10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39"

Transkript

1 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného řemene 11 - Zpětná montáž a napnutí ozubeného řemene 13 VÝMĚNA ŘEMENE VENTILOVÉHO ROZVODU - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ - Demontáž a montáž hlavy válců 42 - Montáž těsnění hlavy válců 48 - Montáž a utažení hlavy válců 49 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ CHLADIČE - Demontáž a montáž chladiče 51 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ - Demontáž hlavy válců 15 - Montáž těsnění hlavy válců 21 - Zpětná montáž a utažení hlavy válců 22 VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY - Výměna čerpadla chladicí kapaliny 22 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE - Demontáž-montáž chladiče 23 - Postup při plnění chladicího okruhu motoru 24 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Demontáž a montáž 25 VÝMĚNA ŘEMENE POMOCNÝCH ÚSTROJÍ - Demontáž a montáž řemene pohonu alternátoru a čerpadla hydraulického posilovače řízení 36

2 Demontáž-montáž DEMONTÁŽ-MONTÁŽ Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 1. Demontovat horní kryt motoru. 2. Odpojit kabel kladného pólu baterie, vyšroubovat matici připevňující baterii k pouzdru a demontovat baterii z motorového prostoru. 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby a demontovat přívod nasávaného vzduchu vyznačený na obrázku. 4. Zvednout zvedák a demontovat spodní kryt motoru. 5. Pomocí přípravku uvolnit krytku, vyšroubovat šrouby a uvolnit protiprachový kryt z jeho uložení. 1

3 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Vyšroubovat šrouby vyznačené na obrázku víka reléové skříňky. 2. Vyšroubovat matice vyznačené na obrázku a odsunout stranou reléovou skříňku. 3. Vyšroubovat šrouby (1), povolit šroub (2), demontovat pouzdro baterie. 4. Povolit sponky (1), demontovat vyznačený úsek vzduchového potrubí a odpojit elektrická zapojení (2). 2

4 Demontáž-montáž 1. Odpojit elektrické zapojení (1) snímače teploty chladicí kapalina motoru a elektrická zapojení (2) elektronické řídicí jednotky žhavení svíček (3). 2. Připravit vhodnou nádobu na zachycení chladicí kapaliny motoru, pak odpojit potrubí (1) a vypustit chladicí kapalinu motoru. Odpojit přívodní (2) a vratné (3) palivové potrubí od vstřikovacího čerpadla; odpojit lano ovládání akcelerátoru (4) v místech vyznačených na obrázku a přesunout ho stranou. 3. V bodech vyznačených šipkami odpojit potrubí chladicí kapaliny motoru (1) a u vozidel s klimatizační jednotkou i přívodní (2) a vratné (3) potrubí chladicí kapaliny R134a od kompresoru. 4. V bodech vyznačených šipkami odpojit přívodní a vratné potrubí chladicí kapaliny motoru od chladiče (1); přívodní potrubí (2) podtlakové jednotky posilovače brzd a potrubí (3) od topení. 3

5 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Odpojit dvě elektrická napájecí zapojení elektrického ventilátoru chlazení motoru. 2. Vyšroubovat dva připevňovací šrouby chladiče ke skeletu, demontovat chladič včetně elektrického ventilátoru. 3. Odpojit lano ovládání vypínání spojky od ukotvení na převodovce. 4. Odpojit pružné převody volby a řazení rychlostních stupňů od převodovky; při demontáži hlavy dávat pozor, aby se tyto pružné převody nepoškodily. 5. Vyšroubovat vyznačené připevňovací šrouby a demontovat ojničku včetně držáku. 4

6 Demontáž-montáž 1. Vypustit do vhodné nádoby olej z čerpadla posilovače řízení. 2. Odpojit od nádržky přívodní potrubí oleje do čerpadla posilovače řízení. 3. Odpojit kostřicí kabel od převodovky. 4. Demontovat přední úsek výfukového potrubí od sběrače a dvou tlumicích třmenů. 5. Odpojit přední úsek výfukového potrubí od katalyzátoru a demontovat ho z vozidla. 5

7 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Odpojit napájecí kabel napájení spouštěče. 2. Odpojit vratný fitink od čerpadla posilovače řízení. 3. Svléknout plastový kryt, vyšroubovat matici nacházející se pod krytem a demontovat ramena stíračů. 4. Demontovat plastový kryt pylového filtru. 5. Vyšroubovat přítužné matice třmenu držáku kabelového svazku ke skeletu. 6

8 Demontáž-montáž 1. Zvnitřku vozidla povolit šrouby vyznačené na obrázku a vyndat skříňku na odkládání předmětů. 3. Odpojit konektor od elektronická řídicí jednotky zařízení pro recirkulaci výfukových plynů (EGR) a vytáhnout relé vyznačené na obrázku z držáku; vyvléknout kompletní kabelový svazek motoru a vhodně ho připevnit k pohonnému agregátu. 4. Odpojit polonápravy po uvolnění šroubů homokinetické spojky na přírubě převodovky. 5. Vyšroubovat šroub (1) a povolit připevňovací šroub (2) sloupku odpružení, otočit sloupek směrem ven a uvolnit tak polonápravu ze spojky na diferenciálu. 7

9 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Vyšroubovat vyznačené šrouby na krytu převodovky tak, aby bylo možné nasadit podpěrný přípravek pro demontáž pohonného agregátu. 2. Nasadit přípravek pro vypodložení pohonného agregátu na hydraulický zvedák a připevnit ho k pohonnému agregátu pomocí přípravků vyznačených na obrázku. Hydraulický zvedák musí mít nosnost nejméně 1000 kg a musí být dostatečně vysoký, aby umožnil spuštění pohonné jednotky dolů. Proto je nutno vzít v úvahu i maximální výšku dosažitelnou u zvedáku, na kterém je umístěno vozidlo, a minimální výšku dosažitelnou u hydraulického zvedáku. 3. Vyšroubovat připevňovací šroub držáku pohonného agregátu ke skeletu a demontovat držák. 8

