ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM"

Transkript

1 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele

2 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky o duševním onemocnění a zaměstnání 2. NEJSTE NA TO SAMI ANEB TI KDO UŽ MAJÍ ZKUŠENOSTI Jaké jsou programy podpory zaměstnávání lidí s duševním onemocněním? Znáte Sdružení Práh? S kterými zaměstnavateli Sdružení Práh spolupracovalo a spolupracuje? A CO NA TO STÁT ANEB VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE Mají zaměstnavatelé stanoveny nějaké povinnosti vůči zdravotně postiženým? Jaké příspěvky, dotace a výhody může zaměstnavatel zdravotně postižených osob využít? 4. PRO VÁŠ KLID ANEB CO VÁS ASI JEŠTĚ ZAJÍMÁ A ČEKÁ Co byste měli vědět o budoucím pracovníkovi? Potřebuji znát jeho diagnózu? Na jakých pozicích se uplatní člověk s duševním onemocněním? Jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání lidí s duševním onemocněním? Jakým způsobem se můžete pokusit zmenšit nevýhody aneb jaký přístup ocení většina zaměstnanců, a člověk s duševním onemocněním zvláště? V jakých situacích potřebují lidé s duševním onemocněním nejčastěji podpořit? Mohu nějak rozpoznat, že přichází pro zaměstnance kritické období nemoci? Jak zaměstnanci sdělit nepříjemné hodnocení? 24 A PÁR POVZBUDIVÝCH PŘÍBĚHŮ NA ZÁVĚR

3 3 Vážení čtenáři, jsme rádi, že držíte v rukou naši informační brožurku. Možná jste se rozhodli zaměstnat člověka s duševním onemocněním anebo o tom uvažujete. Nejspíš zjišťujete, že nemáte tolik informací, kolik byste potřebovali. Naše brožurka se vám tyto informace snaží poskytnout. Naleznete v ní mimo jiné to, co je duševní onemocnění, jaké možnosti a potřeby mají vaši eventuální budoucí zaměstnanci, jak si počínat, jaká máte práva a popřípadě jaké výhody vám ze zaměstnávání lidí se zdravotním postižením plynou. Byla sestavena sociálními pracovníky, kteří se podporou zaměstnávání lidí s duševním onemocněním profesionálně zabývají a informace na následujících stránkách jsou tedy fundované a ověřené. Věříme, že vám pomůže nejen při rozhodování, ale že ji budete moci využít i při běžném provozu vašeho pracoviště. Zaměstnáváním lidí s duševním onemocněním se výrazně podílíte na zvýšení kvality jejich života. Zaměstnáváním znevýhodněných osob naplňujete svoji společenskou odpovědnost a přispíváte k sociální soudržnosti. Děkujeme vám za vaši otevřenost a snahu pomoci. Přejeme hodně úspěchů PaedDr. Blanka Veškrnová ředitelka Sdružení Práh

4 4

5 5 1. KROK DO NEZNÁMA DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE CO JE DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ? Je obtížné jednoznačně určit, kdy je člověk vlastně duševně zdravý a kdy už ne. Někdy můžeme mít špatnou náladu nebo různé nepříznivé okolnosti mohou způsobit, že se necítíme po duševní stránce zrovna nejlépe. To se může stát každému... Pojem duševní nemoc zahrnuje různorodou skupinu psychických stavů a procesů, které zhoršují zapojení člověka v běžném životě. Některé duševní nemoci mohou mít lehčí průběh, a jsou relativně dobře léčitelné, například depresivní reakce na stresovou událost. Jiné výrazněji ovlivňují život člověka a vyžadují dlouhodobou léčbu. Sdružení Práh se zaměřuje na osoby se závažnějším duševním onemocněním. Rozlišujeme dvě velké skupiny takového onemocnění: schizofrenie a afektivní poruchy (poruchy nálady). Tyto závažnější typy duševního onemocnění bývají označovány také jako psychotické onemocnění-psychózy.

