Měření spotřeby paliva. Možnosti měření spotřeby paliva. Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření spotřeby paliva. Možnosti měření spotřeby paliva. Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo"

Transkript

1 Metody měření provozních parametrů strojů absolutní a měrná spotřeba paliva Spotřeba paliva spotřebované palivo je spolu se s dosaženým efektivním výkonem motoru m vhodným souhrnným diagnostickým signálem měrná spotřeba paliva [g. g.kwh - 1 ] většina závad na vznětových a zážehových spalovacích motorech se projeví zvýšením spotřeby paliva pro každého uživatele je vhodné sledovat spotřebu paliva snadné sledování spotřeby paliva v [Litr. Litr.mth - 1, Litr.100km - 1 ] měříte u čerpací stanice při naplnění plné nádrže problémem zde je nemožnost přesně trefit stálou hodnotu plné nádrže, každá čerpací í stanice má jiné stojany a tedy palivoměry s jinou chybou (problémy eliminují korekce) Jak je pro Vás vhodné tankovat a proč? rychle pomalu 1

2 Měření spotřeby paliva spotřebované palivo spalovacího motoru je zpravidla měřeno na výstupu z palivové nádrže je případně nutno vzít v úvahu zpětné vracení paliva do nádrže měří se tak spotřeba paliva celého motoru bez rozlišení podílu jednotlivých válců při detailní diagnostice vznětových motorů, přichází v úvahu přímé měření paliva spotřebovaného jednotlivými válci, tzv. dodávka paliva do válců Možnosti měření spotřeby paliva měření s proplachovaným vstřikovacím čerpadlem měření s neproplachovaným vstřikovacím čerpadlem měření dodávky paliva dávkoměrem měření spotřeby paliva u zážehových motorů palivoměrem měření spotřeby paliva přímo na vstřikovacím zařízení měření spotřeby paliva z emisí Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo 1. průtokoměr 2. sestava měřiče 3. palivový čistič 4. vstřikovací čerpadlo 5. vstřikovací soustava 6. dopravní čerpadlo 7. chladící komora 8. pomocné čerpadlo 9. palivová nádrž 2

3 Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru proplachované vstřikovací čerpadlo Do sací komory vstřikovacího čerpadla je dopravováno několikanásobně vyšší množství paliva,, než je vstřikováno do válců, přičemž přebytečným palivem je čerpadlo: proplachováno, ochlazováno, strhávány plynné složky do výstupu z čerpadla. Palivo, které se vrací z proplachovaného vstřikovacího čerpadla, přichází zpět do odvzdušňovací a chladicí komory. Je třeba měřit při stabilním režimu otáček motoru a při plné dodávce paliva (zatížení motoru výkonovou brzdou). Měření při akceleraci motoru: Při akceleračních měřeních,, během krátkých dob rozběhu motoru, je uvedený měřič spotřeby v daném zapojení nepoužitelný.. Celý proplachovací okruh včetně vzduchových "polštářů" v komoře má vždy určitou setrvačnost st a měřicí prvek tedy začíná měřit se zpožděním. Při stabilním režimu, pro který je přístroj určen, to nevadí, avšak při akceleračním měření jsou výsledky značně zkreslené. Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru neproplachované vstřikovací čerpadlo 1. palivová nádrž 2. dopravní čerpadlo 3. palivový čistič 4. odvzdušňovací komora 5. jednosměrný ventil 6. sestava měřiče 7. průtokoměr 8. vstřikovací čerpadlo 9. vznětový motor 3

4 Měření spotřeby paliva na vznětovém motoru neproplachované vstřikovací čerpadlo Takové zapojení bez proplachování vstřikovacího čerpadla se v provozu při práci motoru používá pouze výjimečně u některých typů motorů. Při diagnostickém měření, trvajícím zpravidla pouze několik minut, lze však uvedené zapojení použít bez problému. Výhodou je zapojení odvzdušňovací komory před měřicím prvkem, při i němž nemá měřicí systém nežádoucí přechodové jevy v podobě pomalého rozběhu a doběhu a lze proto měřit i při akceleraci motoru. V některých případech je možné krátkodobě převést systém proplachovaného čerpadla na neproplachované. Dávkoměr paliva pro ustálený režim motoru 1. vstřikovací čerpadlo 2. vstřikovač (součást dávkoměru) 3. komora přerušovače 4. přerušovač 5. elektromechanické počítadlo 6. připojení na akumulátor vozidla 7. jednosměrný ventil 8. odměrný válec s pístem 9. pístnice 4