10 Demontáž-montáž 1. Vyšroubovat prostřední šroub a demontovat držák motoru na straně rozvodu. 2. Vyšroubovat vyznačené připevňovací šrouby a oddělit držák motoru na straně převodu. 3. Spustit dolů hydraulický zvedák a vytáhnout pohonný agregát ze spodní části vozidla. Hydraulický zvedák se spouští dolů postupně. Zkontrolovat, zda je pohonný agregát řádně ustavený a vyvážený na příslušném podpěrném přípravku. - Pomocí hydraulického jeřábu přemístit pohonný agregát na nosnou plošinu. Pro přesun pohonného agregátu používejte hydraulický jeřáb, který preventivně odpojíte od podpěrného přípravku. POZN.: Při zpětné montáži pohonného agregátu je nutno postupovat v opačném pořadí operací než při demontáži. - Připravit motorový prostor pro nasunutí pohonného agregátu, tzn. rozmístit všechny elektrické kabely, potrubí, hadice, atd. tak, aby nepřekážely. - Při zpětné montáži pohonného agregátu je nutno postupovat s nejvyšší opatrností, aby se nepoškodily jednotlivé komponenty. - Při montáži potrubí rozvodu chladicí kapaliny motoru je nutno, aby značka na pryžové hadici souhlasila se značkou na příslušném připojovacím nátrubku. Při plnění chladicího okruhu postupujte podle pokynů uvedených pro pohonný agregát 1910 TD 100 v sekci 10 tisku č /02. Zkontrolovat, zda jsou správně utaženy všechny připevňovací prvky pohonného agregátu. Výška spojkového pedálu. 9

11 Výměna řemene pohonu pomocných orgánů Bravo-Brava DEMONTÁŽ-MONTÁŽ ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ 1. Pohled na řemen pomocných orgánů namontovaný ve vozidle: 1. Alternátor 2. Automatický napínač 3. Řemenice klikového hřídele 4. Řemenice kompresoru klimatizace 5. Pevný napínač 6. Řemenice čerpadla hydraulického řízení 7. Řemen pohonu pomocných orgánů Demontáž Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 2. Povolit připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a pomocí přípravku vyndat krytky vyznačené na obrázku. 3. Otočit napínač po směru šipky na obrázku, povolit a vyndat řemen. Zkontrolovat, zda nejsou řemeny nějak porušené. Především zda nejsou natržené, naříznuté, zda není povrch materiálu opotřebený (povrch musí být na pohled hladký a lesklý), zda na nich nejsou vyschlé nebo zatvrdlé úseky, které by mohly způsobit ztrátu přilnavosti řemenu. V případě výskytu některé z těchto závad informujte řemen vyměnit. 10

12 Výměna ozubeného řemene Zpětná montáž 1. Namontovat zpět nový řemen, jak je vyobrazeno na obrázku. Je nutno zabránit tomu, aby řemen nepřišel do kontaktu s olejem nebo rozpouštědly, které by mohly narušit pružnost pryže, z níž je vyrobeny, nebo snížit přilnavost. 2. Napínač nastavit do polohy vyobrazené na obrázku. Po několika otáčkách klikového hřídele zajistí předepjatá pružina napínače správné napnutí řemene. VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE Demontáž Před demontáží ozubeného řemene je nutno demontovat řemen pohonu pomocných orgánů výše uvedeným postupem. 3. Demontovat spodní kryt pohonného agregátu, jak je popsáno v pokynech k demontáži pohonného agregátu, demontovat kladku řemene pohonu pomocných orgánů tak, aby bylo možné demontovat kryt ozubeného řemenu. 4. Demontovat řemenici pohonu pomocných orgánů na klikovém hřídeli. 11

13 Výměna ozubeného řemene Bravo-Brava 1. Demontovat spodní kryt ozubeného řemenu. 2. Vyšroubovat připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a demontovat ojničku včetně držáku 3. Demontovat horní kryt ozubeného řemenu. 4. Zkontrolovat, zda je vstřikovací čerpadlo sfázované, tzn. zda si značky (1) a (2) vyznačené na obrázku souhlasí, pak zablokovat řemenici v poloze fáze pomocí montážních šroubů (3), které se zasunou do otvorů v řemenici. 5. Povolit matici vyznačenou na obrázku, povolit a vyndat řemen. 12

14 Výměna ozubeného řemene Zpětná montáž a napnutí ozubeného řemenu 1. Vyšroubovat připevňovací šroub (1) vyznačený na obrázku olejového čerpadla; místo šroubu zasunout čep přípravku Nasadit řemen rozvodu na ozubené kolo klikového hřídele. 3. Nasadit přípravek na ozubené kolo klikového hřídele na čep (3); otáčet pozvolna hnací hřídelí tak, aby se kolík (2) dostal na úroveň otvoru (1). V této poloze je první válec v HÚ. 4. Pomocí přípravku otáčet řemenicí vačkového hřídele: - platí po č. motoru značka (1) na řemenici se musí posunout o sedm zubů (po směru hodinových ručiček) oproti značce (2) na víku zdvihátek; - platí od č. motoru značka (1) na řemenici musí souhlasit se značkou (3) na víku zdvihátek; POZN.: Rozvod je správně časovaný tehdy, kdy s pístem č. 1 v HÚ se značka (1) nachází v poloze vyznačené na obrázku (pro motory do č ) může přesná poloha značky kolísat o ± 3( neboli 1 /2 hrotu). 13

