a stejný počet knih. Kolik je ve třídě žáků, víme-li že je jich méně než 40? 416 = = D ( 416; 396 ) = = < 40 Ve třídě je 32 žáků. 6

7 Příklad 17.Zahrada je dlouhá 56 m a široká 36 metrů. Jaká vzdálenost musí být mezi tyčkami plotu, má-li být v celých metrech a co největší? Kolik tyček budeme potřebovat? D ( 56, 36) = 4 Největší vzdálenost mezi tyčkami je 4 m. Kolik tyček budeme potřebovat? o = 2. (a + b) o = 2. ( ) o = 184 (m) x = 184 : 4 = 46 Potřebujeme 46 tyček. Příklad 18.Marek vyjel na třídenní výlet na kole. Každý den jel celý počet hodin stejnou průměrnou rychlostí. První den ujel 84 km, druhý den 48 km a třetí den 24 km. Vypočítej jeho průměrnou rychlost, víš-li, že byla menší než 20 km/h a větší než 10 km/h. 84 = = = D (84; 48; 24) = = 12 km/h. Marek jel průměrnou rychlostí 12 km/h. 7

8 Nejmenší společný násobek Příklad 1. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 6; 12; 14; 35 6 = = = = 5. 7 n ( 6; 12; 14; 35 ) = = 420 Příklad 2. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 25; 15; 9 25 = = = 3. 3 n ( 25; 15; 35) = = 225 Příklad 3. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 14; 21; = = = 5. 3 n ( 14; 21; 35) = = 210 Příklad 4. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 8, 4, 18 8 = = = n ( 8; 4; 18 ) = 72 Příklad 5. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 10, 12; = = = n ( 10; 12; 16 ) = = 240 Příklad 6. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 4; 5; 10 4 = = 5 10 = 2. 5 n ( 4; 5; 10 ) = = 20 8

9 Příklad 7. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 4; 8; 11 4 = = = 11 n ( 4; 8; 11) = = 88 Příklad 8. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 6; 30; 18 6 = = = n ( 6; 30; 18 ) = = 90 Příklad 9. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 3; 8; 14 3 = 3 8 = = 2. 7 n (3; 8; 14 ) = = 168 Příklad 10. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 50, 4, = = = 2. 5 n (50; 4; 10 ) = = 100 Příklad 11. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 7; 5; 9 7 = 7 5 = 5 9 = 3. 3 n ( 7; 5; 9 ) = = 315 Příklad 12. Najdi nejmenší společný násobek čísel: 6; 9; 15 6 = = = 3. 5 n (6; 9; 15 ) = = 90 9

10 Příklad 13. V hodin vyjely z konečné stanice čtyři autobusy. První linka má interval 15 minut, druhá 20 minut, třetí 25 minut a čtvrtá 45 minut. V kolik hodin vyjedou všechny linky opět společně? Hledáme nejmenší společný násobek 15 = = = = 5. 5 n ( 15; 20; 45; 25 ) = = minut = 15 h 5h + 15h = 20 h Linky vyjedou společně ve 20 hodin. Příklad 14. Při veřejném vystoupení se cvičenci zařazují do pětistupů, šestistupů a trojstupů. Jaký musí být nejmenší počet cvičenců? 3 = 3 5 = 5 6 = 2. 3 n ( 3; 5; 6 ) = = 30 Nejmenší počet cvičenců je 30. Příklad 15. Děti skládaly obdélníkové karty o rozměrech 210 mm a 140 mm tak, aby pokryly čtverec. Jaký nejmenší čtverec lze takto vytvořit? Z kolika kartiček se bude skládat? 210 = = n ( 210; 140 ) = = 420 Nejmenší čtverec má stranu 420 mm dlouhou. Z kolika kartiček se bude skládat? 420 : 210 = : 140 = = 6 Bude se skládat ze 6 kartiček. Příklad 16. Švadlena odhadla počet metrů v balíku látky asi na 25. Pak zjistila, že může beze zbytku nastříhat látku buď na kostýmy po 3,6 m nebo na šaty po 2,1 metru nebo na haleny po 1,8 metru. Kolik látky bylo v balíku? 3,6 m = 360 cm 2,1 m = 210 cm 1,8 m = 180 cm 360 = = = n (360; 210; 180) = = 2520 cm = 25,2 m V balíku bylo 25,2 m látky. 10

11 Příklad 17. Ve 4,50 hodin vyjíždějí čtyři tramvaje na různé linky. První tramvaj se vrací na konečnou za jednu hodinu, druhá za hodinu a půl, třetí za dvě hodiny a čtvrtá za 45 minut. V kolik hodin nejdříve vyjedou opět současně? 60 = = = = n (60, 90, 120, 45) = = 360 min 4 h 50 min min = 10h 50 min Tramvaje vyjedou současně nejdříve v 10 h 50 min. Příklad 18. Kovbojové hlídali stádo krav. Jel kolem cizinec a ptal se na počet kusů stáda. Předák odpověděl: Je jich méně než 800. Kdybych je seřadil do skupin po 3, 4, 5, 6 nebo 8, vždy budou dvě krávy přebývat. Do skupin po 7 je však mohu seřadit beze zbytku. Kolik má stádo krav? n ( 3, 4,5,6,8 ) = 120 Možnosti: , , , , , Pouze 602 je dělitelné 7, proto má stádo 602 krav. Příklad 19. Nejmenší společný násobek dvou čísel je 180, největší společný dělitel je 6. Jedno není dělitelem druhého. Urči tato čísla. 180 = = = = = = 30 Dvojice: 12 a 90, 18 a 60, 30 a 36. Příklad 20. Urči nejmenší celé číslo, které při dělení třemi dá zbytek 2, při dělení čtyřmi zbytek 3, a při dělení 5 zbytek 4. n ( 3; 4; 5 ) = : 4 = : 3 = : 5 = : 4 = 14 zb : 3 = 19 zb : 5 = 11 zb. 4 Hledané číslo je

