VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. 1

2 Obsah Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S HLAVNÍ VÝSTUPY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ROKU FINANČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍ ÚDAJE

3 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM Vážení přátele Karla IV., Karel IV. byl první, kdo dokázal dát českým zemím evropský rozměr a učinit je skutečnou perlou své koruny. Jeho odkaz je stále kolem nás a je na nás, dědicích tohoto odkazu, abychom jej dokázali uchovat a předat dalším generacím. Právě s tímto posláním vzniklo naše občanské sdružení, které jsme nazvali příznačně - Otec vlasti Karel IV. Od počátku existence sdružení usilujeme o iniciování Národního výročí, které by mělo za cíl důstojně oslavit a připomenout v roce výročí narození tohoto vzdělance, politika, stavitele, křesťana a především vizionáře, který pro svou lásku k vlasti a svůj neutuchající zájem o České země získal přízvisko OTEC VLASTI, toto přízvisko jsme si také z úcty k němu dali do našeho názvu. Je naší morální povinností a zároveň potěchou pokusit se zhostit se tohoto úkolu se ctí a jméno Karel IV. nenechat znít jenom v České republice, ale připomenout také v Evropě, jak moc měl Karel IV. naši zemi rád a jak si toho vážíme. Přestože výročí připadá na rok 2016, je třeba začít s přípravou co nejdříve. Po vzoru slavností Cyrilometodějských jsme v druhé polovině roku 2013 navazovali četné kontakty a pokoušeli se iniciovat vznik tzv. Národní komise, která by byla složena ze zástupců prestižních institucí a celé významné výročí koordinovala. Tento nesmělý plán se, díky panu předsedovi Senátu Milanu Štěchovi, který si to vzal za své, jeví jako reálný a tato komise by měla slavnostně zasednout v květnu roku Vážení čtenáři, děkujeme všem našim členům a spolupracovníkům za podporu, které se nám v našich začátcích dostalo, děkujeme především za čas všech našich podporovatelů, který nám věnovali a tím významně pomohli vzniku našeho občanského sdružení i jeho hlavního současného projektu, tj výročí narození Karla IV. V Praze, leden 2014 Mgr. Ondřej Chrást předseda o. s. 3

4 2. O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S Občanské sdružení Otec vlasti Karel IV., o.s IČO: Sídlo: Hlubočepská 35/4, Praha 5, PSČ Občanské sdružení Otec vlasti Karel IV., o.s. bylo založen podle 20 Zákona č. 509/1991 Sb. Výpis ze stanov Předmět činnosti Cílem sdružení je: 1. Propagovat názory, postoje a myšlenky Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jednoho nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti. 2. Přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice. Vrátit smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. 3. Pomáhat rozvíjet seriózní vědecké bádání o osobnosti Karla IV. o jeho životě a činech. 4. Upozorňovat na evropský rozměr osobnosti Karla IV., napomáhat tím rozvoji evropské občanské společnosti. 5. Výše uvedených cílů chce sdružení dosáhnout zejména činností: a) vzdělávací, ediční, přednáškovou, vydavatelskou, propagační a distribuční, b) výstavní a koncertní, pořádáním festivalů, přehlídek a shromáždění, c) provozováním vlastních zařízení, sloužících poslání a činnosti sdružení, d) výrobou vlastních audiovizuálních děl. Statutárním orgánem Spolku je: Předseda: Mgr. Ondřej Chrást Mgr. Ondřej Chrást Předseda OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Otec vlasti Karel IV., o.s., Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK. Má dlouhodobé zkušenosti z práce v neziskovém sektoru jako ředitel neziskové organizace a spolupracoval na mnoha významných kulturních projektech. (např. 6 let ve Sdružení historických sídel Čech a Moravy). V roce 2013 nemělo sdružení žádné zaměstnance. 4

