Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz"

Transkript

1 Transakce a restrukturalizace kpmg.cz

2 Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace 14 Transakční poradenství 16 Due diligence na podnět kupujícího 16 Due diligence na podnět prodávajícího 18 Asistence při sjednávání smlouvy 20 Účetní závěrka ke dni transakce a úprava ceny 21 Strategické a obchodní informace 21 Kontakty 22

3 Transakce a restrukturalizace

4 Transakce a restrukturalizace Jsme největší finanční poradce pro fúze a akvizice v České republice v letech 2013, 2012 a 2011 (zdroj: Mergermarket). V roce 2013 jsme se poradensky podíleli na sedmi transakcích v celkové hodnotě milionů dolarů, v roce 2012 na devíti transakcích v celkové hodnotě 200 milionů dolarů a v roce 2011 na 14 transakcích v celkové hodnotě 439 milionů dolarů. V uplynulých šesti letech jsme pravidelně obsazovali první či druhou příčku žebříčku poradců podle počtu transakcí uzavřených v celosvětovém měřítku na trhu středně velkých společností (podle Thomson Financial Securities Data). Naše poradenství je nestranné a nezávislé na zdrojích financování. Poskytneme vám kvalitní návrh vhodné transakční strategie od zahájení jednání až po jejich úspěšné uzavření. Nabízíme vám kombinaci našich znalostí českého trhu a celosvětových zdrojů. KPMG v České republice je součástí celosvětové sítě poradenských společností KPMG, takže naši odborníci mohou spolupracovat s více než expertů ve více než 50 zemích. 4 Management Transakce a restrukturalizace Consulting

5 Transakce Management a restrukturalizace Consulting 5

6 Transakce a restrukturalizace Zaměřujeme se na trvalé zvyšování hodnoty v průběhu celého ekonomického cyklu a po celou dobu naší práce pro vás. Můžeme vám asistovat již v okamžiku, kdy začnete uvažovat o koupi podniku, i v situaci, kdy je vaše firma v potížích a potřebujete zlepšit její výkon. Nabízíme vám své know-how zkušenosti s celým průběhem obchodních transakcí a znalosti procesů a událostí v klíčových sektorech. Poskytneme vám poradenství na vysoké úrovni a s vysokou přidanou hodnotou. 46 Management Transakce a restrukturalizace Consulting

7 Transakce Management a restrukturalizace Consulting 75

8 Podnikové finance Fúze, akvizice a prodeje Hodláte expandovat na svém stávajícím trhu nebo vstoupit na nový? Hledáte nové příležitosti k podnikání? Chcete diverzifikovat výrobní program? Pomůžeme vám zvýšit váš potenciál a uzavřít úspěšné transakce. Chcete odprodat neklíčové či špatně prosperující dceřiné společnosti? Rádi byste získali prostředky ke splacení dluhů či financování budoucího růstu? Obdrželi jste sice nevyžádanou, ale zajímavou nabídku na odkoupení vaší společnosti? Chcete realizovat výnos z vaší investice pomocí jejího prodeje? Pomůžeme vám dosáhnout co nejlepších podmínek při uzavření transakce. Fúze a akvizice Pomůžeme vám stanovit akviziční kritéria včetně strategického posouzení a analýzy konkurence ve vašem sektoru. Identifikujeme a prozkoumáme klíčové cílové společnosti na lokální či mezinárodní úrovni. Navážeme vztah s potenciálními cílovými společnostmi. Vypracujeme ocenění investiční příležitosti. Navrhneme strukturu transakce. Poradíme vám při sjednávání transakce a jejího financování ať již dluhového, akciového, či s pomocí komplexnějších nástrojů. Dohlédneme na due diligence a právní i ostatní aspekty, aby se transakce úspěšně uzavřela. 8 Transakce a restrukturalizace

