OBSAĎ A ŽIJ! Squatterské iniciativy na území bývalého Československa v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAĎ A ŽIJ! Squatterské iniciativy na území bývalého Československa v letech 1990 2003"

Transkript

1 OBSAĎ A ŽIJ! Squatterské iniciativy na území bývalého Československa v letech O B Z O R

2 OBSAĎ A ŽIJ. Squatterské iniciativy na území bývalého Československa v letech Podle vydání zveřejněného na internetových stránkách typograficky upravil a vydal Obzor v roce 2004; 2. vydání v Obzoru, aktualizované, z roku Sazba písmem Garamond, Amplion 2004/12, 2005/9. 2

3 OBSAĎ A ŽIJ Motto Protiprávní obsazení bytu, nebo nebytového prostoru je trestným činem podle 249a trestního zákona. 1. Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům,byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 2. Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání. V letech 1990 až 1998 došlo na území bývalého Československa k více jak třiceti pokusům o nelegální obsazení dlouhodobě nevyužívaných objektů ze strany aktivistů anarchoautonomního nebo alternativního hnutí. Ve většině případů šlo o objekty ve vlastnictví obcí. K dvanácti případům došlo v Praze, k pěti v Brně, k šesti ve Východních Čechách, po jednom pokusu v Teplicích, Karlových Varech, Bohumíně a Plzni. K pěti pokusům o squatování došlo rovněž na Slovensku. Ve většině případů se policii, popř. majiteli a státním orgánům podařilo vznikající squatty bez většího odporu v krátké době zlikvidovat. K vážnějšímu odporu ze strany squaterů však došlo v Praze při obraně Ladronky, Sochorky, Zenklovky a zejména Milady. V Brně pak při obraně Nové zahrady a v Trutnově při obraně hotelu Varšava. Tedy všude tam, kde se squatterské komunity mohly opřít o širší aktivní podporu a solidaritu dalších aktivistů anarchoautonomního hnutí, popř. i dalších iniciativ. S tím úzce souvisí i postoj lidí v okolí obsazených domů. Po bližším seznámení se strach a obavy z nových exotických sousedů většinou změnily v sympatie a někdy i aktivní podporu. K takovému posunu došlo zejména v případě lidí ze sousedství Ladronky, Nové zahrady v Brně, squattu v Karlových Varech a Milady. Některé squatty se též staly terčem opakovaných útoků ze strany fašistických skinheads. Těmto útokům byl vystaven squatt v ul. Pplk. 3

4 Sochora, squat ve Dvoře Králové, obsazený dům na Buďánkách, ale i Ladronka a zejména Zelený dvor u Košic, který fašisté dokonce vypálili. Většina squattů se totiž ze své podstaty stává automaticky přirozenou součástí spontánních antifašistických a antirasistických iniciativ. Obsazováním prázdných domů si squatteři neřešili a neřeší pouze svojí bezprostřední tíživou sociální situaci, ale jde jim i o určitou společensko-politickou aktivitu. V případech Ladronky, Milady, Zlaté lodi, Sochorky, Tuřan, Mlýna v Bohumíně, Zeleného dvora a hotelu Varšava šlo navíc o snahu realizovat kulturně-sociální, ale i sociálně-politická autonomní centra, opřená o konkrétní vypracované projekty. Zejména v těchto squattech vznikly funkční komunity lidí schopných se skutečně smysluplně o obsazené objekty starat a využívat je. Právě tyto komunity jsou někdy přirovnávány k českým undergroundovým komunám vznikajícím v 70. letech a později. Na rozdíl od nich se ty dnešní výrazněji názorově profilují. Squatteři nepoukazují v praxi pouze na neudržitelnou bytovou situaci, ale zpochybňují tak z morálního hlediska i jedno z posvátných práv kapitalismu právo vlastnit. Nebezpečí, jaké z toho pro systém plyne, je zřejmé, a proto se snaží squatterské iniciativy kriminalizovat, potlačit, popř. jim otupit ostří (např. při vyjednávání o legalizaci nebo o přidělení náhradních prostor). V řadě případů však sama represivní moc při likvidaci squatterských komunit dané zákony překračuje a porušuje. Jednoznačně nezákonný byl postup policie při raziích proti obyvatelům squattu Českomoravská v Praze a Nová zahrada v Brně. K porušování zákona a překračování pravomocí ze strany policie došlo i při vyklízení hotelu Varšava v Trutnově, při zastrašovací razii na Ladronce a jako takový se dá i hodnotit postup bezpečnostní agentury v případě obléhání Milady. Značná část razií proti squatterům (ale nejen proti nim), byla policií později zdůvodňována, jako by šlo o akce proti prostředí, kde se konzumují a distribuují drogy. Zde je nutné podotknout, že anarchoautonomní hnutí jako takové tvrdé syntetické drogy odmítá už ze své podstaty (Autonomní centra Ladronka a Milada, ale i další squatty otevřeně deklarovaly blokádu tvrdým drogám.) droga pod 4

