Vek Muž Žena 6 T R R R M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vek Muž Žena 6 T R R R M"

Transkript

1 Vek Muž Žena ph 99R HCO3-99R pco2 kpa 99R po2 kpa 99R sato2 % 99R ALT ACTH ukat/l n 6 T R R R M Albumín 99R M R R R Albumín v moči/kreatinín mg/mmol 99 R Albumín v zbieranom moči ug/min albumínúria zvýšená: albumínúria závažná: > albumínúria zvýšená: albumínúria závažná: >30 stredne zvýšený: stredne zvýšený: Aldosterón Aldosterón/renín n pomer výrazne zvýšený: výrazne zvýšený: > 300 > M R R R ležiaci stojaci bez hypert s hypert. esenciálna hypertenzia: < 36 hraničné hodnoty: primárny hyperaldosteronizmus: > 50 Aldosterón v moči ug/24h Alfafetoproteín v plodovej vode (PV) kiu/ l Týždeň : 14. t t t t t

2 19. t 20. t Alfafetoproteín v sére - gravidita kiu/l 14. t t t 17. t 18. t ALP ukat/l 6T R R R R ALP kostný % 15 R ALP pečeňový 1 % 15 R ALP pečeňový 2 % 15 R ALP črevný % 15 R Alfa-1-antitrypsín 1 M M R R R Alfa-2-makroglobulín α-1-mikroglobulín v moči m R Index-alfa 1- mikroglobulin/krea Amoniak mg/mmol R 0 1,58 0 1,58 1 D T T R Amyláza celková v sére ukat/l Amyláza pankreatická v sére ukat/l Amyláza celková v moči ukat/l Androgénny index FAI TST/SHBG % 50R R Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) ukat/l Anti-Müllerov hormón u R R R R ženy s PCOS Ovariál. rezerva nízka: <0.68 znížená: normálna: >2.27

3 Apolipoproteín A Apolipoproteín B Apo B/apo A Anti-streptolyzín O AST Aterogénny index plazmy (AIP) kiu/l ukat/l 15 R R M R R R R Nízke riziko: <0.11 Stredné riziko: Vysoké riziko: >0.21 Bence-Jonesova bielkovina (voľné ľahké reťazce v moči) Beta-CrossLaps - CTx kvalita negat negat n 15 50R R nad 70R Beta-2-mikroglobulín v sére m beta-estradiol pmol/l 99 R Fáza: folik.: ovulácia: luteálna: Postmenop.: < Bilirubín celkový nedonos. donos. Bilirubín konjugovaný Bilirubín v pupočníkovej krvi 1. D D D R D 10 15% celkového bilirubínu 99 R % celkového bilirubínu donos nedonos C-peptid u C1-inhibítor C3 zložka komplementu C4 zložka komplementu Celkové bielkoviny 3 M M R R M M R R T

4 Celkové bielkoviny v moči g/24h 1 R R R stredne zvýšené: stredne zvýšené: Celkové bielkoviny v moči/kreatinín g/mmol výrazne zvýšené: výrazne zvýšené: > 0.5 > stredne zvýšené: stredne zvýšené: výrazne zvýšené: výrazne zvýšené: > 0.05 > 0.05 Ceruloplazmín Dehydroepiandrosterón-sulfát 1 T M R R R R R R R R R R R R C-reaktívny proteín m C-reaktívny proteín vysokosenzitívny m nízke riziko do 1.0 do 1.0 stredné riziko vysoké riziko nad 3.0 nad 3.0 Cystatín C m Digoxín nmol/l Draslík Draslík v zbieranom moči ELFO v sére mmol/24h 6 T R R R T R R R albumín alfa-1-globulíny alfa-2-globulíny

5 - beta-globulíny gama-globulíny ELFO v moči kvalita stopy albumínu stopy albumínu Erytropoetín IU/l Estriol nekonjugovaný nmol/l Gravidita 14. t 15. t 16. t 17. t 18. t Fenytoín Feritín pmol/l Folikulotropný hormón IU/ l 6 D M R R R R ako dospelé 99 R Fosfor Fosfor v zbieranom moči FE Na FE K FE Ca FE Cl FE KM FE Mg FE P FE AMS mmol/24h Fáza folik.: ovulácia: luteálna: postm.: T R R R R R R R R R R R R R R R R R R R makroamylázemia < 0.01 < 0.01

