Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

2

3 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, členská základna, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, správa pro cizí subjekty. Organizační struktura schematické znázornění volené orgány a správa družstva. Volené orgány družstva jmenný seznam členů představenstva a kontrolní komise, shromáždění delegátů (SD), činnost představenstva, činnost kontrolní komise (KK). Správa družstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2014, požární ochrana, pojistné události v roce 2014, vyřizování stížností a žádostí, zaměstnanecká politika. Hospodaření družstva za rok 2014 Zhodnocení některých činností Záměry družstva v roce 2015 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2014

4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, vážení klienti a partneři. Vedení družstva vám v této výroční zprávě předkládá výsledky hospodaření Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa za rok 2014 a za dva předchozí roky. Ve výroční zprávě vám také zprostředkováváme základní informace o našem družstvu, jeho organizační struktuře, přehledu činnosti v roce 2014 a výhledu do dalších let. Jsem rád, že mohu konstatovat, že hospodaření družstva v roce 2014 bylo opět přebytkové a to ještě s lepším výsledkem, než bylo plánováno v rozpočtu. Přitom do roku 2014 jsme šli s určitými obavami, jak se naše předpoklady podaří naplnit a jak bude družstvo žít s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Podařilo se zvolit takovou strategii, která stoprocentně udržela stabilitu družstva. A potvrdilo se také, že nejvíce musíme spoléhat na vlastní síly a nečekat, že to samo nějak dopadne nebo že se o nás někdo postará. V roce 2014, tak jako v předchozích letech, pokračovaly vysokým tempem velké opravy bytových domů, zejména zateplení plášťů budov, zateplování střech a opravy izolací základů domů. I tady je možné vidět, že síla velkého stabilního družstva umožňuje tyto opravy financovat převážně vlastními prostředky. Hlavním a stále nevyřešeným problémem zůstávají dluhy vlastníků bytů a nerovné postavení bytových družstev a společenství vlastníků při jejich vymáhání. V této oblasti pokračovalo naše úsilí koordinovaně se SČMBD Praha směrem k ministerstvu spravedlnosti i osobními kontakty s politiky předkládáním návrhů, které by v příslušných zákonech měly tento vážný problém vyřešit. Zatím bezvýsledně. V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích nás zasáhla řada dalších problémů i výkladových nejasností a bylo nutné se i jimi v průběhu roku 2014 zabývat. Doufám, že i v dalších letech se našemu družstvu podaří udržet vysoká úroveň správy bytových domů a spokojenosti našich klientů. Jejím potvrzením je i přijímání dalších společenství do naší správy v uplynulém roce. Jsme důvěryhodným subjektem pro naše obchodní partnery, vyhledávaným zákazníkem pro dodavatele stavebních prací a důležitým klientem bank, ve kterých máme uloženy své společné finanční prostředky. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 3

6 Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové družstvo Adresa: Barvířská Česká Lípa tel.: www: Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: Bankovní spojení: /0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené shromážděním delegátů, pokud k jejich vykonávání získá příslušné oprávnění a neohrozí tím uspokojování bytových potřeb svých členů. Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje bytů (354 domů) a 115 garáží vestavěných v domech. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný v 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne novelizovanými dne , a Družstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem družstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za tři měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Další informace najdete na našich internetových stránkách OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec Počet bytů Česká Lípa 5948 Nový Bor 1140 K. Šenov 396 Stráž p. R. 320 Doksy 235 Cvikov 234 Mimoň 223 Jablonné v P. 134 Dubá 85 Zákupy 72 Žandov 72 Zahrádky 49 Stružnice 39 Sosnová 36 Jestřebí 33 Tuháň 28 Okna 28 Holany 24 Dřevčice 24 Pihel 23 Chlum 20 Sloup v Č. 20 Kravaře 18 Skalice u ČL 12 H. Libchava 10 D. Libchava 9 Provodín 8 Valteřice 8 Staré Splavy 6 Kozly 4 Volfartice 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 5