5 poruje systém. Některé zákroky policie se staly předmětem vyšetřování Inspekce ministerstva vnitra a trestního stíhání policistů šlo však víceméně o formální řízení bez vyvození skutečných důsledků. Na obranu squatterů v několika případech vystoupily i nevládní občanské iniciativy (Český Helsinský výbor, Host, nadace Tolerance), stalo se tak zejména v případě Halky Fouskové, vězněné a souzené za napadení policistky při vyklízení Zlaté lodi, a v případě razií na Českomoravské a na Ladronce. Za zmínku stojí, že iniciátorem vyklizení bývá sama policie, která vyvíjí nátlak na majitele objektu, aby jej nechal vyklidit. S největší pravděpodobností se tak stalo z popudu protiextremistického oddělení v případě vyklízení Zenklovky a obléhání Milady. Ve srovnání se zeměmi Západní Evropy nemůžeme hovořit o tom, že u nás existuje skutečné squatterské hnutí s širší sociální základnou. Přestože je jen na území hl. m. Prahy registrováno přes čtyři tisíce neobydlených domů a nevyužívaných objektů (oficiální údaj z tisku, anarchisté jich evidují přes 200), obsazování se v letech aktivně zúčastnilo cca osob ve věku cca let z anarchoautonomního nebo alternativního prostředí. Na 16 z nich bylo podáno trestní oznámení podle 249a. Šlo o šest squatterů zadržených při vyklízení Nové zahrady v Brně, o šest ze Zenklovy ulice, z nichž dva byli odsouzeni k podmíněným trestům, a o čtyři osoby z Milady. Po amnestii prezidenta republiky byla většina trestního stíhání zastavena a v současné době pokračuje trestní stíhání proti čtyřem obráncům Autonomního centra Milada a 29. března 1999 podal Magistrát hl. m. Prahy žalobu o vyklizení na Nadaci Ladronka. V několika dalších případech dostali squatteři pořádkové pokuty. Zhoršující se situace slabších sociálních vrstev, vzhledem k stoupající nezaměstnanosti a životním nákladům, vede k tomu, že nezanedbatelný počet rodin není schopen platit nájemné(informace z TV-zpravodajství v polovině února 1999), a tak i lidé z tzv. majoritní společnosti se stávají v určitém slova smyslu rovněž squattery. Nelze než souhlasit s autorem článku 5

6 otištěném v časopise Československé anarchistické federace Existence č. 4 z ledna 1999, kde se mimo jiné praví: Squatting je hnutí, kde lidé nebojují jen za své ideály a vize, ale přímo za svůj životní prostor. Učí se tu žít v komuně, většinu věcí užívají společně, rozbíjí zaběhnuté stereotypy, ukazují cestu. Squatty jsou útočištěm odpůrců systému. Svými benefičními akcemi se podílejí na financování činnosti autonomního a anarchistického hnutí. Stávají se katalyzátorem odporu, předvojem revoluce, která zajistí politickou a hospodářskou spravedlnost a samosprávu a v neposlední řadě důstojné bydlení pro všechny, nejen pro ty, co si to mohou dovolit. Squatting je boj tady a teď, stává se předvojem sociální revoluce. Různé druhy bydlení polovina 90. let Obsaď a žij squatterské iniciativy na území Československa v letech

7 KRONIKA OBSAZOVÁNÍ DŮM U DIVÉHO MUŽE, PRAHA 1 PROSINEC 1990 AŽ Dům ve Sněmovní ulici č. 1 na Malé straně byl až do 30. listopadu 1990 legálně využíván Linhartovou nadací, která ho měla pronajatý od Federálního ministerstva vnitra. Divý muž byl živým alternativním kulturním centrem. Po vypršení nájemní smlouvy předkládá nadace ministerstvu plán na rekonstrukci a využití objektu pro kulturní účely. FMV však odmítá komunikovat a pobyt víc jak třiceti lidí v objektu je po 30. listopadu nelegální. Linhartovci, mezi nimi i veteráni undergroundu, odmítají dům vyklidit. Na začátku ledna 1991 dostávají ultimátum objekt musí být opuštěn do 10. ledna. Kulturní akce však pokračují koncerty, autorské večery, divadelní představení atd. 11. ledna 1991 dopoledne obklíčila budovu policie, byl odpojen přívod elelktrického proudu a vody a do budovy již nebyl nikdo, ani novináři vpouštěn. Zasahující ozbrojené komando nemělo, tak jako dříve a později v takových případech, identifikační čísla. Večer se podařilo několika desítkám lidí vyrazit zabedněná okna v boční ulici a dostat se dovnitř, kde shlédli na nádvoří představení ruského avantgardního divadla Děrevo. Obyvatelé Divého muže a jejich příznivci se chystají na okupační stávku. Týž den pozdě v noci se dostavili zástupci FMV a s představiteli nadace se dohodli na vyklizení objektu. Zástupci ministerstva tvrdili že objekt musí být vyklizen v zájmu obranyschopnosti státu. Ministerstvo mělo dům poskytnout jednotkám střežícím zastupující úřady západních zemí po dobu války v Perském zálivu. Předáci nadace (ač se to dnes zdá neuvěřitelné) od chystané okupační stávky upustili a 14. ledna 1991 Divého muže vyklidili. Obyvatele Divého muže podpořilo solidarizační manifestací asi čtyřicet anarchistů, rozhodnutých se okupační stávky rovněž zúčastnit. Tento konflikt je považován za první střet mezi polistopadovou politickou mocí a alternativní občanskokulturní iniciativou a zároveň za konec hnutí undergroundu vycházejícího kontinuálně ze 70. a 80. let 7

