Oddíl I.2 Informační servis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I.2 Informační servis"

Transkript

1 1

2 2

3 3 Oddíl I.1

4 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních změnách platných od Připomeneme Vám postup při zakládání nového účetního období a máme pro Vás připravenu i sérii specializovaných školení. Dne se u nás konala valná hromada, kde jsme se dohodli na plánu vývoje programu pro rok Plán byl sestaven především z Vašich požadavků. Plán vývoje nezahrnuje legislativní změny, neboť ty jsou samozřejmostí. V minulých číslech jsme Vás informovali o neměnném vývojovém prostředí, což má za následek využití našich kapacit pro funkční modernizaci programu namísto časově náročných převodů. Plán vývoje pro rok 2004 Vícejazyková podpora Dokončení modulů z roku 2003 (otevřené položky, synchronizér dat) Procesní zakázky, modernizace výroby (plánování, kapacity, ) Podpora velkoobjemných dat (nad 2 Gbyte): odpojování, akcelerační démon Tvorba nových modulů: reklamace, pošta, premier messenger Možnost tisku jakékoliv sestavy do souboru doc, pdf, html a to bez ztráty grafického formátu Modernizace ceníku Modernizace správce pohledů: možnost řazení, filtrování, barevných značení, Nové přehledy v controllingu Modernizace modulu: komplexní informace o odběrateli Mezinárodní účetní výkazy IAS / IFRS Ostatní (ergonomie, sklady, majetek, ) Věříme, že se nám postupně daří zlepšovat úroveň a kvalitu našich služeb pro Vaši maximální spokojenost. Program také neustále zlepšujeme, což nám potvrzuje stále rostoucí zájem o tento produkt. Boleslav Buzek ředitel společnosti

5 Plán aktualizace - PREMIER update 5 Plán aktualizace PREMIER update Jistě již máte všichni nainstalovánu verzi Většina z Vás využívá nejrychlejší a zároveň nejbezpečnější metodu aktualizace software, kterou je internetová funkce PREMIER update. Uvádíme zde proto plán aktualizace v měsíci lednu. 1. polovina ledna 2004: Mzdy dle nové platné legislativy, automatické nastavení daňové soustavy 2004 Daňová kancelář přiznání k silniční dani za rok 2003 Automatické založení počáteční rozvahy (účtu 701): Přenesou se i zůstatky valutových pokladen a devizových účtů Modernizace modulu otevřené položky Přidání 6. odpisové skupiny ve hmotném investičním majetku, včetně možnosti převodu některých staveb z 5. skupiny 2. polovina ledna 2004: Modernizace modulu Auditor skladu : kontrola na účetnictví, kontrola neoceněných příjemek Daňová kancelář přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2003 Daňová kancelář přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2003 Daňová kancelář přiznání k dani z nemovitostí za rok 2003

6 Postup při přechodu na nový účetní rok 6 Postup při přechodu na nový účetní rok Pro nové uživatele, kteří začínali používat systém v minulém roce nebo pro připomenutí těm starším Vám zde popíšeme jak postupovat při přechodu na nový rok. Systém PREMIER je plně kontinuální, což pro Vás znamená maximální komfort a pouze několik potřebných operací. Pro soustavu jednoduchého i podvojného účetnictví: 1) Ve správci Globální předvolby nastavíte aktuální rok na ) Totéž provedete v uživatelských předvolbách, které mají větší prioritu. Každý uživatel v síti může pracovat v různých letech. Pokud bude údaj v uživatelských předvolbách prázdný, bude se přebírat z globálních předvoleb. Můžete se přepínat tam a zpět dle potřeby. Pro soustavu jednoduchého účetnictví je to vše, následující operace se již týká pouze podvojného účetnictví: 3) V účetnictví-osnova, -počáteční rozvaha necháte automaticky založit účet 701. Při zakládání Vás program rovněž vyzve ke kopii účtové osnovy z minulého roku. Nevyzve-li vás systém automaticky, nachází se funkce aktualizace počáteční rozvahy v horní nabídce systému. Samozřejmě, že ještě nemáte zpracován minulý rok. Nic se neděje, založíte si předběžnou rozvahu, kterou můžete dle uvážení kdykoliv aktualizovat (týdně, po auditu, ). Předběžná rozvaha se tvoří převážně kvůli finančním účtům a nemusí se ani rovnat aktiva a pasiva. Hmotný investiční majetek: Od přechází některé stavby do nové 6. odpisové skupiny (viz. kapitola novela zákona, str. 8). Pokud některý Váš majetek patří do této skupiny, je třeba provést update majetku (PREMIER update viz. plán aktualizace str. 4).

