ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM"

Transkript

1 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele

2 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky o duševním onemocnění a zaměstnání 2. NEJSTE NA TO SAMI ANEB TI KDO UŽ MAJÍ ZKUŠENOSTI Jaké jsou programy podpory zaměstnávání lidí s duševním onemocněním? Znáte Sdružení Práh? S kterými zaměstnavateli Sdružení Práh spolupracovalo a spolupracuje? A CO NA TO STÁT ANEB VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE Mají zaměstnavatelé stanoveny nějaké povinnosti vůči zdravotně postiženým? Jaké příspěvky, dotace a výhody může zaměstnavatel zdravotně postižených osob využít? 4. PRO VÁŠ KLID ANEB CO VÁS ASI JEŠTĚ ZAJÍMÁ A ČEKÁ Co byste měli vědět o budoucím pracovníkovi? Potřebuji znát jeho diagnózu? Na jakých pozicích se uplatní člověk s duševním onemocněním? Jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání lidí s duševním onemocněním? Jakým způsobem se můžete pokusit zmenšit nevýhody aneb jaký přístup ocení většina zaměstnanců, a člověk s duševním onemocněním zvláště? V jakých situacích potřebují lidé s duševním onemocněním nejčastěji podpořit? Mohu nějak rozpoznat, že přichází pro zaměstnance kritické období nemoci? Jak zaměstnanci sdělit nepříjemné hodnocení? 24 A PÁR POVZBUDIVÝCH PŘÍBĚHŮ NA ZÁVĚR

3 3 Vážení čtenáři, jsme rádi, že držíte v rukou naši informační brožurku. Možná jste se rozhodli zaměstnat člověka s duševním onemocněním anebo o tom uvažujete. Nejspíš zjišťujete, že nemáte tolik informací, kolik byste potřebovali. Naše brožurka se vám tyto informace snaží poskytnout. Naleznete v ní mimo jiné to, co je duševní onemocnění, jaké možnosti a potřeby mají vaši eventuální budoucí zaměstnanci, jak si počínat, jaká máte práva a popřípadě jaké výhody vám ze zaměstnávání lidí se zdravotním postižením plynou. Byla sestavena sociálními pracovníky, kteří se podporou zaměstnávání lidí s duševním onemocněním profesionálně zabývají a informace na následujících stránkách jsou tedy fundované a ověřené. Věříme, že vám pomůže nejen při rozhodování, ale že ji budete moci využít i při běžném provozu vašeho pracoviště. Zaměstnáváním lidí s duševním onemocněním se výrazně podílíte na zvýšení kvality jejich života. Zaměstnáváním znevýhodněných osob naplňujete svoji společenskou odpovědnost a přispíváte k sociální soudržnosti. Děkujeme vám za vaši otevřenost a snahu pomoci. Přejeme hodně úspěchů PaedDr. Blanka Veškrnová ředitelka Sdružení Práh

4 4

5 5 1. KROK DO NEZNÁMA DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE CO JE DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ? Je obtížné jednoznačně určit, kdy je člověk vlastně duševně zdravý a kdy už ne. Někdy můžeme mít špatnou náladu nebo různé nepříznivé okolnosti mohou způsobit, že se necítíme po duševní stránce zrovna nejlépe. To se může stát každému... Pojem duševní nemoc zahrnuje různorodou skupinu psychických stavů a procesů, které zhoršují zapojení člověka v běžném životě. Některé duševní nemoci mohou mít lehčí průběh, a jsou relativně dobře léčitelné, například depresivní reakce na stresovou událost. Jiné výrazněji ovlivňují život člověka a vyžadují dlouhodobou léčbu. Sdružení Práh se zaměřuje na osoby se závažnějším duševním onemocněním. Rozlišujeme dvě velké skupiny takového onemocnění: schizofrenie a afektivní poruchy (poruchy nálady). Tyto závažnější typy duševního onemocnění bývají označovány také jako psychotické onemocnění-psychózy.

