Obsah a 16a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006

2

3 Výroční zpráva 2006

4

5 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group) Přehled vybraných ukazatelů CPI Group Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích Úvodní slovo předsedy představenstva Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy Orgány společnosti a její management Dozorčí rada společnosti Představenstvo společnosti Vrcholové vedení společnosti Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Czech Property Investments, a.s Údaje o společnosti Akcie, akcionáři a cenné papíry Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Profil společnosti CPI a CPI Group CPI Residence - nájemní bydlení a rezidenční development CPI Retail - obchodní plochy, komerční objekty a hypermarkety CPI Hospitality - hotely, kongresová centra a dlouhodobé ubytování CPI Office - administrativní objekty a business parky CPI Logistic Investice do nemovitostí Výsledky hospodaření Předpokládaný vývoj činnosti Ostatní Sponzorský program Výzkum, vývoj Životní prostředí a lidské zdroje Organizační složka v zahraničí Řízení rizik Odměny hrazené auditorům Jiné Zpráva o vztazích Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Skupina Czech Property Investments, a.s. - konsolidované účetní výkazy Skupina Czech Property Investments, a.s. - příloha ke konsolidovaným účetním výkazům Zpráva auditora o ověření účetní závěrky Czech Property Investments, a.s. - účetní výkazy Czech Property Investments. a.s. - příloha k účetním výkazům Závěr a 16a

6

7 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group) Skupina Czech Property Investments, a.s. (dále jen CPI Group ) je významným investorem a developerem na trhu nemovitostí v České a Slovenské republice. Založena byla roku 1991 a v polovině devadesátých let začala směřovat svou investiční politiku převážně do oblasti realit. V roce 2001 se stává majitelem prvního velkého sídlištního komplexu v Praze Letňanech a zahajuje první vlnu výstavby hypermarketů. Nejvýznamnějšího růstu dosáhla CPI Group v posledních letech, kdy postupně nakoupila budovy a rozsáhlé pozemky na celém území České republiky. Majetkové portfolio CPI Group tvoří nemovitosti na území České republiky a Slovenska. Aktivity skupiny zahrnují rezidenční projekty (nájemní bydlení a rezidenční development), pronájem komerčních objektů, budování a pronájem hypermarketů a hotelů. Od roku 2006 Skupina CPI rozšířila stávající segmenty o přípravu průmyslových zón a logistických parků. Na Slovensku působí CPI Group v segmentu retail a rezidenční development. Výroční zpráva

8 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group Přehled hlavních ukazatelů (IFRS konsolidované) Ukazatel jednotka Index 2006/2005 % Provozní tržby tis. Kč ,2 - z toho tržby z pronájmu nemovitostí tis. Kč ,6 EBITDA tis. Kč ,8 EBIT tis. Kč ,3 EBIT marže % 304,9 232,9 76,4 Čistý zisk tis. Kč ,4 Čistý zisk na akcii - základní Kč/akcie 333,3 424,6 127,4 Bilanční suma tis. Kč ,6 Investice do nemovitostí tis. Kč ,2 Vlastní kapitál tis. Kč ,1 ROE % 14,4 15,5 107,9 ROA % 10,4 8,2 78,4 4 Výroční zpráva 2006