8 BUĎÁNKA, PRAHA 5 ZAČÁTEK KVĚTNA 1991 AŽ BŘEZEN 1992 Jeden z asi dvaceti opuštěných, památkově chráněných domků kolonie Buďánka obsadila skupina aktivistů anarchistické skupiny Svoboda 91. V jednopatrovém domě bez elektrického proudu a vlastního zdroje vody žilo pět až sedm squatterů. Poslední dvojice jej opustila pod nátlakem policie a odešla do rozjíždějícího se squattu v ulici Pplk. Sochora. V následujících letech některé domky znovu obsadili bezdomovci. Celá lokalita dodnes chátrá. ZLATÁ LOĎ, PRAHA 1 PODZIM 1991 AŽ 31. KVĚTNA 1994 Dům U Zlaté lodi v Náprstkově ulici byl obsazen alternativní mládeží, které se zde podařilo vytvořit skutečně fungující a životaschopnou komunitu, přirovnávanou ke komunám 60. let. Svůj pobyt se tato komunita snažila legalizovat a její projekt na využití domu se umístil na 2. místě konkurzu vyhlášeném MÚ Prahy 1 (1. místo nebylo obsazeno). Konkurz byl však později anulován a třicet až čtyřicet stálých obyvatel domu (někteří i s malými dětmi) násilně vystěhovala policie 30. května Desetičlenná skupina squatterů, která kladla pasivní odpor, byla vyklizena o den později. Dnes je dům rekonstruován, přízemí, kde bývala squatterská čajovna a galerie, je komerčně využíváno, v patrech jsou nájemní byty. SOCHORKA, PRAHA 7 BŘEZEN 1992 AŽ PODZIM 1997 První byt v činžovním domě v ul. Pplk. Sochora obsadili anarchisté již na jaře r Ale skutečný squatt vzniká až o dva roky později poté, co dům opouští postupně většina jeho legálních nájemníků. Zde bylo dva až tři měsíce v provozu první anarchistické infocafé, proběhlo zde i několik výstav, koncertů a přednášek.. Dům byl častým terčem útoků fašistů, kterým se ho po útoku v prosinci 1992 za účasti policie přes odpor squatte 8

9 rů podařilo vyklidit. K postupnému znovuobsazování dochází až po několika měsících. Na Sochorce byla v provozu v jednom období i čajovna a konalo se zde i několik mezinárodních anarchistických setkání. Squatteři odvrátili několik pokusů o vystěhování ze strany MÚ Prahy 7 (v říjnu 1992 a na podzim 1997). Jejich snaha o legalizaci squattu vyústila na podzim r v dohodu s MÚ Praha 7, který jim přidělil část prostorů v domě v ulici Za Papírnou pro realizaci jejich projektu Centra svobodného vzdělávání. Na Sochorce žilo v různých obdobích cca 7 30 squatterů. Dům byl rekonstruován a dnes je obydlen. TEPLICE ZAČÁTEK LISTOPADU 1992 AŽ Opuštěný dům v Revoluční ulici obsadili aktivisté Teplické autonomní skupiny, hlásící se k Anarchistické fedraci. Po měsíci úklidových prací vpadla do squattu policie, dům byl vyklizen a osm jeho obyvatel zadrženo. Squatteři ho však po několika dnech znovu obsadili. 28. prosince zaútočila policie znovu. Do domu vnikla okny, zničila jeho vybavení a zabavila množství anarchistických materiálů korespondenci, časopisy atd. PLZEŇSKÁ, PRAHA 5 ZAČÁTEK BŘEZNA 1993 AŽ Činžovní dům na Plzeňské ulici obsadila skupina squatterů z okruhu pražské skupiny Anarchistické federace. Byl opuštěn pod tlakem a výhrůžkami policie. Celá akce postrádala podporu anarchoautonomní scény. TRUTNOV, VARŠAVA Bývalý hotel Varšava na Krakonošově náměstí obsadila anarchistická Trutnovská autonomní skupina s cílem vytvořit zde základnu pro autonomní hnutí ve Východočeském kraji. O značně zchátralý objekt se jeho soukromý majitelé již tři roky nezajímali. 9