6 6 Diagnóza afektivní poruchy zahrnuje spektrum onemocnění, které se vyznačují poruchou nálady (deprese, mánie). S tím je spojeno i narušení aktivity nemocného člověka. Neexistuje jednoznačná příčina onemocnění. Jedná se o složitou souhru genetických dispozic, biologických faktorů a vlivů prostředí (psychosociálních vlivů). Onemocnění se může projevit v jakékoliv životní fázi, častěji se vyskytuje v časné dospělosti okolo 25. roku života. Začátek onemocnění bývá často vyvolán stresovou událostí nebo situací. Projevy onemocnění při depresi mohou být: pocity smutku, prázdnoty, viny a bezcennosti, úbytek/ztráta zájmu a potěšení, únava, ztráta energie, snížená schopnost soustředit se a přemýšlet, narušení spánku, změna chuti k jídlu, psychomotorický útlum nebo neklid, myšlenky na smrt. Při mánii se může objevovat v různé míře: euforie, upovídanost, zvýšené sebevědomí, zvýšená aktivita, velikášství, vznětlivost, snížená potřeba spánku, přelétavost myšlenek, psychomotorický neklid, rizikové chování (drogy, promiskuita, nakupování, obchodní investice, hazard za volantem). Člověk s afektivní poruchou obecně hůře snáší emocionální a psychickou zátěž. Onemocnění může mít různý průběh. Často se jedná o střídání různě dlouhých období zhoršení s obdobími normální nálady. Dá se říci, že se mnohdy jedná o celoživotní onemocnění. Významným zástupcem afektivních poruch je bipolární afektivní porucha (dříve označovaná jako maniodepresivita), která se vyznačuje střídáním obou pólů nálady depresivní a manické. V populaci se vyskytuje zhruba kolem jednoho procenta. Celé spektrum afektivních poruch se objevuje v populaci dle různých průzkumů v rozsahu desítek procent (např. 30 % lidí někdy cítí deprese nebo úzkost, která ovlivňuje jejich každodenní činnost). Zajímavý je poměr mezi četností onemocnění u mužů a žen. U bipolární afektivní poruchy je poměr zhruba podobný, deprese se ale výrazně častěji objevuje u žen. Akutní projevy afektivní poruchy jsou zpravidla dobře léčitelné. Diagnóza schizofrenie označuje spektrum onemocnění, které postihuje přibližně 1 % populace a vyskytuje se poměrně rovnoměrně ve všech zemích. Pravděpodobnost vzniku onemocnění je stejná u mužů i u žen. Jedná se o tzv. multifaktoriální onemocnění, na jeho vzniku se podílejí jednak faktory biologické (např. genetické) a pak také faktory prostředí (psychické a sociální). Faktem ale zůstává, že jednoznačnou příčinu schizofrenie doposud neznáme. Při schizofrenii dochází v mozku ke změně rovnováhy mezi neurotransmitery (dopamin, serotonin), kterou je možné zlepšit pomocí léků tzv. antipsychotik. Ačkoliv se příznaky nemoci mohou objevit v téměř každém věku, většinou se poprvé objevují v pozdním dospívání a během rané dospělosti. Pro odhad pravděpodobnosti vyléčení se v případě schizofrenie užívá tzv. třetinové pravidlo. Zhruba třetina nemocných se může po 1-3 psychotických krizích zcela uzdravit. U druhé třetiny se nemoc občas v epizodách vrací, což má negativní vliv na jejich fungování v běžném životě. A teprve u poslední třetiny nemoc neustupuje ani po delším léčení a výrazně ovlivňuje život člověka. Nemoc člověku zasahuje do jeho vztahů s okolím, do výkonu v zaměstnání nebo ve škole a do celkové životní pohody. Nezasahuje ale intelektovou složku osobnosti. O schizofrenii můžeme uvažovat jako o změněném způsobu zpracovávání podnětů z okolí, které někdy vede k jinému porozumění světu. Může se projevovat např. strachem a úzkostí, nedůvěrou a

7 7 vztahovačností, sníženou schopností soustředění, problémy s pamětí, oslabením vůle, apatií, nespavostí, rychlými změnami a kolísáním nálad, nesnadným sebeprožíváním, obtížným sebeuvědomováním, pozměněným způsobem vnímání, cítění, myšlení. Mohou to být stavy těžko sdělitelné pro okolí nemocného, i kvůli jeho obávám z reakcí ostatních. Představa, že se jedná o rozdvojení osobnosti, kdy jakoby existovaly současně dvě různé osobnosti, je ale zcela mylná. PŘEDSUDKY O DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ Duševní onemocnění je pouze výtvorem něčí fantazie. Fakta: Duševní onemocnění je reálné. Duševní nemoci přinášejí utrpení, způsobují omezení a mohou dokonce zkrátit život, což je evidentní například u infarktů po epizodě deprese nebo u sebevražd. Duševní onemocnění je spojeno s nedostatkem charakteru. Fakta: Duševní onemocnění je způsobeno biologickými, psychologickými a sociální faktory. Výzkumy ukazují, že schizofrenie a afektivní poruchy jsou spojeny s genetickými a biologickými faktory. Sociální vlivy, jako je například ztráta někoho blízkého nebo práce, mohou způsobit rozvoj různých nemocí. Špatné výchovné prostředí, ať už pramení z rozbité rodiny nebo domácího násilí, může přinášet zvýšené riziko pro vznik duševního onemocnění. Duševní onemocnění je totéž jako mentální postižení Fakta: Jedná se však o dvě naprosto odlišné věci. Mentální postižení je především charakterizováno omezením intelektuálních schopností a obtížemi při zvládání základních životních dovedností. Jde o handicap, který nelze léčit a je trvalý. Naproti tomu osoby s duševním onemocněním mají intelektuální schopnosti stejné jako zbytek populace. Lidé s duševním onemocněním mají v mnoha případech vysokoškolské vzdělání. Duševní onemocnění nemá trvale stejný průběh a dá se léčit. Z duševní nemoci se nelze uzdravit. Fakta: Dlouhodobé studie ukazuji, že léčba většiny lidí s duševním onemocněním prokazuje skutečné zlepšení stavu nemocných. Velmi dlouhou dobu bylo duševní onemocnění považováno za trvalé a neléčitelné. Lidé s duševním onemocněním byli izolováni od ostatních v rámci léčeben pro duševně nemocné. Když byly objeveny léky, které pomohly zlepšit příznaky duševních nemocí, nastal postupný vývoj k ambulantním léčebným a rehabilitačním službám v rámci komunity. Duševně nemocní a ti, kteří se uzdravili, jsou pracovníky druhé kategorie. Fakta: Zaměstnavatelé, kteří tyto lidi zaměstnali, uvádějí, že mají více než průměrnou docházku a přesnost a jsou stejně dobří nebo lepší v motivaci, kvalitě práce a pracovním výkonu. Studie uváděné US National Institute of Mental Health a National Alliance for the Mentally III přinášejí informaci, že neexistuje žádný rozdíl v produktivitě práce ve srovnání s ostatními zaměstnanci.