7 Postup při přechodu na nový účetní rok 7 Pro mzdovou oblast (stačí před zpracováváním měsíce 1/2004): a) Mzdy pro velké organizace Počátkem ledna 2004 bude na internetu ke stažení update mezd (viz. plán aktualizace str. 4), který bude obsahovat novou legislativu a dále dílčí úpravy některých funkcí. Po jeho instalaci se Vám přidá nová daňová soustavu na rok Potom si prosím zkontrolujte v tomto roce zda odpovídají kódy mzdových položek v oddíle nemocenské pojištění. b) Mzdy pro malé organizace Můžete si provést totéž co u bodu a), tj provést kompletní update mezd nebo stačí pouze aktualizovat daňovou soustavu 2004 a to ručně nebo z www. Další související nastavení: Někdo má v definici dokladových řad, v pevných číslech nadefinován i rok. Ten je možné přepsat na nový. Někdo definici roku nepoužívá, neboť jej stačí vnutit až při prvním zápisu dokladu v dané řadě (např. 1. faktuře vnutíme číslo faktuře se automaticky přidělí číslo ) Ve správci omezující předvolby-odběratelé/dodavatelé lze povolit/zakázat používání duplicitních čísel u faktur v rámci různých účetních let. Toto nastavení však nedoporučujeme povolit, neboť mohou na přelomu let zůstat otevřené faktury se shodným číslem. Z přechodem na rok 2004 to je vše. Na závěr rekapitulace úkonů, které je nutno provést dle modulů (mimo nastavení roku v předvolbách): Modul Jednoduché účetnictví (daňová evidence) Podvojné účetnictví Odběratelé Dodavatelé Zakázky a výroba Majetek, knihy jízd, Mzdy a personalistika Sklady Akce Automatické založení počáteční rozvahy a zkopírování osnovy PREMIER update (pouze u staveb 6. skup ) PREMIER update -

8 Novela zákona o daních z příjmů 8 Novela zákona o daních z příjmů Nerealizované kursové zisky (již pro rok 2003!) S účinností od byly upraveny Postupy účtování pro podnikatele a pojišťovny tak, že jsou nově výsledkově účtovány nerealizované kursové rozdíly (mimo cenných papírů). Byly zrušeny rozvahové účty 386, 387 (kursové rozdíly aktivní/pasivní). Z důvodu projevu silného kursu koruny si poplatník mohl ještě za rok 2002 vybrat ve výsledkovém nebo rozvahovém (starém systému) účtování kursových rozdílů. Ke konci účetního období 2003 je však již povinné výsledkově zaúčtovat kursové rozdíly. V systému PREMIER k tomuto slouží automatický nástroj v modulu Odběratelépřecenění pohledávek nebo Dodavatelé-přecenění závazků. Při stanovení základu daně za zdaňovací období započaté v roce 2003 může poplatník vyloučit kladný rozdíl mezi kursovými výnosy a náklady. Po vyloučení rozdílu je poplatník povinen zvýšit základ daně ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, ve kterém byly nerealizované kursové zisky vyloučeny, a to v prvním období nejméně o jednu třetinu, ve druhém období nejméně o polovinu zbývající částky a ve třetím období zbývající částku. Příklad: (rok 2003-vyloučení, každý další rok jednu třetinu nebo např. rok 2004: 34 %, rok 2005: 33 %, rok 2006: zbytek, tj. 33 %) Postup v systému PREMIER: Využijete-li výše uvedené volby, doporučuje se účtovat nerealizované kursové rozdíly na oddělený analytický účet (např nebo ). Kladný rozdíl (kursový zisk) se pak přeúčtuje na další analytický účet (např ), který má v účtové osnově označení jako účet neovlivňující základ daně (toto neplatí, bude-li v daňovém přiznání 2003 na kladný rozdíl zvláštní kolonka o které zatím nevíme). Přeúčtování se provede např. takto / a to tak, aby zůstatek účtů a byl shodný. Sazby daně právnických osob K K K K % 28 % 26 % 24 % Pozn.: Z důvodů snížení daně právnických osob se zároveň od ruší sleva na srážkové dani 50 % z vyplaceného podílu na zisku. To znamená, že od roku 2004 se zdaní rozdělený zisk (který je již jednou po zdanění) výslednou sazbou 15 % místo 7,5 %.

