BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť v Bystrci bude na podzim 2014 probíhat vždy v době od 8 do 16 hod. v termínech uvedených na straně 2. Provádění čištění bude oznámeno umístěním přenosných dopravních značek sedm dní předem s vyznačením data čištění na dodatkové tabulce. Třikrát ročně se budou čistit i nově vybudované parkovací zálivy v ul. U ZOO. Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto přenosných dopravních značkách aumožnit bezproblémový pohyb vozidel údržby. Termíny čištění jsou rovněž avizovány na úřední desce MČ Bystrc a webových stránkách: Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění blokového čištění na vyznačených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou parkující vozidla odtažena. (další podrobnosti na str. 2) a Kníniček. V současné době se staráme o 775 občanů. Našimi klienty jsou lidé seniorského věku, zdravotně postižení a rodiny s postiženými dětmi. Domy s pečovatelskou službou máme v Bystrci dva. Hlavní sídlo je na ul. Vondrákova 7/9 s kapacitou 73 bytů a druhý dům se nachází na Kamechách ul. Kavčí 1, kde je 21 bytů. Z těchto 94 bytů je 8 bytů určeno pro plně invalidní občany. Byty jsou přidělovány na základě podané žádosti, kterou obdržíte u nás v kanceláři vedoucí OPS na ul. Vondrákova 7. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- Naše Pečovatelská služba již několikrát seznamovala čtenáře Bystrckých novin vací služby. s činnostmi, které nabízí občanům Bystrce (pokračování na str. 3) Poprvé do knihovny Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! 12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny Sekorovo mraveniště Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory 8. nebo ( hod.) Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny Bohatý doprovodný program Podrobnosti naleznete na: (pokračování na str. 7) Vážení bystrčtí spoluobčané! Jistě jste se svými rodinami prožili příjemné prázdniny a využili i možnost zrekreování se u čisté přehrady. Pro městskou část to byla doba realizace plánovaných oprav a investic, zejména ve školství. Děti z MŠ Kachlíkova 19 a 21 nastupují do zateplených MŠ s krásnou barevnou fasádou. Vzhledem k úspěšné žádosti o dotaci MŽP nám velkou část nákladů pokryjí dotace EU. Po zateplení ZŠ Laštůvkova a MŠ Kachlíkova 17 je to další splněný bod z Programového prohlášení Rady MČ Brno-Bystrc. Jeho plnění projednala rada na svém zasedání , informace bude předložena na zářijovém zastupitelstvu a zveřejněna na našich webových stránkách. Podařilo se nám splnit všechny body, jejichž realizace byla výlučně v naší kompetenci. Zprůhlednili jsme oblast veřejných zakázek, všechna výběrová řízení nad 15 tis. Kč jsme zveřejňovali na internetu, smlouvy na našich webových stránkách. Veřejně jsme projednávali všechny významné projekty s přihlédnutím k jejich dopadům. Dokončili jsme regeneraci bytových domů včetně výměny výtahů, za pomoci fondů EU jsme realizovali projekt celkové výsadby a regenerace zeleně v sídlišti Bystrc. Vybudovali jsme, případně zregenerovali, 10 dětských hřišť, 3 pétanqueová hřiště a stezku zdraví a zpřístupnili jsme sportovní areály u škol sportující veřejnosti. Zasadili jsme se o vybudování MŠ Kamechy I, iniciovali a podpořili jsme výstavbu stravovacího zařízení v DPS Foltýnova. Rozšířili jsme činnost pečovatelské služby. Novými pravidly jsme podpořili přidělování obecních bytů zejména rodinám s dětmi. Prosadili jsme změnu zásad finanční podpory, která je výrazněji zaměřena na děti amládež. Máme připraveny i projekty pro další období. Zateplení MŠ Štouračova a ZŠ Laštůvkova včetně rekonstrukce sociálních zařízení. Vzhledem k situaci v naší MČ zpracováváme projekt vybudování nástavby na ZŠ Vejrostova pro nové třídy ZŠ a MŠ. Dále trváme na zařazení výstavby variabilní MŠ Kamechy II do připravovaného rozpočtu města Brna na příští rok. Náměstkyně primátora Jana Bohuňovská, pod kterou oblast školství patří, písemně sdělila, že zařazení výstavby navrhne. Přípravu rozpočtu budeme velmi pozorně sledovat. Vladimír Vetchý, starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny Upozornění řidičům čištění komunikací (pokračování ze str. 1) Čištění místních komunikací v Bystrci bude na podzim 2014 probíhat vždy v době od 8 do 16 hod., v níže uvedených termínech. Součástí jsou i tzv. zálivy (rozšířené části vozovky určené pro parkování a označené dopravní značkou P parkoviště), včetně zálivů se zatravňo- vacími dlaždicemi. Termíny čištění budou oznámeny umístěním přenosných dopravních značek sedm dní předem s vyznačením data čištění na dodatkové tabulce. B) Pevné bloky (včetně zálivů s označením P) harmonogram pro podzim 2014 BLOK č. 1 Termíny: BLOK č. 2 Termíny: BLOK č. 3 Termíny: BLOK č. 4 Termíny: Heyrovského Joukalova Nad Kašnou Píškova Přístavní Valouškova Větrná Výhon Černého Filipova Jakuba Obrovského Komínská Laštůvkova Opálkova Pod Mniší horou K Dálnici Krajní Na Zeliskách nám. 28. dubna Pod Horkou U Sokolovny Vondrákova Wollmanova Živného Adamcova Ečerova Kamechy (od smyčky Ečerova po křiž. s ul. Teyschlovou) Lýskova Teyschlova (lichá) Teyschlova (sudá po č. 36) Nad Dědinou Panorama BLOK č. 5 Termíny: BLOK č. 6 Termíny: BLOK č. 7 Termíny: BLOK č. 8 Termíny: Fleischnerova Kuršova Ondrouškova Rerychova Šemberova Vejrostova Foltýnova Kachlíkova Kubíčkova Kubíčkova (před OC Max) Kuršova (slepá) Nad Dědinou Štouračova Kavčí Křepelčí (úsek Kamechy-Chvalovka) Vlaštovčí Hvozdecká (1 13) Chudčická (1 13) Chvalovka (1 15) C) Čištění komunikací Základního komunikačního systému bude probíhat jednou měsíčně na určených komunikacích: část ul. Říčanská, část ul. Teyschlova, část ul. Kamechy, termíny: a ul. Černého (trasa MDH), ul. Odbojářská, ul. Vejrostova, ul. Obvodová, ul. Přístavní (od Obvodové po hráz), nám. 28. dubna (trasa MHD) a ul. Páteřní termíny: ul. U ZOO, termíny: , , a nové parkovací zálivy v ul. U ZOO: Upozornění řidičům čištění parkovišť Čištění parkovišť harmonogram pro rok 2014 Lokalita parkoviště soubor 1 Termíny: Černého (před konečnou trolejbusu MHD) U ZOO (u budovy Policie ČR) Vondrákova (mezi č ) Vondrákova (před OC Albert) Živného (u sokolovny) Živného (za OC Javor) Čištění parkovišť v Bystrci bude na podzim 2014 probíhat vždy v době od 8 do 16 hod., v níže uvedených termínech, pouze na uvedených parkovištích (ne v tzv. zálivech, tj. rozšířené části vozovky určené pro parkování). Provádění čištění je označeno umístěním přenosných dopravních značek sedm dní předem s vyznačením data dne čištění na do- Lokalita parkoviště soubor 2 Termíny: Laštůvkova (před č ) nám. 28. dubna (u trafostanice) Opálkova (č. 6 před garážemi) Opálkova (za č. 7) Opálkova (za č. 18) Vejrostova II. (před ul. Ečerova) Větrná Lokalita parkoviště soubor 3 Termíny: Černého (pod OC Letná) Kubíčkova (pod OC MAX) Kuršova I. (pod domem č. 2) nám. 28. dubna (před OC Albert) nám. 28. dubna (před radnicí) pod Společenským centrem Vejrostova IV.(před Fleischnerovou) datkové tabulce. Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto přenosných dopravních značkách a umožnit bezproblémový pohyb vozidel údržby. Lokalita parkoviště soubor 4 Termíny: Černého (u konečné trolejbusu) Filipova Laštůvkova (před č ) Rerychova Vejrostova III. (u Bystroušky) Vejrostova VI. (před ul. Ondrouškova) Šťouračova (malá za ul. Adamcova) Lokalita parkoviště soubor 5 Termíny: Lokalita parkoviště soubor 6 Termíny: Lokalita parkoviště soubor 7 Termíny: Lokalita parkoviště soubor 8 Termíny: Kubíčkova (na garážích) Přístaviště (pod hotelem Santon) U Sokolovny U ZOO (u Čtyřlístku) Vondrákova (za OC Albert 1) Vondrákova (za OC Albert 2) Wollmanova Kachlíkova (pod č. 1) Kuršova II. (naproti č. 3) Valouškova (proti č. 10) Vejrostova I. (vedle Chovánku) Vejrostova V. (před ZŠ) Štouračova J. Obrovského (u pneuservisu) Odbojářská (pod bývalou poštou) Černého (vedle areálu Letná) Heyrovského (před ZŠ) Čištění zajišťuje firma FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, Brno a firma Karel ZEMAN, Černého 39, Brno. Za kontrolu provedení odpovídá: Za ÚMČ Brno-Bystrc: Jaroslav Mráz, tel.: Za odtah vozidel firma Zdeněk Černý: Zdeněk Černý, tel.: Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění blokového čištění na vyznačených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou parkující vozidla odtažena na náklady jeho provozovatele (podle ustanovení 19 odst. 6, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění). Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

