Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča pre IP (CZ 2015)

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča pre IP (CZ 2015)"

Transkript

1 P M B BH Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča pre IP (CZ 2015) Názov prípravku Dávka/ha, resp.% Účinná látka Meďnaté prípravky so štandardným účinkom proti p e r o n o s p ó r e Š Cuproxat SC 5,0 l (0,5%) zásaditý síran Cu g/l Š Cuprocaffaro 45 kg (0,40,5%) Š Cuprocaffaro Micro (37,5%Cu) Š Flowbrix do BBCH 61 1,75 l od BBCH 61 3,5 kg (min.konc.0,36%) do BBCH 61 1,251,5 l od BBCH 61 2,53,0 l (min.konc.0,250,3%) Š Kuprikol kg (0,40,5%) Š Kuprikol 250 SC 68 l (0,60,8%) Š Cuprozin Progress do BBCH 61 0,8 l od BBCH 61 1,6 l (min.konc.0,16%) 190 g/l Cu Ochr. doba Použi ť vo fenof. 35/ % 50%Cu 35/ ,5% 37,5% Cu 35/ g/l 38% Cu 35/ % 50%Cu meď 35/ % Cu 35/7 49 hydroxid Cu 383,8 g/l % Š FunguranOH 50 WP 5,0 kg (0,5%) hydroxid Cu 50%Cu 35/7 49 2,53,75 kg 53% Š Kocide 2000 hydroxid Cu (0,250,375%) 35%Cu 35/ % Š Champion 50 WP 5,0 kg (0,5%) hydroxid Cu 50%Cu 35/7 49 "Organické" prípravky so štandardným účinkom proti p e r o n o s p ó r e Š Š Š Folpan 80 WG Š Antre 70 WG 80% 35/45 48 do BBCH 61 0,81 kg od BBCH 61 1,62 kg propineb 700 g/kg 28 34(6) Š Dithane M kg (0,2 0,3%) 80% 42 34(6) Š Dithane DG NEOTEC 23 kg (0,20,3%) 77% 42 34(6) Š Manfil 80 WP Š Manfil 75 WG Š Novozir MN 80 NEW Š Polyram WG Prípravky s intenzívnym účinkom proti p e r o n o s p ó r e Š Pergado F Š Fantic F I Profiler Š Cassiopee 79 WG 80% 56 34(6) od BBCH 61 2,1 kg 80% 56 34(6) 80% 42 34(6) do BBCH 61 1,1 kg od BBCH 61 2,2 kg (min.konc.0,22%) metiram 70% 42 34(6) od BBCH 61 2,02,5 kg (min.konc.0,20,) Š Melody Combi WG 1,8 kg (0,18%) Š Vincare I Acrobat MZ WG Š Forum Star Š Areva Combi od BBCH 61 2,5 kg (min.konc.0,) od BBCH 61 1,9 kg (min.konc.0,18%) I Aliette Bordeaux 4,0 kg (0,4%) I Ridomil GOLD PLUS 42,5 WP (40% Cu) I Ridomil GOLD MZ Pepite Š Ridomil GOLD Combi Pepite I Mildicut I Tanos 50 WG I Electis 3,54,0 kg (0,350,4%) 2,5 kg (0,) do BBCH 61 2,0 l/ha od BBCH 61 4,0 l/ha (min.konc.0,4%) do BBCH 61 0,2 kg od BBCH 61 0,4 kg (min.konc.0,04%) do BBCH 61 0,9 kg od BBCH 61 1,8 kg (min.konc.0,18%) I Curzate GOLD 2 2,5 kg (0,20,) I Curzate M 2,5 kg (0,) I Curzate M WG 2,5 kg (0,) mandipropamid benalaxylm fluopicolide fosetyl Al Fosetyl Al Iprovalicarb benthiavalicarb dimetomorph dimetomorf dimetomorf fosetyl Al metalaxylm metalaxylm metalaxylm 400 g/kg 3,75% 48% 44,4g/kg 667 g/kg 500 g/kg 40 g/kg 90 g/kg 563 g/kg 17,5 g/kg 500 g/kg 90 g/kg 113 g/kg 113 g/kg 42% (Cu) 2,5% 69% (40%Cu) 4% 64% 48,5 g/kg 400 g/kg amidy pyridiny carbamáty, meď meď cyazofamid 25 g/l cyanoimaidazoly famoxadone zoxamide 83,3g/kg 666,7g/kg oxazolidinony benzamidy , Kontaktný max. 3x max. 4x max 3x max 3x 1

