CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010"

Transkript

1 CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK dubna 2011 Evraz Group S. A. (LSE: EVR) oznámil své auditované finanční výsledky za rok končící datem 31. prosince Hlavní body finančního roku 2010: Finanční ukazatele: Konsolidované výnosy: 13,394 miliard USD (+ 37 % oproti roku 2009) Konsolidovaná upravená EBITDA: 2,350 miliard USD (+ 90 %) Čistý zisk: 532 milionů USD (v roce 2009 čistá ztráta 292 milionů 1 USD) Peněžní toky provozní činnosti: 1,662 miliard USD Celkové zadlužení: 7,811 miliard USD (ve srovnání s 7,923 miliardami USD ke dni 31. prosince 2009), z toho krátkodobé závazky 714 milionů USD (ve srovnání s 1,992 miliardami USD ke dni 31. prosince 2009) Ocel Výroba surové oceli: 16,3 milionů tun (+ 7 %) Celkový objem prodeje externím odběratelům: 15,5 milionů tun (+ 9 %) Výnosy ocelářského segmentu: 12,123 miliard USD (+ 35 %) Těžba Výroba železné rudy: 19,8 milionů tun (+ 6 %) Výroba surového koksovatelného uhlí: 7,5 milionů tun (- 27 %) Výroba energetického uhlí: 3,8 milionů tun (- 8 %) Výnosy těžebního segmentu 2,507 miliard USD (+ 72 %) Vanad Výroba primárního vanadu (strusky): tun (+ 8 %) Objem prodeje vanadových výrobků externím odběratelům: tun (+ 9 %) Výnosy vanadového segmentu: 566 milionů USD (+ 56 %) Rozvoj společnosti Úspěch ve výběrovém řízení na získání licencí k dobývání koksovatelného uhlí z naleziště Mežegej v březnu 2010 a v říjnu 2010 na naleziště Vastočnaja v západní části Ulug-Chemské uhelné pánve 1 Údaje o čistém příjmu neodpovídají finančním výkazům za rok 2009 v důsledku změny účetních pravidel.

2 Zahájení rozsáhlých projektů zaměřených na modernizaci válcoven kolejových výrobků Zavedení technologie injektáže práškového uhlí (PCI) ve dvou ruských ocelárnách Rozhodnutí o výstavbě Jižní válcovny v jihoruské Rostovské oblasti a Konstanajské válcovny v Kazachstánu, přičemž každá z nich bude mít kapacitu tun konstrukční oceli Získání ruské společnosti INPROM, poskytující služby v oblasti kovů, v prosinci 2010 s cílem posílit distribuční síť Evrazu Prodloužení licence na dobývání uhlí z dolu Mapochs v Jihoafrické republice v lednu 2011 Finanční management V roce byly refinancovány dluhopisy v hodnotě cca 3,6 miliardy USD se lhůtou splatnosti v letech prostřednictvím: o emisí rublových obligací v celkové hodnotě 30 miliard RUB (cca 1 miliardy USD) v březnu a listopadu; o úvěru ve výši 950 milionů USD se splatností 5 let, získaného v květnu od Gazprombank; o úvěru ve výši 404 milionů USD se splatností 4 roky, získaného v červenci od Nordea Bank; o smluvního revolvingového úvěru ve výši 300 milionů CAD (cca 285 milionů USD) se splatností 4 roky, zajištěného v září kanadskou společností Evraz Inc. NA; o finančního nástroje na podporu exportu ve výši 950 milionů USD se splatností 5 let, získaného v listopadu. Výroční valná hromada ze dne 17. května 2010 schválila rozhodnutí nevyplácet žádné dividendy za rok 2009.

