Obsah a 16a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006

2

3 Výroční zpráva 2006

4

5 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group) Přehled vybraných ukazatelů CPI Group Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích Úvodní slovo předsedy představenstva Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy Orgány společnosti a její management Dozorčí rada společnosti Představenstvo společnosti Vrcholové vedení společnosti Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Czech Property Investments, a.s Údaje o společnosti Akcie, akcionáři a cenné papíry Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Profil společnosti CPI a CPI Group CPI Residence - nájemní bydlení a rezidenční development CPI Retail - obchodní plochy, komerční objekty a hypermarkety CPI Hospitality - hotely, kongresová centra a dlouhodobé ubytování CPI Office - administrativní objekty a business parky CPI Logistic Investice do nemovitostí Výsledky hospodaření Předpokládaný vývoj činnosti Ostatní Sponzorský program Výzkum, vývoj Životní prostředí a lidské zdroje Organizační složka v zahraničí Řízení rizik Odměny hrazené auditorům Jiné Zpráva o vztazích Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Skupina Czech Property Investments, a.s. - konsolidované účetní výkazy Skupina Czech Property Investments, a.s. - příloha ke konsolidovaným účetním výkazům Zpráva auditora o ověření účetní závěrky Czech Property Investments, a.s. - účetní výkazy Czech Property Investments. a.s. - příloha k účetním výkazům Závěr a 16a

6

7 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group) Skupina Czech Property Investments, a.s. (dále jen CPI Group ) je významným investorem a developerem na trhu nemovitostí v České a Slovenské republice. Založena byla roku 1991 a v polovině devadesátých let začala směřovat svou investiční politiku převážně do oblasti realit. V roce 2001 se stává majitelem prvního velkého sídlištního komplexu v Praze Letňanech a zahajuje první vlnu výstavby hypermarketů. Nejvýznamnějšího růstu dosáhla CPI Group v posledních letech, kdy postupně nakoupila budovy a rozsáhlé pozemky na celém území České republiky. Majetkové portfolio CPI Group tvoří nemovitosti na území České republiky a Slovenska. Aktivity skupiny zahrnují rezidenční projekty (nájemní bydlení a rezidenční development), pronájem komerčních objektů, budování a pronájem hypermarketů a hotelů. Od roku 2006 Skupina CPI rozšířila stávající segmenty o přípravu průmyslových zón a logistických parků. Na Slovensku působí CPI Group v segmentu retail a rezidenční development. Výroční zpráva

8 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group Přehled hlavních ukazatelů (IFRS konsolidované) Ukazatel jednotka Index 2006/2005 % Provozní tržby tis. Kč ,2 - z toho tržby z pronájmu nemovitostí tis. Kč ,6 EBITDA tis. Kč ,8 EBIT tis. Kč ,3 EBIT marže % 304,9 232,9 76,4 Čistý zisk tis. Kč ,4 Čistý zisk na akcii - základní Kč/akcie 333,3 424,6 127,4 Bilanční suma tis. Kč ,6 Investice do nemovitostí tis. Kč ,2 Vlastní kapitál tis. Kč ,1 ROE % 14,4 15,5 107,9 ROA % 10,4 8,2 78,4 4 Výroční zpráva 2006