6 FE osmolalita 99 R Index selektivity proteinúrie selektívna: < 0.1 selektívna: < 0.1 hraničná: hraničná: neselekt.: neselekt.: > 0.2 > 0.2 Gastrín pmol/l GMT Gentamycín Gentamycín ukat/l ug/ml 6 T R R R vrcholová reziduálna vrcholová reziduálna Glomerulová filtrácia CKD- EPI ml/s Normálna: > 1.5 Znížená ľahko: Znížená ľahko stredne: Znížená stredne veľmi: Veľmi znížená: Glukóza v sére nalačno 1 D nov nedonosený 1 D nov donosený Zlyhanie obličiek: < D D R R Glukóza v zbieranom moči mmol/24 h Glykovaný hemoglobín (DCCT) % Diagnostika DM: bez diabetu: zvýšené riziko (prediabetes): DM: >6.5 Kompenzácia DM: Kompenzácia výborná: <6 Glykovaný hemoglobín (IFCC) mmol/mol Uspokojivá: Neuspokojivá: >7.5 Diagnostika DM: bez diabetu: zvýšené riziko (prediabetes): DM: > 47.5 Kompenzácia DM: Kompenzácia výborná: <42 Uspokojivá: 42 58

7 Neuspokojivá: >58 Haptoglobín Hepcidín μ Holotranskobalamín pmol/l Cut-off:35 Cut-off:35 HOMA index - inzulínová rezistencia norma: < 2 hraničná hodnota: mierna inzulínová rezistencia: ťažká inzulínová rezistencia: susp. DM: > 5 Homocysteín Horčík 1 R R R Horčík v zbieranom moči mmol/24h Humánny choriogonad.h. IU/l Gravidita 4.týždeň týždeň týždeň Humánny choriogonad.h. voľná beta podjednotka (freebeta IU/l 10. t HCG) 11. t týždeň týždeň týždeń týždeň týždeň t t t t t t 13. t hydroxybutyrát hydroxyprogesterón Chloridy nmol/l 3 M M M R R R Fáza: folik. : luteálna: menopauza: T

8 Chloridy v zbieran. moči mmol/24h 1 R R R T R R R R Chloridy v pote Normálne: < 40 Hraničné: Patologické: > 60 Cholesterol Cholesterol HDL 6 T R R R R R R R Cholesterol non HDL Pacienti s nízkym alebo stredným KV rizikom: < 3.8 s vysokým KV rizikom: < 3.3 s veľmi vysokým KV rizikom a DM: < 2.6 Cholesterol LDL 6 R R R Pacienti s nízkym alebo stredným KV rizikom: < 3.0 s vysokým KV rizikom: < 2.5 s veľmi vysokým KV rizikom a DM: < 1.8; ev. 50% pokles z východiskovej hodnoty LDL ch Cholesterol small dense LDL M M Ž premenop. Ž postmenop. Cholinesteráza ukat/l Cut off T R

9 99 R Chromogranín A µ Imatinib Imunofixácia bielkovín séra kvalita popis popis Imunofixácia moču R popis popis Imunoglobulín A Imunoglobulín E Imunoglobulín G u 1 M R R R R R R R M R R R R R M M M R R R R R R IgG v moči m R Index-IgG/Krea mg/mmol R Imunoglobulín M 1 M M M R R R R R R Inzulín miu/l Inzulín-like growth factor u podľa veku podľa veku Interleukín 6 n Karbohydrát def. transferín % % % Hraničná h % Hraničná h % Zvýšená h. Zvýšená h.

