CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010"

Transkript

1 CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK dubna 2011 Evraz Group S. A. (LSE: EVR) oznámil své auditované finanční výsledky za rok končící datem 31. prosince Hlavní body finančního roku 2010: Finanční ukazatele: Konsolidované výnosy: 13,394 miliard USD (+ 37 % oproti roku 2009) Konsolidovaná upravená EBITDA: 2,350 miliard USD (+ 90 %) Čistý zisk: 532 milionů USD (v roce 2009 čistá ztráta 292 milionů 1 USD) Peněžní toky provozní činnosti: 1,662 miliard USD Celkové zadlužení: 7,811 miliard USD (ve srovnání s 7,923 miliardami USD ke dni 31. prosince 2009), z toho krátkodobé závazky 714 milionů USD (ve srovnání s 1,992 miliardami USD ke dni 31. prosince 2009) Ocel Výroba surové oceli: 16,3 milionů tun (+ 7 %) Celkový objem prodeje externím odběratelům: 15,5 milionů tun (+ 9 %) Výnosy ocelářského segmentu: 12,123 miliard USD (+ 35 %) Těžba Výroba železné rudy: 19,8 milionů tun (+ 6 %) Výroba surového koksovatelného uhlí: 7,5 milionů tun (- 27 %) Výroba energetického uhlí: 3,8 milionů tun (- 8 %) Výnosy těžebního segmentu 2,507 miliard USD (+ 72 %) Vanad Výroba primárního vanadu (strusky): tun (+ 8 %) Objem prodeje vanadových výrobků externím odběratelům: tun (+ 9 %) Výnosy vanadového segmentu: 566 milionů USD (+ 56 %) Rozvoj společnosti Úspěch ve výběrovém řízení na získání licencí k dobývání koksovatelného uhlí z naleziště Mežegej v březnu 2010 a v říjnu 2010 na naleziště Vastočnaja v západní části Ulug-Chemské uhelné pánve 1 Údaje o čistém příjmu neodpovídají finančním výkazům za rok 2009 v důsledku změny účetních pravidel.

2 Zahájení rozsáhlých projektů zaměřených na modernizaci válcoven kolejových výrobků Zavedení technologie injektáže práškového uhlí (PCI) ve dvou ruských ocelárnách Rozhodnutí o výstavbě Jižní válcovny v jihoruské Rostovské oblasti a Konstanajské válcovny v Kazachstánu, přičemž každá z nich bude mít kapacitu tun konstrukční oceli Získání ruské společnosti INPROM, poskytující služby v oblasti kovů, v prosinci 2010 s cílem posílit distribuční síť Evrazu Prodloužení licence na dobývání uhlí z dolu Mapochs v Jihoafrické republice v lednu 2011 Finanční management V roce byly refinancovány dluhopisy v hodnotě cca 3,6 miliardy USD se lhůtou splatnosti v letech prostřednictvím: o emisí rublových obligací v celkové hodnotě 30 miliard RUB (cca 1 miliardy USD) v březnu a listopadu; o úvěru ve výši 950 milionů USD se splatností 5 let, získaného v květnu od Gazprombank; o úvěru ve výši 404 milionů USD se splatností 4 roky, získaného v červenci od Nordea Bank; o smluvního revolvingového úvěru ve výši 300 milionů CAD (cca 285 milionů USD) se splatností 4 roky, zajištěného v září kanadskou společností Evraz Inc. NA; o finančního nástroje na podporu exportu ve výši 950 milionů USD se splatností 5 let, získaného v listopadu. Výroční valná hromada ze dne 17. května 2010 schválila rozhodnutí nevyplácet žádné dividendy za rok 2009.

3 Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2010 výše 832 milionů USD ve srovnání s 441 miliony USD v roce Kapitálové výdaje pro finanční rok 2011 se předpokládají ve výši cca 1,2 miliardy USD. Alexander Frolov, generální ředitel Evraz Group, k tomu uvedl: V roce 2010 jsme pozorovali pokračující zotavování poptávky po ocelářských výrobcích na všech našich klíčových trzích. Výrobní kapacity našich ruských ocelářských provozů byly plně využity a výrazně se zvýšil podíl využití našich mezinárodních výrobních závodů. Na zotavení domácího trhu jsme reagovali zvýšením podílu prodejů naší oceli do Ruska a na Ukrajinu ze 44 % na 58 % celkových prodejů našich ruských a ukrajinských válcoven. To nám umožnilo plně využít kapacity našich ruských válcoven a přeorientovat výrobní sortiment z ocelářských polotovarů na výrobky s vyšší marží. Naše severoamerické závody zaznamenaly pozoruhodné zvýšení objemu výroby v důsledku silné poptávky po produktovodech, potřebných k průzkumu nalezišť břidlicového plynu, a plechu pro realizaci státních investic do místní infrastruktury. V rámci rozvoje naší surovinové základny jsme získali povolení těžit v ruském uhelném nalezišti Mezhegey. Jde o projekt, který nám v několika příštích letech pomůže podstatně zvýšit objem těžby koksovatelného uhlí. K posílení pozice skupiny EVRAZ na současných trzích jsme zahájili výstavbu nových válcoven v oblastech vzrůstající poptávky, jmenovitě v jižním Rusku a v Kazachstánu. Získáním společnosti INPROM, zaměřené na poskytování služeb v oblasti kovů, a jejím propojením s naší současnou obchodní sítí jsme také vytvořili jednu z největších distribučních společností v ocelářském segmentu v zemích SNS. Pokračující modernizace našich válcoven kolejových výrobků, rozšíření výrobního sortimentu a zdokonalení výroby kol, to vše poslouží k přeorientování výroby na produkty s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2010 jsme se také zaměřili na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví a ujistili se, že se těší náležité pozornosti managementu i dělníků a má k dispozici nezbytný objem investičních prostředků. V rámci podpory této oblasti jsme vytvořili novou funkci viceprezidenta pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a čekáme výrazné zlepšení bezpečnosti. Pokračovali jsme ve zvyšování efektivity prostřednictvím zlepšování provozních činností. Zavedení technologie injektáže práškového uhlí, jejíž dokončení je plánováno na rok 2012, zvýší účinnost využívání našich energetických zdrojů, odstraní potřebu zemního plynu ve vysokých pecích a