10 Začátkem srpna došlo k prvnímu útoku policie a squatt byl vyklizen, ale squatteři ho záhy znovu obsadili znovu. To se opakovalo ještě dvakrát. 14. srpna se policie pokouší Varšavu znovu vyklidit, ale nepodařilo se jí prorazit přes barikády u vchodů. Ten den podpořilo obyvatele Varšavy několik desítek mladých lidí na demonstraci. Časně z rána 19. srpna dochází k poslednímu útoku policie. Ta proniká do budovy okny v prvním patře pomocí vysokozdvižné plošiny a 15 squatterů, kteří kladli pasivní odpor, je krátkodobě zadrženo. Po propuštění ještě demonstrují před okresním úřadem, ale Varšava je již zabezpečena proti dalšímu znovuobsazení. TRUTNOV, ZELENÁ LOUKA AŽ Chátrající dům nedaleko sídliště Nová louka obsadili vyklizení squatteři z Varšavy a provizorně zde zajistili přívod vody a zobytnili několik místností. Po šesti dnech na ně znovu zaútočila policie a squat byl vyklizen. Squatteři se však do domu znovu vrátili a zabarikádovali se tam. Kolem půlnoci došlo k dalšímu útoku policie. Po značné námaze se jí podařilo rozštípat dvoje dveře a squattery vyklidit. Tentokrát definitivně. K dalším pokusům o squatování ve východních Čechách došlo v Teplicích nad Metují, Pardubicích a Hradci Králové a snad i v Jaroměři (hotel Praha). Někteří sqatteři z Trutnova odešli na podzim r do Autonomního centra Ladronka. LADRONKA, TOMANOVA 1 PRAHA AŽ? Památkově chráněný statek Ladronka obsadili aktivisté Anarchistické federace z okruhu časopisu Autonomie s cílem vybudovat zde Autonomní kulturně sociální centrum. Objekt, který je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, byl již několik let opuštěn a volně přístupný. Squatteři se snažili a snaží od samého počátku svůj pobyt legalizovat. I přes několik policejních razií v letech a pokusů o vystěhování se jim podařilo díky podpoře 10

11 domácí anarchoautonomní scény, solidaritě zahraničních přátel i některých občanských iniciativ Autonomní centrum uhájit. Squattery podpořili i lidé ze sousedství. Ladronka je bezesporu nejznámějším a nejaktivnějším squattem u nás, kde proběhlo již několik set hojně navštěvovaných kulturně-vzdělávacích akcí (koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, diskusní setkání). Jednání s magistrátem o legalizaci Autonomního centra nebo o přidělení náhradních prostor pro realizaci projektu Nadace Ladronka nevedlo zatím k žádnému výsledku. Naopak, záměr společnosti Santé přestavět Ladronku na exkulsivní zdravotnické středisko trvá a 15. června 1999 podepsal Magistrát hl. m. Prahy se Santé smlouvu o smlouvě, která umožňuje této společnosti po obdržení stavebního povolení zahájit rekonstrukční práce, přestože projekt Santé nerespektuje památkový statut usedlosti. Navíc již v březnu 1999 podal Magistrát žalobu na Nadaci Ladronka o vyklizení objektu. Podle všeho dojde ke konfrontaci, neboťprohlášení radního Filipa Dvořáka (ODS) pro tisk zní zcela jednoznačně: Žádné náhradní prostory jim poskytovat nebudeme. Jsou to titíž lidé, co byli na street party, a my nebudeme podporovat někoho, kdo ničí a plundruje majetek ostatních. (MF 16/1999) Nicméně Ladronka je dnes už vnímána jako zavedené kulturně-sociální středisko, a to nejen stoupenci anarchoautonomní scény doma a v zahraničí, ale i širší veřejností a sdělovacími prostředky. (Pozn.: 9. listopadu 2000 došlo k vyklizení Ladronky více informací na KAVÁRNA SLAVIE, PRAHA 1 ŘÍJEN LISTOPAD 1993 Členové Společnosti přátel kavárny Slavie obsadili a znovuotevřeli tuto historickou kavárnu naproti Národnímu divadlu a začali jí sami provozovat. Protestovali tak proti tomu, že nájemce, zahraniční firma Gorin, není schopen kavárnu otevřít a ta byla již třetí rok uzavřena. Znovuotevření kavárny se setkalo s velkou podporou zejména kulturní veřejnosti včetně presidenta. Po vy 11

12 jednávání s vlastníkem objektu AMU, firmou Gorin a SPS byl okupační provoz ukončen s příslibem, že kavárna bude rekonstruována při zachování stylového prostředí a dostupných cen pro veřejnost. Dnes je v provozu. BRNO, HUSOVICE, FRANCOUZSKÁ 58 LEDEN 1994 AŽ ÚNOR 1994 Poté co byli anarchisté donuceni opustit kanceláře Hnutí Duha, kde se do té doby scházeli, obsadili jeden z prázdných bytů ve čtvrti Husovice v romském ghettu a pokusili se tam zřídit infocafé, které bylo otevřeno každou středu od 2. února Za obsazením stála brněnská skupina Anarchistické federace, která zde pořádala své pravidelné schůzky. Obsazení Francouzské bylo prvním skutečným pokusem o squattování v Brně. Squatteři vydrželi skoro měsíc. Po nátlaku majitelky byl squat opuštěn. Dům byl zbořen na jaře BRNO,TUŘANY ČERVEN 1994 Bývalé kino v Tuřanech se podařilo squatterům obsadit a udržet tři týdny. Po bezvýsledných jednáních se starostkou této městské části vyklidila squat městská policie. Squatt měl cca 4 5 stálých obyvatel a na jeho využití byl vypracován projekt. Proběhla zde jedna hudební párty a v provozu byl i bar. Objekt byl rekonstruován (jaro 1998) a nyní je v něm továrna na konfekci. 12

