Olomouc 9. ččer. vence 1. Olomouc 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olomouc 9. ččer. vence 1. Olomouc 1"

Transkript

1 Olomouc 9. čč vence v Olomouc 1 0. čč vence v

2 Olomouc 1 0. čč vence v Olomouc 1 0. čč vence v

3 ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA POVODEŇ ODEŇ ZPRÁVA O POMOCI BLIŽNÍM ROK PO POVODNI ODNI Čvenec enec

4 Litovel 8. č vence ence Olomouc 15. č vence ence Biskupo upové byli yli s námi (zprava a Mons. Jan Graubn cibisk cibiskup olomoucký,, k dinál Millav Vlk cibisk cibiskup pražský ažský,, Mons. František Radkovský ský biskup plzeňský). 4

5 Olomouc 10. č vence ence Základní škola na Helsinské ulici, jedno z evak akuačních míst t v Olomouci (10. č vence ence ) 5

6 Troubky 1 2. čč vence v Troubky 1 2. čč vence v

7 OBSAH ÚVOD Mons. Jan Graubn, cibiskup olomoucký 8 CHARITA A A POVODEŇ ODEŇ 9 PRVOTNÍ POMOC CH PŘI POVODNI ODNI 11 První dny 11 Přehled prvotní pomoci 14 Jak dál s pomocí po povodni? 14 NÁSLEDNÁ POMOC PROGRAMY CH 16 Povodňoví asistenti na pomoc suktuře Chity 16 I. Obnova bydlení 17 I.1 Dotace na výstavbu a obnovu bydlení 17 I.2 Program Evropské unie ECHO 45 I.3 Projekt pro zvláštní případy 46 I.4 Drobné opravy domácntí a vybavení škol 46 II. Pomoc domácntem 47 II.1 Vysoušení a vytápění domácntí 47 II.2 Vybavování domácntí, Chitní sklad Povodeň v Přově, tní chitní sklady 47 II.3 Přímá finanční pomoc na nákup zařízení bytů 52 Souhrnná tabulka pomoci domácntem 53 III. Linky pomoci Povodeň 61 EKONOMIKA POMOCI PO POVODNI ODNI 63 Příjmy na pomoc po povodni 63 Výdaje na pomoc po povodni 67 Konto Povodeň 68 Seznamy dárců konta Povodeň 72 Kde peníze skončily? 79 O PAR ARTNERS TNERSTVÍ A BUDOUCNOSTI 80 Česká kolická chita a zahraničí 80 Spolupráce s institucemi v České republice 80 Pomoc Chity pokračuje 80 ZÁVĚREM 82 ADRESÁŘ 83 7

8 ÚVOD Slovo povodeň nabylo od loňského roku pro mnohé z nás nového významu, přesněji řečeno, nově jsme pochopili význam slova, když jsme se s povodní důvěrně seznámili. Samozřejmě, že jinak se tento pojem zapsal těm, kdo sledovali její řádění v televizi, jinak těm, kdo pomáhali zachraňov, a jinak těm, kteří se stali její obětí. Kniha, ktou otevíráte, je jakýmsi zrcadlem této konkrétní zkušenti nazývané POVODEŇ. Nejvíce se v něm ovšem odráží právě zkušent pomoci při povodni a při odsaňování jejích následků. Vysoká čísla všeho druhu jsou ohromující. I když se za nimi skrývá mnoho skutečntí, kté v číslech, ba často ani ve slovech, vyjádřit nelze. Ať už jde o upení a bolest, kté toužíme utišit, nebo odvahu a hrdinství, obětavt, štědrt, mnozí si dokonce dovedli přesklád svou stupnici hodnot. Zamýšlení nad těmito sánkami nás často povede k pocitu vděčnti a snad i k jejímu projevu. Rád bych se rozdělil se čtenáři o jeden svůj poznek. V ptižených místech, kde dobře fungovala místní CHARITA, se pomáhalo daleko snadněji. Stejně tak se přes Chitu snadněji organizovalo získávání pomoci z míst neptižených. Ukázalo se, že organizovaná služba lásky je účinnější než obětavé projevy lásky jednotlivců. Proto děkuji všem, kteří se zapojují do chitní služby, nebo ji jakýmkoliv způsobem podporují. Jan Graubn, cibiskup, předseda Chitivní komise ČBK Olomoucký cibisk cibiskup up Mons. Jan Graubn 8

9 CHARITA A A POVODEŇ ODEŇ Pomoc v prvních dnech organizovala Česká kolická chita () spontánně především díky rozvinuté suktuře všech vlastních složek. V celé České republice nyní existuje m cidiecézních a diecézních Chit (ACH a DCH), v jejichž rámci působí více než dvě stě místních fních a oblastních Chit (FCH a OCH). Ty pracují buď jako dobrovolné spolky, nebo jako profesionální neziskové církevní organizace s právní subjektivitou, jako instituce římskokolické církve. Tisíce dobrovolných pracovníků a na dva tisíce profesionálů se v současné době stají o více než sto padesát zařízení a služeb na celém území, v nichž pečují o téměř dvacet tisíc klientů. Služba sestává z domácí péče, z pobytových zařízení pro sté, nemocné, pro zdravotně ptižené, pro lidi bez domova a pro mky s dětmi v tísni, dále z poraden, škol, stacionářů, šníků a jiných. organizuje od svého znovuzřízení v roce 1990 rozsáhlou humanitární pomoc po celém světě (Ukrajina, Bělorusko, Chorvsko, Juglávie, Bna a Hcegovina, Rumunsko, Bulhsko, Čečensko, Somálsko, Rwanda, Uganda aj.). Právě loňské rozsáhlé záplavy prověřily Chitu, jak je ochotna a schopna reagov na přírodní pohromu velkého rozsahu. Dříve se jen podílela na miální i finanční pomoci v jiných zemích ptižených neštěstím. Nyní se ocitla přímo v ohnisku kasofy. Zda a jak obstála můžete poudit nejlépe vy, dárci i občané ptižení a spoléhající se na pomoc v nouzi. V celém zaplaveném území se spontánně a okamžitě zapojilo mnoho dobrovolníků i profesionálů z nejrůznějších míst a institucí do okamžité pomoci. Nelze dtečně vyjádřit svůj dík a obdiv nad touto viditelnou láskou k bližnímu, v dnešní době téměř nečekanou. A tak dovolte na sánkách této Zprávy představit alespoň někté konkrétní aktivity organizované Českou kolickou chitou. Chitní dobrovolníci a profesionálové začali shromažďov a disibuov poaviny a další poeby, pomáh v evakuačních cenech i s úklidem následků záplav. Přitom museli zajistit fungování valých chitních zařízení a služeb. Nebylo Chity, ktá by se do pomoci nezapojila. Nejaktivněji pracovaly místní Chity tam, kde povodeň nejvíce ničila a bořila domy i lidské udy. Největší zížení nesly Chity v zaplaveném území Arcidiecézní chita Olomouc, Diecézní chita avsko-opavská, místní Chity v Ookovicích, Zábřehu, Olomouci, Uhském Hradišti, Osavě, Opavě, Krnově, Přově, Kroměříži, Veselí nad Moravou, Ústí nad Orlicí, Letohradu a jinde. Hned v prvních hodinách se zapojily do okamžité pomoci, a staly se proto příjemci pomoci z celé republiky, mnohde i ze zahraničí. Mezi prvními Chitami, kté přispěchaly na pomoc, byly diecézní Chity z Hradce Králové, Brna, Plzně a Litoměřic a míst-ní Chity Vyškov, Konice, Bohuňovice, Novice, Jihlava, Brno, Rožnov pod Radhoštěm, Blansko, Znojmo a následně všechny další z celé České republiky. Významnou pomocí pro byla a stále je spolupráce s různými nestátními a státními institucemi Ministstvem pro místní rozvoj ČR, okresními a obecními úřady takřka všech okresů a ptižených obcí, Českou maltézskou pomocí, Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadací Člověk v tísni, NROS nadace rozvoje občanské společnti, Českým čveným křížem, Diakonií, RIAPS, Auto Škoda, a. s., a dalšími. V souvislti se zahraniční spoluprací je eba jmenov ptny: Deutsch Citasvband z Freiburgu, Citaszenale Östreich z Vídně, Citas Schweiz z Luznu, Stichting Kholieke Noden z holandského Hilvsumu, Kitáz Magyár z Budapešti, mnohé slovenské Chity a další. Spolupráce spočívala a spočívá v předávání informací, nabídek pomoci, předkládání projektů ucházejících se o dotace, v miální i finanční pomoci apod. Ptnské zahraniční Chity navíc zpredkovaly finanční pomoc z Evropské unie a od německé a rakouské vlády. Diecézní chita z rakouského Linze a Citas Nedlanden pkytly v prvních týdnech automobily pro rozvoz nejpoebnější humanitární pomoci. Rychlt, s jakou pomoc přicházela, její množství, vynalézavt ptnů, jejich vyvalt a samozřejmt ze sany dárců byly a jsou pro nás, kteří pomoc organizujeme, povzbuzením a pohonnými hmotami do dalších měsíců a let. Jak jinak pomoci všem ptiženým, než touto sounáležittí srdcí, ktá piluje a přináší konkrétní pomoc duševní i miální? ZPRÁVA O POMOCI BLIŽNÍM si nečiní nárok na dokonalou informaci o tomto díle pomoci. Snaží se být spíše solidním sdělením o probíhající pomoci, ktá ještě nekončí, protože Chita slíbila hned na počátku loňských záplav, že s ptiženými zůstane až do konce. Ten však stále není zřetelný, neboť následky se velmi těžce odsaňují. Náš přehled obsahuje mnoho stistických údajů o finanční i miální pomoci. Protože však pomoc stále probíhá a celkové uzávěrky nejsou vždy možné k jednomu du, obsahuje Zpráva také neúplné údaje. Kromě toho Česká kolická chita nepracuje cenalisticky. Každý právní subjekt, ktých je v téměř sto, organizuje pomoc ve spolupráci se sedisky diecézních Chit či Sekretiátem v Praze i zcela samtně. Přesné informace budeme moci zveřejnit až po konečném vyúčtování. Předpokládaným tmínem je konec roku Pomoc při odsaňování následků povodní bude zřejmě pokračov, ale již výhradně pod adminisivní správou jednotlivých chitních subjektů. 9