9 Výroční zpráva

10 6 Výroční zpráva Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích

11 Výroční zpráva 2006

12 8 Výroční zpráva 2006

13 4. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, CPI Group je silnou, stabilní a profesionálně fungující skupinou působící v oblasti developmentu a investic na trhu s nemovitostmi. Důkazem tohoto mého tvrzení jsou výsledky podnikání CPI Group v roce Stejně jako bez dobrých základů nepostavíte kvalitní dům, tak bez dobrých pracovníků nelze vybudovat prosperující podnik. Základ úspěchu CPI Group tvoří její zaměstnanci, kteří jsou dostatečně flexibilní. Naši manažeři vybavení dobrými znalostmi o trhu s nemovitostmi řídí kvalitně své týmy podřízených pracovníků, což je jeden z hlavních pilířů dlouhodobého růstu a rozvoje CPI Group. Prosperita skupiny je založena na čtyřech pilířích, které označujeme jako 4P People (zaměstnanci), Place (lokalita), Project (projekt orientovaný na zákazníky), Profit (výnosnost). Portfolio projektů CPI Group se vyznačuje svou různorodostí, čímž je minimalizováno riziko vyplývající z jednostranné koncetrace na určitou oblast. CPI Group se zaměřuje na rezidenční projekty (nájemní bydlení a rezidenční development), pronájem komerčních objektů, budování a pronájem hypermarketů a hotelů. Jednotlivé projekty jsou v rámci skupiny realizovány prostřednictvím účelově vytvořených dceřiných společností (SPV), kterých bylo ve skupině k 31. prosinci 2006 celkem 41. Rok 2006 byl pro CPI Group velmi významným. Došlo k refinancování části investic konkrétně investic do nájemního bydlení, byly dokončeny 2 projekty rezidenčního bydlení (projekt Nástavby Letňany II. fáze a projekt Nová Zbraslavanka), byl postaven a následně dlouhodobě pronajat hypermarket v Třinci, došlo k akvizici hotelu Sigma v Olomouci, byla zahájena výstavba apartmánů Hrabovo Ružomberok na Slovensku, pokračovalo se úspěšně ve výstavbě multifunkčního objektu s názvem Galerie Fénix Vysočanská & Clarion Congress Hotel Prague, který zahrnuje výstavbu obchodní galerie a hotelu s 560 pokoji a kongresovým zázemím. V roce 2006 byly realizovány i další investice do nemovitostí na různých místech České republiky. Tyto investice a příprava nových projektů s cílem co nejlepšího využití nemovitostí ve vlastnictví skupiny tak vytváří základ pro další růst CPI Group. Začali jsme také s přípravou průmyslových zón a logistických parků. Jistě se do výsledků hospodaření skupiny promítá pozitivně i dobrý vývoj naší ekonomiky. Kladně také hodnotím nastartovanou postupnou deregulaci nájemného v České republice, neboť CPI Group vlastní více než deset tisíc bytových jednotek v různých městech, z nichž převážnou část tvoří jednotky s regulovaným nájemným. Věřím, že i rok 2007 bude pro CPI Group stejně úspěšným a povede k upevnění její pozice na českém trhu s nemovitostmi. Jakékoliv aktivity realizuje CPI Group s tím, aby přinášely maximální hodnotu Vám, našim akcionářům. Zdeněk Havelka předseda představenstva a generální ředitel Výroční zpráva

