OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda"

Transkript

1

2 OBSAH Úvodní slovo Lidé v Jahodě Rodinné centrum Jahůda NZDM Jahoda NZDM Džagoda Terénní program Dobrovolníci Souromá mateřsá šola Jahoda Ace pro všechny Účetní zpráva Sponzoři a Partneři Přehled financování jednotlivých služeb O JAHODĚ očima lienty Kontaty 2 1

3 LIDÉ V JAHODĚ JAHODA, o.p.s. byla dne 18. prosince 2013 zapsaná do rejstříu obecně prospěšných společností vedeném u Městsého soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo Vážení přátelé, je pro mě velou ctí, že mohu na úvod této rásně graficy zpracované výroční zprávy, rátce zhodnotit úspěšný ro 2013 a připomenout nejdůležitější události, teré se v JAHODĚ udály. Vážím si obrovsého pracovního nasazení svých olegyň a olegů, pro teré je práce v jednotlivých programech stále více posláním než povinností. Koletiv odborných pracovníů nízoprahového lubu Džagoda i terénního programu si doázal udržet svou vysoou valitu a důvěru dětí a mladých lidí i přesto, že jsme museli během rou nečeaně provést něteré personální změny. Souromá mateřsá šola Jahoda na jaře úspěšně prošla ontrolou Česé šolní inspece. Od září jsme navýšili apacitu ze 17 na 34 dětí a nově jsme nabídli integrační programy pro děti cizinců žijících v městsé části Praha 14. Konrétně se jedná o individuální výuu česého jazya a přípravu budoucích prvňáčů na vstup do první třídy záladní šoly. Během Velionoc jsme mohli, díy přidělenému grantu Česé národní agentury Mládež s názvem Mládež v aci, týden hostit lienty z němecé organizace Rabet z Lipsa a navázat ta na první roční zahraničního výměnného pobytu z rou 2012, dy lienti lubu Džagoda a terénního programu měli možnost strávit týden v Němecu. Úspěšně v tomto roce proběhly taé další ročníy pravidelných ací pro široou veřejnost jao je oslava svátu Dne dětí, jednodenní červnový festival Strawberry Fields, podzimní Bazar u metra Černý Most a Miulášsá párty pro lienty pražsých nízoprahových zařízení v MeetFactory. Jménem JAHODY děuji za velou podporu naší činnosti zástupcům městsé části Prahy 14, dále pa veřejným i jednotlivým dárcům, sponzorům a dobrovolníům. Můj největší dí patří mým drahým olegyním, olegům a členům správní rady za jejich práci pro JAHODU. Přeji všem rásný a úspěšný ro Maréta Kalinová, ředitela SPRÁVNÍ RADA Tomáš Jindříše Václav Lintymer Jiří Maier DOZORČÍ RADA Martin Pazlar Kateřina Plevová Lucie Švorcová JAHODOVÝ TÝM Ředitela: Maréta Kalinová Vedoucí sociálních programů: Eliša Kirchnerová Vedoucí rodinného centra Jahůda: Kateřina Marinicová Vedoucí anceláře, PR a mareting: Lucie Pražáová Vedoucí NZDM Jahoda: Jana Luavcová Sociální pracovníci: Běla Moravcová Petra Ječmenová Vedoucí NZDM Džagoda: Zuzana Široá Sociální pracovníci: Vendula Konečná Martin Čade/Mare Zavadil Vedoucí Terénního programu: Martin Pazlar Terénní sociální pracovníci: Jan Frühbauer Monia Hillebrandová/Ivana Horáová SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA Ředitela: Maréta Křivová Učitely: Kateřina Marinicová, Varduhi Hayrapetyan, Marcela Trantinová Asistenty pedagoga: Monia Křivová, Jana Jalínová, Josefa Kobrlová Pomocná asistenta: Jana Šmejalová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Hlídání dětí: Monia Sláviová Simona Julie Koštuříová Hana Seerová Letory: Cvičení rodičů s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou: Berta Buroňová Latinso-americé tance s výuou španělštiny: Maria Victoria Vejtasová Výtvarná výchova a výtvarné techniy: Carolina Sidon Taneční rouže v lubu Jahoda: Denisa Roubíčová Psychoterapeuticé poradenství pro rodiče z lubu Jahůda: Pavla Kačírová Sociálně-právní poradenství, poradenství pro nastávající a novopečené rodiče a latační poradenství: Zuzana Dubová Eonomicé služby: Hana Bodláová Právní servis: Pavel Pražá IT servis: Pavel Gadžu Údržbářsé práce: Juraj Korec 2 3

