10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39"

Transkript

1 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného řemene 11 - Zpětná montáž a napnutí ozubeného řemene 13 VÝMĚNA ŘEMENE VENTILOVÉHO ROZVODU - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ - Demontáž a montáž hlavy válců 42 - Montáž těsnění hlavy válců 48 - Montáž a utažení hlavy válců 49 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ CHLADIČE - Demontáž a montáž chladiče 51 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ - Demontáž hlavy válců 15 - Montáž těsnění hlavy válců 21 - Zpětná montáž a utažení hlavy válců 22 VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY - Výměna čerpadla chladicí kapaliny 22 DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE - Demontáž-montáž chladiče 23 - Postup při plnění chladicího okruhu motoru 24 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Demontáž a montáž 25 VÝMĚNA ŘEMENE POMOCNÝCH ÚSTROJÍ - Demontáž a montáž řemene pohonu alternátoru a čerpadla hydraulického posilovače řízení 36

2 Demontáž-montáž DEMONTÁŽ-MONTÁŽ Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 1. Demontovat horní kryt motoru. 2. Odpojit kabel kladného pólu baterie, vyšroubovat matici připevňující baterii k pouzdru a demontovat baterii z motorového prostoru. 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby a demontovat přívod nasávaného vzduchu vyznačený na obrázku. 4. Zvednout zvedák a demontovat spodní kryt motoru. 5. Pomocí přípravku uvolnit krytku, vyšroubovat šrouby a uvolnit protiprachový kryt z jeho uložení. 1

3 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Vyšroubovat šrouby vyznačené na obrázku víka reléové skříňky. 2. Vyšroubovat matice vyznačené na obrázku a odsunout stranou reléovou skříňku. 3. Vyšroubovat šrouby (1), povolit šroub (2), demontovat pouzdro baterie. 4. Povolit sponky (1), demontovat vyznačený úsek vzduchového potrubí a odpojit elektrická zapojení (2). 2

4 Demontáž-montáž 1. Odpojit elektrické zapojení (1) snímače teploty chladicí kapalina motoru a elektrická zapojení (2) elektronické řídicí jednotky žhavení svíček (3). 2. Připravit vhodnou nádobu na zachycení chladicí kapaliny motoru, pak odpojit potrubí (1) a vypustit chladicí kapalinu motoru. Odpojit přívodní (2) a vratné (3) palivové potrubí od vstřikovacího čerpadla; odpojit lano ovládání akcelerátoru (4) v místech vyznačených na obrázku a přesunout ho stranou. 3. V bodech vyznačených šipkami odpojit potrubí chladicí kapaliny motoru (1) a u vozidel s klimatizační jednotkou i přívodní (2) a vratné (3) potrubí chladicí kapaliny R134a od kompresoru. 4. V bodech vyznačených šipkami odpojit přívodní a vratné potrubí chladicí kapaliny motoru od chladiče (1); přívodní potrubí (2) podtlakové jednotky posilovače brzd a potrubí (3) od topení. 3

5 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Odpojit dvě elektrická napájecí zapojení elektrického ventilátoru chlazení motoru. 2. Vyšroubovat dva připevňovací šrouby chladiče ke skeletu, demontovat chladič včetně elektrického ventilátoru. 3. Odpojit lano ovládání vypínání spojky od ukotvení na převodovce. 4. Odpojit pružné převody volby a řazení rychlostních stupňů od převodovky; při demontáži hlavy dávat pozor, aby se tyto pružné převody nepoškodily. 5. Vyšroubovat vyznačené připevňovací šrouby a demontovat ojničku včetně držáku. 4

6 Demontáž-montáž 1. Vypustit do vhodné nádoby olej z čerpadla posilovače řízení. 2. Odpojit od nádržky přívodní potrubí oleje do čerpadla posilovače řízení. 3. Odpojit kostřicí kabel od převodovky. 4. Demontovat přední úsek výfukového potrubí od sběrače a dvou tlumicích třmenů. 5. Odpojit přední úsek výfukového potrubí od katalyzátoru a demontovat ho z vozidla. 5

7 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Odpojit napájecí kabel napájení spouštěče. 2. Odpojit vratný fitink od čerpadla posilovače řízení. 3. Svléknout plastový kryt, vyšroubovat matici nacházející se pod krytem a demontovat ramena stíračů. 4. Demontovat plastový kryt pylového filtru. 5. Vyšroubovat přítužné matice třmenu držáku kabelového svazku ke skeletu. 6

8 Demontáž-montáž 1. Zvnitřku vozidla povolit šrouby vyznačené na obrázku a vyndat skříňku na odkládání předmětů. 3. Odpojit konektor od elektronická řídicí jednotky zařízení pro recirkulaci výfukových plynů (EGR) a vytáhnout relé vyznačené na obrázku z držáku; vyvléknout kompletní kabelový svazek motoru a vhodně ho připevnit k pohonnému agregátu. 4. Odpojit polonápravy po uvolnění šroubů homokinetické spojky na přírubě převodovky. 5. Vyšroubovat šroub (1) a povolit připevňovací šroub (2) sloupku odpružení, otočit sloupek směrem ven a uvolnit tak polonápravu ze spojky na diferenciálu. 7