9 Prodeje Pomůžeme vám vytvořit prodejní strategii a stanovit cenová očekávání a oceňovací parametry. S pomocí našich daňových a sektorových odborníků vytvoříme co nejvýhodnějšího prostředí pro prodej. Identifikujeme, prověříme a oslovíme možné kupující ve vašem sektoru. Vypracujeme návrh prodejního informačního memoranda. Informujeme trh o vaší společnosti a nabízené investiční příležitosti. S našimi službami získáte: podporu zkušených odborníků se znalostí českého trhu a zázemím silné celosvětové sítě poradenských společností KPMG, přístup k rozsáhlým znalostem a zkušenostem, díky nimž vaše transakce dosáhne co nejlepšího výsledku, praktické postupy, kreativní myšlení a profesionální přístup, spolupráci během celé transakce od zahájení až po dokončení jednání. Vyhodnotíme nabídky a pomůžeme vám při jednáních. Pomůžeme vám navrhnout smlouvy a realizovat transakci až do jejího vypořádání. Transakce a restrukturalizace 9

10 Podnikové finance Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady Oceňování pro nás není jen matematickým cvičením. Snažíme se důkladně pochopit dynamiku vašeho podnikání a její klíčové faktory. Vycházíme z rozsáhlých zkušeností a používáme relevantní oceňovací metody. Využíváme hluboké znalosti sektoru a srovnávací analýzy, takže vám můžeme nabídnout poradenské služby s přidanou hodnotou. 10 Transakce a restrukturalizace

11 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady Kvalita ocenění je důležitá pro členy představenstev, akcionáře, investory, finančníky, jednotlivé strany uzavíraných obchodů i regulátory. Poskyteneme vám důkladné a důvěryhodné ocenění, na které se budete moci spolehnout. Nezávisle a objektivně vám pomůžeme určit správnou cenu, kterou máte zaplatit či požadovat za podnik či jiný majetek. Při dělení vlastního kapitálu během formování či vystoupení z joint venture nebo obchodní aliance můžeme zaujmout roli nezávislého poradce či poradce jedné ze stran. Oceníme nehmotný majetek či duševní vlastnictví: značky, know-how, ochranné známky, seznamy zákazníků, práva k duševnímu vlastnictví či goodwill pro obchodní, daňové či regulatorní důvody včetně alokace kupní ceny. V návaznosti na akvizici společnosti oceníme aktiva a pasiva na jejich reálnou hodnotu za účelem alokace kupní ceny podle požadavků IFRS 3. V souladu s požadavky regulatorních orgánů a náležitostmi corporate governance posoudíme objektivnost podmínek transakce. Poskytneme vám podporu při soudních či arbitrážních sporech, zvláště těch, které se týkají ocenění společnosti. Vypracujeme podpůrné materiály pro získání akciového či dluhového financování. Na vaši žádost zpracujeme znalecký posudek. S našimi službami získáte: technicky spolehlivá a komerčně zaměřená nezávislá ocenění určená pro vaše konkrétní potřeby, jasné a důvěryhodné oceňovací zprávy včetně transparentních odůvodnění našich závěrů, ocenění vypracovaná k zajištění souladu s požadavky českých právních předpisů KPMG v České republice je oprávněna působit jako soudní znalec u českých soudů. Transakce a restrukturalizace 11

12 Podnikové finance Financování Získávání půjček Financování Financování projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership, PPP) Soukromému i veřejnému sektoru poradíme s financováním významných projektů v mnoha různých odvětvích. Zadávání zakázek na významné infrastrukturní projekty je složité, vysoce konkurenční a finančně i časově náročné. Zadavatelé musejí pro své investiční programy vytvořit takový komerční rámec, který zaujme renomované mezinárodní firmy. Zájemci si musejí pečlivě vybírat vhodné projekty a vytvořit nabídku, která v konkurenci ostatních uspěje. Poradíme vám, zda zvolit leasing, či nákup. Podpoříme vás při konceptualizaci, strukturování, dojednávání i realizaci projektů PPP. Veřejnému sektoru pomůžeme s výběrovými řízeními na projekty financováné ze soukromých zdrojů. S našimi službami získáte: hlubokou a globální znalost trhů, problémů a procesů ať už působíte ve firemním, nebo veřejném sektoru, rozsáhlé praktické zkušenosti s obchodní problematikou spojenou s tímto typem projektů, nezávislá doporučení ohledně financování významných projektů v různých odvětvích, 12 Transakce a restrukturalizace navazující poradenství k daňovým, transakčním a účetním otázkám či aspektům due diligence, případně i ocenění transakce a revizi modelů.

