Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi"

Transkript

1 Metodický materiál k zajišťování a organizování odborných soutěží žáků a studentů v gastronomických oborech na středních školách a vyšších odborných školách 1

2 Osnova: I. Cíl soutěží II. Technicko-organizační zajištění přípravy odborných soutěží 1. Plán základních cílů technicko-organizačního zajištění odborné soutěže 2. Harmonogram technicko-organizačního zajištění odborné soutěže A )rozpočet nákladů na organizaci soutěže B )zajištění sponzorů C )sestavení organizačního týmu - výběr spolupracovníků III. Průběh odborné soutěže IV. Zhodnocení přínosu soutěže 1. Vyhodnocení přínosů a negativních jevů 2. Zpracování opatření pro přípravu a realizaci další soutěže I. Cíl soutěží 2

3 možnost žáků a studentů získaní odborných dovedností seznámení se s novými trendy v oboru uplatnění získaných vědomostí a dovedností prezentace žáků a studentů na veřejnosti porovnávání schopností a dovedností soutěžících výchova k samostatnosti a zodpovědnosti možnost uplatnění jazykových schopností pravidelné setkávání odborníků v daném oboru sociálně psychologický význam úspěchu či neúspěchu v soutěži motivace žáků a studentů na soutěžích, možnost rozvoje odborných dovedností a následné uplatnění na trhu práce II. Technicko-organizační zajištění přípravy odborných soutěží 1. Plán základních cílů technicko-organizačního zajištění odborné soutěže typ soutěže - zaměření termín soutěže - rozsah (časový) požadovaný výsledek 3

4 místo konání (škola, restaurační zařízení, hotel, kulturní zařízení města) soutěžní disciplíny (družstva, jednotlivci) odpovědná osoba (hlavní organizátor) 2. Technicko-organizačního zajištění odborné soutěže A)rozpočet nákladů na organizaci soutěže prostředky školy dotace zřizovatele - KÚ sponzorské dary (příloha č.1) poplatky účastníků B) zajištění sponzorů jednání s hlavním sponzorem a zajištění dalších sponzorů krytí nákladů poskytnutí propagačních materiálů pro účastníky soutěže a soutěžící odměny pro soutěžící odměny pro komisaře poskytnutí surovin pro soutěžní výrobky 4

5 poskytnutí surovin pro občerstvení účastníků, soutěžících, doprovodů, VIP zajištění hodnotící komice odborníci z praxe členové profesních asociací členové poradních sborů odborníků z profesních sdružení C) sestavení organizačního týmu - výběr spolupracovníků a) výběr spolupracovníků - jejich silné stránky - jejich slabé stránky b) určení zodpovědnosti spolupracovníků - dohled nad akcí - jednání se sponzory - vypracování propozic soutěže (příloha č.2) - rozeslání propozic a přihlášek - vyhodnocení potvrzených přihlášek (příloha č.4) - příprava a odeslání pozvánek (příloha č.3 ) - zajištění místa konání, jeho příprava a vybavení 5

6 - zajištění prezence - předávání obálek (startovní čísla, stravenky, časový harmonogram - - přílohy č.5) - zajištění komentátora, hudební produkce a ozvučení, znělka soutěže, audiovizuální technika (kamera, promítání, foto) - zajištění a organizace doprovodných aktivit (doprovodné soutěže, prezentace škol, firem, sponzorů, výzdoba) - zajištění propagace a publicity odborné soutěže (místní média, odborné časopisy, asociace profesních sdružení) - zajištění slavnostního zahájení soutěže-vip hostů - příprava losování soutěže III. Průběh odborné soutěže 1. příjezd účastníků registrace, zaplacení poplatků, odevzdání dotazníků či přípravy soutěže zajištění ubytování a stravování (účastníků, soutěžících, doprovodů, hostů, komisařů) prohlídka pracoviště, proškolení na pracovišti rozprava s komisaři 6