9 Demontáž-montáž Bravo-Brava 1. Vyšroubovat vyznačené šrouby na krytu převodovky tak, aby bylo možné nasadit podpěrný přípravek pro demontáž pohonného agregátu. 2. Nasadit přípravek pro vypodložení pohonného agregátu na hydraulický zvedák a připevnit ho k pohonnému agregátu pomocí přípravků vyznačených na obrázku. Hydraulický zvedák musí mít nosnost nejméně 1000 kg a musí být dostatečně vysoký, aby umožnil spuštění pohonné jednotky dolů. Proto je nutno vzít v úvahu i maximální výšku dosažitelnou u zvedáku, na kterém je umístěno vozidlo, a minimální výšku dosažitelnou u hydraulického zvedáku. 3. Vyšroubovat připevňovací šroub držáku pohonného agregátu ke skeletu a demontovat držák. 8

10 Demontáž-montáž 1. Vyšroubovat prostřední šroub a demontovat držák motoru na straně rozvodu. 2. Vyšroubovat vyznačené připevňovací šrouby a oddělit držák motoru na straně převodu. 3. Spustit dolů hydraulický zvedák a vytáhnout pohonný agregát ze spodní části vozidla. Hydraulický zvedák se spouští dolů postupně. Zkontrolovat, zda je pohonný agregát řádně ustavený a vyvážený na příslušném podpěrném přípravku. - Pomocí hydraulického jeřábu přemístit pohonný agregát na nosnou plošinu. Pro přesun pohonného agregátu používejte hydraulický jeřáb, který preventivně odpojíte od podpěrného přípravku. POZN.: Při zpětné montáži pohonného agregátu je nutno postupovat v opačném pořadí operací než při demontáži. - Připravit motorový prostor pro nasunutí pohonného agregátu, tzn. rozmístit všechny elektrické kabely, potrubí, hadice, atd. tak, aby nepřekážely. - Při zpětné montáži pohonného agregátu je nutno postupovat s nejvyšší opatrností, aby se nepoškodily jednotlivé komponenty. - Při montáži potrubí rozvodu chladicí kapaliny motoru je nutno, aby značka na pryžové hadici souhlasila se značkou na příslušném připojovacím nátrubku. Při plnění chladicího okruhu postupujte podle pokynů uvedených pro pohonný agregát 1910 TD 100 v sekci 10 tisku č /02. Zkontrolovat, zda jsou správně utaženy všechny připevňovací prvky pohonného agregátu. Výška spojkového pedálu. 9

11 Výměna řemene pohonu pomocných orgánů Bravo-Brava DEMONTÁŽ-MONTÁŽ ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ 1. Pohled na řemen pomocných orgánů namontovaný ve vozidle: 1. Alternátor 2. Automatický napínač 3. Řemenice klikového hřídele 4. Řemenice kompresoru klimatizace 5. Pevný napínač 6. Řemenice čerpadla hydraulického řízení 7. Řemen pohonu pomocných orgánů Demontáž Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 2. Povolit připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a pomocí přípravku vyndat krytky vyznačené na obrázku. 3. Otočit napínač po směru šipky na obrázku, povolit a vyndat řemen. Zkontrolovat, zda nejsou řemeny nějak porušené. Především zda nejsou natržené, naříznuté, zda není povrch materiálu opotřebený (povrch musí být na pohled hladký a lesklý), zda na nich nejsou vyschlé nebo zatvrdlé úseky, které by mohly způsobit ztrátu přilnavosti řemenu. V případě výskytu některé z těchto závad informujte řemen vyměnit. 10

12 Výměna ozubeného řemene Zpětná montáž 1. Namontovat zpět nový řemen, jak je vyobrazeno na obrázku. Je nutno zabránit tomu, aby řemen nepřišel do kontaktu s olejem nebo rozpouštědly, které by mohly narušit pružnost pryže, z níž je vyrobeny, nebo snížit přilnavost. 2. Napínač nastavit do polohy vyobrazené na obrázku. Po několika otáčkách klikového hřídele zajistí předepjatá pružina napínače správné napnutí řemene. VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE Demontáž Před demontáží ozubeného řemene je nutno demontovat řemen pohonu pomocných orgánů výše uvedeným postupem. 3. Demontovat spodní kryt pohonného agregátu, jak je popsáno v pokynech k demontáži pohonného agregátu, demontovat kladku řemene pohonu pomocných orgánů tak, aby bylo možné demontovat kryt ozubeného řemenu. 4. Demontovat řemenici pohonu pomocných orgánů na klikovém hřídeli. 11

13 Výměna ozubeného řemene Bravo-Brava 1. Demontovat spodní kryt ozubeného řemenu. 2. Vyšroubovat připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a demontovat ojničku včetně držáku 3. Demontovat horní kryt ozubeného řemenu. 4. Zkontrolovat, zda je vstřikovací čerpadlo sfázované, tzn. zda si značky (1) a (2) vyznačené na obrázku souhlasí, pak zablokovat řemenici v poloze fáze pomocí montážních šroubů (3), které se zasunou do otvorů v řemenici. 5. Povolit matici vyznačenou na obrázku, povolit a vyndat řemen. 12

14 Výměna ozubeného řemene Zpětná montáž a napnutí ozubeného řemenu 1. Vyšroubovat připevňovací šroub (1) vyznačený na obrázku olejového čerpadla; místo šroubu zasunout čep přípravku Nasadit řemen rozvodu na ozubené kolo klikového hřídele. 3. Nasadit přípravek na ozubené kolo klikového hřídele na čep (3); otáčet pozvolna hnací hřídelí tak, aby se kolík (2) dostal na úroveň otvoru (1). V této poloze je první válec v HÚ. 4. Pomocí přípravku otáčet řemenicí vačkového hřídele: - platí po č. motoru značka (1) na řemenici se musí posunout o sedm zubů (po směru hodinových ručiček) oproti značce (2) na víku zdvihátek; - platí od č. motoru značka (1) na řemenici musí souhlasit se značkou (3) na víku zdvihátek; POZN.: Rozvod je správně časovaný tehdy, kdy s pístem č. 1 v HÚ se značka (1) nachází v poloze vyznačené na obrázku (pro motory do č ) může přesná poloha značky kolísat o ± 3( neboli 1 /2 hrotu). 13