15 Výměna ozubeného řemene Bravo-Brava 1. Dokončit montáž ozubeného řemene v následujícím pořadí úkonů: 1. Ozubené kolo hnacího hřídele 2. Pevná kladka 3. Řemenice rozvodu 4. Řemenice vstřikovacího čerpadla 5. Automatický napínač 6. Čerpadlo chladicí kapaliny U všech motorů před úpravou a po úpravě je možné nasazení nového řemene a časování rozvodu provést pomocí sesazení příčných značek (A), které se nacházejí na hřbetu ozubeného řemene, a značek na řemenicích. POZN.: Nasadit řemen tak, aby šipka na řemenu odpovídala směru otáčení motoru. 2. Zapáčit v místě vyznačeném na obrázku na automatickém napínači a přesunout páčku (1) napínače do polohy maximálního napnutí (směrem nahoru). Utáhnout přítužnou matici napínače řemene. 3. Vyšroubovat montážní šrouby a uvolnit tak řemenici pohonu vstřikovacího čerpadla. 4. Otočit hnacím hřídelem v normálním směru otáčení, povolit přítužnou matici napínače a sesadit pevnou značku (1) na držáku upínače s páčkou (2) napínače řemene. Ustavit a utáhnout předepsaným momentem matici napínače. Namontovat zpět všechny demontované díly v opačném pořadí operací. 14

16 Demontáž-montáž hlavy válců DEMONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 1. Vyšroubovat příslušné matice a demontovat horní kryt hlavy válců 2. Odpojit svorku kladného pólu (1) baterie, vyšroubovat matici (2), zvednout třmen (3) a vyndat baterii. 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby a demontovat přívod nasávaného vzduchu vyznačený na obrázku. 4. Povolit sponku vyznačenou šipkou a vyšroubovat dva připevňovací šrouby (1) vlnovce nasávání vzduchu. 15

17 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Zvednout zvedák a demontovat spodní kryt motorového prostoru. 2. Povolit sponku vyznačenou šipkou a demontovat vlnovce nasávání vzduchu. 3. Vyšroubovat šrouby (1) upevňující přívodní a vratné trubky chladicí kapaliny k olejovému výměníku tepla, pak vyšroubovat spodní připevňovací šroub (2) teplotního krytu. 4. Spustit zvedák, připravit vhodnou nádobu na zachycení chladicí kapaliny motoru, povolit sponky vyznačené šipkou, odpojit příslušné potrubí a vypustit chladicí kapalinu. 5. Vyšroubovat připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a uvolnit výfukovou trubku z tlumicího prvku zobrazeného na obrázku. 16

18 Demontáž-montáž hlavy válců 1.2.Demontovat dva zesílené upevňovací třmeny turbodmychadla k bloku motoru. 3. Povolit sponky (1) a demontovat příslušná potrubí. Pak vyšroubovat šrouby (2), odsunout trubku (3) a demontovat teplotní kryt (4). 4. Vyšroubovat dva připevňovací šrouby a demontovat přepážku vyznačenou na obrázku. 5. Povolit sponky vyznačené na obrázku a odpojit podtlakové potrubí posilovače brzd (1) a potrubí odvětrání olejových par z bloku motoru (tzv. blow-up) (2). 17

19 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Pomocí přípravku vyšroubovat fitink na hlavě, vyšroubovat šroub (1), povolit sponky vyznačené šipkami na obrázku a vyndat potrubí (2). 2. Odpojit elektrická zapojení (1), povolit sponky (2) a odpojit příslušné potrubí chladicí kapaliny motoru. 3. Odpojit elektrická zapojení vyznačená na obrázku snímačů teploty chladicí kapaliny motoru. 4. Uvolnit lano ovládání akcelerátoru od bodů vyznačených na obrázku a odpojit elektrická zapojená (1). 18

20 Demontáž-montáž hlavy válců 1. Odpojit elektrická zapojení vyznačená šipkami na obrázku, vyšroubovat připevňovací šrouby (1) a vyndat a dát stranou filtr, ale bez odpojení palivového potrubí. 2. Vyšroubovat tři matice (2) a odsunout odlučovač olejových par (3) od držáku. 3. Povolit sponku vyznačenou na obrázku a vyndat odlučovač olejových par (1). 4. Pomocí klíče vyšroubovat fitinky přívodního palivového potrubí na vstřikovačích a vstřikovacím čerpadle a vyndat potrubí. 5. Odpojit vratné palivové potrubí (1) ze vstřikovacího čerpadla, vyšroubovat přítužnou matici a vyndat kabel (2) napájení zapalovacích svíček. 19

21 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Vyšroubovat šrouby (1), vyndat trubičku (2), oddělit ventil EGR od příslušného potrubí a vyndat ventil. Demontovat řemen pohonu pomocných orgánů a ozubený řemen postupem uvedeným v předchozích kapitolách. 2. Vyšroubovat připevňovací šrouby vyznačené na obrázku, demontovat postranní kryt ozubeného řemene. 3. Vyšroubovat matice upevňující výfukový sběrač k hlavě válců, vyšroubovat vyznačenou matici a oddělit od sběrače trubku ventilu EGR a uvolnit výfukový sběrač z příslušných čepů. 4. Vyšroubovat připevňovací šrouby sacího sběrače k držáku vstřikovacího čerpadla. 20

22 Demontáž-montáž hlavy válců 1. Demontovat víko zdvihátek. 2. Pomocí klíče vyšroubovat připevňovací šrouby hlavy válců z bloku motoru a demontovat hlavu spolu se sacím sběračem. MONTÁŽ TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ 3. Zkontrolovat přesah pístu přes horní rovinu bloku motoru tak, aby se dodržela tolerance kompresního poměru, a namontovat těsnění hlavy válců. tlouš ka těsnění je uvedena v tabulce. Nasadit těsnění na středicí čepy na bloku motoru tak, aby nápis "ALTO" byl směrem nahoru. Průměrný přesah pístů Tlouš ka těsnění hlav válců Počet značek do 0,80 mm 1,6 mm - 0,80-0,90 mm 1,7 mm 1 více než 0,90 mm 1,8 mm 2 Těsnění hlavy válců typu ASTADUR je vyrobeno ze speciálního materiálu, který během provozu motoru prochází procesem polymerace, takže během používání značně ztvrdne. Aby došlo k polymeraci těsnění hlavy válců, je nutno: - uchovávat těsnění hermeticky uzavřené v nylonovém obalu; - vyndat ho z obalu těsněn před montáží; - nemazat těsnění nebo ho neznečistit olejem, tzn. že povrch hlavy válců a bloku motoru musí být čistý. 21