12 Příklad 21. Milada a Marta četly stejnou knihu. Milada denně přečetla 15 stran, Marta 12 stran. Milada přečetla kmihu o 3 dny dříve. Kolik měla kniha stran? 15 = = n ( 15, 12) = = : 15 = 4 60 : 12 = : 15 = = : 15 = : 12 = = 3 dny Kniha měla 180 stran. Příklad 22. Zahradník má sázet na záhon střídavě řádek sazenic salátu a řádek sazenic zelí. Sazenice salátu se vysazují ve vzdálenosti 25 cm, sazenice zelí ve vzdálenosti 35 cm. Jaká musí být délka nejkratších řádků, aby byly vhodné pro výsadbu salátu i zelí? 25 = = 5. 7 n (25; 35) = = 175 cm Délka nejkratších řádků je 175 cm. 12

13 Celá čísla Celá čísla jsou čísla, která nemají desetinnou část, obsahují v sobě přirozená čísla, k nim inverzní (záporná) čísla a nulu. Celá čísla je množina, která obsahuje čísla, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, Množinu obvykle značíme písmenem Z, se zdvojenou prostřední čárou:, z německého Zahlen (čísla). Celá čísla je nekonečná a spočetná množina. Celá čísla mají například tyto vlastnosti: 1.Jsou uzavřená na operacích sčítání a násobení, stejně jako přirozená čísla. To znamená, že pokud sečteme dvě celá čísla, získáme opět celé číslo. 2.Na rozdíl od přirozených čísel jsou celá čísla uzavřená také na operací odečítání. Přirozená čísla nebyla, protože rozdílem dvou přirozených čísel jsme mohli získat číslo záporné. Což nám v případě celých čísel nevadí, protože ta záporná čísla obsahují. 3.Stejně jako přirozená čísla nejsou uzavřená na operaci dělení. Stále platí, že můžeme po dělení získat nějaké necelé číslo. 4.Ke každému celému číslu c existuje inverzní číslo c. Pokud máme číslo 10, je inverzní číslo 10. Pro 55 je to 55. A stejně tak se zápornými čísly: pro 13 je inverzní prvek 13. Pokud máme celé číslo c a k němu inverzní číslo c, pak jejich součtem získáme nulu: c+( c)=0. Proto inverzním prvkem k nule je zase nula. Následující tabulka ukazuje zakladní vlastnosti násobení a sčítaní pro jakákoliv celá čísla a, b, c. sčítání násobení uzavřenost: a + b je celé číslo a b je celé číslo asociativita: a + (b + c) = (a + b) + c a (b c) = (a b) c komutativita: a + b = b + a a b = b a existence neutrálního prvku: existence inverzního prvku: a + 0 = a a + ( a) = 0 a 1 = a distributivita: a (b + c) = (a b) + (a c) Bez dělitelů nuly: jestliže ab = 0, pak buď a = 0 nebo b = 0 V matematice se jako opačné číslo k číslu x označuje takové číslo, které po přičtení k x dává jako výsledek 0. Opačné číslo k číslu x se označuje jako x; jedná se tedy o číslo, které se od původního čísla liší právě ve znaménku. Platí tedy, že x + ( x) = 0. 13

14 Racionální čísla Racionální čísla jsou všechna čísla, která lze zapsat jako podíl dvou celých čísel, tj. ve tvaru zlomku. Usměrňování zlomků Násobení zlomků Dělení zlomků Sčítání zlomků Odečítání zlomků Křížové pravidlo 14

15 Desetinná čísla Porovnávání desetinných čísel: 1,09 < < 2,2151 3,2 = 3,20 Sčítání a odečítání desetinných čísel Při sčítání a odčítání desetinných čísel je velmi dobré zapsat si je pod sebe a to tak aby jejich desetinné čárky byly pod sebou. Při sčítání nebo odčítání pracujeme z oběma čísli na stejném řádu tedy sčítáme a odčítáme, desetiny z desetinami a setiny ze setinami. 1, ,354 = 3,877 4, ,009 = 6 5,321-3,451 = 1,87 6,212-5,213 = 0,999 Převeď desetinné číslo na zlomek: 15