5 3. ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S Občanské sdružení mělo v roce 2013 jako hlavní projekt iniciaci 700. výročí narození Karla IV PROČ SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV. PROJEKT 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. INICIUJE VÝCHODISKA ojedinělá časovost a nadčasovost projektu let - (možnost pouze jednou za 100 let oslavit největšího Čecha) rok reflexe aktuální světové politické situace - mix evropanství, míru a vlastenectví - (Osobnost Karla IV. a jeho evropanství a zároveň velké vlastenectví často mu vyčítaná láska k českým zemím. Výročí je unikátním mixem, který umně kombinuje historii a nadčasovost myšlenek, které jsou v dnešní době opět více než aktuální.) univerzální a celospolečenské téma působí skrze stále platné hodnoty (široké spektrum dopadu v různých oblastech - budovatel, státník, hospodář, myslitel, mecenáš, vizionář, křesťan, vzdělanec jedná se o vzdálenou historii vytvářející apolitické a nekonfliktní klima s celospolečenským dopad v různých zájmových oblastech) jedinečný potenciál značky Karla IV. - Karel IV. jako unikátní, známá a jedna z nejlepších značek co v ČR existuje (její velká známost jak v ČR, tak i v zahraničí - turismus do ČR, země středověku, kde se snoubí bohatá tradice s bohatým duchovním, kulturním rozměrem, který vytvářeli géniové své doby a příběhy, které za nimi stojí cca 300 konkrétně identifikovatelných tzv. karlovských míst v ČR ve všech krajích spojených s Karlem IV., včetně velké různorodosti celospolečenského dopadu vytváří unikátní příležitost pro širokou aktivizaci a propojení společnosti a všech jejích složek (Národní komise a Organizační výbor se zástupci od státních institucí a dalších participujících organizací - krajů, měst, institucí, spolků a individuálních organizací) projekt vzdělává a kultivuje společnost projekt iniciuje společnost (podtitul projektu Nechte se inspirovat ) k aktivitě a participaci v zahraničí pomáhá budovat povědomí o ČR jako kulturní zemi s hlubokými a pevnými kořeny 5

6 3.2. CÍLE PROJEKTU Kombinace zmíněných faktorů skýtá naprosto jedinečnou a neopakovatelnou příležitost pro největší celospolečenský, kulturní, vzdělávací a historický projekt v novodobých dějinách ČR. A to jak v samotné ČR, samozřejmě též s velkým přesahem po celé Evropě, potažmo i ve světě výročí narození Karla IV. má cíle přes 500 aktivit v ČR a v zahraničí se zapojením přes 200 organizací v roce 2015 a 2016 Dlouhodobá udržitelnost a přesah odkazu Karla IV. do dalších let INSPIRACE Inspirací našeho projektu byly také zahraniční koncepty: Rožmberský rok v Jihočeském kraji 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ( ) Prezentace a propagace církevních památek a kulturně- historického dědictví křesťanství na území České republiky (Magni) 200 let - NAROZENÍ CHOPIN v Polsku Chopinův rok v Polsku (2010) ( )- 600 let kostnického koncilu (Rok 2015 Rok Jana Husa a Spravedlnosti) Rembrandt 400 v Holandsku 6

7 3.4. PROČ INICIOVAT NÁRODNÍ VÝROČÍ SKRZE OBČASNKÉ SDRUŽENÍ Projekt 700. výročí narození Karla IV. vznikl po praktických a realizačních zkušenostech s obdobným výročím 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na velkou Moravu v roce Občanské sdružení chce přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhat navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci a upozorňovat na evropský rozměr osobnosti Karla IV. V roce 2013, je ještě 3 roky vzdálené výročí je ideální příležitostí, jak na tyto cíle Spolku upozornit širokou veřejnost a tím se pokusit, možná trochu odvážně řečeno, pozvednou úroveň veřejného života u nás, a to skrze historickou osobnost, která sjednocuje. Proto jsme se vší vervou začali 700. výročí připravovat a iniciovat mnohé instituce a jednotlivce. Výhodou neziskové organizace je především možnost kontinuity její práce, jež není obětí někdy častých politických šarvátek a různorodých zájmů. Může se naplno věnovat svému tématu a kontinuálně rozvíjet své kontakty a spolupráci s partnery. 7