10 Olomouc k dinál Millav Vlk mezi evak akuo uovanými lidmi Olomouc-Lazce 10. č vence ence

11 PR PR PR PR PRVOTNÍ POMOC ČK TNÍ POMOC ČK TNÍ POMOC ČK TNÍ POMOC ČK TNÍ POMOC PŘI PO CH PŘI PO CH PŘI PO CH PŘI PO CH PŘI POVODNI ODNI ODNI ODNI ODNI PR PR PR PR PRVNÍ DNY VNÍ DNY VNÍ DNY VNÍ DNY VNÍ DNY Oba s Oba s Oba s Oba s Oba státní sv tátní sv tátní sv tátní sv tátní svátky v pr átky v pr átky v pr átky v pr átky v prvním č vním č vním č vním č vním č venco enco enco enco encovém týdnu loňského r ém týdnu loňského r ém týdnu loňského r ém týdnu loňského r ém týdnu loňského rok ok ok ok oku př u př u př u př u připadly na vík ipadly na vík ipadly na vík ipadly na vík ipadly na víkendo endo endo endo endové dn é dn é dn é dn é dny. Lidé. Lidé. Lidé. Lidé. Lidé se r se r se r se r se rozjížděli na do ozjížděli na do ozjížděli na do ozjížděli na do ozjížděli na dovolenou, někt olenou, někt olenou, někt olenou, někt olenou, někt é mor é mor é mor é mor é moravské v ské v ské v ské v ské vesnice b esnice b esnice b esnice b esnice byly sv yly sv yly sv yly sv yly svát át át át átečně naladěn ečně naladěn ečně naladěn ečně naladěn ečně naladěny na nedělní hody y na nedělní hody y na nedělní hody y na nedělní hody y na nedělní hody, V, V, V, V, Velehr elehr elehr elehr elehrad ad ad ad ad se př se př se př se př se připr ipr ipr ipr ipravoval na pouť a se al na pouť a se al na pouť a se al na pouť a se al na pouť a setkání mladých. Sobo tkání mladých. Sobo tkání mladých. Sobo tkání mladých. Sobo tkání mladých. Sobotní déšť tní déšť tní déšť tní déšť tní déšť, kt, kt, kt, kt, kt ý se ješ ý se ješ ý se ješ ý se ješ ý se ještě po poledni tv tě po poledni tv tě po poledni tv tě po poledni tv tě po poledni tvář ář ář ář ářil jak il jak il jak il jak il jako běžné o běžné o běžné o běžné o běžné š š š š šk edé edé edé edé edé počasí, však ods počasí, však ods počasí, však ods počasí, však ods počasí, však odst toval běsnící v al běsnící v al běsnící v al běsnící v al běsnící vodní la odní la odní la odní la odní lavinu. P vinu. P vinu. P vinu. P vinu. Povodňo odňo odňo odňo odňová vlna se př á vlna se př á vlna se př á vlna se př á vlna se přihnala na Br ihnala na Br ihnala na Br ihnala na Br ihnala na Broumo oumo oumo oumo oumovsk sk sk sk sko, o, o, o, o, Br Br Br Br Bruntálsk untálsk untálsk untálsk untálsko, Jesenick o, Jesenick o, Jesenick o, Jesenick o, Jesenicko, ab o, ab o, ab o, ab o, aby během něk y během něk y během něk y během něk y během několik olik olik olik olika dní dok a dní dok a dní dok a dní dok a dní dokončila sv ončila sv ončila sv ončila sv ončila své dílo zkázy na jižní Mor é dílo zkázy na jižní Mor é dílo zkázy na jižní Mor é dílo zkázy na jižní Mor é dílo zkázy na jižní Moravě. V vě. V vě. V vě. V vě. Voda zasáhla oda zasáhla oda zasáhla oda zasáhla oda zasáhla do živ do živ do živ do živ do života tisíců lidí i zvíř a tisíců lidí i zvíř a tisíců lidí i zvíř a tisíců lidí i zvíř a tisíců lidí i zvíř a změnila kr a změnila kr a změnila kr a změnila kr a změnila krajinu k obr ajinu k obr ajinu k obr ajinu k obr ajinu k obrazu sv azu sv azu sv azu sv azu svému. ému. ému. ému. ému. NIKDO NETUŠIL... NIKDO NETUŠIL... NIKDO NETUŠIL... NIKDO NETUŠIL... NIKDO NETUŠIL... PONDĚLÍ 7 PONDĚLÍ 7 PONDĚLÍ 7 PONDĚLÍ 7 PONDĚLÍ 7. ČER. ČER. ČER. ČER. ČERVENCE AŽ S VENCE AŽ S VENCE AŽ S VENCE AŽ S VENCE AŽ STŘED TŘED TŘED TŘED TŘEDA 9. ČER A 9. ČER A 9. ČER A 9. ČER A 9. ČERVENCE VENCE VENCE VENCE VENCE V pondělí v r V pondělí v r V pondělí v r V pondělí v r V pondělí v ranních hodinách již neb anních hodinách již neb anních hodinách již neb anních hodinách již neb anních hodinách již nebylo mo ylo mo ylo mo ylo mo ylo možné se k budo žné se k budo žné se k budo žné se k budo žné se k budově Chit vě Chit vě Chit vě Chit vě Chity v Hlučíns y v Hlučíns y v Hlučíns y v Hlučíns y v Hlučínské ulici př ké ulici př ké ulici př ké ulici př ké ulici přiblížit, iblížit, iblížit, iblížit, iblížit, neboť jí pr neboť jí pr neboť jí pr neboť jí pr neboť jí proték ték ték ték tékala k ala k ala k ala k ala kalná ř alná ř alná ř alná ř alná řek ek ek ek eka až do výše ok a až do výše ok a až do výše ok a až do výše ok a až do výše oken. Silný pr en. Silný pr en. Silný pr en. Silný pr en. Silný proud s oud s oud s oud s oud s háv háv háv háv hával vše, co b al vše, co b al vše, co b al vše, co b al vše, co bylo v ces ylo v ces ylo v ces ylo v ces ylo v cestě i k tě i k tě i k tě i k tě i kont ont ont ont ontejn jn jn jn jn, kt kt kt kt kt ý se zas ý se zas ý se zas ý se zas ý se zastavil u dv vil u dv vil u dv vil u dv vil u dveř eř eř eř eří Chit í Chit í Chit í Chit í Chity. Znič. Znič. Znič. Znič. Zničen en en en eny b y b y b y b y byly v yly v yly v yly v yly voz oz oz oz ozovk vk vk vk vka i chodník a i chodník a i chodník a i chodník a i chodník. Došlo k silnému podmáč. Došlo k silnému podmáč. Došlo k silnému podmáč. Došlo k silnému podmáč. Došlo k silnému podmáčení budo ení budo ení budo ení budo ení budovy až vy až vy až vy až vy až do hloubky dv do hloubky dv do hloubky dv do hloubky dv do hloubky dvou me ou me ou me ou me ou me ů. Kvůli r ů. Kvůli r ů. Kvůli r ů. Kvůli r ů. Kvůli rozbitým oknům a dv ozbitým oknům a dv ozbitým oknům a dv ozbitým oknům a dv ozbitým oknům a dveř eř eř eř eřím jsme nemohli budo ím jsme nemohli budo ím jsme nemohli budo ím jsme nemohli budo ím jsme nemohli budovu uza vu uza vu uza vu uza vu uzavř vř vř vř vřít, ít, ít, ít, ít, popisu popisu popisu popisu popisuje začát je začát je začát je začát je začátek ek ek ek ek po po po po povodňo odňo odňo odňo odňové vln é vln é vln é vln é vlny v Krno y v Krno y v Krno y v Krno y v Krnově ř vě ř vě ř vě ř vě ředit edit edit edit editelk elk elk elk elka t a t a t a t a tamní Chit amní Chit amní Chit amní Chit amní Chity Zit y Zit y Zit y Zit y Zita Bednář a Bednář a Bednář a Bednář a Bednářová. Ješ á. Ješ á. Ješ á. Ješ á. Ještě v sobo tě v sobo tě v sobo tě v sobo tě v sobotu se sešli chitní pr tu se sešli chitní pr tu se sešli chitní pr tu se sešli chitní pr tu se sešli chitní praco aco aco aco acovníci na mši sv níci na mši sv níci na mši sv níci na mši sv níci na mši své na Cvilíně. V tu ch é na Cvilíně. V tu ch é na Cvilíně. V tu ch é na Cvilíně. V tu ch é na Cvilíně. V tu chvíli nikdo ne víli nikdo ne víli nikdo ne víli nikdo ne víli nikdo netušil, ž tušil, ž tušil, ž tušil, ž tušil, že o dv e o dv e o dv e o dv e o dva dn a dn a dn a dn a dny později se už do pr y později se už do pr y později se už do pr y později se už do pr y později se už do práce ned áce ned áce ned áce ned áce nedtanou, anou, anou, anou, anou, že chitní dům i aut e chitní dům i aut e chitní dům i aut e chitní dům i aut e chitní dům i auta budou ut a budou ut a budou ut a budou ut a budou utopen open open open openy pod v y pod v y pod v y pod v y pod vodou a nány bahna. Př odou a nány bahna. Př odou a nány bahna. Př odou a nány bahna. Př odou a nány bahna. Přes es es es esto b o b o b o b o byla je yla je yla je yla je yla jejich pr jich pr jich pr jich pr jich první s vní s vní s vní s vní st t z z z z zajis jis jis jis jistit péči klientům. S tit péči klientům. S tit péči klientům. S tit péči klientům. S tit péči klientům. S edisk edisk edisk edisk ediska chitní oše a chitní oše a chitní oše a chitní oše a chitní oše ov elské a peč elské a peč elské a peč elské a peč elské a pečov elské služb elské služb elské služb elské služb elské služby ne y ne y ne y ne y nejen v Krno jen v Krno jen v Krno jen v Krno jen v Krnově, ale v vě, ale v vě, ale v vě, ale v vě, ale ve všech e všech e všech e všech e všech z z z z zopených obcích a měs opených obcích a měs opených obcích a měs opených obcích a měs opených obcích a městech zajišť ech zajišť ech zajišť ech zajišť ech zajišťovala r ala r ala r ala r ala rozv ozv ozv ozv ozvoz obědů a péči klientům všemi mo oz obědů a péči klientům všemi mo oz obědů a péči klientům všemi mo oz obědů a péči klientům všemi mo oz obědů a péči klientům všemi možnými pr žnými pr žnými pr žnými pr žnými pr edky edky edky edky edky na loďkách, vr na loďkách, vr na loďkách, vr na loďkách, vr na loďkách, vrtulníky tulníky tulníky tulníky tulníky, hasičskými a v, hasičskými a v, hasičskými a v, hasičskými a v, hasičskými a vojenskými aut jenskými aut jenskými aut jenskými aut jenskými auty, na k, na k, na k, na k, na kolech, br olech, br olech, br olech, br olech, broděním apod. V Krno oděním apod. V Krno oděním apod. V Krno oděním apod. V Krno oděním apod. V Krnově např vě např vě např vě např vě například íklad íklad íklad íklad nil jednu peč nil jednu peč nil jednu peč nil jednu peč nil jednu pečov elk elk elk elk elku vy u vy u vy u vy u vysok sok sok sok sokou v ou v ou v ou v ou vodou manž odou manž odou manž odou manž odou manžel na r el na r el na r el na r el na ramenou. V chitním domě v Opa amenou. V chitním domě v Opa amenou. V chitním domě v Opa amenou. V chitním domě v Opa amenou. V chitním domě v Opavě a v budo vě a v budo vě a v budo vě a v budo vě a v budově vě vě vě vě blízké š blízké š blízké š blízké š blízké školy b oly b oly b oly b oly bylo zř ylo zř ylo zř ylo zř ylo zříz íz íz íz ízeno lék eno lék eno lék eno lék eno lékařské a záchr ařské a záchr ařské a záchr ařské a záchr ařské a záchranářské s anářské s anářské s anářské s anářské s edisk edisk edisk edisk edisko. Opa o. Opa o. Opa o. Opa o. Opavské Chitě se t ské Chitě se t ské Chitě se t ské Chitě se t ské Chitě se totiž s tiž s tiž s tiž s tiž stejně jak jně jak jně jak jně jak jně jako Ar Ar Ar Ar Arcidiecézní chitě Olomouc podař cidiecézní chitě Olomouc podař cidiecézní chitě Olomouc podař cidiecézní chitě Olomouc podař cidiecézní chitě Olomouc podařilo získ ilo získ ilo získ ilo získ ilo získ náhr náhr náhr náhr náhradní elekický zdr adní elekický zdr adní elekický zdr adní elekický zdr adní elekický zdroj. Pr j. Pr j. Pr j. Pr j. Protože měs e měs e měs e měs e městská peč tská peč tská peč tská peč tská pečov elská elská elská elská elská služba zk služba zk služba zk služba zk služba zkolabo olabo olabo olabo olabovala, ses ala, ses ala, ses ala, ses ala, ses y z CHOPS, př y z CHOPS, př y z CHOPS, př y z CHOPS, př y z CHOPS, přes es es es estože někt e někt e někt e někt e někt é měly vyt é měly vyt é měly vyt é měly vyt é měly vytopené b opené b opené b opené b opené byt yt yt yt yty, si vzaly na s, si vzaly na s, si vzaly na s, si vzaly na s, si vzaly na st t t t t t t t t t také je aké je aké je aké je aké její jí jí jí jí klient klient klient klient klientelu. elu. elu. elu. elu. Chit Chit Chit Chit Chity jak y jak y jak y jak y jako pr o pr o pr o pr o první o vní o vní o vní o vní otevř vř vř vř vřely humanitární sklady a vydáv ely humanitární sklady a vydáv ely humanitární sklady a vydáv ely humanitární sklady a vydáv ely humanitární sklady a vydávaly téměř ok aly téměř ok aly téměř ok aly téměř ok aly téměř okamžitě balenou v amžitě balenou v amžitě balenou v amžitě balenou v amžitě balenou vodu, základní odu, základní odu, základní odu, základní odu, základní po po po po po avin vin vin vin viny, obleč, obleč, obleč, obleč, oblečení, h ení, h ení, h ení, h ení, hygienické po gienické po gienické po gienické po gienické po eb eb eb eb eby. Jen v O. Jen v O. Jen v O. Jen v O. Jen v Ook ok ok ok okovicích v pondělí cen vicích v pondělí cen vicích v pondělí cen vicích v pondělí cen vicích v pondělí cenální humanitární sklad neální humanitární sklad neální humanitární sklad neální humanitární sklad neální humanitární sklad nesloužil, pr sloužil, pr sloužil, pr sloužil, pr sloužil, protože př e př e př e př e přís ís ís ís ístupo tupo tupo tupo tupové ces é ces é ces é ces é cesty již b y již b y již b y již b y již byly zcela pod v yly zcela pod v yly zcela pod v yly zcela pod v yly zcela pod vodou. Se s odou. Se s odou. Se s odou. Se s odou. Se stejnou r jnou r jnou r jnou r jnou rychl chl chl chl chltí jak tí jak tí jak tí jak tí jako se vypr o se vypr o se vypr o se vypr o se vyprazdňo azdňo azdňo azdňo azdňovaly aly aly aly aly, se sklady naplňo se sklady naplňo se sklady naplňo se sklady naplňo se sklady naplňovaly dodávk aly dodávk aly dodávk aly dodávk aly dodávkami z diecézních Chit z Hr ami z diecézních Chit z Hr ami z diecézních Chit z Hr ami z diecézních Chit z Hr ami z diecézních Chit z Hradce Kr adce Kr adce Kr adce Kr adce Králo álo álo álo álové, Brna, Lit é, Brna, Lit é, Brna, Lit é, Brna, Lit é, Brna, Litoměř oměř oměř oměř oměřic, Plzně. Briskně ic, Plzně. Briskně ic, Plzně. Briskně ic, Plzně. Briskně ic, Plzně. Briskně reago eago eago eago eagovala Česká maltézská pomoc, je ala Česká maltézská pomoc, je ala Česká maltézská pomoc, je ala Česká maltézská pomoc, je ala Česká maltézská pomoc, jejíž dobr jíž dobr jíž dobr jíž dobr jíž dobrovolníci z Pr olníci z Pr olníci z Pr olníci z Pr olníci z Prah ah ah ah ahy a Českých Budějo y a Českých Budějo y a Českých Budějo y a Českých Budějo y a Českých Budějovic do vic do vic do vic do vic dovezli jak ezli jak ezli jak ezli jak ezli jako pr o pr o pr o pr o první vní vní vní vní do Olomouce v do Olomouce v do Olomouce v do Olomouce v do Olomouce vodu. N odu. N odu. N odu. N odu. Nelz elz elz elz elze opomenout ok e opomenout ok e opomenout ok e opomenout ok e opomenout okamžité nabídky pomoci desít amžité nabídky pomoci desít amžité nabídky pomoci desít amžité nabídky pomoci desít amžité nabídky pomoci desítek f ek f ek f ek f ek fir ir ir ir irem, podniků, nez em, podniků, nez em, podniků, nez em, podniků, nez em, podniků, nezopených opených opených opených opených Chit z Chit z Chit z Chit z Chit ze vzdálenějších mís e vzdálenějších mís e vzdálenějších mís e vzdálenějších mís e vzdálenějších míst i jedno t i jedno t i jedno t i jedno t i jednotliv tliv tliv tliv tlivců z celé r ců z celé r ců z celé r ců z celé r ců z celé republiky epubliky epubliky epubliky epubliky, později i z, později i z, později i z, později i z, později i ze zahr e zahr e zahr e zahr e zahraničí. aničí. aničí. aničí. aničí. Zjišť Zjišť Zjišť Zjišť Zjišťovali jsme sami ali jsme sami ali jsme sami ali jsme sami ali jsme sami př př př př přesný poč esný poč esný poč esný poč esný počet p t p t p t p t ptiž tiž tiž tiž tižených lidí, k ených lidí, k ených lidí, k ených lidí, k ených lidí, kolik z t olik z t olik z t olik z t olik z toho je dětí, s oho je dětí, s oho je dětí, s oho je dětí, s oho je dětí, st ých a nemocných. N ých a nemocných. N ých a nemocných. N ých a nemocných. N ých a nemocných. Na ně jsme se zaměř a ně jsme se zaměř a ně jsme se zaměř a ně jsme se zaměř a ně jsme se zaměřili. V pr ili. V pr ili. V pr ili. V pr ili. V prvních dnech d ních dnech d ních dnech d ních dnech d ních dnech dtali všichni, kdo b ali všichni, kdo b ali všichni, kdo b ali všichni, kdo b ali všichni, kdo byli zapla yli zapla yli zapla yli zapla yli zaplaveni, od nás po eni, od nás po eni, od nás po eni, od nás po eni, od nás po avino vino vino vino vinové balíčky podle počtu ob v r é balíčky podle počtu ob v r é balíčky podle počtu ob v r é balíčky podle počtu ob v r é balíčky podle počtu ob v rodině, odině, odině, odině, odině, rodin odin odin odin odiny s malými dětmi ješ y s malými dětmi ješ y s malými dětmi ješ y s malými dětmi ješ y s malými dětmi ještě děts tě děts tě děts tě děts tě dětské balíčky ké balíčky ké balíčky ké balíčky ké balíčky,,,,, popisu popisu popisu popisu popisuje výde je výde je výde je výde je výdej humanitární pomoci v Opa j humanitární pomoci v Opa j humanitární pomoci v Opa j humanitární pomoci v Opa j humanitární pomoci v Opavě Dagm Sližo vě Dagm Sližo vě Dagm Sližo vě Dagm Sližo vě Dagm Sližová, á, á, á, á, asis asis asis asis asistentk entk entk entk entka ř a ř a ř a ř a ředit edit edit edit editelky t elky t elky t elky t elky tamní Chit amní Chit amní Chit amní Chit amní Chity. K. K. K. K. K eř eř eř eř eřinky inky inky inky inky, kde Chit, kde Chit, kde Chit, kde Chit, kde Chita sídlí, zůs a sídlí, zůs a sídlí, zůs a sídlí, zůs a sídlí, zůstaly čt aly čt aly čt aly čt aly čtyř yř yř yř yři dn i dn i dn i dn i dny odř y odř y odř y odř y odřezané od ezané od ezané od ezané od ezané od tních ních ních ních ních čás čás čás čás částí Opa tí Opa tí Opa tí Opa tí Opavy vy vy vy vy. Mohli jsme se d Mohli jsme se d Mohli jsme se d Mohli jsme se d Mohli jsme se dt jen do Hoš jen do Hoš jen do Hoš jen do Hoš jen do Hoštic. T tic. T tic. T tic. T tic. Tamní pan f amní pan f amní pan f amní pan f amní pan f ář nalo ář nalo ář nalo ář nalo ář naložil vlas žil vlas žil vlas žil vlas žil vlastní aut tní aut tní aut tní aut tní auto po o po o po o po o po avinami a vinami a vinami a vinami a vinami a vodou a r odou a r odou a r odou a r odou a rozv ozv ozv ozv ozváž áž áž áž ážel je do Kr el je do Kr el je do Kr el je do Kr el je do Kravař a ař a ař a ař a ař a tních z ních z ních z ních z ních zopených obcí. opených obcí. opených obcí. opených obcí. opených obcí. Pr Pr Pr Pr První dn vní dn vní dn vní dn vní dny b y b y b y b y byl cha. Nikdo nic ne yl cha. Nikdo nic ne yl cha. Nikdo nic ne yl cha. Nikdo nic ne yl cha. Nikdo nic nevěděl. Začali jsme s vydáv věděl. Začali jsme s vydáv věděl. Začali jsme s vydáv věděl. Začali jsme s vydáv věděl. Začali jsme s vydáváním obleč áním obleč áním obleč áním obleč áním oblečení z holands ení z holands ení z holands ení z holands ení z holandské zásilky ké zásilky ké zásilky ké zásilky ké zásilky, kt kt kt kt kt é jsme měli r é jsme měli r é jsme měli r é jsme měli r é jsme měli roz oz oz oz ozíděno, jeho po íděno, jeho po íděno, jeho po íděno, jeho po íděno, jeho po eba b eba b eba b eba b eba byla ak yla ak yla ak yla ak yla akutní, utní, utní, utní, utní, vzpomíná M vzpomíná M vzpomíná M vzpomíná M vzpomíná Mtin Pr tin Pr tin Pr tin Pr tin Pražák ažák ažák ažák ažák, ř, ř, ř, ř, ředit edit edit edit editel Chit el Chit el Chit el Chit el Chity Os y Os y Os y Os y Os ava. a. a. a. a. Pak se spo ak se spo ak se spo ak se spo ak se spojili s jedno jili s jedno jili s jedno jili s jedno jili s jednotlivými tlivými tlivými tlivými tlivými avskými ob skými ob skými ob skými ob skými obvody a během půl dne začali podle je ody a během půl dne začali podle je ody a během půl dne začali podle je ody a během půl dne začali podle je ody a během půl dne začali podle jejich po jich po jich po jich po jich požada žada žada žada žadavků vydáv vků vydáv vků vydáv vků vydáv vků vydáv humanitární pomoc. Zásobili plenami s humanitární pomoc. Zásobili plenami s humanitární pomoc. Zásobili plenami s humanitární pomoc. Zásobili plenami s humanitární pomoc. Zásobili plenami st é lidi z é lidi z é lidi z é lidi z é lidi ze z e z e z e z e zopeného domo openého domo openého domo openého domo openého domova důchodců, k a důchodců, k a důchodců, k a důchodců, k a důchodců, kam po opadnutí am po opadnutí am po opadnutí am po opadnutí am po opadnutí vody dopr ody dopr ody dopr ody dopr ody dopravovali dezinf ali dezinf ali dezinf ali dezinf ali dezinfekční pr ekční pr ekční pr ekční pr ekční pr edky edky edky edky edky. Pr. Pr. Pr. Pr. První den po po vní den po po vní den po po vní den po po vní den po povodních r odních r odních r odních r odních rozv ozv ozv ozv ozváž áž áž áž áželi Os eli Os eli Os eli Os eli Os avš vš vš vš vští čaj, dok tí čaj, dok tí čaj, dok tí čaj, dok tí čaj, dokonce once once once once s r s r s r s r s rumem. umem. umem. umem. umem. Ve s e s e s e s e s edu jsme jeli do pr edu jsme jeli do pr edu jsme jeli do pr edu jsme jeli do pr edu jsme jeli do práce př áce př áce př áce př áce přes Hr es Hr es Hr es Hr es Hrušo ušo ušo ušo ušov (měs (měs (měs (měs (městská čás tská čás tská čás tská čás tská část Os t Os t Os t Os t Os avy pozn. r vy pozn. r vy pozn. r vy pozn. r vy pozn. red.) ed.) ed.) ed.) ed.), t, t, t, t, tam se v am se v am se v am se v am se valila alila alila alila alila voda jak oda jak oda jak oda jak oda jako do bazénu. Př o do bazénu. Př o do bazénu. Př o do bazénu. Př o do bazénu. Přes něj jsme se už ned es něj jsme se už ned es něj jsme se už ned es něj jsme se už ned es něj jsme se už nedtali. Čás ali. Čás ali. Čás ali. Čás ali. Část ob t ob t ob t ob t obyv yv yv yv yv el b el b el b el b el byla v noci e yla v noci e yla v noci e yla v noci e yla v noci evak ak ak ak akuo uo uo uo uována, d ána, d ána, d ána, d ána, dt lidí t t lidí t t lidí t t lidí t t lidí tam am am am am ale zůs ale zůs ale zůs ale zůs ale zůstalo. Pís alo. Pís alo. Pís alo. Pís alo. Pískali na píšť ali na píšť ali na píšť ali na píšť ali na píšťalky alky alky alky alky, v, v, v, v, volali, máv olali, máv olali, máv olali, máv olali, mávali. Ale nikde neb ali. Ale nikde neb ali. Ale nikde neb ali. Ale nikde neb ali. Ale nikde nebyli ani hasiči, ani v yli ani hasiči, ani v yli ani hasiči, ani v yli ani hasiči, ani v yli ani hasiči, ani vojáci. P jáci. P jáci. P jáci. P jáci. Podař odař odař odař odařilo se nám př ilo se nám př ilo se nám př ilo se nám př ilo se nám přes es es es es štáb Čes táb Čes táb Čes táb Čes táb České t ké t ké t ké t ké tele ele ele ele eleviz viz viz viz vize se do e se do e se do e se do e se dovol na policii. Do ol na policii. Do ol na policii. Do ol na policii. Do ol na policii. Dojeli jsme na Chitu, do v jeli jsme na Chitu, do v jeli jsme na Chitu, do v jeli jsme na Chitu, do v jeli jsme na Chitu, do vár ár ár ár árnice na nice na nice na nice na nice navař ař ař ař ařili čaj s r ili čaj s r ili čaj s r ili čaj s r ili čaj s rumem a vzali umem a vzali umem a vzali umem a vzali umem a vzali deky deky deky deky deky. Asi za hodinu a půl př. Asi za hodinu a půl př. Asi za hodinu a půl př. Asi za hodinu a půl př. Asi za hodinu a půl přijeli do Hr jeli do Hr jeli do Hr jeli do Hr jeli do Hrušo ušo ušo ušo ušova hasiči s aut a hasiči s aut a hasiči s aut a hasiči s aut a hasiči s autobusy obusy obusy obusy obusy. Byli vy. Byli vy. Byli vy. Byli vy. Byli vyč paní po dv paní po dv paní po dv paní po dv paní po dvanáctihodino anáctihodino anáctihodino anáctihodino anáctihodinové ak é ak é ak é ak é akci, ci, ci, ci, ci, s ašně vymr ašně vymr ašně vymr ašně vymr ašně vymrzlí, hlado zlí, hlado zlí, hlado zlí, hlado zlí, hladoví. Čaj jim př ví. Čaj jim př ví. Čaj jim př ví. Čaj jim př ví. Čaj jim přišel vhod. Až jeden z nich ř išel vhod. Až jeden z nich ř išel vhod. Až jeden z nich ř išel vhod. Až jeden z nich ř išel vhod. Až jeden z nich řekl, t ekl, t ekl, t ekl, t ekl, tam je r am je r am je r am je r am je rum, t um, t um, t um, t um, to nemůžu, jsem ř o nemůžu, jsem ř o nemůžu, jsem ř o nemůžu, jsem ř o nemůžu, jsem řidič. Šli idič. Šli idič. Šli idič. Šli idič. Šli jsme t jsme t jsme t jsme t jsme tedy za jeho šéf edy za jeho šéf edy za jeho šéf edy za jeho šéf edy za jeho šéfem, jen si př em, jen si př em, jen si př em, jen si př em, jen si přiv iv iv iv ivoněl t oněl t oněl t oněl t oněl to je o je o je o je o je oma. oma. oma. oma. oma. Pomoc z omoc z omoc z omoc z omoc zopeným a zde openým a zde openým a zde openým a zde openým a zdevas as as as astovaným obcím na Br aným obcím na Br aným obcím na Br aným obcím na Br aným obcím na Bruntálsk untálsk untálsk untálsk untálsku a Jesenick u a Jesenick u a Jesenick u a Jesenick u a Jesenicku si hned v pr u si hned v pr u si hned v pr u si hned v pr u si hned v prvních dnech vních dnech vních dnech vních dnech vních dnech vzaly na s vzaly na s vzaly na s vzaly na s vzaly na st t Chit t Chit t Chit t Chit t Chita Zábř a Zábř a Zábř a Zábř a Zábřeh a Diecézní Chit eh a Diecézní Chit eh a Diecézní Chit eh a Diecézní Chit eh a Diecézní Chita Hr a Hr a Hr a Hr a Hradec Kr adec Kr adec Kr adec Kr adec Králo álo álo álo álové. T é. T é. T é. T é. Tent ent ent ent ento již t o již t o již t o již t o již tak zapomenutý kr ak zapomenutý kr ak zapomenutý kr ak zapomenutý kr ak zapomenutý kraj v aj v aj v aj v aj voda oda oda oda oda