3 Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2010 výše 832 milionů USD ve srovnání s 441 miliony USD v roce Kapitálové výdaje pro finanční rok 2011 se předpokládají ve výši cca 1,2 miliardy USD. Alexander Frolov, generální ředitel Evraz Group, k tomu uvedl: V roce 2010 jsme pozorovali pokračující zotavování poptávky po ocelářských výrobcích na všech našich klíčových trzích. Výrobní kapacity našich ruských ocelářských provozů byly plně využity a výrazně se zvýšil podíl využití našich mezinárodních výrobních závodů. Na zotavení domácího trhu jsme reagovali zvýšením podílu prodejů naší oceli do Ruska a na Ukrajinu ze 44 % na 58 % celkových prodejů našich ruských a ukrajinských válcoven. To nám umožnilo plně využít kapacity našich ruských válcoven a přeorientovat výrobní sortiment z ocelářských polotovarů na výrobky s vyšší marží. Naše severoamerické závody zaznamenaly pozoruhodné zvýšení objemu výroby v důsledku silné poptávky po produktovodech, potřebných k průzkumu nalezišť břidlicového plynu, a plechu pro realizaci státních investic do místní infrastruktury. V rámci rozvoje naší surovinové základny jsme získali povolení těžit v ruském uhelném nalezišti Mezhegey. Jde o projekt, který nám v několika příštích letech pomůže podstatně zvýšit objem těžby koksovatelného uhlí. K posílení pozice skupiny EVRAZ na současných trzích jsme zahájili výstavbu nových válcoven v oblastech vzrůstající poptávky, jmenovitě v jižním Rusku a v Kazachstánu. Získáním společnosti INPROM, zaměřené na poskytování služeb v oblasti kovů, a jejím propojením s naší současnou obchodní sítí jsme také vytvořili jednu z největších distribučních společností v ocelářském segmentu v zemích SNS. Pokračující modernizace našich válcoven kolejových výrobků, rozšíření výrobního sortimentu a zdokonalení výroby kol, to vše poslouží k přeorientování výroby na produkty s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2010 jsme se také zaměřili na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví a ujistili se, že se těší náležité pozornosti managementu i dělníků a má k dispozici nezbytný objem investičních prostředků. V rámci podpory této oblasti jsme vytvořili novou funkci viceprezidenta pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a čekáme výrazné zlepšení bezpečnosti. Pokračovali jsme ve zvyšování efektivity prostřednictvím zlepšování provozních činností. Zavedení technologie injektáže práškového uhlí, jejíž dokončení je plánováno na rok 2012, zvýší účinnost využívání našich energetických zdrojů, odstraní potřebu zemního plynu ve vysokých pecích a

4 sníží naši spotřebu koksovatelného uhlí téměř o 20 %. Již existující programy zaměřené na snižování nákladů zvyšují efektivitu a každoročně přinášejí úsporu ve výši 20 až 30 milionů USD v každé z našich ruských oceláren. Posílili jsme manažerské týmy v našich mezinárodních dceřiných společnostech, schválili nový vzorec tvorby ceny dodávek tekutého kovu pro naši českou dceřinou společnost EVRAZ Vítkovice Steel a zavedli řadu opatření ke zdokonalení organizace a ochrany životního prostředí v našich severoamerických závodech. Giacomo Baizini, finanční ředitel Evraz Group, k tomu uvedl: V roce 2010 jsme dosáhli dokonalejšího finančního výkonu, když se nám podařilo vytvořit zisk EBITDA ve výši 2,350 miliardy USD a volné peněžní prostředky ve výši 282 milionů USD. V rámci finančního managementu jsme se s využitím dlouhodobějších nástrojů zaměřili na refinancování krátkodobých závazků. Na kapitálových trzích pro nás panovaly příznivé podmínky, především z hlediska emise rublových obligací, a zároveň se nám podařilo získat přímé bankovní financování, a to jak na bilaterální úrovni, tak od konsorcia mezinárodních bank, které nám poskytly finanční nástroj proexportní politiky. V důsledku refinancování přestalo být krátkodobé zadlužení aktuální. Jak už jsme oznámili v lednu 2011, přistoupili jsme ke změnám zásad účtování určitých tříd majetku, závodů a zařízení, kde jsme přešli zpět od modelu přecenění (revaluation model) k historické nákladové metodě, kterou jsme užívali před rokem To nám poslouží k získání relevantnějších informací o finanční situaci a výkonu naší společnosti a umožní lepší srovnání s konkurenčními společnostmi, které vesměs upřednostňují historickou nákladovou metodu. Výhled K výhledu na rok 2011 Alexander Frolov uvedl: Přestože globální trhy zůstávají mimořádně citlivé, vkročily do tohoto roku slibně, o čemž svědčí zotavení na všech našich trzích. Ceny a míra dostupnosti surovin pro výrobu oceli železné rudy, koksovatelného uhlí a železného šrotu budou i nadále určovat dynamiku vývoje cen oceli. Jsme přesvědčeni, že Evraz Group, jakožto nákladově efektivní, vertikálně integrovaná a geograficky diverzifikovaná společnost, má dobré předpoklady uplatňovat svou strategii růstu a těžit ze všech pozitivních obratů na světových trzích.

