Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz"

Transkript

1 Transakce a restrukturalizace kpmg.cz

2 Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace 14 Transakční poradenství 16 Due diligence na podnět kupujícího 16 Due diligence na podnět prodávajícího 18 Asistence při sjednávání smlouvy 20 Účetní závěrka ke dni transakce a úprava ceny 21 Strategické a obchodní informace 21 Kontakty 22

3 Transakce a restrukturalizace

4 Transakce a restrukturalizace Jsme největší finanční poradce pro fúze a akvizice v České republice v letech 2013, 2012 a 2011 (zdroj: Mergermarket). V roce 2013 jsme se poradensky podíleli na sedmi transakcích v celkové hodnotě milionů dolarů, v roce 2012 na devíti transakcích v celkové hodnotě 200 milionů dolarů a v roce 2011 na 14 transakcích v celkové hodnotě 439 milionů dolarů. V uplynulých šesti letech jsme pravidelně obsazovali první či druhou příčku žebříčku poradců podle počtu transakcí uzavřených v celosvětovém měřítku na trhu středně velkých společností (podle Thomson Financial Securities Data). Naše poradenství je nestranné a nezávislé na zdrojích financování. Poskytneme vám kvalitní návrh vhodné transakční strategie od zahájení jednání až po jejich úspěšné uzavření. Nabízíme vám kombinaci našich znalostí českého trhu a celosvětových zdrojů. KPMG v České republice je součástí celosvětové sítě poradenských společností KPMG, takže naši odborníci mohou spolupracovat s více než expertů ve více než 50 zemích. 4 Management Transakce a restrukturalizace Consulting

5 Transakce Management a restrukturalizace Consulting 5

6 Transakce a restrukturalizace Zaměřujeme se na trvalé zvyšování hodnoty v průběhu celého ekonomického cyklu a po celou dobu naší práce pro vás. Můžeme vám asistovat již v okamžiku, kdy začnete uvažovat o koupi podniku, i v situaci, kdy je vaše firma v potížích a potřebujete zlepšit její výkon. Nabízíme vám své know-how zkušenosti s celým průběhem obchodních transakcí a znalosti procesů a událostí v klíčových sektorech. Poskytneme vám poradenství na vysoké úrovni a s vysokou přidanou hodnotou. 46 Management Transakce a restrukturalizace Consulting

7 Transakce Management a restrukturalizace Consulting 75

8 Podnikové finance Fúze, akvizice a prodeje Hodláte expandovat na svém stávajícím trhu nebo vstoupit na nový? Hledáte nové příležitosti k podnikání? Chcete diverzifikovat výrobní program? Pomůžeme vám zvýšit váš potenciál a uzavřít úspěšné transakce. Chcete odprodat neklíčové či špatně prosperující dceřiné společnosti? Rádi byste získali prostředky ke splacení dluhů či financování budoucího růstu? Obdrželi jste sice nevyžádanou, ale zajímavou nabídku na odkoupení vaší společnosti? Chcete realizovat výnos z vaší investice pomocí jejího prodeje? Pomůžeme vám dosáhnout co nejlepších podmínek při uzavření transakce. Fúze a akvizice Pomůžeme vám stanovit akviziční kritéria včetně strategického posouzení a analýzy konkurence ve vašem sektoru. Identifikujeme a prozkoumáme klíčové cílové společnosti na lokální či mezinárodní úrovni. Navážeme vztah s potenciálními cílovými společnostmi. Vypracujeme ocenění investiční příležitosti. Navrhneme strukturu transakce. Poradíme vám při sjednávání transakce a jejího financování ať již dluhového, akciového, či s pomocí komplexnějších nástrojů. Dohlédneme na due diligence a právní i ostatní aspekty, aby se transakce úspěšně uzavřela. 8 Transakce a restrukturalizace

