Oddíl I.2 Informační servis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I.2 Informační servis"

Transkript

1 1

2 2

3 3 Oddíl I.1

4 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních změnách platných od Připomeneme Vám postup při zakládání nového účetního období a máme pro Vás připravenu i sérii specializovaných školení. Dne se u nás konala valná hromada, kde jsme se dohodli na plánu vývoje programu pro rok Plán byl sestaven především z Vašich požadavků. Plán vývoje nezahrnuje legislativní změny, neboť ty jsou samozřejmostí. V minulých číslech jsme Vás informovali o neměnném vývojovém prostředí, což má za následek využití našich kapacit pro funkční modernizaci programu namísto časově náročných převodů. Plán vývoje pro rok 2004 Vícejazyková podpora Dokončení modulů z roku 2003 (otevřené položky, synchronizér dat) Procesní zakázky, modernizace výroby (plánování, kapacity, ) Podpora velkoobjemných dat (nad 2 Gbyte): odpojování, akcelerační démon Tvorba nových modulů: reklamace, pošta, premier messenger Možnost tisku jakékoliv sestavy do souboru doc, pdf, html a to bez ztráty grafického formátu Modernizace ceníku Modernizace správce pohledů: možnost řazení, filtrování, barevných značení, Nové přehledy v controllingu Modernizace modulu: komplexní informace o odběrateli Mezinárodní účetní výkazy IAS / IFRS Ostatní (ergonomie, sklady, majetek, ) Věříme, že se nám postupně daří zlepšovat úroveň a kvalitu našich služeb pro Vaši maximální spokojenost. Program také neustále zlepšujeme, což nám potvrzuje stále rostoucí zájem o tento produkt. Boleslav Buzek ředitel společnosti

5 Plán aktualizace - PREMIER update 5 Plán aktualizace PREMIER update Jistě již máte všichni nainstalovánu verzi Většina z Vás využívá nejrychlejší a zároveň nejbezpečnější metodu aktualizace software, kterou je internetová funkce PREMIER update. Uvádíme zde proto plán aktualizace v měsíci lednu. 1. polovina ledna 2004: Mzdy dle nové platné legislativy, automatické nastavení daňové soustavy 2004 Daňová kancelář přiznání k silniční dani za rok 2003 Automatické založení počáteční rozvahy (účtu 701): Přenesou se i zůstatky valutových pokladen a devizových účtů Modernizace modulu otevřené položky Přidání 6. odpisové skupiny ve hmotném investičním majetku, včetně možnosti převodu některých staveb z 5. skupiny 2. polovina ledna 2004: Modernizace modulu Auditor skladu : kontrola na účetnictví, kontrola neoceněných příjemek Daňová kancelář přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2003 Daňová kancelář přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2003 Daňová kancelář přiznání k dani z nemovitostí za rok 2003

6 Postup při přechodu na nový účetní rok 6 Postup při přechodu na nový účetní rok Pro nové uživatele, kteří začínali používat systém v minulém roce nebo pro připomenutí těm starším Vám zde popíšeme jak postupovat při přechodu na nový rok. Systém PREMIER je plně kontinuální, což pro Vás znamená maximální komfort a pouze několik potřebných operací. Pro soustavu jednoduchého i podvojného účetnictví: 1) Ve správci Globální předvolby nastavíte aktuální rok na ) Totéž provedete v uživatelských předvolbách, které mají větší prioritu. Každý uživatel v síti může pracovat v různých letech. Pokud bude údaj v uživatelských předvolbách prázdný, bude se přebírat z globálních předvoleb. Můžete se přepínat tam a zpět dle potřeby. Pro soustavu jednoduchého účetnictví je to vše, následující operace se již týká pouze podvojného účetnictví: 3) V účetnictví-osnova, -počáteční rozvaha necháte automaticky založit účet 701. Při zakládání Vás program rovněž vyzve ke kopii účtové osnovy z minulého roku. Nevyzve-li vás systém automaticky, nachází se funkce aktualizace počáteční rozvahy v horní nabídce systému. Samozřejmě, že ještě nemáte zpracován minulý rok. Nic se neděje, založíte si předběžnou rozvahu, kterou můžete dle uvážení kdykoliv aktualizovat (týdně, po auditu, ). Předběžná rozvaha se tvoří převážně kvůli finančním účtům a nemusí se ani rovnat aktiva a pasiva. Hmotný investiční majetek: Od přechází některé stavby do nové 6. odpisové skupiny (viz. kapitola novela zákona, str. 8). Pokud některý Váš majetek patří do této skupiny, je třeba provést update majetku (PREMIER update viz. plán aktualizace str. 4).