9 Výroční zpráva

10 6 Výroční zpráva Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích

11 Výroční zpráva 2006

12 8 Výroční zpráva 2006

13 4. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, CPI Group je silnou, stabilní a profesionálně fungující skupinou působící v oblasti developmentu a investic na trhu s nemovitostmi. Důkazem tohoto mého tvrzení jsou výsledky podnikání CPI Group v roce Stejně jako bez dobrých základů nepostavíte kvalitní dům, tak bez dobrých pracovníků nelze vybudovat prosperující podnik. Základ úspěchu CPI Group tvoří její zaměstnanci, kteří jsou dostatečně flexibilní. Naši manažeři vybavení dobrými znalostmi o trhu s nemovitostmi řídí kvalitně své týmy podřízených pracovníků, což je jeden z hlavních pilířů dlouhodobého růstu a rozvoje CPI Group. Prosperita skupiny je založena na čtyřech pilířích, které označujeme jako 4P People (zaměstnanci), Place (lokalita), Project (projekt orientovaný na zákazníky), Profit (výnosnost). Portfolio projektů CPI Group se vyznačuje svou různorodostí, čímž je minimalizováno riziko vyplývající z jednostranné koncetrace na určitou oblast. CPI Group se zaměřuje na rezidenční projekty (nájemní bydlení a rezidenční development), pronájem komerčních objektů, budování a pronájem hypermarketů a hotelů. Jednotlivé projekty jsou v rámci skupiny realizovány prostřednictvím účelově vytvořených dceřiných společností (SPV), kterých bylo ve skupině k 31. prosinci 2006 celkem 41. Rok 2006 byl pro CPI Group velmi významným. Došlo k refinancování části investic konkrétně investic do nájemního bydlení, byly dokončeny 2 projekty rezidenčního bydlení (projekt Nástavby Letňany II. fáze a projekt Nová Zbraslavanka), byl postaven a následně dlouhodobě pronajat hypermarket v Třinci, došlo k akvizici hotelu Sigma v Olomouci, byla zahájena výstavba apartmánů Hrabovo Ružomberok na Slovensku, pokračovalo se úspěšně ve výstavbě multifunkčního objektu s názvem Galerie Fénix Vysočanská & Clarion Congress Hotel Prague, který zahrnuje výstavbu obchodní galerie a hotelu s 560 pokoji a kongresovým zázemím. V roce 2006 byly realizovány i další investice do nemovitostí na různých místech České republiky. Tyto investice a příprava nových projektů s cílem co nejlepšího využití nemovitostí ve vlastnictví skupiny tak vytváří základ pro další růst CPI Group. Začali jsme také s přípravou průmyslových zón a logistických parků. Jistě se do výsledků hospodaření skupiny promítá pozitivně i dobrý vývoj naší ekonomiky. Kladně také hodnotím nastartovanou postupnou deregulaci nájemného v České republice, neboť CPI Group vlastní více než deset tisíc bytových jednotek v různých městech, z nichž převážnou část tvoří jednotky s regulovaným nájemným. Věřím, že i rok 2007 bude pro CPI Group stejně úspěšným a povede k upevnění její pozice na českém trhu s nemovitostmi. Jakékoliv aktivity realizuje CPI Group s tím, aby přinášely maximální hodnotu Vám, našim akcionářům. Zdeněk Havelka předseda představenstva a generální ředitel Výroční zpráva

14 5. Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy Březen 2006 Refinancování společnosti BPT Prague, a.s, která vlastní sídlištní komplex v Praze Letňanech. Nákup hotelu Sigma v Olomouci společností CPI-Hotels, a.s. Zahájení výstavby bytového domu v pražské městské části Krč projekt Pod Jedlí (společnost Prague Property Development, s.r.o.). Zahájení rekonstrukce nemovitosti na Tylově náměstí v Praze na 4* Clarion Hotel Prague City (společnost Carpenter Invest, a.s.). Květen 2006 Navýšení základního kapitálu společnosti CPI Zbraslav, a.s. formou nepeněžitého vkladu. Červen 2006 Nákup 100 % akcií společnosti U Svatého Michala, a.s., která vlastní nemovitost v Praze Hradčanech. Refinancování společnosti Byty Třinec, a.s., která je vlastníkem přes 4 tisíc bytových jednotek v Třinci a Českém Těšíně. Pořízení nemovitostí v Pardubicích (společnost Czech Property Investments, a.s.). Nákup 100 % akcií společnosti Best Properties South, a.s. realizující projekt Galerie Fénix Vysočanská & Clarion Congress Hotel Prague Vysočany a poklepání základního kamene této stavby. Znovuzahájení výstavby obytného souboru v Praze Horoměřicích projektu Ke Kozím Hřbetům (společnost CPI Horoměřice, a.s.). Zahájení výstavby apartmánů Hrabovo Ružomberok (společnost CPI Slovakia, a.s.). Červenec 2006 Založení nové společnosti CPI Pardubice, a.s. Srpen 2006 Zahájení výstavby bytového domu v Praze na Žižkově projekt Piano House (společnost RealCore, s.r.o.). Odkup 90,86% obchodního podílu ve společnosti RealCore, s.r.o. Září 2006 Refinancování společnosti U Svatého Michala, a.s., která je vlastníkem nemovitosti v Praze Hradčanech. Listopad 2006 Dokončení a kolaudace objektu TESCO Třinec (společnost Třinec Property Development, a.s.). Dokončení a kolaudace bytového domu Nová Zbraslavanka (společnost CPI Zbraslav, a.s.). Dokončení a kolaudace posledního bloku nástaveb v rámci projektu Nástavby Letňany II. fáze (společnost BPT Development, a.s.). Založení nové společnosti CPI Facility, a.s. Pořízení 3,79 % obchodního podílu ve společnosti RealCore, s.r.o. 10 Výroční zpráva 2006