8 8 Lidé s duševním onemocněním nesnášejí stres na pracovišti. Fakta: To příliš zjednodušuje komplexní lidskou reakci na stres. Lidé s různými zdravotními problémy, jako jsou například kardiovaskulární choroby a duševní onemocnění, mohou mít zhoršené syndromy při vysoké úrovni stresu. Ale zdroje osobního a pracovního stresu jsou u každého jiné. Pro některé lidi je stresující, pokud nemají strukturovaný denní program, zatímco jiní bojují s přesným pracovním rozvrhem. Někteří lidé mají radost z viditelnosti na veřejnosti nebo z vysokého stupně sociálních kontaktů, zatímco jiní požadují minimální interakce, aby se mohli soustředit a dokončit úkol. Pracovníci s duševním onemocněním odpovídají na stresory na pracovišti rozdílným způsobem. Všechna zaměstnání jsou v podstatě do určité míry stresující. Produktivita dosahuje maxima, jestliže se vhodným způsobem potkávají potřeby zaměstnance a jeho pracovní podmínky, ať má pracovník duševní problémy nebo ne. Duševně nemocní jsou nebezpeční nebo agresivní. Fakta: Převážná většina těchto lidí není nebezpečná ani agresivní. Když se zaměstnavatelé dozvědí, že má uchazeč duševní chorobu, mohou mít strach nebo pocit, že bude agresivní. Tento předsudek je posilován médii, která informují o lidech s duševní nemocí jako o násilnících. Teoretické shrnutí výzkumné literatury na Cornellově univerzitě v USA ukazuje, že... žádná empirická data neospravedlňují skandalizované portréty duševních poruch v médiích.

9 9 2.NEJSTE NA TO SAMI TI, KDO UŽ MAJÍ ZKUŠENOST V České republice působí, zejména ve větších městech, řada organizací (poskytovatelé sociálních služeb nebo i podnikatelské subjekty), které se zabývají podporou lidí s duševním onemocněním a podporou jejich zaměstnávání. Tyto organizace ve spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli nabízejí různé typy podpůrných programů. JAKÉ JSOU PROGRAMY PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Programy podpory zaměstnávání nabízejí možnost postupného vytváření nebo obnovení schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které jsou potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce. Mít zaměstnání neznamená jenom finanční zajištění, ale také pocit smysluplnosti, užitečnosti a to že někam patřím. Získávání pracovní samostatnosti je plynulý proces, který zajišťují různě intenzivní formy pomoci a podpory, od práce v sociálně-terapeutické dílně až k podporovanému zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Jednotlivé programy mají oporu jednak v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a pak také v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

10 10 Jak programy dělíme: Pracovní rehabilitace Z hlediska člověka s duševním onemocněním je pracovní rehabilitace podporou, která je mu poskytována při přípravě na práci, při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, eventuelně i při jeho změně nebo ukončení. Z hlediska poskytovatele je pracovní rehabilitace proces, při kterém se usiluje o zotavení a udržení nebo rozšíření pracovních kompetencí člověka s duševním onemocněním. V tomto procesu se kombinují individuální metody (orientace v pracovních potřebách a možnostech člověka s duševním onemocněním, trénink práce a zprostředkování zaměstnání) se strategiemi orientovanými na prostředí (vytvoření nebo ovlivnění budoucí pracovní situace). Pracovní rehabilitace je zobecňujícím pojmem i pro ostatní formy podpory zaměstnávání. Zákon o zaměstnanosti deklaruje osobám se zdravotním postižením (viz níže) právo na pracovní rehabilitaci. Sociálně-terapeutická dílna Sociálně-terapeutické dílny zřizují poskytovatelé sociálních služeb. Slouží k podpoře vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností u uživatelů - lidí s duševním onemocněním v maximálně chráněných podmínkách. Pracovní tempo a zátěž v dílně jsou přizpůsobeny možnostem uživatelů. V sociálně-terapeutické dílně pracují uživatelé za stálé podpory pracovního terapeuta. Uživatel zpravidla nepobírá mzdu nebo jen v malé výši. Poskytovatel a uživatel spolu mají uzavřenu smlouvu o poskytování sociální služby. Přechodné zaměstnávání Jde o program umožňující člověku s duševním onemocněním dočasně tréninkově pracovat u běžného zaměstnavatele v přirozeném pracovním prostředí za podpory pracovního konzultanta-asistenta. Tento program se realizuje na základě písemné dohody mezi běžným zaměstnavatelem a poskytovatelem služby. Doba trvání tréninkového zaměstnání se může pohybovat, dle podmínek zaměstnavatele, od několika měsíců až po dobu dvou let. Pracovní konzultant pomáhá zejména při zaučení pracovníka přímo na pracovišti, jedná se zaměstnavatelem a průběžně poskytuje podporu podle aktuální situace oběma stranám. Podporované zaměstnávání Je program, jehož cílem je poskytnout člověku s duševním onemocněním takovou míru podpory, aby si zvolil, našel a udržel pracovní místo u běžného zaměstnavatele podle svého vzdělání a praxe. Program také nabízí další průběžnou podporu pracovního konzultanta zaměstnanci s duševním onemocněním i zaměstnavateli (dojednání pracovních podmínek, zaučení na pracovním místě, následná podpora na pracovišti, apod.). Doba podpory je individuální, obvykle dva roky ale i déle. Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem s duševním onemocněním. Pracovní konzultant může zaměstnavateli v rámci tohoto programu dále nabídnout: pomoc při vytváření vhodné pracovní náplně pro člověka s duševním onemocněním, podporu při vyřizování formalit souvisejících