3 Bystrcké noviny Rozšíření pečovatelské služby (pokračování ze str. 1) Z radnice 3 Uzavírka ul. Kachlíkovy Pečovatelská služba Tuto službu poskytujeme buď přímo v domácnosti klienta, nebo v Domě s pečovatelskou službou (dále DPS). V DPS také poskytujeme ambulantní služby, např. ošetření nohou spojené s pedikúrou, koupel v hygienickém středisku, kde je koupelna vybavena zvedacím zařízením do vany, pomocí kterého dáme i imobilního klienta zcela pohodlně a bezpečně do vany a zpět. Nejžádanější činnosti pečovatelské služby jsou dovoz obědů, pomoc s domácností, nákupy, pochůzky, praní prádla, ale také péče o nohy včetně pedikúry, pomoc s osobní hygienou aj. Z nadstandardních úkonů je největší zájem o doprovod na vycházky a dohled. Všechny úkony hradí klient podle Ceníku schváleného Radou městské části Brno-Bystrc. Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou poskytovány na přechodném pobytu v DPS na ul. Vondrákova 7. Jedná se o službu, která má hlavně pomoci pečujícím osobám k jejich vlastní relaxaci. To znamená, že na časově omezenou dobu přijmeme klienta do pobytového zařízení, kde se o něho stará personál po 24 hodin denně. Je zde poskytnuto ubytování, celodenní strava a sociální služby. Cena za sociální služby se řídí schváleným Ceníkem a je závislá na stupni soběstačnosti klienta. Od června 2014 poskytujeme i ambulantní formu této služby. Klienta doveze a odveze pečující osoba, nebo využijeme k této službě naše auto. V rámci odlehčovacích služeb jsou nabízeny i aktivizační programy. Pro každý den je připraveno cvičení paměti, dále jsou nabízeny rukodělné činnosti, besedy, vycházky, návštěvy výstav atd. Pečovatelská služba do večerních hodin a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb Od 1. září letošního roku rozšiřujeme dobu poskytování pečovatelské služby ve všední dny a ve dnech pracovního klidu (so ne, svátky) od 7.30 do hodin. Dále ke stejnému datu zvyšujeme počet lůžek v odlehčovacích službách z 10 na 15. V této souvislosti jsme na základě výběrového řízení koupili signalizační zařízení, které má klient možnost nosit u sebe a po zmáčknutí si přivolat okamžitou pomoc. Veškeré sociální služby poskytujeme na základě uzavřené smlouvy s klientem. To znamená, že před uzavřením smlouvy je nutné podat si žádost, potom následuje sociální šetření v rodině žadatele, během kterého se upřesní rozsah a způsob poskytování služby. Hlavním cílem pečovatelské služby v Bystrci je, aby uživatelé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Pro naplnění tohoto cíle jsme přistoupili i k výše uvedeným změnám, které, doufám, naši klienti uvítají. Bližší informace získáte na tel.: (vedoucí St. Zimmermannová), (Marie Ondráčková), nebo pište na Miroslav Klimeš, místostarosta Upozorňujeme řidiče, že v souvislosti s pokládkou el. vedení bude v období v první etapě uzavírka ul. Kachlíkovy (komunikace k vodárně), kdy objížďka povede přes parkoviště na ul. Nad Dědinou. Ve druhé etapě bude uzavřen výjezd z tohoto parkoviště směrem na ul. Kachlíkovu. Rozšíření teplovodu v Bystrci II Pozvánka na 6/24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 10. září 2014 od 16 hod. ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2 v Rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období v Odměny členům komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v Smlouva o poskytnutí finančních prostředků, uzavíraná s ČR-Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje v Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty, zrušení usnesení Z 6/ a Z 6/ v Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic, zrušení usnesení Z 6/ , část 2) v Návrh obecně závazné vyhlášky SMB Předběžný program jednání: o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, kterou se mění vyhláška č. 8/2009 z důvodu organizační změny v úseku technickém MMB v Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012 omístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, změna přílohy ve které je stanovena sazba poplatku v Změna termínu konání 6/25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc ( ) v Výbory Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, zrušení výborů a odvolání členů Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta V období od do bude na ulicích Vejrostova, Kuršova, Lýskova, Rerychova a Kamechy probíhat rozšíření soustavy centrálního zásobování tepla. Výkopové práce budou probíhat převážně v zeleni a překopy komunikací (viz plánek) budou probíhat po polovinách, takže průjezdnost zůstane zachována. Investorem akce jsou Teplárny Brno. Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy Bystrcké noviny a volby do Zastupitelstva obcí ČR 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do Zastupitelstva obcí ČR. Rada MČ Brno-Bystrc schválila (viz 6/37. RMČ, konané dne bod ) bezplatné poskytnutí plochy Bystrckých novin v rozsahu 1/6 strany (cca šířka = 9,2 cm, výška = 8,4 cm) pro prezentaci jednotlivých politických stran kandidujících do Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc a Zastupitelstva města Brna. Materiály je třeba dodat nejpozději do středy 10. září 2014 na ve formátu PDF (JPG) v tiskové kvalitě CMYK. Redakční rada BN nenese odpovědnost za obsah materiálu dodaného kandidujícími subjekty. Miroslav Klimeš, místostarosta

4 4 Z radnice Bystrcké noviny Dotazy a odpovědi Bydlím na ulici U Zoologické zahrady Čištění přímo místních naproti ZOO komunikací Brno, každý a parkovišť den probíhá sleduji, v jak Bystrci mají podle řidiči problém schváleného s výhledem rok z2013 parkoviště vždy v udobě zoo. Vod loňském 7 do 15 roce hodin plánu pro v termínech byla provedena uvedených rekonstrukce na straně 4. Provádění ulice čištění s vybudování je oznámeno parkovacích umístěním míst, pře- této nosných což jsme dopravních jakožto obyvatelé značek této sedm ulice dní předem velmi uvítali. s vyznačením Rozhodně data dne bych čištění nechtěl, na dodatkové aby se tabulce. s tímto něco Upozorňujeme dělalo, přesto na nutnost bych sledovat chtěl naši termíny radnici na požádat těchto přenosných o inicializaci dopravních osazení značkách dopravního a umožnit zrcadla bezproblémový naproti pohyb výjezdu vozidel z parkoviště údržby. Termíny u zoo. Velice čištění by to jsou rovněž pomohlo avizovány při výjezdu. na úřední Největší desce MČ problém je na výhled stránkách: vlevo při výjezdu. Bystrc a webových Lubomír Kroupa Požadavek na osazení zrcadla pro snadnější výjezd z parkoviště (od hlavní brány ZOO) je v současné době projednáván na odboru dopravy MMB. Po vydání Stanovení bude zrcadlo instalováno. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Potřebuji krátkodobě (přes víkend) umístit kontejner na spalitelný odpad na komunikaci před domem na ulici Wollmanova 4 z důvodu vyklízení bytu po úmrtí otce. Na vašich internetových stránkách jsem našel pouze podmínky záboru zeleně. Rád bych se proto zeptal na podmínky a cenu tohoto typu záboru. Pravděpodobně se to týká odboru životního prostředí a dopravy. Tomáš Hanzlík Umístit kontejner na místní komunikaci lze na základě povolení k tzv. zvláštnímu užívání komunikace, které vydává náš odbor. Musíte vyplnit žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (http://www.bystrc.cz/formulare.html), k žádosti přiložit mapku s vyznačením kontejneru a souhlasné stanovisko správce komunikace Brněnské komunikace, a. s., Renneská třída 1a, Brno (Ing. Švehlová, tel ). Platí se správní poplatek za vydání rozhodnutí 100 Kč (je-li zábor do 10 dnů) a místní poplatek 5 Kč za metr čtvereční a den záboru. Konkrétně doporučuji kontejner umístit do parkovacího zálivu před domy č Před domem č. 4 by kontejner zasahoval do průjezdního profilu a musel by tudíž být řádně označen svislým dopravním značením. Užití dopravního značení podléhá povolení Odboru dopravy MMB, za souhlasného stanoviska PČR, projekt a osazení dopr. značení by musela provést odborná firma. Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy Pozn.: Redakčně upraveno. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v Městské části Brno-Bystrc, která byla schválena na 6/14. zasedání ZMČ Brno-Bystrc s účinností od , zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: Pronajmout obecní byt, na kterém je účetně vykázán dluh n byt č. 23 v domě Černého 39, velikosti 1+0 o celkové výměře 27,70 m 2 v 5. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši Kč. n byt č. 5 v domě Laštůvkova 71, velikosti 1+1 o celkové výměře 37,60 m 2 ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 1892 OZ). n byt č. 3 v domě Černého 44, velikosti 2+1 o celkové výměře 60,50 m 2 ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 1892 OZ). V tomto domě probíhá privatizace po bytových jednotkách. n byt č. 13 v domě Heyrovského 7, velikosti 2+1 o celkové výměře 62,90 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 1892 OZ). n byt č. 32 v domě Kachlíkova 10, velikosti 3+1 o celkové výměře 73,92 m 2 v 8. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 1892 OZ). VÝZVA Pronajmout obecní byt žadatelům zařazeným do skupiny 1 n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č.10 v domě Ečerova 2, velikosti 2+1 o celkové výměře 63,10 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 3 v domě Kachlíkova 9, velikosti 4+1 o celkové výměře 103,76 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Pronajmout obecní byt žadatelům zařazeným do skupiny 3 n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 2 v domě Foltýnova 22, velikosti 1+1 o celkové výměře 42,20 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 47 v domě Rerychova 14, velikosti 1+1 o celkové výměře 43,72 m 2 v 10. podlaží, I. kategorie. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout výše uvedené byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30 dnů od Písemné nabídky na formulářích Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh a Žádost o pronájem volného obecního bytu (formuláře žádostí jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a na našich webových stránkách bytového hospodářství), mohou žadatelé zasílat v termínu od na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí o pronájem výše uvedených bytů. Žadatelé musejí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. Na našich web. stránkách: bytového hospodářství je zveřejněn (a čtvrtletně aktualizován) seznam žadatelů o obecní byt podle skupin, včetně přidělených bodů a data podání žádosti. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Do je možno podat na ÚMČ Brno-Bystrc, odbor finanční na podatelně úřadu ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MČ BRNO-BYSTRC NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY V ROCE 2015 Zásady pro poskytování finanční podpory naleznete na: samospráva finanční dary Miroslav Klimeš, místostarosta

