Fungující tým je základ úspěchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fungující tým je základ úspěchu"

Transkript

1 OVB Journal únor 2009 Fungující tým je základ úspěchu Spolupracovat se vyplatí ve sportu stejně jako v byznysu Vášnivý čtenář František Mašina U lidí ho zajímá především charakter Dobré a špatné dluhy Máme se bát rostoucí zadluženosti domácností? Vystudovaný diplomat Martin Zoubek Za šest let se stal regionálním ředitelem

2 EuroInvestRing pro život s nadhledem Flexibilní koncepce zabezpec ení u pojis t ovny Deutscher Ring Dráček InvestRing - cesta do zajištěné budoucnosti Flexibilní koncepce zabezpec ení u pojis t ovny Deutscher Ring Ring úrazové pojištění all inclusive Aktivní ochrana pro aktivní život Sachversicherungs-AG Deutscher Ring jistota Vašich obchodních úspěchů bezplatná infolinka

3 editorial Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, milí čtenáři, v posledním vydání našeho časopisu jsem vyslovil přání, aby se vám maximálně dařilo a abyste zavalili Servisní centrum do konce roku kupou nových smluv. Jsem rád, že mohu na tomto místě konstatovat, že se nám v roce 2008 společnými silami podařilo udržet dynamický růst společnosti a zůstat i nadále na čelní pozici na trhu finančního poradenství. Další úspěšný rok je tedy za námi. Bylo to velmi tvůrčí období. Rok koncepčních změn, rok zvyšování kvality řízení a posilování úlohy Servisního centra tak, aby se stalo skutečným důležitým servisním a poradenským centrem vás, našich spolupracovníků. Všechny tyto změny se pozitivně projevily jak ve výkonnosti obchodu, tak v zefektivnění procesu jeho zpracování. Důkazem toho jsou výsledky naší společnosti. Vy všichni jste využili své síly a nasazení k tomu, abyste dosáhli úspěchu celé společnosti. Rok 2009 bude rokem udržení, upevnění a rozšíření postavení OVB na trhu, výrazného zvýšení našeho náskoku před konkurencí. I nadále zůstane v popředí našeho zájmu klient. Budujeme s klienty kvalitní a dlouhodobý vztah založený na důvěře, nasloucháme jim a pomáháme v jejich finančním rozhodování. Naší filozofií je a zůstane nezávislost. I proto budeme dále rozšiřovat a zkvalitňovat portfolio produktů našich partnerů. Jedině ten, kdo má k dispozici dostatečné portfolio kvalitních produktů, umí analyzovat situaci, fundovaně reagovat a hlavně je díky své šíři portfolia nabízených produktů zcela nezávislý. Upřímně děkuji všem našim partnerským společnostem a jejich zástupcům za dosavadní spolupráci. Dnes je naše společnost jedničkou v poskytování finančních služeb v České republice. A protože právě nyní, díky událostem na světových finančních trzích, cítí klienti silnou potřebu nechat si dobře poradit, jsem přesvědčen, že ani v následujících letech poptávka po kvalitním finančním poradenství nepoleví, naopak naše poradenství bude ve středu pozornosti. A to je šance pro nás, pro další růst. Abychom mohli využít všech svých šancí na trhu, musíme i v tomto roce pokračovat v navyšování počtu spolupracovníků, v kvalitním náboru. Do následujících měsíců vám, vážení spolupracovníci, přeji hodně štěstí, zdraví, spoustu nových spolupracovníků a minimálně tolik elánu a nasazení jako doposud. Mnoho úspěchů při uskutečňování vašich a našich cílů! 3 Srdečně váš Pavel Uzel předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s.

4 obsah OVB Info OVB tým Téma Analýzy 6 S předsedou představenstva OVB Allfinanz Pavlem Uzlem o současnosti i budoucnosti společnosti 18 Cesta vzhůru: gratulujeme nově povýšeným manažerům 36 Nejdůležitější součástí byznysu je týmová práce 40 České domácnosti se zadlužují čím dál více 4 8 Systém vzdělávání CFC je cestou, jak si prohloubit své znalosti a dovednosti 24 Aplaus: představujeme naše úspěšné spolupracovníky 42 Finanční krize přináší těžké časy i možnost pozitivních změn 10 Změny v legislativě zavádí do naší práce nové pojmy 30 Den s regionální ředitelkou Ditou Slezákovou

5 OVB v akci 50 Bavíme se, sportujeme i pomáháme potřebným Partneři 45 Nový ředitel úseku řízení vnějšího obchodu v Kooperativě Richard Procházka představuje své plány rozhovory 14 Pro Františka Mašinu není OVB jen zaměstnání, je to životní postoj 70 Bilancujeme patnáct let působení Raiffeisenbank na českém trhu 46 Martin Zoubek se jednou možná jako rentiér vrátí k diplomacii 5 72 Vklady klientů Penzijního fondu České pojišťovny jsou v bezpečí 66 Vizí generálního ředitele Petra Kopeckého je udělat z Generali Pojišťovny naprostou špičku v kvalitě služeb pro klienty i obchodní partnery OVB Journal 1/2009 Vyšlo: v Praze, vychází 2 ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4 Michle Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37/708, Praha 7 Osvit a tisk: D.R.J. Tiskárna Resl, s. r. o. Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