2 I Zetanil WG I Drago I Moximate 725 WG I Verita I Pegaso F I Emendo M I Valis M Š I Š Š Zato 50 WG do BBCH 61 1,2 kg od BBCH 61 2,4 kg (min.konc.0,24%) od BBCH 61 2,5 kg (min.konc.0,) 0,15 kg fenamidone fosetylal g/kg 44,4 g/kg 667 g/kg 480 g/kg imidazolinony trifloxystrobin 500 g/kg Š I Š Š Quadris 0,8 1,0 l (0,080,1%) azoxystrobin 250 g/l I I Š I I Š Š Quadris Max Š Cabrio Top do BBCH 61 1,0 l od BBCH 61 2,0 l azoxystrobin pyraclostrobin metiram 93,5 g/l 500 g/l Prípravky pre EKOsystém posilujú odolnosť rastlín, tým pôsobia aj proti peronospóre vedľajší účinok (V) V V V V Alginure 35 l/ha výtažok z mor. rias 24% AT V MycoSin Vin 38 kg/ha AT kvasn+praslička+šal via+síran hlinitý g/kg (tox.rezist) 2

3 P M B BH Fungicídne prípravky proti múčnatke viniča pre IP (CZ 2015) Názov prípravku Dávka/ha, resp.% Účinná látka Prípravky so štandardným účinkom proti m ú č n a t k e Š Kumulus WG 3,0 kg (0,3%) síra 80% sírne Š Sulfurus Š Sulfolac 80 WG Š Karathane NEW Š Punch 10 EW do BBCH 61 3,6 kg od BBCH ,8 kg od BBCH 71 2,4 kg od BBCH 75 3,2 kg do BBCH 61 3,6 kg od BBCH ,8 kg od BBCH 71 2,4 kg od BBCH 75 3,2 kg do BBCH 61 0,25 l od BBCH 61 0,5 l (min.konc.0,05%) 0,3 l (0,03%) síra 798,4 g/kg sírne síra 798,4 g/kg sírne Oc hr. 42/ 3 56/ 28 56/ 28 Použ iť vo fenof meptyldinocap 350 g/l dinitrifenyly flusilazol 100 g/l Š Topas 100 EC 0,25 l (0,0) penconazol 100 g/l Š Domark 10 EC 0,25 l (0,0) tetraconazol 100 g/l 30 Š Talent Š Bioan Š Bioton 0,120,18 l (0,0120,018%) 0,55% +712 kvapiek zmáčadla 0,55% +710 kvapiek zmáčadla/1 l aplikačnej kvapaliny Prípravky s intenzívnym účinkom proti m ú č n a t k e I Falcon 460 EC I Impulse Super I Rombus Trio I Prosper I IQCrystal I Vivando I Talendo I Dynali 0,30,4 l (0,030,04%) 0,30,4 l (0,030,04%) 0,30,4 l (0,030,04%) myclobutanil albumín mliečny kazein, lecitín lecitín repkový olej 1,85%, 8,15%, 20% 2% 55% bioprípravky max.2x ,,, do BBCH 61 0,3 l od BBCH ,6 l spiroxamin 500 g/l amíny ,15 l quinoxyfen 250 g/l fenoxychinolíny do BBCH 61 0,16 l od BBCH 61 0,32 l metrafenone 500 g/l benzofenony (min.konc.0,032%) (fumigačný) do BBCH 61 0,125 l od BBCH 61 0,25 l proquinazid chinazoliny (min.konc.0,0) do BBCH 61 0,35 l od BBCH 61 0,65 l (min.konc.0,65%) Luna experience 0,375 l Š I Š Š Zato 50 WG I Š Š Discus 0,1250,15 kg 0,2 kg (0,02%) difenokonazol cyflufenamid fluopyram e 60 g/l 30 g/l benzidamidy benzidamidy trifloxystrobin 500 g/kg krezoximmethyl 500 g/kg Š I Š Š Quadris 0,5 0,8 l (0,050,08%) azoxystrobin 250 g/l I I Š Š Quadris Max 2,0 l (0,2%) I I Š Š Cabrio Top Š I Š Š Collis do BBCH 61 0,3 kg od BBCH 61 0,6 kg (min.konc.0,06%) azoxystrobin pyraclostrobin metiram boscalid krezoximmethyl 73,5 g/l 500 g/l g/l karboxamidy , Prípravky pre EKOsystém posilujú odolnosť rastlín, tým pôsobia aj proti múčnatke vedľajší účinok (V) hydrogenuhličitan V V VitiSan 810 kg/ha 1000g/kg AT draselný 4 kg (0,51,0% hydrogenuhličitan V V NatriSan 100% AT (max 4 kg/ha) sodný V V HFMycol (EC) 22,5 l/ha fenyklový olej 230,8g/kg AT Vodné sklo V V V Aqua Vitrin K 2,5 l/ha 285 g/l AT draselné mazľavé draselné V Cocana 1520 l (1,52,0%) 100% AT kokosové mydlo V V V V Alginure 35 l/ha výtažok z mor. rias 24% AT Max.4x 3

