OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvodní slovo. Lidé v Jahodě. Rodinné centrum Jahůdka. NZDM Jahoda. NZDM Džagoda. Terénní program. Dobrovolníci. Soukromá mateřská škola Jahoda"

Transkript

1

2 OBSAH Úvodní slovo Lidé v Jahodě Rodinné centrum Jahůda NZDM Jahoda NZDM Džagoda Terénní program Dobrovolníci Souromá mateřsá šola Jahoda Ace pro všechny Účetní zpráva Sponzoři a Partneři Přehled financování jednotlivých služeb O JAHODĚ očima lienty Kontaty 2 1

3 LIDÉ V JAHODĚ JAHODA, o.p.s. byla dne 18. prosince 2013 zapsaná do rejstříu obecně prospěšných společností vedeném u Městsého soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo Vážení přátelé, je pro mě velou ctí, že mohu na úvod této rásně graficy zpracované výroční zprávy, rátce zhodnotit úspěšný ro 2013 a připomenout nejdůležitější události, teré se v JAHODĚ udály. Vážím si obrovsého pracovního nasazení svých olegyň a olegů, pro teré je práce v jednotlivých programech stále více posláním než povinností. Koletiv odborných pracovníů nízoprahového lubu Džagoda i terénního programu si doázal udržet svou vysoou valitu a důvěru dětí a mladých lidí i přesto, že jsme museli během rou nečeaně provést něteré personální změny. Souromá mateřsá šola Jahoda na jaře úspěšně prošla ontrolou Česé šolní inspece. Od září jsme navýšili apacitu ze 17 na 34 dětí a nově jsme nabídli integrační programy pro děti cizinců žijících v městsé části Praha 14. Konrétně se jedná o individuální výuu česého jazya a přípravu budoucích prvňáčů na vstup do první třídy záladní šoly. Během Velionoc jsme mohli, díy přidělenému grantu Česé národní agentury Mládež s názvem Mládež v aci, týden hostit lienty z němecé organizace Rabet z Lipsa a navázat ta na první roční zahraničního výměnného pobytu z rou 2012, dy lienti lubu Džagoda a terénního programu měli možnost strávit týden v Němecu. Úspěšně v tomto roce proběhly taé další ročníy pravidelných ací pro široou veřejnost jao je oslava svátu Dne dětí, jednodenní červnový festival Strawberry Fields, podzimní Bazar u metra Černý Most a Miulášsá párty pro lienty pražsých nízoprahových zařízení v MeetFactory. Jménem JAHODY děuji za velou podporu naší činnosti zástupcům městsé části Prahy 14, dále pa veřejným i jednotlivým dárcům, sponzorům a dobrovolníům. Můj největší dí patří mým drahým olegyním, olegům a členům správní rady za jejich práci pro JAHODU. Přeji všem rásný a úspěšný ro Maréta Kalinová, ředitela SPRÁVNÍ RADA Tomáš Jindříše Václav Lintymer Jiří Maier DOZORČÍ RADA Martin Pazlar Kateřina Plevová Lucie Švorcová JAHODOVÝ TÝM Ředitela: Maréta Kalinová Vedoucí sociálních programů: Eliša Kirchnerová Vedoucí rodinného centra Jahůda: Kateřina Marinicová Vedoucí anceláře, PR a mareting: Lucie Pražáová Vedoucí NZDM Jahoda: Jana Luavcová Sociální pracovníci: Běla Moravcová Petra Ječmenová Vedoucí NZDM Džagoda: Zuzana Široá Sociální pracovníci: Vendula Konečná Martin Čade/Mare Zavadil Vedoucí Terénního programu: Martin Pazlar Terénní sociální pracovníci: Jan Frühbauer Monia Hillebrandová/Ivana Horáová SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA Ředitela: Maréta Křivová Učitely: Kateřina Marinicová, Varduhi Hayrapetyan, Marcela Trantinová Asistenty pedagoga: Monia Křivová, Jana Jalínová, Josefa Kobrlová Pomocná asistenta: Jana Šmejalová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Hlídání dětí: Monia Sláviová Simona Julie Koštuříová Hana Seerová Letory: Cvičení rodičů s dětmi od 2 let s výtvarnou dílnou: Berta Buroňová Latinso-americé tance s výuou španělštiny: Maria Victoria Vejtasová Výtvarná výchova a výtvarné techniy: Carolina Sidon Taneční rouže v lubu Jahoda: Denisa Roubíčová Psychoterapeuticé poradenství pro rodiče z lubu Jahůda: Pavla Kačírová Sociálně-právní poradenství, poradenství pro nastávající a novopečené rodiče a latační poradenství: Zuzana Dubová Eonomicé služby: Hana Bodláová Právní servis: Pavel Pražá IT servis: Pavel Gadžu Údržbářsé práce: Juraj Korec 2 3