8 4. HLAVNÍ VÝSTUPY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ROKU 2013 V tomto prvním a počátečním stádiu projektu byl celý projekt iniciován a cílilo se hlavně na nastavení konceptu, principu a cílů Národního výročí. Započali se přípravy, navázání spolupráce s partnery z mnoha sektorů veřejné správy a ostatních participujících organizací (neziskový, kulturní a akademický sektor) Probíhalo hledání politické a společenské podpory. 4.1 Práce na vizuálu občanského sdružení a 700. výročí narození Karla IV. Z pomocí partnerů začali práce na vytvoření vizuálního stylu občanského sdružení a také projektu 700. výročí narození Karla IV. Po výběrovém řízení a posouzení více jak 10 návrhů byla vybráno logo občanského sdružení a vizuál projektu 700. výročí narození Karla IV. 4.2 Záštity, memoranda a partnerství Občanské sdružení požádalo pro projekt o celou řadu záštit významných osobností veřejného života. Podařilo se na projekt získat záštitu prezidenta republiky, primátora HMP, předsedy Senátu a dalších. Kompletní seznam záštit aktualizuje sdružení pravidelně na svém webu 4.3 Naši podporovatelé v roce 2013 Především děkujeme filmové produkční společnosti Three Brothers, která se také podílela na Cyrilometodějském výročí, jež našemu začínajícímu sdružení poskytla zdarma zázemí ve formě kanceláře. Dále děkujeme mnohým dalším partnerům za zcela nezištné služby v oblasti grafiky či tvorby webu. 4.4 Příprava základní koncepce Národního výročí Podařilo se připravit základní cíle a definovat konkrétní témata a linky pro projekt 700. výročí narození Karla IV. O projektu: Model centrálně koordinovaného národního výročí vychází z konceptu výročí u příležitosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V rámci tohoto jubilea vznikl 8

9 výpravný televizní seriál a celovečerní film, konalo se více jak 80 aktivit napříč republikou a několik zahraničních aktivit včetně slavnostního koncertu ve Vatikánu a návštěvy papeže. Vznikl společný internetový portál, který celé výročí a jeho jednotlivé aktivity propagoval viz: I v rámci výročí narození Karla IV. vzniká internetový portál Zárukou důstojných oslav výročí narození Karla IV. by měla být tzv. Národní komise pro organizaci a koordinaci oslav, jejímž cílem je nejen odborně zaštítit přípravy výročí, ale dodat mu mezinárodní prestiž. Členství je dobrovolné a čestné. O národní komisi viz níže. První zasedání přelom duben/květen 2014 svolává předseda senátu Milan Štěch, účast přislíbili již zástupci prezidentské kanceláře, předseda Akademie věd, rektor Univerzity Karlovy, několika krajských hejtmanů, starostů měst a obcí. Účastni budou také organizace Czech Tourism, Pražská informační služba, Dědictví UNESCO a další. Oslavy výročí narození Karla IV. budou oficiálně zahájeny v květnu 2014 s předpokládaným trváním až do konce roku 2017 Společným cílem všech stran je povýšit oslavy na celonárodní respektive mezinárodní fenomén, do kterého se zapojí všechny kraje a významná města ČR a vybrané subjekty EU. Cílové skupiny Národního výročí: Veřejnost všech věkových kategorií v České republice, obyvatelé dotčených měst a regionů Rodiny, děti a mládež Média (zpravodajská, regionální, křesťanská, odborná, televize, rádio, internet) Neziskové a charitativní organizace, církve Odborná veřejnost (kulturní a vzdělávací instituce, univerzity, výzkumná pracoviště) Státní správa a samospráva (kraje a obce, Vláda ČR, Parlament ČR, relevantní ministerstva) Studenti různých stupňů základních a středních škol Základní principy: Společná propagace Maximální zviditelnění všech spolupracujících subjektů Úspora nákladů na vývoj sdílení aktivit (putovní výstavy, národní kampaň, film) Jednotné logo Budování jednotné, silné a centrálně organizované kampaně Vzájemná reciprocita a Sdílení zdrojů Dodržování etických hodnot, Princip solidarity Cíle Národního výročí : Rozšířit obecné povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země - hospodářství i kultury. 9