12 p p p p ptihla snad ne tihla snad ne tihla snad ne tihla snad ne tihla snad nejvíce. Kr jvíce. Kr jvíce. Kr jvíce. Kr jvíce. Kromě zboř omě zboř omě zboř omě zboř omě zbořených domů a vyt ených domů a vyt ených domů a vyt ených domů a vyt ených domů a vytopených b opených b opených b opených b opených bytů si zde ř ytů si zde ř ytů si zde ř ytů si zde ř ytů si zde řeky našly no eky našly no eky našly no eky našly no eky našly nová k á k á k á k á kor or or or oryt yt yt yt yta, po a, po a, po a, po a, povodeň odeň odeň odeň odeň zne zne zne zne znetv tv tv tv tvoř oř oř oř ořila kr ila kr ila kr ila kr ila krajinu, zničila silnice, m ajinu, zničila silnice, m ajinu, zničila silnice, m ajinu, zničila silnice, m ajinu, zničila silnice, mty a zdr y a zdr y a zdr y a zdr y a zdroje pitné v je pitné v je pitné v je pitné v je pitné vody ody ody ody ody. N. N. N. N. Není t ení t ení t ení t ení tedy divu, ž edy divu, ž edy divu, ž edy divu, ž edy divu, že v tu dobu hr e v tu dobu hr e v tu dobu hr e v tu dobu hr e v tu dobu hranice diecéanice diecéanice diecéanice diecéanice diecézí př zí př zí př zí př zí přes es es es estaly být důle aly být důle aly být důle aly být důle aly být důležité, pr žité, pr žité, pr žité, pr žité, protože pomoc odk e pomoc odk e pomoc odk e pomoc odk e pomoc odkudk udk udk udk udkoliv b oliv b oliv b oliv b oliv byla vítána. Kr yla vítána. Kr yla vítána. Kr yla vítána. Kr yla vítána. Kromě chitních pr omě chitních pr omě chitních pr omě chitních pr omě chitních praco aco aco aco acovníků ř vníků ř vníků ř vníků ř vníků ředit edit edit edit editel el el el el zábř zábř zábř zábř zábřežské Chit žské Chit žské Chit žské Chit žské Chity V y V y V y V y Václa ácla ácla ácla áclav K v K v K v K v Kepr epr epr epr eprt nasadil do ak nasadil do ak nasadil do ak nasadil do ak nasadil do akce ce ce ce ce také sk aké sk aké sk aké sk aké skaut aut aut aut auty, je, je, je, je, jejichž pomoc v jichž pomoc v jichž pomoc v jichž pomoc v jichž pomoc velmi ocenil. elmi ocenil. elmi ocenil. elmi ocenil. elmi ocenil. Ředit edit edit edit editel DCH el DCH el DCH el DCH el DCH Hr Hr Hr Hr Hradec Kr adec Kr adec Kr adec Kr adec Králo álo álo álo álové Jiř é Jiř é Jiř é Jiř é Jiří S í S í S í S í Stejsk jsk jsk jsk jskal, př al, př al, př al, př al, přes es es es estože i e i e i e i e i jeho úz jeho úz jeho úz jeho úz jeho území emí emí emí emí (Ús (Ús (Ús (Ús (Ústeck eck eck eck eckoor oor oor oor oorlick lick lick lick licko, Br o, Br o, Br o, Br o, Broumo oumo oumo oumo oumovsk sk sk sk sko, S o, S o, S o, S o, Svit vit vit vit vitavsk sk sk sk sko) v o) v o) v o) v o) voda zaoda zaoda zaoda zaoda zasáhla, vyr sáhla, vyr sáhla, vyr sáhla, vyr sáhla, vyrazil pr azil pr azil pr azil pr azil první dn vní dn vní dn vní dn vní dny podr y podr y podr y podr y podrobně zmapo obně zmapo obně zmapo obně zmapo obně zmapov situaci na z situaci na z situaci na z situaci na z situaci na zopeném Br openém Br openém Br openém Br openém Bruntálsk untálsk untálsk untálsk untálsku. u. u. u. u. Tam, kde b am, kde b am, kde b am, kde b am, kde byl s yl s yl s yl s yl st ta as as as as aspoň poň poň poň poň ochu or ochu or ochu or ochu or ochu organizačně schopný ganizačně schopný ganizačně schopný ganizačně schopný ganizačně schopný, t, t, t, t, to b o b o b o b o bylo vidět. Dokázal udr ylo vidět. Dokázal udr ylo vidět. Dokázal udr ylo vidět. Dokázal udr ylo vidět. Dokázal udržet lidi pohr t lidi pohr t lidi pohr t lidi pohr t lidi pohromadě a z omadě a z omadě a z omadě a z omadě a zor or or or organiz ganiz ganiz ganiz ganizov pomoc, pomoc, pomoc, pomoc, pomoc, popisu popisu popisu popisu popisuje J. S je J. S je J. S je J. S je J. Stejsk jsk jsk jsk jskal. N al. N al. N al. N al. Nejhorší situace b jhorší situace b jhorší situace b jhorší situace b jhorší situace byla podle jeho slo yla podle jeho slo yla podle jeho slo yla podle jeho slo yla podle jeho slov v adách nebo malých v v v adách nebo malých v v v adách nebo malých v v v adách nebo malých v v v adách nebo malých vsích, kt sích, kt sích, kt sích, kt sích, kt é nemají é nemají é nemají é nemají é nemají vlas vlas vlas vlas vlastní sampr tní sampr tní sampr tní sampr tní samprávu. Př ávu. Př ávu. Př ávu. Př ávu. Přímo v Hr ímo v Hr ímo v Hr ímo v Hr ímo v Hradci Kr adci Kr adci Kr adci Kr adci Králo álo álo álo álové zř é zř é zř é zř é zřídila DCH v N ídila DCH v N ídila DCH v N ídila DCH v N ídila DCH v Novém A ém A ém A ém A ém Adalb dalb dalb dalb dalbtinu sběrné s tinu sběrné s tinu sběrné s tinu sběrné s tinu sběrné s edisk edisk edisk edisk edisko, pr o, pr o, pr o, pr o, proooo ednictvím mís ednictvím mís ednictvím mís ednictvím mís ednictvím místních sdělo tních sdělo tních sdělo tních sdělo tních sdělovacích pr acích pr acích pr acích pr acích pr edků inf edků inf edků inf edků inf edků informo ormo ormo ormo ormovala občan ala občan ala občan ala občan ala občany o sbír y o sbír y o sbír y o sbír y o sbírce a začala e ce a začala e ce a začala e ce a začala e ce a začala evido vido vido vido vidov pr pr pr pr první vní vní vní vní dobr dobr dobr dobr dobrovolné dopr olné dopr olné dopr olné dopr olné dopravce a nabídky pomoci. ce a nabídky pomoci. ce a nabídky pomoci. ce a nabídky pomoci. ce a nabídky pomoci. Ten den en den en den en den en den (s (s (s (s (s eda 9. č eda 9. č eda 9. č eda 9. č eda 9. č vence pozn. r ence pozn. r ence pozn. r ence pozn. r ence pozn. red.) ed.) ed.) ed.) ed.) jsme př jsme př jsme př jsme př jsme přímo od dár ímo od dár ímo od dár ímo od dár ímo od dárců obdr ců obdr ců obdr ců obdr ců obdrželi 35.3 eli 35.3 eli 35.3 eli 35.3 eli , k 70, k 70, k 70, k 70, kor or or or orun, un, un, un, un, uv uv uv uv uvádí J. S ádí J. S ádí J. S ádí J. S ádí J. Stejsk jsk jsk jsk jskal. al. al. al. al. V út V út V út V út V út ý (8. č ý (8. č ý (8. č ý (8. č ý (8. č vence) b ence) b ence) b ence) b ence) byl se souhlasem Sekr yl se souhlasem Sekr yl se souhlasem Sekr yl se souhlasem Sekr yl se souhlasem Sekretiátu České k iátu České k iátu České k iátu České k iátu České k olické chit olické chit olické chit olické chit olické chity (ČK y (ČK y (ČK y (ČK y () us CH) us CH) us CH) us CH) ustaven en en en en v Olomouci P v Olomouci P v Olomouci P v Olomouci P v Olomouci Povodňo odňo odňo odňo odňový š vý š vý š vý š vý štáb ČK táb ČK táb ČK táb ČK táb (PŠ ČK CH (PŠ ČK CH (PŠ ČK CH (PŠ ČK CH (PŠ ) př CH) př CH) př CH) př CH) při Ar i Ar i Ar i Ar i Arcidiecézní chitě Olomouc (A cidiecézní chitě Olomouc (A cidiecézní chitě Olomouc (A cidiecézní chitě Olomouc (A cidiecézní chitě Olomouc (ACHO). T CHO). T CHO). T CHO). T CHO). To pr o pr o pr o pr o proto, ž o, ž o, ž o, ž o, že se hanácká me se hanácká me se hanácká me se hanácká me se hanácká me opole s opole s opole s opole s opole stala jakýmsi nechtěným cen ala jakýmsi nechtěným cen ala jakýmsi nechtěným cen ala jakýmsi nechtěným cen ala jakýmsi nechtěným cenem po em po em po em po em povodní a t odní a t odní a t odní a t odní a také sídlem Ús aké sídlem Ús aké sídlem Ús aké sídlem Ús aké sídlem Ús edního po edního po edního po edního po edního povodňo odňo odňo odňo odňového ého ého ého ého štábu, zř tábu, zř tábu, zř tábu, zř tábu, zříz íz íz íz ízeného vládou. T eného vládou. T eného vládou. T eného vládou. T eného vládou. Ten den b en den b en den b en den b en den bylo t ylo t ylo t ylo t ylo také zalo aké zalo aké zalo aké zalo aké založeno K eno K eno K eno K eno Kont ont ont ont onto Česká k o Česká k o Česká k o Česká k o Česká k olická chit olická chit olická chit olická chit olická chita P a P a P a P a Povodeň př odeň př odeň př odeň př odeň při oloi oloi oloi oloi olomoucké pobočce K moucké pobočce K moucké pobočce K moucké pobočce K moucké pobočce Kom om om om omční banky ční banky ční banky ční banky ční banky. Snažíme se k Snažíme se k Snažíme se k Snažíme se k Snažíme se kont ont ont ont ontakt akt akt akt aktov všechn všechn všechn všechn všechny f y f y f y f y f ní a oblas ní a oblas ní a oblas ní a oblas ní a oblastní Chit tní Chit tní Chit tní Chit tní Chity a mapo y a mapo y a mapo y a mapo y a mapov situaci. V noci b situaci. V noci b situaci. V noci b situaci. V noci b situaci. V noci byla př yla př yla př yla př yla př ušena dodávk ušena dodávk ušena dodávk ušena dodávk ušena dodávka elekického pr a elekického pr a elekického pr a elekického pr a elekického proudu, nefungu oudu, nefungu oudu, nefungu oudu, nefungu oudu, nefungují t jí t jí t jí t jí telef elef elef elef elefon on on on ony, v, v, v, v, voda s oda s oda s oda s oda stále s tále s tále s tále s tále stoupá, oupá, oupá, oupá, oupá, píše píše píše píše píše ve sv e sv e sv e sv e svém po ém po ém po ém po ém povodňo odňo odňo odňo odňovém deník ém deník ém deník ém deník ém deníku ř u ř u ř u ř u ředit edit edit edit editel A el A el A el A el ACHO Jindř CHO Jindř CHO Jindř CHO Jindř CHO Jindřich Suchánek ich Suchánek ich Suchánek ich Suchánek ich Suchánek. A. A. A. A. ACHO zachr CHO zachr CHO zachr CHO zachr CHO zachránil př ánil př ánil př ánil př ánil před úplnou tmou a ed úplnou tmou a ed úplnou tmou a ed úplnou tmou a ed úplnou tmou a tichem malý agr tichem malý agr tichem malý agr tichem malý agr tichem malý agregát spr egát spr egát spr egát spr egát správ áv áv áv ávce K ce K ce K ce K ce K la Šiš la Šiš la Šiš la Šiš la Šišky ky ky ky ky. Zapo Zapo Zapo Zapo Zapoju ju ju ju jujeme t jeme t jeme t jeme t jeme tele ele ele ele elevizi, jeden počít vizi, jeden počít vizi, jeden počít vizi, jeden počít vizi, jeden počítač a r ač a r ač a r ač a r ač a rádio. A t ádio. A t ádio. A t ádio. A t ádio. A tak se chitní ak se chitní ak se chitní ak se chitní ak se chitní po po po po povodňo odňo odňo odňo odňový š vý š vý š vý š vý štáb s táb s táb s táb s táb stáv táv táv táv tává jedinou svítící budo á jedinou svítící budo á jedinou svítící budo á jedinou svítící budo á jedinou svítící budovou v cen ou v cen ou v cen ou v cen ou v cenu Olomouce. Ar u Olomouce. Ar u Olomouce. Ar u Olomouce. Ar u Olomouce. Arcibis cibis cibis cibis cibiskup olomoucký Jan Gr up olomoucký Jan Gr up olomoucký Jan Gr up olomoucký Jan Gr up olomoucký Jan Graubn aubn aubn aubn aubn př př př př př ušu ušu ušu ušu ušuje do je do je do je do je dovolenou a je s námi v olenou a je s námi v olenou a je s námi v olenou a je s námi v olenou a je s námi v valém k além k além k além k além kont ont ont ont ontaktu, aktu, aktu, aktu, aktu, stojí dál v deník jí dál v deník jí dál v deník jí dál v deník jí dál v deníku. V u. V u. V u. V u. Ve s e s e s e s e s edu r edu r edu r edu r edu ráno (9. č áno (9. č áno (9. č áno (9. č áno (9. č vence) se ence) se ence) se ence) se ence) se d d d d dtaly do Olomouce pr aly do Olomouce pr aly do Olomouce pr aly do Olomouce pr aly do Olomouce první k vní k vní k vní k vní kus us us us usé inf é inf é inf é inf é informace o T ormace o T ormace o T ormace o T ormace o Troubkách. Olomoučtí však v tu dobu měli vlas oubkách. Olomoučtí však v tu dobu měli vlas oubkách. Olomoučtí však v tu dobu měli vlas oubkách. Olomoučtí však v tu dobu měli vlas oubkách. Olomoučtí však v tu dobu měli vlastních tních tních tních tních st tí nad hla tí nad hla tí nad hla tí nad hla tí nad hlavu v vu v vu v vu v vu voda s oda s oda s oda s oda stoupla n oupla n oupla n oupla n oupla nolik olik olik olik olik, ž, ž, ž, ž, že Ús e Ús e Ús e Ús e Ús ední po ední po ední po ední po ední povodňo odňo odňo odňo odňový š vý š vý š vý š vý štáb (vládní) se musel čt táb (vládní) se musel čt táb (vládní) se musel čt táb (vládní) se musel čt táb (vládní) se musel čtyř yř yř yř yřikr ikr ikr ikr ikrát s át s át s át s át stěho těho těho těho těhov..... Voda z Mor oda z Mor oda z Mor oda z Mor oda z Moravy i z By vy i z By vy i z By vy i z By vy i z Bys ičky zalila všechn ičky zalila všechn ičky zalila všechn ičky zalila všechn ičky zalila všechny okr y okr y okr y okr y okrajo ajo ajo ajo ajové čás é čás é čás é čás é části měs ti měs ti měs ti měs ti města, bor a, bor a, bor a, bor a, bortily se dom tily se dom tily se dom tily se dom tily se domy, všechn, všechn, všechn, všechn, všechny m y m y m y m y mty b y b y b y b y byly yly yly yly yly uza uza uza uza uzavř vř vř vř vřen en en en eny, ob, ob, ob, ob, obyv yv yv yv yv ele z ele z ele z ele z ele zopených sídlišť e opených sídlišť e opených sídlišť e opených sídlišť e opených sídlišť evak ak ak ak akuo uo uo uo uovali v ali v ali v ali v ali vojáci a záchr jáci a záchr jáci a záchr jáci a záchr jáci a záchranář anář anář anář anáři. Azylo i. Azylo i. Azylo i. Azylo i. Azylový dům Samitán pkytl vý dům Samitán pkytl vý dům Samitán pkytl vý dům Samitán pkytl vý dům Samitán pkytl nouz nouz nouz nouz nouzové ub é ub é ub é ub é ubyt yt yt yt ytování vyt ání vyt ání vyt ání vyt ání vytopeným lidem a později i policis openým lidem a později i policis openým lidem a později i policis openým lidem a později i policis openým lidem a později i policistům z Ús tům z Ús tům z Ús tům z Ús tům z Ústí nad Labem. Oba chitní humanitární tí nad Labem. Oba chitní humanitární tí nad Labem. Oba chitní humanitární tí nad Labem. Oba chitní humanitární tí nad Labem. Oba chitní humanitární sklady fungo sklady fungo sklady fungo sklady fungo sklady fungovaly nepř aly nepř aly nepř aly nepř aly nepře žitě čt žitě čt žitě čt žitě čt žitě čtyř yř yř yř yřiadv iadv iadv iadv iadvace ace ace ace acet hodin, na dv t hodin, na dv t hodin, na dv t hodin, na dv t hodin, na dvoř oř oř oř oře měs e měs e měs e měs e městské Chit tské Chit tské