4 RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA Rodinné centrum Jahůda je bezpečným místem pro rodiče a jejich děti. Posytuje podpůrné služby rodičům, věnuje se jejich vzdělávání v ompetencích, spojených s rodičovstvím. Jahůda pořádá volnočasové ace pro celou rodinu. Je prostorem bez bariér. Ro 2013 pro nás znamenal 515 rodičů a dětí 3x týdně dopolední hlídání dětí 2x týdně lub s hernou pro rodiče s dětmi předšolního věu posytování služeb sociálně-právního poradenství, poradenství pro nastávající rodiče, psychoterapie, personální poradenství pořádání volnočasových ací, např. výlet do Miráula, Free-day, Karneval, vynášení Morany, dětsá divadelní představení spolupořádání Dětsého dne, Dne Země, Strawberry Fields urzy Cvičení rodičů s dětmi, Latinso-americé tance s výuou Španělštiny, urz šití vzdělávací semináře finanční gramotnosti, urzy první pomoci, urz efetivního rodičovství Patříme s mojí dcerou Mayou mezi pravidelné návštěvnice lubu Jahůda. Je zde dostatečný prostor pro řádění našich ratolestí a milé jahůdové tety. Oblíbily jsme si zde zejména páteční dopoledne, dy tu bývá připravený program pro děti a jejich rodiče. Naposledy napřílad mohu zmínit závody se sáací žabičou Origami - to se dětem obzvláště líbilo. My, maminy jsme zase přivítaly povídání o zdravém mlsání pro děti, dy jsme si upely musli tyčinu. Petra V. 4 5

5 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA Služby lubu Jahoda jsou určeny pro děti ve věu 6 14 let, teré žijí na sídlišti Černý Most nebo v jeho prostředí tráví svůj volný čas. Děti, teré do Jahody chodí, většinu svého volného času tráví touláním po sídlišti, ve sateparu nebo zevlováním v obchodním centru. Mnozí z nich se potýají s neúspěchy se zvládáním šolní láty, experimenty s aloholem a ouřením, s nízým sebevědomím a špatným navazováním sociálních vztahů či se špatným eonomicým nebo vztahovým zázemím rodiny. Právě pro ně je tu Nízoprahový lub Jahoda, terý jim nabízí prostor pro ativní trávení volného času a nabízí dostate ativit pro rozvoj schopností a dovedností. Na aždém lubu jsou přítomné tři ontatní sociální pracovnice, teré pomáhají při plnění šolních povinností, zajímají se o aždodenní zážity, pochválí za úspěchy, vyslechnou a poradí dětem s jejich problémy. Ro 2013 pro nás znamenal dětí, teré využily službu z toho 89 dětí naší službu využilo v tomto roce poprvé 153 dnů, dy byla služba otevřena posytnutých výonů sociální práce 54 prodoučovaných hodin pravidelnou otevírací dobu v PO, ÚT a ČT od 14:00 do 19:00 59 ací ve volném čase: 13x výtvarná ace např. malování na ameny, malování šrobovými barvami, výroba motýlů; 10x sportovní ace např. turnaj ve vybíjené, fotbale nebo florbale a 8x ulturní a společensé ace např. Miulášsá, ino, Vánoční lub pravidelné sobotní ace 1x za měsíc: exurze na letiště, výlet do Berouna nebo holčičí Jahoda preventivní programy s těmito tématy: ouření, já, šola, vztahy, zdraví týdenní tábor v Česém Ráji, díy terému se mohlo 10 dětí za symbolicou cenu 300,- Kč ocitnout na Divoém Západě a užít si prázdninová dobrodružství, rozvíjet svojí samostatnost a učit se spolupracovat v týmu příležitosti pro práci dobrovolníů a realizaci stáží studentů VOŠ a VŠ Nízoprahový lub Jahoda je registrovanou sociální službou podle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jao Nízoprahové zařízení pro děti a mládež vedenou pod identifiačním číslem

