OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda"

Transkript

1

2 OBSAH Úvodní slovo Lidé v Jahodě Rodinné centrum Jahůda NZDM Jahoda NZDM Džagoda Terénní program Dobrovolníci Souromá mateřsá šola Jahoda Ace pro všechny Účetní zpráva Sponzoři a Partneři Přehled financování jednotlivých služeb O JAHODĚ očima lienty Kontaty 2 1

3 LIDÉ V JAHODĚ JAHODA, o.p.s. byla dne 18. prosince 2013 zapsaná do rejstříu obecně prospěšných společností vedeném u Městsého soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo Vážení přátelé, je pro mě velou ctí, že mohu na úvod této rásně graficy zpracované výroční zprávy, rátce zhodnotit úspěšný ro 2013 a připomenout nejdůležitější události, teré se v JAHODĚ udály. Vážím si obrovsého pracovního nasazení svých olegyň a olegů, pro teré je práce v jednotlivých programech stále více posláním než povinností. Koletiv odborných pracovníů nízoprahového lubu Džagoda i terénního programu si doázal udržet svou vysoou valitu a důvěru dětí a mladých lidí i přesto, že jsme museli během rou nečeaně provést něteré personální změny. Souromá mateřsá šola Jahoda na jaře úspěšně prošla ontrolou Česé šolní inspece. Od září jsme navýšili apacitu ze 17 na 34 dětí a nově jsme nabídli integrační programy pro děti cizinců žijících v městsé části Praha 14. Konrétně se jedná o individuální výuu česého jazya a přípravu budoucích prvňáčů na vstup do první třídy záladní šoly. Během Velionoc jsme mohli, díy přidělenému grantu Česé národní agentury Mládež s názvem Mládež v aci, týden hostit lienty z němecé organizace Rabet z Lipsa a navázat ta na první roční zahraničního výměnného pobytu z rou 2012, dy lienti lubu Džagoda a terénního programu měli možnost strávit týden v Němecu. Úspěšně v tomto roce proběhly taé další ročníy pravidelných ací pro široou veřejnost jao je oslava svátu Dne dětí, jednodenní červnový festival Strawberry Fields, podzimní Bazar u metra Černý Most a Miulášsá párty pro lienty pražsých nízoprahových zařízení v MeetFactory. Jménem JAHODY děuji za velou podporu naší činnosti zástupcům městsé části Prahy 14, dále pa veřejným i jednotlivým dárcům, sponzorům a dobrovolníům. Můj největší dí patří mým drahým olegyním, olegům a členům správní rady za jejich práci pro JAHODU. Přeji všem rásný a úspěšný ro Maréta Kalinová, ředitela SPRÁVNÍ RADA Tomáš Jindříše Václav Lintymer Jiří Maier DOZORČÍ RADA Martin Pazlar Kateřina Plevová Lucie Švorcová JAHODOVÝ TÝM Ředitela: Maréta Kalinová Vedoucí sociálních programů: Eliša Kirchnerová Vedoucí rodinného centra Jahůda: Kateřina Marinicová Vedoucí anceláře, PR a mareting: Lucie Pražáová Vedoucí NZDM Jahoda: Jana Luavcová Sociální pracovníci: Běla Moravcová Petra Ječmenová Vedoucí NZDM Džagoda: Zuzana Široá Sociální pracovníci: Vendula Konečná Martin Čade/Mare Zavadil Vedoucí Terénního programu: Martin Pazlar Terénní sociální pracovníci: Jan Frühbauer Monia Hillebrandová/Ivana Horáová SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA Ředitela: Maréta Křivová Učitely: Kateřina Marinicová, Varduhi Hayrapetyan, Marcela Trantinová Asistenty pedagoga: Monia Křivová, Jana Jalínová, Josefa Kobrlová Pomocná asistenta: Jana Šmejalová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Hlídání dětí: Monia Sláviová Simona Julie Koštuříová Hana Seerová Letory: Cvičení rodičů s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou: Berta Buroňová Latinso-americé tance s výuou španělštiny: Maria Victoria Vejtasová Výtvarná výchova a výtvarné techniy: Carolina Sidon Taneční rouže v lubu Jahoda: Denisa Roubíčová Psychoterapeuticé poradenství pro rodiče z lubu Jahůda: Pavla Kačírová Sociálně-právní poradenství, poradenství pro nastávající a novopečené rodiče a latační poradenství: Zuzana Dubová Eonomicé služby: Hana Bodláová Právní servis: Pavel Pražá IT servis: Pavel Gadžu Údržbářsé práce: Juraj Korec 2 3