9 Novela zákona o daních z příjmů 9 3. Zavedení 6. odpisové skupiny pro vybrané stavby (od roku 2004) Od se zavádí 6. odpisová skupina s dobou odepisování 50 let. Do této skupiny budou patřit: Položka CZ-C* Název (6 1) Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení (6 2) 122 Budovy administrativní (6 3) Budovy obchodních domů (6 4) Podzemní obchodní střediska (6 5) 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely (6 6) 1262 Muzea a knihovny (6 7) 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum (6 8) 1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity (6 9) 1273 Historické nebo kulturní památky Pozn.: k uvedené úpravě není přechodné ustanovení, proto se použije i na stavby zaevidované do užívání před Program PREMIER je na tuto změnu odepisování připraven. * Sdělení českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC 4. Nehmotný majetek (od roku 2003) Nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než ,- Kč a doba použitelnosti větší než jeden rok, se odepisuje rovnoměrně: Software: 48 měsíců Zřizovací výdaje: 60 měsíců Ostatní nehmotný majetek: 72 měsíců V systému PREMIER se u nově nabytého nehmotného majetku nastaví odpisová skupina S s příslušným počtem měsíců (viz. výše).

10 Novela zákona o daních z příjmů 10 Limitace u tzv. luxusních vozidel (od roku 2004) Má-li vozidlo vstupní cenu větší než ,- Kč nebo suma leasingu je větší než ,-, neuznává se částka přesahující tuto výdaj. Daňové odpisy u takto nakoupeného majetku musí vycházet ,- Kč. Výjimku této limitace tvoří provozování některých v zákoně (např. taxislužba). nájmu u finančního hodnotu za daňový z maximální částky živností uvedených Pozn.: Dle statistik MF se výše uvedená limitace týká v ČR pouze asi 4000 podnikatelů. Určitou kličkou v tomto zákoně by mohl být předčasně ukončený finanční leasing, který se pak hodnotí jako operativní leasing na nějž se limitace nevztahuje. Naturální požitky ze souběžně užívaných aut (2004) Připadá-li na osobu více než jedno auto v majetku firmy, je povinnost vždy měsíčně zvýšit daňový základ o 1% z pořizovací ceny druhého (popř. třetího a dalšího) auta. Majíli auta odlišnou cenu, vstupuje do naturálních požitků vždy auto z vyšší cenou. Pozn.: Ministerstvo financí zapomělo zohledňovat případ, když má poplatník např. náhradní vozidlo z důvodů oprav atd. Zrušení zápočtu daně sražené z úrokových příjmů (2004) Od přestanou banky srážet u firem daň z úroků na termínovaných účtech. Odpadne tím jistá administrativa a sestavování příloh (kopie bankovních výpisů) k přiznání dani z příjmů. Odpis nevymahatelných pohledávek (2004) a) U odpisu nevymahatelných pohledávek se snižuje podíl, který lze daňově odepsat z 33 % na 20 %. b) Zúžení okruhu pohledávek, k nímž lze tvořit opravné položky. Je-li dlužník zároveň věřitelem, je nutné nejprve provést vzájemný zápočet. c) Odpis darované, děděné a jiné bezplatně nabyté nevymahatelné pohledávky nelze zahrnout do daňových nákladů. Změny v oblasti odečtu daňové ztráty (2004) Zkracuje se doba možného odečtu daňové ztráty minulých let ze 7 na 5 let. (Týká se pouze ztrát vzniklých od roku 2004).

11 Změny týkající se fyzických osob 11 Novela zákona o daních z příjmů Změny týkající se fyzických osob S účinností od jsou navrhovány tyto změny týkající se fyzických osob: - od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje pozemku nabytého výměnou pozemků provedenou v rámci pozemkových úprav, pokud je u prvního pozemku dodržena 5letá lhůta od nabytí, - osvobozeny naopak nejsou příjmy z eskontních úvěrů, pokud se jedná o způsob úhrady pohledávek, základ daně z příjmů fyzických osob bude zvýšen o: - právně zaniklé závazky s výjimkou závazků titulu smluvních sankcí, pokud toto nebude řešeno přes účetnictví do výnosů, - zálohy poskytnuté (zaplacené) fyzickou osobou, která není účetní jednotkou spojené ( 23 odst. 7) účetní jednotce, pokud do konce roku nebudou vyúčtovány (neplatí pro finanční leasing), - hodnotu směnky, pokud je směnkou hrazena pohledávka (neplatí pro účetní jednotky) - základ daně fyzických osob bude snížen o: - zálohy, které byly vyúčtovány, pokud o ně byl v předchozím roce zvýšen základ daně. - zavádí se daňová evidence, kterou vedou všechny fyzické osoby, které mají příjmy podle 7 a: - nejsou účetní jednotkou, - neuplatňují paušální výdaje, - nemají stanovenou paušální daň - Obsah daňové evidence pro fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami a vykazují skutečné výdaje V 7b zákona o daních z příjmů je stanoven obsah (nikoliv forma) vedení daňové evidence, která má zajišťovat zjištění základu daně a má obsahovat údaje o: - příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, - majetku a závazcích (definice je obsažena v účetních předpisech) Poplatníkovi tedy není uloženo, jak má konkrétně tato evidence vypadat, nejsou stanoveny ani náležitosti evidence o majetku a závazcích. Pokud budeme současné jednoduché účetnictví vydávat za daňovou evidenci, nedostaneme se do rozporu se zákonem. Jednoduché účetnictví vedené v systému PREMIER vlastně tvoří vysoký nadstandard vedení daňové evidence.