7 Postup při přechodu na nový účetní rok 7 Pro mzdovou oblast (stačí před zpracováváním měsíce 1/2004): a) Mzdy pro velké organizace Počátkem ledna 2004 bude na internetu ke stažení update mezd (viz. plán aktualizace str. 4), který bude obsahovat novou legislativu a dále dílčí úpravy některých funkcí. Po jeho instalaci se Vám přidá nová daňová soustavu na rok Potom si prosím zkontrolujte v tomto roce zda odpovídají kódy mzdových položek v oddíle nemocenské pojištění. b) Mzdy pro malé organizace Můžete si provést totéž co u bodu a), tj provést kompletní update mezd nebo stačí pouze aktualizovat daňovou soustavu 2004 a to ručně nebo z www. Další související nastavení: Někdo má v definici dokladových řad, v pevných číslech nadefinován i rok. Ten je možné přepsat na nový. Někdo definici roku nepoužívá, neboť jej stačí vnutit až při prvním zápisu dokladu v dané řadě (např. 1. faktuře vnutíme číslo faktuře se automaticky přidělí číslo ) Ve správci omezující předvolby-odběratelé/dodavatelé lze povolit/zakázat používání duplicitních čísel u faktur v rámci různých účetních let. Toto nastavení však nedoporučujeme povolit, neboť mohou na přelomu let zůstat otevřené faktury se shodným číslem. Z přechodem na rok 2004 to je vše. Na závěr rekapitulace úkonů, které je nutno provést dle modulů (mimo nastavení roku v předvolbách): Modul Jednoduché účetnictví (daňová evidence) Podvojné účetnictví Odběratelé Dodavatelé Zakázky a výroba Majetek, knihy jízd, Mzdy a personalistika Sklady Akce Automatické založení počáteční rozvahy a zkopírování osnovy PREMIER update (pouze u staveb 6. skup ) PREMIER update -

8 Novela zákona o daních z příjmů 8 Novela zákona o daních z příjmů Nerealizované kursové zisky (již pro rok 2003!) S účinností od byly upraveny Postupy účtování pro podnikatele a pojišťovny tak, že jsou nově výsledkově účtovány nerealizované kursové rozdíly (mimo cenných papírů). Byly zrušeny rozvahové účty 386, 387 (kursové rozdíly aktivní/pasivní). Z důvodu projevu silného kursu koruny si poplatník mohl ještě za rok 2002 vybrat ve výsledkovém nebo rozvahovém (starém systému) účtování kursových rozdílů. Ke konci účetního období 2003 je však již povinné výsledkově zaúčtovat kursové rozdíly. V systému PREMIER k tomuto slouží automatický nástroj v modulu Odběratelépřecenění pohledávek nebo Dodavatelé-přecenění závazků. Při stanovení základu daně za zdaňovací období započaté v roce 2003 může poplatník vyloučit kladný rozdíl mezi kursovými výnosy a náklady. Po vyloučení rozdílu je poplatník povinen zvýšit základ daně ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, ve kterém byly nerealizované kursové zisky vyloučeny, a to v prvním období nejméně o jednu třetinu, ve druhém období nejméně o polovinu zbývající částky a ve třetím období zbývající částku. Příklad: (rok 2003-vyloučení, každý další rok jednu třetinu nebo např. rok 2004: 34 %, rok 2005: 33 %, rok 2006: zbytek, tj. 33 %) Postup v systému PREMIER: Využijete-li výše uvedené volby, doporučuje se účtovat nerealizované kursové rozdíly na oddělený analytický účet (např nebo ). Kladný rozdíl (kursový zisk) se pak přeúčtuje na další analytický účet (např ), který má v účtové osnově označení jako účet neovlivňující základ daně (toto neplatí, bude-li v daňovém přiznání 2003 na kladný rozdíl zvláštní kolonka o které zatím nevíme). Přeúčtování se provede např. takto / a to tak, aby zůstatek účtů a byl shodný. Sazby daně právnických osob K K K K % 28 % 26 % 24 % Pozn.: Z důvodů snížení daně právnických osob se zároveň od ruší sleva na srážkové dani 50 % z vyplaceného podílu na zisku. To znamená, že od roku 2004 se zdaní rozdělený zisk (který je již jednou po zdanění) výslednou sazbou 15 % místo 7,5 %.