14 5. Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy Březen 2006 Refinancování společnosti BPT Prague, a.s, která vlastní sídlištní komplex v Praze Letňanech. Nákup hotelu Sigma v Olomouci společností CPI-Hotels, a.s. Zahájení výstavby bytového domu v pražské městské části Krč projekt Pod Jedlí (společnost Prague Property Development, s.r.o.). Zahájení rekonstrukce nemovitosti na Tylově náměstí v Praze na 4* Clarion Hotel Prague City (společnost Carpenter Invest, a.s.). Květen 2006 Navýšení základního kapitálu společnosti CPI Zbraslav, a.s. formou nepeněžitého vkladu. Červen 2006 Nákup 100 % akcií společnosti U Svatého Michala, a.s., která vlastní nemovitost v Praze Hradčanech. Refinancování společnosti Byty Třinec, a.s., která je vlastníkem přes 4 tisíc bytových jednotek v Třinci a Českém Těšíně. Pořízení nemovitostí v Pardubicích (společnost Czech Property Investments, a.s.). Nákup 100 % akcií společnosti Best Properties South, a.s. realizující projekt Galerie Fénix Vysočanská & Clarion Congress Hotel Prague Vysočany a poklepání základního kamene této stavby. Znovuzahájení výstavby obytného souboru v Praze Horoměřicích projektu Ke Kozím Hřbetům (společnost CPI Horoměřice, a.s.). Zahájení výstavby apartmánů Hrabovo Ružomberok (společnost CPI Slovakia, a.s.). Červenec 2006 Založení nové společnosti CPI Pardubice, a.s. Srpen 2006 Zahájení výstavby bytového domu v Praze na Žižkově projekt Piano House (společnost RealCore, s.r.o.). Odkup 90,86% obchodního podílu ve společnosti RealCore, s.r.o. Září 2006 Refinancování společnosti U Svatého Michala, a.s., která je vlastníkem nemovitosti v Praze Hradčanech. Listopad 2006 Dokončení a kolaudace objektu TESCO Třinec (společnost Třinec Property Development, a.s.). Dokončení a kolaudace bytového domu Nová Zbraslavanka (společnost CPI Zbraslav, a.s.). Dokončení a kolaudace posledního bloku nástaveb v rámci projektu Nástavby Letňany II. fáze (společnost BPT Development, a.s.). Založení nové společnosti CPI Facility, a.s. Pořízení 3,79 % obchodního podílu ve společnosti RealCore, s.r.o. 10 Výroční zpráva 2006

15 Prosinec 2006 Založení nové společnosti Vyškov Property Development, a.s. Únor 2007 Emise dluhopisů společností Czech Property Investments, a.s. s názvem Dluhopis CPI2021. Změna obchodní firmy společnosti CPI-Hotels, a.s. na obchodní firmu CPI Real Estate, a.s. Březen 2007 Nákup 100 % akcií společnosti Czech Property Investments Group, a.s. Výroční zpráva

16 6. Orgány společnosti a její management V souladu se Stanovami společnosti Czech Property Investments, a.s. (dále také jen Společnost CPI nebo Společnost ) valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a členy představenstva. 6.1 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou z řad akcionářů Společnosti nebo jiných fyzických osob, a to na návrh akcionářů Společnosti. V působnosti dozorčí rady je zejména dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, kontrolovat hospodaření, přezkoumávat zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, roční závěrky včetně návrhů na rozdělení zisku a udělovat předchozí souhlas k nejvýznamnějším rozhodnutím představenstva. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby Společnosti. Členové dozorčí rady společnosti Anton Siekel (* 23. října 1969) člen dozorčí rady od 10. ledna Ing. Vojtěch Karas (* 9. července 1971) člen dozorčí rady od 6.února Osobní údaje jsou uvedeny v části o vrcholovém vedení společnosti. Ing. Radan Kamenický (* 3. října 1960) člen dozorčí rady od 28. prosince Absolvent Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ve společnosti je zaměstnán jako projektový manažer. Seznam členů dozorčí rady Czech Property Investments, a.s., kteří ukončili svoji činnost do uzávěrky výroční zprávy: JUDr. Vladimír Sup (* 18. května 1948) člen dozorčí rady od 22. května 2001 do 22. srpna Lenka Supová (* 12. února 1954) člen dozorčí rady do 6. února Výroční zpráva 2006

17 6.2 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou z řad akcionářů Společnosti či jiných fyzických osob. Členové představenstva si volí předsedu, který řídí činnost představenstva a běžnou činnost Společnosti. Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách schválených valnou hromadou, které jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení Společnosti, stanovuje její strategii a obchodní politiku, řídí obchodní plány významných investic a politiku vůči rizikům. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva a konají se dle potřeby Společnosti. Výkon funkce předsedy představenstva a generálního ředitele je v současné době spojen v jedné osobě. Členové představenstva společnosti Ing. Zdeněk Havelka (* 20. dubna 1978) předseda představenstva od 11. ledna 2007, člen představenstva od 26. března Osobní údaje jsou uvedeny v části o vrcholovém vedení společnosti. Mgr. Josef Štolba (* 5. července 1967) člen představenstva od 22. června Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Milan Trněný (* 26. srpna 1974) člen představenstva od 22. června Osobní údaje jsou uvedeny v části o vrcholovém vedení společnosti. Výroční zpráva