23 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava ZPĚTNÁ MONTÁŽ A UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ 1. Nasadit hlavu válců na blok motoru, utáhnout utahovacími momenty příslušné připevňovací šrouby. Šrouby se utahují v pořadí vyznačeném na obrázku. 2. Namazat šrouby a podložky a nechat je zaschnout nejméně 30 minut. Utáhnout šrouby nejdříve momentem 2 danm, pak je dotáhnout momentovým klíčem momentem 6,5 danm. 3. Pomocí klíče , který se nasadí na přípravek , utáhnout šrouby o úhel 270( a to ve třech postupných krocích ( ). VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY Při výměně čerpadla chladicí kapaliny postupujte podle pokynů uvedených v sekci 10, tisk č /02 - pohonný agregát 1910 TD

24 Demontáž-montáž chladiče DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE POZN.: Níže uvedený postup platí pro provedení s klimatizací. U provedení bez klimatizace postupujte podle pokynů uvedených v sekci 10 - tisk č /02 - pohonný agregát 1910 TD 100. Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 1. Zvednout zvedák a demontovat spodní kryt hlavy válců. 2. Vyšroubovat šrouby vyznačené na obrázku, kterými je upevněn kondenzátor k chladiči chladicí kapaliny motoru. 3. Vyšroubovat šrouby vyznačené na obrázku a demontovat přívod nasávaného vzduchu. 4. Připravit vhodnou nádobu, povolit sponky (1), odpojit potrubí vyznačená na obrázku a vypustit chladicí kapalinu. Odpojit elektrická zapojení vyznačená šipkou na obrázku elektrických oběžných kol ventilátoru chladiče a termostatického spínače. 23

25 Demontáž-montáž chladiče Bravo-Brava 1.2.Vyšroubovat šrouby vyznačené šipkami, které připevňují shora kondenzátor k chladiči chladicí kapaliny motoru. 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby chladiče ke skeletu, uvolnit chladič ze spodních čepů, pak ho vytáhnout z horní části motorového prostoru. 4. Demontovat termostatický spínač (1), vyšroubovat čtyři připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a demontovat elektrická oběžná kola chladiče. POSTUP PŘI PLNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Při plnění chladicího okruhu motoru postupujte podle sekce 10 - tisk č /02 - pohonný agregát 1910 TD

26 Demontáž montáž DEMONTÁŽ MONTÁŽ Umístit vůz na zvedák, sejmout obě přední kola a odpojit záporný vývod baterie; pak pokračovat podle následujícího postupu. 1. Sejmout vrchní kryt motoru. 2. Odpojit kladný vývod baterie, vyšroubovat matici držáku přidržující baterii v jejím uložení a vyjmout ji z motorového prostoru. 3. Vyšroubovat označené šrouby upevňující přívod vzduchu a vyjmout jej. 4. Zvednout vozidlo zvedákem a demontovat spodní ochranný kryt motorového prostoru. 25

27 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Za použití přípravku demontovat příchytku, vyšroubovat šrouby a uvolnit kryt proti prachu z jeho uložení. 2. Vyjmout znázorněnou ochranu podběhu. 3. Odpojit pružné potrubí (1) spojující výstup turbodmychadla s mezichladičem stlačeného vzduchu a pružné potrubí spojující mezichladič se sacím potrubím motoru. 4. Umístit hydraulický zvedák k držáku poháněcí soustavy, vyjmout držák motoru a karosérie, snížit poháněcí soustavu a vyjmout mezichladič stlačeného vzduchu včetně jeho držáku. Poslední operací je znovunasazení držáku motoru. 5. Podložit vhodnou nádobu pro zachycení a opětovné použití chladicí kapaliny, pak odpojit vstupní potrubí chladicí kapaliny od chladiče. 26

28 Demontáž montáž 1. Odpojit označené potrubí povolením objímky umístěné na sacím potrubí motoru. 2. Odpojit potrubí vstupu a výstupu chladicí kapaliny motoru v označených místech. 3. Vyšroubovat šroub víka skříně spínačů s dálkovým ovládáním. 4. Vyšroubovat označené matice skříně spínačů s dálkovým ovládáním a odsunout ji ke straně motorového prostoru. 5. Vyšroubovat šrouby (1), povolit šroub (2) a vyjmout vanu baterie. 27

29 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Povolit objímky (1), vyšroubovat šrouby (2), odpojit konektor (3), potom vyjmout první část vzduchového přívodního potrubí včetně měřiče nasávaného vzduchu. 2. Povolit objímku (1), vyšroubovat šrouby (2), odpojit elektrické konektory (3), potom vyjmout druhou část vzduchového přívodního potrubí. 3. Rozpojit dvě příchytky a uvolnit tak kabel (1), odpojit kabel (2), potom odsunout stranou řídící jednotku žhavení svíček včetně jejího držáku. 4. Odpojit od termostatu dvě potrubí vedoucí k topení. 5. Odpojit dva elektrické konektory napájení elektrického ventilátoru. 28

30 Demontáž montáž 1. Vyšroubovat dva šrouby upevňující chladič ke karosérii, potom vyjmout chladič vcelku s elektrickým ventilátorem. 2. Vypojit lanko vypínání spojky z jeho ukotvení na převodovce. 3. Vypojit v označených místech pružné spojky volby a řazení převodových stupňů od převodovky. Je třeba pracovat opatrně, aby nedošlo k poškození pružných spojek při jejich vyvlékání z hlavic. 4. Odpojit v označených místech dvě hadice od expanzní nádobky. 5. Odpojit potrubí (1) a (2) přívodu a zpětného odvodu paliva a potrubí (3) přívodu paliva z filtru motorové nafty do vstřikovacího čerpadla. 29