6 OVB info TEXT: Eva Sovová FOTO: Archiv Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s.: Je důležité zadávat si splnitelné a zvládnutelné úkoly 6 Rokem 2008 završila OVB Allfinanz patnáctý rok působení na českém trhu. Jak hodnotíte uplynulý rok s magickou osmičkou? Velmi pozitivně. Podařilo se nám udržet dynamický růst společnosti a udržet si nadále čelní pozici na trhu finančního poradenství. V čele společnosti stojíte rok. Jak vnímáte uplynulý rok jako předseda představenstva? Bylo to velmi tvůrčí období, ve kterém jsme se s kolegy z prodejní sítě i Servisního centra snažili hledat cesty, jak dělat finanční poradenství lépe a kvalitněji. V uplynulém roce se nám sice nepodařilo udržet všechny spolupracovníky, nicméně jsme získali nové a pevně věřím, že náš tým je nyní dobře nasměrovaný a každý vnímá, že minulost je za námi. Například nově vzniklé Servisní centrum, poskytující servis informací a služeb, je prodejní sítí velmi dobře hodnoceno, což signalizuje, že jsme zvolili správnou cestu partnerské spolupráce. S vaším nástupem do čela představenstva společnosti odstartovala řada změn. Která z nich byla při zpětném pohledu pro společnost zásadní? Naprosto všechny změny byly stejně zásadní a důležité. Největší změna, kterou jsme udělali, je to, že jsme kompletně rozbourali původní koncepci toku žádostí o pojištění, investice nebo jiné klientské případy a zavedli zcela nový systém efektivního zpracovávání smluv. V rámci Servisního centra jsme vybudovali ADServis, který pomáhá zkvalitňovat řízení obchodu. Významně se nám podařilo zlepšit vzájemnou komunikaci. Došlo k vytvoření kodexu chování pracovníků Servisního centra. Daří se nám držet a správně nastavit produktivitu prodejní sítě a propagovat značku OVB Allfinanz, aby se o ni mohli naši spolupracovníci co nejvíce opřít. Před rokem jste vyjádřil myšlenku, že prodejní síti se nedá nic nařídit, ale je třeba se vždy umět dohodnout. Nakolik se vám to daří prosazovat? Prodejní síť tuto myšlenku vítá. Žádný sebevědomý obchodník si nenechá nic nařizovat. Snaží se vždy prosazovat své vlastní cíle. Na společných cílech se ovšem musíme umět dohodnout. A to se nám nyní daří. Potvrzují to třeba nově zavedená pravidelná pracovní setkávání a spolupráce se zemskými řediteli, na kterých řešíme operativní situace, jak zlepšovat spolupráci mezi Servisním centrem a prodejní sítí. Uplynulý rok poznamenala krize na finančních trzích. Jak se promítla do oblasti finančního poradenství? Řada našich zákazníků kontaktovala naše finanční poradce a snažila se od nich získat názor na vzniklou situaci. Ti jim dokázali poskytnout odborné poradenství a pomohli udržet důvěru zákazníků ve finanční a pojistné produkty našich partnerů, takže žádná panika naštěstí nevznikla. Jaká změna by podle vašeho názoru prospěla finančnímu poradenství? Domnívám se, že trhu finančního poradenství by prospěl větší vzájemný respekt k profesionalitě poradců. Zároveň by se mělo stát naprostou samozřejmostí a povinností, aby každý, kdo v této oblasti působí, zvyšoval svou profesionalitu, aby mohl zákazníkům poskytovat kvalitní poradenství. Pokud by se o toto usilovalo v předchozích letech v Evropě mnohem více, nemusela se stát oblast finančního poradenství terčem kritiky nejrůznějších spotřebitelských organizací. V zájmu zákazníka je nezbytné, aby finanční poradce byl vždy dobře informovaný o produktech, které nabízí, aby dobře vnímal potřeby zákazníka, včetně toho, v jaké životní situaci se klient nachází. Odborné vzdělávání našich spolupracovníků je na vysoké úrovni a tuto laťku chceme nadále zvyšovat. Výše úspěchu je řízena silou vlastní vize. To, že je OVB Allfinanz nadále jedničkou na trhu finančního poradenství, vnímáte spíš jako výhodu, nebo závazek? Nedá se hodnotit, co je lepší. Je to neoddělitelné. Být jedničkou na trhu je závazek vůči zákazníkům, spolupracovníkům i trhu, ale zároveň i výhodou, což jsme zaznamenali třeba při našem loňském odchodu z Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ). Po našem rozhodnutí ukončit členství v asociaci, u jejíhož zrodu OVB Allfinanz stála, byla AFIZ ochotná změnit statut a nabídnout našim spolupracovníkům individuální členství, což bez partnerské společnosti nebylo dříve možné. Účinně prosazovat etické principy v oblasti finančního poradenství je pro nás jako lídra na trhu prioritní. To je výhoda jedničky. S jakou strategií vstoupila OVB Allfinanz do roku 2009? Udržet, upevnit a rozšířit postavení OVB na trhu, výrazně zvýšit odstup od konkurence. Přiblížit se k zákazníkovi tím, že zvýšíme efektivnost prodejních procesů a budeme optimalizovat využití potenciálních klientů. Již nyní mají naši spolupracovníci možnost sami zadávat do systému sjednané smlouvy. Tím se urychluje i zkvalitňuje celý administrativní proces a zákazník má jistotu, že zpracování smlouvy proběhne v co nejkratším čase. Díky on-line systému jsme schopni zpracovat sjednané smlouvy do 48 hodin a nejpozději do třetího dne je předat partnerovi, jehož produkt si zákazník zvolil. Samotný zákazník tak může mít smlouvu na své adrese do pěti dnů. Na jaké další úkoly se letos chcete zaměřit, aby růst společnosti nadále pokračoval? Chceme pokračovat ve zlepšování vzájemné komunikace a maximálně podporovat úspěšnost prodejní sítě nejrůznějšími benefity, zlepšováním řízení kvality obchodu i společnými aktivitami. Zvyšování kvality práce je celoživotní výzvou. Ne nadarmo se říká: Učeň je připraven za tři roky, mistr se učí celý život. Chceme být mistři ve finančním poradenství, proto klademe neustále velký důraz na vzdělávání. Zaměřovat se chceme samozřejmě i na nové projekty, které povedou k cílenější komunikaci finančních poradců s klienty a ke zvyšování objemu uzavřených obchodů. Dobré finanční poradenství se neobejde bez široké nabídky dobrých produktů. Jaké produkty mohou mít letos u zákazníků úspěch? Cena za úspěch je oddanost, tvrdá práce a nepřetržité nasazení pro to, čeho chcete dosáhnout. Především férové produkty za rozumné ceny, které uspokojí potřeby zákazníků. Jednak to budou produkty umožňující vyšší zhodnocování investic, jako jsou fondy, jednak klasické produkty osvědčené z předchozích let, jako je třeba klasické kapitálové životní pojištění. Nedoceněné je v České republice úrazové pojištění, kde rovněž