18 6.3 Vrcholové vedení společnosti Ing. Zdeněk Havelka (* 20. dubna 1978) generální ředitel Absolvent Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2002 pracoval jako finanční ředitel společnosti a od roku 2005 zastává funkci generálního ředitele. Milan Trněný (* 26. srpna 1974) obchodní ředitel Absolvent Střední elektrotechnické školy. Ve společnosti vykonává od roku 2005 funkci obchodního ředitele. Ing. Vojtěch Karas (* 9. července 1971) finanční ředitel Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Od svého nástupu do společnosti Czech Property Investments, a.s. v roce 2005 pracuje jako finanční ředitel společnosti. Ing. Pavel Semrád (* 13. června 1974) ředitel divize development Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech byl projektovým manažerem ve společnosti. Od roku 2005 je ředitelem divize development. 14 Výroční zpráva 2006

19 Pracovní adresa členů vrcholového vedení je Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 Seznam členů vedení Czech Property Investments, a.s., kteří ukončili svoji činnost do uzávěrky výroční zprávy: Hynek Talpa (* 15. ledna 1976) ředitel správy nemovitostí od 2. května 2006 do 5. února Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnost nemá stanoveny žádné principy odměňování členů vrcholového vedení, členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady rozhoduje na základě 187 odst. 1 písm. g) Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, valná hromada Společnosti. Členové vrcholového vedení a členové představenstva neměli za rok 2006 od Společnosti žádné peněžní ani naturální příjmy kromě mzdy, kterou pobírali jako zaměstnanci Společnosti. O výši mzdy členů vrcholového vedení rozhoduje generální ředitel Společnosti. O výši mzdy generálního ředitele jako člena vrcholového vedení rozhoduje představenstvo Společnosti. Mzdy nemají variabilní složku. Mzdové náklady členů představenstva činily v roce 2006 celkem 899 tis. Kč. Mzdové náklady členů vrcholového vedení Společnosti byly v roce 2006 celkem tis. Kč. V roce 2006 činily mzdové náklady členů dozorčí rady 369 tis. Kč. V roce 2006 nepřijali členové dozorčí rady žádné další peněžité ani nepeněžité příjmy. Členům vrcholového vedení, členům představenstva a členům dozorčí rady jako zaměstnancům Společnosti neplynuly v roce 2006 v porovnání s ostatními zaměstnanci Společnosti žádné výhody. Ve vlastnictví členů vrcholového vedení, členů představenstva a členů dozorčí rady a osob jím blízkých nejsou žádné akcie vydané Společností a nejsou smluvními stranami opčních a obdobných smluv, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané Společností a ani neexistují takové smlouvy, které jsou uzavřeny v jejich prospěch. Prohlášení U členů vrcholového vedení, členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují žádné střety zájmů. Výroční zpráva

20 7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Czech Property Investments, a.s. 7.1 Údaje o společnosti Společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1 Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ , byla založena 17. prosince 1991 na dobu neurčitou. Svou činnost provádí v souladu s českým právním řádem, podle právního předpisu 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Předmětem podnikání je podle 4 platných stanov společnosti - zprostředkování obchodu, - realitní činnost, - správa a údržba nemovitostí, - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických konzultantů, - reklamní činnost a marketing, - zprostředkování služeb, - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, - provádění veřejných dražeb. Kontaktní údaje: Czech Property Investments, a.s. Václavské náměstí 1601/ Praha 1 tel.: , fax: Od Společnost vykazuje svoje výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a Mezinárodními účetními standardy (IAS). Společnost Czech Property Invetsments, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin a ve Společnosti. 16a Výroční zpráva 2006