8 Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných Počet garáží ve ve správě ve vlastnictví OSBD bytů vlastníků garáží vlastnictví Počet domů ve správě celkem k : 354, z toho 273 družstevních a 81 cizích. Členská základna Počet členů Počet členů vlastníků Počet vlastníků nečlenů v BD 161 Počet nečlenů vlast. v SV Počet nově přijatých členů 22 Zánik členství dohodou 34 Zánik členství vystoupením 75 Zánik členství vyloučením 20 Počet SV (společenství vlastníků) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa ke konci roku 2014 SV vlastní (vzniklé z domů OSBD) SV cizí 57 domů 922 bytů 23 domů 670 bytů Pozn.: V SV, která vznikla převodem družstevních bytových jednotek do vlastnictví členů, tj. 57 s počtem 922 bytů je 40 bytů ve vlastnictví OSBD Česká Lípa. Ve správě máme malé domy se 4 byty, kde jsou všichni vlastníci, ale nevzniklo tam SV: převodem z OSBD Česká Lípa: domů13, bytů 52; cizí: domů 1, bytů: 4 strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

9 Organizační struktura DRUŽSTVO Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 7

10 VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů (SD) b) představenstvo c) kontrolní komise (KK) d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

11 Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD Česká Lípa má své bytové domy rozděleny na 249 samospráv (k ). Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Bc. Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Pavel Tille Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Renata Doležalová Dana Holubová Mgr. Jiří Nejezchleba Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 9

12 Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2014 V roce 2014 se konala jako již tradičně dvě shromáždění delegátů. Jarní shromáždění delegátů proběhlo dne v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavním bodem jednání jarního shromáždění delegátů bylo seznámení se s výroční zprávou za předchozí rok Součástí výroční zprávy byl návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok V návaznosti na nový zákon č. 67/2013Sb., předložilo představenstvo delegátům ke schválení novelu směrnice o nájemném a rozúčtování služeb. Podzimní shromáždění delegátů (SD) se opět konalo v hotelu Merkur v České Lípě dne Program byl poměrně bohatý, neboť se schvaloval Jednací řád, prodej ubytovny v Dobranově, motivační program a zástavy domů pro úvěry. Jako už tradičně byl na programu jednání podzimního SD rozpočet družstva na následující rok, tj. na rok Rozpočet na rok 2015 byl sestaven s důrazem na maximální úspory nákladů, neboť bude problematické naplnit plánované výnosy z penále i z úroků na spořicích účtech v bankách. V souvislosti s velmi nízkými výnosy z úroků byl delegátům předložen ke schválení záměr, investovat volné finanční prostředky formou investičních fondů s nízkou mírou rizika. Dosažený výnos by se potom rozdělil na polovinu mezi samosprávy a správu družstva. Případná ztráta by šla plně k tíži správy družstva. Činnost představenstva v roce 2014 V roce 2014 zasedalo představenstvo v těchto termínech: , , , , , , , , , a Účast členů představenstva na zasedáních dosahuje téměř 100%. Představenstvo se řídí pololetním plánem, který si vždy na toto období připravuje a schválí. Jednotliví členové představenstva dále řídili odborné komise a přinášeli na jednání představenstva výstupy z těch oblastí, kterými se komise zabývaly. Nejvíce činnosti vykázaly pravidelně zasedající komise bytová a ekonomická. Bytová komise jednala vždy před zasedáním představenstva. Připravovala ke schválení bytové záležitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manželů a přidělování bytů vyklizených exekucí a návrhy na vyloučení členů, kteří dluží tři nebo více nájmů. Ekonomická komise podrobně projednávala a předkládala veškeré ekonomické záležitosti. Jednou za čtvrt roku předkládala přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd na středisku správy. Připravila závěrku roku 2013, návrh na rozdělení hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb na poskytované služby. Komise připravila i návrh rozpočtu družstva na rok 2015 a pravidelně vyhodnocovala stav volných finančních prostředků družstva a návrhy na jejich zhodnocování. V souvislosti s poklesem úrokových sazeb na termínovaných úložkách prakticky k nulové hodnotě, předložilo představenstvo podzimnímu shromáždění delegátů návrh na nový způsob zhodnocování volných finančních prostředků. Tento návrh shromáždění delegátů schválilo a v samotném závěru roku 2014 jej představenstvo začalo realizovat. Při přípravě rozpočtu rozhodlo představenstvo z úsporných důvodů o změně způsobu svojí činnosti mimo zasedání. Zrušilo většinu komisí kromě hodnotící komise a redakční rady. Jednotliví členové představenstva budou v kontaktu s pracovníky správy družstva v jednotlivých úsecích a budou se podílet na přípravě výstupů a zpráv, které se pravidelně předkládají na zasedání představenstva. Hodnotící komise zpracovala před každým zasedáním žádosti o prominutí penále, žádosti o obnovení nájemní smlouvy a obsazování nebytových prostor družstva. Předkládala představenstvu návrhy na jejich vyřízení. Redakční rada, připravila vydání pěti čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňovali dva členové kontrolní komise, kteří přinášeli výsledky kontrol k projednání představenstvu. Dále se všech jednání zúčastňoval strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