7 Etika, korektnost a slušnost jsou významnými hodnotami dobrých obchodních vztahů, dalšího růstu každého jednotlivce i celé obchodní sítě. Dobře fungující vztahy uvnitř každé společnosti se projevují velmi významně v jejím zdravém růstu, dalším dynamickém rozvoji a v posilování dobrého jména na trhu. vidím prostor pro větší objem obchodů. V oblasti pojistného trhu bude stále významnější také soukromé pojištění zdraví. Dlouhodobá pracovní neschopnost vždy znamená značný propad příjmů, může vést k tomu, že lidé v těchto situacích nejsou schopní dostát svým finančním závazkům a je důležité, aby měli finanční jistotu i pro případ těchto rizik. Proto i zde vidím do budoucna velký potenciál. S jakou vizí jste pracovně vstoupil do roku 2009 jako předseda představenstva společnosti? Především zadávat si takové úkoly, které jsou v daném čase splnitelné a zvládnutelné. Ať už se tyto úkoly týkají přímo představenstva, sítě spolupracovníků či formy práce a vzájemné spolupráce. Společně se zemskými řediteli chceme nadále posilovat značku OVB Allfinanz, aby se každý, kdo s námi navázal spolupráci, ztotožňoval s tím, že spolupracuje s jedničkou na trhu a byl na to i patřičně hrdý. ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SERVISNÍHO CENTRA OVB Allfinanz, a.s. MNOHO VLASTNOSTÍ JEDEN PROFESIONÁL Řídíme se pravidly: 1. Zachovávat otevřenost a etiku v jednání s ostatními 2. Dodržovat základy proklientského chování 3. Řídit se zásadou informaci předat včas a s ohledem na její charakter 4. Řídit se principem osobní odpovědnosti v rámci svých pravomocí 5. Dodržovat ujednání a dohody 6. Podporovat a účastnit se týmové spolupráce 7. Účastnit se aktivně procesu sebevzdělávání 8. Řešit případný spor s odpovědnou osobou 9. Účastníci konfliktu mají prostor pro otevřený a rovnocenný dialog 10. Podílet se společně na naplňování cílů společnosti a svou loajalitou a sounáležitostí na jejím dobrém jménu Etika a korektnost jsou každodenní potřebou profesionálů Špičkové finanční poradenství vyžaduje vysokou profesionalitu a pracovní nasazení, ale také vzájemnou korektnost, slušnost a odpovědnost. Tým pracovníků Servisního centra OVB Allfinanz formuloval v roce 2008 deset základních principů chování, které se staly každodenní součástí jejich práce. Tato pravidla nevznikla žádnou direktivou, naši pracovníci si je vytvořili sami, což je významné, oceňuje Pavel Uzel, předseda představenstva OVB Allfinanz a.s. K vytvoření základních principů chování inspirovaly pracovníky Servisního centra výsledky auditu, který vloni pro společnost provedla vzdělávací agentura. Cílem nezávislého průzkumu bylo zjistit názory na nejrůznější problémy, s nimiž se při své práci setkávají. Z šetření se podařilo získat širokou škálu otevřených odpovědí, z nichž vyplynulo deset základních okruhů problémů. Týmu Servisního centra se při společném setkání v tvůrčích diskusích z nich podařilo jasně formulovat desatero zásad, kterými se v každodenní práci má profesionál řídit, aby přispíval k dobře fungujícím vztahům, ke spokojenosti zákazníků a k růstu značky, kterou reprezentuje.

8 OVB info TEXT: Libuše Vydrová FOTO: istockphoto Změny v legislativě 8 Od prvního července 2008 nabyla účinnosti novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některé prováděcí předpisy České národní banky. Pojďme si představit, jaké nové pojmy tato novela zavádí do segmentu investičních služeb. Vázaný zástupce Vázaný zástupce (VZ) je nově upraveným subjektem poskytování investičních služeb. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která jménem a na účet zastoupeného poskytuje hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání a dále investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Dále pak propaguje investiční služby zastoupeného, není však oprávněna přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Výše uvedené činnosti může vázaný zástupce vykonávat pouze pro jednoho zastoupeného, jímž může být obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, zahraniční obchodník s cennými papíry (EU i mimo EU podle 28 ZPKT) nebo investiční společnost, a to vždy ode dne zápisu do seznamu vázaných zástupců, vedeného Českou národní bankou. Rozsah činnosti vázaného zástupce je vždy limitován rozsahem činnosti zastoupeného. Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců podává zastoupený, Česká národní banka provede zápis do pěti pracovních dnů (lhůta neplatí pro žádosti podané před ) a vydá o tom vázanému zástupci prostřednictvím zastoupeného osvědčení. Investiční zprostředkovatel Investičním zprostředkovatelem (IZ) je v souladu s novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnost nebo družstvo), která je oprávněna poskytovat hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování a dále investiční poradenství týkající se výše uvedených investičních nástrojů, není však oprávněna přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Pokyny může investiční zprostředkovatel předávat pouze zákonem vymezenému okruhu osob, zejména bankám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem, investičním fondům nebo zahraničním osobám (EU) obdobným výše uvedeným osobám. Činnost investičního zprostředkovatele může vykonávat pouze osoba zaregistrovaná u České národní banky. Registrace investičního zprostředkovatele podle dosavadní právní úpravy se považuje za registraci investičního zprostředkovatele i podle právní úpravy ve znění novely ZPKT. Investiční zprostředkovatel je tak od oprávněn poskytovat i hlavní investiční službu investičního poradenství týkající se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel uvede své poměry do souladu s novelou ZPKT nejpozději do pěti měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření uvedená v novele ZPKT přiměřeně. Investiční zprostředkovatel zaregistrovaný před účinností novely ZPKT může být zapsán jako vázaný zástupce do seznamu vázaných zástupců, pokud byla žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců podána ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely. Zápisem do seznamu vázaných zástupců zaniká registrace investičního zprostředkovatele. Investiční zprostředkovatel, který vykonává činnost podle dosavadních právních předpisů pro jiného investičního zprostředkovatele (tzv. investiční zprostředkovatel 2. úrovně), může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely ZPKT. Osoba, která hodlá předávat pokyny investičnímu zprostředkovateli a do účinnosti novely ZPKT nepožádala o registraci investičního zprostředkovatele, může nově tuto činnost poskytovat pouze jako vázaný zástupce.