7 zajištění šatny - odložení věcí, převlečení do pracovního oděvu komunikace s médií (pověřená osoba) 2. zahájení soutěže losování startovního pořadí - vizitky (příloha č.6) 3. vlastní soutěž - podle pokynů zajištění přípravny - příprava soutěžícího před vlastní soutěží dle časového harmonogramu nástup na pracoviště po soutěži úklid pracoviště a přípravny 4. stravování - během soutěže v časovém rozmezí určeném pořadatelem 5. po ukončení soutěže výpočetní středisko zpracování výsledků (s použitím stanovených kritérií pro vyhodnocování soutěžních disciplín) - nastavení hodnotících kritérií - pravidla hodnocení soutěžních disciplín - kritéria pro soutěž jednotlivců - kritéria pro soutěž družstev hodnotící tabulky (příloha č.9) 7

8 výsledková listina -tisk výsledkových listin (příloha č.8) - 1. ZLATÉ pásmo - 2. STŘÍBRNÉ pásmo - 3. BROZOVÉ pásmo tisk diplomů (příloha č.7) příprava cen slavnostní vyhlášení výsledků - moderátor - VIP hosté - ředitel soutěže 6. ubytování popřípadě odjezd účastníků - zajištění programu ve volném čase 8

9 V. Zhodnocení přínosu soutěže 1. vyhodnocení přínosu a negativních jevů soutěže zpracování zprávy o soutěži předání zprávy do médií vypracování prezentace o soutěži ( nástěnka,www.stránky) zhodnocení a zdůraznění kladů a přínosů soutěže zhodnocení a rozpracování negativních jevů 2. zpracování opatření pro přípravu a realizaci další soutěže vypracování návrhu úprav negativních jevů pro další soutěž jejich podrobné zapracování návrh novinek pro další soutěž popřípadě jiné změny 9

10 Příloha č.1 uzavřená mezi: Darovací smlouva zastoupeným adresa a obdarovaným: Název školy zastoupená se sídlem... IČ: DIČ:. č.ú : Předmětem smlouvy je nepeněžní dar : x ks..včetně DPH v celkové částce x,- Kč. Slovy x,- korun za účelem soutěže - název soutěže- školy. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se daru využít v souladu s účelem uvedeným v darovací listině. Dárcem je právnická osoba a dar uskutečňuje ve smyslu zákona č. 75/1994 Sb., kterým se vyhlašuje úplné znění zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, včetně všech změn a doplňků. Darovací listina se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Dar vyjadřuje podporu (název) školy a nebyl proveden v tísni. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. v.... Firma - název Škola - název 10

11 Příloha č.2. ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti škola.. adresa LOGO HL. SPONZORA pobočka pro. pod záštitou Úřadu městského obvodu.. pořádají soutěž CUP LOGO MĚSTA... ročník regionálního kola soutěže mladých odborníků v oblasti. který se koná datum.. adresa....škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 11

12 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE LOGA SPONZORŮ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Pořadatel: Organizátor: Odborný garant: Ředitel soutěže Hlavní sponzor: Hlavní partneři: Partneři: Sponzoři školy: Soutěžní obory: Soutěž je určena: Místo soutěže: Termín soutěže:. ČR, regionální pobočka... škola - organizace.. Asociace pro studenty

13 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Obecné propozice a ostatní informace: 1. Závazná přihláška Datum, způsob, adresa,odpovědná osoba Prezentace účastníků Datum, časové rozmezí, místo Zahájení soutěžního dne Datum, čas 4. Písemná příprava a soutěž: Vypracovanou písemnou přípravu si soutěžící doveze a odevzdá ji u prezentace. Použije tiskopisy s předepsaným obsahem, odevzdá i dotazník pro konferenciéra. 5. Orientační harmonogram soutěžního dne: 7:30 8:00 registrace a odevzdání písemné přípravy 8:00 8:30 zaškolení na pracovišti a prohlídka pracoviště 8:30 8:50 zahájení a losování pořadí 9:00 17:00 soutěž 17:00 18:00 psaní diplomů a příprava na vyhlášení, vystoupení sponzorů 18:00 19:00 vyhlášení výsledků a ukončení 6. Stravování v den soutěže: Na stravenky v prostorách, možnost doplňkového stravování bude... 13