21 Czech Property Investments, a.s. Součástí konsolidačního celku CPI Group jsou k 31. prosinci 2006 následující společnosti, ve kterých Společnost CPI vykonává přímo či nepřímo rozhodující nebo podstatný vliv. Společnost CPI není závislá na jiných subjektech ve skupině. n Nymburk Property Development, a.s. 100% n Tínec Property Development, a.s. 100% n Prague Property Development, s.r.o. 100% n Krč Property Development, a.s. 100% n CPI Zbraslav, a.s. 100% n CPI-Hotels, a.s. 100% n CPI Group, a.s 100% n Sonax (CZ), s.r.o. 100% n CPI Horoměřice, a.s. 100% n U Svatého Michala, a.s. 100% n n Best Properties South, a.s. 100% n Vyškov Property Development, a.s. 100% n CPI Pardubice, a.s. 100% CPI Facility, a.s. 100% n RealCore, s.r.o. 94,64% n I.Z.B., a.s. 60% n Muxum, a.s. 51% n CPI Harvey, a.s. 50% n Družstvo Reality 50% n Konzum, spotř. družstvo Hradec Králové 36,13% n Ohrada Development, a.s. 25% n Družstvo Land 25% Prague Development Holding, a.s. 100% n Carpenter Invest, a.s. 100% n obchodní plochy n residenční development a nájemní bydlení n ubytovací kapacity n investice do nemovitostí n SPOBYT, a.s. 96,33 % n BPT Prague, a.s. 25% 16b Výroční zpráva 2006

22 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry Údaje o základním kapitálu Celková výše základního kapitálu Czech Property Investments, a.s. činí tis. Kč a je tvořena kusy listinných kmenových akcií, znějících na majitele, z nichž každá má hodnotu 800,- Kč. Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši, nepodléhá žádným opčním ani výměnným právům. Společnost není držitelem žádných vlastních účastnických cenných papírů, ani je nedrží osoba, na které má Společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z akcií uvedených ve stanovách Společnosti jsou v souladu se zákonem. Akcionářská struktura společnosti Akcionář Gandolf Consultancy Limited, Larnakos 60, flat/office 301, Aglantzia, P.C. 2101, Nicosia, Cyprus Včela - spotřební družstvo Praha, Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 Podíl na základním kapitálu k ,52 % 31,84 % Ostatní 5,64 % celkem 100,00 % Údaje o cenných papírech Akcie Kmenové akcie na majitele jsou vydány v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 800,- Kč za akcii. Celková jmenovitá hodnota emise tak činí tis. Kč. Výnos z akcie je zdaňován podle Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. Akcie Společnosti jsou převoditelné bez jakéhokoliv omezení. Změny osoby majitele listinných akcií se provádějí jejich předáním a rubopisem v souladu se zákonem o cenných papírech. Majitel akcie nemá žádné výměnné či předkupní právo. Při hlasování akcionáře na valné hro- 18 Výroční zpráva 2006

23 n BPT Prague, a.s. 20% n Liptovský Mikuláš Property Development, a.s. 100% n Michalovce Property Development, a.s. 100% n Povážská Bystrica Property Development, a.s. 100% n Prievidza Property Development, a.s. 100% n Ružomberok Property Development, a.s. 100% n Trenčín Property Development, a.s. 100% n Zvolen Property Development. a.s. 100% n CPI Slovakia, a.s. 100% n CPI Statenice, a.s. 24% n Komárno Property Development, a.s. 100% n BPT Development, a.s. 100% n Byty Třinec, a.s. 100% První MAC, s.r.o. 100% n Březiněves, a.s. 98,18% n Byty Česká Lípa, a.s. 50% n BPT Development, a.s. 100% n Byty Třinec, a.s. 100% Výroční zpráva c

