Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi"

Transkript

1 Metodický materiál k zajišťování a organizování odborných soutěží žáků a studentů v gastronomických oborech na středních školách a vyšších odborných školách 1

2 Osnova: I. Cíl soutěží II. Technicko-organizační zajištění přípravy odborných soutěží 1. Plán základních cílů technicko-organizačního zajištění odborné soutěže 2. Harmonogram technicko-organizačního zajištění odborné soutěže A )rozpočet nákladů na organizaci soutěže B )zajištění sponzorů C )sestavení organizačního týmu - výběr spolupracovníků III. Průběh odborné soutěže IV. Zhodnocení přínosu soutěže 1. Vyhodnocení přínosů a negativních jevů 2. Zpracování opatření pro přípravu a realizaci další soutěže I. Cíl soutěží 2

3 možnost žáků a studentů získaní odborných dovedností seznámení se s novými trendy v oboru uplatnění získaných vědomostí a dovedností prezentace žáků a studentů na veřejnosti porovnávání schopností a dovedností soutěžících výchova k samostatnosti a zodpovědnosti možnost uplatnění jazykových schopností pravidelné setkávání odborníků v daném oboru sociálně psychologický význam úspěchu či neúspěchu v soutěži motivace žáků a studentů na soutěžích, možnost rozvoje odborných dovedností a následné uplatnění na trhu práce II. Technicko-organizační zajištění přípravy odborných soutěží 1. Plán základních cílů technicko-organizačního zajištění odborné soutěže typ soutěže - zaměření termín soutěže - rozsah (časový) požadovaný výsledek 3

4 místo konání (škola, restaurační zařízení, hotel, kulturní zařízení města) soutěžní disciplíny (družstva, jednotlivci) odpovědná osoba (hlavní organizátor) 2. Technicko-organizačního zajištění odborné soutěže A)rozpočet nákladů na organizaci soutěže prostředky školy dotace zřizovatele - KÚ sponzorské dary (příloha č.1) poplatky účastníků B) zajištění sponzorů jednání s hlavním sponzorem a zajištění dalších sponzorů krytí nákladů poskytnutí propagačních materiálů pro účastníky soutěže a soutěžící odměny pro soutěžící odměny pro komisaře poskytnutí surovin pro soutěžní výrobky 4

5 poskytnutí surovin pro občerstvení účastníků, soutěžících, doprovodů, VIP zajištění hodnotící komice odborníci z praxe členové profesních asociací členové poradních sborů odborníků z profesních sdružení C) sestavení organizačního týmu - výběr spolupracovníků a) výběr spolupracovníků - jejich silné stránky - jejich slabé stránky b) určení zodpovědnosti spolupracovníků - dohled nad akcí - jednání se sponzory - vypracování propozic soutěže (příloha č.2) - rozeslání propozic a přihlášek - vyhodnocení potvrzených přihlášek (příloha č.4) - příprava a odeslání pozvánek (příloha č.3 ) - zajištění místa konání, jeho příprava a vybavení 5

6 - zajištění prezence - předávání obálek (startovní čísla, stravenky, časový harmonogram - - přílohy č.5) - zajištění komentátora, hudební produkce a ozvučení, znělka soutěže, audiovizuální technika (kamera, promítání, foto) - zajištění a organizace doprovodných aktivit (doprovodné soutěže, prezentace škol, firem, sponzorů, výzdoba) - zajištění propagace a publicity odborné soutěže (místní média, odborné časopisy, asociace profesních sdružení) - zajištění slavnostního zahájení soutěže-vip hostů - příprava losování soutěže III. Průběh odborné soutěže 1. příjezd účastníků registrace, zaplacení poplatků, odevzdání dotazníků či přípravy soutěže zajištění ubytování a stravování (účastníků, soutěžících, doprovodů, hostů, komisařů) prohlídka pracoviště, proškolení na pracovišti rozprava s komisaři 6