5 Bystrcké noviny Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc 6/40. RMČ dne n schválila: rozpočtové opatření mezi třídou 4 Přijaté transfery: odd Základní školy, ZŠ Laštůvkova 77 rekonstrukce potrubí vnitřního vodovodu, ZŠ Vejrostova 1 vybavení jazykové učebny sluchátkovým systémem odd Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání odd Mateřské školy nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 1769, 1771, 1772, 1781, 1782, 2146/3 k. ú. Bystrc nájemní smlouvykčástem pozemků p.č.1713/48 a 1713/341, 7824/1, 7824/2, 7824/3, p. č. 1142/23, 1142/147, 1142/63 k. ú. Bystrc dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2014/BY se společností MÜPO, spol. s. r. o., na veřejnou zakázku Oprava střechy na obecních bytových domech Laštůvkova lichá, Brno-Bystrc výzvu kpodání nabídky, návrh smlouvy odílo, krycí list a referenční formulář a seznam firem na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. Novostavba dětského hřiště vareálu ZŠ Laštůvkova mimo výuku přístupného pro veřejnost objekt SO 01 dodatek č. 5 k Dohodě o zabezpečení výkonu a úhradě činností v přenesené působnosti státní správy I. stupně s MČ Brno-Žebětín s účinností od a dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení výkonu a úhradě činností v přenesené působnosti státní správy I. stupně s MČ Brno-Kníničky s účinností od odpověď zastupiteli Vladimíru Tomsovina dotaz vznesený na 6/23. ZMČ, dne , v bodě 4. Dotazy, připomínky, podněty pronájem bytu č. 18, velikosti 3+1 a bytu č. 10 vel. 3+1 na ul. Vondrákova 19 v souladu se Statutem sociálního bytu, který je součástí Pravidel pronájmu bytů vdomech vmajetku města Brna apodmínek zajišťování bytové náhrady, seznam navrhovaných žadatelů o pronájem sociálních bytů vyvěšení záměru pronajmout byt č. 32 v domě Kachlíkova 10, vel. 3+1 za částku Kč prodloužení slevy z nájemného u nebytového prostoru o výměře 40 m 2 v PS Lýskova do spolupořadatelství 19. ročníku mezinárodního pochodu IML Jede Kudrna okolo Brna ve dnech , který pořádá odbor Klubu českých turistů MAPA Brno a cenu za pronájem Společenského centra na tuto akci ve výši Kč vč. DPH Pravidla užívání prostor a vybavení Společenského centra včetně ceníku a zrušila usnesení R 6/ n souhlasila: u MŠ KAMECHY, Kavčí 3 s přijetím účelově určených darů: 2 ks Obří stavebnice 11dílná v celkové hodnotě Kč, 4 ks Magnetické stavebnice SMARTMAX v celkové hodnotě Kč, 2 ks sušák na výkresy v celkové hodnotě Kč u ZŠ Laštůvkova 77 s přijetím účelově určeného daru od firmy AQUAS vodní díla, s. r. o., Podzimní 2a, Brno, finanční dar na zabezpečení atletické soutěže v rámci Olympiády dětí 1. stupně ve výši Kč u MŠ DUHA, Kachlíkova 21 s přijetím účelově určeného daru od občanského sdružení Duháček Brno, IČ: , Kachlíkova 21, Brno, 3 koloběžky a 1 odrážedlo v celkové hodnotě Kč s prodejem nebo pronájmem pozemků p. č a 4194 k. ú. Bystrc pouze s pronájmem pozemku p. č k. ú. Bystrc z důvodu možné rezervy pro vybudování parkoviště a pozemků p. č. 4225, 4226, 4227 k. ú. Bystrc z důvodu možného rozšíření přilehlé komunikace spronájmem části pozemkup.č.5456 apozemků p. č. 5457, a 5458 k. ú. Bystrc z úrovně města formou nabídkového řízení sprodejem pozemkůp.č.5446, 5415, 5411, 5409, 5400, 5453, 5455, 5560, 5562, 5564, 5521, 5535, 5517, 5518/2, 5468, 5513/1, 5487, 5494, 5274, 5285, 5288, 5305, 5239 k. ú. Bystrc vlastníkům staveb na nich umístěných sprodejem případně pronájmemzúrovně města pozemků p.č.5297, 5515, 5554, 5382, 5497, 5303 k. ú. Bystrc vlastníkům staveb na nich umístěných s prodejem části pozemku p. č. 266/1 k. ú. Bystrc vlastníkovi pozemku p. č. 805 k. ú. Bystrc se směnou pozemku p. č. 6618/1 k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 2549/45 k. ú. Komín s pronájmem části pozemku p. č. 1938/16 k. ú. Bystrc zúrovně MČ, po vydání předchozího souhlasu RMB, za účelem dostavby stávajícího garážového dvora. s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na rekonstrukci bytových jader obecních bytových domů ato ve výši 6,8 mil.kč na obecní bytové domy Heyrovského sudá, Heyrovského 7, 9 a Laštůvkova lichá s umístěním mikrovlnného spoje radiokomunikační technologie TETRA na budovu radnice MČ Brno-Bystrc s montáží klimatizační jednotky v prostoru objektu radnice MČ Brno-Bystrc pronajímaném MČ Brno-Bystrc Městské policii Brno n nesouhlasila svyužitím předkupního právastatutárního města Brna na koupi staveb ve vlastnictví jiných subjektů, situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Bystrc v lokalitě Mečkov s pronájmem pozemku p. č. 1428/1 k. ú. Bystrc za účelem parkování s prodejem části pozemku p. č. 1938/16 k. ú. Bystrc se svěřením pozemku p. č k. ú. Bystrc svyvěšením moravské vlajkyna budově radnice MČ Brno-Bystrc podle požadavků Moravské národní obce ze dne , uložila vyvěsit dne , upříležitosti výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila ametoděje na Velkou Moravu, na budově radnice MČ Brno-Bystrc historickou vlajku Moravského markrabství aby MČ Brno-Bystrc byla jako účastník uváděna na žádných akcích, pořádaných Moravskou národní obcí nnemá námitek k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, kterou se mění vyhláška č. 8/2009. n přidělila veřejnou zakázku Rekonstrukce ležatého potrubí vnitřního vodovodu v budovách ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci, uchazeči Trojan-ZTI, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s tímto uchazečem nrozhodla, že uživatel silničního vozidla neprokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění vozidla zmístní komunikace ul. Přístavní při blokovém čištění konaném dne Proto náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč nebudou vtomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny ndoporučila ZMČ Brno-Bystrc vzít na vědomí stanovisko RMČ Brno-Bystrc ve věci návrhu změn obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně doručené dne , kterou se mění vyhláška č. 8/ /36. mim. RMČ dne n souhlasila se zapojením ZŠ Heyrovského 32 do projektu nadace partnerství Rozkvetlá zahrada bez finanční spoluúčasti zřizovatele a s výsadbou keřů a stromů ve školní výukové zahradě podle projektu Rozkvetlá zahrada n rozhodla, že uživatel silničního vozidla prokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace ul. Ečerova při blokovém čištění konaném dne S přihlédnutím k závažným zrakovým obtížím žadatele budou náklady spojené s odtahem vozidla ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny v plné výši n trvá na původním usnesení ZMČ Brno-Bystrc Z 6/ ze dne : ZMČ Brno-Bystrc opakovaně žádá, aby byla prodloužena tramvajová linka číslo 3 na konečnou stanici Ečerova tak, aby bylo zajištěno bezpřestupové spojení občanů sídliště Bystrc II na trase Ečerova Rybkova (Poliklinika Zahradníkova) Grohova (nemocnice na Obilním trhu) Česká (Bílý dům/dětská poliklinika) Dětská nemocnice Černopolní Vojenská nemocnice a zpět n nepožaduje zachování veřejného telefonního automatu na ulici Rerychova u č. 1076/8 a na ulici Opálkově u č. 750/1. 6/37. mim. RMČ dne n schválila rozpočtové opatření v rámci odd. par mezi položkami 5169 nákup ostatních služeb a 5166 konzultační, poradenské a právní služby n souhlasila s návrhem investičního záměru na akci Prodloužení tramvajové trati Bystrc Kamechy nuložilaneprodleně připravit převedení prostředků MČ Brno-Bystrc z banky Sberbank CZ, a. s., na účet ujiné banky anásledné rozvázání smluvního vztahu s touto bankou a materiál předložit na příští mimořádnou schůzi Rady MČ Brno-Bystrc n žádá Radu města Brna o udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č.7562/2 k.ú. Bystrc za účelem přístavby objektu domácích potřeb. Vladimír Vetchý, starosta