9 Prodeje Pomůžeme vám vytvořit prodejní strategii a stanovit cenová očekávání a oceňovací parametry. S pomocí našich daňových a sektorových odborníků vytvoříme co nejvýhodnějšího prostředí pro prodej. Identifikujeme, prověříme a oslovíme možné kupující ve vašem sektoru. Vypracujeme návrh prodejního informačního memoranda. Informujeme trh o vaší společnosti a nabízené investiční příležitosti. S našimi službami získáte: podporu zkušených odborníků se znalostí českého trhu a zázemím silné celosvětové sítě poradenských společností KPMG, přístup k rozsáhlým znalostem a zkušenostem, díky nimž vaše transakce dosáhne co nejlepšího výsledku, praktické postupy, kreativní myšlení a profesionální přístup, spolupráci během celé transakce od zahájení až po dokončení jednání. Vyhodnotíme nabídky a pomůžeme vám při jednáních. Pomůžeme vám navrhnout smlouvy a realizovat transakci až do jejího vypořádání. Transakce a restrukturalizace 9

10 Podnikové finance Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady Oceňování pro nás není jen matematickým cvičením. Snažíme se důkladně pochopit dynamiku vašeho podnikání a její klíčové faktory. Vycházíme z rozsáhlých zkušeností a používáme relevantní oceňovací metody. Využíváme hluboké znalosti sektoru a srovnávací analýzy, takže vám můžeme nabídnout poradenské služby s přidanou hodnotou. 10 Transakce a restrukturalizace

11 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady Kvalita ocenění je důležitá pro členy představenstev, akcionáře, investory, finančníky, jednotlivé strany uzavíraných obchodů i regulátory. Poskyteneme vám důkladné a důvěryhodné ocenění, na které se budete moci spolehnout. Nezávisle a objektivně vám pomůžeme určit správnou cenu, kterou máte zaplatit či požadovat za podnik či jiný majetek. Při dělení vlastního kapitálu během formování či vystoupení z joint venture nebo obchodní aliance můžeme zaujmout roli nezávislého poradce či poradce jedné ze stran. Oceníme nehmotný majetek či duševní vlastnictví: značky, know-how, ochranné známky, seznamy zákazníků, práva k duševnímu vlastnictví či goodwill pro obchodní, daňové či regulatorní důvody včetně alokace kupní ceny. V návaznosti na akvizici společnosti oceníme aktiva a pasiva na jejich reálnou hodnotu za účelem alokace kupní ceny podle požadavků IFRS 3. V souladu s požadavky regulatorních orgánů a náležitostmi corporate governance posoudíme objektivnost podmínek transakce. Poskytneme vám podporu při soudních či arbitrážních sporech, zvláště těch, které se týkají ocenění společnosti. Vypracujeme podpůrné materiály pro získání akciového či dluhového financování. Na vaši žádost zpracujeme znalecký posudek. S našimi službami získáte: technicky spolehlivá a komerčně zaměřená nezávislá ocenění určená pro vaše konkrétní potřeby, jasné a důvěryhodné oceňovací zprávy včetně transparentních odůvodnění našich závěrů, ocenění vypracovaná k zajištění souladu s požadavky českých právních předpisů KPMG v České republice je oprávněna působit jako soudní znalec u českých soudů. Transakce a restrukturalizace 11

12 Podnikové finance Financování Získávání půjček Financování Financování projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership, PPP) Soukromému i veřejnému sektoru poradíme s financováním významných projektů v mnoha různých odvětvích. Zadávání zakázek na významné infrastrukturní projekty je složité, vysoce konkurenční a finančně i časově náročné. Zadavatelé musejí pro své investiční programy vytvořit takový komerční rámec, který zaujme renomované mezinárodní firmy. Zájemci si musejí pečlivě vybírat vhodné projekty a vytvořit nabídku, která v konkurenci ostatních uspěje. Poradíme vám, zda zvolit leasing, či nákup. Podpoříme vás při konceptualizaci, strukturování, dojednávání i realizaci projektů PPP. Veřejnému sektoru pomůžeme s výběrovými řízeními na projekty financováné ze soukromých zdrojů. S našimi službami získáte: hlubokou a globální znalost trhů, problémů a procesů ať už působíte ve firemním, nebo veřejném sektoru, rozsáhlé praktické zkušenosti s obchodní problematikou spojenou s tímto typem projektů, nezávislá doporučení ohledně financování významných projektů v různých odvětvích, 12 Transakce a restrukturalizace navazující poradenství k daňovým, transakčním a účetním otázkám či aspektům due diligence, případně i ocenění transakce a revizi modelů.