5 Giacomo Baizini k tomu dodal: Na základě našich prodejů z počátku roku 2011 očekáváme, že se v roce 2011 ruská poptávka po oceli pro stavební průmysl zvýší o více než 10 % ve srovnání s rokem Zároveň se také setkáváme s vyšší poptávkou na mezinárodních trzích v důsledku pokračujícího zotavování světové ekonomiky. V 1. čtvrtletí roku 2011 předpokládáme zisk EBITDA ve výši 725 až 800 milionů USD. Budeme pokračovat v refinancování našich krátkodobých závazků prostřednictvím různých dlouhodobějších nástrojů, jejichž úrokové sazby se blíží historickému minimu. Ze střednědobého hlediska chceme zajistit poměr čistého dluhu k ukazateli zisku EBITDA nižší než dvě. Celý rok do (miliony USD) Změna Tržby ,1 % Upravený zisk EBITDA ,0 % Provozní zisk ,1 % Čistá (ztráta)/zisk 532 (292) (Ztráty)/příjmy na GDR 2, (US$) 1,32 (0,73) Přehled výsledků za rok 2010 Konsolidované tržby skupiny EVRAZ za rok končící dnem 31. prosince 2010 vzrostly o 37,1 % na 13,394 miliardy USD ve srovnání s 9,772 miliardami v roce Převážný podíl na vyšších tržbách mají prodeje ocelářského segmentu v důsledku nárůstu objemů prodejů a průměrných cen ocelářských výrobků. Objemy prodejů oceli ze závodů skupiny EVRAZ externím odběratelům vzrostly ze 14,3 milionů tun v roce 2009 na 15,5 milionů tun v roce Zvýšení objemů prodejů ocelářských výrobků odráží především vyšší poptávku po výrobcích pro stavebnictví v Rusku. Objemy veškerých prodejů na ruském trhu totiž vzrostly o 1,4 milionu tun ve srovnání s rokem Objemy prodejů na Ukrajině zůstaly na stejné úrovni. Objemy prodejů ruských a ukrajinských závodů na export se snížily o 1,1 milionu tun. Objemy prodejů evropských závodů 1 viz Příloha 1, kde je uvedeno srovnání provozního zisku 2 1 akcie představuje 3 GDR

6 vzrostly o 0,3 milionu tun a severoamerických provozů o 0,6 milionu tun, zatímco objemy prodejů jihoafrických ocelářských výrobků zůstaly beze změny. Zeměpisné rozvržení konsolidovaných tržeb 2010 Rok končící x 2009 US$ % z celku US$ % z celku změna v % milionů milionů Rusko ,0 % ,2 % 59,1 % Ameriky ,6 % ,8 % 30,3 % Asie ,0 % ,8 % 10,2 % Evropa ,6 % ,5 % 38,0 % SNS 962 7,2 % 543 5,6 % 77,2 % Afrika 484 3,6 % 381 3,9 % 27,0 % Zbytek světa 3 0,0 % 19 0,2 % (84,2) % Celkem ,0 % ,0 % 37,1 % Podíl tržeb z prodejů v Rusku na celkových tržbách vzrostl z 30,2 % na 35,0 % v důsledku zvýšení poptávky po výrobcích pro stavebnictví na ruském trhu, které následovalo po útlumu roku V roce 2010 se zvýšily tržby z prodejů mimo Rusko o 27,6 % na 8,702 miliard USD ve srovnání se 6,822 miliardami v roce 2009, přičemž se však jejich podíl na celkových tržbách snížil na 65,0 % ve srovnání s 69,8 % v roce V roce 2010 došlo ke zlepšení ukazatele podílu konsolidovaných nákladů na tržby na 77,0 % konsolidovaných tržeb, tj. 10,319 miliard USD, ve srovnání s 83,1 % konsolidovaných tržeb, tj. 8,124 miliardami, v roce Hrubý zisk se zvýšil o 86,6 % z 1,648 miliardy v roce 2009 na 3,075 miliardy v roce Tento nárůst hrubého zisku je především důsledkem zotavení cen ocelářských, těžebních a vanadových výrobků, které následovalo po slabé poptávce, charakteristické pro nejdůležitější ocelářské trhy v roce Náklady na prodej, obecné náklady a náklady na administrativu jako procento konsolidovaných tržeb se meziročně snížily z 12,8 % na 11,5 %. Celková ztráta z prodeje majetku, závodů a zařízení dosáhla v roce 2010 výše 52 milionů USD ve srovnání s 39 miliony v roce Zvýšení v roce 2010 je především důsledkem prodeje majetku ruských a jihoafrických ocelářských a těžebních závodů.