9 Novela zákona o daních z příjmů 9 3. Zavedení 6. odpisové skupiny pro vybrané stavby (od roku 2004) Od se zavádí 6. odpisová skupina s dobou odepisování 50 let. Do této skupiny budou patřit: Položka CZ-C* Název (6 1) Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení (6 2) 122 Budovy administrativní (6 3) Budovy obchodních domů (6 4) Podzemní obchodní střediska (6 5) 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely (6 6) 1262 Muzea a knihovny (6 7) 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum (6 8) 1272 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity (6 9) 1273 Historické nebo kulturní památky Pozn.: k uvedené úpravě není přechodné ustanovení, proto se použije i na stavby zaevidované do užívání před Program PREMIER je na tuto změnu odepisování připraven. * Sdělení českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., k zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC 4. Nehmotný majetek (od roku 2003) Nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než ,- Kč a doba použitelnosti větší než jeden rok, se odepisuje rovnoměrně: Software: 48 měsíců Zřizovací výdaje: 60 měsíců Ostatní nehmotný majetek: 72 měsíců V systému PREMIER se u nově nabytého nehmotného majetku nastaví odpisová skupina S s příslušným počtem měsíců (viz. výše).

10 Novela zákona o daních z příjmů 10 Limitace u tzv. luxusních vozidel (od roku 2004) Má-li vozidlo vstupní cenu větší než ,- Kč nebo suma leasingu je větší než ,-, neuznává se částka přesahující tuto výdaj. Daňové odpisy u takto nakoupeného majetku musí vycházet ,- Kč. Výjimku této limitace tvoří provozování některých v zákoně (např. taxislužba). nájmu u finančního hodnotu za daňový z maximální částky živností uvedených Pozn.: Dle statistik MF se výše uvedená limitace týká v ČR pouze asi 4000 podnikatelů. Určitou kličkou v tomto zákoně by mohl být předčasně ukončený finanční leasing, který se pak hodnotí jako operativní leasing na nějž se limitace nevztahuje. Naturální požitky ze souběžně užívaných aut (2004) Připadá-li na osobu více než jedno auto v majetku firmy, je povinnost vždy měsíčně zvýšit daňový základ o 1% z pořizovací ceny druhého (popř. třetího a dalšího) auta. Majíli auta odlišnou cenu, vstupuje do naturálních požitků vždy auto z vyšší cenou. Pozn.: Ministerstvo financí zapomělo zohledňovat případ, když má poplatník např. náhradní vozidlo z důvodů oprav atd. Zrušení zápočtu daně sražené z úrokových příjmů (2004) Od přestanou banky srážet u firem daň z úroků na termínovaných účtech. Odpadne tím jistá administrativa a sestavování příloh (kopie bankovních výpisů) k přiznání dani z příjmů. Odpis nevymahatelných pohledávek (2004) a) U odpisu nevymahatelných pohledávek se snižuje podíl, který lze daňově odepsat z 33 % na 20 %. b) Zúžení okruhu pohledávek, k nímž lze tvořit opravné položky. Je-li dlužník zároveň věřitelem, je nutné nejprve provést vzájemný zápočet. c) Odpis darované, děděné a jiné bezplatně nabyté nevymahatelné pohledávky nelze zahrnout do daňových nákladů. Změny v oblasti odečtu daňové ztráty (2004) Zkracuje se doba možného odečtu daňové ztráty minulých let ze 7 na 5 let. (Týká se pouze ztrát vzniklých od roku 2004).

11 Změny týkající se fyzických osob 11 Novela zákona o daních z příjmů Změny týkající se fyzických osob S účinností od jsou navrhovány tyto změny týkající se fyzických osob: - od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje pozemku nabytého výměnou pozemků provedenou v rámci pozemkových úprav, pokud je u prvního pozemku dodržena 5letá lhůta od nabytí, - osvobozeny naopak nejsou příjmy z eskontních úvěrů, pokud se jedná o způsob úhrady pohledávek, základ daně z příjmů fyzických osob bude zvýšen o: - právně zaniklé závazky s výjimkou závazků titulu smluvních sankcí, pokud toto nebude řešeno přes účetnictví do výnosů, - zálohy poskytnuté (zaplacené) fyzickou osobou, která není účetní jednotkou spojené ( 23 odst. 7) účetní jednotce, pokud do konce roku nebudou vyúčtovány (neplatí pro finanční leasing), - hodnotu směnky, pokud je směnkou hrazena pohledávka (neplatí pro účetní jednotky) - základ daně fyzických osob bude snížen o: - zálohy, které byly vyúčtovány, pokud o ně byl v předchozím roce zvýšen základ daně. - zavádí se daňová evidence, kterou vedou všechny fyzické osoby, které mají příjmy podle 7 a: - nejsou účetní jednotkou, - neuplatňují paušální výdaje, - nemají stanovenou paušální daň - Obsah daňové evidence pro fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami a vykazují skutečné výdaje V 7b zákona o daních z příjmů je stanoven obsah (nikoliv forma) vedení daňové evidence, která má zajišťovat zjištění základu daně a má obsahovat údaje o: - příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, - majetku a závazcích (definice je obsažena v účetních předpisech) Poplatníkovi tedy není uloženo, jak má konkrétně tato evidence vypadat, nejsou stanoveny ani náležitosti evidence o majetku a závazcích. Pokud budeme současné jednoduché účetnictví vydávat za daňovou evidenci, nedostaneme se do rozporu se zákonem. Jednoduché účetnictví vedené v systému PREMIER vlastně tvoří vysoký nadstandard vedení daňové evidence.

