Karel Plachetka a jeho sbírka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Plachetka a jeho sbírka"

Transkript

1 ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971

2

3 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I<are! PI chet a a jeho sirka Museum Orlických hor Rychnov ~ad Kniinou 1q71

4 ÚVOD Tafto publikace má za úkol seznámit širší veřejnost s podstatnou části Plachetkovy sbírky. Tento soubor, který je v současné době deponován v Museu Orlických Ihor v Rychnově nad Kněžnou, obsahuje nyní 670 exemplářů. V Národním museu v Praze je dalších 65 ks, které byly po určitou dobu zařazeny.do stálé expozice. Po její modernizaci byla tato část převezena dio depozitářů NM v Chřibské. I když v této publikaci byla naším úmyslem rekonstrukce sbírky pokud možno do původního stavu v době Plachetkova úmrtí (750 ks), není to možné z toho důvodu, že v současné době nelze pořídit soupis exemplářůz Chřibské. Upustili jsme tedy IOd tohoto původního úmyslu a doplnili jsme systematický přehled pouze soupisem 23 vycpanin, které musely být pro značné poškození v důsledku předchozího nešetrného zacházení vyřazeny při převzetí sbír Oky Museem Orlických hor. Při sestavování systematického přehledu jsme se řídili Plachetkovými 'údaji na podložních prkénkách preparatů a; údaji z jeho poznámek. V některých případech byla tato data neúplná. Za laskavé přehlédnutí a doplnění rukopisu děkujeme doc. dr. W. Černému. 5

5

6 ORNITOLOG KAREL PLACHETKA A JEHO SBfRKA Zdeněk Káda ORNJTI-iOLOGE KAREL PLACHETKA UND SEINE VOGEL-SAMMLUNG OPHMTOJIOr KAPEJI TIJIAXETKA II ErO KOJIJIEKUl1JI llti1u Karel Plachetka se narodil 2.. února 1877 v Bedřichlovce II Orlickélho ZáhJoří (dříve FriedrichswaldJ v Orlických horách.. Obecnou školu navštěvoval v Rokytnici v Orlických horách. Studoval na gymnasiu v Rychnově nad Kněžnou, kde i maturoval. Krátkou dobu studoval práva na Karlově universitě v Praze. Záhy však odešel na vojnu jako jednoroční dobrovolník a nechal se aktivovat. Po návratu si se švagrem zařídil železářský obchod v Brně, kde prodával hlavně rybářské a ennomologické potřeby. Na Moravě prožtl většinu svého života, teprve v roce 1949 se stěhoval do Rychnova nad Kněžnou. V roce 1961 jej potkala pro jeho věk tragická nehoda. Uklouzl a zlomil si nohu. Kosti špatně srostly, nohy otekly a Plachetka nernohl chodit. Zanedlouho potom 24. září 1961 zemřel. Iako snad každý člověk, měl i on svého koníčka, který však přerostl v" systematickou práci sice amatéra, ale profesionální únavně. Láska k přírodě jej provázela již od dětství. Založil si herbář, sbíral brouky a motýly. Tento zájem podporoval i jehlo otec i gymnasíjní proíesor Karel Kopecký, Zvláště ptáci poutali jeho pozornost, zvláště když se mu dostal do ruky tehdy vynikající atlas dr. A. Friče "Voglel Europas". Karel Plachetka patřtl rnezt první generací československýchornítologů. Byl spolupracovníkem Václava Capka, prof. Jiřího Jandy, dr. AIfreda Hoříce, Josefa Musílka a jiných. V roce 1928 se stal zakládajícím členem" Československé ornítologícké společnosti. Deset let byl jejím pokladníkem a potom i místopředsedou, Byl také členem Deutsehe Orníthologische Gesellschaft a Vereín der Freunde dlel' Vogelwarte Rosítten.. V Brně byl dlouho předsedou ornítologtcké sekce Přírodovědeckéhoklubu. Byl též členem německé přírodovědeckéspolečnosti Lotos a použtval zprvu také kroužky této společností ke značení ptactva. Vyvrcholením celé orníthologtckě činnosti Plachetkovy je velka sbírka ptáků, kterou během svého živiota nashromáždil. Většinu exemplářů sám též ulovil. Sbírka čítala přes 800 ks. Její hodnota nespočívá pouze v kvalitě vypracovaní, ale hlavně v tom, že je každý kus pečlivě datován a lokalízovan. I když se o sbírce všeobecně ví, ze strany odborníků jí 7

