VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru M/001 ( ) Zubní technik - Učební osnova předmětu Somatologie a stomatologie - Učební osnova předmětu Stomatologické protézy - Učební osnova předmětu Zhotovování stomatologických protéz - Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola - Organizace školního roku 2000/2001 v základních, středních a speciálních školách - Vzor kolektivní smlouvy Část oznamovací - Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou Dodatek k seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/ Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1998/ Seznam schválených a vydaných učebnic s polským vyučovacím jazykem - Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ hotelového typu - Oznámení o ztrátě razítek - Tisková oprava v textu Metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže (sešit 2/1999 Věstníku MŠMT ČR) Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST METODICKÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 2. března 1999, č.j /99-23, s účinností od 1. září 1999 UČEBNÍ PLÁN Kmenový obor: 5344M Technik ve zdravotnictví Studijní obor: M/001 ( ) Zubní technik Studium pro absolventy základní školy Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné Společenskovědní a jazykové Český jazyk a literatura MP Cizí jazyk MP Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematicko-přírodovědné Matematika 3 (2) 2 (1) (3) Fyzika 3 (0,5) (0,5) Chemie 2 (0,5) 2 (0,5) (1) Biologie Výpočetní technika 1 (1) (1) Tělesná výchova Tělesná výchova Odborné

3 Somatologie a stomatologie Kreslení a modelování 5 (5) (5) Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena První pomoc (1) 1 (1) Základy veřejného zdravotnictví Stomatologické protézy OMP Protetická technologie 4 (3) (3) OMP Zhotovování stomatologických protéz - 12 (12) 20 (20) 19 (19) 51 (51) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Učební osnova předmětu SOMATOLOGIE A STOMATOLOGIE Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 2.března 1999,čj /99-23, s účinnosti od 1. září Pojetí a cíle vyučovacího předmětu Odborný profil zubního technika je zaměřen na zvládnutí technologických postupů při zhotovování stomatologických protéz. K tomu, aby nebyly po začlenění do žvýkacího ústrojí rušivým, natož patologickým činitelem, je nutno seznámit budoucí techniky s anatomií, fyziologií, patologií, s klinickými projevy souvisejícími se změnami v orofaciální oblasti i se somatickými a psychickými stavy celého organismu v souvislosti s celkovými onemocněními i vlivem stárnutí. Technické vzdělání musí být nutně doplněno znalostmi biologickými a medicínskými. Obsah předmětu tvoří v 1. ročníku výuka somatologie, která má dát žákům přehled o anatomii a fyziologii člověka. Činnost trávicí soustavy, význam výživy pro život a základní poznatky ze všeobecné patologie je ve výuce 2. ročníku. Do 3. a 4. ročníku je zařazena stomatologie, která žáky seznámí s patologií orofaciálního systému. Dále jsou probírány patologické projevy jednotlivých tkání systému, jejich změny vlivem nemoci, stárnutí i vlivem užívaných protéz. V posledním ročníku se žáci seznamují s problematikou jednotlivých oborů stomatologie a s jejich vývojem jako celku. Cílové vědomosti jsou znalost a automatické používání základních obecných patologických pojmů,

4 porozumění podstatě nemoci a pochopení vztahu nemoci k lidskému organismu jako celku, schopnost analýzy a syntézy získaných vědomostí, schopnost aplikovat získané vědomosti. Počet hodin u jednotlivých tematických celků má pouze orientační charakter. Vyučující má možnost upravit obsah učiva až do výše 30 % jeho rozsahu (zařazení nových poznatků, přizpůsobení učiva aktuálním a specifickým potřebám oboru atd.). Podle vlastního uvážení stanoví i konkrétní postup ve vyučování, tj. pořadí tematických celků. 2. Rozpis učiva SOMATOLOGIE 1. ročník (1 hodina týdně, celkem 34 hodin) Doporučený počet hodin 1. Úvod do somatologie Pojem anatomie a fyziologie, jejich náplň a význam v lékařství Funkční morfologie tkání 4 Buňka. Typ tkání, orgán, orgánový systém, organismus. Zevní a vnitřní prostředí organismu. Zubní tkáně. 3. Základní orientace na lidském těle 1 4. Pohybový systém 7 Tvar, vývoj a růst kostí, spojení kostí. Přehled kostry lidského těla. Kostra hlavy - horní a dolní čelist. Čelistní kloub. 5. Svalový systém 6 Stavba, složení, vlastnosti svalů, svalová činnost. Přehled svalů lidského těla. Svaly hlavy, žvýkací svaly a jejich funkce. 6. Systém trávicí 15 Úkoly trávicího systému, popis jednotlivých oddílů. Přijímání a zpracování potravy (podrobně). Činnost chrupu, svalů a čelistního kloubu. 2. ročník (2 hodiny týdně, celkem 68 hodin) 1. Systém trávicí 3