10 > 2.5% > 2.5% Metanefrín n Normetanefrín n Adrenalín n Noradrenalín n Dopamín n Katecholamíny v 24h moči Adrenalín v 24h moči ug/24h Noradrenalín v 24h moči ug/24h Dopamín v 24h moči ug/24h Metanefrín v 24h moči ug/24h Normetanefrín v 24h moči ug/24h Kyselina homovanilová mg/24 h Kys.5-hydroxyindoloctová (5- HIAA) mg/24 h Kyselina vanilmandľová mg/24h Kalprotektín ug/g Kameň močový kvalita popis popis Karbamazepín Karboxyhemoglobín % Nefajčiar: Fajčiar: Kofeín m novorod Kortizol nmol/l Predpoludnie (7 9 h): Popoludnie: Kortizol v zbieranom moči nmol/24h Kreatinín Kreatinín v zbieranom moči mmol/24h 6 T R R R T R R R R Kreatinín clearance ml/s Normálna: > 1.5 Hraničná: Znížená: Veľmi znížená: < 0.5 Kreatínkináza ukat/l 6 T R R R Kyselina listová (folát) nmol/l Deficit: < 7.6 Hraničné: Normálne hodnoty: > 12.2

11 Kyselina močová 6 T R R R Kys. moč. v zbier. moči mmol/24h Kyselina valproová Laktát v plazme 6 T Laktátdehydrogenáza ukat/l 99 R R R R R R Lamotrigín Lipáza ukat/l Lipoproteín (a) Lítium Luteinizačný hormón IU/ l 1 M R R R R R Ako dospelé 99 R Fáza: folik.: ovulácia: luteálna: postmenop.: Meď Meď v zbieranom moči nmol/24h 5 R R Methemoglobín % Moč hustota kg/m Moč ph Moč erytrocyty Er/ul Moč leukocyty Leu/ul Moč valce hyalínne Valce/ul Močovina v sére Močovina v zbieranom moči mmol/24h 6 T R R R T T R

12 15 R R Myoglobín u NT-proBNP n N-terminálny propeptid prokolagénu 1 (P1NP) u R R AFP kiu /l 6 T R R R CEA u CA 125 kiu/l CA 19-9 kiu/l CA 72-4 kiu/l CA 15-3 kiu/l CA 15-3 kiu/l CYFRA 21-1 u hcg (total+βl) IU/l premenopauz a postmenopau za Neurón špecifická enoláza u pmol/l < 40 R R R 0 83 > 70 R Kalcitonín pmol/l ProGRP n Prostatický špecifický antigén PSA u 40 R R R R R fpsa/tpsa pomer % negat > 25 % pozit < 10 % TPS-cytokeratín 18 IU/l SCCA µ Tymidínkináza IU/l Orosomukoid Osmolalita mmol/kg Osmolalita v moči mmol/kg 6 M M 1 R R R

13 Osteokalcín u R R R >60 R R R R Pankreatická elastáza v stolici ug/g stolice Normálne hodnoty: > 200 Mierna insuficiencia: PAPP-A IU/l 10. t Ťažká insuficiencia: < t 12. t 13. t Parathormón pmol/l Porfyríny v 24h moči Uroporfyrín v 24h moči µg/24h karboxyporfyrín v 24h moči µg/24h karboxyporfyrín v 24h moči µg/24h karboxyporfyrín v 24h moči µg/24h Koproporfyrín I v 24h moči µg/24h Koproporfyrín III v 24h moči µg/24h Kyselina delta-aminolevulová v 24h moči mg/24h Porfobilinogén v 24h moči mg/24h Prealbumín 6 T R R R Presepsín n Progesterón v gravidite nmol/l Gravidita 1. trimester 2. trimester 3. trimester Progesterón nmol/l Fáza: folikulárna fáza: ovulácia: luteálna fáza: postmenopauza:

14 Prolaktín u netehotné tehotné postmenopau za Prokalcitonín u Nízke riziko sepsy: < 0,5 Hraničné riziko: Vysokériziko sepsy: > 2.0 Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej - anti- GAD Protilátky proti TSH receptorom (atshr) Protilátky proti tyreoglobulínu (atg) Protilátky proti tyreoperoxidáze (atpo) Rastový hormón kiu/l IU/ l kiu/ l kiu/ l u 1 T M R R puberty 1 puberty Renín n puberty 4 puberty R po záťaži > 6.6 > 6.6 V leže V stoji Reumatoidný faktor kiu/l ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algoritm) Premenopauz. % vysoké riziko: > 11,4 % nízke riziko: < 11.4 % Postmenopauz. vysoké riziko: > 30 % nízke riziko: < 30 % SHBG nmol/l 50 R R Serotonín u Sérový amyloid A m Sodík Sodík v zbieranom moči mmol/24h 6 M R