7 byla věnována jen velmi malá pozornost, Jistě k tomu přispívalo i 00, že byla neustále pouze v Rychnově a tím jaksi z ruky. Bohužel ani široké veřejnosti nebyla mnoookrate přístupna. Základy této sbírky jsou z [eho dětství. Ve starých seznamech najde.me údaje o vycpaninách z doby, kdy mu bylo čtrnáct let. Lze však předpokládat, že začal ještě dříve, Prvním vzorem mu byly vycpaniny faráře Hulaty. Sám se prokousával kupředu, studoval dostupné návody a příručky. Zprvu pracoval primitivně, postupně se zdokonaloval a dělal "na měkko" až posléze přešel na moderní taxíderrníckou metodu, Člasem se tak 'zdokonalil, že jeho preparáty budily zaslouženou pozornost i v odborných kruzích. Jistě k tomu přispělo i přátelství s Jindřichem Mrázkem, vrchním preparátorem Zemského muzea v Brně, la' návštěvy velkých muzeí ve Vídni, Budapešti a Berlíně. Vycpané ptáky uschovával, chybné vyřazoval. Sbírku ale dosud systematicky nebudoval. Zásadní obrat přišel až za první světové války. Jako důstojník byl v 1eteclh v Sanoku v Polsku, Tam poznal ptáky, se který/mi se předtím setkával jen velmi zřídka. To zvýšilo jeho zájem, takže mezi služebnímí povinnostmi lovil a preparoval. Počátkem r byl přeložen dto Albánie. Za osm měsíců tam nashromáždtl přes 60 ks. JleTI během června téhož Doku tam vypreparoval 14 ks. Je to jistě velká práce, kterou dovedou ocenit jen ti, kteří jí rozumí. Přitom organizoval lovy na supy a krkavce na újadl, lovil orebíce ve skalách, na Skadarském jezeře orly a pelikány. S výjimkou velkých věcí ptáky ihned stavěl a posílal je domů. V prvé zásiloe z Albánie bylo 17 ks - mezi jinými tam byla volavka bílá, IODel nejmenší, krahujec krátkoprstý, špaččí růžoví a holub skalní. Konec války a poválečný chaos zavinil, že nedostal domů všechen materiál, zejména kůže všech supů. Přes tyto obtíže shledal převážnou část věcí v pořádku. I sám se v pořádku vrátil. Měl již solidní základ sbírky, nebyl však spokojen a s vervou se vrhl do práce. Jakla myslivec měl dosti příležitostí, aby. si postupně opatřoval nové přírůstky.zajímal se v této souvislosti také IQ Lednicko. Žádal proto knížete Líchtenstetna o povolení lovit ptactvo pro sbírku na jelho panství. Dostal j1ej a tím se mu otevřely nové IIDIOŽUlQsti. Lednické rybníky! Plachetka sem často zajížděl, někdy sám, jindy s rodinou nebo se svými přáteli. Zejména s brněnským preparátorem Jindřichem Mrázkem, několikrát i s Václavem Capkem a jinými. Pilně pozoroval, lovil a doplňoval sbírku. Svědčí o tom přírůstky.v r ks, ks, ks, ks. V těchto letech sbírka nabývá největšího objemu. Na druhé straně je však nutné podotknout, že Plachetka nesbíral bezohledně za každou cenu. Aby SV10U sbírku 00 nejvíce doplnil, kupoval II německých obchodníků s přírodninami, zejména II K. Fritschte z Bre.menhavenu a H. Geisse z Al- 8

8 tony. Obstaral si tak kožky ptáků, které by byly jinak pro něj nedostupně. Tímto způsobem se dostaly do jeho sbírky exempláře i 'z jinýclh oblastí Evropy - Holandska, Itálie, Německa, Švédska a Islandu. Je zajímavé, že Plachetka neměl nikdy zvláštní místnost, kde by mohl zcela nerušeně pracovat. Z nedostatku místa pracoval vždy v bytě. K tomu postačil stůl, malá krabička s nejnutnějšími potřebami a kapesní nůž. Mnohdy pracoval i v kuchyni. Z tohoto důvodu nerněl sbírku nikdy v Brně. Ta byla, jak říkával, "v otcovském domě" v Rychnově nad Kněžnou, čp. 88. Sem dvakráte do floka zajížděl, aby zařadil nové přírůstky a sbírku ošetříl. I do pozdního věku přesně poznal toho kterého ptáka a odkud pochází, případně střelil-li jej někdo jiný než on sám. V dobách plného zatížení v obchodě preparoval po nocích. Později v Ryclhruově nad Kněžnou, kdy již také méně viděl, pracoval vždy odpoledne. U větších kusů zpravidla jeden den stáhl kůži a druhý den postavil preparát. V roce 1934 byla sbírka poprvé zpřístupněna veřejnosti li příležitosti jubilejní výstavy v Rychnově nad Kněžnou. Před druhou světovou válkou dostal nabídky k odprodeji své sbírky. Rozhodl se však, že sbírku věnuje městu - tedy tehdejšímu Pelcbovu TI1UseU v Rychnově. V darovacím dopise ze dne žádá, aby směl sbírku dále doplňovat a ošetřovat. Protože museum nevlastnilo vyhovující prostory, souhlasil, aby sbírka byla nadále v jeho domě. Dobu války přečkala sbírka poměrně klidně. Poválečná doba je však katastrořalnt pro další osudy sbírky. Městský národní výbor v Rychnově kategoricky žádal vyklízení bytu a přestěhování sbírky do zámku. Plachetka,se všemožně bránil vyklizení bytu, protože jednak znal nevyhovující podmínky v zámku pro sbírku, jednak se obával obsazení svélho bytu, který chtěl pro svůj odpočinek. Do celé záležitosti zasáhlo Národní museum v Pna-ze- a Československá ornitologická společnost, avšak marně. Proto si Plachetka podal žádost o přidělení bytu ve vlastním domě a po jejím kladném vyřízení a po přemístění sbírky CLo zámku se přestěhoval do Rychnova. Přemístění sbírky bylo provedeno ZJa asistence pracovníků Národního musea v Praze, kteří si s sebou odvezli do Prahy na 65 nejlepších kusů, většinou jihoevropského původu. Tím byla sbírka ochuzena, i když bylo o tyto exempláře později mnohem lépe postaráno. V době stěhovaní sbírky čítala sbírka 701 ks ve 290 druzích. Následkem vlhka v zámku však napadla sbírku plíseň a proto bylo po třech letech Plachetkoví umožněno, aby se pokusil o její záchranu. Po sedm let systematicky prohlížel kus po kuse a zachraňoval ClO se dalo. Okresní myslivecký svaz obstaral peníze na zhotovení kovových skříní a tak mohla být v roce 1960 sbírka poprvé zpřístupněna Vleřejností, 'j 9

