Nadační fond. Alzheimer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační fond. Alzheimer"

Transkript

1 Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva

2 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Naším cílem je zlepšení diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění mozku, zkvalitňování péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 5 Úvodní slovo ředitelky 7 Poslání nadačního fondu 8 Historie 8 Lidé v nadačním fondu 9 Grantová pravidla 10 Projekty nadačního fondu 11 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 14 Přehled přijatých darů 14 Finanční zpráva 17 Činnost dozorčí rady 18 Rozvaha 20 Výkaz zisku a ztráty 21 Příloha k účetní závěrce

3 Úvodní slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, dárci, sympatizanti, kolegové, nemocní, pečovatelé, v souvislosti se stárnutím populace je demence a zejména její nejčastější forma, Alzheimerova choroba, stále častější. Zdá se, že my všichni si ne zcela dovedeme představit, co bude znamenat pro nás samotné, pro naše blízké, pro nemocné, pro celou společnost, pokud se výskyt demence v následujících desetiletích zdvojnásobí nebo dokonce ztrojnásobí, zečtyřnásobí. Přinese to zvýšené nároky na zdravotní a sociální systém, ale rovněž na ekonomiku a sociálně politické klima v rozvinutých zemích. Podle našich odhadů nebude možné náklady na diagnostiku a léčbu demence plně ufinancovat z veřejných zdrojů a nezbytná bude účast soukromého sektoru a v konečném důsledku každého z nás. Alzheimer nadační fond vznikl proto, aby pomohl tam, kde se peněz nedostává, a zejména proto, aby působil na to, co tu ještě není. Situace se bude rychle zhoršovat a v určitém okamžiku bude již pozdě nacházet levná a účinná řešení. Důležitá je proto problematika prevence demence, zmapování současné situace a co nejpřesnější odhad vývoje do blízké i vzdálenější budoucnosti. Pokud by měla být možnost diagnostiky a léčby v následujících letech na stejné úrovni jako dnes, bude Alzheimerova choroba jednou z největších zátěží společnosti a problémem, kterému bude lidstvo v tomto století čelit. Investice, které dnes plynou do výzkumu, nejsou dostatečné, nejsou často efektivní a neodpovídají rychle se měnícím poznatkům. Naším cílem je pomoci zmírnit nebo dokonce pomoci zvrátit nepříznivou perspektivu, která nás v souvislosti s demencí čeká. Alzheimerova choroba probíhá nenápadně, plíživě a trvá dlouhou řadu let, než se změny na mozku projeví v běžném životě postižených. Činnost Alzheimer nadačního 4 5

4 fondu v uplynulém roce 2011 se nemoci, proti které si klade za cíl bojovat, do značné míry podobá. Shromažďovali jsme první finanční prostředky, vytvářeli potřebné zázemí a infrastrukturu, utvářeli nadšený, erudovaný a výkonný tým spolupracovníků a intenzivně připravovali první projekty. Na první pohled tyto aktivity nemusí být vidět tak, jak by si zasloužily, ale již v roce 2012 očekáváme, že se z nenápadných a nezadržitelných příprav vyvinou první viditelné výsledky a úspěchy. Přejme si, aby Alzheimer nadační fond a ostatní aktivity a úsilí v boji s Alzheimerovou chorobou byly nakonec rychlejší než pandemie tohoto zákeřného onemocnění, jehož dopad si dnes stále ještě ne plně uvědomujeme. Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, jsem velmi ráda, že Vás mohu pozdravit a informovat o činnosti Alzheimer nadačního fondu v prvním roce jeho existence. Máme za sebou první krůčky, první uskutečněné projekty a před sebou mnoho práce a úkolů. Nic z toho bychom však nemohli uskutečnit bez Vás, našich velkorysých dárců, jejichž důvěry a odvahy si velmi vážíme. O to víc, že jste se nebáli spojit svá jména s nově vzniklým nadačním fondem, který si své postavení teprve buduje. Jak říká staré přísloví: Kdo rychle dává, dvakrát dává. Děkuji proto s velkou úctou a pokorou Vám všem, kteří nám na naší cestě za zlepšením situace v oblasti problematiky Alzheimerovy choroby pomáháte. Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Předseda správní rady Mgr. Šárka Kovandová Ředitelka 6 7