4 sníží naši spotřebu koksovatelného uhlí téměř o 20 %. Již existující programy zaměřené na snižování nákladů zvyšují efektivitu a každoročně přinášejí úsporu ve výši 20 až 30 milionů USD v každé z našich ruských oceláren. Posílili jsme manažerské týmy v našich mezinárodních dceřiných společnostech, schválili nový vzorec tvorby ceny dodávek tekutého kovu pro naši českou dceřinou společnost EVRAZ Vítkovice Steel a zavedli řadu opatření ke zdokonalení organizace a ochrany životního prostředí v našich severoamerických závodech. Giacomo Baizini, finanční ředitel Evraz Group, k tomu uvedl: V roce 2010 jsme dosáhli dokonalejšího finančního výkonu, když se nám podařilo vytvořit zisk EBITDA ve výši 2,350 miliardy USD a volné peněžní prostředky ve výši 282 milionů USD. V rámci finančního managementu jsme se s využitím dlouhodobějších nástrojů zaměřili na refinancování krátkodobých závazků. Na kapitálových trzích pro nás panovaly příznivé podmínky, především z hlediska emise rublových obligací, a zároveň se nám podařilo získat přímé bankovní financování, a to jak na bilaterální úrovni, tak od konsorcia mezinárodních bank, které nám poskytly finanční nástroj proexportní politiky. V důsledku refinancování přestalo být krátkodobé zadlužení aktuální. Jak už jsme oznámili v lednu 2011, přistoupili jsme ke změnám zásad účtování určitých tříd majetku, závodů a zařízení, kde jsme přešli zpět od modelu přecenění (revaluation model) k historické nákladové metodě, kterou jsme užívali před rokem To nám poslouží k získání relevantnějších informací o finanční situaci a výkonu naší společnosti a umožní lepší srovnání s konkurenčními společnostmi, které vesměs upřednostňují historickou nákladovou metodu. Výhled K výhledu na rok 2011 Alexander Frolov uvedl: Přestože globální trhy zůstávají mimořádně citlivé, vkročily do tohoto roku slibně, o čemž svědčí zotavení na všech našich trzích. Ceny a míra dostupnosti surovin pro výrobu oceli železné rudy, koksovatelného uhlí a železného šrotu budou i nadále určovat dynamiku vývoje cen oceli. Jsme přesvědčeni, že Evraz Group, jakožto nákladově efektivní, vertikálně integrovaná a geograficky diverzifikovaná společnost, má dobré předpoklady uplatňovat svou strategii růstu a těžit ze všech pozitivních obratů na světových trzích.

5 Giacomo Baizini k tomu dodal: Na základě našich prodejů z počátku roku 2011 očekáváme, že se v roce 2011 ruská poptávka po oceli pro stavební průmysl zvýší o více než 10 % ve srovnání s rokem Zároveň se také setkáváme s vyšší poptávkou na mezinárodních trzích v důsledku pokračujícího zotavování světové ekonomiky. V 1. čtvrtletí roku 2011 předpokládáme zisk EBITDA ve výši 725 až 800 milionů USD. Budeme pokračovat v refinancování našich krátkodobých závazků prostřednictvím různých dlouhodobějších nástrojů, jejichž úrokové sazby se blíží historickému minimu. Ze střednědobého hlediska chceme zajistit poměr čistého dluhu k ukazateli zisku EBITDA nižší než dvě. Celý rok do (miliony USD) Změna Tržby ,1 % Upravený zisk EBITDA ,0 % Provozní zisk ,1 % Čistá (ztráta)/zisk 532 (292) (Ztráty)/příjmy na GDR 2, (US$) 1,32 (0,73) Přehled výsledků za rok 2010 Konsolidované tržby skupiny EVRAZ za rok končící dnem 31. prosince 2010 vzrostly o 37,1 % na 13,394 miliardy USD ve srovnání s 9,772 miliardami v roce Převážný podíl na vyšších tržbách mají prodeje ocelářského segmentu v důsledku nárůstu objemů prodejů a průměrných cen ocelářských výrobků. Objemy prodejů oceli ze závodů skupiny EVRAZ externím odběratelům vzrostly ze 14,3 milionů tun v roce 2009 na 15,5 milionů tun v roce Zvýšení objemů prodejů ocelářských výrobků odráží především vyšší poptávku po výrobcích pro stavebnictví v Rusku. Objemy veškerých prodejů na ruském trhu totiž vzrostly o 1,4 milionu tun ve srovnání s rokem Objemy prodejů na Ukrajině zůstaly na stejné úrovni. Objemy prodejů ruských a ukrajinských závodů na export se snížily o 1,1 milionu tun. Objemy prodejů evropských závodů 1 viz Příloha 1, kde je uvedeno srovnání provozního zisku 2 1 akcie představuje 3 GDR