9 Po Plachetkově smrti se měnili správcově sbírky, ale protože se plíseň objevila znovu, byla sbírka přemístěna do budovy gymnasia, kde byla ve vhodném prostředí pouze uskladněna, ne však přístupna veřejnosti. Teprve v roce 1968 se sbírky ujalo Museum Orlických hor a po vyplynování sbírku přestěhovalo do zámku s tím, že v nově získaných prostorách zajistí sbírce odpovřdající uložení. Nyní je sbírka uložena ve dvou zvláštních depositárních místnostech. Všechny nepříznívé okolností ochudily sbírku o mnoho kusů, které musely být vyřazeny (jednalo se zvláště IQ kusy napadené plísní nebo zničené při stěhování}. V době Plachetkovy smrti bylo ve sbírce kolem 750 kusů. K tomu je nutno připočítat ještě 65 kusů, které vlastní Národní museum v deposítářtch ve Chřibské. Mimoto Moravské 'museum v Brně odkouptlo lad Plachetky krátce před jeho smrtí přes 100 kusů preparo.. vaného ptactva z jehlo, jak říkal "soukromé sbírky", sestávající většinou z duplikátů. Tuto sbírku měl ve svém bytě. K jeho preparátorské činnosti je nutno připočítat ještě mnoho exemplářů porůznu roztroušenýclh mezt myslivci. I tyto preparáty byly pečlivě lokalisovány. Vedle ptactva měl Plachetka i sbírky brouků a motýlů, které však zdaleka nedosahují hodnoty ornítologtcké sbírky: Při posuzování jeho ornitologické činnosti nesmíme zapomenout na jeho podíl při sčítání čápa bílého v roce Vzal na sebe tehdy velký úkol a zhostil se ho s úspěchem. Sám organizoval sčítání čápa bílého na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Výsledky zamýšlel zpracovat v knize "Ciconia alba", ale jiné povinností mu zabránily záměr uskutečnit a proto uveřejnil POUZl8 krátkou zprávu (1934). Sčítání pak opakoval leště v roce 1937 (1938). Jinak publikoval několik drobných zpráv uvedených v přehledu jeho publikační činnosti. Podílel se též na sestavení "Českélho nazvosloví evropského ptactva", Jako člen Lotosu organizoval společně s Čapkem kroužkování racků v Chropyni. Po Čla.pkově smrti v něm pokračoval sám. LZl8 jen lttovat.. Ž8 svá četná pozorování a ornítclogtcké zkušenosti neuveřejnil. Přineslo by to jistě mnoho zajímavých poznatků, Vždyť bylo jen málo těch, kteří se osobně znali s Hartertem, Thienemannem, Reíserem a jinými známými ornitology. Plachetka kolem sebe soustřeďoval mladě a zanícené přátele přírody, zasvěcoval je do tajů ornttologíe, vyprávěl své zážitky, sděloval své zkušenosti a podnikal s nimi vycházky do přírody. Nic mu nevadilo, že je dělil velký věkový odstup. Mnozí z nich jsou dnes uznávanými odborníky a jistě si na něho rádi vzpomenou, Až do nejpozdnějšího věku Plclhetka neztratil zájem IQ přírodu. Vlastnil Lovecký lístek a někdy ještě vycházel do přírody. O přírodě přednašel také do městského rozhlasu, Stále ještě preparoval a to dokonce 10

10 i v době, kdy po návratu z nernocníce následkem cthybného srůstu zlomeniny již nemohl chodit. Karel Plachetka, zanícený přítel přírody, za sebou zanechal dílo, které jistě nemalou měrou přispělo k obohacení ornítologtckého výzkumu. Lze si však přát, aby jeho hlavnímu dílu - sbírce ptactva - bylo věnověno tolik pozornosti, kolik se jí zaslouží. Sám se toho nedočkal, ačkoliv si to velice přál. 11.

11 PREHlED ROSTU SBfRKY Jan Sklenář OBERSICHT DES WACHSTUMS DER SAMMLUNG CBEJlEHMH O PA3BMTHH KOJIJIEKIJ:MH V tomto př,eil:rl'edu 'jsou zahrnuty POU'Z'B exempláře, uvedené v následujících seznamech. Sbírka v Museu Orlických hor obsahujte nyní 670 exemplářů v 261 druzích. Při převzetí Slbírlky muzeem bylo vyřazeno 23 kusů, Z přehledu přírostlkll v jednotlívých Ietech je zřejmě, '00 nejplodnějšt období je v letech , 'kdy Plachetka nasbíral polovínu celé své sbívky. Kromě toho je z přehledu patrno několfk da'lších vrcholu akti'v'ity sběoo'te:le a naopak v některých letech rnesbílrá vůbec (1914, ) o O o O

12 PŘEHLED PUBLIKAČNí ČiNNOSTI KARLA PLACHETKY BIBLIOGRAPHIE VON KAREL PLACHETKA BI1EJIHOrPA<I>I1JI KAPJIA lljiaxetkh V přehledunejsou uvedena krátké sdělení, např, v souhrnných krouž» rkqvací'clh zprávách atd, /8: 1907: -~ 1909: : 1926: 1927: : : : : : : : Ornithologické poměry v pohoří orlickém. Les a lov 1: Strnad sněžní v Orlických horách. Svět zvířat 11 Kulík hnědý. Les a lov 3: Skorec vodní. Les a lov 4: Za ředitelem V. Čapkem. Sborník klubu přírodovědeckého v Brně 9: 5-6 O formách naší kavky. tua. 10: Konipas bílý ardénský na Moravě. Příroda 24: Aklimatisace marttnáče v okolí našeho města. Posel z Podhoťi 46: 2 Za Kurt Loosem. Příroda 26: Hnízdění čápa bílého [Ciconia alba} v zemi Moravskoslezské v roce Sbornik ZDOl. odděl. NM v Praze 1: V. Čapek. Ceskoslovenský ornitholog 3: 46 Zpráva o stavu čápa bílého {Ciconia ciconia} a čápa černého {Ciconia nigra] v zemi Moravskoslezské v roce Sylvia 3: Orel křiklavý a káně bělochvost na Rychnovsku. Sylvža 14: ZUSAMMENFASSUNG Karel Plachetka (geb. am 2. Feber, in Bedřichovka ím Adlergebirge, gest. am 24. September 1961 in Retchenau a. d. Kněžna) gehčrte der ersten Generation der tschechoslowakischen Orníthologen ano Er wurde im [ahre 1928 grtíndendes Mitglied der tschechoslowakischen ornithologischen Gesellschaft und war ausserdem Mitglied der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, des Vereins der Freunde der Vogelwarte Rosítten, der deutschen naturwissenschaftlichen Gesellschaft Lotos (deren Ringe er anfangs zur Bezeichnung der Vogel beniitzte) und der ornithologischen Sektion des Naturwissenschaftlichen Klubs in Brůnn, Er war Mitarbeiter zahlreicher bedeutender tschechischer Ornithologen seiner zcít und war auch tmpersonlíchen Kontakt mít der deutschen Ornithologenwelt (Hartert, Thienemann, Reiser). Der Gipfelpunkt seiner ornithologischen Tatigkeit bildet eíne Vogel-Sammlung, die urspriinglich mehr ais 800 Stiick za-hlte. Reute ist der grěsste TeH dieser Sammlung ím Museum Orlických hor in Reichenau a. d, Kněžna deponiert, eín kleinerer TeH (im Umfange von 65 Stiick) wurde in das National 13