24 Tržby z pronájmu nemovitostí CPI Group n obchodní plochy n nájemní bydlení n ubytovací kapacity tis. Kč n stavby 0 rok 2005 rok 2006 Investice do nemovitostí CPI Group n obchodní plochy n nájemní bydlení n ubytovací kapacity n pozemky tis. Kč n stavby 0 rok 2005 rok 2006 Počet bytových jednotek CPI Group k n BPT Prague, a.s. n SPOBYT, a.s. n Byty Třinec, a.s. n Byty Česká Lípa, a.s Výroční zpráva

25 madě představuje každá akcie jeden hlas. Výplatu dividend zabezpečuje představenstvo Společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady, která určuje místo výplaty a den výplaty dividend. Nejzazším termínem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro oprávněnost k účasti na valné hromadě. Nejpozdějším dnem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro výplatu dividend. Neurčí-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do jednoho roku ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcie Společnosti nejsou obchodovány na žádném veřejném ani regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. Dluhopisy Dluhopisy na doručitele jsou vedeny v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč za kus. Celkový objem emise činí tis. Kč s výnosovým úrokem 6M PRIBOR + marže 2% p.a. Splatnost dluhopisů je v roce ISIN dluhopisů je CZ a zkrácený název CPI VAR/12. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem, jejichž emitentem je Společnost, byly vydávány ve čtyřech tranších v průběhu emisní lhůty v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Jmenovitá hodnota dluhopisu a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která je stanovována vždy pololetně a vypočtena v souladu s emisními podmínkami ve výši rovnající se šestiměsíční sazbě PRIBOR plus 2% ročně. Úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 22. březnu a k 22. září příslušného roku. Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů jsou prováděny bez srážky daní. Vlastníci dluhopisu mohou za určitých podmínek požadovat nebo rozhodnout o jejich předčasném splacení. Platby z dluhopisu jsou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době provedení příslušné platby v ČR. Dluhopisy nejsou obchodovány na veřejném ani na jiném regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. 8. února 2007 emitovala Společnost nové dluhopisy s názvem Dluhopis CPI2021, ISIN CZ Více informací o této emisi viz kapitola Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy. Výroční zpráva

26 7.3 Profil společnosti CPI a CPI Group Skupina Czech Property Investments, a.s. je významným investorem a developerem v oblasti nemovitostí v České a Slovenské republice. CPI Group disponuje rozsáhlým portfoliem nemovitostí v následujících segmentech: rezidenční bydlení (nájemní bydlení, rezidenční development), retail (pronájem obchodních ploch), ubytovací kapacity (pronájem hotelů) a nově také multifunkční objekty a logistická centra CPI Residence nájemní bydlení a rezidenční development Skupina patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v České republice. CPI Group získala v uplynulých letech bytové komplexy na různých místech České republiky. V současné době CPI Group vlastní a pronajímá přes 10 tis. bytových jednotek, čímž se řadí mezi největší investory tohoto segmentu (viz následující tabulka): Společnost Oblast Počet bytů BPT Prague, a.s. Praha Byty Třinec, a.s. SPOBYT, a.s. Třinec Český Těšín 172 Ústí nad Labem Liberec (Nové Město pod Smrkem) Teplice 22 Most 72 Děčín 196 Jablonec Liberec 50 Slaný 77 Byty Česká Lípa, a.s. Česká Lípa Celkem Tab. 1 Přehled počtu bytových jednotek ve vlastnictví CPI Group k Výroční zpráva 2006

27 Výše uvedený bytový fond je ve vlastnictví a správě společností BPT Prague, a.s., Byty Třinec, a.s., Byty Česká Lípa, a.s. a SPOBYT, a.s. Převážná část těchto bytů je pronajímána za regulované nájemné. Pozitivně je tedy očekáván nárůst příjmů z nájemného v důsledku postupné deregulace začínající rokem Součástí bytových komplexů jsou i nebytové prostory, které jsou také pronajímány a zajišťují tak další zdroj příjmů. Výroční zpráva