4 P M B BH Fungicídne prípravky proti plesni sivej botrytíde na viniči pre IP (CZ 2015) Názov prípravku Dávka/ha, resp.% Účinná látka Prípravky proti plesni sivej botrytíde v I.etape (kvitnutie až zamäkanie) Prípravky s účinkom aj proti bielej hnilobe Oc hr. Použ iť vo fenof. 0,1250,15 kg Š I Š Š Zato 50 WG trifloxystrobin 500 g/kg ,2 kg I Š Š Discus krezoximmethyl 500 g/kg (0,02%) ,52,0 l azoxystrobin 73,5 g/l I I Š Š Quadris Max (0,150,2%) 500 g/l I I Š Š Cabrio Top pyraclostrobin metiram Š Cassiopee 79 WG BBCH kg (proti Fosetyl Al 500 g/kg BH); BBCH kg Iprovalicarb 40 g/kg (proti botrytíde) 1,252 kg Š Š Š Folpan 80 WG (0,1250,2%) 80% Prípravky s intenzívnym účinkom proti plesni sivej botrytíde v II.etape (zamäkanie až dozrievanie) I Teldor 500 SC I Š Switch 0,75 1,0 l (0,075 0,1%) do BBCH 61 0,48 kg od BBCH 61 0,96 kg (min.konc.0,096%) fenhexamid 50% 14 9 cyprodinil fludioxonyl 375 g/kg anilinopyrimidíny pyrroly 35 9 I Š Minos 2,5 l (0,) pyrimethanil 300 g/l anilinopyrimidíny 21 9 I Š Mythos 30 SC 2,5 l (0,) pyrimethanil 300 g/l anilinopyrimidíny 21 9 I Š Pyrus 400 SC 2,0 l (0,2%) pyrimethanil 400 g/l anilinopyrimidíny 21 9 I Š Cantus 1,2 kg (0,12%) boskalid 500 g/kg karboxamidy 28 9 Prípravky so štandardným účinkom proti b o t r y t í d e Š Thiram Granuflo 34 kg (0,30,4%) thiram 80% 28 9 Š Rovral Aquaflo 1 l (0,1%) iprodione 500 g/l dikarboximidy / 45 48, viazaný na voskovú vrstvu Š Solfobenton DC 2030 kg (1015%) oxid siričitý 15% siričitany Prípravky pre EKOsystém posilujú odolnosť rastlín, tým pôsobia aj proti botrytíde vedľajší účinok (V) V V V V Alginure 35 l/ha výtažok z morských rias 24% AT V V V Aqua Vitrin K 2,5 l/ha Vodné sklo draselné 285 g/l AT V V HFMycol (EC) 22,5 l/ha fenyklový olej 230,8g/kg AT V V NatriSan 810 kg V V VitiSan 810 kg/ha hydrogénuhličitan sodný hydrogenuhličitan draselný max. 3x 1000g/kg AT 1000g/kg AT Legenda: Označenie chorôb: P peronospóra viniča M múčnatka viničová B botrytída pleseň sivá BH biela hniloba Účinnosť fungicídu: Š štandardný I intenzívny V vedľajší účinok, pomocná látka Fenofáza: 2 pučanie cm výhonky 4 pred kvitnutím 5 kvitnutie 6 po odkvitnutí 7 veľkosť hrášku 8 pred uzatváraním strapcov 9 zamäkanie dozrievanie Ochranná doba: Je udávaná v dňoch AT špecifikovaná v návode prípravku Ekotoxioc., : prípravok je použiteľný s dravým roztočom Typhlodro pyri, kmeň Mikulov Max..2x obmedzenie počtu ošetrení danej skupiny za vegetáciu, Z dôvodu: čiastočnej toxicity na užit.organizmy možného vytvorenia rezistencie zníženia účinnosti. Pri ďalšom potrebnom postreku striedame prípravok z inej skupiny účinnej látky! (ekotox.rez.) kombinácia oboch príčin 4