13 Museum in Prag Ubertragen. Die Sammlung enthalt Material aus Polen, Albaníen, Ungarn und der Ukraine, welches Plachetka bei seinen Reísen erwarb, Exemplare aus anderen europaíschen Gebieten - Holland, Italíen, Deutschland, Schweden nud Island - kaufte ar in deutschen Naturalíen-Geschařten,vor allem beí K. Fritsche in Bremenhaven und bel H. Geisse in Altona. Er beteiligte 51ch an der Zusammenstellung der "Tschechischen Terminologie der Vogelwelt Europas" und organisierte ím Iahre 1934 die Zěhlung des weissen Storches in der Tschechoslowakei. Aber seine reichen Terrain-Erkentnisse publizierte er leider nur in Etnzelřallen. Plachetkas ornithologische Sammlung wird heute als wichtige Quelle von lnřormatíonon uber die Avifauna der Tschechoslowakeí und anderer europaíschen Gebiete gewertet, Kape,n TIJIaXeT:Ka (2-ro q,ebpajih 1877 r., c. Benpacrxoaxa B OpJIH~KnX ropax - 24-ro CeHTJIOpH 1961 r., r. PblxHoB-Ha-KHe)KHe) rrpaaanneacan K nepbomy nokojiehrro xexo CJIOBaJJ;KMX OpHHTOJIOrOB. B 1928 r. OH CTaHOBHTCH yxpenarexex l.jexocjioban;koro 06 ~ectba OpHHTOJIOI'OB. Kpoxe Toro OH 6bIJ1 tijiehom repmahckhx 06IIteCTB OpHIiTOJIOrOB. (Deutsche Ornitologische Gesellschaft, Verein der Freunde der Vogelwarts Rosítten}, repmahckoro ectectbehhohayqhoro OOIIteCTBa»JIOTOC«(ero KOJIb:qaMH njih 060 3HaqaHHBaHHH nrau OH cnepsa llojib30bajica) li OpHHTOJIOrnqeCKOňceKIJ;HR ECTeCTBeHHO HaYl!HOrO roryča II r -. BpHO. OH corpynaaaan C MHorHMli BbI.n:aromHMlICH xemcxasra OpHHTOJIOraMH csoero BpeMeHH li HMeJI JIHtIHble CHmneHHH C repxancxoň OpHHTOJIorrreI-i (Hartert, Thienemann, Reiser]. 3aBepmeHHeM ero OpHHTOJIOrHqeCKOH.rr.eHTeJIbHOCTli HBJIHeTCff KOJlJIe:KIJ;li.H rrran, KOTOpaa nepaonaaansao HaCtlMTbIBaJIa 60JIbme 800 9K3eMIIJI.HpOB. B HaCTOHIllee BpeMH 6oJII:, maa t.iactb KOJIJIeKIJ;liR XpaHHTCH B MY3ee OpJIHIJ;KHX rop B r. Puxaoa-na-Kaesrae, ae 60JIbmaH qactb (scero 65 mtyk) HaXO,II;IiTCf.{ B Ha11;HOHaJI:bHOM Myaee B Tlpare, KO.JIJIeKL~Hn:. CO,1lepmHT MaTepnaJI H3 IIoJI:bmH, AJI6aHHli, Bearpaa H YKpaMHbI, KOTOpbI:H: Tl.naxerxa npaočperaz Ba BpeMH CBOHX noeanox no 9THM CTpaHaM. 8K3eMllJIHpbI H3.upyrHx OOJIac'" TeM EBpOIIhI - rojijiah.1j.,hh, MTaJIHH, Tepxaaaa, llibeij;hh H I1CJIaH,1UIH OH noxyna.n y repmahckhx TOprOBJJ;eB ectectbehhbimh npozryxraxa, oc06ehho y I{. <PpIITt.Ia H3 Bpe MepxaepeHa (K. Fritsch) 11 r. I'ažcca H3 AJITOHbI (H. Geiss). Hnaxerxa npaaasran ysacrne H B pačore Han COCTaBJIeHHeM })liemckoll TepMHHOJIOrn:vr eaponežcxoň nthij;bl«h oprahh30baji neperracr, ahcta 6e.rroro B tiexocjiobakhh B 1934 r, CBOŘ 60raTbIH OIThIT I K CO)l{aJIeHIUO, OH ny6jihkobaji penxo. 0PHHTOJlOrliQecKafI KOJIJIeRIJ;HH IIJIaxeT:KH B name BpeMH neaeaa KaK Ba1KH.ňIM. HCTOq HHK HHepOpMau;HH 06 abraepayhe qexocjioba:kkh II npyrax OOJIaCTeŘ EBpOIlbI. 14