15 Prosinec 2006 Založení nové společnosti Vyškov Property Development, a.s. Únor 2007 Emise dluhopisů společností Czech Property Investments, a.s. s názvem Dluhopis CPI2021. Změna obchodní firmy společnosti CPI-Hotels, a.s. na obchodní firmu CPI Real Estate, a.s. Březen 2007 Nákup 100 % akcií společnosti Czech Property Investments Group, a.s. Výroční zpráva

16 6. Orgány společnosti a její management V souladu se Stanovami společnosti Czech Property Investments, a.s. (dále také jen Společnost CPI nebo Společnost ) valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a členy představenstva. 6.1 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou z řad akcionářů Společnosti nebo jiných fyzických osob, a to na návrh akcionářů Společnosti. V působnosti dozorčí rady je zejména dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, kontrolovat hospodaření, přezkoumávat zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, roční závěrky včetně návrhů na rozdělení zisku a udělovat předchozí souhlas k nejvýznamnějším rozhodnutím představenstva. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby Společnosti. Členové dozorčí rady společnosti Anton Siekel (* 23. října 1969) člen dozorčí rady od 10. ledna Ing. Vojtěch Karas (* 9. července 1971) člen dozorčí rady od 6.února Osobní údaje jsou uvedeny v části o vrcholovém vedení společnosti. Ing. Radan Kamenický (* 3. října 1960) člen dozorčí rady od 28. prosince Absolvent Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve společnosti je zaměstnán jako projektový manažer. Seznam členů dozorčí rady Czech Property Investments, a.s., kteří ukončili svoji činnost do uzávěrky výroční zprávy: JUDr. Vladimír Sup (* 18. května 1948) člen dozorčí rady od 22. května 2001 do 22. srpna Lenka Supová (* 12. února 1954) člen dozorčí rady do 6. února Výroční zpráva 2006

17 6.2 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou z řad akcionářů Společnosti či jiných fyzických osob. Členové představenstva si volí předsedu, který řídí činnost představenstva a běžnou činnost Společnosti. Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách schválených valnou hromadou, které jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení Společnosti, stanovuje její strategii a obchodní politiku, řídí obchodní plány významných investic a politiku vůči rizikům. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva a konají se dle potřeby Společnosti. Výkon funkce předsedy představenstva a generálního ředitele je v současné době spojen v jedné osobě. Členové představenstva společnosti Ing. Zdeněk Havelka (* 20. dubna 1978) předseda představenstva od 11. ledna 2007, člen představenstva od 26. března Osobní údaje jsou uvedeny v části o vrcholovém vedení společnosti. Mgr. Josef Štolba (* 5. července 1967) člen představenstva od 22. června Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Milan Trněný (* 26. srpna 1974) člen představenstva od 22. června Osobní údaje jsou uvedeny v části o vrcholovém vedení společnosti. Výroční zpráva

18 6.3 Vrcholové vedení společnosti Ing. Zdeněk Havelka (* 20. dubna 1978) generální ředitel Absolvent Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2002 pracoval jako finanční ředitel společnosti a od roku 2005 zastává funkci generálního ředitele. Milan Trněný (* 26. srpna 1974) obchodní ředitel Absolvent Střední elektrotechnické školy. Ve společnosti vykonává od roku 2005 funkci obchodního ředitele. Ing. Vojtěch Karas (* 9. července 1971) finanční ředitel Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Od svého nástupu do společnosti Czech Property Investments, a.s. v roce 2005 pracuje jako finanční ředitel společnosti. Ing. Pavel Semrád (* 13. června 1974) ředitel divize development Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech byl projektovým manažerem ve společnosti. Od roku 2005 je ředitelem divize development. 14 Výroční zpráva 2006

