ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy Český jazyk a literatura Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník : Ročník: Ročník: 1. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 2. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 3. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení

3 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Anglický jazyk Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Německý jazyk Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení

4 Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Matematika Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 1. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 2. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 3. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Prvouka

5 Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 1. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 2. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 3. pro žáky s lehkým mentálním postižení Přírodověda Ročník: Ročník: Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Vlastivěda Ročník: Ročník: Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Dějepis Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení

6 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Přírodopis Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Zeměpis Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Výtvarná výchova a pracovní činnosti

7 6. Školní projekty Hodnocení žáků Sebehodnocení školy

8 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. ledna 2012 Název programu: Škola a zdraví Název školy: Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Adresa školy: Ředitel školy: MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12, Křetín Mgr. Hana Najbrová Kontakty: telefon web skolakretin.detskelecebny.cz IČO: REDIZO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno IČ: Tel.: Č.j.: 5/2012 8

9 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Škola při Dětské léčebně Křetín existuje již od roku Od září 2007 se nachází v nově zrekonstruované budově v areálu parku dětské léčebny. Součástí školy je i mateřská škola pro děti předškolního věku. Je umístěna ve stejné budově jako třídy pro žáky školou povinné. Mateřská škola má k dispozici hernu, šatnu, sociální zázemí, chodbu a šatnu pro paní učitelku. V prvním patře jsou tři třídy ZŠ, sociální zázemí pro žáky a učitele, sborovna s ředitelnou. Šatna žáků školy a místnost pro učitele se nachází v přízemí. Podkroví budovy je určeno pro pobyt rodičů s dětmi. Je tu situováno 6 pokojů, kuchyňka a společenská místnost. Vzhledem k tomu, že budova školy je po rekonstrukci a část byla nově vystavena, jsou splněna všechna kritéria pro bezpečnost a technický stav je velmi dobrý. Vnitřní prostředí budovy je světlé, čisté a upravené. Přispívá k tomu i vybavení novým nábytkem. Třídy ZŠ mají školní lavice a židle výškově nastavitelné a splňují potřebné parametry. Do tříd se vrátily počítače, takže opět lze využívat výukové programy přímo v hodinách. Herna MŠ je vybavena také novým nábytkem, který umožňuje dětem volný přístup k hračkám, stavebnicím a výtvarnému materiálu. Jsme školou s 1. až 9. postupným ročníkem, ale dva až tři ročníky bývají spojeny. Pro každý ročník není zřízena samostatná třída. Kapacita základní školy je 56 žáků, mateřská škola má 15 dětí. 9

10 2.2. Vybavení školy Materiální vybavení školy je velmi dobré disponujeme téměř všemi dostupnými učebnicemi a pracovními sešity, které se běžně na školách používají. Vyučující využívají různost učebnic ke zpestření výuky, velmi často vytváří pro jednotlivé žáky pracovní listy, které slouží k prohloubení či opakování učiva. Žáci i vyučující mají ve škole k dispozici školní a pedagogickou knihovnu, jež obsahuje mnoho žánrově různorodých knih a odborných publikací, pojednávajících nejen o nových formách a metodách výuky, ale i specifických poruchách učení. Učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány o nové. K dalšímu vybavení školy patří početné praktické pomůcky a nástěnné mapy, týkající se všech hlavních předmětů, které se vyučují na škole. K výuce slouží i nově zakoupený diaprojektor + e- baem, ve třídách je k dispozici radiomagnetofon s CD přehrávačem. Technické vybavení v každé třídě je umístěn alespoň jeden počítač, který je připojen na Internet, a jsou na něm nainstalovány výukové programy do různých předmětů. Počítače jsou využívány jak žáky, tak i vyučujícími. Slouží ke zpestření výuky, k vyhledávání potřebných informací i jako další způsob k procvičování učiva. Ve sborovně je kvalitní kopírka, která je využívána všemi pedagogy. Předpokládáme, že technické vybavení školy se podaří dále zmodernizovat i díky zapojení školy do projektu EU peníze školám Personální obsazení Pedagogický sbor tvoří ředitelka vyučující na 1. stupni ZŠ a 3 učitelé, z nichž 1 paní učitelka působí v mateřské škole. Pan učitel vyučuje na 2. stupni a matematiku i na 1. stupni. Zaměření má na matematiku a výpočetní techniku, současně je i správcem počítačové sítě. Paní učitelka učí na 1. a 2. stupni anglický jazyk, na druhém stupni český jazyk a působí jako metodik prevence. Důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřeni jsme na získávání nových poznatků z oblasti pedagogiky specifické poruchy učení, na moderní metody v didaktice předmětů, na výuku cizích jazyků Aj, Nj, na hlavní vyučovací předměty Čj, M na 1. a 2. stupni, práce s výpočetní a komunikační technikou. 10

11 Žáci Žáci jezdí z celé České republiky. Někteří se opakovaně vrací, jiní jsou u nás poprvé. Jsou to žáci z běžných základních škol, ale i ze základních škol praktických. Vzhledem k tomu, že jsou do léčebny od r přijímány děti ve věku 2-18 let, mohou být do vyučování zařazeni i žáci přicházející ze středních škol a učilišť. Žáci přijíždí k léčebnému pobytu z důvodu opakovaných nemocí horních a dolních cest dýchacích, s problémem obezity nebo naopak nechutenstvím, trpící alergií, astenií, neurózami. V léčebně jsou děti se sníženou obranyschopností, z ohroženého životního prostředí. Žáci ve škole setrvávají po dobu jejich pobytu v dětské léčebně, zpravidla 28 dnů. Ve školním roce 2009/2010 začala ozdravovna (nyní léčebna) fungovat také jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jsou to děti vyžadující okamžité umístění z důvodu tíživé rodinné situace. Doba pobytu těchto dětí není zpravidla dopředu známa a může i překračovat délku běžného turnusu. Ve škole je žákům věnována velká pozornost jak v hodinách, tak i o přestávkách, proto se tu nesetkáváme s problémy jako je šikana, drogy apod. Přispívá k tomu klidná, rodinná atmosféra, která není zatížena patologickými jevy Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Během roku 2008 jsme se přihlásili do projektu Tvořivá škola. Bylo to na základě kurzů činnostního učení, kterých jsme se zúčastnili. Líbili se nám používané metody a způsoby práce hravější formou. Dle možností se snažíme zařazovat do výuky krátkodobější projekty na různá témata. Téma projektu si volí vyučující sám, ale musí je přizpůsobit věku žáků a složení třídy. Přihlíží se i zájmům žáků, aby byli při výuce aktivní a vedlo to k pozičnímu postoji k učení. Zařazujeme projekty s problematikou zdravé výživy, zaměřené na zdravý životní styl. Využíváme materiálů získaného ze Zdravotního ústavu v Blansku, kde jsme byli seznámeni s programem o zdravé výživě pro nejmenší PYRAMIDÁČEK. Získaný edukační materiál obsahuje návody pro práci v hodinách, obecné informace o výživě člověka, básničky a omalovánky s danou tématikou. 11

12 Dětem předškolního věku a mladšího školního věku je určena kniha a CD k preventivní výchově s názvem Děti a zdraví. Jsou tu zahrnuty příběhy jako zdravé tělo, pitný režim, nemoc, denní hygiena a další. Každý příběh je doplněn notovým zázname, proto je možné písně si s dětmi zazpívat za doprovodu, nebo si je vyslechnout prostřednictvím přiloženého CD. Nemalou pozornost věnujeme projektům k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Preferujeme pobyt a výuku ve venkovním prostředí, k tomu nám slouží udržovaný park v areálu Dětské léčebny Křetín. K realizaci využíváme ucelených učebních celků projektů: domácí zvířata, les, zvířata v ZOO, Save the Mother Earth. Zdařilé výtvory jsou uveřejněny na webových stránkách školy. Naše škola se také stala členem sítě škol M.R.K.E.V. a díky tomu dostává kromě ostatního poradenství a metodické pomoci každé dva měsíce (6x ročně) informační balíček, jenž obsahuje jedno číslo časopisu pro ekogramotnost Bedrník, metodické materiály a další informace, které pomáhají pedagogům zlepšit realizaci ekologické výchovy. Ke konci školního roku již tradičně organizujeme závěrečnou hru. Zvolíme dobu, ve které se hra bude odehrávat, sbíráme materiály, vymýšlíme pravidla a způsob hry. Nejvíce času nám zabere výroba různých předmětů, mincí, které budou žáci sbírat. Mezinárodní spolupráci škola nemá Spolupráce s rodiči Vzhledem k tomu, že v příjezdový den rodiče žáky přivezou a opět kromě nedělních návštěv si je v odjezdový den vyzvednou, není spolupráce s rodiči během pobytu jejich dětí v léčebně možná. S rodiči hovoříme o škole, způsobu výuky a její organizaci pouze v den příjezdu. Rodiče mají možnost telefonicky nebo em se informovat o prospěchu a chování žáka na naší škole. Informace o výuce jsou k dispozici i na webových stránkách školy. 12

13 2.6. Organizační podmínky Do tříd ZŠ jsou zařazeni žáci od 1. až do 9. ročníku a starší. Ve třídách bývají většinou spojeny dva i více ročníků. Vzhledem k většímu počtu ročníků ve třídě a často odlišné právě probírané látce je s žáky postupováno individuálně. Podle počtu žáků přijatých k léčebnému pobytu jsou rozděleni do 2-3 skupin. Výuka je čtyřhodinová, přičemž jedna vyučovací hodina je vyhrazena na léčebné procedury, žáci tedy mají zpravidla 3 vyučovací hodiny denně. Děti z okamžité pomoci, které nejsou zařazeny do léčebného režimu, tráví ve škole denně celé 4 hodiny. Vyučování začíná v 7.55 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi hodinami jsou desetiminutové, jen po druhé vyučovací hodině je přestávka dlouhá dvacet minut. Při ní žáci dostávají svačinu a je zajištěn pitný režim. Během přestávek žáci smí být ve třídě nebo se procházet po chodbě. Žáci mají od prvního dne přidělenu kmenovou třídu, ve které tráví převážnou většinu dne. Časové rozdělení: vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka, svačina vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina 13

14 Vyučované předměty: Na 1. stupni se učí těmto předmětům: český jazyk, matematika, cizí jazyk, prvouka, přírodověda a vlastivěda. Na 2. stupni se vyučují tyto předměty: český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis, přírodopis, dějepis. Aktuálně podle počtu žáků a počtu vyučovaných hodin zařazujeme výtvarnou výchovu a pracovní činnosti Další doplňující údaje Školní budova je situována do příjemného prostředí rozlehlého parku, který obklopuje jak budovu léčebny, tak školy. Jeho součástí je i naučná stezka vzácných stromů. Žáci se tak při svém pobytu mají možnost seznámit s nezvyklou flórou, ale zejména mohou trávit svůj veškerý pobyt ve zdravém prostředí. Na žáky kladně působí i klidné, rodinné prostředí školy. 14

15 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Školní vzdělávací program je zaměřen na žáka. Cílem je respektovat jeho osobní možnosti i individuální potřeby. Vychovávat ho k toleranci, respektu k druhým a vzájemné spolupráci a ohleduplnosti. Každý žák je jedinečný, ale musí být dána pravidla třídy a školy, která musí žáci ctít. Výuka je zaměřena na individuální přístup k žákovi, na respektování pracovního tempa každého jedince. Důležitá je komunikace mezi žákem a učitelem, neboť se vzhledem k různosti probíraného učiva nemůžeme věnovat všem žákům najednou. Žáci musí dostávat jasné, srozumitelné pokyny, ale nesmí se bát zeptat v případě, že něčemu nerozumí nebo potřebují vysvětlení zopakovat. Klidná a vstřícná atmosféra třídy napomáhá, aby vztah mezi učitelem a žáky byl přátelský a založený na vzájemné důvěře. Individuální výuka, která tedy převládá, je nutná z důvodu, že se pracuje s učebnicemi, které si žáci vozí ze svých kmenových škol. Přináší sebou i dotazníky, které jsou školám zasílány na vyplnění, a týkají se rozsahu učiva na dobu pobytu žáka u nás. S každým žákem postupujeme v jeho učebnici dál podle zadání z kmenové školy. Pokud nám škola dotazník nevyplní, telefonicky se s nimi spojujeme a zjišťujeme potřebné informace. Tím zajišťujeme, aby žák v kmenové škole nezameškal a začlenil se po návratu do výuky bez větších obtíží. Dozvídáme se i zda má žák shledány poruchy učení, tj. dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii atd., abychom výuku upravili zadávali méně textu na opis, nepsali diktáty, hodnotili slovně, zátěž byla přiměřená. U každého učiva je důležitá motivace, vzbuzení zájmu o danou problematiku a využívání pokud možno názoru. Také postup od jednoduššího k složitějšímu napomáhá tomu, že žáka neodradíme od učení, ale naopak má snahu dozvědět se něco nového k tomu co již zná. Zjišťujeme s jakými znalostmi žáci na naši školu přichází a pokud se stává, že byli nemocni a nemají dokončené některé učivo, snažíme se s nimi je probrat a teprve potom probírat nové. Navazujeme tedy na předchozí znalosti. Začleňujeme do výuky i prvky z tvořivé školy, zejména u žáků, kteří jsou na tento způsob práce zvyklý ze své školy. Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení co největšího počtu smyslů. Učivo vysvětlujeme na dostupných známých situacích, používáme příklady z praxe. Snažíme se využívat mezipředmětové vztahy, aby učivo prolínalo pokud možno co největším množstvím předmětů. Žáci si tak prohlubují své znalosti, učí se je uplatnit při různých činnostech. 15

16 Žáky ve škole vedeme ke správnému způsobu života, k životosprávě. Využíváme materiálů Pyramidáček a vlastních zhotovených pomůcek. Do hodin zařazujeme různé hry při kterých u žáků prohlubujeme povědomí o potravinách zdravých pro naše tělo a těch, kterých se máme vyvarovat. Volíme zábavnější formy jako jsou pohybové a didaktické hry, pexeso, skládačky puzzle, znázornění kreslením. Poznatky navazují na to, co se žáci dovídají v léčebně od zdravotních sester. Ve škole si jiným způsobem znalosti prohloubí a doplní. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V naší praxi se setkáváme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při práci s nimi je potřeba kombinovat speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s uzpůsobenými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Proto se snažíme jim vytvářet podnětné a vstřícné školní prostředí, které umožňuje rozvíjení schopností dětí. V naší škole musíme vycházet z informací, které nám o žákovi řeknou rodiče v den příjezdu a z vypsaného dotazníku z kmenové školy. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou v těchto případech není možná, neboť žáci u nás tráví zpravidla 28 dnů. Ve výuce uplatňujeme následující pravidla: - Individuální a diferencovaný přístup ve výuce, při stanovení obsahu, metod a forem výuky - Dostupnost vhodných učebnic, pracovních listů přizpůsobených jejich individuálním potřebám (kompenzační pomůcky si musí žáci dovést svoje) - Zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - Uplatnění zdravotního hlediska, respektování individuality a potřeb žáků - Menší počet žáků ve třídě - Působení speciálních pedagogů ve škole Žáci s lehkým mentálním postižením Bývají v naší škole spojeni s žáky běžných škol. Snažíme se, pokud to je možné, přiřadit je k takovému ročníku ZŠ, který má nejblíže k jejich učivu. Žáci s lehkým mentálním postižením tedy pracují se svými učebnicemi, materiály a společná práce je jim přizpůsobena. 16

17 Zde vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Počet těchto žáků není příliš velký, ale máme zpracované učivo ze stěžejních předmětů jako je matematika, český jazyk a cizí jazyk. Naukové předměty učíme také podle ŠVP pro tyto žáky a podle požadavků kmenových škol. Konkrétní učivo je rozpracováno v individuálních plánech každého žáka. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mají také své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat a těmto žákům vytvářet vhodné podmínky pro jejich harmonický rozvoj. Mimořádně nadaní jedinci se musí naučit zacházet se svými specifickými schopnostmi a maximálně je rozvíjet. Používáme následující postupy: - Individuální vzdělávací plán - Zadávání specifických úkolů - Maximální zapojení do rozsáhlejších prací a projektů - Rozšiřující učivo - Vlastní pracovní tempo Pro nadané nebo rychlé žáky máme připravené další úkoly, které mohou plnit, pokud mají svou práci splněnu. Snažíme se co nejvíce hodinu využít, promyslet organizaci a zvolit různé způsoby práce. Vedeme žáky k vyjádření vlastního názoru Cíle základního vzdělávání: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 17

18 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3.3. Výchovně vzdělávací strategie Na našem zařízení se snažíme rozvíjet jednotlivé kompetence stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Vzhledem ke krátké délce pobytu žáků na naší škole jsme schopni pouze navázat na již vytvořené či seznámit žáky s něčím novým, ale rozhodně ne dosáhnout jakékoliv klíčové kompetence. Žák si kompetence osvojuje během celého svého života a my můžeme k tomu malou měrou přispět. 18

19 Kompetence k učení Na konci základního vzdělání žák: Využívá vhodné strategie učení včetně pomůcek a jiné pomocné Techniky Používá základní pojmy v různých vzdělávacích oblastech, chápe obecně používané znaky, termíny a symboly Dokáže vyhledat a využívat informace v praktickém životě, informace třídí a systematizuje Co dělá učitel: Vede žáky k rozlišování podstatného a nepodstatného Rozvíjí samostatnost žáků Podporuje zvídavost Dbá na znalost a správné používání pojmů, termínů, symbolů a znaků Využívá mezipředmětové vztahy Dbá na návaznost učiva Navozuje situace ze života Pomáhá spojovat získané informace s praxí Napomáhá s tříděním informací, vyhledávání společného Pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami Vytváří prostor pro využívání těchto pomůcek Motivuje žáky k jejich využívání Dává návod jak s pomůckami pracovat Využívá pro učení vhodné naučené metody Požaduje po žácích výsledky úměrné jejich schopnostem a možnostem Seznamuje žáky s více možnostmi řešení problémů a osvojení učiva Zkouší různé metody práce, které se osvědčí používá 19

20 Kompetence k řešení problému Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel: Řeší samostatně běžné životní situace Umožňuje žákům přístup k informačním zdrojům Vytváří prostor pro samostatnou práci Zadává adekvátní úkoly Dokáže popsat problém a svěřit se s ním Třídí se žáky základní informace o problému Vytváří bezpečné klima Vede k sebehodnocení Při řešení problému požádá o radu a řídí se jí Nabízí možnosti řešení Pomáhá vybírat vhodné postupy Vede ke správné organizaci a samostatnosti sebeovládání, respektování názoru druhé osoby Přijímá důsledky svých rozhodnutí Vede žáky k pochopení přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí Vnímá problémové situace Seznamuje žáky s obecně platnými normami Vede k vnímání situací, snaží se najít problém 20

21 Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel: Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu Vede žáky ke srozumitelné a pečlivé artikulaci a výstižnému vyjádření myšlenek Dbá o kulturu řeči, nepoužívat vulgární výrazy Napomáhá rozvíjet slovní zásobu a vyjadřovat se vlastními slovy Umí vést dialog Vede s žáky řízený rozhovor Stanovuje s žáky pravidla při diskusi Vede žáky k vyslechnutí názoru druhých, respektování ho Rozumí obsahu sdělení Objasňuje žákům nedorozumění při komunikaci Přiměřeně reaguje na sdělení Rozvíjí u žáků schopnost dávat najevo svá rozhodnutí Definuje se žáky jejich práva i práva druhých Vysvětluje pravidla diplomacie Rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům Prověřuje čtenářské dovednosti Ověřuje si porozumění čtenému textu Zvládá formu písemné komunikace Motivuje žáky k zaznamenání myšlenek 21

22 Rozvíjí u žáků slovní zásobu Povzbuzuje žáky při prezentaci písemného projevu Čte a píše bezchybně, plynule Podporuje u žáků kladný vztah k literatuře Dbá na správné dodržování návyků při výuce čtení a psaní Zařazuje činnostní učení Komunikace sociální a personální Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel: Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby Vede žáky k uvědomování si vlastních předností i nedostatků Pomáhá žákům rozvíjet jejich osobnost Posiluje sebedůvěru žáků Vede žáky k reálnému sebehodnocení Respektuje pravidla práce v týmu, spolupracuje s ostatními tvořivě, Podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině aktivně Koriguje tvorbu pravidel a vede k jejich dodržování Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky Vytváří zdravé klima v kolektivu Respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy Oceňuje vzájemnou pomoc mezi žáky Hodnotí jejich vztahy ve třídě, ve škole, v ozdravovně Napomáhá zdravotním sestrám s výchovnými potížemi u žáků Posiluje sociální chování a sebeovládání Napomáhá žákům vyvozovat závěry z daných situací a poučit se z nich Svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce, své Sleduje a zajišťuje zapojení všech žáků ve skupině schopnosti dokáže využít i ve prospěch ostatních Vede žáky k účelnému rozdělení rolí ve skupině, ke spolupráci a zodpovědnosti Volí s žáky vhodné postupy k řešení problémů Zařazuje různé druhy aktivit na nácvik spolupráce Vede žáky k tolerantnosti 22

23 Kompetence občanské Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel: Zná základní práva a povinnosti občanů Seznamuje žáky a jejich právy a povinnostmi Dbá na dodržování práv a povinností Respektuje společenské normy a pravidla Spolupracuje při vytváření pravidel třídy a sleduje jejich dodržování Chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu Vychovává žáky svým vlastním příkladem Seznamuje žáky se zdravým životním stylem Spolupracuje se školním metodikem prevence Podílí se na ochraně životního prostředí Rozvíjí u žáků spoluodpovědnost za kvalitu životního prostředí Vytváří návyky a rozvíjí postoje vedoucí k ochraně životního prostředí Seznamuje s tříděním odpadu Zabývá se problematikou ekologie a využívá informační zdroje Odmítá násilí Pomáhá pochopit důležitost pomoci, tolerance a solidarity Napomáhá zaujmout nesouhlasný postoj k rasismu, extremistickým projevům Vede žáky k pochopení našich státních symbolů, k vlastenectví Kompetence pracovní Na konci základního vzdělání žák: Co dělá učitel: Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Seznamuje žáky se základními pracovními materiály a nástroji Vysvětluje možnosti používání pracovních nástrojů vzhledem k daným materiálům Učí žáky základním pracovním dovednostem, operacím a postupům Spojuje teorii s praxí Udržuje pořádek a čistotu při práci Vede žáky k pořádku, podporuje a rozvíjí estetiku 23

24 Rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci Zdůrazňuje význam komunikativních dovedností v mezilidských vztazích Má vytvořen pozitivní vztah k manuální práci Motivuje a povzbuzuje žáky, podporuje jejich tvořivost Vede je vlastním příkladem Oceňuje kvalitní práci Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany Poučuje žáky o BOZP a dbá na jejich dodržování životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při Rozvíjí schopnost odhadnout případná rizika pracovních činnostech Snaží se o prevenci vandalismu Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho Vede žáky k odpovědnosti za svou práci dokončení Rozvíjí schopnost adekvátně odhadnout svoje možnosti a vytyčovat si reálné cíle Je schopen adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Seznamovat žáky s novým prostředím, vybavením Opakuje pracovní postupy, uložení materiálu a potřebných nástrojů Ve Školním vzdělávacím programu jsou vymezena tato průřezová témata a jejich zkratky: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 24

25 MuV Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity EV Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MV Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 25

26 4. Učební plán Od roku 2011 žáci navštěvují školu na čtyři vyučovací hodiny (jedna hodina je vyhrazena léčebným procedurám). Vyučujeme podle učebního plánu s 20-ti hodinovou týdenní dotací ročník Předmět Český jazyk Matematika Cizí jazyk Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Přírodopis Zeměpis Dějepis Výtvarná výchova Praktické činnosti Týdenní dotace

27 1/ Český jazyk a/ Součástí českého jazyka ve 2.-5.ročníku je: Jazykové vyučování, sloh, čtení a literární výchova, psaní b/ V 6.-9.ročníku jsou složkami českého jazyka: Jazykové vyučování, literatura, slohový výcvik. Dodatek k učebnímu plánu: 2/ Ve ročníku ZŠ se psaní vyučuje zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina. 3/ Zda se výtvarná výchova a praktické činnosti zařadí do rozvrhu hodin záleží na vyučujícím. Lze místo těchto předmětů mít větší časovou dotaci u předmětů hlavních /M, Čj, Aj, Prv.,Vl./. Někdy je hodin Vv a Pč zařazováno u nižších ročníků více než je v učebním plánu stanoveno. Je to z důvodů organizačních, kdy nelze menším dětem dát jiný předmět a jsou spojeni se staršími žáky na tyto výchovy. 4/ Cizí jazyk je zařazován od 3 ročníku, ale pokud dítě se učí cizí jazyk i v nižších třídách či od předškolního zařízení, je věnována péče i těmto žákům. 27

28 5. Učební osnovy 5.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, protože jazyková vzdělání a jazyková kultura patří k základním znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a uplatňovat výsledky svého poznání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné vzdělávání v dalších oblastech.osvojení a užívání českého jazyka jako mateřského jazyka v jeho mluvené i psané podobě otevírá cestu k poznání, pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že se učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt své místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti,např. porovnávání různých jevů, jejich shoda a odlišnosti, třídění jevů podle určitých hledisek a zobecnění. Český jazyk se tak stává nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznání. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení mluvená i psaná, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším 28

29 situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posoudit jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich život. Cizí jazyk i Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností,které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jedinců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Zároveň vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této oblasti vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního a kulturního bohatství. Učí žáka vnímat a postupně si osvojovat jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb, prožitků a ke sdělování názorů. Také učí žáka samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření. Zároveň se snaží vést žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného prostředí a k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Dále vede žáka k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. V neposlední řadě učí žáka chápat jazyk jako svébytný historický jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Prioritně vede žáka k pochopení jazyka jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání. 29

30 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBSAH A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VYDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU 1. STUPEŇ SLOŽKY UČIVA Komunikační a slohová výchova Čtení praktické čtení ( technika čtení, čtení pozorné, plynulé, orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova). Naslouchání praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenat slyšené, reagovat). Mluvený projev základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, zkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla ( oslovení, zahájení dialogu, ukončení, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta). Písemný projev základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, vypravování; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník). 30

31 Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Slovní zásoba a tvoření slov slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, opačného a podobného významu, homonyma stavba slova kořen, předpona, přípona, koncovka Tvarosloví slovní druhy, tvary slov Skladba věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice Pravopis lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického ( shoda přísudku s holým podmětem). Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod. Základní literární pojmy literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanky, říkanky, báseň, pohádka, bajky, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; verš, rým přirovnání; divadelní představení, herec, režisér. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. období (1.ročník 3.ročník) Komunikační a slohová výchova - plynulé čtení s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti 31

32 - porozumění písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti - respektování základních komunikačních pravidel v rozhovoru - pečlivé vyslovování, oprava nesprávné výslovnosti - správné dýchání, vhodné tempo v krátkých mluvených projevech - volba vhodných verbálních i nonverbálních prostředků v běžných situacích - tvorba krátkého mluveného projevu na základě vlastních zážitků - správné hygienické návyky spojené s psaním - psaní správných tvarů písmen a číslic, správné spojování písmen a slabik - kontrola vlastního písemného projevu - správné věcné i formální psaní jednoduchých sdělení - seřazení ilustrací podle dějové posloupnosti, vyprávění jednoduchého příběhu Jazyková výchova - rozlišení zvukové a grafické podoby slova, dělení slov na hlásky - rozlišení dlouhých a krátkých samohlásek / slabik - porovnávání významu slov slova opačného významu, podobného významu, slova nadřazená, podřazená, souřadná, vyhledávání slov příbuzných - porovnávání slov podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišování slovních druhů v základním tvaru - užívání gramaticky správných podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v mluveném projevu - spojování vět do jednoduchých souvětí, vhodné spojky a spojovací výrazy - rozlišování druhů vět v textu a jejich vytváření - správné psaní a odůvodňování i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, - správné psaní ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev) - správné psaní velkých písmen na začátku věty a v typických vlastních jménech osob, zvířat a místních pojmenováních Literární výchova - čtení a přednášení zpaměti literárních textů přiměřených věku - vyjadřování pocitů z přečteného textu - rozlišování prózy a veršů, odlišení pohádky od ostatních textů - tvořivá práce s literárním textem 32

33 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 2.období (4.ročník a 5.ročník) Komunikační a slohová výchova - čtení s porozuměním přiměřeně náročného textu potichu i nahlas - rozlišování podstatných a okrajových informací v textu, zaznamenávání podstatných informací - posuzování úplnosti či neúplnosti jednoduchého sdělení - reprodukce obsahu přiměřeně složitého sdělení, zapamatování podstatných faktů - správné vedení dialogu, telefonického rozhovoru, zkaz na záznamníku - snaha o rozpoznání manipulativní komunikaci v reklamě - volba vhodné intonace,přízvuku, tempa podle komunikačního záměru - rozlišování spisovné a nespisovné výslovnosti, vhodné užití - správné psaní jednoduchých komunikačních žánrů po stránce obsahové i formální - sestavení osnovy vyprávění a krátký mluvený či písemný projev na jejím základě Jazyková výchova - porovnávání významu slov, zvláště slov stejného nebo podobného významu a slov vícevýznamových - rozlišování předponové a příponové části, koncovky ve slově a kořene slova - určování slovních druhů plnovýznamových slov a jejich využití v gramaticky správných tvarech a ve vlastním mluveném projevu žáka - rozlišování slov spisovných a jejich nespisovných tvarů - vyhledávání základních skladebních dvojic a v neúplné základní stavební dvojici umět označit základ věty - odlišování věty jednoduché od souvětí, umění vhodně změnit větu jednoduchou v souvětí - užívání vhodných spojovacích výrazů, obměna podle potřeby projevu - správné psaní i/í ve slovech po obojetných souhláskách - zvládnutí základních příkladů syntaktického pravopisu Literární výchova - vyjadřování svých dojmů z četby a jejich zaznamenávání - volná reprodukce textu podle svých schopností, tvoření vlastního literárního textu na dané téma - rozlišování různých typů uměleckých a neuměleckých textů - užívání elementárních literárních pojmů při jednoduchém rozboru literárních textů 33

34 2. STUPEŇ SLOŽKY UČIVA Komunikační a slohová výchova Čtení praktické ( pozorné, přiměřené, rychlé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové. Naslouchání praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické ( objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové. Mluvený projev zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální, komunikační žánry : připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse. Písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní ( komunikační žánry, výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zbarvený popis, výklad, úvaha). Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka zásady správné výslovnosti, modulace souvislé řeči ( přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči ( pauzy, frázování ). Slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov. Tvarosloví slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov. Skladba výpověď a věta, stavba slova, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu. 34

35 Pravopis morfologický, lexikální, syntaktický Obecné poučení o jazyce čeština ( jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků ( slovanské především slovenština- a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka ( spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace ( jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky). Literární výchova Tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům. Způsoby interpretace literárních a jiných děl Základy literární teorie a historie struktura literárního díla ( námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu, jazyk literárního díla ( obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie, rým, rytmus, volný verš ), literatura umělecká a věcná ( populárně naučná, literatura faktu, publicistické žánry). Literární druhy a žánry poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ( ročník ZŠ ) Komunikační a slohová výchova - odlišování fakt od názorů a hodnocení ve čteném nebo slyšeném textu, ověřování fakt pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - rozlišování subjektivního a objektivního sdělení a komunikačního záměru partnera v rozhovoru - rozpoznání manipulativní komunikace v masmédiích a zaujetí kritického postoje k této komunikaci - rozvoj kultivovaného dorozumívání, které by mělo být výstižné a při využití vhodných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci - využívání vhodných verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči v připraveném mluveném i improvizovaném projevu 35

36 - zapojení žáků do diskuse, řízení diskuse včetně využití zásad komunikace a pravidel pro dialog - využívání základů studijního učení vyhledávání klíčových slov, formulace hlavních myšlenek textu, vytváření otázek a stručných poznámek, výpisků nebo výtahu z přečteného textu, samostatná příprava referátu a jeho přečtení s oporou o text - uspořádání informací v textu s ohledem na jeho účel, vytvoření koherentního textu s dodržováním pravidel mezivětného navazování - využití poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Jazyková výchova - spisovná výslovnost českých a běžně užívaných cizích slov - rozlišování a dokládání nejdůležitějších způsobů obohacování slovní zásoby a zásad tvoření českých slov, rozpoznávání přenesených pojmenování, zvláště ve frazémech - samostatná práce s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - správné třídění slovních druhů, tvoření spisovných tvarů slov a jejich vědomé užívání ve vhodné komunikační situaci - využití znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišování významových vztahů gramatických jednotek ve větě a souvětí - zvládání lexikálního, slovotvorného, morfologického i syntaktického pravopisu v písemném projevu ve větě jednoduché i souvětí - rozlišování spisovného jazyka, nářečí a obecné češtiny a zdůvodnění jejich využití Literární výchova - ucelená reprodukce přečteného textu, jednoduchý popis struktury a jazyka literárního díla, interpretace smyslu uměleckého díla vlastními slovy - rozpoznání základních rysů výrazného individuálního stylu autora - formulace dojmů z vlastní četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení ústní i písemnou formou a vytváření názorů na umělecké dílo - tvorba vlastního literárního textu podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - rozlišování hodnotné literatury od konzumní, doložení vlastního názoru argumenty - rozlišování základních literárních druhů a žánrů, porovnání v jejich funkci, uvedení jejich významných představitelů - uvedení základních literárních směrů a jejich významných představitelů v české a světové literatuře - porovnání různých ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování - vyhledávání informací v různých typech katalogů, v knihovně i dalších informačních zdrojích 36

37 CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK OBSAH A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VZDĚLÁVACÍHO OBORU 1. STUPEŇ SLOŽKY UČIVA Pravidla komunikace v běžných situacích Pozdrav, poděkování, představování Jednoduchá sdělení Adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost Tématické okruhy Domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje Slovní zásoba a tvoření slov Synonyma, antonyma, význam slov v kontextu Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov Věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. období 37

38 RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - pochopí smysl a obsah jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovené konverzace dvou osob - používá abecední slovník učebnice OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 2. období RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojeným tématům -rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci -čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytváří odpověď na otázku - používá dvojjazyčný slovník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci 38

39 2. STUPEŇ SLOŽKY UČIVA Jednoduchá sdělení Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program Základní vztahy Existenciální (Kdo?), prostorové (Kde? Kam?), časové (Kdy?), kvalitativní (Jaký?,Který?, Jak?...), kvantitativní (Kolik) Tématické okruhy Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky Slovní zásoba a tvoření slov Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 2.stupeň RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovené promluvě a konverzaci 39

40 - odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 40

41 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Živá abeceda první samohlásky a,o,e,u,i,y první souhlásky l,s,m,p,t otevřené slabiky první slova Psaní uvolňovací cviky písmena l,e,i,u,a,o,m,m,t,p,s,a,o,t psaní znamének.,!? psaní slabik a slov Slabikář slova s otevřenou slabikou další souhlásky j,n Psaní písmena j,j,n,n,y opis a přepis hlásky,slabiky,slova a krátké věty rozlišuje psací a tiskací písmo přednáší zpaměti říkadla a básničky přiměřené věku rozlišuje první hlásky čte otevřené slabiky a první slova má dostatečně uvolněnou ruku drží správně psací potřeby píše první písmena, slabiky a slova rozlišuje další hlásky čte slova s otevřenou slabikou rozumí čtenému textu píše další písmena snaží se opsat a přepsat písmena,slabiky a slova zvládne diktát písmen, slov Prv- jméno, adresa, rodina OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Prv zvířátka EV vztah k přírodě 41

42 Slova se zavřenou slabikou další hlásky d,k,r,v,z,h dvojhlásky au, ou Psaní další písmena d,d,k,u,y,i,k,r,p,r další písmena v,v,z,z,h,h dvojhlásky au, ou číslice 0-9 Slova s více souhláskami další hlásky š,c,č,b,ž,ř,g,f,ch vázané čtení Psaní další písmena S, š,š,l,c,c,č,č,b,b další písmena ž,ž,ř,ř,g,g,f,f,ch,ch opis, přepis, diktát Žák by měl uměl: čte slova se zavřenou slabikou rozlišuje další hlásky čte slova s dvojhláskou zdokonaluje čtení s porozuměním píše další písmena píše číslice čte slova s více souhláskami na začátku, uprostřed i na konci slova čte s porozuměním, zapamatuje si smysl textu pokouší se o plynulé čtení píše další probraná písmena, další slova a věty M čísla 0-10 Prv- Vánoce Zima hory VV,Pč - Vánoce Prv škola OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Čtení zbývajících písmen, vázané čtení slova obsahující ď, ť, ň slabiky di, ti, ni hláska ě a slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě závěrečné opakování Psaní písmena ď,ť,ň Ď, Ť,Ň slova se slabikami di, ti,ni slova se slabikami dě, tě, ně, bě pě,vě,mě závěrečné opakování čte plynule, s porozuměním v mluveném projevu užívá náležitou intonaci zvládá vyjadřování v běžných situacích Prv Velikonoce VV, Pč - Velikonoce 42

43 Dramatická a literární výchova čtení a vyprávění pohádek říkanky a pohádky k písmenům rytmus a rým dramatizace pohádek vyprávění pohádky podle obrázků příběhy o zvířatech a dětech poezie a próza Žák by měl uměl: odlišuje literární text od věcného, prózu a verše přednáší z paměti literární textu přiměřené věku vyjádří své pocity z přečteného textu a volně reprodukuje text Prv roční období, měsíce Vánoce, Velikonoce říkanky OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Ročník: 2. Učivo Výstup Poznámky Opakování opakování základního učiva z 1.ročníku opakování abecedy tvoření slov a vět čtení jednoduchých textů sloh vzpomínka na prázdniny Psaní,čtení opakování tvarů malých písmen opakování tvarů velkých písmen psaní slov a vět, znamének.,!? opis a přepis podzim básně, říkadla, tematické texty rozlišuje psací a tiskací písmo pozná jednotlivá písmena a hlásky čte jednoduché texty dodržuje délku samohlásek ovládá správnou techniku psaní (držení pera, sezení, sklon sešitu) píše správné tvary písmen píše správné tvary číslic zvládne jednoduchý opis a přepis vypráví zážitky z prázdnin čte všechny hlásky, slova a jednoduché věty, dbá na správnou výslovnost Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Prv konec prázdnin, zpět ve škole Vv zážitky z prázdnin OSV vztahy mezi lidmi, komunikace 43

44 Věta, slovo druhy vět; interpunkční znaménka pořádek slov ve větě dělení slov na slabiky předložky, spojky věta jednoduchá, souvětí Sloh vypravování dle obrázků prosba a poděkování Psaní,čtení tiskací písmena jména dětí a měst názvy věcí (zvířata, škola, sporty ) opis, přepis škola, domov básně, tematické texty Abeceda, slovní význam abeceda řazení slov podle abecedy slova opačného významu slova podobného významu slova nadřazená, podřazená, souřadná Sloh zvířata v ZOO Psaní, čtení písmena Y,y W,w Q,q X,x psaní číslic a data opis, přepis zvířata tematické texty rozlišuje druhy vět, čte je se správnou intonací, píše správné znaménko složení vět a složení slov rozliší předložku, ví jak čteme a jak píšeme rozliší jednoduché spojky, ví že spojují slova a věty rozliší větu jednoduchou a souvětí dokáže uspořádat slova do jednoduché věty,vypráví děj dle obrázků formuluje prosbu, poděkuje seznámí se s tiskacím písmem čtení s porozuměním rozlišuje podstatné informace Žák by měl uměl: celou českou abecedu řadit slova dle abecedy tvořit slova opačného významu tvořit slova stejného významu hledá slova významem nadřazená, podřazená, souřadná popíše zvíře (název, tvar, velikost, barva a vlastnosti) píše písmena Y,y,W,w,Q,q,X,x píše správně datum Prv Podzim Zvířata Škola EV vztah ke zvířatům Prv Zvířata EV vztah ke zvířatům M - číslice 44

45 Samohlásky slovo slabika - hláska dělení slov na slabiky rozdělení hlásek samohlásky krátké samohlásky dlouhé psaní ů/ú dvojhlásky slabikotvorné r,l Sloh pozdrav Vánoce Psaní, čtení přání k Vánocům samostatná práce Co si přeji pod stromeček opis, přepis Vánoce tematické texty, básně Souhlásky rozdělení souhlásek souhlásky tvrdé psaní y/ý souhlásky měkké psaní i/í opakování - odůvodňování Sloh přísloví svátky jara Psaní,čtení zrychlování tempa práce, úprava oprava chyb v textu, přepis správného znění Velikonoce - říkadla rozlišit hlásku a písmeno rozdělit slovo na slabiky ( na konci řádku) rozlišit samohlásky a souhlásky rozlišit samohlásky dlouhé a krátké psát správně ů/ú rozlišit dvojhlásky najít slabiky se slabikotvorným r,l osvojit si základní pravidla společenského styku vyprávět, psát, kreslit Vánoce u nás doma zdokonaluje přednes básně roztřídit souhlásky měkké, tvrdé, obojetné psát správné y/ý po tvrdých souhláskách psát správné i/í po měkkých souhláskách správně doplnit i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, odůvodnit správně číst měkké a tvrdé slabiky seznámit se s lidovou slovesností přísloví, pranostiky umět samostatně popsat oslavy svátků jara Prv Vánoce Zima Pč, Vv - Vánoce Prv Velikonoce Jaro 45

46 Psaní párových souhlásek Slabiky dě, tě, ně bě, pě, vě, mě párové souhlásky spodoba, odůvodňování skupiny hlásek dě,tě,ně skupiny hlásek bě, pě, vě, mě Sloh povídání o mámě Slovní druhy přehled podstatná jména vlastní jména osob, zvířat, měst slovesa předložky Sloh adresa Psaní, čtení psaní velkých písmen místní názvy řazení vět do textu opakování Závěrečné opakování Žák by měl uměl: odůvodnit spodobu ve slovech psát správně párové souhlásky, a to uvnitř i na konci slov správně psát a číst skupiny dě, tě, ně správně psát a číst skupiny bě, pě, vě, mě popsat osobu vyprávět nebo psát podle osnovy (postava, obličej, vlastnosti, záliby) Žák by měl uměl: orientuje se ve slovních druzích pozná podstatné jméno osoba, zvíře,věc správně psát jména osob, zvířat, věcí pozná sloveso co osoby, zvířata a věci dělají správně psát a číst předložky správně napsat svou adresu, znát psaní některých místních názvů seřadí věty v textu Prv Svátek matek Vv,Pč Přání pro maminku OSV vztahy v rodině Prv Místo, kde žiji Adresa 46

47 Ročník: 3. Učivo Výstup Poznámky Opakování Opakování učiva Věta, slovo, slabika, hláska Druhy vět, abeceda Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách Párové souhlásky Předložky Skupiny bě, pě, vě,mě Sloh podzim, vypravování Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po b Opakování a prohlubování učiva Vyjmenovaná slova po l Základní formy společenského styku pozdrav, prosba, poděkování Sloh pomáháme zvířátkům, u lékaře Vánoce zná stavbu slova a věty rozlišuje druhy vět umí řadit slova podle abecedy ovládá psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách správně píše párové souhlásky na konci i uvnitř slova ovládá psaní předložek zvládá psaní skupin bě,pě,vě,mě umí vypravovat zážitek, příběh poznává řady vyjmenovaných slov, poznává jejich významy a slova příbuzná chápe a používá odůvodňování vyjmenovaných slov zná a používá základní formy společenského styku umí napsat adresu a přání k Vánocům Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Prv Podzim Aj - Abeceda Prv Tělo, nemoc Prv zvířata Prv Vánoce Pč Přání k Vánocům OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Ev vztah ke zvířatům 47

