VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011

2 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné, investujeme čas i prostředky do vlastního výzkumu a vývoje. Ing. Libor Hájek, prezident skupiny

3 Obsah Úvodní slovo...4 Základní informace o společnosti ELTODO EG, a.s...5 Název a sídlo...5 Představenstvo...5 Dozorčí rada...5 Základní kapitál...5 Zaměření...5 Vybrané ekonomické ukazatele...6 Vybrané ukazatele lidské zdroje...8 Certifikáty...10 Významné změny v roce Významné následné události...14 Působnost skupiny ELTODO...15 Obory činností a společnosti skupiny ELTODO činné v oboru...21 Základní struktura skupiny ELTODO...21 Finanční část Výroční zprávy ELTODO EG, a.s...23 Rozvaha v plném rozsahu ke dni aktiva...24 Rozvaha v plném rozsahu ke dni pasiva...26 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu...31 Obecné údaje...33 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování...36 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Dceřiné společnosti - vybrané ukazatele zisku a ztráty, rozvaha...57 ELTODO dopravní systémy s.r.o...58 ELTODO-CITELUM, s.r.o...59 ELTODO Národní dům, s.r.o...60 KMET Handlová, a.s...61 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o...62 Vegacom a.s...63 Konsolidovaná účetní závěrka...64 Adresa a kontakt společnosti ELTODO EG, a.s...65 Příloha č Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO EG, a.s. za účetní období roku

4 Úvodní slovo Rok 2011 důkladně prověřil podnikatelskou a finanční stabilitu společnosti ELTODO EG, a.s. a celé skupiny ELTODO. Hospodářská krize plošně ovlivňující tržní prostředí již sice dle médií slábne, ale skutečné doznívání bude mít ještě dlouhodobý charakter. Rok 2011 lze však hodnotit jako úspěšný, jelikož společnost ELTODO EG, a.s. i celá skupina ELTODO překonaly očekávané hospodářské výsledky, udržely finanční stabilitu i své těžce vydobyté pozice na trhu. Pokles v meziročním obratu byl poplatný přetrvávající finanční a ekonomické krizi, kdy stagnovala zejména výstavba dopravní infrastruktury. Z významných zakázek jsme úspěšně dokončili dodávky v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice, což byla historicky největší realizační zakázka v energetice. V oblasti dopravní infrastruktury jsme úspěšně dokončili práce na dodávkách obnovy řídicího systému Strahovského silničního tunelu, a to bez přerušení provozu tunelu. Rok 2011 byl také prvním rokem komplexního záručního servisu na technologickém zařízení Silničního okruhu kolem Prahy. Bohužel se z důvodů na straně investorů termínově posunul začátek realizace významných zakázek na pražském Městském okruhu Blanka a na dodávkách technologického vybavení tunelů D8 Prackovice a Radejčín, které máme pod smlouvami. Rokem 2011 dovršila skupina ELTODO úspěšné dvacetileté působení na tuzemském i zahraničním trhu. Pro další rozvoj a růst skupiny jsme hledali strategického partnera, ale nastavení solidního a korektního partnerství se jeví jako dlouhodobý proces. V příštím roce nás opět čeká tvrdá práce, ale s kolektivem všech zaměstnanců, které mám kolem sebe se toho nebojím a jsem přesvědčený, že máme reálnou naději náročně stanovené cíle splnit. Prezident společnosti a předseda představenstva ELTODO EG, a.s. 4

5 Základní informace o společnosti ELTODO EG, a.s. Název a sídlo ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Člen: Člen: Dozorčí rada Předseda: Člen: Člen: Ing. Libor Hájek Ing. Jindřich Hess Ing. Jaroslav Laňka František Peringer Ing. Jiří Řehák Zdeňka Molnárová Bc. Marian Vašut, MBA Ing. Tomáš Motlík Základní kapitál ,- Kč Zaměření Společnost ELTODO EG, a.s. je garantem naplnění strategických cílů skupiny ELTODO. Společnost zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu, servis ve všech segmentech působení skupiny (energetika, doprava, osvětlení, telematika, informační a telekomunikační technologie). 2 5

