Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s."

Transkript

1 Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra Platné a účinné od príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov typ finančného nástroja akcia Klient z vlastného podnetu nakúpi 1000 akcií vydaných v USA pri cene 11 USD za jeden kus prostredníctvom regulovaného trhu s finančným vysporiadaním z bežného účtu klienta vedeného v banke v EUR pri výmenom kurze 1,1 EUR/USD. Výmenný kurz devíza stred je 1,12 EUR/USD. Klient má v banke vedený Investičný účet. Jednorazové vstupné náklady: 0,50%x10000 EUR + (1-1,1/1,12)x10000 EUR= 228,57 EUR 0,30%x10000 EUR= 30,00 EUR alebo minimálne 40 EUR Náklady na investičnú a vedľajšiu službu (0,50%) (0,40%) (0,00%) (0,90%) Stimuly Devízové náklady 178, ,57 (1,79%) (0,00%) (0,00%) (1,79%) 228, ,57 Náklady v 1. roku investície (2,29%) (0,40%) (0,00%) (2,69%) Ročné náklady v priebehu investície (0,40%) (0,40%) Náklady v poslednom roku investície (0,40%) (0,00%) (0,40%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške od 40 EUR do 268,57 EUR (od 0,40% do 2,69% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje maximálne 2,69% p.a.

2 2. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov typ finančného nástroja dlhopis Klient z vlastného podnetu nakúpi dlhopisy vydané v USA v celkovej menovitej hodnote USD pri cene 110% z celkovej menovitej hodnoty prostredníctvom regulovaného trhu s finančným vysporiadaním z bežného účtu klienta vedeného v banke v EUR pri výmenom kurze 1,1 EUR/USD. Výmenný kurz devíza stred je 1,12 EUR/USD. Klient má v banke vedený Investičný účet. Jednorazové vstupné náklady: 0,50%x10000 EUR + (1-1,1/1,12)x10000 EUR= 228,57 EUR 0,05%x10000 EUR= 5,00 EUR alebo minimálne 40 EUR Náklady na investičnú a vedľajšiu službu (0,50%) (0,40%) (0,00%) (0,90%) Stimuly Devízové náklady 178, ,57 (1,79%) (0,00%) (0,00%) (1,79%) 228, ,57 Náklady v 1. roku investície (2,29%) (0,40%) (0,00%) (2,69%) Ročné náklady v priebehu investície (0,40%) (0,40%) Náklady v poslednom roku investície (0,40%) (0,00%) (0,40%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške od 40 EUR do 268,57 EUR (od 0,40% do 2,69% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje maximálne 2,69% p.a.

3 3. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov typ finančného nástroja dlhopis Klient nakúpi dlhopisy vydané spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG s celkovou menovitou hodnotou EUR pri cene 100% z celkovej menovitej hodnoty s finančným vysporiadaním z bežného účtu klienta vedeného v banke v EUR. Klient má v banke vedený Investičný účet. Banka prijíma od emitenta jednorázový stimul za predaj produktu vo výške 0,1% z investovanej sumy. Odplata banky za realizáciu nákupu dlhopisu RBI je 0,1% z investovanej sumy. Jednorazové vstupné náklady: 0,10%x10000 EUR + 30 EUR= 40 EUR 0,05%x10000 EUR= 5,00 EUR alebo minimálne 40 EUR Náklady na investičnú a vedľajšiu službu (0,10%) (0,40%) (0,00%) (0,50%) Produktové náklady (0,30%) (0,00%) (0,00%) (0,30%) z toho stimuly (0,10%) (0,00%) (0,00%) (0,10%) Náklady v 1. roku investície (0,40%) (0,40%) (0,00%) (0,80%) Ročné náklady v priebehu investície (0,40%) (0,40%) Náklady v poslednom roku investície (0,40%) (0,00%) (0,40%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške od 40 EUR do 80 EUR (od 0,40% do 0,80% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje maximálne 0,80% p.a.

4 4. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov typ finančného nástroja investičný certifikát vydaný treťou osobou Klient z vlastného podnetu nakúpi 1000 kusov investičného certifikátu vydaného treťou osobou pri cene 10 EUR za jeden kus prostredníctvom regulovaného trhu. Klient má v banke vedený Investičný účet. Banka prijíma od emitenta jednorázový stimul za predaj produktu vo výške 0,2% z investovanej sumy. Jednorazové vstupné náklady: 0,50%x10000 EUR + 30 EUR= 80 EUR 0,60%x10000 EUR= 60,00 EUR alebo minimálne 40 EUR Náklady na investičnú a vedľajšiu službu (0,50%) (0,60%) (0,00%) (1,10%) Produktové náklady (0,30%) (0,00%) (0,00%) (0,30%) z toho stimuly (0,20%) (0,00%) (0,00%) (0,20%) Náklady v 1. roku investície (0,80%) (0,60%) (0,00%) (1,40%) Ročné náklady v priebehu investície (0,60%) (0,60%) Náklady v poslednom roku investície (0,60%) (0,00%) (0,60%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške od 60 EUR do 140 EUR (od 0,60% do 1,40% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje maximálne 1,40% p.a.