19 Pracovní adresa členů vrcholového vedení je Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 Seznam členů vedení Czech Property Investments, a.s., kteří ukončili svoji činnost do uzávěrky výroční zprávy: Hynek Talpa (* 15. ledna 1976) ředitel správy nemovitostí od 2. května 2006 do 5. února Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnost nemá stanoveny žádné principy odměňování členů vrcholového vedení, členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady rozhoduje na základě 187 odst. 1 písm. g) Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, valná hromada Společnosti. Členové vrcholového vedení a členové představenstva neměli za rok 2006 od Společnosti žádné peněžní ani naturální příjmy kromě mzdy, kterou pobírali jako zaměstnanci Společnosti. O výši mzdy členů vrcholového vedení rozhoduje generální ředitel Společnosti. O výši mzdy generálního ředitele jako člena vrcholového vedení rozhoduje představenstvo Společnosti. Mzdy nemají variabilní složku. Mzdové náklady členů představenstva činily v roce 2006 celkem 899 tis. Kč. Mzdové náklady členů vrcholového vedení Společnosti byly v roce 2006 celkem tis. Kč. V roce 2006 činily mzdové náklady členů dozorčí rady 369 tis. Kč. V roce 2006 nepřijali členové dozorčí rady žádné další peněžité ani nepeněžité příjmy. Členům vrcholového vedení, členům představenstva a členům dozorčí rady jako zaměstnancům Společnosti neplynuly v roce 2006 v porovnání s ostatními zaměstnanci Společnosti žádné výhody. Ve vlastnictví členů vrcholového vedení, členů představenstva a členů dozorčí rady a osob jím blízkých nejsou žádné akcie vydané Společností a nejsou smluvními stranami opčních a obdobných smluv, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané Společností a ani neexistují takové smlouvy, které jsou uzavřeny v jejich prospěch. Prohlášení U členů vrcholového vedení, členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují žádné střety zájmů. Výroční zpráva

20 7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Czech Property Investments, a.s. 7.1 Údaje o společnosti Společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ , byla založena 17. prosince 1991 na dobu neurčitou. Svou činnost provádí v souladu s českým právním řádem, podle právního předpisu 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Předmětem podnikání je podle 4 platných stanov společnosti - zprostředkování obchodu, - realitní činnost, - správa a údržba nemovitostí, - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických konzultantů, - reklamní činnost a marketing, - zprostředkování služeb, - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, - provádění veřejných dražeb. Kontaktní údaje: Czech Property Investments, a.s. Václavské náměstí 1601/ Praha 1 tel.: , fax: Od Společnost vykazuje svoje výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a Mezinárodními účetními standardy (IAS). Společnost Czech Property Invetsments, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin a ve Společnosti. 16a Výroční zpráva 2006

21 Czech Property Investments, a.s. Součástí konsolidačního celku CPI Group jsou k 31. prosinci 2006 následující společnosti, ve kterých Společnost CPI vykonává přímo či nepřímo rozhodující nebo podstatný vliv. Společnost CPI není závislá na jiných subjektech ve skupině. n Nymburk Property Development, a.s. 100% n Tínec Property Development, a.s. 100% n Prague Property Development, s.r.o. 100% n Krč Property Development, a.s. 100% n CPI Zbraslav, a.s. 100% n CPI-Hotels, a.s. 100% n CPI Group, a.s 100% n Sonax (CZ), s.r.o. 100% n CPI Horoměřice, a.s. 100% n U Svatého Michala, a.s. 100% n n Best Properties South, a.s. 100% n Vyškov Property Development, a.s. 100% n CPI Pardubice, a.s. 100% CPI Facility, a.s. 100% n RealCore, s.r.o. 94,64% n I.Z.B., a.s. 60% n Muxum, a.s. 51% n CPI Harvey, a.s. 50% n Družstvo Reality 50% n Konzum, spotř. družstvo Hradec Králové 36,13% n Ohrada Development, a.s. 25% n Družstvo Land 25% Prague Development Holding, a.s. 100% n Carpenter Invest, a.s. 100% n obchodní plochy n residenční development a nájemní bydlení n ubytovací kapacity n investice do nemovitostí n SPOBYT, a.s. 96,33 % n BPT Prague, a.s. 25% 16b Výroční zpráva 2006