15 7 R R R Solubilný transferínový receptor Solubilný transferínový receptor/log feritínu m pomer pokles Fe pri zápale: <0.8 deficit Fe: >1,5 Stolica na OK kvalita negat negat Stolica na zvyšky kvalita negat negat Testosterón Testosterón voľný nmol/l pmol/l puberty 1 puberty 2 puberty 3 puberty 4 puberty R nad 50 R R R R R Transferín Transferín - saturácia % Transferín v moči m R Index-transferín/Krea mg/mmol R Triacylglyceroly 6 T R R R R Troponín T kardiálny vysokosenzitívny n Tyreoglobulín u Tyreotropný hormón miu/l 1 M R R R R Typizácia erytrocytov v moči Kvalita popis popis Tyroxín voľný - ft4 pmol/l 1 M R R R Negravidné:

16 Trijódtyronín voľný - ft3 Vankomycín Vankomycín Vápnik pmol/l ug/ml I. trimester trimester trimester M R R vrcholová reziduálna vrcholová reziduálna T R R Vápnik ionizovaný Vápnik v zbieranom moči Vápnik v moči/kreatinín mmol/24h mmol/mmol 6 T R R R R R R R R R Vitamín B12 pmol/l Vitamín 25-OH-D3 u deficit < 20 deficit < 20 nedostatočné koncentrácie dostatočné koncentrácie vysoké: nedostatočné koncentrácie dostatočné koncentrácie vysoké: > 60 > 60 Voľné ľahké reťazce kappa m Voľné ľahké reťazce lambda m Index kappa/lambda Zinok 6 T R R Zinok v zbieranom moči umol/24h Železo 6 T R R R Železo

17 voľná väzbová kapacita Železo - celková väzbová kapacita Žlčové kyselniny

REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia

REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia parameter pohlavie a vek od do jednotky poznámka KRV, SÉRUM, PLAZMA Sacharidy Glukóza (sérum, plazma) - nalačno Glukóza (sérum) - nalačno Glukóza (plazma) - nalačno ogtt - glykémia nalačno ogtt - glykémia

Více

REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia

REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia parameter pohlavie a vek od do jednotky poznámka KRV, SÉRUM, PLAZMA Sacharidy Glukóza (sérum, plazma) - nalačno Glukóza (sérum) - nalačno Glukóza (plazma) - nalačno ogtt - glykémia nalačno ogtt - glykémia

Více

REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia

REFERENČNÉ HODNOTY - aktualizácia parameter pohlavie a vek od do jednotky poznámka KRV, SÉRUM, PLAZMA Sacharidy Glukóza (sérum, plazma) - nalačno Glukóza (sérum) - nalačno Glukóza (plazma) - nalačno ogtt - glykémia nalačno ogtt - glykémia

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Zoznam biochemických vyšetrení s referenčnými hodnotami

Zoznam biochemických vyšetrení s referenčnými hodnotami Laboratória klinickej biochémie Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica, a.s. Koreszkova 7, 909 82 Skalica, tel. 034/6969 434 Zoznam biochemických vyšetrení s referenčnými hodnotami Skratka Názov ABR

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Referenční rozmezí OKB

Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 10 Název dokumentu Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních metod

Více

Abecední seznam vyšetření a referenční meze

Abecední seznam vyšetření a referenční meze Nemocnice Znojmo, p.o. Oddělení klinické biochemie Příloha Laboratorní příručky OKB Abecední seznam vyšetření a referenční meze Název vyšetření Sex Věk * Referenční RCV Jednotky od do rozmezí (%) ACETAMINOFEN

