Správní rada MCU o.p.s. k Dozorčí rada MCU o.p.s. k Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti"

Transkript

1 1

2 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok zpráva o hospodaření společnosti organizační struktura - slavnostní zahájení otevření chráněné dílny OÁZA - Konference a pracovní návštěva v chráněných dílnách ve Francii s delegací MCU a z SRN Diakonie u příležitosti 6. výročí MCU o.p.s. - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2005 s Diakonií Loebau setkání, kterého si velice vážíme - obrazová dokumentace o činnosti MCU - přehled akcí, které pořádalo MCU Správní rada MCU o.p.s. k Předsedkyně: Mgr. Alena Urbánková Členové správní rady: Ing. Jiří Kittner MUDr. Jan Marušiak CSc. MUDr. Přemysl Sobotka MUDr. Miroslav Samek Mgr. Božena Jirků Mgr. Jarmila Tučková Marie Macková Marie Drašarová Dozorčí rada MCU o.p.s. k Předseda: JUDr. Bohumír Doležal Členové dozorčí rady: Mgr. Ředitel společnosti: Věra Skřivánková Miroslav Lepil Jiří Sedláček 2

3 Úvodní slovo k výroční zprávě MCU o.p.s. za rok 2005 Vážení přátelé, rok 2005 byl pro nás 6. rokem pracovní integrace handicapovaných, a to nejen proto, že jsme byly aktivními partnery na trhu práce a sociálních služeb, ale i proto, že jsme udělaly další kroky ve stabilizaci své ekonomické situace a rozvoji našich aktivit, kterými naplňujeme své poslaní. Za největší úspěch uplynulého období lze zajisté považovat otevření a vybudování nové chráněné dílny v centru Liberce cukrárny OÁZA a zároveň zahájení činnosti Informačního centra osobní asistence a poradny pro handicapované, též v těchto prostorách. Právě tato provozovna plně zpřístupnila tělesně handicapovaným osobám a seniorům další možnosti informací včetně internetu. Díky bezbariérové plošině v Koloseu proběhl za velké účasti vozíčkářů z celé ČR i zahraničí již 2. ples vozíčkářů, který je již tradicí naší společnosti. Nesmíme ovšem zapomenout i na tradici Benefičního koncertu v MCU, kde každoročně poděkujeme všem sponzorům a partnerům a zároveň jim předáme Cenu humanity a Ceny lidství. Díky osobnímu nasazení kolektivu asistenční služby jsme vybudovali kvalitní sociální služby s nepřetržitým provozem pro 74 imobilních osob včetně seniorů v celém Libereckém kraji. Služby pro tělesně handicapované osoby v loňském roce byly zkvalitněny a rozšířeny na celý Liberecký kraj a plně navazují na služby ostatních sociálních služeb v LK. Naši dobrovolníci rozšířili tuto sociální službu dle potřeb po celé ČR. Výborně si vedlo také nové poradenské a informační centrum pro handicapované osoby z celé ČR v centru Liberce pod názvem Duhový kruh pomoci. Díky tomuto ucelenému systému informací pomáhají handicapovaní zaměstnanci podobně postiženým, a to nejen v možnostech vzdělávání, začleňování do pracovního procesu, možnosti zajištění pomůcek, ale i v oblasti nároků sociální péče, řešení osobních situací apod. (5.014 zpracovaných dotazů). V uplynulém roce proběhlo v naší organizaci mnoho vzdělávacích kurzů pro osoby s handicapem, osobní asistenty, rodiče handicapovaných dětí, seniory a zaměstnance společnosti (jazykové, počítačové a integrační), které byly zahájeny a probíhaly za finanční a materiální podpory Nadace Konta Bariéry ve spolupráci s Akademií Jana Amose Komenského v Liberci a setkaly se s velkým ohlasem a zájmem veřejností. Certifikáty z akreditovaných kurzů za tento rok obdrželo 58 osob. Koncem roku 2005 naše organizace v rámci dlouhodobé spolupráce obdržela darem z Diakonie Loebau SRN tiskařský stroj v hodnotě ,-Kč a tím nám umožnila v budoucnu utvořit nová pracovní místa v chráněné tiskařské dílně MCU. Prozatím se 2 naši zaměstnanci zaučovali a seznamovali s technologii tohoto stroje v SRN, možnostmi a kapacitou tisku. Velké poděkování patří správní radě této Diakonie. Zvlášť velké poděkování patří panu A. Reicheltovi a panu R. Neumannovi