6 vzrostly o 0,3 milionu tun a severoamerických provozů o 0,6 milionu tun, zatímco objemy prodejů jihoafrických ocelářských výrobků zůstaly beze změny. Zeměpisné rozvržení konsolidovaných tržeb 2010 Rok končící x 2009 US$ % z celku US$ % z celku změna v % milionů milionů Rusko ,0 % ,2 % 59,1 % Ameriky ,6 % ,8 % 30,3 % Asie ,0 % ,8 % 10,2 % Evropa ,6 % ,5 % 38,0 % SNS 962 7,2 % 543 5,6 % 77,2 % Afrika 484 3,6 % 381 3,9 % 27,0 % Zbytek světa 3 0,0 % 19 0,2 % (84,2) % Celkem ,0 % ,0 % 37,1 % Podíl tržeb z prodejů v Rusku na celkových tržbách vzrostl z 30,2 % na 35,0 % v důsledku zvýšení poptávky po výrobcích pro stavebnictví na ruském trhu, které následovalo po útlumu roku V roce 2010 se zvýšily tržby z prodejů mimo Rusko o 27,6 % na 8,702 miliard USD ve srovnání se 6,822 miliardami v roce 2009, přičemž se však jejich podíl na celkových tržbách snížil na 65,0 % ve srovnání s 69,8 % v roce V roce 2010 došlo ke zlepšení ukazatele podílu konsolidovaných nákladů na tržby na 77,0 % konsolidovaných tržeb, tj. 10,319 miliard USD, ve srovnání s 83,1 % konsolidovaných tržeb, tj. 8,124 miliardami, v roce Hrubý zisk se zvýšil o 86,6 % z 1,648 miliardy v roce 2009 na 3,075 miliardy v roce Tento nárůst hrubého zisku je především důsledkem zotavení cen ocelářských, těžebních a vanadových výrobků, které následovalo po slabé poptávce, charakteristické pro nejdůležitější ocelářské trhy v roce Náklady na prodej, obecné náklady a náklady na administrativu jako procento konsolidovaných tržeb se meziročně snížily z 12,8 % na 11,5 %. Celková ztráta z prodeje majetku, závodů a zařízení dosáhla v roce 2010 výše 52 milionů USD ve srovnání s 39 miliony v roce Zvýšení v roce 2010 je především důsledkem prodeje majetku ruských a jihoafrických ocelářských a těžebních závodů.

7 Celkové znehodnocení aktiv v roce 2010 činilo 147 milionů USD ve srovnání se 180 miliony USD v roce Znehodnocení aktiv lze částečně připsat na vrub snížení abstraktní hodnoty firmy ve výši 16 milionů USD v roce 2010 (v souvislosti se Stratcorem) a 160 milionů USD v roce 2009 (ve vztahu k operacím v Severní Americe a na Ukrajině). EVRAZ také v roce 2010 zaznamenal znehodnocení aktiv jiných než abstraktní hodnota firmy ve výši 131 milionů USD a v roce 2009 ve výši 20 milionů USD, většinou šlo o znehodnocení určitých položek majetku, závodů a zařízení a nehmotných aktiv. Provozní zisk se zvýšil ze 195 milionů USD, tj. 2,0 % konsolidovaných tržeb, v roce 2009 na 1,330 miliardy USD, tj. 9,9 % konsolidovaných tržeb, v roce Konsolidovaný upravený zisk EBITDA se zvýšil o 90,0 % na 2,350 miliardy USD v roce 2010 ve srovnání s 1,237 miliardami v roce 2009, s maržemi upraveného zisku EBITDA ve výši 17,5 %, respektive 12,7 %. Náklady na úroky se v roce 2010 zvýšily o 7,5 % na 728 milionů USD ve srovnání s 677 miliony USD v roce 2009 v důsledku prodloužení průměrné délky zadlužení. V roce 2010 dosáhly výdaje na daň z příjmu výše 163 milionů USD ve srovnání s úlevami na dani z příjmu ve výši 46 milionů USD v roce Skutečná daňová sazba skupiny EVRAZ, definovaná jako procentní podíl výdajů (úlevy) daně z příjmu na zisku (ztrátě) před zdaněním, vzrostla z 13,6 % v roce 2009 na 23,5 % v roce Čistý zisk náležející majitelům vlastnických podílů skupiny Evraz dosáhl v roce 2010 výše 548 milionů USD ve srovnání se ztrátou 295 milionů USD v roce Přehled operací Výsledky ocelářského segmentu Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby* ,0 % Provozní zisk (ztráta) ,2 % Upravený zisk EBITDA ,2 % Marže upraveného zisku EBITDA 11,9 % 10,3 % 15,5 % *Tržby segmentu zahrnují prodeje mezi segmenty.