Chit tské Chit tské Chity udr y udr y udr y udr y udržo žo žo žo žovali bezdomo ali bezdomo ali bezdomo ali bezdomo ali bezdomovci po ci po ci po ci po ci po nocích oheň. nocích oheň. nocích oheň. nocích oheň. nocích oheň. Chit Chit Chit Chit Chity v tu dobu již p y v tu dobu již p y v tu dobu již p y v tu dobu již p y v tu dobu již ptiž tiž tiž tiž tižených oblas ených oblas ených oblas ených oblas ených oblastech začínají sbír ech začínají sbír ech začínají sbír ech začínají sbír ech začínají sbír a e a e a e a e a evido vido vido vido vidov nabídky pomoci hmo nabídky pomoci hmo nabídky pomoci hmo nabídky pomoci hmo nabídky pomoci hmotné tné tné tné tné i pr i pr i pr i pr i praco aco aco aco acovní. T vní. T vní. T vní. T vní. Telef elef elef elef elefonické spo onické spo onické spo onické spo onické spojení je miz jení je miz jení je miz jení je miz jení je mizné, t né, t né, t né, t né, také pr aké pr aké pr aké pr aké pr ednictvím mobilů se lz ednictvím mobilů se lz ednictvím mobilů se lz ednictvím mobilů se lz ednictvím mobilů se lze jen těžk e jen těžk e jen těžk e jen těžk e jen těžko do o do o do o do o dovol. ol. ol. ol. ol. Odpo- Odpo- Odpo- Odpo- Odpoledne ledne ledne ledne ledne (s (s (s (s (s eda 9. č eda 9. č eda 9. č eda 9. č eda 9. č vence pozn. r ence pozn. r ence pozn. r ence pozn. r ence pozn. red.) ed.) ed.) ed.) ed.) voláme o pomoc s chlebem. Za něk oláme o pomoc s chlebem. Za něk oláme o pomoc s chlebem. Za něk oláme o pomoc s chlebem. Za něk oláme o pomoc s chlebem. Za několik hodin v noci př olik hodin v noci př olik hodin v noci př olik hodin v noci př olik hodin v noci přijíždí jíždí jíždí jíždí jíždí pr pr pr pr první aut vní aut vní aut vní aut vní auto z br o z br o z br o z br o z brněns něns něns něns něnské Diecézní chit ké Diecézní chit ké Diecézní chit ké Diecézní chit ké Diecézní chity s více ne y s více ne y s více ne y s více ne y s více než tisíci ješ ž tisíci ješ ž tisíci ješ ž tisíci ješ ž tisíci ještě hor tě hor tě hor tě hor tě horkými bochníky kými bochníky kými bochníky kými bochníky kými bochníky. Chléb a t. Chléb a t. Chléb a t. Chléb a t. Chléb a taky svíčky aky svíčky aky svíčky aky svíčky aky svíčky p p p p pkytu kytu kytu kytu kytujeme i policis jeme i policis jeme i policis jeme i policis jeme i policistům, kt tům, kt tům, kt tům, kt tům, kteř eř eř eř eří ne í ne í ne í ne í nejsou ni jsou ni jsou ni jsou ni jsou nijak zásobeni, jak zásobeni, jak zásobeni, jak zásobeni, jak zásobeni, končí uzávěr ončí uzávěr ončí uzávěr ončí uzávěr ončí uzávěrku s u s u s u s u s edeční noci J. Suchánek edeční noci J. Suchánek edeční noci J. Suchánek edeční noci J. Suchánek edeční noci J. Suchánek. Př. Př. Př. Př. Přes es es es estože po po po po povodeň zasáhla i úz odeň zasáhla i úz odeň zasáhla i úz odeň zasáhla i úz odeň zasáhla i území brněnské diecéz emí brněnské diecéz emí brněnské diecéz emí brněnské diecéz emí brněnské diecéze (Brno-v e (Brno-v e (Brno-v e (Brno-v e (Brno-venk enk enk enk enkov, Hodonínsk, Hodonínsk, Hodonínsk, Hodonínsk, Hodonínsko, Bř o, Bř o, Bř o, Bř o, Břecla ecla ecla ecla eclavsk sk sk sk sko), s o), s o), s o), s o), stala se t ala se t ala se t ala se t ala se t o Diecézní o Diecézní o Diecézní o Diecézní o Diecézní chit chit chit chit chita s kr a s kr a s kr a s kr a s králo álo álo álo álovéhr éhr éhr éhr éhradeck adeck adeck adeck adeckou Diecézní chit ou Diecézní chit ou Diecézní chit ou Diecézní chit ou Diecézní chitou hla ou hla ou hla ou hla ou hlavními doda vními doda vními doda vními doda vními dodav eli jakék eli jakék eli jakék eli jakék eli jakékoliv pomoci do ne oliv pomoci do ne oliv pomoci do ne oliv pomoci do ne oliv pomoci do nejvíce p jvíce p jvíce p jvíce p jvíce ptititititižených oblas ených oblas ených oblas ených oblas ených oblastí. tí. tí. tí. tí. SMĚR JIH SMĚR JIH SMĚR JIH SMĚR JIH SMĚR JIH ČT ČT ČT ČT ČTVR VR VR VR VRTEK 1 TEK 1 TEK 1 TEK 1 TEK 10. ČER 0. ČER 0. ČER 0. ČER 0. ČERVENCE AŽ NEDĚLE 1 VENCE AŽ NEDĚLE 1 VENCE AŽ NEDĚLE 1 VENCE AŽ NEDĚLE 1 VENCE AŽ NEDĚLE 13. ČER 3. ČER 3. ČER 3. ČER 3. ČERVENCE VENCE VENCE VENCE VENCE Dnešní den Dnešní den Dnešní den Dnešní den Dnešní den (čtvr (čtvr (čtvr (čtvr (čtvrtek 1 ek 1 ek 1 ek 1 ek 10. č 0. č 0. č 0. č 0. č vence pozn. r ence pozn. r ence pozn. r ence pozn. r ence pozn. red.) ed.) ed.) ed.) ed.) v celé his v celé his v celé his v celé his v celé historii O orii O orii O orii O orii Ook ok ok ok okovic se s vic se s vic se s vic se s vic se stal ne al ne al ne al ne al nejsmutnější. jsmutnější. jsmutnější. jsmutnější. jsmutnější. Během Během Během Během Během nočních a r nočních a r nočních a r nočních a r nočních a ranních hodin z anních hodin z anních hodin z anních hodin z anních hodin zopila ř opila ř opila ř opila ř opila řek ek ek ek eka Mor a Mor a Mor a Mor a Morava dvě a dvě a dvě a dvě a dvě etin tin tin tin tiny úz y úz y úz y úz y území O emí O emí O emí O emí Ook ok ok ok okovic, sídliš vic, sídliš vic, sídliš vic, sídliš vic, sídliště Štěr tě Štěr tě Štěr tě Štěr tě Štěrkoviš viš viš viš viště, Bahňák tě, Bahňák tě, Bahňák tě, Bahňák tě, Bahňák, Kolonie zhr olonie zhr olonie zhr olonie zhr olonie zhruba sedm tisíc ob uba sedm tisíc ob uba sedm tisíc ob uba sedm tisíc ob uba sedm tisíc obyv yv yv yv yv el, vč el, vč el, vč el, vč el, včetně podniků B tně podniků B tně podniků B tně podniků B tně podniků Bum, Mor um, Mor um, Mor um, Mor um, Moravan, T an, T an, T an, T an, Toma, S oma, S oma, S oma, S oma, Svit a dalších, vit a dalších, vit a dalších, vit a dalších, vit a dalších, píše v píše v píše v píše v píše ve sv e sv e sv e sv e své zpr zpr zpr zpr zprávě P ávě P ávě P ávě P ávě Pavel Záleský el Záleský el Záleský el Záleský el Záleský, ř, ř, ř, ř, ředit edit edit edit editel o el o el o el o el o ok ok ok ok okovické Chit vické Chit vické Chit vické Chit vické Chity. O. O. O. O. Ook ok ok ok okovice již měly pr vice již měly pr vice již měly pr vice již měly pr vice již měly první po vní po vní po vní po vní povodňo odňo odňo odňo odňovou vlnu za sebou. ou vlnu za sebou. ou vlnu za sebou. ou vlnu za sebou. ou vlnu za sebou. Chitní pr Chitní pr Chitní pr Chitní pr Chitní praco aco aco aco acovníci zajišť vníci zajišť vníci zajišť vníci zajišť vníci zajišťovali do čtvr ali do čtvr ali do čtvr ali do čtvr ali do čtvrtk tk tk tk tka za v a za v a za v a za v a za velmi ztíž elmi ztíž elmi ztíž elmi ztíž elmi ztížených podmínek všechn ených podmínek všechn ených podmínek všechn ených podmínek všechn ených podmínek všechny služb y služb y služb y služb y služby, pr, pr, pr, pr, protože př e př e př e př e přís ís ís ís ístupo tupo tupo tupo tupové ces ces ces ces cesty b y b y b y b y byly od pondělí z yly od pondělí z yly od pondělí z yly od pondělí z yly od pondělí zopen open open open openy, a t, a t, a t, a t, a tak se peč ak se peč ak se peč ak se peč ak se pečov elky a klient azylo elky a klient azylo elky a klient azylo elky a klient azylo elky a klient azylového domu Samitán br ého domu Samitán br ého domu Samitán br ého domu Samitán br ého domu Samitán brodili s obědy odili s obědy odili s obědy odili s obědy odili s obědy ke klientům po pás v e klientům po pás v e klientům po pás v e klientům po pás v e klientům po pás ve v e v e v e v e vodě. Z o odě. Z o odě. Z o odě. Z o odě. Z o ok ok ok ok okovické Chit vické Chit vické Chit vické Chit vické Chity se s y se s y se s y se s y se stalo kriz alo kriz alo kriz alo kriz alo krizové s é s é s é s é s edisk edisk edisk edisk edisko, z je o, z je o, z je o, z je o, z jejího ř jího ř jího ř jího ř jího ředit edit edit edit editele k ele k ele k ele k ele kont ont ont ont ontaktní aktní aktní aktní aktní oba měs oba měs oba měs oba měs oba městského kriz tského kriz tského kriz tského kriz tského krizového š ého š ého š ého š ého štábu a t tábu a t tábu a t tábu a t tábu a také hla aké hla aké hla aké hla aké hlavní or vní or vní or vní or vní organizát ganizát ganizát ganizát ganizátor humanitární pomoci v or humanitární pomoci v or humanitární pomoci v or humanitární pomoci v or humanitární pomoci ve měs e měs e měs e měs e městě i do e tě i do e tě i do e tě i do e tě i do evaaaaakuačních mís uačních mís uačních mís uačních mís uačních míst v t v t v t v t ve Zlíně. e Zlíně. e Zlíně. e Zlíně. e Zlíně. V Olomouci vyšlo v V Olomouci vyšlo v V Olomouci vyšlo v V Olomouci vyšlo v V Olomouci vyšlo ve čtvr e čtvr e čtvr e čtvr e čtvrtek pr ek pr ek pr ek pr ek první číslo vní číslo vní číslo vní číslo vní číslo PO PO PO PO POVODŇO ODŇO ODŇO ODŇO ODŇOVÉHO ZPRA VÉHO ZPRA VÉHO ZPRA VÉHO ZPRA VÉHO ZPRAVOD OD OD OD ODAJE JE JE JE JE. V téměř celém měs. V téměř celém měs. V téměř celém měs. V téměř celém měs. V téměř celém městě tě tě tě tě nešel pr nešel pr nešel pr nešel pr nešel proud, nefungo oud, nefungo oud, nefungo oud, nefungo oud, nefungovaly t aly t aly t aly t aly telef elef elef elef elefon on on on ony, b, b, b, b, byly zas yly zas yly zas yly zas yly zastaven en en en eny dodávky plynu a někde i v y dodávky plynu a někde i v y dodávky plynu a někde i v y dodávky plynu a někde i v y dodávky plynu a někde i vody ody ody ody ody. Lidem uvězněným. Lidem uvězněným. Lidem uvězněným. Lidem uvězněným. Lidem uvězněným v panelácích na sídliš v panelácích na sídliš v panelácích na sídliš v panelácích na sídliš v panelácích na sídlištích ch tích ch tích ch tích ch tích chyběly kr yběly kr yběly kr yběly kr yběly kromě po omě po omě po omě po omě po avin a pitné v vin a pitné v vin a pitné v vin a pitné v vin a pitné vody t ody t ody t ody t ody také jakék aké jakék aké jakék aké jakék aké jakékoliv inf oliv inf oliv inf oliv inf oliv informace. Mís ormace. Mís ormace. Mís ormace. Mís ormace. Místní tisk tní tisk tní tisk tní tisk tní tisk ne ne ne ne nevy vy vy vy vycház cház cház cház cházel. el. el. el. el. P P P P Povodňo odňo odňo odňo odňový zpr vý zpr vý zpr vý zpr vý zpravodaj jsme vym odaj jsme vym odaj jsme vym odaj jsme vym odaj jsme vymysleli s ř sleli s ř sleli s ř sleli s ř sleli s ředit edit edit edit editelem Suchánk elem Suchánk elem Suchánk elem Suchánk elem Suchánkem v em v em v em v em ve čtvr e čtvr e čtvr e čtvr e čtvrtek v půl čtvr ek v půl čtvr ek v půl čtvr ek v půl čtvr ek v půl čtvrté r té r té r té r té ráno. áno. áno. áno. áno. Kolem sedmé jsme měli zajiš olem sedmé jsme měli zajiš olem sedmé jsme měli zajiš olem sedmé jsme měli zajiš olem sedmé jsme měli zajištěnu nez těnu nez těnu nez těnu nez těnu nezopenou tis openou tis openou tis openou tis openou tiskár kár kár kár kárnu a v podv nu a v podv nu a v podv nu a v podv nu a v podveč eč eč eč eč jsme r jsme r jsme r jsme r jsme rozv ozv ozv ozv ozváž áž áž áž áželi aut eli aut eli aut eli aut eli autem i na loďkách em i na loďkách em i na loďkách em i na loďkách em i na loďkách pr pr pr pr prvních pět tisíc výtis vních pět tisíc výtis vních pět tisíc výtis vních pět tisíc výtis vních pět tisíc výtisků Zpr ků Zpr ků Zpr ků Zpr ků Zpravodaje, odaje, odaje, odaje, odaje, popisu popisu popisu popisu popisuje vznik po je vznik po je vznik po je vznik po je vznik povodňo odňo odňo odňo odňových no vých no vých no vých no vých novin je vin je vin je vin je vin jejich šéfr jich šéfr jich šéfr jich šéfr jich šéfredakt edakt edakt edakt edaktor or or or or, jinak r, jinak r, jinak r, jinak r, jinak redakt edakt edakt edakt edaktor or or or or časopisu Cit časopisu Cit časopisu Cit časopisu Cit časopisu Citas T as T as T as T as Tomáš T omáš T omáš T omáš T omáš Tichák ichák ichák ichák ichák. Po dv o dv o dv o dv o dvoudenním nepř oudenním nepř oudenním nepř oudenním nepř oudenním nepře žitém nasaz žitém nasaz žitém nasaz žitém nasaz žitém nasazení v ení v ení v ení v ení ve v e v e v e v e vodním chau začínají v jedno odním chau začínají v jedno odním chau začínají v jedno odním chau začínají v jedno odním chau začínají v jednotlivých Chitách již tlivých Chitách již tlivých Chitách již tlivých Chitách již tlivých Chitách již podle ř podle ř podle ř podle ř podle řádu e ádu e ádu e ádu e ádu evido vido vido vido vidov výde výde výde výde výdej a př j a př j a př j a př j a příjem humanitární pomoci, nabídky jedno íjem humanitární pomoci, nabídky jedno íjem humanitární pomoci, nabídky jedno íjem humanitární pomoci, nabídky jedno íjem humanitární pomoci, nabídky jednotliv tliv tliv tliv tlivců, f ců, f ců, f ců, f ců, fir ir ir ir irem a brigádnick em a brigádnick em a brigádnick em a brigádnick em a brigádnickou ou ou ou ou pomoc. T pomoc. T pomoc. T pomoc. T pomoc. Telef elef elef elef elefonické spo onické spo onické spo onické spo onické spojení, s výjimk jení, s výjimk jení, s výjimk jení, s výjimk jení, s výjimkou mobilů, je s ou mobilů, je s ou mobilů, je s ou mobilů, je s ou mobilů, je stále téměř na celé Mor tále téměř na celé Mor tále téměř na celé Mor tále téměř na celé Mor tále téměř na celé Moravě nemo vě nemo vě nemo vě nemo vě nemožné, silnice zůs žné, silnice zůs žné, silnice zůs žné, silnice zůs žné, silnice zůstáv táv táv táv távají ají ají ají ají pr pr pr pr pro z o z o z o z o zopení nepr opení nepr opení nepr opení nepr opení neprůjezdné a inf ůjezdné a inf ůjezdné a inf ůjezdné a inf ůjezdné a informace se sbír ormace se sbír ormace se sbír ormace se sbír ormace se sbírají v ají v ají v ají v ají velmi obtížně. Pr elmi obtížně. Pr elmi obtížně. Pr elmi obtížně. Pr elmi obtížně. Proto se zdá být až neuvěř o se zdá být až neuvěř o se zdá být až neuvěř o se zdá být až neuvěř o se zdá být až neuvěřit it it it itelné, ž elné, ž elné, ž elné, ž elné, že