14 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 7. Možnost ubytování: Nutno řádně objednat v termínu uzávěrky přihlášek. Cena. za lůžko a den, místo. Stručná charakteristika ubytování. 8. Maximální zastoupení škol soutěžní obor.. soutěžní obor.. 9. Pracovní oblečení a úprava zevnějšku soutěžících Musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně pracovníků v daném oboru profesní oblečení. 10. Bonus pro organizátora 11. Klíč k postupu do celostátní soutěže a počet Prvních. soutěžících jednotlivých oborů regionálního kola postupuje do celostátního finále soutěže. 12. Postupové zásady V jednotlivých oborech může postoupit do finále..soutěžících. 13. Hodnotitelská komise Je u každého oboru.. členná komise a jeden časoměřič, složena z předních odborníků v daném oboru. Organizátor deleguje do každého oboru jednoho člena komise jako časoměřiče, který bude zaškolen. Ostatní členy hodnotitelských komisí deleguje. Předsedou hodnotitelských komisí, včetně vypracování hodnotitelských tabulek, byl pověřen. 14

15 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 14. Pracovní pomůcky a inventář soutěžících Každý soutěžící má inventář a pomůcky vlastní. 15. Ostatní zařízení, vybavení a zázemí - soutěžící si přivezou vlastní.. - soutěžící mohou využít. 16. Hlavní materiál obor :.. obor : Ostatní pomůcky Zajistí si a přiveze soutěžící. 18. Vznesení protestu Protest musí být předán písemnou formou předsedovi soutěžních komisí, nejpozději však 30 minut po skončení posledního soutěžícího v každém soutěžním dnu. 19. Zranění soutěžících Časoměřič zastaví čas maximálně na 5 minut, po uplynutí stanovené doby musí soutěžící odstoupit. Po ošetření rozhodnou komisaři o případném pokračování v soutěži. K dispozici bude vybavená lékárnička a odborná obsluha. 20. Selhání techniky Soutěžící má nárok na přerušení času, při přerušení nad 5 minut začíná soutěžící znovu. 15

16 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti 21. Popiska k soutěžním výrobkům Dodá soutěžící. Popiska musí obsahovat: název školy, jméno soutěžícího, název výrobku. Soutěžící si mohou dát k soutěžnímu výrobku vlaječku nebo malé reklamní předměty školy. 22. Písemná příprava Písemnou přípravu a. odevzdají soutěžící v den soutěže u prezentace. Bude předána předsedovi hodnotitelské komise. Kopii písemné přípravy si nechají odborní učitelé pro moderování. Každý odborný učitel bude popisovat práci svého soutěžícího. Pro moderování je třeba si připravit i informace o zájmech studenta. Vybavení pracovišť náčrtek

17 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Soutěžní úkol - obor Příprava... porcí výrobků v časovém limitu.. minut. Výrobek je součástí... Základní surovinou je... Soutěžící musí dále použít minimálně. Základní surovina je vybrán se snahou o propagaci Kalkulaci na porce si soutěžící přinese již zpracovanou na soutěž (název výrobku, technologický postup). Soutěžící odevzdá pracovní postup při registraci. Soutěžící by měl dodržet odborný časový sled prací. Každý soutěžící musí použít minimálně, kterou si před zahájením soutěžního úkolu sám připraví. Surovinu dodá firma před zahájením soutěže. Soutěžící si zajistí sám dle vlastní úvahy. Soutěžící je povinen si připravit a dopravit suroviny na soutěž podle platných hygienických předpisů. Na přípravu před soutěžním vystoupením je k dispozici manipulační prostor, kde se soutěžící může připravit, nesmí však začít pracovat. Při soutěžním úkolu může soutěžící v prvních minutách využít pouze.. Maximální překročení časového limitu u soutěžního úkolu je minut, potom je soutěžící diskvalifikován. Po skončení soutěžního úkolu má soutěžící maximálně minut na úklid pracoviště a předání dalšímu soutěžícímu. Potom může využít vyhrazený prostor. Není povoleno přinést s sebou hotové předpřipravené výrobky. Předem jsou povolené následující přípravy: Předseda komise 17