48 Další vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po m Vlastní jména Shrnutí vyjmenovaná slova po b,l,m Sloh - zima umí řadu vyjmenovaných slov po m, zná jejich význam a slova příbuzná zvládá pravopis vyjmenovaných slov umí napsat jednoslovné zeměpisné názvy vesnice, město, řeka, pohoří Prv - zima Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po p Vyjmenovaná slova po s Vyjmenovaná slova po v Vyjmenovaná slova po z Opakování a procvičování Sloh svátky jara ovládá řady vyjmenovaných slov po p, s, v, z zná jejich významy a slova příbuzná snaží se poznat předpony vy/vý ovládá psaní i/y po obojetných souhláskách, dokáže odůvodnit Prv Jaro Velikonoce Pč Velikonoční výrobky, výzdoba Podstatná jména, Slovesa Podstatná jména Slovesa Telefonování opakuje slovní druhy pozná podstatná jména v textu umí u nich určit pád číslo a rod pozná slovesa v textu umí u nich určit osobu, číslo a čas seznámí se s pravidly telefonování Opakování procvičování a upevňování probraného učiva 48

49 Čtení a literární výchova Próza četba jako zdroj zážitků a poznatků Poezie práce s básní, přednes Pohádky, bajky seznámení s českými pohádkáři, Ezopovy bajky Dramatická výchova nácvik dramatizace správně a výrazně čte, zdokonaluje plynulé čtení, tiché čtení, orientuje se v textu zná pojmy próza, poezie, spisovatel, ilustrátor poznávání nejznámějších ilustrátorů četba v rolích orientuje se v ději chápe pojmy rým, verš, sloka umí přednášet básně zpaměti pozná bajku; ví, že vlastnosti zvířat představují vlastnosti a chování lidí seznámí se s nejznámějšími českými pohádkáři rozliší kladné a záporné postavy poučení nácvik dramatizace zvládání různých stresových situací OSV vztahy mezi lidmi, rodina, komunikace EV vztah k přírodě 49

50 Ročník: 4 Učivo Výstup Poznámky Jazyk a jazyková komunikace Nauka o stavbě slova O významu slov Stavba slova O některých předponách a předložkách Psaní i, í a y, ý po písmenech označujících obojetné souhlásky uvnitř slov rozlišovat slova nadřazená, podřazená a souřadná, slova jednoznačná a mnohoznačná, citově zbarvená a nespisovná slova rozdělovat podle stavby na část kořenovou, předponovou a příponovou odlišovat předpony od předložek, psát předložky samostatně před slovy mít přehled ve vyjmenovaných slovech po b,l,m,p,s a v, rozpoznávat slova příbuzná a odvozená od těchto slov Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vlvývoj řeči jako komunikačního prostředku již v době kamenné 50

51 Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména Skloňování podstatných jmen rodu středního Skloňování podstatných jmen rodu ženského Skloňování podstatných jmen rodu mužského Slovesa Časování sloves Slovesný způsob Rozkazovací způsob Podmiňovací způsob Skladba rozlišovat druhy slov, dělit je druhy ohebné a neohebné určovat u podstatných jmen mluvnické kategorie pád,číslo,rod skloňovat podstatná jména rodu středního podle vzorů město, moře,kuře, stavení, zvládat pravidla pravopisu pro střední rod skloňovat podstatná jména rodu ženského podle vzorů- žena, růže, píseň, kost, zvládat pravidla pravopisu pro ženský rod skloňovat podstatná jména rodu mužského podle vzorů pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce rozlišovat životnost a neživotnost rodu mužského a zvládat pravidla pravopisu pro rod mužský určovat mluvnické kategorie u sloves osobu, číslo a čas časovat slovesa v přítomném čase dle tvarů- nést, krýt, prosit, dělat časovat slovesa v budoucím čase podle tvarů složeného a jednoduchého časovat slovesa v minulém čase rozlišovat slovesný způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací kartičky slovních druhů Terasoft výukové programy na PC nástěnné tabule Přnázvy zvířat ve vyjmenovaných slovech VV zvířata ve vyjm. slovech kresba Stavba věty 51

52 Podmět a přísudek Shoda podmětu s přísudkem Řeč přímá a nepřímá rozpoznat a vytvořit větu a určit v ní základní skladební dvojice rozlišovat ve větě člen řídící a člen závislý orientovat se v učivu o podmětu a přísudku, odlišovat podmět holý, rozvitý několikanásobný a nevyjádřený, přísudek holý a rozvitý zvládat pravidla pravopisu shody přísudku s podmětu u středního, mužského a ženského rodu odlišit větu jednoduchou od souvětí zvládat a uplatňovat v písemném projevu psaní přímé řeči OSV zásady mezilidské komunikace Komunikační a slohová výchova Vypravování Vzpomínáme na prázdniny Chraňme přírodu Moji kamarádi Na táboře Popis zvládat základní pravidla při psaní vypravování na jednodušší a známé téma zvládnout napsat vypravování na zadané i vlastní vybrané téma dodržovat základní strukturu při psaní vypravování s úvodem a závěrem EV - ochrana přírody, základy ekologie, 52

53 Jak bydlíme Poštovní známky Zima Vystřihovánka Rozkvetlá okna napsat popis podle zadaného tématu orientovat se v jednodušším popisu statickém (popis předmětu) a dynamickém (popis postupu, jevu) dodržovat základní stanovenou strukturu při psaní popisu. VV - vystřihování zvířátek,origami Literární výchova Proza Pohádky Pověsti Bajky Poezie Verše Básně Dramatizace chápat pohádky a pověsti jako zdroj zážitků, poznatků o přírodě, zvířatech a lidech orientovat se v dějích a znacích pohádek a pověstí správně a výrazně číst volně reprodukovat text podle osnovy tvořit vlastní jednodušší texty orientovat se v pojmech poezie, rým, verš, sloka, báseň zvládnout přednes básně formou recitace zdramatizovat kratší scénku Vl - pověsti z národní historie: Na úsvitu českých dějin MVdrama jako prostředek v komunikaci 53

54 Ročník: 5. Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Stavba slova a pravopis Opakování učiva 4. ročníku ZŠ Slova příbuzná Stavba slova Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova Psaní slov s i, í a y,ý po písmenech označujících obojetné souhlásky v kořenu, předponě a příponě vytvářet slova příbuzná k základovým slovům rozložit slova na základovou část (kořen), předponovou, příponovou část a koncovku rozlišovat a tvořit souhláskové skupiny na styku předpony typu:od, nad, pod, před, bez, roz, s, z, vz, ob, v nebo přípony a kořene slova typu: -ný, -ní, -ský, -ští. zvládat pravidla pro psaní slov s i/í a y/ý po písmenech označujících obojetné souhlásky v kořenu, předponě a příponě a aplikovat je v praxi Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy D pravěk: vznik řeči, dorozumívání 54

55 Tvarosloví Slovní druhy obecné rozlišování Podstatná jména pád, číslo, vzor Přídavná jména druhy, skloňování Zájmena druhy, skloňování osobních z. Číslovky druhy, skloňování Slovesa - časování Skladba Věta, skladební dvojice Základní skladební dvojice a určování skladební dvojice Podmět a přísudek Shoda přísudku s podmětem Souvětí Řeč přímá a nepřímá rozlišovat slovní druhy ohebné a neohebné, umět zařadit slova k jednotlivým slov.druhům rozlišovat pád, číslo a vzor podst.jmen a umět skloňovat tato jména ve všech třech rodech rozlišovat druhy příd.jmen, skloňovat tvrdá a měkká příd. jména rozlišovat druhy zájmen a umět skloňovat osobní zájmena: já, ty, my, vy, se rozlišovat druhy číslovek a umět skloňovat číslovky: dva, dvě, tři, čtyři, pět časovat slovesa, rozlišovat tvary oznamovacího, rozkazovacího a podmiňovacího způsobu, určovat přítomný, budoucí a minulý čas Žák by měl uměl: určovat základní skladební dvojice ve větě, podmět a přísudek rozlišovat podmět : nevyjádřený, holý, několikanásobný, rozvitý rozlišovat přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou znát pravidla pro psaní koncovek při shodě přísudku s podmětem a aplikovat je v praxi rozpoznat souvětí od věty jednoduché, seznámit se základními spojovacími výrazy Terasoftvýukový program na PC nástěnné tabule slovní druhy- prac. listy, kartičky Nj rozdíly českého a německého slovosledu OSV dialog jako prostředek ke spolupráci 55

56 určit přímou a nepřímou řeč a větu uvozovací Komunikační a slohová výchova Dopis Chci si dát inzerát Učíme se, jak se učit Dorozumíváme se beze slov Předpověď počasí Kreslené příběhy Seznamte se Člověk a zvíře Výlet na kole Nehoda není náhoda Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání psát soukromé dopisy a u úředních dopisů dodržovat standardizovanou strukturu vytvořit a zformulovat inzerát orientovat se v textu, umět odlišit podstatné od okrajového, pořizovat si výpisky seznámit se s komunikačními piktogramy, symboly, značkami a obrázkovými návody napsat vypravování na zadanou tématiku zadanou ústně i podle obrázků orientovat se v telefonním seznamu, informačních brožurách a na internetu, znovu zopakovat čísla první pomoci pro mimořádné životní situace vyjadřovat své dojmy z poslechu a četby a zaznamenávat je volně reprodukovat text podle svých schopností a to ústní nebo písemnou formou rozlišovat různé typy uměleckých a neuměleckých textů VV - kreslený příběh podle literární předlohy EV - zvíře jako přítel člověka 56

57 Tvořivá činnost s literárním textem Dramatizace literárního textu Základní literární pojmy Seznámení s některými představiteli české literatury kultivovaně přednášet vhodné literární texty vytvářet k textům vlastní výtvarný doprovod nebo naopak tvořit vlastní příběh podle obrázkové předlohy převést literární předlohu do dramatické podoby Žák by měl umět : orientovat se v základních literárních žánrech- hádanka, říkanka,báseň, pohádka, pověst bajka, povídka, román, spisovatel, kniha, čtenář seznámit se s nejznámějšími českými spisovateli a autory knížek pro děti Němcová, Čapek, Erben, Macourek.. seznámit se s nejznámějšími ilustrátory knížek pro děti Lada, Aleš, Born, Müller, Pilař. MV - česká proza a poezie v mediích 57

58 Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Nj- Jazyková výchova Úvod do studia o jazyce Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Seznámení s jazykovými příručkami Zvuková stránka jazyka Hláskosloví Spisovná výslovnost Slovní přízvuk Zvuková stránka věty rozlišit spisovný a nespisovný jazyk osvojit si základní normy písemného a ústního vyjadřování pracovat s jazykovými příručkami vyslovovat česká a běžně užívaná cizí slova v mluveném projevu využívat náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo v komunikaci používat vhodné zvukové jazykové prostředky vyslovovat správně spisovně a bez dialektu seznámení se slovníky, jazykovými příručkami MuK- tolerance k jiným národům a kulturám D vývoj řeči, řeč jako prostředek k dorozumívání již v době prehistorické, tvorba hlásek 58

59 Skladba Žák by měl uměl: Nj Větná stavba Základní větné členy Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá a souvětí Tvoření vět Textová stavba poznat větu jednoduchou a souvětí správně určit základní i rozvíjející se větné členy, dokázat určit podmět, přísudek, předmět, přívlastek a příslovečné určení procvičovat a zdůvodnit pravopis shody přísudku s podmětem využívat získaných znalostí o řeči přímé a nepřímé a procvičovat je srovnání rozdílů v slovosledu českého a německého jazyka Tvarosloví Slovní druhy procvičování z předešlých ročníků ohebné, neohebné Podstatná jména druhy, tvary, vzory, skloňování vlastních jmen osobních a místních Přídavná jména druhy, skloňování příd.jmen tvrdých, měkkých, přivlastňovacích, stupňování Zájmena druhy, skloňování, tvary z. osobních, ukazovacích a přivlastňovacích Číslovky druhy, jejich užívání a skloňování Slovesa pracovat s druhy podstatných jmen rozlišovat správně slovní druhy procvičovat a ověřovat správnost psaní velkých písmen dokázat správně určit vzory podstatných jmen rozlišovat odchylky při skloňování podstatných jmen užívat správně vzorů přídavných jmen osvojovat si jednotlivé stupně přídavných jmen a vhodně volit jejich tvary rozlišit druhy zájmen a správně je skloňovat procvičovat druhy číslovek a jejich skloňování využívat znalostí o mluvnických kartičky DIDA: Slovní druhy Terasoft výukové programy Čj nástěnné tabule VMEGS geografické názvy v zeměpise 59

60 Literární výchova kategoriích sloves rozlišovat dokonavost a nedokonavost sloves určit činný a trpný rod správně zařadit sloveso do třídy a určit vzor Mýty, báje, pohádky a pověsti rozpoznat základní literární druhy a žánry a jejich rozdíly reprodukovat text seznámit se s regionálními pověstmi a jednu z nich dokázat reprodukovat navštívit obecní knihovnu a vyhledávat v ní další informace z regionu literární texty doplnit výtvarnými pracemi dramatizovat jednoduché texty ovládat hlavní představitele literárních žánrů D kultura starého Řeckastaré řecké báje a pověsti OSV- bajky a pohádky-etický význam pro člověka Z české literatury 19. století dokázat reprodukovat zvolený literární text číst s porozuměním 60

61 Na cestě zvládnout přednést jednoduchý text (báseň) znát hlavní představitele české literatury 19. století : Němcová, Neruda, Erben, Hálek, Vrchlický, Havlíček Borovský Příběhy odvahy a dobrodružství dokázat reprodukovat složitější text pracovat se slovníky a příručkami vybrat hlavní myšlenky textů MV- rozvoj komunikačních schopností Svět zvířat a svět lidí rozlišit kladné a záporné charakterové vlastnosti, vztahy ve třídě rozpoznat mezilidské vztahy v době těžkých životních situací sestavit jednoduché sdělení o mezilidských vztazích OSVmezilidské vztahy dnešní doby 61

62 rozlišit dobro a zlo, mezilidské vztahy dnešní doby seznamovat se s literaturou populárně naučnou a znát základy literární teorie Komunikační a slohová výchova Vypravování Popis Popis předmětu Popis osoby Popis děje Popis pracovního postupu Zpráva a oznámení Jak se učíme Popisovat nejen jednotlivé jednoduché předměty, ale také i předměty složitější a jejich sestavy V souvislosti s popisem členit písemné projevy do odstavců z důvodu snadnější přehlednosti textu Zpracovat více typů popisu, a to jak statického (předmět, místnost), tak dynamického (popis postupu, děje) Vypracovat zprávu a oznámení k určitému tématu události. Zvládat přiměřený a ekonomický způsob učení Rozlišovat důležité od méně důležitého v textu Pořizovat výpisky nejpodstatnějších myšlenek v textu Vytipovat tzv. klíčová slova v textu Zformulovat a správně sepsat VVvýtvarný doprovod k textu 62

63 Hlavní myšlenky textu Výpisky Výtah Dopis dopis osobní i úřední Dodržovat standardizaci formy psaného dopisu Přdynamický popis laboratorního zkoumání Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Tvarosloví Podstatná jména odchylné tvary Přídavná jména procvičování, skloňování Zájmena procvičování, skloňování Číslovky Slovesa přítomné tvary, příčestí minulé, infinitiv Příslovce procvičování Předložky opakování, procvičování Spojky, opakování Částice opakování, procvičování Citoslovce orientovat se v učivu z předešlých ročníků o slovních druzích umět skloňovat odchylné tvary některých podstatných jmen označující části těla určovat mluvnické kategorie u zájmen skloňovat a užívat vztažná zájmena doplňovat tečky za řadovými číslovkami skloňovat slovesa, rozlišovat přítomné tvary, příčestí minulé, rozlišovat infinitiv, slovesný a činný a trpný rod rozlišovat příslovce a příslovečné spřežky užívat předložky s a z se 7. a 2. Terasoft výukové programy na PC DIDA kartičky Slovní druhy nástěnné tabule Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Nj odlišnost psaní substantiv v Nj a Čj 63

64 Pravopis Význam slov Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Slovo, věcný význam, sousloví a rčení Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma Odborné názvy Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování pádem ve větě rozlišovat spojky souřadicí a podřadicí rozlišovat místa psaní čárky v souvětí spojeném spojkami rozpoznávat částice a citoslovce v textu ovládat pravidla pravopisu pro psaní velkých písmen a aplikovat je v praxi orientovat se v podstatných jménech vlastních a několikanásobném vlastním názvu rozlišovat mluvnický a věcný význam slova orientovat se ve slovech jednoznačných, mnohoznačných, synonymech, antonymech, homonymech,slovech s citovým zabarvením znát význam některých cizích slov orientovat se ve slovnících, encyklopediích a jazykových příručkách seznámit se s tvořením nových slov prostřednictvím odvozování, zkracování, přejímání z cizích jazyků a skládání kartičky slova mnohoznačná Z odborné názvy z obecného zeměpisu MuKslova cizího původu 64

65 Skladba Větná stavba Přísudek vedlejší věta přísudková Podmět vedlejší věta podmětná Shoda přísudku s podmětem Předmět vedlejší věta předmětná Příslovečné určení rozlišování typů Přívlastek vedlejší věta přívlastková Doplněk vedlejší věta doplňková Větné členy několikanásobné Tvoření vět a textová skladba Komunikační a slohová výchova Vypravování Zážitkové vypravování Dějové napětí rozlišovat věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty rozlišovat přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou a beze spony orientovat se v učivu o podmětu ( vyjádřený nevyjádřený,všeobecný), rozpoznat a vytvořit vedlejší větu podmětnou. orientovat se v učivu o předmětu, rozpoznat a utvořit vedlejší větu předmětnou rozlišovat typy příslovečného určení tj. místa, času, způsobu, příčiny, míry a utvářet vedlejší věty příslovečné učit přívlastek shodný a neshodný, těsný a volný, postupně se rozvíjející a několikanásobný, měl by rozlišit a umět vytvořit vedlejší větu přívlastkovou ovládat učivo o doplňku a vedlejší větě doplňkové vytvářet srozumitelné texty s ucelenou strukturou dodržovat standardizovanou strukturu vypravování úvod, zápletku, vyvrcholení a rozuzlení učit se tutéž skutečnost vyjadřovat různým způsobem Njodlišnost slovosledu v Nj a Čj 65

66 Vypravování v ich formě Konverzace Popis Popis uměleckých děl Líčení Popis výrobků a pracovních postupů Charakteristika Životopis Životopis chronologický Životopis strukturovaný Žádost Pozvánka Výtah Literární výchova Literární druhy a žánry Próza Poezie Drama Jazykové prostředky Básnický jazyk zvládnout vypravovat určitý děj v 1. osobě ovládat pravidla konverzace v sociální komunikaci zvládnout popsat určené umělecké dílo, vylíčit určité prostředí, popsat děj- nejč.pracovní postup nějaké činnosti, charakterizovat vnější i vnitřní rysy známé osoby napsat vlastní životopis, zaměřit se v něm na podstatné skutečnosti napsat žádost na dané téma, nejč.jako žádost o přijetí do zaměstnání zformulovat pozvánku na mimořádnou akci orientovat se v textu, postihovat důležité momenty a vytvářet z nich výpisky určovat hlavní literární žánry z textu znát hlavní představitele literárních druhů a žánrů v české a světové literatuře orientovat se některých jazykových prostředcích (alegorie) orientovat se různých typech aplikace básnického jazyka epiteton, přirovnání, metafora, personifikace.. D- popis díla renesančních mistrů, Např. Da Vinci :Mona Lisa 66

67 Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivá činnost s literárním textem Hlavní představitelé české a světové literatury číst výrazně a srozumitelně vhodně reprodukovat přečtený text, být schopen jej převést do výtvarné podoby nebo jej zdramatizovat hodnotit přečtené dílo charakterizovat hlavní hrdiny v knize nebo textové ukázce Žák by měl umět : orientovat ve významných českých i světových představitelích literatury vyhledávat informace o významných literátech v encyklopediích, odborných knihách a na internetu znát hlavní představitele románu (např. Jirásek, V. Hugo, E.Hemingwey), povídky ( J. Čapek, B. Němcová, A.S. Puškin), drama ( J. Čapek, V.Havel, W. Shakespeare, Moliere.. ), sci-fi literatury ( L. Souček, I. Asimov, R. Bradbury..) VV výtvarné zpracování literární ukázky 67

68 Ročník : 8. Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce a slovní zásoba Útvary českého jazyka a jazyková kultura Čeština jako jeden ze slovanských jazyků Slovní zásoba a tvoření lov Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis poznávat hlavní útvary českého jazyka, odlišit spisovný jazyk od jazyka nespisovného a dialektu dokázat vyjmenovat několik dalších jazyků patřících do tzv. slovanské větve. Seznámit se s existencí jazyků románských a germánských orientovat se v oblasti původu a tvoření českých slov, odvozování, skládání podrobněji se obeznámit s přejímáním slov z cizích jazyků, zejm. z latiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, italštiny obeznámit se pravidly pro psaní a výslovnost přejatých slov Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Njodlišnosti stavby slova v Čj a Nj, slova přejatá z němčiny Tvarosloví 68

69 Některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných jmen Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích vlastních jmen Skloňování zájmena týž/tentýž Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá Tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného a minulého Přehled slovesných vzorů a výcvik v užívání spisovných tvarů Využití různých slovesných tvarů Pravopis koncovek jmen a sloves ve spojení s dalšími pravopisnými jevy správně skloňovat nepravidelné tvary některých podstatných jmen podle vzoru píseň a kost správně skloňovat obecná jména přejatá ovládat pravidla pro skloňování cizích vlastních jmen zvládnout skloňování zájmena týž/tentýž správně určovat dokonavá a nedokonavá slovesa a slovesné vidy tvořit slovesné tvary z kmene přítomného a minulého rozlišovat příslušné slovesné vzory a využívat jejich spisovné tvary ovládat pravidla pro psaní koncovek jmen a sloves ve spojení s dalšími jevy Terasoft výukový program na PC nástěnné tabule Skladba Větná stavba Zápor Základní větné členy Rozvíjející větné členy Několikanásobné větné členy Významový poměr mezi jednotlivými složkami v několikanásobném větném členu Větné členy v přístavkovém vztahu Znázornění stavby věty jednoduché Souvětí souřadné zopakovat si z předešlých ročníků a prohloubit si učivo o větě jednočlenné, dvojčlenné a větném ekvivalentu určovat větný, členský a slovní zápor rozlišovat základní a rozvíjející se větné členy ( tj. podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení a doplněk) orientovat se významových poměrech mezi složkami 69

70 Tvoření vět Textová stavba Souvětí souřadné Významový poměr mezi větami hlavními několikanásobných větných členů ( p. slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací a důsledkový) zvládnout oddělovat čárkami členy v přístavkovém vztahu v písemném projevu znázornit stavbu věty jednoduché Rozlišovat druhy vedlejších vět orientovat se ve struktuře tvoření vět rozlišovat významové poměry mezi větami hlavními Komunikační a slohová výchova Charakteristika literárních postav Subjektivně zbarvený popis ( líčení ) Výklad Výtah Úvaha vytvořit popis literární postavy charakteristikou, zaměřit se na podstatné vnější znaky i vnitřní povahové a osobnostní vlastnosti napsat subjektivní líčení vztahující se jedinečným vztahem k určité popisované skutečnosti vypracovat vlastní výklad vztahující se k určitému problému nebo jevu orientovat se ve v delším i náročnějším textu, rozlišit podstatné momenty v textu od méně důležitých a pořídit z nich výtah vypracovat úvahu, která se bude vztahovat k určitému aktuálnímu problému a naznačí možnosti jeho řešení. Přvýtah odborného textu biologie člověka 70

71 Literární výchova Literární teorie a žánry Literatura národní Ústní lidová slovesnost Mimoevropské literatury Struktura literárního díla Zážitkové čtení a naslouchání Setkání se starší literaturou Od romantismu k moderní literatuře Psoty lopoty Humor Chvála jazyka charakterizovat specifika národní literatury, uvědomovat si shody a rozdílnosti v kontextech se světovou literaturou znát základní znaky ústní lidové slovesnosti, orientovat se v hlavních žánrech ( lyrické písně, přísloví, hádanky, báje, pověsti, pohádky, loutkové hry..) charakterizovat nejvýznamnější mimoevropské literaturyorientálních (indické védy, sútry, čínská literatura, Mezopotámie Epos o Gilgamešovi aj.) orientovat se ve struktuře literárního díla- rozlišovat jazykovou, tematickou a kompoziční rovinu číst s porozuměním a reprodukovat ucelenou ústní i písemnou formou složitější literární texty a struktury rozpoznávat základní zvukové uspořádání hlásek a slov- eufonii orientovat se v hlavních typech rýmu, být schopen vytvořit vlastní smysluplné verše 71

72 Významní představitelé české literatury Středověk, doba renesanční a barokní Od počátku Národního obrození do konce do konce 19. století seznámit se nejznámějšími díly středověkého písemnictví, znát významné představitele české literatury píšící v době renesance a baroka. seznámit se s ukázkami nejstaršího českého písemnictví, měl by se orientovat v pojmech - pergamen, knihtisk, iniciála, inkunabule. popsat atmosféru kulturního ducha doby Národního obrození a znát jména hlavních českých buditelů a jejich děl ( Dobrovský, Palacký, Jungmann) znát významné představitele českého romantismu a realismu 19. století ( Mácha, Erben, Němcová), seznámit se s literárním stylem ruchovců (Čech) a lumírovců (Vrchlický, Zeyer). D duchovní pozadí osvícenské doby, společenskohistorická situace 72

73 Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Jazyky slovanské Vývoj českého jazyka Zvuková stránka jazyka Tvoření slov Hláskosloví Spisovná výslovnost Zvuková stránka věty Psaní a výslovnost slov přejatých Stavba slova a tvoření slov Pravopis související se stavbou a tvořením slov Význam slova rozeznat slovanské jazyky od jiných jazykových skupin charakterizovat vývoj českého jazyka a popsat nejdůležitější etapy. pojmenovat a rozlišovat archaismy, historismy, neologismy správně vyslovovat ve spodobě znělosti, přikládat přízvuk na správné hlásky a slabiky ve slově i ve větě. rozlišovat odlišnosti ve výslovnosti a pravopisu slov cizího původu rozkládat slova podle jejich stavby, tj. určovat kořen, předponovou a příponovou část poznat základové slovo při utváření nových slov číst a vytvářet zkratková slova, která vznikají z počátečních písmen slov několikanásobných názvů orientovat se ve zkratkách uvádějících vědecké tituly rozlišovat význam slov nadřazených, podřazených, souřadných, jednoznačných a mnohoznačných. Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Njslova přejatá z německého jazyka 73

74 Tvarosloví Slovní druhy Jména, jejich druhy a tvary Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích vlastních jmen Slovesa a jejich tvary Přechodníky Pravopis koncovek jmen a sloves Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech rozeznávat jednotlivé slovní druhy skloňovat obecná jména přejatá a cizí jména vlastní rozdělovat pravidelná slovesa do příslušných tříd a v těchto třídách rozlišovat různé vzory rozlišovat slovesný vid dokonavý a nedokonavý, rod činný a trpný vyjadřovat děje předcházející před dějem přísudkového slovesa přechodníkem minulým zvládat pravopis jmen a sloves ve spojení s dalšími pravopisnými jevy ovládat pravidla pro psaní velkých písmen vlastních jménech a názvech nástěnné tabule Terasoft výukový program pro PC Pracovní listy,kartičky Z psaní velkých písmen názvy států a hlavních měst Skladba Věta jednoduchá Větné členy holé, rozvité, souřadně spojené Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent Samostatný větný člen, osamostatněný člen Tvoření vět Hlavní zásady českého slovosledu Textová stavba rozlišovat a tvořit vztahy formální a významové ve větách jednoduchých orientovat se v rozvíjejících se větných členech rozlišovat možné typy přívlastků tj. postupně rozvíjející, několikanásobný,těsný, volný rozpoznávat holé větné členy, rozvité a několikanásobné 74

75 Komunikační a slohová výchova Vypravování Popis a charakteristika Tiskopisy, životopis Výklad a výtah Úvaha Proslov Diskuse Publicistické útvary Souhrnné poučení o slohu zvládnout pravopis shody přísudku s několikanásobným podmětem rozlišit větu jednočlennou od dvojčlenné, orientovat se ve funkcích vět a větných ekvivalentů určovat druhy vedlejších vět a vytvářet k nim zadaná souvětí vytvářet vlastní texty na určité náměty uspořádávat slova v české větě na základě respektování činitele významového, mluvnického a zvukového určovat souřadné souvětí a rozlišovat typy poměrů v těchto souvětích vytvořit vlastní vypravování v běžné komunikaci ve stylu prostě sdělovacím a vypravování pro uměleckou oblast vypracovat statický i dynamický popis ( odborný, prostý, subjektivně zbarvený) zdokonalit se ve vyplňování tiskopisů ( poukázka, průvodka, podací lístek, objednávka) napsat vlastní životopis chronologický a strukturovaný rozlišit v textu důležité informace od méně podstatných. Pořídit výklad a výpis z klíčových informací v textu. Z diskuse na téma : ochrana přírody 75

76 zamýšlet se prostřednictvím úvahy nad určitým tématem vytvořit proslov pro nějakou mimořádnou situaci rozvést diskusi vztahující se k vybrané aktuální problematice orientovat se v nejvýznamnějších publicistických útvarech Literární výchova Literární druhy a žánry Obecná charakteristika literatury Funkce literatury Věda o literatuře Divadlo Žák by měl : rozlišovat literaturu věcnou od literatury umělecké, literaturu kvalitní od literatury brakové (kýčové) seznámit se základními funkcemi literatury ( estetickou, výchovnou, formativní, zábavnou ) orientovat se v literárních vědách ( teorie, historie, kritika) seznámit se s významnými žánry českého i světového dramatu ( komedie, tragédie) Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivá činnost s literárním textem Výprava do světa literatury Chvála vypravěčství Žák by měl umět číst srozumitelně, plynule a se správnou intonací reprodukovat ústní i písemnou formou i složitější literární texty a náročnější literární ukázky 76

77 Hlavní představitelé české a světové literatury Obrazy první světové války v literatuře Obrazy druhé světové války v literatuře Úvod do avantgardní literatury Vědecko fantastická literatura Oddechová literatura Žák by měl : znát hlavní představitele české i světové literatury píšících v období 1. a 2. svět. Války a jejich hlavní díla (př. Hašek, Čapek, Vančura, Zweig, Hemingwey, Remarque..) znát nejvýznamnější představitele literární avantgardy (Nezval, Apolinnaire, Tzara..) orientovat se v hlavních autorech sci- fi literatury a jejich dílech (Souček, Čapek, Verne, Bradbury..) D téma: druhá světová válka Ročník: 1. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Předčtenářské období cesta do školy povídání o rodině pohádky a příběhy o zvířatech Psaní správné sezení správný úchop tužky rozvoj jemné a hrubé motoriky grafomotorická cvičení zvládat pozdrav, prosbu, poděkování pečlivě vyslovovat, správně dýchat rozumět pokynům, reagovat na ně koncentrovat se na poslech rozlišovat pojmy malý/velký rozlišovat pojmy vpředu, vzadu, uprostřed časově a prostorově rozlišit před/za určit, co se změnilo pozorovat a napodobovat polohy Prv- Škola Rodina Zvířátka OSV vztahy mezi lidmi, rodina, komunikace EV vztah ke zvířatům 77

78 První hlásky vyvození hlásky a písmene A,a/Á,á hláska a jako spojka (hračky) vyvození hlásky a písmene I,i hláska i jako spojka (ovoce, zelenina) vyvození hlásky a písmene E,e dělení slov na slabiky Psaní písmena i/í ; e/é opis a přepis z tiskacího písma paží, nohou pozorovat a napodobovat hlasy zvířat; jiné zvuky určit celek dle jeho částí pojmenovat jednoduché obrázky, tvořit jednoduché věty rozlišit slova ve větě orientovat se na stránce rozlišit pojmy řádek (sloupec); číst ve více řádcích přednáší zpaměti říkadla a básničky přiměřené věku a schopnostem má dostatečně uvolněnou ruku drží správně psací potřeby reprodukovat krátký text dle obrázků rozlišit rozpočitadlo, hádanku, pohádku poznat hlásku a písmeno a/á číst, dodržovat délku číst obrázky spojené spojkou a poznat hlásku a písmeno i/í číst, dodržovat délku číst obrázky spojené spojkou i poznat hlásku a písmeno e/é číst, dodržovat délku dbát na správné sezení a úchop psát písmena i/í e/é opis, přepis z tiskacího písma Vv Kreslíme školu Kreslíme rodinu Kreslíme zvířátka Prv Ovoce, zelenina Zdraví životní styl Hračky volný čas Pč- Modelujeme ovoce, zeleninu Vv Kreslíme ovoce, zeleninu Kreslíme oblíbenou hračku 78

79 Čtenářské období hláska a písmeno m,m hledání stejných slabik hláska a písmeno o,o hláska a písmeno u,u hledání stejných slov hláska a písmeno l,l hláska a písmeno v,v hláska a písmeno t,t hláska a písmeno y,y hláska a písmeno s,s hláska a písmeno j,j čtení psacího písma Psaní písmeno m diktát písmen vyhledávání písmene spojování do slabik (mi/mí/me/mé) diktát slabik další písmena u,a,o,l - slabiky první slova písmena M,A,O písmena v,t,y,s,j slabiky a slova číst první slabiky a slova s hláskou m číst jednoduché věty číst další samohlásky o,u slabiky a slova číst další souhlásky l,v,t,y,s,j slabiky, slova a jednoduché věty číst psací písmo písmena, slabiky, slova a jednoduché věty psát další písmena m,u,a,o,l,v,t,y,s,j psát velká písmena M,A,O; psát velké písmeno na začátku věty a vlastních jmen zapsat nadiktovaná písmena, slabiky, slova vyhledat stejné písmeno, slabiku, slovo přepsat i opsat již známá písmena, slabiky, slova Prv- Vánoce Zima hory VV,Pč - Vánoce Závěrečné opakování 79

80 Ročník: 2. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Opakování opakování základního učiva z 1.ročníku hláska a písmeno p,p hláska a písmeno n,n hláska a písmeno š,š Psaní opakování tvarů malých písmen opakování tvarů velkých písmen písmena p,n,n opis, přepis a diktát psaní jednoduchých vět Trojslabičná slova trojslabičná slova typu maliny hlásky a písmena d,d z,z k,k b,b c,c r,r slova typu les předložkové vazby Psaní písmena d,z,k,b,c,c,r interpunkční znaménka?! opis, přepis, diktát zvládat pozdrav, prosbu, poděkování rozvíjet formou her a cvičení zrakové a sluchové vnímání znát hlásky z prvního ročníku, číst slova a věty s nimi dodržovat délku samohlásek číst nové hlásky n,p,š slova, slabiky a věty s nimi ovládá správnou techniku psaní (držení pera, sezení, sklon sešitu) píše správné tvary známých písmen číst nové hlásky n,p,š slova, slabiky a věty s nimi zvládne jednoduchý opis a přepis znát a číst nové hlásky a písmena číst slova trojslabičná - typ malina číst slova typu pes číst předložkové vazby typu do vody, z vody, u potoka psát nová písmena d,z,k,b,c,c,r spojovat do slabik a slov psát jednoduché věty tázací a rozkazovací užívá?! Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Prv Škola Bezpečnost, zdraví Oblečení OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Prv Podzim Počasí duha Povolání EV vztah k přírodě Vv Malujeme duhu 80

81 Čtyřslabičná slova čtyřslabičná slova typu motorová slova typu domeček hláska a písmena h,h č,č dvojhláska ou, Ou spojení typu houpá se předložkové vazby typu s mámou hláska a písmeno ž,ž f,f g,g ř,ř ch,ch Psaní písmena č,č, h, N,ž,Z,Ž,f,g,ř,ch,CH dvojhlásky ou, au slova a věty s nimi opis, přepis Opakování Žák by měl uměl: číst čtyřslabičná slova číst slova typu domeček číst nová písmena a hlásky číst dvojhlásku ou, slova s ní psát nová písmena psát dvojhlásky ou,au slova s nimi opsat a přepsat již známá písmena,slova, věty zrychlovat tempo práce, dbát na úpravu Prv Zvířata Jaro, mláďata EV vztah ke zvířatům Literatura poslech přednes reprodukce zájem o knihy koncentruje se na poslech pohádek, příběhů pamatuje si a říká krátkou říkanku a básničku reprodukuje krátký text dle obrázku rozliší hlavní postavu poznává pojmy rozpočitadlo, hádanka, pohádka EV vztahy mezi lidmi Vztah k přírodě 81

82 Ročník: 3. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Opakování Opakování čtení slov bez souhláskových skupin Psaní opakování již známých tvarů Upevňování techniky mluveného projevu opakuje hlásky a učivo ze druhého ročníku čte všechny hlásky, slabiky, slova a jednoduché věty správně, zřetelně a plynule správné čtení předložek opakujeme čtení psacího písma orientuje se v textu, nepřeskakuje krátce vyjádří obsah přečteného textu správně dýchá, dbá správné artikulace, správně vyslovuje dodržuje základní formy společenského styku oslovení, pozdrav, prosba, poděkování,omluva zvládne krátké vypravování (např. dle obrázků) rozlišuje a dodržuje délku samohlásek správná technika psaní opakujeme úchop, uvolnění ruky, správné sezení, plynulé psaní slov, vzdálenost mezi slovy, úprava sešitu opakujeme opis a přepis z tiskacího písma Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV vztahy mezi lidmi, komunikace 82

83 Čtení slov se dvěma souhláskami Souhlásky na začátku Souhlásky uvnitř Souhlásky na začátku i uvnitř Psaní nácvik psaní dalších velkých písmen Slabiky di,ti,ni Slabiky dy/di Slabiky ty/ti Slabiky ny/ni Psaní upevňování známých tvarů, nácvik dalších velkých písmen; opis,přepis Slova se dvěma souhláskami na konci Opakování slov se souhláskami na začátku a uvnitř Čtení slov se dvěmi souhláskami na konci Psaní adresa, přání, pozdrav z výletu sebekontrola napsaného textu číst slova se dvěma souhláskami na začátku a uvnitř slov obohacovat a zpřesňovat slovní zásobu psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech Žák by měl uměl: nácvik a rozlišení čtení slabik dy/di, ty/ti, ny/ni a slov s nimi, zřetelné a správné čtení slov a jednoduchých vět upevňování již známých tvarů písmen nácvik nových písmen opis a přepis slov a jednoduchých vět, sebekontrola čte slova se souhláskami na konci zdokonaluje techniku čtení, čtení s porozuměním, orientaci v textu umí napsat správně adresu umí napsat krátké přání a pozdrav z výletu 83

84 Slova se skupinami dě, tě, ně Slova se skupinami de/dě Slova se skupinami te/tě Slova se skupinami ne/ně Slova se slabikotvorným r,l Psaní slov se skupinami dě,tě,ně Slova se skupinami bě,pě,vě,mě Slova se skupinou bě Slova se skupinou pě Slova se skupinou vě Slova se skupinou mě Psaní slov a vět se skupinami bě,pě,vě,mě Zvláštní slova o Slova s písmenem x o Slova se skupinami ie, ia, ii o Závěrečné opakování čte slova se skupinami dě,tě,ně čte slova se slabikotvorným r,l jednoduché věty a texty tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen opis a přepis slov se skupinami dě,tě,ně opis a přepis slov se slabikotvorným r,l čte slova a věty se skupinami bě, pě,vě,mě píše slova a věty se skupinami bě, pě, vě, mě opis a přepis, zdokonalování techniky sebekontroly, úpravy sešitů zkouší číst zvláštní slova hlásku x, slova se skupinami ie, ia, ii rozvíjí slovní zásobu, srozumitelně se vyjadřuje opakuje již zvládnuté učivo, upevňuje znalosti 84

85 Literární výchova poslech textu přednes říkanek a krátkých básní kultura mluveného projevu porozumění textu rozlišení reality reprodukce krátkého textu pravidla chování při kulturních akcích pozorně naslouchat předčítanému textu přednést krátkou básničku, říkanku převyprávět obsah vlastními slovy pracovat s dětskými knihami, leporely vyprávět podle obrázků pěkně se chovat na kulturní akci OSV vztahy v rodině, mezi lidmi, komunikace EV vztah k přírodě, zvířatům a rostlinám Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Jazyk a jazyková komunikace Opakujeme Věta Věta oznamovací Věta tázací Věta rozkazovací zopakovat a prohloubit učivo 3. ročníku- psaní vlastních jmen, utvářet slabiky ze slov rozeznávat a samostatně vytvářet věty oznamovací rozpoznávat a samostatně vytvářet věty tázací rozpoznávat a samostatně vytvářet věty rozkazovací Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 85

86 Slovo Význam slov Pořádek slov ve větě Slabika Hláska písmeno Komunikační a slohová výchova Vypravování Vypravování podle obrázku Vypravování pohádky Vypravování zážitku Popis Popis ročního období Popis jednoduchého předmětu Popis pracovní činnosti psát každé slovo v textu zvlášť orientovat se ve významu známých slov určit, které slovo na základě některých odlišností nepatří k ostatním vyhledávat a vymýšlet slova opačného významu slova správně uspořádávat ve větě správně určit počet slabik ve slovech poskládat slova podle zadaných slabik rozlišovat samohlásky od souhlásek orientovat se v učivu o souhláskách tvrdých,měkkých a obojetných Žák by měl umět : sestavit vypravování podle návodných obrázků v učebnici nebo dětské knížce převyprávět přečtenou pohádku nebo známou pohádku sledovanou v televizi vypravovat zajímavý zážitek, který prožil, např. o prázdninách nakreslit obrázek k danému vyprávění zvládnout popis vybraného ročního období, vzhledem k aktuální době, kdy se popis realizuje popsat dobře známý předmět ze svého okolí tj. základ popisu statického kartičky písmen nástěnné obrazy Př.- střídání ročních dob 86

87 popsat oblíbenou pracovní činnost nebo činnost na zadané téma tj. základ popisu dynamického Čtení a literární výchova Abeceda ve škole Rok má dvanáct měsíců Kudy z nudy přece s knížkou správně a s porozuměním číst čítankové texty říkadla, hádanky, básně, kratší povídky a pohádky zvládnout čtení i složitějších ukázek, tj. jazykolamů naučit se kratší báseň zpaměti vymyslet jednodušší říkadla číst text s vkreslenými obrázky místo slov, tato slova doplňovat dbát na správnou výslovnost všech hlásek včetně sykavek a vibrant vymyslet název k přečtenému textu reprodukovat přečtený text namalovat obrázek k přečtenému textu VVkreslený příběh 87

88 Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Jazyk a jazyková komunikace Opakujeme Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Jak vyslovujeme a píšeme souhlásky uvnitř a na konci slova b, nebo p d, nebo t ď, nebo ť h, nebo ch v, nebo f z, nebo s ž, nebo š Seřazení písmen v abecedě Jak vyslovujeme a píšeme výrazy s předložkami procvičovat a zdokonalovat se v učivu z 5. ročníku- tj. především v učivu o samohláskách a souhláskách, orientovat se v souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných. správně psát slova se skupinami slabik dě-tě-ně,bě-pě,vě-mě správně číst a psát slova s písmeny ve shodující se znělosti dobře znát českou abecedu, seřazovat jména (např. spolužáků) podle abecedy psát předložky odděleně od slov, vyslovovat je dohromady se slovem, před nímž stojí a dávat na ně odpovídající přízvuk rozlišovat obojetné souhlásky znát vyjmenovaná slova po b,l,m, rozpoznávat slova odvozená od těchto slov poznávat slovní druh podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí rozlišovat základní mluvnické kategorie u podstatných jmen Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 88