16 Zaokrouhlování čísel Zaokrouhlování je způsob zjednodušování nehezkých čísel na hezké. Například číslo 98 můžete zaokrouhlit na číslo 100 :-). Pokud chceme zaokrouhlit na desítky, koukneme se na číslici, které je umístěno v jednotkách. Toto číslo poté zaokrouhlíme nahoru nebo dolů podle výše popsaných pravidel. Pokud zaokrouhlujeme dolů, dosadíme na místo jednotek nulu a víc neděláme. Pokud nahoru, dosadíme nulu a k desítkám přidáme jedničku. Takže když jsme zaokrouhlovali číslo 876 na desítky, koukli jsme se na šestku. Ta se zaokrouhluje nahoru. Přičteme desítku a na konec dáme nulu. Vychází nám 880. Při zaokrouhlování na stovky se musíme dívat na desítky. Jednotky nás nezajímají. Na místě desítek je sedmička. Ta se také zaokrouhluje nahoru. Takže na místo desítek a jednotek dáme nuly a ke stovkám přičteme jedničku. Vychází nám 900. Cvičně si ještě toto číslo můžeme zaokrouhlit na tisíce. Jako první se podíváme o číslici zpět, tedy na stovky. Tam se nachází osmička (můžete si to číslo představit jako 0876 nula tisíců). Osmička se zase zaokrouhluje nahoru, takže výsledek po zaokrouhlení bude Zaokrouhlovat můžeme i desetinná čísla a opět v závislosti na tom, na jaký řád zaokrouhlujeme. Třeba číslo 96,6 můžeme na celé jednotky zaokrouhlit na 97. Stejně to funguje i při nižších číslech. Takže mějme číslo 0,327. Když budeme chtít toto číslo zaokrouhlit na setiny, koukneme na třetí číslo za desetinnou čárkou, zjistíme, že je tam sedmička, ta se zaokrouhluje nahoru, takže zaokrouhlíme na 0,330. U desetinných čísel platí, že nemusíme na konci psát nuly. Číslo 3,200 je stejné jako 3,2. Takže předchozí výsledek po zaokrouhlení můžeme přepsat na 0,33. Pokud bychom chtěli původní číslo zaokrouhlit na desetiny, bude výsledek 0,3. 16

17 Procenta Procenta obvykle označují nějakou relativní část z celku, přičemž celek jako takový se vyjádří jako 100 %. Pokud máte v košíku deset jablek, tak 100 % jablek z tohoto košíku odpovídá deseti jablkům. Procenta se dají vždy přepsat do zlomku. Jedno procento se rovná jedné setině celku. Deset procent se rovná deseti setinám celku, neboli zkráceně jedné desetině. Padesát procent je padesát setin, zkráceně jedna polovina. 50 % jablek z předchozího košíku je tedy polovina jablek, což je pět jablek. Promile je tisícina z celku. Jinak se s promilí počítá úplně stejně jako s procenty. Název Označení Procento % Základ Procentová část Počet procent z č p Procento, základ Slovem procento ( % ) označujeme 1/100 z libovolného celku. Tomuto celku říkáme základ a značíme jej z. Příklad 1. Mějme v peněžence přebytečných 300 Kč a pokusme se určit 1% z této částky. Je-li 1% jednou setinou základu, stačí 300 Kč ( základ ) vydělit % Kč : 100 = 3 Kč 1% z 300 Kč jsou 3 Kč. Příklad 2. Určete 1% z 0,36 hl z = 0,36 hl 100%... 0,36 1%... 0,36 : 100 = 0,0036 hl 17

18 Procentová část Příklad 1. Dejme tomu, že v ČR je přibližně oprávněných voličů. Jak bychom určili, kolik jich skutečně volilo? Řešení: Je zřejmé, že voličů můžeme prohlásit za základ. Voleb se zúčastnila pouze část voličů ( říkáme jí procentová část a značíme č ), které odpovídá 72% obyvatel ( počet procent p ). Můžeme tedy zapsat: z = ( obyv. )... základ p = 72%... počet procent č =? ( obyv. )... procentová část Všimněme si, že z a č vyjadřujeme ve stejných jednotkách. Jak budeme postupovat? Vycházejme z toho, co už umíme: je - li z = obyvatel, pak 1% : 100 = obyvatel, 72% určím, násobím-li 1% % = obyvatel. Voleb se zúčastnilo oprávněných voličů. č = ( z : 100 ). p Příklad 2. V roce 1991 se na gymnázium hlásilo 680 žáků. Počet zájemců klesl v roce 1992 o 15%. Kolik žáků se v roce 1992 hlásilo ke studiu? Řešení: z = 680 žáků p = = 85% č =? 100% žáků 1% : 100 = 6,8 85%... 6,8. 85 = 578 žáků V roce 1992 se ke studiu přihlásilo 578 žáků. 18

19 Počet procent Příklad 1. Do třídy chodí 35 žáků. V době chřipek 7 žáků onemocnělo. Kolik to bylo procent z celkového množství žáků ve třídě? Řešení: 35 žáků bude základ, 7 žáků procentová část, budeme počítat počet procent z = 35 žáků č = 7 žáků p =? Opět si nejprve určíme 1 %. 1% : 100 = 0,35 Vydělíme-li počet nemocných žáků 1%, vypočítáme počet procent. 7 : 0,35 = 20% Ve třídě bylo nemocných 20% žáků. p = č : ( z : 100 ) Příklad 2. Ve škole je žáků, z toho 580 dívek. a) Kolik procent všech žáků školy tvoří dívky? b) Kolik procent tvoří chlapci? Řešení: a) z = žáků č = 580 dívek p =? 100% žáků 1% : 100 = 10 p : 10 = 58% Dívky tvoří 58% ze všech žáků školy. b) Jestliže základ je tvořen 100% a dívek je 58%, pak chlapci tvoří 100% - 58% = 42 % ze všech žáků školy. 19