12 Změny týkající se fyzických osob 12 K poslednímu dni zdaňovacího období se provede zjištění skutečného stavu o majetku a závazcích, o kterém se provede zápis. O případné rozdíly se upraví základ daně. Daňová evidence se uchovává za všechna období, pro která neskočila lhůta pro vyměření daně. Je třeba však pamatovat také na zákon o správě daní a poplatků, který poplatníkům stanoví povinnost: - vést evidenci denních tržeb, - evidovat hmotný majetek, - vést jakoukoli evidenci, která jim bude uložena podle 39 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků rozhodnutím správce daně. Na druhé straně je potěšitelné, že na tyto poplatníky se nevztahuje zákon o účetnictví a to ani 37 Pokuty. Daňová evidence (stejně jako jednoduché účetnictví) neumí zachytit: - daňové odpisy, - zákonné rezervy tvorbu ani zaúčtování, - časové rozlišení splátek u finančního leasingu. Tyto daňové nástroje je možné uplatnit v daňovém přiznání. V systému PREMIER se doporučuje pokračovat v současném způsobu vedení Pozn.: jednoduchého účetnictví. Pro pohodlné se nabízí např. možnost: - nezapisovat údaje o převodech mezi bankou a pokladnou (průběžné položky) - doklady nemusí být řazeny chronologicky, lze je tedy zapisovat v pořadí jakým se vyndávají z krabice od bot.

13 Změny týkající se fyzických osob 13 Zavádí se dále - zavádí se minimální základ daně, který platí pro osoby s příjmy z podnikání, ale aplikuje se na celkový základ daně (tj. podle 6 až 10). Minimální základ daně pro rok 2004 je stanoven ve výši ½ z ( x 1,0717) x počet měsíců provozování podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti. Tento základ daně je nesnížitelný o odpočet daňové ztráty a reinvestiční odčitatelné položky, dále je však možné ho snížit o veškeré další odčitatelné položky, které si poplatník může uplatnit podle 15. Minimální základ daně se nevztahuje na: - osoby v roce zahájení činnosti a ještě v roce dalším, - zaměstnavatele, kteří uplatňují slevy na dani za zaměstnávání osob se ZPS, - poplatníky pobírající rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči o osobu blízkou, - důchodce, - studenty, - poplatníky s paušální daní. Shrnutí: Minimální základ daně bude za celý rok ,-Kč. Minimální roční daň u osoby, která uplatňuje pouze odečitatelnou položku na poplatníka bude činit asi 9.400,- Kč. Osoby, které jsou souběžně s podnikáním zaměstnáni a vyměřovací základ daně ze zaměstnání za rok 2004 bude vyšší než ,- Kč se zavedení minimální daně nedotkne. - Vyměřovací základ pro OSSZ a VZP bude činit v r. 2004:40 %, 2005:45 %, 2006:50 % nově bude možno zdaňovat 15% srážkovou daní příjmy ze závislé činnosti, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne v kalendářním měsíci částku Kč (dosud Kč), - - v zákonu je podrobně řešeno zvýšení základu daně v případě, kdy zaměstnanec je oprávněn využívat také k soukromým účelům postupně či souběžně více vozidel, - nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě rekreace nebo zájezdů bude osvobozeno od daně v úhrnné částce Kč za kalendářní rok (dosud byl stanoven u zahraniční rekreace limit Kč a u tuzemské stanoven nebyl), tip: Zaplacení zahraničního zájezdu klíčovému zaměstnanci ve výši např ,- Kč má pro zaměstnance stejný efekt jako by dostal ,- hrubé mzdy, což jsou celkové mzdové náklady asi Kč. - osvobozeny budou od daně z příjmů příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) uvedené v 10

14 14 odst. 1 písm. a zákona o daních z příjmů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč (dosud Kč),