11 11 s nástupem do zaměstnání, poradenství v oblasti legislativy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pomoc při komunikaci se zaměstnancem. Chráněné pracovní místo Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením (nebo je to pracovní místo osobou se zdravotním postižením obsazené) na základě písemné dohody s úřadem práce. V našem případě je takovou osobou člověk s duševním onemocněním. Zaměstnanec je v pracovním poměru a pobírá za svoji práci mzdu. Předpokladem je, že činnost zaměstnavatele má přínos pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce. Úřad práce poskytuje zaměstnavateli příspěvek na zřízení chráněného místa a dále může poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Úřad práce může uzavřít dohodu přímo i s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Sociální firma/sociální podnikání Sociální podnikání je v ČR spíše nově zaváděným a rozvíjejícím se druhem podnikání. Sociální firma je ekonomicky udržitelným podnikatelským subjektem působícím na běžném pracovním trhu. Hodnoty jako je solidarita, sociální soudržnost a sociální zodpovědnost jsou v ní nadřazeny nad vytváření maximálního zisku firmy. Firma zaměstnává 25-55% znevýhodněných osob (zdravotně či sociálně) společně s lidmi bez znevýhodnění, čímž dochází k vzájemné integraci. Firma poskytuje svým zaměstnancům určitou míru podpory (zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání) zároveň usiluje o maximální využití schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců, klade důraz na profesní rozvoj svých spolupracovníků a umožňuje jejich další vzdělávání a přechod na otevřený trh práce. Firma by měla mít alespoň polovinu příjmů ze svého podnikání. Významnou podporu může získávat z veřejných zdrojů a prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie. ZNÁTE SDRUŽENÍ PRÁH? Jednou z organizací, která se věnuje lidem s duševním onemocněním, je brněnské Sdružení Práh. Občanské sdružení Práh poskytuje již od roku 1999 komplexní psychosociální služby lidem s duševním onemocněním z brněnského regionu. Posláním Sdružení je nabízet těmto lidem pomoc a podporu při začleňování do běžného života. Sdružení si klade za cíl: Poskytovat podporu v naplňování přání svých klientů pracovat, samostatně bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít přátele, zlepšit vztahy s rodinou, umět pečovat o své zdraví, najít smysl a význam svého života Prosazovat a hájit práva klientů a jejich nejbližších Podporovat svépomocné aktivity Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním

12 12 Nabídka Sdružení Práh v oblasti práce: Sociálně-terapeutická dílna Trojlístek (textilní, výtvarná) Sociálně-terapeutická dílna rukodělná Sociálně terapeutická dílna tréninková kavárna Café Práh ve Vaňkovce Chráněná pracovní místa (administrativa, recepce, údržba, šicí dílna) Programy podporované a přechodné zaměstnávání Sdružení Práh je držitelem licence MPSV ke zprostředkování zaměstnání jako agentura práce Sdružení ve svém provozu zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením Sdružení Práh nabízí tzv. náhradní plnění - odebíráním svých výrobků a služeb Sdružení Práh v roce 2012 získalo pro programy zaměstnávání podporu Evropského sociálního fondu v ČR S kterými zaměstnavateli Sdružení Práh spolupracovalo a spolupracuje? AGORA DMT, a.s.. Popis: manuální práce ve skladu s drobnou elektronikou Využili jsme Sdružení Práh, které nám nabídlo pracovní výpomoc na závěr roku. Pracovník, který u nás pracoval, odvedl skvělou práci a velice rychle zapadl do kolektivu. Svou dobře odvedenou prací nám pomohl ke zdárnému ukončení roku. Ladislav Skuhrovec, vedoucí skladu Agro Brno-Tuřany, a.s. Popis: manuální práce ve středisku zahradnické výroby Naši dlouholetou spolupráci hodnotím jako dobrou a bez problémů. Na sezónní práci ve sklenících jsme postupně zaměstnávali asi 15 klientů-pracovníků. Každý byl jiný, jako to ostatně platí i o našich běžných zaměstnancích. Někteří u nás pracují už několikátou sezónu a práci, pro někoho málo atraktivní, zvládají velmi dobře. Při zaučování využíváme podpory pracovní asistentky Sdružení Práh. Marie Vahalová, vedoucí výroby AmRest s.r.o. - Restaurace KFC Popis: obsluha v restauraci KFC Kavárna Quido Anna Bodnárová Zelinková Popis: obsluha, doplňování zboží a úklid ve studentské kavárně Pracovník, kterého zaměstnáváme již téměř rok prostřednictvím Sdružení Práh, je schopný se naučit práci, kterou pro něj máme připravenu. Vykonává ji zodpovědně, kvalitně a téměř samostatně. Do kolektivu pracovníků naší kavárny, po krátké době ostychu, zapadl a je platným a oblíbeným členem.