31 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Vyšroubovat matice, odpojit dva označené elektrické konektory, potom vyjmout filtr motorové nafty. 2. Vyšroubovat označené šrouby a vyjmout zadní odhlučňovací kryt. 3. V označených místech odpojit lanko ovládání akcelerátoru. 4. Odpojit potrubí modulačního ventilu (1), potrubí od ventilu volnoběžných otáček (2), odpojit označené elektrické konektory a v označeném místě rozpojit podtlakové potrubí posilovače brzd. 5. Vyšroubováním označených šroubů odpojit a vyjmout táhlo reakce včetně držáku. 30

32 Demontáž montáž 1. Vysát olej z čerpadla posilovače řízení pomocí příslušných zařízení tak, aby ho bylo možno znovu použít. 2. Odpojit nádobku s potrubím přívodu oleje do čerpadla posilovače řízení. 3. Odpojit kabel ukostření od převodovky. 4. Odpojit přední část výfukového potrubí od sběrného potrubí motoru a od dvou antivibračních držáků. 5. Odpojit přední část výfukového potrubí od katalyzátoru, potom ho vyjmout z vozidla. 31

33 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Odpojit napájecí kabel od spouštěče motoru. 2. Odpojit zpětné potrubí od čerpadla posilovače řízení. 3. Sejmout ochranné poastové kryty, vyšroubovat šrouby pod nimi a sejmout raménka stíračů. 4. Vyjmout ochranný plastový kryt protipylového filtru. 5. Vyšroubovat šrouby příruby držáku kabelů motoru ke karosérii. 32

34 Demontáž montáž 1. Zevnitř vozidla vyšroubovat označené šrouby připevňující odkládací schránku. 2. Odpojit konektor elektronické řídící jednotky vstřikování, vyjmout označené dálkově ovládané spínače z jejich držáků, potom vytáhnout celý svazek kabelů a vhodně ho upevnit k poháněcí soustavě. 3. Vyšroubovat spojovací šrouby příruby pevodovky a stejnoběžného kloubu a odpojit polonápravy. 4. Vyšroubovat šroub (1) a povolit šroub (2) na svislém čepu pružící jednotky, potom svislý čep vyklonit směrem ven a vytáhnout tak polonápravu z jejího uložení v diferenciálu. 33

35 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Ze skříně spojky vyšroubovat označené šrouby, do jejichž otvorů bude připevněn přípravek pro vyjmutí poháněcí soustavy. 2. Umístit držák motoru na hydraulický zvedák a připojit ho k poháněcí soustavě pomocí zobrazených přípravků. Hydraulický zvedák musí mít nosnost alespoň 1000 kg a výšku zdvihu dostatečnou k vyjmutí poháněcí soustavy; tato podmínka musí vzít v úvahu maximální výšku zdvihu zvedáku vozidla a minimální výšku zdvihu hydraulického zvedáku. 3. Odpojit v označených bodech chladič motorového oleje, potom ho připevnit vhodně k poháněcí soustavě. 34

36 Demontáž montáž 1. Vyšroubováním příslušných šroubů demontovat středový držák poháněcí soustavy. 2. Vyšroubováním středového šroubu uvolnit držák motoru na straně pohonu ventilového rozvodu. 3. Vyšroubovat označené šrouby a uvolnit tak držák motoru na straně převodovky. 4. Spustit hydraulický zvedák a spodem vyjmout poháněcí soustavu z vozidla. Snižovat hydraulický zvedák postupně a zároveň kontrolovat dobré upevnění a vyvážení poháněcí soustavy v jejím držáku. Pomocí hydraulického jeřábu přemístit poháněcí soustavu na montážní podložku. Pro přemístění poháněcí soustavy použít hydraulický jeřáb předem vybavený příslušnými závěsy. POZNÁMKA Pro zpětnou montáž poháněcí soustavy stačí vhodně obrátit postup operací popsaných pro její demontáž. Připravit motorový prostor pro zpětnou montáž poháněcí soustavy vhodným zabezpečením všech elektrických kabelů, potrubí atd., tak aby při montáži nedošlo k jejich poškození; 35

37 Výměna řemenu pomocných ústrojí Bravo-Brava Při zpětné montáži poháněcí soustavy je nutno dbát zvýšené opatrnosti, tak aby nedošlo k poskození jednotlivých dílů; Při zpětné montáži potrubí chladicí kapaliny motoru je třeba dbát na to, by jednotlivé části při jejich nasazování na pevné vývody zapadly do dříve vytlačených drážek. Pro znovunaplnění chladicího okruhu motoru se řídit postupem prací uvedených v kapitole Demontáž - montáž chladiče. Přesvědčit se, že všechna místa držáků poháněcí soustavy jsou správně utažena. Seřídit výšku spojkového pedálu. DEMONTÁŽ MONTÁŽ ŘEMENU POHONU ALTERNÁTORU A ČERPADLA HYDRAULICKÉHO POSILOVAČE ŘÍZENÍ Demontáž Umístit vozidlo na zvedák, sejmout pravé přední kolo, odpojit záporný vývod baterie; potom postupovat jak je znázorněno dále. 1. Za použití přípravku demontovat označené příchytky a z podběhu kola vyjmout ochranný kryt. 2. Pootočením napínáku řemenu ve směru šipky uvolnit jeho napnutí, potom řemen sejmout. Ověřit celistvost a stav řemenu, zvláště s ohledem na přítomnost vrubů, trhlinek, opotřebení povrchu materiálu (který by byl hladký a lesklý), části suché a ztvrdlé, které by mohly zapříčinit jeho následný prokluz. V případě přítomnosti i jen jedné z výše uvedených závad řemen vyměnit. 36

