Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara."

Transkript

1

2 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila pouze pod střechou pódia na Velkém náměstí. Na střed Velkého náměstí seskočila v pátek odpoledne trojice parašutistů, let horkovzdušného balonu byl zrušen. Foto: M. Karásek

3 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 ce legendárního velitele se poklonili zástupci konzulátu Ruské federace v ČR v čele s generálním konzulem Valerijem Vladimirovičem Děrgačevem, dcera Ludvíka Svobody Zoe Klusáková-Svobodová a zástupci Společnosti Ludvíka Svobody. -kam- Válka skončila před šedesáti šesti lety Šedesáté šesté výročí ukončení druhé světové války si 5. května připomněli zástupci radnice, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení válečných veteránů ČR Zlínský kraj, Armády ČR, Československé obce legionářské a kroměřížské veřejnosti u pomníku padlých vojáků rumunské královské armády na náměstí Míru. Vzpomínkovému aktu byl přítomen plukovník Catalin Tudor, atašé obrany Rumunského velvyslanectví v České republice. Pietní akt se následující den za velmi bohaté účasti veřejnosti uskutečnil na kroměřížském hřbitově u hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody. Památ- Foto:-kam- 3

4 Nová studie prověří průjezdnost Foto: -kam- VEŘEJNÁ DEBATA O JIHOVÝCHODNÍM OBCHVATU MĚSTA Na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se projednávala Informace o pořízení změny č. 5 Územního plánu. Protože tento návrh vyvolal u občanů bouřlivou diskusi, vedení města slíbilo, že připraví veřejnou besedu a na ní se bude celé záležitosti věnovat širší pozornost. Sál Klubu Starý pivovar se v pondělí 2. května odpoledne zaplnil do posledního místa, pro hodně účastníků ani nezbyly židle.diskuse byla sice mírně vzrušená, ale korektní. V úvodu setkání s občany předal Petr Komínek starostce města Daniele Hebnarové podepsané petiční archy s 2810 podpisy lidí, kteří nesouhlasí s navrhovaným řešením obchvatu kolem Bagráku. Je dobře, že navrhovaná řešení se budou podrobně konzultovat s občany, především z dotčených oblastí, ale také s odborníky na dopravu, krajinotvorbu a ekology. Pozoruhodné je, že debata vyvolala značný zájem o to, jak by měla vypadat silniční doprava v Kroměříži a okolí v budoucnosti. Rozhodně asi v tom panuje všeobecná shoda je potřeba plánovat druhé silniční přemostění Moravy. Nedávná generální rekonstrukce jediného běžně užívaného mostu naznačila, že je město bez mostu paralyzované. Daleko víc je potřeba hledat možnosti odlehčení přehuštěné dopravy na komunikaci od mostu směrem do města a zpět Tovačovského 1. máje Kojetínská. Řešení nebude jednoduché a ani se neočekává v nejbližší době. Znovu se provede důkladné měření průjezdu vozidel v průběhu 24 hodin na všech trasách. Zjištěné údaje se vyhodnotí. Možná se prokáže, že potřeba jihovýchodního obchvatu města je v současných podmínkách minimální. Záznam z veřejné debaty lze zhlédnout na M. Karásek Zastupitelé řekli Otosanu opět své jasné NE Zastupitelstvo města Kroměříže na svém jednání ve čtvrtek 19. května jednoznačně a jednomyslně dalo najevo, že i v novém složení po loňských volbách nemění svůj postoj k problematice hliniště bývalé cihelny v místní části Vážany, které hodlá jeho majitel zavážet kontroverzním materiálem OTOSAN 2. Zastupitelé v usnesení z jednání konstatují, že v plném rozsahu trvají na původním usnesení z roku

5 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 Tehdejší složení zastupitelstva už 14. června 2007 na svém VIII. zasedání v bodě XXIX v reakci na petici obyvatel konstatovalo, že nesouhlasí se záměrem zavážet hliniště bývalé cihelny ve Vážanech materiálem OTO- SAN 2. V následujících letech se zastupitelé opakovaně problémem zabývali i v rámci interpelací. Přestože původní stanovisko města zůstalo neměnné a stále platí, z besedy s občany Vážan dne 23. února 2011 vyplynulo, že by veřejnost toto ujištění ráda slyšela i od současného vedení města, uvedla starostka Daniela Hebnarová, která již v únoru tento postup přislíbila. V uplynulých týdnech zahájilo občanské sdružení Vážaňák se svými partnery masivní informační kampaň proti navážení materiálu OTOSAN do prostoru hliniště bývalé cihelny ve Vážanech. Tato občanská iniciativa je určitě dobrým počinem a vítáme ji, jen máme dojem, že kvůli nepřesným informacím vyvolává u lidí spíše rozporuplné reakce a již tak dost napjatou atmosféru ve městě ještě jitří. Proto jsme se rozhodli deklarovat náš neměnný postoj v této věci právě v tomto okamžiku, dodala starostka. Hladina vody v hliništi vyvolává obavy Obyvatelé místní části Vážany jsou znepokojeni ze zvyšování vodní hladiny v prostoru hliniště zdejší cihelny. Upozorňují zejména na kontakt vody s patou bývalé městské skládky odpadu. Mají obavy z narušení izolace skládky a možné příčiny ekologické havárie. Do prostoru hliniště Vážany svolala 20. května starostka města Daniela Hebnarová zástupce médií na tiskovou konferenci, aby se na místě seznámili s celou problematikou. Podle Petra Vodáka z odboru životního prostředí vodoprávního úřadu by se narušení izolačních vrstev skládky projevilo jinak. Dosavadní rozbory vody z hliniště ve Starostka města Daniela Hebnarová a předseda osadního výboru a občanského sdružení Vážaňák Emil Sedlařík. Foto: -kam- Vážanech neprokázaly nebezpečí. Změna barvy vodní hladiny v jezírku je způsobena zahnívajícím rákosím a trávou. Jedním z možných způsobů řešení složité situace je výstavba jílovité hráze tak, aby se obě jezírka od sebe oddělila. Město si pak bude odčerpávat svoji část a těžební prostor zůstane v péči majitele pozemků společnosti Ecodump. Všechny dostupné informace jsou uveřejněny na webových stránkách informace pro občany kauza vážanská cihelna. -kam- 5