5 5. príklad typ investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet typ finančného nástroja investičný certifikát vydaný treťou osobou Klient zadal pokyn na nákup 100 kusov investičných certifikátov vydaných treťou osobou, ktorý banka zrealizovala predajom zo svojho portfólia pri cene 100 EUR za jeden kus. Investičný certifikát predtým banka nakúpila od emitenta za cenu 99,80 EUR za jeden kus. Emitent si účtuje Structuring fee pri vydaní investičného certifikátu vo výške 3% z investovanej sumy. Klient má v banke vedený Investičný účet. Jednorazové vstupné náklady: 0,50%x10000 EUR + (100 EUR - 99,80 EUR)x100 kusov EUR= 370 EUR 0,60%x10000 EUR= 60,00 EUR alebo minimálne 40 EUR Náklady na investičnú a vedľajšiu službu (0,70%) (0,60%) (0,00%) (1,30%) Produktové náklady (3,00%) (0,00%) (0,00%) (3,00%) z toho stimuly Náklady v 1. roku investície (3,70%) (0,60%) (0,00%) (4,30%) Ročné náklady v priebehu investície (0,60%) (0,60%) Náklady v poslednom roku investície (0,60%) (0,00%) (0,60%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške od 60 EUR do 430 EUR (od 0,60% do 4,30% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje maximálne 4,30% p.a.

6 6. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov typ finančného nástroja podielové listy podielového fondu (PL TAM) Klient nakúpi kusov PL TAM za kurz 0,1 EUR za 1 kus PL TAM. Klient má v banke vedené konto podielnika. TER (Total Expense Ratio priebežné poplatky počas roka) podielového fondu je 2,94% p.a. Jednorazové vstupné náklady: 0 EUR 2,94%x10000 EUR= 294 EUR Náklady na investičnú službu Produktové náklady (0,00%) (2,94%) (0,00%) (2,94%) z toho stimuly Ročné náklady v priebehu investície (0,00%) (2,94%) (0,00%) (2,94%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške 294,00 EUR (2,94% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje 2,94% p.a.

7 7. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov typ finančného nástroja podielové listy, resp. obdobné cenné papiere zahraničného podielového fondu Klient z vlastného podnetu nakúpi podielové listy, resp. obdobné cenné papiere zahraničného podielového fondu v správe Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. v hodnote EUR. Klient má v banke vedený Investičný účet. Nákup klient realizoval zo svojho bežného účtu vedeného v banke v EUR. Banka dostala od emitenta vyplatený stimul 50 EUR a TER (Total Expense Ratio priebežné poplatky počas roka) zahraničného podielového fondu bolo 2% p.a. Jednorazové vstupné náklady: 0,50%x10000 EUR= 50 EUR (0,30%x10000 EUR= 30,00 EUR alebo minimálne 40 EUR) + 2%x10000 EUR= 240 EUR Náklady na investičnú a vedľajšiu službu (0,50%) (0,40%) (0,00%) (0,90%) Produktové náklady (0,00%) (2,00%) (0,00%) (2,00%) z toho stimuly (0,00%) (0,50%) (0,00%) (0,50%) Náklady v 1. roku investície (0,50%) (2,40%) (0,00%) (2,90%) Ročné náklady v priebehu investície (2,40%) (2,40%) Náklady v poslednom roku investície (2,40%) (0,00%) (2,40%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške od 240 EUR do 290 EUR (od 2,40% do 2,90% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje maximálne 2,90% p.a. Poznámka: Ak klient predá podielový list, resp. obdobný cenný papier zahraničného podielového fondu, tak odplata banky za obstaranie predaja podielového listu, resp. obdobného cenného papiera zahraničného podielového fondu je 0,5% z objemu obchodu, min. 25 EUR v zmysle časti A bodu 1. Sadzobníka poplatkov pre privátnych klientov Tatra