13 Získávání půjček Společnosti, které chtějí získat nový dluhový kapitál či refinancovat stávající úvěry, mají obvykle na bankovním, leasingovém či kapitálovém trhu dlouhodobé etablované vztahy. Většinou nemají problém najít poradce pro získávání zdrojů mnoho poskytovatelů půjček zdarma nabízí poradenství ohledně svých vlastních produktů. Firmy však potřebují poradce, který bude nezávislý. Potřebují znát kompletní škálu možností a zjistit, jak docílit takové struktury financování, která by splnila jejich strategické a provozní cíle. Můžeme vám nabídnout široké spektrum služeb od asistence při vypracování dokumentace až po kompletní řízení celého procesu. Vytvoříme strategii financování podle vašich potřeb a vhodný přístup k vyjednávání s bankami. Pomůžeme vám s finančním plánováním a modelováním, aby vaši externí finanční partneři získali podrobné informace o vaší finanční situaci a budoucím finančním vývoji. Poskytneme vám podporu při jednáních o úpravách smluvních podmínek a plné restrukturalizaci dluhu včetně případné státní podpory. Prověříme a dojednáme alternativní možnosti financování, abyste mohli dosáhnout vytyčených cílů. S našimi službami získáte: jasnou analýzu možností a jejich dopadů, objektivní poradenství nezávislé na poskytovatelích kapitálu, zlepšení rozhodovacího procesu spojeného se získáváním financování, možnost využít naše dlouhodobé zkušenosti, detailní znalost produktů a množství kontaktů na příslušných trzích. Identifikujeme a vybereme vhodné finanční partnery. Připravíme vám kvalitní manažerské prezentace. Navrhneme vhodné dohody o financování a úvěrová ujednání. Dojednáme podrobnosti úvěrových ujednání. Transakce a restrukturalizace 13

14 Restrukturalizace Růst Potřebuji vytvořit strategii růstu Potřeby klienta Ocenění investičních příležitostí Potřebuji docílit synergií a integrace Due diligence Potřebuji uzavřít strukturovanou transakci za správnou cenu Potřebuji sladit nákladovou základnu s klesajícími hodnotami Integrace Potřebuji významně restrukturalizovat obchodní a provozní model podnikání Strategie Restrukturalizace Recese Ocenění prodávaných aktiv 14 Transakce a restrukturalizace Nabízené služby

15 Naše služby zahrnují finanční a provozní restrukturalizaci Restrukturalizace Zaměřujeme se na společnosti, které se nacházejí v problematické situaci: klesá jim cash flow, jsou ve ztrátě, mají nadměrné závazky nebo jsou ve srovnání s konkurencí málo výkonné. Včasné zapojení našich odborníků na restrukturalizaci může vaší společnosti pomoci uchovat si svou hodnotu a zvýšit výnosy pro všechny stakeholdery. Naše služby zahrnují: finanční restrukturalizaci (restrukturalizace půjček, refinancování stávajících úvěrů ke splacení úvěrů předešlých, podpora při jednáních apod.), provozní restrukturalizaci (plánování restrukturalizace a její realizace, řízení hotovosti a provozního kapitálu, výstupní strategie). Klientem může být společnost (nebo její vlastníci), věřitelé, regulátoři či jiní stakeholdeři. Naše činnost se může týkat celé firmy nebo jen její konkrétní neklíčové či málo výkonné části. Povaha a kombinace našich služeb závisí na konkrétních podmínkách vaší společnosti. Může se jednat například o: prvotní vyhodnocení, které stanoví nejpalčivější problémy z něj se budou odvíjet stabilizační kroky a plán dalších analýz a restrukturalizace, strategickou, finanční a provozní prověrku nebo nezávislou obchodní prověrku pro věřitele, asistenci při počáteční stabilizaci a krizovém řízení, řízení hotovosti, pomoc při přípravě komplexního plánu operační a finanční restrukturalizace, záložní plánování pro případ, že klíčové milníky restrukturalizačního plánu nebudou dosaženy v předpokládaném čase, pomoc při jednáních za stranu věřitele nebo dlužníka, podporu při implementaci zvolené strategie. Pohled na ekonomický cyklus z hlediska transakcí Chci prodat neprovozní aktiva Potřebuji provést nezávislé posouzení společnosti Potřebuji předejít platební neschopnosti Mám zájem o strategii růstu v období transformace Chci provést řadu akvizic Potřebuji více kapitálu Prodej aktiv Ocenění Podpora prodávajícímu Due diligence a vyčlenění aktiv Potřebuji uskutečnit prodeje Potřebuji provést refinancování Fúze a akvizice Dluhové financování a due diligence Čas Strategie transformačního růstu Poradenství v případě platební neschopnosti Due diligence Transakce a restrukturalizace 15