13 sy sy sy sy systém chitní pomoci fungu tém chitní pomoci fungu tém chitní pomoci fungu tém chitní pomoci fungu tém chitní pomoci funguje v je v je v je v je ve většině př e většině př e většině př e většině př e většině případů adr ípadů adr ípadů adr ípadů adr ípadů adresně. Chit esně. Chit esně. Chit esně. Chit esně. Chita, r a, r a, r a, r a, resp. chitní pr esp. chitní pr esp. chitní pr esp. chitní pr esp. chitní praco aco aco aco acovníci, pr vníci, pr vníci, pr vníci, pr vníci, proje je je je jevili vili vili vili vili v těcht v těcht v těcht v těcht v těchto dnech úžasnou ak o dnech úžasnou ak o dnech úžasnou ak o dnech úžasnou ak o dnech úžasnou akceschopn ceschopn ceschopn ceschopn ceschopnt, soliditu a soucítění s p t, soliditu a soucítění s p t, soliditu a soucítění s p t, soliditu a soucítění s p t, soliditu a soucítění s ptiž tiž tiž tiž tiženými lidmi. enými lidmi. enými lidmi. enými lidmi. enými lidmi. R R R R Rozhodli jsme se, ž ozhodli jsme se, ž ozhodli jsme se, ž ozhodli jsme se, ž ozhodli jsme se, že v pát e v pát e v pát e v pát e v pátek dáme do všech mís ek dáme do všech mís ek dáme do všech mís ek dáme do všech mís ek dáme do všech místních sdělo tních sdělo tních sdělo tních sdělo tních sdělovacích pr acích pr acích pr acích pr acích pr edků výzvu k edků výzvu k edků výzvu k edků výzvu k edků výzvu ke sbír e sbír e sbír e sbír e sbírce pr ce pr ce pr ce pr ce pro p p p p ptiž tiž tiž tiž tižené po ené po ené po ené po ené povodněmi. N odněmi. N odněmi. N odněmi. N odněmi. Nak ak ak ak akonec jsme ji po onec jsme ji po onec jsme ji po onec jsme ji po onec jsme ji po ebo ebo ebo ebo ebovali sami, ali sami, ali sami, ali sami, ali sami, popisu popisu popisu popisu popisuje absur je absur je absur je absur je absurdn dn dn dn dnt situace v Uh t situace v Uh t situace v Uh t situace v Uh t situace v Uhském ském ském ském ském Hr Hr Hr Hr Hradiš adiš adiš adiš adišti ř ti ř ti ř ti ř ti ředit edit edit edit editelk elk elk elk elka t a t a t a t a tamní Chit amní Chit amní Chit amní Chit amní Chity Anna K y Anna K y Anna K y Anna K y Anna Kon on on on onvalink alink alink alink alinková. Měs á. Měs á. Měs á. Měs á. Město se t o se t o se t o se t o se totiž v pát tiž v pát tiž v pát tiž v pát tiž v pátek ocitlo sk ek ocitlo sk ek ocitlo sk ek ocitlo sk ek ocitlo skut ut ut ut utečně celé pod ečně celé pod ečně celé pod ečně celé pod ečně celé pod vodou. P odou. P odou. P odou. P odou. Povodeň t odeň t odeň t odeň t odeň také tvr aké tvr aké tvr aké tvr aké tvrdě zasáhla S dě zasáhla S dě zasáhla S dě zasáhla S dě zasáhla St é Měs é Měs é Měs é Měs é Město a ok o a ok o a ok o a ok o a okolní obce. olní obce. olní obce. olní obce. olní obce. V pát V pát V pát V pát V pátek v 6. ek v 6. ek v 6. ek v 6. ek v 6.15 mě v 5 mě v 5 mě v 5 mě v 5 mě volala mís olala mís olala mís olala mís olala míst t tk tk tk tk tka: a: a: a: a: Paní K aní K aní K aní K aní Kon on on on onvalink alink alink alink alinková, je zle, musíme e á, je zle, musíme e á, je zle, musíme e á, je zle, musíme e á, je zle, musíme evak ak ak ak akuo uo uo uo uov. Př. Př. Př. Př. Přijďt jďt jďt jďt jďte na měs e na měs e na měs e na měs e na město. T o. T o. T o. T o. Tak jsme b ak jsme b ak jsme b ak jsme b ak jsme byli vyzv yli vyzv yli vyzv yli vyzv yli vyzváni k áni k áni k áni k áni ke s e s e s e s e spolupr polupr polupr polupr polupráci a s áci a s áci a s áci a s áci a stali ali ali ali ali se součás se součás se součás se součás se součástí měs tí měs tí měs tí měs tí městs ts ts ts tského kriz kého kriz kého kriz kého kriz kého krizového š ého š ého š ého š ého štábu, tábu, tábu, tábu, tábu, vzpomíná na mokr vzpomíná na mokr vzpomíná na mokr vzpomíná na mokr vzpomíná na mokrý pát ý pát ý pát ý pát ý pátek A ek A ek A ek A ek A. K. K. K. K. Kon on on on onvalink alink alink alink alinková. á. á. á. á. K č K č K č K č K čemusi t emusi t emusi t emusi t emusi to b o b o b o b o bylo ylo ylo ylo ylo dobr dobr dobr dobr dobré. Lidé viděli, ž é. Lidé viděli, ž é. Lidé viděli, ž é. Lidé viděli, ž é. Lidé viděli, že jsme ne e jsme ne e jsme ne e jsme ne e jsme neváhali a ž áhali a ž áhali a ž áhali a ž áhali a že Chit e Chit e Chit e Chit e Chita jede s měs a jede s měs a jede s měs a jede s měs a jede s městs ts ts ts tským úř kým úř kým úř kým úř kým úřadem a kriz adem a kriz adem a kriz adem a kriz adem a krizovým š vým š vým š vým š vým štábem. tábem. tábem. tábem. tábem. Ses Ses Ses Ses Ses y CHOPS b CHOPS b CHOPS b CHOPS b CHOPS byly k dispozici v e yly k dispozici v e yly k dispozici v e yly k dispozici v e yly k dispozici v evak ak ak ak akuačním s uačním s uačním s uačním s uačním s edisk edisk edisk edisk edisku a kr u a kr u a kr u a kr u a kromě vlas omě vlas omě vlas omě vlas omě vlastní oše tní oše tní oše tní oše tní oše ov elské pr elské pr elské pr elské pr elské práce t áce t áce t áce t áce také dv aké dv aké dv aké dv aké dva dn a dn a dn a dn a dny př př př př připr ipr ipr ipr ipravovaly jídlo pr aly jídlo pr aly jídlo pr aly jídlo pr aly jídlo pro 1 o 1 o 1 o 1 o 150 lidí. 50 lidí. 50 lidí. 50 lidí. 50 lidí. Lidé měli r Lidé měli r Lidé měli r Lidé měli r Lidé měli různé po ůzné po ůzné po ůzné po ůzné požada žada žada žada žadavky vky vky vky vky. Jedna mladá mamink. Jedna mladá mamink. Jedna mladá mamink. Jedna mladá mamink. Jedna mladá maminka s dítět a s dítět a s dítět a s dítět a s dítětem v e em v e em v e em v e em v evak ak ak ak akuačním uačním uačním uačním uačním s edis edis edis edis edisku vyžado u vyžado u vyžado u vyžado u vyžadovala deodor ala deodor ala deodor ala deodor ala deodorant a cig ant a cig ant a cig ant a cig ant a cigety,,,,, vypr vypr vypr vypr vypráví vr áví vr áví vr áví vr áví vrchní ses chní ses chní ses chní ses chní ses a CHOPS. a CHOPS. a CHOPS. a CHOPS. a CHOPS.... T... T... T... T... To jsme v o jsme v o jsme v o jsme v o jsme ve s e s e s e s e skladu s kladu s kladu s kladu s kladu skut ut ut ut utečně ečně ečně ečně ečně neměli. Mladá ž neměli. Mladá ž neměli. Mladá ž neměli. Mladá ž neměli. Mladá žena ena ena ena ena vala na sv ala na sv ala na sv ala na sv ala na svém a vykř ém a vykř ém a vykř ém a vykř ém a vykřik ik ik ik ikovala, ž ala, ž ala, ž ala, ž ala, že si půjde s e si půjde s e si půjde s e si půjde s e si půjde stěžo těžo těžo těžo těžov na měs na měs na měs na měs na město a nás nechá všechn o a nás nechá všechn o a nás nechá všechn o a nás nechá všechn o a nás nechá všechny vyměnit. N vyměnit. N vyměnit. N vyměnit. N vyměnit. Nenechala asi neměla t enechala asi neměla t enechala asi neměla t enechala asi neměla t enechala asi neměla ty pr y pr y pr y pr y pravé k é k é k é k é kom om om om ompe pe pe pe petence, ence, ence, ence, ence, směje se ses směje se ses směje se ses směje se ses směje se ses a. a. a. a. a. Lidé t Lidé t Lidé t Lidé t Lidé taky po aky po aky po aky po aky po ebo ebo ebo ebo ebovali po ali po ali po ali po ali po avu vu vu vu vu pr pr pr pr pro uvězněná zvíř o uvězněná zvíř o uvězněná zvíř o uvězněná zvíř o uvězněná zvíř a. V a. V a. V a. V a. Volala jsem t olala jsem t olala jsem t olala jsem t olala jsem tedy na Chitu do K edy na Chitu do K edy na Chitu do K edy na Chitu do K edy na Chitu do Konice Ir onice Ir onice Ir onice Ir onice Ireně Lenf eně Lenf eně Lenf eně Lenf eně Lenfeldo eldo eldo eldo eldové, ž é, ž é, ž é, ž é, že po e po e po e po e po ebu ebu ebu ebu ebujeme obilí. jeme obilí. jeme obilí. jeme obilí. jeme obilí. Trochu se divila, ž ochu se divila, ž ochu se divila, ž ochu se divila, ž ochu se divila, že nechceme po e nechceme po e nechceme po e nechceme po e nechceme po avin vin vin vin viny nebo h y nebo h y nebo h y nebo h y nebo hygienické po gienické po gienické po gienické po gienické po eb eb eb eb eby, ale dr, ale dr, ale dr, ale dr, ale druh uh uh uh uhý den b ý den b ý den b ý den b ý den bylo obilí v Hr ylo obilí v Hr ylo obilí v Hr ylo obilí v Hr ylo obilí v Hradiš adiš adiš adiš adišti, ti, ti, ti, ti, uv uv uv uv uvádí A ádí A ádí A ádí A ádí A. K. K. K. K. Kon on on on onvalink alink alink alink alinková př á př á př á př á příklad chitní spolupr íklad chitní spolupr íklad chitní spolupr íklad chitní spolupr íklad chitní spolupráce. áce. áce. áce. áce. Někt Někt Někt Někt Někt é Chit é Chit é Chit é Chit é Chity na k y na k y na k y na k y na konci t onci t onci t onci t onci toho oho oho oho ohoto týdne zas o týdne zas o týdne zas o týdne zas o týdne zastavily př vily př vily př vily př vily příjem základních po íjem základních po íjem základních po íjem základních po íjem základních po avin a je vin a je vin a je vin a je vin a jejich poz jich poz jich poz jich poz jich pozorn orn orn orn ornt sous sous sous sous sous eď eď eď eď eďuje na h je na h je na h je na h je na hygienické a desinf gienické a desinf gienické a desinf gienické a desinf gienické a desinfekční pr ekční pr ekční pr ekční pr ekční pr edky edky edky edky edky, nabídky nouz, nabídky nouz, nabídky nouz, nabídky nouz, nabídky nouzového ub ého ub ého ub ého ub ého ubyt yt yt yt ytování a brigádnick ání a brigádnick ání a brigádnick ání a brigádnick ání a brigádnickou a ou a ou a ou a ou a jinou pr jinou pr jinou pr jinou pr jinou prof of of of ofesní pomoc. Zábř esní pomoc. Zábř esní pomoc. Zábř esní pomoc. Zábř esní pomoc. Zábřežská Chit žská Chit žská Chit žská Chit žská Chita již a již a již a již a již naplno naplno naplno naplno naplno or or or or organizu ganizu ganizu ganizu ganizuje brigády na ods je brigády na ods je brigády na ods je brigády na ods je brigády na ods aňo aňo aňo aňo aňování následků ání následků ání následků ání následků ání následků po po po po povodně. odně. odně. odně. odně. N N N N Nejhorší b jhorší b jhorší b jhorší b jhorší byly t yly t yly t yly t yly ty obr y obr y obr y obr y obrovské nány bahna ké nány bahna ké nány bahna ké nány bahna ké nány bahna, vypr, vypr, vypr, vypr, vypráví ř áví ř áví ř áví ř áví ředit edit edit edit editel t el t el t el t el tamní Chit amní Chit amní Chit amní Chit amní Chity V y V y V y V y Václa ácla ácla ácla áclav K v K v K v K v Kepr epr epr epr eprt. t. t. t. t. Močůvk Močůvk Močůvk Močůvk Močůvku jsem vyv jsem vyv jsem vyv jsem vyv jsem vyváž áž áž áž ážel něk el něk el něk el něk el několikr olikr olikr olikr olikrát, ale t át, ale t át, ale t át, ale t át, ale tak ak ak ak ak, jak, jak, jak, jak, jako smr o smr o smr o smr o smrdělo t dělo t dělo t dělo t dělo to bahno, t o bahno, t o bahno, t o bahno, t o bahno, tak nikdy neb ak nikdy neb ak nikdy neb ak nikdy neb ak nikdy nebyla cítit. yla cítit. yla cítit. yla cítit. yla cítit. Na př a př a př a př a příhodu z Br íhodu z Br íhodu z Br íhodu z Br íhodu z Bruntálsk untálsk untálsk untálsk untálska vzpomíná t vzpomíná t vzpomíná t vzpomíná t vzpomíná také Jiř aké Jiř aké Jiř aké Jiř aké Jiří S í S í S í S í Stejsk jsk jsk jsk jskal: al: al: al: al: Pr Pr Pr Pr Projížděl jsem r jížděl jsem r jížděl jsem r jížděl jsem r jížděl jsem rozboř ozboř ozboř ozboř ozbořenými v enými v enými v enými v enými vesnicemi, všude těžká t esnicemi, všude těžká t esnicemi, všude těžká t esnicemi, všude těžká t esnicemi, všude těžká technik echnik echnik echnik echnika, v a, v a, v a, v a, vojáci z jáci z jáci z jáci z jáci zouf ouf ouf ouf oufalá alá alá alá alá beznaděj. P beznaděj. P beznaděj. P beznaděj. P beznaděj. Potkáv tkáv tkáv tkáv tkával jsem př al jsem př al jsem př al jsem př al jsem převážně s ážně s ážně s ážně s ážně st é lidi. V K é lidi. V K é lidi. V K é lidi. V K é lidi. V Kuno uno uno uno unově vě vě vě vě (př (př (př (př (předměs edměs edměs edměs edměstí Br tí Br tí Br tí Br tí Bruntálu, nemá s untálu, nemá s untálu, nemá s untálu, nemá s untálu, nemá st tu pozn. r tu pozn. r tu pozn. r tu pozn. r tu pozn. red.) ed.) ed.) ed.) ed.) jsem se se jsem se se jsem se se jsem se se jsem se setk tk tk tk tkal s jednou s al s jednou s al s jednou s al s jednou s al s jednou st ou paní. Mohla mít asi sedmdesát le ou paní. Mohla mít asi sedmdesát le ou paní. Mohla mít asi sedmdesát le ou paní. Mohla mít asi sedmdesát le ou paní. Mohla mít asi sedmdesát let. V t. V t. V t. V t. Vynášela kbelíky blát ynášela kbelíky blát ynášela kbelíky blát ynášela kbelíky blát ynášela kbelíky bláta, u a, u a, u a, u a, uápená, nemocná. ápená, nemocná. ápená, nemocná. ápená, nemocná. ápená, nemocná. V K V K V K V K V Kuno uno uno uno unově brigádníci neb vě brigádníci neb vě brigádníci neb vě brigádníci neb vě brigádníci nebyli, t yli, t yli, t yli, t yli, tak jsem zajel za př ak jsem zajel za př ak jsem zajel za př ak jsem zajel za př ak jsem zajel za předn edn edn edn edntou popr ou popr ou popr ou popr ou poprit ho o pomoc. Řekl, ž it ho o pomoc. Řekl, ž it ho o pomoc. Řekl, ž it ho o pomoc. Řekl, ž it ho o pomoc. Řekl, že nemůž e nemůž e nemůž e nemůž e nemůže zasaho e zasaho e zasaho e zasaho e zasahov do k do k do k do k do kom om om om ompe pe pe pe petencí obcí, ale slíbil, ž encí obcí, ale slíbil, ž encí obcí, ale slíbil, ž encí obcí, ale slíbil, ž encí obcí, ale slíbil, že t e t e t e t e tam pošle v am pošle v am pošle v am pošle v am pošle vojáky jáky jáky jáky jáky. Další den jsem jel do K. Další den jsem jel do K. Další den jsem jel do K. Další den jsem jel do K. Další den jsem jel do Kuno uno uno uno unova zno a zno a zno a zno a znovu a v vu a v vu a v vu a v vu a vojáci už jáci už jáci už jáci už jáci už tam b am b am b am b am byli. yli. yli. yli. yli. Z Olomouce b Z Olomouce b Z Olomouce b Z Olomouce b Z Olomouce bylo v sobo ylo v sobo ylo v sobo ylo v sobo ylo v sobotu mo tu mo tu mo tu mo tu možné popr žné popr žné popr žné popr žné poprvé vy é vy é vy é vy é vyje je je je jet s pomocí do ne t s pomocí do ne t s pomocí do ne t s pomocí do ne t s pomocí do nejhůř jhůř jhůř jhůř jhůře p e p e p e p e ptiž tiž tiž tiž tižených obcí T ených obcí T ených obcí T ených obcí T ených obcí Troubek oubek oubek oubek oubek, Bochoř Bochoř Bochoř Bochoř Bochoře, N e, N e, N e, N e, Nových Dv vých Dv vých Dv vých Dv vých Dvor or or or orů, Hynk ů, Hynk ů, Hynk ů, Hynk ů, Hynkova, S a, S a, S a, S a, S eně, Mi eně, Mi eně, Mi eně, Mi eně, Miovic, a t vic, a t vic, a t vic, a t vic, a to za vydné pomoci dobr o za vydné pomoci dobr o za vydné pomoci dobr o za vydné pomoci dobr o za vydné pomoci dobrovolných ř olných ř olných ř olných ř olných řidičů. idičů. idičů. idičů. idičů. V mís V mís V mís V mís V místech, kde si Chit ech, kde si Chit ech, kde si Chit ech, kde si Chit ech, kde si Chity si vzaly na s y si vzaly na s y si vzaly na s y si vzaly na s y si vzaly na st t i e t i e t i e t i e t i evak ak ak ak akuační s uační s uační s uační s uační s edisk edisk edisk edisk ediska, zásobo a, zásobo a, zásobo a, zásobo a, zásobování plynule pokr ání plynule pokr ání plynule pokr ání plynule pokr ání plynule pokrač ač ač ač ačovalo. alo. alo. alo. alo. VOD VOD VOD VOD VODA OP A OP A OP A OP A OPADÁV ADÁV ADÁV ADÁV ADÁVÁ TÝDEN 1 TÝDEN 1 TÝDEN 1 TÝDEN 1 TÝDEN 14. ČER 4. ČER 4. ČER 4. ČER 4. ČERVENCE AŽ 2 VENCE AŽ 2 VENCE AŽ 2 VENCE AŽ 2 VENCE AŽ 21. ČER. ČER. ČER. ČER. ČERVENCE VENCE VENCE VENCE VENCE Dr Dr Dr Dr Druh uh uh uh uhý po ý po ý po ý po ý povodňo odňo odňo odňo odňový týden se hladin vý týden se hladin vý týden se hladin vý týden se hladin vý týden se hladiny ř y ř y ř y ř y řek více méně zklidnily a v ek více méně zklidnily a v ek více méně zklidnily a v ek více méně zklidnily a v ek více méně zklidnily a voda začala us oda začala us oda začala us oda začala us oda začala ustupo tupo tupo tupo tupov. V pondělí se. V pondělí se. V pondělí se. V pondělí se. V pondělí se popr popr popr popr poprvé v Ar é v Ar é v Ar é v Ar é v Arcidiecézní chitě v Olomouci sešli ř cidiecézní chitě v Olomouci sešli ř cidiecézní chitě v Olomouci sešli ř cidiecézní chitě v Olomouci sešli ř cidiecézní chitě v Olomouci sešli ředit edit edit edit editelé diecézních Chit z p elé diecézních Chit z p elé diecézních Chit z p elé diecézních Chit z p elé diecézních Chit z ptiž tiž tiž tiž tižených úz ených úz ených úz ených úz ených území a geemí a geemí a geemí a geemí a gen n n n nální sekr ální sekr ální sekr ální sekr ální sekretář tář tář tář tář, schůzky se zúčas, schůzky se zúčas, schůzky se zúčas, schůzky se zúčas, schůzky se zúčastnil t tnil t tnil t tnil t tnil také olomoucký aké olomoucký aké olomoucký aké olomoucký aké olomoucký cibisk cibisk cibisk cibisk cibiskup. Domlouv up. Domlouv up. Domlouv up. Domlouv up. Domlouvají se zde na společném ají se zde na společném ají se zde na společném ají se zde na společném ají se zde na společném p p p p ptupu a k tupu a k tupu a k tupu a k tupu a koor oor oor oor oordinaci pomoci a uv dinaci pomoci a uv dinaci pomoci a uv dinaci pomoci a uv dinaci pomoci a uvažu ažu ažu ažu ažují t jí t jí t jí t jí také o pr aké o pr aké o pr aké o pr aké o projekt jekt jekt jekt jektech př ech př ech př ech př ech přede ede ede ede edevším náhr vším náhr vším náhr vším náhr vším náhradního b adního b adního b adního b adního bydlení, kt ydlení, kt ydlení, kt ydlení, kt ydlení, kt é bude é bude é bude é bude é bude v budoucn v budoucn v budoucn v budoucn v budoucnti nutné vypr ti nutné vypr ti nutné vypr ti nutné vypr ti nutné vypraco aco aco aco acov. Rada. Rada. Rada. Rada. Rada vá do pozdních nočních hodin. Od t á do pozdních nočních hodin. Od t á do pozdních nočních hodin. Od t á do pozdních nočních hodin. Od t á do pozdních nočních hodin. Od toho oho oho oho ohoto pondělk o pondělk o pondělk o pondělk o pondělka se scház a se scház a se scház a se scház a se scházejí jí jí jí jí tit tit tit tit tito ř o ř o ř o ř o ředit edit edit edit editelé k elé k elé k elé k elé každý týden v A aždý týden v A aždý týden v A aždý týden v A aždý týden v ACHO CHO CHO CHO CHO. V. V. V. V. Vyhledáv yhledáv yhledáv yhledáv yhledávána je př ána je př ána je př ána je př ána je přede ede ede ede edevším pomoc brigádnická na ods vším pomoc brigádnická na ods vším pomoc brigádnická na ods vším pomoc brigádnická na ods vším pomoc brigádnická na ods aňo aňo aňo aňo aňování ání ání ání ání ek ek ek ek ek, vyklíz, vyklíz, vyklíz, vyklíz, vyklízení b ení b ení b ení b ení bytů a domů. Z ytů a domů. Z ytů a domů. Z ytů a domů. Z ytů a domů. Zopené úz opené úz opené úz opené úz opené území na emí na emí na emí na emí navš vš vš vš vštěvu těvu těvu těvu těvuje primas č je primas č je primas č je primas č je primas český k eský k eský k eský k eský k dinál Milla dinál Milla dinál Milla dinál Milla dinál Millav Vlk spolu v Vlk spolu v Vlk spolu v Vlk spolu v Vlk spolu s bisk s bisk s bisk s bisk s biskupem plz upem plz upem plz upem plz upem plzeňským F eňským F eňským F eňským F eňským Františ antiš antiš antiš antiškem Radk em Radk em Radk em Radk em Radkovským, ab ským, ab ským, ab ským, ab ským, aby po y po y po y po y povzbudili vy vzbudili vy vzbudili vy vzbudili vy vzbudili vyč pané chitní pr pané chitní pr pané chitní pr pané chitní pr pané chitní praco aco aco aco acovníky a př vníky a př vníky a př vníky a př vníky a přeeeeede de de de devším p vším p vším p vším p vším ptiž tiž tiž tiž tižené lidi. ené lidi. ené lidi. ené lidi. ené lidi. Jeli jsme t Jeli jsme t Jeli jsme t Jeli jsme t Jeli jsme také do Hr aké do Hr aké do Hr aké do Hr aké do Hrušo ušo ušo ušo ušova, kde b a, kde b a, kde b a, kde b a, kde byl zapla yl zapla yl zapla yl zapla yl zaplavený k ený k ený k ený k ený k tel, el, el, el, el, vypr vypr vypr vypr vypráví o k áví o k áví o k áví o k áví o k dinálo dinálo dinálo dinálo dinálově vě vě vě vě návš návš návš návš návštěvě Os těvě Os těvě Os těvě Os těvě Os avy M. Pr vy M. Pr vy M. Pr vy M. Pr vy M. Pražák ažák ažák ažák ažák. Tam b am b am b am b am bylo více ne ylo více ne ylo více ne ylo více ne ylo více než ž ž ž ž i a půl me i a půl me i a půl me i a půl me i a půl me u v u v u v u v u vody ody ody ody ody, t, t, t, t, takž akž akž akž akže všechno b e všechno b e všechno b e všechno b e všechno bylo znič ylo znič ylo znič ylo znič ylo zničené. D ené. D ené. D ené. D ené. Dtátátátátávali jsme se t ali jsme se t ali jsme se t ali jsme se t ali jsme se tam v am v am v am v am velmi těžce př elmi těžce př elmi těžce př elmi těžce př elmi těžce přes bahno. S es bahno. S es bahno. S es bahno. S es bahno. Stal se t al se t al se t al se t al se tam téměř zázr am téměř zázr am téměř zázr am téměř zázr am téměř zázrak ak ak ak ak. Když v. Když v. Když v. Když v. Když voda s oda s oda s oda s oda stoupala, začaly pla oupala, začaly pla oupala, začaly pla oupala, začaly pla oupala, začaly plav i k i k i k i k i k telní la elní la elní la elní la elní lavice. N vice. N vice. N vice. N vice. Na ně s a ně s a ně s a ně s a ně spadly dvě soch padly dvě soch padly dvě soch padly dvě soch padly dvě sochy. A. A. A. A. A i dn i dn i dn i dn i dny na la y na la y na la y na la y na lavicích pla vicích pla vicích pla vicích pla vicích plavaly aly aly aly aly. P. P. P. P. Pocház ocház ocház ocház ocházejí z jí z jí z jí z jí ze šes e šes e šes e šes e šestnáctého s tnáctého s tnáctého s tnáctého s tnáctého stole ole ole ole oletí tí tí tí tí a jsou v k a jsou v k a jsou v k a jsou v k a jsou v k tele ne ele ne ele ne ele ne ele nejvzácnější. jvzácnější. jvzácnější. jvzácnější. jvzácnější. Ve s e s e s e s e s edu 1 edu 1 edu 1 edu 1 edu 16. č 6. č 6. č 6. č 6. č vence vy ence vy ence vy ence vy ence vychází v Olomouci plední sedmé číslo P chází v Olomouci plední sedmé číslo P chází v Olomouci plední sedmé číslo P chází v Olomouci plední sedmé číslo P chází v Olomouci plední sedmé číslo Povodňo odňo odňo odňo odňového zpr ého zpr ého zpr ého zpr ého zpravodaje. odaje. odaje. odaje. odaje. Noční služb oční služb oční služb oční služb oční služby v Chitách př y v Chitách př y v Chitách př y v Chitách př y v Chitách přecház ecház ecház ecház echázejí z nepř jí z nepř jí z nepř jí z nepř jí z nepře žitého pr žitého pr žitého pr žitého pr žitého provozu spíše na poho ozu spíše na poho ozu spíše na poho ozu spíše na poho ozu spíše na pohotov t. N t. N t. N t. N t. Na výzvu České a výzvu České a výzvu České a výzvu České a výzvu České bisk bisk bisk bisk biskupské k upské k upské k upské k upské konf onf onf onf onf ence se r ence se r ence se r ence se r ence se rozjíždí ak ozjíždí ak ozjíždí ak ozjíždí ak ozjíždí akce ce ce ce ce FARNOS FARNOS FARNOS FARNOS FARNOST PR T PR T PR T PR T PRO F O F O F O F O FARNOS ARNOS ARNOS ARNOS ARNOST, a t, a t, a t, a t, a tak se v Chitách mno ak se v Chitách mno ak se v Chitách mno ak se v Chitách mno ak se v Chitách množí více ží více ží více ží více ží více nabídky ne nabídky ne nabídky ne nabídky ne nabídky než pop ž pop ž pop ž pop ž poptávky pomoci. N távky pomoci. N távky pomoci. N távky pomoci. N távky pomoci. Nelz elz elz elz elze v té e v té e v té e v té e v této souvisl o souvisl o souvisl o souvisl o souvislti opomenout pomoc dobr ti opomenout pomoc dobr ti opomenout pomoc dobr ti opomenout pomoc dobr ti opomenout pomoc dobrovolníků a brigádníků, olníků a brigádníků, olníků a brigádníků, olníků a brigádníků, olníků a brigádníků, kt kt kt kt kteř eř eř eř eří př í př í př í př í přijížděli čas ijížděli čas ijížděli čas ijížděli čas ijížděli často až z opačného k o až z opačného k o až z opačného k o až z opačného k o až z opačného kout out out out outa r a r a r a r a republiky epubliky epubliky epubliky epubliky, ab, ab, ab, ab, aby týden nebo i déle pomáhali a sdíleli ud y týden nebo i déle pomáhali a sdíleli ud y týden nebo i déle pomáhali a sdíleli ud y týden nebo i déle pomáhali a sdíleli ud y týden nebo i déle pomáhali a sdíleli ud p p p p ptiž tiž tiž tiž tižených v tvr ených v tvr ených v tvr ených v tvr ených v tvrdých podmínkách. dých podmínkách. dých podmínkách. dých podmínkách. dých podmínkách. O vík O vík O vík O vík O víkendu na s endu na s endu na s endu na s endu na s ední Mor ední Mor ední Mor ední Mor ední Moravě zno vě zno vě zno vě zno vě znovu vydně prší. Olomoucký měs vu vydně prší. Olomoucký měs vu vydně prší. Olomoucký měs vu vydně prší. Olomoucký měs vu vydně prší. Olomoucký městský kriz tský kriz tský kriz tský kriz tský krizový š vý š vý š vý š vý štáb je př táb je př táb je př táb je př táb je připr ipr ipr ipr ipraven en en en en na další mo na další mo na další mo na další mo na další možnou e žnou e žnou e žnou e žnou evak ak ak ak akuaci a vyhlášení uaci a vyhlášení uaci a vyhlášení uaci a vyhlášení uaci a vyhlášení etího po tího po tího po tího po tího povodňo odňo odňo odňo odňového s ého s ého s ého s ého stupně. P tupně. P tupně. P tupně. P tupně. Počasí však jen laš očasí však jen laš očasí však jen laš očasí však jen laš očasí však jen laškuje. je. je. je. je. M M M M Mta Fiš a Fiš a Fiš a Fiš a Fišová