5 Trávení potravy v jednotlivých oddílech trávicího traktu. Pankreas, játra, pobřišnice. 2. Fyziologie výživy 5 Složení potravin, energetická hodnota potravin, bazální metabolismus. Vitaminy - rozdělení, význam a potřeba. 3. Krev a krevní oběh 9 Složení, množství krve. Stavba a druhy cév. Principy cirkulace. Srdce, tvar, uložení, činnost. Krevní tlak. 4. Systém dýchací 2 Dýchací cesty, plíce, poplicnice. Mechanismus dýchání. 5. Žlázy s vnitřní sekrecí 2 Popis, skladba, funkce, hormony. 6. Močový systém a vylučování 2 7. Pohlavní systém 2 Reprodukční systém muže. Pohlavní systém ženy. Gravidita - prevence zubního kazu. Pohlavní choroby - AIDS. 8. Kožní systém 1 Stavba a funkce kůže, přídatné kožní orgány. Mléčná žláza - laktace. 9. Nervové řízení organismu - nervový systém 8 Obecné základy nervové činnosti - reflexy. Smyslová ústrojí, CNS. Doporučený počet hodin STOMATOLOGIE 1. Základní poznatky ze všeobecné patologie Zdraví - nemoc. Vnější příčiny onemocnění - vnitřní faktory nemocí. 1.2 Regresivní změny. Nekróza, gangréna, atrofie. Tkáňová dystrofie. Pigmenty - exo, endogenní. 1.3 Vznik a druhy kamenů. 1.4 Cysty. 1.5 Zánik organismu. Známky smrti. 1.6 Progresivní změny. Hypertrofie, hyperplazie, metaplazie. 1.7 Regenerace - reparace. 1.8 Transplantace. Autotransplantace, replantace, homotransplantace, heterotransplantace.

6 Alotransplantace. 1.9 Zánět jako obranná reakce organismu. Místní - celkové projevy. Formy zánětů - specifické, nespecifické, akutní, chronické, subchronické, alterační, exsudační, proliferační Úrazy. Fraktury kostí Nádory. Vlastnosti, histologie, růst, metastáza. Etiologie, Rozdělení nádorů. Nádory orofaciální oblasti. Terapie, prevence. Prekancerózy. 2. Fyziologie a patologie orofaciálního systému 10 Příjem potravy. Fyziologie a patologie hlasu. Řeč - orgány řeči, artikulační orgány. Vliv stomatologického ošetření na fyziologii a patologii orofaciálního systému. Doporučený počet hodin 3. ročník (1 hodina týdně, celkem 34 hodin) 1. Patologie zubů a chrupu Poškození zubů, vnější a vnitřní příčiny, vývojové poruchy. Atrofie, degenerace. 1.2 Anomálie počtu, tvaru, velikosti, postavení zubů. Anomálie vztahů zubů, zubních oblouků a čelistí. Léčba ortodontická, chirurgická, protetická. 1.3 Zubní kaz. Vznik, rozdělení. 1.4 Parodontopatie. Fyziologie - patologie parodontu. 1.5 Abraze, klínové defekty, zbarvení skloviny. 2. Změny na čelistních kostech po ztrátě zubů s přibývajícím věkem Částečná - úplná ztráta chrupu. 2.2 Gerostomatologie. 3. Vznik okluzních - artikulačních překážek Léčba. 3.2 Immediátní protézy. 4. Nemoci organismu a jejich projevy 8 Průběh - projevy nemoci. 4.1 Příznaky subjektivní - objektivní 4.2 Základní fyzikální vyšetření.