6 6 Informace Bystrcké noviny Pozvání na rodinná odpoledne MO KDU-ČSL srdečně zve všechny spoluobčany na tradiční akce se skákacím hradem, které se uskuteční v: n pátek 12. září od 13 do 18 hod. náměstí 28. dubna u kostela n úterý 30. září od 13 do 17 hod. nám. 28.dubna u kostela (V případě nepříznivého počasí Společenské centrum, Odbojářská 2) n sobotu 4. října od 13 do 17 hod. uarchy Na úterý 30. září a sobotu 4. října jsme kromě skákacího hradu připravili od 14 hodin program pro naše děti (kouzelník, malování na obličej, drobné občerstvení a další překvapení). Během všech setkání se můžete setkat s našimi kandidáty do bystrckého i brněnského zastupitelstva, sdělit nám své starosti a problémy a seznámit se s naším programem pro podzimní komunální volby. Jan Zámečník, předseda MO KDU-ČSL Dětský den zahájení školního roku otvírání volební kampaně ČSSD 7. září od do hodin pořádá Bystrcká organizace ČSSD v prostorách bystrckého hřiště rugby, na ulici Jakuba Obrovského, pro město Brno v bloku I. Velký dětský den a v bloku II. od také seznámení s naším programem. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče a doprovod, pro které máme opět připravený bohatý program (klaun, divadlo, soutěže a výhry, skákací hrad, wipeout, paintball, jízda na koních, malování na obličej). A jako překvapení pro všechny slovenskou superstar Kristinu (Horehronie, Pri oltári). Podrobnější informace o programu naleznete na našich webových stránkách: Navazujeme tak na naše předchozí úspěšné akce pro vás, kdy se společně s námi bavily tisíce návštěvníků z Bystrce a okolí. Věříme, že i tentokrát strávíte v dobré náladě příjemné odpoledne. Tomáš Kratochvíl, předseda MO ČSSD, Vladimír Vetchý, starosta MČ Konec léta na vodě V sobotu 9. září 2014 pořádá MS ODS Brno- Bystrc již 4. Konec léta na vodě. Akce se koná od 14 hodin jako obvykle v zátoce za loděnicí DPMB. K dispozici na projížďku po vodě bude osmimístná zastřešená loďka, kam se případně vejde i kočárek, dále vor a vojenský člun Močál. Jako tradičně bude možné se svézt i na koni, na motorové čtyřkolce nebo si opéct buřty. Udělejte si v sobotu vycházku k přehradě, přijďte se povozit i posedět u ohně, zpříjemnit si jedno odpoledne na konci léta. Alena Křivánková, místopředsedkyně MS ODS, Brno-Bystrc OKÉNKO ZASTUPITELŮ příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady Předvolební Bylo to loni v březnu na veřejném projednání Územní studie Bystrc II západ, kdy zazněla věta, tuším, že z úst pana architekta Kaňka, autora této studie, že varianty nám jsou představeny a nyní už, my občané Bystrce, musíme vzít své záležitosti do svých rukou. Ptal jsem se tehdy paní ing. Leopoldové, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje, jakým způsobem tak máme učinit, máme-li se jako Bystrc oddělit od svazku velkého Brna. Dodnes si pamatuji údiv v jejím pohledu. Pravila, že nikoliv a navrhovala nechat si od Magistrátu svěřit pozemky nebo změnit Územní plán. O účelnosti těchto opatření a schůdnosti těchto cest dnes už víme své. Účastnil jsem se osobně projednání dnes už schválené Aktualizace územního plánu, která plošně zvyšuje limity zastavěnosti v celém městě Brně. Byl jsem svědkem vypořádání námitek občanů. O přístupu Magistrátu k územnímu plánování svědčí i to, že za uplynulé volební období OÚPR, vedený paní ing. Leopoldovou, ve 41 případech navýšil součinitel IPP (míru zastavěnosti) bez schválení zastupitelstvem města Brna, což Nejvyšší správní soud hodnotí jako neodpovídající platným zákonům. Jak za těchto okolností vzít své záležitosti do svých rukou? Jednu ze vzácných příležitostí budeme mít letos na podzim při komunálních volbách. Ale koho volit, když všichni tvrdí, že jim jde jen a jen o obecné blaho? Těžká rada. Zajímejte se o osoby a ne o volební sliby, ty jsou jen folklórem. Volte toho, koho znáte. Nebo koho zná váš známý. Ale hlavně se zajímejte, sbírejte informace. Neméně důležité budou ale volby do velkého, celoměstského zastupitelstva, protože tam se rozhodne, zda občané budou i nadále pouhými diváky brněnského dění. Luboš Raus, Zelená pro Bystrc Den otevřených dveří v domově pro seniory Poděkování V Domově pro seniory na Foltýnově ulici poskytujeme sociální služby 213 seniorům, jejichž průměrný věk je 85 roků. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení ÚMČ Bystrc v čele se starostou RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc. Kdykoliv se na pracovníky bystrcké radnice obrátíme se žádostí o pomoc, spolupráci, radu, vždy nám všichni vyjdou maximálně ochotně vstříc. V uplynulém roce jsme žádali o poměrně hodně vysoké dotace z evropských fondů i z finančních prostředků města Znáte Bystrc? Vyhrajte! Znáte dobře svou městskou část? Opravdu? Ukažte si své znalosti Bystrce a vyhrajte něco dobrého! Až do 5. října se můžete zúčastnit soutěže, která ověří, jak dobře místo, kde Jako každoročně se i letos otevřou veřejnosti prostory Domova pro seniory na Foltýnově ulici číslo 21. Návštěvníky uvítají naši pracovníci 7. října a budou je tu provázet od 9 do 15 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout celý domov, včetně všech zdejších typů bydlení, dále moderně zrenovovanou jídelnu sloužící nejen ke stravování, ale i k různým společenským a kulturním akcím. Hosté mohou nahlédnout do jednotlivých pracoven a seznámit se s prací zdravotních sester, pečovatelek a pečovatelů, kteří poskytují klientům nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám. Fyzioterapeutky si s návštěvníky v oddělení rehabilitace rády pohovoří o léčebných procedurách a cvičeních pomáhajících udržovat obyvatele domova v dobré tělesné kondici. Pracovnice pro zájmovou činnost budou ve svých klubovnách hovořit o nabídce aktivit, které pro seniory připravují. Přijďte se sami přesvědčit, jak se tu žije, budete u nás srdečně vítáni. Ivana Paravičiny, pracovnice pro výchovnou činnost Brna. Získané prostředky budou použity na rekonstrukci našich zastaralých a nevyhovujících výtahů, vybudování oddělení pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou včetně nové kuchyně a na zateplení našeho domova. Pan starosta nám ze své pozice k získání těchto prostředků hodně napomohl. Je vidět, že mu nejsou lhostejné podmínky, ve kterých žijí senioři v Bystrci. I díky jemu budeme schopni poskytovat našim klientům sociální služby na ještě vyšší úrovni, než dosud. Květa Bartošová, ředitelka žijete, znáte. Stačí jít na stránku a dát se do toho. Kvíz pro vás přichystali Bystrčáci, volební uskupení místních občanů. Viktor Lošťák