13 ředitel družstva, který předkládal k projednání a ke schválení další záležitosti. Součástí činnosti představenstva byla také příprava jarního a podzimního shromáždění delegátů. Jedenkrát do roka pořádalo představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňovali na členských schůzích samospráv, případně je přímo svolali a řídili. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2014 Kontrolní komise se v roce 2014 scházela pravidelně jedenkrát za měsíc a to vždy týden před jednáním představenstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, schváleným vždy na jedno pololetí. V hodnoceném období KK provedla 11 kontrol zaměřených na jednotlivé oblasti činnosti družstva. Výsledky kontrol a doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. Všichni členové KK byli aktivně zapojeni v komisích představenstva. V rámci zaktivování nefunkčních samospráv se pověření členové KK zúčastňovali výborových a členských schůzí. Správa družstva Správu družstva tvoří 34 zaměstnanců v pracovním poměru. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele každého úseku je vedoucí, a ti spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva. Správa družstva provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, opravami a modernizacemi bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Činnost správy zahrnuje služby v oblasti technické, ekonomické, právní a organizační. Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU Mgr. Dalibor Tichý STŘEDISKO SPRÁVY SV STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 11

14 Zpráva o činnosti družstva Do roku 2014 jsme vstupovali s určitými obavami. Ty plynuly z toho, že od vstoupila v platnost zásadní a rozsáhlá změna legislativy. Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (KZ) v oblasti bytového spoluvlastnictví a ustanovení o družstvech přinesl řadu změn a povinností pro bytová družstva a společenství vlastníků. Je možno, ale říci, že se nám podařilo jak po stránce hospodářské, tak po stránce organizační úspěšně rokem projít. Hospodářský výsledek družstva dosáhl příznivé částky mil. Kč. Družstvo v průběhu roku zajišťovalo celkem spolehlivě veškeré služby spojené s bydlením jak pro družstevní domy, tak domy ve správě. Správní poplatek činil pro členy družstva 110 Kč/byt a měsíc, pro členy družstva vlastníky potom 135 Kč/byt a měsíc. Pro SV s právní subjektivitou jsme vykonávali komplexní správu na základě mandátní smlouvy za 169 Kč/měsíc/byt včetně DPH. V rámci porovnání výše správního poplatku s jinými srovnatelnými družstvy v celém severočeském regionu patří náš správní poplatek stále k těm nejnižším. Vůči všem partnerům a dodavatelům prací plnilo družstvo své závazky a nikde nebylo v prodlení. V průběhu daného roku nevznikly na domech žádné zásadní technické závady, nebo živelné události, které by bránily užívání bytů. V roce 2014 bylo nutné přepracovat řadu smluv, tiskopisů a legislativy, která se týkala kromě družstev i společenství vlastníků jednotek. Připravili jsme novelu stanov pro společenství vlastníků, které máme ve správě. V souladu se stanovami a platnými zákony jsme vydali nový domovní řád. Tím by se měli řídit všichni bydlící v domě. Podle již nového zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám jsme zakládali Společenství vlastníků (SV). S účinností od 1. ledna 2014 vstoupil do platnosti zákon upravující otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. V návaznosti na tento zákon jsme na jarním SD 2014 schválili směrnici o nájemném a předpisu úhrad pro vlastníky včetně rozúčtování. Dalším legislativním dokumentem, který se nás týkal od 1. ledna 2014, bylo nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Do výčtu všech těch legislativních předpisů patří i novelizovaná směrnice o zadávání oprav nemovitého majetku družstva, vydaná představenstvem a platná od Pro úplnost je třeba také uvést, že od podzimního SD vstoupila v platnost novela jednacího řádu našeho družstva. Na podzimním SD byl schválen tzv. motivační program. Jedná se o záměr družstva, kterým chceme podpořit získání dalších bytových domů v regionu bývalého okresu Česká Lípa do správy. Technický úsek Čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) Za rok 2014 byly do DZOI vytvořeny prostředky v celkové výši Kč, celkové čerpání z DZOI bylo Kč. Suma naspořených prostředků proti loňsku je prakticky stejná. V následující grafické dokumentaci je uveden přehled prováděných oprav na domech, výše čerpání DZOI a přehled firem, které se na opravách co do počtu nejvíce podílely. strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