5 Dávkoměr paliva pro ustálený režim motoru Lze měřit dodávku do jednotlivých válců vznětového motoru bez demontáže vstřikovacího čerpadla. Dávkoměr se namontuje na vysokotlaké vstřikovací potrubí jednoho, právě měřeného válce a měří se při chodu motoru na zbylé válce. Přičemž je palivo určené do měřeného válce po celou dobu měření vstřikováno etalonovým vstřikovačem proti destičce přerušovače. Určitým problémem však je udržet motor pracující na část válců na předvolené frekvenci otáček: čtyřválcový motor pracující na jeden válec se samočinně udržuje přibližně na polovině jmenovitých otáček motoru, čtyřválcový nebo šestiválcový motor pracuje při plné dodávce paliva na jeden válec stabilně a do druhého válce je střídavým povolováním šroubení regulována dodávka paliva tak, aby byly udržovány střední požadované měřící otáčky, požadované měřící otáčky jsou udržovány rytmickým střídáním plné a nulové dodávky paliva pomocí palivového pedálu. Dávkoměr paliva pro ustálený režim motoru Některé typy palivoměrů měří v objemových jednotkách za čas, jiné v nejčastěji požadované formě, tj. měřený objem na předvolený počet vstřiků (obvykle 200), a nebo též měřený počet vstřiků na předvolený objem paliva d Q V = z n 200. D V = C V stanovená dodávka paliva na 200 vstřiků (cm 3 /200) Q naměřená spotřeba paliva (cm 3 /s) n otáčky motoru (ot./min) d konstanta d = 1 pro dvoudobý a d = 2 pro čtyřdobý motor z počet válců motoru D předvolený objem dávkoměru (cm 3 ) C naměřený počet vstřiků pro naplnění objemu D 5

6 Měření průtoku v hydraulických soustavách Jedním z významných diagnostických signálů silových hydraulických soustav traktorů, automobilů a samojízdných strojů je objemové průtok kapaliny v různých místech soustavy při její definované pracovní činnosti.. Využívá se několik principů měření a jim odpovídajících měřících zařízení také při měření spotřeby paliva: přímoukazující průtokoměry součtové průtokoměry Přímoukazující průtokoměry zpravidla se jedná o objemová pístová nebo rychlostní měřidla měřicí prvek je proudem kapaliny uváděn do rotačního pohybu rychlost otáčení je elektricky měřena a měřené údaje cejchovány (litr/min, cm 3 /s) pro účelné praktické použití musí být průtokoměr vybaven sadou připojovacích prvků předřazeným čističem - zabránění poškození vlivem náhodně vniklých nečistot velmi přesně vyrobeného měřicího ústrojí přesnost přímoukazujících průtokoměrů bývá 1 až 2%, ovšem nároky na přesnost a kvalitu mechanických i elektrických částí jsou vysoké s využitím výpočetní techniky lze u každého konkrétního průtokoměru podstatně zvýšit přesnost měření tím, že je do programu zahrnuta korekce měřených údajů pomocí cejchovní křivky přesné měření lze v praxi dosáhnout jednak volbou průtokoměru o měřícím rozsahu zabezpečujícím, že zpravidla měřený průtok je pokud možno blízký hodnotě, při níž cejchovní křivka prochází nulovou hodnotou chyby měření nebo použitím cejchovní křivky průtokoměru 6

7 Cejchovní křivka velký průtok je výhodný pro dodavatele (naměří se více) malý průtok je vhodný pro odběratele (naměří se méně) Součtové průtokoměry měřicí prvek je v zásadě stejný jako u průtokoměrů přímoukazujících neměří se však okamžité hodnoty objemového průtoku, ale proteklé množství kapaliny je sumarizováno za určitou předvolenou dobu je-li měření takto rozloženo do časového úseku délky jednotek až desítek sekund, dosahuje se vyšší přesnosti při menších nárocích na technickou dokonalost měřidla 7

8 Součtový průtokoměr 1. rychlospojka 2. tlakoměr 3. regulační škrtící ventil 4. hydromotor 5. přerušovač elektrického okruhu 6. elektromechanické počítadlo impulsů 7. časové relé 8. zdroj elektrického proudu Výpočet množství paliva G. N Q = 0, t. c Q objemový průtok kapaliny (litr/min) G vnitřní geometrický objem měřidla = objem kapaliny proteklé za jednu otáčku (cm 3 /ot.) N naměřený počet impulsů za předvolený časový úsek t předvolený časový úsek měření (s) c počet vrcholů vačky přerušovače (imp/ot.) Pro praktické měření se volí vhodná relace veličin t, G a c tak, aby výsledná veličina Q byla číselně totožná s přímo odečítanou veličinou N. 8