8 Tržby v ocelářském segmentu* Rok končící x 2009 Mil. % z celku Mil. % z celku změna v % USD USD Výrobky z oceli Výrobky pro stavebnictví ,5 % ,4 % 52,4 % Výrobky pro železnice ,1 % ,4 % 31,8 % Ploché válcované výrobky ,6 % ,2 % 38,4 % Trubkové výrobky ,8 % ,2 % 29,8 % Polotovary ,3 % ,5 % 16,0 % Jiné výrobky z oceli ,4 % 255 2,8 % 61,2 % Jiné výrobky ,3 % ,5 % 32,5 % Celkem ,0 % ,0 % 35,0 % Objemy prodejů ocelářského segmentu* Celý rok do (v tisících tun) Změna Výrobky z oceli Stavební sektor Výrobky pro železnice Ploché válcované výrobky Trubkové výrobky Polotovary Jiné výrobky z oceli Celkem * Včetně prodejů v rámci segmentu ,4 % ,2 % ,7 % ,5 % (15,0) % ,0 % ,6 % 1 Včetně betonářské oceli, válcovaných drátů, drátů, nosníků tvaru H a U a úhlové oceli. 2Včetně kolejnic a kol. 3Včetně plechů a drátů v kotoučích. 4 Včetně bezešvých trub velkého průměru a skříní svařovaných elektrickým odporem. 5Včetně ingotů, bram, surového železa, polotovarů trubek a vlků. 6Včetně oblých tyčí, mlecích koulí, důlních svislých vzpěr a pásů. 7 Včetně koksu a koksárenských výrobků, žáruvzdorných výrobků, slitin železa a dalšího prodeje koksárenského uhlí.

9 Tržby ocelářského segmentu v roce 2010 vzrostly o 35 % na 12,123 miliard USD ve srovnání s 8,978 miliardami v roce 2009 v důsledku pozitivní dynamiky vývoje cen ocelářských výrobků a vyšších objemů prodejů. Podíl tržeb připadajících na prodej výrobků pro stavební průmysl vzrostl v důsledku podstatného zvýšení objemů prodejů a cen těchto výrobků v Rusku. Podíl tržeb připadajících na prodej výrobků pro železnice se mírně snížil navzdory zvýšení podílu objemu těchto výrobků v důsledku skutečnosti, že ceny výrobků pro železniční dopravu, především kolejových výrobků v Rusku, zůstávají relativně stálé a jsou méně ovlivňovány kolísáním cen ocelářských výrobků na trhu. Podíl tržeb připadajících na prodej plochých válcovaných výrobků (především plechů) vzrostl v reakci na zvýšení objemů prodejů všech severoamerických a evropských závodů. Podíl tržeb připadajících na prodej trubkových výrobků se snížil především v důsledku nižších cen produktovodů velkého průměru a produktovodů, skříní a trubek svařovaných elektrickým odporem v Severní Americe. Podíl tržeb připadajících na prodej polotovarů se snížil hlavně v souvislosti s relokací objemů prodejů ruských závodů z exportních trhů do domácího stavebního sektoru a vyšších objemů bram, které byly převálcovány v evropských a severoamerických závodech skupiny EVRAZ (cca +0,7 milionu tun v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009). Prodeje ocelářského segmentu do těžebního segmentu dosáhly v roce 2010 výše 123 milionů USD ve srovnání s 83 miliony USD v předchozím roce. Toto zvýšení bylo důsledkem vyšších prodejních cen. Tržby připadající na prodej v Rusku tvořily v roce 2010 cca 35,3 % tržeb ocelářského segmentu ve srovnání s 29,9 % v roce Zvýšený podíl tržeb připadajících na prodej v Rusku byl důsledkem relokace objemů prodejů z asijských exportních trhů na ruský trh. Náklady na dosažení tržeb ocelářského segmentu zaznamenaly zlepšení, když v roce 2010 tvořily 82,7 % tržeb ocelářského segmentu, tj. 10,029 miliard USD, ve srovnání s 84,6 % tržeb ocelářského segmentu, tj. 7,597 miliardami v roce Zvýšení peněžního objemu nákladů na dosažení tržeb lze připsat na vrub nárůstu surovinových nákladů o 62,0 % v důsledku podstatného zvýšení cen všech klíčových surovin (především koksovatelného uhlí a železné rudy) a vyšších objemů surového železa a surové oceli.