5 Poslání Alzheimer nadačního fondu Alzheimer nadační fond (dále jen nadační fond) byl zřízen za účelem podpory výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění spojených s kognitivním deficitem nebo onemocnění neurodegenerativní povahy a cévních onemocnění mozku, dále za účelem zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. K dosažení tohoto účelu nadační fond zejména: a. podporuje rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; b. spolupracuje na zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní a sociální péče; c. podporuje výzkum a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. Historie Alzheimer nadační fond vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne V prvním roce své existence se nadační fond soustředil především na vytvoření organizačního zázemí a získávání finančních prostředků pro svou činnost. Současně započal s přípravou metodiky a kritérií pro posuzování žádostí o finanční podporu. Vedle organizačních prací připravil nadační fond několik projektů, jejichž realizace započala v letošním roce. Lidé v nadačním fondu Správní rada Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., předseda Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., místopředsedkyně MUDr. Vanda Franková Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Dozorčí rada Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., předseda MUDr. Beáta Hauser, MBA JUDr. Petr Pýcha Ředitelka Mgr. Šárka Kovandová Tajemnice Martina Bohuňková IT specialista Mgr. Pavel Amler 8 9

6 Grantová pravidla Alzheimer nadační fond poskytuje nadační příspěvky v souladu s posláním a účelem nadačního fondu, jímž je podpora výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění spojených s kognitivním deficitem nebo onemocnění neurodegenerativní povahy a cévních onemocnění mozku, dále za účelem zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. O nadační příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace (OS, OPS), příspěvkové organizace a fyzické osoby. Grantová pravidla Alzheimer nadačního fondu jsou uveřejněna na webových stránkách (www.alzheimernf.cz). Projekty nadačního fondu Rok 2011 Během podzimu roku probíhala příprava jednotlivých projektů po stránce odborné i organizační. Projekty 2012 Projekt Sestřičky Od března 2012 probíhají semináře pro sestry gerontopsychiatrických oddělení psychiatrických léčeben na téma prevence syndromu vyhoření, které jsou plně hrazeny nadačním fondem. Postupně se budou konat v šesti velkých léčebnách v ČR (Dobřany, Havlíčkův Brod, Opava, Kroměříž, Šternberk a Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze). Rádi bychom v těchto akcích pokračovali pravidelně a zaměřovali se na další témata z oblasti péče o pacienty s demencí

7 Stipendium pro mladého vědce z Indie Alzheimer nadační fond přidělil cestovní grant mladému vědci z Indie, který bude od dubna do července 2012 v Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha pracovat na optimálním matematickém popisu stárnutí a Alzheimerovy demence v EEG. Výsledky výzkumu budou nabídnuty k publikaci do několika impaktovaných časopisů, včetně časopisů s IF nad 10. Výjimečnost pana Amana Bindala spočívá ve vynikajících výsledcích v matematických soutěžích v Indii, kde ve velké konkurenci patří do 1 % nejlepších matematiků. Výzkum je unikátní vzhledem k vyhodnocení velkého objemu dat, která je velmi obtížné matematicky zpracovat. O důležitosti projektu svědčí i fakt, že seminář, na kterém p.bindal prezentoval průběžné výsledky výzkumu, navštívil dokonce sám indický velvyslanec V. Ashok v doprovodu rektora VŠCHT prof. Melzocha. Soutěž o nejlepší publikace V lednu 2012 nadační fond vyhlásil soutěž pro mladé autory o nejlepší publikaci za rok 2011, zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demence v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd, jejíž vítěz bude odměněn částkou Kč. Cestovní stipendia Alzheimer nadační fond vyhlásil soutěž o 1 cestovní grant ve výši Kč na konferenci Alzheimer s Association International Conference, která se koná ve dnech ve Vancouveru v Kanadě. Kurz metodologie výzkumu Alzheimer nadační fond uspořádal třídenní kurz metodologie výzkumu na téma Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek, určený zejména postgraduálním studentům. Kapacita byla zcela naplněna a na řadu zájemců se nedostalo. V průběhu roku 2012 plánujeme uskutečnit další projekty a vyhlásit grantová řízení zaměřená na oblast vzdělávání, výzkumu a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou

8 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků V roce 2011 nebyly poskytnuty žádné nadační příspěvky, vzhledem k odbornému zaměření činnosti nadačního fondu, jenž vyžaduje pečlivé posuzování kvality projektů a zhodnocení priorit prostřednictvím širších diskusí v rámci správní rady. Věcné dary Společnost T-Systems darovala nadačnímu fondu 6 kusů notebooků, použitých, ale zcela funkčních, nyní jsou využívány lékaři a psychology ke sběru a zpracování dat týkajících se výzkumu v oblasti péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Děkujeme společnosti Picek Architects, spol. s.r.o. za vytvoření originálního loga nadačního fondu. Přehled přijatých darů v roce 2011 Právnické osoby Beas, a.s FB Trading s.r.o IPSEN Pharma STROJÍRNY HOLDING a.s Lundbeck Česká republika, s.r.o. Pražská plynárenská Distribuce SIDUS, a.s NOPO ENGINEERING, s.r.o Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poděkování Velmi děkujeme všem našim dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na práci Alzheimer nadačního fondu. Vaší podpory si nesmírně vážíme! 14 15

9 Finanční zpráva Náklady celkem Spotřební materiál Služby Osobní náklady Ostatní náklady (daně, poplatky, kurz. rozdíly apod.) Kč Kč Kč Kč Kč Výnosy celkem Nadační dary Vlastní výkony Úroky Kč Kč Kč 164 Kč Zisk Alzheimer nadačního fondu za rok 2011 je Kč. Výnosy celkem Kč, z toho přijaté dary Kč. Vše zpracované v účetní závěrce za rok 2011, příloha výroční zprávy. Náklady související se správou fondu ve smyslu 22 zákona č. 210/2002 Sb. činily za rok 2011 celkem Kč, jednalo se o nezbytné náklady spojené se založením a vznikem nadačního fondu. Vzhledem k tomu, že v prvním roce nebyl poskytnut žádný nadační příspěvek, nemohlo být použito pravidlo statutu nadace, podle kterého náklady za účetní rok nesmí překročit 35 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků

10 Činnost dozorčí rady Dozorčí rada Alzheimer nadačního fondu podává správní radě nadačního fondu ve smyslu 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 14 statutu nadačního fondu ze dne člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí: 1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem 2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Ad 1) Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny článkem 5 statutu nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní péče; výzkumu a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku ve smyslu článku 5 statutu nadačního fondu. V prvním roce své existence nadační fond neposkytl žádný nadační příspěvek. Ad 2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2011 jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Dozorčí rada nadačního fondu dále přezkoumala předloženou výroční zprávu nadačního fondu za období roku Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné. Ad 3) Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti ve smyslu 17 zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení článku 14 odst. 2 statutu nadačního fondu, neshledala žádné nedostatky, na jejichž odstranění by byla povinna správní radu nadačního fondu upozornit

11 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k AKTIVA (v celých tisících Kč) číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 7 II. Pohledávky celkem 8 III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem 10 Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 13 II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem 19 Pasiva celkem Označení Název ukazatele číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem 15 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16 VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem 18 Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

12 Příloha k účetní závěrce k Název údaje číslo přijato skutečnost řádku 1 2 Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodoý majetek (celkem) Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků informatiku Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 a účet 378) 15 x 0 Závazky celkem (účt. sk. 32, 34 36, 95 a účet 379) 16 x 28 Základní informace o nadačním fondu Alzheimer nadační fond Sídlo: Šimůnkova 1600, Praha 8, Telefon: Bankovní spojení: /0300 IČ:

13 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK 2013 www.nadacnifondgsk.cz Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddíle

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více