6 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA Služby lubu Džagoda jsou určeny mladým lidem ve věu let, teří trvale žijí a tráví svůj volný čas na sídlišti Černý most a v jeho oolí. Vlivem prostředí a dalších fatorů jao je např. složité rodinné zázemí, puberta a dospívání, jsou tito lidé ohroženi negativními společensými jevy, terými mohou být užívání lehých drog, riminalita nebo nezaměstnanost. Svůj volný čas tráví tato mládež v blízém sateparu, na hřištích nebo jen na ulicích sídliště. Chybí jim pozitivní náplň a převládá nuda. Právě těmto mladým lidem nabízí lub Džagoda své prostory a program. V roce 2013 pomáhali sociální pracovníci lubu Džagoda mladým lidem s řešením obtížných životních situací, teré se převážně týaly partnersých a rodinných vztahů, problémy se šolou nebo hledání prvního zaměstnání. Ro 2013 pro nás znamenal mladých lidí, teří využili naši službu 95 mladých lidí, teří nás navštívili poprvé 145 dnů, dy byl lub otevřen posytnutých služeb navýšení cílové supiny na 26 let rozšíření otevírací doby o jeden den v týdnu provoz hudební zušebny, terou využilo 7 lientsých apel poračování programu specificé prevence v tématech Udržet se na nohou!, To méně sexy při sexu, Kdo seje vítr, bouři slízí. zahraniční výměnný pobyt lientů v Lipsu s názvem Rabet na Mostě průběžné vzdělávání pracovníů, účast na pracovních supinách a oborových onferencích Nízoprahový lub Džagoda je registrovanou sociální službou dle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifiačním číslem Nízoprahový lub Džagoda je člensým zařízením oborové asociace Česé asociace streetwor. 28 9

7 TERÉNNÍ PROGRAM Terénní program je určen dětem a mladým lidem ve věu let z Černého Mostu, Rajsé zahrady, Hloubětína a Lehovce. Tato služba je pro ty, teří se nachází v obtížné životní situaci, mají starosti, jsou nespoojeni a nevědí si rady. Terénní pracovníci jsou tu proto, aby mladí lidé nebyli na své starosti sami. V roce 2013 jim pomohli s řešením aždodenních starostí, teré se nejčastěji týaly trávení volného času, problémů ve šole, rodiny, amarádů, ale taé s řešením obtížnějších rizových situací souvisejících s experimentováním s drogami, partnersými vztahy a sexuálního života. Terénní pracovníci jsou mladým lidem dispozici taé při jednání s úřady a institucemi, při hledání brigády a práce, při řešení problémů s bydlením a financemi. Ro 2013 pro nás znamenal mladých lidí, teří s námi byli v ontatu hodin v terénu posytnutých výonů terénní sociální práce 20 ací ve volném čase, např. fotbalové a nohejbalové turnaje, víendový pobyt společně s lubem Džagoda týdenní česo-němecý výměnný pobyt v Praze s organizací Rabet z Lipsa pro 16 dospívajících. uspořádání 2. ročníu oloběžových závodů společně s organizacemi Motýle a Neposeda první prázdninový pobyt s názvem PANEJO s organizacemi Motýle a Neposeda úspěšné absolvování ontroly vality programu od Česé asociace streetwor. navázání spolupráce s nově otevřeným omunitním centrem Plechárna ve sateparu spolupráci s Úřadem MČ Praha 14 na Fóru prevence a případové onferenci vzdělávání v pracovní supině ŽUPAN a Fóru terénní práce. Terénní program je registrovanou sociální službou dle záona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifiačním číslem