38 Výměna řemenu ventilového rozvodu Montáž 1. Nasadit nový řemen, tak jak je znázorněno na obrázku Nedopustit, aby nový řemen přišel do styku s olejem nebo rozpouštědly, které by mohly narušit pružnost pryže s následným snížením adheze. 2. Napínák řemene natočit zpět do pozice znázorněné na obrázku. Pružina jeho předpětí zaručuje správné napnutí řemenu již po několika otáčkách motoru. DEMONTÁŽ ŘEMENU VENTILOVÉHO ROZVODU Před demontáží řemenu ventilového rozvodu je nutno sejmout řemen pohonu pomocných ústrojí, tak jak je popsáno v předchozí části. 3. Sejmout spodní ochranný kryt poháněcí soustavy. 4. Vyšroubovat označené šrouby a sejmout ochranný kryt převodovky a zajistit setrvačník motoru proti otáčení namontováním přípravku

39 Výměna řemenu ventilového rozvodu Bravo-Brava 1. Demontovat řemenici pohonu pomocných ústrojí a demontovat držák setrvačníku namontovaný v předchozí operaci. 2. Demontovat spodní kryt řemenu ventilového rozvodu. 3. Vyšroubovat označené šrouby a vyjmout táhlo reakce včetně jeho držáku. 4. Demontovat horní kryt řemenu ventilového rozvodu. 5. Povolit označenou matici, uvolnit tak napnutí řemenu, potom ho sejmout. 38

40 Výměna řemenu ventilového rozvodu NASAZENÍ A NAPNUTÍ ŘEMENU VENTILOVÉHO ROZVODU 1. Vyšroubovat označený šroub (1), připevňující olejové čerpadlo; na jeho místo usadit čep přípravku č Nasadit řemen ventilového rozvodu na ozubenou řemenici klikového hřídele motoru. 3. Na ozubenou řemenici a na čep (3) nasadit přípravek ; pomalu pootáčet klikovým hřídelem, dokud čep (2) nezapadne do otvoru (1). V této poloze je píst prvního válce v horní úvrati. 4. Pomocí přípravku pootáčet řemenicí vačkového hřídele, tak aby zářez na řemenici (1) a zářez na víku ventilů (2) byly proti sobě. 39

41 Výměna řemenu ventilového rozvodu Bravo-Brava 1. Povolit tři šrouby připevňující ozubenou řemenici ke vstřikovacímu čerpadlu. 2. Pootáčet ozubenou řemenicí vstřikovacího čerpadla, tak aby bylo možno v označeném bodě vložit čep Dokončit montáž řemenu ventilového rozvodu při dodržení následujícího pořadí montáže : 1. Ozubená řemenice klikového hřídele 2. Pevná kladka 3. Ozubená řemenice vačkové hřídele 4. Ozubená řemenice vstřikovacího čerpadla 5. Automatický napínák 6. Čerpadlo chladicí kapaliny 40

42 Výměna řemenu ventilového rozvodu 1. V označeném místě zatlačit silou na napínák, tak aby pohyblivý ukazatel napínáku (1) ukazoval maximální napnutí; potom utáhnout matici napínáku. 2. Upevnit ozubenou řemenici vstřikovacího čerpadla utažením příslušných šroubů předepsaným momentem a vyjmout čep z jeho uložení. 3. Dvakrát otočit klikovým hřídelem motoru v normálním smyslu otáčení, povolit upevňovací matici napínáku, pevné označení na držáku napínáku (1) a označení na pohyblivé části (2) nastavit proto sobě. Přidržet v této poloze a utáhnout matici napínáku. Pokračovat namontováním dalších, předtím demontovaných dílů, použitím dříve popsaných operací v obráceném sledu. 41

43 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava DEMONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ Umístit vozidlo na zvedák, sejmout obě přední kola, odpojit záporný vývod baterie, potom postupovat tak, jak je znázorněno dále. 1. Vyšroubovat příslušné šrouby a sejmout vrchní kryt motoru. 2. Odpojit svorku kladného vývodu baterie (1), vyšroubovat matici (2) držáku baterie (3), potom vyjmout baterii. 3. Vyšroubovat označené šrouby upevňující přívod vzduchu a vyjmout ho. 4. Povolit označenou objímku a odpojit pružné vzduchové potrubí od sacího potrubí motoru. 42

44 Demontáž montáž hlavy válců 1. Vyšroubovat dva označené šrouby a vyjmout zadní kryt motoru. 2. Odpojit dva označené elektrické konektory, vyšroubovat matice, odpojit dvě palivová potrubí, potom vyjmout filtr motorové nafty. 3. Povolit objímku a odpojit označené potrubí, potom vyšroubovat zobrazené matice a odlučovač olejových par vyjmout z motorového prostoru. 4. Odpojit v označených místech lanko ovládání akcelerátoru. 5. Odpojit podtlakové potrubí posilovače brzd. 43

45 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Odpojit potrubí od elektroventilu uzavírajícího přívod palivových par od EGR, vyšroubovat označené matice a vyjmout zobrazený držák. 2. Vyšroubovat označené šrouby, oddělit ventil EGR od jeho potrubí, potom ho vyjmout. 3. Odpojit vratné palivové potrubí (1) od zpětného palivového potrubí a potrubí (2) od sacího potrubí motoru. 4. Za použití klíče vyšroubovat spoje palivového potrubí a vstřikovacích trysek. 5. Vyšroubovat spoje palivového potrubí a vstřikovacího čerpadla, potom tato potrubí vyjmout. 44

46 Demontáž montáž hlavy válců 1. Otevřít zobrazený kryt kabelů a odpojit elektrický konektor vstřikovače. 2. Vozidlo zvednout na zvedáku a sejmout spodní ochranný kryt motorového prostoru. 3. Vyšroubovat zobrazené šrouby a odpojit výfukové potrubí od antivibračního držáku Demontovat dva držáky turbodmychadla a motorového bloku. 45