28 Rezidenční development Mezi aktuální projekty CPI Group v oblasti rezidenčního developmentu spadají jak rekonstrukce bytových jednotek, tak výstavba rodinných a bytových domů nebo luxusních apartmánů. Jižní stráň V dubnu 2007 začíná CPI Group s výstavbou 34 dvoupodlažních rodinných domů v Březiněvsi, městské části Prahy 8. Výhodou lokality je přirozené prostředí a snadná dostupnost zázemí velkoměsta. Březiněves disponuje dobrou infrastrukturou a sítí služeb jak pro každodenní potřeby, tak pro volnočasové aktivity. Dokončení projektu je plánováno na podzim roku Více na Ke kozím hřbetům V polovině loňského roku začala dceřiná společnost CPI-Horoměřice, a.s. s realizací projektu bytových domů v Horoměřicích. Projekt s názvem Ke Kozím hřbetům nabízí tzv. startovací byty a umožní bydlení mladým lidem se Nástavby Letňany V lokalitě Praha Letňany realizovala společnost BPT Development, a.s nástavby na panelových domech, které se ukázaly jako velmi ekonomický a rychlý způsob zajištění moderního bydlení. Úspěšně dokončená I. a II. etapa projektu Nástavby Nová Zbraslavanka středními příjmy v lokalitě, která je v dobré dostupnosti od centra Prahy a přesto v blízkém kontaktu s přírodou. Plánované dokončení je v září Více na Letňany poskytla 269 bytů od velikosti garsonier, přes 2+kk, až po byty 3+kk. Aktuálně se realizuje třetí etapa výstavby, která nabídne 116 dalších bytů. Více na V listopadu roku 2006 proběhla úspěšná kolaudace bytového domu Nová Zbraslavanka v městské části Praha Zbraslav. Dceřiná společnost CPI Zbraslav, a.s. postavila bytový dům s celkem 48 bytovými jednotkami a několika nebytovými prostory. K bylo prodáno cca 81 % bytových jednotek. Úspěšnost tohoto projektu jen podporuje další plány na realizaci projektu s názvem Stará Zbraslavanka. Více na 22 Výroční zpráva 2006

29 Piano House Dceřiná společnost RealCore, s.r.o. započala v listopadu 2006 výstavbu rezidenčního projektu na pražském Žižkově, jehož výsledkem je bytový dům s 15 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem. Obytný dům se nachází v blízkosti parku Pod Jedlí Počátkem roku 2006 začala dceřiná společnost Prague Property Development, s.r.o. s výstavbou menšího obytného domu v pražské městské části Krč. Celkem 22 moderních bytových jednotek s prostornými balkony, terasami nebo předzahrádkami leží v Hrabovo Na Slovensku právě probíhá výstavba projektu luxusních Apartmánů Hrabovo. V kouzelné lokalitě mezi Velkou Fatrou a Nízkými Tatrami, na břehu jezera a pár metrů od ružomberského ski areálu vyrůstá sedm Parukářka se snadnou dostupností do centra Prahy. Záměrem architektů bylo vytvořit především po všech stránkách harmonický celek. Plánovaný termín dokončení projektu je stanoven na listopad Více na klidné lokalitě, blízko městské hromadné dopravy a centra Prahy. Termín dokončení stavby se očekává v květnu Ke konci roku 2006 bylo prodáno cca 82 % bytových jednotek, což jen potvrzuje úspěšnost tohoto projektu. Více na vilových domů. Apartmánové domy alpského stylu jsou na Slovensku ojedinělým projektem a o jejich oblíbenosti svědčí velký zájem kupců ze Slovenska, z Čech i ze zahraničí. Více na Výroční zpráva