6 I ve výskytu a charakteru trestné činnosti existuje vývoj Městská policie musela zasáhnout proti neoprávněnému obývání soukromého objektu. Foto: -kam- Městské policie začaly na území tehdejšího Československa vznikat na přelomu let V Kroměříži se první strážníci objevili v roce V době vzniku panoval legislativní chaos. Právní rámec činnosti pro výkon služby městské policie se teprve tvořil a upřesňoval. Toto období trvalo několik roků. Městská policie se soustředila na řešení dopravních přestupků (jedoucích vozidel i parkování), pronikala do oblasti jiných správních deliktů a částečně se zabývala eliminací závažnější trestné činnosti majetkové a násilné povahy. Ze začátku pracovala městská policie v mnohem nižším početním stavu, sloužilo sedm strážníků, přibližuje počátky strážníků v Kroměříži současný ředitel Miloslav Skřebský. Postupem času a vzhledem k potřebám se ukazovalo, že městská policie je nezastupitelnou složkou v udržování veřejného pořádku a dohledu nad dopravou ve městě. Stát přizpůsoboval právní normy a městská policie se stala významnou součástí bezpečnostního aparátu státu. Přibývala důležitá technika, bez níž by naše služba nešla vykonávat a která má výrazný podíl na snižování kriminality kamerový systém, komunikační systém, ale třeba i služební psi a psovodi. Když porovnáme výskyt trestné činnosti před devatenácti lety a dnes, k jakým údajům dospějeme? I v této oblasti probíhá určitý vývoj. A to jak z hlediska množství odhaleného protiprávního jednání, tak i z hlediska jeho charakteru. Co se týká povahy trestných činů viditelně stoupl počet majetkové trestné činnosti, násilné trestné činnosti, konzumace alkoholických nápojů a omamných látek mladistvými a samozřejmě i dopravních přestupků. Na tento vývoj má bezpochyby vliv sociální pnutí ve společnosti, sociální nejistoty. V daleko větší míře se objevují přestupky v občanském soužití, sousedské spory vyúsťující až do brutality a domácí násilí, které se dnes posuzuje daleko přísněji. Mění se i charakterové vlastnosti pachatelů ve způsobu provedení protiprávní činnosti? Povahové rysy pachatelů se postupem doby rovněž mění. Především to zaznamenáváme na zvýšené agresivitě, větší neúctě k zákonům a naprostém nerespektování zákonů. Uvedu jeden případ z naší služby, který ilustruje tendence pachatelů. Při běžné kontrole a zjišťování totožnosti byla osoba vyzvána k předložení dokladů. Ta ale zcela nečekaně vytáhla útočný nůž a prudce zaútočila na strážníky. Jen díky kvalitnímu výcviku a připravenosti nedošlo ke zranění a pachatel skončil v rukou státní policie. Celé spektrum obohacuje přítomnost lidí, kteří si dobrovolně zvolili podle svého smýšlení svobodný životní styl. Žijí v komunitách v několika příležitostných prostorách, které 6

7 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 obývají protiprávně. Svými krádežemi způsobují veřejné ohrožení, konzumují alkoholické nápoje a základní osobní hygiena je pro ně neznámý pojem. Nahrává jim benevolence majitelů a personálu sběren kovošrotu, kteří pod rouškou anonymity vykupují mříže z kanalizací, měděné kabely, urny ze hřbitovů, anebo možnost rychlého prodeje kradených předmětů v zastavárnách, jež zavádějí i noční provoz. Právě na tomto poli nám mnoho případů pomohl objasnit městský kamerový systém. Ze statistiky, kterou vedeme, vyplývá, že ve sledovaných prostorách výrazně poklesl výskyt trestné činnosti. Kamerový systém pomáhá i v případech dohledání důkazů o trestné činnosti nebo v upřesnění dopravních přestupků. Schránka důvěry je k dispozici občanům. Symbolickou pásku společně přestřihli starostka města Daniela Hebnarová, místostarosta Miloš Malý a ředitel MP Miloslav Skřebský. Foto: -kam- M. Karásek Schránka důvěry je k dispozici občanům Panel s důležitými informace Městské policie v Kroměříži a schránka důvěry jsou od poloviny května umístěny na budově Městského úřadu na ulici 1. máje. Do schránky mohou občané vložit malé nalezené věci, pokud s tím nechtějí jít na oddělení nálezů v budově radnice na Velkém náměstí, či přímo k okénku městské policie v jejím sídle. Kromě nálezů sem mohou vhodit i písemnou stížnost, nebo svůj názor na řešení některých záležitostí ve městě. Je to nová služba občanům našeho města a místních částí, pro uživatele zcela anonymní. Jejím cílem je prohloubení důvěry mezi městskou policií a obyvateli, uvedl ředitel MP Miloslav Skřebský. -kam- Změny ve vydávání cestovních dokladů pro děti Rodiče, kteří se chystají se svými dětmi na dovolenou do zahraničí, by měli věnovat pozornost legislativním změnám ve vydávání cestovních dokladů. Od 1. července 2011 končí možnost zápisu dětí do cestovního pasu rodičů. Znamená to, že po tomto datu už nebude možné nechat si dítě zapsat do pasu rodičů, ale každé dítě bude muset mít svůj vlastní pas. Pro vyřízení prvního cestovního pasu je třeba předložit osvědčení o státním občanství (žádosti přijímá oddělení matriky radnice na Velkém náměstí, termín pro vyřízení je do jednoho měsíce, poplatek 100 Kč), rodný list dítěte a rodič i potomek musejí přijít osobně na oddělení správních činností kroměřížské radnice (Husovo náměstí), kde se rodič prokáže platným občan- 7