20 Výpočet základu Příklad 1. Jedno procento z hrubého měsíčního příjmu učitele je 154 Kč. Jak vysoký měsíční plat má učitel? Řešení: Je-li 1% 154 Kč, stačí k určení základu vynásobit tuto hodnotu stem. 1% Kč 100% = Kč Hrubý měsíční plat učitele je Kč. Příklad 2. Určeme hrubý měsíční výdělek šikovného řemeslníka, víme-li, že 40% jeho mzdy tvoří Kč. Řešení: Je-li 40% Kč, musí být tato částka procentovou částí. Budeme opět určovat základ. č = Kč p = 40% z =? Nejprve si určíme 1%. 40% Kč 1% : 40 = 210 Kč z = 100% = Kč. Hrubý měsíční plat řemeslníka činí Kč. Úrokový počet z = ( č : p ). 100 Slovo úrok zní libě každému spořiteli. Je to částka, o kterou se každoročně zvýší jím uspořená suma na vkladní knížce. Méně příjemně zní podnikateli, který si od banky vypůjčil peníze a musí je splácet. Základu zde říkáme jistina a značíme ho... K 0 procentové části říkáme úrok... U počtu procent říkáme úroková míra... p ( zapisujeme desetinným číslem). Pro složené úrokování pak platí vzorec: K n = K 0. ( 1 + p ) n kde n je počet let. Příklad. Uložil jsem si 8000,- Kč. Kolik budu mít na vkladní knížce za 15 let, je-li úroková míra 10%? Řešení: K 0 = Kč p = 0,1 ( 10% = 0,1 základu ) n = 15 K 15 =? K 15 = ( 1+ 0,1) 15 K Kč Za 15 let budu mít na vkladní knížce Kč. 20

21 Úlohy o směsích Zvláštním typem úloh, v nichž můžeme v některých případech využít procenta, jsou úlohy o směsích. Úlohami o směsích se budeme zabývat v kapitole Rovnice, z tohoto důvodu zde neuvádíme i procvičovací příklady. Každý chemik či zahrádkář připravuje roztoky různé koncentrace a znalost úloh o směsích využívá. hmotnost roztoku prohlásíme za základ ( z ) koncentraci roztoku za počet procent ( p ) hmotnost složky v roztoku za procentovou část ( č ) Příklad 1. Připravte 8% roztok NaCl ve vodě. Hmotnost roztoku má být 1,5 kg. Kolik gramů NaCl potřebuješ? Řešení: z = 1,5 kg = 1 500g p = 8% č =? 100% g 1% : 100 = 15 g č = 120 g Potřebuji 120 g soli. Příklad 2. Do 2 kg vody zamíchej 40 g modré skalice. Jakou koncentraci bude mít získaný roztok? Řešení: z = g č = 40 g p =? 100% g 1% : 100 = 20,4 g p : 20,4 = 1,96% Získaný roztok bude mít koncentraci 1,96% 1 promile ( 1 ) je jedna desetina procenta nebo také jedna tisícina základu. 1 = z :

22 Slovní úlohy Příklad 1. Řezník zdražil 1 kg vepřového plecka z 60 Kč nejprve o 40%, a potom o 10%. Maso mu ale nikdo nekupoval, a tak jej musel slevit o 10%. Kolik nakonec maso stálo? Řešení: Úlohu musíme řešit ve třech krocích. 1. z 1 = 60 Kč p 1 = 140 % č 1 =? 100% Kč 1% : 100 = 0,6 č , = 84 Kč Cena po prvním zdražení byla 84 Kč. 2. č 1 = z 2 = 84 Kč p 2 = 110% č 2 =? 100% Kč 1% : 100 = 0,84 č , = 92,40 Kč Cena po druhém zdražení byla 92,40 Kč. 3. č 2 = z 3 = 92,40 Kč p 3 = 90% č 3 =? 100%... 92,40 Kč 1%... 0,924 90%... 0, = 83,16 83,20 Kč Řezník nakonec prodával maso za 83,20 Kč. Příklad 2. Zahradnictví potřebuje vypěstovat sazenic salátu. Kolik semen musejí připravit, je-li klíčivost 85% a množství uhynulých rostlin z vyklíčených je 10%? Řešení: č 1 = sazenic p 1 = 90 % z 1 =? č sazenic 1% : 90 = 200 z = sazenic z 1 =č 2 = sazenic p 2 = 85% z 2 =? č sazenic 1% : 85 = 235,29 z , = sazenic V zahradnictví musí připravit kusů sazenic salátu. 22