7 Celkové znehodnocení aktiv v roce 2010 činilo 147 milionů USD ve srovnání se 180 miliony USD v roce Znehodnocení aktiv lze částečně připsat na vrub snížení abstraktní hodnoty firmy ve výši 16 milionů USD v roce 2010 (v souvislosti se Stratcorem) a 160 milionů USD v roce 2009 (ve vztahu k operacím v Severní Americe a na Ukrajině). EVRAZ také v roce 2010 zaznamenal znehodnocení aktiv jiných než abstraktní hodnota firmy ve výši 131 milionů USD a v roce 2009 ve výši 20 milionů USD, většinou šlo o znehodnocení určitých položek majetku, závodů a zařízení a nehmotných aktiv. Provozní zisk se zvýšil ze 195 milionů USD, tj. 2,0 % konsolidovaných tržeb, v roce 2009 na 1,330 miliardy USD, tj. 9,9 % konsolidovaných tržeb, v roce Konsolidovaný upravený zisk EBITDA se zvýšil o 90,0 % na 2,350 miliardy USD v roce 2010 ve srovnání s 1,237 miliardami v roce 2009, s maržemi upraveného zisku EBITDA ve výši 17,5 %, respektive 12,7 %. Náklady na úroky se v roce 2010 zvýšily o 7,5 % na 728 milionů USD ve srovnání s 677 miliony USD v roce 2009 v důsledku prodloužení průměrné délky zadlužení. V roce 2010 dosáhly výdaje na daň z příjmu výše 163 milionů USD ve srovnání s úlevami na dani z příjmu ve výši 46 milionů USD v roce Skutečná daňová sazba skupiny EVRAZ, definovaná jako procentní podíl výdajů (úlevy) daně z příjmu na zisku (ztrátě) před zdaněním, vzrostla z 13,6 % v roce 2009 na 23,5 % v roce Čistý zisk náležející majitelům vlastnických podílů skupiny Evraz dosáhl v roce 2010 výše 548 milionů USD ve srovnání se ztrátou 295 milionů USD v roce Přehled operací Výsledky ocelářského segmentu Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby* ,0 % Provozní zisk (ztráta) ,2 % Upravený zisk EBITDA ,2 % Marže upraveného zisku EBITDA 11,9 % 10,3 % 15,5 % *Tržby segmentu zahrnují prodeje mezi segmenty.

8 Tržby v ocelářském segmentu* Rok končící x 2009 Mil. % z celku Mil. % z celku změna v % USD USD Výrobky z oceli Výrobky pro stavebnictví ,5 % ,4 % 52,4 % Výrobky pro železnice ,1 % ,4 % 31,8 % Ploché válcované výrobky ,6 % ,2 % 38,4 % Trubkové výrobky ,8 % ,2 % 29,8 % Polotovary ,3 % ,5 % 16,0 % Jiné výrobky z oceli ,4 % 255 2,8 % 61,2 % Jiné výrobky ,3 % ,5 % 32,5 % Celkem ,0 % ,0 % 35,0 % Objemy prodejů ocelářského segmentu* Celý rok do (v tisících tun) Změna Výrobky z oceli Stavební sektor Výrobky pro železnice Ploché válcované výrobky Trubkové výrobky Polotovary Jiné výrobky z oceli Celkem * Včetně prodejů v rámci segmentu ,4 % ,2 % ,7 % ,5 % (15,0) % ,0 % ,6 % 1 Včetně betonářské oceli, válcovaných drátů, drátů, nosníků tvaru H a U a úhlové oceli. 2Včetně kolejnic a kol. 3Včetně plechů a drátů v kotoučích. 4 Včetně bezešvých trub velkého průměru a skříní svařovaných elektrickým odporem. 5Včetně ingotů, bram, surového železa, polotovarů trubek a vlků. 6Včetně oblých tyčí, mlecích koulí, důlních svislých vzpěr a pásů. 7 Včetně koksu a koksárenských výrobků, žáruvzdorných výrobků, slitin železa a dalšího prodeje koksárenského uhlí.

9 Tržby ocelářského segmentu v roce 2010 vzrostly o 35 % na 12,123 miliard USD ve srovnání s 8,978 miliardami v roce 2009 v důsledku pozitivní dynamiky vývoje cen ocelářských výrobků a vyšších objemů prodejů. Podíl tržeb připadajících na prodej výrobků pro stavební průmysl vzrostl v důsledku podstatného zvýšení objemů prodejů a cen těchto výrobků v Rusku. Podíl tržeb připadajících na prodej výrobků pro železnice se mírně snížil navzdory zvýšení podílu objemu těchto výrobků v důsledku skutečnosti, že ceny výrobků pro železniční dopravu, především kolejových výrobků v Rusku, zůstávají relativně stálé a jsou méně ovlivňovány kolísáním cen ocelářských výrobků na trhu. Podíl tržeb připadajících na prodej plochých válcovaných výrobků (především plechů) vzrostl v reakci na zvýšení objemů prodejů všech severoamerických a evropských závodů. Podíl tržeb připadajících na prodej trubkových výrobků se snížil především v důsledku nižších cen produktovodů velkého průměru a produktovodů, skříní a trubek svařovaných elektrickým odporem v Severní Americe. Podíl tržeb připadajících na prodej polotovarů se snížil hlavně v souvislosti s relokací objemů prodejů ruských závodů z exportních trhů do domácího stavebního sektoru a vyšších objemů bram, které byly převálcovány v evropských a severoamerických závodech skupiny EVRAZ (cca +0,7 milionu tun v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009). Prodeje ocelářského segmentu do těžebního segmentu dosáhly v roce 2010 výše 123 milionů USD ve srovnání s 83 miliony USD v předchozím roce. Toto zvýšení bylo důsledkem vyšších prodejních cen. Tržby připadající na prodej v Rusku tvořily v roce 2010 cca 35,3 % tržeb ocelářského segmentu ve srovnání s 29,9 % v roce Zvýšený podíl tržeb připadajících na prodej v Rusku byl důsledkem relokace objemů prodejů z asijských exportních trhů na ruský trh. Náklady na dosažení tržeb ocelářského segmentu zaznamenaly zlepšení, když v roce 2010 tvořily 82,7 % tržeb ocelářského segmentu, tj. 10,029 miliard USD, ve srovnání s 84,6 % tržeb ocelářského segmentu, tj. 7,597 miliardami v roce Zvýšení peněžního objemu nákladů na dosažení tržeb lze připsat na vrub nárůstu surovinových nákladů o 62,0 % v důsledku podstatného zvýšení cen všech klíčových surovin (především koksovatelného uhlí a železné rudy) a vyšších objemů surového železa a surové oceli.