5 Pomocné látky pre IP (CZ 2015) Účinnosť Názov prípravku Dávka/ha, resp.% Účinná látka Poznámky Lepidlo; zmáčadlo obmedzuje straty únosom Agrovital 0,070,7 l/ha (0,07 0,14%) zmáčadlo Silwet Star 0,010,15% max 0,3 l/ha, obvykle 0,1 l/ha zlepšenie príjmu ch a ch zmáčadlo a penetrant zmáčadlo a penetrant zmáčadlo, odolnosť proti dažďu, distribúcie zmáčadlo, odolnosť proti dažďu, distribúcie zmáčadlo, zlepšenie prenikania, odolnosť proti dažďu obmedzenie penivosti, úprava ph vody, zníženie tvrdosti vody Greemax pinolene Allyloxypolyethyleneglycol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom postrekových, zníženie povrchového napätia, zníženie úletu, zvýšenie použitie podľa etikety 40 ml/ha Oleje organické Greemax MIX 1,0 l/ha polyethylen, propylen a glykol vo zmesi s alkoholom C8C18 BreakThru S 240 BreakThru SPU Break superb Mediator MAX ml/ha ml/ha ml/ha ml/ha polyether polymethylsiloxane copolymer polyether polymethylsiloxane copolymer polyether polymethylsiloxane copolymer polyether polymethylsiloxane copolymer Spartan 0,1 0,15% +TM Alkylamine ethoxylate propoxylate Xchange Vitalon 2000 Adaptic Velocity 0,10, (podľa tvrdosti vody) 1,0 l/ha nemožno miešať s olejovými preparátmi 0,20,5 l/ha 0,20,5 l/ha použitie podľa etikety fosfát ester; kyselina citrónová kys.citronová + kys.vínna + titanylsulfát + čpavková voda polyacrylamid 11,3 g/l; síran amonný 190 g/l metylester repkového oleja 771,5 g/l; polyesterpolymethylsiloxankopolymer 105,9 g/l Prospektor 0,125 0, pinolene Spodnam DC 0,125 0, pinolene 13x za vegetáciu OL min. 21 dní do tvorby prvých plodov do tvorby prvých plodov postrekových, zníženie úletu,zvýšenie postrekových, zníženie úletu, zvýšenie 5

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

situace Meteorologie. Brno

situace Meteorologie.  Brno situace 1 situace 11 Meteorologie wwwmeteobluecz 3PO Brno 1 ST 30 30 21 29 23 20 30 30 20 Znojmo 29 30 20 28 22 20 http://wwwyrno 12 73 75 77 nastanou 13 hodnost chorob CHOROBY Patogen slab s 2 73 77 BBCH

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 14 14 18 Brno 14 13 17 Hodonín 15 14 18 Vyškov 14 12 17 Znojmo 13 14 17 Týdenní předpověď ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST Červená

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situacedoporučenípřípravkydalšídůležité informace. 1.1. Meteorologie. www.meteoblue.cz. 3-denní předpověď ÚT ST ČT

1. Aktuální situace. Aktuální situacedoporučenípřípravkydalšídůležité informace. 1.1. Meteorologie. www.meteoblue.cz. 3-denní předpověď ÚT ST ČT Aktuální situacedoporučenípřípravkydalšídůležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 22 C 18 C 29 C 21 C 17 C 25 C Hodonín 23 C 18 C

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 28 30 30 25 26 27 28 30 29 25 26 26 26 27 27 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz, www.chmi.cz

Více

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Pro individuální postřikové poradenství kontaktujte: Erik Jaborník, jabornik@vinarskepotreby.cz, +420 728 928 797 Klára Halouzková, halouzkova@vinarskepotreby.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 22 C 22 C 24 C 19 C 20 C 23 C 22 C 22 C 24 C 21 C 21 C 24 C 19 C 20 C 22 C Týdenní

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE! 2 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z uvedených cen se odečítá individuální zákaznická sleva. Více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb nebo

Více

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri * použitelné bez omezení (*) použitelné s omezením až od 2. roku od introdukce dravého roztoče, maximálně 2x za vegetaci! vysoce toxický? doposud

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 34. týdnu (30.8.2010 5.9.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

NA OCHRANU ROSTLIN 2014

NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NA OCHRANU ROSTLIN 2014 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z Více informací získáte v JOSEF OSLZLÝ, tel: 606 515 959 Plíseň révová peronospora ACROBAT MZ 10 kg 6272,38 brambory 2 kg, rajč., okur. ACROBAT MZ 1

Více

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009)

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) 14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) Choroby Plíseň révy Opakované sráţky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 30 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 30 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 31 32 31 30 29 29 31 31 31 29 28 28 30 30 30 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz, www.chmi.cz

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 12 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 30. TÝDNU (23.7.2012 29.7.2012) CHOROBY Plíseň révy Skončilo období nebezpečí primárních infekcí. V současné době můţe docházet

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 27 25 25 24 23 24 26 25 25 24 22 23 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 17 Týden: 35 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 17 Týden: 35 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 21 20 23 20 20 22 22 21 23 19 20 21 19 18 22 Týdenní předpověď pro ČR Předpověď

Více

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 25. týdnu (16.6.2008 22.6.2008) Choroby Plíseň révy V závislosti na místních srážkách byly hlášeny další lokality s prvními primárními

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 32. týdnu (16.8.2010 22.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (Zdroj: www.yr.no) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 23 C 22 C 25 C 23 C 22 C 24 C 23 C 22 C 25 C 22 C 21 C 25 C 23 C

Více

( )

( ) SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 11 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 29. TÝDNU (16.7.2012 22.7.2012) CHOROBY Plíseň révy Ke splnění podmínek primární infekce mohlo dojít v minulém období jen na