89 Kdy píšeme i/í a kdy y/ý po obojetných souhláskách bi-bí, by-bý li-lí, ly-lý mi-mí, my-mý číslo,číslo a rod rozpoznat vlastní jména a psát je podle pravidel vždy s velkým začátečním písmenem Podstatná jména vlastní jména Komunikační a slohová výchova Vypravování Sníh V neděli Starý mlýn Kočka a myš Popis U nás ve třídě Středověký hrad Dopis Píšeme babičce zopakovat si hlavní zásady psaní vypravování z předešlého ročníku vytvořit vypravování na zadané téma- z reálné zkušenosti vytvořit vypravování na smyšlené téma vypracovat popis třídy, kterou žák navštěvuje dodržovat základní strukturu statického popisu vypracovat popis hradu nebo budovy podle fotografie dodržovat základní strukturu soukromého dopisu orientovat se v pojmech adresát a odesílatel Vl- Život ve středověku 89

90 Literární výchova Po prázdninách Kamarádky knihy Sám na pustém ostrově plynule a srozumitelně číst čítankový text správně porozumět přečtenému textu převyprávět text vlastními slovy nebo prostřednictvím výtvarného projevu recitovat básně se správnou intonací naučit se recitovat vybranou báseň zpaměti umět si zvolit vhodnou knížku ke čtení prostřednictvím vlastního vkusu orientovat se v pojmech kniha, encyklopedie, knihovna, knihovník 90

91 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Opakování z nižších ročníků Samohlásky a souhlásky Souhlásky tvrdé a měkké Písmeno ě ve skupinách slabik Vyjmenovaná slova po b,l,m Druhy vět podle postoje mluvčího rozpoznávat souhlásky od samohlásek rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky rozlišovat slabiky dě,tě,ně,pě,vě,mě zopakovat si vyjmenovaná slova s y- ý po b,l,m rozlišovat věty tázací, oznamovací a rozkazovací Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Hláskosloví Pravopis dalších vyjmenovaných slov Pravopis vyjmenovaných slov po p Pravopis vyjmenovaných slov po s Pravopis vyjmenovaných slov po v Pravopis vyjmenovaných slov po z vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova s y-ý po po obojetných souhláskách uvnitř slova správně dopisovat y-ý po obojetných souhláskách uvnitř slova do cvičení orientovat se ve slovech příbuzných a odvozených Terasoftvýukové programy na PC DIDA kartičky Vyj. slova 91

92 Tvarosloví Podstatná jména Tvary podstatných jmen Slovesa Koncovky sloves Časování sloves být, nebýt, mít, nemít Komunikační a slohová výchova rozpoznávat podstatná jména, určovat u nich životnost, správně podstatná jména skloňovat rozlišovat tvary podstatných jmen rozpoznávat slovesa, správně slovesa časovat určovat koncovky sloves a doplňovat je časovat slovesa ve všech časech nástěnné tabule Vypravování Vzpomínka na prázdniny V lese Člověk mezi lidmi Popis Dům, ve kterém bydlím Jak doma pomáhám Na cestách Vánoce vypracovat vypravování na zadané téma dodržovat stanovenou osnovu vypravování vytvořit jednoduchý popis statický (popis domu, místnosti) i dynamický (popis cesty, děje, události) napsat dopis více forem a obsahů, např. soukromý - dopis babičce, kamarádovi, úřední standardizovaná forma umět správně nadepsat dopisní obálku VVvýroba přáníčka k svátku nebo narozeninám Dopis Dopisní obálka Forma dopisu Blahopřání k svátku 92

93 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Opakování Vyjmenovaná slova Samohlásky, souhlásky Vlastní jména Slovesa Předložky Spodoba znělosti Nauka o slově Stavba slov Předložky a předpony znát všechna vyjmenovaná slova s y-ý po obojetných souhláskách uvnitř slova rozlišovat samohlásky od souhlásek, rozeznávat tvrdé a měkké souhlásky orientovat se ve vlastních jménech rozpoznávat mluvnické kategorie u podstatných jmen rozpoznávat mluvnické kategorie u sloves rozlišovat předložky správně rozlišovat spodobu znělosti v mluvené i písemné formě projevu rozložit slovo na kořen, část předponovou a příponovou rozlišovat předpony od předložek Terasoftvýukové programy na PC Nástěnné tabule D- vývoj řeči, formulace prvních slov a hlásek již v době prehistorické Tvarosloví určit číslo a rod u podstatných jmen určit pád podstatných jmen a DIDA 93

94 Podstatná jména Mluvnické kategorie podstatných jmen Skloňování podstatných jmen Slovesa Mluvnické kategorie sloves Časování sloves Skladba Podmět Přísudek Shoda přísudku s podmětem Komunikační a slohová výchova Vypravování Vzpomínky na prázdniny Vzpomínky na Lužnici Úraz Můj první výlet na kole Popis správně se ptát prostřednictvím pádových otázek skloňovat podstatná jména rodu středního, ženského a mužského určovat rody a vzory podstatných jmen časovat slovesa v čase přítomném, budoucím i minulém rozlišovat určité a neurčité tvary sloves rozpoznávat a určovat základní skladební dvojice ovládat pravidla pravopisu ve shodě přísudku s podmětem sepsat vypravování na zadané téma vypracovat osnovu vypravování zvládnout vypravování na skutečnou i smýšlenou událost vypracovat popis statický (popis místnosti, pokoje) vypracovat popis dynamický (popis události, děje) kartičky- Slovní druhy Od rána do večera Vánoce u nás Zimní prázdniny Můj pokoj 94

95 Ročník 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Opakování učiva Nauka o slově Dokončení výcviku pravopisu i, y po obojetných souhláskách uprostřed slova Pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě zopakovat a prohloubit si učivo z předešlých ročníků- tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě, ně, bě,pě, vě,mě znát vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,v a z. aplikovat pravopis vyjmenovaných slov v písemném projevu rozpoznat slova odvozená a příbuzná od vyjmenovaných slov u vyjmenovaných slov po v umět rozlišit předpony zvládnout psaní slov se skupinami bje, bě,vje, vě Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Tvarosloví Podstatná jména Číslovky Přídavná jména zopakovat a rozšířit si své vědomosti o podstatných jménech- tj. rozlišovat mluvnické kategorie: rod, číslo, pád a vzor rozšířit si pravidla pravopisu pro psaní koncovek podstatných jmen rozlišovat základní druhy číslovek základní a řadové, určité a neurčité určovat základní mluvnické Nástěnné tabule Terasoft výukový program na PC 95

96 kategorie přídavných jmen trojí rod, rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká Skladba Věty s několikanásobným podmětem Pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem Závěrečné shrnutí učiva 8. ročníku Komunikační a slohová výchova Vypravování Dopis Prázdninové vzpomínání Na houbách Podzim Dopis soukromý Dopis úřední Poštovní doručenky odlišit podmět holý od podmětu několikanásobného zvládnout pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem určit podměty podle rodu ženského, mužského a středního správně rozpoznat koncovku příčestí minulého v závěru školního roku zopakovat a prohloubit učivo 8. ročníku zformulovat vypravování na zadané téma vztahujícímu se k posledním prázdninám napsat vypravování k tématu ročních dob dodržovat standardizovanou strukturu vypravování od úvodu po závěr napsat dopis podle dané osnovy všímat si rozdílů při psaní dopisu soukromého a dopisu úředního rozlišovat mezi pojmy adresát a odesílatel umět správně vyplnit podací lístek správně vyplnit poštovní poukázku a Přhouby jedlé, nejedlé a jedovaté D dopis osobnosti z historie 96

97 Popis Podací lístek Poštovní poukázka Poštovní průvodka Telegram Popis pracovního postupu Popis krajiny Popis osoby poštovní průvodku a telegram aplikovat vědomosti z předešlých ročníků o struktuře popisu statického a popisu dynamického zvládnout napsat žádost o zaměstnání správně sestavit vlastní životopis Žádost Žádost o zaměstnání Životopis Z- krajina mého okolí Literární výchova Vývoj literatury Středověk, doba renesanční a barokní Počátek národního obrození konec 19. století Od 90. let 19. století do začátku druhé světové války rozlišovat základní literární druhy a žánry, porovnávat je i jejich funkci,uvést jejich hlavní představitele uvádět základní literární směry a žánry,jejich významné představitele v české i světové literatuře orientovat se v charakteristice nejznámější středověké, renesanční a barokní literatury v kontextu s vědomostmi a poznatky z vlastivědy a dějepisu k této době znát hlavní představitele literatury 97

98 národního obrození (Dobrovský, Palacký, Jungmann) znát hlavní představitele literatury od konce 19. stol. do počátku druhé svět války (J. Hašek, V.Nezval..) Ročník 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Jazyková výchova Opakování učiva Nauka o slově Žák by měl umět : zopakovat a prohloubit si učivo z předcházejících ročníků- tj. vyjmenovaná slova, učivo o slovních druzích podstatná jména, přídavná jména, číslovky vyjmenovat obojetné souhlásky orientovat se v učivu o předponách a předložkách psát správně slova se skupinami běbje, vě-vje,mě-mně Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 98

99 Tvarosloví Přehled slovních druhů Podstatná jména rodu mužského Podstatná jména rodu ženského Podstatná jména rodu středního Přídavná jména Skloňování přídavných jmen Skladba Věta, základní větné dvojice Shoda přísudku s podmětem Věta jednoduchá a souvětí Žák by měl umět : orientovat se v učivu o slovních druzích, rozlišovat slovní druhy na ohebné a neohebné, umět skloňovat a časovat určit mluvnické kategorie u podstatných jmen a zvládnout pravidla pravopisu podstatných jmen rozlišovat vzory ženského rodu a uplatnit je v pravopisu rozlišovat vzory středního rodu a uplatnit je v pravopisu rozlišovat vzory mužského rodu a uplatnit je v pravopisu určovat správně přídavná jména tvrdá a měkká skloňovat přídavná jména tvrdá, měkká ve všech rodech rozpoznávat základní druhy vět podle postoje mluvčího věta rozkazovací, zvolací, tázací a oznamovací určit základní skladební dvojice podmět a přísudek správně psát koncovky příčestí minulého podle znalosti podmětových rodů umět odlišit větu jednoduchou od souvětí nástěnné tabule Terasoft výukový program pro PC 99

100 Komunikační a slohová výchova Vypravování Dějové vypravování Konverzace Popis Popis uměleckých děl Popis výrobků a pracovního postupu Výtah Výtah s textu Výpisky Literární výchova Věda o literatuře Funkce literatury Literatura věcná a umělecká Hrdina Literární historie uspořádat vypravovaní na základě uspořádané osnovy tj. úvodu, zápletky,vyvrcholení a rozuzlení zvládnout konverzaci s komunikačním partnerem na dané téma respektovat základní pravidla komunikace zvládnout popis uměleckého díla ( např. obrazu nebo umělecké sochy) dodržovat základní strukturu popisování uměleckého díla zvládnout popis složitějšího pracovního postupu při výrobě výrobku umět rozpoznat nejpodstatnější a základní informaci v textu od méně důležitých až okrajových informací zvládnout vypsat nejdůležitější poznatky z textu seznámit se základními funkcemi literatury (estetická, vzdělávací, formativní) rozlišit literaturu věcnou od umělecké rozpoznat v literárním textu hrdinu díla a zvládnout jeho charakteristiku seznámit s hlavními představiteli literatury od začátku druhé svět. D Díla renesančních mistrů did. tabule 100

101 Od začátku druhé světové války do současnosti války do současnosti (J.Kainar,B.Hrabal,J.Škvorecký, V. Havel) D druhá světová válka 5.2. Anglický jazyk Průřezová témata, která prolínají cizím jazykem: VDO rozvíjení kritického myšlení, ochota pomoci a spolupracovat, přijímat zodpovědnost za svoje postoje a činy EV pojmenování a popisování zvířat žijících ve volné přírodě, v ZOO, rozdílné klimatické podmínky v jiných oblastech OSV cvičení smyslového vnímání, aktivního naslouchání, cvičení dovednosti zapamatování, rozvíjení schopnosti soustředění a pozornosti, spojení verbálního a neverbálního sdělování, řeč zvuků a slov, komunikace, vedení dialogu, vlastní hodnocení pocitů, nálad, vytváření dobrých mezilidských vztahů, řešení problémů, rozvoj nápaditosti, originality MDV komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem, vyhledávání, třídění a posuzování informací MKV postupné pochopení života, mentality, zvyků a tradic jiných národů a etnických skupin, pochopení cizího jazyka jako dorozumívacího mezinárodního jazyka, pochopení rozdílnosti a specifických rysů komunikace jiných národů Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v cizích jazycích: Kompetence k učení: 1. pracovat s učebnicí, pracovním sešitem, učebními materiály, pomůckami 2. využívat vhodné pomůcky a osvojené metody 3. vyhledávat a využívat znalosti a informace v praktickém životě 4. poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si překážky Kompetence k řešení problémů: 1. učit se překonávat překážky 2. nenechat se při řešení problémů odradit nezdarem 101

102 Kompetence komunikativní: 1. naslouchat a porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informace 2. formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky 3. využívat tištěné informace k rozvoji vlastních dovedností, rozumět obrazovým materiálům 4. klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění 5. využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky Kompetence sociální a personální: 1. při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích, skupinách 3. mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost 4. zastávat při práci ve skupinách různé role a uvědomovat si různou míru odpovědnosti 5. prezentovat výsledky skupinové práce 6. navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, respektovat druhé lidi, upevňovat dobré mezilidské vztahy Kompetence občanské: 1. vnímat nebezpečí rasizmu a xenofobie 2. respektovat tradice, kulturní hodnoty Kompetence pracovní: 1. zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační schopnosti při kolektivní práci 2. dokončovat práci, udržet pozornost 3. hodnotit práci svoji i ostatních, přijímat hodnocení 4. navrhovat řešení problémů a postupy činností 102

103 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Učivo Výstup Poznámky Introduction Greetings - pozdravy Pronunciation výslovnost Names jména Instructions - pokyny použít odpovídající pozdrav dbát správné artikulace snažit se foneticky správně vyslovovat osvojená slovíčka vyžádat jednoduchou informaci o jméně a sám reagovat reagovat na základní pokyny Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy MuK kulturní rozdíly My school My school bag školní potřeby My classroom školní třída Numbers čísla Colours barvy How old are you? What time is it? What is your phone numer? orientovat se ve slovní zásoběškolní potřeby, školní třída aktivně počítat 0-10 aktivně používat barvy podat a vyžádat si informaci o věku, čase a telefonním čísle M čísla Prv barvy, čas 103

104 My world Who is it? My family - rodina Pronouns zájmena Sloveso to be Christmas Halloween Is it big? At Christmas Animals On the farm In the Zoo My pet My toys My body My body sloveso to have My head My jeans Žák by měl uměl: orientuje se v základní slovní zásobě rodina a kamarádi zná a užívá osobní zájmena časuje sloveso to be orientuje se ve slovní zásobě spojené se svátky snaží se jednoduše popsat předměty a osoby používá vhodná přídavná jména orientuje se ve slovní zásobě spojené se zvířaty užívá ukazovací zájmena pro jednotné číslo this/that k jednoduchému popisu se snaží používat předložky místa in, on, under tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen orientuje se ve slovní zásobě tělo a oblečení aktivně se snaží užívat sloveso to have, správně časuje Prv rodina OSV vztahy v rodině VV, Pč strašidla Vánoce přání Muk - koledy Prv zvířata EV vztah ke zvířatům Prv tělo, oblékání Zdraví 104

105 My week o Sports and games can/can t o Mu mis cooking The alphabeth Revision orientuje se ve slovní zásobě dny v týdnu a sporty aktivně užívá sloveso can tvoří jednoduché věty snaží se tvořit jednoduché věty s použitím přítomného času průběhového ovládá anglickou abecedu a umí ji aktivně užívat při hláskování opakování,shrnutí učiva Zdravý životní styl OSV výchova ke zdravému životnímu stylu Čj - abeceda 105

106 Ročník: 4. Učivo Výstup Poznámky Hello again! Greetings - pozdravy, představení Pronunciation výslovnost My school - škola Instructions - pokyny použít odpovídající pozdrav dbát správné artikulace snažit se foneticky správně vyslovovat osvojená slovíčka vyžádat jednoduchou informaci o jméně a sám reagovat reagovat na základní pokyny Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Muk - kulturní rozdíly Family photos My family - rodina My face obličej,barvy Sloveso to have Plural množné číslo Numbers orientovat se ve slovní zásoběškolní rodina, tělo popsat obličej užívat barvy aktivně počítat aktivně používat sloveso to have otázku, zápor podat a vyžádat si informaci o věku a rodině aktivně tvoří množné číslo, i nepravidelné OSV vztahy v rodině Prv tělo M - čísla 106

107 AT the café Food - potraviny Fruit and vegetables ovoce, zelenina I like / I don t like mám rád, nemám rád My house, My town There is/are Where s the..? - předložky Turn right popis cesty Sports time, Free time Sports, games sporty,hry I can Free time activities - zájmy Present simple přít. čas prostý Be healthy My body - revision Imperatives - rozkaz Žák by měl uměl: orientuje se v základní slovní zásobě potraviny, ovoce, zelenina užívá vazbu I like/ I don t like užívá vazbu My favourite orientuje se ve slovní zásobě - dům, město snaží se jednoduše popsat, kde je předmět ( užívá předložky in,on,under, next to, opposite..) jednoduše popíše cestu ve městě orientuje se ve slovní zásobě - sporty,hry, zájmy užívá sloveso I can/ I can t (zápor) tvoří otázku Can you..? tvoří přítomný čas používá a tvoří zápor a otázku v přítomném čase prostém orientuje se ve slovní zásobě tělo, nemoci aktivně se snaží užívat rozkazovací způsob OSV výchova ke zdravému životnímu stylu Vl moje město Muk kulturní rozdíly OSV - Zdravý životní styl Zdraví 107

108 On holiday o Present continous přít. čas průběhový o A sunny day - počasí orientuje se ve slovní zásobě počasí aktivně užívá přítomný čas průběhový - tvoří zápor a otázku dokáže jednoduše popsat počasí Revision opakování,shrnutí učiva Ročník: 5. Učivo Výstup Poznámky Introduction Personal information o sobě Revision sloveso to be Colours, numbers My school - instructions pokyny Timetable rozvrh hodin použít odpovídající pozdrav dbát správné artikulace snažit se foneticky správně vyslovovat osvojená slovíčka ovládat základní informace o sobě a své rodině reagovat na základní pokyny, orientovat se ve třídě bezpečně užívá barvy a čísla orientuje se v rozvrhu užívá názvy jednotlivých předmětů určuje čas (past/to) Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV vztahy mezi lidmi, komunikace 108

109 Amazing animals My pet domácí zvíře Animals present simple opakování My week, my weekend Present continuous - opakování going to blízká budoucnost The dates měsíce, řadové číslovky In the supermarket Food - revision How much/ how many počitatelná a nepočitatelná pod. jména Some, any Then and now Past simple was/were The first horse was small Present simple - had orientovat se ve slovní zásobězvířata aktivně užívá přítomný čas prostý otázku, zápor Žák by měl uměl: popíše činnosti, které právě dělá užívá přítomný čas průběhový otázku i zápor vyjádří svoje blízké plány používá vazbu going to umí pojmenovat měsíce v roce seznámí se s řadovými číslovkami, napíše datum orientuje se ve slovní zásobě - potraviny pozná počitalné a nepočitatelné pod. jméno správně užívá much/many; v otázce a záporu i some/any vyjádří množství ( a bottle of..) orientuje se ve slovní zásobě - mamut, dinosaurus,diploducus popíše zvíře naučí se užívat minulý čas slovesa to be - byl k jednoduchému popisu se snaží používat i minulý čas slovesa to have - měl Př - zvířata EV vztah ke zvířatům OSV výchova ke zdravému životnímu stylu 109

110 What does he look like? Comparatives -popis What do we need oblečení My best friend můj kamarád Where do people live? o Great Britain o Countries názvy států o Address - adresa tvoří druhý stupeň přídavných jmen popíše osobu používá druhého stupně příd. jmen vyšší, starší..atd. aktivně užívá části oblečení seznámí se se základními údaji o Velké Británii názvy států a národností napíše správně adresu, uvědomí si odlišnosti OSV vztahy mezi lidmi VMEGS jsme Evropané Vl Evropa, státy Revision opakování,shrnutí učiva 110

111 Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Introduction Greetings - pozdravy Names jména Coutries anglicky mluvící země Numbers and counting Numbers Colours - barvy Classroom istructions - pokyny Adjectives přídavná jména formulovat základní otázky při představování a odpovídat na ně vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji jméno, věk, adresa seznámit se se základními informacemi o anglicky mluv. zemích poloha, hlavní město, vlajka aktivně počítat aktivně používat barvy podat a vyžádat si informaci o věku, čase a telefonním čísle rozumět a reagovat na obvyklé pokyny využívat přídavných jmen k obohacení projevu identifikovat objekt na základě popisu Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VMEGS Evropa a svět 111

112 Alphabet ; Family Spelling hláskování Plurals množné číslo Parts of body - tělo My family - rodina Pronouns zájmena Sloveso to be Žák by měl uměl: ovládat abecedu ústně i písemně hláskovat slova vytvářet množné číslo pravidelné i nepravidelné pojmenovat části lidského těla, užívat při popisu a identifikaci osob popsat rodinu a její členy znát a užívat osobní zájmena časovat sloveso to be aktivně užívat i zkrácené tvary, negativ OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Christmas Postcard, letter - korespondence Christmas napsat krátkou pohlednici, dopis orientuje se ve slovní zásobě spojené se svátky pohovořit jednoduše o zvycích a tradicích Days of week Days of the week, time dny v týdnu, hodiny School - škola Daily routine režim dne Free time activities - volný čas My pet domácí mazlíčci pojmenovat dny v týdnu určit čas, užít správnou předložku popsat školní rozvrh, znát názvy jednotlivých předmětů užívat ukazovací zájmena this/that these/those tvořit přítomný čas prostý i otázka a zápor EV vztah ke zvířatům a přírodě 112

113 My house ; My town Rooms and furniture pokoje, nábytek Places and buildings in a town Sloveso can Vazba There is/are Sloveso must People o Describing people popis osob o Housework domácí práce o Clothes - oblečení Revision popsat svůj denní režim, volný čas vytvořit popis či povídání o domácím mazlíčkovi užívat sloveso to have v kladné, záporné i tázací větě popsat dům, byt, vybavení pojmenovat stavby a části města užívat vazbu there is/are ve větě, respektovat slovosled užívat místní předložky, popsat cestu, dotázat se na jednotlivá místa aktivně se snaží užívat sloveso can, správně užívat ve větě kladné, záporné, tázací rozumět významu slovesa must a užívat jej ve větách kladných popsat jednotlivé osoby, jednoduše je charakterizovat rozumět rozdílu v čase přítomném prostém a průběhovém tvořit jednoduché věty s použitím obou časů zápor, otázka aktivně užívat slovní zásobu domácí práce, oblečení opakování,shrnutí učiva Z orientace na mapě, plán města 113

114 Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Introduction Friends and family přátelé, rodina Personal details Colours - barvy Numbers Classroom istructions, objects - pokyny My life Family - rodina Shopping, prices nakupování, ceny Months - měsíce The weather - počasí Habits and hobbies - koníčky formulovat základní otázky při představování a odpovídat na ně vyplnit jednoduchý formulář se základními osobními údaji jméno, věk, adresa, národnost aktivně počítat aktivně používat barvy a přídavná jména rozumět a reagovat na obvyklé pokyny aktivně používat přítomný čas prostý a průběhový ve všech typech vět orientovat se ve vyjádření ceny pojmenovat měsíce v roce tvořit řadové číslovky, zapsat datum orientovat se ve slovní zásobě - počasí popsat svůj denní režim, zájmy Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV vztahy mezi lidmi, komunikace Z podnebí, počasí v Británii VMEGS - Evropa Animals Parts of body tělo Animals, pets Žák by měl uměl: pojmenovat části těla vytvářet množné číslo pravidelné i Př živočichové EV vztah ke zvířatům 114

115 Plurals množné číslo nepravidelné pojmenovat části zvířecího těla, užívat při popisu a identifikaci zvířat užívat vhodná přídavná jména znát a užívat ukazovací zájmena this/that/these/those užívat some/any Doktor, doctor Health - zdraví orientuje se ve slovní zásobě spojené Doctors and dentists v ordinaci se zdravím, nemocí Past simple minulý čas tvořit minulý čas slovesa to be tvořit minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves tvořit otázku v minulém čase popsat jednoduše co ho/ji bolí komunikace v ordinaci Food Food and drink jídlo, pití At a restaurant v restauraci Countable and uncountable nouns počitatelná a nepočitatelná pod. jména Do you know? Geography the British Isles Britské ostrovy Countries and continents státy a kontinenty Adjectives - stupňování přídavných jmen Valentine s day svatý Valentýn pojmenovat jídlo, pití, komunikovat v restauraci, požádat o jídlo/pití použít vazbu gong to určit počitatelné a nepočitatelné pod. jméno užít k němu some/any/člen - popsat množství, tvořit zápor a otázku znát základní informace o Britských ostrovech hl. město, hory, podnebí,řeky znát globální informace nejdelší řeka, nejvyšší hora, největší kontinent. Zdravý životní styl OSV výchova ke zdravému životnímu stylu Z Britské ostrovy Z celý svět (nejdelší řeka, nejvyšší hora, nejmenší země ) VMEGS Svět a Evropa 115

116 Entertainment o Entertainment - zábava o Leisure activities volný čas o Adverbs příslovce o Sloveso have to Revision tvořit druhý a třetí stupeň přídavných jmen porovnávat objekty/osoby mezi sebou vazba as as znát informace o sv. Valentýnu, napsat přání znát slovní zásobu film, hudba, divadlo používat příslovce četnosti nikdy, vždy atd. tvořit z přídavných jmen příslovce užívat správně přídavná jména a příslovce popsat svůj volný čas, čemu se věnuji, co rád dělám porozumět výrazu have to muset, odlišit od to have opakování,shrnutí učiva Vv výroba přání ke sv. Valentýnu MV televize, rozhlas, internet 116

117 Ročník: 8. Učivo Výstup Poznámky Introduction Personal information - představení ovládá učivo nižších ročníků dbát správné artikulace snažit se foneticky správně vyslovovat osvojená slovíčka představí sebe a svou rodinu kamarádům Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV mezilidská komunikace Having fun! School subjects školní předměty Family - rodina Free time aktivities volný čas aktivně užívá přítomný čas prostý i otázku a zápor aktivně užívá přítomný čas průběhový i zápor a otázku popíše svoje plány - pomocí vazby going to popíše svou rodinu, pojmenuje všechny členy aktivně používá minulý čas prostý, zná pravidelná i nepravidelná slovesa, tvoří zápor i otázku OSV vztahy v rodině 117

118 Tomorrow s world Your future (will) - budoucnost London vyjadřuje budoucnost pomocí will mluví o svých plánech do budoucnosti, formuluje nabídku a rozhodnutí seznámí se s Londýnem památky, významná místa, popíše cestu VMEGS Evropa, Londýn What was happening? Past continuous minulý čas průběhový I don t believe it! Present perfect předpřítomný čas Present perfect: ever/never Large numbers tvoří minulý čas průběhový, uvědomí si rozdíl mezi časem minulým prostým a minulým průběhovým užívá časová vyjádření, připojí správnou předložku seznámí se s třetím tvarem sloves (příčestí trpné) tvoří správně předpřítomný čas, zápor, otázku, chápe jeho použití užívá vyjádření ever/never tvoří velká čísla nad

119 Problems Revision School rules - pravidla must, have to, can should aktivně užívá způsobová slovesa must, have to, can, should tvoří otázku a zápor s nimi reaguje na problém dá radu, co by měl kdo udělat opakování, shrnutí učiva OSV vztahy mezi lidmi Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Introduction Personal information Describing people Jobs vyjádří písemně i ústně základní informace o sobě a okolním světě shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah konverzace, vlastními slovy vyjádří podstatu textu gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty je zvyklý vyhledávat neznámá slovíčka, pracuje se slovníky, internetem Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV mezilidské vztahy, konumikace 119

120 Style Present perfect Present perfekt (for/since ; too/enough) At the clothes shop zaujímá stanovisko, opírá se o známou slovní zásobu tvoří věty s předpřítomným časem zápor, otázku dokáže použít výrazy (for/since; too/enough) navazuje jednoduchou konverzaci, vhodnou formou zjišťuje informace týkající se každodenního života dokáže požádat o běžné informace a sám je poskytuje Living in the past Past simple Past continuous Had to/ could Fitness and health Food Problems and treatment Parts of body At the doctor s tvoří a porovnává minulý a předminulý čas otázku, zápor; chápe rozdíl a použití čte a rozumí přiměřeným textům život v minulosti reprodukuje, používá vhodné gramatické formy, tvoří otázky zjišťuje informace naučí se používat modální slovesa can/ must s budoucností v jednoduché konverzaci dává radu pomocí should/shouldn t zaujímá stanovisko k problému zdravé potraviny, jednoduše vyjádří svůj názor, obohacuje slovní zásobu OSV výchova ke zdravému životnímu stylu 120

121 Imagination There s someone ing See/hear someone ing Adjectives Fame and fortune Famous people Nouns and adjectives Present perfekt and past simple Revision čte přiměřené texty, rozumí gramatické struktuře, snaží se ji používat opakuje přídavná jména, opozita, obohacuje slovní zásobu orientuje se v přiměřeném textu aktivně se snaží vhodně užívat předpřítomný čas a minulý čas (been/gone) jednoduše formuluje svoje názory, zaujímá stanovisko, obohacuje již známou slovní zásobu Opakuje a upevňuje známé učivo 121

122 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Introduction Greetings - pozdravy Names jména Pronunciation - výslovnost Numbers and counting uvědomit si zvukové odlišnosti poznat rytmus a přízvuk Aj rozlišit, jakým jazykem se mluví výslovnost znaků přepis poslech, nácvik hlásek, napodobování pravopis a výslovnost Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VMEGS Svět a Evropa Muk kulturní rozdíly VV - barvy Numbers 1-10 Colours - barvy Classroom istructions - pokyny Christmas korespondence Christmas, koledy aktivně počítat 0-10 aktivně používat barvy rozumět a reagovat na obvyklé pokyny Žák by měl uměl: napsat přání k Vánocům orientovat se ve slovní zásobě spojené s Vánoci Pč Přání k Vánocům 122

123 Alphabet ; Family Spelling hláskování Plurals množné číslo Parts of body - tělo My family - rodina Pronouns zájmena Sloveso to be My pet My pet domácí mazlíčci Revision závěrečné opakování Žák by měl uměl: ovládat abecedu ústně i písemně hláskovat slova vytvářet množné číslo pravidelné pojmenovat části lidského těla popsat rodinu a její členy znát a užívat osobní zájmena časovat sloveso to be aktivně užívat i zkrácené tvary, negativ Orientovat se ve slovní zásobě - zvířata užívat sloveso to have v kladnévětě Čj - Abeceda Př zvířata EV vztah ke zvířatům 123

124 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Introduction Greetings - pozdravy Names jména Alphabet - spelling vyslovovat známá slova a fráze formulovat základní otázky při představování a odpovídat na ně správně číst a vyslovovat abecedu, hláskovat své jméno Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV mezilidská komunikace Numbers and counting Numbers 1-20 Classroom istructions - pokyny In the classroom my school bag školní potřeby sloveso to have colours - barvy Food and drinks Food jídlo Drinks pití Opossites - protiklady aktivně počítat 0-20 rozumět a reagovat na obvyklé pokyny Žák by měl uměl: pojmenovat školní potřeby užívat již známé sloveso to have užívat již známé barvy orientuje se ve slovní zásobě spojené s jídlem a pitím (ovoce a zelenina) pojmenovává objekty užívá barvy a vhodná opozita Čj opozita OSV výchova ke zdravému životnímu stylu 124

125 Animals On the farm In the ZOO Adjectives příd. jména Revision závěrečné opakování orientovat se ve slovní zásobě domácí zvířata, zvířata v ZOO pojmenovat zvířata, užívat barvy, vhodná přídavná jména EV vztah ke zvířatům Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Introduction Greetings Alphabet spelling Numbers revision 1-20 použít odpovídající pozdrav dbát správné artikulace snažit se foneticky správně vyslovovat osvojená slovíčka reagovat na základní pokyny, orientovat se ve třídě, opakuje a rozšiřuje slovní zásobu užívá barvy a čísla 1-20 počítá příklady typu 10+2=12 Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Čj abeceda VMEGS jsme Evropané 125

126 učí se konverzační téma Dej mi, prosím Podej mi, prosím Amazing animals My pet domácí zvíře Animals present simple opakování My family Members of my family členové rodiny My head Clohtes - oblečení orientovat se ve slovní zásobězvířata tvoří množné číslo - pravidelné aktivně užívá přítomný čas prostý učí se tvořit zápor Žák by měl uměl: pojmenuje členy své rodiny (používá přivlastňovací my/your) tvoří jednoduché otázky - Kdo je to? Co je to? zkouší reagovat, odpovídat popíše části hlavy orientuje se ve slovní zásobě spojené s oblékáním opozita zkouší je používat k popisu Př - zvířata EV příroda, vztah ke zvířatům OSV vztahy v rodině 126

127 In the supermarket Food - revision Fruit and vegetables ovoce, zelenina I like/i don t like Revision orientuje se ve slovní zásobě - potraviny, ovoce, zelenina navazuje na známá slovíčka snaží se používat sloveso like říká co má rád, nemá rád, reaguje na otázku Do you like..? opakuje probrané učivo, upevňuje výslovnost a pravopis Zdravá výživa 127

128 Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Introduction, revision Personal information o sobě Revision sloveso to be, to have Colours, numbers My school - instructions pokyny My body My head revision My body lidské tělo použít odpovídající pozdrav dbát správné artikulace snažit se foneticky správně vyslovovat osvojená slovíčka ovládat základní informace o sobě a své rodině reagovat na základní pokyny, orientovat se ve třídě bezpečně užívá barvy a čísla 1-20 aktivně používat sloveso to be, to have vytvářet zápor a otázku opakuje slovní zásobu pojmenuje části hlavy orientovat se ve slovní zásobělidské tělo zkouší popsat osobu aktivně užívá barvy a přídavná jména (opakuje opozita) Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV - komunikace Př - tělo 128

129 My house, my flat What is it? Shapes geometrické tvary Prepositions - předložky Where do people live? o Great Britain o Countries názvy států Revision Žák by měl uměl: orientuje se ve slovní zásobě můj domov rozšiřování slovní zásoby pojmenuje geometrické tvary jednoduše popíše předmět odpovídá na otázku Where is it? a používá předložky - in,on,under, next to Jednoduše se seznámí se základními údaji o Velké Británii názvy států a národností opakování,shrnutí učiva M geometrické tvary Vl Evropa, státy MuK kulturní rozdíly VMEGS jsme Evropané 129

130 5.3. Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Fonetika německého jazyka Max ist da Abeceda, přehlásky (ä,ü,ö) Dvojhlásky (ie,ei,eu) Skupiny hlásek (st,sp,sch,tsch) Říkanky k nácviku výslovnosti Pozdravy, poděkování, žádost, omluva Základní pokyny při výuce Ich bin hier (ja jsem zde) vyjmenovat německou abecedu, seznámit se s výslovnostními specifiky německého jazyka procvičit si fonetiku německého jazyka prostřednictvím jednoduchých říkanek zvládnout základní pravidla německé komunikace, umět pozdravit, poděkovat, o něco poprosit, požádat, omluvit se reagovat na základní pokyny při výuce adresované v německém jazyce časovat sloveso sein v přítomném čase čísla jednotného i množného umět pojmenovat základní barvy a Domácí procvičování, Pierot. Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy ČJporovnání zvukové stránky německého jazyka se zvukovou stránkou českého jazyka Porovnání české a německé abecedy 130

131 Die Farben (barvy) Die Namen (jména) Meine Familie wohnt in.. Die Familie (rodina) Zählen (čísla, počítání v německém jazyce) Wochentagen (dny v týdnu) Ich, du und sie (já, ty a oni) I In der Schulle Wie ist unsere Schulle? (jaká je naše škola?) In der Stunde (v hodině) In der Pause (o přestávce) Der Schiller lernt gut und fleiβig jejich hlavní odstíny poznávat nejznámější německá křestní jména, orientovat se v německé transkripci jmen českých,umět se zeptat na jméno. pojmenovat členy užší rodiny i orientovat se v širších rodinných vztazích (teta, strýc, neteř..) orientovat se v číslech do 20 a základních početních operacích aplikovaných v německém jazyce v tomto oboru pojmenovat jednotlivé dny v týdnu v německém jazyce dodržovat slovosled ve větě oznamovací, tvořit jednoduché otázky poznávat a orientovat se v osobních zájmenech německého jazyka popsat v německém jazyce školu, kterou navštěvuje pojmenovat v německém jazyce své spolužáky určovat podstatná jména se členem určitým a neurčitým ptát se prostřednictvím otázek zjišťovacích a doplňovacích Terasoftvýukový program Loto s němčinou DIDAobrázkové kartičky Wunderkasten 131

132 Obst und Gemüβe Warum essen wir Obst und Gemüβe? (proč jíme ovoce a zeleninu?) Was ist Gesund a was ist nicht Gesund? (co je a co není zdravé?) Wir kaufen Obst und Gemüβe (kupujeme ovoce a zeleninu) pojmenovat hlavní druhy ovoce a zeleniny v německém jazyce uvažovat o tom, proč je ovoce a zelenina prospěšná pro naše zdraví a vyjádřit to v německém jazyce časovat jednoduchá slovesa (tj. bez odlučitelné předpony) v přítomném čase jednotného i množného čísla Pyramidáček Komm, mach mit Wir spielen Schulle (hrajeme si na školu) Wir schreiben Briefe (píšeme dopis) Ich spiele Fuβbal (hrajeme fotbal) Allen Gute zum Geburtstag! Jahreszeiten (roční doby) Dannys Album (Denního album) Märchen (pohádky) pojmenovat své zájmy a záliby v německém jazyce napsat dopis svému kamarádovi v německém jazyce nebo fiktivně některé ze známých osobností časovat slovesa bez změny kmenové samohlásky v čase přítomném, sloveso haben rozlišovat zápory nicht a kein pojmenovat roční doby a umět je charakterizovat v německém jazyce ovládat v něm.jazyce základní časové údaje napsat blahopřání ke svátku, narozeninám nebo jinému významnému dnu. zpracovat samostatné jednoduché vyprávění na téma libovolné pohádky ČJ/sl psaní dopisu- zásady, standardizace Vv výroba blahopřání k narozeninám 132

133 Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Max ist wieder da! Opakování učiva Opakovací abeceda Hra abeceda Komm mit uns! Reálie Německa, Rakouska a Švýcarska zopakovat si německou abecedu a specifika německého písma procvičit si německou fonetiku prostřednictvím složitějších říkanek seznámit se s reáliemi kulturou a hlavními historickými událostmi německy mluvících zemí Z geografie, významná města Německa, Švýcarska,Rakouska Bei uns zu Hause Wohnen (byt, bydlení) Mein Wohnzimmer (můj byt) Unser Garten (naše zahrada) popsat ústní formou dům nebo byt ve kterém bydlí v něm.jazyce vytvořit písemný popis svého bydliště zopakovat si časování pravidelných sloves seznámit se s časováním sloves s odlučitelnou předponou používat předložku in ve 3. pádě jednotného čísla Terasoft výukový program na PC Z připomenout učivo o mapách a navigaci 133

134 Mein Tag Mein Tagesprogram (týdenní program) Mein Stundenplan (rozvrh hodin) Wie spät ist es? (kolik je hodin?) sestavit chronologicky přehled denních činností v něm.jazyce sestavit rozvrh vyučovacích hodin rozlišovat pojmy Studen a Uhr orientovat se v časových údajích v německém jazyce I Wir einkaufen Was kostet das? (kolik to stojí?) Bei der Verkäuferin (u prodavačky) Im Supermarket (v supermarketu) Wir bezählen (zaplatíme) Etwas zu essen? Essen und trinkem (jídlo a pití) Restaurant und Hotel (restaurace a hotel) Herr Ober německy pojmenovat základní potraviny konverzovat s ostatními spolužáky na téma nakupování používat množné číslo některých podstatných jmen časovat způsobové sloveso können užívat předložku in se 4. pádem zopakovat číslovky v něm.jazyce německy pojmenovat základní druhy jídel a pití konverzovat s ostatními spolužáky na téma stravování v restauraci nebo hotelu používat množné číslo dalších podstatných jmen Loto s němčinou DIDA obrázkové kartičky Wunderkasten 134

135 Komm, fahr mit Wir fahren mit Max (jedeme s Maxem) Stadtplan (plán města) Wir reisen gern (rádi cestujeme) Es regnet? Das Wetter (počasí) Das Jahrzeit (roční doby) Die Kleidung (oblečení) popsat určitou trasu cestování (nejč. cestu ze školy domů) provést v německém jazyce popis města, kde žáci bydlí nebo kde navštěvují školu seznámit se způsobovými slovesy seznámit se slovesem mächten používat se 3. pádem (mit, von, bis, nach) popsat typy počasí v německém jazyce orientovat se v charakteristice ročních dob v německém jazyce popsat základní druhy oblečení pro jednotlivá roční období časovat slovesa s odlučitelnou předponou (anziehen) a další nepravidelná slovesa Z hledat příčiny proměn počasí Ročník: 8. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Die Ferien sind vorbei Čj- Die Ferien sind leider Bornei vypracovat vypravování vypravování 135

136 Die Schulle beginnt Die Schultüte Eein in In Familienabend Seht ihr auch gern fern? Das Gewitter Ohne Fernsehen Wie ist das Wetter? v německém jazyce na téma zážitek z posledních prázdnin zopakovat si názvy ročních období a názvy, měsíců a dnů skládat ve správném slovosledu větu oznamovací, tázací a rozkazovací umět přeložit a v písemné i mluvené formě používat slova z prostředí školy používat předložky se 3. pádem časovat sloveso einladen zvládnout minulý čas (perfektum) pravidelných sloves s odlučitelnými předponami vést konverzaci na téma rodinného večera struktura a zásady psaní vypravování Die Wettervorhersage Heute ist aber schönes Wetter Es blitzt schon zvládnout konverzaci na téma počasí zopakovat si pravidla pro časování sloves v minulém čase - perfektu časovat sloveso reisen a wandern v minulém čase (perfektu) prohlubovat učivo o tázacích zájmenech (wer, was, welcher?) Loto s němčinou 136

137 Alle fahren zur Schulle Z Die Einladung Der Elternabend Wo ist das Auto ovládat časování slovesa vergessen užívat předložky se 3.a 4. pádem orientovat se v učivu o přivlastňovacích zájmenech v 1.,3.a 4. pádě jednotného čísla Popsat cestu ze školy domů v německém jazyce orientace na mapě, mapy, navigace Probleme mit dem Auto Das Auto ist weg Frau Hoffman telefoniert mit der Polizei Was ist eingentlich passiert? zvládnout časování slovesa sollen orientovat se v časování sloves v čase minulém (perfektu) u nepravidelných (silných sloves) prohlubovat učení o perfektu sloves pravidelných Terasosft výukový program na PC Die Beforderung Die Tankstelle Morgen flirte ich nach Frankfurt Wann kommt der Zug aus Braunschweig? orientovat se ve slovní zásobě vztahující se k tématu dopravy a cestování (letiště, nádraží, autobusová zastávka) procvičovat skloňování sloves pravidelných, nepravidelných i sloves s odlučitelnou předponou DIDA kartičky Wunderkas- ten 137