15 Výměna ozubeného řemene Bravo-Brava 1. Dokončit montáž ozubeného řemene v následujícím pořadí úkonů: 1. Ozubené kolo hnacího hřídele 2. Pevná kladka 3. Řemenice rozvodu 4. Řemenice vstřikovacího čerpadla 5. Automatický napínač 6. Čerpadlo chladicí kapaliny U všech motorů před úpravou a po úpravě je možné nasazení nového řemene a časování rozvodu provést pomocí sesazení příčných značek (A), které se nacházejí na hřbetu ozubeného řemene, a značek na řemenicích. POZN.: Nasadit řemen tak, aby šipka na řemenu odpovídala směru otáčení motoru. 2. Zapáčit v místě vyznačeném na obrázku na automatickém napínači a přesunout páčku (1) napínače do polohy maximálního napnutí (směrem nahoru). Utáhnout přítužnou matici napínače řemene. 3. Vyšroubovat montážní šrouby a uvolnit tak řemenici pohonu vstřikovacího čerpadla. 4. Otočit hnacím hřídelem v normálním směru otáčení, povolit přítužnou matici napínače a sesadit pevnou značku (1) na držáku upínače s páčkou (2) napínače řemene. Ustavit a utáhnout předepsaným momentem matici napínače. Namontovat zpět všechny demontované díly v opačném pořadí operací. 14

16 Demontáž-montáž hlavy válců DEMONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 1. Vyšroubovat příslušné matice a demontovat horní kryt hlavy válců 2. Odpojit svorku kladného pólu (1) baterie, vyšroubovat matici (2), zvednout třmen (3) a vyndat baterii. 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby a demontovat přívod nasávaného vzduchu vyznačený na obrázku. 4. Povolit sponku vyznačenou šipkou a vyšroubovat dva připevňovací šrouby (1) vlnovce nasávání vzduchu. 15

17 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Zvednout zvedák a demontovat spodní kryt motorového prostoru. 2. Povolit sponku vyznačenou šipkou a demontovat vlnovce nasávání vzduchu. 3. Vyšroubovat šrouby (1) upevňující přívodní a vratné trubky chladicí kapaliny k olejovému výměníku tepla, pak vyšroubovat spodní připevňovací šroub (2) teplotního krytu. 4. Spustit zvedák, připravit vhodnou nádobu na zachycení chladicí kapaliny motoru, povolit sponky vyznačené šipkou, odpojit příslušné potrubí a vypustit chladicí kapalinu. 5. Vyšroubovat připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a uvolnit výfukovou trubku z tlumicího prvku zobrazeného na obrázku. 16

18 Demontáž-montáž hlavy válců 1.2.Demontovat dva zesílené upevňovací třmeny turbodmychadla k bloku motoru. 3. Povolit sponky (1) a demontovat příslušná potrubí. Pak vyšroubovat šrouby (2), odsunout trubku (3) a demontovat teplotní kryt (4). 4. Vyšroubovat dva připevňovací šrouby a demontovat přepážku vyznačenou na obrázku. 5. Povolit sponky vyznačené na obrázku a odpojit podtlakové potrubí posilovače brzd (1) a potrubí odvětrání olejových par z bloku motoru (tzv. blow-up) (2). 17

19 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Pomocí přípravku vyšroubovat fitink na hlavě, vyšroubovat šroub (1), povolit sponky vyznačené šipkami na obrázku a vyndat potrubí (2). 2. Odpojit elektrická zapojení (1), povolit sponky (2) a odpojit příslušné potrubí chladicí kapaliny motoru. 3. Odpojit elektrická zapojení vyznačená na obrázku snímačů teploty chladicí kapaliny motoru. 4. Uvolnit lano ovládání akcelerátoru od bodů vyznačených na obrázku a odpojit elektrická zapojená (1). 18

20 Demontáž-montáž hlavy válců 1. Odpojit elektrická zapojení vyznačená šipkami na obrázku, vyšroubovat připevňovací šrouby (1) a vyndat a dát stranou filtr, ale bez odpojení palivového potrubí. 2. Vyšroubovat tři matice (2) a odsunout odlučovač olejových par (3) od držáku. 3. Povolit sponku vyznačenou na obrázku a vyndat odlučovač olejových par (1). 4. Pomocí klíče vyšroubovat fitinky přívodního palivového potrubí na vstřikovačích a vstřikovacím čerpadle a vyndat potrubí. 5. Odpojit vratné palivové potrubí (1) ze vstřikovacího čerpadla, vyšroubovat přítužnou matici a vyndat kabel (2) napájení zapalovacích svíček. 19

21 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Vyšroubovat šrouby (1), vyndat trubičku (2), oddělit ventil EGR od příslušného potrubí a vyndat ventil. Demontovat řemen pohonu pomocných orgánů a ozubený řemen postupem uvedeným v předchozích kapitolách. 2. Vyšroubovat připevňovací šrouby vyznačené na obrázku, demontovat postranní kryt ozubeného řemene. 3. Vyšroubovat matice upevňující výfukový sběrač k hlavě válců, vyšroubovat vyznačenou matici a oddělit od sběrače trubku ventilu EGR a uvolnit výfukový sběrač z příslušných čepů. 4. Vyšroubovat připevňovací šrouby sacího sběrače k držáku vstřikovacího čerpadla. 20