8 DOBROVOLNÍCI V JAHODĚ Ve spolupráci se sociálními pracovníy se dobrovolníci v roce 2013 podíleli na přípravě a vedení programu pro děti a mladé lidi v lubu Jahoda a Džagoda. Byli lientům dispozici při volnočasových ativitách, hraní stolních her, fotbálu. Věnovali se lientům individuálně při doučování, zapojili se do sportovně a výtvarně zaměřených ativit. V rámci lubů usutečnili dobrovolníci pro děti bezplatný fotograficý rouže a worshop beatboxu. Dobrovolníci pomáhali taé na acích pořádaných mimo prostory JAHODY. Jednalo se o Letní tábor lubu Jahoda s názvem Wild Strawberry West, druhý roční festivalu Strawberry Fields, oslavu Čarodějnic, Dne Země, aci Nízoprahy na rampách a jednodenní výlety a exurze. Práce dobrovolníů byla velice významná při mezinárodní spolupráci s organizací OFT Rabet, díy teré proběhl týdenní zahraniční výměnný pobyt lientů v Lipsu. Podíleli se na organizaci, přípravě a tlumočení. Děujeme všem dobrovolníům, teří se v roce 2013 zapojili do dění JAHODY. Klub Jahoda pro mě je místo, de se můžu podělit se svými zušenostmi a zísat zpětnou vazbu. Lidé olem je náš indiátor a na dětech je to vidět nejlépe, což mi pomáhá v osobním rozvoji. Ráda tvořím a snažím se najít něco, co by zaujalo děti a bylo pro ně pa užitečné. Kromě toho jsem cizina a ontat s dětmi mi pomáhá lépe poznat česou ulturu! :) Tatiana Fedyaeva Dobrovolnice v lubu Jahoda Dobrovolníci v JAHODĚ 2013: Magdaléna Horáová Mare Miče Karolína Kalačová Tatiana Fedyaeva Kristýna Flutová Maříová Tereza Ing.Martin Krajíče Matěj Vole Šára Hauznerová Ondřej Petřina Jan Varmuža Milan Koetčin Jan Luavec Ondřej Kočí Zuzana Zdeňová JAHODA, o.p.s. je Ministerstvem vnitra areditována provádění dobrovolnicé služby. fotograficý rouže

9 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA Šola Jahoda je určena dětem ve věu od 2 do 7 let, vyučuje podle šolního vzdělávacího programu Začít spolu. Dětem nabízí velmi pestrý a podnětný program, roužy, výlety, pyžámové noci a spoustu zábavy a poznávání. Od září rou 2013 navýšila šola svou apacitu ze 17 na 34 dětí a rozrostla se ta o další nově vybavenou třídu. Společně s tím se šola zaměřila na integraci dětí cizinců, terým nabízí individuální výuu česého jazya. Ro 2013 pro nás znamenal úspěšné absolvování ontroly Česé šolní inspece pravidelnou výuu angličtiny plavecý výcvi zájmové roužy Veselé barvičy a Hravé notičy zapojení do eologicého projetu Recylohraní Pyžámové noci hlídání dětí přes noc pravidelná divadelní představení ve šolce návštěvy dětsého centra Lvíče jednodenní výlet do paru Miráulum v Milovicích barevné dny jeden den v měsíci ve znamení vybrané barvy návštěvy farmy s domácími zvířaty v Dolních Počernicích Miulášsá besída, Vánoční besída čepičový den, brýlový den, duhový den oslava Dětsého dne zahradní slavnost zdobení velionočního vejce v Centru Černý Most bublinová show narozeninové oslavy Souromá mateřsá šola Jahoda, jejímž zřizovatelem je JAHODA, o.p.s., je areditovaným předšolním zařízením, je šolsou právnicou osobou zapsanou do rejstříu šolsých právnicých osob Ministerstva šolství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříu šol a šolsých zařízení Magistrátu hlavního města Prahy

10 Podzimní bazar u metra Černý Most AKCE PRO VŠECHNY Jednodenní festival Strawberry Fields Jednodenní festival Strawberry Fields Miuláš v Meet Factory Jednodenní festival Strawberry Fields Den dětí 16 17