10 Podpořit vnímání nejvýznamnějšího českého panovníka jako klíčové osobnosti pro celou Evropu 14. století. Zdůraznit jeho diplomatické schopnosti, jako protiváhu agresi a válkám. Zapojit a vzájemně provázat v rámci výročí co největší počet subjektů, zejména krajů, měst, obcí a různých institucí spojených s veřejným prostorem. Zviditelnit Českou republiku v Evropě, jako zemi s hlubokou a silnou evropskou tradicí vztahem k nadčasovým hodnotám Plánované aktivity výročí: Hlavní projekty spojené s občanským sdružením: Portál rozcestník celého výročí, souhrnné informace o všech akcích a projektech souvisejících s Karlem IV. Jednotná propagace výročí navenek Jednotliví partneři (kraje, města apod.) zde propagují své akce Portál je přehledně schematicky členěn dle regionů, zaměření akcí (děti, rodiny apod.) Kalendář akcí rozdělený dle času, místa a cílové skupiny Informace pro tisk a ostatní média Kontakty Partnerské spoty, loga, linky Informační koutek, místo pro dotazy občanů Recenze publikací, výstav, zajímavosti z regionů aj. Celovečerní Film Hlavní mediální výstup celého výročí Trvalá hodnota, která přetrvá po generace se silným vzdělávacím potenciálem Zpracování tématu na mezinárodní úrovni Jednotné PR celého výročí Profesionální marketingová strategie Jednotné mediální partnerství Video monitoring (sběrný dokument) jednotlivých aktivit jednotlivých partnerů výročí Prezentace jednotlivých aktivit jednotlivých partnerů na celorepublikové i mezinárodní úrovni Billboardová kampaň celorepublikově 10

11 5. FINANČNÍ ZPRÁVA Spolek je založen bez vkladů. V roce 2013 bylo sdružení založeno a vzhledem k povaze práce na dobrovolnické bázi nevytvářelo sdružení vlastní ekonomickou činnost. Bylo založeno konto u Unicredit bank a vložena malá půjčka na běžné provozní výdaje spojené s provozem konta. 1) Příjmy celkem 0,00 Kč 2) Celkové výdaje 707,60 Kč Hospodářský výsledek k je ztráta ve výši - 707,60 Kč 11

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb. Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ROZVAHA (bilance) Otec vlasti Karel IV., z.s. ve zjednodušeném rozsahu Hlubočepská 35/4 Praha 5 ke dni (v celých tisících Kč) IČ Propagace názorů, postojů Karla IV. AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0 III. Dlouhodobýfinanční majetek celkem 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0 B. Krátkodobý majetek celkem 0 1 I. Zásoby celkem 0 0 II. Pohledávky celkem 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 0 1 IV. Jiná aktiva celkem 0 0 AKTIVA CELKEM 0 1 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem 0 0 I. Jmění celkem 1 II. Výsledek hospodaření celkem 0-1 B. Cizí zdroje celkem 0 1 I. Rezervy celkem II. Dlouhodobé závazky celkem III. Krátkodobé závazky celkem 0 1 IV. Jiná pasiva celkem 0 0 PASIVA CELKEM

13 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb. Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výkaz zisku a ztráty Otec vlasti Karel IV., z.s. ve zjednodušeném rozsahu Hlubočepská 35/4 Praha 5 ke dni (v celých tisících Kč) IČ Propagace názorů, postojů Karla IV. Název položky hlavní Činnost hospodářská A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem 0 II. Služby celkem 0 III. Osobní náklady celkem 0 IV. Daně a poplatky celkem 0 V. Ostatní náklady celkem 1 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a opr.pol. celkem 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 VIII. Daň z příjmu celkem 0 Náklady celkem 1 0 B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 III. Aktivace celkem 0 IV. Ostatní výnosy celkem 0 V. Tržby z rpodeje majetku,zúčtování rez.a opr. 0 VI. Přijaté příspěvky celkem 0 VII. Provozní dotace celkem 0 Výnosy celkem 0 0 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -1 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění

14 6. KONTAKTNÍ ÚDAJE Občanské sdružení Otec vlasti Karel IV. o. s. Mgr. Ondřej Chrást Adresa: Hlubočepská 35/4 Web: Praha 5, tel: Česká republika Logo sdružení Logo projektu 700. výročí narození Karla IV. 14

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více