8 ským průkazem a dítě se na místě vyfotí. Za vyhotovení dětského pasu, jehož platnost je pět let, se vybírá další stokorunový poplatek. Poněvadž vyřízení pasu může vzhledem k zákonným termínům trvat až dva měsíce, nezbývá již mnoho času, pokud chtějí občané stihnout odjezdy na prázdniny. Kromě toho dle nové legislativy platnost všech současných platných zápisů dětí v cestovních pasech rodičů končí k 26. červnu Po této době již budou pro cestování do zahraničí osobám mladším 15 let sloužit výhradně jen dětské pasy. V Kroměříži zavládne začátkem června středověk Město Kroměříž se v sobotu 11. června vrátí zpět do doby středověku. Tedy alespoň městské centrum, kde se od podvečerních hodin uskuteční 1. středověká slavnost řemesel a kumštu Této mimořádné události ovšem bude předcházet takzvaný TOP týden, týdenní program neméně zajímavých programů pro malé i dospělé. Akci pořádá Dům kultury, město Kroměříž a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska. Jmenovaný TOP týden se uskuteční ve všech 14 městech která oprávněně získala titul Historické město roku za svoji příkladnou práci v rámci Programu regenerace MPR a MPZ V Kroměříži byl pro tuto událost záměrně zvolen týden od června jakožto termín každoročních oslav zápisu komplexu zahrad a zámku na seznam UNESCO. Hned 6. června odstartuje TOP týden výstava k projektu Putování a souběžně začne soutěžní projekt pro žáky a studenty kroměřížských škol nazvaný Hledáme průvodce po památkách UNESCO v Kroměříži. Od 8. června do konce srpna potrvá v Arcibiskupském zámku v Kroměříži výstava 20 let kulturních a vzdělávacích aktivit klubu UNESCO ve vztahu k zahradám a zámku. Ve dnech 9. a 10. června se na témže místě uskuteční mezinárodní konference Zahrada jako umění, 10. června od h akce nazvaná Večer ve skleníku Květné zahrady se souborem Zesrandy a studentskými sbory Gymnázia Kroměříž. Ve čtvrtek 9. června je na programu promenádní koncert orchestrů a souborů ZUŠ Kroměříž na Velkém náměstí a o den později, 10. června, začne dvoudenní tradiční řemeslný jarmark, který potrvá až do sobotního podvečera. I když k TOP týdnu patří i koncert dobové vokální hudby v neděli 12. června v rotundě Květné zahrady, vyvrcholením týdne bude v sobotu 11. června zmíněná 1. středověká slavnost řemesel a kumštu Ta začne v h přehlídkou všech účinkujících, mezi nimiž uvidíte kejklíře, středověké kumštýře, potulné muzikanty, ale i fakíry, historické šermíře či polykače ohně. A chybět nebude ani středověká kuchyně. Podrobný program najdete na informace o projektu (soutěž, připojená města) na Výstava připomněla činnost ČSBS Kroměříž V rámci oslav šedesátého šestého výročí ukončení druhé světové války připravil Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Kroměříž ve vestibulu radnice několik panelů, na nichž především dokumentárními snímky přibližil svou činnost v uplynulém období. Na části panelů nabídl rovněž ukázky spolupráce s několika místními sdruženími v okolních obcích. Závěr patřil tzv. modrým baretům vojákům, jež služba zavedla do zahraničních misí a válečných konfliktů. -kam- 8

9 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 Majetek města je až překvapivě rozmanitý Když chodíme po městě či po městských částech, nikoho z nás ani nenapadne, co všechno náleží pod Správu majetku města Kroměříže. Je to 525 bytů, řada nebytových prostor ve městě i v místních částech města, vypočítává ředitel Správy majetku města Kroměříže ing. Petr Dvořáček a pokračuje: Samostatně plavecký bazén, samostatně zimní stadion, areál koupaliště Bajda, kaple a kapličky, zvonice, kříže, sochy veřejné i v depozitáři, poklony, památníky, plastiky, kašny, osm čestných hrobů na místním hřbitově, historické hradby a opevnění města, tepelné hospodářství plynové kotelny, na tři desítky studní, chata v Horní Bečvě, 41 smaltovaných tabulí na historických domech, 47 pamětních desek na domech, v nichž žily významné osobnosti, částečně i lesní pozemky o rozloze 33 ha, remízky a větrolamy, hasičské zbrojnice v některých místních částech, klubovna hasičů, hasičská nádrž v Těšnovicích a třeba i hraniční kameny. To vše vyžaduje určitý a nezbytný obnos peněz na údržbu a na obnovu. Kolik město ročně vyčlení ze svého rozpočtu? V roce 2010 to bylo korun, pro letošní rok je částka o korun nižší. Ale potřeby jsou samozřejmě vysoké, prostředky by nestačily ani při vyšších částkách. Musíme hospodařit s tím, co je, a šetřit, popřípadě hledat jiné zdroje. K dnešní době patří bohužel i neplacení svých závazků. Jak je na tom SMMK s dlužníky? Evidujeme 40 drobných dlužníků, jejichž dluh se pohybuje ve výši jednoho až tří nájmů, a desítku případů, jež řeší soudy, a ty skončí vystěhováním z bytu. Celkově jsou dluhy počítány od 1. ledna 2006 do dnešního dne neplatiči dluží dva miliony korun. Částku korun dluží ti, co jsou z rozhodnutí soudu vystěhováváni a korun dluží nájemníci, jejichž případ řeší soud. Kromě vyklízení bytů vydá soud platební příkaz, dojde k exekuci a sráží se jim třeba i ze sociálních dávek. Hledáte cesty k úsporám? Například je připravený projekt na snížení objemu vody v plaveckém bazénu a vybudování dalších tepelných izolací. Projekt by měl být hrazen z evropských fondů. M. Karásek Setkání u pomníku PTP-VTNP Pomocnými technickými prapory prošlo podle různých odhadů občanů. Na své kamarády vzpomínali 13. května u pomníku PTP-VTNP na Husově náměstí všichni, kteří těmito vojenskými pracovními jednotkami prošli. Jejich památku uctili položením věnců a květin i představitelé města Kroměříže. -kam- Foto: L. Rajmišová 9

