PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop - uzavření dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy - Martina Šmejkalová JUDr. Zvolský & partners, s.r.o. 0422/RM22/2014 oiop - posouzení veřejné podpory u objektu K2 Martina Šmejkalová 0423/RM22/2014 Městské divadlo Český Krumlov - výroční zpráva za rok 2013 Bc. Soňa Petráková, MBA 0424/RM22/2014 Novela obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je Ing. Jiří Pavlíček provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno 0425/RM22/2014 Souhlas s realizací individuálního projektu - Projekt "ICT nás baví" Bc. Jana Švábenská Základní školy Český Krumlov, Plešivec /RM22/2014 Zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zařizovací obvod Ing. Vlasta Horáková Český Krumlov - veřejná zakázka malého rozsahu na služby - výběr 0427/RM22/2014 Smlouva o poskytnutí služeb Postservisu (kompletace volebních lístků, Ing. Vendula Roučová tisk etiket a jejich vylepení) č /2014, Česká pošta, s.p. 0428/RM22/2014 Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Ing. Petr Pešek Českém Krumlově: uzavření smluv o právu provést stavbu 0429/RM22/2014 Zázemí k Zimnímu stadionu-i.etapa dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Ing. Petr Pešek 0430/RM22/2014 Pozemek p.č. 324/49, k.ú. Český Krumlov Smlouva o právu provést Ing. Petr Pešek stavbu 0431/RM22/2014 Změna systému zásobován biomasou Energobloku Domoradice, Český Ing. Petr Pešek Krumlov Stanovisko k předložené žádosti investora 0432/RM22/2014 Snížení energetické náročnosti veřejných budov, Český Krumlov Ing. Petr Pešek Schválení smluv na administraci projektů 0433/RM22/2014 Pronájem části mostní konstrukce pro předvolební banner TOP09 Ing. Dagmar Balcarová 0434/RM22/2014 Oznámení konkrétní fyzické osoby o odmítnutí vyklizení bytu po přechoduing. Dagmar Balcarová nájmu 0435/RM22/2014 Oranžový přechod - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Český Mgr. Radim Rouče Krumlov - schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 0436/RM22/2014 Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu (výpočetní Mgr. Radim Rouče techniky) s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - materiál bude k dispozici na jednání RM 0437/RM22/2014 Změna ÚPO Český Krumlov v území kolem zámecké zahrady Ing. Jana Hermanová Projednané informace na programu jednání dne: Různé I. Různé II. Usnesení č. 0420/RM22/2014

2 výlep plakátů za cenu 1 Kč na základě platné smlouvy o nájmu pozemku se společností VERBA KRUMLOV, s.r.o., IČ následovně: - Dny evropského dědictví: 29 ks plakátů velikosti A2 od do Svatováclavské slavnosti: 29 ks plakátů velikosti A1 od do Bohemian Gran Fondo: 29 ks plakátů velikosti A2 od 7.9. do Usnesení č. 0421/RM22/2014 uzavření Dohody o postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o právní službě a zadavatelských činnostech uzavřené dne , evidované pod číslem 92/94/2009, ve znění pozdějších dodatků č. 1 - č. 4, dle 1895 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s JUDr. Jaroslavem Zvolským, IČ: a Advokátní kanceláří JUDr. Zvolský & partners, s.r.o., IČ: z důvodů uvedených v důvodové zprávě Usnesení č. 0422/RM22/2014 zadání úpravy projektové dokumentace objektu K2 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace ve vztahu k veřejné podpoře, s ohledem na vyjádření metodika projektu k rizikům uznatelnosti nákladů dle přílohy č. 2 a v rozsahu dle vyjádření TDI dle přílohy č. 3 Usnesení č. 0423/RM22/2014 1) bere na vědomí výroční zprávu a čerpání rozpočtu Městského divadla Český Krumlov, o.p.s., IČ: , Horní ulice 2, Český Krumlov za rok 2013 dle důvodové zprávy a příloh Usnesení č. 0424/RM22/2014 1) doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č.3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2013, dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0425/RM22/2014 1) souhlasí s realizací individuálního projektu - Projekt "ICT nás baví" pro Základní školu Český Krumlov, Plešivec 249, IČ , dle důvodové zprávy, 22. jednání, dne Strana 2/5

3 Usnesení č. 0426/RM22/2014 a) vyloučení nabídky uchazeče č. 6, fi. SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, 76701, Kroměříž, IČ , a nabídky uchazeče č. 7, fi. LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice, IČ , z hodnocení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zařizovací obvod Český Krumlov" dle důvodové zprávy a přílohy č. 2, b) výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování lesní hospodářské osnovy Český Krumlov, zařizovací obvod Český Krumlov", kterou je nabídka fi Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ , dle přílohy č. 2, c) uzavření smlouvy o dílo s Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ , dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0427/RM22/2014 uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Postservisu - Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: ve znění dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0428/RM22/2014 a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Rekonstrukce přístupové trasy od Benešova mostu do městského parku" se společností Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ: , IČ: , v rámci realizace projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově" dle přílohy č. 2, b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stavební úpravy Jižních teras v Českém Krumlově, Plešivec, objekt S 02 - Komunikace" se společností Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ: , IČ: , v rámci realizace projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově" dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0429/RM22/2014 uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.675/2013/oi uzavřené s obchodní korporací Porr, a.s., IČ: , k provedení díla" Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov-I.a II. etapa" v předloženém znění dle přílohy č.2 Usnesení č. 0430/RM22/2014, 22. jednání, dne Strana 3/5

4 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s konkrétní fyzickou osobou dle důvodové zprávy v předloženém znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0431/RM22/2014 stanovisko k předložené žádosti pro stavbu "Změna systému zásobován biomasou Energobloku Domoradice, Český Krumlov" dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0432/RM22/2014 a) uzavření příkazních smluv s Bc.D.Hanselem, IČ: , dle důvodové zprávy na administraci projektů "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plešivec č.p.249, Český Krumlov" a "Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Plešivec č.p.391, Český Krumlov" v předloženém znění dle přílohy č.2 a č.3 b) uzavření příkazních smluv s Energy Benefit Centre o.p.s.,ič: , na administraci projektů "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Za Nádražím č.p.222, Český Krumlov" a "Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu č.p.439, Český Krumlov" v předloženém znění dle přílohy č. 4 a č. 5 c) zadávací dokumentaci VZMR "Snížení energetické náročnosti budov Městského úřadu a ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov - soubor projekčních služeb", v předloženém znění dle přílohy č.6 Usnesení č. 0433/RM22/2014 1) neschvaluje pronajmout část mostní konstrukce MÚK č. CK-014 pro účely umístění předvolebního banneru Usnesení č. 0434/RM22/2014 1) bere na vědomí sdělení konkrétní fyzické osoby ze dne ) ukládá OSM projednat variantu C důvodové zprávy s konkrétními fyzickými osobami. Usnesení č. 0435/RM22/2014 uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 05_14 z Nadace ČEZ, IČ , na realizaci projektu Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Český Krumlov v grantovém řízení Oranžový přechod dle důvodové zprávy a přílohy č.2., 22. jednání, dne Strana 4/5

5 Usnesení č. 0436/RM22/2014 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, IČ: v předloženém znění a dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0437/RM22/2014 1) doporučuje ZM schválit pořízení změny ÚPO Český Krumlov v území kolem zámecké zahrady, která se rozkládá na pozemku p.č.999/1, k.ú. Český Krumlov, umožňující rozšířit využití přírodních ploch v tomto území o možnost realizovat zde zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann starosta města místostarosta města, 22. jednání, dne Strana 5/5

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více