10 K dalším faktorům patří zvýšené náklady na dopravu (+6,2 %), které jsou odrazem nárůstu průměrné výše železničních tarifů v Rusku a vyšších objemů prodejů ocelářských výrobků z Ruska na export, vyšší energetické náklady (+21,6 %) v důsledku rozšíření výroby a vyšších mzdové náklady (+13,6 %). Náklady na dosažení tržeb z prodeje polotovarů se snížily o 39,0 % díky podstatně vyšším objemům bram vyrobených a využitých v rámci skupiny k výrobě válcovaných produktů a omezení nákupů polotovarů na trhu. Ocelářský segment zaznamenal v roce 2010 provozní zisk ve výši 832 milionů USD (6,9 % tržeb ocelářského segmentu) ve srovnání se 148 miliony USD (1,6 % tržeb ocelářského segmentu) v roce Výsledky těžebního segmentu Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby ,2 % Provozní zisk/(ztráta) 613 (9) N/a Upravený zisk EBITDA ,1 % Marže upraveného zisku EBITDA 37,3 % 19,2 % 94,3 Tržby v těžebním segmentu* Rok končící v 2009 mil. USD % z celku mil. USD % z celku % změny Výrobky z železné rudy ,9 % ,6 % 85,2 % Koncentrát železné rudy ,6 % ,4 % 65,9 % Aglomerát ,7 % ,9 % 82,7 % Sbalky ,8 % ,3 % 118,9 % Jiné 120 4,8 % 73 5,0 % 64,4 % Výrobky z uhlí ,9 % ,6 % 60,3 % Surové koksovatelné uhlí 161 6,4 % 137 9,4 % 17,5 %

11 Koncentrát koksovatelného uhlí ,8 % ,4 % 132,1 % Surové energetické uhlí 107 4,3 % 124 8,5 % (13,7) % Koncentrát energetického uhlí 11 0,4 % 33 2,3 % (66,7) % Jiné tržby 80 3,2 % 70 4,8 % 14,3 % Celkem ,0 % ,0 % 72,2 % Celý rok končící (tisíce tun) Změna Výrobky z železné rudy ,0 % Koncentrát železné rudy ,2 % Aglomerát (2,5) % Sbalky (0,5) % Jiné (3,4) % Výrobky z uhlí (18,7) % Surové koksovatelné uhlí (38,4) % Koncentrát koksovatelného uhlí ,4 % Surové energetické uhlí (34,1) % Koncentrát surového energetického uhlí (65,7) % *Včetně prodeje mezi segmenty. Tržby těžebního segmentu v roce 2010 vzrostly o 72,2 % na 2,507 miliardy USD ve srovnání s 1,456 miliardy USD v roce 2009, a to především v důsledku opakovaného podstatného zvýšení tržních cen železné rudy a uhlí během roku Objemy prodejů výrobků ze železné rudy zůstaly v roce 2010 na stejné úrovni jako v roce Objemy prodejů koncentrátu koksovatelného uhlí vzrostly o 21,4 %. Objemy prodejů koncentrátu energetického uhlí se v roce 2010 snížily o 65,7 % ve srovnání s rokem 2009 v důsledku nižších objemů vytěženého surového energetického uhlí. V roce 2010 tvořily prodeje těžebního segmentu do ocelářského segmentu 1,747 miliardy USD, tj. 69,7 % prodejů těžebního segmentu, ve srovnání s 1,017 miliardy USD, tj. 69,8 % prodejů těžebního segmentu, v roce 2009.

12 V 1. pololetí roku 2010 skupina EVRAZ pokryla své potřeby železné rudy z vlastních zdrojů z cca 90,0 % a ve 2. pololetí z cca 102 % ve srovnání s 99 % v 1. pololetí roku 2009 a 96 % ve 2. pololetí roku Soběstačnost v dodávkách koksovatelného uhlí (včetně 40% podílu produkce závodu Raspadskaya) činila 90 % v 1. pololetí roku 2010 a 80 % ve 2. pololetí roku 2010 ve srovnání s 137 % a 125 % ve srovnatelných obdobích roku S vyloučením podílu závodu Raspadskaya činila soběstačnost 54 % v 1. pololetí roku 2010 a 62 % ve 2. pololetí roku Přibližně 48% podíl prodejů těžebního segmentu externím odběratelům směřoval k zákazníkům v Rusku ve srovnání s 51 % v roce Nárůst podílu prodejů třetím stranám mimo Rusko je z valné části důsledkem vyšších prodejů těžebního segmentu ze závodů Yuzhkuzbassugol a KGOK na export do Asie. Náklady na tržby těžebního segmentu zaznamenaly zlepšení, když v roce 2010 tvořily 62,6 % podíl z tržeb těžebního segmentu, tj. 1,569 miliardy USD, ve srovnání s 87,7% podílem z tržeb těžebního segmentu, tj. 1,277 miliardy USD, v roce Nárůst v peněžním vyjádření lze přičíst na vrub především vyšším surovinovým nákladům (+46,9 %), které byly důsledkem vyšších cen i vyšších objemů nákupu železné rudy od externích dodavatelů pro zpracování v těžebním segmentu. Dalšími faktory bylo zhodnocení rublu a vyšší energetické náklady (+26,8 %) v důsledku vyššího objemu výroby v závodu KGOK a vyšších cen energií. Výsledky vanadového segmentu Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby ,9 % Provozní ztráta (10) (50) (80,0) % Upravený zisk EBITDA 53 (12) N/a Marže upraveného zisku EBITDA 9,4 % (3,3) % N/a Tržby vanadového segmentu* Celý rok končící v 2009 mil. USD % z celku mil. USD % z celku % změny Vanad ve strusce 39 6,9 % 60 16,5 % (35) % Vanad ve slitinách a chemikáliích ,2 % ,1 % 73,2 % Jiné tržby 11 1,9 % 5 1,4 % 120 %