10 Další pokus o obnovení tradice majáles Temné dunění bubnů vojska biskupské gardy a pronikavé troubení vuvuzely doprovázely průvod přibližně třiceti studentů středních škol na cestě z Komenského na Velké náměstí. Ve středu 27. dubna studenti slavili majáles. Starší Kroměřížané rádi vzpomínají na velkolepé majálesy s bohatou účastí studentů i diváků a s nezapomenutelným programem. Několikrát se pár nadšených lidí snažilo v městě středních škol tradici oživit, ale ze svátku se nikdy nestala pravidelná akce. Až na Velkém náměstí přilákal nezvyklý ruch a program na pódiu desítky účastníků. Věřím, že na základě letošních oslav a uvol- Foto: -kamněné zábavy bude v příštích letech ze strany studentů ostatních kroměřížských středních škol větší zájem o účast v programu, řekl Pavel Motyčka z Arcibiskupského gymnázia, který pomáhal s přípravou a organizací. Už dopoledne se mládež sešla v Klubu Starý pivovar, kde na fóru debatovala s představiteli města o možnostech zlepšení současné nabídky pro mladé. Vyvrcholením programu na pódiu na Velkém náměstí se stala volba krále a královny majáles Po obšírných volebních projevech byly korunovány dvě studentky z Tauferovy střední veterinární školy. Součást studentského dne tvořil i večerní koncert kapel Psí vojáci a Plastic People of the Universe v Klubu Starý pivovar. -kam- Jarmark ve středověkém stylu v Kroměříži V letošním roce opět oslavíme zapsání zahrad a zámku na prestižní Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Součástí oslav bude jarmark lidových řemesel ve dnech 10. a 11. června na Velkém náměstí, nazvaný setkání řemeslníků z Čech, Moravy i Slovenska. Zájem projevilo na 120 prodejců. V pátek zpestří jeho ráz unikátní módní přehlídka Móda z mořských vln hudebně zábavní pořad s nabídkou modelů a keramických šperků z dílny návrhářky Jany Zamazalové z Letohradu a s písničkami o moři. Na sobotu 11. června je připravena 1. středověká slavnost řemesel a kumštu. Od 17. hodin zatančí a zahrají hudebníci a tanečníci mezi stánky řemeslníků, poté se program přesune na pódium, kde vystoupí tanečnice, fakíři nebo hadí žena. Průvod v dobových kostýmech se přesune do Klubu Starý pivovar, kde celá středověká slavnost vyvrcholí. -kam- 10

11 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 Celoživotní učení Kroměříž 2011 Ve dnech května pořádalo město Kroměříž ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem a Okresní hospodářskou komorou v Kroměříži významnou akci v oblasti vzdělávání. V květnovém vydání byli čtenáři Kroměřížského zpravodaje podrobně informování o již 18. ročníku celostátního semináře,,celoživotní učení Kroměříž V letošním roce jednání bylo uspořádáno do tří obsahových bloků,,proměny Kvalita Budoucnost. Cílem semináře bylo zdůraznit, že vzdělávání po celý život je základní podmínkou inovací technologií, konkurenceschopnosti a celkového rozvoje. Seminář, který se konal v Domě kultury, měl významné partnery - Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj, ministerstva, firmy a Národní ústav odborného vzdělání. Seminář zahájili starostka Mgr. Daniela Hebnarová a hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. V programu vystoupilo 22 lektorů. Účastníci v závěru semináře schválili Memorandum, v němž se obracejí na instituce a Hosty mezinárodní konference uvítala v Kroměříži starostka Daniela Hebnarová. Foto: -kam- orgány, které ovlivňují realizaci strategie celoživotního učení, s výzvou, aby náležitě reagovaly na podněty, které z jednání semináře vyplynuly. Poděkování za úspěšný seminář patří nejen organizátorům, ale také SŠ COPT Kroměříž, ZUŠ Kroměříž, Konzervatoři P. J. Vejvanovského, Arcibiskupskému zámku a všem partnerům. Za Přípravný výbor semináře Jaroslava Nováková, ředitelka OHK Rocková hudba do Kroměříže patří, je přesvědčena starostka Hebnarová Říznými tóny rockové hudby rozezněl v sobotu 7. května město Kroměřížský majáles. Tato akce, spojující rockovou i elektronickou hudbu i divadlo, se tradičně konala na Pionýrské louce a stejnou tradicí jsou i stížnosti, které tuto akci doprovázejí. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy se na radnici obrátilo několik stěžovatelů upozorňujících na hluk a chování odcházejících účastníků. Všem stěžovatelům ale starostka Daniela Hebnarová vzkazuje: I takové aktivity do našeho města patří. Kroměřížská starostka Pionýrskou louku osobně navštívila a zhlédla velkou část celého programu. Mohu s čistým svědomím říci, že to byla jedna z nejúspěšnějších akcí pro mladé v tomto městě. Viděla jsem na dva tisíce spokojených návštěvníků, kteří se na místě dobře a bez jakýchkoliv problémů bavili. Jestli se při cestě domů několik jedinců nechovalo adekvátně, to je bohužel součástí téměř každé akce, stejně jako se vždy najdou jednotlivci, kteří si budou vždy stě- 11

12 žovat, poznamenala Daniela Hebnarová. Podle ní se v jiných městech podobné akce konají i do 3. hodiny ranní, a to i v samotném centru. V Kroměříži byla akce povolena jen do 24 hodin, i když pořadatelé tento čas asi o jednu hodinu překročili. Přestože na takové akce v Kroměříži nejsme zvyklí, do města velikosti a významu Kroměříže navzdory několika stížnostem určitě patří, je přesvědčena starostka. Zničené stromy v Kroměříži Smutným dnem pro stromy ve městě se stalo úterý 17. května. Na sídlišti Zachar II v ulici Rumunské za kotelnou v blízkosti potoka Zacharky byly surově uřezány čtyři mladé stromky. Jedná se o tři javory a jednu borovici černou. Alarmující je skutečnost, že stromy byly uřezány promyšleně v půli kmene pilkou. Výsadba těchto dřevin byla provedena v roce 2005 a měly tak za sebou veškerou nutnou a nákladnou péči v podobě výsadby, zálivky a výchovného řezu. V následujícím období měly být náhradou za jiné stromy, které musely být pokáceny. V hustě zastavěném sídlišti jsou stromy důležitou složkou zajišťující zdravé a příjemné prostředí k pobytu všech obyvatel. Důvod tohoto činu je neznámý a těžko vysvětlitelný. Stromy ničemu nestínily, nikoho neohrožovaly. V této lokalitě to není první případ poškozování zeleně. Již v minulých letech zde bylo evidováno oloupání kůry na mladých stromcích. V tomto rozsahu se však jedná ve městě o ojedinělý případ, který nyní řeší policie. Správce zeleně bude rád za případné informace, které by napomohly k objasnění brutálního skutku. Martin Posolda Zeleň města, jaro 2011 Jarní období, které máme za sebou, je vždy plné impulsů a změn. Slunce zázračnou silou otevře všechny pupeny, semínka, cibule, hlízy a je velkou radostí pozorovat, jak se příroda v podobě květů i mladých lístků probouzí ze zimního spánku. Stromy, keře, trávníky a květiny si opět tepou svým pravidelným rytmem k potěše nás všech, kteří máme štěstí sdílet se vší tou zelení společný prostor. Není toho málo, co nám rostlinstvo poskytuje. Pomineme-li to nejdůležitější v podobě všelikých plodů k naší obživě, pak obzvláště v našich kamenných sídlech prožíváme díky všemu, co se kolem nás zazelená, zázrak znovuzrození, který po studeném zimním období všichni očekáváme. Zvláště u mladé výsadby je každý zahradník vděčný za každý projev života, zejména pak jím vysazených rostlin. Ano, vím, ozvou se ti, jimž nějaká ta větev zakrývá výhled z okna, či je rozkýchá pyl četných květenství, spadané listí nafouká ke dveřím a další přirozené projevy zeleně nejsou pro ně vždy milé. Příroda může mít mnoho podob, z tohoto pohledu je však ta 12