13 Získávání půjček Společnosti, které chtějí získat nový dluhový kapitál či refinancovat stávající úvěry, mají obvykle na bankovním, leasingovém či kapitálovém trhu dlouhodobé etablované vztahy. Většinou nemají problém najít poradce pro získávání zdrojů mnoho poskytovatelů půjček zdarma nabízí poradenství ohledně svých vlastních produktů. Firmy však potřebují poradce, který bude nezávislý. Potřebují znát kompletní škálu možností a zjistit, jak docílit takové struktury financování, která by splnila jejich strategické a provozní cíle. Můžeme vám nabídnout široké spektrum služeb od asistence při vypracování dokumentace až po kompletní řízení celého procesu. Vytvoříme strategii financování podle vašich potřeb a vhodný přístup k vyjednávání s bankami. Pomůžeme vám s finančním plánováním a modelováním, aby vaši externí finanční partneři získali podrobné informace o vaší finanční situaci a budoucím finančním vývoji. Poskytneme vám podporu při jednáních o úpravách smluvních podmínek a plné restrukturalizaci dluhu včetně případné státní podpory. Prověříme a dojednáme alternativní možnosti financování, abyste mohli dosáhnout vytyčených cílů. S našimi službami získáte: jasnou analýzu možností a jejich dopadů, objektivní poradenství nezávislé na poskytovatelích kapitálu, zlepšení rozhodovacího procesu spojeného se získáváním financování, možnost využít naše dlouhodobé zkušenosti, detailní znalost produktů a množství kontaktů na příslušných trzích. Identifikujeme a vybereme vhodné finanční partnery. Připravíme vám kvalitní manažerské prezentace. Navrhneme vhodné dohody o financování a úvěrová ujednání. Dojednáme podrobnosti úvěrových ujednání. Transakce a restrukturalizace 13

14 Restrukturalizace Růst Potřebuji vytvořit strategii růstu Potřeby klienta Ocenění investičních příležitostí Potřebuji docílit synergií a integrace Due diligence Potřebuji uzavřít strukturovanou transakci za správnou cenu Potřebuji sladit nákladovou základnu s klesajícími hodnotami Integrace Potřebuji významně restrukturalizovat obchodní a provozní model podnikání Strategie Restrukturalizace Recese Ocenění prodávaných aktiv 14 Transakce a restrukturalizace Nabízené služby