15 Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech mil. Kč Tvorba Čerpání Po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely s opravami společných částí domů (montáže E ITN, drobné nákupy, veškeré revize a následné opravy, dohody, posudky, deratizace, akontace půjček a úvěrů, projekty, stavební dozory apod.) byla celková výše oprav, hrazených z DZOI Kč, počet oprav byl Rozdělení oprav roku 2014 podle výše čerpání Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 13

16 V roce 2014 došlo v oblasti oprav k nárůstu počtu zateplených domů i výši investovaných finančních prostředků. U velkých oprav (zateplení, střechy, drenáže) je financování zajišťováno i z půjček či úvěrů, nejsou tedy plně vidět v čerpání DZOI, přesto tvoří výraznou část čerpání. Díky zahájené třetí etapě modernizace výtahů (nezděné šachty, výtahové dveře a uzávěry) je náklad za opravy výtahů výrazně vyšší než jiné roky. Rozdělení oprav v roce 2014 podle počtu Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výše čerpání DZOI za jednotlivé druhy oprav v roce Náklady v mil. Kč strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

17 Pořadí firem podle počtu akcí v roce U četnosti akcí nedochází k velkým výkyvům, je to zřejmě dáno charakterem poptávky po jejich práci (drobné opravy), která nepodléhá žádným trendům. Firmy se v podstatě s malými výjimkami stále opakují. Celkem v roce 2014 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 209 dodavatelů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 15

18 Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč, financováno z DZOI + z družstevních půjček a bankovních úvěrů): Zateplené Rok Zateplení Štíty Okna Drenáže střechy Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad ,73 6 2,32 1 0,65 6 2, , , ,28 6 3, ,26 8 4, ,10 6 3, ,22 9 5, , , ,17 1 0, , , ,39 4 2, , , ,00 0 0, ,57 8 4, ,42 2 1, , ,37 6 1, , , ,06 7 4, , , , , , , ,23 5 4, , , , ,17 4 2,4 14 4, , , ,81 5 3,78 9 4, ,04 8 5,79 Celkem , , , , ,16 Vývoj celkových nákladů na velké opravy v letech Náklady v mil. Kč strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

19 Spotřeby tepla u domů na centrálním rozvodu tepla Z hlediska vydatnosti zimy byl rok 2014 rekordně teplý. Od roku 1996, kdy denostupně a spotřeby na družstvu sledujeme, to byl rok s nejnižším množstvím denostupňů a nejmenší spotřebou tepla na vytápění. Spotřeba tepla meziročně klesla o 23,5%, vydatnost zimy byla proti loňsku o 17% menší. Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy GJ Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 17