z této zahraniční společnosti. Pokračujeme i nadále s rozšířením služby střediska dopravy a snažíme se zpříjemnit naše služby pro handicapované, neboť díky daru Nadace Charty 77 a OD Globus byla doprava posílena o AlfaVaria Liberec speciální úchytná zařízení. Zvýšil se také nejen počet přepravovaných imobilních a zdravotně postižených osob, kteří nemohou používat městskou hromadnou dopravu do škol, zaměstnání, na úřady, kulturní akce, setkání, zahraniční zdravotní pobyty apod. Těchto úspěchů by nebylo možno dosáhnout bez výrazné pomoci Statutárního města Liberec, které částečně finančně dotuje bezbariérovou dopravu, hradí energie a propůjčuje k našim aktivitám budovu Kolosea. Za to mu patří naše poděkování a vděk, neboť dovedeme ocenit jeho lidský přístup k začleňování handicapovaných osob do normálního života. Nadále přednostně zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, kterým poskytujeme možnost pracovního a společenského uplatnění. Ujala se také výborná spolupráce se Spinální jednotkou Krajské nemocnice v Liberci, v jejímž rámci pomáháme začleňovat osoby po úrazech míchy do společnosti a plně je integrovat. Snažíme se jim zajistit ucelenou rehabilitaci. Na výsledcích uplynulého roku se výrazně podílelo Statutární město Liberec, Liberecký kraj, Úřad práce v Liberci, přátelé ze zákonodárného sboru, vládního výboru, orgány státní správy a místní samosprávy a rovněž tak naši přátelé z Nadace Syner, z Nadace Konto Bariéry Charty 77, Nadace Výbor Dobré vůle, Nadace Euronisa atd. Také děkujeme zástupcům ze zahraničí z Diakonie Loebau SRN a z Francie a Polska. Nemalé poděkování patří i našim malým a velkým partnerům, jako třeba stavební firmě Syner. Každý z nich přispěl svým dílem a každému z nich patří naše upřímné poděkování. Mgr. Alena Urbánková, předsedkyně správní rady MCU o.p.s. 3

4 Výroční zpráva o činnosti MCU o.p.s. za rok 2005 Ve zprávě se zaměřuji na hlavní témata naší společnosti: 1) Stabilita chráněných dílen, která naše společnost provozuje. Ke třem chráněným dílnám (Mozaika, Počítačová, Gastronomie) jsme otevřeli v únoru 2005 již čtvrtou chráněnou dílnu OÁZA NADĚJE, která se nachází přímo v centru města Liberce. Zaměstnává 7 handicapovaných osob. Na vybavení této chráněné dílny přispěl finanční dotací Úřad práce Liberec v částce ,-Kč. Sponzoři přispěli stavebními pracemi a vybavením interiéru v hodnotě ,-Kč. 2) Stav zaměstnanců MCU k v hlavním pracovním poměru včetně DPČ: 47 zaměstnanců (viz audit) - Chráněné dílny: 4 počítačová 6 HPP handicapovaných zaměstnanců (z toho 5 imobilních) gastronomie 8 HPP (z toho 7 handicapovaní zaměstnanci) mozaika 13 HPP (z toho 13 handicapovaných zaměstnanců), dále 1 DPČ cukrárna OÁZA 7 (z toho 6 handicapovaných zaměstnanců) osobní asistence 5 HPP (z toho vozíčkáři a 1 s handicapem), 7 DPČ a 29 dobrovolníků včetně PMS a DPP Informační poradna pro handicapované v ČR Duhový kruh pomoci 2 vozíčkáři na DPP zkušební provoz správa 6 ( z toho 3 handicapovaní zaměstnanci doprava 2 ( oba zaměstnanci s handicapem) 3) Jsem velice rád, že v roce 2005 se nám podařilo stabilizovat ekonomiku naší společnosti. Do Nového roku 2006 vstoupila naše společnost bez závazků, které nás provázely již několik let. Byly to především penále za povinné odvody, tyto penále nám byly na naši žádost státem prominuty. Jedna příčina platební neschopnosti naší společnosti byla zapříčiněna tím, že jsme státní příspěvky (dle novely zákona o dotačním řízení) dostávali se čtvrtletním zpožděním. 4) V roce 2005 v naší organizaci bylo provedeno dvanáct kontrol. NKÚ kontrola využití a vyúčtování dotačních prostředků chráněných dílen bez závad Úřad práce Liberec 4 kontroly, využití finančních prostředků chráněných dílen - bez závad Inspektorát BOZP kontrola dodržování předpisů BOZP na jednotlivých pracovištích bez závad KHS Liberec dodržování hygienických předpisů v chráněných dílnách Gastronomie a Oáza Naděje bez závad Hasičský sbor LK kontrola dodržování protipožárních předpisů v budově Kolosea bez závad Celkem za šestileté období v naší společnosti proběhlo 38 státních kontrol. 