23 Trojčlenka Trojčlenka se používá při jednoduchých výpočtech přímé a nepřímé úměrnosti. Většinou známe tři na sobě závislé údaje a máme vypočítat čtvrtý. V trojčlence musíme přímou a nepřímou úměru pečlivě rozlišit, má totiž rozdílné výpočty. Přímá úměrnost znamená, že čím více je věcí A, tím více je věcí B. Například čím více koupíme propisek, tím více nás to bude stát. Čím více lidí na zájezdu, tím větší zisky pro cestovku. Čím déle urážíte boxera, tím je větší šance, že vám rozbije hubu. Málokdy se stává, aby se vzrůstajícím počtem koupených propisek klesala cena. Nepřímá úměra funguje přesně opačně. Čím více je věcí A, tím méně je věcí B. Typicky čím více lidí pracuje na stavbě altánku, tím dříve je altánek dokončen. Čím více stránek knihy přečtete, tím méně stránek vám zbývá do konce. Příklady slepic snese za tři týdny asi 360 vajec. Kolik vajec snese 15 slepic za 5 týdnů? 2. Rolník si spočítal, že zásoba krmiva by pro jeho 20 krav stačila na 60 dnů. Rozhodl se, že prodá dvě krávy a třetinu krmiva. Na jak dlouho vystačí krmivo pro zbytek rolníkova stáda? 3. Při přepravě 4000 vajec do prodejny se poškodí průměrně 60 vajec. S jakou ztrátou musí počítat vedoucí prodejny, který si objednal 7000 vajec? 4. Ve městě vybudovali třípodlažní podzemní garáž a umožnili tak parkování 222 vozům. V sousedním městě se rozhodli vybudovat pětipodlažní garáž o stejném půdorysu jako u sousedů. Kolik aut tam bude moci parkovat? 5. První kolo ozubeného soukolí má 60 zubů. Druhé kolo zapadající do prvního kola má 42 zubů. Třetí kolo zapadající do druhého má kola má 15 zubů. První kolo se otočí sedmkrát. Kolikrát se současně otočí třetí kolo? 6. Za tři hodiny opracoval truhlář na brusce 72 skříňových dveří a tím splnil denní normu na 36 %. c) Kolik dveří při stejném výkonu opracoval za 8 hodin? d) Na kolik procent splnil denní normu? 7. Firma dostala od obecního úřadu zakázku na vydláždění chodníku. Slíbila, že práci provede za 12 pracovních dnů. Mistr počítal s pěti dělníky, jeden z nich však onemocněl. O kolik dnů se práce na zakázce prodlouží? 8. V devíti kilogramech zvonoviny je 7 kg mědi, zbytek je cín. Kolik kg mědi a kolik cínu se spotřebovalo na ulití 5 zvonů? Každý ze dvou větších zvonů měl hmotnost 535 kg, každý ze zbývajících třech menších měl hmotnost 286 kg. 9. V trojúhelníku ABC má strana a délku 40 mm. Výška va k této straně měří 35 mm. Vypočtěte: a) Výšku vc ke straně c, je li c=70mm. b) Délku strany b, je li vb=25mm. 10. Honzíkovy rodiče přijeli na víkend pomoci dědečkovi jednotit řepu. Pracovali spolu s babičkou a dědečkem a každý z nich v sobotu vyjednotil 18 řádků. Stejný úsek pole jim zůstal na neděli. To navíc přijeli pomoci teta se strýcem. Kolik řádků řepy připadlo na každého dospělého v neděli? 23

24 Reálná čísla Reálná čísla jsou všechna čísla, která můžeme napsat pomocí konečného nebo nekonečného desetinného rozvoje. Můžeme říci, že reálná čísla získáme sjednocením racionálních a iracionálních čísel. Reálná čísla značíme pomocí písmene R, obvykle se zdvojenou svislou čárou:. Pokud si představíte nekonečnou číselnou osu, pak reálná čísla představují všechny možné vzdálenosti mezi dvěma body, které můžeme na osách nalézt. Reálnou čísla obsahují všechna přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla a iracionální čísla (Iracionální čísla jsou čísla s nekonečným desetinným rozvojem. Patří mezi ně některé známé konstanty jako Ludolfovo číslo nebo Eulerovo číslo e.) Většina funkcí, se kterými se běžně v matematice pracuje, má obvykle za svůj definiční obor právě množinu reálných čísel (například sinus a cosinus, lineární funkce) nebo nějakou její souvislou podmnožinu (například logaritmus). Příklady reálných čísel: 1, 3, 0,126, 42,47, e, 0,. Vlastnosti Reálná čísla jsou nekonečná nespočetná množina. Reálná čísla jsou uzavřená na operacích sčítání, odečítání, násobení a dělení. Pokud si vezmeme dvě reálná čísla a vynásobíme je, získáme opět reálné číslo. Reálné číslo je buď algebraické, tj. je kořenem nějakého mnohočlenu, nebo transcendentní, tj. není kořenem žádného mnohočlenu. Ke každému reálnému číslu existuje jeho absolutní hodnota, což představuje vzdálenost od počátku číselné osy. Každé nezáporné reálné číslo má druhou odmocninu, které je také reálné číslo. Naopak, žádné záporné reálné číslo nemá jako druhou odmocninu reálné číslo. 24

25 Absolutní hodnota Absolutní hodnota z čísla je vždy číslo nezáporné, tedy větší nebo rovno nule. Pokud máme vypočítat absolutní hodnotu z čísla kladného, bude to vždy to samé číslo. Budeme-li ovšem chtít zjistit absolutní hodnotu ze záporného čísla, bude to číslo opačné (tedy z x, kde x<0 bude absolutní hodnota x. Absolutní hodnota se značí dvěma svislými čárami: x. Ač se zdá, že počítání s absolutními hodnotami bude hračka, spíše opak je pravdou, většinou dokáží pěkně znepříjemnit jinak lehkou funkci. Viz například lineární rovnice s absolutní hodnotou. Uveďme ještě několik příkladů: Absolutní hodnota má tyto vlastnosti, pro hodnoty a, b, c z množiny reálných čísel: Zvlášť se počítá absolutní hodnota u komplexních čísel. 25

26 Interval Interval je množina bodů, která se ohraničena dvěma krajními body. Dále rozlišujeme otevřené a uzavřené intervaly. Uzavřený interval od jedné do dvou. Do intervalu spadají všechna reálná čísla mezi jedničkou a dvojkou včetně jedničky a dvojky. (1,2> Otevřený interval od jedné do dvou. Do intervalu spadají všechna reálná čísla mezi jedničkou a dvojkou, ale samotná čísla jedna a dva tam nepatří. (1,2) Interval je zleva uzavřený a zprava otevřený. Do intervalu spadají všechna čísla mezi nulou a jedničkou, včetně nuly samotné, ale jednička do intervalu nepatří. <0,1) Interval je zleva otevřený a zprava uzavřený. Do intervalu spadají všechny čísla mezi čísly p a q, včetně čísla q, ale vyjma čísla p. (p,q> Zleva uzavřený interval a zprava otevřený. Pokud máte v intervalu nekonečno, používajte z dané strany otevřený interval, nekonečno nemá nějaký krajní konečný bod, uzavřený interval tam nemá smysl. <0, ) Zde následuje změna, nepracujeme s množinou reálných čísel, ale s množinou přirozených čísel. Máme z obou stran uzavřený interval a v daném intervalu je tak celkem pět čísel: 1, 2, 3, 4 a 5. <1,5> N Stejný případ jako před chvílí, pouze je interval zleva otevřený a tak jednička nepatří do intervalu a výčet všech prvků intervalu je: 2, 3, 4 a 5. <1,5> N 26