15 Změny týkající se fyzických osob 15 - zvyšuje se částka na vyživované dítě odpočitatelná od základu daně z Kč na Kč, pozn.: Zvýšení o směšnou bezvýznamnou částku. Výsledná úspora je asi 34,-Kč/měsíc. - nově bude možno si od základu daně odečíst členské příspěvky člena odborové organizace této organizaci zaplacené podle jejich stanov, která uskutečňuje činnosti spočívající v obhajobě hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem; takto bude možno odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše Kč za zdaňovací období, - daň nebo daň včetně zvýšení daně se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč (dosud 100 Kč) nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než Kč (dosud Kč); to neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou, - daňové přiznání bude povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly Kč (dosud Kč), pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, - daňové přiznání nebude povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců ( 38ch odst. 4) a neuplatňoval odečet úroků ( 15 odst. 10 a 11) z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle 7 až 10 vyšší než Kč (dosud Kč). Toto nejsou jediné změny, které fyzické osoby čekají, vztahují se na ně ještě změny, které vyplývají ze společných ustanovení zákona (zejména se jedná o daňově účinné a neúčinné náklady). Oblast mezd - sociální soustava Změny v nemocenském pojištění (viz. str. 4 plán aktualizace) : 1. Sazba pro výpočet nemocenského za první tři dny se mění z 50% na 25%. 2. Rozhodné období se mění ze čtvrtletí na 12 měsíců.

16 16 3. Započítávání denního vym. základu do částky 480 Kč se mění ze 100% na 90% jen na dobu prvních 14 dnů trvání prac. neschopnosti a potřeby ošetřování člena rodiny.

17 Změny zákona o účetnictví v roce Změny zákona o účetnictví v roce 2004 Základní změny od : - zrušení jednoduchého účetnictví včetně vyhlášky č. 507/2002 Sb., - zavedení zjednodušeného podvojného účetnictví pro fyzické osoby účetní jednotky, (tyto body popsány níže v Účetnictví fyzických osob) - vedení zjednodušeného podvojného účetnictví u některých právnických osob, - procesní zjednodušení v případě změny účetního období na hospodářský rok, (stačí od na FÚ oznámit nejpozději 3 měsíce před podáním daňového přiznání) - změny v podmínkách pro povinné ověření účetní závěrky auditorem: - pro a.s., - v případě dosahování obratu za část účetního období, - změna v podmínkách konsolidace účetní závěrky, - změny ve výroční zprávě, - změny v oceňování majetku: - u souboru majetku, - zrušena přednost reprodukční pořizovací ceny před vlastními náklady, - zavedení možnosti používání pevných kursů přímo do zákona (s výjimkami pro finanční instituce banky, ČNB, obchodníci s CP, invest. spol., penzijní fondy, družstevní záložny, zdravotní pojišťovny), - použití reálné hodnoty, - povinné použití Mezinárodních účetních standardů českými účetními jednotkami, které jsou emitentem CP registrovaných na regulovaném trhu CP v členských státech EU a to od prvního dne následujícího účetního období po vstupu ČR do EU: - pro vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky, - pro konsolidaci účetní závěrky, - dobrovolné použití Mezinárodních účetních standardů českými účetními jednotkami, které jsou emitentem CP registrovaných na regulovaném trhu CP v členských státech EU a to od : - pro vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky, - pro konsolidaci účetní závěrky (tato možnost je v ZÚ již od roku 2002), - změny v oblasti účetních dokladů: - náležitosti účetního dokladu mohou být i na více dokladech, - možnost zaznamenat více účetních záznamů na jednom dokladu, - jeden podpisový záznam může existovat k více úč. záznamům, - změny v oblasti ukládání pokut podle zákona o účetnictví: - zjednodušení pravidel, - zavedení pravidla kdy se porušení stalo, podle tehdy platného zákona se uloží sankce Článek II. Účetní jednotkou jsou počínaje tyto fyzické osoby: - zapsané do Obchodního rejstříku, - které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 mil. Kč, - na základě svého rozhodnutí (dobrovolně se stanou účetními jednotkami),