8 8. príklad typ vedľajšej služby držiteľská správa (Investičný účet) typ finančného nástroja akcia/ dlhopis/ investičný certifikát/ podielový list, resp. obdobný cenný papier zahraničného podielového fondu Klient má v banke vedený Investičný účet. Na investičný účet si prevedie akcie vydané v Rakúsku v hodnote EUR z inej banky. Počas roka mu je vyplatená dividenda vo výške 1000 EUR. Jednorazové vstupné náklady: 0 EUR 0,30%x10000 EUR= 30,00 EUR alebo minimálne 40 EUR Náklady na vedľajšiu službu (0,00%) (0,40%) (0,00%) (0,40%) Stimuly Ročné náklady v priebehu investície (0,00%) (0,40%) (0,00%) (0,40%) Popis: Celkové ročné náklady na ťarchu klienta počas trvania investície sú vo výške 40 EUR (0,40% z investovanej sumy). Kumulatívny účinok celkových nákladov na návratnosť investície klienta teda predstavuje 0,40% p.a. Poznámky k príkladom: Výška odplaty za vedenie Investičného účtu závisí od typu finančného nástroja a od krajiny, v ktorej bol finančný nástroj vydaný, pričom je klientovi účtovaná v zmysle Sadzobníka poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra a je minimálne 40 EUR za rok. Produktové náklady spojené s príslušným finančným nástrojom sú uvedené na základe informácie od tvorcu príslušného finančného nástroja Devízové náklady závisia od vybraného menového páru a individuálne dohodnutej transakcie klienta.

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

INFORMÁCIE O POPLATKOCH SPOJENÝCH S INVESTIČNÝMI SLUŽBAMI

INFORMÁCIE O POPLATKOCH SPOJENÝCH S INVESTIČNÝMI SLUŽBAMI SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, so sídlom Mostová 2, 811 02, Bratislava, IČO: 31395554, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 837/B, (ďalej

Více

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ,

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ, TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ, 8.6.2011 PREČO INVESTOVAŤ? Hlavné motívy investora Zarobiť na raste hodnoty CP Aktívne obchodovanie s investičnými nástrojmi akcie, fondy, deriváty, certifikáty

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management) Nepovolený debet (% p.a.

Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management) Nepovolený debet (% p.a. 1 / 6 Úrokové sadzby platné od 29. 11. 2016 Bežné účty Bežné účty pre individuálnych klientov Privatbanka Wealth konto (bežný účet pre klientov privátneho bankovníctva v rámci Privatbanka Wealth Management)

Více

KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f.

KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. Mesačný report k 30.12.2016 Základné informácie Vznik fondu: 2014 Cena podielu: 1,095194 Mena: NAV: 25 905

Více

Burza cenných papierov v Bratislave

Burza cenných papierov v Bratislave Príloha č. 1 Burza cenných papierov v Bratislave Sadzobník burzových poplatkov Poplatky za členstvo a) Jednorázový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva 33 200 EUR b) Jednorázový burzový poplatok

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Štatúty NOVIS poistných fondov

Štatúty NOVIS poistných fondov Štatúty NOVIS poistných fondov NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava,

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu min.100.00 CZK nad 500000.00 objemu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby občanov v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade s 37 ods. 1 zákona

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku Sadzobník poplatkov platný od 15.03.2012 Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) Vedenie účtu Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu Vyhotovenie výpisu a zaslanie

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Obsah Úvod...3 Prehľad č. 1 k retailovému investičnému dotazníku...4 Prehľad č. 2 k investičnému dotazníku oddelenia Predaj...6 2 Úvod

Více

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.

Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2017 Obsah 1. Poplatky ku kreditným platobným kartám...3 1.1 Bankomatka Quatro,

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Úrokové sadzby produktov mimo ponuky 1 Vklady v EUR Osobné účty Exclusive Dôchodcovský osobný účet 3 3 3 Úroková sadzba 0,05% 0,20% Bežné účty Objem vkladu od Objem vkladu do Úroková sadzba Predbežný účet

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015 Vyvážené

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. februára 2015 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV

KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení zákona 209/2007 Z. z. (ďalej len Zákon o cenných papieroch ) a podľa odborných znalostí, skúseností a poznatkov

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. apríla 2013 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 Výročná správa 2006 O B S A H 1. Charakteristika spoločnosti 3 2. Správa predstavenstva 5 2.1. Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 3. Spravované fondy 8 3.1. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od Sadzobník bankových poplatkov mbank - už neponúkané produkty Platný od 1. 9. 2016 Obsah 1. Kreditné karty... 2 2. Kreditné karty... 3 3. Povolené prečerpanie k účtu mkonto... 5 4. mpôžička... 5 5. mhypotéka...