4 RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA Rodinné centrum Jahůda je bezpečným místem pro rodiče a jejich děti. Posytuje podpůrné služby rodičům, věnuje se jejich vzdělávání v ompetencích, spojených s rodičovstvím. Jahůda pořádá volnočasové ace pro celou rodinu. Je prostorem bez bariér. Ro 2013 pro nás znamenal 515 rodičů a dětí 3x týdně dopolední hlídání dětí 2x týdně lub s hernou pro rodiče s dětmi předšolního věu posytování služeb sociálně-právního poradenství, poradenství pro nastávající rodiče, psychoterapie, personální poradenství pořádání volnočasových ací, např. výlet do Miráula, Free-day, Karneval, vynášení Morany, dětsá divadelní představení spolupořádání Dětsého dne, Dne Země, Strawberry Fields urzy Cvičení rodičů s dětmi, Latinso-americé tance s výuou Španělštiny, urz šití vzdělávací semináře finanční gramotnosti, urzy první pomoci, urz efetivního rodičovství Patříme s mojí dcerou Mayou mezi pravidelné návštěvnice lubu Jahůda. Je zde dostatečný prostor pro řádění našich ratolestí a milé jahůdové tety. Oblíbily jsme si zde zejména páteční dopoledne, dy tu bývá připravený program pro děti a jejich rodiče. Naposledy napřílad mohu zmínit závody se sáací žabičou Origami - to se dětem obzvláště líbilo. My, maminy jsme zase přivítaly povídání o zdravém mlsání pro děti, dy jsme si upely musli tyčinu. Petra V. 4 5

5 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA Služby lubu Jahoda jsou určeny pro děti ve věu 6 14 let, teré žijí na sídlišti Černý Most nebo v jeho prostředí tráví svůj volný čas. Děti, teré do Jahody chodí, většinu svého volného času tráví touláním po sídlišti, ve sateparu nebo zevlováním v obchodním centru. Mnozí z nich se potýají s neúspěchy se zvládáním šolní láty, experimenty s aloholem a ouřením, s nízým sebevědomím a špatným navazováním sociálních vztahů či se špatným eonomicým nebo vztahovým zázemím rodiny. Právě pro ně je tu Nízoprahový lub Jahoda, terý jim nabízí prostor pro ativní trávení volného času a nabízí dostate ativit pro rozvoj schopností a dovedností. Na aždém lubu jsou přítomné tři ontatní sociální pracovnice, teré pomáhají při plnění šolních povinností, zajímají se o aždodenní zážity, pochválí za úspěchy, vyslechnou a poradí dětem s jejich problémy. Ro 2013 pro nás znamenal dětí, teré využily službu z toho 89 dětí naší službu využilo v tomto roce poprvé 153 dnů, dy byla služba otevřena posytnutých výonů sociální práce 54 prodoučovaných hodin pravidelnou otevírací dobu v PO, ÚT a ČT od 14:00 do 19:00 59 ací ve volném čase: 13x výtvarná ace např. malování na ameny, malování šrobovými barvami, výroba motýlů; 10x sportovní ace např. turnaj ve vybíjené, fotbale nebo florbale a 8x ulturní a společensé ace např. Miulášsá, ino, Vánoční lub pravidelné sobotní ace 1x za měsíc: exurze na letiště, výlet do Berouna nebo holčičí Jahoda preventivní programy s těmito tématy: ouření, já, šola, vztahy, zdraví týdenní tábor v Česém Ráji, díy terému se mohlo 10 dětí za symbolicou cenu 300,- Kč ocitnout na Divoém Západě a užít si prázdninová dobrodružství, rozvíjet svojí samostatnost a učit se spolupracovat v týmu příležitosti pro práci dobrovolníů a realizaci stáží studentů VOŠ a VŠ Nízoprahový lub Jahoda je registrovanou sociální službou podle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jao Nízoprahové zařízení pro děti a mládež vedenou pod identifiačním číslem