18 Změny zákona o účetnictví v roce fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků sdružení je osobou uvedenou v předchozích bodech Podnikateli jsou: - fyzické osoby zapsané v OR, - osoba podnikající podle živnostenského zákona, - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, - fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zákona o soukromém podnikání občanů. Podnikateli nejsou a účetní jednotkou se povinně nikdy nestanou: - osoby mající příjmy podle 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů a to i za předpokladu, že jsou plátci DPH a obrat 6 mil. Kč překračují Obratem se podle 2 odst. 2 zákona o DPH rozumí: - výnosy za zdanitelná plnění osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo vedou účetnictví dobrovolně nebo příjmy za zdanitelná plnění u ostatních osob - pro účely zákona o účetnictví je však potřeba obrat definovaný zákonem o DPH zkoumat za kalendářní rok (nikoliv 12 měsíců). Článek III. Kdy otvírají které účetní jednotky účetní knihy podvojného účetnictví? K : - FO, které se staly účetní jednotkou na základě svého rozhodnutí - FO, které byly zapsány do rejstříku již před účinností zákona K tj. k 1. dni účetního období následujícího poté, co se staly účetní jednotkou: - podnikatelé, jejichž obrat za rok 2003 přesáhl částku 6 mil. Kč a tím se staly k účetní jednotkou Článek IV. Ke dni zapsání do Obchodního rejstříku - účetní jednotky zapsané do OR od data účinnosti zákona FO, které se staly k na základě svého obratu za rok 2003 účetními jednotkami mají tak dvě možnosti, jak se chovat v roce 2004: - vedou v roce 2004 daňovou evidenci (viz. str. 10) - stanou se účetní jednotkou dobrovolně a otvírají účetní knihy k S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých vedly účetnictví. Článek V. Zjednodušené podvojné účetnictví Rozsah zjednodušení: - sestavuje se účtový rozvrh, v němž se mohou uvést pouze účtové skupiny (nemusí obsahovat analytické ani podrozvahové účty),

19 19 Změny zákona o účetnictví v roce lze spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, (program dělá automaticky) nepoužije se zásada opatrnosti a zohlednění budoucích ztrát, neúčtuje se o účetních rezervách a účetních opravných položkách, nepoužijí se ustanovení o reálné hodnotě, sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Závěrku ve zjednodušeném rozsahu však mohou sestavit všechny účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu. Výjimku tvoří a.s., které sestavují účetní závěrku vždy v plném rozsahu ( 18 odst. 3). Zjednodušené podvojné účetnictví umožňuje účtovat o: - odpisech majetku, - zákonných rezervách, - zákonných opravných položkách, - časovém rozlišení. Zjednodušené podvojné účetnictví mohou využít: a) fyzické osoby účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu účetní závěrky, b) právnické osoby vyjmenované zákonem: - neziskové organizace typu občanská sdružení, církve a církevní hnutí, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, honební společenstva, - společenství vlastníků jednotek, - bytová družstva, pokud nepodléhají povinnému auditu účetní závěrky, - územní samosprávné celky, - organizační složky státu, - příspěvkové organizace, pokud o tom rozhodne zřizovatel.

20 Novela zákona DPH 20 Novela zákona DPH zákonem č. 322/2003 Sb. Novela zákona o DPH nabývá účinnosti od , čtyři vybraná ustanovení týkající se daňových sazeb nabývají účinnosti od Článek VI. Změny v základní terminologii - za daňový doklad se považují mimo jiné také jiná rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, dále pak i doklad převedený do elektronické formy, - stavbou se rozumí také stavba, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, - kolaudací je kolaudace: - nové stavby, případně - kolaudace, která je provedená po změně stavby podle zvláštního právního předpisu, pokud cena této změny bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního řízení, - technickým zhodnocením provedení změn na majetku stanovených zvláštním právním předpisem (stavební zákon), - místem plnění při převodu nemovitostí a nedokončené stavby je místo, kde se nemovitost nebo nedokončená nemovitost nachází, - lépe se v novele zákona vysvětluje pojem obvyklé udržování. Pokud není rozsah obvyklého udržování uveden v nájemní smlouvě, pak se pro účely tohoto předpisu vychází z vymezení povinností nájemce podle 687 občanského zákoníku. Zde je uvedeno: Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv s užíváním bytu. Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce. - reklamní předmět (nyní do 500 Kč/ks), u něhož může být na vstupu uplatněn nárok na odpočet a na výstupu se při jeho poskytnutí neuskutečňuje zdanitelné plnění, může být po novele opatřen také název propagovaného zboží nebo služby. Touto změnou se dosáhlo stejné definice v zákonu o DPH a v zákonu o daních z příjmů. Nové znění definice navíc neumožňuje účelový výklad ve vztahu ke spotřebním daním, - v celém zákonu dále došlo k upřesnění terminologie v návaznosti na zákon o účetnictví (jedná se například o dlouhodobý hmotný majetek, pořizovací cenu). Tyto změny terminologie se objevují například v případě změny režimu, v případě úpravy odpočtu apod. Článek VII. Plátci DPH Plátcem se stává osoba podléhající dani, jejíž obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku Kč. Jak počítat obrat za 12 měsíců? Výše obratu stanovená zákonem (tj. 2 mil. Kč) se použije za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nejdříve počínaje 1. října 2003.