Více

Biochemické vyšetrenia

Biochemické vyšetrenia Biochemické vyšetrenia Základné vyšetrenie krvi, moču Vyšetrenie vnútorného prostredia, ABR Vyšetrenie moču Funkčné testy a profily Vyšetrenie likvoru Vyšetrenie v gravidite Vyšetrenie hormónov Vyšetrenie

Více

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 5

PREANALYTICKÉ PODMÍNKY TESTŮ A2.1 PŘÍLOHA 4.1 VERZE 5 -1 antitrypsin 3M -1 mikroglobulin 8D -2 makroglobulin -2 mikroglobulin mg/l * 84,7 = nmol/l ACTH nelze 2H ng/l * 0,2202 = pmol/l Odběr do chlazené zkumavky. Cirkadiánní rytmus AFP kiu/l = g/l * 0,83 Albumin

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů. Výkon rutina

REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů. Výkon rutina REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů Výkon 81585 Acidobazická rovnováha B ph 7,35 7,45 B pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36 kpa B O2 >0,94 Arb.j. B HCO3 22-26 B BE -2,5 - +2,5 B BB 38-46 B 93215 AFP

Více

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů F REJTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů výkon Název metody Ref.meze Jednotka Materiál Poznámka 81585 Acidobazická rovnováha B bez bublin ph 7,35 7,45 B * pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Oddělení společných laboratoří

Oddělení společných laboratoří Název: Laboratorní příručka OSL, Příloha č. 3 Referenční meze Strana 1 z 5 BIOLOGICKÉ REFERENČNÍ INTERVALY BIOCHEMICKÝCH VYŠETŘENÍ - pro dospělou populaci Na 135-145 mmol/l muži 25-50: 15,1-58,6 P1NP K

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a.s. Husova 10, 460 63, Liberec A2.1 Příloha 1.2 Oddělení klinické biochemie Meze pro hodnocení verze 33

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a.s. Husova 10, 460 63, Liberec A2.1 Příloha 1.2 Oddělení klinické biochemie Meze pro hodnocení verze 33 Oddělení klinické biochemie verze 33 Albumin Bilirubin celkový Základní vyšetření < 4 dny 4 dny 14 let (mikroalbuminurie) < 24 hodin < 48 hodin < 84 hodin 35,0 52,0 g/l 28,0 44,0 g/l 38,0 54,0 g/l < 30

Více

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1

Endokrinologický ústav Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu Národní 8, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) Oddělení klinické imunoendokrinologie (OKIE) 4. Oddělení molekulární endokrinologie (OME) Oddělení

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Skratka Názov Vek, pohlavie Referenč. hodnota Jednotky Materiál / Odber BIOCHÉMIA Sérum: ABR. m,ž

Skratka Názov Vek, pohlavie Referenč. hodnota Jednotky Materiál / Odber BIOCHÉMIA Sérum: ABR. m,ž BIOCHÉMIA Sérum: ABR Acidobázická rovnováha: m,ž - ph 7,36-7,44 - pco 2 4,65-6,00 kpa - po 2 8,00-14,00 kpa - BE -2,5 až 2,5 mmol/l - HCO 3 22,0-26,0 mmol/l ALP Alkalická fosfatáza F(12-17 r)

Více

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace

Příloha č. 1 k Laboratorní příručce. Kód číselníku VZP 93175 Odbornost 815 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron Látková koncentrace 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální fáze: 2,11-9,4

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód VZP Kód VZP STATIM Název EU (Kč)

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a.s. Husova 10, , Liberec A2.1 Příloha 1.2 Oddělení klinické biochemie Meze pro hodnocení verze 34

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a.s. Husova 10, , Liberec A2.1 Příloha 1.2 Oddělení klinické biochemie Meze pro hodnocení verze 34 Oddělení klinické biochemie verze 34 Albumin Bilirubin celkový Základní vyšetření < 4 dny 4 dny 14 let (mikroalbuminurie) < 24 hodin < 48 hodin < 84 hodin 35,0 52,0 g/l 28,0 44,0 g/l 38,0 54,0 g/l < 30