20 Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2014 činily tis. Kč za 717 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady za povinné revize v roce Náklady v tis. Kč Elektro Plyn Hromosvod Hasící Typ revize přístroje Hydranty Ceny tepla v roce 2014 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Prakticky všichni dodavatelé díky rekordně mírné zimě zvýšili výrazně konečnou cenu proti původně plánované, někde o více jak 10%. Důvodem je samozřejmě menší množství prodaného tepla při zachování režijních nákladů na výrobu. Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Obec Odhad 2015 Nový Bor Česká Lípa Stráž p. R Mimoň Zákupy Dubá Jablonné v Podj kotelny Doksy Kamenický Šenov Žandov strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

21 Centrální zdroje versus vlastní kotelny. V roce 2014 došlo k odpojení domů v Jablonném v Podještědí a zbudování vlastních kotelen. Jednalo se o jeden dům družstva a čtyři společenství ve správě. Pro rok 2015 se připravuje odpojení čtyř domů od blokové plynové kotelny v Žandově. Všechny domy se staly společenstvím vlastníků ve správě družstva a odpojení je rozhodnutím těchto společenství. Dva domy budují tepelná čerpadla, dva plynovou kotelnu. Tím se v roce 2015 sníží počet dodavatelů tepla na osm. Nadále zůstává stanovisko družstva, že nechce podporovat a iniciovat hromadná odpojování domů od centrálních zdrojů tepla, zejména v lokalitách velkých sídlišť a tam, kde centrální zdroj tepla bez problémů a za odpovídající cenu funguje. V současné době provozujeme 17 vlastních kotelen a 6 dalších v domech SV. Seminář s dodavatelem tepla v České Lípě Na jaře roku 2014 jsme zorganizovali seminář se zástupci našeho největšího dodavatele tepla, Českolipské teplárenské a.s. Semináře se za družstvo účastnilo vedení družstva a předsedové domů v České Lípě, za dodavatele tepla členové představenstva. Tématem byla tvorba ceny tepla, vyhlídky do budoucna a samozřejmě otázka zřizování domovních kotelen. Seminář ukázal složitost tvorby ceny tepla na centrálních zdrojích a snažil se v diskusi zhodnotit výhody a nevýhody obou typů dodávek tepla. Výsledkem semináře bylo uvědomění si složitosti pořízení a provozování vlastního zdroje, na druhé straně však zazněl i jasný vzkaz, že současná cena tepla je hraniční. V rámci jednání o narůstajících cenách tepla jsme podali žádost o kontrolu ceny tepla v České Lípě za rok 2013 na Energetický regulační úřad. Výsledek kontroly neodhalil žádné porušení zákona. Dále jsme se obrátili dopisem přímo na majitele Českolipské teplárenské, německé konsorcium MVV, s žádostí o přezkoumání ceny tepla a její případné snížení. Výsledkem je zatím neukončené jednání o vzájemném závazku odběru tepla na jedné straně a garantování ceny na straně druhé. Dokončení modernizace výtahů výměna šachetních dveří a uzávěrů V roce 2014 začala třetí, poslední etapa modernizace výtahů. Jedná se o výměnu přízemních šachetních dveří a šachetních uzávěrů u zděných šachet a kompletní výměnu všech šachetních dveří a opláštění u nezděných šachet. Modernizaci provádí firma Otis a. s. Břeclav, realizace se plánuje v letech 2014 až 2018, do termínů příštích inspekčních prohlídek. V roce 2014 jsme provedli opláštění šachet a kompletní výměnu dveří u 10 výtahů v nákladu 4,76 mil. Kč, výměnu přízemních dveří zděných šachet u 76 výtahů za 2,3 mil. Kč a 528 šachetních uzávěrů u 65 výtahů za 3,46 mil. Kč. V porovnání s celkovým množstvím jsme v necelé čtvrtině prací. Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) V roce 2012 byl vydán zákon č. 318/2012 Sb., který je novelou tzv. energetického zákona č. 406/2000 Sb. S platností od tato novela nařídila vlastníkům budov zajistit zpracování PENB. První termín, který jsme jako družstvo museli splnit, bylo , kdy jsou vlastníci budov povinni mít PENB u domů s energeticky vztažnou plochou větší než m 2. Další termín je , kdy je povinnost zajistit PENB při prodeji či pronájmu jednotky (bytu). Následují další termíny u menších domů a to až do roku Protože však prodej či pronájem bytů probíhá prakticky na všech domech, rozhodlo představenstvo družstva o zpracování PENB u všech domů ve vlastnictví družstva do konce roku 2015, a to ve dvou etapách podle velikosti domu. Zpracování zajišťuje společnost STÚ-E s. r. o. Praha, která nám v roce 2002 zpracovávala energetické audity. Díky velkému množství průkazů, opakovanosti typů domů a díky nashromážděným podkladům z dob auditů jsme získali výhodné ceny, v rozmezí až Kč. Průměrná cena průkazu je Kč, celkový počet smluvně domluvených PENB je 239. Průkazy budou v papírové podobě uloženy na správě družstva a vyvěšeny na internetových stránkách volně ke stažení. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014 strana 19