22 Demontáž-montáž hlavy válců 1. Demontovat víko zdvihátek. 2. Pomocí klíče vyšroubovat připevňovací šrouby hlavy válců z bloku motoru a demontovat hlavu spolu se sacím sběračem. MONTÁŽ TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ 3. Zkontrolovat přesah pístu přes horní rovinu bloku motoru tak, aby se dodržela tolerance kompresního poměru, a namontovat těsnění hlavy válců. tlouš ka těsnění je uvedena v tabulce. Nasadit těsnění na středicí čepy na bloku motoru tak, aby nápis "ALTO" byl směrem nahoru. Průměrný přesah pístů Tlouš ka těsnění hlav válců Počet značek do 0,80 mm 1,6 mm - 0,80-0,90 mm 1,7 mm 1 více než 0,90 mm 1,8 mm 2 Těsnění hlavy válců typu ASTADUR je vyrobeno ze speciálního materiálu, který během provozu motoru prochází procesem polymerace, takže během používání značně ztvrdne. Aby došlo k polymeraci těsnění hlavy válců, je nutno: - uchovávat těsnění hermeticky uzavřené v nylonovém obalu; - vyndat ho z obalu těsněn před montáží; - nemazat těsnění nebo ho neznečistit olejem, tzn. že povrch hlavy válců a bloku motoru musí být čistý. 21

23 Demontáž-montáž hlavy válců Bravo-Brava ZPĚTNÁ MONTÁŽ A UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ 1. Nasadit hlavu válců na blok motoru, utáhnout utahovacími momenty příslušné připevňovací šrouby. Šrouby se utahují v pořadí vyznačeném na obrázku. 2. Namazat šrouby a podložky a nechat je zaschnout nejméně 30 minut. Utáhnout šrouby nejdříve momentem 2 danm, pak je dotáhnout momentovým klíčem momentem 6,5 danm. 3. Pomocí klíče , který se nasadí na přípravek , utáhnout šrouby o úhel 270( a to ve třech postupných krocích ( ). VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY Při výměně čerpadla chladicí kapaliny postupujte podle pokynů uvedených v sekci 10, tisk č /02 - pohonný agregát 1910 TD

24 Demontáž-montáž chladiče DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE POZN.: Níže uvedený postup platí pro provedení s klimatizací. U provedení bez klimatizace postupujte podle pokynů uvedených v sekci 10 - tisk č /02 - pohonný agregát 1910 TD 100. Umístit vozidlo na zvedák, demontovat přední kola a odpojit kabel od záporného pólu baterie. Pak postupovat následujícím způsobem: 1. Zvednout zvedák a demontovat spodní kryt hlavy válců. 2. Vyšroubovat šrouby vyznačené na obrázku, kterými je upevněn kondenzátor k chladiči chladicí kapaliny motoru. 3. Vyšroubovat šrouby vyznačené na obrázku a demontovat přívod nasávaného vzduchu. 4. Připravit vhodnou nádobu, povolit sponky (1), odpojit potrubí vyznačená na obrázku a vypustit chladicí kapalinu. Odpojit elektrická zapojení vyznačená šipkou na obrázku elektrických oběžných kol ventilátoru chladiče a termostatického spínače. 23

25 Demontáž-montáž chladiče Bravo-Brava 1.2.Vyšroubovat šrouby vyznačené šipkami, které připevňují shora kondenzátor k chladiči chladicí kapaliny motoru. 3. Vyšroubovat připevňovací šrouby chladiče ke skeletu, uvolnit chladič ze spodních čepů, pak ho vytáhnout z horní části motorového prostoru. 4. Demontovat termostatický spínač (1), vyšroubovat čtyři připevňovací šrouby vyznačené na obrázku a demontovat elektrická oběžná kola chladiče. POSTUP PŘI PLNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Při plnění chladicího okruhu motoru postupujte podle sekce 10 - tisk č /02 - pohonný agregát 1910 TD

26 Demontáž montáž DEMONTÁŽ MONTÁŽ Umístit vůz na zvedák, sejmout obě přední kola a odpojit záporný vývod baterie; pak pokračovat podle následujícího postupu. 1. Sejmout vrchní kryt motoru. 2. Odpojit kladný vývod baterie, vyšroubovat matici držáku přidržující baterii v jejím uložení a vyjmout ji z motorového prostoru. 3. Vyšroubovat označené šrouby upevňující přívod vzduchu a vyjmout jej. 4. Zvednout vozidlo zvedákem a demontovat spodní ochranný kryt motorového prostoru. 25

27 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Za použití přípravku demontovat příchytku, vyšroubovat šrouby a uvolnit kryt proti prachu z jeho uložení. 2. Vyjmout znázorněnou ochranu podběhu. 3. Odpojit pružné potrubí (1) spojující výstup turbodmychadla s mezichladičem stlačeného vzduchu a pružné potrubí spojující mezichladič se sacím potrubím motoru. 4. Umístit hydraulický zvedák k držáku poháněcí soustavy, vyjmout držák motoru a karosérie, snížit poháněcí soustavu a vyjmout mezichladič stlačeného vzduchu včetně jeho držáku. Poslední operací je znovunasazení držáku motoru. 5. Podložit vhodnou nádobu pro zachycení a opětovné použití chladicí kapaliny, pak odpojit vstupní potrubí chladicí kapaliny od chladiče. 26

28 Demontáž montáž 1. Odpojit označené potrubí povolením objímky umístěné na sacím potrubí motoru. 2. Odpojit potrubí vstupu a výstupu chladicí kapaliny motoru v označených místech. 3. Vyšroubovat šroub víka skříně spínačů s dálkovým ovládáním. 4. Vyšroubovat označené matice skříně spínačů s dálkovým ovládáním a odsunout ji ke straně motorového prostoru. 5. Vyšroubovat šrouby (1), povolit šroub (2) a vyjmout vanu baterie. 27