7 4.3 Sledování fyziologických funkcí. Doporučený počet hodin 4.4 Anamnéza osobní, rodinná, nynější onemocnění. 4.5 Chorobopis, diagnostika. Léčba ve vnitřním lékařství, léčebný řád, výživa. 4.6 Fyzikální léčba. 5. Stomatologická rentgenologie 2 Extra - intraorální. Telertg, ortopantomograf. 6. Onemocnění měkkých tkání dutiny ústní Vrozené anomálie orgánů ústní dutiny. 6.2 Degenerativní změny a změny látkové výměny. 6.3 Alergické projevy v dutině ústní. 6.4 Projevy krevních chorob v dutině ústní. 6.5 Projevy infekčních nemocí v dutině ústní. 7. Úrazy čelistí a obličeje Poranění měkkých - tvrdých tkání. 7.2 Druhy zlomenin, příznaky. 7.3 Léčba - dlahy, osteosyntéza. 7.4 Zlomeniny dolní - horní čelisti. 4. ročník (1 hodina týdně, celkem 30 hodin) 1. Péče o chrup obyvatelstva Histrocký vývoj - současnost, budoucnost. 1.2 Komplexní pojetí. 1.3 Prevence - profylaxe. 1.4 Dispenzarizace. 2. Pracovní úseky stomatologie Stomatologie a příbuzné, hraniční obory, vztahy. 2.2 Záchovná stomagologie a endodoncie. Vyšetření, diagnóza, léčebný plán. Ošetření zubního kazu a jeho následků. 2.3 Dětská stomatologie. Prevence, správná výživa, hygiena, fluoridace, pečetění fisur, dětská protetika. 2.4 Ortodoncie. Léčení ortodontických anomálií. Účinky snímacích a pevných ortodontických aparátů. 2.5 Parodontologie. Gingivitidy, parodontitidy, konzeravační i churirgické ošetření,

8 protetické zajištění léčby. 2.6 Ústní, čelistní a obličejová chirurgie. Extrakce zubů, záněty, cysty, nádory, operační rekonstrukce. 2.7 Protetika. Vztah protetiky k ostatním úsekům stomagologie. Doporučený počet hodin 3. Předprotetické ošetření - postprotetická péče 4 4. Implantologie 2 5. Dezinfekce - sterilizace 2 Ministerstvo školství, tělovýchovy České republiky Učební osnova předmětu STOMATOLOGICKÉ PROTÉZY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 2. března 1999,čj , s účinností od 1. září Pojetí a cíle vyučovacího předmětu Předmět stomatologické protézy poskytuje žákům základní a speciální vědomosti o indikacích, konstrukci a zhotovení všech typů stomatologických protéz. Předmět má pro studium zubního technika základní význam, protože vyzbrojí žáka všemi potřebnými znalostmi nutnými pro úspěšnou protetickou rehabilitaci pacienta. Výchovně vzdělávací cíle předmětu se uskutečňují vysvětlováním systematiky stomatologických protéz, jejich funkce a významu v živém organismu. Žáci musí dokázat správně navrhnout indikovaný typ protézy, vysvětlit jeho funkci a také zvolit správný technologický postup k jeho zhotovení.