15 Naše služby zahrnují finanční a provozní restrukturalizaci Restrukturalizace Zaměřujeme se na společnosti, které se nacházejí v problematické situaci: klesá jim cash flow, jsou ve ztrátě, mají nadměrné závazky nebo jsou ve srovnání s konkurencí málo výkonné. Včasné zapojení našich odborníků na restrukturalizaci může vaší společnosti pomoci uchovat si svou hodnotu a zvýšit výnosy pro všechny stakeholdery. Naše služby zahrnují: finanční restrukturalizaci (restrukturalizace půjček, refinancování stávajících úvěrů ke splacení úvěrů předešlých, podpora při jednáních apod.), provozní restrukturalizaci (plánování restrukturalizace a její realizace, řízení hotovosti a provozního kapitálu, výstupní strategie). Klientem může být společnost (nebo její vlastníci), věřitelé, regulátoři či jiní stakeholdeři. Naše činnost se může týkat celé firmy nebo jen její konkrétní neklíčové či málo výkonné části. Povaha a kombinace našich služeb závisí na konkrétních podmínkách vaší společnosti. Může se jednat například o: prvotní vyhodnocení, které stanoví nejpalčivější problémy z něj se budou odvíjet stabilizační kroky a plán dalších analýz a restrukturalizace, strategickou, finanční a provozní prověrku nebo nezávislou obchodní prověrku pro věřitele, asistenci při počáteční stabilizaci a krizovém řízení, řízení hotovosti, pomoc při přípravě komplexního plánu operační a finanční restrukturalizace, záložní plánování pro případ, že klíčové milníky restrukturalizačního plánu nebudou dosaženy v předpokládaném čase, pomoc při jednáních za stranu věřitele nebo dlužníka, podporu při implementaci zvolené strategie. Pohled na ekonomický cyklus z hlediska transakcí Chci prodat neprovozní aktiva Potřebuji provést nezávislé posouzení společnosti Potřebuji předejít platební neschopnosti Mám zájem o strategii růstu v období transformace Chci provést řadu akvizic Potřebuji více kapitálu Prodej aktiv Ocenění Podpora prodávajícímu Due diligence a vyčlenění aktiv Potřebuji uskutečnit prodeje Potřebuji provést refinancování Fúze a akvizice Dluhové financování a due diligence Čas Strategie transformačního růstu Poradenství v případě platební neschopnosti Due diligence Transakce a restrukturalizace 15

16 16 Section or Brochure name Transakční poradenství I ve složitém ekonomickém období musí vedení společností zvažovat transakce jako nástroj k obnově a transformaci podniku. Realizovat takové transakce vám pomůže kvalitní a profesionální poradenství, které vychází z nezkreslené analýzy, strategického zacílení a přesného provedení. Právě takové poradenství vám nabízíme. Pomůžeme vám vyhodnotit, naplánovat a řídit významné transakce. Naše služby zahrnují: due diligence na podnět kupujícího, due diligence na podnět prodávajícího, knihu finančních údajů, data room, asistenci při sjednávání smlouvy, účetní závěrku ke dni transakce a úpravu ceny, strategické a obchodní informace. Due diligence na podnět kupujícího Due diligence na podnět kupujícího Podmínkou úspěšné akvizice je přesné vyhodnocení rizik a přínosů navržené transakce. Naši specialisté mají zkušenosti s finančními a obchodními prověrkami (označovanými jako due diligence) v různých odvětvích a jsou schopni pro potenciální kupující takovéto informace o cílových společnostech získat. Due diligence jsme prováděli v řadě společností od malých tuzemských firem až po největší firmy na trhu. Díky našemu přístupu a zkušenostem jsme působili jako poradce u většiny významných transakcí uzavřených v České republice. Proces finanční due diligence se skládá ze shromažďování, analýzy a interpretace finančních informací. Často probíhá v několika fázích v závislosti na harmonogramu transakce a dostupnosti informací od cílové společnosti. Každá prověrka je jedinečná, a proto ji ve spolupráci s klientem vždy přizpůsobujeme na míru konkrétní cílové společnosti. Typická prověrka se zaměřuje na způsob obchodování firmy v současnosti i v minulosti, finanční projekce, produkty a trh, klientskou základnu, konkurenční pozici, řízení aktiv, peněžní toky, daně, lidské zdroje či účetní a informační systémy. 16 Transakce a restrukturalizace

17 Section or Brochure name 17 Výsledkem bývá: analýza silných a slabých stránek cílové společnosti, analýza silných a slabých stránek navržené transakce včetně analýzy klíčových faktorů ovlivňujícíh hodnotu a očekávaných synergií, které transakce přinese, identifikace problémů, které bude potřeba během dojednávání transakce vyřešit, nastavení mechanismů, jimiž se dosáhne úpravy kupní ceny na základě našich zjištění, S našimi službami získáte: prověřený postup, který vám jako potenciálním kupujícím poskytne informace klíčové pro danou transakci, závěrečné zprávy přizpůsobené vašim potřebám, stručný přehled klíčových problémů a doporučení. prohlášení a záruky, jež by měly být součástí kupní smlouvy, otázky, jež bude třeba řešit po implementaci. Tyto informace jsou klíčovým faktorem v konečných jednáních s prodávajícím a pomáhají předcházet nechtěným překvapením po dokončení akvizice. Transakce a restrukturalizace 17