9 K žádosti o registraci vázaného zástupce je zapotřebí dodat následující dokumenty: Další zákonné úpravy žádost o registraci vázaného zástupce vyplněný tiskopis (vzor na portálu spolupracovníků OVB), čestné prohlášení VZ s úředně ověřeným podpisem (vzor na portálu spolupracovníků OVB), originál výpisu z rejstříku trestů nesmí být starší než 3 měsíce, originál dokladu z finančního úřadu o bezdlužnosti nesmí být starší než 3 měsíce, úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně střední), podepsaný stručný profesní životopis, kopie osvědčení o absolvování semináře odborná příprava, 2x dodatek ke smlouvě. Čestná prohlášení a způsob prokázání splnění příslušných podmínek, včetně odbornosti, lze z hlediska požadavků kladených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu provést zcela shodně jak pro cizí státní příslušníky, tak i pro občany ČR. V souvislosti s adresou by měla být uváděna adresa trvalého pobytu nebo dlouhodobého pobytu na území ČR. Podle vyhlášky o tiskopisech je bezúhonnost prokazována příslušným dokladem obdobným českému výpisu z rejstříku trestů. Po správném vyplnění budou veškeré dokumenty zaslány na Servisní centrum OVB Allfinanz, a.s., na personální oddělení. Pro zápis do seznamu vázaných zástupců se uplatní následující požadavky, aby fyzická osoba, která hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce: 1. dosáhla věku 18 let, 2. byla plně způsobilá k právním úkonům, 3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, 4. splňovala podmínky neslučitelnosti není IZ, vedoucí osobou nebo zaměstnancem obchodníka s cennými papíry nebo IZ, společníkem obchodníka s cennými papíry nebo společníkem nebo členem IZ. Postup při ukončení činnosti vázaného zástupce Chce-li VZ ukončit svou činnost, musí podat písemnou žádost prostřednictvím OVB Allfinanz, a.s., která následně registraci VZ ve spolupráci s ČNB zruší. Dne nabyl účinnosti zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souvislosti s novým zákonem byl vypracován dodatek ke smlouvě o spolupráci, který je nezbytně nutné uzavřít se všemi spolupracovníky registrovanými jako investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce. Všichni již registrovaní spolupracovníci obdrží tento dodatek poštou ve dvou vyhotoveních. Nové žádosti o zapsání do seznamu vázaných zástupců nebudou bez podepsaných dodatků na Servisním centru OVB Allfinanz, a.s., akceptovány. Dodatek je umístěn ke stažení na portálu spolupracovníků v oblasti OVB investice ČNB. Dle novely zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů je nutné, aby si všichni spolupracovníci registrovaní jako investiční zprostředkovatelé podali žádost o přeregistraci z investičního zprostředkovatele na vázaného zástupce. Všichni, kteří tak neučiní do , budou Českou národní bankou vymazáni z registru. K přeregistraci je třeba zaslat na personální oddělení Servisního Centra OVB Allfinanz, a.s., následující dokumenty: Dodatek ke smlouvě Vzhledem ke skutečnosti, že nabytím právní účinnosti zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 253/2008 Sb., jakož i předpisů souvisejících, došlo k výrazným změnám na poli právní úpravy poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dohodly se smluvní strany, že uzavřou tento dodatek k již uzavřené smlouvě Smluvní strany tento dodatek uzavírají v celém rozsahu s výhradou ustanovení čl. III. Vázaný zástupce, který je účinný pouze pro ty obchodní zástupce, kteří budou zprostředkovávat v rámci výkonu zprostředkovatelské činnosti pro OVB kapitálové investice s tím, že jsou povinni splnit veškeré podmínky pro výkon činnosti vázaného zástupce dle čl. III tohoto dodatku a dle zákona č. 256/2004 Sb. před zprostředkováním prvního investičního obchodu a před zahájením poskytování investiční služby. žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců (ke stažení v oblasti OVB investice ČNB, označit, že se jedná o přeregistraci), čestné prohlášení k žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců (ke stažení v oblasti OVB investice ČNB), 2x podepsaný dodatek ke smlouvě (ke stažení v oblasti OVB investice ČNB). Registrace vázaných zástupců postup zpracování registrace pracovníky personálního oddělení Spolupracovník dodá na personální oddělení Servisního centra OVB Allfinanz, a.s., složku k registraci vázaného zástupce. Pracovníci personálního oddělení obdrženou složku zkontrolují (kontroluje se kompletnost složky, veškerá data, podpisy a notářská ověření). Pokud je složka v nepořádku, je zaslána zpět spolupracovníkovi s průvodním dopisem a výzvou k doplnění. Ostatní žádosti o registraci vázaných zástupců jsou zakládány do šanonu a průběžně odesílány v elektronické podobě do České národní banky. ČNB ještě týž den, nejpozději však do druhého dne, registruje nové vázané zástupce a přidá je do seznamu vázaných zástupců. Personální oddělení druhý den kontroluje seznam na webu ČNB (www.cnb.cz/ cs/dohled_fin_trh/seznamy/index. html), zda jsou všichni řádně zapsáni a následně o tom informuje em registrované spolupracovníky a jejich přímé nadřízené. Během následujícího týdne obdrží personální oddělení Servisního centra originály osvědčení o registraci vázaných zástupců a tyto zasílá spolupracovníkům. A potom je ještě následná přeregistrace investičního zprostředkovatele na vázaného zástupce (to je v případě, kdy už spolupracovník je registrován u ČNB), ke které dodá spolupracovník žádost o registraci, kde zaškrtne vše potřebné (registrace, přeregistrace), čestné prohlášení a dodatkovou smlouvu. Čestné prohlášení již nemusí mít notářsky ověřený podpis. Po dokončení procesu registrace se veškeré změny, které nastanou, například změna jména a trvalého bydliště, musí hlásit na personálním oddělení Servisního Centra OVB Allfinanz, a.s., jehož pracovníci zajistí ohlášení těchto změn na příslušné úřady. 9

10 OVB info TEXT: Eva Poláchová FOTO: istockphoto 10 Systém vzdělávání CFC Všechny novodobé evropské směrnice kladou velký důraz na ochranu spotřebitele, a tím i na odbornou způsobilost zprostředkovatelů či poradců finančních produktů a služeb. Všechna tato pravidla a požadavky jsou transponovány do české legislativy, takže se stávají závaznými. OVB Holding, působící ve čtrnácti státech Evropy, prosazuje jednotná pravidla a požadavky na kompetentnost poradců a kvalitu služeb pro klienty. OVB myslí a koná v předstihu a komplexně, přičemž kvalitní vzájemná komunikace a zpětná vazba patří mezi základní předpoklady úspěchu. Nové informace a vědomosti je třeba pochopit hlavou i srdcem. To znamená nejen si je osvojit, ale také je správně převést do praxe. Tyto obecné zákonitosti samozřejmě kopíruje i systém vzdělávání v OVB Allfinanz v České republice. Odrážejí se nejen na typu školení, ale i na jejich následností a propojenosti, výběru lektorů, délce vzdělávacích modulů a aktuálnosti témat. Důležitým momentem přitom zůstává aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi OVB poradců. Základní vzdělávání (Basics I) trvá minimálně tři měsíce a nový spolupracovník v něm získá znalosti o finančním trhu a společnosti OVB. Následuje zdokonalovací systém vzdělávání, trvající šest měsíců (Basics II) a zaměřující se na oblasti finančního trhu, poradenství, rozvoj osobnosti a vedení spolupracovníků. Za nadstavbu těchto dvou systémů lze považovat systém vzdělávání prováděný ve spolupráci s Evropskou akademií vzdělávání (European Academy for Financial Management) v Kolíně nad Rýnem a týmem mezinárodně uznávaných odborníků a profesorů EBFM (European Board for Financial Management) při univerzitě ve švýcarském St. Gallenu. Tento program byl zaveden i v České republice a je cílen na vzdělávání vyššího a středního managementu CFC certifikovaný finanční konzultant. Systém je tedy primárně určen pro spolupracovníky od pozice GST výše. Zatím ukončili CFC vzdělání účastníci kurzu CFC I a CFC II, běží kurzy CFC III a CFC IV, 12. února 2009 odstartoval už pátý cyklus.