6 6 Diagnóza afektivní poruchy zahrnuje spektrum onemocnění, které se vyznačují poruchou nálady (deprese, mánie). S tím je spojeno i narušení aktivity nemocného člověka. Neexistuje jednoznačná příčina onemocnění. Jedná se o složitou souhru genetických dispozic, biologických faktorů a vlivů prostředí (psychosociálních vlivů). Onemocnění se může projevit v jakékoliv životní fázi, častěji se vyskytuje v časné dospělosti okolo 25. roku života. Začátek onemocnění bývá často vyvolán stresovou událostí nebo situací. Projevy onemocnění při depresi mohou být: pocity smutku, prázdnoty, viny a bezcennosti, úbytek/ztráta zájmu a potěšení, únava, ztráta energie, snížená schopnost soustředit se a přemýšlet, narušení spánku, změna chuti k jídlu, psychomotorický útlum nebo neklid, myšlenky na smrt. Při mánii se může objevovat v různé míře: euforie, upovídanost, zvýšené sebevědomí, zvýšená aktivita, velikášství, vznětlivost, snížená potřeba spánku, přelétavost myšlenek, psychomotorický neklid, rizikové chování (drogy, promiskuita, nakupování, obchodní investice, hazard za volantem). Člověk s afektivní poruchou obecně hůře snáší emocionální a psychickou zátěž. Onemocnění může mít různý průběh. Často se jedná o střídání různě dlouhých období zhoršení s obdobími normální nálady. Dá se říci, že se mnohdy jedná o celoživotní onemocnění. Významným zástupcem afektivních poruch je bipolární afektivní porucha (dříve označovaná jako maniodepresivita), která se vyznačuje střídáním obou pólů nálady depresivní a manické. V populaci se vyskytuje zhruba kolem jednoho procenta. Celé spektrum afektivních poruch se objevuje v populaci dle různých průzkumů v rozsahu desítek procent (např. 30 % lidí někdy cítí deprese nebo úzkost, která ovlivňuje jejich každodenní činnost). Zajímavý je poměr mezi četností onemocnění u mužů a žen. U bipolární afektivní poruchy je poměr zhruba podobný, deprese se ale výrazně častěji objevuje u žen. Akutní projevy afektivní poruchy jsou zpravidla dobře léčitelné. Diagnóza schizofrenie označuje spektrum onemocnění, které postihuje přibližně 1 % populace a vyskytuje se poměrně rovnoměrně ve všech zemích. Pravděpodobnost vzniku onemocnění je stejná u mužů i u žen. Jedná se o tzv. multifaktoriální onemocnění, na jeho vzniku se podílejí jednak faktory biologické (např. genetické) a pak také faktory prostředí (psychické a sociální). Faktem ale zůstává, že jednoznačnou příčinu schizofrenie doposud neznáme. Při schizofrenii dochází v mozku ke změně rovnováhy mezi neurotransmitery (dopamin, serotonin), kterou je možné zlepšit pomocí léků tzv. antipsychotik. Ačkoliv se příznaky nemoci mohou objevit v téměř každém věku, většinou se poprvé objevují v pozdním dospívání a během rané dospělosti. Pro odhad pravděpodobnosti vyléčení se v případě schizofrenie užívá tzv. třetinové pravidlo. Zhruba třetina nemocných se může po 1-3 psychotických krizích zcela uzdravit. U druhé třetiny se nemoc občas v epizodách vrací, což má negativní vliv na jejich fungování v běžném životě. A teprve u poslední třetiny nemoc neustupuje ani po delším léčení a výrazně ovlivňuje život člověka. Nemoc člověku zasahuje do jeho vztahů s okolím, do výkonu v zaměstnání nebo ve škole a do celkové životní pohody. Nezasahuje ale intelektovou složku osobnosti. O schizofrenii můžeme uvažovat jako o změněném způsobu zpracovávání podnětů z okolí, které někdy vede k jinému porozumění světu. Může se projevovat např. strachem a úzkostí, nedůvěrou a