138 Wir feiern Wer schreibt aus Hamburg? Die Weihnachtsgans Vor dem Fasching zvládnout učivo vazby es gibt se 4. pádem zvládnout učivo vazby nicht mehr a kein mehr zopakovat si učivo o záporech nicht a kein seznámit se s dílem : H. Heine: Lorelei Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Besuch im Theater Wir fahren ins Theater Die Vorstellung Ins Kino oder in die Disco perfektum sloves s pomocným slovesem sein podstatná jména a přivlastňovací zájmena ve 3. pádě množného čísla vypracovat vypravování na téma možností kulturního využití volného času zvládnout časování sloves DIDA kartičky Wunderkasten Loto v Nj Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Čj vypravování: zásady, struktura 138

139 v minulém čase perfektu geben a gehen Gesund und krank Wie geht es Ihnen? Wis müssen den Arzt holen Ich habe die Grippe základní slovní zásobu vztahující se k problematice lidského těla, zdraví a nemoci popsat své fiktivní obtíže v německém jazyce prohlubovat učivo o perfektu Terasoft výukový program na PC Přlidské tělo Ausflüge in der Schweiz Herr Rubli fährt nach Klüssnacht Auf den Rigi In der Sennhütte předložky se 4.a 3. pádem minulý čas sloves stehen, finden, nehmen, beginnen minulý čas nepravidelných (silných) sloves s odlučitelnými předponami konverzovat na téma výlet Z- orientace na mapě, mapy, navigace Die Schulle und die Arbeit Was sind Sie von Beruf? Die Beschäfttigung Das Handwerk znát základní slovní zásobu vztahující se k jednotlivým druhům povolání, profesí a pracovních činností zvládat časování sloves lesen, sprechen, schreiben a singen časovat slovesa helfen, waschen 139

140 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Deutsche sprache Kde se mluví německy Kdo umí německy Co umíš Ty a Tvoje třída Co se naučíš seznámit se se zeměmi, ve kterých je úředním jazykem německý jazyk (tj. Německo, Rakousko, Švýcarsko) připomenout si některá německá slova, která znají z běžného života seznámit se základy výslovnosti v německém jazyce, zdůraznit specifika výslovnosti Školní atlasmapa světa Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Z státy: Německo, Rakousko, Švýcarsko ukázka na mapě Čj slova přejatá z německého jazyka 140

141 Wer ist das? Hallo, wer ist da? Guten Tag! Das ABC zvládnout základní orientaci v osobách a ve vlastních jménech seznámit s nejčastěji užívanými německými jmény seznámit se se záporem nein zdokonalit se ve správné výslovnosti prostřednictvím vzorového přednesu učitele procvičovat správnou výslovnost prostřednictvím poslechu hudební nahrávky orientovat se ve zvláštnostech německé abecedy Rozvíjet jednoduchou komunikaci na téma představování se dětí prostřednictvím vlastních jmen a příjmení MdV rozvoj komunikačních schopností a dovedností, základy česko- německé konverzace Čj psaní vlastních jmen a příjmení pravopisná pravidla 141

142 Was macht Uli und was macht Monika? Das ist gut Was macht er gern? Peter und Petra orientovat se v rodech mužských, ženských a středních německého jazyka (er, sie, es) poznávat první německá slovesa vztahující se ke známým činnostem (malen, wohnen) seznámit se s kvalitativními pojmy- dobře, správně, špatně Čjzopakování učiva o určování mluvnických kategoriíí Wer ist hier und was macht er? Das ist gut Links oder rechts? Wer? Was? Wo? Wie? seznámit se s členy neurčitými v německém jazyce (ein, eine, ein) orientovat se v hlavních prostorových pojmech ( vpravo, vlevo) orientovat se otázkách Kdo? Co? Kdy? Jak? Z orientace na regionální mapě a mapě města 142

143 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Warum? Was zeichnet Andreas? Wer malt noch? Warum, warum, immer warum? vytvářet jednoduché otázky a na jednoduché otázky zvládnout odpovědět seznámit se se slovy opačného významu v německém jazyce (antonymy) naučit se jednoduchou báseň v německém jazyce a umět ji správně intonačně recitovat pojmenovat německy základní barvy Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Čjseznámení s antonymy v českém jazyce MVpodmínky pro úspěšný dialog Ein Papagei Katze und Maus? Wer ist zu Hause? Susi zeichnet eine Jagd zvládnout pojmenování odstínů základních barev umět časovat vybraná slovesa v přítomném čase orientovat se v základní slovní zásobě vztahující se tématu domácích zvířat Farbenkarten - didaktické barevné karty Př fauna naší přírody EV ochrana přírody, podmínky pro život živočichů 143

144 Ich rechne jetzt Ein wenig Matematik Wer ist hier faul? Was passt zusammen? Die Schulle Guten Tag, Herr Miller! Noch einmal Schulle! zvládnout jednoduché početní výkony v německém jazyce zvládnout sčítání a odčítání v číselném oboru 0-10 v německém jazyce přiřazovat k zadaným podstatným jménům v Nj odpovídající slovesa vyloučit slovo, které do dané řady nenáleží ovládat základní slovní zásobu z tématického okruhu škola a školní pomůcky umět skloňovat podstatná jména v určitém tvaru ve všech rodech prohloubit si učivo o skloňování sloves v přítomném čase Wonderkasten DIDA kartičky Čjodvozování podstatných jmen od sloves a sloves od podstatných jmen Čj- popis Naše škola - zopakovat hlavní strukturu popisu 144

145 Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Guten Morgen Guten Morgen, ruft die Sonne Wie ist das Wetter heute? Es regnet správně umět rozlišit čas v německém jazyce umět popsat počasí orientovat se v časových pojmech včera, dnes, zítra, ráno, v poledne, večer umět popřát dobrý den, dobré ráno a dobrou noc Wonderkasten, Dida sada obrázkových karet Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Z příčiny střídání dne a noci, ročních období a základy učení o časových pásmech Wie heiβt du? Hast du Bruder oder Schvester? Kennst du meine Familie? Heute sind wir alle zu Hause? Žák by měl umět : seznámit se s přivlastňovacími zájmeny mein, dein zvládnout základní slovní zásobu z tématického celku moje rodina, rodinní příslušníci pohloubit učivo o skloňování podstatných jmen a časování sloves v přítomném čase Domino s němčinou OV + OSV Téma : rodina, rodinné vztahy, základy učiva o rodinném právu 145

146 Heute haben wir Deutsch Schreib, bitte deine Aufgabe Wir zäheln bis zwanzig Was haben wir jetzt Unsere Wohnung Hast du ein Zimmer? Monika schreibt ein Brief Ein Telefongespräch Žák by měl umět : zvládnout základní početní výkony v číselném oboru do dvaceti v německém jazyce (oblast sčítání, odčítání, násobení a dělení) rozlišit pojem Stunde a Uhr orientovat se v základních časových pojmech v německém jazyce zvládnout základní slovní zásobu z tématického celku bydlení a byt napsat správně adresu adresáta a odesílatele na poštovní obálku zvládnout napsat soukromý dopis v německém jazyce vést správně telefonický hovor v Nj M pravidla algoritmů pro základní početní výkony Čj ravidla pro psaní dopisu a adresy, zásady pro vedení telefonického hovoru MV základní pravidla pro ústní a písemnou komunikaci 146

147 Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Ich habe heute Geburtstag Alles Gute! Allen Gute zum Geburtstag! Bald ist Muttertag zvládnout základní slovní zásobu z tématických celků svátky a narozeniny prohloubit učivo o přivlastňovacích zájmenech zvládnout základy skloňování osobních zájmen napsat blahopřání k svátku nebo narozeninám v německém jazyce Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy MkV seznámení se svátky slavenými na celém světě VV vytvoření vlastního přáníčka k narozeninám Die vier Jahreszeiten Eine Mutter hat vier Kinder Ich vandre so gern Was können wir im Herbst und Winter machen_ pojmenovat v německém jazyce čtvero ročních období a znát názvy měsíců v roce skloňovat podstatná jména s členy neurčitými rozlišovat mezi zápory nein, nicht a kein zvládnout užívání slovesa möchten Wonderkasten DIDA kartičky Z- zopakování příčin střídání ročních dob, časová pásma na zeměkouli 147

148 Wer kann gut und schnell rechnen? Unsere Oma hat eine Uhr Uli und sein Program für heute Was mache ich jetzt? zvládnout základní početní výkony v německém jazyce v číselném oboru (sčítání, odčítání, malá násobilka) zopakovat si a prohloubit pravidla pro užívaní slov Stunde a Uhr německy popsat vlastní denní program v chronologické posloupnosti Wonderkasten DIDA hodiny M zopakování pravidel algoritmů pro základní početní výkony Sieben Tage eine Woche Die Schulle ist noch nicht aus Bald sind schon Ferien Wir gehen baden zvládnou pojmenovat všechny dny v týdnu rozlišovat mezi slovy Ferien a Urlaub německy pojmenovat činnosti o prázdninách vytvořit vlastní plán činností na prázdniny v německém jazyce Domino s němčinou Čj připomenout hlavní osnovu slohového vypravování 148

149 5.4. Matematika Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávání v matematice je založeno především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Dává vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, jako jsou například nakupování, měření délek, odhadování vzdálenosti, apod. Při výuce matematiky jsou také vhodně využívány počítače s výukovými programy umožňujícími procvičení probrané látky. Důraz je kladen na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je členěna do čtyř tematických okruhů: Čísla a početní operace Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů; vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu; 149

150 rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (činnostmi, kterými se učí poznávat a nalézat situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu), k vyhodnocování matematického modelu, poznávání hranic jeho použití, uvědomování si, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely; provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu při řešení slovních úloh a reálných problémů, k jeho realizaci a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému; zpřesňování vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, porozumění matematickým termínům a symbolice a ke komunikaci na odpovídající úrovni (formulování nebo přijímání matematických poznatků nebo problémů a jeho způsobu řešení); rozvíjení zkušenosti s řešením úloh a problémů, poznávání možností matematiky a k uvědomování si skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby; rozvíjení logického myšlení a úsudku, zdůvodňování matematických postupů, vytváření Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v matematice: Kompetence k učení: 1. přesně se vyjadřovat a užívat matematických symbolů 2. osvojovat si a chápat matematické postupy, provádět zápisy při řešení úloh 3. zpracovávat získané poznatky 4. rozvíjet paměť i logické myšlení prostřednictvím matematických operací 5. pracovat s učebním materiálem a pomůckami 6. učit se využívat matematických znalostí a dovedností v běžném životě 7. ověřovat si výsledky 8. rozvíjet prostorovou představivost Kompetence k řešení problémů: 1. rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 2. poznat význam kontroly 3. hledat správné řešení, odhalit chybu a umět ji napravit 4. poznat, že daný úkol může mít více řešení 5. překonávat překážky a nezdary 6. volit správný postup 150

151 7. podporovat systematičnost, vytrvalost, přesnost Kompetence komunikativní: 1. rozvíjet přesné a stručné vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně symboliky 2. formulovat a klást otázky 3. spolupracovat při společném řešení stanovených úkolů Komunikace sociální a personální: 1. spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. spolupodílet se na vytváření pravidel při práci i při hodnocení sebe nebo skupiny 3. projevit svůj názor, ale i respektovat názor druhých 4. prezentovat skupinovou práci 5. rozvíjet samostatnost, vytrvalost, přesnost a sebekontrolu 6. dosahovat pocity sebeuspokojení a sebeúcty 7. uvědomovat si svůj podíl na kolektivním výsledku Kompetence občanská: 1. hodnotit svoji práci a práci ostatních 2. být ohleduplný, učit se vnímat složitosti světa 3. dodržovat pravidla bezpečnosti a předcházet různým nebezpečím 4. dodržovat pravidla školního řádu a nést odpovědnost za své chování Kompetence pracovní: 1. využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 2. zdokonalovat grafický projev 3. organizovat si vlastní práci 4. zpracovat úkol v dohodnutém termínu a v co nejlepší kvalitě 5. využívat různých matematických pomůcek, tabulek, výukových programů, kalkulátorů 6. ověřovat si výsledky 151

152 Průřezová témata, která prolínají matematikou: VDO rozvíjení a utváření vědomostí, podpora vzájemné spolupráce při řešení úkolů, řešení příčin nedorozumění, respektování identity, přijímání zodpovědnosti za své činy EV způsoby využívání přírodních zdrojů, hospodaření s nimi, řešení odpadového hospodářství, třídění odpadků, význam ochrany přírody, stav ovzduší OSV cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředěnosti, dovednosti zapamatování, řešení problémů, cvičení sebekontroly, sebeovládání, cvičení pozitivního myšlení, předcházení stresům, zvládání stresových situací, rozvoj kreativity, rozvoj dobrých vztahů, cvičení pozorování, naslouchání, rozvíjení komunikačních dovedností, rozvíjení dovedností pro spolupráci MDV komunikace, chápání podstaty informací, práce s internetem, tiskem, třídění a posuzování informací MKV poznávání vlastní kultury, respektování zvláštností různých etnik, sociokulturní rozdíly v ČR EGS uvědomování si souvislostí při řešení běžných situací občana, utváření své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru 152

153 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 1. Učivo Výstup Poznámky Úvod Číselný obor do 3 Úvod do učiva o přirozeném čísle Vztahy větší, menší, rovná se Vytváření a řešení slovních úloh Číslice čtení, psaní, součet, rozdíl čísel Číselný obor do 5 Posloupnost přirozených čísel Sčítání a odčítání do 5 Porovnávat množství a velikost Číst a zapisovat přirozená čísla 1,2,3 Porovnávat čísla Řešit jednoduché slovní úlohy podle obrázků Provádět početní operace s přirozenými čísly pamětně Provádět lineární uspořádání Vytvářet soubory s daným počtem prvků Seznámit se s číselnou osou Obrázky DIDA, Karty s čísly a tečkami 1 3 Kreslené slovní úlohy, početní divadélko Karty s čísly a tečkami 1 5, kostka s tečkami a kolečka N.škola, Číselná osa Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy U slovních úloh využívat modely ovoce, zeleniny EV - Seznámení s životem krtka a ježka na podzim Vv - Využívat podzimních listů k názoru, všímat si změn v přírodě na podzim EV - Počítání vlaštovek odlet ptáků do teplých krajin 153

154 Číselný obor do 6 Sčítání a odčítání v oboru 0-6 Žák by měl uměl: Řadit za sebe přirozená čísla do 6 Číst a psát číslice 0 6 Řešit jednoduché slovní úlohy Orientovat se v prostoru DH Kde to je? Pohádka O řepě Umísťování zvířátek v prostoru dvorku nad, pod, za, před, hned před. Číselný obor do 7 Numerace do 7 Geometrické tvary Zvládat numeraci 0 6 Číst a psát číslici 7 Sčítat a odčítat do 7 Orientovat se na číselné ose Řešit slovní úlohy Poznat geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh Geometrické tvary, číselná osa Vv - Kreslit obrázek složený z geometrických tvarů, vykreslování dětských mandal Prv tvary dopravních značek Číselný obor do 8 a do 9 Numerace v oboru 0 9 Sčítání a odčítání v oboru 0 9 Zvládat sčítání a odčítání do 7 Znát posloupnost čísel Číst a psát číslici 8, 9 Sčítat a odčítat do 8 Sčítat a odčítat do 9 Porovnávat čísla Mince papírové 154

155 Číselný obor do 10 Automatizace spojů sčítání a odčítání v oboru do 10 Sestavit číselnou řadu 0 10 Číst a psát číslici 10 Řešit jednoduché slovní úlohy Karty s čísly, karty s krtečkem, Pexeso (Didaktis) Přirozená čísla 0 20 Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku Řadit čísla 0 20 Vytvářet soubory o určitém počtu prvků Porovnávat čísla Sčítat a odčítat v oboru do 20 Poznat krychli a kvádr Opakování učiva Samostatné sčítání, odčítání do 20, řešení slovních úloh Zvládat sčítání a odčítání v oboru 0 20 Řešit slovní úlohy s pojmy o více, o méně Využívat své znalosti v praxi DH Na obchod, Kartičky DIDA, pexeso (Didaktis) EV slovní úlohy s rostlinami, zvířátky OSV vzájemná pomoc při skupinové práci, kamarádské vztahy 155

156 Ročník: 2. Učivo Výstup Poznámky Úvod Opakování učiva prvního ročníku Porovnávání čísel znaky nerovnosti Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20 Sčítání a odčítání s přechodem desítky Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20 Odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 20 Řešení jednoduchých slovních úloh Procvičování Procvičování sčítání a odčítání s přechodem desítky do dvaceti Procvičování řešení slovních úloh, zápis, grafické znázornění Rozpoznávání geometrických tvarů kolem nás Seznámení s rýsováním přímky, čára lomená a křivá Zvládnout sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky Poznat znaky nerovnosti, používat je při porovnávání čísel Řešit slovní úlohy Pochopit techniku sčítání do 20 s přechodem desítky (rozklad čísel) Zvládnout grafické ztvárnění sčítání s přechodem první desítky Techniku sčítání do dvaceti s přechodem desítky Pochopit techniku odčítání do 20 s přechodem desítky (rozklad čísel) Řešit jednoduché slovní úlohy Žák by měl uměl: Sčítat a odčítat s přechodem desítky do dvaceti Řešit slovní úlohy - zdokonalení Rozpoznat geometrické tvary v praktickém životě Používat pravítko, zvládat narýsovat přímku, lomenou čáru Obrázky DIDA, Karty s čísly 0 20, znaky větší, menší, rovná se DH Kde se skrývá kruh? Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV sebekázeň, pozornost, soustředění, spolupráce Vv používání rovné, křivé, lomené čáry Prv dopravní prostředky, značky 156

157 Numerace do 100 Počítání po desítkách, po jednotkách Čtení a zápis čísel, orientace na číselné ose Jednoduché slovní úlohy Poznávání krychle Orientovat se na číselné ose do 100, s její pomocí dokáže počítat po desítkách a jednotkách Dokázat zapsat a přečíst čísla v oboru do 100 Řešit samostatně jednoduché slovní úlohy, uvědomuje si co máme počítat a co víme Krychle, číselná osa do 100, stovková tabulka, karty M4, M5 Sčítání a odčítání desítek Sčítání desítek Odčítání desítek Řešení slovních úloh Počítání s penězi Procvičování rýsování přímek a lomených čar, kreslení křivých čar Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku Sčítání a odčítání do 100 (příklady typu , 39 9) Řešení slovních úloh Sčítat a odčítat po desítkách v oboru do 100 Samostatně řešit slovní úlohy, napsat stručný zápis Orientovat se v mincích a bankovkách do stokoruny, uvědomuje si, zda na dané zboží má či ne, kolik bude platit, kolik mu bude vráceno Používat pravítko při rýsování, zná a dodržuje základní pravidla při rýsování Sčítat a odčítat v oboru 100 bez přechodu desítky Samostatně vyřešit jednoduché slovní úlohy Bankovky, mince Magnetická kolečka VMEGS počítání s penězi, seznámení s používáním eura 157

158 Sčítat a odčítat dvojciferná čísla Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Sčítat dvojciferná čísla vedle sebe i pod sebou Odčítat dvojciferná čísla vedle sebe i pod sebou Řešit slovní úlohy s dvojcifernými čísly Počítání do 100 s použitím závorek Sčítání a odčítání do 1OO se závorkami Sčítání s přechodem přes desítku do 100 Řešení slovních úloh Poznávání koule Sčítání a odčítání do 100 Odčítání s přechodem přes desítku do 100 Řešení slovních úloh Procvičování používání závorek Seznámení s krychlí a kvádrem Znát význam závorek a dokáže příklad počítat Začínat sčítat a odčítat v oboru do 100 s přechodem desítek Samostatně řešit jednodušší slovní úlohy, dokáže vyřešit i slovní úlohy s více než jednou otázkou Rozpoznat kouli Sčítat a začíná odčítat v oboru do 100 a přechodem desítky Řešit i složitější slovní úlohy, dokáže udělat zápis, výpočet a odpověď Používat závorky Rozpoznat krychli DH Na obchod, Koule Krychle, kvádr Prv oblečení v roční době 158

159 Opakování probraného učiva Sčítání a odčítání v oboru do 100 Počítání s použitím závorek Počítání s penězi Řešení slovních úloh Rýsování přímky a lomené čáry Poznávání krychle a koule Násobení a dělení do 5 Příprava na násobení a dělení, názorné zavedení násobků Násobení a dělení 2 5, automatizace Činitel, součin, záměna činitelů Řešení slovních úloh s pojmy n krát více, n krát méně Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky Počítání se závorkami v oboru do 100 Počítání s penězi do 100 Rýsování přímky a lomené čáry podle pravítka Poznat krychli a kouli Násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 5O Znázornit příklady násobení a dělení Pracovat s tabulkou násobení Řešit jednoduché slovní úlohy pomocí násobení, dělení Peníze Karty k násobení, Magnetická kolečka, barevné kostičky 159

160 Ročník: 3. Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace Násobilka v oboru do 100 Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 Násobení a dělení 6 Násobení a dělení 7, 8, 9, 10 Numerace do 100 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta zpaměti a písemně Osvojit si zpaměti násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100 Rozkládat čísla na dva činitele Znázornit příklady násobení a dělení Sestavit příklady násobení a dělení k daným situacím Pracovat s tabulkou násobení Řešit jednoduché slovní úlohy pomocí sčítání, odčítání, násobení, dělení Sčítat a odčítat dvojciferná čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítky Zvládat sčítání a odčítání formou doplňování různých tabulek Zvládat postup písemného sčítání, kontrolovat výsledek záměnou sčítanců slovní úlohy, magnetická kolečka Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy EV slovní úlohy o zvířatech, rostlinách, kácení a vysazování stromů OSV práce ve skupině, vztahy mezi žáky, komunikace s ostatními Přirozená čísla v oboru do 1000 Numerace do 1000 Zápis a porovnávání čísel v číselném oboru do 1000 Práce s číselnou osou Vytvořit si představu o čísle na základě názoru Využívat posloupnost přirozených čísel Číselná osa, OSV komunikace s ostatními, dodržování pravidel EV slovní úlohy o přírodě 160

161 Zaokrouhlování na desítky a stovky Písemné sčítání, odčítání do 1000 Slovní úlohy na sčítání, odčítání v oboru do 1000 Závislosti, vztahy a práce s daty Čas, jednotky času Časová posloupnost Práce s tabulkou, grafem Porovnávat čísla, soubory Orientovat se na číselné ose Zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky Sčítat a odčítat v oboru do 1000 Řešit slovní úlohy na sčítání, odčítání do 1000 Pracovat s jednotkami času, převádět převody (hodina, minuta, vteřina) Orientovat se v posloupnostech Pracovat s tabulkami a schématy Papírové mince, stavebnice, Prv obchodování, nákupy Prv člověk a čas, kalendář Geometrie v rovině a prostoru Rovinné obrazce čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Tělesa krychle, koule, kvádr, válec Úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky Poznat a pojmenovat rovinné úvary kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník Rozeznat a pojmenovat tělesa Rozlišit modely těles i geometrických tvarů ve svém okolí Kreslit křivé a rovné čáry Odhadnout délku úsečky na cm Měřit délku úsečky Rýsovat přímky, vyznačit polopřímky Rýsovat úsečky dané délky Rozeznat rovnoběžky a různoběžky Označit průsečík různoběžek, bod, Geometrické tvary, tělesa Vv vybarvování tvarů, Pč skládání obrázků z geometrických tvarů 161

162 krajní body úsečky Používat jednotky délky mm, cm, dm, m, km Ročník: 4. Učivo Výstup Poznámky numerace v oboru do porovnávání čísel do sčítání a odčítání čísel do pamětné zaokrouhlování písemné sčítání a odčítání do slovní úlohy diagramy, grafy, tabulky opakování konstrukce trojúhelníka přímky opakování polopřímka, opačné polopřímky zapsat a přečíst čísla do porovnávat množství a velikost sčítat a odčítat zpaměti i písemně do zaokrouhlovat čísla na 10, 100, 1000 řešit jednoduché slovní úlohy a provést jejich zkrácený zápis sestrojit a číst jednoduché grafy v soustavě souřadnic a doplňovat tabulky sestrojit jednoduché geometrické konstrukce násobit písemně jednociferným a dvojciferným činitelem pamětně dělit v oboru malé Doplňkové činnosti: Magické čtverce; Bourání zdi; Hra na největší číslo; Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VDO samostatnost, smysl pro odpovědnost Př doprava 162

163 násobení a dělení zpaměti do písemné násobení do slovní úlohy délka úsečky, obvod čtyřúhelníku kolmice, rovnoběžky, různoběžky čtvercová síť jednotky hmotnosti, délky opakování učiva násobilky, písemně dělí jednociferným dělitelem vypočítat a graficky sestrojit součet a rozdíl úseček rýsovat kolmice, rovnoběžky a různoběžky souřadnice bodu ve čtvercové síti převádět jednotky hmotnosti a délky EV slovní úlohy s rostlinami, zvířaty Ročník: 5. Učivo Výstup Poznámky numerace do sčítání a odčítání do zaokrouhlování čísel na 1 000, , slovní úlohy zapsat a přečíst čísla do sčítat a odčítat čísla do zaokrouhlovat čísla na 1 000, , řešit slovní úlohy s jednou a dvěma operacemi přečíst a zapsat jednoduché zlomky graficky znázornit zadané zlomky Doplňkové činnosti: Magické čtverce; Bourání zdi; Hra na největší číslo; Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV komunikace s ostatními VDO samostatnost, smysl pro odpovědnost 163

164 dělení jednociferným dělitelem zlomky desetinná čísla slovní úlohy římské číslice, letopočty rovina, polorovina trojúhelníky, čtverec, obdélník, čtyřúhelníky dělení dvojciferným dělitelem čtvercová síť jednotky délky, obsahu obsah čtverce a obdélníku zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu desetin a setin zobrazit zadané desetinné číslo na číselné ose sčítat a odčítat čísla řádu desetin a setin násobit a dělit desetinná čísla deseti a stem řešit slovní úlohy s desetinnými čísly číst římské číslice (označení kapitol, letopočty) používat pojmy rovina, polorovina sestrojit trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný sestrojit čtverec a obdélník dělit jednociferným a dvojciferným dělitelem pracovat se čtvercovou sítí používat jednotky délky, obsahu vypočítat obsah čtverce a obdélníku Vl zapisování letopočtů pomocí římských číslic 164

165 Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Přirozená čísla přirozená čísla a jejich znázornění zápisy přirozených čísel čísla a číslice porovnávání přirozených čísel zaokrouhlování přirozených čísel sčítání přirozených čísel odčítání přirozených čísel násobení přirozených čísel dělení přirozených čísel Dělitelnost násobek, dělitel znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 9, 10 prvočísla rozklad čísla na prvočinitele čísla soudělná a nesoudělná společný dělitel, největší společný dělitel (D) společný násobek, nejmenší společný násobek (n) řešení slovních úloh vedoucích na společný dělitel a společný násobek zapsat přirozené číslo v desítkové soustavě porovnávat přirozená čísla a zobrazovat je na číselné ose zaokrouhlovat přirozená čísla provádět početní výkony s přirozenými čísly řešit slovní úlohy určit násobky a dělitele daného čísla používat znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 9, 10 rozpoznat čísla soudělná a nesoudělná najít nejmenší společný násobek 2 3 čísel, největšího společného dělitele těchto čísel pomocí dělitelnosti přirozených čísel řešit slovní úlohy Doplňkové činnosti: Magický čtverec; Smyčky; Hra na největší číslo Doplňkové činnosti: Bludiště (najít cestu mezi zadanými čísly na znaky dělitelnosti; D; n) Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy D Kultura starověkého Egypta, Indie, Číny Praktické úlohy použití v technice i v běžném životě OSV Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání 165

166 Desetinná čísla základní pojmy desetinná čísla číselná osa porovnávání desetinných čísel zaokrouhlování desetinných čísel sčítání a odčítání desetinných čísel násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem násobení a dělení desetinných čísel Žák by měl uměl: zobrazit desetinná čísla na číselné ose porovnávat čísla podle velikosti zaokrouhlit dané desetinné číslo sčítat a odčítat desetinná čísla násobit a dělit desetinná čísla Doplňkové činnosti: Magické čtverce; Smyčky D kultura starověké Mezopotámie Úhel a jeho velikost základní pojmy stupně, minuty, vteřiny měření úhloměrem přenášení úhlů osa úhlů sčítání odčítání úhlů početně sčítání odčítání úhlů graficky násobení a dělení úhlů dvěma početně násobení a dělení úhlů dvěma graficky narýsovat úhel dané velikosti změřit velikost úhlu pomocí úhloměru sestrojit osu zadaného úhlu graficky sčítat a odčítat úhly sčítat a odčítat úhly udané ve stupních a minutách násobit, dělit úhel a jeho velikost dvěma Z světové strany; zeměpisná poloha Osová souměrnost shodnost geometrických útvarů osová souměrnost osa souměrnosti osově souměrné útvary určit zda jsou dva rovinné obrazce shodné sestrojit obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti určit osu souměrnosti osově souměrného obrazce Vv souměrné obrazce (mandaly; origami-skládání papíru, modelování) OSV Osobnostní rozvoj kreativita 166

167 Trojúhelník vnější a vnitřní úhly trojúhelníku trojúhelníková nerovnost rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník výšky trojúhelníku těžnice trojúhelníku. Těžiště kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku Kvádr a krychle objem tělesa v krychlové síti jednotky objemu: cm 3, m 3, dm 3, mm 3, hl, dl, cl, ml objem krychle a kvádru síť krychle a kvádru povrch krychle a kvádru stěnová a tělesová úhlopříčka volné rovnoběžné promítání rozlišit vnější a vnitřní úhly trojúhelníku vypočítat chybějící úhly v trojúhelníku třídit a popsat trojúhelníky sestrojit výšky a těžnice v trojúhelníku sestrojit kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku vypočítat objem a povrch kvádru a krychle převádět jednotky objemu sestrojit síť kvádru a krychle rozlišit stěnovou a tělesovou úhlopříčku sestrojit obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání Určování těžišť Pč dárková krabička, měření délek 167

168 Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Zlomky Pojem zlomek, jeho zápis, čtení zlomky na číselné ose rozšiřování a krácení zlomků porovnávání zlomků smíšená čísla sčítání zlomků sčítání smíšených čísel odčítání zlomků odčítání smíšených čísel násobení zlomků násobení smíšených čísel dělení zlomků dělení smíšených čísel pořadí operací slovní úlohy zlomky, desetinná a periodická čísla složený zlomek zapsat, přečíst a znázornit zlomek používat všechny početní operace se zlomky řešit slovní úlohy z praxe 168

169 Celá čísla čtení, zápis čísla kladného, záporného čísla kladní, záporná, nula celá čísla a jejich znázornění absolutní hodnota celého čísla porovnávání celých čísel početní operace s celými čísly slovní úlohy z praxe Racionální čísla základní pojmy absolutní hodnota racionálního čísla porovnávání racionálních čísel početní operace s racionálními čísly slovní úlohy Poměr co je poměr rozšiřování a krácení poměru převrácený poměr rozdělit v daném poměru změnit v daném poměru měřítko plánů a mapy znázornit celé číslo na číselné ose určit k celému číslu číslo opačné chápat geometrický význam absolutní hodnoty používat početní operace v rámci oboru celých čísel modelovat konkrétní situace v oboru celých čísel vyjádřit racionální číslo více způsoby a vzájemně je převádět (zlomek, desetinné číslo, celé číslo) porovnávat racionální čísla a zapsat výsledek pomocí znaku nerovnosti analyzovat a řešit jednoduché problémy, modelovat konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel porovnat dvě veličiny rozdílem, podílem, poměrem uvést příklady poměru a postupného poměru a těmto pojmů také rozumět vyjádřit poměr co nejmenšími přirozenými čísly rozdělit a změnit číslo v daném poměru řešit slovní úlohy s využitím poměru Doplňkové činnosti: Magické čtverce; Smyčky; Výukový program TS Doplňkové činnosti: Magické čtverce; Smyčky Různé druhy map Z Teplota Úlohy z praxe EV Z měřítko mapy a plánků; příprava zajímavého výletu 169

170 nakreslit jednoduchý plánek v určitém měřítku, pracovat s mapou v určitém měřítku Úměra úměra soustava souřadnic přímá úměrnost nepřímá úměrnost trojčlenka slovní úlohy Procenta, úroky základní pojmy výpočet procentové části výpočet základu výpočet počtu procent slovní úlohy úroková míra a úrok zapsat tabulku přímé a nepřímé úměrnosti určit, zda závislost mezi veličinami je nebo není přímá či nepřímá úměrnost a své tvrzení zdůvodnit zobrazit v pravoúhlé soustavě souřadnic bod a přečíst jeho souřadnice sestavit tabulku a graf přímé, nepřímé úměrnosti řešit slovní úlohy pomocí přímé a nepřímé úměrnosti, trojčlenky Žák by měl: vědět co znamená 1 procento z daného celku a také je umět vypočítat chápat souvislost mezi procentem a zlomkem jako částí celku umět vypočítat procentovou část, počet procent, základ, pomocí přechodu přes 1%, pomocí trojčlenky, pomocí desetinných čísel umět své poznatky využívat k řešení slovních úloh s procenty umět řešit jednoduché příklady na výpočet úroků Praktické příklady výpočet slev v obchodě, v letácích, apod. 170

171 Shodnost shodnost geometrických útvarů shodnost trojúhelníků věta sss, sus, usu určit shodné útvary užívat věty o shodnosti sss,sus,usu provést konstrukci trojúhelníku zadaného pomocí sss,sus,usu Vv kreslení shodných obrazců Středová souměrnost středová souměrnost středově souměrné útvary Čtyřúhelníky obecný čtyřúhelník kosodélník obsah kosodélníku obvod kosodélníku konstrukce kosodélníku obsah kosočtverce obvod kosočtverce konstrukce kosočtverce konstrukce čtverce a obdélníku obsah trojúhelníku lichoběžník obsah lichoběžníku obvod lichoběžníku konstrukce lichoběžníku slovní úlohy sestrojit obraz ve středové souměrnosti určit střed souměrnosti u rovinných útvarů podle zadaných vlastností rozlišit jednotlivé druhy rovnoběžníků vypočítat obvod a obsah vybraných čtyřúhelníků řešit slovní úlohy vedoucí na výpočet obvodu a obsahu rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku sestrojit čtyřúhelník a provést zápis postupu konstrukce Vv středově souměrné obrazce 171

172 Hranol hranoly síť hranolu povrch hranolu objem hranolu slovní úlohy rozlišit jednotlivé druhy hranolů sestrojit síť pomocí vzorce vypočítat povrch a objem jednoduchých hranolů řešit jednoduché úlohy z praxe vedoucí na výpočet povrchu a objemu hranolu Dřevěná tělesa Vv dárková krabička jiných tvarů než kvádr a krychle Ročník: 8. Učivo Výstup Poznámky Rozšířené opakování celá čísla zlomky racionální čísla poměr, trojčlenka, měřítko mapy přímá a nepřímá úměrnost shodnost, konstrukce trojúhelníku středová souměrnost čtyřúhelníky, hranoly používat různé poznatky z matematiky Doplňkové činnosti: Magické čtverce celá čísla, zlomky, racionální čísla; Podle popisu poznat o který trojúhelník se jedná Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 172

173 Druhá mocnina a odmocnina určování druhé mocniny určování druhé mocniny pomocí tabulek určování druhé mocniny pomocí kalkulátoru slovní úlohy na užití mocnin určování druhé odmocniny určování druhé odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru slovní úlohy na užití druhé odmocniny Mocnina s přirozeným mocnitelem třetí mocnina a odmocnina rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě číselné výrazy s mocninami Početní výkony s mocninami sčítání a odčítání mocnin násobení mocnin dělení mocnin umocňování součinu, zlomku, mocniny Výrazy s proměnnou číselné výrazy a výrazy s proměnnou hodnota výrazu dosazování do výrazu zápis slovního textu pomocí výrazů určit druhou mocninu čísla zpaměti, písemně, pomocí tabulek a na kalkulačce určit druhou mocninu čísla zpaměti, pomocí tabulek a na kalkulačce řešit slovní úlohy pomocí druhé mocniny a odmocniny určit třetí mocninu čísla pomocí tabulek a kalkulačky zapsat rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě provádět početní výkony s mocninami vysvětlit pojem hodnota číselného výrazu dosadit hodnotu do výrazu a číselný výraz vypočítat zapsat slovní zadání pomocí výrazu s proměnnou Z astronomie (vyjádření velkých čísel pomocí mocnin) 173

174 Mnohočleny co je mnohočlen sčítání a odčítání mnohočlenů násobení mnohočlenu jednočlenem vytýkání před závorku násobení mnohočlenu mnohočlenem užití vzorců (a+b) 2 ; (a-b) 2 ; a 2 -b 2 Lineární rovnice o jedné neznámé rovnost, vlastnosti rovnic rovnost, rovnice ekvivalentní úpravy rovnic, zkouška postup při řešení lineárních rovnic, použití ekvivalentních úprav výpočet neznámé ze vzorce slovní úlohy řešené pomocí lineární rovnic Základy statistiky základní pojmy modus aritmetický průměr medián diagramy Pythagorova věta pravoúhlý trojúhelník Pythagorova věta slovní úlohy vedoucí na Pythagorovu větu rozeznat jednočlen a mnohočlen provádět početní operace s výrazy s proměnnou využívat vzorce při počítání s výrazy rozhodnout o rovnosti výrazů pomocí ekvivalentních úprav řešit lineární rovnice o jedné neznámé ověřit správnost svého výpočtu zkouškou vyjádřit neznámou hodnotu z libovolného vzorce řešit slovní úlohy pomocí lineárních rovnic provést základní statistické šetření vyhledat a třídit informace číst statistické údaje z diagramu popsat základní vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku vypočítat třetí stranu v pravoúhlém trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty řešit praktické slovní úlohy vedoucí na výpočet pomocí Pythagorovy věty Z průměrná nezaměstnanost, složení obyvatelstva MV Receptivní činnosti kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 174

175 Kruh, kružnice kružnice, kruh vzájemná poloha kružnice a přímky vzájemná poloha dvou kružnic kružnice opsané a vepsané obrazci Thaletova věta tečna a tětiva kružnice délka kružnice obsah kruhu slovní úlohy Válec objem válce povrch válce slovní úlohy Konstrukční úlohy jednoduché konstrukce množiny bodů dané vlastnosti konstrukční úlohy konstrukce trojúhelníku konstrukce čtyřúhelníku vysvětlit rozdíl mezi kruhem a kružnicí vysvětlit rozdíl mezi průměrem a poloměrem vysvětlit vzájemnou polohu kružnice a přímky vysvětlit vzájemnou polohu dvou kružnic sestrojit kružnici opsanou a vepsanou obrazci narýsovat kružnici s daným středem a poloměrem, sestrojit tečnu, sečnu a tětivu(dané délky) vypočítat obvod a obsah kruhu a délku kružnice pomocí vzorce vypočítat objem a povrch válce řešit slovní úlohy týkající se válce využívat pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh Vv kreslení rovinných obrazců D přínos řecké matematiky pro dnešní geometrii 175

176 Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Rozšířené opakování druhá mocnina a odmocnina procento, promile, úroky číselné výrazy lineární rovnice a slovní úlohy kruh, kružnice konstrukční úlohy používat různé poznatky z matematiky Doplňkové činnosti: Magické čtverce celá čísla, zlomky, racionální čísla; rovnice Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Lomené výrazy lomené výrazy pojmy krácení lomených výrazů rozšiřování lomených výrazů sčítání a odčítání lomených výrazů násobení a dělení lomených výrazů složené lomené výrazy Lineární rovnice lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli výpočet neznámé ze vzorce nerovnice a jejich řešení soustava rovnic o dvou neznámých Slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic určit definiční obor lomeného výrazu krátit a rozšiřovat lomené výrazy provádí početní operace s jednoduchými lomenými výrazy řešit lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provést zkoušku řešit jednoduché reálné situace s využitím lineárních rovnic OSV Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti 176

177 Funkce funkce, závisle a nezávisle proměnná funkce a její definiční obor graf funkce funkce rostoucí a klesající lineární funkce a její vlastnosti, graf konstantní funkce přímá úměrnost nepřímá úměrnost kvadratická funkce grafické řešení soustavy rovnic Základy finanční matematiky základní pojmy výpočet úroku při jednoduchém úrokování složené úrokování úvěry, půjčky Podobnost poměr podobnosti věty o podobnosti trojúhelníků podobné rovinné útvary podobnost čtyřúhelníků dělení úseček v daném poměru užití podobnosti plány, mapy Goniometrické funkce goniometrické funkce ostrého úhlu tangens ostrého úhlu vyjádřit danou lineární funkci tabulkou, rovnicí a grafem sestavit tabulku a graf funkce přímé a nepřímé úměrnosti sestavit tabulku a graf základní kvadratické funkce řešit graficky soustavu rovnic řešit praktické úlohy na jednoduché a složené úrokování vysvětlit pojmy podobnost rovinných útvarů, podobnost trojúhelníků a matematicky je vyjádří rozpozná podobné rovinné útvary, správně podobnost zapíše pomocí matematické symboliky určit poměr podobnosti, na základě poměru podobnosti určit velikosti dalších útvarů vyhledat hodnoty goniometrických funkcí v tabulkách 177

178 graf funkce tangens sinus a kosinus ostrých úhlů grafy funkcí sinus a kosinus praktické slovní úlohy Jehlan, kužel, koule jehlan objem jehlanu povrch jehlanu kužel objem kužele povrch kužele koule objem a povrch koule Základy rýsování technické výkresy druhy čar technické písmo základy rýsování kótování pravoúhlé promítání sdružené průměty jednoduchých těles půdorys a nárys jednoduchých výrobků užít goniometrické funkce při řešení úloh z praxe užít kalkulátor při výpočtu goniometrických funkcích charakterizovat jednotlivá tělesa vymodelovat těleso ze sítě, načrtnout síť těles vypočítat povrch a objem těles rozlišit základní druhy čar okótovat jednoduchý obrazec sestrojit sdružené průměty jednoduchých těles Vv - hlavolam 178

179 Ročník: 1. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace obor přirozených čísel 1 5 porovnávání čísel 1 5 sčítání a odčítání v oboru do 5 řešení jednoduchých slovních úloh Vytvořit si konkrétní představu čísel 1-5 Počítat s konkrétními předměty, materiály Psát a číst číslice 1 5 Přiřazovat správný počet prvků k číslu 1 5 Řadit čísla podle velikosti Orientovat se a doplňovat čísla v číselné řadě 1 5 Utvářet soubory o daném počtu prvků Porovnávat množství prvků Chápat používané symboly <, >, = Porovnávat čísla 1 5 Chápat správně matematické symboly +, -, = Číst a zapisovat příklady na sčítání, odčítání do 5 Řešit jednoduché slovní úlohy podle obrázků (názoru) na sčítání, odčítání do 5 Obrázky DIDA, Karty s čísly a tečkami 1 5 Kreslené slovní úlohy, modely, fazole Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Prv počítání ptáčků, zvířátek, ovoce, zeleniny EV povídání o zvířátkách domácích, lesních 179