11 Výaz zisu a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášy č. 504/2002 Sb Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU A ZTRÁTY ( v celých tisících Kč ) VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU IČO Název uazatele Číslo řádu A. Nálady 1 I II V. V VI VII Hlavní 5 Název a sídlo účetní jednoty JAHODA o.s. Vybíralova 969/2 Praha Činnosti Hospodářsá 6 Celem Spotřebované náupy celem Služby celem Osobní nálady celem Daně a poplaty celem 5 Ostatní nálady celem Odpisy, prodaný majete, tvorba rezerv a opravných polože celem 7 Posytnuté příspěvy celem Daň z příjmů celem 9 Nálady celem B. Výnosy 11 I II Tržby za vlastní výony a zboží celem Změna stavu vnitroorganizačních zásob celem 13 Ativace celem 14 Ostatní výnosy celem V. Tržby z prodeje majetu, zúčtování rezerv a opravných polože celem 16 V Přijaté příspěvy celem VI Provozní dotace celem Výnosy celem C. Výslede hospodaření před zdaněním D. Výslede hospodaření po zdanění Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášy č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Označení a AKTIVA b ( v celých tisících Kč ) IČO číslo řádu c Název, sídlo a právní forma účetní jednoty JAHODA o.s. Vybíralova 969/2 Praha Stav prvnímu dni 1 Stav posled. dni A. Dlouhodobý majete celem 1 Dlouhodobý nehmotný majete celem Dlouhodobý hmotný majete celem Dlouhodobý finanční majete celem 4 Oprávy dlouhodobému majetu celem B. Krátodobý majete celem Zásoby celem Pohledávy celem Krátodobý finanční majete celem Jiná ativa celem Ativa celem I II I II Označení a PASIVA b číslo řádu c Stav prvnímu dni 2 Stav posled. dni A. Vlastní zdroje celem Jmění celem Výslede hospodaření celem B. Cizí zdroje celem Rezervy celem 16 Dlouhodobé závazy celem Krátodobé závazy celem Jiná pasiva celem Pasiva celem I I II Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou Právní forma účetní jednoty o.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: Právní forma účetní jednoty o.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: 18 19

12 Výaz zisu a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášy č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU Účetní jednota doručí: příslušnému finančnímu orgánu 1 x VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednoty JAHODA o.p.s. Vybíralova 969/2 Praha Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášy č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednota doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednoty JAHODA o.p.s. Vybíralova 969/2 Praha Označení Název uazatele Číslo řádu A. Nálady 1 I II V. V Hlavní Činnosti Hospodářsá 6 Celem Spotřebované náupy celem Služby celem Osobní nálady celem Daně a poplaty celem 5 Ostatní nálady celem Odpisy, prodaný majete, tvorba rezerv a opravných polože celem 7 VI Posytnuté příspěvy celem 8 VII Daň z příjmů celem B. Nálady celem 10 Výnosy Tržby za vlastní výony a zboží celem 12 I Změna stavu vnitroorganizačních zásob celem II Ativace celem 14 Ostatní výnosy celem V. Tržby z prodeje majetu, zúčtování rezerv a 16 opravných polože celem V Přijaté příspěvy celem VI Provozní dotace celem Výnosy celem C. Výslede hospodaření před zdaněním D. Výslede hospodaření po zdanění Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou 7 Označení a AKTIVA b číslo řádu ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU c Stav prvnímu dni 1 Stav posled. dni A. Dlouhodobý majete celem 1 Dlouhodobý nehmotný majete celem Dlouhodobý hmotný majete celem Dlouhodobý finanční majete celem 4 Oprávy dlouhodobému majetu celem B. Krátodobý majete celem Zásoby celem Pohledávy celem Krátodobý finanční majete celem Jiná ativa celem Ativa celem I II I II Označení a PASIVA b číslo řádu c Stav prvnímu dni 2 Stav posled. dni A. Vlastní zdroje celem Jmění celem Výslede hospodaření celem B. Cizí zdroje celem Rezervy celem 16 Dlouhodobé závazy celem Krátodobé závazy celem Jiná pasiva celem Pasiva celem I I II Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednoty nebo podpisový vzor fyzicé osoby, terá je účetní jednotou Právní forma účetní jednoty o.p.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: Právní forma účetní jednoty o.p.s. Předmět podniání Činnost organizací dětí a mládeže Pozn.: 20 21

13 SPONZOŘI PŘEHLED FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA VÝNOSY: MPSV: ,- MHMP: ,- ÚMČ P14: ,- Dary, sbíra: ,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,- NÁKLADY: Provozní: ,77 Osobní: ,23 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA VÝNOSY: MPSV: ,- MV: ,- NIDM: ,- MHMP: ,60 ÚMČ P14: ,25 MČ P19: 4 000,- Dary, sbíra: ,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,85 NÁKLADY: Provozní: ,61 Osobní: ,24 PARTNEŘI NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA VÝNOSY: MPSV: ,- MV: ,- MHMP: ,52 ÚMČ P14: ,75 MČ P19: 1 000,- Dary, sbíra: 2 400,- Tržby za vlastní výony: ,- CELKEM: ,27 NÁKLADY: Provozní: ,91 Osobní: ,36 TERÉNNÍ PROGRAM VÝNOSY: MPSV: ,- NIDM: ,38 MHMP: ,88 ÚMČ P14: ,- Dary, sbíra: ,83 Tržby za vlastní výony: 3 300,- CELKEM: ,09 NÁKLADY: Provozní: ,58 Osobní: ,