7 7 vztahovačností, sníženou schopností soustředění, problémy s pamětí, oslabením vůle, apatií, nespavostí, rychlými změnami a kolísáním nálad, nesnadným sebeprožíváním, obtížným sebeuvědomováním, pozměněným způsobem vnímání, cítění, myšlení. Mohou to být stavy těžko sdělitelné pro okolí nemocného, i kvůli jeho obávám z reakcí ostatních. Představa, že se jedná o rozdvojení osobnosti, kdy jakoby existovaly současně dvě různé osobnosti, je ale zcela mylná. PŘEDSUDKY O DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ Duševní onemocnění je pouze výtvorem něčí fantazie. Fakta: Duševní onemocnění je reálné. Duševní nemoci přinášejí utrpení, způsobují omezení a mohou dokonce zkrátit život, což je evidentní například u infarktů po epizodě deprese nebo u sebevražd. Duševní onemocnění je spojeno s nedostatkem charakteru. Fakta: Duševní onemocnění je způsobeno biologickými, psychologickými a sociální faktory. Výzkumy ukazují, že schizofrenie a afektivní poruchy jsou spojeny s genetickými a biologickými faktory. Sociální vlivy, jako je například ztráta někoho blízkého nebo práce, mohou způsobit rozvoj různých nemocí. Špatné výchovné prostředí, ať už pramení z rozbité rodiny nebo domácího násilí, může přinášet zvýšené riziko pro vznik duševního onemocnění. Duševní onemocnění je totéž jako mentální postižení Fakta: Jedná se však o dvě naprosto odlišné věci. Mentální postižení je především charakterizováno omezením intelektuálních schopností a obtížemi při zvládání základních životních dovedností. Jde o handicap, který nelze léčit a je trvalý. Naproti tomu osoby s duševním onemocněním mají intelektuální schopnosti stejné jako zbytek populace. Lidé s duševním onemocněním mají v mnoha případech vysokoškolské vzdělání. Duševní onemocnění nemá trvale stejný průběh a dá se léčit. Z duševní nemoci se nelze uzdravit. Fakta: Dlouhodobé studie ukazuji, že léčba většiny lidí s duševním onemocněním prokazuje skutečné zlepšení stavu nemocných. Velmi dlouhou dobu bylo duševní onemocnění považováno za trvalé a neléčitelné. Lidé s duševním onemocněním byli izolováni od ostatních v rámci léčeben pro duševně nemocné. Když byly objeveny léky, které pomohly zlepšit příznaky duševních nemocí, nastal postupný vývoj k ambulantním léčebným a rehabilitačním službám v rámci komunity. Duševně nemocní a ti, kteří se uzdravili, jsou pracovníky druhé kategorie. Fakta: Zaměstnavatelé, kteří tyto lidi zaměstnali, uvádějí, že mají více než průměrnou docházku a přesnost a jsou stejně dobří nebo lepší v motivaci, kvalitě práce a pracovním výkonu. Studie uváděné US National Institute of Mental Health a National Alliance for the Mentally III přinášejí informaci, že neexistuje žádný rozdíl v produktivitě práce ve srovnání s ostatními zaměstnanci.

8 8 Lidé s duševním onemocněním nesnášejí stres na pracovišti. Fakta: To příliš zjednodušuje komplexní lidskou reakci na stres. Lidé s různými zdravotními problémy, jako jsou například kardiovaskulární choroby a duševní onemocnění, mohou mít zhoršené syndromy při vysoké úrovni stresu. Ale zdroje osobního a pracovního stresu jsou u každého jiné. Pro některé lidi je stresující, pokud nemají strukturovaný denní program, zatímco jiní bojují s přesným pracovním rozvrhem. Někteří lidé mají radost z viditelnosti na veřejnosti nebo z vysokého stupně sociálních kontaktů, zatímco jiní požadují minimální interakce, aby se mohli soustředit a dokončit úkol. Pracovníci s duševním onemocněním odpovídají na stresory na pracovišti rozdílným způsobem. Všechna zaměstnání jsou v podstatě do určité míry stresující. Produktivita dosahuje maxima, jestliže se vhodným způsobem potkávají potřeby zaměstnance a jeho pracovní podmínky, ať má pracovník duševní problémy nebo ne. Duševně nemocní jsou nebezpeční nebo agresivní. Fakta: Převážná většina těchto lidí není nebezpečná ani agresivní. Když se zaměstnavatelé dozvědí, že má uchazeč duševní chorobu, mohou mít strach nebo pocit, že bude agresivní. Tento předsudek je posilován médii, která informují o lidech s duševní nemocí jako o násilnících. Teoretické shrnutí výzkumné literatury na Cornellově univerzitě v USA ukazuje, že... žádná empirická data neospravedlňují skandalizované portréty duševních poruch v médiích.

9 9 2.NEJSTE NA TO SAMI TI, KDO UŽ MAJÍ ZKUŠENOST V České republice působí, zejména ve větších městech, řada organizací (poskytovatelé sociálních služeb nebo i podnikatelské subjekty), které se zabývají podporou lidí s duševním onemocněním a podporou jejich zaměstnávání. Tyto organizace ve spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli nabízejí různé typy podpůrných programů. JAKÉ JSOU PROGRAMY PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Programy podpory zaměstnávání nabízejí možnost postupného vytváření nebo obnovení schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které jsou potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce. Mít zaměstnání neznamená jenom finanční zajištění, ale také pocit smysluplnosti, užitečnosti a to že někam patřím. Získávání pracovní samostatnosti je plynulý proces, který zajišťují různě intenzivní formy pomoci a podpory, od práce v sociálně-terapeutické dílně až k podporovanému zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Jednotlivé programy mají oporu jednak v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a pak také v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