11 Výsledkem úspěšného zvládnutí CFC není jen vědomostní posun absolventa, ale i certifikát ze St. Gallenu s akreditovaným osvědčením. Za nejdůležitější však v OVB považujeme pozitivní dopad CFC na obchodní a podnikatelský úspěch jednotlivců, týmů i celé společnosti OVB. Účelem CFC vzdělávání je naplňování firemní strategie vzdělávání a sjednocení báze vědomostí účastníků tak, aby si následně mohli vychutnat nejen svůj úspěch, ale i připravované prvotřídní manažerské vzdělávání Certified Financial Expert, Manager a Director (CFE, CFM a CFD), zaměřené na strategické a podnikatelské řízení na nejvyšší úrovni. Systém vzdělávání CFC trvá dva kalendářní semestry, začíná startovacím Assessment centrem, jehož výsledky dávají účastníkovi jasnou představu o jeho momentálních znalostech a dovednostech a definují okruhy, kde leží potenciál pro zlepšení. Následují jednotlivé, většinou dvoudenní semináře, kde externí lektoři, kteří se rekrutují z řad vysokoškolských profesorů či odborníků z profesních organizací, předávají účastníkům znalosti z následujících oblastí: bankovnictví, úvěrové obchody a hypotéky, komerční životní pojištění a investiční životní pojištění, neživotní pojištění, finanční trhy, daně, finance a účetnictví a právní zásady finančních služeb. Současně probíhají semináře a tréninky pracovních technik (např. metod rozhodování a řešení problémů, prezentačních dovedností), prodejních technik, vedení spolupracovníků a finančního plánování. Učební materiály a osnovy jsou vypracovány na základě standardů univerzity ve švýcarském St. Gallenu a vycházejí z tamních učebních metodik, čímž je zaručena nejen jejich vysoká úroveň, ale i evropská platnost a využitelnost. Účastníci jsou v rámci vzdělávacího cyklu podrobeni dvěma zkouškám. Jedná se o dílčí zkoušky, jež jsou pouze písemné a závěrečný Assessment, který obsahuje i praktickou část. Hodnotí se systémem kreditů, kdy za každou dílčí zkoušku lze získat určitý počet kreditů. Úspěšným účastníkem je pak ten, kdo v součtu za všechny zkoušky dosáhne předem daný počet kreditů. Zkoušky lze v případě neúspěchu opakovat. Jednotlivé testy a dílčí zkoušky jsou interně ohodnoceny a zasílány k validaci na univerzitu v St. Gallenu, která přezkoumává tato hodnocení i jednotlivé odpovědi. Neposuzuje se zde pouze z hlediska správnosti v jednotlivých otázkách či příkladech, ale i z hlediska srovnání úrovně jednotlivých účastníků, a to ze všech evropských zemí holdingu. Stejným způsobem postupuje univerzita nejen při hodnocení jednotlivých zkoušek, ale také při stanovování otázek pro testy a zkoušky. Celý systém zkoušek, jejich hodnocení a obsah tohoto systému vzdělávání samotný tedy jasně dokazuje, že CFC vzdělávání je postaveno na velmi vysokou úroveň, že má obecnou platnost a že certifikát Nové informace a vědomosti je třeba pochopit hlavou i srdcem. o absolvování CFC vzdělávání, který získávají úspěšní absolventi, je opravdu záležitostí, na kterou mohou být právem hrdí. Přiřaďte se i vy k účastníkům a přihlaste se na CFC! Gratulujeme všem úspěšným absolventům cyklu CFC I a II Absolventi CFC I: BL Mgr. Balija Vlastimil GST Gasiorková Alena GST Kopáč Miroslav BL Lexa Zdeněk BD Luks Josef LD Mucha Petr BD Ing. Pokorný Roman BL Poláková Dagmar GST Ing. Šilhavík Jaroslav BL Škarvada Jiří BL Tvrdý Zdeněk BL Mgr. Vondrová Eva Absolventi CFC II: GST Bednář Radek BL Ing. Cvetler Martin BL Fritsch Josef BD Gabrielová Hedvika BL Ing. Hrdlička Jan GST Jindrová Petra BL Krupa Milan GST Mikšíčková Eva BL Molnár Pavel GST Ing. Nový Lubomír GST Pelnařová Renata BL Schneiderová Miroslava BL Vaňkát Petr BL Ing. Vysloužilová Šárka Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. (Benjamin Franklin, americký státník, spisovatel a přírodovědec) Věříme, že uspějí následující účastníci probíhajících kurzů Seznam účastníků CFC III: BL Bálintová Michaela GST Březina Karel BL Burik Jan GST Effenbergerová Světlana GST Ettler Jiří BL Machoň Ivan GST Mácová Pavla GST Míková Marcela BL Najman Pavel GST Nováček Leopold GST Novotný Pavel BL MUDr. Pažourek Antonín BL Skřivánková Eva Kristýna BL Ing. Ščuková Zuzana GST Mgr. Šustrová Lucie BL Trs Aleš BL Ing. Zajíčkovská Jana BD Zámečníková Věra GST Zejda Radek GST Mgr. Zelníčková Hana Mariana BL Zikmund Michal Seznam účastníků CFC IV: BL Benáček Tomáš BL Janošec Petr GST Karlíček Martin BL Kohl Filip GST Lačný Matěj GST Líbal Jan GST Málek Ivan GST Meyer Pavel GST Mičutová Markéta GST Motalová Nikola GST Myslivec Odon GST Novohradský Pavel GST Palán Ondřej BL Reiner Jan GST Štochl Petr BL Švorcová Kateřina GST Tíkalová Lucie BL Tyrpák Jozef BL Vlasák Petr BL Ing. Volena Zdeněk BL Vyskočil Jan 11

12 Absolventi cyklu CFC I BL Dagmar Poláková BD Josef Luks GST Alena Gasiorková BL Vlastimili Balija BL Eva Vondrová BL Jiří Škarvada GST Miroslav Kopáč LD Petr Mucha GST Jaroslav Šilhavík 12 Absolventi cyklu CFC II GST Eva Mikšíčková BL Martin Cvetler GST Radek Bednář BD Hedvika Gabrielová BL Josef Fritsch GST Lubomír Nový GST Renata Pelnařová BL Petr Vaňkát BL Milan Krupa GST Petra Jindrová BL Miroslava Schneiderová BL Pavel Molnár BL Šárka Vysloužilová BL Jan Hrdlička