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 31. týdnu (1.8.2011 7.8.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (Zdroj: www.yr.no) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 23 C 24 C 23 C 22 C 23 C 22 C 23 C 24 C 24 C 23 C 25 C 22 C 22 C

Více

1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné

1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné 1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné Skupina Riziko rezistence Aktuální seznam povolených přípravků proti plísni a padlí révy Choroba Použitelný

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 15 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 33. TÝDNU (13.8.2012 19.8.2012) CHOROBY Plíseň révy V současné době můţe docházet jen k sekundárnímu šíření na lokalitách s

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 20 C 23 C 23 C 19 C 20 C 22 C 20 C 22 C 23 C 19 C 21 C 22 C 19 C 20 C 23 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 37 39 40 35 37 38 37 39 41 35 36 38 35 37 38 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 29 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 29 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 23 22 25 21 21 24 23 21 25 20 20 23 22 20 23 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

Prípravky na ochranu viniča v Integrovanej produkcii v roku 2016 (SK) Ing. Gašpar Vanek, CSc. -

Prípravky na ochranu viniča v Integrovanej produkcii v roku 2016 (SK) Ing. Gašpar Vanek, CSc. - Prípravky na ochranu viniča v Integrovanej produkcii v roku 2016 (SK) - Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča P M B BH Názov prípravku Dávka /ha Účinná látka 1 Skupina úč.l. Ochr Meďnaté prípravky

Více

ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010)

ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) Choroby Plíse révy Metody založené na vyhodnocování prbhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách nadále doporuují ošetování. Výskyty

Více

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 34. týdnu (22.8.2011 28.8.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby.

Více

Rezistence fytopatogenních hub

Rezistence fytopatogenních hub Rezistence fytopatogenních hub Snížená účinnost fungicidu na populaci houby v důsledku jeho použití (Dědičné přizpůsobeni patogenu fungicidu, které vede ke snížení citlivosti) Problém všech specificky

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 24 21 26 21 21 26 24 20 26 20 20 25 21 22 26 Týdenní předpověď pro ČR Zdroj: www.foreca.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty - zdroj: meteopress.cz) ÚT ST ČT Břeclav 25 C 25 C 24 C Brno 25 C 21 C 24 C Hodonín 25 C 26 C 24 C Znojmo 25 C 21 C 23 C Týdenní

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTĚ! - CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH - Z UVEDENÝCH CEN SE ODEČÍTA INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ SLEVA - více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb

Více

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis:

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: 18.3.2016 Vojtěch Salajka 18.3.2016 Ing.Jan Kořenek 18.3.2016 1 Doplňující, ale důležité informace! - dodáváme veškeré přípravky uvedené

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.ekovin.cz 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.ekovin.cz 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 24. týdnu (13.6.2011 19.6.2011) Choroby Plíseň révy V závěru minulého období byly na více lokalitách zjištěny první primární výskyty choroby,

Více

P R O C H E M A, s. r. o., Modra

P R O C H E M A, s. r. o., Modra Návrh ochrany viniča pre rok 2015 na školení 29. 1. 2015 I.variant je zameraný na buriny jar a zvýšenie sorbčnej schopnosti pôdy, peronospóru, múčnatku a nástup peronospóry pred kvetom, proti prezimujúcim

Více

P R O C H E M A, s. r. o., Modra

P R O C H E M A, s. r. o., Modra Návrh ochrany viniča pre rok 2016 na školení 28. 1. 2016 I.variant je zameraný na buriny jar a zvýšenie sorbčnej schopnosti pôdy, peronospóru, múčnatku a nástup peronospóry pred kvetom, proti prezimujúcim

Více

1. Aktuální situace Meteorologie předpověď na 14 dní Brno.

1. Aktuální situace Meteorologie předpověď na 14 dní Brno. Obsah 1. Aktuální situace... 1 1.1. Meteorologie předpověď na 14 dní Brno... 1 1.2. Fenofáze révy... 2 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 2 Předpokládaná

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 29. týdnu (18.7.2011 24.7.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 34 C 31 C 29 C 32 C 29 C 31 C 33 C 34 C 30 C 33 C 34 C 29 C 32 C 27 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 28 Období: 6.7.2015 12.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 28 Období: 6.7.2015 12.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 29 C 24 C 29 C 26 C 24 C 31 C 28 C 24 C 30 C 28 C 24 C 30 C 24 C 23 C Týdenní

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 31. týdnu (2.8.2010 8.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 10 Týden: 29 Období: 13.7.2015 19.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 10 Týden: 29 Období: 13.7.2015 19.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 22 C 25 C 30 C 21 C 22 C 28 C 21 C 24 C 29 C 20 C 23 C 28 C 22 C 23 C 28 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 25 Období: 15.6.2015 21.6.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 25 Období: 15.6.2015 21.6.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské-Hradiště Znojmo 3-denní předpověď PO ÚT ST 21 C 20 C 18 C 20 C 18 C 17 C 21 C 19 C 18 C 20 C 18 C 18 C 20 C 18 C 18 C pondělí