13 13 Anna Bodnárová Zelinková, majitelka Müller & Wilde /v současnosti BUFAB CZ s.r.o./ Popis: skladové a manipulační práce ve skladu se spojovacím materiálem Spolupráce byla dlouhodobá a jeden z poskytnutých pracovníků v programu přechodného zaměstnávání byl posléze přijat do běžného plného pracovního poměru, který trval několik let. Vzájemnou spoluprací se Sdružením Práh jsme tedy nalezli plnohodnotného kolegu, který byl platným členem týmu. Ivo Pšikal, jednatel společnosti Občanské sdružení Vaňkovka Popis: provozně-organizační služby a údržba pro Kulturní centrum Slévárna Vaňkovka Zaměstnáváme dva pracovníky, které nám zprostředkovalo Sdružení Práh v rámci programu přechodné zaměstnávání (agenturní zaměstnávání). Oba zaměstnanci jsou velice svědomití a je vidět, že si své práce váží. Protože jsme zaměstnavatel začátečník, oceňuji možnost se kdykoli obrátit na pracovní konzultantku Sdružení Práh s otázkami týkajícími se zaměstnanců. Velkou výhodou je také to, že Sdružení Práh přebírá starost o veškerou agendu spojenou se zaměstnanci (mzdy, neschopenky, odvody ). Blanka Maroušová, jednatelka sdružení TUTINA - Marcela Kokoliová Popis: administrativně distribuční práce v internetovém obchodu s dětským zbožím a ekologickými produkty VHS Brno, a.s. Popis: manuální práce v údržbě venkovního areálu inženýrské organizace Zaměstnanec, který u nás v rámci programu přechodného zaměstnávání Sdružení Práh pracoval, byl velmi svědomitý, pečlivý a spolehlivý, vždy ochotný plnit práci dle zadaných požadavků. S odvedenou prací jsme byli velmi spokojeni. V případě potřeby rádi v budoucnu opět využijeme nabídky ke spolupráci. Iva Ciprová, manažer projektu

14 14

15 15 3. A CO NA TO STÁT? VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE MAJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ STANOVENY NĚJAKÉ POVINNOSTI VŮČI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM? Definice osoby zdravotně postižené Lidé s duševním onemocněním mohou být z hlediska zaměstnávání považovány za osoby se zdravotním postižením. Tato skupina osob je známá, z dnes již neplatného zákona č.1/1991 Sb. o zaměstnanosti, pod označením osoby se změněnou pracovní schopností a osoby se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS a ZPS s TZP). Podle nyní platného zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. se dnes užívá pojem osoby se zdravotním postižením a poskytuje se jim zvýšená ochrana na trhu práce. Za tyto osoby jsou považovány fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány za invalidní v jednom ze tří stupňů (dříve částečně nebo plně invalidní). Tato skutečnost se dokládá posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Osoby s třetím stupněm invalidity jsou považovány za osoby s těžším zdravotním postižením. Za osoby se zdravotním postižením se považují 12 měsíců od posouzení i osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní. Ovšem je potřeba zdůraznit, že zdaleka ne všichni lidé s duševním onemocněním jsou automaticky osobami se zdravotním postižením!

16 16 Dle zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé povinni rozšiřovat podle svých podmínek možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazovat pro ně pracovní místa. Vznik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele při nástupu osoby se zdravotním postižením se nijak neliší od zaměstnání běžného pracovníka. Povinností ale je, vést si vlastní evidenci osob se zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Je také třeba mít kopii rozhodnutí o zdravotním postižení zaměstnance. Oproti minulým právním úpravám, zaměstnavatelé v současnosti mohou sjednávat s osobami se zdravotním postižením zkušební dobu i pracovní poměr na dobu určitou nebo dohody mimo pracovní poměr, aniž by o to písemně požádali. Zaměstnavatel nemusí při zrušení pracovního poměru ve zkušební době přihlížet ke zdravotnímu postižení. Ukončení pracovních poměrů probíhá bez souhlasu úřadu práce a zaměstnavatel není povinen zajišťovat zaměstnanci se zdravotním postižením další zaměstnání. Úřad práce se nevyjadřuje ani k ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel musí úřadu práce pouze písemně oznámit rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Povinný podíl Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru musejí plnit povinné procento zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tento povinný podíl jsou 4%. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé splnit zaměstnáváním v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům (tzv. náhradní plnění), obdobně i od osob se zdravotním postižením, které jsou samostatně výdělečně činné. Nově mohou zaměstnavatelé poskytnout náhradní plnění pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy za každého svého zaměstnance se zdravotním postižením a o poskytnutém plnění vedou evidenci. V případě nedodržení stanoveného podílu odvádějí zaměstnavatelé ročně do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měli zaměstnat. Důležité je, že zaměstnanec s těžším zdravotním postižením (třetí stupeň invalidity) je pro plnění povinného podílu započítán dokonce třikrát. JAKÉ PŘÍSPĚVKY, DOTACE A VÝHODY MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL VYUŽÍT? Zaměstnavatelům, kteří se cíleně rozhodnou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, může příslušný úřad práce přispět na činnost spojenou se zaměstnáváním těchto osob. Podmínky a výše příspěvků jsou odvozeny od druhů příspěvků, zákonných úprav, rozpočtu a situace na trhu práce. Významnou podporu může zaměstnavatel získávat i prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie.