18 Transakční poradenství Due diligence na podnět prodávajícího 18 Transakce a restrukturalizace

19 Due diligence na podnět prodávajícího U tohoto typu due diligence si prověrku z perspektivy potenciálního kupujícího zadává sama prodávající strana. Zjištěné informace pak dává k dispozici všem potenciálním kupujícím. Due diligence na podnět prodávajícího umožňuje proces prodeje lépe řídit a zvyšuje konkurenční prostředí mezi zájemci o koupi. Je vhodná zejména u řízených aukcí. Vypracujeme zprávu o due diligence na podnět prodávajícího, kterou poskytneme potenciálním zájemcům jako základní informaci o dané společnosti. S našimi službami získáte: zrychlení prodejního procesu a zjednodušení jednání o smlouvě, lepší kontrolu nad procesem prodeje, včasnou identifikaci případných problémů a rizik, které by mohly během prodeje působit potíže, zamezení slevě, která se mnohdy požaduje kvůli informačním rizikům, nebo alespoň její snížení, nízké náklady díky tomu, že se do procesu zapojí více zájemců o koupi. Služby pro vstup na kapitálové trhy Připravíme soukromé i veřejné zprávy pro oznámení primární emise akcií (IPO). Jejich podoba závisí na konkrétních podmínkách a dohodnutém rozsahu, obvykle však zahrnují: rozsáhlou zprávu (due diligence), komentář a prohlášení (comfort letter) k pracovnímu kapitálu, komentář a prohlášení (comfort letter) k procesům finančního výkaznictví, účetní zprávy ke zveřejnění v dokumentu o historických finančních informacích a v případě potřeby také pro forma finanční informace, další prohlášení. Kniha finančních údajů Kniha finančních údajů slouží k přesné a stručné prezentaci finančních informací, za jejichž správnost odpovídá vedení společnosti. Všechny relevantní informace o společnosti zpracujeme do knihy finančních údajů, jejíž součástí jsou účetní, obchodní, provozní a další informace. Podle vašich potřeb se knihy finančních údajů mohou lišit co do detailu a zaměření (např. finanční informace nebo informace o výrobě či prodejích). Můžeme vám také pomoci prezentovat informace z knihy finančních údajů budoucím investorům a jejich poradcům. Data room Data rooms se používají při transakcích, u nichž chce prodávající potenciálním kupujícím (obvykle v rámci due diligence) poskytnout k nahlédnutí větší objemy důvěrných dat. Pomůžeme vám data rooms připravit a implementovat. Pomůžeme vám vytvořit data room. Identifikujeme klíčové informace pro potenciální kupující. Vytvoříme fyzický či virtuální data room. Poradíme vám, jak nastavit vhodný časový rámec pro zveřejnění informací. Pomůžeme vám s přípravou informací pro data room. Před vydáním přezkoumáme správnost a důvěrnost informací určených pro data room. Poskytneme vám podporu při provozu data roomu během prodeje. S našimi službami získáte: identifikaci informací, které jsou pro potenciální kupující klíčové, profesionální přípravu informací, odborné naplánování celého procesu. Transakce a restrukturalizace 19