29 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Povolit objímky (1), vyšroubovat šrouby (2), odpojit konektor (3), potom vyjmout první část vzduchového přívodního potrubí včetně měřiče nasávaného vzduchu. 2. Povolit objímku (1), vyšroubovat šrouby (2), odpojit elektrické konektory (3), potom vyjmout druhou část vzduchového přívodního potrubí. 3. Rozpojit dvě příchytky a uvolnit tak kabel (1), odpojit kabel (2), potom odsunout stranou řídící jednotku žhavení svíček včetně jejího držáku. 4. Odpojit od termostatu dvě potrubí vedoucí k topení. 5. Odpojit dva elektrické konektory napájení elektrického ventilátoru. 28

30 Demontáž montáž 1. Vyšroubovat dva šrouby upevňující chladič ke karosérii, potom vyjmout chladič vcelku s elektrickým ventilátorem. 2. Vypojit lanko vypínání spojky z jeho ukotvení na převodovce. 3. Vypojit v označených místech pružné spojky volby a řazení převodových stupňů od převodovky. Je třeba pracovat opatrně, aby nedošlo k poškození pružných spojek při jejich vyvlékání z hlavic. 4. Odpojit v označených místech dvě hadice od expanzní nádobky. 5. Odpojit potrubí (1) a (2) přívodu a zpětného odvodu paliva a potrubí (3) přívodu paliva z filtru motorové nafty do vstřikovacího čerpadla. 29

31 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Vyšroubovat matice, odpojit dva označené elektrické konektory, potom vyjmout filtr motorové nafty. 2. Vyšroubovat označené šrouby a vyjmout zadní odhlučňovací kryt. 3. V označených místech odpojit lanko ovládání akcelerátoru. 4. Odpojit potrubí modulačního ventilu (1), potrubí od ventilu volnoběžných otáček (2), odpojit označené elektrické konektory a v označeném místě rozpojit podtlakové potrubí posilovače brzd. 5. Vyšroubováním označených šroubů odpojit a vyjmout táhlo reakce včetně držáku. 30

32 Demontáž montáž 1. Vysát olej z čerpadla posilovače řízení pomocí příslušných zařízení tak, aby ho bylo možno znovu použít. 2. Odpojit nádobku s potrubím přívodu oleje do čerpadla posilovače řízení. 3. Odpojit kabel ukostření od převodovky. 4. Odpojit přední část výfukového potrubí od sběrného potrubí motoru a od dvou antivibračních držáků. 5. Odpojit přední část výfukového potrubí od katalyzátoru, potom ho vyjmout z vozidla. 31

33 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Odpojit napájecí kabel od spouštěče motoru. 2. Odpojit zpětné potrubí od čerpadla posilovače řízení. 3. Sejmout ochranné poastové kryty, vyšroubovat šrouby pod nimi a sejmout raménka stíračů. 4. Vyjmout ochranný plastový kryt protipylového filtru. 5. Vyšroubovat šrouby příruby držáku kabelů motoru ke karosérii. 32

34 Demontáž montáž 1. Zevnitř vozidla vyšroubovat označené šrouby připevňující odkládací schránku. 2. Odpojit konektor elektronické řídící jednotky vstřikování, vyjmout označené dálkově ovládané spínače z jejich držáků, potom vytáhnout celý svazek kabelů a vhodně ho upevnit k poháněcí soustavě. 3. Vyšroubovat spojovací šrouby příruby pevodovky a stejnoběžného kloubu a odpojit polonápravy. 4. Vyšroubovat šroub (1) a povolit šroub (2) na svislém čepu pružící jednotky, potom svislý čep vyklonit směrem ven a vytáhnout tak polonápravu z jejího uložení v diferenciálu. 33

35 Demontáž montáž Bravo-Brava 1. Ze skříně spojky vyšroubovat označené šrouby, do jejichž otvorů bude připevněn přípravek pro vyjmutí poháněcí soustavy. 2. Umístit držák motoru na hydraulický zvedák a připojit ho k poháněcí soustavě pomocí zobrazených přípravků. Hydraulický zvedák musí mít nosnost alespoň 1000 kg a výšku zdvihu dostatečnou k vyjmutí poháněcí soustavy; tato podmínka musí vzít v úvahu maximální výšku zdvihu zvedáku vozidla a minimální výšku zdvihu hydraulického zvedáku. 3. Odpojit v označených bodech chladič motorového oleje, potom ho připevnit vhodně k poháněcí soustavě. 34

36 Demontáž montáž 1. Vyšroubováním příslušných šroubů demontovat středový držák poháněcí soustavy. 2. Vyšroubováním středového šroubu uvolnit držák motoru na straně pohonu ventilového rozvodu. 3. Vyšroubovat označené šrouby a uvolnit tak držák motoru na straně převodovky. 4. Spustit hydraulický zvedák a spodem vyjmout poháněcí soustavu z vozidla. Snižovat hydraulický zvedák postupně a zároveň kontrolovat dobré upevnění a vyvážení poháněcí soustavy v jejím držáku. Pomocí hydraulického jeřábu přemístit poháněcí soustavu na montážní podložku. Pro přemístění poháněcí soustavy použít hydraulický jeřáb předem vybavený příslušnými závěsy. POZNÁMKA Pro zpětnou montáž poháněcí soustavy stačí vhodně obrátit postup operací popsaných pro její demontáž. Připravit motorový prostor pro zpětnou montáž poháněcí soustavy vhodným zabezpečením všech elektrických kabelů, potrubí atd., tak aby při montáži nedošlo k jejich poškození; 35