12 Změny týkající se fyzických osob 12 K poslednímu dni zdaňovacího období se provede zjištění skutečného stavu o majetku a závazcích, o kterém se provede zápis. O případné rozdíly se upraví základ daně. Daňová evidence se uchovává za všechna období, pro která neskočila lhůta pro vyměření daně. Je třeba však pamatovat také na zákon o správě daní a poplatků, který poplatníkům stanoví povinnost: - vést evidenci denních tržeb, - evidovat hmotný majetek, - vést jakoukoli evidenci, která jim bude uložena podle 39 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků rozhodnutím správce daně. Na druhé straně je potěšitelné, že na tyto poplatníky se nevztahuje zákon o účetnictví a to ani 37 Pokuty. Daňová evidence (stejně jako jednoduché účetnictví) neumí zachytit: - daňové odpisy, - zákonné rezervy tvorbu ani zaúčtování, - časové rozlišení splátek u finančního leasingu. Tyto daňové nástroje je možné uplatnit v daňovém přiznání. V systému PREMIER se doporučuje pokračovat v současném způsobu vedení Pozn.: jednoduchého účetnictví. Pro pohodlné se nabízí např. možnost: - nezapisovat údaje o převodech mezi bankou a pokladnou (průběžné položky) - doklady nemusí být řazeny chronologicky, lze je tedy zapisovat v pořadí jakým se vyndávají z krabice od bot.

13 Změny týkající se fyzických osob 13 Zavádí se dále - zavádí se minimální základ daně, který platí pro osoby s příjmy z podnikání, ale aplikuje se na celkový základ daně (tj. podle 6 až 10). Minimální základ daně pro rok 2004 je stanoven ve výši ½ z ( x 1,0717) x počet měsíců provozování podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti. Tento základ daně je nesnížitelný o odpočet daňové ztráty a reinvestiční odčitatelné položky, dále je však možné ho snížit o veškeré další odčitatelné položky, které si poplatník může uplatnit podle 15. Minimální základ daně se nevztahuje na: - osoby v roce zahájení činnosti a ještě v roce dalším, - zaměstnavatele, kteří uplatňují slevy na dani za zaměstnávání osob se ZPS, - poplatníky pobírající rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči o osobu blízkou, - důchodce, - studenty, - poplatníky s paušální daní. Shrnutí: Minimální základ daně bude za celý rok ,-Kč. Minimální roční daň u osoby, která uplatňuje pouze odečitatelnou položku na poplatníka bude činit asi 9.400,- Kč. Osoby, které jsou souběžně s podnikáním zaměstnáni a vyměřovací základ daně ze zaměstnání za rok 2004 bude vyšší než ,- Kč se zavedení minimální daně nedotkne. - Vyměřovací základ pro OSSZ a VZP bude činit v r. 2004:40 %, 2005:45 %, 2006:50 % nově bude možno zdaňovat 15% srážkovou daní příjmy ze závislé činnosti, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne v kalendářním měsíci částku Kč (dosud Kč), - - v zákonu je podrobně řešeno zvýšení základu daně v případě, kdy zaměstnanec je oprávněn využívat také k soukromým účelům postupně či souběžně více vozidel, - nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě rekreace nebo zájezdů bude osvobozeno od daně v úhrnné částce Kč za kalendářní rok (dosud byl stanoven u zahraniční rekreace limit Kč a u tuzemské stanoven nebyl), tip: Zaplacení zahraničního zájezdu klíčovému zaměstnanci ve výši např ,- Kč má pro zaměstnance stejný efekt jako by dostal ,- hrubé mzdy, což jsou celkové mzdové náklady asi Kč. - osvobozeny budou od daně z příjmů příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) uvedené v 10

14 14 odst. 1 písm. a zákona o daních z příjmů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč (dosud Kč),

15 Změny týkající se fyzických osob 15 - zvyšuje se částka na vyživované dítě odpočitatelná od základu daně z Kč na Kč, pozn.: Zvýšení o směšnou bezvýznamnou částku. Výsledná úspora je asi 34,-Kč/měsíc. - nově bude možno si od základu daně odečíst členské příspěvky člena odborové organizace této organizaci zaplacené podle jejich stanov, která uskutečňuje činnosti spočívající v obhajobě hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem; takto bude možno odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše Kč za zdaňovací období, - daň nebo daň včetně zvýšení daně se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč (dosud 100 Kč) nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než Kč (dosud Kč); to neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou, - daňové přiznání bude povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly Kč (dosud Kč), pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, - daňové přiznání nebude povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců ( 38ch odst. 4) a neuplatňoval odečet úroků ( 15 odst. 10 a 11) z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle 7 až 10 vyšší než Kč (dosud Kč). Toto nejsou jediné změny, které fyzické osoby čekají, vztahují se na ně ještě změny, které vyplývají ze společných ustanovení zákona (zejména se jedná o daňově účinné a neúčinné náklady). Oblast mezd - sociální soustava Změny v nemocenském pojištění (viz. str. 4 plán aktualizace) : 1. Sazba pro výpočet nemocenského za první tři dny se mění z 50% na 25%. 2. Rozhodné období se mění ze čtvrtletí na 12 měsíců.