13 BRNO, PISÁRKY KONEC ZÁŘÍ AŽ ZAČÁTEK ŘÍJNA 1994 Vilu v Pisárkách nedaleko Výstaviště na Veslařské ulici obsadila skupina asi deseti squatterů. Objekt byl zřejmě připraven k prodeji, neboť v porovnání s ostatními dříve obsazovanými domy se nacházel v dobrém stavu. Asi po čtrnácti dnech byla vila vyklizena městskou policií. Dům je v současné době (léto 1999) připraven k rozsáhlejší rekonstrukci otlučená omítka, vytrhané dveře a okna a je na prodej. ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA AŽ KVĚTEN 1995 Objekt bývalých kanceláří nedaleko stanice metra Českomoravská postupně obsadilo asi patnáct mladých lidí hlásících se k hnutí punk nebo k anarchistům. Dne 15. července 1994 zde došlo k nechutné policejní razii, při níž policisté ničili zařízení squattu, uráželi a fyzicky napadali jeho obyvatele, které nutili svléknout se do naha (včetně jedné dívky) z důvodů hledání vpichů po jehlách. Po výsleších byli squatteři propuštěni a část z nich Českomoravskou znovu obsadila a za několik dní uspořádali infodemonstraci před MÚ Prahy 9, kde rozdávali letáky s podrobným popisem razie, k níž dal údajně popud tehdejší starosta Prahy 9 T. Szennai. Na Českomoravské proběhlo několik hudebních párty a koncertů, při nichž byl v provozu bar. Objekt byl však již dříve určen k demolici, a tak jej squatteři opustili. Část z nich odešla do Sochorky, která v té době nabírala druhý dech. Proti razii na Českomoravské protestoval i Český Helsinský výbor. Objekt byl v roce 1995 zbořen. WENZIGOVA, PRAHA 2 ČERVEN 1994 Prázdný dům ve Wenzigově ulici obsadilo několik squatterů vyklizených ze Zlaté lodi a další lidé z okruhu autonomní scény. V domě se nacházela telefonní rozvodna policie a státního zastupitelství. Po několika dnech úklidových prací vpadla do domu 13

14 policie a dala jeho obyvatelům půl dne na jeho opuštění což učinili. Policisté potom nechali zavařit všechny vstupy. Dům patří OÚ Prahy 2 a po vyklizení byl ještě několik let prázdný. Dnes patří Policii ČR. DEBRNÉ, VÝCHODNÍ ČECHY POL. KVĚTNA 1994 AŽ Opuštěný dům bez elektrického proudu a vody stál na kraji vesnice zaniklé v 50. letech, která byla zaplavena odpadním popílkem z tepelné elektrárny Trutnov-Poříčí. Toto poslední stavení bývalé vesnice mělo být zaplaveno až za 5 až 6 let. Pět squatterů, kteří jej obsadili, nemělo problémy s policií a squat měl i dobré zázemí mezi autonomy ve východních Čechách. Dne 30. září 1994 proběhl na podporu squattu benefiční koncert, ovšem v situaci, kdy jej squatteři již opustili. Stalo se tak po diskusi s odborným pracovníkem elektrárny, která našla jiné místo pro odpad a chtěla krajinu v okolí Debrného rekultivovat. V rámci tohoto projektu byl squatt stržen. BOHUMÍN, SEVERNÍ MORAVA V těchto dnech obsadila skupina alternativní mládeže opuštěný objekt mlýna v Bohumíně. Současně s úklidovými pracemi podali MÚ písemný projekt na jeho využití. Po dva dny vyjednávali s různými úředníky MÚ za účasti a zájmu místního tisku. Třetí den jsou vyzváni policií k opuštění objektu, ultimátum bylo stanoveno na dvě hodiny. Bez naděje na aktivní podporu z venčí se squatteři přesto rozhodli squatt bránit, zabarikádovali vchod a kladli pasivní odpor. Po vypršení ultimáta se policistům podařilo po půl hodině překonat zátarasy a pomocí slzného plynu skupinu asi pěti obránců vyklidit. V regionálním tisku se ozásahu poměrně objektivně informovalo a prosákla i informace, že MÚ dal přednost před projektem Kulturně-sociálního centra, který předložili squatteři, projektu na zřízení Eros clubu. 14

