HS portal. dřevěný a dřevohliníkový. Scheidel Jiří Window Holding, a.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HS portal. dřevěný a dřevohliníkový. Scheidel Jiří Window Holding, a.s. 26.9.2014"

Transkript

1 2014 HS portal dřevěný a dřevohliníkový Scheidel Jiří Window Holding, a.s

2 1 Dřevěný HS portál s novým prahem Společnost Siegenia, která dodává kování a hliníkové prahy pro dřevěné HS portály, uvedla na trh nový typ prahů s vylepšenými vlastnostmi. Naše společnost se rozhodla nový práh zařadit do sortimentu a spolu s novým prahem jsme provedli několik dalších konstrukčních úprav pro zatraktivnění tohoto provedení. Nový práh je použit u schématů A, C, G2 a K. Schéma D není dočasně dostupné a u schématu L a E zůstává současný práh. NOVÝ PRÁH desetikomorový profil vložená hliníková kolejnice s tloušťkou stěny 5 mm možnost výměny pojezdové lišty při jejím poškození nízká pojezdová kolejnice možnost dodávky vnější okapnice v širším provedení zlepšené tepelnětechnické vlastnosti (U f = 1,1 W/(m 2 K)) Zvýšení stability prahu Zvýšený estetický vjem, pohodlnější chůze přes práh Vyšší variabilita v napojení na vnější konstrukce. Standardně šířka 20mm, ostatní jako nestandard. Možnost plně bezbariérového provedení NOVÁ HORNÍ KOLEJNICE NOVĚ DOSTUPNÝ HS94 Splnění normy pro provoz s lidmi se sníženou pohyblivostí, zvýšený estetický vjem, pohodlnější chůze přes práh Kolejnice není viditelná mezi křídlem a rámem, zlepšení tepelnětechnických vlastností. Rozšíření sortimentu HS portálů NOVÝ PRÁH PRO HS84 a HS96 DŘEVOHLINÍK HS96 přidány zámky u srazu křídla s fixem upraveno opláštění rámu ve styku s křídlem upravena horní část křídla KŘÍDLOVÁ OKAPNICE SCHÉMA D Širší práh u HS84 a HS96 zajišťuje lepší vlastnosti a lepší lícování prahu s křídlem v interiérové části. Zvýšení těsnosti ve srazu křídla s fixem Zvýšení estetického vjemu styku křídla s rámem spočívající v odstranění díry nad křídlem. Na křídle i fixním rámu je vždy umístěna křídlová okapnice bez koncovek. Do vyřešení konstrukce prahu výrobcem není schéma D vyrobitelné. 1/10

3 2 Detaily provedení 2.1 Vyráběná schémata Dostupná jsou následující provedení: Schéma A Schéma C Schéma D Schéma G2 Schéma K Schéma E Schéma L nový práh nový práh prozatím nelze nový práh nový práh stávající práh stávající práh 2.2 Pravost levost Označování pravosti a levosti HS portálu je odlišné od otvíravých prvků. Níže naleznete obrázky s příslušným popisem. Schémata E a L jsou značeny obdobně. 2.3 Barevné provedení doplňků a komponentů kování Díly prahu Práh a horní vodící kolejnice HS portálu je vždy v jednom barevném provedení. Hliníkové díly jsou ve stříbrném eloxu a plastové díly ve světle šedé barvě. Jiné barevné provedení nelze Ostatní doplňky Jsou dostupné dvě barevné provedení doplňků, které se volí v parametrech kování Klaes: černá; 2/10

4 šedá. Změna barvy se týká dílů: těsnění na křídle; doraz křídla; těsnící lišta na rámu; pár dalších doplňků. 2.4 Doraz křídla Na HS portály je vždy namontován tzv. doraz křídla, který zajistí polohu otevřeného křídla tak, aby byla vždy dostupná exteriérová mušle pro možnost křídlo z exteriérové strany zavřít. To způsobuje snížení průchodné šířky zhruba o 70 mm. 2.5 Hliníkové opláštění Spolu se zavedením nového prahu jsme více upravili konstrukci dřevohliníkového HS portálu: zavedené možnosti použít tzv. zámečky ve srazu křídla s rámem pro zvýšení těsnosti v tomto místě (prostřední obrázek); úprava typu opláštění průchodu rámem pro možnost použití zámečků mezi křídlem a rámem (levý obrázek); úprava opláštění horní části křídla a s tím upravené rohové napojení opláštění (pravý a spodní obrázek). S tímto provedením je nutné seznámit zákazníka. Pohled na opláštění křídla 3/10