7 zajištění šatny - odložení věcí, převlečení do pracovního oděvu komunikace s médií (pověřená osoba) 2. zahájení soutěže losování startovního pořadí - vizitky (příloha č.6) 3. vlastní soutěž - podle pokynů zajištění přípravny - příprava soutěžícího před vlastní soutěží dle časového harmonogramu nástup na pracoviště po soutěži úklid pracoviště a přípravny 4. stravování - během soutěže v časovém rozmezí určeném pořadatelem 5. po ukončení soutěže výpočetní středisko zpracování výsledků (s použitím stanovených kritérií pro vyhodnocování soutěžních disciplín) - nastavení hodnotících kritérií - pravidla hodnocení soutěžních disciplín - kritéria pro soutěž jednotlivců - kritéria pro soutěž družstev hodnotící tabulky (příloha č.9) 7

8 výsledková listina -tisk výsledkových listin (příloha č.8) - 1. ZLATÉ pásmo - 2. STŘÍBRNÉ pásmo - 3. BROZOVÉ pásmo tisk diplomů (příloha č.7) příprava cen slavnostní vyhlášení výsledků - moderátor - VIP hosté - ředitel soutěže 6. ubytování popřípadě odjezd účastníků - zajištění programu ve volném čase 8

9 V. Zhodnocení přínosu soutěže 1. vyhodnocení přínosu a negativních jevů soutěže zpracování zprávy o soutěži předání zprávy do médií vypracování prezentace o soutěži ( nástěnka, zhodnocení a zdůraznění kladů a přínosů soutěže zhodnocení a rozpracování negativních jevů 2. zpracování opatření pro přípravu a realizaci další soutěže vypracování návrhu úprav negativních jevů pro další soutěž jejich podrobné zapracování návrh novinek pro další soutěž popřípadě jiné změny 9

10 Příloha č.1 uzavřená mezi: Darovací smlouva zastoupeným adresa a obdarovaným: Název školy zastoupená se sídlem... IČ: DIČ:. č.ú : Předmětem smlouvy je nepeněžní dar : x ks..včetně DPH v celkové částce x,- Kč. Slovy x,- korun za účelem soutěže - název soutěže- školy. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se daru využít v souladu s účelem uvedeným v darovací listině. Dárcem je právnická osoba a dar uskutečňuje ve smyslu zákona č. 75/1994 Sb., kterým se vyhlašuje úplné znění zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, včetně všech změn a doplňků. Darovací listina se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Dar vyjadřuje podporu (název) školy a nebyl proveden v tísni. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. v.... Firma - název Škola - název 10

11 Příloha č.2. ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti škola.. adresa LOGO HL. SPONZORA pobočka pro. pod záštitou Úřadu městského obvodu.. pořádají soutěž CUP LOGO MĚSTA... ročník regionálního kola soutěže mladých odborníků v oblasti. který se koná datum.. adresa....škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 11

12 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE LOGA SPONZORŮ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Pořadatel: Organizátor: Odborný garant: Ředitel soutěže Hlavní sponzor: Hlavní partneři: Partneři: Sponzoři školy: Soutěžní obory: Soutěž je určena: Místo soutěže: Termín soutěže:. ČR, regionální pobočka... škola - organizace.. Asociace pro studenty

13 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Obecné propozice a ostatní informace: 1. Závazná přihláška Datum, způsob, adresa,odpovědná osoba Prezentace účastníků Datum, časové rozmezí, místo Zahájení soutěžního dne Datum, čas 4. Písemná příprava a soutěž: Vypracovanou písemnou přípravu si soutěžící doveze a odevzdá ji u prezentace. Použije tiskopisy s předepsaným obsahem, odevzdá i dotazník pro konferenciéra. 5. Orientační harmonogram soutěžního dne: 7:30 8:00 registrace a odevzdání písemné přípravy 8:00 8:30 zaškolení na pracovišti a prohlídka pracoviště 8:30 8:50 zahájení a losování pořadí 9:00 17:00 soutěž 17:00 18:00 psaní diplomů a příprava na vyhlášení, vystoupení sponzorů 18:00 19:00 vyhlášení výsledků a ukončení 6. Stravování v den soutěže: Na stravenky v prostorách, možnost doplňkového stravování bude... 13