13 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 Foto: archiv Odboru služeb městská maximálně umírněná a podřízená potřebám člověka, až je někdy s podivem, že tu s námi stromy a další vegetace vůbec chtějí být. Vždyť kdyby bylo na nich, asi by si našly vhodnější místo k žití než kouřem, tunami soli a dalšími nečistotami narušené prostředí města. I přesto, nebo spíš právě proto je nutno zeleň tam, kde to ve městě jenom trochu jde, zakládat, obnovovat a kvalitně ošetřovat. Město vynakládá na údržbu zeleně nemalé prostředky, aby díky vegetaci bylo naše okolí úhledné, rozmanité, ale také bezpečné. Většinu prací na zeleni pro město provádí firma Biopas. K tomu, aby se naše město a jeho místní části i v budoucnu zelenaly a kvetly, by mělo přispět i 52 mladých stromů vysazených v letošním jarním období. Prvním letos vysazeným stromem se v Bezručově parku stal jerlín japonský, který městu věnovala a jeho výsadbu iniciovala europoslankyně Olga Sehnalová u příležitostí stého výročí oslav MDŽ. Výsadeb se tradičně zúčastnily i děti. Na ulici Páleníčkova žáci ekologického semináře osmých tříd ZŠ Slovan s paní učitelkou Petříkovou zasadili další tři trnovníky a v průběhu dvou let se tak podařilo i díky zájmu a zručnosti dětí obnovit dožívající stromořadí bříz. Tatáž paní učitelka přivedla třídu 7.C na území bývalé skládky ve Vážanech, aby zde za účasti dětí mohlo být vysazeno 20 dubů. Na tomto místě se město snaží provést ozelenění zavezené skládky a vytvořit tak do budoucna plochu vhodnou k procházkám obyvatel města. Výsadba se šikovným dětem povedla a patří jim a paní učitelce velké poděkování. Náhradu pokácených trnovníků v Bezručově parku přišli vysadit žáci 6. A rovněž ZŠ Slovan s paní učitelkou Winterovou. I jim se sluší poděkovat za pomoc při výsadbě tří stromů druhu jinan a ambroň, které jsou působivé zejména výrazným zbarvením listů v podzimním období. Nejmenšími, kdo vyjádřili podporu výsadbě stromů, byly i děti z MŠ Páleníčkova, když se spolu se svými učitelkami a školníkem podílely na vysazení jedle před budovou školky. K dalším výsadbám je možno přičíst 12 jilmů a olší podél toku Zacharky za ulicí Nitranskou, dvě broskvomandloně na ulici Nitranská, dva hlohy na ulici Havlíčkova a čtyři jeřáby za pokácenou lípu v obci Trávník. Výsadbové práce za účasti dětí pro město garantovala organizace ochránců přírody Planorbis pod vedením Kamila Navrátila. Letošní rok je rokem výrazně sníženého rozpočtu města, což se nevyhne ani úseku péče o zeleň. I přes tento nepříznivý fakt bude nutno zajistit kvalitní zálivku vysaze- 13

14 ných stromků, bez níž by vynaložené náklady na výsadbu i práci mladých zahradníků byly znehodnoceny. V této souvislosti je potřebné zmínit a ocenit práci mnoha anonymních obyvatel města, kteří se starají o přilehlé okolí svých obydlí zejména na sídlištích, ale také v předzahrádkách soukromých domů. Mnohdy předčí kvalitou a nápaditostí i možnosti péče města a vytváří tak ve svém volném čase pěkné prostředí nám všem. Tyto aktivity si zaslouží uznání. V květnu po dlouhých odkladech fond životního prostředí zveřejnil výzvu pro čerpání dotací na obnovu zeleně v intravilánech obcí. Město Kroměříž předkládá projekt, jehož prioritou je ošetření a obnova vybraných stromořadí. Značně naléhavá je situace zejména v ulicích Sokolovská, Koperníkova, Za Květnou zahradou a Kollárova, kde stromy vykazují četné defekty, které značně snižují provozní bezpečnost stromů. V případě, že město Kroměříž uspěje s předloženou žádostí, bude mít možnost využít evropské peníze. Ing. Martin Posolda, Odbor služeb MěÚ Kroměříž Mladí cyklisté si ověřili své znalosti Foto: -kam- každý, kdo chce bezpečně jezdit na bicyklu. Soutěžící měli za úkol absolvovat test pravidel silničního provozu, jízdu podle pravidel, jízdu zručnosti a poskytování první pomoci. Účast je letos téměř o polovinu slabší než v loňském roce, ale věřím, že je to jen momentální stav, který je ale srovnatelný s okolními okresy. Na Kroměřížsku totiž zájem o soutěž bývá tradičně největší. Školy letos mají v tuto dobu spoustu jiných aktivit, poznamenal Zdeněk Patík ze zlínského Besipu. Podle něj se letos do soutěže přihlásilo 7 družstev v mladší kategorii dětí od 10 do 12 let a 4 družstva ve starší kategorii dětí od 13 do 15 let. Dovednosti soutěžících ale i nadále dosahují velmi dobré úrovně. -kam- 14 S rozvojem cyklostezek a se stoupajícím zájmem o cyklistiku je důležité prohlubovat znalosti a dovednosti u mladých cyklistů. O tom, jak nabyté vědomosti ovládají, se přesvědčí srovnáním se spolužáky při kontrolním provozu na dopravním hřišti. Další ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů hostilo v úterý 17. května Dětské dopravní hřiště v Kroměříži. Čtyřčlenné smíšené týmy školáků z regionu se utkaly ve čtyřech disciplínách, které by měl ovládat