13 Celkem ,0 % ,0 % 55,9 % Celý rok končící (tisíce tun čistého vanadu) Změna Výrobky z vanadu 20,6 18,4 12,0 % Vanad ve struse 3,1 6,5 (52,3) % Vanad ve slitinách a chemikáliích 17,5 11,9 47,1 % *Včetně prodeje mezi segmenty. Tržby vanadového segmentu se v roce 2010 zvýšily o 55,9 % na 566 milionů USD ve srovnání s 363 miliony USD v roce 2009 v důsledku vyšších objemů prodejů a cen vanadových výrobků. Objemy prodejů vanadových výrobků vzrostly z 18,4 tisíc tun čistého vanadu v roce 2009 na 20,6 tisíc tun čistého vanadu v roce Po akvizici závodu Vanady-Tula v listopadu 2009 došlo ke snížení tržeb z prodejů vanadové strusky na méně než 7% podíl tržeb vanadového segmentu (část strusky, která byla vykázána jako prodaná externím odběratelům, byla odkoupena zpět ve formě oxidů k dalšímu zpracování v rámci naší skupiny a poté opět prodána jako konečné výrobky). Náklady na tržby vanadového segmentu zaznamenaly zlepšení, když v roce 2010 tvořily 88,5% podíl z tržeb vanadového segmentu, tj. 501 milionů USD, ve srovnání s 101,4% podílem z tržeb vanadového segmentu, tj. 368 miliony USD, v roce Nárůst v peněžním vyjádření lze přičíst na vrub především vyšším objemům prodejů, vyšším cenám surovin a akvizicí závodu Vanady- Tula v závěru roku Výsledky ostatních provozních segmentů Celý rok končící (miliony USD) Změna Tržby ,5 % Provozní zisk (5,4) % Upravený zisk EBITDA ,8 % Marže upraveného zisku EBITDA 23,3 % 21,8 % 6,9 %

14 Jiné provozní činnosti skupiny EVRAZ zahrnují logistiku, přístavní služby, výrobu elektřiny, tepla a podpůrné činnosti. Konsolidovaná finanční situace skupiny Peněžní toky Peněžní toky z provozních činností se snížily z 1,698 miliardy USD v roce 2009 na 1,662 miliardy USD v roce Pohyb pracovního kapitálu v roce 2010 byl především důsledkem zvýšení hodnoty zásob. Hotovost z provozních činností před úpravami pracovního kapitálu vzrostla z 1,045 miliardy USD v roce 2009 na 2,030 miliardy USD v roce Čistá hotovost použitá v roce 2010 na investiční činnosti dosáhla výše 757 milionů USD ve srovnání s čistou hotovostí získanou v roce 2009 z investičních činností ve výši 179 milionů USD. V podstatě veškerá hotovost použitá na investiční činnosti se týkala nákupu majetku, závodů a zařízení. V roce 2010 společnost Evraz vynaložila kapitálové výdaje v celkové výši 832 milionů USD včetně 507 milionů USD v ocelářském segmentu a 299 milionů USD v těžebním segmentu. Rozvaha K 31. prosinci 2010 dosáhl celkový dluh výše 7,811 miliardy USD a zůstal tak téměř beze změny ve srovnání se 7,923 miliardy z 31. prosince Výše hotovosti a peněžních ekvivalentů společně s výší krátkodobých bankovních vkladů dosáhla 684 milionů USD ve srovnání s 693 miliony USD k 31. prosinci Likvidita 2 definovaná jako hotovost a peněžní ekvivalenty, částky dostupné z neomezených úvěrových nástrojů a krátkodobých bankovních vkladů s původní dobou splatnosti delší než tři měsíce, dosáhla k 31. prosinci 2010 cca 1,694 miliardy USD ve srovnání s cca 2,038 miliardy USD k 31. prosinci K 31. prosinci 2010 společnost Evraz disponovala nevyužitými půjčkami ve výši 1,010 miliardy USD včetně 506 milionů USD smluvních nástrojů a 504 milionů USD nesmluvních nástrojů. Smluvní nástroje obsahovaly úvěrové prostředky dostupné závodům v Rusku ve výši 288 milionů USD, v Severní Americe 216 milionů USD a v Evropě 2 miliony USD. Nesmluvní nástroje se skládaly z revolvingových úvěrových linek ve výši 372 milionů USD poskytnutých mezinárodními bankami na financování exportního obchodu a úvěrových prostředků dostupných závodům v Jihoafrické republice ve výši 68 milionů USD, v Evropě 60 milionů USD a v Severní Americe 4 miliony USD. 2 Viz příloha č. 2, kde je kalkulace likvidity