14 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 7. Možnost ubytování: Nutno řádně objednat v termínu uzávěrky přihlášek. Cena. za lůžko a den, místo. Stručná charakteristika ubytování. 8. Maximální zastoupení škol soutěžní obor.. soutěžní obor.. 9. Pracovní oblečení a úprava zevnějšku soutěžících Musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně pracovníků v daném oboru profesní oblečení. 10. Bonus pro organizátora 11. Klíč k postupu do celostátní soutěže a počet Prvních. soutěžících jednotlivých oborů regionálního kola postupuje do celostátního finále soutěže. 12. Postupové zásady V jednotlivých oborech může postoupit do finále..soutěžících. 13. Hodnotitelská komise Je u každého oboru.. členná komise a jeden časoměřič, složena z předních odborníků v daném oboru. Organizátor deleguje do každého oboru jednoho člena komise jako časoměřiče, který bude zaškolen. Ostatní členy hodnotitelských komisí deleguje. Předsedou hodnotitelských komisí, včetně vypracování hodnotitelských tabulek, byl pověřen. 14

15 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 14. Pracovní pomůcky a inventář soutěžících Každý soutěžící má inventář a pomůcky vlastní. 15. Ostatní zařízení, vybavení a zázemí - soutěžící si přivezou vlastní.. - soutěžící mohou využít. 16. Hlavní materiál obor :.. obor : Ostatní pomůcky Zajistí si a přiveze soutěžící. 18. Vznesení protestu Protest musí být předán písemnou formou předsedovi soutěžních komisí, nejpozději však 30 minut po skončení posledního soutěžícího v každém soutěžním dnu. 19. Zranění soutěžících Časoměřič zastaví čas maximálně na 5 minut, po uplynutí stanovené doby musí soutěžící odstoupit. Po ošetření rozhodnou komisaři o případném pokračování v soutěži. K dispozici bude vybavená lékárnička a odborná obsluha. 20. Selhání techniky Soutěžící má nárok na přerušení času, při přerušení nad 5 minut začíná soutěžící znovu. 15

16 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 21. Popiska k soutěžním výrobkům Dodá soutěžící. Popiska musí obsahovat: název školy, jméno soutěžícího, název výrobku. Soutěžící si mohou dát k soutěžnímu výrobku vlaječku nebo malé reklamní předměty školy. 22. Písemná příprava Písemnou přípravu a. odevzdají soutěžící v den soutěže u prezentace. Bude předána předsedovi hodnotitelské komise. Kopii písemné přípravy si nechají odborní učitelé pro moderování. Každý odborný učitel bude popisovat práci svého soutěžícího. Pro moderování je třeba si připravit i informace o zájmech studenta. Vybavení pracovišť náčrtek

17 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Soutěžní úkol - obor Příprava... porcí výrobků v časovém limitu.. minut. Výrobek je součástí... Základní surovinou je... Soutěžící musí dále použít minimálně. Základní surovina je vybrán se snahou o propagaci Kalkulaci na porce si soutěžící přinese již zpracovanou na soutěž (název výrobku, technologický postup). Soutěžící odevzdá pracovní postup při registraci. Soutěžící by měl dodržet odborný časový sled prací. Každý soutěžící musí použít minimálně, kterou si před zahájením soutěžního úkolu sám připraví. Surovinu dodá firma před zahájením soutěže. Soutěžící si zajistí sám dle vlastní úvahy. Soutěžící je povinen si připravit a dopravit suroviny na soutěž podle platných hygienických předpisů. Na přípravu před soutěžním vystoupením je k dispozici manipulační prostor, kde se soutěžící může připravit, nesmí však začít pracovat. Při soutěžním úkolu může soutěžící v prvních minutách využít pouze.. Maximální překročení časového limitu u soutěžního úkolu je minut, potom je soutěžící diskvalifikován. Po skončení soutěžního úkolu má soutěžící maximálně minut na úklid pracoviště a předání dalšímu soutěžícímu. Potom může využít vyhrazený prostor. Není povoleno přinést s sebou hotové předpřipravené výrobky. Předem jsou povolené následující přípravy: Předseda komise 17