6 Vybrané ekonomické ukazatele ELTODO EG, a.s. Aktiva celkem - ELTODO EG, a.s. (rok v mil. Kã) Skupina ELTODO Aktiva celkem - skupina ELTODO (rok v mil. Kã) Obchodní obrat - ELTODO EG, a.s. (rok v mil. Kã) Obchodní obrat - skupina ELTODO (rok v mil. Kã)

7 Vybrané ekonomické ukazatele ELTODO EG, a.s. Ukazatel EBITDA - ELTODO EG, a.s. Souãet provozního v sledku hospodafiení a odpisû dlouhodobého majetku (rok v mil. Kã) Skupina ELTODO Ukazatel EBITDA - skup. ELTODO Souãet provozního v sledku hospodafiení a odpisû dlouhodobého majetku (rok v mil. Kã) V sledek hospodafiení - ELTODO EG, a.s. (rok v mil. Kã) V sledek hospodafiení - skupina ELTODO (rok v mil. Kã)

8 Vybrané ekonomické ukazatele ELTODO EG, a.s. PrÛmûrn stav zamûstnancû skupina Eltodo (rok 2008 I.Q 2012) Skupina ELTODO PrÛmûrn stav zamûstnancû skupina Eltodo (rok ) I.Q

9 Vybrané ekonomické ukazatele ELTODO EG, a.s. Procentuální profesní sloïení ELTODO EG, a.s. k Ostatní V roba MontáÏe Technika a projekce Obchod a marketing Ekonomika a administrativa Managament 20,98 6,52 22,96 27,5 5,1 11,14 5, Skupina ELTODO Procentuální profesní sloïení skupiny ELTODO k Ostatní V roba MontáÏe Technika a projekce Obchod a marketing Ekonomika a administrativa Managament 14,73 2,37 45,89 21,45 4,04 7,92 3,

10 Certifikát ČSN EN ISO 9001:

11 Certifikát NBÚ 2 11

12 Certifikát OHSAS 18001:

13 Certifikát ČSN EN ISO 14001:

14 Významné změny v roce S ohledem na dlouhodobý nedostatek studentů, který se podle analýzy nezlepší ani v nejbližších letech, a finanční náročnost provozu střední školy pro celou skupinu Eltodo, rozhodl dne jediný společník společnosti o ukončení činnosti střední školy ke dni Současně uložil jednatelům vytvořit předpoklady pro přechod studentů do jiných školských zařízení umožňujících dokončení studia. Dne byl obchodní podíl úplatně převeden na nové společníky a společnost Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, s.r.o. tak byla vyvedena mimo skupinu ELTODO. 2. Okresní soud Banská Bystrica zrušil svým rozhodnutím č.k.: 26Cbr 3/ ze dne (právní moc ) společnost ENERGOVOD Slovakia, a.s. se sídlem Sládkovičova 47, Banská Bystrica, IČ: , podle 68 odst. 6 písm. f) obchodního zákoníku SR, a to bez likvidace podle ust. 68 odst. 9. Výmaz z obchodního rejstříku byl proveden dne Významné následné události 1. K datu sestavení výroční zprávy nejsou známy žádné skutečnosti, které by představovaly následné události, jež proběhly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy. 14

15 Působnost skupiny ELTODO Dlouhá léta jsme vyhledávali odborníky pro naše stále se rozvíjející portfolio služeb. Vytvořili jsme tým schopný reagovat na rychlý vývoj technologií i požadavků klientů. Skupina společností ELTODO je moderní projekčně inženýrskou, výrobně montážní a dodavatelskou organizací. Disponuje vysoce odborným personálem se schopností komplexních dodávek a služeb v segmentech energetiky, dopravy, telematiky, průmyslu, osvětlení a telekomunikace. Od projektování, přes dodávky, výrobu, montáže, až po oživování, údržbu a servis. Široký záběr činností a rozsáhlé možnosti tržního uplatnění jsou pro ELTODO dlouhodobou jistotou působnosti na tuzemském i zahraničním trhu. ELTODO to je tradice, kvalita a vysoká odbornost, která je výsledkem dlouholetého systematického vývoje celé skupiny. Odborný potenciál, výrobní základna a řada podpůrných aktivit jsou zárukou úspěšného budoucího rozvoje. Ve skupině jsou vyčleněny odborně specializované útvary a účelově vytvořené projektové týmy pro realizaci specificky zaměřených strategických zakázek řízené kombinací moderních metod třístupňového, horizontálního a projektové řízení. Základní strukturu skupiny tvoří společnosti: ELTODO EG, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., ELTODO dopravní systémy s.r.o. Vegacom a.s. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 2 15