5 2.6 Kliky Pro HS portál se používá speciální veliká klika se čtyřhranem 10mm. Větší velikost je nutná z důvodu manipulace s těžšími křídly. V případě požadavku na uzamykatelnou variantu je nutno volit kliku s cylindrickou oboustrannou vložkou. Kliky jsou od výrobce Siegenia a při porovnání s okenními klikami FKS či Hoppe mohou vykazovat jiný odstín povrchové úpravy. Případný požadavek na cylindrickou vložku pouze z interiéru je nutné řešit jako nestandard. V případě oboustranné kliky je nutno počítat se skutečností, že křídlo plně nezajede za fixní část a sníží se zhruba o 280 mm průchod prvkem. 2.7 Dvoubarva V případě barevného provedení dvoubarvy na HS portálu, které je dostupné v kombinaci Lazura/RAL a RAL/RAL, bude rozhraní barev následující: Provedení Lazura / Lazura není obecně povoleno, neboť: impregnace a základní barva se máčí, není tedy možno použít dva odstíny základní barvy na jeden profil; u lazur dodává významný podíl barevnosti základní barva, která je odlišná u jednotlivých odstínů; pro dosažení požadovaných odstínů a bezvadného jednotného vzhledu jsou základová barva a vrchní barva barevně vyváženy. 2.8 Seřizovací otvory kování ve srazu křídla s fixem Ve srazu křídla s fixním dílem jsou umístěny speciální uzavírací body, které je možné seřizovat. Přístup k seřízení je z boku srazových lišt a otvor je kryt krytkou, která nemusí mít stejné barevné provedení jako povrchová úprava dřeva či barva kování a doplňků kování. 4/10

6 3 Specifika zadávání v Klaes 3.1 Základní systém zadávání do Klaes vždy je nutno používat pouze typové výrobky. Konstruování či větší zásahy do konstrukce nejsou povoleny; do Klaes se zadává jako výška výrobní výška HS portálu. Práh se obvykle zapouští 50 mm pod čistou podlahu; schéma K má dva typové výrobky, které se liší členěním. Jeden typ má členění na 1/3, druhý typ má členění ¼ + ½ + ¼. 3.2 Bezbariérové provedení Bezbariérové provedení se zadává v parametrech kování, stejně jako se volí barevné provedení těsnění. 3.3 Asymetrické provedení Asymetrické provedení, kdy fixní část bude větší než otvíravá, je možné vyrobit a v konstrukci Klaes upravit. U schématu G2 je možno rozšířit pouze pole s kovací rozpiskou HSFIXG. Do fixních polí i křídel je možno vkládat sklodělící i nalepovací příčky. 3.4 Příplatek za práh U schématu A a C přiběhne při tvorbě z typu příplatek za práh. Tento příplatek se nesmí měnit ani mazat. V případě prvku tvorby z konstrukce či velkých úprav je nutno zkontrolovat přítomnost tohoto příplatku a správnost výpočtu vzorce (celková šířka rámu). 4 Upozornění na konstrukční záludnosti 4.1 Těsnost výrobku Pro deklaraci vlastností výrobku používáme systémové zkoušky výrobce kování. Těsnost zkoušeného výrobku byla velice dobrá, z naší praxe ale víme, že jsou s těsností tohoto výrobku relativně časté potíže. Ty jsou dány více faktory, mezi které je možné uvést zejména přesnost montáže, tolerance výroby, nemožnost seřízení kování (seřiditelné kování by stejně nemělo smysl). 5/10