9 Při uplatňování komplexních výchovných hledisek má zásadní význam fixování správných teoretických i praktických poznatků, nutných pro indikaci a konstrukci všech druhů stomatologických protéz, zdůrazňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílné součásti celé výuky předmětu. Kromě práce s odbornou literaturou tomu napomáhá i vhodné užívání názorných vyučovacích pomůcek a didaktické techniky. Dílčí cíle poskytnout žákům teoretické základy protetické stomatologie nutné pro laboratorní cvičení, vědomí základního poznatku, že protéza musí být konstruována především z biologického hlediska a že musí vhodně spojovat funkční profylaktické, hygienické a estetické požadavky, poznání škodlivého působení nesprávně indikovaných či konstruovaných protéz, podněcování zájmu o zdokonalování pracovních metod a zavádění moderní, racionální techniky, používání správné obecné i odborné terminologie, správné a racionální pracovní postupy nutné ke konstrukci všech základních typů stomatologických protéz, znát pracovní postupy nutné ke zhotovení základních typů ortodontických přístrojů. Funkce vyučovacího předmětu jako součásti odborného vzdělání zubního technika spočívá v získání přehledu a speciálních znalostí v protetické rekonstrukci chrupu. Učivo předmětu stomatologické protézy navazuje na učivo z biologie, fyziky a chemie, z technologie a stomatologie a je teoretickým základem pro laboratorní cvičení. Závaznost obsahu: Učivo stanovené učební osnovou je minimálním základním učivem závazným pro výchovu a vzdělávání ve studijním oboru zubní technik. Učitel může po dohodě s ředitelem střední zdravotnické školy doplnit učební osnovy o rozšiřující učivo s ohledem na specifiku regionu. Počty vyučovacích hodin: Počty hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový počet vyučovacích hodin týdně v ročníku daného předmětu v učebním plánu, upravený popř. ředitelem školy, je závazný. 2. Rozpis učiva 1. ročník (1 hodina týdně, celkem 34 hodin) Doporučený počet hodin 1. Úvod do nauky o stomatologických protézách 1.1 Historický vývoj stomatologické protetiky Celkový ráz protetické práce Modelová reprodukce základních útvarů žvýkacího ústrojí. 7

10 1.4 Přehled základních gnatologických pojmů Obecné zásady protetického ošetřování 2.1 Plánování protetického ošetření Vlastní zhotovení zubní protézy Základy gnatologie 3.1 Žvýkací ústrojí Fyziologie žvýkání ročník (3 hodiny týdně, celkem 102 hodin) 1. Fixní protézy 1.1 Společná charakteristika a základní znaky soudobé fixní protetiky Korunkové inleje Poloplášťové kovové korunky Kořenové inleje Celoplášťová pryskyřičná korunka Celoplášťová keramická korunka Celoplášťové kovové korunky Litá korunka. Doporučený počet hodin 2. Obroučková korunka (pouze informativně jako součást vývojové řady korunek). 1.8 Celoplášťové kombinované korunky Čepová korunka Dočasné fixní náhrady Fixní můstky Biomechanika a indikace fixních můstků Pilířové konstrukce, jejich typy a použití Mezičleny, jejich typy a základní pravidla pro tvarovou úpravu. Užívané materiály Spojovací prvky fixních můstků. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 68 hodin) 1. Fixní můstky (pokračování) Předpoklady pro zhotovení fixního můstku. 1.2 Celokeramický můstek. 1.3 Opravy fixních náhrad. 2. Částečné snímatelné protézy 2.1 Základní charakteristika. 2

11 2.2 Konstrukční prvky částečných snímatelných zubních protéz Opravy částečných snímatelných protéz Celkové snímatelné protézy 3.1 Definice a základní pojmy Laboratorní zhotovení celkových protéz v obou čelistech Laboratorní zhotovení celkových protéz při anomálních čelistních vztazích Laboratorní zhotovení celkových protéz z pryskyřic lisováním Laboratorní zhotovení celkových protéz z pryskyřic litím Opravy celkových snímatelných protéz ročník (2 hodiny týdně, celkem 60 hodin) 1. Částečné snímatelné protézy 1.1 Plánování částečné snímatelné protézy Příprava zubů pro zakotvení částečné snímatelné protézy Výroba částečné snímatelné protézy kotvené sponami Výroba částečné snímatelné protézy kotvené zásuvnými spoji Návrhy řešení typických defektů chrupu částečnou snímatelnou zubní protézou. 6 Doporučený počet hodin 2. Jednodobá protetická rekonstrukce chrupu 6 3. Ortodontické přístroje 3.1 Ortodontické anomálie Modelová technika v ortodoncii Fixní a snímatelné ortodontické přístroje Stomatologické dlahy 4 5. Orofaciální protézy 5