9 Vhodná relace veličin 0,6. G t = c Q = 0,1. N Například: Je-li vnitřní objem měřidla G = 10 cm 3 a počet vrcholů vačky c = 1, volíme časový úsek t = 6 s. Je-li za tento předvolený časový úsek 6 sekund naměřen například počet impulsů N = 156 impulsů, čte se tento údaj s jednou desetinnou čárkou jako naměřená hodnota Q = 15,6 litrů/min. Obdobně lze vhodnou volbou časového úseku t, při seškrcení tlaku kapaliny p škrtícím ventilem na jmenovitou hodnotu, přímo měřit výkon protékající hydraulické kapaliny ve Wattech. Měření spotřeby paliva z emisí Vychází se z produkce: CO oxidu uhelnatého [g.km - 1 ], CO 2 oxidu uhličitého [g.km - 1 ], HC uhlovodíků [g.km - 1 ]. Pro zážehové motory palivem je benzín FC ( HC) + ( CO) + ( CO D 2 ) Pro vznětové motory FC ( HC) + ( CO) + ( CO D 2 ) FC = spotřeba paliva v litrech na 100 km HC = změřené emise uhlovodíků v g.km -1 CO = změřené emise oxidu uhelnatého v g.km -1 CO 2 = změřené emise oxidu uhličitého v g.km -1 D = hustota zkušebního paliva 9

10 Měření spotřeby paliva z emisí Výhody: Nevýhody: není nutné zasahovat do palivové soustavy vozidla (není třeba eliminovat přepad zpátky do nádrže, není třeba dávat pozor na ovlivnění podmínek provozu (vstřikovací tlaky) měření na válcové zkušebně při konstantní zatížení bezproblémové měření spotřeby paliva během jízdního městského nebo mimoměstského cyklu možné pouze za celý cyklus (jímání produkce emisních složek k do vaků) ve své podstatě je tedy tento způsob jednoduchý e velmi vhodný do d provozní praxe nelze měřit během akcelerace spalovacího motoru zpoždění jednotlivých analyzátorů při měření ředěných plynů jsou potřeba jiné rozsahy měřících analyzátorů Porovnání spotřeby paliva z palivoměru a z emisí Dodávka paliva podle palivoměru (kg/h) Dodávka paliva podle emisí (kg/h) 10

11 Porovnání spotřeby paliva z palivoměru a z emisí Přesnost v těsné blízkosti měřených bodů (%) Přesnost v celé pracovní oblasti (%) Diagnostika palivových soustav spalovacích motorů 11

12 Péče o správnou funkci palivové soustavy je jednou z nejzávažnějších podmínek spolehlivého, ekonomického a ekologického provozu spalovacího motoru. Prakticky má malá odchylka od optimální funkce palivové soustavy větší vliv než například poměrně značná ztráta kompresního tlaku. Poruchy a diagnostika palivové soustavy vznětového motoru Základní požadavek dopravit do spalovacího prostoru motoru správnou dodávku paliva, ve správný čas a ve správné formě Na plnění tohoto požadavku se podílí: Nízkotlaká část čistič paliva dopravní čerpadlo nízkotlaké potrubí Vysokotlaká část vstřikovací články zpětné ventily vstřikovací potrubí vstřikovače Významný vliv má také regulátor 12