14 SYSTEMATICKÝ PREHlED častl ORLICKÝCH HOR SBIRKY, ULOŽENi: V MUZEU SYSTEMATISCHE OBERSICHT CHCTEMATM~ECKM~OB30P POTApLICE MALÁ - Gania stezlata (Pontopp., 1763) 1. Náměšť nad Oslavou - listopad samec. - Č. i. 23-D-l 2. Olchowce (Polsko) - listopad samice - Č. i. 23-D-2 POTÁPLICE SEVERNl - Gania arctica (L., 1758) 1. Lednice listopad samec - Č. i. 23-D-3 2. Trenčín listopad samice - Č. i. 23-D-4 3. Maleszowa (Polsko] červen samec - Č. i. 23-D-5 POTÁPKA ROHÁČ - Podiceps cristatus (L., 1758) 1. Olchowce (Polsko) červen samec - Č. i. 23-D-6 2. Olchowce (Polsko) - duben samec - Č. i. 23-D-7 3. Olchowce (Polsko) - duben samice - Č. i. 23-D-8 4. Olchowce (Polsko) - duben samice - Č. i. 23-D-9 5. Olchowce (Polsko) - duben samec - Č. i. 23-D-1D POTÁPKA RUDOKRKÁ - Podiceps qriseiqena (Bodd., 1783) 1. Lednice květen pohlaví neurčeno, [uv. - Č. i. 23-D-l1 POTApKA ČERNOKRKÁ - Podiceps ntqrtcoilis (Brehm, 1831) 1. Lednice duben samice - Č. i. 23-D Lednice - 9. květen samec - Č. i. 23-D Lednice - podzim samec.. Č. i. 23-D-14, 4. Lednice - podzim samec - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) - duben samec.. Č. i. 23-D-16 POTÁPKA MALÁ - Podiceps ruitcollis (Pall., 1764) 1. Břeclav listopad samec juv... Č. i. 23-D Náměšť nad Oslavou červenec samec - Č. i. 23-D Břeclav listopad samec.. Č. i. 23-D-19 BUŘŇÁK LEDNl - Fulmarus qlacialis (L., 1761) 1. Cuxhaven (Německo) leden samec - Č. i. 23-D-20 BUŘl'lAčEK MAL'2' - Hydrobates pelaqicus (L., 1758) 1. Lokalita nečitelná.. datum a pohlaví neuvedeno - C. i. 23-D-21 15

15 KORMORÁN VELKY' - Phalacrocorax carbo (L., 1758) 1. Křtiny u Brna - 5. říjen samec juv. - Č. i. 23-D-22 VOLAVKA POPELAVÁ - Ardea cinerea (L., 1758) 1. Lednice únor samice - Č. i. 23-D-23 '2. Ruškulí (Albánie) květen samice - Č. i. 23-D-24 VOLAVKA ČERVENÁ - Ardea purpurea (L., 1766) 1. ČernIkovice u Rychnova n. K srpen pohlaví neurčeno, juv... Č. i. 23-D-25 VOLAVKA VLASATÁ - Ardeola rallouies (Scop., 1769) 1. Skadarské jezero (Albánie) - květen samec - Č. i. 23-D-26 VOLAVKA STŘÍBŘITÁ - Egretta garzetta (L., 1766) 1. Kastrati Skuter (Albánie) červenec samice - Č. i. 23-D-27 VOLAVKA BÍLA - Egretta alba (L., 1758) 1. Skutari (Albánie) červen samice - Č. i. 23-D-28 KVAKOŠ NOČNÍ - Nycticorax nucticorax (L., 1758) 1. Siofok (Maďarsko) - 3. květen samec - Č. i. 23-D Břeclav.. květen samec - Č. i. 23-D Nevojíce u Bučovic září samec juv. - Č. i. 23-D Drnholce -5. srpen samec juv. - Č. i. 23-D-32 BUKAČ VELKÝ - Botaurus stellaris (L., 1758) 1. Lednice - 8. listopad samec - Č. i. 23-D-33 BUKÁČEK MALY' - lxobruchus minutus (1., 1766) 1. Lednice - 5. květen samec - Č. i. 23-D Lednice květen samec [uv., - Č. i. 23-D Lednice květen samice - Č. i. 23-D Náměšť nad Oslavou - 7. srpen samec - Č. i. 23-D-37 čáp BILÝ - Ciconia ciconia (1., 1758) 1. Uherský Ostroh - červen samec.. Č. i. 23-D-38 čáp černý - Ciconia niqra (L., 1758) 1. Buštína (Ukrajina) - srpen samice - Č. i. 23-D Buštína (Ukrajina] srpen samec - Č. i. 23-D-4D IBIS HNĚDÝ -Plegadis [alctnellus (L., 1766) 1. Skutari (Albánie) - 1. srpen samice - Č. i. 23-D-41 16