7 V případě požadavku na vysokou těsnost s výsledným ověřováním těsnosti obálky budovy, které se provádí zejména u pasivních domů, je nutno počítat s vyšší průvzdušností než u klasické konstrukce oken a dveří. V těchto případech je velkou otázkou vhodnost použití HS portálu jako takového, popřípadě musí zákazník počítat s vyšší průvzdušností. 4.2 Úroveň interiérové a exteriérové čisté podlahy Práh HS portálu je vysoký 50 mm a je ho možno (doporučujeme) z interiéru zapustit pod čistou podlahu 50 mm. Takto úroveň čisté podlahy naváže na horní část prahu a vytvoří pěkný přechod. Prvek se montuje vždy bez existence čisté podlahy (novostavby), takže je nutno se zákazníkem jasně a velmi přesně vyznačit úroveň čisté podlahy. Výška čisté podlahy v exteriéru je závislá na typu provedení. U standardního řešení prahu může být v exteriéru práh zapuštěn pod čistou podlahu max. 24 mm (rozdíl podlah v interiéru a exteriéru pak činí 26 mm). U bezbariérového provedení může být v exteriéru práh zapuštěn pod čistou podlahu max. 38 mm (rozdíl podlah v interiéru a exteriéru pak činí 12 mm) a rozměr od pojezdové kolejnice k vnější čisté podlaze je 17 mm (rozměr pro určení bezbariérovosti). 4.3 Bezbariérový práh Obecně je nutno konstrukcí stavby zajistit, aby u prahu nemohla zůstávat voda a sníh, která by pak mohla zatéci do interiéru. U bezbariérového řešení je tento požadavek mnohem důležitější, neboť snižujeme výšku, kterou voda musí překonat, a snižujeme sklon prahu pro odvod vody od křídla. Vždy je tedy nutné, aby byl prvek buď řádně chráněn pře vodou a sněhem (přesah střechy, stříška apod.), nebo musí být hned u prahu zajištěn odvod vody odvodňovacím žlabem (podobně jako je to na úvodním obrázku). Toto je nutné se zákazníkem dohodnout. 4.4 Vypodložení prahu HS portálu Prvek HS portálu je prakticky vždy větších rozměrů a větších hmotností. Je tedy nutno mít vždy řádnou stavební připravenost pro jeho montáž. Podklad musí být dostatečně únosný a rovný. U špatně připraveného podkladu se významně zvyšuje riziko horší montáže s dopadem na funkčnost a těsnosti prvku. Vypodložení prahu dle schématu a srovnání rámu do roviny a pravého úhlu je nezbytné. 4.5 Podkladní profily prahu Standardně je dodáván prvek bez podkladních profilů. Případně rozšíření je nutno řešit jako nestandard. 4.6 Rozšíření rámu V případě nutnosti rozšířit rám je nutno postupovat velmi opatrně. Není dovoleno v Klaes zvýšit šířku rámu. Standardně je 56 mm (u dřevohliníku 60 mm) a je zakázáno šířku zvýšit. V případě vložení rozšíření je nutno volit stejnou šířku jako je rám (56 mm či u dřevohliníku 60 mm). Jiné rozšíření je nutno řešit formou nestandardu. 6/10

8 4.7 Rohové spoje sestav Vzhledem k velmi široké škále možností není v Klaes možnost vložit 90 rohový profil. Tento prvek je nutno vždy řešit jako nestandard. Ve výkresech je uvedeno několik případů rohových napojení. 4.8 Sestavy HS portál je možno dávat do sestavy s dalším HS portálem či okenním prvkem (fix, otvírka). U sestav s okenním prvkem je nutno pamatovat na rozdílnost stavební hloubky a pohledových šířek. Dále se musí pečlivě kontrolovat a příslušně upravit konstrukce v návaznosti na vnitřní a vnější podlahu (výška profilů, zapuštění rámů, návaznost vnější polodrážky pro hydroizolaci apod. Vzhledem k náročnosti a časté potřebě výkresového zpracování je nutné tyto provedení vždy konzultovat s OTP. S větším důrazem se to týká i dřevohliníkového provedení, kde je to nutno vždy výkresově prověřit. 4.9 Interiérové žaluzie Mezi křídlem a fixním rámem je spára o velikosti 4mm. Z tohoto důvodu není možné na fixní část umístit interiérovou žaluzii. Možností je meziskelní žaluzie či speciální stínící prvky (plisé apod.) Sítě proti hmyzu HS portál je obvykle většího rozměru, kde není možno použít žádný typ sítí proti hmyzu. U malých prvků lze použít balkónovou či posuvnou síť Předokenní rolety a žaluzie Tento typ stínění je možno použít. V případě schématu D v kombinaci s oboustrannou klikou je však nutno roletu či žaluzii dostatečně odsadit od vnější plochy rámu. 7/10