6 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA Služby lubu Džagoda jsou určeny mladým lidem ve věu let, teří trvale žijí a tráví svůj volný čas na sídlišti Černý most a v jeho oolí. Vlivem prostředí a dalších fatorů jao je např. složité rodinné zázemí, puberta a dospívání, jsou tito lidé ohroženi negativními společensými jevy, terými mohou být užívání lehých drog, riminalita nebo nezaměstnanost. Svůj volný čas tráví tato mládež v blízém sateparu, na hřištích nebo jen na ulicích sídliště. Chybí jim pozitivní náplň a převládá nuda. Právě těmto mladým lidem nabízí lub Džagoda své prostory a program. V roce 2013 pomáhali sociální pracovníci lubu Džagoda mladým lidem s řešením obtížných životních situací, teré se převážně týaly partnersých a rodinných vztahů, problémy se šolou nebo hledání prvního zaměstnání. Ro 2013 pro nás znamenal mladých lidí, teří využili naši službu 95 mladých lidí, teří nás navštívili poprvé 145 dnů, dy byl lub otevřen posytnutých služeb navýšení cílové supiny na 26 let rozšíření otevírací doby o jeden den v týdnu provoz hudební zušebny, terou využilo 7 lientsých apel poračování programu specificé prevence v tématech Udržet se na nohou!, To méně sexy při sexu, Kdo seje vítr, bouři slízí. zahraniční výměnný pobyt lientů v Lipsu s názvem Rabet na Mostě průběžné vzdělávání pracovníů, účast na pracovních supinách a oborových onferencích Nízoprahový lub Džagoda je registrovanou sociální službou dle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifiačním číslem Nízoprahový lub Džagoda je člensým zařízením oborové asociace Česé asociace streetwor. 28 9

7 TERÉNNÍ PROGRAM Terénní program je určen dětem a mladým lidem ve věu let z Černého Mostu, Rajsé zahrady, Hloubětína a Lehovce. Tato služba je pro ty, teří se nachází v obtížné životní situaci, mají starosti, jsou nespoojeni a nevědí si rady. Terénní pracovníci jsou tu proto, aby mladí lidé nebyli na své starosti sami. V roce 2013 jim pomohli s řešením aždodenních starostí, teré se nejčastěji týaly trávení volného času, problémů ve šole, rodiny, amarádů, ale taé s řešením obtížnějších rizových situací souvisejících s experimentováním s drogami, partnersými vztahy a sexuálního života. Terénní pracovníci jsou mladým lidem dispozici taé při jednání s úřady a institucemi, při hledání brigády a práce, při řešení problémů s bydlením a financemi. Ro 2013 pro nás znamenal mladých lidí, teří s námi byli v ontatu hodin v terénu posytnutých výonů terénní sociální práce 20 ací ve volném čase, např. fotbalové a nohejbalové turnaje, víendový pobyt společně s lubem Džagoda týdenní česo-němecý výměnný pobyt v Praze s organizací Rabet z Lipsa pro 16 dospívajících. uspořádání 2. ročníu oloběžových závodů společně s organizacemi Motýle a Neposeda první prázdninový pobyt s názvem PANEJO s organizacemi Motýle a Neposeda úspěšné absolvování ontroly vality programu od Česé asociace streetwor. navázání spolupráce s nově otevřeným omunitním centrem Plechárna ve sateparu spolupráci s Úřadem MČ Praha 14 na Fóru prevence a případové onferenci vzdělávání v pracovní supině ŽUPAN a Fóru terénní práce. Terénní program je registrovanou sociální službou dle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifiačním číslem