15 DVŮR KRÁLOVÉ POL. ŘÍJNA 1994 AŽ ROK 1995 (?) Bývalou Hájenku, která patřila lesní zprávě, obsadilo asi pět squatterů (z toho dva debrňáci ) a pokusili se zde zřídit infocafé, i když squat jinak nestál o přílišnou publicitu. Se sousedy vycházeli obyvatelé dobře. V Hájence byl i el. proud, který úřady zapomněly odpojit. Squatteři jí obývali minimálně pět měsíců a někteří se podíleli na vydávání zinu Strašidlo. Squat posléze vyklidila policie a dům byl později zbořen. TŘINÁCTKA, ŽIREČ, VÝCHODNÍ ČECHY Opuštěný dům (snad hotel) v obci Žireč nedaleko Dvora Králové obsadila skupina anarchoautonomů a podle data obsazení ho nazvala Hotel 13. Po třech dnech úklidových prací navštívila squattery policie s pistolemi v rukou. Po vyjasnění situace policisté odjeli a squatteři se s nimi dohodli, že je budou informovat o situaci kolem objektu (jaké je stanovisko majitele, úřadů atd.). Dne 19. července., když byla většina squatterů v zaměstnání, přijeli policisté znovu. Tentokrát šlo o kriminálku a příslušníky protidrogového oddělení. Provedli důkladnou prohlídku objektu i squatterů a vyzvali je k opuštění domu do druhého dne s pohrůžkou, že příště budou tvrdší. Na protesty obyvatel 13, že vyjednávají ve Dvoře Králové s úřady i policií, odpověděli, že o ničem nevědí. Druhý den byl squat opuštěn. KARLOVY VARY V těchto dnech obsadila skupina karlovarské mládeže ve věku let již několik let opuštěný dům v ulici Nad Vřídlem. Celá akce měla manifestační charakter a byla spojena s workshopy na téma sociální a kulturní situace mládeže a s výstavou. Na dům vyvěsili transparenty Máme právo bydlet a Páni radní, dejte šanci mládeži!. Symbolického obsazení se zúčastnilo dvanáct lidí, včetně sociálního asistenta Okr.esního úřadu Karlovy Vary. 15

16 Svojí solidaritu a podporu vyjádřila squatterům řada občanů. Například vinárna Montmarter nabídla účastníkům akce Squat 96 Karlovy Vary zdarma polévku. Squatteři rovněž zaslali primátorovi Karlových Varů otevřený dopis, poukazující na bytovou a sociální situaci mladých. Obsazení mělo kladnou odezvu v místním tisku. DVŮR KRÁLOVÉ, MÁLKŮV STATEK 1854 PROSINEC 1996 AŽ JARO (?) 1997 Po ústní dohodě s majitelem byl tento déle neobývaný objekt obsazen asi sedmi squattery z nichž část již obsazovala Hájenku. Squatteři si statek svépomocně opravili a vybavili tak, že v něm byla příležitostně v provozu čajovna a společenská místnost. Na statku probíhal poměrně pestrý společenský život, konalo se zde několik pogoték, táboráky, fotbalová utkání, turnaj v šipkách a kuželkách atd. Jednou z posledních akcí tohoto druhu bylo upálení Morany při vítání jara v roce Squat odrazil i dva pokusy o útok ze strany místních neonacistů. Prostor zde dostalo i několik amatérských malířů, kteří vyzdobili vnější i vnitřní stěny objektu. Squatterských aktivit si však začala všímat policie a po té co si vyžádala písemný souhlas s vyklizením od majitele, provedla na statku razii. Statek slouží nyní pouze jako klubovna. KŘENICKÁ, PRAHA 10 LEDEN (?) AŽ Opuštěná vila v Křenické ulici ve Strašnicích byla obsazena asi deseti lidmi, většinou příznivci hnutí punk a několika cizinci. Zdá se, že tato skupina neměla vazby na autonomní scénu. Dům vyklidila bez odporu cizinecká policie. 16

17 NOVÁ ZAHRADA, BRNO Do deset let neobývaného domu v Porthajmově ulici v Židenicích se nastěhovala skupina squatterů už s připraveným projektem Ekologického, kulturně sociálního centra. Nájemcem domu byla Strana zelených, jejíž brněnský představitel s tímto projektem souhlasil. Vlastník domu, Magistrát města Brna, však nájemní smlouvu krátce po obsazení Zeleným zrušil. Po provedení nejnutnějších oprav a úprav proběhlo v Nové zahradě, jak se squat nazýval, několik kulturních akcí, které měly pozitivní ohlas v tisku, u veřejnosti a zejména u sousedů. Šlo zejména o výstavy obrazů, fotografií a autorské večery. Squatteři založili občanské sdružení Nová zahrada, které vedlo jednání s úřady o legalizaci squatu. Dne 28. srpna došlo ze strany Městské policie k prvnímu pokusu o vyklizení. Stalo se tak na žádost Magistrátu města Brna. Obyvatelé Nové zahrady však pokračovali v úpravách domu a nadále vyjednávali s magistrátem bezvýsledně. Když se dozvěděli, že dům má být zanedlouho prodán, začali se chystat na obranu. Městská policie se pokusila squot vyklidit 10. listopadu, ale nepodařilo se jí prorazit přes barikády. K dalšímu útoku dochází v noci z 10. na 11. listopadu. Patnáct příslušníků městské policie bez odznaků, identifikačních čísel, v kuklách, a někteří s automatickými zbraněmi, proniklo do budovy a začalo jedenáct přítomných squatterů fyzicky napadat. Bití kopání, slovní urážení vyvrcholilo tím, že byli všichni zahnáni do uzavřené místnosti kam policisté vhodili slzotvorný granát. Šlo o jeden z nejbrutálnějších útoků policie po listopadu 1989 nejen proti squatterům, ale proti občanům vůbec. Ani po této razii však squatteři dům neopustili. 11. listopadu dopoledne policie za přítomnosti starosty Židenic Juránka zaútočila na squat znovu. Nad domem létal vrtulník, přichystané byly i vysokozdvižné plošiny. Téměř po jedné hodině se útočníkům podařilo prorazit barikády a vniknout do domu. Šest přítomných obránců ustoupilo na střechu, odkud se později pokusili uprchnout, ale byli zadrženi. Při dobývání Nové zahrady byla rozkradena a zničena řada osobních věcí squtterů i stavební materiál přichystaný na opravy. 21. listopadu 1997 se konala v Brně solidární demonstra 17