30 Apartmány Hrabovo, které na Slovensku staví společnost CPI Slovakia, a.s., patřící do skupiny CPI Group, představují ojedinělý projekt v jejím portfoliu. Pod vrcholky Velké Fatry se realizuje výstavba sedmi samostatných vilových domů stojících přímo na břehu jezera v městské části Hrabova v Ružomberku a jen několik metrů od kabinové lanovky na Malinô Brdo, k níž vede vstup přímo z jednotlivých domů. Výstavba začala v srpnu Při přípravě projektu byl kladen maximální důraz na výběr přírodních materiálů, typických pro horské oblasti. Čtyřposchoďové domy mají shodné dispoziční řešení a nadstandardní vybavení. Součástí všech 132 apartmánů je balkón nebo terasa a skladovací prostory. Každý dům má 10 garážových stání, z nichž se nájemník dostane výtahem přímo ke svému bytu, a kryté parkovací plochy přiléhající k domu. Areál poskytuje majitelům apartmánů služby po vzoru horských hotelů. Výhodou je rovněž snadná dopravní dostupnost do centra Ružomberku a plně fungující infrastruktura oblasti navazující na hlavní dopravní tahy Slovenska. Prodej apartmánů je směřován jak na jednotlivce, tak na společnosti, jež chtějí apartmány využít jako vhodnou investici pro svou další podnikatelskou činnost. CPI Slovakia zajišťuje také asistenci v případě zakládání slovenských právnických osob, které mohou využít zvýhodněných podmínek nákupu. Dokončení Apartmánů Hrabovo je plánováno na podzim tohoto roku a předpokládané investice do projektu činí 380 miliónů Kč. 24 Výroční zpráva 2006

31 7.3.2 CPI Retail Obchodní plochy, komerční objekty a hypermarkety Skupina CPI Group dosud realizovala výstavbu dvanácti hypermarketů různých obchodních řetězců v České republice a na Slovensku o celkové ploše m 2. CPI Group je vždy investorem a projekty si ponechává ve svém portfoliu. Dokončené projekty Nymburk Property Development, a.s. Hypernova, Evropská, Cheb Celková plocha k pronájmu: 5,569 m 2 Počet parkovacích míst: 198 Nájemce: Ahold Czech Republic, a.s. Nymburk Property Development, a.s. Hypernova, Poděbradská, Nymburk Celková plocha k pronájmu: 4,832 m 2 Počet parkovacích míst: 289 Nájemce: Ahold Czech Republic, a.s. Nymburk Property Development, a.s. Hypernova, U Jandovky, Vyškov Celková plocha k pronájmu: 4,800 m 2 Počet parkovacích míst: 250 Nájemce: Ahold Czech Republic, a.s. Třinec Property Development, a.s. SPAR, Plumovská, Prostějov Celková plocha k pronájmu: 7,957 m 2 Počet parkovacích míst: 360 Nájemce: Spar Česká obchodní společnost, s.r.o. Třinec Property Development, a.s. Tesco Stores ČR, a.s., Frýdecká, Třinec Celková plocha k pronájmu: 4,370 m 2 Počet parkovacích míst: 244 Nájemce: Tesco Stores ČR a.s. Komárno Property Development, a.s. Hypernova, Bratislavská cesta, Komárno Celková plocha k pronájmu: 6,221 m 2 Počet parkovacích míst: 281 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Zvolen Property Development, a.s. Hypernova, Turecký Rad, Levice Celková plocha k pronájmu: 5,667 m 2 Počet parkovacích míst: 293 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Liptovský Mikuláš Property Development, a.s., Hypernova, Gabriarská, Liptovský Mikuláš Celková plocha k pronájmu: 5,265 m 2 Počet parkovacích míst: 383 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Michalovce Property Development, a.s. Hypernova, Humenská Cesta 2, Michalovce Celková plocha k pronájmu: 5,579 m 2 Počet parkovacích míst: 301 Nájemce: Ahold Retail Slovakia, k.s. Výroční zpráva

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014 Regulovaná zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, IČ: 242 26 491 (dále

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G.

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. DEVELOPERSKÁ HRA NA CITY 19. 2. 2007 Cílová cena 1938 CZK Úvodní doporučení: koupit Základní informace Datum 19. 2. 2007

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více