47 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Připravit vhodnou nádoby pro zachycení chladicí kapaliny pro její opětné použití, potom odpojit zobrazené potrubí a vypustit chladicí kapalinu. 2. Za použití přípravku vyšroubovat připojení k hlavě, vyšroubovat šroub (1), odpojit příchytky (2), potom sejmout potrubí chladicí kapaliny z hlavy válců. 3. Odpojit zobrazené potrubí od hlavy válců. 4. Odpojit zobrazená potrubí od termostatu. 5. Odpojit elektrické konektory čidla a snímače teploty chladicí kapaliny. 46

48 Demontáž montáž hlavy válců Sejmout řemen pohonu pomocných ústrojí a řemen ventilového rozvodu podle postupů uvedených v předešlých kapitolách. 1. Vyšroubovat zobrazené šrouby a sejmout boční kryt řemenu ventilového rozvodu. 2. Vyšroubovat matice upevnění sběrného výfukového potrubí k hlavě válců. Vyšroubovat zobrazenou matici a od sběrného potrubí odpojit tuhé potrubí ventilu EGR, potom z příslušných čepů sejmout sběrné výfukové potrubí. 3. Vyšroubovat označené matice a odpojit kabely napájení žhavicích svíček. 4. Vyšroubovat šrouby spojující sací potrubí a držák vstřikovacího čerpadla. 47

49 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Demontovat víko ventilového rozvodu. 2. Za použití klíče vyšroubovat šrouby spojující hlavu válců k motorovému bloku, potom hlavu vyjmout vcelku se sacím potrubím. MONTÁŽ TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ 3. Pro dosažení hodnoty kompresního poměru v předepsané toleranci je nutné změřit výběh pístů nad dosedací plochu motorového bloku. Podle toho je nutno volit správnou tlouš ku těsnění dle následující tabulky. Při montáži je nutno těsnění nasadit na centrážní kolíky nápisem ALTO nahoru. Střední hodnota výběhu Tlouš ka těsnění Počet zářezů až do 0,80 mm 1,6 mm 0,80 až 0,90 mm 1,7 mm 1 přes 0,90 mm 1,8 mm 2 Těsnění hlavy válců je typu ASTADUR. Toto těsnění je vyrobeno ze speciálního materiálu, a proces jeho polymerace probíhá během činnosti motoru, to znamená, že se vytvrdí během provozu. Aby tato polymerace skutečně proběhla, je nutno : - uchovávat těsnění zalepené v jeho vlastním nylonovém obalu; - vyjmout ho z obalu těsně před montáží; - těsnění nenamastit a neumazat olejem, dosedací plochy hlavy válců a motorového bloku pečlivě očistit. 48

50 Demontáž montáž hlavy válců MONTÁŽ A UTAŽENÍ HLAVY VALCŮ 1. Usadit hlavu válců na motorový blok, při nasazování a ve všech fázích utahování příslušných šroubů dodržovat pořadí jejich utahování znázorněné na obrázku. 2. Namazat šrouby a růžice a nechat je odkapat alespoň 30 minut; předběžně šrouby přitáhnout utahovacím momentem 2 Nm, potom pomocí ;momentového klíče šrouby utáhnout momentem 6,5 Nm. 3. Šrouby dotáhnout úhlově o 270 stupňů, a to postupně ve třech fázích vždy a 90 stupňů za použití klíče a přípravku

51 Demontáž montáž čerpadla chladící kapaliny Bravo-Brava VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY Před započetím demontáže čerpadla chladicí kapaliny motoru je nutno sejmout řemen pohonu pomocných ústrojí a řemen ventilového rozvodu podle postupů uvedených v předešlých kapitolách. 1. Připravit vhodnou nádobu pro zachycení chladicí kapaliny pro její opětovné použití, potom v označených bodech odpojit zobrazené pružné potrubí. 2. Za použití přípravků a vyšroubovat matici upevňující ozubenou řemenici vačkového hřídele. 3. Demontovat čerpadlo chladicí kapaliny z hlavy válců. 50

52 Demontáž montáž chladiče DEMONTÁŽ - MONTÁŽ CHLADIČE Umístit vozidlo na zvedák, sejmout obě přední kola, odpojit záporný vývod baterie, potom postupovat jak je znázorněno dále. 1. Vyšroubovat označené šrouby upevňující přívod vzduchu a vyjmout ho. 2. Připravit vhodnou nádobu pro zachycení chladicí kapaliny pro její opětovné použití, pak odpojit zobrazené potrubí a vypustit chladicí kapalinu. 3. Odpojit elektrické konektory elektrického ventilátoru a termostatického spínače. 4. Vyšroubovat označené šrouby připevňující elektrický ventilátor k chladiči a vyjmout ho. 51

53 Demontáž montáž chladiče Bravo-Brava 1. Vyšroubovat šrouby připevňující chladič ke karosérii, vyvléknout ho ze spodních čepů a horem ho vyjmout z motorového prostoru. POSTUP OPĚTNÉHO NAPLNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU (Provedení s topením a klimatizací s motory 75 cv a 100 cv) Přesvědčit se, že všechny komponenty chladicího okruhu (motor, chladič, topení atd.) jsou úplně prázdné. Otevřít odvzdušnění (A) umístěné na výstupním potrubí topení, otevřít odvzdušnění (B) umístěné na pevném potrubí chlazení hlavy válců a otevřít odvzdušnění (C) umístěné na chladiči; u provedení vybaveného klimatizací otevřít ještě odvzdušnění (D), které je také umístěno na chladiči. V označeném bodě odpojit pružnou hadici spojující expanzní nádobu s termostatem, připojit k ní zdroj stlačeného vzduchu, který zajistí úplné vyprázdnění všech hadic a potrubí. Poslední operací je znovupřipojení hadice. Chladicí systém naplnit pomalým naléváním chladicí kapaliny (směs 50 % vody a 50 % nemrznoucí kapaliny) až po její výtok z odvzdušnění (A) umístěného na výstupním potrubí topení. Potom toto odvzdušnění uzavřít. Pokračovat v plnění až po výtok z odvzdušnění (C) umístěného na chladiči, potom toto odvzdušnění uzavřít. U provedení s klimatizací zároveň s odvzdušněním (D) uzavřít odvzdušnění (C). Ukončit plnění při dosažení hladiny k rysce MAX vyznačené na expanzní nádobě. Spustit motor a nechat ho běžet na volnoběh asi 2 až 3 minuty. Následně periodicky zvyšovat otáčky až na asi 3000 ot/min, přitom, je-li to nutné, doplňovat hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádobce až po rysku MAX, která nesmí být překročena. Vyčkat až se elektrický ventilátor alespoň dvakrát zapne, potom zastavit motor. Nechat motor vychladnout; potom, je-li to nutné, doplnit chladicí kapalinu v expanzní nádobce, tak aby hladina byla mezi ryskami MIN a MAX. POZNÁMKA: Jakmile se během celého postupu objeví někde únik chladicí kapaliny, je nutné práce přerušit, najít příčinu závady, odstranit ji výměnou poškozené součásti, potom následně zopakovat postup operací pro plnění. 52