18 ce proti kriminalizaci squattingu, jíž se zúčastnilo přes dvě stě osob. Brněnský magistrát nechal Novou zahradu zabezpečit proti znovuobsazení (zazděná okna a dveře) a dům byl v lednu 1998 prodán soukromému majiteli za 1 mil. Kč. Jak bude nadále využíván, není známo. Na zadržené squattery bylo podáno trestní oznámení za neoprávněné užívání domu ( 249), ale po amnestii bylo zastaveno, stejně jako trestní stíhání příslušníků městské policie za ublížení na zdraví, na které podali trestní oznámení squatteři. V domě probíhala rekonstrukce, ale v současné době (léto 1999) je pravděpodobně zastavena. GALERIE EXIST, PLZEŇ LÉTO 1998 AŽ? Iniciativa umělců Kolektiv 777 nelegálně obsadil prostory v centru města a otevřel zde Galerii Exist. Díky tomuto kroku jim město přislíbilo konečně prostory pro jejich další činnost. ZENKLOVKA, PRAHA AŽ Skoro deset let neobývaný pavlačový dům v Zenklově ulici obsadili členové a sympatizanti Československé anarchistické federace. Jeho majitel, pan Suchánek, zpočátku proti jejich přítomnosti nic nenamítal, 3. září se však dostavil v doprovodu policie ČR a vyzval anarchisty k opuštění domu. Z celé situace vyplynulo, že na něj policie vyvíjela nátlak. Anarchisté se v domě zabarikádovali a kladli pasivní odpor. V noci z 3. na 4. září se je policie pokusila vyklidit, ale podařilo se jí překonat pouze první vchodové barikády. Squatteři ustoupili na střechu, odkud se je pokusili dostat požárníci. Většina z nich potom dobrovolně sestoupila a zbytku se podařilo dopoledne dům opustit. Po dalších jednáních s majitelem bylo dohodnuto, že squatteři mohou v Zenklovce zůstat až do jara V Zenklovce proběhlo několik přednášek a výstav, v provozu byla rovněž čajovna. V polovině ledna 1998, v rozporu s ústní dohodou, vyzval pan 18

19 Suchánek squattery znovu k opuštění domu, a to do 28. ledna. Ti se skutečně k tomuto datu vystěhovali a na protest obsadili symbolicky na jeden den halu Hlavního nádraží, kde vařili a rozdávali zdarma jídlo bezdomovcům. Zároveň oznámili, že na jaře obsadí další dům. Proti šesti squatterům bylo zahájeno trestní stíhání podle 249 a dva z nich byli skutečně odsouzeni k podmíněným trestům. Proti ostatním bylo trestní stíhání na základě amnestie zastaveno. V Zenklovce žilo asi patnáct lidí, z nichž se většina po vyklizení přestěhovala do Autonomního centra Ladronka, kde přečkali zimu. Dům v Zenklově ulici je dodnes prázdný. AUTONOMNÍ CENTRUM MILADA, PRAHA ? Obsazením vily Milada u vysokoškolských kolejí v Tróji vzniklo v Praze druhé aktivní autonomní centrum. Vilu obsadili většinou ti samí lidé, kteří opustili Zenklovku. Ihned po obsazení uzavřel předák squatterů se zástupcem Ústavu pro výzkum informací, který je vlastníkem objektu, ředitelem Zeleným ústní dohodu, která pobyt anarchistů ve vile umožňovala s podmínkou, že se nebudou dopouštět kriminální činnosti. V červnu 1998 a večer před Local street party provedla policie v Miladě dvě razie, při nichž odcizila řadu osobních věcí squatterů, nalezla menší množství marihuany a podstrčila jim psaníčka s neidentifikovanou látkou. Přestože v této věci nebyl nikdo obviněn, a to ani z přestupku, vyvinula policie na majitele nátlak a ten vyzval 4. září squattery k opuštění vily do 14. září. Situace se vyostřila poté, co vyšlo najevo, že ÚVI pod silným tlakem Protiextremistického oddělení Policie ČR podal podnět k policejnímu vyklizení. Milada se tedy začala chystat na obranu. Na střeše se od konce září střídaly hlídky, ve vchodu a na chodbách stály barikády. Obléhání 7 9. října 1998 Útok soukromé bezpečnostní agentury, najaté správcem ob 19