22 Ekonomický úsek V roce 2014 dosáhlo družstvo poměrně příznivý hospodářský výsledek. Je třeba říci, že do výnosů se promítlo snížení výběru penále proti předchozím obdobím a velmi nízká úroková sazba u odložených financí v bance. Celková částka zisku před zdaněním činila Kč. Daň z příjmu při uplatnění odpisu budov bytových domů je nulová. Tedy čistý zisk po zdanění se nezměnil. Středisko správy družstva dosáhlo zisku ve výši Kč. To je výsledek významně lepší, než byl plánován, neboť na rok 2014 měla správa družstva plánovanou ztrátu ve výši tis. Kč. K takto dobrému výsledku přispěly vyšší výnosy z penále a vnitropodnikové výnosy tvořené poplatkem na správu. Nákladová střediska volených orgánů (představenstvo, kontrolní komise a shromáždění delegátů) čerpaly prostředky velmi úsporně. Z plánovaných tis Kč vyčerpaly Kč, tj. čerpání na 81,21%. Zejména větší úspora vznikla na středisku shromáždění delegátů, neboť se ušetřilo nevydáním jednoho čísla Zpravodaje. Také střediska ostatního hospodaření, což jsou nebytové prostory v České Lípě a Novém Boru, středisko revize plynu, středisko převodu bytů do vlastnictví a středisko pronájmu budovy bance ČSOB vytvořila zisk ve výši 2,748 mil. Kč. Významnou část zisku v těchto střediscích tvoří právě pronájem naší budovy bance. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku 2014 částku Kč. Provedená řádná inventura majetku družstva za rok 2014 konstatovala, že u žádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k činil Kč. Ty jsou uloženy v těchto bankách, největší část v ČSOB, dále ČMSS, ČS, KB. Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. S ohledem na velmi nízké úrokové sazby v bankách souhlasilo shromáždění delegátů s umístěním finančních aktiv do jiných finančních produktů. Na konci roku 2014 se zakoupily hypoteční zástavní listy HZL ve výši 20 mil. Kč a dluhopisy ČD a. s. za 8 mil. Kč. Měsíční předpis úhrad za družstevní domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví činil na konci roku ,8 mil. Kč. 14 Vývoj HV od roku 2002 do roku 2014 Miliony Kč Před daní Daň Po dani Důležitým ekonomickým ukazatelem, který souvisí s ekonomickou stabilitou družstva, jsou dluhy na nájmu a počet dlužníků. Ekonomická situace v našem regionu je odvislá od zaměstnanosti a pracovních příležitostí. Vývoj dluhů je s tímto stavem velmi propojen. Na konci roku 2013 celková výše dluhů činila Kč. V průběhu roku 2014 se nám dařilo dluhy držet na stabilní úrovni a koncem roku 2014 byl celkový dluh za družstvo u nájemníků i vlastníků ve výši Kč. Nárůst ve výši Kč byl způsoben růstem dluhů u strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více