10 10 Jak programy dělíme: Pracovní rehabilitace Z hlediska člověka s duševním onemocněním je pracovní rehabilitace podporou, která je mu poskytována při přípravě na práci, při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, eventuelně i při jeho změně nebo ukončení. Z hlediska poskytovatele je pracovní rehabilitace proces, při kterém se usiluje o zotavení a udržení nebo rozšíření pracovních kompetencí člověka s duševním onemocněním. V tomto procesu se kombinují individuální metody (orientace v pracovních potřebách a možnostech člověka s duševním onemocněním, trénink práce a zprostředkování zaměstnání) se strategiemi orientovanými na prostředí (vytvoření nebo ovlivnění budoucí pracovní situace). Pracovní rehabilitace je zobecňujícím pojmem i pro ostatní formy podpory zaměstnávání. Zákon o zaměstnanosti deklaruje osobám se zdravotním postižením (viz níže) právo na pracovní rehabilitaci. Sociálně-terapeutická dílna Sociálně-terapeutické dílny zřizují poskytovatelé sociálních služeb. Slouží k podpoře vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností u uživatelů - lidí s duševním onemocněním v maximálně chráněných podmínkách. Pracovní tempo a zátěž v dílně jsou přizpůsobeny možnostem uživatelů. V sociálně-terapeutické dílně pracují uživatelé za stálé podpory pracovního terapeuta. Uživatel zpravidla nepobírá mzdu nebo jen v malé výši. Poskytovatel a uživatel spolu mají uzavřenu smlouvu o poskytování sociální služby. Přechodné zaměstnávání Jde o program umožňující člověku s duševním onemocněním dočasně tréninkově pracovat u běžného zaměstnavatele v přirozeném pracovním prostředí za podpory pracovního konzultanta-asistenta. Tento program se realizuje na základě písemné dohody mezi běžným zaměstnavatelem a poskytovatelem služby. Doba trvání tréninkového zaměstnání se může pohybovat, dle podmínek zaměstnavatele, od několika měsíců až po dobu dvou let. Pracovní konzultant pomáhá zejména při zaučení pracovníka přímo na pracovišti, jedná se zaměstnavatelem a průběžně poskytuje podporu podle aktuální situace oběma stranám. Podporované zaměstnávání Je program, jehož cílem je poskytnout člověku s duševním onemocněním takovou míru podpory, aby si zvolil, našel a udržel pracovní místo u běžného zaměstnavatele podle svého vzdělání a praxe. Program také nabízí další průběžnou podporu pracovního konzultanta zaměstnanci s duševním onemocněním i zaměstnavateli (dojednání pracovních podmínek, zaučení na pracovním místě, následná podpora na pracovišti, apod.). Doba podpory je individuální, obvykle dva roky ale i déle. Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem s duševním onemocněním. Pracovní konzultant může zaměstnavateli v rámci tohoto programu dále nabídnout: pomoc při vytváření vhodné pracovní náplně pro člověka s duševním onemocněním, podporu při vyřizování formalit souvisejících

11 11 s nástupem do zaměstnání, poradenství v oblasti legislativy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pomoc při komunikaci se zaměstnancem. Chráněné pracovní místo Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením (nebo je to pracovní místo osobou se zdravotním postižením obsazené) na základě písemné dohody s úřadem práce. V našem případě je takovou osobou člověk s duševním onemocněním. Zaměstnanec je v pracovním poměru a pobírá za svoji práci mzdu. Předpokladem je, že činnost zaměstnavatele má přínos pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce. Úřad práce poskytuje zaměstnavateli příspěvek na zřízení chráněného místa a dále může poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Úřad práce může uzavřít dohodu přímo i s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Sociální firma/sociální podnikání Sociální podnikání je v ČR spíše nově zaváděným a rozvíjejícím se druhem podnikání. Sociální firma je ekonomicky udržitelným podnikatelským subjektem působícím na běžném pracovním trhu. Hodnoty jako je solidarita, sociální soudržnost a sociální zodpovědnost jsou v ní nadřazeny nad vytváření maximálního zisku firmy. Firma zaměstnává 25-55% znevýhodněných osob (zdravotně či sociálně) společně s lidmi bez znevýhodnění, čímž dochází k vzájemné integraci. Firma poskytuje svým zaměstnancům určitou míru podpory (zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání) zároveň usiluje o maximální využití schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců, klade důraz na profesní rozvoj svých spolupracovníků a umožňuje jejich další vzdělávání a přechod na otevřený trh práce. Firma by měla mít alespoň polovinu příjmů ze svého podnikání. Významnou podporu může získávat z veřejných zdrojů a prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie. ZNÁTE SDRUŽENÍ PRÁH? Jednou z organizací, která se věnuje lidem s duševním onemocněním, je brněnské Sdružení Práh. Občanské sdružení Práh poskytuje již od roku 1999 komplexní psychosociální služby lidem s duševním onemocněním z brněnského regionu. Posláním Sdružení je nabízet těmto lidem pomoc a podporu při začleňování do běžného života. Sdružení si klade za cíl: Poskytovat podporu v naplňování přání svých klientů pracovat, samostatně bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít přátele, zlepšit vztahy s rodinou, umět pečovat o své zdraví, najít smysl a význam svého života Prosazovat a hájit práva klientů a jejich nejbližších Podporovat svépomocné aktivity Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním

12 12 Nabídka Sdružení Práh v oblasti práce: Sociálně-terapeutická dílna Trojlístek (textilní, výtvarná) Sociálně-terapeutická dílna rukodělná Sociálně terapeutická dílna tréninková kavárna Café Práh ve Vaňkovce Chráněná pracovní místa (administrativa, recepce, údržba, šicí dílna) Programy podporované a přechodné zaměstnávání Sdružení Práh je držitelem licence MPSV ke zprostředkování zaměstnání jako agentura práce Sdružení ve svém provozu zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením Sdružení Práh nabízí tzv. náhradní plnění - odebíráním svých výrobků a služeb Sdružení Práh v roce 2012 získalo pro programy zaměstnávání podporu Evropského sociálního fondu v ČR S kterými zaměstnavateli Sdružení Práh spolupracovalo a spolupracuje? AGORA DMT, a.s.. Popis: manuální práce ve skladu s drobnou elektronikou Využili jsme Sdružení Práh, které nám nabídlo pracovní výpomoc na závěr roku. Pracovník, který u nás pracoval, odvedl skvělou práci a velice rychle zapadl do kolektivu. Svou dobře odvedenou prací nám pomohl ke zdárnému ukončení roku. Ladislav Skuhrovec, vedoucí skladu Agro Brno-Tuřany, a.s. Popis: manuální práce ve středisku zahradnické výroby Naši dlouholetou spolupráci hodnotím jako dobrou a bez problémů. Na sezónní práci ve sklenících jsme postupně zaměstnávali asi 15 klientů-pracovníků. Každý byl jiný, jako to ostatně platí i o našich běžných zaměstnancích. Někteří u nás pracují už několikátou sezónu a práci, pro někoho málo atraktivní, zvládají velmi dobře. Při zaučování využíváme podpory pracovní asistentky Sdružení Práh. Marie Vahalová, vedoucí výroby AmRest s.r.o. - Restaurace KFC Popis: obsluha v restauraci KFC Kavárna Quido Anna Bodnárová Zelinková Popis: obsluha, doplňování zboží a úklid ve studentské kavárně Pracovník, kterého zaměstnáváme již téměř rok prostřednictvím Sdružení Práh, je schopný se naučit práci, kterou pro něj máme připravenu. Vykonává ji zodpovědně, kvalitně a téměř samostatně. Do kolektivu pracovníků naší kavárny, po krátké době ostychu, zapadl a je platným a oblíbeným členem.

13 13 Anna Bodnárová Zelinková, majitelka Müller & Wilde /v současnosti BUFAB CZ s.r.o./ Popis: skladové a manipulační práce ve skladu se spojovacím materiálem Spolupráce byla dlouhodobá a jeden z poskytnutých pracovníků v programu přechodného zaměstnávání byl posléze přijat do běžného plného pracovního poměru, který trval několik let. Vzájemnou spoluprací se Sdružením Práh jsme tedy nalezli plnohodnotného kolegu, který byl platným členem týmu. Ivo Pšikal, jednatel společnosti Občanské sdružení Vaňkovka Popis: provozně-organizační služby a údržba pro Kulturní centrum Slévárna Vaňkovka Zaměstnáváme dva pracovníky, které nám zprostředkovalo Sdružení Práh v rámci programu přechodné zaměstnávání (agenturní zaměstnávání). Oba zaměstnanci jsou velice svědomití a je vidět, že si své práce váží. Protože jsme zaměstnavatel začátečník, oceňuji možnost se kdykoli obrátit na pracovní konzultantku Sdružení Práh s otázkami týkajícími se zaměstnanců. Velkou výhodou je také to, že Sdružení Práh přebírá starost o veškerou agendu spojenou se zaměstnanci (mzdy, neschopenky, odvody ). Blanka Maroušová, jednatelka sdružení TUTINA - Marcela Kokoliová Popis: administrativně distribuční práce v internetovém obchodu s dětským zbožím a ekologickými produkty VHS Brno, a.s. Popis: manuální práce v údržbě venkovního areálu inženýrské organizace Zaměstnanec, který u nás v rámci programu přechodného zaměstnávání Sdružení Práh pracoval, byl velmi svědomitý, pečlivý a spolehlivý, vždy ochotný plnit práci dle zadaných požadavků. S odvedenou prací jsme byli velmi spokojeni. V případě potřeby rádi v budoucnu opět využijeme nabídky ke spolupráci. Iva Ciprová, manažer projektu