20 jektu, začal za asistence státní i městské policie 7. října v 8 hodin. Přes první zátarasy se útočníkům podařilo proniknout asi za dvacet minut. Pět anarchistů mezitím spořádaně ustoupilo na střechu. Další dva squattery policisté zadrželi v budově. Druhý den byl zadržen další a ochrance i policii se podařilo odstřihnout lano natažené z blízkých kolejí, kterým dopravovali přátelé obráncům potraviny. Dne 9. října opouští střechu pod silným psychickým tlakem a z fyzického vyčerpání dvě dívky počet obránců se tak ztenčil na dva. Konečná kapitulace Milady se dala očekávat každou hodinou, obránci byli již třetí den na střeše, v zimě a bez přísunu potravin. 9. října odpoledne se policie od Milady stáhla a zůstali pouze členové bezpečnostní agentury. Ti se znovu snaží obránce dostat ze střechy a rozbíjejí pod nimi tašky. Večer se však u Milady shromáždilo čtyřicet až šedesát aktivistů anarchoautonomní scény (asi dvacet lidí tábořilo u Milady nepřetržitě od 7. října) a těsně před půlnocí došlo k radikálnímu obratu. Z budovy vysokoškolských kolejí, z výšky osmého patra slaňuje na střechu Milady jeden z aktivistů a obráncům přináší jídlo, pití, spacáky, ale hlavně psychickou podporu.. Jeho zadržení agenturou a odstřižení lana zabránil spontánní útok shromážděných na vchod Milady. Krátce potom ředitel Zelený agenturu odvolal a Milada byla znovuobsazena. V noci z 9. na 10. října postavili anarchisté na přístupových cestách v okolí Milady několik barikád. V časných ranních hodinách je policie sice odstranila, ale k novému pokusu o vyklizení již nedošlo. Po solidární demonstraci z 11. října. bylo Autonomní centrum Milada znovu zpřístupněno veřejnosti. Jednání o legalizaci a realizaci projektu Autonomního centra mezi občanským sdružením Kořeny, založeným squattery, a úřady pokračuje. Při obléhání Milady došlo stejně jako v předešlých případech k záměrnému ničení zařízení budovy a osobních věcí squatterů ze strany ochránců pořádku. Na čtyři obránce Milady je podáno tr. oznámení podle 249. Autonomní centrum Milada je v současné době vedle Ladronky druhý funkční squat v Praze a zřejmě i v celé ČR. Konaly se zde pravidelné schůzky členů ČSAF, přednášky, výstavy, v provozu je bar a v poslední době se zde konají i rockové koncerty. 20

Sborník text ů o squattingu

Sborník text ů o squattingu Sborník text ů o squattingu Squatting v ČR a v SR 1999-2003 Argumenty pro a proti squattingu Squaty ve Francii 1976 1984 Tanneries Dijon 1998 2002 Fabrika v Moravském Krumlově Foglalthaz, ASCII, EKH únor

Více

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 1. Úvod Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 (dále jen Zpráva ) je předkládána spolu s vyhodnocením Koncepce

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov. Rok 2010. Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov. Rok 2010. Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2010 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 OBSAH 1. Úvod...8 Informace o městě Moravský Krumlov...8 Spor o Muchovu

Více

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Obsah Úvod... 2 Co je to POPUD?... 2 Cílové skupiny... 2 Cíl pilotního projektu... 3 Dlouhodobé cíle... 3 První kroky v pilotním

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Praha 2006 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001 DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO Bratislavská 41, 602 00 Brno Tel.: +420 (5) 45 21 15 76 Fax.: +420 (5) 45 57 43 46 E mail: drom@iol.cz VE SPOLUPRÁCI S KIC BRNO ORGANIZOVAL DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO VYSTOUPENÍ KOŠICKÉHO

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Mešity v České republice

Mešity v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mešity v České republice Aneta Šťastná Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra blízkovýchodních studií

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Lidskopra vnı moot court 2013

Lidskopra vnı moot court 2013 Lidskopra vnı moot court 2013 Případ 1. Lukáši Tynkrovi je 18 let a ve třetím ročníku navštěvuje Voltairovo gymnázium v Moravském Luhu. Od začátku svých studií na této škole patří k nejlepším studentům

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2011 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. Pochod za Slovanskou epopej (29. 10. 2011) 2 OBSAH 1. Úvod...8 Vítejte

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Sonda do osudu aktérů protiokupačních aktivit v roce 1969 na severu Čech

Sonda do osudu aktérů protiokupačních aktivit v roce 1969 na severu Čech Rebelové z jeskyně Sonda do osudu aktérů protiokupačních aktivit v roce 1969 na severu Čech LUKÁŠ CVRČEK Vpád vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 vzbudil silný občanský odpor

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více