180 Závislosti, vztahy a práce s daty orientace v prostoru Zvládat orientaci v prostoru Chápat význam výrazů a používat je: nahoře, dole, před, za, pod, nad Loutky k pohádce, míček DH Kam se schoval míč?, početní divadélko Čt pohádka O veliké řepě Geometrie v rovině a prostoru základní tvary v rovině Poznat, graficky ztvárnit a pojmenovat geometrické tvary kruh, čtverec Geometrické tvary Vv vykreslování geometrických tvarů Pč skládání z geometrických tvarů Ročník: 2. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace Obor přirozených čísel 0 10 Číslice 0 10 Číselná řada 0 10 Porovnávání čísel v oboru do 10 Sčítání a odčítání v oboru do 10 Rozklad čísel 0 10 Řešení slovních úloh Vytvářet si konkrétní představu o číslech 0 10 Počítat s názorem Počítat předměty v daném souboru Číst a psát číslice 0 10 Přiřazovat správný počet prvků k danému číslu Orientovat se v číselné řadě 0 10 Řadit čísla podle velikosti, doplňovat chybějící Domino, Pexeso (Didaktis), karty s matematickými symboly Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Prv manipulace s obrázky zvířátek, listů, oblečení OSV vzájemná spolupráce mezi žáky, řešení problémů 180

181 Závislosti, vztahy a práce s daty Orientace v prostoru Geometrie v rovině a prostoru Základní tvary v rovině Přímky, křivky Kreslení přímek, křivek Rýsování přímek podle pravítka Utvářet soubory prvků daných kritérií v oboru do 10 Porovnávat množství Číst a psát symboly <, >, = Porovnávat čísla 0 10 Chápat matematické symboly +, -, = Číst a zapisovat příklady na sčítání, odčítání v oboru 0 10 Řešit příklady na sčítání, odčítání v oboru 0 10 s názorem Řešit slovní úlohy na sčítání, odčítání v oboru 10 Rozvíjet prostorovou fantazii Osvojit si pojmy vpravo, vlevo Poznat a pojmenovat geometrické tvary kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník Chápat rozdíl mezi křivkou a přímkou Kreslit přímé a křivé čáry Rýsovat přímky podle pravítka Geometrické tvary, DH Najdi na obrázku geo.tvary Prv ovoce, zelenina umístění Vv kreslení tvarů, vykreslování 181

182 Ročník: 3. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace Obor přirozených čísel 0 20 Číslice 0 20 Číselná řada 0 20 Číselná řada Porovnávání čísel v oboru do 20 Matematické symboly <, >, = Porovnávání čísel 0 20 Porovnávání desítek Matematické symboly +, -, = Sčítání, dočítání v oboru do 20 s přechodem desítky Rozklad čísel 0 20 Řešení slovních úloh Násobení a dělení číslem 2 Vytvořit si konkrétní představu o číslech 0 20 Počítat předměty v daném souboru Vytvářet soubory o daném počtu prvků Číst a psát číslice 0 20 Přiřazovat správný počet prvků k číslu v řadě 0 20 Orientovat se v číselné řadě 0 20 Doplňovat a řadit čísla podle velikosti v řadě 0 20 Získat představu o číslech po desítkách a na konkrétních předmětech Číst a psát číslice po desítkách Orientovat se v číselné řadě po desítkách Doplnit číselnou řadu, řadit čísla podle velikosti Porovnávat množství prvků různých souborů Číst a psát matematické pojmy <, >, Obrázky DIDA, Karty s čísly a tečkami 0 20 Kreslené slovní úlohy, magnetická kolečka, číselná osa 0 20, 0 100, Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Prv - u slovních úloh využívat modely ovoce, zeleniny Prv DH Nákupy Vv vybarvování daného počtu 182

183 Závislosti, vztahy a práce s daty Orientace v prostoru Modelování Tabulky, schémata, posloupnosti Manipulace s drobnými mincemi = a správně je používat Porovnávat čísla 0 20 Porovnávat soubory o daném počtu desítek Porovnávat desítky s pomocí názoru Číst, psát a správně používat matematické symboly +, -, = Číst a zapisovat příklady na sčítání a odčítání čísel v oboru 0 20 Řešit příklady +, - v oboru 0 20 s použitím názoru Rozkládat čísla 0 20 s pomocí názoru, provádět zápis rozkladu Řešit slovní úlohy na sčítání, odčítání v oboru do 20 Vytvořit představu o násobení a dělení číslem 2 Řešit pomocí názoru příklady na násobení a dělení číslem 2 Orientovat se v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Chápat a používat výrazy v prostoru a v řadě Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Poznat základní drobná platidla Papírové mince, stavebnice, 183

184 Geometrie v rovině a prostoru Základní tvary v rovině Grafické znázornění geometrických tvarů Používání pravítka Přímka, úsečka, jejich označení Poznat a pojmenovat geometrické tvary kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník Graficky znázornit geometrické tvary Používat pravítko Rozeznat přímku a úsečku Narýsovat přímku a úsečku Označit přímku a úsečku Geometrické tvary Vv vybarvování tvarů, Pč skládání obrázků z geometrických tvarů Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace Obor přirozených čísel Psaní a čtení přirozených čísel Číselná osa Porovnávání čísel Zapsat a přečíst čísla Orientovat se na číselné ose do 100 Doplnit chybějící čísla v číselné řadě Přiřadit číslo k jinému podle zadání Zkreslit čísla do 100 na číselné ose Porovnávat čísla do 100 pomocí číselné osy Seřadit vzestupně i sestupně čísla Provést rozklad čísla v desítkové soustavě Karty s čísly 0 100, číselné osy Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Čt četba zadání slovních úloh 184

185 Sčítání a odčítání v oboru Sčítání a odčítání násobků 10 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem Slovní úlohy na sčítání, odčítání Násobilka v oboru do 50 Násobilka 0 50 Čtvercová síť Řady násobků 0, 1, 2, 3, 4, 5 Symboly násobení a dělení Záměna činitelů Sčítat a odčítat násobky 10 Provádět pamětné sčítání, odčítání bez přechodu Sčítat a odčítat dvouciferná čísla bez přechodu i s přechodem desítek v oboru do 100 Zapsat a řešit slovní úlohy k jednomu početnímu výkonu Řešit slovní úlohy s pojmy o n-více, o n-méně Žák by se měl: Seznámit se s principem násobilky v oboru do 50 Seznámit se s tabulkou násobků a umět ji použít Seznámit se s principem násobilky v oboru do 50 Vyvodit znázornění násobků ve čtvercové síti a na konkrétních představách Pamětně zvládat násobkové řady 0, 1, 2, 3, 4, 5 Poznat symbol pro násobení a dělení Seznámit se s tabulkou násobků a umět ji použít Chápat vztah n-krát více a n-krát méně Porozumět záměně činitelů Tvořit a zapsat příklady na násobení a dělení v oboru do 50 Prv, EV - Slovní úlohy o zvířátkách, nákupy, ovoce, zelenina 185

186 Řešit příklady na násobení v oboru 0 50 s názorem Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky času hodiny Jednotky délky metr, centimetr Jednotky objemu litr Mince, bankovky, manipulace s nimi Slovní úlohy s využitím platidel Tabulky, sítě Určit čas na celé hodiny Přiřadit čas ke slovům poledne, dopoledne, odpoledne, večer, ráno, noc, půlnoc Umět nastavit čas na hodinách v celých hodinách Znát značku pro metr, centimetr Pomocí názoru provádět jednoduché převody jednotek délky Znát značku pro litr, vědět co se měří na litry Znát rozdíly mezi mincemi, bankovkami Rozpoznat mince a bankovky v hodnotě do 100 Počítat s mincemi a bankovkami v hodnotě do 100 Řešit jednoduché slovní úlohy s použitím platidel Uplatnit matematické znalosti při manipulaci s penězi Dokázat se orientovat a číst v jednoduché tabulce sčítání, odčítání, násobků, na čtvercové síti Hodiny, mince, bankovky, tabulky sčítání, odčítání, násobků Prv časové pojmy, hodiny 186

187 Geometrie v rovině a v prostoru Bod, popis, označení bodu Přímka, označení, vzájemná poloha dvou přímek Úsečka, porovnávání úseček, odhad délky Rovinné a prostorové útvary Narýsovat bod, správně ho popsat Označit bod na přímce i mimo ni Znát rozdíl mezi přímkou a křivou čárou, zvládne narýsovat Narýsovat přímku, označit ji Rozlišit přímky různoběžné a rovnoběžné, chápat rozdíl v jejich vlastnostech Odlišit přímku a úsečku Porovnávat úsečky podle velikosti, odhadovat jejich délku Špejle Pv tvoření obrázků ze špejlí, stříhání proužků z papíru Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace Obor přirozených čísel do 1000 Číselná osa Porovnávání čísel Rozklad čísla do 1000 Číselná řada Zapisovat a číst čísla do 1000 Orientovat se na číselné ose do 1000 Označit a zakreslit čísla do 1000 na číselné ose Porovnávat čísla do 1000 Seřadit čísla vzestupně i sestupně Rozkládat a zapisovat čísla do 1000 v desítkové soustavě Doplnit chybějící čísla v číselné řadě Přiřadit číslo k jinému číslu podle zadání Číselné osy Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 187

188 Sčítání a odčítání v oboru Pamětné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem v oboru do 1000 Písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem v oboru do 1000 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1000 Slovní úlohy Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky Násobení a dělení v oboru násobilek Násobení a dělení řady násobků 6, 7, 8, 9 Tabulka násobků Slovní úlohy Práce s kalkulátorem Sudá a lichá čísla Sčítat a odčítat násobky do 100 Sčítání a odčítání jednodušších příkladů bez přechodu i s přechodem v oboru do 1000 Písemně sčítat i odčítat do 1000 s přechodem i bez přechodu Sčítat i odčítat zpaměti i písemně čísla do 1000, dvojciferná čísla Řešit jednoduché slovní úlohy v oboru do 1000 Zaokrouhlovat čísla na desítky i na stovky Využívat zaokrouhlování na desítky i stovky ve slovních úlohách Žák by se měl: Seznámit se s násobky v oboru Seznámit s tabulkou násobků v oboru do 100 a učit se je používat Seznámit se s násobky v oboru Učit se pamětně zvládnout násobkové řady 6, 7, 8, 9 Seznámit se s tabulkou násobků v oboru do 100 a učit se je používat Řešit příklady i slovní úlohy typu n- krát více, n-krát méně Tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení v oboru do

189 Řešit jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek Používat kalkulátor Rozlišit a třídit sudá a lichá čísla Určit čas s přesnosti na čtvrthodiny Převádět jednotky času v běžných situacích Nastavit čas na hodinkách Řešit úkoly na orientaci v čase a prostoru Znát značky jednotek délky mm, cm, dm, m, km Provádět jednoduché převody délky Znát značky jednotek hmotnosti g, kg Provádět jednoduché převody hmotnosti Počítat s mincemi, bankovkami v hodnotě do 1000 Řešit jednoduché slovní úlohy s využitím platidel Uplatnit matematické znalosti při manipulaci s penězi Vyhledávat a třídit jednoduchá data podle návodu Dokázat se orientovat a číst v jednoduchých tabulkách, tabulkách sčítání, odčítání, násobků, na čtvercové síti Manipulovat s konkrétními předměty Závislosti, vztahy a práce s daty Hodiny, jednotky času Jednotky délky Jednotky hmotnosti, jednoduché převody jednotek Peníze, mince, bankovky Třídění dat, pojmů Papírové hodiny, mince, bankovky, Prv čas, jednotky času, nákupy 189

190 Geometrie v rovině a v prostoru Kolmice, rovnoběžky Vzájemná poloha dvou přímek - kolmice, pravý úhel Vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky Čtverec, obdélník Kruh, kružnice Osová souměrnost Rovinné a prostorové útvary krychle, kvádr, koule, válec, jehlan Sestrojit kolmice pomocí pravítka s ryskou Rozumět pojmu pravý úhel Rýsovat rovnoběžky pomocí dvou pravítek Rozvíjet si prostorovou představivost modelováním Rýsovat a označit čtverec, obdélník Vysvětlit vlastnosti čtverce, obdélníku Pojmenovat úhly čtverce a obdélníka Používat kružítko Rýsovat pomocí kružítka kružnici, kruh, označit je, najít střed kružnice, kruhu a určit poloměr a průměr Seznámit se s pojmem oblouk, kružnice Zvládnout určit osovou souměrnost překládáním papíru Poznat základní tělesa krychle, kvádr, koule, válec, jehlan Tělesa Pv modelování 190

191 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Opakování a prohlubování učiva Počítání do 1000 Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu desítek Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem desítek Násobení a dělení do 100, násobky 100 Geometrie rozlišovat řád stovek, desítek, jednotek porovnávat čísla do 1000 zaokrouhlovat čísla do 1000 určit lichá a sudá čísla sčítat a odčítat čísla do 1000 bez přechodu desítek sčítat a odčítat čísla do 1000 s přechodem desítek násobit a dělit čísla do 100 násobky 100 narýsovat přímku a vyznačit body, které na ní leží a neleží narýsovat různoběžné přímky narýsovat rovnoběžné přímky narýsovat úsečku dané délky pojmenovat obrazce (trojúhelník, obdélník, čtverec) a popsat jeho vrcholy a strany 191

192 Čísla a početní operace Sčítání a odčítání do Počítání do Zaokrouhlování čísel Jednotky délky, hmotnosti, objemu (l) Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Sčítání a odčítání do s přechodem desítek přečíst čísla do zapsat slovem zadaná čísla do seřadit čísla do od nejmenšího po největší a naopak zapsat čísla o 1000 větší (menší) přečíst čísla zadaná na číselné ose rozložit čísla na tisíce, stovky, desítky a jednotky rozložit čísla pomocí násobků 1000,100,10, 1 zaokrouhlovat čísla na desítky, stovky, tisíce převádět jednotky sčítat a odčítat čísla do bez přechodu desítek sčítat a odčítat čísla do s přechodem desítek D letopočty VMEGS Evropa a svět nás zajímá Dělení se zbytkem v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru do 100 Nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu Dělení se zbytkem v oboru do 100 násobit a dělit v oboru do 100 urči nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu dělit se zbytkem v oboru do

193 Závislosti, vztahy a práce s daty Jednotky délky m, cm, mm Jednotky hmotnosti t, kg, g Jednotky času den, hodina, minuta, sekunda Jednotky objemu hl, l Jednoduché konstrukce kružítkem Přímka, úsečka, polopřímka Přenášení úseček Porovnávání úseček Grafický součet úseček Násobení úseček Střed úsečky, osa úsečky Osová souměrnost Trojúhelník používat jednotky délky, hmotnosti, času a objemu, převádět je narýsovat přímku, úsečku, polopřímku přenést pomocí proužku papíru a kružítka zadanou úsečku porovnávat velikosti zadaných úseček graficky určit součet úseček určit graficky násobek zadané úsečky sestrojit střed a osu úsečky určit osu souměrnosti zadaných obrazců Pč výroba papírového hlavolamu Konstrukce trojúhelníku ze tří stran Přenášení trojúhelníku pomocí kružítka sestrojit trojúhelník ze tří stran přenést trojúhelník pomocí kružítka 193

194 Úhel Vyznačování a rýsování úhlu, popis úhlu Úhly pravý, tupý, ostrý, přímý Osa úhlu Konstrukce pravého úhlu kružítkem narýsovat úhel určit zda se jedná o ostrý, tupý, pravý, přímý úhel sestrojit pomocí kružítka pravý úhel Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy D letopočty, Číslo a početní operace přirozená čísla do čtení, psaní porovnávání čísel zaokrouhlování čísel římské číslice orientace na číselné ose písemné sčítání a odčítání čísel odhady výsledků, řešení úloh, zkoušky násobení a dělení 10, 100, 1000 písemné násobení maximálně trojciferného čísla jednociferným a dvojciferným činitelem číst a zapisovat čísla do milionu porovnávat a zaokrouhlovat čísla do milionu přepsat s použitím tabulky arabské číslice na římské a naopak, orientovat se v praktických úlohách najít daná čísla na číselné ose písemně sčítat a odčítat čísla do písemně násobit a dělit čísla 10, 100 a 1000 písemně násobit jednociferným činitelem písemně násobit dvojciferným činitelem písemně dělit jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem a provést zkoušku jména panovníků 194

195 písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, zkoušky správnosti Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky objemu hl, l, dl, cl, ml jednotky délky, hmotnosti a času, převody jednotek jednotka dm početní úkoly s penězi (mince, bankovky) Aplikační úlohy početní výkony na kalkulátoru slovní úlohy vedoucí maximálně ke dvěma početním operacím používat jednotky objemu, zvládne převody po zopakování převádět jednotky délky, hmotnosti a času rozšíří si jednotky délky o dm rozlišit hodnoty mincí a bankovek, vyplatit zadanou částkou v různých mincích a bankovkách používat kalkulátor vyřešit jednoduché úlohy vedoucí ke dvěma početním operacím Pč výroba papírového hlavolamu, OSV vzájemná pomoc při skupinové práci, kamarádské vztahy Geometrie v rovině a v prostoru úhel vyznačování úhlu velikost úhlu, stupeň, úhloměr konstrukce úhlu 60, 120, 30 trojúhelník dělení podle stran na různostranný, rovnostranný a rovnoramenný vyznačit úhel dané velikosti změřit velikost úhlu a zapsat ve stupních pomocí kružítka sestrojit úhel 60, 120, 30 rozlišovat trojúhelníka podle stran a úhlů sestrojit trojúhelník rovnostranný, různostranný, rovnoramenný sestrojit trojúhelník ostroúhlý, tupoúhlý, Z poloha na mapě 195

196 trojúhelník dělení podle velikosti úhlů na ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý výška v trojúhelníku lichoběžník mnohoúhelníky pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku pravoúhlý zkonstruovat lichoběžník sestrojit pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník vepsaný do kružnice vypočítat obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Číslo a početní operace písemné dělení dvojciferným číslem zlomky pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára smíšená čísla výpočet zlomku z celku zlomek jako část celku desetinný zlomek čtení a zápis desetinného zlomku pojem desetinného čísla, čtení a zápis desetinných čísel číselná osa zaokrouhlování desetinných čísel písemně dělit dvojciferným dělitelem orientovat se v pojmech zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára zapsat zlomek přečíst a zapsat smíšené číslo vyjádřit vztah celek část celku přečíst a zapsat desetinný zlomek přečíst a zapsat desetinné číslo zobrazit desetinné číslo na číselné ose sčítat a odčítat desetinná čísla násobit a dělit desetinná čísla 10, 100, násobit desetinné číslo číslem přirozeným i desetinným Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 196

197 sčítání a odčítání desetinných čísel násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti násobení desetinného čísla číslem přirozeným i desetinným (nejvýše trojciferného čísla číslem dvojciferným) odhad výsledků a zkouška Geometrie v rovině a prostoru trojúhelník, čtyřúhelník (čtverec, obdélník), rovnoběžník (kosočtverec, kosodélník) rýsování libovolných rovnoběžníků obvody kosodélníka, kosočtverce lichoběžník obvod kruhu, délka kružnice jednotky obsahu mm 2,cm 2,m 2, a, ha, km 2. obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu síť krychle a kvádru povrch krychle a kvádru Aplikační úlohy řešení úloh z praxe praktické geometrické úlohy použití kalkulátoru poznat trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník porovnat jejich vlastnosti sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník vypočítat obvod kosočtverce a kosodélníka poznat lichoběžník a popsat jeho vlastnosti vypočítat délku kružnice a obvod kruhu sestrojit síť krychle a kvádru vypočítat povrch krychle a kvádru aplikovat dosažené vědomosti a dovednosti při řešení slovních úloh z praxe OSV vzájemná pomoc při skupinové práci, kamarádské vztahy 197

198 Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Číslo a početní operace početní operace s desetinnými čísly provádět početní operace s desetinnými dělení s přesností na jedno desetinné místo; zkouška správnosti čísly (sčítat, odčítat, násobit, zaokrouhlovat) dělit desetinná čísla číslem přirozeným i dělení desetinného čísla číslem desetinným nejvýše dvojciferným přirozeným jednociferným i dvojciferným pracovat se zlomky a smíšenými čísly, dělení desetinného čísla číslem používat vyjádření vztahu celek část desetinným, úprava dělence a dělitele (zlomek, desetinné číslo, procento) procenta základní pojmy: základ, počet řešit jednoduché úlohy na procenta procent, procentová část vypočítat roční úrok Praktické příklady výpočet 1% ze základu výpočet slev v obchodě, v letácích, výpočet procentové části z daného základu apod. úroky, úroková míra jednoduché výpočty Závislosti, vztahy a práce s daty poměr měřítko plánu a mapy vyhledávání, porovnávání a třídění dat aritmetický průměr, grafy, tabulky používat měřítko mapy a plánu vyhledávat třídit a porovnávat data v jednoduchých příkladech z praxe určit aritmetický průměr 198

199 Geometrie v rovině a v prostoru rýsování rovinných obrazců povrch kvádru, krychle a válce jednotky objemu objem prostorových útvarů: kvádr, krychle a válec řešení úloh z praxe kótování Aplikační úlohy jednoduché praktické slovní úlohy užití kalkulátoru k provádění výpočtů vypočítat povrch a objem krychle, kvádru a válce převádět jednotky objemu okótovat jednoduchou strojní součást samostatně řešit jednoduché praktické slovní úlohy OSV vzájemná pomoc při skupinové práci, kamarádské vztahy 199

200 5.5. Prvouka Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří si prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných stránek, přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Důležitou roli hraje vlastní prožitek žáků, který vychází z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tématických okruhů: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví 200

201 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této oblasti směřuje k: utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací rozšiřování slovní zásoby v osvojených tématech, k propojování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společenských úkolů samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých Metody práce používané v předmětu prvouka: - samostatná práce - práce ve skupině - praktická ukázka pokus 201

202 - práce s encyklopediemi, Internetem, jinými texty - pracovní sešity, listy - křížovky, doplňovačky, osmisměrky - pozorování, popis - didaktické hry - pohybové aktivity Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v prvouce: Kompetence k učení: 1. používat vhodné učební pomůcky a encyklopedie 2. využívat informace z různých zdrojů a současně ověřovat správnost řešení 3. zapojit do výuky co nejvíce smyslů využitím modelů, názorných pomůcek, obrazového materiálu 4. získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu a její změny během roku Kompetence k řešení problémů: 1. objevovat, řešit a vyslovovat závěry 2. řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích Kompetence komunikativní: 1. používat správnou terminologii 2. vytvářet příležitost pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu 3. ústně prezentovat výsledky práce skupiny 4. klást k tématu otázky 5. pracovat v atmosféře bezpečné a klidné komunikace 6. rozšiřovat si slovní zásobu 7. vyjadřovat své myšlenky, poznatky, dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých Kompetence sociální a personální: 202

203 1. při řešení zadaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor druhých, obhájit názor skupiny 3. prezentovat výsledky skupinové práce 4. řešením daných přiměřených úkolů posilovat své sebevědomí, zažít pocit sebeuspokojení Kompetence občanské: 1. budovat si ohleduplný vztah k přírodě 2. dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat školní řád 3. předcházet různým nebezpečím, chránit své zdraví, ale i zdraví ostatních, bezpečně se chovat za mimořádných situací 4. dodržovat pravidla silničního provozu 5. chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci Kompetence pracovní: 1. snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě 2. dávat prostor k výrobě a zhotovení plánků, pomůcek, využít přírodnin 3. bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení 4. utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat vymezená pravidla 203

204 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Učivo Výstup Poznámky Jsem školák škola Třída ve vyučovací hodině Třída o přestávce Pracovní návyky Blízké okolí školy Vhodné chování Uvědomit si roli školáka, vztahy ke spolužákům Získat orientaci v prostoru třídy, školy Správně se chovat ve třídě, o přestávce Znát světla semaforu, některé dopravní značky Obrázky školních potřeb, pracovní listy, semafor, dopravní značky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vv kresba budovy školy, M počítání oken, dveří Příroda na podzim Kalendář přírody Změny v přírodě Zvířata na podzim Poznávat značky počasí Pozorovat, popsat a porovnat viditelné změny podzimní strom Vv podzimní strom, podzimní listy, otisky listů 204

205 V parku, v lese Jehličnaté a listnaté stromy Plody stromů Rozdíl strom a keř Poznat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem (některé vyjmenovat) Poznat některé plody, přiřadit plod ke stromu Obrázky stromů,keřů, větvičky jehličnatých stromů, plody šišky, DH Znalci stromů M - Spočítat kolik je listnatých stromů na obrázcích, čeho je více stromů nebo keřů? Pč využití listů (lepení, otisk) V sadu, na zahradě Ovocné stromy, ovoce Zelenina Pojmenovat ovocný strom a jeho plody Pojmenovat plody zeleniny Obrázky DIDA, modely ovoce, zeleniny, pracovní listy, DH Košík a bedýnka třídění ovoce a zeleniny Počítání ovoce, zeleniny, slovní úlohy o ovoci a zelenině, procvičování barev Pč zavařování ovoce, zeleniny (vytrhávání, vystřihování) Na poli Zemědělské plodiny Zahradní nářadí Pojmenovat probírané plodiny Poznat používané nářadí Obrázky DIDA, Vv bramborová tiskátka, Hv Šel zahradník do zahrady Moje rodina Pracovní listy Vv kreslení Moje rodina Členové rodiny Role členů v rodině Svátek v rodině Život v rodině Znát rodinné vztahy Orientuje se ve svých zájmech Domácí práce, rozdělení úkolů Jak se slaví svátek, narozeniny a další významné dny v rodině 205

206 Přichází zima o Zimní svátky o Kalendář přírody o Změny v přírodě o Zimní sporty o Živočichové v zimě Rozlišovat roční doby Poznat značky počasí Vyjmenovat zimní měsíce Jak vypadá zimní příroda Jaké jsou zimní radovánky Jak pečujeme o živočichy v zimě Lada Zimní obrázky, hádanky, pranostiky, obrázky s oblečením, pracovní listy Vv Sněhulák, Pč modelování sněhuláků, vystřihování sněhových vloček, lepení ptáčků u krmítek Člověk Názvy částí těla Péče o zdraví Osobní hygiena Výživa Znát části lidského těla Znát názvy prstů, lidské smysly Uvědomit si co může být nebezpečné, pečovat o své zdraví Dodržovat hygienické zásady Zná zdraví prospěšné potraviny DH Nakupujeme, Polámal se mraveneček Sekora DH Doplň co je na hlavě, Pyramidáček, PH Hlava, ramena, kolena, palce.., Děti a zdraví + CD Vv kreslení postav nakresli spolužáka, předměty denní potřeby Příroda na jaře Kalendář přírody Změny v přírodě Svátky jara Velikonoce Stavba rostlin (strom bylina-keř) Jarní květiny Rozlišovat roční období Poznat nejběžnější jarní rostliny Chápat rozdíl mezi sázením a setím Pojmenovat jarní práce na zahradě a na poli Klíčení obilí pokus,obrázky jarních květin, herbář, Barevné kamínky jarní květiny, Rostliny v přírodovědě a Vv jarní zahrádka, malování vajíček, kraslice Čj lidová říkadla k jaru 206

207 prvouce Ptáci Stěhovaví Péče o mladé Stavba těla ptáka Poznat probírané ptáky Popsat stavbu těla Odlišit ptáky stěhovavé od stálých Raabík obrázky + CD Domácí a hospodářská zvířata Dospělý jedinec mládě, jeho název Popis těla jednotlivých zvířat (počet nohou, pokrývka těla) Stavba těla kočky Užitek zvířat Poznat nejznámější zvířata Pojmenovat dospělé jedince a mládě Znát jaký užitek zvířata poskytují Dokázat pojmenovat jednotlivé části těla Raabík obrázky + CD, obrázky DIDA, DH Kdo jsem?, osmisměrka Hv Když jsem já sloužil Dny v týdnu Dny v týdnu Svátek a narozeniny Roční období Vyjmenovat dny v týdnu Vyjmenovat roční období DH Kam patřím?, Kartičky DIDA, třídění obrázků M kolik dnů v týdnu, kolik ročních dob Orientace v čase Celé hodiny Časová posloupnost Orientovat se v čase Znát pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer Hodiny, DH Pravda nebo lež?, M hodiny, čas 207

208 Povolání Zaměstnání rodičů Název povolání Volný čas V obchodě Poznat podle obrázku některá povolání Říct jak tráví volný čas Formulovat správně otázky a odpovědi při nakupování Pantomima, obrázky, peníze Vv kresba Co dělám odpoledne ve volném čase M Nakupování, manipulace s penězi Dopravní prostředky Názvy dopravních prostředků Prostředky osobní nákladní Kde se pohybují (silnice, koleje, voda, vzduch) Pojmenovat některé dopravní prostředky Říct kde jezdí Obrázky dopravních prostředků M kolik dopr.prostředků jezdí po silnici? Příroda v létě Kalendář přírody Změny v přírodě Lesní plody (houby) Léto na zahradě, na poli, v lese Poznat změny v letní přírodě Pojmenovat některé letní rostliny na louce Pojmenovat lesní plody (maliny, borůvky, některé houby) Pojmenovat co dozrává v zahradě, na poli Modely hub, obrázky DIDA, PH Ovocný koš Vv kreslení hub, letních květin, letního ovoce 208

209 Ročník: 2. Učivo Výstup Poznámky Jsem školák škola Třída ve vyučovací hodině Třída o přestávce Cesta do školy Vhodné chování Proměny přírody na podzim Kalendář přírody Změny v přírodě Zvířata a rostliny na podzim Uvědomit si roli školáka, vztahy ke spolužákům, k dospělým Získat orientaci v prostorech školy, pojmenovat jednotlivé místnosti Správně se chovat ve třídě i o přestávce Znát světla semaforu, některé dopravní značky, dopravní prostředky Poznávat značky počasí Rozeznat změny počasí Pozorovat, popsat a porovnat viditelné změny podzimní strom Přiřadit měsíce k ročnímu období Semafor, dopravní značky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vv malování dopravních značek Vv podzimní strom, podzimní listy, otisky listů Živočichové ve volné přírodě Savci Ptáci Hmyz Rozlišit živočichy na savce, ptáky a hmyz Popsat stavbu těla živočichů Obrázky živočichů - DIDA M - Spočítat kolik nohou mají živočichové 209

210 V sadu, na zahradě Ovocné stromy, ovoce Druhy zeleniny Pojmenovat ovocný strom a jeho plody, jeho části Rozlišit dělení plodů na malvice, peckovice, bobule Pojmenovat plody zeleniny, její druhy Popsat stavbu těla rostlin Poznat některé hospodářské plodiny Obrázky DIDA, modely ovoce a zeleniny Počítání ovoce, zeleniny, slovní úlohy o ovoci a zelenině Pč vystřihnout ovoce, zeleninu Moje rodina Členové rodiny Život v rodině Náš domov Prostředí domova Obec - město vlast Uvědomit si funkci jednotlivých členů své rodiny Pojmenovat členy širší rodiny a vztahy mezi nimi Vyjádřit postavení jedince v rodině, život a funkce rodiny Orientovat se v místě svého bydliště Odlišit život na vesnici a ve městě Obrázky DIDA, Pracovní listy Vv kresba členů rodiny Proměny přírody v zimě o Zimní svátky o Kalendář přírody o Změny v přírodě o Zimní sporty o Živočichové v zimě Rozlišovat roční doby Poznat značky z kalendáře přírody Přiřadit zimní měsíce Jak vypadá zimní příroda Jaké jsou zimní svátky Jak pečujeme o živočichy v zimě Vv vánoční stromeček 210

211 Člověk Naše tělo Vnitřní orgány, smysly Kostra Nemoc úraz Hygiena čistota Výživa Rozlišit části lidského těla Znát vnitřní orgány, lidské smysly Uplatňovat základní hygienické a režimové návyky Projevovat vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví Pyramidáček, Děti a zdraví + CD Vv dokreslit chybějící části na hlavě Lidé a čas Orientace v čase podle hodin Kalendářní rok Minulost, současnost, budoucnost Proměny přírody na jaře Květiny na jaře Stromy na jaře Ptáci tažní, stálí Orientovat se v čase (minuty, hodiny) Orientovat se v měsících, dnech, ročních obdobích Určit dny v týdnu, roční období, měsíce školní a kalendářní rok Rozlišovat minulost, současnost, budoucnost Poznat některé jarní květiny Poznat některé ovocné stromy, vývoj plodu Poznat některé probírané ptáky a být seznámen s jejich životem Karty DIDA Raabík obrázky + CD 211

212 Domácí a hospodářská zvířata Dospělý jedinec mládě, jeho název Popis těla jednotlivých zvířat (počet nohou, pokrývka těla) Užitek zvířat Poznat nejznámější zvířata Pojmenovat dospělé jedince a mládě Znát jaký užitek zvířata poskytují Dokázat pojmenovat jednotlivé části těla Raabík obrázky + CD, obrázky DIDA Rostliny a živočichové Na louce Na poli V lese a u lesa U vody a ve vodě Pojmenovat některé rostliny a živočichy žijící na daném místě Popsat co můžeme dělat pro ochranu přírody Proměny přírody v létě Kalendář přírody Změny v přírodě Poznat změny v letní přírodě Chovat se tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví ostatních Vv na co se těšíš o prázdninách 212

213 Ročník: 3. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Místo, kde žijeme Domov, náš dům Rodina Škola Cesta do školy Okolí domova, obec, město Země, v níž žijeme Orientace v krajině Povrch krajiny Využití krajiny Voda v krajině Naše vlast Orientovat se v plánu nejbližšího okolí svého bydliště Popsat své bydliště, svůj dům Uvědomovat si funkci jednotlivých členů své rodiny Pojmenovat členy širší rodiny a vztahy mezi nimi Znát důležité dopravní značky, vysvětlit jejich význam, znát pravidla pro chodce Orientovat se ve své obci (městě) podle význačných objektů, historických budov Poznat rozdíl mezi vesnicí a městem Posoudit okolní krajinu, její rozmanitosti Určit světové strany Orientovat se v nejbližším okolí Uvést různé typy krajiny, její proměny Pojmenovat svoji vlast, hlavní město, hraniční státy Čj popis domova, domu, rodiny EV vztah člověka k prostředí Vv kresba svého domu MuV Lidské vztahy OSV sebepoznání a sebepojetí porozumění sobě samému a druhým Čt text o Praze 213

214 Rozlišit státní symboly Pojmenovat některé kulturní a historické památky, interpretovat některé pověsti či báje spjaté s místem bydliště Lidé a čas Čas Orientace v čase Časový řád Seřadit jednotlivé časové úseky, orientovat se v časové přímce Na příkladech porovnávat minulost a budoucnost M časová přímka, jednotky času Věci a činnosti kolem nás Lidská činnost a tvořivost Práce a volný čas Lidé a výrobky Neživá příroda Látky a jejich vlastnosti Vzduch Voda Půda Slunce a Země Znát různé materiály Pojmenovat povolání dospělých Rozlišit práci fyzickou a duševní Vyjmenovat některé lidské výrobky a kde se dají získat Objasnit rozdíly mezi živou a neživou přírodou Znát vlastnosti vzduchu a jeho složení Chápat význam vody pro život Znát skupenství vody a rozložení na Zemi Popsat koloběh vody v přírodě Znát základní typy půd, vznik půdy DH Na obchod 214

215 Znát význam Slunce pro život Živá příroda Rostliny Houby Živočichové Vyjmenovat společné znaky rostlin Chápat princip výživy a stavby těla rostlin, popsat dýchání, rozmnožování rostlin Popsat různé skupiny rostlin Znát základní části kvetoucích rostlin Vysvětlit význam kořene, znát různé typy Popsat dužnatý, dřevnatý stonek i typy Znát typy a tvary listů Popsat stavbu květu, znát různé typy květů Uvádět typy plodů, rozdělení na plody dužnaté, suché Znát jedlé a jedovaté houby Popsat stavbu hub a způsob jejich výživy, vědět významu podhoubí Vyjmenovat společné znaky živočichů Vysvětlit různé způsoby přijímání potravy, dýchání, pohybu, rozmnožování i průběhu života různých živočichů Popsat vnitřní a vnější stavbu těl živočichů, zařadit je do skupin podle vnějších znaků Uvést příklady hospodářských, Obrázky rostlin, hub, živočichů Vv kreslení rostlin, hub, živočichů Téma Les Čt četba o lese, lesní plody, zvířata Veverka Zrzečka EV ekosystémy, základní podmínky života 215

216 domácích zvířat i volně žijících druhů, znát některé chráněné živočichy a nebezpečí parazitů Rozmanitost přírody a její ochrana Rozmanitost života v přírodě Rovnováha v přírodě Chráníme přírodu Popsat význam změn počasí na rostliny a živočichy Charakterizovat různé přírodní celky, uvést příklady typických rostlin, živočichů ve společenstvech Zdůvodnit proč chráníme přírodu a jakým způsobem Ochrana životního prostředí, třídění odpadů Člověk Lidské tělo Stavba těla, smysly Péče o zdraví Pojmenovat společné znaky, potřeby a projevy člověka Popsat stavbu lidského těla, vnitřní orgány, kostru, smysly, jejich funkci a význam Vysvětlit základní rozdíly mezi mužem a ženou Znát zásady zdravé výživy, chápat význam pitného režimu Uplatňovat základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle Používat základy první pomoci EV podmínky života OSV porozumění sobě samému, hodnoty, postoje 216

217 Ročník: 1. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Místo, kde žijeme Škola, domov Třída, budova školy Školní potřeby Školní řád, chování ve škole Blízké okolí školy Cesta do školy, dopravní výchova Znát svou třídu, orientovat se v ní Orientovat se v budově školy Pečovat o školní potřeby Správně se chovat ve třídě při vyučování, o přestávce a dalších činnostech Poznat cestu do školy Základní pravidla pro chodce Obrázky různých škol, školní potřeby, dopravní značky a semafor Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vv kresba budovy školy Pv péče o školní potřeby, zacházení s nimi M barvy, počet Lidé kolem nás Rodina, kolektiv třídy Žáci a učitelé ve třídě Rodina, členové rodiny, vztahy v rodině Mezilidské vztahy ve třídě Základy společenského chování Znát jména spolužáků a učitelů Znát členy své rodiny, jména rodičů a sourozenců Chápat a respektovat vztahy mezi jednotlivými členy rodiny Respektovat vztahy mezi spolužáky ve třídě Základy společenského chování pozdravit, poprosit, poděkovat Pracovní listy Vv kresba členů rodiny, spolužáka, oslava rodinná 217

218 Lidé a čas Čas Orientace v čase Den a jeho části Dny v týdnu, pracovní dny, dny volna Volný čas Roční období Rozlišovat základní časové úseky (den noc) Rozpoznat jednotlivé části dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer) Zkusit vyjmenovat jednotlivé dny v týdnu a rozlišit dny pracovní a dny volna Využít správně volný čas Rozlišovat roční období, charakteristiku ročních dob Obrázky Co kdy děláme, obrázek slunce a měsíce, pracovní listy, obrázky ročních dob M počítání věcí a přiřazování k ročním dobám Vv kresba Co dělám ráno, večer? Rozmanitost přírody Změny v přírodě Vhodné oblékání Chování v přírodě Zvířata a mláďata volně žijící, domácí Způsob života zvířat volně žijících a domácích Péče o zvěř v zimě Ovoce a zelenina Stromy, keře, rostliny Sledovat změny v přírodě v souvislosti s ročními obdobími Chápat souvislosti oblékání s ročním obdobím Poznat, jak se chovat v přírodě Poznat domácí zvířata a zvířata volně žijící v přírodě Označit alespoň některá mláďata domácích zvířat Poznat rozdíl ve způsobu života domácích a volně žijících zvířat Poznat zvířata, která žijí v lese, na louce, ve vodě Říct jak pečujeme o zvířata volně žijící v zimě Rozlišit a poznat ovoce a zeleninu Rozeznat stromy, keře, rostliny Vyjmenovat některé květiny na Obrázky k ročním obdobím DIDA, obrázky zvířat domácích, volně žijících, ovoce a zeleniny, ovocné stromy, jehličnaté, listnaté, keře, květiny Vv malování přírody, květin, zvířátek Projekt Domácí zvířata, volně žijící v lese, u vody 218

219 louce a v zahradě Člověk a jeho zdraví Hygiena Osobní hygiena Sebeobsluha Zdravotní potíže Bezpečné chování Dbát na osobní hygienu, používat kapesník Zvládat sebeobsluhu Sdělit své zdravotní potíže a pocity Dodržovat zásady bezpečného chování Pv hygiena, pracovní návyky, bezpečnost Lidské tělo Lidské tělo Ukázat a pojmenovat hlavní části lidského těla podle názoru Obrázky lidské tělo Vv kreslení postavy M počet očí, uší, nosu 219

220 Ročník: 2. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Místo, kde žijeme Domov, škola Domov, adresa bydliště Domov a jeho okolí Třída ve vyučování, o přestávce Okolí školy, cesta do školy Orientace ve městě Lidé kolem nás Rodina, třídní kolektiv Mezilidské vztahy Společenské chování Setkání s neznámými lidmi Význam práce Znát svůj domov, adresu svého bydliště Dokázat se orientovat v okolí bydliště Orientovat se v okolí školy Správně se chovat ve třídě i o přestávce Znát cestu do školy a zpět Znát dopravní prostředky ve městě, vědět jak se chovat Chápat mezilidské vztahy mezi spolužáky, sourozenci, rodiči, příbuznými a známými Poprosit a poděkovat Správně se chovat u lékaře, v dopravním prostředku, obchodě Dokázat se správně zachovat při setkání s neznámými lidmi Poznat povolání, popsat práci některých dospělých Obrázky dopravních prostředků DH Na obchod, omalovánky s povoláním Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vv malování semaforu, dopravních značek, dopravních prostředků 220

221 Lidé a čas Celé hodiny Režim dne Orientace v čase Názvy dnů Rozmanitost přírody Měsíce ročních období Změny v přírodě Ochrana přírody Druhy ptáků, tažní ptáci Zvířata kolem nás Život volně žijících zvířat v zimě Stromy a keře, kvetoucí stromy Ovoce a zelenina Květiny Význam včel, slunce, obilí Určit správně celé hodiny Chápat režim dne, znát rozvržení denních činností Rozlišovat děje v minulosti, přítomnosti, budoucnosti Vyjmenovat názvy dnů v týdnu, rozlišit dny pracovní a dny volna Rozlišit podzimní, zimní, jarní a letní měsíce Pojmenovat změny v průběhu ročních období Chápat význam ochrany přírody Znát naše nejvýznamnější druhy ptáků a jejich význam, chápat důvody odletu a návratu tažných ptáků Rozeznat domácí a volně žijící zvířata Vědět, jak pečovat o zvířata v zimě Rozlišovat strom keř, poznat kvetoucí strom Rozlišit ovoce a zeleninu, pojmenovat ji Poznat některé květiny rostoucí na louce a v zahradě Znát význam včel, poznat obilí, k čemu slouží a seznámit se s účinky slunce Papírové hodiny, názvy dnů DIDA Obrázky, CD Hlasy ptáků, Obrázky ovoce a zeleniny, živočichů, stromů M číslice, čas DH Jaké zvuky vydávám? EV ekosystémy, základní podmínka života slunce, světlo, ochrana přírody, třídění odpadů 221

222 Člověk a jeho zdraví Hygiena Upevňování zdraví Péče o zdraví Osobní hygiena Užití hygienických potřeb Lidské tělo Části lidského těla Smysly člověka Bezpečné chování Pravidla pro chodce Setkání s neznámými lidmi Chápat význam otužování a pobytu venku na zdravém vzduchu Dbát na správnou výživu Dbát na osobní hygienu, mytí rukou před jídlem Správně užívat hygienické potřeby Ukázat a pojmenovat hlavní části lidského těla Znát lidské smysly Dodržovat zásady bezpečného chování Dodržovat základní pravidla silničního provozu pro chodce Zvládnout chování při setkání s neznámými lidmi OSV porozumění sobě samému 222