13 Jak na energetické úspory domácnosti? Modernizujte se stavebním spořením! Ceny energií rostou a jistě dále porostou, a tak se vyplatí v této oblasti investovat. Na pořízení bydlení, nového i stávajícího, využívají klienti více než šedesát procent poskytnutých úvěrových prostředků. Čtvrtina směřuje do modernizací, avšak jejich podíl poroste. Stavební spoření a jeho úvěry jsou totiž ideálním nástrojem financování nejen úprav domova, které zvyšují jeho pohodlí, ale ve stále větší míře se bude využívat na opatření směřující k výrazným energetickým úsporám domácností. Že je úvěr ze stavebního spoření ideálním nástrojem financování modernizací bydlení, svědčí i to, že klienti ČMSS mohou tento úvěr na své bytové potřeby použít až do půl milionu korun bez jakéhokoliv zajištění nebo ručitele. A pro většinu klientů je dosažitelný bez zajištění i překlenovací úvěr s nezajištěnou částkou až půl milionu korun. S tím, jak se mění ekonomická situace a podmínky na trhu, oceňují lidé zejména úrokovou jistotu úvěrů od Lišky. Úvěr ze stavebního spoření, na nějž si vytváříte nárok pravidelným spoření, má úrokovou sazbu neměnnou a klientovi je známa již v okamžiku uzavření smlouvy o spoření. Také u překlenovacích úvěrů ČMSS jsou úroky stálé, neměnné. Pouze v jednom případě se jedná o fixaci dlouhou šest let. ENERGETICKÉ ÚSPORY Starší domy obvykle nevyhovují současným požadavkům na spotřebu energií i uživatelské pohodlí. Ovšem ceny energií se neustále zvyšují a jen málokdo z nás věří, že by se mohly v budoucích letech zpomalit nebo dokonce zastavit. Pokud se chystáte efektivně modernizovat bydlení s cílem ušetřit v budoucnu na energiích, obraťte se na odborníka. Při kombinování různých možností se laikovi může stát, že zvolí řešení, která se mohou navzájem oslabovat. Odborník prohlédne všechny energeticky důležité části budovy od stavebních konstrukcí přes zdroje tepla, regulační mechanismy, domácí spotřebiče až po využívaná paliva a energie a navrhne komplexní řešení, které bude nejlépe řešit konkrétní situaci. ZATEPLOVÁNÍ Spotřebu tepla určuje ponejvíce tepelná ztráta budovy. Například obvodovými stěnami může unikat až 30 % tepla. Úniku tepla obvodovým pláštěm budovy nikdy zcela nezabráníme a navíc Dnes uzavřená smlouva o stavebním spoření funguje pro budoucnost jako zdravotní pojištění domova, poznamenává k úrokové jistotě úvěru na bydlení místopředseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Manfred Koller. to není ani žádoucí, neboť dům je živý organismus a musí dýchat. Můžeme ovšem tepelné ztráty znatelně snížit a opatřit dům tepelnou izolací. Zdivo pak není tolik namáháno výkyvy teplot, zvýší se akumulační schopnost domu a snáze se eliminují tepelné mosty v konstrukci. Zateplením stěn dojde ke zvýšení jejich povrchové teploty, což přispívá k tepelné pohodě uvnitř bytu. Nezapomínejte ani na střechu a zajistěte ji proti pronikání vlhkosti a profukování. Tepelná izolace střechy by měla být minimálně na úrovni izolace stěn. VYTÁPĚNÍ Zateplení změní tepelnou setrvačnost domu, a tomu by měl být přizpůsoben také způsob vytápění a jeho regulace. Výměnou kotle za nízkoteplotní nebo kondenzační (využívající teploty odcházejících spalin) můžete dosáhnout až 25 % úspor. Pořízení takového kotle je oproti klasickému samozřejmě dražší, ale výrazně vám sníží náklady na spotřebované palivo. OKNA A DVEŘE Okna a dveře jsou z pohledu tepelných ztrát slabinou domu. Moderní okna s tepelně izolačními dvojskly (nebo trojskly) a kvalitní vchodové dveře však mohou zamezit zbytečným únikům tepla. Jejich výměna je vždy poměrně nákladná, ale šetřit se tu nevyplatí. Mezi okny s různými typy dvojskel může být sice až dvacetiprocentní rozdíl v ceně, ovšem izolační vlastnosti mohou být u dražšího typu i dvojnásobné. Pozornost věnujte také rámům oken a jejich správnému osazení. Většina rámů dnes paradoxně izoluje hůře než sklo a špatně osazeným oknem může unikat značná část tepla. ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využívání alternativních zdrojů energie je trend, o němž se v poslední době hodně mluví a jenž je jedním z klíčových bodů energetické politiky EU. Mezi tyto zdroje patří energie vody, větru a slunečního záření, geotermální energie, spalování biomasy a využití tepelných čerpadel. Nejde přitom jen o bezprostřední zužitkování těchto energetických zdrojů pro provoz domácnosti. Například solární panely zpracovávající sluneční energii na energii elektrickou mohou být pro jejich majitele i zdrojem obohacujícím rodinný rozpočet. PROJEKT FINANCOVÁNÍ NA MÍRU MOŽNOSTI A POTŘEB Optimálním finančním nástrojem je právě stavební spoření se svými výhodnými úvěry a překlenovacími úvěry. Nechte si zpracovat rámcovou kalkulaci modernizace a poté požádejte svého finančního poradce ČMSS o nezávazné zpracování projektu financování. n

14 14

15 rozhovor 15 František Mašina Naši práci chápu jako proces vzdělávání lidí a převzetí odpovědnosti Text: Jana Bohutínská Foto: Michael Kratochvíl