16 16 Section or Brochure name Transakční poradenství I ve složitém ekonomickém období musí vedení společností zvažovat transakce jako nástroj k obnově a transformaci podniku. Realizovat takové transakce vám pomůže kvalitní a profesionální poradenství, které vychází z nezkreslené analýzy, strategického zacílení a přesného provedení. Právě takové poradenství vám nabízíme. Pomůžeme vám vyhodnotit, naplánovat a řídit významné transakce. Naše služby zahrnují: due diligence na podnět kupujícího, due diligence na podnět prodávajícího, knihu finančních údajů, data room, asistenci při sjednávání smlouvy, účetní závěrku ke dni transakce a úpravu ceny, strategické a obchodní informace. Due diligence na podnět kupujícího Due diligence na podnět kupujícího Podmínkou úspěšné akvizice je přesné vyhodnocení rizik a přínosů navržené transakce. Naši specialisté mají zkušenosti s finančními a obchodními prověrkami (označovanými jako due diligence) v různých odvětvích a jsou schopni pro potenciální kupující takovéto informace o cílových společnostech získat. Due diligence jsme prováděli v řadě společností od malých tuzemských firem až po největší firmy na trhu. Díky našemu přístupu a zkušenostem jsme působili jako poradce u většiny významných transakcí uzavřených v České republice. Proces finanční due diligence se skládá ze shromažďování, analýzy a interpretace finančních informací. Často probíhá v několika fázích v závislosti na harmonogramu transakce a dostupnosti informací od cílové společnosti. Každá prověrka je jedinečná, a proto ji ve spolupráci s klientem vždy přizpůsobujeme na míru konkrétní cílové společnosti. Typická prověrka se zaměřuje na způsob obchodování firmy v současnosti i v minulosti, finanční projekce, produkty a trh, klientskou základnu, konkurenční pozici, řízení aktiv, peněžní toky, daně, lidské zdroje či účetní a informační systémy. 16 Transakce a restrukturalizace

17 Section or Brochure name 17 Výsledkem bývá: analýza silných a slabých stránek cílové společnosti, analýza silných a slabých stránek navržené transakce včetně analýzy klíčových faktorů ovlivňujícíh hodnotu a očekávaných synergií, které transakce přinese, identifikace problémů, které bude potřeba během dojednávání transakce vyřešit, nastavení mechanismů, jimiž se dosáhne úpravy kupní ceny na základě našich zjištění, S našimi službami získáte: prověřený postup, který vám jako potenciálním kupujícím poskytne informace klíčové pro danou transakci, závěrečné zprávy přizpůsobené vašim potřebám, stručný přehled klíčových problémů a doporučení. prohlášení a záruky, jež by měly být součástí kupní smlouvy, otázky, jež bude třeba řešit po implementaci. Tyto informace jsou klíčovým faktorem v konečných jednáních s prodávajícím a pomáhají předcházet nechtěným překvapením po dokončení akvizice. Transakce a restrukturalizace 17