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 26 C 18 C 20 C 24 C 16 C 20 C 25 C 17 C 19 C 24 C 17 C 19 C 24 C 16 C 20 C Týdenní

Více

Prípravky na ochranu viniča v Integrovanej produkcii v roku 2012 (CZ)

Prípravky na ochranu viniča v Integrovanej produkcii v roku 2012 (CZ) Prípravky na ochranu viniča v Integrovanej produkcii v roku 2012 (CZ) Účinné proti P M B BH Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča Názov prípravku Dávka/ha, resp.% Účinná látka Meďnaté prípravky

Více

kg. metiram dithiokarbamáty. dithianon chinony ,25 kg (v dávke 0,3 kg/ha) (0,03%) Oxichlorid Cu meď

kg. metiram dithiokarbamáty. dithianon chinony ,25 kg (v dávke 0,3 kg/ha) (0,03%) Oxichlorid Cu meď Zoznam prípravkov na ochranu viniča pre Integrovanú produkciu v roku 2008 Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča Meďnaté prípravky so štandardným účinkom proti p e r o n o s p ó r e Cuproxat SC

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 10 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 28. TÝDNU (9.7.2012 15.7.2012) CHOROBY Plíseň révy V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor (SET

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 23C 27 C 28 C 22 C 25 C 26 C 23 C 26 C 27 C 22 C 25 C 27 C 21 C 26 C 26 C Týdenní předpověď

Více

O niektorých vlastnostiach účinných látok prípravkov na ochranu viniča

O niektorých vlastnostiach účinných látok prípravkov na ochranu viniča O niektorých vlastnostiach účinných látok prípravkov na ochranu viniča Meďnaté fungicídy (oxichlorid Cu, hydroxid Cu, síran Cu) - pôsobia proti peronospóre kontaktne, majú preventívny účinok - používajú

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT

3-denní předpověď ÚT ST ČT 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 16 19 22 Brno 16 18 22 Hodonín 16 19 22 Vyškov 16 18 21 Znojmo 15 19 22 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

79 konec uzavírání hroznů 81

79 konec uzavírání hroznů 81 1. Aktuální situace 1.1 Meteorologie 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 22 C 20 C 20 C Brno 20 C 18 C 18 C Hodonín 18 C 16 C 16 C Uherské Hradiště 21 C 20 C 20 C Znojmo 21 C 19 C 19 C http://www.yr.no

Více

Rezistence a nově registrované fungicidy. Petr Ackermann Ekovín Brno

Rezistence a nově registrované fungicidy. Petr Ackermann Ekovín Brno Rezistence a nově registrované fungicidy Petr Ackermann Ekovín Brno Rezistence fytopatogenních hub Snížená účinnost fungicidu na populaci houby v důsledku jeho použití (Dědičné přizpůsobeni patogenu fungicidu,

Více

1. Aktuální situace Meteorologie.

1. Aktuální situace Meteorologie. Obsah 1. Aktuální situace... 1 1.1. Meteorologie... 1 1.2. Fenofáze révy... 2 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 2 1.4. Aktuální výskyt sledovaných organizmů...

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 24 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 24 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 30 C 30 C 25 C 28 C 30 C 25 C 30 C 31 C 26 C 29 C 32 C 23 C 28 C 28 C 25 C Týdenní

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 24 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 26 C 28 C 29 C Brno 24 C 25 C 26 C Hodonín 22 C 23 C 24 C Uherské Hradiště 26 C 27 C 28 C Znojmo 24 C 28 C 29 C http://www.yr.no

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 24 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 22 C 25 C 22 C Brno 21 C 24 C 20 C Hodonín 20 C 22 C 18 C Uherské Hradiště 24 C 26 C 19 C Znojmo 20 C 26 C 21 C http://www.yr.no

Více

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009)

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009) 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009) Choroby Plíseň révy V minulém období byly méně příznivé podmínky pro šíření onemocnění. K dalšímu šíření

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 24 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 22 C 25 C 22 C Brno 21 C 24 C 20 C Hodonín 20 C 22 C 18 C Uherské Hradiště 24 C 26 C 19 C Znojmo 20 C 26 C 21 C http://www.yr.no

Více

Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace. V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhají nebo nastanou fáze BBCH.

Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace. V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhají nebo nastanou fáze BBCH. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 1.2. Fenofáze révy 57 květenství je zcela vyvinuté, jednotlivé kvítky odstávají 60 první květní čepičky

Více

ve vinaské oblasti Morava v 32. týdnu ( )

ve vinaské oblasti Morava v 32. týdnu ( ) ve vinaské oblasti Morava v 32. týdnu (8.8.2011 14.8.2011) Choroby Plíse révy V prbhu minulých období byly zjištny na vtšin lokalit ojedinlé výskyty choroby, Významné výskyty byly zaznamenány pouze na

Více

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o.