12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Učební osnova předmětu Zhotovování stomatologických protéz republiky Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České dne 2. března 1999, čj /99-23, s účinností od 1. září Pojetí vyučovacího předmětu Předmět zhotovování stomatologických protéz poskytuje žákům základní znalosti a manuální dovednosti potřebné pro praktické zhotovení stomatologických protéz, je těžištěm odborného vzdělávání zubního technika, dotváří a prakticky realizuje vědomosti získané ve speciálních a základních odborných předmětech. Nedílnou součástí je výchova k tvořivému myšlení při plnění jednotlivých tematických celků, dotváření organizace a ekonomiky práce, šetrnému hospodaření s materiály, energií, pracovními pomůckami a vybavením laboratoře. Obsah vzdělávání dává všechny předpoklady pro rozvoj přirozeného talentu žáka, získání trvalého zájmu o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o kulturu práce. Dílčí cíle - znalost aplikace pracovních a technologických postupů, - znalost osobní a týmové organizace práce v zubní laboratoři a stomatologické ordinaci, - zásady při používání a údržbě nástrojů a přístrojů, - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při dílčích pracovních postupech, - zásady ekonomiky práce, využívání materiálů a energie, - praktické zhotovení individuálních protetických pomůcek, - praktické zhotovení základních typů fixních protéz, - praktické zhotovení základních typů snímatelných protéz, - znalost výroby ortodontických přístrojů, - manuální zručnost v zacházení s nástroji a přístroji a provádění jejich běžné základní údržby v souladu s BOZP. Při uplatňování komplexních výchovných a vzdělávacích hledisek v předmětu zhotovování stomatologických protéz tvoří nedílnou součást i 4týdenní souvislá odborná praxe v závěru 3. ročníku, která se uskutečňuje ve vybraných zubních laboratořích, po jejich předchozím seznámení s obsahem dosavadního studia a záměry předmětu.

13 Z vazeb na ostatní vyučovací předměty jsou uvedeny pouze podstatné. Obsah předmětu zhotovování stomatologických protéz přímo navazuje na speciální a základní odborné předměty: stomatologické protézy, kde obsahem jsou teoretické poznatky pro konstruování protéz a základy nutné pro pochopení problematiky oboru, technologie, kde obsahem jsou znalosti o vlastnostech, složení a zpracování dentálních materiálů a seznámení se zařízením laboratoře, kreslení a modelování, kde žáci využívají vědomostí o tvarovém uspořádání zubů v jednotlivých úsecích chrupu a znalostí jejich anatomického a estetického ztvárnění při zhotovování voskových modelů. Funkce vyučovacího předmětu jako hlavní součásti odborného vzdělání spočívá v syntetizaci odborných (matematicko-přírodovědných) vědomostí, získání manuálních dovedností a znalostí pro konstruování a praktické zhotovení stomatologických protéz. Nedílnou součástí funkce předmětu je rozvoj přirozeného talentu žáka pro daný obor a zejména jeho výtvarné oblasti. Předmět se vyučuje ve všech ročnících ve školní zubní laboratoři. Při laboratorní práci se třída dělí podle platných předpisů. Ve 4. ročníku při opakování tematických celků na modelech pro pacienty je výhodné umístění žáků (nebo části) ve vybraných, prostorově a technicky zabezpečených stomatologických pracovištích. Výuka je dělena do 4-5hodinových celků. Pro zlepšení hygieny a pohody práce je před hlavní přestávkou zařazena krátká, vhodně sestavená rozcvička. Při vyučování volí vyučující podle konkrétního učiva nejvhodnější metody a formy práce. Hlavní důraz se klade na vhodné fázování pracovního postupu s krátkou úvodní instruktáží a praktickým předvedením dílčího pracovního úseku. Co nejšíře je nutno zabezpečit výuku trojrozměrnými pomůckami, příp. předlohami ve zvětšeném měřítku i skutečné velikosti. Materiální zajištění výuky je stanoveno platnými normativy pro osobní vybavení žáka a školní laboratoře. Laboratorní výuka je uspořádána lineárně. Výjimku tvoří opakování tematických celků při pracích pro pacienty ve 4. ročníku. Žáci zde pracují na individuálně zadaných úkolech podle záměru opakovací činnosti. Úvodní práce v tematickém celku jsou prováděny na ideálních modelech situace. Následná témata a cvičné modelace jsou již uskutečňovány na běžných modelech situace. Žáci podle pokynu vyučujícího průběžně zpracovávají zprávu o práci, kterou odevzdají k závěrečnému hodnocení tematického celku. Obsahem je konstrukčně a technologicky správně pojatý postup zhotovení stanoveného typu protéz s případným uvedením chyb vzniklých v průběhu práce nebo zjevných nedostatků u dokončeného protetického výrobku. V průběhu výuky jsou žáci hodnoceni zejména z těchto hledisek: 1. dovednost zvládnutí dílčích pracovních úseků, 2. dodržení technologie zpracování dentálních materiálů,