8 DOBROVOLNÍCI V JAHODĚ Ve spolupráci se sociálními pracovníy se dobrovolníci v roce 2013 podíleli na přípravě a vedení programu pro děti a mladé lidi v lubu Jahoda a Džagoda. Byli lientům dispozici při volnočasových ativitách, hraní stolních her, fotbálu. Věnovali se lientům individuálně při doučování, zapojili se do sportovně a výtvarně zaměřených ativit. V rámci lubů usutečnili dobrovolníci pro děti bezplatný fotograficý rouže a worshop beatboxu. Dobrovolníci pomáhali taé na acích pořádaných mimo prostory JAHODY. Jednalo se o Letní tábor lubu Jahoda s názvem Wild Strawberry West, druhý roční festivalu Strawberry Fields, oslavu Čarodějnic, Dne Země, aci Nízoprahy na rampách a jednodenní výlety a exurze. Práce dobrovolníů byla velice významná při mezinárodní spolupráci s organizací OFT Rabet, díy teré proběhl týdenní zahraniční výměnný pobyt lientů v Lipsu. Podíleli se na organizaci, přípravě a tlumočení. Děujeme všem dobrovolníům, teří se v roce 2013 zapojili do dění JAHODY. Klub Jahoda pro mě je místo, de se můžu podělit se svými zušenostmi a zísat zpětnou vazbu. Lidé olem je náš indiátor a na dětech je to vidět nejlépe, což mi pomáhá v osobním rozvoji. Ráda tvořím a snažím se najít něco, co by zaujalo děti a bylo pro ně pa užitečné. Kromě toho jsem cizina a ontat s dětmi mi pomáhá lépe poznat česou ulturu! :) Tatiana Fedyaeva Dobrovolnice v lubu Jahoda Dobrovolníci v JAHODĚ 2013: Magdaléna Horáová Mare Miče Karolína Kalačová Tatiana Fedyaeva Kristýna Flutová Maříová Tereza Ing.Martin Krajíče Matěj Vole Šára Hauznerová Ondřej Petřina Jan Varmuža Milan Koetčin Jan Luavec Ondřej Kočí Zuzana Zdeňová JAHODA, o.p.s. je Ministerstvem vnitra areditována provádění dobrovolnicé služby. fotograficý rouže

9 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA Šola Jahoda je určena dětem ve věu od 2 do 7 let, vyučuje podle šolního vzdělávacího programu Začít spolu. Dětem nabízí velmi pestrý a podnětný program, roužy, výlety, pyžámové noci a spoustu zábavy a poznávání. Od září rou 2013 navýšila šola svou apacitu ze 17 na 34 dětí a rozrostla se ta o další nově vybavenou třídu. Společně s tím se šola zaměřila na integraci dětí cizinců, terým nabízí individuální výuu česého jazya. Ro 2013 pro nás znamenal úspěšné absolvování ontroly Česé šolní inspece pravidelnou výuu angličtiny plavecý výcvi zájmové roužy Veselé barvičy a Hravé notičy zapojení do eologicého projetu Recylohraní Pyžámové noci hlídání dětí přes noc pravidelná divadelní představení ve šolce návštěvy dětsého centra Lvíče jednodenní výlet do paru Miráulum v Milovicích barevné dny jeden den v měsíci ve znamení vybrané barvy návštěvy farmy s domácími zvířaty v Dolních Počernicích Miulášsá besída, Vánoční besída čepičový den, brýlový den, duhový den oslava Dětsého dne zahradní slavnost zdobení velionočního vejce v Centru Černý Most bublinová show narozeninové oslavy Souromá mateřsá šola Jahoda, jejímž zřizovatelem je JAHODA, o.p.s., je areditovaným předšolním zařízením, je šolsou právnicou osobou zapsanou do rejstříu šolsých právnicých osob Ministerstva šolství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříu šol a šolsých zařízení Magistrátu hlavního města Prahy

10 Podzimní bazar u metra Černý Most AKCE PRO VŠECHNY Jednodenní festival Strawberry Fields Jednodenní festival Strawberry Fields Miuláš v Meet Factory Jednodenní festival Strawberry Fields Den dětí 16 17