13 Typické poruchy V 1 normální dodávka paliva (mm 3 /zdvih) V 2 dodávka paliva snížená v důsledku opotřebení vstřikovacího článku (mm 3 /zdvih) V 3 dodávka paliva zvýšená v důsledku nesprávného seřízení (mm 3 /zdvih) M 1, M 2, M 3 odpovídající průběhy točivého momentu v závislosti na otáčkách motoru (Nm( Nm) V důsledku opotřebení vstřikovací jednotky čerpadla klesá dodávka paliva mnohem více při nižších otáčkách, kdy je k dispozici dostatek času na únik paliva. Ve jmenovitých otáčkách je změna točivého momentu zanedbatelná, ale výrazně je ovlivněna záloha točivého momentu a motor ztrácí na pružnosti. Obdobně se projevuje opotřebení výtlačného ventilku.. V provozu dochází k opotřebení odlehčovací válcové plošky, což má nepříjemný ný dopad nejen na vznik dostřiků, ale též v tom, že se zvyšuje spotřeba paliva p (ve( výtlačném potrubí zůstává po vstřiku v tomto případě větší množství paliva pod větším tlakem a nově vytlačované palivo je při následujícím zdvihu více využito k vlastnímu vstřiku). Na změnu dodávaného paliva má vliv také otevírací tlak trysky (například snížením otevíracího tlaku ze 16 na 12 MPa se zvětší dodávka o 4 %). Je-li palivo vstříknuto do spalovacího prostoru motoru ve správný čas, č ve správném množství, ale v nevhodné formě, dochází k menšímu využití paliva a tím k poklesu točivého momentu (vstřik při částečně zacpaných tryskách, váznutí jehly vstřikovače ). Nesprávné seřízení dodávky paliva může být způsobeno neodborným zásahem do nastavení dorazu regulační tyče.. Jde obvykle o zvýšení dodávky, jehož následkem je kouření motoru (20 % zvýšení dodávky zvýší výkon asi o 10 % avšak za cenu nepřípustného zvýšení kouřivosti a namáhání motoru) nadbytečné palivo je spotřebováno velmi nehospodárně. Seřizovací podmínky vstřikovacích zařízení jsou uváděny v podobě tabulek a nebo grafických charakteristik. 13

14 Vstřikovací čerpadlo s výkonnostním regulátorem Dorazem ovládací páky mohou být změněny maximální otáčky,, což vede k nebezpečí havárie motoru. Dorazem regulační tyče lze částečně zvýšit výkon,, ovšem za cenu zvýšení kouřivosti motoru a nehospodárného zvýšení spotřeby paliva Vstřikovací čerpadlo s omezovacím regulátorem Dorazem ovládací páky Dorazem ovládací páky může být částečně zvýšen výkon na úkor kouření a zvýšení spotřeby paliva motoru. 14

15 Podstatný vliv na činnost palivové soustavy, a tím i celého motoru, mají vstřikovače.. Poruchy chodu motoru způsobené vstřikovačem může mít tyto příčiny: špatný technický stav vstřikovače nesprávné seřízení otvíracího tlaku trysky špatná montáž na motor Nejčastěji je stejně jako u pístů a u válců způsobené opotřebení abrazívní z nečistot v palivu. Výrazně se také projevuje působení mechanických sil (velký počet zdvihů, vysoké tlaky a malá dosedací plocha). Další problémy způsobuje koroze a karbon. Vůle mezi tělesem trysky a jehlou palivo uniká kolem jehly do odpadové trubky a snižuje se tak výkon motoru Netěsnost jehly v sedle působí špatné rozprášení palivo, odkapávání paliva, jež má za následek snížený výkon motoru a nehospodárný provoz. Zkoušení se provádí na zkoušečce, kdy se nesmí objevit palivo dříve než 1 MPa před otvíracím tlakem. Zadírání jehly způsobí špatné rozprášení paliva (pozor na špatnou montáž, zkřížení, karbon na dosedací ploše (pokud je vše v pořádku tak přenosná p zkoušečka odhalí charakteristický vrzavý zvuk při vstřiku) Prasklá pružina vstřikovače ovlivní se kvalita rozprašování, motor ztrácí výkon a jeho chod je nepravidelný Diagnostické signály dodávka paliva vstřikovacím čerpadlem měrná spotřeba paliva kouřivost motoru úhel předvstřiku paliva průběh vstřikovacího tlaku Dodávka paliva vstřikovacím čerpadlem důležité je posouzení význačných bodů dodávací charakteristiky význačným bodem je dodávka paliva při 90 a 45 % jmenovitých otáček motoru pokud lze seřídit dodávku paliva v tolerančních mezích daných výrobcem, tak není nutná oprava čerpadla 15

16 Dodávka paliva vstřikovacím čerpadlem Jak by jste vytvořili diagnostický postup? 1. původní dodávka paliva při n 2 2. seřízení dodávky při n 2 3. kontrola dodávky při n 1 4. toleranční meze Měrná spotřeba paliva užitečná měrná spotřeba paliva vztažená na jednotku užitečné práce indikovaná spotřeba paliva vztažená na jednotku indikované práce výhodnější je užití indikované měrné spotřeby paliva,, protože: je méně ovlivněna teplotou měření probíhá tak, že se měří čas, palivo se odebírá ze zvláštní nádobky a výkon motoru (nepřesnost v nastavení otáček má za následek výraznou změnu výkonu motoru) vhodnější je měření a vztažení spotřeby paliva nikoliv za jednotku času, ale za určitý počet otáček motoru (při sledování otáček s přesností ± 5 % je chyba měření spotřeby paliva ± 0,5 % m = V / M m měrná spotřeba paliva (g/w.s) V spotřeba paliva (g/rad) M točivý moment motoru (N.m = W.s/rad) 16