18 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO ODBORNÉ HODNOCENÍ Obor Hodnotitelská komise členná komise je složena a jmenována.., bude složena ze zástupců jednotlivých regionů České republiky. Sumarizace bodového hodnocení komisařů probíhá odděleně, sčítací komisí určenou pořadatelem a výsledkové tabulky jsou zpracovány průběžně počítačem. Pracovní pomůcky a inventář Organizátor zajistí vybavené soutěžní studio: Inventář na přípravu a podávání výrobků si každý soutěžící přiveze vlastní. Soutěžící je povinen taktéž zajistit informační stojánek k výrobku s logem a názvem školy, přesným názvem výrobku a jménem soutěžícího. Soutěžní výrobky budou vystaveny k prezentaci. Přerušení soutěžního úkolu Časoměřič zastaví čas při zranění soutěžícího, ale maximálně na dobu 5 minut. Pokud soutěžící nemůže pokračovat po uplynutí této doby, musí odstoupit. Po ošetření rozhodnou o pokračování v soutěži komisaři. Při selhání nebo nefunkčnosti techniky je nárok na přerušení času. Při době přerušení delší než 5 minut (nezaviněné soutěžícím) může soutěžící na vlastní žádost začít soutěžní úkol znovu. Dobu začátku určí komise. Za Překročení časového limitu překročení času je soutěžícímu připočteno trestných bodů za každou započatou minutu. Při překročení času o více jak minuty je soutěžící automaticky diskvalifikován, přičemž může svůj soutěžní úkol dokončit. Pracovní oblečení soutěžících Musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně pracovníků v daném oboru a odpovídající pracovníkům v... Soutěžícím je povoleno na pracovním oblečení pouze logo s názvem školy, popřípadě jméno soutěžícího a startovní číslo. 18

19 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Příprava příloh a surovin Nezbytnou předpřípravu dovezených surovin provedou v přípravné místnosti organizátorem delegovaní pracovníci. Nepovoluje se pomoc ze strany vedoucích družstev nebo jiných pracovníků. Do vlastní přípravny je zakázán vstup vedoucích družstev nebo jiných doprovodných pracovníků soutěžícího. Pracovní pomůcky soutěžících Inventář si soutěžící přivezou vlastní. Nástup soutěžících Při nástupu každé skupiny soutěžících dle vylosovaného pořadí proběhne seznámení s pracovištěm. Za nedodržení času nástupu může být soutěžící diskvalifikován. Žáci předloží ke kontrole občanský a zdravotní průkaz, bez kterých nebudou k soutěži připuštěni. Soutěžící může na přípravu a úklid pracoviště využít pomocníka určeného pořadatelem soutěže. Avšak přípravu musí soutěžící provádět samostatně. Po skončení každého soutěžního úkolu má soutěžící minut na úklid pracoviště a předání následujícímu soutěžícímu. Diskvalifikační podmínky a) překročení časového limitu o více než minut b) použití nepovolených surovin c) nevhodné chování, chybějící zdravotní a obč. průkaz d) nepřirozená úprava zevnějšku a neodpovídající pracovní oblečení e) pozdní nástup na pracoviště Zásady při přípravě pracoviště a odborné provedení úkolu Osobní hygiena a profesní vzhled soutěžícího Celková upravenost, nežádoucí jsou módní výstřelky v účesu, u chlapců krátké nebo vyhrnuté rukávy, extravagantní doplňky pracovního oblečení. (piercing aj. - dle daného oboru). 19

20 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Použití vhodného inventáře Používat stejný, odpovídající a vhodný inventář, nepoškozený, jeho účelné a praktické rozmístění na pracovním stole. Nepoužívat neprofesionální inventář. Příprava pracoviště Praktické, účelné a estetické rozmístění a uspořádání potřebného inventáře a ingrediencí v odpovídajícím množství na pracovním stole. Čistota pracoviště, logo školy, vlaječka, estetické doladění pracoviště - prezentace školy. Komunikace s hostem Kontakt s hostem po celou dobu práce, elegance a sympatie při vystupování, komentování práce, schopnost zaujmout hosty, prezentace používaných surovin. Nežádoucí jsou přehnané projevy, obtěžující hosta. Doporučení vhodných kombinací. Provedení úkolu Profesionální vystupování, komunikativnost, zručnost, organizace práce, návaznost prací, rychlost a elegance při provádění úkolu, nekřížení cest, logicky navazující práce, efektivnost práce. Udržování čistoty během celého soutěžního úkolu. Je nutné důsledné dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel. Náročnost Přizpůsobit složitost přípravy určenému časovému limitu, využívat odborných dovedností a návyků. Vzhled výrobku Sladění chutí základního.., příloh a všech použitých ingrediencí. Vzhled, chuť a vůně, soulad barev, ozdoba, kreativnost a nápaditost. Předseda hodnotitelské komise oboru 20