16 ENERGETIKA A PRŮMYSL Není mnoho společností, které umí řešit elektrovybavenost velkých celků od projektu přes dodávky a montáže až po servis a údržbu tedy komplexně. My to umíme. V oblasti energetiky jsou prioritním zájmem: velké energetické zdroje - elektrárny - teplárny - rozvodny - transformovny průmyslové a závodové energetiky stavebnictví metro letiště Strategickým zaměřením jsou komplexní dodávky v rozsahu projektu, dodávky, montáže a servisu elektrozařízení. Zájmové oblasti elektrické časti energetických zařízení a technologických celků elektrodistribuční systémy všech napěťových úrovní včetně rozvoden a transformoven VN a VVN silnoproudé a slaboproudé elektrické rozvody v průmyslových stavbách, administrativních komplexech a obchodních multifunkčních centrech systémy kontroly řízení a polní instrumentace (měření a regulace) integrované bezpečnostní systémy datové sítě varovné a informační systémy inteligentní systémy řízení budov energetické audity 16

17 DOPRAVA A INFRASTRUKTURA V oblasti řízení a regulace dopravy na nás čekaly velké výzvy. Postavili jsme se čelem i k těm největším. Proto jsme nyní ještě silnější a zkušenější. V oblasti dopravy jsou prioritním zájmem: dálniční a silniční komunikace městské komunikace tunely letiště a heliporty parkovací domy a parkoviště Strategickým zaměřením jsou přípravné činnosti (záměry, studie, projekty), výroba, dodávky, montáže, správa a údržba zařízení. Zájmové oblasti komplexní tunelové technologie (řídící systém dopravy a technologie, rozvodna, elektrické rozvody, EPS, EZS, osvětlení, náhradní zdroj, měření veličin a dat, dopravní značení, kamerový systém, SOS skříně, rádiové spojení, telefon) dopravní ústředny (řídící, dohledové, monitorovací) světelná signalizační zařízení (semafory) technologie parkování (parkovací domy a parkoviště) proměnné dopravní značky a informační tabule telematické aplikace pro dálniční a silniční komunikace 2 17

18 OSVĚTLENÍ Dokud bude v noci tma, lidé nás budou potřebovat. Přinášíme jim světlo na silnice, chodníky, sportoviště i pracoviště. A to i celým městům a obcím. V oblasti veřejného, slavnostního a historického osvětlení jsou prioritním zájmem: státní správa a samospráva průmyslové a závodové areály Strategickým zaměřením je zajištění komplexní přenesené správy veřejného osvětlení pro města a obce, dále rekonstrukce, inovace, údržba a servis. ELTODO je jedním z nejvýznamnějších subjektů v České republice, který se stará o zkvalitňování technické a estetické úrovně veřejného, slavnostního a historického osvětlení v městech a obcích. První v tuzemsku ve velkém měřítku úspěšně realizovalo projekt PPP (Public Private Partnership), a to právě v přenesené správě veřejného osvětleni. Zájmové oblasti přenesená správa veřejného a slavnostního osvětlení osvětlení silničních komunikací všech tříd, veřejných prostranství, sídlišť, parků a klidových zón osvětlení průmyslových prostor, stadionů a sportovišť historizující osvětlení pro starou zástavbu měst a historické objekty, včetně plynového osvětlení architektonické nasvětlení významných a historických budov, pomníků, fontán apod. příležitostní dekorativní osvětlení a světelné studie 18

19 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Víme, že informace jsou pro naše klienty čím dál více strategickou komoditou. Umíme pro ně vybudovat přenosovou síť a následně ji i spravovat a chránit. V oblasti telekomunikací jsou prioritním zájmem: telekomunikační sítě informační a komunikační technologie průmysl energetika stavebnictví státní správa a samospráva Strategickým zaměřením jsou zejména projekční, měřící, montážní, logistické, geodetické a servisní služby, dále outsourcing a monitoring. Zájmové oblasti telekomunikační technologie a služby (CWDM, DWDM, Ethernet, FWA, WiFi, Wimax, GSM, UMTS, FTTx, PON, ISDN, SDH, PDH, xdsl) radiové technologie a služby (mikrovlnná spojení, radiová spojení, měření a diagnostika) Networing (poradenství, řízení, instalace, servis, audit, certifikace) přeložky a přípojky sdělovacích vedení (metalická vedení, optická vedení, HDPE, kolektory, kabelovody) servisní služby (Call Centra, HelpDesk, Service desk, Incident a Problem Management, Managed Services, zákaznické SLA, outsourcing) Hosting (Space Housing, Konektivita, zákaznická řešení a poradenství) OSS řešení (síťový a aplikační monitoring, Fault a Event Management, SLA Management, Process a Workflow Management, Inventory Management) 2 19