7 Bystrcké noviny Nabídka obědů Školní jídelna Vejrostova 1 nabízí od externí stravování formou osobního odběru obědů pro širokou veřejnost i firemní závodní stravování. Nabízíme 1 druh polévky a výběr ze 2 hlavních jídel včetně doplňku (salát, ovoce, moučník, dezert) od pondělí do pátku v průběhu školní roku. Vaříme klasická česká domácí jídla i jídla s prvky moderní kuchyně. Naší snahou je zachovat pestrost jídelního lístku s důrazem na kvalitu potravinářských produktů. Částka jedné porce obědu činí 57 Kč (odběr do vlastních přenosných nádob). V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo na tel. č , paní Lenka Skotáková. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny Poprvé do knihovny (pokračování ze str. 1) Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. KJM pobočka Bystrc Srdečně vás zveme na krásnou výstavu dětí ze ŠD Heyrovského 32. Výstava se koná od v prostorách knihovny v Bystrci. Obrázky i literární dílka dětí pod názvem Známe každou pohádku popředu i pozpátku jsou velmi zdařilá. Určitě potěšíte své oči a svou duši při prohlížení něžných obrázků a také se pobavíte u nově zmodernizovaných klasických pohádek jako je O Smolíčkovi, O Červené karkulce, O Popelce, Okohoutkovi aslepičce, OŠípkové Růžence adalších známých pohádek. Nenechte si tuto výstavu ujít a sami se přesvědčíte, jak jsou děti šikovné a nadané. Těšíme se na vaši návštěvu. Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny v Bystrci, ul. Vondrákova 15, že se od vrací běžná půjčovní doba: pondělí hod hod. úterý hod. středa hod hod. čtvrtek pátek inzerce hod hod. zavřeno Jana Kuncová, tisková mluvčí a kolektiv knihovny Bystrc Přijďte se podívat na Šnečky Lesní klub V závětří zahájil nový školní rok, naše branka se otevřela dětem i jejich rodičům a pedagogové zas hýří nápady, co si vyrobit, zazpívat nebo kam zajít na výpravu. Každé pondělí a středu je program přizpůsoben i těm nejmenším, dvouletým dětem. První den týdne je zasvěcen zejména Klubu šnečků, kterého se účastní nejvýše šest dětí od dvou do tří a půl let. Ve středu jsou vítáni zejména všichni malí Informace, inzerce 7 objevitelé, začínáme tématem Sklízíme úrodu. Třešničkou na dortu je páteční Malý kutil, ve kterém si děti společně se strejdou Jendou a tetou Štěpánkou vyrobí téměř cokoliv. Přijďte se za námi spolu s dětmi podívat a třeba vás dění V závětří pohltí stejně jako nás. Veřejnosti je po předchozí domluvě lesní školka otevřená každou středu. Podrobnosti na Pohádková školka V závětří Nový školní rok právě začal. Závětří se po skončení táborů zas zaplnilo dětmi a my jsme pro ně, ale i pro vás připravili akci s názvem Pohádková školka. V sobotu 13. září nemusíte se svými ratolestmi jezdit nikam daleko, abyste je utahali a i vy prožili nějakou tu hodinu zábavy na čistém vzduchu kousek od svých domovů. Začínáme v deset hodin. Podrobnosti o Pohádkové školce naleznete na našich webových stránkách se na vás! Ivana Velecká Tanečnice naší umělecké školy v Portugalsku Ve dnech se naše tanečnice zúčastnily světového finále soutěže Dance World Cup v Portugalsku. Účast na této soutěži si vybojovaly v národní kvalifikaci v únoru 2014 v německém Selbu s osmi choreografiemi. DWC je největší světová soutěž pro amatérské tanečníky v uměleckých tanečních disciplínách (balet, moderní tanec, jazz/show, step, tanec se zpěvem, národní tanec), které se v kvalifikacích účastní přes tanečníků z 38 zemí a finále, které se každý rok koná v jiné zemi, se účastní kolem 3000 tanečníků. Naše tanečnice získaly v kategorii klasický tanec skupin 4. místo a ostatních 7 choreografií se umístilo vždy v první polovině. Opravdu jim patří velká gratulace a dík za krásnou reprezentaci města Brna. Poslední srpnový týden strávily děti v prostorách naší umělecké školy na Příměstském táboře. Pedagogové tanečního, hudebního i výtvarného oboru jim připravili hodnotný umělecký program. Jak po prázdninách do školního roku 2014/2015 Žáci tanečního oboru výuka začne v zrcadlovém tanečním sále v Bystroušce a v Maxu, podle předběžného rozvrhu a rozdělení žáků do ročníků Žáci hudebního oboru domluva rozvrhu se svými učiteli bude ve dnech od do hod. hudebních třídách ve škole v MAXU Výuka Předpřípravné hudební výchovy (pro předškolní děti) 9. září od hod. V koncertním sále školy v MAXU začínají pravidelné zkoušky: Orchestr 8. září od Pěvecký sbor 9. září od do hod. Žáci výtvarného oboru výuka začne podle předběžného rozvrhu a rozdělení žáků do ročníků ve výtvarném ateliéru školy v MAXU. Bližší informace na Radmila Chmelová, ředitelka SZUŠ inzerce

8 8 Informace, bystrcké ohlédnutí Bystrcké noviny MINIŠKOLKA KROUŽKY Říčanská 29, Brno-Bystrc AKCE 200 Kč/8 13 hodin Zbývá pár posledních volných míst, akce platí do Provoz školky: PO PÁ 8 16 hodin U nás mají děti nově možnost poobědvat. Zdravé a vyvážené jídlo bude teplé do školky dováženo z kuchyně při MŠ Žebětín (cca 50 Kč za oběd s polévkou a za svačinu). Pro školkové děti probíhá denně výuka anglického jazyka zdarma Burza dětského oblečení Od října Angličtina s Monikou Wrubel (středa hodin) Paní Monika má 10 let praxe ve státní škole v USA, specializace logopedie pro děti. V našich prostorách probíhá celoročně cvičení pro těhotné ženy pod vedením zkušené duly Karin, Bodyforming, Pilates. Kontakt: Karin Doubková, tel.: Vincent Šťastný Tento významný bystrcký rodák se narodil 20. ledna 1885 jako jedno ze třinácti dětí nadučitele bystrcké jednotřídky, varhaníka, ovocnáře a zahradníka Vojtěcha Šťastného. Vincenc od mládí pokračoval v rodinné tradici a poté, co vystudoval učitelský ústav v Brně, nastoupil na brněnskou Varhanickou školu Leoše Janáčka, kde díky svému mimořádnému nadání dokázal absolvovat všechny tři řádné studijní ročníky během jediného školního roku. Významný talent tak nemohl uniknout samotnému Leoši Janáčkovi, který mladému Vincenci Šťastnému hned po absolutoriu nabídl pedagogické místo ve svém ústavu. Vincenc se však věren rodinné tradici rozhodl upsat učitelské profesi, a v roce 1905 tak nastoupil jako učitel na škole v Tuřanech, kde pak pracoval po celý svůj život. Roku 1911 se v Tuřanech oženil s dcerou místního lékaře Marií Havelkovou a oba se následně velmi zasloužili o zmapování brněnského a zvláště pak tuřanského folklóru, když své dlouhodobé úsilí korunovali vydáním sbírky lidových písní z Tuřan. Ani jako učitel a folklorista ovšem Vincenc Šťastný nezanedbával svůj talent pro klasickou hudbu. Jako klavírista uvedl roku 1907 světovou premiéru Janáčkovy Romance pro housle a klavír. Spolupracoval s Brněnským kvartetem, často doprovázel významné sólisty své doby a ještě v roce 1969, v 73 letech, uspořádal v Králově Poli koncertní předvedení skladeb Bedřicha Smetany. Po celý život Šťastný také sám komponoval a seznam jeho autorských děl dnes obsahuje přes 250 položek. K hudbě a umění vedli manželé Šťastní také tři své děti syn Vladimír se stal tenoristou ostravské operety, druhý syn Čestmír byl klavíristou a po otci zdědil i skladatelské schopnosti a dcera Bohuslava pak pokračovala v Tuřanech v učitelské rodinné tradici a věnovala se také folkloristice a etnografii. Vincenc Šťastný zemřel 26. ledna Svým dílem i celým životem se významně zapsal mezi nejdůležitější kulturní osobnosti města Brna 20. století. Petr Fedor, místostarosta

9 Bystrcké noviny Volný čas, inzerce 9 Centrum volného času Bystrouška Brno-Bystrc, Fleischnerova 1a tel.: Zveme vás do našich kroužků: Pohybové Sportovní hry třída, Country tancování třída, Šerm (dřevěné zbraně) od 5. třídy, Dance Fitness třída Přírodovědné Vrabčáci tř., Chovatelský od 3. třídy Výtvarné a technické Vystřihovánky třída, Letečtí modeláři třída, Korálkování tvoření pro děvčata (šperky, oděvní doplňky) třída Hudební Flétna od 1. třídy, Kytara individuálně Poznávací Koumes třída, Kameníček a Křišťálek (mineralogie) třída, Angličtina pro školní a předškolní děti Rodiče s dětmi Hopsání 2 5 let, Malování 2 5 let, Cvičení s kojenci a batolaty Aktivity pro dospělé Angličtina, Francouzština, Španělština, Jóga, Tantrajóga (Mohendžodáro), Country tance, Šerm, Předporodní kurz, Cvičení pro těhotné, Organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus Přesný rozvrh kroužků, jejich náplň, ceny a kontakt na vedoucího jsou uvedeny na našich webových stránkách. Všechny kroužky pro děti začínají v týdnu září. Kurzy pro dospělé začínají po dohodě s lektory. Do kroužků (s výjimkou hudebních) se není třeba hlásit předem, prostě přijďte na první (pokud nestihnete, tak na druhou či další) schůzku a pokud vám kroužek bude vyhovovat, přinesete příště vyplněnou přihlášku a peníze. Přihlášky můžete stáhnout na našich webových stránkách a též budou k dispozici od 1.září ve vstupním prostoru Bystroušky nebo v kanceláři. Kroužky se platí přímo lektorům v době konání kroužků. Pavel Plíšek Hrad Veveří v září 2014 V měsíci září budou veverské brány otevřeny denně kromě pondělí. Kromě klasických prohlídek I. a II. okruhu je možno si prohlédnout několik výstav: Veveří 800 let hradu a panství přibližuje bohatou osmisetletou historii a současnost nejen majestátného hradu nad Brněnskou přehradou, ale také jeho blízkého okolí. V místnosti za hlavní pokladnou je možno shlédnout výstavu Život (nejen) na zámku, která návštěvníkům přibližuje zákulisí památkových objektů z pohledu kastelánů, průvodců a ostatních pracovníků, kteří památkám zasvětili svůj život. Ve stejných prostorách je stále k vidění výstava chladných zbraní z období třicetileté války. V průjezdu Anglického traktu si návštěvníci hradu mohou prohlédnout výstavu Copuli lapidum, která představuje kresebné rekonstrukce hradů a zřícenin na březích řeky Svratky. V tomtéž prostoru je také umístěna výstava o významných osobnostech řeckého původu, které ovlivňovaly dějiny jižní Moravy v 19. a 20. století. Ve dnech září bude hrad Veveří hostit Brněnský plenér, který je volným pokračováním sympozia z roku Druhý ročník pak připravila městská část Brno-Bystrc v roce 1998 a od té doby se plenér konal pravidelně každý druhý rok letos proběhne již X. ročník. Výsledkem plenérů jsou dřevěné plastiky, které zdobí pláže Brněnské přehrady, břehy řeky Svratky a další místa Bystrce. Brněnský plenér je určen pro 4 sochaře z celé České republiky a letošní zadání zní: Dřevěná plastika užitkové umělecké dílo určené pro posezení nebo obsahující herní prvek. Více informací o připravovaných akcích na hradě Veveří naleznete na oficiálních webových stránkách hradu: Lenka Florková Centrum Jonáš vás zve na pravidelné aktivity JONÁŠCI pro rodiče s dětmi ve věku 0 6 let každou středu v době hod Zvířátka z ponožek Čajové překvapení Maňáskové divadlo (maňásci na špejlích) DĚTI ve věku 8 14 let v pondělí, úterý a pátek v době hod. MLÁDEŽ ve věku let v pondělí hod., středu a čtvrtek v době hod workshop skládání modelů (děti) workshop skládání modelů (mládež) workshop ovocné překvapení (děti i mládež) opékání špekáčků (děti) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci Týdne nízkoprahů (děti, mládež, Jonášci, školy, úřady a široká veřejnost) workshop výroba z pryskyřice Změna programu vyhrazena Po celý měsíc bude probíhat preventivní program na téma Probační a mediační služba, úřady budeme probírat, jak to na úřadech chodí, jak si vyřídit občanský průkaz, co je probační a mediační služba, kdy s ní můžeme přijít do kontaktu,... Každý pátek v době hod. probíhá kurz na PC pro děti s externí lektorkou Každý pátek v době hod. probíhá doučování anglického jazyka s externí lektorkou pro děti proběhne v centru Jonáš DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci Týdne nízkoprahů. K občerstvení vám nabídneme limonádu a něco dobrého na zub (za symbolický poplatek). Za dobrého počasí proběhnou na venkovním hřišti turnaje ve fotbale a florbale. V prostorách Jonáše bude možné si zahrát fotbálek, kulečník nebo pingpong. Pro ty, co by chtěli něco tvořit budou připraveny artaktivity. Zodpovíme vám otázky ohledně centra... Celkově nám bude dobře, protože kde jsou dobří lidé, je i dobrá nálada. Všichni jste srdečně zváni. inzerce Zveme Bystrcké seniory k setkání a posezení v cukrárně SMILE u kostela. Každý poslední čtvrtek v měsíci v 15 hod. Začínáme Kulturní program zajištěn. Těšíme se na vás RAJ.NEJ. Další termíny a