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU 2011 Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU Ing. Ervín Hausvater,CSc., Ing. Petr Doležal,

Více

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis:

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: 25.3.2015 Ing. Petr Plchut 25.3.2015 Ing.Jan Kořenek 25.3.2015 1 Doplňující, ale důležité informace! - dodáváme veškeré přípravky uvedené

Více

1. Aktuální situace Meteorologie. 3-denní předpověď. Břeclav 22 C. Brno. Hodonín Uherské Hradiště. 28 C Znojmo 20 C 22 C 19 C

1. Aktuální situace Meteorologie.  3-denní předpověď. Břeclav 22 C. Brno. Hodonín Uherské Hradiště. 28 C Znojmo 20 C 22 C 19 C Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné Jižní Morava Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3denní

Více

1. Aktuální situace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 27 C 27 C 24 C. Brno

1. Aktuální situace Meteorologie.  3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 27 C 27 C 24 C. Brno 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno 27 C 27 C 24 C 25 C 24 C 22 C Hodonín 26 C 24 C 23 C Uherské Hradiště 26 C 24 C 23 C Znojmo http://www.yr.no

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 25. týdnu (27.6.2011 3.7.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulého období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé primární výskyty

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 29 C 29 C 31 C Brno 28 C 26 C 29 C Hodonín 26 C 24 C 27 C Uherské Hradiště 29 C 27 C 31 C Znojmo 28 C 27 C 31 C http://www.yr.no

Více

1. Aktuální situace. 1.1 Meteorologie.

1. Aktuální situace. 1.1 Meteorologie. 1. Aktuální situace 1.1 Meteorologie www.meteoblue.com 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 30 C 35 C 37 C Brno 29 C 31 C 36 C Hodonín 31 C 35 C 39 C Uherské Hradiště 32 C 35 C 37 C Znojmo 29 C

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Aktuální situace Aktuální situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno 24 C 24 C 28 C 22 C 22 C 26 C Hodonín 23 C

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.   3-denní předpověď ÚT ST ČT Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 24 C 29 C 33 C 21 C 25 C 29 C Hodonín 23 C

Více

Aktuálne k ochrane, výžive a agrotechnike viniča v Integrovanej produkcii

Aktuálne k ochrane, výžive a agrotechnike viniča v Integrovanej produkcii Aktuálne k ochrane, výžive a agrotechnike viniča v Integrovanej produkcii Dvory n/žitavou 6.6.2008 Ing. Gašpar Vanek CSc. Integrovaná produkcia - IP Podmienky podpory: 1. Iba rodiace vinohrady 2. Vinohrady

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 30 C 32 C 24 C Brno 29 C 30 C 26 C Hodonín 27 C 28 C 24 C Uherské Hradiště 31 C 33 C 26 C Znojmo 29 C 32 C 25 C http://www.yr.no

Více

1. Aktuální situace Meteorologie předpověď na 14 dní Brno.

1. Aktuální situace Meteorologie předpověď na 14 dní Brno. Obsah 1. Aktuální situace... 1 1.1. Meteorologie předpověď na 14 dní Brno... 1 1.2. Fenofáze révy... 2 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 2 1.4. Aktuální

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty - zdroj: meteopress.cz) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Znojmo 23 C 24 C 21 C 23 C 22 C 19 C 23 C 24 C 21 C 23 C 23 C 21 C Týdenní

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 29. týdnu (19.7.2010 25.7.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 30. týdnu (26.7.2010 1.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 11 Týden: 28 Období:

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - Jižní Morava Zpráva č.: 11 Týden: 28 Období: Obsah 1. Aktuální situace...2 1.1. Meteorologie předpověď na 14 dní Brno...2 1.2. Fenofáze révy...3 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu...3 1.4. Aktuální výskyt

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 33 Období: 10.8.2015 16.8.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 33 Období: 10.8.2015 16.8.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 34 C 33 C 35 C 33 C 33 C 33 C 33 C 33 C 35 C 32 C 33 C 34 C 32 C 32 C 34 C Týdenní

Více

Problematika rezistence oomycet a houbových patogenů révy k fungicidům a antirezistentní strategie Petr Ackermann, Ekovín, o. s.