21 21 Pozn.: Po vstupu do EU, tedy od se částka obratu pro povinné 1 Novelasnižuje zákonanadph mil Kč. Pokud se do nestanete povinně plátci (nepřekročíte obrat 2 mil Kč), vše pro zjištění obratu se nuluje a sleduje znovu od Článek VIII. Datum zdanitelného plnění - při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění uskutečňuje zaplacením nebo převzetím a předáním díla nebo jeho části a to tím dnem, který nastane dříve, - při prodeji podniku ve veřejné dražbě se zdanitelné plnění uskutečňuje dnem příklepu (s výjimkou nemovitostí, kde se zdanitelné plnění uskutečňuje bez ohledu na datum přechodu vlastnictví podle samostatného režimu v 9 odst. 1 písm. d) Článek IX. Daňové doklady - doklady o použití jsou povinně vyhotovovány nově v těchto případech vzniku zdanitelného plnění: - nepeněžního vkladu plátce do společnosti neplátce, - výplata vypořádacího podílu v nepeněžním plnění, - provedení technického zhodnocení s uplatněným nárokem na odpočet a následné ukončení nájemní smlouvy do 5 let od provedení technického zhodnocení, - náležitosti daňových dokladů byly upřesněny a to u výstavce i příjemce běžného daňového dokladu o obchodní firmy a návaznosti na obchodní zákoník. Daňové doklady musí být dále označeny evidenčním číslem (náhradou za v minulosti užívané číslo pořadové), - daňové doklady je plátce povinen uschovávat v písemné nebo elektronické formě tak, jak byly vystaveny. Je povolen převod z písemné formy do elektronické, pokud bude zajištěna neměnnost obsahu, - zjednodušený daňový doklad nemůže být vystaven také v případě, kdy se jedná o prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V těchto případech je nutné vystavit běžný daňový doklad, - daňovým dokladem při dovozu je i jiné písemné rozhodnutí o vyměření daně vydané celním orgánem za předpokladu, že je daň zaplacena. Článek X. Vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží - nárok může uplatnit osoba, která - nemá trvalý pobyt v ČR, - nepodniká v tuzemsku, - je starší 15 let. - nákup zboží v jednom dni včetně daně zaplacené jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni musí být vyšší než Kč, - nakoupené zahraniční zboží musí být vyvezeno nejpozději do 60 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, který je uveden na dokladu o prodeji zboží, - nárok na vrácení daně není možné uplatnit u: - uhlovodíkových paliv a maziv, - tabákových výrobků, - alkoholických nápojů, - potravin (Harmonizovaný systém v kapitolách 01 až 21)

22 22 Novela zákona DPH - vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba, nebo jiná osoba, kterou tato osoba zmocní, - daň vrací vždy konkrétní prodejna, kde bylo zboží koupeno a to i v případě, když má jeden plátce více prodejen. na DPH (jednorázová záležitost) Záloha Podle přechodných ustanovení zákona jsou plátci povinni do 25. dubna 2004 zaplatit zálohu na vlastní daňovou povinnost za zdaňovací období měsíce března 2004 (měsíční plátci) a 1. čtvrtletí 2004 (čtvrtletní plátci) a to ve výši 50 % skutečné vlastní daňové povinnosti za uvedená zdaňovací období. Záloha bude zúčtována za bezprostředně následující zdaňovací období. Tip: Ohrozí-li Vám záloha na daň Vaší finanční situaci (cash-flow), můžete některé DPH na vstupu za 10-12/2003 (u čtvrtletních plátců) nebo např. 2/2004 (u měsíčních plátců) nezahrnovat do přiznání k DPH v těchto obdobích, ale vložit je až do přiznání (tím pádem snížit daňovou povinnost), ze kterého se vypočítá záloha na DPH. Zákon totiž umožňuje uplatnit si nárok na DPH do tří let. Článek XI. Změny v daňových sazbách ustanovení účinná od základní sazba daně se uplatní u nájmu (tedy i podnájmu) movitých věcí a to včetně půjčování osobních vozidel, - základní sazba daně se uplatní u nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud se nejedná o nájem osvobozený od daně, - základní sazba daně se uplatní u krátkodobého nájmu stavby. Krátkodobým nájmem stavby se rozumí nájem včetně vnitřního vybavení, případně dodání elektrické energie, tepla, plynu a vody nejdéle na 48 hodin nepřetržitě, - rozšiřuje se okruh služeb, z kterých se uplatní základní sazba daně: - služby v oblasti telekomunikací, - služby v oblasti nemovitostí, - zpracování dat a související služby včetně údržby a oprav kancelářských a počítacích strojů (zahrnuje i prodej software), - výzkum a vývoj, - služby právní, účetnické, vedení účtů, kontroly účtů, daňové poradenství, průzkum trhu a veřejného mínění, - pátrací a bezpečnostní služby, - zužuje se okruh zboží, u kterého je uplatňována snížená sazba daně (například o): - vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich a to i pokud byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru, - skleněné lahve pro nápoje o objemu nad 0,15 l a pod 2,5 l, - solární zařízení pro ohřev vody, - domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod, - stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu, katalyzátory pro motorová vozidla, - průtokoměry, - měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech,

23 23 - vodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody U těchto a dalších taxativně v novele zákona vyjmenovaných druhů zboží bude tedy počínaje uplatňována základní sazba daně.