17 17 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce, a to na žádost osoby se zdravotním postižením. Úřad práce také hradí náklady s ní spojené. Spolupracuje přitom s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména: poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání, teoretickou i praktickou přípravu pro zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením může úřad práce na základě písemné dohody uhradit náklady na tuto přípravu. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Příspěvek na zapracování Úřad práce může na základě písemné dohody poskytnout zaměstnavateli příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který je osobou se zdravotním postižením. Příspěvek lze poskytovat maximálně tři měsíce a může činit maximálně polovinu minimální mzdy pro osobu, která zapracovává. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Chráněné pracovní místo Pracovní místo, které je zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.. Úřad práce poskytuje na zřízení chráněného pracovního místa příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy. Pokud zřizuje zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce deset a více chráněných pracovních míst může být příspěvek ještě vyšší. Po uplynutí dvanácti měsíců od obsazení zřízeného nebo vymezeného chráněného pracovního místa může úřad práce poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů místa, roční výše příspěvku může být až Kč. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Dřívější pojem chráněná pracovní dílna byl novelou ze zákona od vypuštěn. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Jde o nárokový příspěvek zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Příspěvek poskytuje místně příslušný úřad práce, a to čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele podané ve stanovené lhůtě. Příspěvkem jsou nahrazovány

18 18 skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% vynaložených prostředků včetně odvodů, nejvýše však Kč. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Daňové úlevy pro zaměstnavatele Zákon o daních z příjmů umožňuje zaměstnavatelům uplatnit slevu na dani z příjmů v případě, že zaměstnávají zaměstnance se zdravotním postižením nebo s těžším zdravotním postižením. Sleva za to, že zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením Kč ročně a Kč ročně za zaměstnance s těžším zdravotním postižením (třetí stupeň invalidity). Blíže v zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Zvýhodnění v obchodní veřejné soutěži Účastní-li se obchodní veřejné soutěže dodavatel (zaměstnavatel), který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50% zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Blíže v zákonu č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Společenská odpovědnost firem Zaměstnáváním lidí s duševním postižením se můžete přihlásit ke konceptu tzv. společenské odpovědnosti firem. Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility CSR) je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. A zároveň tyto faktory ovlivňují úspěch firmy. Společenská odpovědnost podniků nespočívá v tom, co podniky musí dělat, ale v tom, co mohou dělat. Přihlášením se ke společenské odpovědnosti a dobrovolným převzetím závazků, které přesahují běžnou regulaci. Společensky odpovědné chování firem se opírá o princip dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství. Takové chování přináší firmě řadu zisků, zejména tím, že je vnímána jako solidní partner a dobrý soused pro své okolí. To má nezastupitelný význam pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování firmy. Zaměstnavatelé zdravotně postižených osob mají právo požadovat od úřadu práce informace, poradenství, spolupráci a součinnost v otázkách spojených se zaměstnáváním těchto osob.

19 19 4. PRO VÁŠ KLID CO VÁS ASI JEŠTĚ ZAJÍMÁ A ČEKÁ CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O BUDOUCÍM PRACOVNÍKOVI? Pokud člověk onemocní duševní nemocí, ještě to automaticky neznamená, že bude mít problémy v práci. U mnoha lidí s duševním onemocněním nemá nemoc na jejich pracovní výkon vliv. U dalších nemoc ovlivňuje pracovní výkon pouze dočasně. Při vytvoření vhodných pracovních podmínek jsou tito lidé schopni podat stejný pracovní výkon jako druzí zaměstnanci. Každý člověk, i člověk s duševním onemocněním, je jiný a potřeby mohou být hodně variabilní, zde uvádíme některá zobecňující tvrzení. Zaměstnanec s duševním onemocněním uvítá ohleduplnější přístup a toleranci ze strany zaměstnavatele. Je třeba být připraven na to, že ne všechny reakce pracovníka musí být takové, jaké obvykle čekáme. Ideální je v takových případech pozitivní emoční vztah kolegů i nadřízených. Pokud lidé z jeho okolí v sobě dokážou najít potřebnou toleranci a vytvořit prostředí, které podpoří adaptaci člověka s duševním onemocněním na roli zaměstnance, je zde vysoká pravděpodobnost dlouhodobě příznivého stavu. Všeobecně bývá vhodné upravit pracovní režim zaměstnance, jednat s taktem, ale otevřeně. Zaměstnanec s duševním onemocněním bývá citlivý na neupřímnost, respektive na zatajování informací a na diplomatické zaobalování nebo obcházení problematických témat. Může reagovat stažením se do sebe a cítit se zraněn.