27 Následující obrázek zachycuje zobrazení třech intervalů vždy od od dvou do šesti, ale liší se v uzavřenosti stran. Takže popořadě budou zobrazeny tyto intervaly: <2, 6 > (2,6> (2,6) Průnik, sjednocení 27

28 Mocniny a odmocniny MOCNINY Umocňování je matematická funkce, která jednoduše řečeno slouží ke zkrácenému zápisu násobení. Místo toho, abyste napsali a a, napíšete jednoduše a 2. Jednoduché umocnění přirozeného čísla na přirozené číslo bychom mohli nadefinovat takto: kde výraz a se nazývá základ mocniny a výraz, na které je základ umocněn (horní index), se nazývá exponent. Pokud je a záporné číslo, tak nezapomeňte na to, jak se chová násobení záporných čísel. Pokud vynásobíte dvě záporná čísla, vznikne vám číslo kladné. Pokud toto číslo znovu vynásobíte záporným číslem, bude výsledek znovu záporný. Obecně řečeno, pokud je q sudé, pak bude výsledek kladný, pokud je lichý, pak bude záporný. Záporný exponent 28

29 ODMOCNINY Odmocnina je částečná inverzní funkce k mocnině. Nejčatěji pracujeme s druhou odmocninou, která hledá takové číslo, které když vynásobíme se sebou samým, tak získáme původní číslo, které jsme odmocnili. Pro odmocninu se používá znak, přičemž abychom nemuseli psát argument odmocniny do závorek nějak takto: (25), tak se nad celým argumentem (výrazem, který chceme domocnit) udělá vodorovná čára, takto: 25 = 5 Vícenásobná odmocnina Podobně jako můžeme umocnit výraz na druhou, na třetí, na čtvrtou, můžeme mít i třetí a čtvrtou a nakonec n-tou odmocninu z reálného čísla. Zapisuje se to obvykle nad zobáček, takto: Odmocnina ze záporného čísla Exponent ve zlomku Vzorce pro práci s mocninami a odmocninami a m a n = a (m+n) (a b) n = a n b n a m / a n = a (m n) (a n ) 2 = a 2n Slovy řečeno a na entou a to celé na druhou se rovná a na dva krát en 29

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

Prvočísla a čísla složená

Prvočísla a čísla složená Prvočísla a čísla složená Prvočíslo je každé přirozené číslo, které má právě dva různé dělitele, číslo 1 a samo sebe. Nejmenším a jediným sudým je prvočíslo 2. Další prvočísla: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,

Více

1,2,3,6,9,18, 1,2,3,5,6,10,15,30.

1,2,3,6,9,18, 1,2,3,5,6,10,15,30. ARNP 1 2015 Př. 9 Společný dělitel a společný násobek Společný dělitel Příklad 1: Najděte množinu všech dělitelů čísla 18 a množinu všech dělitelů čísla 30. Řešení: Množina všech dělitelů čísla 18 je množina

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel)

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Téma : Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Příklady Číselná osa ) Která z následujících čísel neleží

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky 0 Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek vyjádření části celku část snědla jsem kousky celek a pizza byla rozdělena na kousky Pojem zlomek Vyjádření zlomku Základní tvar: čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára 9... ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Pojem zlomku Zlomek zápis části celku a b a je část, b je celek, zlomková čára Každé číslo zapsané zlomkem lze vyjádřit jako číslo desetinné 7 Zlomková čára je dělící čára

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Variace 1 Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Variace. Mocniny a odmocniny

Variace. Mocniny a odmocniny Variace 1 Mocniny a odmocniny Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Mocniny a odmocniny Obor přirozených

Více

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/ MATEMATIKA 6. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 6. ročníku přirozená čísla a desetinná čísla. Může být

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce. pochopení znaků vztahů mezi čísly

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce. pochopení znaků vztahů mezi čísly METODICKÝ LIST DA6 Název tématu: Autor: Předmět: Dělitelnost dělitel a násobek, sudá a lichá čísla, prvočísla a čísla složená Dušan Astaloš Matematika Ročník: 6. Učebnice: Kapitola, oddíl: Metody výuky:

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

Variace. Číselné výrazy

Variace. Číselné výrazy Variace 1 Číselné výrazy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné výrazy Číselné výrazy, výpočty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel.