10 K dalším faktorům patří zvýšené náklady na dopravu (+6,2 %), které jsou odrazem nárůstu průměrné výše železničních tarifů v Rusku a vyšších objemů prodejů ocelářských výrobků z Ruska na export, vyšší energetické náklady (+21,6 %) v důsledku rozšíření výroby a vyšších mzdové náklady (+13,6 %). Náklady na dosažení tržeb z prodeje polotovarů se snížily o 39,0 % díky podstatně vyšším objemům bram vyrobených a využitých v rámci skupiny k výrobě válcovaných produktů a omezení nákupů polotovarů na trhu. Ocelářský segment zaznamenal v roce 2010 provozní zisk ve výši 832 milionů USD (6,9 % tržeb ocelářského segmentu) ve srovnání se 148 miliony USD (1,6 % tržeb ocelářského segmentu) v roce Výsledky těžebního segmentu Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby ,2 % Provozní zisk/(ztráta) 613 (9) N/a Upravený zisk EBITDA ,1 % Marže upraveného zisku EBITDA 37,3 % 19,2 % 94,3 Tržby v těžebním segmentu* Rok končící v 2009 mil. USD % z celku mil. USD % z celku % změny Výrobky z železné rudy ,9 % ,6 % 85,2 % Koncentrát železné rudy ,6 % ,4 % 65,9 % Aglomerát ,7 % ,9 % 82,7 % Sbalky ,8 % ,3 % 118,9 % Jiné 120 4,8 % 73 5,0 % 64,4 % Výrobky z uhlí ,9 % ,6 % 60,3 % Surové koksovatelné uhlí 161 6,4 % 137 9,4 % 17,5 %

11 Koncentrát koksovatelného uhlí ,8 % ,4 % 132,1 % Surové energetické uhlí 107 4,3 % 124 8,5 % (13,7) % Koncentrát energetického uhlí 11 0,4 % 33 2,3 % (66,7) % Jiné tržby 80 3,2 % 70 4,8 % 14,3 % Celkem ,0 % ,0 % 72,2 % Celý rok končící (tisíce tun) Změna Výrobky z železné rudy ,0 % Koncentrát železné rudy ,2 % Aglomerát (2,5) % Sbalky (0,5) % Jiné (3,4) % Výrobky z uhlí (18,7) % Surové koksovatelné uhlí (38,4) % Koncentrát koksovatelného uhlí ,4 % Surové energetické uhlí (34,1) % Koncentrát surového energetického uhlí (65,7) % *Včetně prodeje mezi segmenty. Tržby těžebního segmentu v roce 2010 vzrostly o 72,2 % na 2,507 miliardy USD ve srovnání s 1,456 miliardy USD v roce 2009, a to především v důsledku opakovaného podstatného zvýšení tržních cen železné rudy a uhlí během roku Objemy prodejů výrobků ze železné rudy zůstaly v roce 2010 na stejné úrovni jako v roce Objemy prodejů koncentrátu koksovatelného uhlí vzrostly o 21,4 %. Objemy prodejů koncentrátu energetického uhlí se v roce 2010 snížily o 65,7 % ve srovnání s rokem 2009 v důsledku nižších objemů vytěženého surového energetického uhlí. V roce 2010 tvořily prodeje těžebního segmentu do ocelářského segmentu 1,747 miliardy USD, tj. 69,7 % prodejů těžebního segmentu, ve srovnání s 1,017 miliardy USD, tj. 69,8 % prodejů těžebního segmentu, v roce 2009.