Problematika rezistence oomycet a houbových patogenů révy k fungicidům a antirezistentní strategie Petr Ackermann, Ekovín, o. s. Problematika rezistence oomycet a houbových patogenů révy k fungicidům a antirezistentní strategie Petr Ackermann, Ekovín, o. s. Brno Rezistence fytopatogenních oomycet a hub je aktuální od zavedení specificky,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 32 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 32 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 29 C 29 C 33 C 28 C 28 C 32 C 28 C 28 C 32 C 28 C 28 C 32 C 28 C 29 C 33 C Týdenní

Více

Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)

Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodín Spracoval: Ing. Juraj Matlák (Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) Obdobie: 18.06.2010-24.06.2010 Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 33. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno 23 C 23 C 29 C 21 C 20 C 27 C Hodonín 23 C

Více

ve vinaské oblasti Morava v 30. týdnu ( )

ve vinaské oblasti Morava v 30. týdnu ( ) ve vinaské oblasti Morava v 30. týdnu (25.7.2011 31.7.2011) Choroby Plíse révy V prbhu minulých období byly zjištny na vtšin lokalit ojedinlé výskyty choroby, Významné výskyty byly zaznamenány pouze na

Více

Tomanova 18, Brno

Tomanova 18, Brno Obsah 1. Aktuální situace... 2 1.1. Meteorologie... 2 1.2. Fenofáze révy... 3 1.4. Aktuální výskyt sledovaných organizmů... 4 2. Doporučení... 6 2.1. Plíseň révy... 6 2.2. Padlí révy... 7 2.3. Hálčivec

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období: Nově povolené přípravky k ochraně révy Cassiopee 79 WG ((folpet 250 g/kg, fosetyl-al 500 g/kg, iprovalikarb (40 g/kg, formulace WG) Kombinovaný fungicidní přípravek, iprovalikarb patří do skupiny amidů

Více

1. Aktuální situace. Další důležité informace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT. Břeclav 24 C 22 C 23 C.

1. Aktuální situace. Další důležité informace Meteorologie.  3-denní předpověď ÚT ST ČT. Břeclav 24 C 22 C 23 C. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 1 Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 24 C 22 C 23 C 23 C 22 C 22 C Hodonín 23

Více

Tomanova 18, Brno

Tomanova 18, Brno Obsah 1. Aktuální situace... 2 1.1. Meteorologie předpověď na 14 dní Brno... 2 1.2. Fenofáze révy... 3 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 3 1.4. Aktuální

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ST ČT PÁ Břeclav 20 C 22 C 23 C Brno 19 C 20 C 24 C Hodonín 20 C

Více

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Tomanova 18, Brno

Tomanova 18, Brno Obsah 1. Aktuální situace... 2 1.1. Meteorologie předpověď na 14 dní Brno... 2 1.2. Fenofáze révy... 3 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 3 1.4. Aktuální

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 5 Týden: 23 Období: 2.6.2014 8.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 5 Týden: 23 Období: 2.6.2014 8.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Týdenní předpověď pro ČR PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO Červená křivka znázorňuje průměrné nejvyšší denní teploty ve C. Modrá křivka znázorňuje průměrné nejnižší

Více

1. Aktuální situace. 85 zrání (zaměkání) bobulí V tomto období, podle lokalit a odrůd, začíná nebo probíhá zrání (zaměkání) hroznů, fáze 85 BBCH.

1. Aktuální situace. 85 zrání (zaměkání) bobulí V tomto období, podle lokalit a odrůd, začíná nebo probíhá zrání (zaměkání) hroznů, fáze 85 BBCH. 1.1 Meteorologie 1. Aktuální situace www.meteoblue.com 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 29 C 30 C 30 C Brno 28 C 27 C 27 C Hodonín 30 C 31 C 30 C Uherské Hradiště 30 C 30 C 30 C Znojmo 29 C

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.  3-denní předpověď ÚT ST ČT Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 24 C 27 C 32 C 22 C 24 C 29 C Hodonín 24 C

Více

1. Aktuální situace. 1.1 Meteorologie. 1.2 Fenofáze révy.

1. Aktuální situace. 1.1 Meteorologie. 1.2 Fenofáze révy. 1. Aktuální situace 1.1 Meteorologie www.meteoblue.com 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 32 C 31 C 36 C Brno 30 C 30 C 33 C Hodonín 28 C 28 C 30 C Uherské Hradiště 34 C 34 C 37 C Znojmo 30 C

Více

1. Aktuální situace. 1.1 Meteorologie. 1.2 Fenofáze révy.

1. Aktuální situace. 1.1 Meteorologie. 1.2 Fenofáze révy. Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 31.7.2017 6.8.2017 1. Aktuální situace 1.1 Meteorologie www.meteoblue.com 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 32 C 31 C 36 C Brno 30 C 30 C 33 C Hodonín 28 C 28

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 23 C 24 C 26 C Brno 21 C 23 C 24 C Hodonín 23 C

Více

ve vinaské oblasti Morava v 25. týdnu ( )

ve vinaské oblasti Morava v 25. týdnu ( ) ve vinaské oblasti Morava v 25. týdnu (20.6.2011 26.6.2011) Choroby Plíse révy V prbhu minulého období byly na dalších lokalitách zjištny první primární výskyty choroby, tam kde byly splnny podmínky infekce

Více