15 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 Mladí zdravotníci soutěžili v poskytování první pomoci Takřka v každé situaci by vám měli pomoci mladí zdravotníci, kteří v úterý 10. května změřili své síly v areálu Dětského dopravního hřiště v Kroměříži. Český červený kříž tu pořádal další ročník soutěže hlídek mladých zdravotníků, do níž se zapojilo osmnáct týmů ze základních škol a víceletých gymnázií z celého kroměřížského regionu. Pětičlenné hlídky na devíti stanovištích řešily situace, s nimiž se mohou setkat v každodenním životě. Školáci tak byli postaveni například před dopravní nehodu, při níž je třeba poradit si správně s vyproštěním raněných, poskytnout jim první pomoc a poté zavolat pomoc odbornou. Na dalších stanovištích si museli poradit s šokem, popáleninami, bezvědomím, zlomeninami či tepenným krvácením. Jde o týmovou práci, při níž každý z členů musí při poskytování pomoci znát svou roli. A i když jde o soutěž, nejde v tomto případě ani tak o vítězství, ale osvojit si informace a umět je použít v praxi, vysvětlila Alice Juračková z kroměřížského Českého červeného kříže. Podle ní zájem o soutěž rok od roku roste. Letos jsme zaznamenali rekordní počet přihlášených družstev a velmi si toho vážíme. Některé školy se první pomoci věnují po celý rok třeba v rámci zdravotnického kroužku, jiné jen jednorázově při této příležitosti. I toho si velmi ceníme, protože děti mají zájem se něco naučit i odvahu přijít, dodala Alice Juračková. Čtyři poslední stanoviště měla spíše poznávací charakter, kde se školáci seznámili s anatomií, bezpečností silničního provozu, obvazovou technikou a doporučeným obsahem každé lékárničky. Dny zahrad a zámku 2011 Také letos připravil Klub UNESCO Kroměříž několik kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, kterými tradičně začátkem června připomínáme slavnostní předání certifikátu o zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Naším cílem je, aby toto úžasné dědictví nebylo jen zdrojem obdivu a oprávněné hrdosti, ale také stálou inspirací k jeho rozvíjení, naplňování k adekvátnímu využívání, aby i dnešní generaci, občanům našeho města i četným návštěvníkům přinášely potěšení z jeho krásy. Konference Zahrada jako umění - umění v zahradě června v prostorách Arcibiskupského zámku bude příležitostí pro setkání odborníků se zástupci samospráv, neziskových organizací i široké veřejnosti. Bude vzdělávací, odbornou konferencí, bude na ní také představena činnost Klubu UNESCO Kroměříž, který se řadu let snaží o prezentaci, propagaci a smysluplné využívání kroměřížských památek zapsaných na seznam UNESCO. Pro tuto příležitost bude připravena i výstava ve vstupu do zámku, v předsálí Sněmovního sálu a galerie, která na autentických materiálech připomene 20 let činnosti klubu v oblasti umění a vzdělávání. V pátek 10. června v h s koncertem pro všechny generace (zpěv, hudba, tanec) ve skleníku vystoupí soubor Zesrandy a sbory studentů kroměřížského gymnázia. Následující pátek 17. června od 14 do 22 hodin opět na různých i méně obvyklých místech Květné zahrady bude znít hudba rozličných žánrů (jazz, cimbálovka, country, klasika.). Multižánrový hudební piknik pro děti i dospělé. Bude postaráno i o pestré občerstvení. Bližší informace na 15

16 taci ve spletitém areálu pak usnadňují připojené mapy a plánky, shrnul obsah průvodce ředitel Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži Jan Slezák. Publikaci lze zakoupit v pokladnách zámku a Květné zahrady. Slavnostní události byl přítomen arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal a téměř celý autorský kolektiv. -kam- Na snímku zprava: arcibiskup olomoucký Jan Graubner, Ondřej Zatloukal a Pavel Zatloukal. Foto: -kam- Turistům pomůže praktický průvodce Dvousetstránkovou brožovanou publikaci, která populární formou přibližuje historii památky pod patronátem UNESCO i světoznámé biskupské a arcibiskupské sbírky, vydali společnými silami odborníci z kroměřížského Národního památkového ústavu a Muzea umění Olomouc, jehož pobočka, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, sídlí v Arcibiskupském zámku. V Manském sále Arcibiskupského zámku se 27. dubna kniha oficiálně představila veřejnosti. Autorský kolektiv vedený Ondřejem Zatloukalem zasazuje historii zámku a zahrad do obecnějších dějin olomoucké arcidiecéze, provádí čtenáře exteriérem i interiérem zámku a také se podrobně věnuje všem uměleckým sbírkám. Knihu, kterou doplňuje množství barevných reprodukcí, lze využít jako praktický bedekr i v biskupské mincovně a především v zahradách. Orien- Brány kostelů se opět otevírají veřejnosti Začátkem května se ve Zlínském kraji letos již třetím rokem opět zpřístupnily brány posvátných objektů zařazených do projektu Otevřené brány. Jedná se o zatím v České republice ojedinělý projekt, na němž spolupracuje Zlínský kraj s Arcibiskupstvím olomouckým, farnostmi, městy a obcemi. Smyslem této iniciativy je představit nejširší veřejnosti historické, architektonické a také duchovní bohatství sakrálních památek. Každý z kostelů je něčím výjimečný a je na speciálně vyškolených průvodcích, aby návštěvníkům přiblížili hodnotu jednotlivých chrámů mimo čas konání bohoslužeb, vysvětlil náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. Do projektu je letos přihlášeno 21 kostelů (vloni to bylo 18, předloni v pilotní fázi 9). Na financování projektu se vedle Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého podílejí města a obce, jednotlivé farnosti, informační centra a Matice svatohostýnská. Farnosti pak koordinují provoz v jednotlivých kostelích. Na propagaci projektu se podílí i Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, nabízející Otevřené brány jako významný specifický produkt, o který je také mezi lidmi stoupající zájem. 16