14 T o repor eportáž o činnti Chity během loňských povodní odní i po nich vyšla v srpnu rok oku v mimořádném čísle časopisu Citas as pod stejným titulkem, jako jsme nazvali ali tuto povodňo odňovou ou roč očenk enku ZPRÁVA O POMOCI BLIŽNÍM. PŘEHLED PRVOTNÍ POMOCI V první dny a týdny bylo důležité pomoci ihned rychle a účinně. Proto byla v té době evidence pomoci (dárců i obdovaných) vedena jen v hrubých číslech. Prvotní pomoc se sousedila na disibuci pečiva, balené vody, základních poavin, hygienických i jiných poeb (svíčky, vařiče, deky, bky, základní nářadí, ošacení, holínky apod.), na ošeovelskou a pečovelskou činnt (domácí péči), provoz existujících chitních zařízení a služeb, základní péči v evakuačních místech, otevírání a provoz skladů pomoci a na počáteční odsaňování škod. V této fázi jsme nemohli mnohdy našim dárcům a četným dobrovolníkům ani poděkov, protože často ani nečekali, abychom si zapsali jejich jména. Přitom jejich pomoc byla v prvních dnech nejpoebnější. Pro názornt uvádíme orientační tabulku prvotní pomoci pkytovanou Chitami v jednotlivých diecézích. Tabulk abulka a č. 1 Prvotní přímá pomoc Chit pkytnutá ptiž tiženým povodní odní v roce Diecéze Chléb a pečivo hodnota v kg v Kč v liech Voda hodnota v Kč Hygienické a čistící po eb eby* Ostní** Prvotní finanční množs žství hodnota hodnota pomoc (ks, kg apod.) v Kč v Kč v Kč Celkem Kč Brno , , ks 3, , 3, , 1, , 10, , České Budějovice , ks , , , , Hradec Králo álové , ks 2, , 2, , 1, , 6, , Litoměř oměřice , kg , , , Olomouc , , ks kg 1, , 3, , 3, , 8, , Os avsk sko-opa o-opavská , , ks , , , Plzeň , , 25 bal , , , , Praha základní poeby zhruba v částce 1, , , , 1, , Sekretiát , , , Celkem , 2, ,, 8,3, , 10,2 0, , 5, 7, , 29, , * Mýdla, ručníky, zubní pasty a ktáčky, vložky, pleny, hygienické kapesníky, hřebeny, toaletní krémy, dětské pleny, prací prášky, j aj. ** Nábytek, elekpoebiče, deky, povlečení, lůžkoviny, maace, ptele, ošacení, obuv, repelenty, dezinfekce, rukavice, hadry na podlahu, kbelíky, nářadí, lopy, uhlí, školní poeby, nádobí, dětské kočárky aj. FARNOST PRO FARNOST Pod tímto názvem zveřejnili čeští a moravští biskupové v době čvencových záplav výzvu ke vzájemné pomoci a soliditě s ptiženými. To výzva jistě přispěla ke konkretizaci krásných projevů soucítění, kté se v té době objevovaly spontánně všude. Šlo především o přímé navázání vzájemného kontaktu a pkytnutí konkrétní pomoci (jednorázové i dlouhodobější). To pomoc se samozřejmě nemůže omezov jen na věřící Věříme, že vzájemná láska má konkrétní tvůrčí fantazii, stálo ve výzvě biskupů ze dne 13. čvence Povodňový štáb v Olomouci ve spolupráci se Sekretiátem v Praze pomáhal celé akci hlavně zpredkováním kontaktů těm, kdo nabízeli svou pomoc, ale poebovali informace. Podle dtupných údajů se jen ve fntech olomoucké cidiecéze uskutečnilo téměř sto sedmdesát pomocných akcí ze sany fntí z celé republiky i ze zahraničí. Kromě velkého množství miální pomoci, ktá byla do ptižených obcí zaslána, věnovalo přes m set obětavých brigádníků svůj čas a síly, aby pomohli přímo v ptižených obcích, a to v celkovém rozsahu více než čtyři sta dnů. Finanční pomoc dáhla částky přes i miliony korun a dva tisíce mek (do této částky nejsou započítány příspěvky na konto Povodeň). Někté fnti spolu navázaly valý kontakt. JAK DÁL S POMOCÍ PO POVODNI? ODNI? Poeba řešit věci bezpredně nutné k záchraně života a zdraví se ptupně měnila v poebu řešit situaci s určitou pspektivou, tzn. vypracov projekty, kté by lidem pomohly opravit domov či ptavit nový. Někteří lidé se vraceli do svých zdemolovaných obydlí a poebovali základní vybavení bytu, poebovali pomoci s nejnutnějšími opravami. Někdy si chtěli jen popovíd nebo poebovali poradit. Prvotní pomoc se proto začala měnit v programovou a dlouhodobou práci zaměřenou na ty nejpoebnější. Chitní pomoc v zopených oblastech byla koordinována z Olomouce, zde bylo založeno konto České kolické chity Povodeň. Občané, kteří chtěli obětem povodní pomoci, často zasílali spíše peníze než miální pomoc. Dovali je Chitě s důvěrou, že právě ona je zárukou správného použití. Na kontě Povodeň odeň se od 8. č vence ence do 30. č vna 1998 sešlo 167,2 7, ,5 26,57 Kč. 14