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Parametry vyšetření 17 OH Prog

Parametry vyšetření 17 OH Prog 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 05_SOP_ONM-IA_020_Stanovení 17-alfahydroxyprogesteronu radioimunoanalytickou metodou (RIA) nmol/l Referenční meze (dle

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 5 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart primář MUDr. Marián Medňanský lékař MVDr. Václav Fejt MVDr. Jitka Potocká Mgr. Antonín Melichar Mgr. Vladimír Semrád vedoucí laboratoře sérologické a imunologické

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce

Parametry vyšetření Příloha č. 2 k Laboratorní příručce 17 OH Prog 17 OH Prog 17 alfa-hydroxyprogesteron Kód v LIS 32 Kód číselníku VZP 93175 ONM-IA-206 17 - alfa - hydroxyprogesteron nmol/l Referenční meze Muži: 1,5-7,2 Ženy: folikulární fáze: 0,45-3,3 luteální

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

Laboratorní příručka- příloha č.1. Laboratoř imunoanalýzy a HPLC. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99

Laboratorní příručka- příloha č.1. Laboratoř imunoanalýzy a HPLC. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Laboratorní příručka- příloha č.1 Laboratoř imunoanalýzy a HPLC RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 01.08.2014 1 DLP2-8/2014 P01 1. Přehled

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Podrobný seznam vyšetření - biochemie

Podrobný seznam vyšetření - biochemie Obsah - BIOCHEMIE 1 ABR ph, pco2, po2, HCO3, BE, O2 SAT, TCO2... 4 2 AIP... 5 3 Alaninaminotransferáza... 5 4 Albumin... 5 5 Albumin v moči (mikroalbuminurie)... 6 6 Alkalická fosfatáza... 6 7 Alfa-amyláza...

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč 81363 Bilirubin konjugovaný 15 Kč 81337 ALT 18 Kč 81357

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

Příloha č. 1 navrhované omezení frekvence výkonů odbornosti omezení frekvence KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM CÍLENÉ

Příloha č. 1 navrhované omezení frekvence výkonů odbornosti omezení frekvence KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM CÍLENÉ Příloha č. 1 navrhované omezení frekvence výkonů odbornosti 801 2016 Výkon Název výkonu omezení frekvence 81021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM 1 81022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM

Více

Laboratorní příručka- příloha č.1. Laboratoř imunoanalýzy a HPLC. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99

Laboratorní příručka- příloha č.1. Laboratoř imunoanalýzy a HPLC. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Laboratorní příručka- příloha č.1 Laboratoř imunoanalýzy a HPLC RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 01.092013 1 DLP2-9/2013 P01 1. Přehled

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Podrobný seznam vyšetření - biochemie

Podrobný seznam vyšetření - biochemie Obsah - BIOCHEMIE 1 ABR ph, pco2, po2, HCO3, BE, O2 SAT, TCO2... 4 2 AIP... 5 3 Alaninaminotransferáza... 5 4 Albumin... 5 5 Albumin v moči (mikroalbuminurie)... 6 6 Alkalická fosfatáza... 6 7 Alfa-amyláza...

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

8. Přehled vyšetření referenční hodnoty

8. Přehled vyšetření referenční hodnoty 8. Přehled vyšetření referenční hodnoty 8.1. Imunoanalytická laboratoř Referenční hodnoty imunoanalytické laboratoře jsou obvykle přejímány z návodů na používanou diagnostiku a mohou se tedy od referenčních

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 6 7 7 4 0 6 IČZ smluvního ZZ 9 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Hranice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. TÝŽDEŇ Téma: VITAMÍNY Vitamíny. Rozdelenie vitamínov a ich význam vo funkčných a

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Úrazová nemocnice v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Úrazová nemocnice v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 2 0 9 8 1 3 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 3 Název IČO Úrazová nemocnice v Brně PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

a) Standardním zdrojem údajů uvedených v tabulce referenčních hodnot jsou návody na použití příslušných IVD diagnostik.