14 14

15 15 3. A CO NA TO STÁT? VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE MAJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ STANOVENY NĚJAKÉ POVINNOSTI VŮČI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM? Definice osoby zdravotně postižené Lidé s duševním onemocněním mohou být z hlediska zaměstnávání považovány za osoby se zdravotním postižením. Tato skupina osob je známá, z dnes již neplatného zákona č.1/1991 Sb. o zaměstnanosti, pod označením osoby se změněnou pracovní schopností a osoby se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS a ZPS s TZP). Podle nyní platného zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. se dnes užívá pojem osoby se zdravotním postižením a poskytuje se jim zvýšená ochrana na trhu práce. Za tyto osoby jsou považovány fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány za invalidní v jednom ze tří stupňů (dříve částečně nebo plně invalidní). Tato skutečnost se dokládá posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Osoby s třetím stupněm invalidity jsou považovány za osoby s těžším zdravotním postižením. Za osoby se zdravotním postižením se považují 12 měsíců od posouzení i osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní. Ovšem je potřeba zdůraznit, že zdaleka ne všichni lidé s duševním onemocněním jsou automaticky osobami se zdravotním postižením!

16 16 Dle zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé povinni rozšiřovat podle svých podmínek možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazovat pro ně pracovní místa. Vznik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele při nástupu osoby se zdravotním postižením se nijak neliší od zaměstnání běžného pracovníka. Povinností ale je, vést si vlastní evidenci osob se zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Je také třeba mít kopii rozhodnutí o zdravotním postižení zaměstnance. Oproti minulým právním úpravám, zaměstnavatelé v současnosti mohou sjednávat s osobami se zdravotním postižením zkušební dobu i pracovní poměr na dobu určitou nebo dohody mimo pracovní poměr, aniž by o to písemně požádali. Zaměstnavatel nemusí při zrušení pracovního poměru ve zkušební době přihlížet ke zdravotnímu postižení. Ukončení pracovních poměrů probíhá bez souhlasu úřadu práce a zaměstnavatel není povinen zajišťovat zaměstnanci se zdravotním postižením další zaměstnání. Úřad práce se nevyjadřuje ani k ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel musí úřadu práce pouze písemně oznámit rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním postižením. Povinný podíl Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru musejí plnit povinné procento zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tento povinný podíl jsou 4%. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé splnit zaměstnáváním v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům (tzv. náhradní plnění), obdobně i od osob se zdravotním postižením, které jsou samostatně výdělečně činné. Nově mohou zaměstnavatelé poskytnout náhradní plnění pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy za každého svého zaměstnance se zdravotním postižením a o poskytnutém plnění vedou evidenci. V případě nedodržení stanoveného podílu odvádějí zaměstnavatelé ročně do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měli zaměstnat. Důležité je, že zaměstnanec s těžším zdravotním postižením (třetí stupeň invalidity) je pro plnění povinného podílu započítán dokonce třikrát. JAKÉ PŘÍSPĚVKY, DOTACE A VÝHODY MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL VYUŽÍT? Zaměstnavatelům, kteří se cíleně rozhodnou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, může příslušný úřad práce přispět na činnost spojenou se zaměstnáváním těchto osob. Podmínky a výše příspěvků jsou odvozeny od druhů příspěvků, zákonných úprav, rozpočtu a situace na trhu práce. Významnou podporu může zaměstnavatel získávat i prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie.