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

VZOR. Informácia o platobnom účte spotrebiteľa 1 )

VZOR. Informácia o platobnom účte spotrebiteľa 1 ) VZOR Informácia o platobnom účte spotrebiteľa 1 ) Táto informácia obsahuje zoznam trvalých príkazov na SEPA úhradu, trvalých príkazov na úhradu v cudzej mene, príkazov na SEPA úhradu, príkazov na úhradu

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Úrokové sadzby pre produkty v aktuálnej ponuke

Úrokové sadzby pre produkty v aktuálnej ponuke 1 / 6 Úrokové sadzby pre prukty v aktuálnej ponuke Termínované vklady na Vkladových účtoch* Mena EUR Vkladové pásmo 1 3 Doba viazanosti / 6 500 0,10 0,15 0,20 30 000 0,30 0,35 0,40 12 2,50 1,50 0,80 0,30

Více

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Úvod Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP ) musia byť odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám,

Více

Sadzobník poplatkov. mlinka: platný od II emax. I mkonto. III emax plus Poplatok. II emax.

Sadzobník poplatkov.  mlinka: platný od II emax. I mkonto. III emax plus Poplatok. II emax. www.mbank.sk : 0850 60 60 50 Zriadenie účtu Vedenie účtu mesačne Zrušenie účtu Zmena názvu účtu I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,7 0,7 Prevodný príkaz vnútrobankový 0,7 Prevodný príkaz medzibankový

Více

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK

e) futures (BCPP - SPAD) 1 kontrakt 100,-- CZK 1. Podání k obchodu s investičními nástroji Podání k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostředkování obchodů s investičními nástroji obchodovanými v ČR a)

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

OPIS POVAHY VYBRANÝCH DRUHOV FINANČNÝCH NÁSTROJOV

OPIS POVAHY VYBRANÝCH DRUHOV FINANČNÝCH NÁSTROJOV OPIS POVAHY VYBRANÝCH DRUHOV FINANČNÝCH NÁSTROJOV Akcia Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje podiel na majetku akciovej spoločnosti. Akcionár (t.j. majiteľ akcie) má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení

Více

Akciový cenník 1/2018

Akciový cenník 1/2018 Akciový cenník 1/2018 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

STRATÉGIA VYKONÁVANIA A POSTUPOVANIA POKYNOV (STRATÉGIA VYKONÁVANIA, ZADÁVANIA A ALOKÁCIE POKYNOV)

STRATÉGIA VYKONÁVANIA A POSTUPOVANIA POKYNOV (STRATÉGIA VYKONÁVANIA, ZADÁVANIA A ALOKÁCIE POKYNOV) STRATÉGIA VYKONÁVANIA A POSTUPOVANIA POKYNOV (STRATÉGIA VYKONÁVANIA, ZADÁVANIA A ALOKÁCIE POKYNOV) IAD Investments, správ. spol., a.s. 31.12.2015 OBSAH ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2. STRATÉGIA VYKONÁVANIA

Více

Sadzobník poplatkov mlinka:

Sadzobník poplatkov  mlinka: Sadzobník poplatkov www.mbank.sk : 0850 60 60 50 I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz

Více

EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 EUROFOND o. p.

Více

Cenník služieb obchodníka s cennými papiermi

Cenník služieb obchodníka s cennými papiermi Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava Cenník služieb obchodníka s cennými papiermi účinný dňom 1.4.2015 (c) apríl 2015, RM-S Market, o.c.p., a.s. 1/9 Cenník služieb obchodníka s cennými papiermi účinný dňom 1.4.2015

Více

STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV

STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV 1. Úvodné ustanovenia Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi a v zmysle 73p zákona č. 566/2001 Z. z.

Více

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Strana 1 / 7 Dohody Zmenou zákona o sociálnom a zdravotnom poistení sa od 01.01.2013 rozšíril okruh pracovných vzťahov, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti o kategóriu dohôd vykonávaných mimo pracovného

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v zmysle:

Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v zmysle: Vyhlasovacia povinnosť OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len OTP Banka ) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v zmysle: Obchodných podmienok vedenia depozitných produktov a služieb v OTP Banka

Více

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje Mesto Banská Štiavnica zverejňuje v zmysle 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 1/ Predmet prevodu : ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 11/ 2015

Více

Sadzobník poplatkov platný od

Sadzobník poplatkov platný od BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Sadzobník poplatkov platný od 01.09.2013 Privátni klienti Č. Názov poplatku Výška poplatku 1 1.1 ÚČTY Premium Konto 1.1.1 Produkt Premium Konto zahŕňa: 3,- EUR

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T Od 01.04.2011 jsou možné nové přímé investice. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ŘÍJEN 2014 C-QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Analýza fondu Přehled o trhu

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je. 2. Obstarání obchodů s investičními

Více

Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu

Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu Funkcionality, ktoré boli súčasťou pôvodnej verzie Internet bankingu TB pre podnikateľov, sme pre vás sprístupnili v novom Internet bankingu

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 30.6.2011 OBSAH OBSAH 1. INFORMÁCIE O BANKE 3 1.1 INFORMÁCIE O ČINNOSTI J & T BANKY, A. S. POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 3 1.2 ORGANIZAČNÁ

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více