20 20 POTŘEBUJI ZNÁT JEHO DIAGNÓZU? Pro vás jako pro zaměstnavatele je důležité vědět, jak nemoc ovlivňuje pracovní výkon. Detaily průběhu nemoci, diagnóza, či užívání léků pro vás nejsou tak podstatné, jako konkrétní projevy chování objevující se přímo na pracovišti. Tyto informace vám může poskytnout pracovní konzultantka Sdružení Práh. V rámci jednání o přijetí je možné požadovat po uchazeči pouze údaje, které jsou nezbytné pro výkon práce. Požadovat je tak možné údaje týkající se vzdělání, kvalifikace, schopností, rovněž také údaje týkající se zdravotního stavu, resp. zdravotních omezení pro práci. Po uchazeči nelze požadovat ani údaje o případném invalidním důchodu. Před vstupem do pracovního poměru může zaměstnavatel požadovat vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance. Jiná je pak situace, pokud už zaměstnanec v pracovním poměru je, potom lze vyžadovat údaje týkající se invalidního důvodu, pokud je to pro zaměstnavatele nezbytné z důvodu plnění povinností, které mu stanoví právní předpisy (např. předpisy daňového a sociálního pojištění). Jistě je také jiná situace tehdy, když zaměstnavatel má zvláštní zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a využívat výhod podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti (viz předchozí kapitola), kdy se předpokládá, že i zaměstnanec má zájem s takovým zaměstnavatelem spolupracovat. Zaměstnavatel však nemá právo ptát se na diagnózu jakéhokoliv zaměstnance. NA JAKÝCH POZICÍCH SE UPLATNÍ ČLOVĚK S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Pro lidi s duševním onemocněním, kteří nemají vyšší kvalifikaci a kterým vyhovuje méně psychicky náročná práce, jsou vhodné zejména práce pomocné. Avšak značné procento lidí s duševním onemocněním má na rozdíl od lidí s mentálním postižením kvalifikační předpoklady (vzdělání, praxi) k vykonávání odborné práce. Stupeň zátěže v takovéto práci by však neměl být příliš vysoký (je vhodné pracovat, alespoň zpočátku, na zkrácený úvazek). Lidé s duševním onemocněním se tedy mohou uplatnit, jak na pomocných, tak mnohdy i na kvalifikovaných místech (přes 80% jich má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání). JAKÉ JSOU VÝHODY A NEVÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Nejdříve výhody: Získáte zaměstnance, který si svého místa váží. Lidé se znevýhodněním na trhu práce si zpravidla váží svého pracovního místa, a to i v případě práce, která je pro ostatní zaměstnance neatraktivní. Můžete využít pracovní asistence a další profesionální podpory při zaměstnávání. Zaměstnávání duševně nemocných bude mít pozitivní dopad na pověst organizace. Veřejnost kladně hodnotí snahu firem pomoci lidem se zdravotním postižením. Splníte státem stanovené kvóty pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Máte možnost využití státních dotací, příspěvků a daňových úlev pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Určitě také váš dobrý pocit z toho, že pomáháte lidem se znevýhodněním. Kontakt s člověkem s duševním onemocněním může být také obohacením pro váš život.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST - poskytovatele zdravotnických, sociálních a poradenských služeb Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Nástroje Úřadu práce České republiky na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Vypracoval odbor zaměstnanosti GŘ ÚP ČR

Nástroje Úřadu práce České republiky na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Vypracoval odbor zaměstnanosti GŘ ÚP ČR Nástroje Úřadu práce České republiky na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Vypracoval odbor zaměstnanosti GŘ ÚP ČR Počet osob se zdravotním postižením v evidenci Úřadu práce České republiky

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus hledá zaměstnavatele ke spolupráci

Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus hledá zaměstnavatele ke spolupráci STAŇTE SE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU FIRMOU A ZAMĚSTNÁVEJTE OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus hledá zaměstnavatele ke spolupráci Staňte se našimi partnery Pomůžeme

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zdroje stresu John Doe john.doe@example.com 18. září 2018 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Zdroje stresu. Dotazník se zaměřuje na zmapování možných zdrojů zátěže (stresory) a

Více

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Vymezení cílové skupiny Sociální služby pro chronicky duševně nemocné v celém Olomouckém kraji

Více

Nepravidelný Občasný Bulletin

Nepravidelný Občasný Bulletin MILÍ KOLEGOVÉ, na základě setkání v Olomouci, které bylo pro nás, a doufáme, že i pro vás velmi přínosné, plníme daný slib a posíláme vám stručné informace o základních nástrojích APZ (aktivní politiky

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Úřad práce. zaměstnanosti. ochrany zaměstnanců při platební. neschopnosti zaměstnavatele. státní sociální podpory. plní úkoly v oblasti:

Úřad práce. zaměstnanosti. ochrany zaměstnanců při platební. neschopnosti zaměstnavatele. státní sociální podpory. plní úkoly v oblasti: plní úkoly v oblasti: Úřad práce zaměstnanosti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele státní sociální podpory Všem občanům informační služby: o volných pracovních místech v České