17 17 Pracovní rehabilitace Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce, a to na žádost osoby se zdravotním postižením. Úřad práce také hradí náklady s ní spojené. Spolupracuje přitom s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména: poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání, teoretickou i praktickou přípravu pro zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením může úřad práce na základě písemné dohody uhradit náklady na tuto přípravu. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Příspěvek na zapracování Úřad práce může na základě písemné dohody poskytnout zaměstnavateli příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který je osobou se zdravotním postižením. Příspěvek lze poskytovat maximálně tři měsíce a může činit maximálně polovinu minimální mzdy pro osobu, která zapracovává. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Chráněné pracovní místo Pracovní místo, které je zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.. Úřad práce poskytuje na zřízení chráněného pracovního místa příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy. Pokud zřizuje zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce deset a více chráněných pracovních míst může být příspěvek ještě vyšší. Po uplynutí dvanácti měsíců od obsazení zřízeného nebo vymezeného chráněného pracovního místa může úřad práce poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů místa, roční výše příspěvku může být až Kč. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Dřívější pojem chráněná pracovní dílna byl novelou ze zákona od vypuštěn. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Jde o nárokový příspěvek zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Příspěvek poskytuje místně příslušný úřad práce, a to čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele podané ve stanovené lhůtě. Příspěvkem jsou nahrazovány

18 18 skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% vynaložených prostředků včetně odvodů, nejvýše však Kč. Blíže v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Daňové úlevy pro zaměstnavatele Zákon o daních z příjmů umožňuje zaměstnavatelům uplatnit slevu na dani z příjmů v případě, že zaměstnávají zaměstnance se zdravotním postižením nebo s těžším zdravotním postižením. Sleva za to, že zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením Kč ročně a Kč ročně za zaměstnance s těžším zdravotním postižením (třetí stupeň invalidity). Blíže v zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Zvýhodnění v obchodní veřejné soutěži Účastní-li se obchodní veřejné soutěže dodavatel (zaměstnavatel), který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50% zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Blíže v zákonu č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Společenská odpovědnost firem Zaměstnáváním lidí s duševním postižením se můžete přihlásit ke konceptu tzv. společenské odpovědnosti firem. Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility CSR) je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. A zároveň tyto faktory ovlivňují úspěch firmy. Společenská odpovědnost podniků nespočívá v tom, co podniky musí dělat, ale v tom, co mohou dělat. Přihlášením se ke společenské odpovědnosti a dobrovolným převzetím závazků, které přesahují běžnou regulaci. Společensky odpovědné chování firem se opírá o princip dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství. Takové chování přináší firmě řadu zisků, zejména tím, že je vnímána jako solidní partner a dobrý soused pro své okolí. To má nezastupitelný význam pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování firmy. Zaměstnavatelé zdravotně postižených osob mají právo požadovat od úřadu práce informace, poradenství, spolupráci a součinnost v otázkách spojených se zaměstnáváním těchto osob.

19 19 4. PRO VÁŠ KLID CO VÁS ASI JEŠTĚ ZAJÍMÁ A ČEKÁ CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O BUDOUCÍM PRACOVNÍKOVI? Pokud člověk onemocní duševní nemocí, ještě to automaticky neznamená, že bude mít problémy v práci. U mnoha lidí s duševním onemocněním nemá nemoc na jejich pracovní výkon vliv. U dalších nemoc ovlivňuje pracovní výkon pouze dočasně. Při vytvoření vhodných pracovních podmínek jsou tito lidé schopni podat stejný pracovní výkon jako druzí zaměstnanci. Každý člověk, i člověk s duševním onemocněním, je jiný a potřeby mohou být hodně variabilní, zde uvádíme některá zobecňující tvrzení. Zaměstnanec s duševním onemocněním uvítá ohleduplnější přístup a toleranci ze strany zaměstnavatele. Je třeba být připraven na to, že ne všechny reakce pracovníka musí být takové, jaké obvykle čekáme. Ideální je v takových případech pozitivní emoční vztah kolegů i nadřízených. Pokud lidé z jeho okolí v sobě dokážou najít potřebnou toleranci a vytvořit prostředí, které podpoří adaptaci člověka s duševním onemocněním na roli zaměstnance, je zde vysoká pravděpodobnost dlouhodobě příznivého stavu. Všeobecně bývá vhodné upravit pracovní režim zaměstnance, jednat s taktem, ale otevřeně. Zaměstnanec s duševním onemocněním bývá citlivý na neupřímnost, respektive na zatajování informací a na diplomatické zaobalování nebo obcházení problematických témat. Může reagovat stažením se do sebe a cítit se zraněn.