10 10 Volný čas Bystrcké noviny Včelařský kroužek V letošním školním roce bude probíhat včelařský kroužek v základní škole Vejrostova. Scházet se budeme v úterý od 14 do 16 hodin. Děti je možné přihlásit ve škole nebo přímo u dědy-včelaře na telefon: , Dále připravujeme přednášky Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech, které budeme pořádat již čtvrtým rokem ve společenských místnostech v našich městských částech. O těchto setkáních vás budeme informovat v dalších číslech Bystrckých novin. děda-včelař (Antonín Pavlíček) BURZA podzimního a zimního dětského vybavení, oblečení a obuvi ve čtvrtek od 9.00 do a od do hodin Místo konání: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2 Pořádá klub maminek Kaštánek Vstupné: 5 Kč Příjem věcí je nutné dohodnout em nebo telefonicky ( , ) kdykoliv do Více na Přijímáme čisté, pěkné podzimní a zimní oblečení, obuv, hračky, lyže, sáně, vybavení pro zimní sporty, ale i různé jízdní prostředky, houpačky, kočárky, hrací deky, postýlky, jídelní židličky, plavecké pomůcky, hry apod. Vyhrazujeme si právo nepřijmout věci k prodeji, shledáme-li je neprodejnými. Těšíme se na vás! Čtyřčata se u rysů rodí jen ojediněle Stejně jako v loňském roce se i letos v květnu narodila ve výběhu rysa kanadského nová mláďata. Jsou to čtyřčata, což u rysů není běžné. Návštěvníci již mohou při troše štěstí vidět celou rysí rodinku pohromadě ve výběhu. Chovatelé zaznamenali přírůstek ve výběhu rysů kanadských přibližně v polovině května a vzhledem k tomu, že jejich expozice je velká a samice si v prvních týdnech svá mláďata velmi chrání, bylo těžké odhadnout jejich počet. Dnes je jisté, že mláďata jsou čtyři. Při první veterinární prohlídce dostala mláďata čip, vakcínu proti virovým onemocněním koček a pastu proti vnitřním parazitům, říká veterinář Stanislav Mazánek. Při veterinární prohlídce bylo také zjištěno pohlaví mláďat, jsou to dva samci a dvě samičky. Zebří kluci se rodí v neděli Sameček zebry Chapmannovy se narodil v neděli , stejně jako před rokem jeho bratr Falco. Zároveň je to poslední potomek vloni uhynulého dvaadvacetiletého samce Bena, a proto dostal jeho jméno. Ben II. je šestým potomkem samice Fily. V brněnské zoo chováme v současnosti 6 zeber Chapmannových (Equus quagga chapmanni). V Africe, odkud pocházejí, jich žije jen asi 20 tisíc, a proto jsou zapsány na Mezinárodním červeném seznamu ohrožených živočichů. Monika Brindzáková, tisková mluvčí FLORBAL NÁBOR DĚTÍ 5 12 roků NABÍZÍME ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ, CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY, PRAVIDELNÉ TURNAJE V ČR I ZAHRANIČÍ, NÁVAZNOST V DALŠÍCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH AŽ PO 1. LIGU. Tréninkové dny v Komíně: Úterý: ZŠ PASTVINY a hod. Čtvrtek: SOKOLOVNA a hod. Od hod. trénují děti (ročníky ), od hod. (ročníky ) FLORBALOVÁ ŠKOLKA od 5 let Čtvrtek hod. sokolovna Info: Robert Válek, tel.: , Pohyb je život Od 1. září začínají v naší bystrcké sokolovně tradičně tato cvičení: Rodiče a děti (3 4 roky): Po hodin Předškolní děti (4 6 let): Út hodin Žákyně a žáci Po hodin Volejbal junior mix Čt hodin Tai-chi (pro všechny): Út hodin začátečníci Pá hodin pokročilí Volejbal (18 a více let): St hodin (Š) léto hodin (Š) zima Ne hodin (Š) hodin (M) Dorostenky a ženy (14 a více let): Aerobic, body styling Po hodin Power jóga (i muži) Po hodin Cvičení pro mámy s dětmi (2 3 roky) Po hodin Cvičení pro mámy s dětmi (1 2 roky) St hodin Zdravotní cvičení (i muži) Čt hodin Stepy/Bossu Čt hodin Více informací naleznete na našem webu: Zdenka Všetičková, TJ Bystrc, o. s.