14 3. dovednost zorganizovat si laboratorní práci v čase i v prostoru, 4. osvojení si návyku v oblasti hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 5. pochopení a zvládnutí celého pracovního postupu, 6. přesnost a estetické ztvárnění protetického výrobku, 7. dovednost vypracovat přehlednou, komplexně pojatou zprávu o práci. Závaznost obsahu: Učivo stanovené učební osnovou je minimálním základním učivem závazným pro výchovu a vzdělávání ve studijním oboru zubní technik. Učitel může po dohodě s ředitelem střední zdravotnické školy doplnit obsah učební osnovy o rozšiřující učivo s ohledem na specifiku regionu. Počty vyučovacích hodin: Počty hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. Vyučující si může rozpis upravit podle potřeb školy nebo třídy. Přitom celkový počet vyučovacích hodin týdně v ročníku daného předmětu v učebním plánu (upravený popř. ředitelem školy) je závazný. 2. Rozpis učiva 2. ročník (12 hodin týdně, celkem 408 hodin) Doporučený počet hodin Laboratorní cvičení 1. Zhotovení studijního modelu situace s pomocí skusového otisku 6 (Montáž situačních modelů do artikulačního přístroje) 2. Zhotovení modelu situace pomocí metody vodicích čepů a retenčních kroužků, využití repoziční destičky Korunková inlej MOD (nepřímý postup) ONLAY (kompozitní materiál) 5. Kořenové inleje Plášťové korunky pryskyřičné Pryskyřičná korunka jednotlivě stojící, zhotovená na kořenovou inlej 6.2. Skupina pryskyřičných korunek (tři vedle sebe stojící) 7. Plášťové korunky kovové lité 7.1. Korunka litá neodlehčená - dolní premolárový úsek 40

15 Korunka litá odlehčená - dolní molárový úsek 8. Plášťové korunky kombinované 8.1. Fazetová korunka s pryskyřičnou fazetou (frontální úsek) 8.2. Fazetová korunka s pryskyřičnou fazetou (premolárová oblast) 9. Dočasný fixní můstek z rychle tuhnoucí pryskyřice 10. Fixní můstek v dolním postranním úseku s mezičleny nedotýkajícími se sliznice Proplachovací můstek (postupné zhotovení - neodlehčené korunky) 3. ročník (20 hodin týdně, celkem 680 hodin) Laboratorní cvičení Doporučený počet hodin Fixní můstky 1.1. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v horním frontálním úseku podle elastického otisku, jednofázové zhotovení (dočasný fixní můstek) 1.2. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v horním postranním úseku podle elastického otisku, jednofázové zhotovení (dočasný fixní můstek) 1.3. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v dolním postranním úseku (dočasný fixní můstek) 1.4. Fixní můstek s pryskyřičnými fazetami v horním frontálním úseku (dočasný fixní můstek) 2. Částečné snímatelné protézy 2.1. Individuální otiskovací lžíce + šablony (16) 2.2. Model situace v artikulátoru (10) 2.3. Částečná snímatelná protéza dočasná v dolním frontálním úseku (48) 2.4. Částečná snímatelná desková protéza v horní čelisti s kombinovanými

16 sponami (66) Opravy částečných protéz 3.1. Náhrada zubu v protéze rychle tuhnoucí pryskyřicí (4) 3.2. Spojení zlomeného těla protézy rychle tuhnoucí pryskyřicí (6) 3.3. Náhrada drátěného spojového dílce rychle tuhnoucí pryskyřicí (10) 210 progenie(40) (100) Celkové snímatelné protézy 4.1. Individuální otiskovací lžíce + šablony (15) 4.2. Model situace v artikulátoru (10) 4.3. Sestavení H+D celkové protézy v okludoru pomocí artikulační lžičky - příprava voskového modelu na zkoušku (40) 4.4. Sestavení H+D celkové protézy při anomálním čelistním vztahu Montáž modelu situace do artikulátoru (5) 4.6. Zhotovení H+D celkové protézy, sestavení v artikulátoru (normookluze) 5. Oprava celkové snímatelné protézy - obnova báze a těla horní protézy 6. Částečné snímatelné protézy s kovovou konstrukcí Kovová výztuha pro částečnou snímací protézu