20 20 POTŘEBUJI ZNÁT JEHO DIAGNÓZU? Pro vás jako pro zaměstnavatele je důležité vědět, jak nemoc ovlivňuje pracovní výkon. Detaily průběhu nemoci, diagnóza, či užívání léků pro vás nejsou tak podstatné, jako konkrétní projevy chování objevující se přímo na pracovišti. Tyto informace vám může poskytnout pracovní konzultantka Sdružení Práh. V rámci jednání o přijetí je možné požadovat po uchazeči pouze údaje, které jsou nezbytné pro výkon práce. Požadovat je tak možné údaje týkající se vzdělání, kvalifikace, schopností, rovněž také údaje týkající se zdravotního stavu, resp. zdravotních omezení pro práci. Po uchazeči nelze požadovat ani údaje o případném invalidním důchodu. Před vstupem do pracovního poměru může zaměstnavatel požadovat vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance. Jiná je pak situace, pokud už zaměstnanec v pracovním poměru je, potom lze vyžadovat údaje týkající se invalidního důvodu, pokud je to pro zaměstnavatele nezbytné z důvodu plnění povinností, které mu stanoví právní předpisy (např. předpisy daňového a sociálního pojištění). Jistě je také jiná situace tehdy, když zaměstnavatel má zvláštní zájem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a využívat výhod podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti (viz předchozí kapitola), kdy se předpokládá, že i zaměstnanec má zájem s takovým zaměstnavatelem spolupracovat. Zaměstnavatel však nemá právo ptát se na diagnózu jakéhokoliv zaměstnance. NA JAKÝCH POZICÍCH SE UPLATNÍ ČLOVĚK S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Pro lidi s duševním onemocněním, kteří nemají vyšší kvalifikaci a kterým vyhovuje méně psychicky náročná práce, jsou vhodné zejména práce pomocné. Avšak značné procento lidí s duševním onemocněním má na rozdíl od lidí s mentálním postižením kvalifikační předpoklady (vzdělání, praxi) k vykonávání odborné práce. Stupeň zátěže v takovéto práci by však neměl být příliš vysoký (je vhodné pracovat, alespoň zpočátku, na zkrácený úvazek). Lidé s duševním onemocněním se tedy mohou uplatnit, jak na pomocných, tak mnohdy i na kvalifikovaných místech (přes 80% jich má vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání). JAKÉ JSOU VÝHODY A NEVÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM? Nejdříve výhody: Získáte zaměstnance, který si svého místa váží. Lidé se znevýhodněním na trhu práce si zpravidla váží svého pracovního místa, a to i v případě práce, která je pro ostatní zaměstnance neatraktivní. Můžete využít pracovní asistence a další profesionální podpory při zaměstnávání. Zaměstnávání duševně nemocných bude mít pozitivní dopad na pověst organizace. Veřejnost kladně hodnotí snahu firem pomoci lidem se zdravotním postižením. Splníte státem stanovené kvóty pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Máte možnost využití státních dotací, příspěvků a daňových úlev pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Určitě také váš dobrý pocit z toho, že pomáháte lidem se znevýhodněním. Kontakt s člověkem s duševním onemocněním může být také obohacením pro váš život.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST - poskytovatele zdravotnických, sociálních a poradenských služeb Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SDRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN: Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou CÍLOVÁ

Více

Metodika vzniku sociální firmy

Metodika vzniku sociální firmy Sociální firma Hračkotéka Metodika vzniku sociální firmy Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Café Práh CAFÉ PRÁH Letos slaví 10 let existence Vybudována z fondů EU jako kavárna v níž budou obsluhovat lidé s duševním onemocněním

Více

Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! Brožura pro zaměstnavatele

Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! Brožura pro zaměstnavatele Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! Brožura pro zaměstnavatele Jak se projevuje duševní nemoc? Může být člověk s tímto onemocněním platným zaměstnancem? Zvládne plnit své pracovní povinnosti?

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Diskuse na téma: Dostupné dotace, daňové slevy, další vzdělávání (FDV) a příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s postižením

Diskuse na téma: Dostupné dotace, daňové slevy, další vzdělávání (FDV) a příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s postižením Diskuse na téma: Dostupné dotace, daňové slevy, další vzdělávání (FDV) a příklady dobré praxe zaměstnavatelů při zaměstnávání osob s postižením 13. ledna 2015, 9.00 11.45hod AmCham, Dušní 10, Praha 1 1.část:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Souvisí chudoba sduševním zdravím?

Souvisí chudoba sduševním zdravím? Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové) Souvisí chudoba sduševním zdravím? MUDr. Petr Hejzlar občanské sdružení Péče o duševní zdraví Psychiatrické oddělení,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé

V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Praha, 15. 4. 2014 V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Většina oslovených firem v Praze 10 nepřijala za poslední rok ani jednoho uchazeče o zaměstnání

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více