Středisko pečovatelské služby Jeseník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko pečovatelské služby Jeseník"

Transkript

1 Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur VII. Poděkování partnerům SPS Jeseník

2 I. Úvodní slovo Vážení přátelé, zamýšlím se nad otázkou, jak začít hodnocení roku 2013 a musím konstatovat, že jeho začátek lze označit pojmem nejistota. Všichni víme, že svět prochází ekonomickou krizí, jež se projevila i v sociálních službách, u nás konkrétně přidělením výrazně nižších dotací z MPSV. Do nového roku jsme tedy nevcházeli s velkým optimismem. Byl to také rok dalších úsporných opatření a omezování výdajů. Všem těmto změnám jsme se přizpůsobili a myslím, že o naší organizaci můžeme hovořit jako o stabilním a spolehlivém partnerovi na trhu sociálních služeb v našem regionu. Možná právě proto nám zůstali nakloněni a finančně nás podpořili město Jeseník, obce Bělá pod Pradědem a Lipová Lázně, kde pečovatelskou službu poskytujeme. Za jejich podporu a lidský postoj k seniorům, kteří již potřebují pomoc druhých, jim touto cestou vyjadřuji poděkování. Můj obdiv a poděkování patří jako každoročně na tomto místě pracovníkům v přímé péči, tedy našim pečovatelkám. Jsou to ony, které denně vykonávají náročnou práci v terénu, a právě díky nim, nám klienti vyjadřují spokojenost se službami. A nakonec nemohu pominout naše dobrovolníky. Věnují klientům svůj volný čas bez nároku na odměnu, prostě jen tak něco druhému dávají. Vzhledem ke značnému morálnímu úpadku dnešní společnosti, který je bohužel nejvíce vidět právě ve veřejném životě, je to pro mě milé a potěšující poznání. V Jeseníku dne Mgr. Jana Macková, ředitelka

3 II. Představení organizace Název organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník, p. o. Datum vzniku Zřizovatel Olomoucký kraj Sídlo organizace Otakara Březiny 1370/2c, Jeseník IČ Telefon , Webové stránky Právní forma Příspěvková organizace Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 751 III. Poslání a cíle organizace Naším posláním je umožňovat seniorům a osobám s chronickým onemocněním maximální kvalitu života v domácím, pro ně přirozeném prostředí, podporovat je a pomáhat jim při zvládnutí běžných životních potřeb, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni si zabezpečit sami. Cíle organizace stanovené v koncepci rozvoje pro roky , které vycházejí z dlouhodobých cílů organizace 1. Mít dostatečný vozový park k zajištění kvalitních služeb (cíl se vztahuje především k rozšíření služeb v obci Lipová Lázně) 2. Vytvořit a zahájit program spolupráce s osobami, které pečují o své blízké 3. Vytvořit podmínky pro rozšíření možností financování organizace

4 4. Zlepšit a zefektivnit propagaci organizace a poskytovaných služeb na veřejnosti 5. Zkvalitnit a rozšířit dobrovolnickou činnost 6. Vytvořit podmínky pro kvalitní a tematické vzdělávání zaměstnanců podle plánů osobního rozvoje a požadavků na trhu sociálních služeb 7. Vytvářet aktivity pro rozšíření činnosti organizace o doplňkovou činnost IV. Zpráva o činnosti Rozsah území, na němž pečovatelskou službu poskytujeme, se v loňském roce nezměnil. Nadále poskytujeme služby na území města Jeseníku, obcí Bělá pod Pradědem a Lipová Lázně. V obci Lipová Lázně se nám podařilo rozšířit provozní dobu také ve večerních hodinách. Podle počtu klientů je zde pečovatelka zaměstnána na úvazek 5 6 hodin denně. V loňském roce se nám podařilo splnit jeden z cílů koncepce rozvoje Mít dostatečný vozový park k zajištění kvalitních služeb. V říjnu jsme zakoupili nový automobil, čímž jsme náš vozový park rozšířili na čtyři automobily a jeden z nich jsme dali k dispozici do Lipové Lázní. Obec je rozlohou velmi rozsáhlá a pečovatelka strávila značnou část pracovní doby přechody mezi jednotlivými klienty. Nyní je k dispozici automobil nejen pro ni, čímž se zefektivnilo využívání pracovní doby, ale jsme schopni takto služby poskytnout většímu množství klientů. Samotným klientům takto můžeme nabídnout stejný komfort služeb jako v Jeseníku a není potřeba mít dlouhé čekací lhůty na volný automobil. Nový automobil Volkswagen Caddy