22 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry Údaje o základním kapitálu Celková výše základního kapitálu Czech Property Investments, a.s. činí tis. Kč a je tvořena kusy listinných kmenových akcií, znějících na majitele, z nichž každá má hodnotu 800,- Kč. Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši, nepodléhá žádným opčním ani výměnným právům. Společnost není držitelem žádných vlastních účastnických cenných papírů, ani je nedrží osoba, na které má Společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z akcií uvedených ve stanovách Společnosti jsou v souladu se zákonem. Akcionářská struktura společnosti Akcionář Gandolf Consultancy Limited, Larnakos 60, flat/office 301, Aglantzia, P.C. 2101, Nicosia, Cyprus Včela - spotřební družstvo Praha, Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 Podíl na základním kapitálu k ,52 % 31,84 % Ostatní 5,64 % celkem 100,00 % Údaje o cenných papírech Akcie Kmenové akcie na majitele jsou vydány v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 800,- Kč za akcii. Celková jmenovitá hodnota emise tak činí tis. Kč. Výnos z akcie je zdaňován podle Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. Akcie Společnosti jsou převoditelné bez jakéhokoliv omezení. Změny osoby majitele listinných akcií se provádějí jejich předáním a rubopisem v souladu se zákonem o cenných papírech. Majitel akcie nemá žádné výměnné či předkupní právo. Při hlasování akcionáře na valné hro- 18 Výroční zpráva 2006

23 n BPT Prague, a.s. 20% n Liptovský Mikuláš Property Development, a.s. 100% n Michalovce Property Development, a.s. 100% n Povážská Bystrica Property Development, a.s. 100% n Prievidza Property Development, a.s. 100% n Ružomberok Property Development, a.s. 100% n Trenčín Property Development, a.s. 100% n Zvolen Property Development. a.s. 100% n CPI Slovakia, a.s. 100% n CPI Statenice, a.s. 24% n Komárno Property Development, a.s. 100% n BPT Development, a.s. 100% n Byty Třinec, a.s. 100% První MAC, s.r.o. 100% n Březiněves, a.s. 98,18% n Byty Česká Lípa, a.s. 50% n BPT Development, a.s. 100% n Byty Třinec, a.s. 100% Výroční zpráva c

24 Tržby z pronájmu nemovitostí CPI Group n obchodní plochy n nájemní bydlení n ubytovací kapacity tis. Kč n stavby 0 rok 2005 rok 2006 Investice do nemovitostí CPI Group n obchodní plochy n nájemní bydlení n ubytovací kapacity n pozemky tis. Kč n stavby 0 rok 2005 rok 2006 Počet bytových jednotek CPI Group k n BPT Prague, a.s. n SPOBYT, a.s. n Byty Třinec, a.s. n Byty Česká Lípa, a.s Výroční zpráva

25 madě představuje každá akcie jeden hlas. Výplatu dividend zabezpečuje představenstvo Společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady, která určuje místo výplaty a den výplaty dividend. Nejzazším termínem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro oprávněnost k účasti na valné hromadě. Nejpozdějším dnem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro výplatu dividend. Neurčí-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do jednoho roku ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcie Společnosti nejsou obchodovány na žádném veřejném ani regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. Dluhopisy Dluhopisy na doručitele jsou vedeny v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč za kus. Celkový objem emise činí tis. Kč s výnosovým úrokem 6M PRIBOR + marže 2% p.a. Splatnost dluhopisů je v roce ISIN dluhopisů je CZ a zkrácený název CPI VAR/12. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem, jejichž emitentem je Společnost, byly vydávány ve čtyřech tranších v průběhu emisní lhůty v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Jmenovitá hodnota dluhopisu a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která je stanovována vždy pololetně a vypočtena v souladu s emisními podmínkami ve výši rovnající se šestiměsíční sazbě PRIBOR plus 2% ročně. Úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 22. březnu a k 22. září příslušného roku. Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů jsou prováděny bez srážky daní. Vlastníci dluhopisu mohou za určitých podmínek požadovat nebo rozhodnout o jejich předčasném splacení. Platby z dluhopisu jsou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době provedení příslušné platby v ČR. Dluhopisy nejsou obchodovány na veřejném ani na jiném regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. 8. února 2007 emitovala Společnost nové dluhopisy s názvem Dluhopis CPI2021, ISIN CZ Více informací o této emisi viz kapitola Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy. Výroční zpráva