16 16 Pochází z jižní Moravy. Do Prahy vyjel nejdříve za studiem, hlavní město mu však v té době ještě asi nebylo souzeno, a tak kvůli práci směřovaly jeho kroky do severních Čech. K návratu do pražské kotliny ho donutily rodinné záležitosti, v té době ještě netušil, že tu za pár let najde i práci, která nebude jen jeho zaměstnáním, ale i životním postojem... Na VŠE v Praze jste studoval zaměření na leteckou dopravu. Letectví jste se pak už nikdy nevěnoval? Při škole jsem chodil na letiště na brigádu, vykládal jsem třeba letadla. Mimochodem, vydělával jsem si při škole dvakrát více, než byl tehdejší průměrný plat. Pak už jsem se s leteckou dopravou vyjma cestování nepotkal. Čemu jste se tedy po škole věnoval? Nastoupil jsem do Skloexportu Liberec. V obchodním oddělení jsem strávil dva roky. V té době jsem poznal svou první ženu, a protože jsme od Skloexportu nedostali byt, přijal jsem místo ekonoma v Textilaně v Novém Městě pod Smrkem. V Textilaně jsem vydržel až do roku 1990, jen jsem se časem přemístil do centrály v Liberci. Mezitím jsem poznal svou druhou ženu, která je právnička, a spolu jsme se přestěhovali do Prahy, neboť jsme se museli postarat o její maminku. V Praze jste již měl zajištěné místo? Spíš jsem se rozhlížel, chodil jsem po různých konkurzech. Nakonec jsem se rozhodl zůstat u textilu a nastoupil jsem do Trioly. Jak se ale změnila doba, měl jsem najednou pocit, že nic neumím. Proto jsem si chtěl doplnit vzdělání a využil jsem příležitost vyjet do Holandska, kde probíhal kurz NCW, což je křesťanská organizace, která v té době podporovala vzdělávání v oblasti marketingu a managementu. Byl jsem vlastně v první skupině českých manažerů, kteří získali vzdělání v zahraničí, v Holandsku jsme dostali i certifikát od ministryně zahraničních věcí. V roce 1993 jsem ještě absolvoval obdobnou stáž v Norsku, kterou uspořádal tamní svaz průmyslu. zační projekt, ovšem privatizace se v této podobě nerealizovala a inkriminovanou část Trioly odkoupil její management, jehož jsem byl součástí. Společnost se přejmenovala na Timo, což jsem mimochodem vymyslel já. Se stávajícím vedením jsem ale nebyl spokojený, takže jsem odtamtud odešel. Stále jsem ale figuroval mezi vlastníky. S kolegou jsme se rozhodli věnovat vlastnímu podnikání a založili jsme jednu firmu zabývající se ekonomickým poradenstvím, já se zaměřil na daně, obchod a kolega si udělal auditorské zkoušky, druhou pak na přísun zahraničního kapitálu do země. V roce 1996 jsem se na žádost managementu Timo do společnosti vrátil a pomohl ji stabilizovat v pozici předsedy dozorčí rady. Za šest let byl už ale můj odchod z Timo definitivní. Kdy jste poprvé zaznamenal existenci společnosti OVB? To bylo čtyři roky předtím, v roce 1998, když jsem v Praze Vydělával jsem si při škole dvakrát více, než byl tehdejší průměrný plat. kupoval byt. Někdo mi doporučil, abych využil služeb finančního poradce. V té době jsem vůbec netušil, o co jde. Dobře mi poradil a pak mi vyprávěl, co všechno dělá a jaké je možné v oboru vydělat peníze. Pak jsem o něm asi rok neslyšel. A najednou mi od něj přišel pohled z Hongkongu. To mě překvapilo a řekl jsem si, že možná kolem mě něco jde a já to špatně vyhodnotil. Tak jsem se s ním sešel a nechal si dát více informací o OVB. A hned jste se stal členem týmu OVB? Nejprve jen externím a dále jsem se věnoval své poradenské firmě a práci v Timo. Když jsem ale v Timo svůj podíl prodal a uvažoval, co budu dělat dál, proběhly mi hlavou i informace, jak se dobře daří mým kolegům z OVB. To se psal rok Tak jsem se rozhodl, že do toho taky půjdu. V roce 2006 jsem byl již oblastním ředitelem, za další dva roky jsem pak získal pozici ředitele regionálního. Co vás na práci v OVB zaujalo? Stále více přicházím na to, že OVB není jen zaměstnání, ale životní postoj. Já tuto práci chápu jako proces vzdělávání lidí, předávání informací ohledně finanční inteligence a převzetí odpovědnosti. Já to nepovažuji jen za prodejní systém, ale za vzdělávací systém. Protože jsem se dlouhá léta věnoval ekonomickému poradenství a daním, myslím, že podstata finančního poradenství je někde hlouběji. Finančnímu poradci nestačí jen znát produkty, měl by se orientovat i v daňové problematice, účetnictví, obchodním zákoníku, měl by znát spoustu souvislostí... Zákazník by měl být postupně natolik vzdělaný a měl by mít tolik informací, aby byl schopen na základní úrovni rozhodovat o svých penězích sám. Absolutně odmítám považovat za finanční poradenství rady typu hlavně diverzifikujte a nechte peníze dostatečně dlouho pracovat. Nejlépe až do smrti (finančního poradce, či klienta, ptám se já?). To jsou rady opravdu k nezaplacení! Co jste dělal po příjezdu do České republiky z holandské stáže? To se psal rok 1992 a my jsme se s kolegou, který byl se mnou na té stáži, zúčastnili privatizace části Trioly. Připravili jsme privati-