5) Rok 2005 byl pro nás úspěšný v rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery. V dubnu 2005 se uskutečnila mezinárodní, pracovní a sportovní konference v Diakonii Loebau s našimi zástupci společnosti. V říjnu 2005 se uskutečnilo v Normandii a Caen ve Francii mezinárodní pracovní setkání a konference handicapovaných zaměstnanců z našich chráněných dílen a ze SRN Diakonie Loebau. Tyto setkání se uskutečnili na základě pozvání kolegů z Francie a SRN. Díky těmto setkání se uskuteční v následném roce výměnný pracovní pobyt handicapovaných v ozdravném středisku ve Ktové pod Troskami. Během tříleté spolupráce s MCU naší organizaci darovali kolegové z Normandie kompenzační a rehabilitační pomůcky za uvedené období v hodnotě ,-Kč. Jednalo se především o rehabilitační mechanické a elektrické polohovací postele, toaletní křesla, polohovací křesla, chodítka atd. Tyto pomůcky zapůjčujeme dlouhodobě do rodin handicapovaných osob, především s dětmi. Některé byly zapůjčeny či odprodány do nemocnic, ústavů a DD. Spolupráce s partnery ze SRN Diakonie Loebau pokračuje již třetím rokem. Jedná se především o vzájemnou výměnu klientů z chráněných dílen obou zemí. Každoročně probíhají společné sportovní hry v Liberci Hry bez hranic. Následně byl v roce 2005 uskutečněn sportovní projekt Baseball bez hranic, financován z Česko-německého fondu budoucnosti. V rámci spolupráce mezi partnery nám byl v listopadu 2005 slavnostně předán darem z Diakonie Loebau tiskařský tampónový stroj v částce ,- Kč, který nám pomůže rozšířit a navázat zakázky na počítačovou dílnu. Tohoto slavnostního předání se zástupci Diakonie Loebau se zúčastnil i předseda senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, člen správní rady naší společnosti. Díky nové technologii a tampónové tiskárně po zaučení zaměstnanců vzniknou minimálně 2 pracovní místa pro handicapované a rozšíří se možnosti příjmů naší společnosti. Úspěšně probíhala spolupráce i s našimi partnery z Jelení Góry v Polsku, kde již proběhly výměnné pobyty zaměstnanců chráněných dílen a jednání o společné integraci handicapovaných do společnosti. 6) V roce 2005 naše společnost vynaložila finanční prostředky do budovy Kolosea na tyto aktivity: Oprava parket malého sálu v hodnotě ,-Kč 4

5 Výměna starých WC mís na toaletách za nové WC - kombi v částce ,-Kč Výměna vodovodních baterií (v dílně Gastronomie, dále na WC) v částce ,-Kč Vymalování prostor v budově (chodby, schodiště, šatny u velkého sálu) v částce ,-Kč Výdaje za povinné roční revize (hromosvody, elektrické a protipožární signalizace, atd. celkem ,-Kč Velice nás trápí havarijní stav dlažby před vchodem do budovy Kolosea, kde již došlo k úrazu vozíčkáře a poškození jeho vozíku. Tento žalostný stav jsme hlásili správci objektu, ale bohužel dle jeho sdělení město nemá na opravu peníze. Je to ostuda nás všech, když nás zahraniční delegace právem kritizují a poukazují na tuto špatnou skutečnost. Věříme ovšem,že najdeme společně nějaké kladné řešení, abychom mohli operativně tuto nepříjemnou věc řešit. 7) Již druhým rokem máme velmi dobrou spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec - Spinální jednotkou, kde se v rámci spolupráce snažíme zapojit mladé lidi po úrazech míchy do společnosti (sportovní činnosti, vzdělávání, zaměstnání, poradenství, bezbariérové bydlení atd.) Pro tyto klienty každoročně pořádáme 10 denní pobyt v rekreačním bezbariérovém středisku Ktová v Českém ráji, kde byl pro mě připraven program spojený s rehabilitací ve venkovním bazénu. 