Presostaty, typ BCP. Technická příručka MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Presostaty, typ BCP. Technická příručka MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Presostaty, typ BCP Typ BCP je řada specializovaných spínačů u pro sledování u a bezpečnostních funkcí u parních kotlů a ohřívačů vody. BCP obsahuje jednopólový kontaktní systém s mikrospínačem, jehož kontaktní pozice je odvozena od u na šroubení a nastavené hodnotě rozsahu. Pro instalace, kde bezpečnost představuje zvlášť kritický faktor, doporučujeme použít ochranu proti selhání. Vlastnosti y K dispozici jako vysokoé a nízkoé omezovače, stejně jako regulátory u. y Široký rozsah u: od nízkoého BCP1 s úzkým diferenčním rozsahem až po vysokoý BCP7 y Bezpečnostní dvojitý vlnovec umožňuje předčasné odpojení pro případ, že dojde k selhání. y DIN konektor umístěný v horní části přístroje umožňuje snadné připojení k elektroinstalaci. y Jednopólový přepínač (SPDT), vypínač + alarm y Přímá montáž na ové šroubení nebo na zeď pomocí konzoly y K dispozici verze s automatickým i manuálním resetem y Ovládací prvky na horní straně pouzdra y Manuální reset u omezovačů u je možný pouze s použitím nářadí. y Verze s pozlacenými kontakty pro elektronická zařízení

2 Certifikace Označení CE podle normy EN /-5 VdTÜV-Merkblatt Druck 100 TÜV. SDWFS/SDBFS Označení CE podle normy PED 97/23/ED, kategorie IV, bezpečnostní zařízení, testovací báze pr EN a EN Materiály v kontaktu s médiem Vlnovec: nerezová ocel (18/8) Tlakové šroubení: poniklovaná automatová ocel Technické údaje Médium Pára, voda, vzduch Teplota okolí -20 až 70 C Teplota média do 120 C (Nad 120 C musí být instalována kondenzační smyčka.) Krytí IP 65 Typ podle normy EN Typ BCP - 2B Typy BCPL/ BCPH - 2BDF Elektrické připojení Konektor, DIN 43650, Pg 11 Typ přepínače SPDT, mžikové mikrospínače: typ A a typ B Materiál kontaktů: Typ A: stříbrný/zlatý (zlato potažené stříbrem) Typ B: stříbrný (AgCdO) Zatížení kontaktů BCP typ A (stříbrný/zlatý kontakt) Minimálně: 4 ma, 5 V Maximálně: 1) 2) AC-1: 6 A, 250 V 3) AC-15: 1 A, 250 V 4) DC W, 250 V Zatížení kontaktů BCP typ B (stříbrný kontakt) Minimálně: 500 ma, 24 V Maximálně: 1) 2) AC-1: 10 A, 250 V 3) AC-15: 2 A, 250 V 4) DC 13: 50 W, 250 V Očekávaná elektrická životnost Min cyklů při plném zatížení kontaktů 1) Při použití s proudem vyšším než 400 ma zlato zmizí a presostat již nebude možné použít s nižším proudem. 2) AC-1 ohmické zatížení, cos φ = 1 3) AC-15 indukční zatížení, např. cívka a stykače, cos φ = 0,3 4) DC-13 zatížení stejnosměrným proudem 2