18 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ODBORNÉ HODNOCENÍ Obor Hodnotitelská komise členná komise je složena a jmenována.., bude složena ze zástupců jednotlivých regionů České republiky. Sumarizace bodového hodnocení komisařů probíhá odděleně, sčítací komisí určenou pořadatelem a výsledkové tabulky jsou zpracovány průběžně počítačem. Pracovní pomůcky a inventář Organizátor zajistí vybavené soutěžní studio: Inventář na přípravu a podávání výrobků si každý soutěžící přiveze vlastní. Soutěžící je povinen taktéž zajistit informační stojánek k výrobku s logem a názvem školy, přesným názvem výrobku a jménem soutěžícího. Soutěžní výrobky budou vystaveny k prezentaci. Přerušení soutěžního úkolu Časoměřič zastaví čas při zranění soutěžícího, ale maximálně na dobu 5 minut. Pokud soutěžící nemůže pokračovat po uplynutí této doby, musí odstoupit. Po ošetření rozhodnou o pokračování v soutěži komisaři. Při selhání nebo nefunkčnosti techniky je nárok na přerušení času. Při době přerušení delší než 5 minut (nezaviněné soutěžícím) může soutěžící na vlastní žádost začít soutěžní úkol znovu. Dobu začátku určí komise. Za Překročení časového limitu překročení času je soutěžícímu připočteno trestných bodů za každou započatou minutu. Při překročení času o více jak minuty je soutěžící automaticky diskvalifikován, přičemž může svůj soutěžní úkol dokončit. Pracovní oblečení soutěžících Musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně pracovníků v daném oboru a odpovídající pracovníkům v... Soutěžícím je povoleno na pracovním oblečení pouze logo s názvem školy, popřípadě jméno soutěžícího a startovní číslo. 18

19 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Příprava příloh a surovin Nezbytnou předpřípravu dovezených surovin provedou v přípravné místnosti organizátorem delegovaní pracovníci. Nepovoluje se pomoc ze strany vedoucích družstev nebo jiných pracovníků. Do vlastní přípravny je zakázán vstup vedoucích družstev nebo jiných doprovodných pracovníků soutěžícího. Pracovní pomůcky soutěžících Inventář si soutěžící přivezou vlastní. Nástup soutěžících Při nástupu každé skupiny soutěžících dle vylosovaného pořadí proběhne seznámení s pracovištěm. Za nedodržení času nástupu může být soutěžící diskvalifikován. Žáci předloží ke kontrole občanský a zdravotní průkaz, bez kterých nebudou k soutěži připuštěni. Soutěžící může na přípravu a úklid pracoviště využít pomocníka určeného pořadatelem soutěže. Avšak přípravu musí soutěžící provádět samostatně. Po skončení každého soutěžního úkolu má soutěžící minut na úklid pracoviště a předání následujícímu soutěžícímu. Diskvalifikační podmínky a) překročení časového limitu o více než minut b) použití nepovolených surovin c) nevhodné chování, chybějící zdravotní a obč. průkaz d) nepřirozená úprava zevnějšku a neodpovídající pracovní oblečení e) pozdní nástup na pracoviště Zásady při přípravě pracoviště a odborné provedení úkolu Osobní hygiena a profesní vzhled soutěžícího Celková upravenost, nežádoucí jsou módní výstřelky v účesu, u chlapců krátké nebo vyhrnuté rukávy, extravagantní doplňky pracovního oblečení. (piercing aj. - dle daného oboru). 19

20 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Použití vhodného inventáře Používat stejný, odpovídající a vhodný inventář, nepoškozený, jeho účelné a praktické rozmístění na pracovním stole. Nepoužívat neprofesionální inventář. Příprava pracoviště Praktické, účelné a estetické rozmístění a uspořádání potřebného inventáře a ingrediencí v odpovídajícím množství na pracovním stole. Čistota pracoviště, logo školy, vlaječka, estetické doladění pracoviště - prezentace školy. Komunikace s hostem Kontakt s hostem po celou dobu práce, elegance a sympatie při vystupování, komentování práce, schopnost zaujmout hosty, prezentace používaných surovin. Nežádoucí jsou přehnané projevy, obtěžující hosta. Doporučení vhodných kombinací. Provedení úkolu Profesionální vystupování, komunikativnost, zručnost, organizace práce, návaznost prací, rychlost a elegance při provádění úkolu, nekřížení cest, logicky navazující práce, efektivnost práce. Udržování čistoty během celého soutěžního úkolu. Je nutné důsledné dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel. Náročnost Přizpůsobit složitost přípravy určenému časovému limitu, využívat odborných dovedností a návyků. Vzhled výrobku Sladění chutí základního.., příloh a všech použitých ingrediencí. Vzhled, chuť a vůně, soulad barev, ozdoba, kreativnost a nápaditost. Předseda hodnotitelské komise oboru 20