16 KOLPIK BIL? - Platalea leucorodia (L., 1758) 1.. Skutari (Albánie) květen samec - C. i. 23- D-42 LABUŤ VELKÁ - Cygnus olor (Gm., 1789) 1. Pobřeží Baltického moře leden samice - Č. i. 23-D-43 HUSA VELKA - Anser anser (L ) 1. Lednice - 6. srpen pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Lednice - 5. prosinec pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Lednice - 6. srpen samec - Č. i. 23-D-46 HUSA BĚLOČELÁ - Anser albijrons (Scop., 1769) 1. Nové Zámky prosinec samec - Č. i. 23-D Břeclav - 5. leden samec - C. i. 23-D-48 HUSA MALA - Anser erythropus (L., 1758) 1. Olchowce (Polsko) - 3. říjen samice - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) září pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Olchowce ( PolskoI září pohlaví neudáno - Č. i. 23- D-51 HUSA POLNÍ - Anser fabalis (Lath., 1787) 1. Břeclav březen pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Břeclav - 8. březen pohlaví neudáno - Č D-53 BERNEŠKA TMAVÁ - Branta bernicla (L., 1758) 1. Schmaern [Německo) leden samice - Č. i. 23-D-54 KACHNA DIVOKÁ - Anas platyrhynchos (L., 1758) 1. Břeclav leden samec - Č. i. 23-D Lednice leden samec - Č. i. 23-D-S6 3. Břeclav srpen samec - Č. i. 23-D-S7 KOPŘIVKA OBECNÁ - Anas strepera (L., 1758) 1. Lednice - 3. říjen samec - Č. i. 23-D-S8 2. Břeclav - 8. říjen samec - Č. i. 23-D-S9 3. Lednice - 5. červen samec - Č. i. 23-D-6D 4. Maleszowa (Polsko l - 3. říjen samice - Č. i. 23-D Lednice - 3. říjen samec - Č. i. 23-D Lednice - 3. říjen samice Č. i. 23-D-63 CIRKA MODRÁ - Anas querquedula (L., 1758) 1. Břeclav - 3. únor samice - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č i. 23-D Břeclav březen samec - Č. i. 23-D

17 LŽIČÁK PESTRt - Spatula clypeata (L., 1758) 1. Rokytnice v OrL h samec - Č. i. 23-D Černíkovice li Rychnova n. K srpen samice - C. i. 23-D-69 ČíRKA OBECNÁ - Anas crecca (L., 1758) 1. Trenčín leden samec - C. i. 23-D Střeň II Olomouce - listopad samec - Č. Í. 23-D Lednice - 4. únor samec - C. i. 23-D-72 '4. Břeclav - 2. prosinec samec - C. i. 23-D Břeclav - listopad samice - Č. i. 23-D Maleszowa (Polsko) - říjen samec - Č. i. 23-D-75 HVÍZDÁK EUROASIJSKÝ - Anas penelope (L., 1758) 1. Jižní Morava -29. prosinec samec - Č. i. 23-D Brno - Svratka - září samec - Č. i. 23-D Jižní Morava prosinec samice - Č. i. 23-D Břeclav listopad samec - Č. i. 23-D Rokytnice v Orl. horách duben samice - C. i. 23-D Helgoland [Německo] - 9. únor samec Č. i. 23-D-81 OSTRALKA ŠTÍHLÁ - Anas acuta (L., 1758) 1. Břeclav únor samec - Č. i. 23- D Břeclav - 3. listopad samice - Č. i. 23-D Břeclav březen samice - Č. i. 23-D-84 ZRZOHLÁVKA RUDOZOBÁ - Netta rujina [Pall., 1773) 1. Pescína (Itálie) leden 1926 m samice - Č. i. 23-D Neziderské jezero (Maďarsko) březen samice - Č. i. 23-D-88 POLAK VELKY - Aythya ferina (L., 1758) 1. Černíkovice li Rychnova n. K." květen samec - Č. i. 23-D-B7 2. Černíkovice,li Rychnova n. K. - červen samice - Č. i. 23-D Břeclav - 6. duben samice - Č. i. 23-D Lednice - lb. duben samec - Č. i. 23-D-90 POLÁK MALÝ - Ayt.hya nyroca [Gůld., 1769] 1. Břeclav únor samec - Č. i. 23- D Švarcová prosinec samice - Č. i. 23-D Lednice srpen samice - Č. i. 23-D Lednice - 9. duben samec - Č. i. 23-D Skutari (Albánie) červen samec - Č. i. 23-D-95 POLÁK CHOCHOLAČKA - Aythya [uliqula (L., 1758) 1. Lednice- 14. únor samice - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č. i. 23-D Břeclav leden samec, Č. i. 23-D-9S 4. Lednice únor samec... Č. i. 23-D-99 18

18 KAROLKA EUROSIBIŘSKA - Aythya marila (L., 1761) 1. Wesermiinde (Německo) říjen samec - C. i. 23-D-IOO, HOHOL SEVERNI - Bucephala clanqula (L., 1758) 1. Bratislava prosinec samec - Č. i. 23-D..IDl 2. Břeclav 26. únor samec - Č. i. 23-D-I02 3. Břeclav prosinec samice - Č. i. 23-D-I03 4. Břeclav prosinec samice - Č. i. 23-D-ID4 5. Břeclav prosinec samec - Č. i. 23-D-105 TURPAN ČERNÝ - Melanitta nigra (L., 1758) 1. Cuxhaven (Německo) - březen samec - Č. i. 23-D-ID6 TURPAN HNĚDÝ - Melanitta [usca (L., 1758) 1. Jižní Svédsko - prosinec samec - Č. i. 23-D-I07 2. Frieské ostrovy (Německo) únor samec - Č. i. 23-D-ID8 KAJKA MOŘSKÁ - Somateria mollssima (L., 1758) 1. Island - jaro samec - Č. i. 23-D-ID9 2. Island leden samice - Č. i. 23-D-I1D MORČÁK VELKY - Mergus merganser (L., 1758) 1. Jižní Morava - leden samec - Č. i. 23- D Trenčín-Váh únor samec - Č. i. 23-D Břeclav - B. prosinec samice - Č. i. 23-D-113 MORČAK BÍLÝ - Mergus albellus (L., 1758) 1. Lednice - 9. duben samec - Č. i. 23-D Břeclav listopad samice.. Č. i. 23-D Olchowce (Polsko] listopad Č. i. 23-D-116 MORČÁK PROSTŘEDNÍ - Mergus serrator (L., 1758) 1. Bratislava leden samec - Č. i. 23-D-117 LUI\1AK ČERVENÝ - Milvus milous (L., 1758J 1. Bučovice duben samice - Č. i. 23-D Křivoklát - červen samec - Č. i. 23-D Křivoklát květen samec - Č. i. 23-D-120 LUŇÁK HNĚDÝ - MiZvus miqrans (Bodd., 1783) 1. Olchowce (Polsko) - 3. červen samec - Č. i. 23-D-121 OREL MOŘSKÝ - Haliaeetus albicilla (L., 1758) 1. Lednice leden samec [uv, - Č. i. 23-D