15 Koeficient krytí skupiny EVRAZ, definovaný jako podíl likvidních aktiv a likvidních pasiv, vzrostl z hodnoty 1,12 platné k 31. prosinci 2009 na hodnotu 1,77 platnou k 31. prosinci Zvýšení koeficientu krytí je především důsledkem snížení krátkodobých úvěrů a likvidní části dlouhodobých úvěrů vzhledem k jejich splacení a refinancování v rámci programu řízení. Čisté zadlužení 3 dosahovalo k 31. prosinci 2010 výše 7,127 miliard USD ve srovnání se 7,230 miliardami USD k 31. prosinci ### Pro více informací kontaktujte: Crest Communications Lenka Míčková, Andrea Pitronová Tel.: Evraz Group S.A. Oleg Kuzmin VP, Corporate Communications Tel.: Evraz Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě, USA, Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce Těžařská aktiva pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. V roce 2010 dosáhly konsolidované výnosy výše 13,394 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 2,35 miliard USD.

16 Příloha 1 Upravený zisk před úroky, daní, odpisy a amortizací (dále jen EBITDA) Upravený EBITDA je provozní zisk plus odpisy, opotřebení a amortizace, snížení hodnoty majetku a ztráta (zisk) z prodeje majetku, závodů a zařízení, ztráta (zisk) z kurzových rozdílů a ztráta z přecenění. Společnost Evraz předkládá upravený EBITDA, protože považuje upravený EBITDA za důležitý doplňkový nástroj pro měření své provozní výkonnosti a věří, že je využíván analytiky cenných papírů, investory a dalšími zainteresovanými stranami při hodnocení společností v rámci stejného odvětví. Upravený EBITDA není nástrojem k měření finančních výsledků podle mezinárodních norem pro finanční výkazy (IFRS) a neměl by být používán jako alternativa k čistému zisku jako měřítko provozních výsledků nebo peněžních toků z provozních činností jako měřítko likvidity. Výpočet upraveného EBITDA skupiny Evraz se může lišit od výpočtu používaného jinými společnostmi, a proto může být jeho srovnatelnost limitovaná. Upravený EBITDA má jako analytický nástroj určitá omezení, a potenciální investoři by jej neměli posuzovat samostatně nebo jej používat jako náhradu analýzy provozních výsledků tak, jak jsou vykazovány podle IFRS. Níže uvádíme některá z těchto omezení: Upravený EBITDA nezohledňuje dopady financování nebo finančních nákladů na provozní výsledky skupiny Evraz, které mohou být významné a mohly by dále růst, pokud by skupině Evraz rostl dluh. Upravený EBITDA nezohledňuje dopady daně z příjmu na provozní výsledky společnosti Evraz. Upravený EBITDA nezohledňuje dopady odpisů a amortizace na provozní výsledky skupiny Evraz. Majetek podniků skupiny Evraz, který se odepisuje a/nebo amortizuje, bude muset být v budoucnu nahrazen, a náklady na takové odpisy a amortizaci se mohou blížit nákladům na náhradu takového majetku v budoucnu. Upravený EBITDA v důsledku vyloučení těchto výdajů nezohledňuje budoucí požadavky na finanční výdaje společnosti Evraz na pořízení náhrady. Upravený EBITDA také neodráží dopady ztrát z prodeje majetku, závodů a zařízení. Srovnání provozního zisku (ztráty) s upraveným ziskem EBITDA je následující: Rok končící (miliony USD) Srovnání konsolidovaného upraveného EBITDA Provozní zisk Plus: Odpisy, opotřebení a amortizace Znehodnocení majetku Ztráta z prodeje majetku, závodů a zařízení Ztráta (zisk) z kurzových rozdílů (104) (156) Konsolidovaný upravený EBITDA Srovnání upraveného EBITDA ocel. segmentu Provozní zisk Plus: Opisy a amortizace Znehodnocení majetku Ztráta z prodeje majetku, závodů & zařízení Ztráta z kurzových rozdílů (65) (54) Upravený EBITDA ocelářského segmentu Viz příloha č. 3, kde je kalkulace čistého dluhu