4 RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA Rodinné centrum Jahůda je bezpečným místem pro rodiče a jejich děti. Posytuje podpůrné služby rodičům, věnuje se jejich vzdělávání v ompetencích, spojených s rodičovstvím. Jahůda pořádá volnočasové ace pro celou rodinu. Je prostorem bez bariér. Ro 2013 pro nás znamenal 515 rodičů a dětí 3x týdně dopolední hlídání dětí 2x týdně lub s hernou pro rodiče s dětmi předšolního věu posytování služeb sociálně-právního poradenství, poradenství pro nastávající rodiče, psychoterapie, personální poradenství pořádání volnočasových ací, např. výlet do Miráula, Free-day, Karneval, vynášení Morany, dětsá divadelní představení spolupořádání Dětsého dne, Dne Země, Strawberry Fields urzy Cvičení rodičů s dětmi, Latinso-americé tance s výuou Španělštiny, urz šití vzdělávací semináře finanční gramotnosti, urzy první pomoci, urz efetivního rodičovství Patříme s mojí dcerou Mayou mezi pravidelné návštěvnice lubu Jahůda. Je zde dostatečný prostor pro řádění našich ratolestí a milé jahůdové tety. Oblíbily jsme si zde zejména páteční dopoledne, dy tu bývá připravený program pro děti a jejich rodiče. Naposledy napřílad mohu zmínit závody se sáací žabičou Origami - to se dětem obzvláště líbilo. My, maminy jsme zase přivítaly povídání o zdravém mlsání pro děti, dy jsme si upely musli tyčinu. Petra V. 4 5

5 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA Služby lubu Jahoda jsou určeny pro děti ve věu 6 14 let, teré žijí na sídlišti Černý Most nebo v jeho prostředí tráví svůj volný čas. Děti, teré do Jahody chodí, většinu svého volného času tráví touláním po sídlišti, ve sateparu nebo zevlováním v obchodním centru. Mnozí z nich se potýají s neúspěchy se zvládáním šolní láty, experimenty s aloholem a ouřením, s nízým sebevědomím a špatným navazováním sociálních vztahů či se špatným eonomicým nebo vztahovým zázemím rodiny. Právě pro ně je tu Nízoprahový lub Jahoda, terý jim nabízí prostor pro ativní trávení volného času a nabízí dostate ativit pro rozvoj schopností a dovedností. Na aždém lubu jsou přítomné tři ontatní sociální pracovnice, teré pomáhají při plnění šolních povinností, zajímají se o aždodenní zážity, pochválí za úspěchy, vyslechnou a poradí dětem s jejich problémy. Ro 2013 pro nás znamenal dětí, teré využily službu z toho 89 dětí naší službu využilo v tomto roce poprvé 153 dnů, dy byla služba otevřena posytnutých výonů sociální práce 54 prodoučovaných hodin pravidelnou otevírací dobu v PO, ÚT a ČT od 14:00 do 19:00 59 ací ve volném čase: 13x výtvarná ace např. malování na ameny, malování šrobovými barvami, výroba motýlů; 10x sportovní ace např. turnaj ve vybíjené, fotbale nebo florbale a 8x ulturní a společensé ace např. Miulášsá, ino, Vánoční lub pravidelné sobotní ace 1x za měsíc: exurze na letiště, výlet do Berouna nebo holčičí Jahoda preventivní programy s těmito tématy: ouření, já, šola, vztahy, zdraví týdenní tábor v Česém Ráji, díy terému se mohlo 10 dětí za symbolicou cenu 300,- Kč ocitnout na Divoém Západě a užít si prázdninová dobrodružství, rozvíjet svojí samostatnost a učit se spolupracovat v týmu příležitosti pro práci dobrovolníů a realizaci stáží studentů VOŠ a VŠ Nízoprahový lub Jahoda je registrovanou sociální službou podle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jao Nízoprahové zařízení pro děti a mládež vedenou pod identifiačním číslem