54 Rozmístění odvzdušňovacích otvorů okruhu chlazení motorů 75 cv a 100 cv (provedení s topením a klimatizací) Demontáž montáž Provedení s topením Provedení s klimatizací 53

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str.

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str. str. PLÁN ŘÁDNÉ ÚDRŽBY - Plán plánované údržby 1 - Úvod 3 - Kontrola stavu a opotřebení pneumatik 3 - Brzdy 4 - Potrubí, pryžové části, hadice,brzdová a palivová soustava 5 - Napnutí a seřízení řemenů

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY 67. - Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16

Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY 67. - Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotky 1 - Hnacího řemene příslušenství 10 - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16 - Demontáž a montáž hlavy válců 17

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9 strana Motor Obsah strana DEMONTAŽ A MONTAŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9 - Demontáž a montáž hnacího řemene posilovače řízení 10 - Demontáž

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X90 PROSINEC 2005 Edition Tchèque "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Motory : NFV NFZ Zavěšení poháněcí soustavy 1 2 5,5 ± 0,5 3 4 6,5 ± 0,6 5 2,2 ± 0,2 6 3,3 ± 0,3 7 2,7 ± 0,2 8 4,6 ± 0,4 9 10 4,5 ± 0,4 Použít tuk G7 : 3 gramy v místě «a». B1BP21HP 94 Motory : NFU N6A

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12 - Demontáž a montáž chladiče 12 ROZEBÍRÁNÍ NA

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů Obsah Vaše příručka pro Citroën Xsara Picasso... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 14

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motor : RFJ (dan.m.) Závěs celku motoru s převodovkou na pravé straně Závěs celku motoru s převodovkou s táhlem záchytu reakce 1 5 ± 0,5 7 8,7 ± 0,8 2 4,5 ± 0,5 8 6 ±

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY Jiří Šimonovský, Odysseus 2004 OBSAH SOŠ a SOU DUBNO OBSAH... 2 PRACOVNÍ PODMÍNKY... 2 POPIS PRACOVNÍCH ÚKONŮ... 3 Demontáž segmentů brzdy... 3 Kontrola dílů brzdy,

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX i NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele...2 II. Výběr těsnění hlav válců...3 III. Utahování šroubů

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Obsah. Chlazení m o to ru...49. M o to r...11. Z ap alo vání...57. Palivová soustava...65. Mazání m otoru...43

Obsah. Chlazení m o to ru...49. M o to r...11. Z ap alo vání...57. Palivová soustava...65. Mazání m otoru...43 Obsah M o to r...11 Označení vozidla...12 Nejdůležitější údaje o m otoru... 13 Motor - demontáž a m o n tá ž...14 Ozubený řemen (zážeh.)... 18 Ozubený řemen - demontáž a montáž (napnutí) načasování ventilového

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 Schéma hydraulického zapojení elektrohydraulického čerpadla Schéma elektrického zapojení elektrohydraulického čerpadla ELEKTROHYDRAULICKÉ

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D GEOMETRIE NÁPRAV C5 Kontrolní a seřizovací podmínky : Správný tlak vzduchu v pneumatikách. Uvedení vozidla do referenční výškové polohy. Ozubená tyč řízení nastavená ve střední (nulové) poloze (viz příslušná

Více

Obsah 15 Homokinetické klouby a manžety hnacích poloos 16 Křížový kloub kloubového hřídele Obsah... 5 a středové ložisko

Obsah 15 Homokinetické klouby a manžety hnacích poloos 16 Křížový kloub kloubového hřídele Obsah... 5 a středové ložisko Obsah Obsah... 5 Vaše příručka pro Ford Transit... 12 Použitá vozidla... 12 Poděkování... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

Klimatizační a topná jednotka XFETTO

Klimatizační a topná jednotka XFETTO Klimatizační a topná jednotka XFETTO XFETTO - tři v jednom Klimatizační jednotka Tepelné čerpadlo Radiátor ústředního topení Obrazový montážní návod Nářadí potřebné pro montáž Elektrická vrtačka pro probourání

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Pokyny. pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900

Pokyny. pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900 Pokyny pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900 1. Pokyny 2. Popis klapky 3. Montáž 4. Provoz 5. Demontáž 6. Údržba 7. Opravy 8. Možné poruchy a jejich odstranění 9. Další informace

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v

Odstavení traktoru 153 Preventivní denní údržba 153 Motory traktorů Zetor UŘ 1 157 Všeobecné údaje o motorech 157 Přehled motorů používaných v Obsah Úvodem 9 Historie traktorů Zetor 10 Traktory Zetor UŘ I 13 Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946-2008 17 Počet vyrobených traktorů Zetor podle typů 17 Vyobrazení traktorů Zetor vyráběných v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více