17 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 V Kroměříži jsou do projektu Otevřené brány v roce 2011 zapojeny kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice a kostel Nanebevzetí Panny Marie -kam- Prezentace maďarské kultury Maďarské dny v Kroměříži se uskutečnily v druhé polovině května. Každý půlrok předsedá Radě Evropské unie jedna členská země. Naším cílem je tyto země představit atraktivní a zábavnou formou veřejnosti, uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Kroměřížská veřejnost už měla možnost se seznámit s nabídkou Belgických dnů ovšem programová nabídka Maďarských dnů je po předcházejících zkušenostech ještě bohatší, dodala europoslankyně. Slavnostnímu zahájení Maďarských dnů byl v Domě kultury přítomen maďarský velvyslanec v České republice Lasló Szöke. Ve svém úvodním projevu ocenil iniciativu europoslankyně Olgy Sehnalové, která se postarala o rozmanitou prezentaci blízkého státu. Už úvodní zahájení Maďarských dnů, které se uskutečnilo 16. května v Domě kultury, přilákalo velké množství občanů. Talkshow Davida Hrbka s mezinárodně uznávanými fotografy Jindřichem Štreitem a Robertem Vanem byla pro ty, kdo se třeba jen okrajově zajímají o fotografování, doslova bonbónkem. Do Domu kultury přilákala i legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda. Rozloučení s maďarskou kulturou bylo na programu v pátek 20. května. Na Velkém náměstí se uskutečnil happening Maďarsko v centru Kroměříže s podáváním pravého maďarského kotlíkového guláše, cimbálovou kapelou, prodejem maďarských koření a příchutí a soutěží ve skládání pověstné Rubikovy kostky. A už dnes se můžeme v Kroměříži těšit na Polské dny. Text a foto: -kam- 17

18 XXII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC Kroměříž Olomouc Bratislava Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity starostky města Kroměříže Daniely Hebnarové, ministra kultury ČR Jiřího Bessera, České komise pro UNESCO, Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti města Kroměříže, Zlínského kraje a dalších významných subjektů. Neděle 19. června v 18 h - Zahajovací den. Pavel Blatný - autorský koncert Chrám sv. Mořice Kroměříž. Ve 20 h - Zahajovací koncert: Nicola Baroni / ITALY/ - cello recital The cello in the XXI. century Sněmovní sál Arcibiskupského zámku Kroměříž. Michal Rataj - live electronic, guitar, sound intervention Marek Trizuljak /CZ-SK/ - skleněné sochy- -objekty. Zvukové instalace multimediální projekt. V h Sala terrena Kroměříž. Pondělí 20. června v 10 h - Kolokvium Duchovní proudy v současném umění. Muzeum Kroměřížska. Kroměřížské ateliéry Tommasina Squadrito /Italy/ práce na papíře. V 15 h Galerie u Artuše Kroměříž. Pondělí 20. června v 16 h - Dana Puchnarová - Kosmos-barvy-energie. Výstava potrvá do 10. července. Galerie Orlovna Kroměříž. V 18 h - Elena Letňanová /SK/ - klavír. Sněmovní sál Arcibiskupského zámkuv Kroměříži. Ve 21 h - Friedrich Gauwerky /Germany/ - solo violoncello recital. Chrám sv. Mořice Kroměříž. Úterý 21. června v 10 h - Kolokvium Duchovní proudy v současném umění. Muzeum Kroměřížska. V 16 h - California State University, Northridge Contemporary video art. Muzeum Kroměřížska Kroměříž. V 17 h - Daniel a Dolly Kessner /USA /- flétna klavír. Sněmovní sál Kroměříž. Ve 20 h - Ensemble Collegium Arion /CZ/ - Markéta Dvořáková, Kristýna Valoušková / CZ/ - soprán. Sněmovní sál Kroměříž. Středa 22. června v 10 h - Kolokvium Duchovní proudy v současném umění Muzeum Kroměřížska. V 16 h - California State University, Northridge Contemporary video art. Muzeum Kroměřížska. V 17 h - William Feasly / USA / - kytarový recitál. Muzeum Kroměřížska. Ve 20 h - Miro Bázlik /SK/- autorský profil; Rudolf Růžička /CZ/-autorský profil. Sala terrena Kroměříž. Čtvrtek 23. června v10 h - Kroměřížské ateliéry Project for Zichy Palace Bratislava. Zahradní Atelier. Ve 20 h - Jan Řezníček - Eduard Spáčil /CZ/ - viola piano. Sněmovní sál Kroměříž. Pátek 24. června v 16 h - František Emmert /CZ/ autorský profil. Chrám sv. Mořice Kroměříž. Ve 20 h - Kristýna Valoušková /CZ/ - soprán. Konvergence /CZ/. Chrám sv. Mořice Kroměříž. Sobota 25. června v 17 h - PALAGRACHIO - Peter Graham - Ivan Palacký /CZ/ - Rotunda Květné zahrady. Ve 20 h - Ivana Loudová /CZ/ - autorský koncert. Sněmovní sál Kroměříž. Neděle 26. června v 17 h - Anna Zielinska /Poland/ - houslový recital. Muzeum Kroměřížska Kroměříž. Ve 20 h - Závěrečný koncert - Wallingerovo kvarteto - David Mathews /Great Britain / - autorský koncert - Jiří Matys, Pavel Zemek. Chrám sv. Mořice Kroměříž. FESTIVAL HUDBA V ZAHRADÁCH A ZÁMKU 2011 Také 12. ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku se bude držet svých hlavních dramaturgických pilířů. Na koncertech zazní 18