5 Klientům i nadále poskytujeme pečovatelskou službu formou základních činností daných zákonem č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Již dlouhodobě také klientům nabízíme řadu fakultativních činností. Máme velmi dobře vybavenou půjčovnu kompenzačních pomůcek, klienti mají možnost využít odvozů autem k vyřizování různých záležitostí. Dále v domácnostech provádíme pedikúru školenou pracovnicí v případech, kdy je zdravotní stav či sociální situace klienta taková, že již není schopen využívat běžně dostupných veřejných služeb. Pečovatelskou službu jsme v loňském roce poskytli celkem 152 klientů. Do domácností bylo rozvezeno obědů, pečovatelky u klientů strávily v přímé péči 5935 hodin. Služby poskytuje stále 7 pečovatelek, pět pracuje na plný pracovní úvazek, jedna na úvazek 6 hodin denně a v obci Lipová lázně je výše úvazku upravována dle počtu klientů mezi 5-6 hodinami denně. V posledních zhruba pěti letech registrujeme úbytek počtu klientů, avšak na výši příjmů se tento pokles neprojevil. Naopak příjmy od klientů za poskytnuté služby mají mírně zvyšující se tendenci, například v loňském roce o cca 5%. Zvýšení je způsobeno měnícími se požadavky na poskytnuté služby, kdy se prodlužuje doba, po kterou máme klienty v evidenci. Dochází také k rozšiřování rozsahu a četnosti služeb, v závislosti na zhoršujícím se zdravotním stavu a zvyšující se míře závislosti klienta na pomoci druhé osoby. Stále častěji o své blízké pečují rodinní příslušníci, kteří se na pečovatelskou službu obracejí s žádostí o pomoc až ve chvíli, kdy zdravotní stav pečovaného vyžaduje širší odborné znalosti a značný rozsah péče, který již rodina nezvládá (po stránce odborné, časové i fyzické náročnosti). Nezřídka se potom stává, že pracovnice do domácnosti docházejí i třikrát denně. Na změny ve struktuře klientů a měnících se požadavcích na poskytované služby musíme i my pružně reagovat. Znamená to vytvořit pracovnicím v přímé péči podmínky pro další vzdělávání a rozšiřování odborných znalostí a dovedností. V loňském roce, stejně jako ve dvou letech předešlých, jsme na vzdělávání zaměstnanců získávali finance z projektu MPSV Vzdělávejte se pro růst. Pro naši organizaci jsou to nezanedbatelné finanční částky, díky nimž mohou absolvovat vzdělávací akce všechny pracovnice v přímé péči současně, v sídle organizace a obsah seminářů je po domluvě se vzdělávacím zařízením upravován dle vzdělávacích požadavků zaměstnanců a v souladu s ročním plánem vzdělávání pracovníků.

6 Dobrovolnická činnost: V roce 2013 jsme nadále pokračovali v dobrovolnickém programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením ve spolupráci s Maltézskou pomocí o.p.s., pobočkou Olomouc. Pět dobrovolníků takto s našimi klienty strávilo 104 hodin. V koncepci rozvoje je jedním z cílů rozšíření dobrovolnické činnosti pro všechny poskytovatele sociálních služeb v regionu. Jako příspěvková organizace nemůžeme akreditovat dobrovolnický program u Ministerstva vnitra, pro potřeby Střediska pečovatelské služby Jeseník je dostačující a vyhovující spolupráce s Maltézskou pomocí, která akreditaci má. Prozatím byla zahájena jednání na úrovní řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb a pracovní skupiny pro cílovou skupinu senioři. Koncepce dobrovolnictví v sociálních službách pro celý region bude projednávána na půdě komunitního plánování sociálních služeb. V. Zpráva o hospodaření Příjmy Kč 1. Provozní dotace obce ,- 2. Výnosy z prodeje služeb ,- 3. Úroky 125,- 4. Zúčtování fondů, ostatní příjmy 5. Provozní dotace MPSV ,- 6. Dotace na odpisy a provoz zřizovatel ,- 7. Dotace z úřadu práce ,- Příjmy celkem ,- Výdaje Kč 1. Spotřeba materiálu ,- 2. Opravy a udržování ,- 3. Energie ,- 4. Cestovné ,- 5. Ostatní služby ,- 6. Mzdové náklady - kmenoví zaměstnanci ,- - OON ,- 7. Sociální a zdravotní pojištění ,- 8. Zákonné sociální náklady ,- 9. Ostatní osobní náklady ,- 10. Jiné ostatní náklady 1.500,- 11. DDM ,- 12. Odpisy DHM ,- Výdaje celkem ,- Hospodářský výsledek ,-

7 VI. Organizační struktura v roce 2013

8 VIII. Poděkování spolupracovníkům a partnerům Děkujeme všem svým spolupracovníkům, partnerům a příznivcům, kteří projevují podporu a pomoc v naší práci: Zřizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje Město Jeseník Obec Bělá pod Pradědem Obec Lipová Lázně Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Olomouc Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. je členem České asociace pečovatelské služby Výroční zprávu zpracovalo: Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Výroční zpráva za rok 2013 III. dům, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2013 III. dům, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 III. dům, o.p.s. Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Základní informace o společnosti... 4 Poslání společnosti:... 7 Aktivity společnosti v roce 2012... 8 Zhodnocení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah : Úvodní slovo str. 1 Zpráva o činnosti str. 2 Zpráva o hospodaření str. 12 Zpráva auditora str. 14 Poděkování dárcům str. 16 2 Úvodní

Více