17 Kouřivost motoru 1. zdroj světla 2. měřící trubice 3. ventil 4. fotočlánek 5. miliampérmetr 6. potenciometr 7. ventilátor Úhel předvstřiku paliva Při požadavku menší přesnosti postačí překontrolovat úhel předvstřiku paliva měření pomocí kapiláry (hladina v kapiláře) měření pomocí stroboskopické lampy (fázový posun) měření pomocí magnetické značky na setrvačníku (vzrůst tlaku) 17

18 Průběh vstřikovacího tlaku 1. mechanický stav čerpadla, vstřikovací jednotky 2. činnost výtlačného ventilu 3. stav potrubí světlost 4. stav vstřikovače, trysky a pružin 5. oblast vstřikování paliva 6. oblast poklesu na konci výtlaku 7. stav výtlačného ventilu 8. odlehčovací schopnost ventilu 9. oblast oscilací po výstřiku Poruchy a diagnostika palivové soustavy zážehového motoru Musí plnit stejné podmínky jako palivová soustava vznětového motoru: oru: dodání správného množství paliva, ve správném stavu a ve správný čas Palivová soustava: s karburátorem (běžně Škoda Favorit a starší vozidla) se vstřikováním (běžně Škoda Felicia a mladší vozidla) 18

19 Palivová soustava zážehového motoru s karburátorem Hlavní vliv na palivovou soustavu má správná funkce a správné nastavení součástí karburátoru: těsné a správně nastavené škrtící klapky v celém rozsahu činnosti i včetně jejich osiček (výměna karburátoru) rovná dosedací plocha karburátoru dostatečně utěsněná (přetěsnění, přebroušení, výměna karburátoru) správná hladina paliva v karburátoru těsný jehlový ventil (výměna ventilu) těsný a správně nastavený plovák (výměna plováku) volný přepad paliva z karburátoru do palivové nádrže správná funkce sytiče (kontrola jeho teploty chladící soustava) správná funkce a nastavení podtlakové regulace 2. stupně karburátoru (obnovení těsnosti) membrána akcelerační pumpičky (výměna) čistota trysky, emulzní trubice, odvzdušňovače hřídelky, jehly správné palivo podle ČSN Kontrola těsnosti klapek 1. a 2. stupně uvolní se dorazové šrouby klapek a uzavřou šrouby běhu naprázdno a přídavného vzduchu uzavřená poloha 4,41 kpa (450 mm vodního sloupce) dorazovým šroubem klapky se nastaví požadovaná hodnota 19

20 Závady a jejich projevy znečištění karburátoru (obtížné spouštění a studený běh motoru, špatné otáčky běhu naprázdno, nelze seřídit volnoběh, CO, nedostatečný výkon ) motor zahlcený palivem (nízké otáčky běhu naprázdno, špatně se seřizují otáčky běhu naprázdno a nelze seřídit CO, špatně se spouští teplý ý motor) neseřízený nástřik akcelerační pumpičky (motor při prudké akceleraci škube, špatný přechod na druhý stupeň a špatný přechod u studeného motoru) neseřízené otáčky běhu naprázdno (motor při akceleraci škube, vysoká spotřeba paliva) nefunkční odpojovač běhu naprázdno (nepravidelný běh studeného motoru, špatné spouštění motoru za studena i za tepla) špatné osazení karburátoru (škubání při akceleraci, špatný přechod na druhý stupeň, nedostatečný výkon, vysoká spotřeba) palivo není podle normy ČSN (snížený výkon motoru, při zvýšeném obsahu vody možné až zanesení odkalovací nádobky a z toho plynoucí ucpání trysek, a celá řada dalších ) Palivové čerpadlo Elektrické u motorů se vstřikováním, při nesprávné funkci se obvykle neopravuje, vymění se za nové Jikov SH při závadě se také obvykle neopravuje a vyměňuje za nové, je řešeno jako nerozebíratelné Jikov OD membránové pákové, možnost výměny membrány, vyčištění odkalovače Kontrola činnosti čerpadla kontrola dodávky paliva na předurčený počet zdvihů a čas kontrola minimálního a maximálního tlaku ve výtlaku nasátí paliva za 15 s z hloubky 1,5 m při suchém čerpadle ruční čerpání paliva při jakékoliv poloze vačkového hřídele 20