6 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA Služby lubu Džagoda jsou určeny mladým lidem ve věu let, teří trvale žijí a tráví svůj volný čas na sídlišti Černý most a v jeho oolí. Vlivem prostředí a dalších fatorů jao je např. složité rodinné zázemí, puberta a dospívání, jsou tito lidé ohroženi negativními společensými jevy, terými mohou být užívání lehých drog, riminalita nebo nezaměstnanost. Svůj volný čas tráví tato mládež v blízém sateparu, na hřištích nebo jen na ulicích sídliště. Chybí jim pozitivní náplň a převládá nuda. Právě těmto mladým lidem nabízí lub Džagoda své prostory a program. V roce 2013 pomáhali sociální pracovníci lubu Džagoda mladým lidem s řešením obtížných životních situací, teré se převážně týaly partnersých a rodinných vztahů, problémy se šolou nebo hledání prvního zaměstnání. Ro 2013 pro nás znamenal mladých lidí, teří využili naši službu 95 mladých lidí, teří nás navštívili poprvé 145 dnů, dy byl lub otevřen posytnutých služeb navýšení cílové supiny na 26 let rozšíření otevírací doby o jeden den v týdnu provoz hudební zušebny, terou využilo 7 lientsých apel poračování programu specificé prevence v tématech Udržet se na nohou!, To méně sexy při sexu, Kdo seje vítr, bouři slízí. zahraniční výměnný pobyt lientů v Lipsu s názvem Rabet na Mostě průběžné vzdělávání pracovníů, účast na pracovních supinách a oborových onferencích Nízoprahový lub Džagoda je registrovanou sociální službou dle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifiačním číslem Nízoprahový lub Džagoda je člensým zařízením oborové asociace Česé asociace streetwor. 28 9

7 TERÉNNÍ PROGRAM Terénní program je určen dětem a mladým lidem ve věu let z Černého Mostu, Rajsé zahrady, Hloubětína a Lehovce. Tato služba je pro ty, teří se nachází v obtížné životní situaci, mají starosti, jsou nespoojeni a nevědí si rady. Terénní pracovníci jsou tu proto, aby mladí lidé nebyli na své starosti sami. V roce 2013 jim pomohli s řešením aždodenních starostí, teré se nejčastěji týaly trávení volného času, problémů ve šole, rodiny, amarádů, ale taé s řešením obtížnějších rizových situací souvisejících s experimentováním s drogami, partnersými vztahy a sexuálního života. Terénní pracovníci jsou mladým lidem dispozici taé při jednání s úřady a institucemi, při hledání brigády a práce, při řešení problémů s bydlením a financemi. Ro 2013 pro nás znamenal mladých lidí, teří s námi byli v ontatu hodin v terénu posytnutých výonů terénní sociální práce 20 ací ve volném čase, např. fotbalové a nohejbalové turnaje, víendový pobyt společně s lubem Džagoda týdenní česo-němecý výměnný pobyt v Praze s organizací Rabet z Lipsa pro 16 dospívajících. uspořádání 2. ročníu oloběžových závodů společně s organizacemi Motýle a Neposeda první prázdninový pobyt s názvem PANEJO s organizacemi Motýle a Neposeda úspěšné absolvování ontroly vality programu od Česé asociace streetwor. navázání spolupráce s nově otevřeným omunitním centrem Plechárna ve sateparu spolupráci s Úřadem MČ Praha 14 na Fóru prevence a případové onferenci vzdělávání v pracovní supině ŽUPAN a Fóru terénní práce. Terénní program je registrovanou sociální službou dle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifiačním číslem

8 DOBROVOLNÍCI V JAHODĚ Ve spolupráci se sociálními pracovníy se dobrovolníci v roce 2013 podíleli na přípravě a vedení programu pro děti a mladé lidi v lubu Jahoda a Džagoda. Byli lientům dispozici při volnočasových ativitách, hraní stolních her, fotbálu. Věnovali se lientům individuálně při doučování, zapojili se do sportovně a výtvarně zaměřených ativit. V rámci lubů usutečnili dobrovolníci pro děti bezplatný fotograficý rouže a worshop beatboxu. Dobrovolníci pomáhali taé na acích pořádaných mimo prostory JAHODY. Jednalo se o Letní tábor lubu Jahoda s názvem Wild Strawberry West, druhý roční festivalu Strawberry Fields, oslavu Čarodějnic, Dne Země, aci Nízoprahy na rampách a jednodenní výlety a exurze. Práce dobrovolníů byla velice významná při mezinárodní spolupráci s organizací OFT Rabet, díy teré proběhl týdenní zahraniční výměnný pobyt lientů v Lipsu. Podíleli se na organizaci, přípravě a tlumočení. Děujeme všem dobrovolníům, teří se v roce 2013 zapojili do dění JAHODY. Klub Jahoda pro mě je místo, de se můžu podělit se svými zušenostmi a zísat zpětnou vazbu. Lidé olem je náš indiátor a na dětech je to vidět nejlépe, což mi pomáhá v osobním rozvoji. Ráda tvořím a snažím se najít něco, co by zaujalo děti a bylo pro ně pa užitečné. Kromě toho jsem cizina a ontat s dětmi mi pomáhá lépe poznat česou ulturu! :) Tatiana Fedyaeva Dobrovolnice v lubu Jahoda Dobrovolníci v JAHODĚ 2013: Magdaléna Horáová Mare Miče Karolína Kalačová Tatiana Fedyaeva Kristýna Flutová Maříová Tereza Ing.Martin Krajíče Matěj Vole Šára Hauznerová Ondřej Petřina Jan Varmuža Milan Koetčin Jan Luavec Ondřej Kočí Zuzana Zdeňová JAHODA, o.p.s. je Ministerstvem vnitra areditována provádění dobrovolnicé služby. fotograficý rouže