26 7.3 Profil společnosti CPI a CPI Group Skupina Czech Property Investments, a.s. je významným investorem a developerem v oblasti nemovitostí v České a Slovenské republice. CPI Group disponuje rozsáhlým portfoliem nemovitostí v následujících segmentech: rezidenční bydlení (nájemní bydlení, rezidenční development), retail (pronájem obchodních ploch), ubytovací kapacity (pronájem hotelů) a nově také multifunkční objekty a logistická centra CPI Residence nájemní bydlení a rezidenční development Skupina patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v České republice. CPI Group získala v uplynulých letech bytové komplexy na různých místech České republiky. V současné době CPI Group vlastní a pronajímá přes 10 tis. bytových jednotek, čímž se řadí mezi největší investory tohoto segmentu (viz následující tabulka): Společnost Oblast Počet bytů BPT Prague, a.s. Praha Byty Třinec, a.s. SPOBYT, a.s. Třinec Český Těšín 172 Ústí nad Labem Liberec (Nové Město pod Smrkem) Teplice 22 Most 72 Děčín 196 Jablonec Liberec 50 Slaný 77 Byty Česká Lípa, a.s. Česká Lípa Celkem Tab. 1 Přehled počtu bytových jednotek ve vlastnictví CPI Group k Výroční zpráva 2006

27 Výše uvedený bytový fond je ve vlastnictví a správě společností BPT Prague, a.s., Byty Třinec, a.s., Byty Česká Lípa, a.s. a SPOBYT, a.s. Převážná část těchto bytů je pronajímána za regulované nájemné. Pozitivně je tedy očekáván nárůst příjmů z nájemného v důsledku postupné deregulace začínající rokem Součástí bytových komplexů jsou i nebytové prostory, které jsou také pronajímány a zajišťují tak další zdroj příjmů. Výroční zpráva

28 Rezidenční development Mezi aktuální projekty CPI Group v oblasti rezidenčního developmentu spadají jak rekonstrukce bytových jednotek, tak výstavba rodinných a bytových domů nebo luxusních apartmánů. Jižní stráň V dubnu 2007 začíná CPI Group s výstavbou 34 dvoupodlažních rodinných domů v Březiněvsi, městské části Prahy 8. Výhodou lokality je přirozené prostředí a snadná dostupnost zázemí velkoměsta. Březiněves disponuje dobrou infrastrukturou a sítí služeb jak pro každodenní potřeby, tak pro volnočasové aktivity. Dokončení projektu je plánováno na podzim roku Více na Ke kozím hřbetům V polovině loňského roku začala dceřiná společnost CPI-Horoměřice, a.s. s realizací projektu bytových domů v Horoměřicích. Projekt s názvem Ke Kozím hřbetům nabízí tzv. startovací byty a umožní bydlení mladým lidem se Nástavby Letňany V lokalitě Praha Letňany realizovala společnost BPT Development, a.s nástavby na panelových domech, které se ukázaly jako velmi ekonomický a rychlý způsob zajištění moderního bydlení. Úspěšně dokončená I. a II. etapa projektu Nástavby Nová Zbraslavanka středními příjmy v lokalitě, která je v dobré dostupnosti od centra Prahy a přesto v blízkém kontaktu s přírodou. Plánované dokončení je v září Více na Letňany poskytla 269 bytů od velikosti garsonier, přes 2+kk, až po byty 3+kk. Aktuálně se realizuje třetí etapa výstavby, která nabídne 116 dalších bytů. Více na V listopadu roku 2006 proběhla úspěšná kolaudace bytového domu Nová Zbraslavanka v městské části Praha Zbraslav. Dceřiná společnost CPI Zbraslav, a.s. postavila bytový dům s celkem 48 bytovými jednotkami a několika nebytovými prostory. K bylo prodáno cca 81 % bytových jednotek. Úspěšnost tohoto projektu jen podporuje další plány na realizaci projektu s názvem Stará Zbraslavanka. Více na 22 Výroční zpráva 2006