11 Bystrcké noviny FC DOSTA Bystrc-Kníničky Během letní přestávky došlo v klubu k velkým změnám. V kádru mužů proběhlo značné omlazení, skončila pětice hráčů, jež zde hostovala. Největším oslabením je však konec kapitána Ladislava Jiráska, který má za sebou deset sezon v dresu Dosty. Během nich stihl odehrát 244 zápasů a vstřelit dvacet branek. To vše ve třech soutěžích divizi, MSFL a také ve 2. lize. Novými hráči v kádru jsou převážně bystrčtí odchovanci a hráči posunutí z dorostu. V tomto ročníku je bude trenér PaedDr. Bohumil Smrček zapracovávat do kádru. Novicem s nejzvučnějším jménem je Jan Urban, v klubu už v minulosti působil, vrací se tak na známé místo. Důležité je také udržení loňského nejlepšího střelce O lamí kopýtko Futsalový tým FC Lamy pořádal 6. ročník turnaje O lamí kopýtko, který se tradičně koná na přelomu letních prázdnin v areálu základní školy a gymnázia na Vejrostově ulici. Letos se zúčastnilo dvaatřicet týmů z Brna a přilehlého okolí, z nichž jedenáct bylo přímo z Bystrce. Potěšující je fakt, že dva bystrcké týmy byly složeny z hráčů patnácti či šestnáctiletých a že se mládežníci nebáli poměřit své síly s dospělými. Vítězem se stal tým Nasan B ze Starého Lískovce, druhé Luboše Košuliče. Mládežnické týmy začínají až na konci srpna. Dorostenci bohužel do svých soutěží nenastoupí, kvůli nedostatku hráčů nedají dohromady hráčský kádr. V případě, že se přihlásí do příštího ročníku, budou muset pravděpodobně do městské soutěže. Naopak v přípravkách je hráčů dostatek, v tomto ročníku bude hrát pět družstev. Muži V krajském přeboru zahájili muži vítězně. Branku vstřelil hlavou Vítězslav Bárta po rohovém kopu Jana Urbana. FC DOSTA Bosonohy 1:0 (Bárta) Dubňany FC DOSTA 4:1 (Fousek) FC DOSTA Bzenec 2:5 (Smejkal, Košulič) FC DOSTA Bohunice 2:2 (Košulič, Doležel) skončilo mužstvo Drutěvy, třetí místo obsadilo družstvo Atrpas, čtvrté místo vybojovaly pořádající FC Lamy, které tak byly zároveň nejlepší z jedenácti domácích týmů. Poděkování patří rozhodčím, kteří náročný turnaj zvládli na výbornou. Tři z nich byli přímo z Bystrce Martin Kabeláč, David Hrůza a Zdeněk Hřebíček. Konečné výsledky a fotografie z turnaje najdete na: Miroslav Procházka Úřad městské části Brno-Bystrc spolu s šachovým klubem Bystrc Oilers pořádá 20. ročník šachového turnaje POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE Sobota 13. září 2014 Společenské centrum Bystrc, Odbojářská č. 2) Program: hodin (prezentace) Upozornění: po ukončení prezentace v 9.00 hod. se startovné zvyšuje o 30 Kč hod. slavnostní zahájení a losování hodin kolo cca v hod vyhlášení výsledků a předání cen Systém hry: švýcarský systém na 9 kol, 2x20 min. na partii bez zapisování O pořadí rozhoduje:1. počet bodů, 2. Buchholz, 3. střední Buchholz, 4. počet výher, 5. progres Ceny: 1. cena Kč, 2. cena 700 Kč, 3. cena 500 Kč, 4. cena 300 Kč, 5. cena 200 Kč Speciální ceny: 200 Kč pro nejlepšího hráče s Elem do Kč pro nejlepšího seniora (ročník 1953 a starší) 200 Kč pro nejlepšího hráče z Bystrce nebo hrajícího za ŠK Bystrc Oilers Šachové časopisy pro juniory (ročník 1996 a mladší) Startovné: 70 Kč, mládež ročník 1996 a mladší, senioři ročník 1953 a starší, hráči mající trvalé bydliště v Bystrci, 90 Kč ostatní (hráči ŠK Bystrc Oilers zdarma). Ceny jsou garantovány při jakémkoliv počtu účastníků a nekumulují se. Materiál: Na každé 2 hráče je třeba donést 1 šachovou soupravu a 1 jdoucí šachové hodiny. Omezený počet materiálu v ceně 30 Kč za soupravu a 30 Kč za hodiny mohou pořadatelé zapůjčit. Přihlašovat se předem není třeba. Organizace turnaje: Jiří Řehůřek, Brno, Kuršova 10, tel.: , Jiří Řehůřek Sport, inzerce 11 PŘIJĎTE MEZI NÁS Trénujeme každý čtvrtek od hodin v areálu Lodních sportů na přehradě Kontakt: telefon: , Svatopluk Beneš, kapitán Novinky z ragbyové Bystrce A-team seniorů RCB se v letním období systematicky připravoval na obnovenou premiéru ve 2. české nejvyšší soutěži. Tým prošel několika změnami jak v hráčském, tak i realizačním týmu a až samotná sezona ukáže, jak na tom naše mužstvo opravdu je. Rovněž žákovským a dorosteneckým kategoriím začínají soutěže až v září. Přesto se náš ragbyový potěr připravoval již o letních prázdninách a celá příprava vyvrcholila srpnovým ragbyovým kempem v obci Baldovec, kde se trénovalo 3fázově. Celou přípravu zaštítili naši zkušení trenéři Pavel Václav Holeček a Jakub Vrána. Zveme vás na utkání 1. ligy hraná v HT Group Aréně, Jakuba Obrovského 2: RC Bystrc ARC Iuridica Praha RC Bystrc RC Havířov RC Bystrc 1. RC Slovan Bratislava RC Bystrc RC Lokomotiva Olomouc Začátky utkání ve 14 hodin Igor Jilčík inzerce FARMÁŘSKÉ PRODUKTY * Ovoce a zelenina z našeho regionu * Čerstvé šťávy, Lažanské mošty * Zdravá strava Najdete nás na louce mezi ulicí Lýskova Rerychova nebo na webu: farmarske.tipkup.cz/

12 12 Inzerce Bystrcké noviny zve maminky s nejmenšími dětmi 5. září do ZŠ Heyrovského na bezplatné ukázkové lekce přípravek 9.00 Robátka (4 18 měsíců) První krůčky k hudbě (1,5 4 roky) Na dalších pobočkách v Brně přijímáme žáky do Rytmických krůčků (od 4 do 6 let) a do oborů pro děti i dospělé Zobcové flétny, Keyboard, Kytara, Bicí, El. kytara, Pop zpěv

13 Bystrcké noviny Inzerce 13

14 14 Inzerce Bystrcké noviny Řádková inzerce Auto, moto, doprava n SENIOR DOPRAVA JONESOVÁ. Telefon: , Volný čas, děti n TENIS SE SPORTÍKEM pro děti ve věku 5 12 let. Zahájení ve sportovním areálu ZŠ Vejrostova 1. Zapůjčení dětských raket Babolat zdarma. 10 lekcí 1600 Kč. Kontakt mobil: Pracovní příležitosti n Nabízím přivýdělek s bylinkami. Telefon: Finanční služby n Ušetřím vám na hypotéce, prověřím technický stav nemovitosti, vyjednám kupní cenu. Tel.: Řemeslníci a služby n Malíř pokojů Brno. Tel.: n Instalatér Radek Audy. Tel.: n Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč. n Kompletní rekonstrukce koupelen, bytů, sádrokartony. Telefon: n Hodinový manžel. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky. VRBA Tel.: n Vodoinstalatér. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Telefon: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Elektrikář: opravy, instalace, revize. Telefon: n BEDNA PC servis počítačů a notebooků. Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9, (www.bednapc.cz). Tel.: n Čistím koberce. Tel.: n Provádím pokrývačské, klempířské a izolatérské práce včetně drobných oprav. Telefon: GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V BRNĚ-BYSTRCI Dovolujeme si oznámit rozšíření provozu pobočky Centra ambulantní gynekologie a primární péče Brno, Orlí 10 v Brně-Bystrci v objektu OC MAX na ulici Kubíčkova 8. Provádíme komplexní péči v ambulantní gynekologii a porodnictví: n preventivní prohlídky n antikoncepce kompletní servis n ultrazvuková diagnostika n diagnostika a léčba přednádorových změn děložního čípku gynekologických zánětů neplodnosti osteoporózy n poradna pro těhotné rizikově těhotné ženy se závažnými chorobami v těhotenství ženy v přechodu n potíže s únikem moči (urogynekologie) n sexuologie Lékařskou péči zajišťují MUDr. Svatava Žalmanová, MUDr. Barbora Hrabálková, MUDr. Milan Kafka. Objednávání pacientek je možné na telefonních linkách a , na mobilním telefonu nebo osobně v ordinaci. Webové stránky n Parta zedníků děláme veškeré stavební práce. Levně. Tel.: n Žaluzie opravy, výměny sítě a dveře proti hmyzu. seznam.cz, tel.: n Stěhování Schupler Brno nabízíme kompletní stěhovací a vyklízecí služby, stěhování bytů, RD, kanceláří, těžkých břemen, klavírů, trezorů apod. Odvoz a likvidace odpadu, vyklízení půd, sklepů, pozůstalostí, vše s pojištěním. tel.: n Klempířské práce opravy střech Werner Hanuš, tel.: n Rámování obrazů Bystrc, U ZOO 1. Telefon: n Malby, nátěry ONDERKA. Tel.: , Reality a nemovitosti n Pronájem obchodního prostoru s výlohou, Brno-Žabovřesky lokalita u Šelepky, cca 10 m2, WC. Využití: prodejní prostor, provozovna, kancelář, (sklad). Uvolnění dohodou. Bližší informace na tel.: n Koupím byt v Bystrci. 2 nebo 3+1. Telefon: n Vyměním pěkný OB 3+1 Bystrc za menší k odkupu. Tel.: n Pronájmu garáž na ul. Výhon, cena dohodou. Volejte: n Vyměním OB 2+1 po rekonstrukci v Černých Polích za OB 2+1, 3+1 jdoucí do privatizace. Tel.: n Pronajmu podzemní garážové stání na ulici Kubíčkova. Tel.: n Vyměním OB 1+1 v Bystrci za OB 3+1. Byt je v dobrém stavu, balkon, výtah. Dům je po celkové revitalizaci. Tel.: n Vyměním nájemný byt 2+1 za náj. 3+1 kdekoliv v Bystrci. Tel.: n Prodám DB 1+1 Bystrc, Černého, možno do OV, po rekonstrukci, balkon, 2. patro. Cena 1,57 mil. Kč. Majitel. Tel.: n Koupíme malý byt v Bystrci, tel.: n Hledáme rodinný dům ke koupi i v původním stavu v Bystrci či Žebětíně. Tel.: n Hledám byt pro rodiče v Bystrci. Telefon: n Nabízím pomoc při prodeji a následné koupi nemovitosti v Bystrci a okolí. Volejte Jiřího Šmacha, tel.: n Koupíme byt k nastěhování v Bystrci. Jen od majitelů, ne RK. Prosím, nabídněte. Volejte n Chtěli bychom koupit byt v Bystrci, volejte po 17 hod. Tel.: n Koupím byt 1+1 před rekonstrukcí interiéru bez RK. Tel.: n Koupím zahradu s chatou v Bystrci, vl. pozemek. Bez RK. Tel.: n Prodám chatu se zahradou 340 m2 v Brně- Komíně na netopýrku. Tel.: n Vyměním cihlový OB 3+1 za svob. nebo 1. p. OB. Tel.: n Pronajmu garáž pod ulicí Wollmanova. Tel.: po 14. hod. n Pronajmu řadovou garáž na ul. Kamenné, Brno-střed. Cena 1000 Kč/měs. Tel.: Různé n Koupím historické fotoaparáty a historické hračky. Nabídněte. Sběratel. Tel.: n Doučím AJ, ZŠ + SŠ. Tel.:

15 Bystrcké noviny Inzerce, kultura 15 n Daruji rezavé kocourky a tříbarevnou kočičku. Staré 8 týdnů, zvyklé na granule iwc. Tel.: n Prodám chladničku 120 L, 1000 Kč, vysavač ETA 1000 Kč. Tel.: n www. kreativnianglictina.cz n Výuka angličtiny individuální výuka, doučování, příprava ke zkouškám i k maturitě, večerní kurzy v CVČ Bystrouška. Kontakt: K. Izáková, tel.: n Hledám paní na příležitostné hlídání nemohoucí paní. Bystrc. Tel.: POHŘEBNÍ SLUŽBA Harmonie s. r. o. s dvaceti tříletou tradicí, pro vás otevřela novou pobočku v Brně-Kohoutovicích, Libušina třída 2 snadno dostupná MHD (zastávka trolejbusu Stamicova), parkování přímo za budovou pošty tel.: Naše další pobočky naleznete na: ul. Lidická 44, Brno-město, Mikuláškovo nám. 1, Brno-Starý Lískovec, Faměrovo nám. 29, Brno-Černovice, Kurzy angličtiny v Bystrci CVČ Bystrouška nabízí ve školním roce 2014/2015 kurzy angličtiny těchto pokročilostí: Začátečníci Středně pokročilí čtvrtek pondělí Velmi mírně pokročilí Pokročilí čtvrtek Úterý nebo úterý Mírně pokročilí Pokročilí konverzace pondělí pondělí nebo středa Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce. Najdete nás na konečné tramvaje v Bystrci pod supermarketem Albert. Individuální výuka a doučování po domluvě v dopoledních hodinách Kontakt: K. Izáková (vyučující) na tel.: , Pozvánka do Společenského centra ŽALMAN & SPOL. Začátek: hod. úterý Koncert populární folkové kapely, která vám zahraje oblíbené starší i nové písničky ze svého bohatého repertoáru. Skupina se představí ve složení: Pavel Žalman Lohonka, Michaela Hálková, Pavel Malina a Petr Novotný. Vstupné: 200 Kč ČAJ O PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer s orchestrem L. Kozderky TO JSME MY, na kterém zaznějí populární taneční skladby, swingové melodie i známé české lidové písničky. Pořadem provází a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Vstupné: 70 Kč / senioři 50 Kč Edward Taylor: VZTAHY NA ÚROVNI Začátek: hod. čtvrtek Vynikající komedie v podání divadelní společnosti HÁTA Praha. Svižná moderní komedie z prostředí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Jsou jejich soukromé vztahy na vysoké úrovni nebo stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u ostatních lidí? Přijďte se přesvědčit a především výborně pobavit! Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová, Martin Sobotka / Martin Zounar, Monika Absolonová / Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková a další. Vstupné: 300 Kč / senioři, studenti 250 Kč. Předprodej vstupenek od POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH Začátek: hod. neděle Představení pro rodiče s dětmi uvádí agentura Gordia Praha. Ve starém mlýně bydlí dvě nesmírně líná strašidla Ježibaba a Hastrmanka. Jejich pohodu naruší dívka Anička, kterou do mlýna poslala lakomá selka hledat poklad. Strašidla však chtějí poklad získat pro sebe a kují nejrůznější pikle. Jako v každé správné pohádce nakonec zvítězí dobro nad zlem, v tomto případě pracovitost nad leností a hamižností. Pohádka je plná komických situací a veselých písniček. Vstupné: děti 50 Kč / dospělí 70 Kč SLAVNÉ HOUSLE JAROSLAVA SVĚCENÉHO V BYSTRCI Druhý ročník bystrckého koncertního cyklu Setkání žánrů zahájí ve čtvrtek 16. října jeden z nejslavnějších českých houslových virtuozů Jaroslav Svěcený, který představí unikátní sbírku vzácných houslí ana jednotlivé nástroje zahraje světové i české skladby v programu nazvaném Slavné housle v proměnách staletí. Mistra na klavír doprovodí Václav Mácha. Jaroslav Svěcený vystudoval Akademii múzických umění v Praze a své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuozů N. Milsteina a G. Kremera. Velké množství koncertů po celém světě, čtyřicet vydaných CD a udělení přestižní ceny Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost svědčí o vysoké kvalitě i úspěchu uvedeného houslového sólisty. Koncert Jaroslava Svěceného ve Společenském centru tak bude jistě nezapomenutelným hudebním zážitkem. Jednotlivé vstupné ve výši 240 Kč (senioři a studenti 200 Kč) bude v předprodeji od Hudební cyklus Setkání žánrů pak pokračuje dalšími koncerty. V listopadu se bystrckému publiku představí renomované Moravské klavírní trio s operními zpěváky ( ) a vánoční koncert bude patřit legendárnímu kytarovému mágovi Lubomíru Brabcovi (9. 12.). V novém roce je připraven koncert klavírních improvizátorů Zdeňka Krále a Martina Jakubíčka (12. 2.) a cyklus zakončí hudební show v netradičním podání Shadow Quartetu (16. 4.). Hudebním příznivcům kromě pestrého programu nabízíme poslední volné abonentky za velmi výhodné ceny oproti jednotlivému vstupnému (640 Kč pro jednu osobu, 1090 Kč pro dvě osoby a 490 Kč děti i studenti). Abonentky jsou přenosné a zajišťují rezervaci stálého místa na všechny koncerty. Předprodej abonentek od v pokladně Společenského centra Bystrc. Více informací o koncertním cyklu naleznete na nebo Těšíme se na setkání s vámi. Bohdana Sekyrová, vedoucí odboru kultury VÝSTAVA Fotografie Martina Leblocha Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské 2 (po čt hod., ostatní dny hodinu před začátkem jednotlivých pořadů, informace a rezervace na tel.: ). Doprava tramvaj č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. Bližší informace o pořadech také na

16 16 Bystrcké noviny SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS ZOO Brno v září Otevírací doba denně od 9.00 do hodin. Pokladny se uzavírají v hodin FC DOSTA BYSTRC DRNOVICE sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod HT Group Arena, Jakuba Obrovského 2 sobota RC BYSTRC ARC luridica PRAHA I. liga ragby mužů Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC KUŘIM neděle Fotbalové utkání 5. kola KP Začátek: hod Hrad Veveří: BRNĚNSKÝ PLENÉR 2014 Viz příspěvek na str Společenské centrum Bystrc: středa 6/24. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc, Začátek: 9.00 hod. srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Viz pozvánka na str. 3 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: sobota O POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE 20. ročník šachového turnaje Viz pozvánka na str POHÁDKOVÁ ŠKOLKA sobota Viz příspěvek na str BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod. neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod HT Group Arena, Jakuba Obrovského 2 neděle RC BYSTRC RC HAVÍŘOV I. liga ragby mužů Začátek: hod BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ pá so Viz příspěvek na str. 8 (www.skolka-krouzky.cz) FC DOSTA BYSTRC BUČOVICE sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků FARMÁŘSKÉ TRHY Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod. neděle V cukrárně Smile u kostela od 8.30 do hod. Více na: FC DOSTA BYSTRC MS BRNO neděle Fotbalové utkání 7. kola KP Společenské centrum Bystrc: úterý ŽALMAN & SPOL. Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod. Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: čtvrtek BURZA DĚTSKÉHO VYBAVENÍ Viz letáček na str DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ čtvrtek Viz příspěvek NZDM Jonáš str JEDE KUDRNA OKOLO BRNA pátek Pochod přátelství, start od hodin so ne Tradiční pochody, start od 6 10 hodin Více na: BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod. neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod FESTIVAL ZDRAVÍ A POHODY neděle u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8 16 hod. Viz pozvánka na str. 8 Začátek: 8.00 hod HT Group Arena, Jakuba Obrovského 2 neděle RC BYSTRC 1. RC Slovan BRATISLAVA I. liga ragby mužů Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa ČAJ O PŮL PÁTÉ Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: čtvrtek Edward Taylor: VZTAHY NA ÚROVNI Viz pozvánka na str PRESTIGE CUP BRNO sobota Závod dračích lodí na Svratce FC DOSTA BYSTRC ŘEČKOVICE neděle Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků FC DOSTA BYSTRC IE ZNOJMO neděle Fotbalové utkání 9. kola KP DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ úterý Viz příspěvek DPS na Foltýnové na str Společenské centrum Bystrc: středa 6/ 24. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc, Začátek: hod. Začátek: hod. Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod. Začátek: hod. Začátek: 9.00 hod. srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Začátek: hod VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ČR Uzávěrka zářijového čísla je Bystrcké noviny dostanete do schránky Příspěvky zasílejte na Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Taťána Růžičková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Život v Bystrci).

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. speciální kamery a zvukového systému, zavedeného přímo do porodního boxu. Hlasité zvuky a při troše štěstí obrysy malých medvídků,

BYSTRCKÉ NOVINY. speciální kamery a zvukového systému, zavedeného přímo do porodního boxu. Hlasité zvuky a při troše štěstí obrysy malých medvídků, BYSTRCKÉ NOVINY BŘEZEN ročník XXII/2012 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozsahem území je MČ Brno-Bystrc největší městskou částí na území statutárního města

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více