12 V 1. pololetí roku 2010 skupina EVRAZ pokryla své potřeby železné rudy z vlastních zdrojů z cca 90,0 % a ve 2. pololetí z cca 102 % ve srovnání s 99 % v 1. pololetí roku 2009 a 96 % ve 2. pololetí roku Soběstačnost v dodávkách koksovatelného uhlí (včetně 40% podílu produkce závodu Raspadskaya) činila 90 % v 1. pololetí roku 2010 a 80 % ve 2. pololetí roku 2010 ve srovnání s 137 % a 125 % ve srovnatelných obdobích roku S vyloučením podílu závodu Raspadskaya činila soběstačnost 54 % v 1. pololetí roku 2010 a 62 % ve 2. pololetí roku Přibližně 48% podíl prodejů těžebního segmentu externím odběratelům směřoval k zákazníkům v Rusku ve srovnání s 51 % v roce Nárůst podílu prodejů třetím stranám mimo Rusko je z valné části důsledkem vyšších prodejů těžebního segmentu ze závodů Yuzhkuzbassugol a KGOK na export do Asie. Náklady na tržby těžebního segmentu zaznamenaly zlepšení, když v roce 2010 tvořily 62,6 % podíl z tržeb těžebního segmentu, tj. 1,569 miliardy USD, ve srovnání s 87,7% podílem z tržeb těžebního segmentu, tj. 1,277 miliardy USD, v roce Nárůst v peněžním vyjádření lze přičíst na vrub především vyšším surovinovým nákladům (+46,9 %), které byly důsledkem vyšších cen i vyšších objemů nákupu železné rudy od externích dodavatelů pro zpracování v těžebním segmentu. Dalšími faktory bylo zhodnocení rublu a vyšší energetické náklady (+26,8 %) v důsledku vyššího objemu výroby v závodu KGOK a vyšších cen energií. Výsledky vanadového segmentu Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby ,9 % Provozní ztráta (10) (50) (80,0) % Upravený zisk EBITDA 53 (12) N/a Marže upraveného zisku EBITDA 9,4 % (3,3) % N/a Tržby vanadového segmentu* Celý rok končící v 2009 mil. USD % z celku mil. USD % z celku % změny Vanad ve strusce 39 6,9 % 60 16,5 % (35) % Vanad ve slitinách a chemikáliích ,2 % ,1 % 73,2 % Jiné tržby 11 1,9 % 5 1,4 % 120 %

13 Celkem ,0 % ,0 % 55,9 % Celý rok končící (tisíce tun čistého vanadu) Změna Výrobky z vanadu 20,6 18,4 12,0 % Vanad ve struse 3,1 6,5 (52,3) % Vanad ve slitinách a chemikáliích 17,5 11,9 47,1 % *Včetně prodeje mezi segmenty. Tržby vanadového segmentu se v roce 2010 zvýšily o 55,9 % na 566 milionů USD ve srovnání s 363 miliony USD v roce 2009 v důsledku vyšších objemů prodejů a cen vanadových výrobků. Objemy prodejů vanadových výrobků vzrostly z 18,4 tisíc tun čistého vanadu v roce 2009 na 20,6 tisíc tun čistého vanadu v roce Po akvizici závodu Vanady-Tula v listopadu 2009 došlo ke snížení tržeb z prodejů vanadové strusky na méně než 7% podíl tržeb vanadového segmentu (část strusky, která byla vykázána jako prodaná externím odběratelům, byla odkoupena zpět ve formě oxidů k dalšímu zpracování v rámci naší skupiny a poté opět prodána jako konečné výrobky). Náklady na tržby vanadového segmentu zaznamenaly zlepšení, když v roce 2010 tvořily 88,5% podíl z tržeb vanadového segmentu, tj. 501 milionů USD, ve srovnání s 101,4% podílem z tržeb vanadového segmentu, tj. 368 miliony USD, v roce Nárůst v peněžním vyjádření lze přičíst na vrub především vyšším objemům prodejů, vyšším cenám surovin a akvizicí závodu Vanady- Tula v závěru roku Výsledky ostatních provozních segmentů Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby ,5 % Provozní zisk (5,4) % Upravený zisk EBITDA ,8 % Marže upraveného zisku EBITDA 23,3 % 21,8 % 6,9 %