17 4. ročník (19 hodin týdně, celkem 570 hodin) Laboratorní cvičení Doporučený počet hodin 210 spojovací plochým 140 frontálním Částečné snímatelné protézy s kovovou konstrukcí (pokračování) 1.1. Částečná snímatelná protéza v horní čelisti s jednoduchou kovovou konstrukcí, přední a zadní patrový třmen, lité spony (60) 1.2. Sedlová protéza v dolní čelisti s oblým spojovacím třmenem a průběžnou sponou (65) 1.3. Kovová konstrukce pro snímatelný v dolní čelisti s litou kotevní a ploténkou (45) 1.4. Kovová konstrukce pro snímatelný můstek v horní čelisti se zadním spojovacím třmenem a litými sponami (40) 2. Řešení defektu kombinací fixní a snímatelné náhrady v dolní čelisti 2.1. Kotevní korunka a můstek s využitím zásuvných spojů v dolním úseku (80) 2.2. Sedlová protéza s oblým podjazykovým třmenem a litými sponami (60) 3. Adhezivní můstek 4. Snímatelné ortodontické přístroje 5. Kovokeramika - plášťová korunka 6. Zhotovování stomatologických protéz na modelech pro pacienty - opakování všech témat ODBORNÁ PRAXE Odborná praxe je součástí vyučovacího předmětu zhotovování stomatologických protéz a její absolvování je podmínkou k ukončení 3. ročníku studia.vytváří prostor a podmínky pro samostatnou práci žáků v provozních podmínkách zdravotnického zařízení. Představuje jednu z účinných forem spojení školy s praxí. Strukturu obsahu odborné praxe tvoří činnosti, které jsou pro odborný profil zubního technika typické a nezbytné. Výchovně vzdělávacím cílem

18 odborné praxe je prohloubit a upevnit odborné dovednosti, návyky, pracovní vlastnosti a rozvíjet morální a intelektuální schopnosti žáků. Cílové vědomosti jsou - ověřit platnost osvojených teoretických poznatků, zákonitostí, pravidel a pouček, - upevnit a procvičit vědomosti pro další studium, - prověřit učivo v širších souvislostech ve zdravotnické praxi. Cílové dovednosti - získané vědomosti a dovednosti aplikovat v praxi, - samostatně řešit poznanou odbornou problematiku, - organizovat pracovní proces. Obsahem odborné praxe je samostatná praktická činnost žáků ve zdravotnických zařízeních. Funkce odborné praxe spočívá v profesionální praktické přípravě na výkon povolání, a to v provozních podmínkách. Organizace výuky odborné praxe Odborná praxe žáků je organizována v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o středních školách. Vztahy mezi školou a organizací, v níž probíhá praxe, jsou zajišťovány rámcovou dohodou. Součástí této dohody musí být druh pracovní činnosti, kterou budou žáci vykonávat místo praxe, časový rozvrh práce, pracovní a hygienické podmínky, ev. způsob odměňování a opatření zaměřená na BOZP. Na začátku odborné praxe vysvětlí vyučující, spolu s pověřeným pracovníkem stomatologické laboratoře, žákům účel odborné praxe, vedení záznamů a problematiku spojenou s BOZP. Je vhodné uvést žákům příklady o nedodržování předpisů o bezpečnosti a hygieně práce, o poškozování a tvorbě životního prostředí apod. První den při nástupu na praxi musí být žáci poučeni o organizační struktuře zdravotnického zařízení, provozním řádu pracoviště, předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárních předpisech a péči o životní prostředí. Odbornou praxi zabezpečují vyučující předmětu zhotovování stomatologických protéz. Odborná praxe je klasifikována v rámci předmětu zhotovování stomatologických protéz jako jeho součást na konci 2. pololetí 3. ročníku. 3. ročník (4 týdny 7 hodin denně, tj. celkem 140 hodin) Pracoviště: stomatologické laboratoře 1. Organizace a provoz oddělení. 2. Odlévání otisků a zhotovování modelů.