19 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011 skladby z hudebního archivu kroměřížského zámku. Vzpomene také výročí dvou významných skladatelů, Férenze Liszta a Gustava Mahlera. Úvodní koncert 22. června rozezní Sněmovní sál Filharmonie B. Martinů Zlín pod taktovkou Tomáše Netopila a je prezentován na počest 20. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž. Další koncert 29. června připomínající výročí skladatelských velikánů uvede Mahlerovu písňovou a klavírní tvorbu a rovněž brilantní klavírní díla F. Liszta. Těšit se můžeme na sólisty Národního divadla v Praze, sopranistku Alžbětu Poláčkovou a barytonistu Romana Janála, rovněž na klavíristu Karla Košárka. Unikátní projekt nabídne 7. července spojení renesanční vokální tvorby Jacoba Gallus Handla v podání Societas Incognitorum a jazzového tria (housle, kontrabas a cimbál) Pacora Trio ze Slovenska v prostorách Rotundy v Květné zahradě. Na stejném místě 14. července zazní skladby J. A. Štěpána ze zámeckého archivu. Ilona Růčková zahraje na kladívkový klavír za doprovodu smyčcového ansámblu a lesních rohů. Ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku 21. července se bude konat další z koncertů Kroměřížského komorního orchestru, kde společně se sólisty Bohuslavem Matouškem (viola) a Adamem Novákem mj. zazní Koncertantní symfonie pro housle a violu W. A. Mozarta a Koncert pro housle a orchestr J. Puschmanna. Dílo je objevem z hudebního zámeckého archivu. Předposlední koncert festivalu bude již tradičně ve spolupráci s ArtCollegiem Dne 27. července opět ve znamení slavných árií a předeher z oper G. Verdiho. O tečku za festivalem se postará vynikající smyčcový universitní soubor z Belgie 4. srpna Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale. Bližší informace na Jitka Kocůrková, dramaturgyně festivalu KONCERTY Čtvrtek 9. června v 18 h Červnový koncert ZUŠ Kroměříž. Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž pod vedením Milana Šóna, Taneční orchestr SAXIBAND pod vedením Petra Gregora. Velké náměstí v Kroměříži. Úterý 14. června v 19 h 4TET. David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár pověstná dokonalost a profesionalita, úžasné vokální výkony. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Čtvrtek 16. června v h Mothers Folow Charis (blues). Klub Starý pivovar Kroměříž. Pátek 17. června v 17 h XVII. PERCUSSI- ON SHOW aneb možná přijde i TOMÁŠ FÁ- BRY. To nejlepší ze současné bubenické třídy ZUŠ Kroměříž a dalších hostů. Hanz Tom Tom, Fáro, Percussion People, Drumteam, Drumedars, Bubenici.Freepage.cz a Petr Žůrek Band. Koncert se pořádá u příležitosti ukončení pedagogické činnosti Tomáše Fábryho v Základní umělecké škole Kroměříž po 36 letech. Pozvání platí pro všechny bývalé žáky.velké náměstí v Kroměříži, v případě nepříznivého počasí Klub Starý pivovar. Pondělí 20. června v h House of Cocy Cushions (Irsko, rock). Irsko-holanská kapela. Klub Starý pivovar Kroměříž. Sobota 25. června v h Krocker 2011 II. (rock). Druhé pokračování soutěže o nejlepšího rockera Kroměřížska. Klub Starý pivovar Kroměříž. Čtvrtek 30. června v h Rozloučení se školou společně se zpěvem zazní současná populární hudba, jazz, rock, dechovka, taneční ukázky street dance a další. Koncertní vystoupení připravila Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC. Velké náměstí v Kroměříži. Čtvrtek 30. června v 19 h Swing koktejl v podání J+J Band a hostů (s tancem). Pivovar, restaurace, penzion Černý orel, Velké náměstí, Kroměříž. 19

20 PŘEDNÁŠKY Pátek 17. června v 17 h O klikaté životní cestě s uměním (od 60. let dodnes). Přednáší malířka a grafička doc. Dana Puchnarová. Připravil Švabinského kruh přátel výtvarného umění. Konferenční sál Muzea Kroměřížska. Sobota 18. června v 9 h - Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem. Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Témata přednášek určují návštěvníci sami svými dotazy. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska. VÝSTAVY Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska. Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska. Historie ukrytá pod dlažbou města. Kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. Expozice je určena široké veřejnosti s tím, že zejména školám a mládeži nabídne interaktivní využití (téma: středověké město, stavební proměny města, památné objekty, řemesla a obchod, městská práva, tortura, středověká kuchyně, výsledky archeologického bádání apod.). Sklepní prostory Muzea Kroměřížska. 50. výročí založení pěveckého sboru Moravští madrigalisté. Historické i zcela nové fotografie, plakáty, programy, hudební nosiče, různá ocenění a další exponáty z půlstoleté činnosti sboru. Výstava potrvá do května Vestibul Státního okresního archivu, Velehradská ulice, Kroměříž. Fenomén Zdeněk Burian svět pravěku, svět dobrodružství a exotiky, který vytvořil ve svých ilustracích. Bude vystaveno na 80 maleb a ilustrací ze sbírky Galerie Zdeněk Sklenář. Výstava potrvá do 19. června. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Tomáš Měšťánek: Apokalypsa všedního dne. Měšťánkovy nové kresby, které jsou záznamy zdánlivě kapesních katastrof. Výstava potrvá do 26. června. Galerie Muzea Kroměřížska. Hommage Bohuslav Reynek výstava rodiny Reynekových ze sbírek Galerie Zdeněk Sklenář a ze soukromých sbírek. Výstava se koná u příležitosti 40. výročí Reynekova úmrtí. Potrvá od 23. června do 28. srpna. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Krysáci postavy z Večerníčku. Výstava představí hrdiny oblíbeného večerníčkového seriálu krysáky Huberta a Hodana a další z této party, kteří prožívají dobrodružství na malém smetišti poblíž Vizovic. Součástí výstavy bude prodej suvenýrů (figurky, dvd, pexesa apod.). Výstava potrvá od 30. června do 25. září. Malá galerie Muzea Kroměřížska. Doteky z cest Bohuslav Boček. Jedinečné fotografické úlovky z cest dalekých i blízkých plné barev, nevšední atmosféry a výtvarné inspirace Výstava potrvá do 10. června. Kavárna Slavia Kroměříž. Evžen Takač, fotograf z Liberce. Věnuje se pozorování a fotografování živé přírody, krajině a makrofotografii hmyzu. Výstavu snímků si můžete prohlédnout do 18. června. Fotogalerie Scéna u Domu kultury v Kroměříži. Zdeněk Řehák, fotograf. Výstavu snímků si můžete prohlédnout do 30. července. Fotogalerie Scéna u Domu kultury v Kroměříži. V síle větru a vody originální výstava soudobých větrných korouhviček francouzského sběratele Daniela Couturiera a fontán akademického sochaře Františka Svátka. Výstava potrvá do 31. července. Květná zahrada v Kroměříži. Dětská galerie Kroměříž 2011 přehlídka výtvarných projektů Okno do světa aneb život kolem nás a historické zahrady mateřských, základních a středních škol. Od

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Polské dny v Kroměříži

Polské dny v Kroměříži Polské dny v Kroměříži Kulturu, tradice a život našich severních sousedů mohl poznat každý, kdo v týdnu od 21. do 27. listopadu navštívil některou z akcí bohatého programu Polských dnů v Kroměříži, jejichž

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově.

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově. Zápis Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci národního projektu spolupráce Kraj živých vod II. (reg.č.12/015/4210a/341/000004) spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova,

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 1.1.2014-31.12.2014 235.000,00 Kč 1. 006/2.1/2014 Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia při MG 66144302 50 000,00

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48 Město Vysoké Mýto, společnost Iveco Czech Republic, a. s., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka, Vysokomýtská kulturní, o. p. s. a Muzeum českého karosářství pořádají

Více