16 16 3. Započítávání denního vym. základu do částky 480 Kč se mění ze 100% na 90% jen na dobu prvních 14 dnů trvání prac. neschopnosti a potřeby ošetřování člena rodiny.

17 Změny zákona o účetnictví v roce Změny zákona o účetnictví v roce 2004 Základní změny od : - zrušení jednoduchého účetnictví včetně vyhlášky č. 507/2002 Sb., - zavedení zjednodušeného podvojného účetnictví pro fyzické osoby účetní jednotky, (tyto body popsány níže v Účetnictví fyzických osob) - vedení zjednodušeného podvojného účetnictví u některých právnických osob, - procesní zjednodušení v případě změny účetního období na hospodářský rok, (stačí od na FÚ oznámit nejpozději 3 měsíce před podáním daňového přiznání) - změny v podmínkách pro povinné ověření účetní závěrky auditorem: - pro a.s., - v případě dosahování obratu za část účetního období, - změna v podmínkách konsolidace účetní závěrky, - změny ve výroční zprávě, - změny v oceňování majetku: - u souboru majetku, - zrušena přednost reprodukční pořizovací ceny před vlastními náklady, - zavedení možnosti používání pevných kursů přímo do zákona (s výjimkami pro finanční instituce banky, ČNB, obchodníci s CP, invest. spol., penzijní fondy, družstevní záložny, zdravotní pojišťovny), - použití reálné hodnoty, - povinné použití Mezinárodních účetních standardů českými účetními jednotkami, které jsou emitentem CP registrovaných na regulovaném trhu CP v členských státech EU a to od prvního dne následujícího účetního období po vstupu ČR do EU: - pro vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky, - pro konsolidaci účetní závěrky, - dobrovolné použití Mezinárodních účetních standardů českými účetními jednotkami, které jsou emitentem CP registrovaných na regulovaném trhu CP v členských státech EU a to od : - pro vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky, - pro konsolidaci účetní závěrky (tato možnost je v ZÚ již od roku 2002), - změny v oblasti účetních dokladů: - náležitosti účetního dokladu mohou být i na více dokladech, - možnost zaznamenat více účetních záznamů na jednom dokladu, - jeden podpisový záznam může existovat k více úč. záznamům, - změny v oblasti ukládání pokut podle zákona o účetnictví: - zjednodušení pravidel, - zavedení pravidla kdy se porušení stalo, podle tehdy platného zákona se uloží sankce Článek II. Účetní jednotkou jsou počínaje tyto fyzické osoby: - zapsané do Obchodního rejstříku, - které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 mil. Kč, - na základě svého rozhodnutí (dobrovolně se stanou účetními jednotkami),

18 Změny zákona o účetnictví v roce fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků sdružení je osobou uvedenou v předchozích bodech Podnikateli jsou: - fyzické osoby zapsané v OR, - osoba podnikající podle živnostenského zákona, - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, - fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zákona o soukromém podnikání občanů. Podnikateli nejsou a účetní jednotkou se povinně nikdy nestanou: - osoby mající příjmy podle 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů a to i za předpokladu, že jsou plátci DPH a obrat 6 mil. Kč překračují Obratem se podle 2 odst. 2 zákona o DPH rozumí: - výnosy za zdanitelná plnění osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo vedou účetnictví dobrovolně nebo příjmy za zdanitelná plnění u ostatních osob - pro účely zákona o účetnictví je však potřeba obrat definovaný zákonem o DPH zkoumat za kalendářní rok (nikoliv 12 měsíců). Článek III. Kdy otvírají které účetní jednotky účetní knihy podvojného účetnictví? K : - FO, které se staly účetní jednotkou na základě svého rozhodnutí - FO, které byly zapsány do rejstříku již před účinností zákona K tj. k 1. dni účetního období následujícího poté, co se staly účetní jednotkou: - podnikatelé, jejichž obrat za rok 2003 přesáhl částku 6 mil. Kč a tím se staly k účetní jednotkou Článek IV. Ke dni zapsání do Obchodního rejstříku - účetní jednotky zapsané do OR od data účinnosti zákona FO, které se staly k na základě svého obratu za rok 2003 účetními jednotkami mají tak dvě možnosti, jak se chovat v roce 2004: - vedou v roce 2004 daňovou evidenci (viz. str. 10) - stanou se účetní jednotkou dobrovolně a otvírají účetní knihy k S výjimkou ukončení činnosti mohou účetní jednotky fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých vedly účetnictví. Článek V. Zjednodušené podvojné účetnictví Rozsah zjednodušení: - sestavuje se účtový rozvrh, v němž se mohou uvést pouze účtové skupiny (nemusí obsahovat analytické ani podrozvahové účty),