3 Objednávání Vysokoé omezovače Typ Rozsah Pevný diferenciál prům. pracovní zkušební Tlakové šroubení Kódové Kódové číslo Typ číslo Typ kontaktu A kontaktu B BCP1H 0,1 až 1,1 0, B B0029 BCP2H 0 až 2,5 0, B B0033 BCP3H 0 až 6 0, B B0037 BCP4H 1 až 10 0,45 Man G½A 017B B0041 BCP5H 2 až 16 1, B B0045 BCP6H 5 až 25 1, B B0049 BCP7H 10 až 40 2, B B0053 Nízkoé omezovače Typ Rozsah Pevný diferenciál prům. pracovní zkušební Tlakové šroubení Kódové Kódové číslo Typ číslo Typ kontaktu A kontaktu B BCP2L 0 až 2,5 0, B B0057 BCP3L 0 až 6 0, B B0061 BCP4L 1 až 10 0,45 Man G½A 017B B0065 BCP5L 2 až 16 1, B B0069 BCP6L 5 až 25 1, B B0073 Presostaty Typ Rozsah Nast. diferenciál pracovní zkušební Tlakové šroubení Kódové Kódové číslo Typ číslo Typ kontaktu A kontaktu B BCP1 0,1 až 1,1 0,15 až 0, B B0001 BCP2 0 až 2,5 0,4 až 1, B B0005 BCP3 0 až 6 0,7 až 1, B B0009 BCP4 1 až 10 1,0 až 2,5 Automat G½A 017B B0013 BCP5 2 až 16 2,0 až 3, B B0017 BCP6 5 až 25 2,5 až 4, B B0021 BCP7 10 až 40 3,0 až 6, B B0025 3

4 Konstrukce a funkce 1. Hlavní vřeteno 2. Hlavní pružina 3. Diferenční vřeteno 4. Diferenční pružina 5. ovací pružina 6. Aktivační rameno 7. Vlnovec 8. Tlakové šroubení 9. ovací tlačítko 10. Regulační knoflík rozdílu ů 11. DIN konektor 12. Mikrospínač 13. Držák mikrospínače 14. Regulační knoflík rozsahu Verze s automatickým resetem se znovu spustí automaticky, pokud klesne pod stanovenou mez mínus diferenciál. Verzi s manuálním resetem je třeba spustit ručně za pomoci nářadí. MK Zjednodušený nákres presostatu BCP Koncept bezpečnostního vlnovce BCP6, BCP6H, BCP7 a BCP7H mají dvojitý vlnovec: pracovní vlnovec (vnitřní) a bezpečnostní vlnovec (vnější). 1. Tlakové šroubení 2. Regulační vlnovec 3. Bezpečnostní vlnovec Mikrospínač BCP má kontaktní systém s mikrospínačem a konektorem DIN. Tato konstrukce umožňuje snadné připojení k elektroinstalaci a presostat je tak vhodný pro použití s moderními elektronickými systémy, např. PLC. Stříbrné a pozlacené kontakty a stříbrné kontakty Stříbrné a pozlacené kontakty (typ A) se používají pro malé proudy a pro střední rozsahy proudu, zvláště v aplikacích s PLC nebo s jinými odpovídajícími elektronickými zařízeními. Tyto kontakty generují také výrazně nižší emise elmg. rušení vytvářené při rozpojení kontaktu. EMC (Electro Magnetic Compatibility) je důležitý parametr při použití elektronických zařízení. Pozlacený kontakt má pod zlatem stříbrnou vrstvu a dá se tudíž použít ve středním rozsahu zatížení. Zlato zmizí při zatíženích nad 0,4 A. Pro zatížení vyšší než 0,5 A doporučujeme použít kontakt typu B. Tento kontakt se používá zejména v aplikacích, kde spínač ovládá zařízení jako jsou cívky, stykače a další, kde se vyskytuje oblast vysokého proudu. Vliv teploty prostředí Všechny presostaty BCP pracují nezávisle na teplotě okolí v blízkosti presostatu. Nastavení vypínacího u a diferenciálu tedy zůstávají konstantní, pokud nedojde k překročení maximální povolené teploty okolí. Pokud systému přesáhne stanovenou hodnotu, BCP automaticky odstaví zařízení. Protržení vnitřního vlnovce způsobí pokles vypínacího u na hodnotu asi třikrát nižší než je nastavená hodnota a systém se proto předčasně odstaví. Protržení vnějšího vlnovce způsobí pokles vypínacího u na hodnotu asi třikrát nižší než je nastavená, což zajišťuje ochranu proti poruše. U jiných typů BCP s jednoduchým vlnovcem je funkce ochrany proti selhání zajištěna provedeným testem životnosti se dvěma miliony mechanických cyklů. 4