21 Vstřikování paliva Vstřikování paliva umožňuje snížení spotřeby paliva a zvýšení výkonu motoru při stejném objemu. Palivová soustava je poměrně jednoduchá složená ze čtyř hlavních částí (čerpadla, trysky, řídící jednotky a čističe). Řídící jednotka na základě údajů ze snímačů řídí množství paliva (většinou časem otevření vstřikovače) v předepsaný okamžik (předstih). Většina závad je spojena s se špatnou funkcí některého ze snímačů provozního stavu. Snímače snímač otáček klikového hřídele a vyhodnocení předstihu snímač teploty nasávaného vzduchu snímač množství nasátého vzduchu snímač teploty chladící kapaliny motoru snímač polohy jehly vstřikovače Lambda sonda eventuálně jejich sady snímač polohy palivového pedálu 21

22 Diagnostika palivových soustav spalovacích motorů 22

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Technická diagnostika

Technická diagnostika Technická diagnostika Martin Pexa, M58/3 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Program přednášek 1. Základní pojmy technické diagnostiky (diagnóza, prognóza, ekonomika) 2. Diagnostické postupy (prosté,

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži Top Oil Services, k. s. Horšovský Týn tel.: 379 422 580 topoil@top-oil.cz www.wynns.cz Diesel Exhaust Gas Recirculation 3 čistič vzduchového sání Diesel Power 3 & High Pressure 3 ošetření paliva v nádrži

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Produkce emisních složek výfukových plynů

Produkce emisních složek výfukových plynů Produkce emisních složek výfukových plynů zážehové a vznětové motory Složky výfukových zplodin CO oxid uhelnatý Jedná se o bezbarvý jedovatý plyn, který je bez zápachu a již 0,5 objemového procenta ve

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.18 Integrovaná střední

Více

KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA

KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor Řídící systém Bilance

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 23-68-H/001 Automechanik

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 23-68-H/001 Automechanik Písemná část 1. Karoserie struktura Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 23-68-H/001 Automechanik 1.1 na obrázku je skelet karoserie

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Hlídač zatížení Emotron M20 Vaše pojistka proti Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

360 REPAIR SERVICE. >> Přehled opravárenských služeb Stav ke dni: 1. července 2014. www.hennecke.com

360 REPAIR SERVICE. >> Přehled opravárenských služeb Stav ke dni: 1. července 2014. www.hennecke.com 360 REPAIR SERVICE >> Přehled opravárenských služeb Stav ke dni: 1. července 2014 www.hennecke.com Přehled a rejstřík OPRAVÁRENSKÉ SLUŽBY 360 rychlé, spolehlivé, profesionální. Často lze výrazným způsobem

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

Charakteristika čerpání kapaliny.

Charakteristika čerpání kapaliny. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem Úvod Charakteristika čerpání kapaliny. Laboratorní zařízení průtoku kapalin, které provádí kalibraci průtokoměrů statickou metodou podle ČSN EN 24185 [4],

Více

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 74. Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 74 Zážehový motor 1,2 l/77 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Škoda důsledně pokračuje ve své strategii TSI a novým 1,2litrovým motorem o výkonu 77 kw navazuje na úspěšnou

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000

REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000 REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000 3011L, 3011H, 3011HP, 3020A, 3070, 3041L, 3041H, 3041HP Blanket Gas Regulator Co je to regulátor ochranné atmosféry? Regulátor ochranné atmosféry zajišťuje přísun

Více

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky AutoGas Centrum Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499 E-mail: info@hyundai.cz

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Záruční podmínky jednotka O2 Car Control a její příslušenství

Záruční podmínky jednotka O2 Car Control a její příslušenství Záruční podmínky jednotka O2 Car Control a její příslušenství Prodejce poskytuje záruku na zařízení O2 Car Control a jeho veškeré příslušenství, tj. Přepínač soukromých / služebních jízd, čtečka RFID,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Měření průtoku plynů vše z jednoho zdroje

Měření průtoku plynů vše z jednoho zdroje Měření průtoku plynů vše z jednoho zdroje S plyny se setkáváme skutečně ve všech odvětvích průmyslu. Na většinu plynů, zejména užitkových, dodávaných prostřednictvím rozvodných sítí, se nahlíží jako na

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více