9 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA Šola Jahoda je určena dětem ve věu od 2 do 7 let, vyučuje podle šolního vzdělávacího programu Začít spolu. Dětem nabízí velmi pestrý a podnětný program, roužy, výlety, pyžámové noci a spoustu zábavy a poznávání. Od září rou 2013 navýšila šola svou apacitu ze 17 na 34 dětí a rozrostla se ta o další nově vybavenou třídu. Společně s tím se šola zaměřila na integraci dětí cizinců, terým nabízí individuální výuu česého jazya. Ro 2013 pro nás znamenal úspěšné absolvování ontroly Česé šolní inspece pravidelnou výuu angličtiny plavecý výcvi zájmové roužy Veselé barvičy a Hravé notičy zapojení do eologicého projetu Recylohraní Pyžámové noci hlídání dětí přes noc pravidelná divadelní představení ve šolce návštěvy dětsého centra Lvíče jednodenní výlet do paru Miráulum v Milovicích barevné dny jeden den v měsíci ve znamení vybrané barvy návštěvy farmy s domácími zvířaty v Dolních Počernicích Miulášsá besída, Vánoční besída čepičový den, brýlový den, duhový den oslava Dětsého dne zahradní slavnost zdobení velionočního vejce v Centru Černý Most bublinová show narozeninové oslavy Souromá mateřsá šola Jahoda, jejímž zřizovatelem je JAHODA, o.p.s., je areditovaným předšolním zařízením, je šolsou právnicou osobou zapsanou do rejstříu šolsých právnicých osob Ministerstva šolství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříu šol a šolsých zařízení Magistrátu hlavního města Prahy

10 Podzimní bazar u metra Černý Most AKCE PRO VŠECHNY Jednodenní festival Strawberry Fields Jednodenní festival Strawberry Fields Miuláš v Meet Factory Jednodenní festival Strawberry Fields Den dětí 16 17

11 Výaz zisu a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášy č. 504/2002 Sb Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU A ZTRÁTY ( v celých tisících Kč ) VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU IČO Název uazatele Číslo řádu A. Nálady 1 I II V. V VI VII Hlavní 5 Název a sídlo účetní jednoty JAHODA o.s. Vybíralova 969/2 Praha Činnosti Hospodářsá 6 Celem Spotřebované náupy celem Služby celem Osobní nálady celem Daně a poplaty celem 5 Ostatní nálady celem Odpisy, prodaný majete, tvorba rezerv a opravných polože celem 7 Posytnuté příspěvy celem Daň z příjmů celem 9 Nálady celem B. Výnosy 11 I II Tržby za vlastní výony a zboží celem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celem 13 Ativace celem 14 Ostatní výnosy celem V. Tržby z prodeje majetu, zúčtování rezerv a opravných polože celem 16 V Přijaté příspěvy celem VI Provozní dotace celem Výnosy celem C. Výslede hospodaření před zdaněním D. Výslede hospodaření po zdanění Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášy č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Označení a AKTIVA b ( v celých tisících Kč ) IČO číslo řádu c Název, sídlo a právní forma účetní jednoty JAHODA o.s. Vybíralova 969/2 Praha Stav prvnímu dni 1 Stav posled. dni A. Dlouhodobý majete celem 1 Dlouhodobý nehmotný majete celem Dlouhodobý hmotný majete celem Dlouhodobý finanční majete celem 4 Oprávy dlouhodobému majetu celem B. Krátodobý majete celem Zásoby celem Pohledávy celem Krátodobý finanční majete celem Jiná ativa celem Ativa celem I II I II Označení a PASIVA b číslo řádu c Stav prvnímu dni 2 Stav posled. dni A. Vlastní zdroje celem Jmění celem Výslede hospodaření celem B. Cizí zdroje celem Rezervy celem 16 Dlouhodobé závazy celem Krátodobé závazy celem Jiná pasiva celem Pasiva celem I I II Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou Právní forma účetní jednoty o.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: Právní forma účetní jednoty o.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: 18 19