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich následné zaměstnávání vhled

Vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich následné zaměstnávání vhled Vzděláním k úspěchu bez bariér Vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich následné zaměstnávání vhled Jan Podola jpodo@rek.zcu.cz Projekt Vzděláním k úspěchu bez bariér reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2008 Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Uživatelé a absolventi na trhu práce... 3 3 Uživatelé a úspěšnost jednotlivých programů

Více

Služby pracovní rehabilitace ve FOKUSu

Služby pracovní rehabilitace ve FOKUSu Služby pracovní rehabilitace ve FOKUSu Bc. Jana Horáková, DiS. Bc. Pavlína Kadlecová Růžičková Služby pracovní rehabilitace FOKUSu Lidé s duševním onemocněním Havlíčkův Brod: - Sociálně terapeutická dílna

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

NEFORMÁLNÍ PÉČE EKONOMICKY NEVIDITELNÁ A PŘESTO POTŘEBNÁ. zpracovala: Bc. Iva Homolová květen 2016

NEFORMÁLNÍ PÉČE EKONOMICKY NEVIDITELNÁ A PŘESTO POTŘEBNÁ. zpracovala: Bc. Iva Homolová květen 2016 NEFORMÁLNÍ PÉČE EKONOMICKY NEVIDITELNÁ A PŘESTO POTŘEBNÁ zpracovala: Bc. Iva Homolová květen 2016 CO SE SKRÝVÁ POD NÁZVEM NEFORMÁLNÍ PÉČE Neformální péče je péče poskytována blízkými příbuznými, přáteli

Více

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením přijaté změny

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením přijaté změny Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením přijaté změny Podpora zaměstnávání OZP Obecně snahou státu by mělo být motivovat zaměstnavatele k vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby

Více

ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU KONANÉHO DNE 16. BŘEZNA 2017 VE ZLÍNĚ

ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU KONANÉHO DNE 16. BŘEZNA 2017 VE ZLÍNĚ Název projektu: Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001185 Název aktivity: Workshop 2 Termín konání: 16. března 2017, 13.00 hod, Zlín - Horizont

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SDRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN: Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou CÍLOVÁ

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

5 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením

5 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením 5 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných psychických a

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných psychických a Posláním služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením, zejména pak s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu

Více

Nejčastější otázky k léčbě

Nejčastější otázky k léčbě Nejčastější otázky k léčbě Přináší s sebou léčba lymfomů omezení toho, co mohu dělat? Různé druhy léčby s sebou nesou, jak jsme si již řekli, různé vedlejší účinky, jež mohou mít vliv na vaše každodenní

Více

Zkušenosti s komunitním modelem péče o duševně nemocné v ČR

Zkušenosti s komunitním modelem péče o duševně nemocné v ČR Zkušenosti s komunitním modelem péče o duševně nemocné v ČR Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České republice 11. dubna 2017 Pavel Novák Komunitní služby v ČR v roce 2015 Cca 30 organizací

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 1 - Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 2 - ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Pracovní skupina č.3 Sociálně terapeutické dílny, Centra denních služeb, Služby následné péče

Pracovní skupina č.3 Sociálně terapeutické dílny, Centra denních služeb, Služby následné péče Pracovní skupina č.3 Sociálně terapeutické dílny, Centra denních služeb, Služby následné péče Projekt: Plánování lll (Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK) Facilitátoři: Markéta Surynková,

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni

Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni Průzkum realizovaný mezi zaměstnavateli, březen 2019 Stručné shrnutí výsledků Rodiče zejména matky malých dětí zůstávají navzdory nedostatku

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

Přestože zdraví nespadá mezi kompetence Evropské unie, sociální otázky a diskriminace mezi ně patří.

Přestože zdraví nespadá mezi kompetence Evropské unie, sociální otázky a diskriminace mezi ně patří. Vážení členové Evropské koalice onkologickýc, Přestože zdraví nespadá mezi kompetence Evropské unie, sociální otázky a diskriminace mezi ně patří. Jak bylo oznámeno na výročním kongresu ECPC v roce 2018,

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit. I. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit. I. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit I. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti Tato výzva je realizována v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) a Strategie komunitně vedeného

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Model sociální služby Terapeutická komunita

Model sociální služby Terapeutická komunita Model sociální služby Terapeutická komunita Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Café Práh CAFÉ PRÁH Letos slaví 10 let existence Vybudována z fondů EU jako kavárna v níž budou obsluhovat lidé s duševním onemocněním

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Nový druh zdravotně sociální služby zaváděný v rámci reformy psychiatrické péče Mezičlánek mezi ambulancí a lůžky: více intenzivní péče než v psychiatrické

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV DÍLNA JINÁ KÁVA DRUH SLUŽBY (VIZ. 67 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.) POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole MZPSZN-730/2016 Poskytování poradenských služeb ve škole Ředitelka Mateřské školy, Základní škola a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Co nabízí? Komu? Jak?

Co nabízí? Komu? Jak? Co nabízí? Komu? Jak? Co je podporované zaměstnávání? individuální flexibilní podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům podpora uchazeči o práci před nástupem do

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více