14 Do Jahody i Džagody docházím jao lient už 12 let. Provází mě praticy celým mým životem. Pomáhá mi nalézt správnou cestu a často taé sebe samou. Dnešní svět je těžý a zlý a aždé světlo, dobro i malá radost, terou vám nědo udělá je vzácností a Jahoda i Džagoda dělají radost aždý den, jsou světlem mnoha dětsých srdcí a šíří olem sebe dobro, teré vám dodává sílu měnit svět lepšímu. Jahoda a Džagoda nejsou luby proto, aby se mladý člově na pár hodin zašil. Je JAHODA, to rodina, přátelství o.p.s. na celý život, lidé, teří vám pomohou ve chvílích, dy ztrácíte víru v lepší Vybíralova 969/2 zítřy. Jeto domov a místo, teré vám dává pocit bezpečí, Praha 14 Černý Most motivaci a inspiraci pro vše co děláte. Jahoda a Džagoda je místo, de víte, že Tel.: nejste +420 sám. Místo, 281 ze 916 terého 352odcházíte jao nědo nový, s úsměvem na rtech a radostí z maličostí. Život mě častorát sváděl na špatné cesty a nebýt Jahody, Džagody a všech těch svělých lidí, ta upřímně nevím ým bych dnes byla. JAHODA, o.p.s. Vybíralova 969/ Praha 14 Černý Most Tel.: Veronia Turecá Číslo sbírového účtu: /0300 Číslo sbírového účtu: /

15

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10.

OBSAH. Slovo ředitelky 1. Klub pro rodinu Jahůdka 2. NZDM Jahoda 4. NZDM Džagoda 6. Terénní program 8. Soukromá mateřská škola 10. VZ 12 O OBSAH Slovo ředitely 1 Klub pro rodinu Jahůda 2 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda 6 Terénní program 8 Souromá mateřsá šola 10 Dobrovolníci 12 Lidé v Jahodě 13 Ace pro všechny 14 Účetní zpráva 16 Kontaty

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

www.jahodaweb.cz výrocní zpráva

www.jahodaweb.cz výrocní zpráva 2 0 1 0 www.jahodaweb.cz výrocní zpráva JAHODA Vybíralova 969/2 198 00 Praha 14 Tel.: +420 281 916 352 info@jahodaweb.cz www.jahodaweb.cz OBSAH Slovo ředitelky 1 RC Jahůdka 3 NZDM Jahoda 4 NZDM Džagoda

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.3.2011 1 Zveřejněno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JAHODA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JAHODA VÝROČNÍ ZPRÁVA JAHODA 4 JAHODA DŽAGODA JAHŮDKA ŠKOLKA TERÉN DOBROVOLNÍCI Obsah Úvodní slovo Lidé v JAHODĚ Nízkoprahový klub Jahoda Nízkoprahový klub Džagoda Terén Jahoda Soukromá mateřská škola Jahoda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl.

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. Občanské sdružení BUBEC Strana:1 Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2011-31.12.2011 Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. ***** 1-Hl.M.Praha 50110 Kancelářské potřeby 0,00 4541,00

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ZÁŘÍ 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 KŘÍDLENÍ nadačního fondu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 KŘÍDLENÍ nadačního fondu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 KŘÍDLENÍ nadačního fondu 1 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Název: KŘÍDLENÍ nadační fond Sídlo: Sadová 1728/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 03488462 Právní forma: Nadační

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ČERVNA 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Nezisková společnost R-Mosty... 4. Azylový dům pro matky s dětmi... 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež... 8. Sociálně-právní poradna...

Nezisková společnost R-Mosty... 4. Azylový dům pro matky s dětmi... 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež... 8. Sociálně-právní poradna... PODPORA AZYLOVÉHO DOMU FORMOU DMS Pro podporu Azylového domu R-Mosty odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS RMOSTY na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, R-Mosty, o.s. obdrží 27 Kč. Více informací

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. PROSINCE Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. PROSINCE Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. PROSINCE 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.12.2011 1 Zveřejněno

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 31. BŘEZNA 2013 Zveřejněno na internetových stránách www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová část 3 2. Záladní údaje

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více