15 K tomu, abychom mohli pomáh lidem ptiženým povodněmi, nám svěřilo predky mnoho jednotlivců i firem, prednictvím různých sbírek téměř z celého světa. Seznam dárců, kteří přispěli na konto České kolické chity Povodeň, je uveden na saně 72. Kromě toho přispívali dárci i na konta jednotlivých diecézních, oblastních či fních Chit. Uveřejnit seznamy dárců tních kont, kté Chita v různých místech otevřela, bude možné až po konečné uzávěrce povodňové pomoci, protože dy na konta stále přicházejí. Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěchali na pomoc. Všem dárcům a pomocníkům paí dík za projevenou důvěru, ktá je pro velkým závazkem. Našim zahraničním ptnům jsme také sami předložili někté konkrétní projekty a po schválení jsme od nich získali finanční predky na jejich realizaci. Nutno dod, že to byli právě ptneři ze zahraničí, zejména rakouská a německá Chita, kteří na naše požadavky reagovali vsícně a rychle. Ve e dnech č vence ence byl yl Povodňo odňový vý zpravodaj jediným zdrojem informací pro olomoucké občany. 15

16 NÁSLEDNÁ POMOC PROGRAMY POVODŇO ODŇOVÍ VÍ ASISTENTI NA A POMOC STR TRUK UKTUŘE CHARITY Česká kolická chita má rozvinutou sukturu, ktá se stala stavebním kamenem prvotní i následné pomoci po povodni. Projekty bychom však nebyli schopni rychle realizov, kdyby nebyla pílena suktura místních Chit o tzv. povodňové asistenty. Celá povodňová oblast byla rozdělena na devět částí (novnoměrně podle velikti poškození v jednotlivých okresech a diecézích, dle předpokládané poeby pomoci a schopnti příslušných Chit). 1. Okresy Hradec Králové, Náchod, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a část okresu Svitavy. 2. Okres Šumpk a část okresu Svitavy. 3. Okresy Olomouc a Vsetín. 4. Okresy Přov a Kroměříž. 5. Obec Troubky. 6. Okresy Zlín, Uhské Hradiště a část okresu Hodonín. 7. Město Osava. 8. Město Opava a okolí. 9. Okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Bruntál a Jeseník. Povodňoví asistenti ténní pracovníci byli metodicky řízeni a koordinováni z cent příslušných diecézních Chit a celkově pak z Arcidiecézní chity Olomouc, aby bylo daženo jednotných ptupů. První z nich začali pracov od poloviny srpna, všichni naplno od října Nyní jsou začleňováni do běžné chitní suktury. Byli a stále jsou ve spojení s fními a oblastními Chitami, s místními úřady a duchovními správci, s humanitárními organizacemi a obyveli ptižených obcí. Mapovali situaci, vyhledávali poebné, s obecními úřady a místními Chitami zpracovávali projekty, kté se ucházely o finanční pomoc z konta Povodeň. Povodňoví asistenti také zpredkovávali přímou finanční i miální pomoc domácntem a pomáhali ptiženým lidem tak, jak bylo eba. Reagovali na podněty týkající se pomoci poebným a byli k dispozici i bezplným telefonním linkám pomoci. Jejich pracovní náplň byla náročná a nesla s sebou velkou odpovědnt i pravomoci. Do výběru občanů, ktým byla pomoc pkytnuta prednictvím povodňových asistentů, místní ani diecézní Chity nezasahovaly. Pmanentně však konolují dodržování kritérií výběru občanů. Mzdy povodňových asistentů, technické vybavení (mobilní telefony a fotoapáty) a provoz spojený s jejich činntí (benzin, telefony, adminisiva d.) byly hrazeny z konta Povodeň (z částky 1,9 milionů korun na projekt Koordinátor pomoci po povodni ), dále pak z projektu Evropské unie ECHO (viz dále) a zahraničními sponzory povodňových Linek pomoci povodeň (rovněž viz dále). Činnt povodňových asistentů podpořila Nadace Člověk v tísni, ktá zpredkovala bezplné zapůjčení automobilů značky Octavia přímo od výrobce Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav. Na provoz těchto vozů doval olomoucký Roty club prednictvím cibiskupa Jana Graubna poukázky OMV na benzin v hodnotě , Kč. Jedna z Octavií vií zapůjčených firmou Škoda Aut uto, o, a.s. ROZDĚL ZDĚLOVÁNÍ POMOCI V TROUBKÁCH V út ý 23. září í jsem navš vští tívil opět Troubky oubky,, abych informo ormoval míst t tu Pavla Rašku o dotaci na projekt jekty.. Domlouvali jsme se také o rozdělo ozdělování humanitární pomoci EU v obci. Během našeho rozho ozhovor oru přišla vedoucí pošty,, členka obecního zastupit tupitels elstv tva, kt á pana Rašku upozornila ornila na dav roz ozpč pčených lidí. Ti i se shromáždili před skladem a dožado žadovali ali se vydávání ání humanitární pomoci. 16

17 Tu v pondělí 22. září í ve več ečních ních hodinách přiv ivezl kamion z Holandska a a míst t ta s několik olika členy y zastupit tupitels elstv tva ji vykládali dlouho do noci. Proto o neměli přehled, co vlastně zásilka obsahuje. Přes v ování vedoucí pošty y jsme s panem Raškou šli mezi rozji ozjiený dav.. Scénku si nenechal ujít ani štáb České tele eleviz vize. Pan Raška a mne požádal, abych lidi informo ormoval, jak funguje sklad v Př ově, a vyvrátil fám ámy,, kt é v obci o výdeji ze skladu kolu olují. Snažil jsem jim tedy vysvětlit, jaká je skut utečn ečnt, že stále hledáme způsob, jak věci spravedlivě rozdělit. Ve snaze přenés enést t spoluzodpo odpovědn vědnt t na Troubecké jsem je žádal o radu. S velkým pochopením se však moje prba nesetk tkala, zvlášť u jedné z přít ítomných, kt á mi vyčetla, že na to máme školy a vzdělání. Pan Raška a z pochopitelných důvodů humanitární pomoc sám rozdělo ozdělov nechtěl. Nabídl jsem místním ještě jednu možn žnt, a to, že můžeme z chitního skladu splnit kom omple pletní požada žadavky jedné vesnice, a nemusejí to být nutně Troubky oubky.. Lidé na tuto možn žnt reago eagovali ali mlčením. Tak jsem je uklidnil, že humanitární pomoc jim samozřejmě rozdělíme. Je výhoda, že e v obci nikoho neznám a nemůžu tedy nikomu s anit. Vyžádal jsem si jen seznamy ptiž tižených, pan Raška a zajistil vojenské auto a dva vojáky a ve čtvrtek 25. září í jsme s vojáky rozv ozváž áželi pomoc přímo k ptiž tiženým lidem. Pomáhala nám jedna paní z Troubek oubek,, kt á byla ochotná jezdit s námi a vyhledáv ptiž tižené. Většinu této pomoci jsme rozdali těm, kt ým spadly domy,, ale nejen jim. Vše jsme dělali podle svého nejlepšího svědomí. Z deníku Jiřího Borika, povodňo odňového asistent enta pro okresy Př ov a Kroměř oměříž Troubky 12. č vence ence V následujícím přehledu představujeme programy pomoci, kté se nám podařilo realizov nebo kté se průběžně realizují od doby povodní. I. Obnova bydlení II. Pomoc domácntem III. Linky pomoci Povodeň odeň U každého projektu je uvedeno, jak byl financován. I. OBNOVA A BYDLENÍ I. 1 DOTACE CE CH NA A VÝSTAVBU VBU A OBNOVU VU BYDLENÍ Tento program podporuje výstavbu (novtavby i rekonsukce) bytů pro sociálně slabší občany (staří, dlouhodobě nemocní, rodiny s dětmi, zdravotně ptižení d.), kteří zili během povodní svůj domov, anebo nejsou schopni si zničený domov opravit. Program Obnova bydlení se stal z finančního hlediska hlavním programem (podrobněji v kapitole Ekonomika pomoci po povodni). Na kontě Povodeň se do konce čvna 1998 sešlo 167, ,57 Kč. Pro rozhodování o nakládání s těmito predky jmenovala Česká biskupská konfence Komisi konta Povodeň 17