14 Jiné provozní činnosti skupiny EVRAZ zahrnují logistiku, přístavní služby, výrobu elektřiny, tepla a podpůrné činnosti. Konsolidovaná finanční situace skupiny Peněžní toky Peněžní toky z provozních činností se snížily z 1,698 miliardy USD v roce 2009 na 1,662 miliardy USD v roce Pohyb pracovního kapitálu v roce 2010 byl především důsledkem zvýšení hodnoty zásob. Hotovost z provozních činností před úpravami pracovního kapitálu vzrostla z 1,045 miliardy USD v roce 2009 na 2,030 miliardy USD v roce Čistá hotovost použitá v roce 2010 na investiční činnosti dosáhla výše 757 milionů USD ve srovnání s čistou hotovostí získanou v roce 2009 z investičních činností ve výši 179 milionů USD. V podstatě veškerá hotovost použitá na investiční činnosti se týkala nákupu majetku, závodů a zařízení. V roce 2010 společnost Evraz vynaložila kapitálové výdaje v celkové výši 832 milionů USD včetně 507 milionů USD v ocelářském segmentu a 299 milionů USD v těžebním segmentu. Rozvaha K 31. prosinci 2010 dosáhl celkový dluh výše 7,811 miliardy USD a zůstal tak téměř beze změny ve srovnání se 7,923 miliardy z 31. prosince Výše hotovosti a peněžních ekvivalentů společně s výší krátkodobých bankovních vkladů dosáhla 684 milionů USD ve srovnání s 693 miliony USD k 31. prosinci Likvidita 2 definovaná jako hotovost a peněžní ekvivalenty, částky dostupné z neomezených úvěrových nástrojů a krátkodobých bankovních vkladů s původní dobou splatnosti delší než tři měsíce, dosáhla k 31. prosinci 2010 cca 1,694 miliardy USD ve srovnání s cca 2,038 miliardy USD k 31. prosinci K 31. prosinci 2010 společnost Evraz disponovala nevyužitými půjčkami ve výši 1,010 miliardy USD včetně 506 milionů USD smluvních nástrojů a 504 milionů USD nesmluvních nástrojů. Smluvní nástroje obsahovaly úvěrové prostředky dostupné závodům v Rusku ve výši 288 milionů USD, v Severní Americe 216 milionů USD a v Evropě 2 miliony USD. Nesmluvní nástroje se skládaly z revolvingových úvěrových linek ve výši 372 milionů USD poskytnutých mezinárodními bankami na financování exportního obchodu a úvěrových prostředků dostupných závodům v Jihoafrické republice ve výši 68 milionů USD, v Evropě 60 milionů USD a v Severní Americe 4 miliony USD. 2 Viz příloha č. 2, kde je kalkulace likvidity

15 Koeficient krytí skupiny EVRAZ, definovaný jako podíl likvidních aktiv a likvidních pasiv, vzrostl z hodnoty 1,12 platné k 31. prosinci 2009 na hodnotu 1,77 platnou k 31. prosinci Zvýšení koeficientu krytí je především důsledkem snížení krátkodobých úvěrů a likvidní části dlouhodobých úvěrů vzhledem k jejich splacení a refinancování v rámci programu řízení. Čisté zadlužení 3 dosahovalo k 31. prosinci 2010 výše 7,127 miliard USD ve srovnání se 7,230 miliardami USD k 31. prosinci ### Pro více informací kontaktujte: Crest Communications Lenka Míčková, Andrea Pitronová Tel.: Evraz Group S.A. Oleg Kuzmin VP, Corporate Communications Tel.: Evraz Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě, USA, Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. V roce 2010 dosáhly konsolidované výnosy výše 13,394 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 2,35 miliard USD.

16 Příloha 1 Upravený zisk před úroky, daní, odpisy a amortizací (dále jen EBITDA) Upravený EBITDA je provozní zisk plus odpisy, opotřebení a amortizace, snížení hodnoty majetku a ztráta (zisk) z prodeje majetku, závodů a zařízení, ztráta (zisk) z kurzových rozdílů a ztráta z přecenění. Společnost Evraz předkládá upravený EBITDA, protože považuje upravený EBITDA za důležitý doplňkový nástroj pro měření své provozní výkonnosti a věří, že je využíván analytiky cenných papírů, investory a dalšími zainteresovanými stranami při hodnocení společností v rámci stejného odvětví. Upravený EBITDA není nástrojem k měření finančních výsledků podle mezinárodních norem pro finanční výkazy (IFRS) a neměl by být používán jako alternativa k čistému zisku jako měřítko provozních výsledků nebo peněžních toků z provozních činností jako měřítko likvidity. Výpočet upraveného EBITDA skupiny Evraz se může lišit od výpočtu používaného jinými společnostmi, a proto může být jeho srovnatelnost limitovaná. Upravený EBITDA má jako analytický nástroj určitá omezení, a potenciální investoři by jej neměli posuzovat samostatně nebo jej používat jako náhradu analýzy provozních výsledků tak, jak jsou vykazovány podle IFRS. Níže uvádíme některá z těchto omezení: Upravený EBITDA nezohledňuje dopady financování nebo finančních nákladů na provozní výsledky skupiny Evraz, které mohou být významné a mohly by dále růst, pokud by skupině Evraz rostl dluh. Upravený EBITDA nezohledňuje dopady daně z příjmu na provozní výsledky společnosti Evraz. Upravený EBITDA nezohledňuje dopady odpisů a amortizace na provozní výsledky skupiny Evraz. Majetek podniků skupiny Evraz, který se odepisuje a/nebo amortizuje, bude muset být v budoucnu nahrazen, a náklady na takové odpisy a amortizaci se mohou blížit nákladům na náhradu takového majetku v budoucnu. Upravený EBITDA v důsledku vyloučení těchto výdajů nezohledňuje budoucí požadavky na finanční výdaje společnosti Evraz na pořízení náhrady. Upravený EBITDA také neodráží dopady ztrát z prodeje majetku, závodů a zařízení. Srovnání provozního zisku (ztráty) s upraveným ziskem EBITDA je následující: Rok končící (miliony USD) Srovnání konsolidovaného upraveného EBITDA Provozní zisk Plus: Odpisy, opotřebení a amortizace Znehodnocení majetku Ztráta z prodeje majetku, závodů a zařízení Ztráta (zisk) z kurzových rozdílů (104) (156) Konsolidovaný upravený EBITDA Srovnání upraveného EBITDA ocel. segmentu Provozní zisk Plus: Opisy a amortizace Znehodnocení majetku Ztráta z prodeje majetku, závodů & zařízení Ztráta z kurzových rozdílů (65) (54) Upravený EBITDA ocelářského segmentu Viz příloha č. 3, kde je kalkulace čistého dluhu