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel. Mocniny Mocnina je matematická funkce, která (jednoduše řečeno) slouží ke zkrácenému zápisu násobení. Místo toho abychom složitě psali 2 2 2 2 2, napíšeme jednoduše V množině reálných čísel budeme definovat

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly Rozšiřování a krácení zlomků Rozšiřování vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly rozšířený zlomek vznikl tak, že jsme čitatel i jmenovatel původního zlomku vynásobili číslem rozšířený

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY. p, kde ČÍSELNÉ MNOŽINY (OBORY) N... množina všech přirozených čísel: 1, 2, 3,, n,

ZÁKLADNÍ POZNATKY. p, kde ČÍSELNÉ MNOŽINY (OBORY) N... množina všech přirozených čísel: 1, 2, 3,, n, ZÁKLADNÍ POZNATKY ČÍSELNÉ MNOŽINY (OBORY) N... množin všech přirozených čísel: 1, 2, 3,, n, N0... množin všech celých nezáporných čísel (přirozených čísel s nulou: 0,1, 2, 3,, n, Z... množin všech celých

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel, obsahující jako podmnožiny množiny přirozených, celých, racionálních a iracionálních

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Instrukce: Jednotlivé části nejdou přesně po sobě, jak jsme se učili, je to shrnutí.

Instrukce: Jednotlivé části nejdou přesně po sobě, jak jsme se učili, je to shrnutí. Instrukce: Vytiskněte si tenhle přehled, vybarvěte důležité části (zvýrazňovačkou, pastelkami) tak, aby jste se rychle orientovali. Při počítání příkladů jej mějte před sebou! a dívejte se do něj. Možná

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Souhrnná prezentace. 14. října 2015. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze

Souhrnná prezentace. 14. října 2015. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Souhrnná prezentace Ondřej Pártl Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 4. října 205 Ondřej Pártl (FJFI ČVUT) Souhrnná prezentace 4. října 205 / 70 Obsah Čísla 0 20,

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 10 Mgr. Renáta Koubková OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Pro x R řešte rovnici: 5 x 1 + 5 x + 5 x + 3 = 3 155. 2 Za předpokladu

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno jako studijní materiál pro třídu 2K. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar ax 2 + bx + c = 0. x neznámá; v kvadratické rovnici se vyskytuje umocněná na

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Podíl dvou čísel nazýváme číslo racionální, která vyjadřujeme ve tvaru zlomku.

Podíl dvou čísel nazýváme číslo racionální, která vyjadřujeme ve tvaru zlomku. 5. Racionální čísla 5.1. Vymezení pojmu racionální číslo Dělením dvou celých čísel nemusí vyjít vždy číslo celé, např.: 6 : 3 = 2, ale podíl 2 : 3 není celé číslo. Vznikla tedy potřeba rozšíření celých

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno:

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno: Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Školní rok: Předmět: matematika Třída: 1. A Jméno: TEMATICKÝ CELEK: Znalosti

Více

M - Příprava na 1. čtvrtletku pro třídu 1MO

M - Příprava na 1. čtvrtletku pro třídu 1MO M - Příprava na 1. čtvrtletku pro třídu 1MO Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dělitelnost Rozklad na součin prvočísel. Dušan Astaloš

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dělitelnost Rozklad na součin prvočísel. Dušan Astaloš METODICKÝ LIST DA10 Název tématu: Autor: Předmět: Dělitelnost Rozklad na součin prvočísel Dušan Astaloš Matematika Ročník: 6. Učebnice: Kapitola, oddíl: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Získané dovednosti:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Počítání s neúplnými čísly 1

Počítání s neúplnými čísly 1 Aproximace čísla A: Počítání s neúplnými čísly 1 A = a ± nebo A a, a + Aproximace čísla B: B = b ± β nebo B b β, b + β nebo a A a+ nebo b β B b + β Součet neúplných čísel odvození: a + b β A + B a+ + (b

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Napsali: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Recenzenti:

Napsali: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Recenzenti: Použité symboly: Motivace k probíranému učivu na praktickém příkladu Úvahové úlohy nebo otázky poukazující na další souvislosti probírané látky s běžným životem Připomenutí učiva, na které nová látka navazuje

Více

Určete všechna čísla z množiny {0,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, která jsou děliteli čísel: a) 24 b) 210 c) 240 d) 216 e)7560

Určete všechna čísla z množiny {0,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, která jsou děliteli čísel: a) 24 b) 210 c) 240 d) 216 e)7560 Dělitelnost čísel Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbtku dělitelné právě dvěma různými čísl, a to číslem jedna a sebou samým (ted není prvočíslo). Přirozená čísla různá od jedné, která nejsou

Více

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Doučování sekunda měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Desetinná čísla Krychle a kvádr Prvočísla a čísla složená Společný násobek a dělitel Prvočísla a čísla složená Trojúhelník

Více

1.3. Číselné množiny. Cíle. Průvodce studiem. Výklad

1.3. Číselné množiny. Cíle. Průvodce studiem. Výklad 1.3. Cíle Cílem kapitoly je seznámení čtenáře s axiomy číselných oborů a jejich podmnožin (intervalů) a zavedení nových pojmů, které nejsou náplní středoškolských osnov. Průvodce studiem Vývoj matematiky

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady.

Více

Racionální čísla. Množinu racionálních čísel značíme Q. Zlomky můžeme při počítání s nimi:

Racionální čísla. Množinu racionálních čísel značíme Q. Zlomky můžeme při počítání s nimi: Racionální čísla Racionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru zlomku p kde p je celé číslo a q je q číslo přirozené. Tento zápis je jednoznačný pokud čísla p, q jsou nesoudělná, zlomek je v základním tvaru.