20 Transakční poradenství Asistence při sjednávání smlouvy Účetní závěrka ke dni transakce a úprava ceny Strategické a obchodní informace Asistence při sjednávání smlouvy Podpisem smlouvy podnikové transakce mnohdy nekončí. Následná jednání, nebo dokonce spory, které probíhají po uzavření smlouvy, zatěžují vedení společnosti a odvádějí pozornost od toho nejpodstatnějšího od integrace předmětu akvizice. Poradíme vám při strukturování akvizic či prodejů z pohledu finančního účetnictví. Pomůžeme vám s ochranou před smluvními riziky identifikovanými při due diligence. Kupní smlouvy strukturujeme tak, aby pro vás byly finančně a ekonomicky výhodné. Máme rozsáhlé zkušenosti se strukturováním a navrhováním smluv u řady úspěšných projektů due diligence. 20 Transakce a restrukturalizace

21 Účetní závěrka ke dni transakce a úprava ceny Tato účetní závěrka se sestavuje ke dni dokončení transakce a slouží jako podklad pro cenové úpravy definované v transakční smlouvě. Pomůžeme vám sestavit účetní závěrku. Cílem je posoudit a poskytnout důkazy proti případným požadavkům na úpravu ceny, které vznese protistrana po přezkoumání konečné účetní závěrky. Podrobně zanalyzujeme podklady, z nichž vychází účetní závěrka sestavená protistranou. Identifikujeme rozpětí případného vyrovnání a podpoříme vás při vyjednávání. Stanovíme otázky, jež mohou být v souvislosti s prohlášeními a zárukami získanými na základě transakční smlouvy problematické. Strategické a obchodní informace Naše týmy specializované na strategické a obchodní informace pomáhají s různými službami v závislosti na vašem profilu a záměrech a na fázi transakčního cyklu, v jakém se vaše akvizice nachází. Pomůžeme vám porozumět strategickým, obchodním a provozním otázkám kupovaného podniku. Budeme s vámi intenzivně spolupracovat i po uzavření transakce, aby se získaná společnost integrovala a došlo k žádoucím synergiím. Asistujeme také prodávajícím při přípravě podniku na prodej za minimálního narušení běžného provozu potenciálním kupujícím poskytneme nezávislou due diligence. Provedeme obchodní due diligence a průzkum u zákazníků. Provedeme provozní due diligence a identifikujeme možné provozní úspory. Vyhodnotíme možné synergie. Přezkoumáme a navrhneme obchodní plán. Vytvoříme strategii vstupu na trh a analýzu umístění. Poskytujeme také integrační služby včetně tzv. stodenního plánu a připravenosti na první den. Transakce a restrukturalizace 21

22 Kontakty Alex Verbeek Jaromír Hořejší Maroš Holodňák Vladimír Velebný Partner odpovědný za Transakce a restrukturalizaci v České republice a ve střední a východní Evropě T: E: Director T: E: Director T: E: Senior Manager T: E:

23 Pavel Falout Petr Kostinec Zbyněk Buš Vladimír Veleba Martin Mašát Director T: E: Senior Manager T: E: Director T: E: Senior Manager T: E: Director T: E:

24 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice leden 2014

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část) IPO KROK ZA KROKEM (2. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING)

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING) Daňové poradenství SECTORS AND THEMES Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com OUTSOURCING DAŇOVÝCH SLUŽEB ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Credits and authors

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Forenzní služby kpmg.cz

Forenzní služby kpmg.cz Forenzní služby kpmg.cz KPMG v České republice Pomáháme vám snižovat škody. Cílem našich forenzních služeb je pomáhat vám při řešení obchodních a finančních záležitostí, jež by mohly vyústit v soudní řízení

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Akvizice a akviziční financování

Akvizice a akviziční financování Akvizice a akviziční financování Petr Kříž Head of M&A Czech Republic 17. června 2014 Počet a objem transakcí - svět Strana 2 Zdroje jsou!, říká premiér. Zdroj: Acquisition Daily Strana 3 Počet a objem

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Situace podniku a role poradce a znalce v restrukturalizačním procesu. 27. dubna PricewatehouseCoopers, TPA Horwath