17 Srovnání upraveného EBITDA těžebního segmentu Provozní (ztráta) zisk 613 (9) Plus: Opisy, opotřebení a amortizace Znehodnocení majetku 20 (4) Rok končící (USD milionů) Ztráta z prodeje majetku, závodů & zařízení Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů 2 (1) Upravený EBITDA těžebního segmentu Srovnání upraveného EBITDA vanadového segmentu Provozní ztráta (10) (50) Plus: Opisy a amortizace Znehodnocení majetku 16 - Upravený EBITDA vanadového segmentu Srovnání upraveného EBITDA jiných provoz. činností 53 (12) Provozní zisk Plus: Opisy a amortizace Znehodnocení majetku 30 - Ztráta z prodeje majetku, závodů & zařízení 1 2 Ztráta z kurzových rozdílů (1) - Upravený EBITDA z jiných provozních činností

18 Příloha 2 Likvidita Likvidita není měřítkem podle mezinárodních norem pro finanční výkazy (IFRS) a neměla by být považována jako alternativa k jiným měřítkům finanční situace. Výpočet likvidity skupiny Evraz se může lišit od výpočtu používaného jinými společnostmi, a proto může být jeho srovnatelnost omezená. 31. prosince 31. prosince (miliony USD) Výpočet likvidity Hotovost a peněžní ekvivalenty Částky dostupné z úvěrových nástrojů 1 22 Krátkodobé bankovní vklady Celkový odhad likvidity

19 Příloha 3 Čistý dluh Čistý dluh představují dlouhodobé půjčky po odečtení běžné části plus krátkodobé půjčky a běžná část dlouhodobých půjček mínus hotovost a peněžní ekvivalenty (bez vkladů s omezením). Čistý dluh není měřítkem používaným v rámci rozvahy podle IFRS a neměl by být považován za alternativu k jiným měřítkům finanční situace. Výpočet čistého dluhu skupiny Evraz se může lišit od výpočtu používaného jinými společnostmi, a proto jeho srovnatelnost může být omezená. Čistý dluh byl vypočítán následovně (miliony USD) Výpočet čistého dluhu Plus: Dlouhodobé půjčky, bez běžné části Krátkodobé půjčky a běžná část dlouhodobých půjček Mínus: Krátkodobé bankovní vklady (1) (22) Hotovost a peněžní ekvivalenty (683) (671) Čistý dluh

20 Konsolidovaná výsledovka (v milionech USD, kromě údajů za akcii) Rok končí Tržba Prodej zboží Poskytování služeb Náklady na tržby (10 319) (8 124) Hrubý zisk Náklady na prodej a distribuci (807) (626) Obecné náklady a náklady na administrativu (732) (628) Sociální náklady a náklady na udržování sociální infrastruktury (64) (53) Ztráta z prodeje majetku, závodů a zařízení (52) (39) Znehodnocení majetku (147) (180) Čistý kurzový zisk (ztráta) Jiné provozní příjmy Jiné provoní výdaje (110) (121) Provozní zisk (ztráta) Příjem z úroků Úrokový výdaj (728) (677) Podíl na zisku (ztrátě) společných podniků a přidružených osob 73 2 Čistý zisk (ztráta) z finančního majetku a závazků 8 97 Zisk (ztráta) z prodeje skupin určených k prodeji (4) (5) Podíl na čisté skutečné hodnotě identifikovatelných aktiv, závazků a případných záruk získaného podniku přesahující náklady na akvizici 4 6 Jiné čisté neprovozní zisky (ztráty) (1) 4 Zisk (ztráta) před zdaněním 695 (338) Úleva (výdaje) na daně z příjmu (163) 46 Čistý zisk (ztráta) 532 (292) Náležející: Majitelům podílů v mateřské společnosti 548 (295) Minoritním akcionářům (16) (292) Výnosy (ztráty) na akcii: Základní ze zisku (ztráty) náležející majitelům podílů v mateřské společnosti, USD 3,95 (2,19) Zředěný ze zisku (ztráty) náležející majitelům podílů v mateřské společnosti, USD 3,95 (2,19)

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ 2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ Výnosy: 90,7 mld. EUR EBITDA: 16,5 mld. EUR Čistý zisk, podíl skupiny: 4,0 mld. EUR Čistý opakovaný zisk, podíl skupiny

Více