11 Výaz zisu a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášy č. 504/2002 Sb Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU A ZTRÁTY ( v celých tisících Kč ) VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU IČO Název uazatele Číslo řádu A. Nálady 1 I II V. V VI VII Hlavní 5 Název a sídlo účetní jednoty JAHODA o.s. Vybíralova 969/2 Praha Činnosti Hospodářsá 6 Celem Spotřebované náupy celem Služby celem Osobní nálady celem Daně a poplaty celem 5 Ostatní nálady celem Odpisy, prodaný majete, tvorba rezerv a opravných polože celem 7 Posytnuté příspěvy celem Daň z příjmů celem 9 Nálady celem B. Výnosy 11 I II Tržby za vlastní výony a zboží celem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celem 13 Ativace celem 14 Ostatní výnosy celem V. Tržby z prodeje majetu, zúčtování rezerv a opravných polože celem 16 V Přijaté příspěvy celem VI Provozní dotace celem Výnosy celem C. Výslede hospodaření před zdaněním D. Výslede hospodaření po zdanění Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášy č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Označení a AKTIVA b ( v celých tisících Kč ) IČO číslo řádu c Název, sídlo a právní forma účetní jednoty JAHODA o.s. Vybíralova 969/2 Praha Stav prvnímu dni 1 Stav posled. dni A. Dlouhodobý majete celem 1 Dlouhodobý nehmotný majete celem Dlouhodobý hmotný majete celem Dlouhodobý finanční majete celem 4 Oprávy dlouhodobému majetu celem B. Krátodobý majete celem Zásoby celem Pohledávy celem Krátodobý finanční majete celem Jiná ativa celem Ativa celem I II I II Označení a PASIVA b číslo řádu c Stav prvnímu dni 2 Stav posled. dni A. Vlastní zdroje celem Jmění celem Výslede hospodaření celem B. Cizí zdroje celem Rezervy celem 16 Dlouhodobé závazy celem Krátodobé závazy celem Jiná pasiva celem Pasiva celem I I II Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou Právní forma účetní jednoty o.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: Právní forma účetní jednoty o.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: 18 19

12 Výaz zisu a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášy č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Účetní jednota doručí: příslušnému finančnímu orgánu 1 x VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednoty JAHODA o.p.s. Vybíralova 969/2 Praha Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášy č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednoty JAHODA o.p.s. Vybíralova 969/2 Praha Označení Název uazatele Číslo řádu A. Nálady 1 I II V. V Hlavní Činnosti Hospodářsá 6 Celem Spotřebované náupy celem Služby celem Osobní nálady celem Daně a poplaty celem 5 Ostatní nálady celem Odpisy, prodaný majete, tvorba rezerv a opravných polože celem 7 VI Posytnuté příspěvy celem 8 VII Daň z příjmů celem B. Nálady celem 10 Výnosy Tržby za vlastní výony a zboží celem 12 I Změna stavu vnitroorganizačních zásob celem II Ativace celem 14 Ostatní výnosy celem V. Tržby z prodeje majetu, zúčtování rezerv a 16 opravných polože celem V Přijaté příspěvy celem VI Provozní dotace celem Výnosy celem C. Výslede hospodaření před zdaněním D. Výslede hospodaření po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou 7 Označení a AKTIVA b číslo řádu ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU c Stav prvnímu dni 1 Stav posled. dni A. Dlouhodobý majete celem 1 Dlouhodobý nehmotný majete celem Dlouhodobý hmotný majete celem Dlouhodobý finanční majete celem 4 Oprávy dlouhodobému majetu celem B. Krátodobý majete celem Zásoby celem Pohledávy celem Krátodobý finanční majete celem Jiná ativa celem Ativa celem I II I II Označení a PASIVA b číslo řádu c Stav prvnímu dni 2 Stav posled. dni A. Vlastní zdroje celem Jmění celem Výslede hospodaření celem B. Cizí zdroje celem Rezervy celem 16 Dlouhodobé závazy celem Krátodobé závazy celem Jiná pasiva celem Pasiva celem I I II Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou Právní forma účetní jednoty o.p.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: Právní forma účetní jednoty o.p.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: 20 21