5 Nastavení Spouštěcí a odpojovací systému by vždy měl být zkontrolován za pomoci přesných oměrů. Nastavení u u presostatů (s automatickým resetem) Nastavte vypínací na stupnici RANGE a diferenční na stupnici DIFF. Tlak pro opětovný start je roven vypínacímu u mínus přednastavená hodnota diferenčního u. Presostaty s manuálním resetem Vysokoé omezovače Nastavte vypínací na stupnici RANGE. Omezovač u lze resetovat pouze ručně, stisknutím resetovacího tlačítka pomocí nářadí, pokud je nižší nebo roven vypínacímu u mínus hodnota diferenčního u. Nízkoé omezovače Nastavte vypínací na stupnici RANGE. Omezovač u lze resetovat pouze ručně, stisknutím resetovacího tlačítka pomocí nářadí, pokud vzroste na vypínací plus hodnota diferenčního u nebo výše. Omezovače u nemají stupnici diferenciálu. Fixní hodnota diferenciálu je natištěna na štítku. Terminologie Omezovače u Omezovače jsou zařízení, která při dosažení pevně dané hodnoty přeruší a zablokují dodávku energie. Před opětovným startem je vyžadováno ruční odblokování. Omezovač má fungovat tak, aby jednotlivá závada kterékoli jeho součásti nevedla ke ztrátě jeho bezpečnostní funkce. Pokud je presostat BCP s automatickým resetem použit jako omezovač, zablokování musí být provedeno externě jako součást bezpečnostní logiky, např. pomocí externích stykačů nebo relé ve shodě s požadavky normy pren pro zařízení s bezpečnostní funkcí. Externí uzavření musí být zablokováno a výpadek pomocné energie musí vést k uzavření. nesmí být automatizovaný; musí být proveden manuálně. Pokud při resetu znovu dojde k závadě, musí dojít k opětovnému uzavření. Pokud BCP funguje jako omezovač, ať už pro stoupavé nebo klesavé aplikace, externí bezpečnostní logika musí být nastavena do stavu funkce proti selhání. Ochrana proti selhání Zařízení obsahuje ochranu proti selhání, jestliže je při nastalé chybě schopné zůstat v bezpečném stavu nebo se uvést do bezpečného stavu. Jestliže systému přesáhne maximální pracovní, může u zařízení dojít ke ztrátě přesnosti nastavení. Maximální zkušební Maximální použitý při silových testech nebo testech těsnosti topných systémů nebo jejich komponent. Maximální pracovní Maximální povolený pro bezpečné fungování systému či jeho libovolné komponenty. Mžiková funkce V mikrospínači je udržována konkrétní kontaktní síla, dokud nedojde k inicializaci a proto nemůže dojít k sepnutí kontaktu, např. v důsledku jemných vibrací před rozpojením. Tyto konstrukční detaily zajišťují, že odpojovací bod presostatu BCP zůstává velmi přesný a je dokonale nezávislý na velikosti proudového zatížení. Nastavená hodnota Přednastavená hodnota, na kterou je presostat nastaven a na níž vykonává určenou funkci. Diferenciál Rozdíl mezi vypínacím a spínacím em. 1. Ruční reset Zařízení s manuálním resetem je možné vrátit zpět do provozního režimu pouze aktivací externího resetovacího tlačítka. 2. Automatický reset Zařízení s automatickým resetem se vrátí zpět do provozního stavu automaticky. 5

6 Instalace v parních systémech Aby byl ový spínač chráněn proti nadměrné teplotě média, doporučujeme při teplotách nad povolenou hodnotu 120 C vložit vodou naplněnou kondenzační smyčku. Rozměry a hmotnosti Přibl. hmotnost: 0,5 kg Všechny typy BCP kromě BCP 1 a BCP 1H BCP 1 a BCP1H 6

7 Příslušenství pro presostaty BCP 1. Montážní konzola, kód. číslo 017B1018, pro přímou montáž na stěnu 2. Montážní konzola pro lištu T 35 mm, kód. číslo 017B1019 Obrázek montáže presostatu BCP na 35mm lištu Danfoss A/S (IA-MO / jmn),

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více