21 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Přihláška do soutěže Přihlašujeme závazně k účasti v soutěži Doprovodný pracovník: Název školy Obor (SPV): Jméno Příjmení Soutěžícího oboru Město: Soutěžícího oboru Ulice: PSČ: Telefon: Elektronická pošta (Fax): Poplatky Počet Cena Účast na doprovodné akci, datum Ano ne Ubytování (x,- Kč) Počet soutěžících osob (x,- Kč) Počet doprovázejících osob (x,- Kč) Ubytování v den příjezdu: ano ne Ubytování v den soutěže : ano ne Cena celkem:. razítko a podpis Požadujete doklad o zaplacení : ano ne Číslo účtu. 21

22 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Jméno a příjmení: Počet listů: Pracovní postup Název soutěže Číslo soutěžícího: Obor: Celkový název 22

23 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Jméno a příjmení: Číslo soutěžícího: Počet listů: Název soutěže Obor: Název: Surovina Měrná jednotka Hrubá hmotnost / 4 porce Surovina Technologický postup 23

24 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Jméno a příjmení: Číslo soutěžícího: Počet listů: Název soutěže Obor: Nákres 24

25 ...škola......adresa... ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Dotazník pro soutěžícího - obor 1. Jméno soutěžícího: Datum narození: Škola: Pracoviště stručná charakteristika typu provozovny: Kdo tě motivoval při volbě oboru, máš svůj profesní vzor?.. 6. Jaké odborné soutěže jsi absolvoval a s jakými výsledky? Tvůj nejoblíbenější výrobek? Tvůj nejoblíbenější výrobek po chuťové stránce? Který výrobek nejraději připravuješ na pracovišti? Se kterými surovinami nejraději pracuješ? Jaký způsob zdobení nejraději používáš? Pro kterou věkovou kategorii nejraději pracuješ? Pracuješ raději podle vlastní fantazie nebo podle předlohy? Jaké máš jiné zájmy?... 25

26 Příloha č.3 LOGO LOGO 13. ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti CUP pořádá., regionální...pobočka. ve spolupráci se Střední školou. Soutěž proběhne ve dnech v místo...adresa.. Veřejnost uvítáme v době od do hod. O nejlepší umístění a kvalitní ceny budou soutěžit žáci škol v oboru. 26 FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM REPUBLIKY

27 Příloha č.4 Název školy datum úhrady Úhrada číslo výpisu 27 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

28 . ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti Příloha č.5 Časový harmonogram soutěžního dne: 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 8:50 9:00 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 19:30 22:00 Stravování ve školní jídelně: registrace a odevzdání písemné přípravy zaškolení na konvektomatech a prohlídka pracoviště zahájení soutěže soutěž (sledujte aktual. startovní listiny) psaní diplomů a příprava na vyhlášení, vystoupení sponzorů vyhlášení výsledků a ukončení společenský večer Stravování soutěžících žáků a jejich doprovodů je zajištěno na stravenky v prostorách.. na.. ulici, a to v době: např.: 6:00 8:00 snídaně 11:30 15:30 oběd 18:00 20:00 večeře Snídani, oběd či večeři je možno přikoupit pro doprovod šoféra u vedoucí školní jídelny na daňový doklad. Možnost uchování potravin:..místo. označit školou jménem přípravna - 1. patro č TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

29 Příloha č.6.jméno. číslo...obor.. 29 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

30 Příloha č.7 soutěž CUP 1. místo za předvedené dovednosti, tvořivost a um v soutěžním oboru obor Jméno 30 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

31 Příloha č.8..soutěž Cup datum Soutěžící všech kategorií UMÍSTĚNÍ jméno příjmení doprovod Název školy P.Č. školy Z L A T O S T Ř Í B R O B R O N Z 31 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