13 SPONZOŘI PŘEHLED FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA VÝNOSY: MPSV: ,- MHMP: ,- ÚMČ P14: ,- Dary, sbíra: ,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,- NÁKLADY: Provozní: ,77 Osobní: ,23 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA VÝNOSY: MPSV: ,- MV: ,- NIDM: ,- MHMP: ,60 ÚMČ P14: ,25 MČ P19: 4 000,- Dary, sbíra: ,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,85 NÁKLADY: Provozní: ,61 Osobní: ,24 PARTNEŘI NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA VÝNOSY: MPSV: ,- MV: ,- MHMP: ,52 ÚMČ P14: ,75 MČ P19: 1 000,- Dary, sbíra: 2 400,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,27 NÁKLADY: Provozní: ,91 Osobní: ,36 TERÉNNÍ PROGRAM VÝNOSY: MPSV: ,- NIDM: ,38 MHMP: ,88 ÚMČ P14: ,- Dary, sbíra: ,83 Tržby za vlastní výony: 3 300,- CELKEM: ,09 NÁKLADY: Provozní: ,58 Osobní: ,

14 Do Jahody i Džagody docházím jao lient už 12 let. Provází mě praticy celým mým životem. Pomáhá mi nalézt správnou cestu a často taé sebe samou. Dnešní svět je těžý a zlý a aždé světlo, dobro i malá radost, terou vám nědo udělá je vzácností a Jahoda i Džagoda dělají radost aždý den, jsou světlem mnoha dětsých srdcí a šíří olem sebe dobro, teré vám dodává sílu měnit svět lepšímu. Jahoda a Džagoda nejsou luby proto, aby se mladý člově na pár hodin zašil. Je JAHODA, to rodina, přátelství o.p.s. na celý život, lidé, teří vám pomohou ve chvílích, dy ztrácíte víru v lepší Vybíralova 969/2 zítřy. Jeto domov a místo, teré vám dává pocit bezpečí, Praha 14 Černý Most motivaci a inspiraci pro vše co děláte. Jahoda a Džagoda je místo, de víte, že Tel.: nejste +420 sám. Místo, 281 ze 916 terého 352odcházíte jao nědo nový, s úsměvem na rtech a radostí z maličostí. Život mě častorát sváděl na špatné cesty a nebýt Jahody, Džagody a všech těch svělých lidí, ta upřímně nevím ým bych dnes byla. JAHODA, o.p.s. Vybíralova 969/ Praha 14 Černý Most Tel.: Veronia Turecá Číslo sbírového účtu: /0300 Číslo sbírového účtu: /

15

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

www.jahodaweb.cz výrocní zpráva

www.jahodaweb.cz výrocní zpráva 2 0 1 0 www.jahodaweb.cz výrocní zpráva JAHODA Vybíralova 969/2 198 00 Praha 14 Tel.: +420 281 916 352 info@jahodaweb.cz www.jahodaweb.cz OBSAH Slovo ředitelky 1 RC Jahůdka 3 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.3.2011 1 Zveřejněno

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JAHODA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JAHODA VÝROČNÍ ZPRÁVA JAHODA 4 JAHODA DŽAGODA JAHŮDKA ŠKOLKA TERÉN DOBROVOLNÍCI Obsah Úvodní slovo Lidé v JAHODĚ Nízkoprahový klub Jahoda Nízkoprahový klub Džagoda Terén Jahoda Soukromá mateřská škola Jahoda

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ČERVNA 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ZÁŘÍ 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 31. BŘEZNA 2013 Zveřejněno na internetových stránách www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová část 3 2. Záladní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Nezisková společnost R-Mosty... 4. Azylový dům pro matky s dětmi... 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež... 8. Sociálně-právní poradna...

Nezisková společnost R-Mosty... 4. Azylový dům pro matky s dětmi... 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež... 8. Sociálně-právní poradna... PODPORA AZYLOVÉHO DOMU FORMOU DMS Pro podporu Azylového domu R-Mosty odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS RMOSTY na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, R-Mosty, o.s. obdrží 27 Kč. Více informací

Více

Výroční zpráva o činnosti Soukromá mateřská škola Jahoda za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Soukromá mateřská škola Jahoda za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Soukromá mateřská škola Jahoda za školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole, školském zařízení Název: Soukromá mateřská škola Jahoda Sídlo: Vybíralova 969/2, 198 00 Praha -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2010 Slovo ředitele Rok 2010 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti. Bohužel útlum postihl nyní i naši internetovou činnost a naše internetové portály

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více