18 Transakční poradenství Due diligence na podnět prodávajícího 18 Transakce a restrukturalizace

19 Due diligence na podnět prodávajícího U tohoto typu due diligence si prověrku z perspektivy potenciálního kupujícího zadává sama prodávající strana. Zjištěné informace pak dává k dispozici všem potenciálním kupujícím. Due diligence na podnět prodávajícího umožňuje proces prodeje lépe řídit a zvyšuje konkurenční prostředí mezi zájemci o koupi. Je vhodná zejména u řízených aukcí. Vypracujeme zprávu o due diligence na podnět prodávajícího, kterou poskytneme potenciálním zájemcům jako základní informaci o dané společnosti. S našimi službami získáte: zrychlení prodejního procesu a zjednodušení jednání o smlouvě, lepší kontrolu nad procesem prodeje, včasnou identifikaci případných problémů a rizik, které by mohly během prodeje působit potíže, zamezení slevě, která se mnohdy požaduje kvůli informačním rizikům, nebo alespoň její snížení, nízké náklady díky tomu, že se do procesu zapojí více zájemců o koupi. Služby pro vstup na kapitálové trhy Připravíme soukromé i veřejné zprávy pro oznámení primární emise akcií (IPO). Jejich podoba závisí na konkrétních podmínkách a dohodnutém rozsahu, obvykle však zahrnují: rozsáhlou zprávu (due diligence), komentář a prohlášení (comfort letter) k pracovnímu kapitálu, komentář a prohlášení (comfort letter) k procesům finančního výkaznictví, účetní zprávy ke zveřejnění v dokumentu o historických finančních informacích a v případě potřeby také pro forma finanční informace, další prohlášení. Kniha finančních údajů Kniha finančních údajů slouží k přesné a stručné prezentaci finančních informací, za jejichž správnost odpovídá vedení společnosti. Všechny relevantní informace o společnosti zpracujeme do knihy finančních údajů, jejíž součástí jsou účetní, obchodní, provozní a další informace. Podle vašich potřeb se knihy finančních údajů mohou lišit co do detailu a zaměření (např. finanční informace nebo informace o výrobě či prodejích). Můžeme vám také pomoci prezentovat informace z knihy finančních údajů budoucím investorům a jejich poradcům. Data room Data rooms se používají při transakcích, u nichž chce prodávající potenciálním kupujícím (obvykle v rámci due diligence) poskytnout k nahlédnutí větší objemy důvěrných dat. Pomůžeme vám data rooms připravit a implementovat. Pomůžeme vám vytvořit data room. Identifikujeme klíčové informace pro potenciální kupující. Vytvoříme fyzický či virtuální data room. Poradíme vám, jak nastavit vhodný časový rámec pro zveřejnění informací. Pomůžeme vám s přípravou informací pro data room. Před vydáním přezkoumáme správnost a důvěrnost informací určených pro data room. Poskytneme vám podporu při provozu data roomu během prodeje. S našimi službami získáte: identifikaci informací, které jsou pro potenciální kupující klíčové, profesionální přípravu informací, odborné naplánování celého procesu. Transakce a restrukturalizace 19

20 Transakční poradenství Asistence při sjednávání smlouvy Účetní závěrka ke dni transakce a úprava ceny Strategické a obchodní informace Asistence při sjednávání smlouvy Podpisem smlouvy podnikové transakce mnohdy nekončí. Následná jednání, nebo dokonce spory, které probíhají po uzavření smlouvy, zatěžují vedení společnosti a odvádějí pozornost od toho nejpodstatnějšího od integrace předmětu akvizice. Poradíme vám při strukturování akvizic či prodejů z pohledu finančního účetnictví. Pomůžeme vám s ochranou před smluvními riziky identifikovanými při due diligence. Kupní smlouvy strukturujeme tak, aby pro vás byly finančně a ekonomicky výhodné. Máme rozsáhlé zkušenosti se strukturováním a navrhováním smluv u řady úspěšných projektů due diligence. 20 Transakce a restrukturalizace