20 OSTATNÍ ĆINNOSTI Uvědomujeme si, že další podpůrné pilíře činností rozloží podnikatelská rizika. Zvolili jsme ty, které jsou efektivní a souvisí s naší podnikatelskou strategií. ELTODO doplňuje svou základní segmentovou orientaci efektivním zaměřením na oblasti související s podnikatelskou strategií. Začleněním dalších aktivit je zajištěna diverzifikace podnikatelského rizika, která je jednou ze základních strategických linií. Stabilizačními oblastmi jsou: pronájmy administrativních pronájmy reklamních ploch pronájmy parkovacích ploch inženýrská a realitní činnost Specielní oblast tvoří cíleně vytipované činnosti: developerské projekty komplexní stavby na klíč rekonstrukce objektů 20

21 Obory činností a společnosti skupiny ELTODO činné v oboru Energetika Doprava Veřejné osvětlení Informační a komunikační technologie Ostatní aktivity ELTODO EG, a.s. ELTODO BULGARIA EOOD ELTODO dopravní systémy s.r.o. ELTODO EG, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. ELTODO EG, a.s. ELTODO BULGARIA EOOD Vegacom a.s. ELTODO EG, a.s. ELTODO EG, a.s. Základní struktura skupiny ELTODO Centrum Novodvorská, a.s. ELTODO EG, a.s. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Vegacom a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. Osvětlení Týnec, k.s. ELTODO dopravní systémy s.r.o. ELTODO Národní dům, s.r.o. ELTODO BULGARIA EOOD KMET Handlová, a.s. 2 21

22

23 FINANČNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ELTODO EG, a.s.

24 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni roku 2011 jednotky: Kč označení A K T I V A řád. Běžné účetní období netto Minulé účetní období netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

25 označení A K T I V A řád. Běžné účetní období netto Minulé účetní období netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo

26 označení P A S I V A řád. Běžné úč. období netto Min. úč. období netto PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř.70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - ) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř.74 až 78) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíly z přeměn společností A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81) A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ -) B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř.88 až 91) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

27 označení P A S I V A řád. Běžné úč. období netto Min. úč. období netto B. III. Krátkodobé závazky (ř.104 až 114) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116 až 118) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř.120 až 122) Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni roku 2011 jednotky: Kč označení T E X T řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření (ř (-28)-(-29)

29 označení T E X T řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 a ž36) VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření (ř (-46)-(-47)) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) S splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo

30

31 Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu Uvedené údaje se vztahují k účetnímu období roku 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ELTODO EG, a.s.

32

33 I. Obecné údaje 1. Název a sídlo obchodní společnosti ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14 Praha 4 Česká republika IČ Založení a charakteristika činnosti společnosti Akciová společnost ELTODO EG, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena zakladatelskou listinou podle 172 Obchodního zákoníku jediným zakladatelem, jímž je Fond národního majetku ČR, v roce Datum vzniku Společnosti: Předmět činnosti ve sledovaném roce Společnost provozovala ve vlastních objektech, především v administrativně provozních budovách A a B, Praha 4, Novodvorská, v objektu Praha 4, Čerčanská, v provozním a skladovacím areálu v Praze 4, Hvožďanská a v Praze 4 Písnici, v objektu v Bystřanech u Teplic a v Hradci Králové, Pražské Předměstí. Společnost dále svou činnost provozuje také na najatých pozemcích a v najatých objektech v Praze, Karlových Varech, v Bratislavě a Zvoleni. 3. Údaje o akcionářích Akcie Společnosti nejsou registrované na veřejných trzích. Dne vznikla společnost ELTODO, a.s., která vlastnila akcií emitenta ELTODO EG, a.s., což představovalo podíl na základním kapitálu emitenta ve výši 99,6 %. Mimořádná valná hromada společnosti ELTODO EG, a.s. rozhodla dne 17. prosince 2007 o přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, jímž byla společnost ELTODO, a.s., která se tímto stala jediným akcionářem a držitelem 100 % akcií Společnosti. Vzhledem k zákonným lhůtám byl tento přechod akcií na hlavního akcionáře dokončen dne 29. února Dne byla zapsána do obchodního rejstříku změna obchodní firmy jediného akcionáře z ELTODO, a. s. na Centrum Novodvorská, a. s. 4. Rozhodující předmět činnosti projektování elektrických zařízení projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného Oprávnění výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5. Organizační struktura K rozvahovému dni tvořilo organizační uspořádání Společnosti 5 výrobních divizí, úsek obchodní, finanční, správní a technický. 2 33