37 Výměna řemenu pomocných ústrojí Bravo-Brava Při zpětné montáži poháněcí soustavy je nutno dbát zvýšené opatrnosti, tak aby nedošlo k poskození jednotlivých dílů; Při zpětné montáži potrubí chladicí kapaliny motoru je třeba dbát na to, by jednotlivé části při jejich nasazování na pevné vývody zapadly do dříve vytlačených drážek. Pro znovunaplnění chladicího okruhu motoru se řídit postupem prací uvedených v kapitole Demontáž - montáž chladiče. Přesvědčit se, že všechna místa držáků poháněcí soustavy jsou správně utažena. Seřídit výšku spojkového pedálu. DEMONTÁŽ MONTÁŽ ŘEMENU POHONU ALTERNÁTORU A ČERPADLA HYDRAULICKÉHO POSILOVAČE ŘÍZENÍ Demontáž Umístit vozidlo na zvedák, sejmout pravé přední kolo, odpojit záporný vývod baterie; potom postupovat jak je znázorněno dále. 1. Za použití přípravku demontovat označené příchytky a z podběhu kola vyjmout ochranný kryt. 2. Pootočením napínáku řemenu ve směru šipky uvolnit jeho napnutí, potom řemen sejmout. Ověřit celistvost a stav řemenu, zvláště s ohledem na přítomnost vrubů, trhlinek, opotřebení povrchu materiálu (který by byl hladký a lesklý), části suché a ztvrdlé, které by mohly zapříčinit jeho následný prokluz. V případě přítomnosti i jen jedné z výše uvedených závad řemen vyměnit. 36

38 Výměna řemenu ventilového rozvodu Montáž 1. Nasadit nový řemen, tak jak je znázorněno na obrázku Nedopustit, aby nový řemen přišel do styku s olejem nebo rozpouštědly, které by mohly narušit pružnost pryže s následným snížením adheze. 2. Napínák řemene natočit zpět do pozice znázorněné na obrázku. Pružina jeho předpětí zaručuje správné napnutí řemenu již po několika otáčkách motoru. DEMONTÁŽ ŘEMENU VENTILOVÉHO ROZVODU Před demontáží řemenu ventilového rozvodu je nutno sejmout řemen pohonu pomocných ústrojí, tak jak je popsáno v předchozí části. 3. Sejmout spodní ochranný kryt poháněcí soustavy. 4. Vyšroubovat označené šrouby a sejmout ochranný kryt převodovky a zajistit setrvačník motoru proti otáčení namontováním přípravku

39 Výměna řemenu ventilového rozvodu Bravo-Brava 1. Demontovat řemenici pohonu pomocných ústrojí a demontovat držák setrvačníku namontovaný v předchozí operaci. 2. Demontovat spodní kryt řemenu ventilového rozvodu. 3. Vyšroubovat označené šrouby a vyjmout táhlo reakce včetně jeho držáku. 4. Demontovat horní kryt řemenu ventilového rozvodu. 5. Povolit označenou matici, uvolnit tak napnutí řemenu, potom ho sejmout. 38

40 Výměna řemenu ventilového rozvodu NASAZENÍ A NAPNUTÍ ŘEMENU VENTILOVÉHO ROZVODU 1. Vyšroubovat označený šroub (1), připevňující olejové čerpadlo; na jeho místo usadit čep přípravku č Nasadit řemen ventilového rozvodu na ozubenou řemenici klikového hřídele motoru. 3. Na ozubenou řemenici a na čep (3) nasadit přípravek ; pomalu pootáčet klikovým hřídelem, dokud čep (2) nezapadne do otvoru (1). V této poloze je píst prvního válce v horní úvrati. 4. Pomocí přípravku pootáčet řemenicí vačkového hřídele, tak aby zářez na řemenici (1) a zářez na víku ventilů (2) byly proti sobě. 39

41 Výměna řemenu ventilového rozvodu Bravo-Brava 1. Povolit tři šrouby připevňující ozubenou řemenici ke vstřikovacímu čerpadlu. 2. Pootáčet ozubenou řemenicí vstřikovacího čerpadla, tak aby bylo možno v označeném bodě vložit čep Dokončit montáž řemenu ventilového rozvodu při dodržení následujícího pořadí montáže : 1. Ozubená řemenice klikového hřídele 2. Pevná kladka 3. Ozubená řemenice vačkové hřídele 4. Ozubená řemenice vstřikovacího čerpadla 5. Automatický napínák 6. Čerpadlo chladicí kapaliny 40

42 Výměna řemenu ventilového rozvodu 1. V označeném místě zatlačit silou na napínák, tak aby pohyblivý ukazatel napínáku (1) ukazoval maximální napnutí; potom utáhnout matici napínáku. 2. Upevnit ozubenou řemenici vstřikovacího čerpadla utažením příslušných šroubů předepsaným momentem a vyjmout čep z jeho uložení. 3. Dvakrát otočit klikovým hřídelem motoru v normálním smyslu otáčení, povolit upevňovací matici napínáku, pevné označení na držáku napínáku (1) a označení na pohyblivé části (2) nastavit proto sobě. Přidržet v této poloze a utáhnout matici napínáku. Pokračovat namontováním dalších, předtím demontovaných dílů, použitím dříve popsaných operací v obráceném sledu. 41