21 Účetní závěrka ke dni transakce a úprava ceny Tato účetní závěrka se sestavuje ke dni dokončení transakce a slouží jako podklad pro cenové úpravy definované v transakční smlouvě. Pomůžeme vám sestavit účetní závěrku. Cílem je posoudit a poskytnout důkazy proti případným požadavkům na úpravu ceny, které vznese protistrana po přezkoumání konečné účetní závěrky. Podrobně zanalyzujeme podklady, z nichž vychází účetní závěrka sestavená protistranou. Identifikujeme rozpětí případného vyrovnání a podpoříme vás při vyjednávání. Stanovíme otázky, jež mohou být v souvislosti s prohlášeními a zárukami získanými na základě transakční smlouvy problematické. Strategické a obchodní informace Naše týmy specializované na strategické a obchodní informace pomáhají s různými službami v závislosti na vašem profilu a záměrech a na fázi transakčního cyklu, v jakém se vaše akvizice nachází. Pomůžeme vám porozumět strategickým, obchodním a provozním otázkám kupovaného podniku. Budeme s vámi intenzivně spolupracovat i po uzavření transakce, aby se získaná společnost integrovala a došlo k žádoucím synergiím. Asistujeme také prodávajícím při přípravě podniku na prodej za minimálního narušení běžného provozu potenciálním kupujícím poskytneme nezávislou due diligence. Provedeme obchodní due diligence a průzkum u zákazníků. Provedeme provozní due diligence a identifikujeme možné provozní úspory. Vyhodnotíme možné synergie. Přezkoumáme a navrhneme obchodní plán. Vytvoříme strategii vstupu na trh a analýzu umístění. Poskytujeme také integrační služby včetně tzv. stodenního plánu a připravenosti na první den. Transakce a restrukturalizace 21

22 Kontakty Alex Verbeek Jaromír Hořejší Maroš Holodňák Vladimír Velebný Partner odpovědný za Transakce a restrukturalizaci v České republice a ve střední a východní Evropě T: E: Director T: E: Director T: E: Senior Manager T: E:

23 Pavel Falout Petr Kostinec Zbyněk Buš Vladimír Veleba Martin Mašát Director T: E: Senior Manager T: E: Director T: E: Senior Manager T: E: Director T: E:

24 Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice leden 2014

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING)

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING) Daňové poradenství SECTORS AND THEMES Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com OUTSOURCING DAŇOVÝCH SLUŽEB ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Credits and authors

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Přehled procesu transakce

Přehled procesu transakce Přehled procesu transakce Obsah Oddíl Číslo stránky 1. Přehled procesu 1.1. Fáze I: Příprava procesu 1.2. Fáze II: Marketing a due diligence 1.3. Fáze III: Jednání 1.4. Fáze IV: Dohoda 2. Přílohy 3 5 12

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby Úvod Kvalita, profesionalita, důvěra Díky 15 letům působení v mezinárodních realitních poradenských společnostech máme rozsáhlé zkušeností s investováním do komerčních nemovitostí a s realizací realitních

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. Říjen 2013

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. Říjen 2013 PREZENTACE SPOLEČNOSTI Říjen 2013 O společnosti NBB Grupo Sartorial GLOBÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO LOKÁLNÍ KLIENTY: Ve společnosti NBB jsme díky své mezinárodní síti poradenských kanceláří specialisté v oblasti

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Úvodní slovo. NetBusiness Vám přínáší inovativní metody, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti.

Úvodní slovo. NetBusiness Vám přínáší inovativní metody, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti. Chcete patřit mezi nejúspěšnější? NetBusiness Vám přináší inovativní metody obchodního poradenství, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti. Úvodní slovo Naším cílem je vždy

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

OCENÍME. téměř COKOLIV

OCENÍME. téměř COKOLIV OCENÍME téměř COKOLIV audit > daně > účetnictví > mzdy > podnikové poradenství > family office > oceňování > audit > daně > účetnictví > mzdy > podnikové poradenství > family of c > Olomouc > Praha > Liberec

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Finance a nemovitosti

Finance a nemovitosti 723 987 654/777 608 475 info@fiane.cz www.fiane.cz Finance a nemovitosti Všichni máme sny, touhy a přání a chceme si je splnit. Všichni hledáme řešení a bezpečné služby, o které se můžeme s jistotou opřít.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy?

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? (Jiný úhel pohledu na fúze, akvizice a restrukturalizace) 21. října 2014 Obsah 1. Představení AK SAMAK 2. Růst firmy a corporate governance 3. Organický růst: restrukturalizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více