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Úlohy domácí části I. kola kategorie C

Úlohy domácí části I. kola kategorie C 6. ročník Matematické olympiády Úlohy domácí části I. kola kategorie C 1. Určete všechny dvojice (x, y) reálných čísel, která vyhovují soustavě rovnic (x + )2 = y, (y )2 = x + 8. Řešení. Vzhledem k tomu,

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

M - Příprava na 2. čtvrtletku pro třídu 1MO

M - Příprava na 2. čtvrtletku pro třídu 1MO M - Příprava na 2. čtvrtletku pro třídu 1MO Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz VARIACE 1 Tento dokument

Více

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel Aritmetika sekunda 1 Zlomky Celek a jeho část Zlomek je speciální zápis čísla v podílovém tvaru. Zlomek obsahuje čitatele a jmenovatele, kteří jsou od sebe odděleni zlomkovou čarou. Zlomek pět třináctin

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika1.ročník Elementární teorie čísel. Ročník 1. Datum

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Zavedení a vlastnosti reálných čísel

Zavedení a vlastnosti reálných čísel Zavedení a vlastnosti reálných čísel jsou základním kamenem matematické analýzy. Konstrukce reálných čísel sice není náplní matematické analýzy, ale množina reálných čísel R je pro matematickou analýzu

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

Matematika. 18. října Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze

Matematika. 18. října Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Matematika Ondřej Pártl Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 8. října 206 Ondřej Pártl (FJFI ČVUT) Matematika 8. října 206 / 72 Obsah Čísla 0 20, desítky, sčítání,

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

1.2.3 Racionální čísla I

1.2.3 Racionální čísla I .2. Racionální čísla I Předpoklady: 002 Pedagogická poznámka: Hodina je trochu netypická, na jejím začátku provedu výklad (spíše opakování), který nechám na tabuli a potom až do konce řeší žáci zbytek

Více

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální. . Racionální čísla. ročník -. Racionální čísla.. Vymezení pojmu Kaţdé číslo které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel je číslo racionální. Při podílu dvou celých čísel a a b mohou nastat tyto situace

Více

Příprava na 3. čtvrtletní práci. Matematika

Příprava na 3. čtvrtletní práci. Matematika Příprava na 3. čtvrtletní práci Matematika Procenta doplň tabulku Základ 100 Kč 150 Kč 450 Kč 20 Kč 2500 Kč Počet procent 15 % 20 % 75 % Část základu zlomkem 2 5 1 4 Část základu desetinným číslem 0,9

Více

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou Funkce jedné reálné proměnné lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou lineární y = ax + b Průsečíky s osami: Px [-b/a; 0] Py [0; b] grafem je přímka (získá se pomocí

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Bakalářská matematika I

Bakalářská matematika I 1. Funkce Diferenciální počet Mgr. Jaroslav Drobek, Ph. D. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Bakalářská matematika I Některé užitečné pojmy Kartézský součin podrobnosti Definice 1.1 Nechť A,

Více

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p KOMENTÁŘE ÚLOH 43. ROČNÍKU MO, KATEGORIE A 1. Přirozené číslo m > 1 nazveme k násobným dělitelem přirozeného čísla n, pokud platí rovnost n = m k q, kde q je celé číslo, které není násobkem čísla m. Určete,

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Algebraické výrazy. Algebraický výraz je zápis složený z čísel, písmen (označujících proměnné), znaků matematických funkcí ( +, -,, :, 2, ) a závorek.

Algebraické výrazy. Algebraický výraz je zápis složený z čísel, písmen (označujících proměnné), znaků matematických funkcí ( +, -,, :, 2, ) a závorek. Algebraické výrazy Algebraický výraz je zápis složený z čísel, písmen (označujících proměnné), znaků matematických funkcí ( +, -,, :, 2, ) a závorek. 1. Upravte výrazy: a) 6a + 3b + 2a + c b b) 3m + s

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

1.2.3 Racionální čísla I

1.2.3 Racionální čísla I .2. Racionální čísla I Předpoklady: 002 Racionální jsou všechna čísla, která můžeme zapsat ve tvaru zlomku p q, kde p Z, q N. Například 2 ; ; 2 ; 6 ; umožňují počítat s částmi celků (třeba polovina dortu),

Více

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36 VY_42_INOVACE_MA2_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík

Úvod do informatiky. Miroslav Kolařík Úvod do informatiky přednáška sedmá Miroslav Kolařík Zpracováno dle učebního textu R. Bělohlávka: Úvod do informatiky, KMI UPOL, Olomouc 2008. Obsah 1 Čísla a číselné obory 2 Princip indukce 3 Vybrané

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Základní poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie 1. část 1. ročník a kvinta 4 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice Základní poznatky Číselné

Více

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0 Příklad 1 Určete definiční obor funkce: a) = b) = c) = d) = e) = 9 f) = Řešení 1a Máme určit definiční obor funkce =. Výraz je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

1. ČÍSELNÉ OBORY

1. ČÍSELNÉ OBORY ČÍSELNÉ OBORY 1. ČÍSELNÉ OBORY Číselným oborem rozumíme číselnou množinu, na které jsou definovány bez omezení početní operace sčítání a násobení, tj. číselný obor je vzhledem k těmto operacím uzavřený.

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Zapamatujte

Více

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie.

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Slovní úlohy - řešené úlohy Úměra, poměr Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Každý rozměr zvětšíme tak, že jeho

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Nepřímá úměrnost I

Nepřímá úměrnost I .. Nepřímá úměrnost I Předpoklady: 000 Př. : Která z následujících slovních úloh popisuje nepřímou úměrnost? Zapiš nepřímou úměrnost jako funkci. a) 7 rohlíků stojí Kč. Kolik bude stát rohlíků? b) Pokud

Více