19 19 Změny zákona o účetnictví v roce lze spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, (program dělá automaticky) nepoužije se zásada opatrnosti a zohlednění budoucích ztrát, neúčtuje se o účetních rezervách a účetních opravných položkách, nepoužijí se ustanovení o reálné hodnotě, sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Závěrku ve zjednodušeném rozsahu však mohou sestavit všechny účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu. Výjimku tvoří a.s., které sestavují účetní závěrku vždy v plném rozsahu ( 18 odst. 3). Zjednodušené podvojné účetnictví umožňuje účtovat o: - odpisech majetku, - zákonných rezervách, - zákonných opravných položkách, - časovém rozlišení. Zjednodušené podvojné účetnictví mohou využít: a) fyzické osoby účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu účetní závěrky, b) právnické osoby vyjmenované zákonem: - neziskové organizace typu občanská sdružení, církve a církevní hnutí, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, honební společenstva, - společenství vlastníků jednotek, - bytová družstva, pokud nepodléhají povinnému auditu účetní závěrky, - územní samosprávné celky, - organizační složky státu, - příspěvkové organizace, pokud o tom rozhodne zřizovatel.

20 Novela zákona DPH 20 Novela zákona DPH zákonem č. 322/2003 Sb. Novela zákona o DPH nabývá účinnosti od , čtyři vybraná ustanovení týkající se daňových sazeb nabývají účinnosti od Článek VI. Změny v základní terminologii - za daňový doklad se považují mimo jiné také jiná rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, dále pak i doklad převedený do elektronické formy, - stavbou se rozumí také stavba, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, - kolaudací je kolaudace: - nové stavby, případně - kolaudace, která je provedená po změně stavby podle zvláštního právního předpisu, pokud cena této změny bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního řízení, - technickým zhodnocením provedení změn na majetku stanovených zvláštním právním předpisem (stavební zákon), - místem plnění při převodu nemovitostí a nedokončené stavby je místo, kde se nemovitost nebo nedokončená nemovitost nachází, - lépe se v novele zákona vysvětluje pojem obvyklé udržování. Pokud není rozsah obvyklého udržování uveden v nájemní smlouvě, pak se pro účely tohoto předpisu vychází z vymezení povinností nájemce podle 687 občanského zákoníku. Zde je uvedeno: Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv s užíváním bytu. Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce. - reklamní předmět (nyní do 500 Kč/ks), u něhož může být na vstupu uplatněn nárok na odpočet a na výstupu se při jeho poskytnutí neuskutečňuje zdanitelné plnění, může být po novele opatřen také název propagovaného zboží nebo služby. Touto změnou se dosáhlo stejné definice v zákonu o DPH a v zákonu o daních z příjmů. Nové znění definice navíc neumožňuje účelový výklad ve vztahu ke spotřebním daním, - v celém zákonu dále došlo k upřesnění terminologie v návaznosti na zákon o účetnictví (jedná se například o dlouhodobý hmotný majetek, pořizovací cenu). Tyto změny terminologie se objevují například v případě změny režimu, v případě úpravy odpočtu apod. Článek VII. Plátci DPH Plátcem se stává osoba podléhající dani, jejíž obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku Kč. Jak počítat obrat za 12 měsíců? Výše obratu stanovená zákonem (tj. 2 mil. Kč) se použije za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nejdříve počínaje 1. října 2003.