32 Příloha č.9... CUP Soutěžící:... HODNOTITELSKÉ TABULKY Obor:... Komisař:.... Hodnocení : Za: z maximálního počtu 30 bodů se sráží za tyto chyby: Bodů 1. Nedokonale připravené pracoviště a Nerespektování zásad Nedodržování technologických zásad chybějící profesionalita Nevhodná příprava Nevhodné využití Nedodržení přihlášeného postupu Nerovnoměrná Nevyhovující ekonomika Nedodržení časového limitu Počet sražených bodů:... Počet bodů za : Hodnocení : 32 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

33 z maximálního počtu 70 bodů přidělte a sečtěte max.b. dobrý velmi dobrý výborný celkem bodů Hodnotící parametry Total 70 Celkem získaných bodů: Počet bodů za :... Počet bodů celkem:... Podpis:... Metodický materiál k zajišťování a organizování odborných soutěží žáků a studentů v gastronomických oborech na středních školách a vyšších odborných školách zpracovali zaměstnanci Střední školy společného stravování, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace. Metodický materiál bude prakticky ověřen při organizování soutěže SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace. 33 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá GASTRO LABE 2016. Datum konání: 17. a 18. února 2016

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá GASTRO LABE 2016. Datum konání: 17. a 18. února 2016 Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá I. ročník soutěže mladých kuchařů, cukrářů a číšníků GASTRO LABE 2016 Datum konání: 17. a 18. února 2016 Místo konání: obchodní centrum Pivovar Děčín Startovné:

Více

AHOL CUP 2016. Propozice pro soutěž čtyřčlenných družstev

AHOL CUP 2016. Propozice pro soutěž čtyřčlenných družstev AHOL CUP 2016 Propozice pro soutěž čtyřčlenných družstev V této kategorii soutěží čtyřčlenná družstva, přičemž každý člen družstva se zapojí do 6 soutěžních disciplín. Z těchto 6 soutěžních disciplín je

Více

GASTRO JUNIOR - BIDVEST CUP 2013/2014

GASTRO JUNIOR - BIDVEST CUP 2013/2014 Asociace kuchařů a cukrářů ČR Asociace číšníků ČR pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové a WACS CONTINENTAL DIRECTOR CENTRAL EUROPE Bc. Miroslava Kubece pořádají 20.

Více

GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP 2014/2015

GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP 2014/2015 Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pobočka Severní Morava a Slezsko, Asociace číšníků ČR a Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE VYHLAŠUJÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE VYHLAŠUJÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE VYHLAŠUJÍ KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ OBORU 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Propozice krajského kola soutěže odborných

Více

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569

102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143 Telefon: 495 212 569 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Střední odborná škola Pražská 1279/18 a Střední odborné učiliště 102 00 Praha 10 Vocelova 1338/2 500 02 Hradec králové IČ: 63830574 IČ: 00175790 Telefon: 271 751 143

Více

Odborné učiliště, Kunice 60 251 63 Strančice, IČO 00410233. vyhlašuje 1. ročník kuchařské soutěže pro žáky oborů vzdělání kategorie E s názvem

Odborné učiliště, Kunice 60 251 63 Strančice, IČO 00410233. vyhlašuje 1. ročník kuchařské soutěže pro žáky oborů vzdělání kategorie E s názvem vyhlašuje 1. ročník kuchařské soutěže pro žáky oborů vzdělání kategorie E s názvem ZLATÁ VAŘEČKA v přípravě výrobků studené kuchyně a prostření slavnostní tabule pro 2 osoby na téma OSLAVA SV. VALENTÝNA

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6, 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6, 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6, 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 4. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE KOVO JUNIOR 2014, KTERÁ PROBĚHNE POD PATRONACÍ RADNÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ,

Více

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť

Soutěžní podmínky. Charakter akce: Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Soutěžní podmínky Předmět soutěže: Příprava 4 porcí espressa ze zvolené kávy Příprava 4 porcí cappuccina zdobeného za použití techniky Latte Art, metodou free pour (obrázek je nakreslený pouze litím mléčné

Více

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Více

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá. IV. ročník soutěže mladých kadeřníků DĚČÍNSKÁ VLNA 2015

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá. IV. ročník soutěže mladých kadeřníků DĚČÍNSKÁ VLNA 2015 Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá IV. ročník soutěže mladých kadeřníků DĚČÍNSKÁ VLNA 2015 Akce probíhá pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Soutěž je zapsána ve Věstníku