Situace podniku a role poradce a znalce v restrukturalizačním procesu. 27. dubna PricewatehouseCoopers, TPA Horwath Situace podniku a role poradce a znalce v restrukturalizačním procesu PricewatehouseCoopers, TPA Horwath Obsah Úvod Best interest test Praktické užití zprávy znalce Praktické dopady ocenění na business

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký

Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký www.pwclegal.cz Akvizice společností Transakční dokumentace Jan Hladký Shrnutí 1. Transakční dokumentace 2. Význam DD pro dokumentaci 3. Struktura dokumentace 4. Obsah transakční dokumentace 5. Diskuze

Více

Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner

Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner Profil Firmy Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner Jsme specializovaná poradenská firma a síť zaměřená na na trhy trhy střední střední a východní a východní Evropy Evropy a Rus- a Ruska. Našimi Našimi

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Kupovat či nekupovat?

Kupovat či nekupovat? Kupovat či nekupovat? Případová studie MBO transakce (koupě podniku v době přebytku (levných) peněz) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš, partner 11. května 2016 Obsah 1. Výchozí situace 2. Akcionářská (ne)dohoda

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015

Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Právní aspekty M&A Jan Juroška 24. března 2015 Možné typy M&A transakcí M přeměna nevyužívá se pro vstup zahraničního investora užití až pro restrukturalizaci po koupi spíše pro strategického investora

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ Tomáš Krabec 26. dubna 2016 2 Odposlechnuto u soudu společnost není předlužená, protože pasiva nepřevyšují aktiva...

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Akviziční financování v praxi

Akviziční financování v praxi 9. října 2014 Akviziční financování v praxi Petra Myšáková Prokop Verner Způsob výuky Způsob vedení výuky Příprava na hodinu - zasílání prezentací Literatura Účast na hodině a aktivita Test Zápis zápočtů

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

Postakviziční integrace

Postakviziční integrace ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Postakviziční integrace jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Marek Stoklasa Praha, 26.11.2014 Obsah prezentace: 1.

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti

Více

Přehled procesu transakce

Přehled procesu transakce Přehled procesu transakce Obsah Oddíl Číslo stránky 1. Přehled procesu 1.1. Fáze I: Příprava procesu 1.2. Fáze II: Marketing a due diligence 1.3. Fáze III: Jednání 1.4. Fáze IV: Dohoda 2. Přílohy 3 5 12

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP

Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Poradenská činnost pro VHZ, a.s. s ohledem na plnění podmínek OPŽP Valná hromada VHZ, a.s. 7. října 2015 Obsah 1. Zásady OPŽP 2. Kalkulace 2015 3. Periodické přezkoumání pro období 2016-20 4. Výstup ze

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Akviziční financování v praxi

Akviziční financování v praxi 16. října 2014 Akviziční financování v praxi Iva Bilinská Ondřej Kramoliš 1 Právní audit due diligence 2 Role due diligence modelový průběh transakce Navržení struktury transakce (spin off) Premarketing

Více

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Blahoslav Němeček David Koudela 18. března 2014 Současná situace v průmyslových podnicích a připravovaná opatření státu Průmyslové podniky Stát

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) 1. října 2014 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné M&A 4. Typické milníky M&A projektu 5. Obvyklá

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. Říjen 2013

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. Říjen 2013 PREZENTACE SPOLEČNOSTI Říjen 2013 O společnosti NBB Grupo Sartorial GLOBÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO LOKÁLNÍ KLIENTY: Ve společnosti NBB jsme díky své mezinárodní síti poradenských kanceláří specialisté v oblasti

Více

Realizace. z hlediska daní a účetnictví

Realizace. z hlediska daní a účetnictví Realizace záměru převodu činností zajišťovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje Nemocnicí následné péče Most, příspěvkovou organizací, a Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkovou organizací,

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký

Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký www.pwclegal.cz Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký Shrnutí 1. Jak financovat 2. Požadavky banky 3. Due Diligence 4. Akviziční financování 5. Potransakční restrukturalizace 6. Diskuze Slide

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více