223 Ročník: 3. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Místo, kde žijeme Domov, škola Bydliště, škola a jeho okolí Cesta do školy Dopravní výchova Orientovat se v okolí svého bydliště a v okolí školy Popsat svoji cestu do školy Znát základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Čj popis, vyprávění Lidé kolem nás Rodina, kolektiv třídy Život a funkce rodiny Základy společenského chování Význam práce pro člověka, povolání, jejich názvy Kolektiv třídy Lidé a čas Orientace v čase Časové jednotky Kalendář Celé hodiny, čtvrthodiny, půlhodiny Režim dne Chápat smysl rodiny, práva a povinnosti členů rodiny, role členů Pozdravit, poprosit, poděkovat společensky se chovat Pojmenovat běžná známá povolání a pracovní činnosti Začlenit se do kolektivu třídy, navazovat kamarádské vztahy Zvládat chování při setkání s neznámými lidmi Pojmenovat názvy ročních období, měsíců a dnů Orientovat se v čase z hlediska přítomnosti, minulosti a budoucnosti Chápat časové jednotky hodina, DH Poznej povolání Papírové hodiny, kalendář, pracovní list DH Přiřazovat měsíce k obrázkům ročních dob 223

224 den, týden, měsíc, rok, roční období Používat kalendář Dokázat určit celé hodiny, zvládnout dělit hodiny na čtvrthodiny a půlhodiny Znát rozložení činností v průběhu dne Popsat proměny v přírodě Zaznamenat znaky počasí Poznat a pojmenovat běžné druhy zvířat a ptáků Znát názvy mláďat domácích zvířat Pečovat o ptáky a lesní zvěř v zimě Určit druhy ovoce a zeleniny, chápat význam vitamínů Rozlišit byliny a dřeviny Rozlišit stromy a keře Poznat jarní květiny, určit rostliny v našem okolí Poznat běžný hmyz kolem nás, chápat význam opylování květů Zvládnout pokus rozpouštění látek ve vodě Uplatňovat hygienické návyky a sebeobsluhu Dodržovat zásady bezpečného chování Uplatnit základní pravidla silničního provozu pro chodce Rozmanitosti přírody Změny v přírodě Kalendář přírody Zvířata domácí a volně žijící Domácí zvířata a jejich mláďata Volně žijící zvířata v zimě Ovoce a zelenina, význam vitamínů Byliny a dřeviny Stromy a keře Jarní květiny Hmyz, význam včel a čmeláků Látky a změny skupenství Obrázky živočichů, ptáků, ovoce, zeleniny, stromů, rostlin CD Raabík domácí zvířata Vv Kresba domácích mazlíčků Pv lepení zrní pro ptáčky v zimě Výroba krmítek Člověk a jeho zdraví Hygiena a bezpečnost Hygienické návyky a sebeobsluha Bezpečné chování Pravidla silničního provozu Dopravní pravidla, obrázky 224

225 Lidské tělo Části lidského těla Zdravotní potíže Ošetření poranění Záchranná služba Pojmenovat hlavní části lidského těla Popsat jednoduše své zdravotní potíže Ošetřit drobné poranění Znát číslo záchranné služby a umět přivolat pomoc Obrys lidského těla 225

226 5.6. Přírodověda Vzdělávání v předmětu přírodověda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a z prvouky v ročníku. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se všímat si podstatných věcných stránek a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě porozumění světu kolem sebe se žáci učí porozumět soudobému životu, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Složky učiva : Rozmanitost přírody - látky a jejich vlastnosti : třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek - voda a vzduch : výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život - nerosty a horniny, půda : některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam - Vesmír a Země : sluneční soustava, den a noc, roční období - rostliny, houby, živočichové: znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka - životní podmínky : rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva a půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a počasí - rovnováha v přírodě : význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 226

227 -ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy Žák Očekávané výstupy: - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období -zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí - porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do základních skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy Člověk a jeho zdraví - lidské tělo: životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince -partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy: rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) -péče o zdraví, zdravá výživa: denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní, duševní a intimní hygiena- stres a jeho rizika, reklamní vlivy -návykové látky a zdraví: odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače - osobní bezpečí: bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci -situace hromadného ohrožení 227

228 Žák Očekávané výstupy: - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození - účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob - uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události - předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou - ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku. Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v přírodovědě: Kompetence k učení: 1. používat vhodné učební pomůcky a encyklopedie 2. využívat informace z různých zdrojů a současně ověřovat správnost řešení 3. zapojit do výuky co nejvíce smyslů využitím modelů, názorných pomůcek, obrazového materiálu 4. získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu a její změny během roku, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování, propojit získané znalosti s životem Kompetence k řešení problémů: 1. objevovat, řešit a vyslovovat závěry 2. řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učit se s pomocí učitele vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 3. upozornit na chybu, hledat správné řešení, nápravu, poznat význam kontroly, zpětné vazby Kompetence komunikativní: 1. používat správnou terminologii 2. vytvářet příležitost pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu 228

229 3. ústně prezentovat výsledky práce skupiny 4. klást k tématu otázky, o tématu diskutovat 5. pracovat v atmosféře bezpečné a klidné komunikace 6. rozšiřovat slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované skutečnosti a jejich interpretaci ve vlastních projevech a názorech 7. vyjadřovat své myšlenky, poznatky, dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých Kompetence sociální a personální: 1. při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, přijímat názor druhých, obhájit názor skupiny 3. prezentovat výsledky skupinové práce 4. řešením daných přiměřených úkolů posilovat své sebevědomí, zažít pocit sebeuspokojení Kompetence občanské: 1. budovat si ohleduplný vztah k přírodě 2. dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat školní řád 3. předcházet různým nebezpečím, chránit své zdraví, ale i zdraví ostatních, bezpečně se chovat za mimořádných situací 4. dodržovat pravidla silničního provozu 5. chápat a poznávat rozdíly mezi lidmi, učit se tolerantnímu jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci Kompetence pracovní: 1. snažit se o dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě 2. dávat prostor k výrobě a zhotovení plánků, pomůcek 3. bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat vymezená pravidla 229

230 Vzdělávací oblast: Náš svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 4. Učivo Výstup Poznámky Podzim Společenstva živých organismů Životní podmínky živých organismů Společenstva okolí lidských obydlí Společenstva polí Společenstva vod Společenstva lesů Podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu Kalendář jednoletých bylin Kalendář dvouletých a vytrvalých bylin Kalendář živočichů charakterizovat základní podmínky života živých organismů definovat znaky života, životní projevy a potřeby rostlin a živočichů popsat stavbu těla nejznámějších druhů rostlin a živočichů chápat potravní vazby rostlin, hub a živočichů odlišovat rostliny kulturní a plané rozlišovat rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé orientovat se v základním ekosystému polí, znát nejznámější užitkové rostliny, plevele a živočichy poznávat známé druhy vodních rostlin a živočichů kategorizovat nejznámější druhy rostlin, živočichů a hub ve společenstvu listnatých, jehličnatých Terasoftvýukový program pro přírodovědu encyklopedie, obrázkové knížky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vl živočichové v regionu EVekosystémy, základní podmínky života 230

231 a smíšených lesů popsat způsob přípravy rostlin a živočichů na zimu Zima Život v zimní přírodě Rostliny v zimě Pozorování volně žijících živočichů Přezimující živočichové Pomáháme živočichům Horniny a nerosty Měření Jaro Délka Hmotnost Teplota Čas popsat způsob života různých typů rostlin a druhů živočichů v zimě rozlišovat nejznámější druhy lesní zvěře podle otisků stop ve sněhu poznávat způsob přezimování některých živočichů (ryby,obojživelníci, plazi, savci, hmyz) znát způsoby pomoci živočichům v zimě (zejména možnosti krmení ptáků a zvěře) kategorizovat základní druhy minerálů a hornin podle jejich vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné),znát některé z nich orientovat se v základních jednotkách SI soustavy provádět jednodušší převody jednotek délky, hmotnosti a dutých měr. orientovat se v jednotkách času a teploty být seznámen se základními měřidly pro praktické využití znát hlavní rozdíly rostlin demonstr. pomůckyvzorky nerostů demonstr. pomůckyteploměr, měřidla délky, hodinky VVpohyblivá zvířátka M- převody jednotek, návaznost učiva Čj- 231

232 Rostliny a živočichové na jaře Růst rostlin Rostliny se probouzejí Rozkvetlé zahrady a louky Význam částí kvetoucích rostlin Kvetoucí stromy a keře Význam částí kvetoucích rostlin pro člověka Živočichové na jaře Domácí zvířata a jejich chov Kočka domácí Pes domácí jednoletých, dvouletých a vytrvalých znát nejznámější druhy rostlin rozkvetlých jarních zahrad, luk a polí popsat hlavní části kvetoucích rostlin a znát jejich význam znát nejznámější druhy kvetoucích jarních stromů a keřů rozlišovat stromy podle hlavních znaků (květů, listů a plodů) uvědomovat si význam rostlin pro člověka poznávat způsob života živočichů na jaře při probouzející se přírodě orientovat se nejznámějších způsobech chovu domácích živočichů (terária, akvária, voliéry..) znát představitele hospodářských, domestikovaných zvířat popis Probouzející se příroda VVrámeček s kočkou 232

233 Ročník: 5. Učivo Výstup Poznámky Země ve vesmíru Vesmír Slunce a sluneční soustava Měsíc Střídání dne a noci Výzkum vesmíru orientovat se v základním učivu o vesmíru vyjmenovat planety naší sluneční soustavy a mít o nich základní vědomosti chápat planetu Zemi jako součást nekonečného vesmíru a mít spoluúčast na vytváření ekologického prostředí pochopit podstatu střídání dne a noci na Zemi, střídání ročních období a oběhu Měsíce kolem Země být obeznámen se způsoby moderního zkoumání vesmíru znát jména nejvýznamnějších světových i českých astronautů demonstr. pomůcky - globus Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VMEGS spoluzodpovědnost za budoucnost planety Země 233

234 Podmínky života na Zemi Vznik života na Zemi Sluneční záření Vzduch Voda Půda Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi Tropické a subtropické ovoce Zásahy člověka do ekosystémů v jiných zemích rozmanitost přírody v Evropě popsat vědecké názory na vznik a původ života na Zemi vyjmenovat hlavní podmínky života na Zemi vysvětlit důležitost slunečního záření pro život na Zemi a pro člověka, uvědomit si také možná rizika značné expozici člověka chápat důležitost ovzduší pro život na Zemi, znát složení atmosféry rozdělit typy vod podle výskytu a množství solí orientovat se v hlavních druzích půd znát dělení podnebních pásem, jejich vliv na podnebí a rozmanitost ekosystémů poznávat hlavní druhy tropického ovoce, jejich kontinentální původ uvědomovat si rizika a nebezpečí negativních zásahů člověka do přírody Seznámit se s variabilitou evropské přírody EV chrana životního prostředí 234

235 Rozmanitost životních podmínek u nás Leknín bílý Blatouch bahenní Netřesk výběžkatý Sasanka hajní Hrách setý Růže šípková Lípa srdčitá Přizpůsobení rostlin změnách ročních dob Rozmanitosti rostlin podle stavby těla všímat si rozmanitosti přírody, získávat a ucelovat poznatky o přírodě seznámit se s hlavními představiteli rostlinné říše, umět je popsat, objasnit si podmínky jejich života a rozšíření znát názvy některých ohrožených a státem chráněných druhů rostlin Terasoft výukový programrostliny Vl výskyt rostlin v České republice Živočichové a jejich rozmanitost Kočka domácí Srnec obecný Krtek obecný Vlaštovka obecná Bažant obecný Kachna divoká Kapr obecný Štika obecná Bělásek zelný Včela medonosná Žížala obecná Poznávání rostlin Jména rostlin a živočichů Třídění rostlin seznámit se s nejznámějšími druhy živočichů, kteří u nás žijí popsat a charakterizovat nejznámější živočichy, seznámit se s podmínkami jejich života a výskytu všímat si rozdílností mezi jednotlivými živočichy obeznámit se s nejběžnějšími možnými způsoby poznávání a zkoumání přírody (tj. pozorování, pokus, experiment) orientovat se v hlavních přírodovědných disciplínách (botanika, zoologie), předmětech a metodách jejich zkoumání orientovat se v základní kategorizaci Terasoft výukový program pro PC - Živočichové VVrámeček se zvířátkem Čj popis živočicha 235

236 rostlin a živočichů, vhled do základů taxonomie rozlišovat při klasifikaci živočichů názvy rodové a druhové mít základní znalosti třídění v botanice a zoologii nižší a vyšší rostliny, nižší a vyšší živočichové a samostatná kategorie hub Člověk Postavení člověka mezi organismy Původ člověka Vývoj člověka Životní prostředí člověka Kosterní a svalová soustava Dýchací soustava Vylučovací soustava Trávicí soustava Péče o zdraví uvědomit si mimořádné postavení člověka mezi ostatními živými organismy a s tím související jeho odpovědnost seznámit se s hlavními názory na vznik a původ člověka orientovat se v hlavní typologii lidských ras poznávat své životní prostředí a být odpovědný za jeho podobu a kvalitu poznávat a získávat základní vědomosti o hlavních orgánových soustavách člověka znát základy stavby a funkce jednotlivých orgánů, vědět jak je chránit před poškozením vědět co je zdravá životospráva, co škodí lidskému zdraví a co mu naopak prospívá Terasoft výukový program na PC Lidské tělo Anatomické modely lid. těla Pyramidáček MV vliv médií na zdravý životní styl MuK Lidské rasy- rovnost všech lidí 236

237 Člověk a technika Síla Páka Kladka Kolo na hřídeli Nakloněná rovina Výroba železa Výroba skla Výroba cukru Výroba papíru Využívání energie člověkem Elektrická energie Elektrické přístroje Chráníme přírodu kolem sebe seznámit se způsoby měření síly, vyžitím siloměru a užitím jednotky síly Newtonu poznávat možnosti využití jednoduchých strojů v praktickém životě, uvědomovat si možnosti jejich využitelnosti- samostatně uvádět příklady orientovat se ve výrobních postupech při zpracovávání užitečných surovin rozlišovat základní druhy energií, seznámit se s možnostmi jejich využitelnosti chránit přírodu a uvědomovat si její mimořádnou důležitost pro náš život znát alespoň některá chráněná území v České republice nástěnné tabule Čjpopis pracovního postupu Vl chráněná území ČR, národní parky, CHKO 237

238 Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Rozmanitost přírody Živá a neživá příroda Charakteristické znaky živé a neživé přírody Vztah živé a neživé přírody Závislost organismu na prostředí Rozlišit živou a neživou přírodninu Popsat jednoduchou závislost živočicha na prostředí Přírodniny Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy M počítání živých přírodnin, neživých přírodnin, porovnávání Roční období Podzim Podzim v sadech, na zahradách, na polích Ptáci na podzim, odlet Zvířata na podzim Zima Ptáci a zvířata v zimě Rozlišit podzimní měsíce Charakterizovat podzimní práce v sadech, na zahradě, na poli Vyjmenovat plodiny sklizené na podzim (ovoce zelenina, zemědělské plodiny) Poznat některé ptáky stěhovavé a stálé, poznat jejich způsob života Popsat hlavní části zvířecího těla Rozlišit zimní měsíce Charakterizovat znaky zimy Popsat způsoby ochrany zvířat v zimě Obrázky zvířat, ptáků, ovoce, zeleniny, zemědělských plodin DIDA, CD Raabík Obrázky k ročním dobám Vv kresba charakteristických znaků ročních dob, ovoce, zeleninu Pv - modelování 238

239 Pokojové rostliny, domácí zvířata Péče o pokojové rostliny Péče o drobná domácí zvířata Ukázat v encyklopedii, atlase nejznámější druhy pokojových rostlin Osvojit si základní dovednosti péče o pokojové rostliny Základní postup při rozmnožování rostlin Popsat nejznámější druhy drobných domácích zvířat Poznat jednotlivé části lidského těla Rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny, co člověku škodí Určit hlavní zásady osobní hygieny Popsat běžné druhy nemocí a jejich prevenci Obrázky pokojových rostlin, domácích zvířat DIDA Atlas, encyklopedie Člověk a jeho zdraví Části lidského těla Denní režim Nemoci a prevence Čistota a péče o zdraví Pracovní list Vv kresba postav Bezpečnost silničního provozu Dopravní značky Bezpečnost na silnici Základní druhy dopravních značek Znát zásady bezpečnosti silničního provozu Dopravní značky M geometrické tvary Rozmanitost přírody Jaro, jarní měsíce Jaro na zahradě, v sadu a na poli Jarní práce Rostliny strom, keř, bylina Stavba těla rostlin Podmínky života rostlin Les, stromy jehličnaté, listnaté Ochrana lesa Charakterizovat znaky jara Rozlišit jarní měsíce Uvést změny přírody na zahradě, v sadu, na poli Popsat jarní práce Rozlišit rostliny na stromy, keře, byliny Doplnit části těla rostlin Obrázky k jaru, létu Jehličnaté a listnaté stromy DIDA, Encyklopedie přírody Projekty Les, Voda Vv kresba stromů Pv obtisk listů, lepení semínek šišky 239

240 Léto, letní měsíce Léto na louce Voda, živočichové, rostliny Vyjmenovat základní podmínky života rostlin Popsat hlavní znaky skupin jehličnatých a listnatých stromů Uvést příklady nesprávného chování v lese a popsat příklady ochrany lesa Charakterizovat znaky léta, rozlišit letní měsíce Uvést některé letní rostliny a živočichy Rozpoznat zástupce živočichů a rostlin vodního prostředí Doplnit hlavní části těla ryby 240

241 Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Člověk a jeho zdraví Lidské tělo Stavba těla, kostra Svalstvo Vnitřní orgány První pomoc Vývoj člověka Péče o zdraví Návykové látky Chování při mimořádných událostech Osobní nebezpečí Doplnit do nákresu hlavní části kostry, hrudníku, horní a dolní končetiny Vědět co je svalstvo, znát jeho význam Najít na obrázku či modelu některé vnitřní orgány a získat představu a jejich funkcích Poskytnout první pomoc při úrazu, seznámit se se zásadami první pomoci Znát telefonní čísla tísňového volání Popsat jednotlivá stádia vývoje lidského jedince Uvědomit si škodlivost kouření, užívání drog, alkoholu, gamblerství Uvědomit nutnost kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek) Znát zásady bezpečného chování v různých situacích a v různém prostředí (škola, domov, styk Encyklopedie, pracovní listy Obrys lidského těla k zakreslování, lepení vystřižených vnitřních orgánů, Obraz svalstva Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Projekty Co je správné a co ne DH Co mám udělat, jak se zachovat 241

242 s cizími lidmi) Znát svoje základní práva (týrání, šikana, zneužívání), umět požádat o pomoc v případě potřeby Rozmanitost přírody Živočichové savci Domácí zvířata Ptáci Domácí drůbež Hmyz užitečný, škodlivý O včelách Život rostlin, stavba těla Strom, keř, bylina, hospodářské plodiny Stromy jehličnaté a listnaté Houby, jedlé, jedovaté Uvést nejznámější druhy savců Popsat nejznámější druhy domácích zvířat Posoudit význam chovu pro člověka Popsat základní stavbu těla ptáků Uvědomit si význam chovu domácí drůbeže pro člověka Doplnit do nákresu části těla hmyzu Popsat a rozdělit hmyz na užitečný a škodlivý Popsat způsob života včel, být si vědom významu opylovačů pro život rostlin a člověka Určit hlavní části těla rostliny Porovnat a uvést rozdíly těchto skupin Popsat odlišné znaky listnatých a jehličnatých stromů Pomocí atlasu najít a určit zástupce jedlých a jedovatých hub Uvést příznaky otravy houbami a způsob první pomoci při otravě Obrázky živočichů, rostlin, hub DIDA Encyklopedie Obrysy těl na doplňování Modely hub Čj popis stavby těl Vv kresba živočichů, hub, rostlin 242

243 Vliv člověka na přírodu Životní podmínky Látky a jejich vlastnosti Měření a základní jednotky Půda, její význam Voda, její význam a ochrana Koloběh vody v přírodě Vzduch, prodění vzduchu, ochrana ovzduší Uvědomit význam zdravého životního prostředí pro člověka Znát pojem recyklace, podílet se na třídění odpadu Rozdělit látky do tří základních skupin Měřit látky pevné a kapalné, znát jednotky hmotnosti a objemu Srovnat různé druhy půdy, uvést hlavní zásady péče o půdu, rozpoznat příčiny jejího znečisťování Znát význam vody pro přírodu a člověka Popsat podle obrázku koloběh vody v přírodě Znát význam čističek odpadních vod Zvládnout měření teploty vody teploměrem Zjistit principy proudění vzduchu, pojmenovat hlavní znečišťovatele ovzduší Pokusy, Měření Obrázek koloběhu vody v přírodě 243

244 Země a sluneční soustava Sluneční soustava Den a noc, roční období Představit si postavení Země ve sluneční soustavě Poznat rozdíl mezi planetou a hvězdou Posoudit význam Slunce pro život na Zemi Pochopit střídání dne a noci, ročních období na základě názoru Encyklopedie 244

245 5.7. Vlastivěda Charakteristika vzdělávacího oboru Vzdělávání v oboru Vlastivěda rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané v Prvouce v ročníku. Vymezuje obsah týkající se člověka a společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a dalších témat. Uplatňuje pohled do minulosti i současnosti a směřuje k praktickým dovednostem. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří tak ucelený obraz světa. Poznávají své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději.na základě porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti. Cílové zaměření vzdělávacího oboru Vydělání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací - rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech - poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování - k utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům - objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by mohl v budoucnu uspět Výchovné a vzdělávací strategie, které ve vyučovacím oboru Vlastivěda směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení, - na základě prožitku úspěchu vést žáky k zájmu o další studium - vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků Kompetence k řešení problémů - vést žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 245

246 - ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání - vést žáky k ověřování správnosti řešení problému Kompetence komunikativní - rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost a historické události - rozšiřovat slovní zásobu o osvojovaných tématech - seznámit žáky s různými zdroji (texty a obrazové materiály) o probíraných tématech - encyklopedie, internet, učebnice - vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální - vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojicích a menších skupinách při vyhledávání a zpracovávání informací vlastivědného charakteru - vést žáky k poznávání všeho, co je zajímá, v čem by mohli v budoucnu uspět - budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj, poznávání a ovlivňování svých možností a limitů Kompetence občanské -na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, uvědomování si historických souvislostí a jejich dopadů - vést k utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Kompetence pracovní - naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup - utvářet pracovní návyky v jednoduchých samostatných a skupinových činnostech Začlenění průřezových témat VDO práva a povinnosti občanů, volební systém, demokracie, diktatura, demokratické řešení problémů a konfliktů, soužití s minoritami EV ekosystémy, podmínky života, problémy životního prostředí, vztah člověka k okolnímu prostředí Muk světové a evropské kulturní odlišnosti VMEGS Evropa a svět, naši sousedé, státní a evropské symboly, život Evropanů, kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, evropská integrace Obsah učiva - obec (město), místní krajina její části, poloha, minulost a současnost, význačné budovy, dopravní síť 246

247 - okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí,orientační body a linie, světové strany - naše vlast domov, krajina, národ, základy státního zřízení, politický systém ČR, státní správa a samospráva, státní symboly - Evropa a svět kontinenty, evropské státy, EU, cestování - mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky - orientace v čase určování času, dějiny jako sled událostí v čase, kalendáře, letopočet,generace - hlavní reálie v minulosti v naší vlasti významné děje a události, významné dny státní svátky - regionální památky - báje, mýty a pověsti minulost kraje a naší vlasti Očekávané výstupy: - určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu - určí světové strany, v přírodě i na mapě - vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí - vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam - zprostředkuje ostatním zkušenosti a zážitky z vlastních cest, porovnává - rozlišuje hlavní orgány státní moci, zástupce, symboly našeho státu - pracuje s časovými údaji, využívá údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy - využívá encyklopedií, internetu jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti - rozeznává minulé a současné - orientuje se v základních historických událostech naší vlasti, využívá regionální specifika - srovnává a hodnotí způsob života a práce předků v minulosti a současnosti - objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 247

248 Vzdělávací oblast: Náš svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 4. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Domov Kde žijeme naše město (vesnice) Krajina domova Plány, mapy (světové strany) Česká republika Naše vlast parlament, zákony Státní symboly, prezident Povrch ČR pohoří Vodstvo určí polohu svého bydliště, popíše vodstvo, orientační body, orientuje se ve městě, zná významné budovy, historii i současnost zná hlavní a vedlejší světové strany určí na mapě (plánu) orientuje se na mapách a glóbu, poledníky, rovnoběžky, měřítko, značky používá s porozuměním základní pojmy vztahující se k politickému životu zná státní zřízení, prezidenta, státní symboly ví, na kterém světadíle leží ČR, zná sousední státy podle mapy vyjmenuje pohoří a nížiny popíše tok řeky od pramene po ústí Př rostliny a zvířata daného regionu Čt místní pověsti 248

249 zná pojmy úmoří, povodí, rozvodí vyjmenuje naše významné řeky, popíše jejich tok zná největší rybníky a jezera, přehrady Česká republika Počasí, podnebí Půdy a zemědělství Nerostné bohatství průmysl Životní prostředí Putování po České republice Praha a její okolí Střední Čechy Východní Čechy Severní Čechy Západní Čechy Jižní Čechy Českomoravská vrchovina Severní Morava Brno, Střední a jižní Morava Žák by měl uměl: ví, co ovlivňuje počasí (teplota,srážky, proudění vzduchu, sluneční svit) popíše roční období a změny, které přináší; zná nadmořskou výšku ví, jak vzniká půda; chápe její důležitost a ochranu popíše, které suroviny se těží v okolí, zná důležité podniky v regionu zná zásady ochrany přírody a některé chráněné druhy rostlin a živočichů vypráví o Praze, zná historii, památky, zná osobně některá místa, ví o současnosti obchod, průmysl, vzdělání, doprava zná polohu jednotlivých regionů (krajů) ČR zná významná města regionu,zná jejich historii; popíše, čím jsou zajímavá popíše povrch oblast Př roční doby Př chráněné druhy živočichů a rostlin; Ochrana přírody 249

250 zná podnebí a vodstvo (řeky) zná hospodářství dané oblasti popíše cestovní ruch, rekreaci Obrazy z českých dějin 1.část (2.část 5.ročník) Dávní Slované kupec Sámo Velkomoravská říše Konstantin a Metoděj Přemyslovská knížata - na úsvitu Kníže Václav a Boleslav Slavníkovci a Svatý Vojtěch Oldřich a Božena Břetislav a Jitka Dědičný královský titul Anežka Česká Král železný a zlatý Poslední přemyslovci vypráví příchodu Slovanských kmenů, zná první slovanský stát Velkomoravskou říši vypráví o šíření křesťanství zná nejstarší pověsti zná první doložené knížectví popíše románskou stavbu zná historii zavraždění knížete Václava ví, kdy se stali Přemyslovci dědičnými králi v Čechách a na Moravě popíše gotický sloh, známé stavby vypráví o období vlády Přemyslovců Čt nejstarší příběhy a pověsti z Čech 250

251 Ročník: 5. Učivo Výstup Poznámky Lucemburkové na českém trůně Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna Karel IV. otec vlasti Husitské války Mistr Jan Hus jeho upálení Husitské války ví, že po vymření Přemyslovců nastoupil Jan Lucemburský vypráví o životě Karla IV. vypráví o středověkém životě vyhledává informace o naší minulosti zná Husovy myšlenky o reformě církve; ví, kdy byl upálen popíše taktiku husitů v boji s křižáky zná významné bitvy, Jana Žižku Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VMEGS Jsme Evropané VMEGS Život po husitských válkách Zikmund Lucemburský Král Jiří z Poděbrad Jagellonci na českém trůně Vladislav Jagellonský Žák by měl uměl: vysvětlí, co se dělo po skončení husitských válek v českém království vypráví o vládě Jiřího z Poděbrad popíše, jaké bylo období vlády Jagellonců zná významné stavby vrcholné gotiky VMEGS VMEGS 251

252 Na počátku vlády Habsburků Ferdinand I. Habsburský Renesance Rudolf II. České země po bitvě na Bílé hoře Povstání proti Habsburkům Třicetiletá válka Jan Ámos Komenský Život po třicetileté válce Baroko Marie Terezie, Josef II. Vláda císařovny Marie Terezie Osvícený panovník Josef II. Rakousko Uhersko Národní obrození Buditelé českého národa Osobnosti kultury Technické vynálezy vypráví o rozvoji vzdělanosti, obchodu a zemědělství v době nástupu Habsburků popíše hlavní rysy renesance, jmenuje významné stavby vypráví o vědeckých a uměleckých zálibách Rudolfa II. astronomové, alchymisté, sochaři, malíři ví,jaké měla důsledky bitva na Bílé hoře zná základní myšlenky a dílo J. A. Komenského vypráví, jak se třicetiletá válka projevila na českém národě, jazyku ví, které změny provedla Marie Terezie a proč zná reformy a jejich význam za vlády Josefa II. zná význam národního obrození vypráví o založení Národního divadla zná některé kulturní osobnosti 19. století, jejich dílo ( píseň Kde domov můj) popíše nejdůležitější vynálezy 19. století VMEGS VMEGS VMEGS VMEGS 252

253 První světová válka Vznik první světové války, zapojení států Rozpad Rakouska-Uherska Vznik samostatného českého státu Samostatné Československo První republika a její součásti Pojem demokratický stát, volby, rovnoprávnost První prezident T.G. Masaryk vypráví o událostech první světové války zná význam vzniku samostatného českého státu popíše život lidí za první republiky chápe význam pojmů demokratický stát, volby, rovnoprávnost vypráví o životě T.G. Masaryka VMEGS VMEGS Druhá světová válka Napadení Čech a Moravy Vznik Protektorátu Čech a Moravy Zavření českých vysokých škol Pojmy fašismus,gestapo, koncentrační tábor, partyzánský boj Problematika židů Lidice, Ležáky Porážka Německa, osvobození Obnova Československa Znárodňování po válce Totalitní vláda komunistů Ztráta lidských svobod Cenzura na přiměřené úrovni popíše průběh druhé světové války vysvětlí pojmy fašismus, gestapo, koncentrační tábor, partyzánský boj zná tragické události v Lidicích, Ležácích chápe význam státního svátku dne osvobození vysvětlí změny ve společnosti zná pojmy totalitní vlády, cenzura chápe a porovnává život lidí v období vlády komunistické strany s dneškem na obecné úrovni i ve své obci VMEGS 253

254 Návrat k demokracii: Sametová revoluce Odstoupení komunistické vlády Prezident Václav Havel, Václav Klaus Návrat svobody a demokracie Budování tržní ekonomiky Soukromé a státní vlastnictví 1993 vznik České republiky Putování po Evropě Planeta Země poledníky, rovnoběžky, pevniny a oceány Evropa Nížiny a hory v Evropě Podnebí v Evropě Vodstvo v Evropě Evropské státy hlavní města Sousední státy (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko) popíše události sametové revoluce chápe st. svátek den boje za svobodu a demokracii zná jména prezidentů současné doby stručně popíše změny ve společnosti a v hospodářství (soukromé, státní vlastnictví) zná vznik samostatné ČR popíše globus rovnoběžky a poledníky, polokoule, severní a jižní pól popíše světadíly a oceány ukáže na mapě zná a popíše podnebné pásy na mapě popíše a ukáže Evropu, její hranice, poloostrovy a ostrovy popíše povrch Evropy hory, nížiny na mapě ukáže a vyjmenuje oceány, moře a evropské řeky, ví které naše řeky se do nich vlévají a do kterých moří ústí pokouší se najít a popsat evropské státy, zná některá hlavní města zná sousední státy jejich hlavní města, polohu, povrch, řeky, průmysl, jiná velká města a zajímavosti vypráví zážitky z vlastního cestování porovnává svůj region, vyhledává regionální zvláštnosti VDO občan, stát, demokracie, svoboda VMEGS Žijeme na Zemi; Jsme Evropané 254

255 Ročník: 4. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Škola a rodina Škola Rodina Čas Den, jeho části Týden Měsíce Roční období Rok významné dny, svátky orientovat se ve škole a nejbližším okolí, pojmenovat jednotlivé učebny orientovat se ve třídě, pojmenovat jednotlivé předměty a učební pomůcky pojmenovat jednotlivé členy rodiny vyprávět o vlastní rodině pojmenovat části dne, popíše svůj denní režim určit kolik je hodin rozlišit děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti vyjmenovat dny v týdnu, znát a používat pojmy včera, dnes, zítra; rozlišit pracovní a víkendové dny orientovat se v kalendáři vyjmenovat měsíce v roce a přiřadit ke správnému ročnímu období vyprávět, co dělají lidé v různých ročních obdobích znát pojmy slunce, měsíc, hvězdy, Země, vesmír popsat zvyky o Vánocích a Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Vv roční období, svátky během roku Čt svátky během roku, roční období, tematické texty 255

256 Velikonocích Základy orientace Plán Mapa Světové strany Domov a jeho okolí Krajina, kde bydlím Voda v krajině Doprava v krajině Jak se chovat na silnici Co se může stát Naše okolí Památné objekty v obci Památky v naší krajině Pověsti a pohádky Lidská obydlí dříve a nyní Životní prostředí Žák by měl uměl: rozlišit obec a město, určit důležité budovy, vědět k čemu slouží popsat svou cestu do školy orientovat se v místě svého bydliště nakreslit jednoduchý půdorys nakreslit jednoduchý plán obce, třídy znát význam barev na mapě orientovat se v základních značkách na mapě znát základní světové strany popsat krajinu, určit orientační body znát pojmy řeka, rybník, přehrada, moře; popsat tok řeky rozlišit druhy dopravy, orientovat se v jízdním řádě znát pravidla silničního provozu a základní značky znát důležitá telefonní čísla, nacvičit oznámení nehody znát významné památky v obci, seznámit se s místními pověstmi vědět, co znečišťuje životní prostředí a jak ho chránit Závěrečné opakování opakovat a užívat osvojené poznatky M geometrické obrazce, jednoduchý půdorys Vv - mapy VV- dopravní značky Př ochrana životního prostředí 256

257 Ročník: 5. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Domov a jeho okolí Rodina Chování ve společnosti Práce lidí Orientace v obci Životní prostředí Vlast Můj domov, moje vlast Státní symboly pojmenovat členy rodiny, určit narozeniny, orientovat se v kalendáři a čase znát pravidla slušného chování poznat různé lidské činnosti orientovat se v obci, na plánu a mapě, popsat cestu do školy znát světové strany hlavní i vedlejší znát význam základních barev a značek na mapě určit orientační body v okolí vědět, co znečišťuje prostředí, ochrana rozlišit pojmy domov a vlast vyprávět o svém domově poznat státní symboly Vv plán, mapa M jednoduché půdorysy Čt tematické texty, pověsti 257

258 Nad mapou České republiky Hranice státu Praha ČR přírodní podmínky Přírodní podmínky Čechy; Morava a Slezsko ČR největší města, oblasti Největší města Čechy; Morava a Slezsko Naše země v dávných dobách Život lidí v pravěku Staří Slované Velkomoravská říše Karel IV. poznat na mapě státní hranici, znát e sousední státy znát hlavní město, určit jeho polohu na mapě; znát významné kulturní a historické památky Prahy podle mapy určit hory, nížiny a řeky ČR popsat jednotlivé oblasti znát a najít na mapě největší města jednotlivých oblastí orientovat se v čase rozlišit minulé události od současných vyprávět podle obrázků,jak žili lidé v pravěku popsat podle obrázků život starých Slovanů znát Cyrila a Metoděje, jejich význam (křesťanství) znát základní informace o Karlu IV. Čt Praha - pověsti Závěrečné opakování opakovat a užívat osvojené poznatky 258

259 5.8. Dějepis Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět dějepis se uskutečňuje až na druhém stupni, rámcově navazuje na některá témata zařazená na prvním stupni do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět má umožnit žákům získat základní poznatky o dějinném vývoji lidstva (především českého národa), seznámit je s významnými osobnostmi a historickými událostmi. Důraz je kladen na 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Přiměřeně rozvíjí komunikační schopnosti žáků. Předmět zahrnuje tyto tematické celky: Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Moderní společnost, Moderní doba, Rozdělený a integrující se svět. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti Člověk a společnost směřuje k: rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru 259

260 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv Průřezová témata, která prolínají dějepisem: VDO demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, formy vlády, rasismus, EV člověk a příroda, první civilizace a příroda, průmyslová revoluce a její vliv na přírodu OSV komunikace, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, kreativita MDV komunikace a kooperace, práce s tiskem, internetem, vyhledávání, třídění a posuzování informací MKV sbližování a prolínání kulturních vlivů, stereotypy, poznávání jiných kultur EGS integrace Evropy, křížové výpravy, mír 260

261 Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v dějepise: Kompetence k učení: 1. vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného 2. procvičovat adekvátní používání terminologie, symbolů, znaků 3. uvádět věci a poznatky do souvislosti, prolínaní vědomostí 4. propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 5. pracovat s učebními materiály, pomůckami Kompetence k řešení problémů: 1. objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit je obhajovat 2. upozornit na chybu, hledat správné řešení, nápravu, poznat význam kontroly, zpětné vazby 3. řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 4. umožnit zjištění, že problém může mít více řešení 5. překonávat nezdary a překážky, nenechat se odradit Kompetence komunikativní: 1. dokázat formulovat své myšlenky, poznatky a názory ústně i písemně v logickém sledu 2. procvičovat dovednost ústně i písemně prezentovat výsledky práce skupiny 3. naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci 4. formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých 5. rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenování pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech 6. klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění Kompetence sociální a personální: 1. při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve skupině, dvojicích, tato pravidla dodržovat 3. mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost 4. respektovat názor druhého i když je odlišný 5. zastávat při práci ve skupině různé role, uvědomit si určitou míru zodpovědnosti 6. dokázat prezentovat výsledky práce skupiny 7. řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 261

262 Kompetence občanské: 1. dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a nacvičit chování za mimořádných situací 2. poznávat a chápat rozdíl mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního života a bezpečnosti druhých 3. dodržovat pravidla školního řádu, nést odpovědnost za své chování Kompetence pracovní: 1. pracovat podle pokynů, návodu, plánku 2. dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání pomůcek a vybavení 3. umět dokončit práci, mít snahu zvládnout úkol, udržet pozornost 4. hodnotit práci svoji i druhých, využívat sebehodnocení, dokázat hodnocení přijmout 5. navrhovat řešení problémů a postupy činností 6. utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat vymezená pravidla 262

263 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Úvod Pravěk Období přisvojovacího hospodářství. Starší doba kamenná Nejstarší druh člověka člověk zručný Člověk vzpřímený Člověk rozumný Nejstarší lidé dnešního typu vysvětlit smysl historického zkoumání, pokusit se uvést příklad potřebnosti, výhodnosti dějepisných znalostí orientovat se na časové ose : rozlišit pojmy rok, století, tisíciletí, před naším letopočtem a našeho letopočtu vyjmenovat ve správném pořadí vývojové stupně člověka na časové přímce znázornit ( dle údajů, ne zpaměti ) dobu jejich existence uvést příklad naleziště na našem území Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Z práce s mapou 263

264 Období výrobního hospodářství. Mladší a pozdní doba kamenná Mladší doba kamenná. Vznik zemědělství a chovu dobytka Rozvoj rodové společnosti v mladší době kamenné Pozdní doba kamenná. Rozvoj výroby Vznik sousedských občin v pozdní době kamenné Střední Evropa v pravěku Střední doba kamenná Mladší doba kamenná STAROVĚK Staroorientální státy v Mezopotámii Vznik sumerských měst Vývoj sumerských městských států Starobabylónská říše Kultura staroorientálních států v Mezopotámii Starověký Egypt Egyptský stát Kultura starověkého Egypta Starověká Indie Starověká Čína Střední Evropa v období nejstarších států Pozdní doba kamenná ve střední Evropě Doba bronzová ve střední Evropě u období uvádět, v čem se podoba a kvalita života měnila ve srovnání s předchozími obdobími. vysvětlit změny ve společnosti provázející vývoj vysvětlit rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních podmínek uvést obecné znaky hospodářského, společenského, kulturního vývoje objasnit přínos starověkých států pro rozvoj světové civilizace OSV počátky komunikace, mezilidské vztahy Vv hlavolamy M číslice, desítková soustava MKV Etnický původ 264

265 Období antiky Starověké Řecko Příchod prvních řeckých kmenů. Období mykénské Počátek nového vývoje řeckých dějin. Doba homérská Vznik řeckých městských států Zakládání nových osad. Velká řecká kolonizace Aténský stát za Solóna Sparta Boje Řeků za svobodu Aténský stát za Perikla Řecká vzdělanost a věda Řecké umění Peloponéská válka Makedonie a její vzestup. Říše Alexandra Velikého Střední Evropa v době železné Starověký Řím a Evropa v době Římské Počátky římského městského státu Vývoj Říma do ovládnutí Itálie Zápas Říma o vládu nad Středozemním mořem Řím po ovládnutí Středomoří Krize římské republiky. Spartakovo povstání Občanské války. Konec římské republiky na mapě prokázat základní orientaci ( Balkánský poloostrov Řecko Peloponés, Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře, Malá Asie apod. ) uvést příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci vyprávět o jednotlivých etapách řeckých dějin, především o: o Trójské válce a Odysseových dobrodružstvích o Životě v Aténách a Spartě o Řecko perských válkách o Peloponéské válce o Alexandru Makedonském popsat situaci ve střední Evropě v době železné na mapě prokázat základní orientaci ( Apeninský poloostrov - Řím, Tiber, Pád nížina, Sicílie, Korsika, Středomoří apod. ). vypráví o jednotlivých etapách římských dějin, především o : o Začátku republiky o Válkách s Kartágem o Spartakově povstání o Caesarovi a konci republiky VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 265

266 Římské císařství a jeho rozkvět Krize římského císařství Evropa v době římské Zánik říše západořímské Římská vzdělanost a věda Římské umění o Vzniku císařství o Krizi císařství, pokusech o řešení, zániku říše Západořímské Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Raný středověk Vytváření středověké Evropy Byzantská říše Arabové a jejich výboje Asijské země v období středověku Křesťanství v raném středověku Franská říše Sámova říše a vznik prvních států na našem území Vrcholný rozmach Velkomoravské říše Počátky českého státu Slovensko v uherském státě Vznik a rozmach Kyjevské Rusi Státy jižních Slovanů Vznik států ve střední Evropě Nájezdy vikingů a vznik středověké charakterizovat hospodářský úpadek a sociální změny v souvislosti s úpadkem a pádem římské říše popsat význam křesťanství pro vznik středověkých států charakterizovat kulturu a společnost doby velkomoravské rozpoznat znaky románského slohu Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VDO Občan, občanská společnost a stát 266

267 Anglie a Francie Křížové výpravy Společnost a hospodářský život v českém státě v období raného středověku Vrchol českého státu v raném středověku Románská kultura Vrcholný středověk Život zemědělců Vznik měst a jejich význam Středoevropská velmoc posledních Přemyslovců Růst významu středověkých měst Boje mezi Francií a Anglií o nadvládu v západní Evropě Vpád Mongolů do východní Evropy Slovensko v období rozmachu uherského státu Kulturní vývoj ve znamení gotického slohu Český stát v době Karla IV. Česká společnost v předhusitské době Mistr Jan Hus Počátky husitské revoluce Husitská vítězství Výsledky husitské revoluce a její význam Husitství na Slovensku Vláda Jiřího z Poděbrad Porobení jižních Slovanů osmanskými vysvětlit změny ve způsobu života ve městech poznat a popsat gotickou kulturu charakterizovat vládu Karla IV. vysvětlit náboženské problémy, které vyústily v husitské hnutí popsat historický význam mistra Jana Husa za pomocí mapy dokáže určit nejvýznamnější místa husitských bojů popsat poměry v českých zemích v době vlády Jagellonců 267