17 Srovnání upraveného EBITDA těžebního segmentu Provozní (ztráta) zisk 613 (9) Plus: Opisy, opotřebení a amortizace Znehodnocení majetku 20 (4) Rok končící (USD milionů) Ztráta z prodeje majetku, závodů & zařízení Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů 2 (1) Upravený EBITDA těžebního segmentu Srovnání upraveného EBITDA vanadového segmentu Provozní ztráta (10) (50) Plus: Opisy a amortizace Znehodnocení majetku 16 - Upravený EBITDA vanadového segmentu Srovnání upraveného EBITDA jiných provoz. činností 53 (12) Provozní zisk Plus: Opisy a amortizace Znehodnocení majetku 30 - Ztráta z prodeje majetku, závodů & zařízení 1 2 Ztráta z kurzových rozdílů (1) - Upravený EBITDA z jiných provozních činností

18 Příloha 2 Likvidita Likvidita není měřítkem podle mezinárodních norem pro finanční výkazy (IFRS) a neměla by být považována jako alternativa k jiným měřítkům finanční situace. Výpočet likvidity skupiny Evraz se může lišit od výpočtu používaného jinými společnostmi, a proto může být jeho srovnatelnost omezená. 31. prosince 31. prosince (miliony USD) Výpočet likvidity Hotovost a peněžní ekvivalenty Částky dostupné z úvěrových nástrojů 1 22 Krátkodobé bankovní vklady Celkový odhad likvidity

19 Příloha 3 Čistý dluh Čistý dluh představují dlouhodobé půjčky po odečtení běžné části plus krátkodobé půjčky a běžná část dlouhodobých půjček mínus hotovost a peněžní ekvivalenty (bez vkladů s omezením). Čistý dluh není měřítkem používaným v rámci rozvahy podle IFRS a neměl by být považován za alternativu k jiným měřítkům finanční situace. Výpočet čistého dluhu skupiny Evraz se může lišit od výpočtu používaného jinými společnostmi, a proto jeho srovnatelnost může být omezená. Čistý dluh byl vypočítán následovně (miliony USD) Výpočet čistého dluhu Plus: Dlouhodobé půjčky, bez běžné části Krátkodobé půjčky a běžná část dlouhodobých půjček Mínus: Krátkodobé bankovní vklady (1) (22) Hotovost a peněžní ekvivalenty (683) (671) Čistý dluh

20 Konsolidovaná výsledovka (v milionech USD, kromě údajů za akcii) Rok končí Tržba Prodej zboží Poskytování služeb Náklady na tržby (10 319) (8 124) Hrubý zisk Náklady na prodej a distribuci (807) (626) Obecné náklady a náklady na administrativu (732) (628) Sociální náklady a náklady na udržování sociální infrastruktury (64) (53) Ztráta z prodeje majetku, závodů a zařízení (52) (39) Znehodnocení majetku (147) (180) Čistý kurzový zisk (ztráta) Jiné provozní příjmy Jiné provoní výdaje (110) (121) Provozní zisk (ztráta) Příjem z úroků Úrokový výdaj (728) (677) Podíl na zisku (ztrátě) společných podniků a přidružených osob 73 2 Čistý zisk (ztráta) z finančního majetku a závazků 8 97 Zisk (ztráta) z prodeje skupin určených k prodeji (4) (5) Podíl na čisté skutečné hodnotě identifikovatelných aktiv, závazků a případných záruk získaného podniku přesahující náklady na akvizici 4 6 Jiné čisté neprovozní zisky (ztráty) (1) 4 Zisk (ztráta) před zdaněním 695 (338) Úleva (výdaje) na daně z příjmu (163) 46 Čistý zisk (ztráta) 532 (292) Náležející: Majitelům podílů v mateřské společnosti 548 (295) Minoritním akcionářům (16) (292) Výnosy (ztráty) na akcii: Základní ze zisku (ztráty) náležející majitelům podílů v mateřské společnosti, USD 3,95 (2,19) Zředěný ze zisku (ztráty) náležející majitelům podílů v mateřské společnosti, USD 3,95 (2,19)

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 2. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 2. ČTVRTLETÍ 2010 Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 2. ČTVRTLETÍ 15. 7. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 2. čtvrtletní OBJEMY VÝROBY Výrobek,

Více

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010 URČENO K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 15. 4. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 1. čtvrtletní

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 15. července 2011 Evraz Group S.A. (LSE: EVR, dále jen EVRAZ ) zveřejnil provozní výsledky za druhé čtvrtletí roku 2011. Hlavní body druhého

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013 20. března 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2014

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2014 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2014 19. března 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012 24. května 2012 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013 23. května 2013 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za první tři čtvrtletí 2003

ČESKÝ TELECOM. Výsledky za první tři čtvrtletí 2003 ČESKÝ TELECOM Výsledky za první tři čtvrtletí 2003 Konferenční hovor Gabriel Berdár, Předseda představenstva a generální ředitel Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a finanční ředitel 30.10.2003

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-3/2005 1-3/2006 Provozní výnosy 33 019 41 547 Tržby z prodeje elektrické energie 30 741 38 459 Tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 278 3 088 Provozní náklady 21

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více