19 3. Opracování snímatelných protéz. 4. Zhotovení pryskyřičných korunek. 5. Samostatné zhotovení částečných snímatelných protéz z pryskyřice - dočasných, s dvouramennými kombinovanými sponami a trvalých, s tříramennými kombinovanými sponami a jednoduchými konstrukcemi. 6. Modelování inleje a fixních konstrukcí. 7. Zhotovování individuálních lžic a skusových šablon. Pod vedením instruktora se žáci mají seznámit s přejímáním otisků a jiných protetických výrobků z ordinace, s vyplňováním laboratorních štítků, s jednotlivými etapami práce a odevzdáváním hotových protéz všech druhů. Při práci s kovy by měli žáci vidět zpracovávání drahých kovů, jejich vážení a evidenci. Seznámit se se spoluprací ordinace a zubní laboratoře. Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola ročník (Schváleno MŠMT ČR dne pod čj /99-22) Na základě žádostí učitelů matematiky vyučujících ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola zpracovali autoři tohoto vzdělávacího programu rámcové učební osnovy pro rozšířené vyučování matematiky. Tyto osnovy ministerstvo nabízí školám jako model, podle kterého mohou postupovat, případně si ho upraví podle vlastních podmínek a potřeb. Rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů se realizuje v hodinových dotacích uvedených v modelovém učebním plánu pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů čj / ročník 1. Shrnutí a opakování učiva z ročníku Množina, prvek množiny, podmnožina, Sjednocení a průnik dvou množin.

20 2. Desetinná čísla Rozšíření pojmu desetinné číslo. Porovnávání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem. Násobení a dělení desetinných čísel. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi. 3. Dělitelnost přirozených čísel Násobek a dělitel. Znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Prvočísla. Rozklad čísla na prvočinitele. Společný dělitel. Největší společný dělitel. Společný násobek. Nejmenší společný násobek. Čísla soudělná a nesoudělná. Diofantovské rovnice. 4. Celá čísla Čísla kladná a záporná. Čísla navzájem opačná. Absolutní hodnota celého čísla. Uspořádání celých čísel. Sčítání a odčítání celých čísel. Násobení a dělení celých čísel. Vlastnosti početních operací s celými čísly. Záporná desetinná čísla. Absolutní hodnota kladných a záporných desetinných čísel. 5. Úhel a jeho velikost Úhel, osa úhlu. Velikost úhlu; jednotky; stupeň, minuta, vteřina. Úhloměr. Konvexní a nekonvexní úhel. Přímý, ostrý, pravý, tupý úhel. Vedlejší a vrcholové úhly. Souhlasné a střídavé úhly. Grafické sčítání a odčítání úhlů; sčítání a odčítání velikostí úhlů. Grafické násobení a dělení úhlu přirozeným číslem v jednoduchých případech. Násobení a dělení velikosti úhlu přirozeným číslem. Konstrukce některých úhlů pomocí pravítka a kružítka. 6. Osová a středová souměrnost Shodnost geometrických obrazců. Shodnost trojúhelníků. Osová souměrnost. Vzor a obraz. Samodružný bod. Osa souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru v osové souměrnosti. Osově souměrné obrazce. Středová souměrnost. Střed souměrnosti. Konstrukce obrazu daného útvaru ve středové souměrnosti. Středově souměrné obrazce. 7. Trojúhelník Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku. Konstrukce os vnitřních úhlů trojúhelníků; konstrukce os stran. Konstrukce kružnice opsané a vepsané trojúhelníku. Výšky a těžnice trojúhelníku. Těžiště. Trojúhelníková nerovnost. Konstrukce trojúhelníku ze tří stran. Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník a jejich vlastnosti. 8. Objem a povrch kvádru a krychle

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů MATEMATIKA Gymnázium PORG Libeň PORG Libeň je reálné gymnázium se všeobecným zaměřením, matematika je tedy na PORGu pilotním předmětem vyučovaným celých osm let. I. Cíle výuky Naši studenti jsou připravováni

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV)

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Školní výstupy Učivo Vztahy počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly dokáže analyzovat text jednoduchých slovních úloh vyjadřuje část celku pomocí zlomků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK Výstup předmětu Žák Počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více