43 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava DEMONTÁŽ HLAVY VÁLCŮ Umístit vozidlo na zvedák, sejmout obě přední kola, odpojit záporný vývod baterie, potom postupovat tak, jak je znázorněno dále. 1. Vyšroubovat příslušné šrouby a sejmout vrchní kryt motoru. 2. Odpojit svorku kladného vývodu baterie (1), vyšroubovat matici (2) držáku baterie (3), potom vyjmout baterii. 3. Vyšroubovat označené šrouby upevňující přívod vzduchu a vyjmout ho. 4. Povolit označenou objímku a odpojit pružné vzduchové potrubí od sacího potrubí motoru. 42

44 Demontáž montáž hlavy válců 1. Vyšroubovat dva označené šrouby a vyjmout zadní kryt motoru. 2. Odpojit dva označené elektrické konektory, vyšroubovat matice, odpojit dvě palivová potrubí, potom vyjmout filtr motorové nafty. 3. Povolit objímku a odpojit označené potrubí, potom vyšroubovat zobrazené matice a odlučovač olejových par vyjmout z motorového prostoru. 4. Odpojit v označených místech lanko ovládání akcelerátoru. 5. Odpojit podtlakové potrubí posilovače brzd. 43

45 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Odpojit potrubí od elektroventilu uzavírajícího přívod palivových par od EGR, vyšroubovat označené matice a vyjmout zobrazený držák. 2. Vyšroubovat označené šrouby, oddělit ventil EGR od jeho potrubí, potom ho vyjmout. 3. Odpojit vratné palivové potrubí (1) od zpětného palivového potrubí a potrubí (2) od sacího potrubí motoru. 4. Za použití klíče vyšroubovat spoje palivového potrubí a vstřikovacích trysek. 5. Vyšroubovat spoje palivového potrubí a vstřikovacího čerpadla, potom tato potrubí vyjmout. 44

46 Demontáž montáž hlavy válců 1. Otevřít zobrazený kryt kabelů a odpojit elektrický konektor vstřikovače. 2. Vozidlo zvednout na zvedáku a sejmout spodní ochranný kryt motorového prostoru. 3. Vyšroubovat zobrazené šrouby a odpojit výfukové potrubí od antivibračního držáku Demontovat dva držáky turbodmychadla a motorového bloku. 45

47 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Připravit vhodnou nádoby pro zachycení chladicí kapaliny pro její opětné použití, potom odpojit zobrazené potrubí a vypustit chladicí kapalinu. 2. Za použití přípravku vyšroubovat připojení k hlavě, vyšroubovat šroub (1), odpojit příchytky (2), potom sejmout potrubí chladicí kapaliny z hlavy válců. 3. Odpojit zobrazené potrubí od hlavy válců. 4. Odpojit zobrazená potrubí od termostatu. 5. Odpojit elektrické konektory čidla a snímače teploty chladicí kapaliny. 46

48 Demontáž montáž hlavy válců Sejmout řemen pohonu pomocných ústrojí a řemen ventilového rozvodu podle postupů uvedených v předešlých kapitolách. 1. Vyšroubovat zobrazené šrouby a sejmout boční kryt řemenu ventilového rozvodu. 2. Vyšroubovat matice upevnění sběrného výfukového potrubí k hlavě válců. Vyšroubovat zobrazenou matici a od sběrného potrubí odpojit tuhé potrubí ventilu EGR, potom z příslušných čepů sejmout sběrné výfukové potrubí. 3. Vyšroubovat označené matice a odpojit kabely napájení žhavicích svíček. 4. Vyšroubovat šrouby spojující sací potrubí a držák vstřikovacího čerpadla. 47

49 Demontáž montáž hlavy válců Bravo-Brava 1. Demontovat víko ventilového rozvodu. 2. Za použití klíče vyšroubovat šrouby spojující hlavu válců k motorovému bloku, potom hlavu vyjmout vcelku se sacím potrubím. MONTÁŽ TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ 3. Pro dosažení hodnoty kompresního poměru v předepsané toleranci je nutné změřit výběh pístů nad dosedací plochu motorového bloku. Podle toho je nutno volit správnou tlouš ku těsnění dle následující tabulky. Při montáži je nutno těsnění nasadit na centrážní kolíky nápisem ALTO nahoru. Střední hodnota výběhu Tlouš ka těsnění Počet zářezů až do 0,80 mm 1,6 mm 0,80 až 0,90 mm 1,7 mm 1 přes 0,90 mm 1,8 mm 2 Těsnění hlavy válců je typu ASTADUR. Toto těsnění je vyrobeno ze speciálního materiálu, a proces jeho polymerace probíhá během činnosti motoru, to znamená, že se vytvrdí během provozu. Aby tato polymerace skutečně proběhla, je nutno : - uchovávat těsnění zalepené v jeho vlastním nylonovém obalu; - vyjmout ho z obalu těsně před montáží; - těsnění nenamastit a neumazat olejem, dosedací plochy hlavy válců a motorového bloku pečlivě očistit. 48

50 Demontáž montáž hlavy válců MONTÁŽ A UTAŽENÍ HLAVY VALCŮ 1. Usadit hlavu válců na motorový blok, při nasazování a ve všech fázích utahování příslušných šroubů dodržovat pořadí jejich utahování znázorněné na obrázku. 2. Namazat šrouby a růžice a nechat je odkapat alespoň 30 minut; předběžně šrouby přitáhnout utahovacím momentem 2 Nm, potom pomocí ;momentového klíče šrouby utáhnout momentem 6,5 Nm. 3. Šrouby dotáhnout úhlově o 270 stupňů, a to postupně ve třech fázích vždy a 90 stupňů za použití klíče a přípravku