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

vyhlašují soutěž ve vazbě a aranžování květin s výstavou soutěžních prací

vyhlašují soutěž ve vazbě a aranžování květin s výstavou soutěžních prací vyhlašují soutěž ve vazbě a aranžování květin s výstavou soutěžních prací se uskuteční ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 v Kulturním domě města Soběslavi Místo konání: Kulturní dům města Soběslavi Den

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

Soutěž odborných dovedností. České ručičky 2014. Elektro slaboproud

Soutěž odborných dovedností. České ručičky 2014. Elektro slaboproud Soutěž odborných dovedností České ručičky 2014 Elektro slaboproud Elektrikář slaboproud Mechanik elektronických zařízení Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik elektrotechnik Termín konání:

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI Kuchařské studio Luděk Bil pod záštitou primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského pořádají a srdečně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7. MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI. Kuchařské studio Luděk Bil

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7. MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI. Kuchařské studio Luděk Bil STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI Kuchařské studio Luděk Bil ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČR regionální pobočka Severní Morava a Slezsko pod

Více

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 12. února 2015-1 - PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA 12. února 2015 I. Propozice

Více

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací vyhlašují floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 v Kulturním domě města Soběslavi Místo konání: Kulturní dům města Soběslavi Den konání soutěže:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů Datum konání: 25. dubna 2012 Místo konání: areál dílen odborného výcviku Horšov 1,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO OBOR KOSMETIČKA NAIL ART

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO OBOR KOSMETIČKA NAIL ART SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO OBOR KOSMETIČKA NAIL ART Článek 1 Základní ustanovení 1. Soutěžní řád kadeřnicko-kosmetické soutěže Harmonie stanoví základní podmínky vztahující se na všechny její účastníky. 2. Za organizaci

Více

Střední škola služeb a řemesel Stochov

Střední škola služeb a řemesel Stochov Propozice 1. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Cech KPT České republiky a Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Garant pro region Čechy: SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 1338, Hradec Králové

Více

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele:

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Požadavky zadavatele: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZRUČNOSTI ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KOVO JUNIOR UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Propozice mezinárodní svářečské soutěže Zlatý pohár Linde

Propozice mezinárodní svářečské soutěže Zlatý pohár Linde Propozice mezinárodní svářečské soutěže Zlatý pohár Linde Vyhlašovatelem a pořadatelem 18. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem Zlatý pohár Linde je Střední odborná škola,

Více

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, Wilsonova 405, příspěvková organizace a zřizovatel Jihočeský kraj VYHLAŠUJÍ CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělávání 41 55 H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání plaveckých závodů. Šmídová Barbora. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání plaveckých závodů Šmídová Barbora Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory Západočeské

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. www.pivniklub.cz Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR www.pivniklub.cz, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOG Junior

INFORMAČNÍ TECHNOLOG Junior MHMP a SŠAI, WEILOVA, PRAHA 10 vyhlašují 5. ročník ODBORNÉ SOUTĚŽE studijního oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOG Junior Prague Open 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE I. Základní ustanovení 1)Vyhlašovatelem

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2010!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY 10. dubna 2010

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž:

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2012!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ 4.

Více

Propozice k soutěži Dívka roku 2013

Propozice k soutěži Dívka roku 2013 Propozice k soutěži Dívka roku 2013 Obsah: charakteristika projektu cíl soutěže postup podmínky účasti přihláška do castingu soutěžní disciplíny program soutěže přihláška v Plzni dne 12.11.2012 Občanské

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci POHÁR ČASPV 2015 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci T E A M G Y M a T E A M G Y M J U N I O R Trutnov, sobota 14. 11. 2015 A/ Všeobecná ustanovení

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013

Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013 Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013 Propozice závodů V souladu se sportovním řádem FAI a na základě vypsaných pravidel Evropské tunelové ligy v disciplíně Skupinová akrobacie

Více

2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář

2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář 2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář INFORMACE Určeno: všem střediskům talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF Datum konání: 3. - 4. října 2015 Místo konání: Pořadatel:

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá. V. ročník soutěže mladých kadeřníků DĚČÍNSKÁ VLNA 2016