268 Turky a konec byzantské říše Vznik španělského království Renesance a humanismus v Itálii Český stát a Slovensko pod vládou Jagellonců Pozdní středověk Asijské země na sklonku středověku Zámořské objevy Pokroky ve výrobě a v obchodu Reformace ve střední Evropě Evropské státy a šíření reformace Evropská kultura v 16. století a počátek protireformace Nástup Habsburků na český trůn Česká kultura v16.století Útoky Turků a obrana proti jejich výbojům Sjednocení ruského státu a jeho vítězství nad Tatary Nizozemský odboj proti španělské nadvládě Obrana proti Habsburkům v západní Evropě Boj českých stavů proti habsburským panovníkům Třicetiletá válka České země a Slovensko za třicetileté války ukázat na mapě cesty zámořských plaveb a objasnit jejich význam popsat změny ve výrobě charakterizovat postavení českých zemí v habsburské monarchii objasnit příčiny a důsledky vzniku třicetileté války Z Vyhledávání objevených území, cest kudy se plulo VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSV hodnoty, postoje 268

269 Počátky kapitalismu v Anglii První období koloniálního vykořisťování Ročník: 8. Učivo Výstup Poznámky Osvícenský absolutismus Duchovní pozadí osvícené doby Velká Británie a počátky britského impéria Vznik Spojených států amerických Svatá říše římská národa německého Mocenský vzestup Pruska Slezské války Vnitřní proměna habsburské monarchie: reformy Marie Terezie a Josefa II. České země v druhé polovině 18. století Rusko za Kateřiny II. Dělení Polska Velká francouzská revoluce Konec absolutismu ve Francii Konstituční monarchie ve Francii Republika a jakobínská hrůzovláda Direktorium a konzulát Císařství Napoleona I. objasnit vliv osvícenství na hospodářský, společenský a kulturní rozvoj našich zemí a ostatních států Evropy charakterizovat postavení českých zemí v habsburské monarchii popsat situaci ve Francii vysvětlit význam francouzské revoluce objasnit vliv Napoleona I. na vývoj Evropy Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Z orientace na mapě VDO Občan, občanská společnost a stát 269

270 Ponapoleonská Evropa Vídeňský kongres Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti Červencová revoluce a vznik Belgie Neklid ve východní a jihovýchodní Evropě Habsburská monarchie a česká společnost v době metternichovského absolutismu Revoluce 1848/1849 Revoluce ve Francii Pokus o sjednocení Německa a Itálie Habsburská monarchie a české země Porevoluční Evropa Viktoriánská Anglie a Francie císaře Napoleona III. Sjednocení Itálie a Německa Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století České země v druhé polovině 19. století Imperiální doba Imperialismus a kolonialismus Vzestup Spojených států amerických Rusko za posledních Romanovců Nová asijská velmoc Japonsko Kapitalistická společnost a kultura před první světovou válkou Kapitalistická společnost Měšťanská kultura a civilizace České země před první světovou válkou popsat uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu popsat průběh a výsledky revoluce 1848/1849 charakterizovat důsledky průmyslové revoluce pro společnost MKV Kulturní diference 270

271 První světová válka Dohoda proti Dvojspolku Průběh první světové války Ruské revoluce a vítězství Dohody Češi za první světové války popsat příčiny a průběh první světové války popsat důsledky první světové války pro mocenské uspořádání Evropy Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Poválečné uspořádání světa Vznik Československé republiky Charakteristické rysy československé demokracie Poválečná krize Komunismus a fašismus Poválečná obnova a nástup zlatých 20. let Léta prosperity v ČSR Léta krize v ČSR Světová hospodářská krize Nástup nacismu v Německu Ohrožení demokracie totalitou Vývoj v SSSR Nebezpečí nového válečného konfliktu Rozpad versailleského systému Obrana demokracie a republiky Kultura a věda v první republice popsat důsledky válečné katastrofy a jejich vliv na poválečný vývoj v Evropě objasnit vznik ČSR vysvětlit vliv světové hospodářské krize na rozvoj fašismu, nacismu a komunismu Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy 271

272 Druhá světová válka Vypuknutí druhé světové války Západní tažení Bitva o Anglii Napadení sovětského svazu Obrat ve vývoji druhé světové války Od Mnichova k okupaci Nebezpečí totality ve druhé republice 14. a 15. březen 1939 Co byl protektorát? Život v protektorátu Národ se bránil Formy odboje Heydrichiáda Zahraniční odboj Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války Cesta ke svobodě Závěrečné etapy druhé světové války Charakteristické rysy druhé světové války Evropa a svět po roce 1945 Důsledky druhé světové války Mír po válce Řešení německé otázky Poválečné Československo do květnových voleb 1946 Život po válce Osud národnostních menšin v ČSR Evropa na rozcestí Prohra československé demokracie Kultura a duchovní vývoj v Československu objasnit příčiny vypuknutí války popsat průběh druhé světové války, válečné operace, používané zbraně charakterizovat složitost životních podmínek lidí vysvětlit představy o poválečném uspořádání světa a Evropy orientovat se v problematice odsunu německého obyvatelstva charakterizovat převrat v Československu roku 1948, nástup komunismu a jeho důsledky pro společnost popíše rozdělení světa na východ a západ OSV Utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 272

273 Upevnění sovětského bloku Komunistické Československo Protikomunistický odboj Poúnorový exil a lidé doma Změny v Evropě na přelomu 50. a 60. let Pád mýtu o socialismus v Československu Léta uvolnění Pokus o nápravu systému v Československu v roce 1968 Normalizace v Československu Mezinárodní vývoj od 60. let Konec nesvobody Češi a Slováci na cestě k sametové revoluci. charakterizovat význam roku 1989 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Počátky lidské společnosti Pravěk úvod do učiva Žák by měl: získat představu o vědecké teorii vývinu člověka umět uvést konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti a jejich významu pro pochopení života a vývoje lidstva zrození lidstva mít představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí si uvědomit přechod od lovu k zemědělství 273

274 historické prameny Doba kamenná, bronzová a železná lovecký způsob života počátky zemědělství pro rozvoj a vývoj člověka umět podle obrázku popsat pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty rozebrat příčiny vzniku prvních náboženství a kultů OSV počátky komunikace, mezilidské vztahy kultura a počátky náboženství Nejstarší civilizace Starověk Egypt, Řecko a Řím přírodní podmínky zemědělství řemesla společnost, náboženství vzdělání věda a umění kulturní památky popsat přírodní podmínky a zeměpisnou polohu nejstarších civilizací uvést základní znaky zemědělství v jednotlivých státech charakterizovat důležitá řemesla starověkých států popsat přínos vědy a umění pro vývoj lidstva Z práce s mapou Vv hlavolamy M číslice, desítková soustava VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 274

275 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Středověk a křesťanství Raný středověk způsob života a obživy Slovanů Sámova říše Velkomoravská říše Konstantin a Metoděj počátky českého státu svatý Václav románská kultura Vrcholný středověk Žák by měl: umět popsat život a vývoj Slovanů uvést příčiny vzniku Sámovy říše vědět o prvních státních útvarech na našem území být seznámen s náboženským a kulturním přínosem Konstantina a Metoděje mít základní poznatky z období počátku českého státu seznámit se, se základními rysy románského slohu Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy EV vliv člověka zemědělce na přírodu VDO Občan, občanská společnost a stát české země za vlády Přemyslovců rozvoj řemesel, vznik měst a jejich význam český stát za vlády Lucemburků doba Karla IV. náboženství Jan Hus gotická kultura popsat způsob života za vlády Přemyslovců vysvětlit změny ve způsobu života ve městech rozebrat rozkvět českého státu v době lucemburské charakterizovat vládu Karla IV. určit význam církve ve středověku popsat historický význam mistra Jana Husa uvést základní rysy gotického slohu 275

276 Husitství počátky husitské revoluce husitská vítězství výsledky husitské revoluce a její význam vláda Jiřího z Poděbrad určit příčiny vzniku husitských válek uvést nejvýznamnější osobnosti a vojevůdce husitských válek charakterizovat vládu Jiřího z Poděbrad Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Novověk Pozdní středověk poznávání světa, objevy a vynálezy renesance Kryštof Kolumbus - poznávání světa, objevení Ameriky příčiny a vznik Habsburské monarchie třicetiletá válka, bitva na Bílé hoře a její důsledky J. A. Komenský život v pobělohorské době baroko Novověk ukázat na mapě cesty zámořských plaveb a objasnit jejich význam poznat odraz renesance a humanismu v kultuře, myšlení a životě lidí popsat příčiny vzniku habsburské monarchie objasnit příčiny a důsledky vzniku třicetileté války rozebrat odkaz J. A. Komenského jako politika, vědce i humanisty popsat život v pobělohorské době uvést základní rysy baroka Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Z Vyhledávání objevených území, cest kudy se plulo VDO monarchie osvícenský absolutismus v našich zemích reformy Marie Terezie a Josefa II selská rebelie objasnit vliv osvícenství na hospodářský, společenský a kulturní rozvoj našich zemí a ostatních států 276

277 počátky průmyslové a zemědělské revoluce František Palacký, obraz národního obrození revoluční rok hospodářský rozvoj - česká kultura konce století Moderní doba Evropy popsat hlavní reformy vydané za vlády obou panovníků a jejich dopad na život společnosti znát význam revolučního roku 1848 objasnit význam vynálezů, které ovlivnily rozvoj světa koncem 19. století poznává hlavní postavy české kultury konce 19. století Žák by měl: VDO náboženská svoboda začátek první světové války se seznámit s příčinami vzniku 1. světové války Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Nejnovější dějiny konec první světové války vznik československého státu T. G. Masaryk první prezident naší republiky osobnosti první republiky hospodářská krize nástup fašismu Mnichov, protektorát Čechy a Morava, Slovenská stát. Politický systém a hospodářství okupace domácí a zahraniční odboj Žák by měl: umět popsat důsledky první světové války pro mocenské uspořádání Evropy mít základní poznatky o vzniku samostatné Československé republiky se seznámit se známými osobnostmi politického i kulturního života první republiky poznat život na našem území za okupace Německa poznat způsoby domácího i zahraničního odboje proti okupantům Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VDO vznik samostatného státu EGS Nato 277

278 druhá světová válka osvobození ČSR poválečné Československo rok 1948 totalitní režim a odpor proti němu rok 1968 nové společenské poměry v Evropě události 1989 vznik České republiky vstup do EU znát příčinu, průběh a důsledky 2. světové války a nový politický vývoj v Evropě charakterizovat poválečný vývoj v Československu být seznámen s událostmi po roce 1968 chápat význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti mít základní poznatky o vzniku samostatné České republiky být seznámen s významem EU VDO demokratický politický systém EGS vstup do EU 278

279 5.9. Přírodopis Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Přírodopis navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni. Žáci se zde učí poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Dále se snažíme motivovat žáky k zájmu o přírodu, k vytváření odpovědných vztahů k přírodě, životu a ke zdraví. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti Člověk a příroda směřuje k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí Průřezová témata, která prolínají přírodopisem: 279

280 EV - základní podmínky života (vzduch, voda, půda), hospodaření s přírodními zdroji, ekosystém moře, neobnovitelné zdroje energie, zemědělství a životní prostředí, ekosystém pole, ekologické zemědělství, lidské aktivity a změny v krajině, význam lesa OSV výchova k zodpovědnosti, organizace vlastního času, cvičení smyslového vnímání, rozvoj schopnosti poznání, hledání pomoci při potížích EGS mezinárodní smlouvy o ochraně životního prostředí Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v přírodopisu: Kompetence k učení: 1. používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu 2. využívat informací z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení 3. vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného 4. zapojit do výuky co nejvíce smyslů využitím názorných pomůcek 5. propojovat do širších celků poznatky z jiných vzdělávacích oblastí 6. využívat vlastní zkušenosti a poznatky z jiných předmětů 7. získávat informace o přírodě, pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování Kompetence k řešení problémů: 1. objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit je obhajovat 2. upozornit na chybu, hledat správné řešení, nápravu, poznat význam kontroly, zpětné vazby 3. řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů Kompetence komunikativní: 1. používat správné terminologie 2. dokázat formulovat své myšlenky, poznatky a názory ústně i písemně v logickém sledu 3. vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu 4. procvičovat dovednost ústně i písemně prezentovat výsledky práce skupiny 5. naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci 6. formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých 7. rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenování pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech 8. klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění 280

281 Kompetence sociální a personální: 1. při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve skupině, dvojicích, tato pravidla dodržovat 3. mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost 4. respektovat názor druhého i když je odlišný 5. dokázat prezentovat výsledky práce skupiny Kompetence občanské: 1. budovat u sebe ohleduplný vztah k přírodě 2. dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a nacvičit chování za mimořádných situací 3. poznávat a chápat rozdíl mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního života a bezpečnosti druhých 4. respektovat dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní: 1. snažit se dokončit práci v dohodnutém čase a kvalitě 2. dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání pomůcek a vybavení 3. utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat vymezená pravidla 4. smysluplně využívat moderní informační technologie 281

282 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Země Živá planeta Vznik Země Vývoj Země Organické a anorganické látky Vznik a vývoj atmosféry Člověk mění složení atmosféry Počasí a podnebí Člověk mění podnebí planety Vznik světa Čas Budoucnost zemského systému Vzájemné vztahy organismů v přírodě Uspořádání živého světa Jednobuněčnost a mnohobuněčnost Uvnitř buňky Výživa buňky Rozmnožování zhodnotit vliv jednotlivých sfér Země na vznik a vývoj života vysvětlit čím člověk přispívá ke změně podnebí planety (skleníkový jev) uvést v čem se shodují (odlišují) jednobuněčné a mnohobuněčné organismy porovnat rostlinnou a živočišnou buňku (shodné a rozdílné znaky) Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy EV - základní podmínky života, voda, vzduch, půda Z planeta Země OSV rozvoj schopností poznávání, vnímání 282

283 Bakterie Houby Kvasinky houby jednobuněčné Houby mnohobuněčné Lišejníky Nižší rostliny Řasy jednobuněčné Řasy mnohobuněčné Živočichové Prvoci živočichové jednobuněční popsat podle obrázku bakterii vyjmenovat příklady bakteriálních onemocnění porovnat houby jednobuněčné mnohobuněčné rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby a porovná je podle charakteristických znaků popsat stavbu lišejníkové stélky popsat prostředí, ve kterém žijí řasy uvést příklady jednobuněčných a mnohobuněčných řas uvést příklady nejdůležitějších skupin prvoků a jejich zástupce Vv kreslení hub EV ekosystém moře 283

284 Bezobratlí mnohobuněční živočichové Žahavce Ploštěnci Hlísti Měkkýši Kroužkovci Členovci Klepítkatci Korýši Vzdušnícovci Hmyz Hmyz s proměnou nedokonalou Hmyz s proměnou dokonalou Ostrokožci charakterizovat stručně znaky, stavbu a život vybraných živočichů rozpozná přenašeče nakažlivých chorob Z rozmístění živočichů na Zemi 284

285 Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Strunatci Obratlovci Paryby Ryby Druhy ryb Obojživelníci Plazi o Ještěři o Hadi o Želvy o Krokodýlové Ptáci Stavba těla Hnízdění, potrava, ekologie Chování Zástupci skupin Rostliny výtrusné Mechy Kapradiny Přesličky a plavuně rozlišovat a porovnávat vnější a vnitřní stavbu objasnit na základě pozorování projevy živočichů v přírodě uplatnit zásady bezpečného chování ve styku s živočichy vysvětlit první pomoc při uštknutí hadem Žák by měl uměl: popsat stavbu těla ptáka popsat život ptáků (hnízdění, potrava, ) určit vybrané skupiny ptáků poznávat a zařazovat vybrané zástupce podle charakteristických znaků Z rozmístění živočichů(kontinenty) Z rozmístění živočichů(kontinenty) EV neobnovitelný zdroj energie uhlí 285

286 Části rostliny Stavba rostlin Kořen Stonek List, květ, květenství Opálení a oplození Semena a plody Rozmnožování rostlin Nahosemenné rostliny Semenné rostliny Zástupci jehličnanů Les Krytosemenné rostliny dvouděložné Listnaté stromy a keře Pryskyřníkovité Mákovité Brukvovité Mandloňovité Jabloňovité Růžovité Bobovité Miříkovité Brutnákovité Hluchavkovité Lilkovité Hvězdicovité popsat stavbu rostliny uvést praktické příklady funkcí jednotlivých orgánů rostlinných těl a jejich vtahu v rostlině jako celku vysvětlit fyziologické procesy rostlin poznávat a zařazovat naše jehličnany dodržovat zásady chování v lesním ekosystému poznávat a zařazovat vybrané zástupce podle charakteristických znaků s pomocí atlasu zhodnotit kladný i záporný vliv člověka na životní prostředí popsat jak se starat a chránit přírodu uvést příklady chráněných území v ČR OSV rozvoj schopností poznávání, vnímání EV Vv výrobky z přírodních materiálů 286

287 Krytosemenné rostliny jednoděložné Liliovité Amarylkovité Lipnicovité Vstavačovité Rostliny a lidé Exotické ovoce Koření Léčivé rostliny Ochrana přírody Chráněná území ČR Vv kresba letního ovoce EV Ročník:

288 Učivo Výstup Poznámky Původ savců Vejcorodí a živorodí Vejcorodí Vačnatci Přehled hlavních skupin placentálních savců Hmyzožravci Letouni Primáti Hlodavci Zajíci Šelmy Ploutvonožci Chobotnatci Lichokopytníci Sudokopytníci Kytovci Rozšíření zvířat Domestikace Etologie Ekologie Ochrana přírody Základy etologie Původ a vývoj člověka rozlišit a porovnat vnější a vnitřní stavbu těla savců rozdělit pomocí základních znaků savce do hlavních skupin uvést příklady domestikovaných savců uplatnit zásady bezpečného chování ve styku se živočichy objasnit dvě varianty vzniku člověka stvoření podle bible a Darwinovu vývojovou teorii vyjmenovat ve správném pořadí Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy OSV 288

289 vývojové stupně člověka Soustava opěrná Lebka Páteř Hrudník Kostra končetin Stavba kosti a její růst První pomoc při zlomeninách Soustava pohybová Tělní tekutiny Tkáňový mok Míza Krev Složení krve Krevní skupiny Krevní transfuze Soustava oběhová Činnost srdce Krevní oběh Cévy Krevní tlak První pomoc při krvácení Nakažlivé nemoci Viry Bakterie Obrana organismu proti infekci Soustava dýchací Stavba a činnost dýchací soustavy Onemocnění dýchacích cest Soustava trávicí objasnit stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla vysvětlit funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla posoudit význam péče o jednotlivé orgánové soustavy rozlišit mezi běžnými, infekčními a civilizačními chorobami objasnit vznik a vývin jedince od početí až do stáří vysvětlit zásady první pomoci umělého dýchání z plic do plic OSV 289

290 Dutina ústní, hltan, jícen Žaludek Tenké střevo Játra Vstřebávání Tlusté střevo Přeměna látek a energií Výživa Hygiena potravy Soustava vylučovací Kůže Péče o kůži Soustava nervová Stavba nervové soustavy Reflexy Mícha mozek Mícha Mozek Soustava žláz s vnitřním vyměšováním Hygiena duševní činnosti Toxikomanie Smyslová ústrojí Ústrojí zraku Ústrojí sluchu Ústrojí chuti Ústrojí čichu Ústrojí hmatu Vývin lidského jedince Mužské pohlavní ústrojí Ženské pohlavní ústrojí Oplození 290

291 Nitroděložní vývin jedince Vývin jedince po narození Pohlavní choroby Základy nauky o dědičnosti (genetiky) uvést příklady dědičnosti v praktickém životě vysvětlit podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Země Vědy o Zemi Jak vznikl svět? Stavba Země Pohyb kontinentů Tektonika Sopečná činnost a zemětřesení Magma a vyvřelé horniny Zvětrávání Eroze Usazené horniny Přeměněné horniny zhodnotit vznik jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života vysvětlit stavbu Země rozpoznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů vysvětlit děj vrásnění, zemětřesení, sopečnou činnost posoudit nebezpečí těchto dějů pro Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Z planeta Země, sféry Země EV 291

292 Minerály a jejich vznik Suroviny Historie Země Člověk poznává Zemi Prahory a starohory Vznik života Vývoj života Symbiotická Země Prvohory Druhohory Třetihory Čtvrtohory Geologický vývoj území České republiky Koloběh hmoty a prvků Kosmické vlivy Geologická budoucnost Země člověka porovnat význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy rozlišit hlavní půdní typy a půdní druhy v naší krajině porovnat geologické území Českého masivu a Západních Karpat zhodnotit kladný i záporný vliv člověka na životní prostředí objasnit základní princip existence každého ekosystému Vývoj člověka Jak člověk měnil svět Co přináší zvyšování počtu lidí Půda jako zrcadlo krajiny Blahodárná a nebezpečná voda Vzdušný oceán Přírodní katastrofy Krajinné typy Tvorba krajiny Chráníme svět a pečujeme o něj EGS 292

293 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Obecná biologie a genetika Příroda a přírodniny přírodniny živé a neživé přírodní děje projevy a podmínky života vztah živé a neživé přírody význam rostlin a živočichů Základní složení a struktura živých soustav buňka jednobuněčnost a mnohobuněčnou Orgány a orgánové soustavy rozlišit přírodninu živou a neživou a roztřídit jejich zástupce uvést základní přírodní děje charakteristické pro neživou přírodu popsat vztah živé a neživé přírody na praktických příkladech popsat význam rostlin a živočichů provést jednoduchý nákres buňky a provést její popis uvést rozdíly mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy a říci příklady Žák by měl: se seznámit s pojmy pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy pochopit podstatu dědičnosti a přenos dědičných informací umět uvést příklady nebezpečných virů a bakterií Z planeta Země EV základní podmínky života, voda, vzduch, půda OSV rozvoj schopností poznávání, vnímání EV geneticky upravené potraviny, léčba vrozených 293

294 orgány a orgánové soustavy dědičnost Viry a bakterie výskyt význam a praktické využití Biologie hub Žák by měl: umět popsat houby bez plodnic x s plodnicemi umět uvést příklad vlivu na člověka a jiné organismy mít představu o správném sběru a konzumaci hub umět popsat první pomoc při otravě houbami vad Houby bez plodnic základní charakteristika vliv na člověka a ostatní živé organismy plíseň hlavičková stavba těla umět poznat základní druhy lišejníků Vv kreslení hub Houby s plodnicemi stavba těla hub výskyt, význam zásady sběru, konzumace první pomoc při otravě houbami Lišejníky Z Země, tundra výskyt a význam 294

295 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Biologie rostlin Rostliny vyšší a nižší - třídění zástupci jednotlivých skupin rozdíly mezi rostlinami nižšími a vyššími Rostliny nižší - řasy popsat základní rozdíly mezi vyššími a nižšími rostlinami uvést základní příklady řas a prostředí, ve kterém se nacházejí význam řas hlavní zástupci vysvětlit význam řas pro přírodu a člověka EV ekosystém moře Vyšší rostliny mechorosty a kapraďorosty hlavní zástupci rozmnožování životní prostředí význam mechorostů a kapraďorostů Stavba, tvar a funkce rostlinného těla rozlišit zadané zástupce na mechorosty a kapraďorosty uvést způsob rozmnožování popsat význam mechorostů a kapraďorostů v přírodě EV neobnovitelný zdroj energie uhlí stavba těla rostlin kořen stonek list charakterizovat jednotlivé části rostliny a jejich význam pro rostlinu 295

296 květ semeno plod Základní fyziologické procesy rostlin fotosyntéza, rozmnožování, růst Žák by měl: mít představu o základních fyziologických procesech rostlin OSV rozvoj schopností poznávání, vnímání Rostliny semenné rostliny nahosemenné jehličnany rostliny krytosemenné listnaté stromy ekosystém les Význam rostlin a jejich ochrana hospodářské rostliny léčivé rostliny jedovaté rostliny chráněné rostliny Biologie živočichů Třídění živočichů podle charakteristických znaků rozlišit hlavní zástupce nahosemenných a krytosemenných rostlin určit význam lesa a jeho ochrany uvést základní zástupce jednotlivých druhů hospodářských, léčivých, jedovatých a chráněných rostlin říci význam léčivých rostlin pro člověka rozlišit základní skupiny živočichů a vyhledá jejich zástupce pomocí knih, atlasu EV ekosystém les Z deštný prales - Amazonie zástupci jednotlivých skupin rozdíly u jednotlivých skupin živočichů 296

297 Prvoci Bezobratlí - ploštěnci stavba těla ploštěnců regenerace, obojetník životní prostředí a způsob života ploštěnců charakterizovat stručně znaky, stavbu a život vybraných živočichů Bezobratlí - cizopasníci cizopasníci vnitřní a vnější hygiena a ochrana zdraví rozpozná přenašeče nakažlivých chorob Bezobratlí - měkkýši charakteristika jednotlivých skupin plži, mlži, hlavonožci stavba těla Bezobratlí - kroužkovci Z rozmístění živočichů (kontinenty) stavba těla životní prostředí Bezobratlí členovci - pavouci stavba těla, funkce způsob života 297

298 Hmyz Hmyz žijící na poli a v půdě zástupci způsob života EV zemědělství a životní prostředí Hmyz žijící v zahradách a sadech zástupci způsob života Hmyz žijící v lese zástupci způsob života EV les, význam lesa Hmyz žijící ve vodě a u vody zástupci způsob života Hmyz žijící v domácnosti zástupci způsob života EV ochrana vody, význam 298

299 Živočišná společenstva stavba těla živočišné společenstvo způsob života Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Biologie živočichů Obratlovci - ryby stavba těla ryb druhy ryb význam ryb rozmnožování ryb Obratlovci - obojživelníci rozlišovat a porovnávat vnější a vnitřní stavbu objasnit na základě pozorování projevy živočichů v přírodě uplatnit zásady bezpečného chování ve styku s živočichy Z rozmístění živočichů na Zemi EV vodní zdroje, moře Z, D rybníkářství v Čechách stavba těla obojživelníků druhy obojživelníků vysvětlit první pomoc při uštknutí hadem 299

300 rozmnožování obojživelníků Obratlovci plazi stavba těla plazů rozmnožování plazů zástupci jednotlivých skupin Obratlovci - ptáci stavba těla ptáků rozdělení ptáků zástupci jednotlivých skupin Obratlovci - savci stavba těla savců rozdělení savců zástupci jednotlivých skupin Obratlovci domácí zvířata hospodářsky významné druhy Význam živočichů pro člověka, projevy jejich chování kriticky ohrožené druhy projevy chování živočichů do nákresu doplnit části těla ptáků a popsat jejich funkci poznat i pomocí atlasu vybrané zástupce a dokáže je rozdělit do jednotlivých skupin podle charakteristických znaků do nákresu doplnit části těla savců a popsat jejich funkci rozdělit savce do jednotlivých skupin podle charakteristických znaků z praxe uvést tradiční druhy domácích zvířat uvést význam chovu zvířat pro člověka na příkladech uvést bezpečné zacházení se zvířaty EGS ohrožené druhy, nezákonný lov 300

301 Biologie člověka Orgány a orgánové soustavy Soustava opěrná kosti a jejich rozdělení spojení kostí kostra poranění a poškození kostí, první pomoc Soustava pohybová druhy svalů svalstvo kostry činnost svalstva Soustava oběhová objasnit stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla vysvětlit funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla posoudit význam péče o jednotlivé orgánové soustavy vysvětlit zásady první pomoci umělého dýchání z plic do plic krev stavba a činnost srdce krevní oběh poruch krevního oběhu, zástava srdce objasnit vznik a vývin jedince od početí až do stáří Soustava dýchací 301

302 stavba a činnost dýchací soustavy onemocnění dýchacích cest zástava dechu Soustava trávící stavba a činnost trávící soustavy nemoci trávící soustavy správná výživa Soustava vylučovací stavba nemoci vylučovací soustavy Soustava kožní stavba kožní onemocnění, první pomoc Soustava řídící žlázy s vnitřní sekrecí nervová soustava onemocnění nervové soustavy Soustava smyslová 302

303 stavba a funkce onemocnění a poranění smyslového ústrojí (zrak, sluch) Soustava rozmnožovací stavba rozmnožování nemoci EV ochrana vodních toků, voda jako základ pitného režimu Vývoj jedince etapy vývoje jedince 303

304 Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Neživá příroda Země Sluneční soustava vznik a stavba Země Horniny a nerosty nerosty horniny využití Žák by měl: se seznámit s postavením naší planety ve Sluneční soustavě a teorií vzniku Země dokázat rozlišit jednotlivé vrstvy zemského tělesa umět rozpoznat podle atlasu a charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny rozlišovat horniny vyvřelé, usazené a přeměněné se seznámit s důsledky působení vnějších a vnitřních geologických dějů EV ekosystémy, základní podmínky života Vnější a vnitřní geologické děje příčiny a důsledky příklady Půda umět rozlišit hlavní půdní typy a druhy v přírodě umět popsat hospodářský význam pudy a její ochranu typy a druhy půd vznik půdy hospodářský význam ochrana půdy uvést příklady negativní činnosti člověka a její vliv na počasí a podnebí 304

305 Podnebí počasí ve vztahu k životu organismů přírodní katastrofy činnost člověka Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi období vývoje Země rozšíření a vývoj organismů vývoj člověka popsat charakteristické znaky jednotlivých období vývoje Země přiřadit zástupce organismů k jednotlivým obdobím se seznámit s etapami vývoje člověka umět vysvětlit pojem ekosystém vybrat zástupce z živočišné a rostlinné říše pro zadané ekosystémy (les, louka, ) uvést jednoduché příklady potravních řetězců Základy ekologie Organismy a prostředí ekosystémy les, louka, potok, populace, společenstva, ekosystémy potravní řetězce a rovnováha v přírodě Ochrana přírody a životního prostředí popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich důsledky poznat kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí EGS spolupráce v otázkách ochrany životního prostředí činnost člověka půda, voda, vzduch zdroje energie poločas rozpadu odpadků chráněná území 305

306 5.10. Zeměpis Charakteristika vzdělávacího předmětu Výuka zeměpisu na druhém stupni navazuje na výuku vlastivědy. Předmět by měl obohatit rozhled žáků o přírodní, hospodářské a sociální podmínky života lidí a to na území České republiky, Evropy a dalších světadílech. Žáci se také naučí samostatně pracovat s různými druhy map, statistickými údaji, Encyklopediemi, Internetem. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti Člověk a příroda směřuje k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 306

307 Průřezová témata, která prolínají předmětem zeměpis: OSV rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, jednání s lidmi jednotlivých národů, vlastní názor, národnostní menšiny, rasismus, osobní zodpovědnost za jednání v okolním prostředí MDV snímky z kosmu, sběr a třídění údajů, kritické vyhodnocování informací EV vliv člověka na utváření krajiny, klimatické změny, kvalita ovzduší, podmínky pro život, těžba a průmysl a jejich vliv na přírodu, ochrana přírody a kulturních památek, mezinárodní ekologické organizace EGS oteplování, mezinárodní výzkum a spolupráce, migrační politika EU, postavení hospodářství ČR v rámci EU, cestovní ruch, mezinárodní organizace, styl života v evropských rodinách, mezinárodní smlouvy MKV kulturní tradice, zvyky, náboženství, odlišné vnímání světa, politické a sociální konflikty VDO respektování kulturních a etnických odlišností, volební systémy zemí Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v zeměpisu: Kompetence k učení: 1. používat vhodné učební pomůcky a odbornou literaturu 2. využívat informací z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení 3. vyhledávat, třídit a propojovat informace, odlišovat podstatné od nepodstatného 4. zapojit do výuky co nejvíce smyslů využitím názorných pomůcek 5. propojovat do širších celků poznatky z jiných vzdělávacích oblastí 6. využívat vlastní zkušenosti a poznatky z jiných předmětů Kompetence k řešení problémů: 1. objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit je obhajovat 2. upozornit na chybu, hledat správné řešení, nápravu, poznat význam kontroly, zpětné vazby 3. řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů Kompetence komunikativní: 1. používat správné terminologie 2. dokázat formulovat své myšlenky, poznatky a názory ústně i písemně v logickém sledu 3. vytvářet příležitosti pro vzájemnou komunikaci k danému úkolu 4. procvičovat dovednost ústně i písemně prezentovat výsledky práce skupiny 307

308 5. naslouchat pokynům, porozumět obsahu sděleného, dotázat se na doplňující informaci 6. formulovat a klást otázky k danému tématu, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých 7. rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, při pojmenování pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a názorech 8. klidně a věcně řešit konflikty a nedorozumění Kompetence sociální a personální: 1. při řešení zadávaných úkolů spolupracovat a vzájemně si pomáhat 2. podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve skupině, dvojicích, tato pravidla dodržovat 3. mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost 4. respektovat názor druhého i když je odlišný 5. zastávat při práci ve skupině různé role, uvědomit si určitou míru zodpovědnosti 6. dokázat prezentovat výsledky práce skupiny 7. řešením přiměřených úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské: 1. dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví a nacvičit chování za mimořádných situací 2. poznávat a chápat rozdíl mezi lidmi, učit se toleranci v jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního života a bezpečnosti druhých 3. dodržovat pravidla školního řádu, nést odpovědnost za své chování Kompetence pracovní: 1. pracovat podle pokynů, návodu, plánku, mapek 2. dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání pomůcek a vybavení 3. umět dokončit práci, mít snahu zvládnout úkol, udržet pozornost 4. hodnotit práci svoji i druhých, využívat sebehodnocení, dokázat hodnocení přijmout 5. navrhovat řešení problémů a postupy činností utvářet si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržovat vymezená pravidla 308

309 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Planeta Země Tvar a rozměry Země Pohyby Země Měsíc Sluneční soustava Slunce Vesmír Vývoj poznání o vesmíru Glóbus a mapa Mapy Poledníky a rovnoběžky Určování zeměpisné polohy Čas na zeměkouli Znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách Práce s turistickou mapou Místní krajina popsat Zemi a ostatní komponenty Sluneční soustavy vysvětlit, jaké pohyby Země vykonává a co je jejich důsledkem objasnit pojmy mapa, měřítko mapy, zeměpisné souřadnice orientovat se v turistické mapě Př Vznik Země, vývoj Země EV Základní podmínky života; Vztah člověka k prostředí M úhel Aj My Town Moje město 309

310 Krajinná a její základní části Litosféra Stavba Země Dno oceánu Zemětřesení a sopečná činnost Vznik pohoří Zvětrávání a činnost větru Působení povrchové tekoucí vody Povrch Země objasnit stavbu Země, dna oceánů, proces zemětřesení a sopečné činnosti, vznik pohoří, proces zvětrávání, činnost větru a působení povrchové tekoucí vody, ledovců a ledu na utváření zemského povrchu orientovat se v jevech a procesech v atmosféře pracovat s pojmy počasí, podnebí, 310

311 Atmosféra Počasí Podnebí Trvání dne a noci na Zemi Teplotní pásy Hydrosféra Oceány a moře Pohyby mořské vody Vodstvo na pevnině Ledovce Podpovrchová voda Pedosféra Typy půd Půda, její činitelé a struktura Nebezpečí, která půdu ohrožují Biosféra Tropické lesy Savany Pouště Subtropické rostlinstvo Stepi Lesy mírného pásu Tundra Polární oblasti Život ve vodách oceánu Výškové stupně v krajině podnebné pásy na Zemi vyhledat na mapě podnebné pásy vysvětlit pojmy: oceány a moře, pohyby mořské vody, voda na pevnině, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda vyhledat na mapě světové oceány orientovat se v procesech a rozvržení prvků pedosféry používat pojmy složení půdy, humus, typy a struktura půd, eroze pomocí tematických map pohovořit o oblastech tropů, subtropů, mírného pásu, polární a subpolární oblasti. Př Vznik a vývoj atmosféry, Člověk mění složení atmosféry 311

312 Afrika Poloha, rozloha a členitost Povrch Afriky Podnebí Vodstvo Rostlinstvo a živočišstvo Obyvatelstvo Oblasti Afriky Austrálie Poloha, rozloha a členitost Povrch Podnebí Vodstvo Rostlinstvo a živočišstvo Přírodní zdroje Obyvatelstvo Australský svaz Tichý oceán a Oceánie charakterizovat polohu Afriky a její postavení ve světě zhodnotit přírodní podmínky povrch, klima, vodstvo pomocí mapy vymezit region Austrálie, charakterizovat přírodní podmínky - klima, fauna, flora zdůvodnit, proč většina obyvatel žije ve městech zhodnotit ekonomiku Austrálie a její státní zřízení určit polohu a přírodní poměry Oceánie srovnat společné a rozdílné znaky obyvatelstva, hospodářství a státního zřízení vyhledat v mapách vybrané útvary a státy Oceánie: Havajské ostrovy, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Rádži, Tahiti vyhledat na glóbu a v mapách Tichý oceán Př - Rostlinstvo a živočišstvo Př - Rostlinstvo a živočišstvo 312

313 Antarktida vyhledat na glóbu a v mapách Antarktidu určit její geografickou polohu popsat podnebí a přírodní podmínky v Antarktidě Ročník: 7. Učivo Výstup Poznámky Úvod Světadíly a oceány Polární oblasti Amerika Amerika Kanada určit zeměpisnou polohu jednotlivých oceánů, světadílů a jejich oblastí podle zeměpisných souřadnic, ale také z hlediska polohy na zemských polokoulích a podnebných pásech porovnat rozlohu jednotlivých světadílů a oceánů popisovat a srovnávat při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky přírodních poměrů jednotlivých světadílů a oceánů charakterizovat polohu Ameriky a její postavení ve světě Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy D Nejstarší civilizace; Objevy a dobývání; Zámořské objevy 313

314 USA státní zřízení a přírodní podmínky USA lidé a hospodářství Mexiko Brazílie Argentina Asie Asie Jihozápadní Asie Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie Japonsko Čína Centrální Asie Rusko Státní zřízení a přírodní podmínky Lidé a hospodářství zhodnotit přírodní podmínky - povrch, klima, vodstvo uvést nejdůležitější státy začlenit vybrané státy do jednotlivých regionů charakterizovat polohu Asie a její postavení ve světě popsat členitost kontinentu zhodnotit přírodní podmínky (klima, vodstvo, ) uvést nejdůležitější státy začlenit vybrané státy do jednotlivých regionů EV Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí MKV Kulturní diference Př - Rostlinstvo a živočišstvo EV Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí MKV Kulturní diference Evropa Evropa obecně Jižní Evropa Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko Severní Evropa Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island, Estonsko, Lotyšsko, Litva Západní Evropa Velká Británie, Irsko, Francie Země Beneluxu Střední Evropa vyhledat na mapě evropský kontinent, porovnat jej s ostatními popsat členitost kontinentu a uvést okolní oceány zhodnotit přírodní podmínky uvést nejdůležitější státy Evropy začlenit vybrané státy do jednotlivých regionů Nástěnné tabule + slepé mapy D Počátky lidské společnosti; Nejstarší civilizace; Kořeny evropské kultury: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda Př - Rostlinstvo a živočišstvo Aj The Weather - počasí 314

315 Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Alpské země Jihovýchodní Evropa Rumunsko, Bulharsko Východní Evropa Ukrajina, Bělorusko Ročník: 8. Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Česká republika Poloha a rozloha Geologická stavba a povrch Geologické členění povrchu Podnebí a počasí Vodstvo Půdy Rozmístění rostlinstva a živočišstva Ochrana přírody a životního prostředí Obyvatelstvo Sídla Složky hospodářství Přírodní zdroje, nerostné suroviny, paliva určit geografickou polohu České republiky rozlišit typy a průběh státní hranice se sousedními státy porovnat rozlohu České republiky s ostatními evropskými státy se orientovat na fyzické mapě České republiky, vyhledat v České vysočině a Karpatech hlavní pohoří pojmenovat hlavní činitele, ovlivňující podnebí České republiky rozlišit mezi podnebím a počasím, uvádí příklady vlivů na podnebí a 315

316 Těžební a energetický průmysl Hutnický průmysl Strojírenský průmysl Chemický průmysl Průmysl stavebních hmot Zemědělství, potravinářský průmysl Doprava Cestovní ruch Zahraniční obchod, služby obyvatelstvu Členství ČR v mezinárodních organizacích Oblasti kraje České republiky o Praha o Středočeský kraj o Jihočeský kraj o Plzeňský kraj o Karlovarský kraj o Ústecký kraj o Liberecký kraj o Královéhradecký kraj o Pardubický kraj o Vysočina o Jihomoravský kraj o Zlínský kraj o Olomoucký kraj o Moravskoslezský kraj počasí pojmenovat hlavní vodní toky a vyhledat je na mapě rozlišit mezi přírodními a umělými vodními nádržemi pojmenovat hlavní půdní typy na území ČR popsat skladbu a rozšíření lesních porostů popsat vývoj obyvatelstva v ČR rozdělit sídla podle určitých kritérií rozčlenit hospodářství do jednotlivých sektorů objasnit pojmy obnovitelné a neobnovitelné energie zhodnotit charakter zemědělství v ČR rozlišit mezi jednotlivými druhy dopravy popsat podmínky rozvoje cestovního ruchu v ČR objasnit základní pojmy zahraničního obchodu komplexně srovnat jednotlivé regiony ČR podle vybraných kategorií D úloha strojů v dějinách D Počátky lidské společnosti, význam zemědělství pro rozvoj lidské společnosti Př Základy ekologie, vlivy zemědělství na životní prostředí 316

317 Ročník: 9. Učivo Výstup Poznámky Společenský a hospodářský zeměpis Obyvatelstvo světa, rozmístění podle ras, národů, jazykových skupin a náboženství Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa, globalizační procesy Migrace, urbanizace, sídlení aglomerace Hospodářské poměry současného světa Zemědělství, rybolov, lov Lesní a vodní hospodářství Průmysl, nadměrná těžba, neobnovitelné suroviny Doprava a spoje Služby obyvatelstva Cestovní ruch Světový trh a mezinárodní obchod Soužití v multikulturní a společensky rozdílné společnosti Politický zeměpis Státy světa společné a odlišné znaky Svrchovanost států Průběh státních hranic Státy podle správního členění posoudit prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby posoudit, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel lokalizovat na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje srovnávat předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit srovnávat státy světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizovat na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické zájmy v konkrétních světových regionech porovnávat a lokalizovat na mapách oblasti světového hospodářství Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 317

318 Státní zřízení a formy vlády Státy světa podle politického systému a politické moci Hlavní politické, vojenské a hospodářské organizace a seskupení OSN, EU Odlišný stupeň rozvoje států Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů Nové státy na mapě světa Krajina a životní prostředí Společenské a hospodářské vlivy na krajinu a životní prostředí Typy krajin přírodní a kulturní Globální problémy lidstva oceán, znečištění atmosféry globální oteplování, ničení tropických deštných lesů, přelidnění a hlad, odpady Ochrana přírody a krajiny, národní parky Cíl trvale udržitelný rozvoj rozlišit vzhled a znaky přírodních a kulturních krajin posoudit působení přírodních krajinotvorných procesů a lidských činností na krajinu a na životní prostředí na konkrétním případu zhodnotit odpovědné a neodpovědné jednání ve vztahu ke krajině a k životnímu prostředí na lokální, regionální a globální úrovni EV Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí 318