17 Nemůže to být ale pro poradce kontraproduktivní, takto předat klientovi informační know-how? V tom je právě systém v OVB geniální. Existuje tady něco, čemu se říká kariérní plán. Takže i když vy klientům předáte své informace a oni si budou o svých financích rozhodovat sami, vy z toho budete také nějaké peníze mít. Myslím, že v tom je paradoxně největší síla i slabost současného OVB. Nedostatek finanční inteligence lidí je globální problém, podobně jako ekologie, ekonomická nerovnováha mezi severem a jihem apod. Většina lidí podceňuje finanční vzdělání, protože se vlastně na žádné škole pořádně neučí. A OVB toto vzdělání podporuje a poskytuje. Celý systém kariéry je na tom postaven. Ale někdy tuto výhodu nedostatečně prodáváme a pak se o nás otírá konkurence, která falešně odvádí pozornost na technické záležitosti, jako jsou finanční produkty, provize apod. Podstata je však jinde. Finančně vzdělaný člověk brzy pochopí, co je důležité a kde mu nejvíce peněz utíká skrze prsty. Rozhodně to není na straně aktiv. Myslím, že pro to není potřeba naprosto nic výjimečného, že vyniknout může úplně každý. Spíše než vysoká úroveň akademické inteligence je daleko důležitější inteligence emocionální. Řekl bych, že ty nejlepší týmy v OVB Finančně vzdělaný člověk brzy pochopí, co je důležité a kde mu nejvíce peněz utíká skrze prsty. jsou postaveny z úplně normálních lidí. Někdo má možná jiný názor, ale já se domnívám, že vytvořit tým jen z výjimečných lidí je věc skoro nereálná. A kdo to je, ten výjimečný jedinec? Pokud se někdo z konkurence takto vymezuje, je to jen dobře, protože každý soudný člověk si o těchto vyvolených udělá jistě obrázek sám. Důležitý je charakter lidí, jejich jedinečnost, pokora a loajalita. Já to alespoň u lidí hledám, každý má svou jiskru, svou genialitu a já si dávám za cíl to objevit. objevily. U nás toto téma výborně uchopil Jaroslav Dušek. Naše práce je velice náročná, protože je o komunikaci. A Miguel Ruiz mi pomáhá se s tím vším vyrovnávat. Když pak jednám s klienty, respektive se spolupracovníky, snažím se hledat nějaké poslání i u nich. Spousta lidí ale bohužel o svém životním poslání vůbec nepřemýšlí, nesnaží se nějaké mít. Málo lidí je ochotno převzít odpovědnost za svůj život. Nevěří, že si mohou splnit své sny a jsou pasivní. Mám rád i další spisovatele jako Kunderu, Škvoreckého, Irvinga, Vančuru nebo jiné významné osobnosti jako např. Sokrata, Talleyranda, B. Franklina... Prostě lidi, kteří vyprodukují nějakou myšlenku. V mém poradním sboru jsou samí úctyhodní lidé, kteří mě neustále obohacují a inspirují. 17 Začínají se klienti více zajímat o své peníze v souvislosti s avizovanou celosvětovou finanční krizí? Projevují nějaké obavy? Co vím, tak lidé se obávají nejvíce o své zaměstnání, protože to je pro ně základní životní jistotou. Jinak myslím, že i tato situace může být výzvou. Dobrý finanční poradce by měl klienty umět uklidnit a vysvětlit jim, že je nutné dodržovat určitá bezpečnostní pravidla a zbytečně neriskovat. Pokud spolu tuto situaci dobře ustojí, může to jejich vztah velmi upevnit. Jak důležitý je vztah mezi poradcem a klientem? Nejdůležitější je, aby byl vystavěn na bázi důvěry. Americké studie ukázaly, že je nutné, aby mezi nimi fungovaly experience, společné zážitky. Já to nazývám aktivní přátelství. Já vím, že jsem třeba některé své klienty ztratil, protože tam právě takovéto přátelství neprobíhalo. Kdo se může stát dobrým finančním poradcem? Jsou pro to potřeba nějaké zvláštní vlohy? Nestává se vám po těch letech, kdy se pohybujete v oboru, že na své známé nahlížíte pohledem finančního poradce? To se mi stávalo dříve, tak první čtyři roky, co jsem tu práci dělal. To se mnou možná bylo až k nevydržení. Stále jsem chtěl vyprávět o byznysu, jak je to úžasné. U lidí, které jsem potkal, jsem hodnotil, jestli by z nich byli dobří kolegové... Dnes už jsem celkově k lidem tolerantnější, dokážu si i přiznat, že jsem se v leckom zmýlil. Čemu se věnujete, pokud zrovna nepracujete? Rád si zahraji tenis, plavu, lyžuji, rád relaxuji při masážích a při procházkách lesem. Mým velkým hobby jsou i knížky, dobrá hudba, divadlo, cestování. Mám rád humor všeho druhu, včetně proslulých Monty Pythonů. Zajímají mě knihy, které se věnují smyslu života, historii, filozofii. K mým nejoblíbenějším autorům patří Miguel Ruiz, který je aktivní toltécký nagual tedy šaman, mudrc. Toltécká moudrost obsahuje všechny znalosti, které se na světě v historii Jak vaši vytíženost vnímá rodina? Manželka mi naštěstí věří a ví, že jsem vždycky byl a budu schopen rodinu zabezpečit. Třeba když jsem skončil v Textilaně, tak manželka byla se dvěma malými dětmi na mateřské. To nebylo jednoduché období. Stejně tak když jsem rozjížděl podnikání, tak mi manželka musela věřit, že se o ně postarám, protože ona stále ještě nepracovala. Ona prostě ví, že v těchto situacích zůstávám klidný a umím je řešit. František Mašina Pochází z Uherského Hradiště. Na Vysoké škole ekonomické v Praze studoval ekonomiku dopravy se zaměřením na leteckou dopravu. Jeho osudem se ale na dlouhou dobu stal textil. Nejprve působil jako ekonom v severočeské Textilaně, v devadesátých letech se zapojil do privatizace Trioly. Třetí textilní zastávkou byla společnost Timo, u jejíhož zrodu stál a jíž vymyslel i jméno. O OVB se dozvěděl, když si pořizoval byt, napoprvé tuto informaci ale jen nechal projít kolem sebe. Podruhé již zareagoval... Z prvního manželství má dceru, která nyní očekává narození druhého potomka a svoji profesní dráhu rovněž spojila s OVB. Dvě dcery, které má se svou druhou ženou, zatím studují. Pokud by se alespoň při škole chtěly věnovat finančnímu poradenství, František Mašina by jim to doporučil jako vynikající životní zkušenost.

18 cesta vzhůru Nově povýšení manažeři v OVB Povýšení v období Pavel Molnár obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Jaroslav Jindra obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Miroslav Žemlička) Josef Kžíž obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Dana Benáčková) Petr Matějíček obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák)

19 Mgr. Jiří Pihera obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SLD Petr Křen) 19 Filip Zadražil obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Petr Havel) Mgr. Lukáš Benda obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (LD Pavel Slezák) Ing. Karel Synek oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Miroslav Šafr)

20 Dagmar Šádková obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Miroslav Žemlička) 20 Ing. Jan Hamr oblastní vedoucí BL oblastní ředitel BD (LD Pavel Slezák) Petr Horký obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Miroslav Žemlička) Hana Horká obchodní vedoucí GST oblastní vedoucí BL (SSLD Miroslav Žemlička)

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou

Více

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl

Více

OVB Journal. Kdybych měl dnes vše budovat znovu, raději než stavět starý typ společnosti začnu vytvářet firmu na principech síťového marketingu.

OVB Journal. Kdybych měl dnes vše budovat znovu, raději než stavět starý typ společnosti začnu vytvářet firmu na principech síťového marketingu. květen 2015 OVB Journal Kdybych měl dnes vše budovat znovu, raději než stavět starý typ společnosti začnu vytvářet firmu na principech síťového marketingu. Bill Gates editorial Lead your team Vážení vedoucí

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz SPECIÁL Úspěchy Partners v roce 2010 SPECIAL.indd 1 11.1.11 12:21 NEMUSÍME ŘÍKAT, ŽE JSME NEJLEPŠÍ. MY TOTIŽ DĚLÁME FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. JSME PARTNERS OST

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

poradenství & finance 8/2013

poradenství & finance 8/2013 profi poradenství & finance 8/2013 Poradenská produkce nevzkvétá Naši poradci jsou nejvýkonnější Trhy: Konec světa se opět odkládá Jan Sládek Bitva o on-line poradenský svět V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění

LÉTO 2015. Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění LÉTO 2015 Téma Novinka: Spustíme další online spolupráci s Porovnej24.cz. Tentokrát neživotní pojištění Rozhovor Petr Borkovec a Martin Hrůša: nový systém servisu klientů Třicet. Pro někoho věk, kdy mu

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

www.jsmepartners.cz Speciál 2012

www.jsmepartners.cz Speciál 2012 www.jsmepartners.cz Speciál 2012 2011 Rok úspěchů Spuštění dvou exkluzivních novinek v životním pojištění Allianz F1 a Uniqa Logika. Letošní reklamní kampaň Partners ve znamení animace a internetu. TV

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více