19 VČELOJED LESNl - Pernis apiuorus (L., 1758) 1. Přím u Rychnova n. K. - květen samec - Č. i. 23-D Boroviny - 9. srpen samice - C. i. 23-D-124 KRAHUJEC OBECNÝ - Accipiter nisus (L., 1758) 1. Rychnov n. K únor samec - Č. i. 23-D Roveň li Rychnova n, K. - říjen _ samec - Č. i. 23-D Bučovice - leden samice - Č. i. 23-D Křtiny II Brna - 5. duben samec - Č. i. 23-D Bučovice - leden samice - Č. i. 23-D Bučovice - prosinec samice - Č. i. 23-D Olomouc - říjen samec - Č. i. 23-D Roveň II Rychnova n. K. - leden samec - Č. i. 23-D-667 JESTŘÁB LESNÍ - Acctpiter qentilts (L., 1758) 1. Kunvald v Orl. horách - 6. únor samice - Č. i. 23-D Buštína (Ukrajina) - 4. únor samec - C. i. 23-D Buštína (Ukrajina) leden samec - Č. i. 23-D Křtiny u Brna listopad samec - Č. i. 23-D-135 KÁNĚ LE SNI - Buteo buteo (L., 1758) 1. Břeclav - 8. listopad samec - Č. i. 23-D Bratislava prosinec samec - Č. i. 23-D-137,_3. Uherčice - prosinec samice Č. i. 23-D Rychnov n. K červenec 1952 samec - Č. i. 23-D Veselí na Moravě únor samice - Č. i. 23-D [asína (Ukrajina) září samec - Č. i. 23-D-141 KANĚ ROUSNA - Buteo lagopus [ Pontopp., 1763) 1. Olomouc - bez data... samec... Č. i. 23-D Ostrovačice - 8. leden samec - C. i. 23-D Uherské Hradiště březen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D Lednice leden samice... Č. i. 23-D-145 OREL KŘIKLAVÝ - Aquila pomarina (C. L. Brehm., 1831) 1. Olchowce (Polsko) - říjen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D Černíkovice' u Rychnova n. K září pohlaví neurčeno - Č , 23-D Buštína (Ukrajina) - 3. červen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D }avornice u Rychnova n. K červen samec - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) květen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D-15D ORLÍK KRÁTKOPRST'2' - Ciroaětus qallicus (Gm., 1788) 1. Buštína (Ukrajina) září samec - Č. i. 23~D

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Pozvánka na členskou schůzi 1. 12. 2012 Přechodně chráněná plocha Rzy vyhlášena Změny v provozu internetových

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Panurus 19 (2010): 5 32 5 Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Wintering of waterfowl in Pardubice in 2003 2008 Světlana Vránová Semtínská 288, 533 53 Pardubice-Ohrazenice; e-mail: sve.crow.crow@seznam.cz

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2011 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně kuna skalní) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem Vážení

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2013 1 2 Mladí kalousi ušatí čekající na vypuštění Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý, tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím

Více

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY POKYNY PRO ORGANIZÁTORY Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 3 A. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 4 A.1 ÚVOD 4 A.2 METODOLOGICKÉ PRINCIPY STUDIE 6 A.2.1 ANALÝZA VIDITELNOSTI - PARAMETRY ANALÝZY 7 A.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 8 A.4 HODNOCENÍ

Více

Vážení a milí přátelé,

Vážení a milí přátelé, Z činnosti organizace 2012 Vážení a milí přátelé, s koncem roku 2012 uplynulo 10 let od formálního založení základní organizace Českého svazu ochránců přírody Buchlovice. Držíte tedy v ruce již desátou,

Více

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku číslo: 5. BŘEZEN 2007 ÚVOD V ruce právě držíte nové výroční číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho

Více

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem Dobrý den všem, přikládám zprávu o tom, jak se v našem plzeňském přírodním parku již poněkolikáté konají masové zábavní akce s pompézními ohňostroji, za souhlasu všech dotčených orgánů a zástupců vedení

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2011 číslo 7 Editorial Váţení a milí kolegové, kolegyně, milovníci ptactva a přírody, pokud se ohlédnu za uplynulou ornitologickou sezónou, rád

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2006 číslo 2 Editorial Milí kolegové a přátelé, do rukou se vám dostává 2. číslo našeho Zpravodaje Ornitologického klubu při Labských pískovcích.

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2008 číslo 4 Editorial Milí kolegové a přátelé, milí čtenáři, dovolte mi v úvodu popřát Vám a Vašim blízkým do roku 2009 mnoho štěstí, zdraví

Více

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy akreditované vzdělávací akce pro pedagogy školní rok 2014/2015 Semináře Exkurze Konzultace k ekologické výchově nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Semináře SEMINÁŘ PROCHÁZKA PO ZEMI

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2 Červen 214 VYHODNOCENÍ VLIVŮ 1. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE NA LOKALITY

Více

BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ

BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ Babí léto všude rozhazuje dlouhé provazy pavoučích sítí. Ležím v odpoledním slunci na rozehřáté stráni, a jak tak poslouchám zpěv budníčků, ani se mi nechce věřit, že už začíná

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Vliv klimatických změn na vodní ptáky Effect of climate changes on the waterbirds 2009 Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Musil, Dr.