21 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Přihláška do soutěže Přihlašujeme závazně k účasti v soutěži Doprovodný pracovník: Název školy Obor (SPV): Jméno Příjmení Soutěžícího oboru Město: Soutěžícího oboru Ulice: PSČ: Telefon: Elektronická pošta (Fax): Poplatky Počet Cena Účast na doprovodné akci, datum Ano ne Ubytování (x,- Kč) Počet soutěžících osob (x,- Kč) Počet doprovázejících osob (x,- Kč) Ubytování v den příjezdu: ano ne Ubytování v den soutěže : ano ne Cena celkem:. razítko a podpis Požadujete doklad o zaplacení : ano ne Číslo účtu. 21

22 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Jméno a příjmení: Počet listů: Pracovní postup Název soutěže Číslo soutěžícího: Obor: Celkový název 22

23 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Jméno a příjmení: Číslo soutěžícího: Počet listů: Název soutěže Obor: Název: Surovina Měrná jednotka Hrubá hmotnost / 4 porce Surovina Technologický postup 23

24 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Jméno a příjmení: Číslo soutěžícího: Počet listů: Název soutěže Obor: Nákres 24

25 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Dotazník pro soutěžícího - obor 1. Jméno soutěžícího: Datum narození: Škola: Pracoviště stručná charakteristika typu provozovny: Kdo tě motivoval při volbě oboru, máš svůj profesní vzor?.. 6. Jaké odborné soutěže jsi absolvoval a s jakými výsledky? Tvůj nejoblíbenější výrobek? Tvůj nejoblíbenější výrobek po chuťové stránce? Který výrobek nejraději připravuješ na pracovišti? Se kterými surovinami nejraději pracuješ? Jaký způsob zdobení nejraději používáš? Pro kterou věkovou kategorii nejraději pracuješ? Pracuješ raději podle vlastní fantazie nebo podle předlohy? Jaké máš jiné zájmy?... 25

26 Příloha č.3 LOGO LOGO 13. ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti CUP pořádá., regionální...pobočka. ve spolupráci se Střední školou. Soutěž proběhne ve dnech v místo...adresa.. Veřejnost uvítáme v době od do hod. O nejlepší umístění a kvalitní ceny budou soutěžit žáci škol v oboru. 26 FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM REPUBLIKY

27 Příloha č.4 Název školy datum úhrady Úhrada číslo výpisu 27 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

28 . ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Příloha č.5 Časový harmonogram soutěžního dne: 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 8:50 9:00 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 19:30 22:00 Stravování ve školní jídelně: registrace a odevzdání písemné přípravy zaškolení na konvektomatech a prohlídka pracoviště zahájení soutěže soutěž (sledujte aktual. startovní listiny) psaní diplomů a příprava na vyhlášení, vystoupení sponzorů vyhlášení výsledků a ukončení společenský večer Stravování soutěžících žáků a jejich doprovodů je zajištěno na stravenky v prostorách.. na.. ulici, a to v době: např.: 6:00 8:00 snídaně 11:30 15:30 oběd 18:00 20:00 večeře Snídani, oběd či večeři je možno přikoupit pro doprovod šoféra u vedoucí školní jídelny na daňový doklad. Možnost uchování potravin:..místo. označit školou jménem přípravna - 1. patro č TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

29 Příloha č.6.jméno. číslo...obor.. 29 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

30 Příloha č.7 soutěž CUP 1. místo za předvedené dovednosti, tvořivost a um v soutěžním oboru obor Jméno 30 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

31 Příloha č.8..soutěž Cup datum Soutěžící všech kategorií UMÍSTĚNÍ jméno příjmení doprovod Název školy P.Č. školy Z L A T O S T Ř Í B R O B R O N Z 31 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

32 Příloha č.9... CUP Soutěžící:... HODNOTITELSKÉ TABULKY Obor:... Komisař:.... Hodnocení : Za: z maximálního počtu 30 bodů se sráží za tyto chyby: Bodů 1. Nedokonale připravené pracoviště a Nerespektování zásad Nedodržování technologických zásad chybějící profesionalita Nevhodná příprava Nevhodné využití Nedodržení přihlášeného postupu Nerovnoměrná Nevyhovující ekonomika Nedodržení časového limitu Počet sražených bodů:... Počet bodů za : Hodnocení : 32 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