9 5 Nestandardní doplňky Pro HS portál je možno jako nestandard objednat mnoho doplňků. Níže je výčet některých z nich. 5.1 Motorické ovládání u schématu A a C Zajímavým komfortním doplňkem je plné motorické dálkové ovládání křídel schématu A a C. Pohon se skládá z části na křídle, která se stará o nadzvednutí křídla a samotného pohonu na horní straně HS portálu. Pohon je napájen standardním napětím 230V a zapojení je možné do klasické zásuvky. V případě výpadku proudu je možné křídlo otevřít pomocí imbusového klíče. Dostupné barvy krytů jsou bílá RAL9003 a stříbrná RAL9006. Orientační cena schématu A odvíjející se od šířky HS portálu je okolo 140 tis. s možností uplatnit standardní slevu. Pro nacenění je vždy nutné pohon poptat přes NP jako nestandard. 5.2 Více uzavíracích bodů Standardně jsou u křídel dva uzavírací body. V případě požadavku či u vyšších prvků je možné počet uzavíracích bodů zvýšit. Maximální počet uzavíracích bodů bez prodloužení je 4 ks. 5.3 Komfortní převodovka U těžších křídel je vhodné použít tzv. komfortní převodovku. Ta má integrován mechanismus pro snížení ovládací síly při nadzvedávání křídla s dopadem na zvýšení komfortu ovládání těžkých křídel. 8/10

10 5.4 Křídla s hmotností 300 kg až 400 kg Standardní kování v Klaes má nosnost 300 kg na křídlo. U větších křídel, kdy je nutno používat silnější skla, a s trendem používání izolačních trojskel můžeme překročit hmotnost křídla 300 kg. Výrobce kování vyrábí i variantu s nosností 400 kg. 5.5 Elektronické zabezpečení U schématu A je dostupné elektronické zabezpečení pomocí elektromagnetických kontaktů, které jsou umístěny v zámkové liště (magnet) a rámu (magnetický kontakt). Díly jsou PUMA0010 a UMS001. U ostatních schématu je umístění problematické a spočívá v umístění magnetu a magnetického kontaktu na sraz křídla s fixním rámem s vyvedením kabelu na rám. Toto provedení je vždy nutno konzultovat s produktovým oddělením a výrobou. 9/10

11 Obsah 1 Dřevěný HS portál s novým prahem Detaily provedení Vyráběná schémata Pravost levost Barevné provedení doplňků a komponentů kování Díly prahu Ostatní doplňky Doraz křídla Hliníkové opláštění Kliky Dvoubarva Seřizovací otvory kování ve srazu křídla s fixem Specifika zadávání v Klaes Základní systém zadávání do Klaes Bezbariérové provedení Asymetrické provedení Příplatek za práh Upozornění na konstrukční záludnosti Těsnost výrobku Úroveň čisté podlahy Vypodložení prahu HS portálu Podkladní profily prahu Rozšíření rámu Rohové spoje sestav Sestavy Interiérové žaluzie Sítě proti hmyzu Předokenní rolety a žaluzie Nestandardní doplňky Motorické ovládání u schématu A a C Více uzavíracích bodů Komfortní převodovka Křídla s hmotností 300 kg až 400 kg Elektronické zabezpečení /10

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb.

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. katalog ASSY Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. Obsah Obsah Obsah 2 Certifikáty 3 4 ASSY 5 6 Oblasti použití

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Prvek venkovní žaluzie

Prvek venkovní žaluzie www.schlotterer.cz Prvek venkovní žaluzie Úspora energie Zvýšení pocitu pohodlí Řízení denního světla 3 Inteligentní ochrana před sluncem: pravý odborník na úsporu energie. Pasivní chlazení, solární topení

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více