29 Piano House Dceřiná společnost RealCore, s.r.o. započala v listopadu 2006 výstavbu rezidenčního projektu na pražském Žižkově, jehož výsledkem je bytový dům s 15 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem. Obytný dům se nachází v blízkosti parku Pod Jedlí Počátkem roku 2006 začala dceřiná společnost Prague Property Development, s.r.o. s výstavbou menšího obytného domu v pražské městské části Krč. Celkem 22 moderních bytových jednotek s prostornými balkony, terasami nebo předzahrádkami leží v Hrabovo Na Slovensku právě probíhá výstavba projektu luxusních Apartmánů Hrabovo. V kouzelné lokalitě mezi Velkou Fatrou a Nízkými Tatrami, na břehu jezera a pár metrů od ružomberského ski areálu vyrůstá sedm Parukářka se snadnou dostupností do centra Prahy. Záměrem architektů bylo vytvořit především po všech stránkách harmonický celek. Plánovaný termín dokončení projektu je stanoven na listopad Více na klidné lokalitě, blízko městské hromadné dopravy a centra Prahy. Termín dokončení stavby se očekává v květnu Ke konci roku 2006 bylo prodáno cca 82 % bytových jednotek, což jen potvrzuje úspěšnost tohoto projektu. Více na vilových domů. Apartmánové domy alpského stylu jsou na Slovensku ojedinělým projektem a o jejich oblíbenosti svědčí velký zájem kupců ze Slovenska, z Čech i ze zahraničí. Více na Výroční zpráva

30 Apartmány Hrabovo, které na Slovensku staví společnost CPI Slovakia, a.s., patřící do skupiny CPI Group, představují ojedinělý projekt v jejím portfoliu. Pod vrcholky Velké Fatry se realizuje výstavba sedmi samostatných vilových domů stojících přímo na břehu jezera v městské části Hrabova v Ružomberku a jen několik metrů od kabinové lanovky na Malinô Brdo, k níž vede vstup přímo z jednotlivých domů. Výstavba začala v srpnu Při přípravě projektu byl kladen maximální důraz na výběr přírodních materiálů, typických pro horské oblasti. Čtyřposchoďové domy mají shodné dispoziční řešení a nadstandardní vybavení. Součástí všech 132 apartmánů je balkón nebo terasa a skladovací prostory. Každý dům má 10 garážových stání, z nichž se nájemník dostane výtahem přímo ke svému bytu, a kryté parkovací plochy přiléhající k domu. Areál poskytuje majitelům apartmánů služby po vzoru horských hotelů. Výhodou je rovněž snadná dopravní dostupnost do centra Ružomberku a plně fungující infrastruktura oblasti navazující na hlavní dopravní tahy Slovenska. Prodej apartmánů je směřován jak na jednotlivce, tak na společnosti, jež chtějí apartmány využít jako vhodnou investici pro svou další podnikatelskou činnost. CPI Slovakia zajišťuje také asistenci v případě zakládání slovenských právnických osob, které mohou využít zvýhodněných podmínek nákupu. Dokončení Apartmánů Hrabovo je plánováno na podzim tohoto roku a předpokládané investice do projektu činí 380 miliónů Kč. 24 Výroční zpráva 2006