34 6. Orgány Společnosti k K jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto orgány Společnosti: Představenstvo - pětičlenný statutární orgán ve složení: Ing. Libor Hájek předseda (zapsáno do OR: ) Ing. Jaroslav Laňka místopředseda (zapsáno do OR: ) Ing. Jindřich Hess místopředseda (zapsáno do OR: ) Ing. Jiří Řehák člen (zapsáno do OR: ) František Peringer člen (zapsáno do OR: ) Dozorčí rada - tříčlenný orgán ve složení: Zdeňka Molnárová předseda (zapsáno do OR: ) Ing. Tomáš Motlík člen (zapsáno do OR: ) BC. Marian Vašut, MBA člen (zapsáno do OR: ) Prokura Jan Crdlík prokurista (zapsáno do OR: ) Za Společnost jednají: a) všichni členové představenstva společně, nebo b) předseda a místopředsedové samostatně, nebo c) alespoň dva členové představenstva společně Za Společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis: d) všichni členové představenstva, nebo a) předseda představenstva a místopředsedové samostatně, nebo b) dva členové představenstva společně Prokurista je oprávněn zastupovat Společnost a podpisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 7. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573 bylo k datu zapsáno znovuzvolení Ing. Libora Hájka do funkce předsedy představenstva a Ing. Jaroslava Laňky do funkce místopředsedy představenstva Společnosti. Jiné změny v obchodním rejstříku nebyly ve sledovaném období zaznamenány. 8. Osobní náklady a počty zaměstnanců a řídících pracovníků Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil: (v tis. Kč / počet zaměstnanců) Celkový počet všech zaměstnanců Společnosti Vedoucí zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Odměny členům orgánů společnosti Celkem - osobní náklady

35 Do kategorie řídících pracovníků jsou pro rok 2011 zařazeni členové vrcholového vedení Společnosti (prezident Společnosti, generální ředitel, ředitelé úseků finančního, obchodního, správního a technického, personální ředitel, ředitel útvaru zahraničních aktivit, ředitelé či vedoucí výrobních divizí Morava, Slovensko, Dopravní infrastruktura, Energetika a průmysl, Elektrosignál. Společnost poskytovala řídícím pracovníkům a dalším vybraným zaměstnancům Společnosti motorové vozidlo a mobilní telefon k používání pro služební a soukromé účely. Příspěvek na důchodové připojištění byl poskytován zaměstnancům Společnosti při splnění podmínek daných platnou kolektivní smlouvou. Odměny při příležitosti dosažení životních jubileí 40, 50 a 60 let věku a odměny při prvním odchodu do důchodu byly poskytovány zaměstnancům Společnosti podle počtu odpracovaných let u Společnosti či dalších společností ve skupině ELTODO. Stanovení výše odměny se řídí platnou kolektivní smlouvou. 9. Výše odměn, půjček a jiných plnění členům statutárních a dozorčích orgánů (představenstvo, dozorčí rada) (v tis. Kč) Tantiémy Odměny členům orgánů společnosti 0 0 Celkem Společnost neposkytovala členům statutárních a dozorčích orgánů půjčky, úvěry, záruky ani jiná obdobná plnění. 10. Organizační složka zřízená Společností v zahraničí: ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka Podunajská 25 Bratislava Slovenská republika (dále jen OZ Slovensko ) IČ Datum vzniku: Rozhodující předmět činnosti OZ Slovensko: výroba, montáž, opravy a údržba elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje 2 35

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více