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ PARTNER BIRDLIFE INTERNATIONAL V ČESKÉ REPUBLICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 1 Česká společnost ornitologická (ČSO) Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolné zájmové

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon SYLVIA 40 / 2004 Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon Ondřej Sedláček1, David Hořák2, Jan Riegert3, Jiří Reif 2 & Michal Pešata4

Více

NATURA 2000 Ptačí území na Slovensku. stretnutia Agropuzzle 18.10. 23.10.2010 Slovensko

NATURA 2000 Ptačí území na Slovensku. stretnutia Agropuzzle 18.10. 23.10.2010 Slovensko NATURA 2000 Ptačí území na Slovensku stretnutia Agropuzzle 18.10. 23.10.2010 Slovensko Evropský program NATURA 2000 Co je NATURA 2000? Národní seznam navrhovaných chráněných ptačích území SK. Proč byli

Více

RO Z R A 2012. The Annual Report / 1

RO Z R A 2012. The Annual Report / 1 RO Z R A 2012 The Annual Report / 1 mandelík hajní (Coracias garrulus) ko kodan h sarský (Erythrocebus patas) 2 / krokodýl nilský (Crocodylus niloticus) Foto: Michaela Jerhotová SLOVO ŘEDITELE Rok 2012

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem Pozvánka na VVT Podorličí 2014 Příprava nového adresáře členů pobočky Současný stav internetových

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

2010/2. Datlík č. 7. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2010/2. Datlík č. 7. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2010/2 Datlík č. 7 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 13.6.2010 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Kroužkování poštolek, ledňáčků, káňat,

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

PERSONÁL ZOO K 31.12.2013: SLOVO ŘEDITELE. Ekonomické oddělení: Farová Marie. Úsek ředitele:

PERSONÁL ZOO K 31.12.2013: SLOVO ŘEDITELE. Ekonomické oddělení: Farová Marie. Úsek ředitele: SLOVO ŘEDITELE Po roce se opět setkáváme nad výroční zprávou naší krásné zoo. Je těžké bilancovat každý rok, vyzdvihovat věci povedené a dávat si úkoly do roku příštího. O všem uvedeném se navíc dočtete

Více

Ptáci žijí tady s námi, duben

Ptáci žijí tady s námi, duben M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h s p e c i á l Ptáci žijí tady s námi, duben Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky:

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. 449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové PANURUS, 11 (2001): 107-114 107 Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové Breeding of the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

Více

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na Chmeliště O.s. Denemark listopad 2011 Řešitelé Ing, Jiří Pokorný, Michal Kavka

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

www.ekologievpraxi.cz VOTICKO EDICE PŘÍRODNÍ KRÁSY E K O L O G I E V P R A X I číslo

www.ekologievpraxi.cz VOTICKO EDICE PŘÍRODNÍ KRÁSY E K O L O G I E V P R A X I číslo VOTICKO EDICE PŘÍRODNÍ KRÁSY E K O L O G I E V P R A X I číslo 2 Ochrana přírody Ochrana přírody má v naší vlasti dlouholetou tradici. Naplno se však dostala do popředí zájmu až po roce 1989, kdy došlo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ROK 2013 I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti I.1. Péče o sbírkový fond Sbírkový fond Muzea Podblanicka, p. o., byl v roce 2013 rozšířen

Více

Pokyny pro èinnost spolupracovníkù Kroužkovací stanice. Jaroslav Škopek, Jaroslav Cepák. Národní muzeum Praha

Pokyny pro èinnost spolupracovníkù Kroužkovací stanice. Jaroslav Škopek, Jaroslav Cepák. Národní muzeum Praha Pokyny pro èinnost spolupracovníkù roužkovací stanice Národního muzea Praha Jaroslav Škopek, Jaroslav Cepák Národní muzeum Praha 2005 OBSAH 1. roužkovací stanice... 3 POZNÁMY 2. do je oprávnìn kroužkovat

Více

NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ

NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ Jan Hora, Pavel Marhoul, Tomáš Urban BirdLife INTERNATIONAL Landbouw, natuurbeheer en visserij Publikace NATURA 2000 v České republice: Návrh ptačích

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Program jarní členské schůze Zprávy z výboru Volavka popelavá pobočkový pták roku 2015 Pozvánka na VVT

Více

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2011/1 Datlík č. 9 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 6.2.2011 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Realizace projektu Podpora biodiverzity

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK 2011 Základní údaje o organizaci Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním organizace je ochrana přírody

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let PANURUS, 15 (26): 31-39 31 Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent

Více

PŘÍRODA BOLETIC VÝZNAMNÉHO PTAČÍHO ÚZEMÍ ROKU 2006 A PTAČÍ OBLASTI SOUSTAVY NATURA

PŘÍRODA BOLETIC VÝZNAMNÉHO PTAČÍHO ÚZEMÍ ROKU 2006 A PTAČÍ OBLASTI SOUSTAVY NATURA PŘÍRODA BOLETIC VÝZNAMNÉHO PTAČÍHO ÚZEMÍ ROKU 2006 A PTAČÍ OBLASTI SOUSTAVY NATURA 2000 BOLETICE Významné ptačí území roku 2006 - Ptačí oblast soustavy Natura 2000 hranice vojenského újezdu hranice ptačí

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje Příloha č.3 Obsah: 1. PŘÍRODNÍ PARKY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 2 1.1. PŘÍRODNÍ PARK ORLICE... 2 1.2. PŘÍRODNÍ PARK SÝKORNICE... 4 1.3. PŘÍRODNÍ

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

K o n S t e r n a. číslo 19

K o n S t e r n a. číslo 19 K o n S t e r n a Neperiodicky vydávaný zpravodaj ZO ČSOP Rybák Svitavy zaměřený na ochranářské a ornitologické dění především v oblasti Svitavska. číslo 19 Obsah: Slovo úvodem. Zprávy výboru. Navrhujeme,

Více

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval roku 2007 ve složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková (jednatelka),

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Název materiálu: Ptáci otevřené krajiny

Název materiálu: Ptáci otevřené krajiny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více