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá. V. ročník soutěže mladých kadeřníků DĚČÍNSKÁ VLNA 2016 Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá V. ročník soutěže mladých kadeřníků DĚČÍNSKÁ VLNA 2016 AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE OLDŘICHA BUBENÍČKA Soutěž je zapsána ve Věstníku

Více

P R O P O Z I C E. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Královéhradecký kraj. krajského kola NÁCHOD

P R O P O Z I C E. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Královéhradecký kraj. krajského kola NÁCHOD P R O P O Z I C E krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů Královéhradecký kraj NÁCHOD 1. - 2. června 2011 Vyhlašovatel soutěže: Pořadatel: Ministerstvo dopravy ČR - BESIP Ministerstvo školství,

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

COSMETIC ART TATTOO 2009

COSMETIC ART TATTOO 2009 COSMETIC ART TATTOO 2009 1. Mistrovství ČR v kosmetickém tetování Vážení milovníci kosmetického tetování, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prvním Mistrovství České republiky v kosmetickém tetování,

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. 2) Pořadatelem regionálního semifinále soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

PROPOZICE SOUTĚŽE. 2) Pořadatelem regionálního semifinále soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná PROPOZICE SOUTĚŽE 1) Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže Automechanik Junior 2008 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a odborná sekce profesního vzdělávání při SAČRu.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

2.ZLÍNSKÝ TANEČNÍ MARATON 2013 ve freestylu

2.ZLÍNSKÝ TANEČNÍ MARATON 2013 ve freestylu Dům dětí a mládeže ASTRA ZLÍN,příspěvková organizace,tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín Dravec.frystak@email.cz - d.vecerkova@ddmastra.cz www.ddmastra.cz Máte rádi pohyb a tanec.... 2.ZLÍNSKÝ TANEČNÍ MARATON

Více

vyhlašuje 18. ročník soutěže

vyhlašuje 18. ročník soutěže vyhlašuje 18. ročník soutěže patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Talent o.p.s. Plzeň a Občanské sdružení Talent 4you vyhlašuje 18. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014 PROPOZICE Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014 v kategoriích advanced, intermediate a sportsman 18 20 července 2014 Letiště Kroměříž Soutěž se koná pod záštitou starostky města Kroměříže

Více

Malby, linkrusty, nátěr topných těles na chodbách a schodištích. objektu Gymnázia, Praha 5, Nad Kavalírkou 1. v y z ý v á

Malby, linkrusty, nátěr topných těles na chodbách a schodištích. objektu Gymnázia, Praha 5, Nad Kavalírkou 1. v y z ý v á věc: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 příspěvková organizace Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5, 150 00 tel: 257210925, 257224269 tel/fax : 257212086 mobil: +420 606 617812 bankovní spojení: 2002680002/6000

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

AR JUNIOR 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012

AR JUNIOR 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012 AR JUNIOR 2012 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Termín: 21. 11. 22. 11. 2012 Dislokace: Ředitel soutěže: Výstaviště České Budějovice, a. s. pavilon Z Bc. Michal Jiroušek Hlavní

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

POHÁR PŘEDSEDY ČsOL VE STŘELBĚ Z VELKORÁŽNÍ PISTOLE

POHÁR PŘEDSEDY ČsOL VE STŘELBĚ Z VELKORÁŽNÍ PISTOLE POHÁR PŘEDSEDY ČsOL VE STŘELBĚ Z VELKORÁŽNÍ PISTOLE Organizátor: Československá obec legionářská ve spolupráci se střelnicí Trigger Service Brno Místo: Střelnice Trigger Service, Kotlářská 51a, 602 00

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

3. ROČNÍK PROFESNÍ SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK

3. ROČNÍK PROFESNÍ SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK Křovinovo náměstí 109/11, 193 00 Praha 9 Horní Počernice www.ckbs.cz, tel: 773 551 077 ČESKÝ KLUB BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB, o.s. Ve spolupráci s partnery pořádá 3. ROČNÍK PROFESNÍ SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 FOTOGRAF 32 KOSMETICKÉ SLUŽBY MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2014/2015 Na základě 3 odst. 2, vyhlášky 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání. Studijní obory vzdělání

Více