21 21 Pozn.: Po vstupu do EU, tedy od se částka obratu pro povinné 1 Novelasnižuje zákonanadph mil Kč. Pokud se do nestanete povinně plátci (nepřekročíte obrat 2 mil Kč), vše pro zjištění obratu se nuluje a sleduje znovu od Článek VIII. Datum zdanitelného plnění - při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění uskutečňuje zaplacením nebo převzetím a předáním díla nebo jeho části a to tím dnem, který nastane dříve, - při prodeji podniku ve veřejné dražbě se zdanitelné plnění uskutečňuje dnem příklepu (s výjimkou nemovitostí, kde se zdanitelné plnění uskutečňuje bez ohledu na datum přechodu vlastnictví podle samostatného režimu v 9 odst. 1 písm. d) Článek IX. Daňové doklady - doklady o použití jsou povinně vyhotovovány nově v těchto případech vzniku zdanitelného plnění: - nepeněžního vkladu plátce do společnosti neplátce, - výplata vypořádacího podílu v nepeněžním plnění, - provedení technického zhodnocení s uplatněným nárokem na odpočet a následné ukončení nájemní smlouvy do 5 let od provedení technického zhodnocení, - náležitosti daňových dokladů byly upřesněny a to u výstavce i příjemce běžného daňového dokladu o obchodní firmy a návaznosti na obchodní zákoník. Daňové doklady musí být dále označeny evidenčním číslem (náhradou za v minulosti užívané číslo pořadové), - daňové doklady je plátce povinen uschovávat v písemné nebo elektronické formě tak, jak byly vystaveny. Je povolen převod z písemné formy do elektronické, pokud bude zajištěna neměnnost obsahu, - zjednodušený daňový doklad nemůže být vystaven také v případě, kdy se jedná o prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V těchto případech je nutné vystavit běžný daňový doklad, - daňovým dokladem při dovozu je i jiné písemné rozhodnutí o vyměření daně vydané celním orgánem za předpokladu, že je daň zaplacena. Článek X. Vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží - nárok může uplatnit osoba, která - nemá trvalý pobyt v ČR, - nepodniká v tuzemsku, - je starší 15 let. - nákup zboží v jednom dni včetně daně zaplacené jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni musí být vyšší než Kč, - nakoupené zahraniční zboží musí být vyvezeno nejpozději do 60 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, který je uveden na dokladu o prodeji zboží, - nárok na vrácení daně není možné uplatnit u: - uhlovodíkových paliv a maziv, - tabákových výrobků, - alkoholických nápojů, - potravin (Harmonizovaný systém v kapitolách 01 až 21)

22 22 Novela zákona DPH - vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba, nebo jiná osoba, kterou tato osoba zmocní, - daň vrací vždy konkrétní prodejna, kde bylo zboží koupeno a to i v případě, když má jeden plátce více prodejen. na DPH (jednorázová záležitost) Záloha Podle přechodných ustanovení zákona jsou plátci povinni do 25. dubna 2004 zaplatit zálohu na vlastní daňovou povinnost za zdaňovací období měsíce března 2004 (měsíční plátci) a 1. čtvrtletí 2004 (čtvrtletní plátci) a to ve výši 50 % skutečné vlastní daňové povinnosti za uvedená zdaňovací období. Záloha bude zúčtována za bezprostředně následující zdaňovací období. Tip: Ohrozí-li Vám záloha na daň Vaší finanční situaci (cash-flow), můžete některé DPH na vstupu za 10-12/2003 (u čtvrtletních plátců) nebo např. 2/2004 (u měsíčních plátců) nezahrnovat do přiznání k DPH v těchto obdobích, ale vložit je až do přiznání (tím pádem snížit daňovou povinnost), ze kterého se vypočítá záloha na DPH. Zákon totiž umožňuje uplatnit si nárok na DPH do tří let. Článek XI. Změny v daňových sazbách ustanovení účinná od základní sazba daně se uplatní u nájmu (tedy i podnájmu) movitých věcí a to včetně půjčování osobních vozidel, - základní sazba daně se uplatní u nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud se nejedná o nájem osvobozený od daně, - základní sazba daně se uplatní u krátkodobého nájmu stavby. Krátkodobým nájmem stavby se rozumí nájem včetně vnitřního vybavení, případně dodání elektrické energie, tepla, plynu a vody nejdéle na 48 hodin nepřetržitě, - rozšiřuje se okruh služeb, z kterých se uplatní základní sazba daně: - služby v oblasti telekomunikací, - služby v oblasti nemovitostí, - zpracování dat a související služby včetně údržby a oprav kancelářských a počítacích strojů (zahrnuje i prodej software), - výzkum a vývoj, - služby právní, účetnické, vedení účtů, kontroly účtů, daňové poradenství, průzkum trhu a veřejného mínění, - pátrací a bezpečnostní služby, - zužuje se okruh zboží, u kterého je uplatňována snížená sazba daně (například o): - vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich a to i pokud byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru, - skleněné lahve pro nápoje o objemu nad 0,15 l a pod 2,5 l, - solární zařízení pro ohřev vody, - domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod, - stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu, katalyzátory pro motorová vozidla, - průtokoměry, - měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech,

23 23 - vodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody U těchto a dalších taxativně v novele zákona vyjmenovaných druhů zboží bude tedy počínaje uplatňována základní sazba daně.