51 Demontáž montáž čerpadla chladící kapaliny Bravo-Brava VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY Před započetím demontáže čerpadla chladicí kapaliny motoru je nutno sejmout řemen pohonu pomocných ústrojí a řemen ventilového rozvodu podle postupů uvedených v předešlých kapitolách. 1. Připravit vhodnou nádobu pro zachycení chladicí kapaliny pro její opětovné použití, potom v označených bodech odpojit zobrazené pružné potrubí. 2. Za použití přípravků a vyšroubovat matici upevňující ozubenou řemenici vačkového hřídele. 3. Demontovat čerpadlo chladicí kapaliny z hlavy válců. 50

52 Demontáž montáž chladiče DEMONTÁŽ - MONTÁŽ CHLADIČE Umístit vozidlo na zvedák, sejmout obě přední kola, odpojit záporný vývod baterie, potom postupovat jak je znázorněno dále. 1. Vyšroubovat označené šrouby upevňující přívod vzduchu a vyjmout ho. 2. Připravit vhodnou nádobu pro zachycení chladicí kapaliny pro její opětovné použití, pak odpojit zobrazené potrubí a vypustit chladicí kapalinu. 3. Odpojit elektrické konektory elektrického ventilátoru a termostatického spínače. 4. Vyšroubovat označené šrouby připevňující elektrický ventilátor k chladiči a vyjmout ho. 51

53 Demontáž montáž chladiče Bravo-Brava 1. Vyšroubovat šrouby připevňující chladič ke karosérii, vyvléknout ho ze spodních čepů a horem ho vyjmout z motorového prostoru. POSTUP OPĚTNÉHO NAPLNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU (Provedení s topením a klimatizací s motory 75 cv a 100 cv) Přesvědčit se, že všechny komponenty chladicího okruhu (motor, chladič, topení atd.) jsou úplně prázdné. Otevřít odvzdušnění (A) umístěné na výstupním potrubí topení, otevřít odvzdušnění (B) umístěné na pevném potrubí chlazení hlavy válců a otevřít odvzdušnění (C) umístěné na chladiči; u provedení vybaveného klimatizací otevřít ještě odvzdušnění (D), které je také umístěno na chladiči. V označeném bodě odpojit pružnou hadici spojující expanzní nádobu s termostatem, připojit k ní zdroj stlačeného vzduchu, který zajistí úplné vyprázdnění všech hadic a potrubí. Poslední operací je znovupřipojení hadice. Chladicí systém naplnit pomalým naléváním chladicí kapaliny (směs 50 % vody a 50 % nemrznoucí kapaliny) až po její výtok z odvzdušnění (A) umístěného na výstupním potrubí topení. Potom toto odvzdušnění uzavřít. Pokračovat v plnění až po výtok z odvzdušnění (C) umístěného na chladiči, potom toto odvzdušnění uzavřít. U provedení s klimatizací zároveň s odvzdušněním (D) uzavřít odvzdušnění (C). Ukončit plnění při dosažení hladiny k rysce MAX vyznačené na expanzní nádobě. Spustit motor a nechat ho běžet na volnoběh asi 2 až 3 minuty. Následně periodicky zvyšovat otáčky až na asi 3000 ot/min, přitom, je-li to nutné, doplňovat hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádobce až po rysku MAX, která nesmí být překročena. Vyčkat až se elektrický ventilátor alespoň dvakrát zapne, potom zastavit motor. Nechat motor vychladnout; potom, je-li to nutné, doplnit chladicí kapalinu v expanzní nádobce, tak aby hladina byla mezi ryskami MIN a MAX. POZNÁMKA: Jakmile se během celého postupu objeví někde únik chladicí kapaliny, je nutné práce přerušit, najít příčinu závady, odstranit ji výměnou poškozené součásti, potom následně zopakovat postup operací pro plnění. 52

54 Rozmístění odvzdušňovacích otvorů okruhu chlazení motorů 75 cv a 100 cv (provedení s topením a klimatizací) Demontáž montáž Provedení s topením Provedení s klimatizací 53

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 99 00 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická schémata

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor!

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ Potřebné nářadí: Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ sada imbusových klíčů ořech 22 na golu s nástavcem sadu ventilových měrek,nejlepší je sada 0,02-0,20

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Pracovní pomůcky 1. vzpěra paprsku proti otočení 2. gumová palička 3. kladivo 4. nůžky na plech 5. větší plochý šroubovák 6. křížový šroubovák nebo násada

Více

ŠKODA FABIA 1.4 16 V, 75 Hp Motor BBY, automatická převodovka S posilovačem řízení

ŠKODA FABIA 1.4 16 V, 75 Hp Motor BBY, automatická převodovka S posilovačem řízení ŠKODA FABIA 1.4 16 V, 75 Hp Motor BBY, automatická převodovka S posilovačem řízení Objednací číslo: YKM 409 005/1 (1SK01120E-M + AO3931) Klimatizace pro dodatečnou montáž Železniční 469/4, 772 00 Olomouc,

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

C ASOVÁNÍ 1320/1 KÓD 13209002P 1344/1. 1344 13449080P Sada pro časování FIAT Multijet pro motory Fiat 1,3 Multijet

C ASOVÁNÍ 1320/1 KÓD 13209002P 1344/1. 1344 13449080P Sada pro časování FIAT Multijet pro motory Fiat 1,3 Multijet SO_08_CZ_XP7:BASE 29-01-2008 8:32 Pagina 42 C ASOVÁNÍ Pol. 1320/1 13209002P Souprava pro časování motorů FIAT - Alfa Romeo - Lancia Složení: 23 adaptérů 1 přípravek na otáčení variátoru časování 1 přípravekj

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00.

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00. Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Podvozek Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora

Více