319 Ročník: 6. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Nad mapou Naše krajina Příroda v naší krajině Povrch nížiny,vysočiny; nadmořská výška Počasí a podnebí Voda řeky, rybníky a přehrady Co všechno potřebujeme k životu (nerostné bohatství) Naše vlast ČR Náš domov naše vlast Povrch ČR Obyvatelstvo a velká města Kulturní a historické zajímavosti ČR Životní prostředí u nás určit světové strany popsat krajinu, rozlišit městskou a venkovskou, přiřadit rostliny a živočichy k určitému typu krajiny rozlišit roviny, pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny určit nadmořskou výšku vrcholu dle mapy jednoduše popsat počasí a podnebí ukázat na mapě řeky, rybníky, přehrady; popsat vodní tok vědět z čeho se vyrábí různé předměty, kde se bere teplo, světlo; na co jezdí auta rozlišit pojmy vlast, domov, státní hranice, sousední státy znát Prahu, státní symboly podle mapy popsat povrch ČR znát, na mapě ukázat velká města ČR zařadit do regionů znát kulturní a historické zajímavosti svého regionu, ČR znát zásady ochrany přírody Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Př rostliny a živočichové u nás VV naše rostliny a živočichové Vv kresba významné památky EV ochrana přírody, zásady a principy 319

320 Glóbus, mapa světa a Evropy Glóbus, poledníky a rovnoběžky Světadíly a oceány Žák by měl uměl: seznámit se s glóbem, mapou světa, rozlišit poledníky a rovnoběžky orientovat se v základním rozdělení světa, poznat na mapě pevniny a oceány Evropa Poloha ČR v Evropě, sousední státy Tvar a povrch Evropy Vodstvo Evropy Velká města Evropy najít ČR na mapě Evropy, určit její polohu, poznat a pojmenovat sousední státy podle mapy popsat tvar a povrch Evropy podle mapy popsat a pojmenovat nížiny a hory podle mapy popsat a pojmenovat vodstvo Evropy na mapě vyhledat největší města Evropy Závěrečné opakování opakovat a užívat osvojené poznatky 320

321 Ročník: 7. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Planeta Země Sluneční soustava Pohyby Země orientovat se v názvech planet, popsat sluneční soustavu objasnit důsledky pohybů Země střídání dne a noci, střídání ročních období objasnit důsledky pohybů Země na život lidí a organismů Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Glóbus, mapy Glóbus Poledníky a rovnoběžky Pevnina a oceány Mapy Hlavní a vedlejší světové strany znát glóbus, ukázat poledníky a rovnoběžky orientovat se v časových pásmech na glóbu popsat a pojmenovat oceány a pevniny orientovat se na různých druzích map; zorientovat plány a mapy vzhledem ke světovým stranám znát jazyk mapy základní symboly, smluvené značky a vysvětlivky znát základní používané topografické a geografické pojmy 321

322 Česká republika Poloha ČR v Evropě Povrch ČR Vodstvo ČR Obyvatelstvo a města Oblasti České republiky Praha Střední Čechy Jižní Čechy Západní Čechy Severní Čechy Východní Čechy Jižní Morava Severní Morava a Slezsko Žák by měl uměl: znát základní údaje o České republice popsat zeměpisnou polohu ČR v Evropě znát, najít na mapě a popsat sousední státy popsat povrch ČR a jeho členitost popsat a na mapě vyhledat vodstvo ČR uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva ČR znát územní jednotky státní správy a samosprávy vymezit a lokalizovat území místní krajiny a oblasti podle bydliště charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu znát krajské členění vyhledat na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizovat hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti D historie, kulturní a historické památky jednotlivých regionů Závěrečné opakování opakovat a užívat osvojené poznatky 322

323 Ročník: 8. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Opakování o České republice Opakování základních zeměpisných pojmů Česká republika - opakování znát základní geografické, topografické a kartografické pojmy orientovat se v učivu o České republice pojmenovat povrch a polohu ČR charakterizovat jednotlivé oblasti ČR Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Evropa Poloha, členitost a rozloha Evropy Povrch Evropy Podnebí Evropy Vodstvo Evropy Rostliny a živočichové Evropy Obyvatelstvo Evropy určit zeměpisnou polohu, rozlohu a členitost Evropy popsat povrch Evropy a jeho členitost popsat podnebí Evropy popsat a na mapě vyhledat vodstvo Evropy popsat a charakterizovat přírodní poměry v Evropě uvést základní údaje o rozmístění obyvatelstva v Evropě Př rostliny a živočichové v Evropě 323

324 Současná Evropa Evropská unie, NATO Postavení ČR v Evropě Žák by měl uměl: vědět co je a jaký má význam EU a NATO charakterizovat postavení ČR v Evropě, EU, NATO Oblasti Evropy Střední Evropa Západní Evropa Severní Evropa Jižní Evropa Jihovýchodní Evropa Východní Evropa popsat zeměpisnou polohu jednotlivých oblastí charakterizovat jejich polohu, rozlohu, členitost a přírodní poměry charakterizovat hospodářské a kulturní poměry jednotlivých regionů uvést základní údaje o některých státech, ukázat a znát hlavní města AJ, NJ základní údaje o anglicky a německy mluvících zemích, jejich hlavní města Závěrečné opakování opakovat a užívat osvojené poznatky 324

325 Ročník: 9. pro žáky s lehkým mentálním postižení Učivo Výstup Poznámky Mezioborové a mezipředmětové souvislosti, vazby a přesahy Planeta Země Pohyby Země - opakování Teplotní pásy popsat pohyby Země, objasnit jejich důsledky charakterizovat střídání dne a noci, ročních období, časová pásma charakterizovat jednotlivé teplotní pásy, popsat jejich podnebí Př rostliny a živočichové v jednotlivých podnebných pásmech Česká republika Služby Doprava Cestovní ruch a rekreace opakování základních geografických, topografických a kartografických pojmů znát základní informace o poloze, rozloze a umístění ČR připomenout si základní charakteristiky jednotlivých regionů ČR charakterizovat železniční, silniční a leteckou dopravu; na mapě vyhledat silniční/železniční sít a největší dopravní uzly charakterizovat místní dopravní síť, orientovat se v jízdních řádech 325

326 znát význam služeb charakterizovat význam rekreace a cestovního ruchu Světadíly a oceány Glóbus - opakování Světadíly a oceány základní přehled Evropa - opakování Žák by měl uměl: opakovat již osvojené znalosti glóbus, poledníky, rovnoběžky přírodní oblasti Země, podnebné pásy vyhledat a pojmenovat jednotlivé světadíly a oceány opakovat základní informace o Evropě Světadíly Asie Afrika Amerika Austrálie Antarktida Životní prostředí vyhledat na mapách jednotlivé světadíly rozlišit základní přírodní a společenské znaky světových regionů charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a hospodářské poměry jednotlivých světadílů a vybraných států charakterizovat environmentalní a hospodářské problémy některých regionů, možnosti jejich řešení Závěrečné opakování opakovat a užívat osvojené poznatky EV ochrana životního prostředí 326

327 5.11. Výtvarná výchova a pracovní činnosti Charakteristika vzdělávacího předmětu Výtvarná výchova a pracovní činnosti jsou na našem zařízení pouze doplňující předměty, které jsou zařazovány do učebního plánu podle potřeb školy. V případě čtyřhodinové výuky se s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi setkáváme u všech ročníků s 1 až 2 vyučovacími hodinami za týden. Do rozvrhu zařazujeme tyto výukové předměty zejména 3 až 4 vyučovací hodinu, kdy se žáci již méně soustředí na náročnější činnosti. Pokud žáci chodí do školy pouze na 3 vyučovací hodiny, již nezbývá čas ani prostor pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností. Pouze žáci 1. a 2. ročníku, kteří nemají cizí jazyk, mohou v rozvrhu zaznamenat výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. U vyšších ročníků upřednostňujeme hlavní předměty, jako je matematika, český jazyk a cizí jazyk. Na 1. stupni výtvarná výchova a pracovní činnosti žákům umožňují změnu činností, rozvoj fantazie, cvičí si motoriku, koordinaci očí a ruky, správné sezení a držení nástrojů. Zejména pozitivně přijímají využívání netradičních materiálů či technik. Neméně důležitá je i spolupráce mladších žáků se staršími, upevňování vzájemných vztahů a podporování pomoci druhému. Zařazení výtvarné výchovy a pracovních činností se využívá tam, kde je potřeba spojovat např. dvě třídy z důvodu výuky cizích jazyků či jiné kombinace předmětů. Z výtvarné výchovy a pracovních činností jsou žáci hodnoceni motivačně, pochvalou a povzbuzením, používá se slovní hodnocení či sebehodnocení. Známky tudíž nejsou uvedeny na osobním záznamu žáka, který obdrží v odjezdový den. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech se volí práce individuální, skupinová či společná pro celou třídu. Na l. stupni výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V etapě ročníku základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech tzn. na tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím a prožitkům. 327

328 V ročníku je výuka zaměřena na spontánnost a bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě rádo kreslí zpaměti, snaží se ztvárnit svoje představy. Vhodnou motivací je možno podnítit rozvoj dětské fantazie i vnitřní potřebu vyjádřit vlastní postoj ke světu. Při výtvarných činnostech ve ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována rozvíjejícím se intelektem. Žáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci Cílové zaměření předmětu výtvarná výchova: Vzdělávání v tomto předmětu vede k: k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života zaujímat osobní účast v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 328

329 Cílové zaměření předmětu pracovní činnosti: Vzdělávání v tomto předmětu vede k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k používání vhodných pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností Průřezová témata, která prolínají předmětem výtvarná výchova a pracovní činnosti: EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí, ochrana čistoty vody, problematika nedostatku pitné vody ve světě, ochrana ovzduší, jeho význam pro život OSV kreativita, originalita, komunikace, spolupráce, asertivní komunikace, cvičení aktivního naslouchání, mezilidské vztahy, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence EGS podněcování zájmů žáků o Evropu a svět jako prostředí, kde se lidé setkávají, řeší společné problémy a utváří svůj život MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, reklama, vliv médií na kulturu MKV porozumět rozdílnosti kultur, kultura a umění, udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou příslušnost VDO pochopit a vnímat práce ostatních žáků, respektovat názor ostatních, rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat, přijímat zodpovědnost za své postoje a činy 329

330 Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny v pracovních činnostech: Kompetence k učení: 1. postupovat od jednoduššího ke složitějšímu 2. naučit se pracovat podle návodu 3. osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 4. samostatně myslet a objevovat nové poznatky 5. používat pracovní nástroje, nářadí, pomůcky a materiál při práci v běžném životě 6. poznávat vlastní pokroky při práci 7. užívat základní pojmy z oblasti pracovních činností Kompetence k řešení problémů: 1. aplikovat postup podle návodu na práci obdobného zadání 2. volit různé postupy práce 3. rozvíjet tvořivost a vlastní nápady 4. řešit každodenní praktické problémy běžného života 5. pracovat s chybou jako příležitostí hledat správné řešení Kompetence komunikativní: 1. používat správně názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek 2. rozšiřovat slovní zásobu 3. samostatně se vyjadřovat k prováděným činnostem 4. rozumět obsahu sdělení, umět se dotázat na doplňující údaj 5. pochopit slovní zadání pracovních postupů 6. účelně komunikovat při práci ve dvojici, ve skupině Kompetence sociální a personální: 1. posilovat své sebevědomí na základě pracovních úspěchů 2. rozpoznávat nevhodné a nebezpečné chování 3. uvědomit si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci 330

331 4. spolupracovat ve skupině, pomáhat si 5. mít možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost 6. respektovat nápady druhých Kompetence občanské: 1. dodržovat pravidla bezpečnosti, předcházet různým nebezpečím, chránit si své zdraví 2. respektovat společenské normy 3. šetrně zacházet s materiály a energiemi 4. podílet se drobnými činnostmi na ochraně životního prostředí 5. dodržovat pravidla školního řádu, nést zodpovědnost za své chování Kompetence pracovní: 1. zvládnout základní pracovní dovednosti, operace a postupy 2. vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem 3. snažit se dokončit práci v co největší kvalitě 4. posuzovat reálně výsledky své práce 5. dodržovat zásady bezpečnosti při práci Klíčové kompetence, které budou rozvíjeny ve výtvarné výchově: Kompetence k učení: 1. porozumět obecně používaným termínům výtvarné oblasti a zacházet s nimi 2. samostatně vnímat a pozorovat realitu 3. zaujímat a vyjadřovat postoj k vizuálně obraznému vyjádření 4. využívat poznatky v dalších výtvarných činnostech Kompetence k řešení problémů: 1. přemýšlet o různorodosti interpretace téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímat k nim svůj postup 2. vystupovat při hodnocení uvážlivě, obhajovat si svůj názor 3. tvořivě přistupovat k řešení výtvarných problémů 331

332 4. kombinovat vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření Kompetence komunikativní: 1. zapojovat se do diskuse, respektovat názor ostatních 2. vnímat i mimojazykovou komunikaci a využívat ji 3. ústně prezentovat výsledky práce skupiny 4. klást k tématu otázky, o tématu diskutovat 5. pracovat v atmosféře klidu a přátelské komunikace 6. pochopit, že jiný názor na společně prožitý estetický zážitek je přínosem 7. respektovat různorodost vyjádření, možnost alternativního řešení Kompetence sociální a personální: 1. tvořivě pracovat a spolupracovat ve skupině 2. ústně prezentovat výsledky práce skupiny, obhájit názor a přijmout názor ostatních 3. zajímat se o náměty, názory a zkušenosti učitele Kompetence občanské: 1. pochopit potřebu respektovat a oceňovat naše kulturní tradice 2. budovat v sobě pozitivní postoj k výtvarným dílům a vlastní tvořivosti 3. zažít úspěch Kompetence pracovní: 1. snažit se dokončit práci v dohodnutém čase 2. dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce při používání výtvarných potřeb 3. využívat získaných návyků a znalostí v další praxi využívat moderní informační technologie Používané techniky: Kresba pastelkou, tužkou, voskovkou, černou a barevnou tuží 332

333 Malba barvou, zapouštění barev Obtisky materiálů, tvoření razítek Lepení materiálů Vystřihování, vytrhávání, mačkání materiálů Provlékání Skládání Modelování Ubrousková technika Window colours Používané materiály: Papír tvrdý, barevný, hedvábný, balící, vlnitá lepenka, krepový papír Látky, filc, krajky, vata Květináče, kolíčky dřevěné Přírodní materiály nasbírané Lepidla, klovatiny Barvy vodové, temperové Pastelky, voskovky, křídy Sádrové odlitky 333

334 Špejle, papírové krabičky, provázky, lýka, drátky, kelímky Těsto Stavebnice SEVA, Merkur, Cheva Využíváme knihy, které jsou na škole dostupné, jako jsou: Publikace TOPP z nakladatelství Anagram Publikace RUBICO, D. Šottnerová (Zima, Adventní čas, Léto a podzim, Jaro) Pro všechny ročníky jsou rozpracovány témata ke čtyřem ročním obdobím. Techniku zpracování témat si volí každý vyučující sám s ohledem na počet žáků, věkové složení třídy, dostupnost materiálů. Roční období: JARO Jarní louka - květiny Jarní rozkvetlý strom Domácí, hospodářská zvířátka Zvířátka ze ZOO Ptáčci stěhovaví stavění hnízd Velikonoce velikonoční zajíčci, slepičky, kraslice Čarodějnice Obal na knihu 334

335 Loutky k dané pohádce (O veliké řepě, Ilustrace přečteného textu Origami, mandali Malba na kamínky Konstrukční činnosti (stavebnice, dřevěné puzzle) Roční období: LÉTO Cestování dopravní prostředky Mořská zvířata Letní ovoce Sluníčka Lesní plody houby Lesní zvířata Vzpomínky na prázdniny Vlajky Záložky do knih 335

336 Obrázky z koření a luštěnin hlavolamy Roční období: PODZIM Podzimní ovoce, zelenina Podzimní strom, listí Lampiony Drak Výrobky z přírodnin (kaštany, žaludy, listy, šišky, větvičky, seno, mák, ) Helloween Podzimní zvířátka ježek Zvířátka z papíru skládání Výrobky z květináčů Čert, Mikuláš a anděl hlavolamy Roční období: ZIMA Zvířata v zimě Péče o ptáčky krmítka 336

337 Sněhuláci Sněhové vločky Zvonečky Zimní sporty Vánoce, advent Vánoční řetězy Ozdoby na stromeček, vánoční baňky Kapřici 6. Školní projekty Pro žáky máme vypracovány projekty ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. Snažíme se je využívat u každého turnusu, pokud organizace výuky dovolí. Prohlubujeme jejich znalosti a ověřujeme si poznatky žáků k tomuto tématu. Projekty jsou zpracovány pro 1. i 2. stupeň. Zařazeny jsou spíše zábavnější činnosti, které nenásilně vedou žáky k uvědomování si důležitých poznatků. Prolínají tu tyto předměty: prvouka, přírodověda, přírodopis, anglický jazyk, matematika, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Žáci mají možnost pracovat jak samostatně, tak ve skupinkách. Během vyučovací hodiny se střídají činnosti v lavicích, u tabule, na koberci. Např. žáci manipulují s obrázky, třídí je podle daných znaků, plní formou didaktických her různé úkoly, vypracovávají test a dokreslují obrázky. 337

338 Vycházíme z materiálů: Pyramidáček (omalovánky, básničky, pracovní listy, náměty do Vv, Pč) Děti a zdraví (texty + CD) Časopisy a výukový program DAN- výživa hrou Vlastní pomůcky a materiály 7. Hodnocení žáků Tento klasifikační řád upravuje pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků MŠ a ZŠ při DL Křetín. Je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., tzv. školským zákonem a vyhláškou č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, vyhl.č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Klasifikační řád je závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy. Případy, které tento klasifikační řád neřeší, rozhoduje v rámci platných právních norem a v rámci své pravomoci ředitel školy. Žáci naší školy se hodnotí a klasifikují podle stejných pravidel jako žáci běžných základních škol, ale přesto existují určité odlišnosti, které spočívají v: a) nedostávají vysvědčení v pololetí a na konci školního roku b) nedostávají výstupní hodnocení v posledním roce plnění povinné školní docházky c) nekonají komisionální a opravné zkoušky Od nás na konci pobytu v léčebně obdrží v den odjezdu hodnocení ve formě tiskopisu Osobní záznam. Jedenkrát si kopii záznamu společně s vyplněným dotazníkem z kmenové školy zakládáme. Od rodičů si necháváme tuto kopii podepsat, abychom měli doklad o jejím převzetí. Žák předává Osobní záznam svému třídnímu učiteli v kmenové škole. Tím je zajištěna návaznost učiva, které žák dělal ve škole při léčebně a které ho čeká v kmenové škole. V Osobním záznamu žáka se vyplňuje hlavička s údaji o dítěti a škole. Následuje slovní zhodnocení celkové školní práce žáka za dobu jeho pobytu v naší škole. Hodnotí se jak chování žáka ve škole a při školních akcích, tak i jeho prospěch a práce ve vyučování. Pohlíží se na to, zda žák zvládl probírané učivo, má je upevněné, pochopil novou látku či měl s některým učivem potíže. 338

339 U žáka se posuzuje jeho aktivita během vyučovacích hodin, zapojování do školní práce, zda měl adaptační problémy. Co se týká kázně, zda narušoval vyučování, nevhodně se choval k dospělým, ke spolužákům, neslušně mluvil. Z druhé strany osobního záznamu se zapisuje poslední probraná látka v jednotlivých předmětech a strana v učebnici. Zde jsou zaznamenány i známky, které žák během pobytu v naší škole dostal. Zásady klasifikace 1. Při hodnocení pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi 2. Učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i ke změně prostředí 3. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: - předměty s převahou teoretického zaměření (Čj, cizí jazyk, M, Prv,Př.,Vl.,Z,D) - předměty s převahou praktického zaměření (Pracovní činnosti) - předměty s převahou výchovného zaměření (výtvarná výchova, Hv) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření V našich podmínkách jsou klasifikovány předměty s převahou teoretického zaměření. Výtvarná výchova a pracovní činnosti jsou pouze doplňkové předměty, které nejsou zařazovány do rozvrhu všech tříd stabilně. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědní předměty. Při klasifikaci těchto předmětů se zejména sleduje: 1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů 2. kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 3. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 4. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 5. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 6. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu 7. kvalita výsledků činnosti 8. osvojení účinných metod samostatného studia Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný 339

340 projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, které je schopen samostatně odhalovat a korigovat. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Drobných chyb a nepřesností se dopouští pouze ojediněle a opravuje je samostatně. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede korigovat pouze za pomoci učitele. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští většího množství drobnějších chyb, nedostatků a nepřesností nebo jedné až dvou chyb závažných. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 340

341 Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává vyučující těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným pozorováním žáka b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické) d) konzultacemi s ostatními učiteli Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní, poukáže na klady a nedostatky. Po ústním zkoušení oznámí žákovi vyučující výsledek hodnocení okamžitě, výsledek hodnocení písemných prací oznámí žákovi do dvou dnů. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po příjezdu do léčebny, hodnotí spíše co žák umí, než hodnotit mezery ve vědomostech. Známky u nás žáci obdrží při ústním zkoušení, při vypracování písemných cvičení a písemných prací, za plnění úkolů u tabule. Starší žáci dostávají tzv. dobrovolné úkoly za jejichž vypracování dostávají také odměnu v podobě známky. Jedná se o vyhledávání informací pomocí encyklopedií, slovníků, Internetu a přípravu referátů. Žáci jsou hodnoceni během svého pobytu ve škole při léčebně známkami. Pouze pokud má žák na dotazníku ze své kmenové školy uvedeno, že je hodnocen pouze slovně, je takto posuzován i na naší škole. Vycházíme z požadavků kmenové školy. Známky se nezapisují do žákovských knížek, ale pedagog si je poznačí do klasifikačního archu dané třídy. Pokud žáci plní úkol písemně, zapisují se známky i do školního sešitu, do pracovního sešitu, na pracovní list atd. Důležitou součástí hodnocení žáků je sebehodnocení žáků, které posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Sebehodnocení žáka probíhá ústní formou ve vyučování, v některých případech i mimo třídu. Je uplatňováno spíše u vyšších ročníků, neboť malé děti nejsou schopné posoudit své schopnosti a dovednosti objektivně a důležitá je v jejich práci pochvala a kladné ohodnocení. U těchto dětí lze sebehodnocení využít při výtvarných a praktických činnostech. Sebehodnocením může být shrnuta i dobrovolná práce žáků při vypracovávání úkolů navíc, buď během vyučování nebo v době volna. 341

342 Při sebehodnocení žák posuzuje svou vykonanou školní práci buď písemnou nebo po ústním zkoušení. Zejména je to důležité v případech, kdy žák nesouhlasí se známkou, kterou obdržel. Sebehodnocení se netýká jen prospěchu a práce ve výuce, ale dá se použít i pokud má žák problémy s chováním. Zda jedná správně, je spokojený v kolektivu žáků, má s něčím nebo s někým problémy, neví jak řešit dané situace. Pravidla pro sebehodnocení žáků: 1. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. 2. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravit, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. 3. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: Co se mu daří Co mu ještě nejde, jaké má mezery Jak bude pokračovat dál 4. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 5. Sebehodnocení nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáky. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami 1. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud to není nutné, není žák s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.(např.diktáty nahradit doplňováním) 2. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Pokud se žák nehodnotí slovně, tak se u klasifikace známkou vezme v úvahu jeho specifická porucha a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, nebo i o několik stupňů. 342

343 8. Sebehodnocení školy Úvod: Autoevaluace je zpracována podle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti vlastního hodnocení školy. Autoevaluace je nedílnou součástí výroční zprávy. Autoevaluační plán naší školy sleduje tyto oblasti: 1. Vzdělávací program 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Průběh vzdělávání 4. Výsledky vzdělávání 5. Řízení školy 6. Úroveň výsledků práce školy Podklady pro vlastní hodnocení školy: - vzdělávací program Základní škola č.j.16847/ vzdělávací program Zvláštní škola č. j / ŠVP Škola a zdraví verze č.3 - ŠVP PV Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát - Výroční zpráva o činnosti školy - Záznamy z pedagogických rad - Třídní knihy, přehled výchovné práce - Školní a vnitřní řád školy - Roční plány školy - Koncepce školy - Hospitace, hospitační záznamy - Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy 343

344 - Dotazníky pro žáky a rodiče - Personální a mzdová dokumentace - Hospodářská dokumentace 1. Vzdělávací program školy Děti navštěvující mateřskou školu jsou vedeni a vychováváni dle našeho ŠVP PV s názvem Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát. Vytvořena je již 3. verze, která reagovala na připomínky z kontroly ČŠI. Žáci základní školy jsou vyučováni podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2, žáci s lehkým mentálním postižením pracovali podle vzdělávacího programu Zvláštní škola č. j / Ve školního roku 2008/2009 podle něj pracovali žáci ročníku a ročníku, ve školním roce 2009/2010 se týkal žáků 4., 5. ročníku a 9. ročníku, ve školním roce 2010/2011 byli podle tohoto programu vzděláváni žáci 5. ročníku. V uvedených školních rocích se zbývající ročníky vzdělávaly podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu s názvem Škola a zdraví 2. verze. Tento školní vzdělávací program byl určen i žákům s lehkým mentálním postižením v odpovídajících ročnících. Nadále jsme zapojeni do projektu Tvořivá škola, takže se ve výuce žáci setkávají s prvky činnostního učení. Již druhým rokem jsme zařazeni do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Ve školním roce 2007/2008 jsme zařazovali do vyučování i některé projektové dny. Tzn. projekty, které jsme si sami navrhli, připravili a zkusili realizovat. Školní projekty byly zaměřeny na poznávání domácích a hospodářských zvířat, zvířat žijících v lese, v ZOO. Žáci mohli čerpat ze svých vědomostí a znalostí, které získali v hodinách prvouky a přírodovědy. Dále byly projektové dny vyhrazeny zdravému životnímu stylu, správné životosprávě a boji proti patologickým jevům a návykům. Žáci se také zabývali ekologickými tématy k ochraně přírody a v některých hodinách měli možnost si procvičit i cizí jazyk. Jako každoročně se na konec školního roku konala závěrečná hra. V roce 2009 s názvem Zoologická zahrada. Žáci si zahráli na tvůrce zoologických zahrad. Museli si vytvořit zvířata, zázemí pro návštěvníky a vše co nesmí ve správné ZOO chybět. Součástí bylo také načerpat co nejvíce informací o jednotlivých druzích zvířat a zajímavým způsobem s nimi seznámit i ostatní žáky. V následujících dnech plnili různé úkoly ve třídách nebo v parku ozdravovny. Odměnou za splněné úkoly byli rybičky, které si lepili na papír, který představoval akvárium. Vítězem se stala ta zoologická zahrada, která získala největší počet rybiček. V roce 2010 měla hra název Olympijské hry. Nechali jsme se motivovat zimními olympijskými hrami, které se konaly v roce Žáci se seznámili 344

345 s průběhem olympijských her, s jejich historií, maskoty, v kterých státech a kdy se konaly, s významnými sportovci. Museli si vytvořit olympijský stadión, navrhnout dresy pro své sportovce, zvolit si název, vlajku a seznámit ostatní s důležitými informacemi o státě, který zastupují. Odměnou za splněné úkoly byly medaile, které si nalepovali na stupně vítězů podle toho, zda byly zlaté, stříbrné či bronzové. V roce 2011 jsme se zaměřili na téma ochrany přírody a název hry byl Poznávej a chraň přírodu. Hra byla rozdělena na tři části. V první se žáci seznámili s tématem Voda, a to jak z hlediska ochrany vody, tak s rostlinami a živočichy žijícími ve vodě a v jejím nejbližším okolí. V druhé části byly úkoly zaměřeny na téma Rostliny. Žáci se při plnění úkolů naučili poznat některé jedovaté a léčivé rostliny, se kterými se mohou v naší přírodě setkat. V poslední části se žáci seznámili s tématem Zvířata. První den si každý tým vytvořil svoji vlastní rezervaci, do které si umístil různé prvky, např. rybník, turistické cesty, hory, atd. V dalších dnech při správném plnění zadaných úkolů získávali ekologické známky, stromečky, zvířátka a rostliny, které si umisťovali do své rezervace. Vítězem se stal tým, který měl v rezervaci nejvíce ekologických známek. V rámci odpolední činnosti mají žáci možnost navštěvovat kroužek výpočetní techniky, kde se učí lépe zvládat práci na počítači, vyhledávat potřebné informace na internetu a rovněž si zpracovat projekt na zvolené téma. Ve výtvarném kroužku žáci k práci využívají netradiční metody a materiály. 2. Podmínky ke vzdělávání a) Finanční zabezpečení školy Škola nemá žádnou hospodářskou činnost, proto je závislá na finančních prostředcích, které dostává. Od státu prostřednictví KÚ na přímé náklady (mzdy, učebnice, knihy, učební a školní pomůcky a potřeby, DVPP, cestovné a stravování) Od zřizovatele KÚ na provoz Na přímé náklady jsou prostředky přiděleny na základě normativů podle počtu žáků ZŠ a dětí v MŠ. Výši těchto prostředků nemůže škola ovlivnit. Provozní výdaje jsou také vypočteny soustavou normativů a výkonů školy. Zasílá se návrh rozpočtu, kde škola může požadovat navýšení rozpočtu s ohledem na mimořádné vlivy. 345

346 b) Materiálně technické podmínky, prostorové V nově zrekonstruované budově jsou učebny prostornější, vybaveny novým nábytkem, který je výškově stavitelný. Počítače jsou umístěny přímo ve třídách a jsou tu nainstalovány výukové programy do různých předmětů s připojením na Internet. Ve třídách se používají hygienické bílé tabule na fixy. V jedné učebně je možnost využívat i dataprojektor s interaktivní tabulí. Pro nejmenší žáky je k dispozici ve třídě koberec, který se využívá nejen při vyučování, ale i o přestávkách. Ve sborovně je k dispozici všem vyučujícím kopírovací stroj. K doplnění výkladu je možné používat obrázky pořízené digitálním fotoaparátem. Ve školním roce 2010/2011 se škola zapojili do projektu EU peníze školám, v rámci kterého jsme nakoupili tři počítače, tiskárny, laminovací stroj a rychlovazač. Tyto zařízení slouží pedagogickým pracovníkům k vytvoření výstupů z jednotlivých šablon v rámci projektu. Herna MŠ je vybavena barevným nábytkem, kde jsou uloženy hračky, stavebnice, ale i materiál pro děti k tvůrčím činnostem ve výšce, aby děti samy na pomůcky a hračky dostaly. Třída MŠ má k dispozici televizi, DVD přehrávač, radiomagnetofon, kopírovací stroj. Každoročně jsou obnovovány a doplňovány učebnice, učební pomůcky jak do MŠ, tak pro ZŠ. Snažíme se i dokupovat knihy pro žáky, pro učitele pedagogickou literaturu a encyklopedie na doplnění výuky. K výuce je možné využívat i okolní prostranství rozlehlý park kolem léčebny. Děti z mateřské školy tu mají vyhrazené místo k pobytu venku s pískovištěm, prolézačkami, houpačkami a lavečkami. 346

347 c) Personální podmínky vzdělávání Přehled pedagogických pracovníků: Jméno Titul Vzdělání Praxe Aprobace Rok Funkce Škola Fakulta Hana Najbrová Miroslav Páteček Petra Procházková Marta Felbingerová Mgr. UP Pedagogická 23 1.st ředitelka Mgr. MU Přírodovědecká 12 2.st., M učitel Mgr. MU Pedagogická 12 1.st.,Aj učitelka Mgr. UP Pedagogická 2 2.st., Čj učitelka Pavla Novotná SOU učitelka Lenka Jirušová Bc. MU Pedagogická 7 MŠ učitelka Lenka Fabiánková Bc. UP Pedagogická 0 MŠ od učitelka 347

348 Školní rok Učitelé kvalifikovaní Učitelé nekvalifikovaní 2008/ / / Nekvalifikovaný pan učitel ukončil v roce 2010 studium Speciální pedagogiky. Péče o děti v MŠ byla během let narušována střídáním učitelek z důvodu nekvalifikovanosti a odchodu na mateřskou dovolenou. d) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívají nabídek k dalšímu vzdělávání. Navštěvují semináře, kurzy a školení zaměřená na různé oblasti. Absolvovali jsme například školení k problematice sociálně patologických jevů, zaměřili jsme se na pomoc dětem se specifickými vývojovými poruchami učení. Zapsali jsme se do kurzů činnostního učení matematika, čtení a psaní. Ze školení, která se týkají výuky, jsme získali další poznatky k anglickému jazyku, českému jazyku, matematice. Paní učitelka MŠ navštívila kurzy s výtvarnou tématikou. Další semináře byly určeny k rozšíření znalostí z problematiky finanční kontroly, základních technik hodnocení školy a pochopení pracovního řádu. Veškeré poznatky ze školení, seminářů si vzájemně předáváme a okamžitě zařazujeme do výuky. Máme tak možnost vyzkoušet u žáků různé metody a formy práce a používat potom ty, které se osvědčily. V rámci nabídky vzdělávání Jihomoravského kraje, se pedagogičtí pracovníci zapojili do projektu egon. Jedná se o distanční kurzy, vedené prostřednictvím elearningu. U některých pokročilejších kurzů, jsou organizovány pro pedagogy přednášky. 348

349 e) Klima školy Na klima školy má vliv prostředí a vzájemné mezilidské vztahy na pracovišti. Prostředí po rekonstrukci budovy je příjemné, upravené, čisté a moderní. Snažíme se o estetické prostředí, které bude u žáků a dětí navozovat příjemnou atmosféru a pocity klidu a bezpečí. Plochy na chodbách jsou využívány k výstavkám prací žáků a dětí, které vytvořily v hodinách, při řízených činnostech či kroužcích. Mezilidské vztahy jsou zejména utvářeny především vztahy mezi učiteli a žáky, vzájemnými vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a zdravotnickým personálem, učiteli a rodiči, mezi žáky samotnými. I když se u nás žáci a děti střídají každé tři týdny, je třeba vyvinout větší úsilí o navození příjemných vztahů mezi učiteli a žáky, i na takto krátkou dobu. Zaměřujeme se na adaptaci dětí a žáků na nové prostředí a na poznání a dodržování pravidel soužití. První den ve škole jsou žáci seznámeni se školním řádem, s průběhem výuky, rozvrhem, s organizací dne, s pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví. Pozitivní klima školy ovlivňuje i to, že se tu téměř nevyskytují sociálně patologické jevy. Pracuje tu malý kolektiv vyučujících, kteří stanovují jasná pravidla chování a jednání. Žákům je vždy některý vyučující na blízku a ochoten pomoci. Klima školy je dobré, klidné, dalo by se říct až rodinné. Na škole vládne vlídná, neformální atmosféra. Na klima školy a klima třídy jsme se ptali i v dotaznících, které rozdáváme žákům pro mapování situace. Jak to dopadlo, můžete vidět na následujícím grafu. 349

350 V mateřské škole jsme do hodnocení zapojili rodiče, kteří jsou tu na pobytu se svým dítětem. Ptáme se na čtyři otázky: 1. Byl (a) jste spokojen (a) s činností mateřské školy? a) Velmi b) Spíše ano c) Spíše ne d) Vůbec 350

351 2. Prostředí mateřské školy je: a) Velmi pěkné b) Spíše pěkné c) Nelíbí se mi 3. Informovanost ze strany školky je: a) Velmi dobrá b) Spíše dobrá c) Malá d) Žádná 4. Režim MŠ byl: a) Velmi dobrý b) Spíše dobrý c) Vyhovoval málo d) Nevyhovoval Ve školním roce 2010/2011 se nám vrátilo celkem 21 dotazníků. Vyhodnocení je vidět na následujících grafech. 351

352 352

353 3. Průběh vzdělávání Podle kterých vzdělávacích programů jsme pracovali, bylo zmíněno již v kapitole 1. Na naší škole jsme v průběhu školních let používaly 3 varianty učebních plánů, které vycházely z momentálního počtu přijatých žáků do Dětské ozdravovny Křetín. Pokud přijelo žáků, zajistili jsme každé skupině výuku 2 hodinovou. Když bylo žáků kolem 50, tak se učili 2-3 hodiny denně. Při nižším počtu se každý den vzdělávali 4 hodiny. Ve školním roce 2010/2011 došlo od ke změně dětské ozdravovny na dětskou léčebnu a s tím i ke změně režimu a počtu dětí přijatých k léčebnému pobytu. Žáci se vzdělávali převážně 3 hodiny denně, jelikož měli do dopoledního vyučování zařazeny léčebné procedury. Zastoupeny máme všechny hlavní předměty: matematiku, český jazyk, cizí jazyk, prvouku, přírodovědu, vlastivědu, přírodopis, zeměpis, dějepis. Na 1. stupni nezajišťujeme hudební výchovu a tělesnou výchovu, kterou vykonávají zdravotní sestry. Výtvarná výchova a pracovní činnosti jsou také omezeny, ale snažíme se alespoň 1krát za týden je zařadit zejména u menších dětí. Na 2. stupni chybí z předmětů, které nevyučujeme chemie a fyzika. Vzhledem k tomu, že žáci u nás pobývají 21 až 28 dnů, nevidíme zameškání v těchto předmětech až tak velké. Žáci mají možnost tyto předměty samostatně studovat v odpoledním klidu v léčebně. Tématické plány, které by obsahovaly časové rozvržení učiva, si vyučující u nás nedělají. Vycházíme totiž z dotazníků, které vyplňuje kmenová škola žáka a píše nám, co s kterým žákem máme v období jeho pobytu u nás probírat. Vítáme, když je zapsán i rozsah učiva. Pracujeme s učebnicemi, které si žáci vozí a jsou na ně zvyklí ze své školy. Na základě těchto informací vypracuje vyučující jednotlivých předmětů individuální plán pro každého žáka. Zde je rozpracované učivo, co se bude s žákem probírat, opakovat, na kterých stranách v učebnicích se bude pracovat. Snahou je, aby se probralo všechno učivo zadané kmenovou školou a neměli žáci zameškáno. Péče o talentované žáky a o žáky se specifickými poruchami učení. Tím, že s každým žákem pracujeme individuálně a jeho tempem, respektujeme jeho potřeby a schopnosti. Vyhovuje to jak žákům nadaným, kteří jsou schopni za vyučovací hodinu vypracovat více úkolů v rychlejším čase, nemusí čekat na ostatní, je podporována jejich samostatnost a zvídavost. Mohou řešit 353

354 složitější příklady a dostávají doplňující pracovní listy. Žáci se specifickými poruchami učení zase mohou pracovat pomaleji, s pomocí učitele, nebo ve skupině, je jim zadáván menší rozsah cvičení, častěji se střídají činnosti. Samozřejmě přihlížíme na jejich poruchy učení i při hodnocení jejich výkonu. V mateřské škole se paní učitelka snaží od začátku pobytu navázat s dětmi nejužší kontakt a co nejvíce s dětmi komunikovat. Individuálně se věnovala dětem, které měly s adaptací v MŠ a léčebně problémy. Metody a formy práce přizpůsobovala složení jednotlivých turnusů, věku a potřebám dětí. Nejvíce se jí osvědčily kolektivní práce s výtvarnou a pracovní tématikou. Při kolektivní práci si děti procvičily nejenom pracovní a výtvarné dovednosti, ale také se přirozeným způsobem naučily vzájemné pomoci a domluvě. Paní učitelka se snažila, aby přechod mezi jednotlivými činnostmi byl co nejplynulejší. Při příjezdu dětí se paní učitelka snažila zjistit úroveň dovedností a znalostí, aby věděla, na co se bude muset zaměřit. Před každým turnusem si stanovila konkrétní cíle, které vycházely z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a z třídních plánů. Vzhledem k tomu, že se předem neví, jaké bude složení skupiny dětí MŠ (věk, pohlaví), je stanovení konkrétních cílů, které chceme splnit obtížné. Proto je důležité získat co nejvíce informací od rodičů a rozhovory s dětmi zjistit úroveň jejich znalostí. Nutné je často pracovat individuálně a cíle konkrétně přizpůsobit jednotlivým dětem. Průběh vzdělávání byl kontrolován ředitelkou školy, a to hospitacemi u jednotlivých vyučujících. Cílem sledování bylo posoudit, jak vyučující vede hodinu, jak ji má promyšlenou, zorganizovanou a jak zvládá práci se smíšenými ročníky. Hodnoceno bylo, i zda žáci mají možnost si osvojit klíčové kompetence a těch využívat. Posuzovány byly samozřejmě zvolené metody práce, aby nebyla činnost jen jednotvárná, ale střídaly se různé činnosti, tedy nápaditost a tvořivost vyučujících. Neopomíjela se ani atmosféra vyučovací hodiny. Zda žáci byli aktivní, pracovití a zaměstnaní nebo vládla spíše rušnější atmosféra, kde žáci nepracovali odpovídajícím způsobem. Hospitace se týkaly i paní učitelky v mateřské škole. Tam byl hodnocen přístup paní učitelky k dětem, zda mají možnost si samy volit činnosti a hry a zda je využíváno prožitkové učení. Aby děti měly z výsledků svého snažení radost, nepracovaly s donucením, ale s chutí. V základní škole ještě stále převládají klasické metody a postupy práce, tedy žáci jsou v lavicích a každý pracuje samostatně. Učitel učivo vysvětlí, každému zadá jeho práci, žáci zapíší a plní úkoly. Pomalu se zařazuje i práce ve skupině, spolupráce více žáků a vyhledávání informací pomocí encyklopedií, učebnic, 354

355 Internetu a dalších zdrojů. Přínosné je již zařazování projektového vyučování, které není u žáků až tak obvyklé, proto se většinou setkává u nich s větším ohlasem než klasická výuka. Někteří vyučující jsou pro žáky autoritou, takže v jejich hodinách jsou aktivní, snaživý a nejsou výchovné problémy. Příprava hodiny, její promyšlenost a s tím související nachystání pomůcek či materiálů potřebných pro výuku je u některých vyučujících také samozřejmostí. V mateřské škole převládá nenásilné působení na děti, je jim ponechána možnost výběru činností. Vhodně byly voleny metody a způsoby řízené práce, děti byly chváleny a povzbuzovány. Hodnocení žáků: Co se týká hodnocení žáků v základní škole, jsou pravidla hodnocení zpracovány v klasifikačním řádu, který je součástí školního řádu a vše je schváleno pedagogickou i školskou radou. Žáci naší školy jsou hodnoceni pouze po dobu jejich pobytu v dětské léčebně. Jsou známkováni za své výkony ať ústní, tak písemné, ale ne do žákovské knížky. V den odjezdu dostávají rodiče žáka osobní záznam, kde jsou všechny známky uvedeny a slouží kmenové škole. Ještě je při hodnocení žáků v malé míře využívána účast žáků na hodnocení, tzv. sebehodnocení. Někteří žáci jsou hodnoceni pouze motivačně razítkem, hvězdičkou, smajlíkem. Jsou to žáci, kteří mají problém s učivem, se zvládáním zadaných činností a aby nedocházelo k ustavičnému negativnímu hodnocení a rozdávání špatných známek, tak je jejich snaha a mírné úspěchy zhodnoceny tímto způsobem. 4. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků lze u nás velmi obtížně hodnotit. Žáci naší školy nedostávají vysvědčení, abychom mohli podle těchto zpráv zhodnotit výsledky a zmapovat kolik žáků prospělo s vyznamenáním, kolik prospělo či neprospělo atd. Některé kmenové školy nám občas vyplní dotazník, ve kterém zhodnotí pobyt žáka v naší škole. Výsledky tohoto hodnocení jsou vidět na následujících grafech: 355

356 356

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více