12 Výaz zisu a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášy č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Účetní jednota doručí: příslušnému finančnímu orgánu 1 x VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednoty JAHODA o.p.s. Vybíralova 969/2 Praha Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášy č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednoty JAHODA o.p.s. Vybíralova 969/2 Praha Označení Název uazatele Číslo řádu A. Nálady 1 I II V. V Hlavní Činnosti Hospodářsá 6 Celem Spotřebované náupy celem Služby celem Osobní nálady celem Daně a poplaty celem 5 Ostatní nálady celem Odpisy, prodaný majete, tvorba rezerv a opravných polože celem 7 VI Posytnuté příspěvy celem 8 VII Daň z příjmů celem B. Nálady celem 10 Výnosy Tržby za vlastní výony a zboží celem 12 I Změna stavu vnitroorganizačních zásob celem II Ativace celem 14 Ostatní výnosy celem V. Tržby z prodeje majetu, zúčtování rezerv a 16 opravných polože celem V Přijaté příspěvy celem VI Provozní dotace celem Výnosy celem C. Výslede hospodaření před zdaněním D. Výslede hospodaření po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou 7 Označení a AKTIVA b číslo řádu ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU c Stav prvnímu dni 1 Stav posled. dni A. Dlouhodobý majete celem 1 Dlouhodobý nehmotný majete celem Dlouhodobý hmotný majete celem Dlouhodobý finanční majete celem 4 Oprávy dlouhodobému majetu celem B. Krátodobý majete celem Zásoby celem Pohledávy celem Krátodobý finanční majete celem Jiná ativa celem Ativa celem I II I II Označení a PASIVA b číslo řádu c Stav prvnímu dni 2 Stav posled. dni A. Vlastní zdroje celem Jmění celem Výslede hospodaření celem B. Cizí zdroje celem Rezervy celem 16 Dlouhodobé závazy celem Krátodobé závazy celem Jiná pasiva celem Pasiva celem I I II Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou Právní forma účetní jednoty o.p.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: Právní forma účetní jednoty o.p.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: 20 21

13 SPONZOŘI PŘEHLED FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA VÝNOSY: MPSV: ,- MHMP: ,- ÚMČ P14: ,- Dary, sbíra: ,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,- NÁKLADY: Provozní: ,77 Osobní: ,23 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA VÝNOSY: MPSV: ,- MV: ,- NIDM: ,- MHMP: ,60 ÚMČ P14: ,25 MČ P19: 4 000,- Dary, sbíra: ,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,85 NÁKLADY: Provozní: ,61 Osobní: ,24 PARTNEŘI NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA VÝNOSY: MPSV: ,- MV: ,- MHMP: ,52 ÚMČ P14: ,75 MČ P19: 1 000,- Dary, sbíra: 2 400,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,27 NÁKLADY: Provozní: ,91 Osobní: ,36 TERÉNNÍ PROGRAM VÝNOSY: MPSV: ,- NIDM: ,38 MHMP: ,88 ÚMČ P14: ,- Dary, sbíra: ,83 Tržby za vlastní výony: 3 300,- CELKEM: ,09 NÁKLADY: Provozní: ,58 Osobní: ,

14 Do Jahody i Džagody docházím jao lient už 12 let. Provází mě praticy celým mým životem. Pomáhá mi nalézt správnou cestu a často taé sebe samou. Dnešní svět je těžý a zlý a aždé světlo, dobro i malá radost, terou vám nědo udělá je vzácností a Jahoda i Džagoda dělají radost aždý den, jsou světlem mnoha dětsých srdcí a šíří olem sebe dobro, teré vám dodává sílu měnit svět lepšímu. Jahoda a Džagoda nejsou luby proto, aby se mladý člově na pár hodin zašil. Je JAHODA, to rodina, přátelství o.p.s. na celý život, lidé, teří vám pomohou ve chvílích, dy ztrácíte víru v lepší Vybíralova 969/2 zítřy. Jeto domov a místo, teré vám dává pocit bezpečí, Praha 14 Černý Most motivaci a inspiraci pro vše co děláte. Jahoda a Džagoda je místo, de víte, že Tel.: nejste +420 sám. Místo, 281 ze 916 terého 352odcházíte jao nědo nový, s úsměvem na rtech a radostí z maličostí. Život mě častorát sváděl na špatné cesty a nebýt Jahody, Džagody a všech těch svělých lidí, ta upřímně nevím ým bych dnes byla. JAHODA, o.p.s. Vybíralova 969/ Praha 14 Černý Most Tel.: Veronia Turecá Číslo sbírového účtu: /0300 Číslo sbírového účtu: /

15

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Archa a Poklop 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2 Veřejný

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více