a) Standardním zdrojem údajů uvedených v tabulce referenčních hodnot jsou návody na použití příslušných IVD diagnostik. 1. Přehled vyšetření imunoanalytické laboratoře a) Standardním zdrojem údajů uvedených v tabulce referenčních hodnot jsou návody na použití příslušných IVD diagnostik. b) Šedá zóna v klinické interpretaci

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 01.04.2010

Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 01.04.2010 Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 1.4.21 4androstendion 1 měsíc ng/ml 162 roků,49 2,21 FN Brno nad 2 roků,5 2,46 162 roků,45 2,21 nad 2 roků,43 1,55 11deoxykortikosteron

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie Strana č./celkem stran: 1/34 Obsah 1. AB... 4 2. Albumin... 5 3. AC (poměr albumin/kreatin v moči)... 5 4. AFP (alfa -1- fetoprotein)... 6 5. ALP (alkalická fosfatáza)... 6 6. ALT (alaninaminotransferáza)...

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Laboratoře Oddělení klinické biochemie Pekařská 53, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Laboratoře Oddělení klinické biochemie Pekařská 53, Brno Vyšetření: 1. Stanovení arbitrární koncentrace Ca 15-3 chemiluminiscenční imunoanalýzou [Ca 15-3_S,P] 2. Stanovení látkové koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA 1 c) kapalinovou chromatografií [Glykovaný

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

Laboratórne vyšetrenia telové tekutiny

Laboratórne vyšetrenia telové tekutiny Kongres SLS, Starý Smokovec/15. október 2011 Laboratórne vyšetrenia telové tekutiny Mgr. Petra Oláhová Ambulancia PLPD, Spišská Nová Ves Predanalytická fáza Pacient a príprava pacienta Odber vzorky Označenie

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 6 6 8 5 8 0 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 2 7 2 2 2 Číslo smlouvy 1 6 9 1 K 0 1 2 Název IČO Hornická poliklinika s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 03.02.2010

Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 03.02.2010 Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně. Seznam vyšetření platný ke dni 3.2.21 Analyt 4androstendion 1 měsíc ng/ml 162 roků,49 2,21 FN Brno nad 2 roků,5 2,46 162 roků,45 2,21 nad 2 roků,43 1,55

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. VISLAB k.s.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. VISLAB k.s. IČO 2 5 9 9 4 7 3 5 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 1 4 8 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 1 K 0 0 2 Název IČO VISLAB k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1 Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření Analyt Spolupracující laboratoř Materiál Transport - teplota Speciální požadavky 1,25 OH vitamin D FN Plzeň, ONM-ÚID S 4-8 C chránit krev

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř Zlín včetně odběrového místa 2. Zdravotnická laboratoř Otrokovice včetně odběrového místa třída Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 3. Zdravotnická

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 9 6 8 8 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 0 6 5 1 5 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 5 1 5 Název IČO synlab czech s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Bioch. a hemat. lab. Č.B.-Vltava, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Bioch. a hemat. lab. Č.B.-Vltava, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 6 1 7 1 6 1 IČZ smluvního ZZ 2 5 0 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 5 S 2 5 K 0 0 1 Název IČO Bioch. a hemat. lab. Č.B.-Vltava, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 1 7 6 0 7 8 5 IČZ smluvního ZZ 8 9 4 4 5 0 0 0 Číslo smlouvy 3 M 8 9 K 0 1 2 Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon Beckman Coulter ELISA POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Biochemie v medicíně. Studijní materiály na internetu. Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

Biochemie v medicíně. Studijní materiály na internetu. Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi Studijní materiály na internetu Biochemie v medicíně Vladimíra Kvasnicová Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz/ oceněna Českou společností klinické biochemie a

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 5 7 4 9 0 7 IČZ smluvního ZZ 9 1 9 9 7 9 0 0 Číslo smlouvy 1 6 9 1 K 0 1 1 Název IČO SPADIA LAB, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 9 7 3 9 2 7 IČZ smluvního ZZ 9 5 2 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 5 N 0 0 1 Název IČO JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 2 2 6 6 3 7 IČZ smluvního ZZ 7 5 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 5 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více