18 (viz kapitola Ekonomika pomoci po povodni, Konto Povodeň). To komise se sešla již mkrát, aby rozhodla, kté projekty podpoří. Ani tyto finanční predky však zdaleka nestačí na uspokojení všech žádtí v plné výši. O finanční podporu žádají většinou obce na výstavbu náhradního bydlení pro ty, kteří kvůli povodním přišli v jednotlivých obcích o příseší a nejsou schopni si již vlastními silami vybudov nové obydlí. Jedná se o různé druhy bydlení od buněk pro přechodné ubytování přes nájemní byty a domy s pečovelskou službou až po kompletně bezbiérové domy pokojného stáří. Projekty, ucházející se o podporu z konta Povodeň, mohli předklád komisi prednictvím jednotlivých diecézních a cidiecézních Chit libovolní žadelé (obce, místní či diecézní Chity, neziskové organizace i jednotliví občané). Vždy je však musela gantov něktá místní či diecézní Chita, aby byla zučena sióznt. Většinu projektů pomohli sestavit povodňoví asistenti. S každým úspěšným žadelem, ktému byl schválen finanční příspěvek, byla uzavřena smlouva a peníze byly a stále jsou pkytovány dle dohodnutých splátkových kalendářů a sjednaných d. Komise konta Povodeň potom prednictvím gantujících Chit sleduje průběh stavby a správnt použití finančních predků. Do konce čvna 1998 byla z tohoto programu podpořena výstavba 989 bytů a ubytování pro 120 ob ve dvoulůžkových pokojích částkou 122, , Kč. Abecední seznam projektů na obnovu bydlení je uveden v tabulce č. 2. Tabulk abulka a č. 2 Progr ogram Obnova bydlení Obec Okres Název Značka projektu Kont onto Povodeň odeň (v Kč) S ana Bohumín Kviná Chitní dům pokojného stář táří í sv.. Františ antiška P 15/97, P 15a/97 8, , 24 Bohuslavice Šumpk Šest t nájemních bytů pro st é a sociálně slabé občany zasažené povodní odní P 6a/97 1, , 22 Bohuslavice Prtějov Náhradní ubyt ytování pro lidi z oblastí ptiž tižených povodněmi odněmi a Dům pokojného stář táří P 12b/97 1, , 23 Bochoř Přov Domov pokojného stář táří P 10/97 2, , 22 Bochoř Přov Dům s nájemními byt yty P 82/98 3, , 43 Broumov Náchod Náhradní bydlení pro rodin odiny ptiž tižené povodní odní P 76/98 2, , 41 Citov Přov Obecní byt ytový dům P 60/98 2, , 37 Čvenka Olomouc Nájemní byt yty P 67a/98 2, , 37 Fulnek Nový Jičín Výs ýstavba 8 byt ytových jednotek ek P 56/98 2, , 35 Hanušovice Šumpk Rek ekons ons uk ukce nebyt ytových pr tor or na 3 byt ytové jednotky P 69/ , 38 Horka nad Moravou Olomouc Nájemní byt yty P 75/98 2, , 41 Hranice Přov Dům pokojného stář táří í Jánský azyl P 41a/98 1, , 32 Chropyně Kroměříž Bytový dům P 35/ , 29 Chropyně Kroměříž Bytový dům pro sociálně slabé P 74/98 1, , 40 Klovice Bruntál Dům klidného stář táří P 57a/ , 35 Kojetín Přov Dům s pečov elsk elskou službou St. Masa P 47/97 1, , 33 Kojetín Přov Dům pokojného stář táří P 83/98 1, , 43 Krnov Bruntál Nájemní dům P 51/97 1, , 34 Kroměříž Kroměříž Dům s malome ážními byt yty P 58/98 2, , 36 Kroměříž Kroměříž Dům s pečov elsk elskou službou P 59a/98 3, , 36 Kroměříž Kroměříž Chitní nájemní byt yty P 73b/98 3, , 40 Leština Šumpk Nájemní byt yty y v obci Leština pro oby bez přís ís eší ptiž tižené povodní odní P 2/97 1, , 20 Lipník nad Bečvou Přov Dům pokojného stář táří P 61/98 1, , 37 Litovel Olomouc Nájemní byt yty y bezbiérové P 1/97 2, , 19 Majetín Olomouc Sociální byt yty P 3b/ , 21 Město Albrechtice Bruntál Chitní domov pro řeholnice P 93/ , 44 Mikulovice Jeseník Penzion pro seniory P 45/97 2, , 33 Moravský Písek Hodonín Dům s pečov elsk elskou službou P 37/97 3, , 30 Odry Nový Jičín Ubyt ytování občanů, jejichž jichž obydlí bylo ptiž tiženo povodněmi, odněmi, vyžadující pečov elsk elskou službu P 5/97 1, , 21 Olomouc Olomouc Nájemní byt yty P 70/98 5, , 39 Opava Opava Náhradní bydlení pro rodin odiny y ptiž tižené povodní odní P 23/97 1, , 25 Osava-Heřmanice Osava Chitní dům sv.. Václa áclava a Domov pokojného stář táří P 18b/97, P 18c/98 9, , 24 Ookovice Zlín Výs ýstavba náhradního ubyt ytování z montovaných buněk P 38/97 1, , 30 Ookovice Zlín Dům pokojného stář táří P 39/97, P 39a/97 8, , 31 Ookovice Zlín Naděje domov pro mentálně ptiž tižené P 25a/98 1, , 26 Písečná Jeseník Byty y pro ptiž tižené povodní odní P 86/ , 44 Sté Město u Uh. Hradiště Uhské Hradiště Oprava a f y P 21a/ , 25 Sté Město u Uh. Hradiště Uhské Hradiště Dům s pečov elsk elskou ou službou P 40a/97 4, , 31 Tlumačov Zlín Dům s pečov elsk elskou službou P 27a/98 2, , 27 Troubky Přov Domy s pečov elsk elskou službou P 32/97 8, , 28 Troubky Přov Dům pokojného stář táří í Zdravotní tní s edisk edisko P 36/97 3, , 30 Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Dům pokojného stář táří P 44/97, P44a/98 6, , 32 18

19 Veselí nad Moravou Hodonín Chaloupky, výstavba vba nájemních rodinných domků a půdních ves estaveb eb P 55/98 2, , 34 Vlkoš Přov Obecní byt ytový dům P 71/98 3, , 39 Vrbno pod Pradědem Bruntál Domov pokojného stář táří P 68a/98 3, , 38 Záříčí Kroměříž Dům pokojného stář táří P 33/97 3, , 29 Zátor Bruntál Rek ekons ons uk ukce kina na 12 nájemních bytů P 89/98 3, , 44 Žalkovice Kroměříž Dům pokojného stář táří P 31a/97 2, , 27 Celkem 122,7 22, , , PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O STAVU PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V CELÉ OBLASTI POVODNÍ Žádti o finanční příspěvek byly přijímány pmanentně Arcidiecézní chitou Olomouc, kde byly evidovány pod pořadovými čísly podle da přijetí. První projekt dtal č. P 1/97, druhý P 2/97 d. Byl-li projekt znovu projednáván, byla k jeho označení ptupně přidávána malá písmenka abecedy (např. P 17a/97 a tak podobně). Arcidiecézní chita Olomouc je shromažďovala pro jednání Komise konta Povodeň a o jednáních vedla podrobný zápis, ktý se stal podkladem k uzavírání smluv o pkytnutí příspěvku. VYSVĚTLIVKY: ACHO Arcidiecézní chita Olomouc ACHP Arcidiecézní chita Praha ADRA Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj ČČK Český čvený kříž Česká kolická chita konto Povodeň DCHB Diecézní chita Brno DCHČB Diecézní chita České Budějovice DCHHK Diecézní chita Hradec Králové DiCV Münst Citasvband für die Diözese Münst, BRD FCH fní Chita KB Komční banka MMR Ministstvo pro místní rozvoj ČR MPSV Ministstvo práce a sociálních věcí ČR MěÚ městský úřad MŽP Ministstvo životního predí ČR NČT Nadace Člověk v tísni při České televizi NROS Nadace rozvoje občanské společnti ObÚ obecní úřad OCH oblastní Chita OkÚ okresní úřad SKN Stichting Kholieke Noden, Hilvsum (holandská nadace) VDV Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové V tabulkách v kolonkách příjmy jsou uvedeny částky již pkytnuté i pouze uvažované. P 1/97 NÁJEMNÍ BYTY Y BEZBARIÉROVÉ VÉ LITOVEL, UL. 1.. MÁJE, OKR. OLOMOUC OMOUC Předkladel: Městský úřad Litovel. Gant: Chita Olomouc. S učný popis projektu: Jde o rekonsukci budovy v majetku města, kde se počítá s vybudováním 25 nájemních bytů. Celkové náklady činí 28, , až 30, , Kč. Požadavek na komisi: 2, , Kč. Komise schválila: 2, , Kč. 19

20 Rekonsukce byla zahájena 15. listopadu V první etapě proběhly přípravné práce a rekonsukce sechy. Následně byla provedena rekonsukce rozvodů (teplo, plyn, eleko) a výměna oken. Nyní probíhají v celém objektu zednické práce, tj. úprava příček, betonování podlah, půdní vestavba, nová fasáda z ulice, apod. Jedna polovina domu je již připravena pro práci sádroktonářů, kteří budou instalov lehké příčky, sopy, a podobně. Ke dni 28. května 1998 bylo proinvestováno 9, , Kč, tj. 36 % z celkových nákladů. Ukončení rekonsukce se předpokládá ve dvou etapách. Dokončení jedné poloviny domu v říjnu 1998, druhé v únoru P 1/97 Příjm 2, , Státní nevrná půjčka 12, , Státní bezúročná půjčka 5, , Rozpočet města 5, , Celkem em příjm íjmy 25, , Celkem em výdaje v Kč k , , P 2/97 NÁJEMNÍ BYTY Y V OBCI LEŠTINA A PRO O OSOBY Y BEZ PŘÍSTŘEŠÍ POSTIŽENÉ POVODNÍ, ODNÍ, OKR. ŠUMPERK Předkladel: Obecní úřad Leština. Gant: Chita Zábřeh. S učný popis projektu: Jde o výstavbu 20 nájemních bytů v majetku obce, a to buď v jednom objektu, nebo ve ech objektech (15 bytů, čtyři byty a jeden byt). Obytná plocha bytů bude 70 m 2. Celkové náklady činí 15, , Kč. Požadavek na komisi: 1, , Kč. Komise schválila: 1, , Kč. a: Obec Leština při loňských povodních byla zasažena takřka celá. Proto zde muselo dojít k rychlému řešení bytové otázky lidí, jejichž obydlí se stala dlouhodobě nepouživelná, nebo měli demoliční výměr. Stavba 20 nájemních bytů byla zahájena v princi V objektu budou také čtyři plně bezbiérové přízemní byty, většina bytů bude přístupná výtahem. Nyní je již hrubá stavba takřka dokončena zbývá část krovů a sešní krytina. Stavba však nestojí a všechny práce jsou plněny v tmínech. Původní rozpočet byl překročen o 5, , Kč z důvodu vybudování inženýrské sítě a nových přípojek na celkové náklady 21, , Kč. Ke konci května bylo proinvestováno 34,6 % z celkových nákladů. Většina bytů je již zadána, o bezbiérové byty jeví zájem lidé i z větší dálky. Kolaudace se předpokládá v listopadu P 2/97 Příjm 1, , Státní dotace 6, , ČČK Frýdek Místek , ČČK 1, , Celkem em příjm íjmy 10, , Celkem em výdaje v Kč k , , 20

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 471/12-109 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, 779 00 datová schránka ID 2f5g8s2, tel. ústředna:585 206 811,

Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, 779 00 datová schránka ID 2f5g8s2, tel. ústředna:585 206 811, Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, 779 00 datová schránka ID 2f5g8s2, tel. ústředna:585 206 811, Soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal E-mail: podatelna@exekuce.org http: www.exekuce.org Vyřizuje:

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009. Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, K. Trnobranský, L. Kohl,

Více

KOMPARATIVNÍ STUDIE střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností

KOMPARATIVNÍ STUDIE střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností KOMPARATIVNÍ STUDIE střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností Dotazníkové šetření Příloha č. 3 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PH000688 Číslo jednací: 164 EX 1376/13-68 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. září 2010, na adrese

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách

Starosta Města Rokytnice v Orlických horách Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách č.tel. 494 379 021 email: podatelna@mu.rokytnice.cz Starosta Města Rokytnice v Orlických horách O Z N A

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz Znojmo

Více

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce Otázka: Ústava a konstitucionalismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): barbora4.a - ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 8619/UCV/2015-UCVM Č.j.: UZSVM/UCV/8683/2015-UCVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Zahájení: FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Datum konání: středa, 4. 6. 2014 Čas konání: 17:00 19:30 Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL (Krásné Březno) Starostka MO Neštěmice Miloslava

Více

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Číslo jednací: 064 EX-241/05-36 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/5/2012 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/5/2012 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/5/2012 a jeho podmínkách

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

ZÁŘÍ 2016 AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA

ZÁŘÍ 2016 AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA ZÁŘÍ 2016 AKTUALITY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA DOPRAVNÍ OMEZENÍ PŘI CESTĚ NA LETIŠTĚ V průběhu září až listopadu je omezena dopravní situace na příjezdových komunikacích směrem na Letiště Václava Havla

Více

Zápis 2/2015. ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary

Zápis 2/2015. ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary Zápis č. 2/2015 ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary Přítomni: p. Šťastná, Mgr. Košek, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek, p. Holubová, p. Menclová Omluveni: Mgr. Springer,

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

PŘÍLOHA 1: Novely zákona o stavebním spoření

PŘÍLOHA 1: Novely zákona o stavebním spoření PŘÍLOHA 1: Novely zákona o stavebním spoření K první novelizaci zákona došlo 1. 7. 1995, kdy byl zákon o stavebním spoření novelizován zákonem č. 83/1995 Sb. Nejvýznamnější bylo ustanovení, které umožnilo

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Řím- Punské války Třída: 6. A Vypracoval/a:

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 31. 5. 2012

Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 31. 5. 2012 Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 31. 5. 2012 Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A. Hronová, Mgr. M. Chmelová,

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1422/13-93 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 10.2.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Vojtěch Šín, Bc. Marek Karger, Ladislav Karn, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

Z Á P I S 3. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. února 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 3. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. února 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 3. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 9. února 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546 Místní program obnovy venkova Aktualizace na období 2011 2014 Úvod Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 2014 byl

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í #3397/ULT/2015-ULTM@j 3397/ULT/2015-ULTM.j.: UZSVM/ULT/3350/2015-ULTM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

Relax. Voyage de découverte FRANCE - ALLEMAGNE 2014 ***** special Issue. avril 2014 /// April 2014

Relax. Voyage de découverte FRANCE - ALLEMAGNE 2014 ***** special Issue. avril 2014 /// April 2014 Relax numéro spécial avril 2014 /// April 2014 special Issue Voyage de découverte FRANCE - ALLEMAGNE 2014 ***** unsere Reise nach FRANKREICH - DEUTSCHLAND 2014 Jak jsme se měli? (zapsala Pavlína Procházková)

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 20.8.2015

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 20.8.2015 Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 20.8.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

R O Z H O D N U T Í R O Z H O D L

R O Z H O D N U T Í R O Z H O D L M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C Odbor dopravy Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: MML096041/15-OD/Bud CJ MML 101133/15 Soňa Budková 485 243 834, 773 067 473 SaM silnice

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 53932/2013 Naše Sp. Zn.: Odbor: 51768/2013 VYS/HEUR odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX0195E0N* Datum: 1.7.2013 INFORMACE O

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech:

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech: 1614/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1417/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/70/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více