24 24 Roční účetní závěrka podvojného účetnictví 2003 Roční účetní závěrka podvojného účetnictví Obsah účetní závěrky Roční účetní závěrka je obecně vnímána jako každoročně se opakující souhrn prací, který završuje celoroční proces vedení účetnictví a jehož výsledkem je podklad sloužící pro sestavení daňového přiznání a pro výpočet daňové povinnosti. Ve skutečnosti podle ustanovení 18 odst. 1 zákona o účetnictví a v návaznosti na to také podle 3 Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. není účetní závěrka souborem prací, ale nedílný celek následujících účetních výkazů: - rozvaha, - výkaz zisku a ztráty, - příloha. Účetní závěrka dále může obsahovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha v plném rozsahu však jako jeden z bodů svého obsahu vyžaduje údaje o cash flow. Proces prací i konečný výstup v podobě účetních výkazů je pro rok 2003 řízen Zákonem o účetnictví a Prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. Pozn.: Cash Flow je naposledy povinné sestavovat za rok 2003 a to pouze k příloze v plném rozsahu. Od r je sestavování Nepřímého cash-flow zcela dobrovolnou záležitostí. V systému PREMIER proto již zřejmě nebude tento nepřehledný výkaz dále modernizován, naopak bude kladen větší důraz na mezinárodní účetní standardy a daleko přehlednějšího Cash-Flow přímou metodou. 2. Přehled základních změn proti obsahu prací na roční účetní závěrce roku 2002 Proces účetní závěrky roku 2003 bude v několika bodech odlišný od účetní závěrky roku Mezi změny účetních postupů lze zařadit: - definitivně výsledkový způsob účtování kursových rozdílů ze závazkových vztahů k , daňové důsledky tohoto účtování jsou řešeny novelou zákona o daních z příjmů k a to v přechodných ustanoveních, (viz. str. 7) - způsob výpočtu odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky se zohledněním sazby daně z příjmů pro rok 2004, tedy 28 %. - volnější vymezení účtové osnovy s přesností na účtové skupiny. Větší změny nastaly v účetních výkazech, kde se změnila: - technická stránka účetních výkazů obecně (v systému PREMIER automaticky), - struktura Rozvahy i Výkazu zisku a ztráty (v systému PREMIER automaticky), - struktura Přílohy, - struktura Přílohy ve zkráceném rozsahu (je mnohem obsažnější). Technická stránka účetních výkazů ( 3 až 4 Prováděcí vyhlášky) Účetní jednotky podléhající povinnému auditu stejně jako v minulosti sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, účetní jednotky nepodléhající povinnému auditu pak

25 Roční účetní závěrka podvojného účetnictví mohou sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Výkazy ve zjednodušeném rozsahu zahrnují jen položky označené písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty se položky v rozsahu Přílohy vyhlášky č. 1, 2 a 3 uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Jsou však možné úpravy odchylky od stanoveného rozsahu výkazů: - výkazy lze uvádět v podrobnějším členění a to za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání, - položky výkazů mohou být sloučeny a to za předpokladu, že nejde o významnou částku ve vztahu k zásadě věrného a poctivého obrazu nebo pokud sloučení přispívá k větší srozumitelnosti. Sloučené položky však musí být jednotlivě uvedeny v příloze v účetní závěrce. Zcela novou zásadou je skutečnost, že řádky výkazů, které nemají náplň za současné ani předcházející období mají být z výkazu vypuštěny (viz. obr). Staronovou zásadou je také skutečnost, že každá z položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a položek přehledu o změnách vlastního kapitálu obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně v předcházejícím účetním období. V případě, že položky minulého období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé období s ohledem na významnost. Ponechání nesrovnatelných informací, stejně jako úpravy minulého období budou odůvodněny v příloze v účetní závěrce. Pozn.: Nesrovnalost z minulým obdobím může být způsobena změnou formátu a přehodnocením některých položek (např. záporný stav účtu 221 snižoval v minulém formátu stav aktiv, nyní vstupuje do pasiv ř. 115 krátkodobé bankovní úvěry). Požadavek uvedení údajů za bezprostředně předcházející období není obsažen u Přílohy a Cash flow. Obsahové vymezení rozvahy ( 5 až 19 Prováděcí vyhlášky)

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Informační servis. Plán vývoje pro rok 2004. Dokončení modulů z roku 2003 (otevřené položky, synchronizér dat)

Informační servis. Plán vývoje pro rok 2004. Dokončení modulů z roku 2003 (otevřené položky, synchronizér dat) v 1 2 Informační servis 3 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních změnách

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Daňová evidence. Školící centrum akreditované MŠMT ČR III. verze ( MB ) Daňová evidence - skripta

Daňová evidence. Školící centrum akreditované MŠMT ČR  III. verze ( MB ) Daňová evidence - skripta Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz Daňová evidence Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 III. verze ( MB ) 1 Obsah: Centrum služeb pro podnikání

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více