24 24 Roční účetní závěrka podvojného účetnictví 2003 Roční účetní závěrka podvojného účetnictví Obsah účetní závěrky Roční účetní závěrka je obecně vnímána jako každoročně se opakující souhrn prací, který završuje celoroční proces vedení účetnictví a jehož výsledkem je podklad sloužící pro sestavení daňového přiznání a pro výpočet daňové povinnosti. Ve skutečnosti podle ustanovení 18 odst. 1 zákona o účetnictví a v návaznosti na to také podle 3 Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. není účetní závěrka souborem prací, ale nedílný celek následujících účetních výkazů: - rozvaha, - výkaz zisku a ztráty, - příloha. Účetní závěrka dále může obsahovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha v plném rozsahu však jako jeden z bodů svého obsahu vyžaduje údaje o cash flow. Proces prací i konečný výstup v podobě účetních výkazů je pro rok 2003 řízen Zákonem o účetnictví a Prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. Pozn.: Cash Flow je naposledy povinné sestavovat za rok 2003 a to pouze k příloze v plném rozsahu. Od r je sestavování Nepřímého cash-flow zcela dobrovolnou záležitostí. V systému PREMIER proto již zřejmě nebude tento nepřehledný výkaz dále modernizován, naopak bude kladen větší důraz na mezinárodní účetní standardy a daleko přehlednějšího Cash-Flow přímou metodou. 2. Přehled základních změn proti obsahu prací na roční účetní závěrce roku 2002 Proces účetní závěrky roku 2003 bude v několika bodech odlišný od účetní závěrky roku Mezi změny účetních postupů lze zařadit: - definitivně výsledkový způsob účtování kursových rozdílů ze závazkových vztahů k , daňové důsledky tohoto účtování jsou řešeny novelou zákona o daních z příjmů k a to v přechodných ustanoveních, (viz. str. 7) - způsob výpočtu odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky se zohledněním sazby daně z příjmů pro rok 2004, tedy 28 %. - volnější vymezení účtové osnovy s přesností na účtové skupiny. Větší změny nastaly v účetních výkazech, kde se změnila: - technická stránka účetních výkazů obecně (v systému PREMIER automaticky), - struktura Rozvahy i Výkazu zisku a ztráty (v systému PREMIER automaticky), - struktura Přílohy, - struktura Přílohy ve zkráceném rozsahu (je mnohem obsažnější). Technická stránka účetních výkazů ( 3 až 4 Prováděcí vyhlášky) Účetní jednotky podléhající povinnému auditu stejně jako v minulosti sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, účetní jednotky nepodléhající povinnému auditu pak

25 Roční účetní závěrka podvojného účetnictví mohou sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Výkazy ve zjednodušeném rozsahu zahrnují jen položky označené písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty se položky v rozsahu Přílohy vyhlášky č. 1, 2 a 3 uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Jsou však možné úpravy odchylky od stanoveného rozsahu výkazů: - výkazy lze uvádět v podrobnějším členění a to za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání, - položky výkazů mohou být sloučeny a to za předpokladu, že nejde o významnou částku ve vztahu k zásadě věrného a poctivého obrazu nebo pokud sloučení přispívá k větší srozumitelnosti. Sloučené položky však musí být jednotlivě uvedeny v příloze v účetní závěrce. Zcela novou zásadou je skutečnost, že řádky výkazů, které nemají náplň za současné ani předcházející období mají být z výkazu vypuštěny (viz. obr). Staronovou zásadou je také skutečnost, že každá z položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a položek přehledu o změnách vlastního kapitálu obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně v předcházejícím účetním období. V případě, že položky minulého období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé období s ohledem na významnost. Ponechání nesrovnatelných informací, stejně jako úpravy minulého období budou odůvodněny v příloze v účetní závěrce. Pozn.: Nesrovnalost z minulým obdobím může být způsobena změnou formátu a přehodnocením některých položek (např. záporný stav účtu 221 snižoval v minulém formátu stav aktiv, nyní vstupuje do pasiv ř. 115 krátkodobé bankovní úvěry). Požadavek uvedení údajů za bezprostředně předcházející období není obsažen u Přílohy a Cash flow. Obsahové vymezení rozvahy ( 5 až 19 Prováděcí vyhlášky)

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více