33 z maximálního počtu 70 bodů přidělte a sečtěte max.b. dobrý velmi dobrý výborný celkem bodů Hodnotící parametry Total 70 Celkem získaných bodů: Počet bodů za :... Počet bodů celkem:... Podpis:... Metodický materiál k zajišťování a organizování odborných soutěží žáků a studentů v gastronomických oborech na středních školách a vyšších odborných školách zpracovali zaměstnanci Střední školy společného stravování, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace. Metodický materiál bude prakticky ověřen při organizování soutěže SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace. 33 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Střední odborná škola Pražská 1279/18 a Střední odborné učiliště 102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143

Více

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI Kuchařské studio Luděk Bil pod záštitou primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského pořádají a srdečně

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 12. února 2015-1 - PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA 12. února 2015 I. Propozice

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, Wilsonova 405, příspěvková organizace a zřizovatel Jihočeský kraj VYHLAŠUJÍ CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělávání 41 55 H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

COSMETIC ART TATTOO 2009

COSMETIC ART TATTOO 2009 COSMETIC ART TATTOO 2009 1. Mistrovství ČR v kosmetickém tetování Vážení milovníci kosmetického tetování, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prvním Mistrovství České republiky v kosmetickém tetování,

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání plaveckých závodů Šmídová Barbora Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE OTEVŘENÉ NAPŘÍČ KADEŘNICKÝM SVĚTEM INSPIRACE 2016 FINALISTÉ SOUTĚŽE: PROCHÁZKOVÁ DENISA JIRÁSKOVÁ KOMÍNKOVÁ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE OTEVŘENÉ NAPŘÍČ KADEŘNICKÝM SVĚTEM INSPIRACE 2016 FINALISTÉ SOUTĚŽE: PROCHÁZKOVÁ DENISA JIRÁSKOVÁ KOMÍNKOVÁ FINALISTÉ SOUTĚŽE: ANDREA MALÁ ANNA PROCHÁZKOVÁ DENISA JIRÁSKOVÁ EVA KOMÍNKOVÁ HELENA KRUPIČKOVÁ JITKA SVOBODOVÁ MARIE MALATOVÁ MARKÉTA LEVÁ NADĚŽDA ELIÁŠOVÁ PATRIK HAGARA TÁŇA TOMÁŠKOVÁ VĚRA ŠKRAŇKOVÁ

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE. Pravidla a metodické pokyny. Platí od 1. 1. 2010. Vydal Český radioklub, zapsaný spolek

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE. Pravidla a metodické pokyny. Platí od 1. 1. 2010. Vydal Český radioklub, zapsaný spolek SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE Pravidla a metodické pokyny Platí od 1. 1. 2010 Vydal Český radioklub, zapsaný spolek Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci sedmdesátých let

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 16. dubna 2015 Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73 P R O P O Z I C E Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů ve

Více

PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI

PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI PRAVIDLA A ETAPY SOUTĚŽE FIT S MÜSLI Soutěž Fit s müsli je určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého kraje. Každý registrovaný žák může být členem pouze jednoho týmu. Soutěž se skládá ze čtyř etap.

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO PRAHA - VÝCHOD 12. dubna 2012 ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016 Tomáš Látal Prezentace pro informační schůzku Studentské rady 23. březen 2015 Cíle prezentace

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO BENEŠOV 26. dubna 2012 ZŠ Bystřice, Dr. E. Beneše 300 a MŠ Bystřice, Druţstevní 422 P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěţe mladých

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

GASTRO JUNIOR NOWACO CUP 2012. ve dnech 24. 11. 25. 11. 2011. technologie. pro obory kuchař, cukrář, číšník.

GASTRO JUNIOR NOWACO CUP 2012. ve dnech 24. 11. 25. 11. 2011. technologie. pro obory kuchař, cukrář, číšník. Řešení pro informační Propozice soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR regionální pobočka, Asociace číšníků ČR a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice pod záštitou náměstka

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A DOPRAVNÍ, FRÝDEK MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 2089, příspěvková organizace PROPOZICE MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÉ SOUTĚŢE Vyhlašovatelem a pořadatelem 13. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL Cílem odborné praxe je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více