31 7.3.2 CPI Retail Obchodní plochy, komerční objekty a hypermarkety Skupina CPI Group dosud realizovala výstavbu dvanácti hypermarketů různých obchodních řetězců v České republice a na Slovensku o celkové ploše m 2. CPI Group je vždy investorem a projekty si ponechává ve svém portfoliu. Dokončené projekty Nymburk Property Development, a.s. Hypernova, Evropská, Cheb Celková plocha k pronájmu: 5,569 m 2 Počet parkovacích míst: 198 Nájemce: Ahold Czech Republic, a.s. Nymburk Property Development, a.s. Hypernova, Poděbradská, Nymburk Celková plocha k pronájmu: 4,832 m 2 Počet parkovacích míst: 289 Nájemce: Ahold Czech Republic, a.s. Nymburk Property Development, a.s. Hypernova, U Jandovky, Vyškov Celková plocha k pronájmu: 4,800 m 2 Počet parkovacích míst: 250 Nájemce: Ahold Czech Republic, a.s. Třinec Property Development, a.s. SPAR, Plumovská, Prostějov Celková plocha k pronájmu: 7,957 m 2 Počet parkovacích míst: 360 Nájemce: Spar Česká obchodní společnost, s.r.o. Třinec Property Development, a.s. Tesco Stores ČR, a.s., Frýdecká, Třinec Celková plocha k pronájmu: 4,370 m 2 Počet parkovacích míst: 244 Nájemce: Tesco Stores ČR a.s. Komárno Property Development, a.s. Hypernova, Bratislavská cesta, Komárno Celková plocha k pronájmu: 6,221 m 2 Počet parkovacích míst: 281 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Zvolen Property Development, a.s. Hypernova, Turecký Rad, Levice Celková plocha k pronájmu: 5,667 m 2 Počet parkovacích míst: 293 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Liptovský Mikuláš Property Development, a.s., Hypernova, Gabriarská, Liptovský Mikuláš Celková plocha k pronájmu: 5,265 m 2 Počet parkovacích míst: 383 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Michalovce Property Development, a.s. Hypernova, Humenská Cesta 2, Michalovce Celková plocha k pronájmu: 5,579 m 2 Počet parkovacích míst: 301 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Výroční zpráva

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

1. Společnost Czech Property Investments, a.s.

1. Společnost Czech Property Investments, a.s. Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Czech Property Investments, a.s.... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích... 4. Úvodní slovo předsedy

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Czech Property Investments, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010. (neauditovaná)

Czech Property Investments, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010. (neauditovaná) Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2010 do 30.6.2010 (neauditovaná) OBSAH 1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2010... 3 2 HLAVNÍ UDÁLOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2010... 4 3 ORGÁNY

Více

1.pololetí 2009 1.pololetí 2008

1.pololetí 2009 1.pololetí 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů a 2 zařízení dlouhodobého ubytování o celkové kapacitě přes 7100 lůžek, čímž

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8.2 Portfolio Společnosti CPI 8.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI CPI Společnost Czech Property

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní zpráva 2015. (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 (neauditovaná) Pololetní zpráva 2015 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech pololetí 2015 242 854 Příjem z pronájmu 7 443 704 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč)

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

CPI BYTY, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná)

CPI BYTY, a.s. Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná) Pololetní konsolidovaná zpráva za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 (neauditovaná) OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI CPI BYTY A JEJÍ MANAGEMENT... 4 2.1 VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 -1-

REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 -1- -1- Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2008 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 15 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 (neauditovaná) Konsolidovaná pololetní zpráva 2012 (neauditovaná) OBSAH 1. SKUPINA CPI... 4 2. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU SKUPINY

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2013 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy.

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializujeme se na poskytování úvěrů podnikům, kterým banky z různých důvodů neposkytnou

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Výroční zpráva. CZECH PROPERTY INVESTMENTS, a.s.

Výroční zpráva. CZECH PROPERTY INVESTMENTS, a.s. Výroční zpráva CZECH PROPERTY INVESTMENTS, a.s. za rok 2001 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou V roce

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ř Í Z E N Í R O Z V O J E H O T E L O V É H O Ř E T Ě Z C E. J A N K R A T I N A generální ředitel CPI Hotels, a.s.

Ř Í Z E N Í R O Z V O J E H O T E L O V É H O Ř E T Ě Z C E. J A N K R A T I N A generální ředitel CPI Hotels, a.s. H O T E L O V É H O Ř E T Ě Z C E J A N K R A T I N A generální ředitel CPI Hotels, a.s. 13.5.2008 Clarion Congress Hotel Prague Clarion Hotel Prague Old Town Quality Hotel Prague Comfort Hotel Prague

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

ECM Real Estate Investments A.G.

ECM Real Estate Investments A.G. ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva k 30. červnu 2008 Strana 1 OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Výkaz o správě a řízení společnosti

Výkaz o správě a řízení společnosti Výkaz o správě a řízení společnosti Údaje o akcionářích a cenných papírech Společnosti Základní kapitál Společnosti Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku Společnosti vkladem uvedeným v zakladatelské

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí provozovala 16 ubytovacích zařízení

Více