8) Podařilo se nám zaměstnat vozíčkářky VŠ ekonomické, které se zapracovávají ve speciálním systému PC poradenství pro postižené v celé ČR pod názvem Duhový kruh pomoci. Jedná se o ucelený komunikační model, celostátní síť pomoci zdravotně postiženým, poradenství v celé ČR. V Libereckém kraji je tento systém zastoupen pouze naší organizací. I nadále je v Koloseu a v centru Liberce informační a poradenská činnost pro handicapované občany v celé ČR. Zde podávají zaškolení imobilní pracovníci informace o možnosti vzdělávání, začlenění handicapovaných osob do pracovního procesu, možnosti zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informace o osobní asistenci,, lázeňské péči, dávkách, atd. 9) Bezbariérová doprava v roce 2005 Bezbariérovou dopravu, kterou naše společnost zajišťuje pro handicapované občany města Liberec bylo celkem přepraveno handicapovaných osob, za 11 měsíců průměrně 198 osob. Tato služba je poskytována především imobilním a zdravotně postiženým osobám, které nemohou používat běžné dopravní prostředky MHD. Z uvedených výsledků můžeme usuzovat na potřebnost bezbariérové doplňkové dopravy s naším mikrobusem, přestože Dopravní podnik města Liberec a.s. provozuje již čtyřicet nízkopodlažních autobusů. Tyto autobusy pomohou při dopravě špatně chodících lidí a maminek s kočárky. Neřeší však úplně dopravu vozíčkářů a lidí s těžkým pohybovým postižením, kdy je nutná doprava od domu k domu. Proto je zřejmé, že v Liberci je naše doprava stejně potřebná, jako v ostatních městech, ve kterých takto doprava již existuje. Stejně, jako v Liberci, i v ostatních městech je nutné tento typ dopravy dotovat z dotací města, podobně jako MHD, protože příjmy z dopravy v obou případech nemohou nikdy zcela uhradit provozní náklady. Statutární město podporuje tyto naše služby a přispívá finanční částkou ,- Kč ročně na dopravu handicapovaných osob v Liberci a také financuje z rozpočtu města veškeré náklady na služby v budově Kolosea/teplo,voda,energie/. Za tuto finanční podporu patří Statutárnímu městu veliký dík. Poděkování patří také Stavební společnosti SYNER s.r.o. Liberec (darem ,-Kč) a firmě Vária Liberec (20.000,-Kč) za zakoupení speciálních úchytů pro vozíky v bezbariérové doplňkové dopravě MCU. 10) Osobní asistence a Informační poradenské centrum pro handicapované v ČR při MCU Poděkování patří vedení kolektivu Osobní asistence a osobním asistentům včetně dobrovolníků v terénu, kteří měli za rok 2005 v péči 75 těžce postižených osob (ve školkách, v ZŠ školách, ale i ve speciálních školách). Celodenně pečovali o zcela imobilní, převážně ležící pacienty doma na lůžku. Tato práce je fyzicky a psychicky velice vyčerpávající a záslužná. Díky kvalitní práci celého kolektivu se naše společnost bez problémů dostala na přední žebříček poskytovatelů osobní asistence v LK, ale i v ČR. Kvalitou a přístupem zcela navazujeme na všechny sociální služby časově. Dodržujeme metodiku a standardy OA dle MPSV, naši asistenti úspěšně ukončili vzdělávací kurzy OA. I naši zaměstnanci se přičinili o uzákonění zcela nového zákona o sociálních službách. 11) Během roku 2005 byli realizovány s organizacemi a institucemi Libereckého kraje různé akce, na kterých se prezentovaly naše chráněné dílny rauty, různá občerstvení, výroba keramiky, zhotovení propagačních materiálů apod., dále i na seminářích osobních asistentů v celé ČR. Rád bych také poděkoval účetní a ekonomické firmě Nykrýn Nykrýnová za velmi dobrou spolupráci, vyúčtování státních dotací, za vedení mzdové a ekonomické agendy, apod. Toto je dobrá vizitka této firmy, což vyplývá z kontrolních zpráv, že naše hospodaření je účelné, účetnictví je bez závažných výhrad, což také dokládají zprávy jak z auditu, tak kontrolních orgánů. Poděkování patří všem mediím, kteří s námi úzce spolupracují a tím pomáhají zviditelnit naší činnost. Touto cestou se nám podařilo více seznámit veřejnost s činností handicapovaných osob a tím dát najevo veřejnosti, že handicapovaní nechtějí být závislí na státě, na zdravé společnosti, ale že svou prací se dokáží uplatnit v naší společnosti. To je naším posláním. Snažíme se všem zdravotně postiženým osobám pomoci se plně integrovat do naší společnosti. Přílohou zprávy je celoroční přehled akcí. Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat všem těm, kteří v roce 2005 nechť malou či větší měrou podpořili naší činnost, pomohli nám k realizaci našich cílů a poslání zpříjemnit handicapovaným osobám jejich nelehký každodenní život. Bez finanční podpory, dotací i materiální podpory by se tato tak rozsáhlá činnost nemohla realizovat. Poděkování si zaslouží velcí i malí partneři a sponzoři. 5

6 Snažíme se všem zdravotně postiženým osobám pomoci se plně integrovat do naší společnosti. Jiří Sedláček, ředitel společnosti Výroční zpráva MCU bezbariérová doprava Již šestým rokem provozuje naše obecně prospěšná společnost doplňkovou bezbariérovou dopravu. Začínali jsme v květnu roku 2001, díky Magistrátu Statutárního města Liberec, který poskytuje příspěvek na provoz této dopravy. Pro dopravu jsme však museli pořídit od leasingové společnosti mikrobus Ford Transit, který jsme díky sponzorům vybavili plošinou, schůdky a úchyty na poutání vozíků. V loňském roce nám byl darován nadací Konto Bariéry nový mikrobus Fiat Ducato. Naše společnost byla vybrána z 28 organizací mezi 4 nejlepší neziskové organizace. Všem čtyřem organizacím byly slavnostně předány mikrobusy v OD GLOBUS Praha za velké účasti médii a zástupců Nadace Konto Bariéry. Do konce května tohoto roku jsme tak měli k dispozici dva mikrobusy. Ford Transit Combi a Fiat Ducato. Oba mikrobusy byly vybaveny nájezdovou rampou a úchyty v podlaze, které slouží pro bezpečnou přepravu vozíčkářů a skládacími schůdky pro nastupování špatně chodících klientů. V Transitu byla pro cestující k dispozici tři místa na sedadlech a čtyři místa pro ortopedické vozíky v úpravě pro provoz ve městě. Fiat je bohužel o půl metru kratší a tak jsou pro cestující k dispozici tři místa na sedadlech a jen tři místa pro ortopedické vozíky, které se vejdou jen tehdy, pokud třetí vozík stojí napříč směru jízdy. V květnu, po ukončení pětiletého leasingu, byl Ford Transit z finančních důvodů a velkých nákladů na opravu prodán. Naše doprava slouží jako doplňková vozíčkářům a těm zdravotně postiženým osobám, kteří nemohou použít běžné dopravní prostředky MHD. Přepravujeme všechny věkové skupiny zájemců. Ráno dopravujeme studenty do škol, maminky s postiženými dětmi do školek nebo k lékaři, další klienty do zaměstnání, během dopoledne na nákupy, na úřady, do zdravotnických zařízení a odpoledne je dopravujeme zpět. Zvlášť oceňují postižení naši dopravu v zimním období, kdy je pro ně mnohdy jedinou možností, jak se dostat tam, kam potřebují. Bohužel od července 2005 už nemají klienti možnost využít náš upravený mikrobus pro pohodlnou dopravu do lázní či jiných zdravotnických zařízení, ležících mimo Liberec. Tato doprava byla hrazena zdravotními pojišťovnami, ale další smlouvy nebyly ze stran zdravotních pojišťoven akceptovány a obnoveny. Naopak obě auta byla ještě v květnu využita na dopravu vozíčkářů i jinak postižených na mezinárodní třídenní sportovní akci ve Janově n/n a také na zajištění dopravy na kulturní akce v Praze, v Liberci i jednodenní návštěvy u našich přátel v SRN a v Polsku. V říjnu vezl Fiat pozvané zástupce MCU o.p.s. do Caen v Normandii na poznávací návštěvu a mezinárodní konferenci podobně zaměřené francouzské organizace s chráněnými dílnami. Nyní několik čísel za rok 2005 : přepravili jsme celkem (za 11 měsíců) průměrně za 11 měsíců (červenec-dovolená) celkem najeto z toho bylo najeto s klienty najeto pro služební jízdy MCU o.p.s. Francie - Caen rozvoz obědů jízdy do lázní náklady na dot. jízdy zaměstnanců příjmy-příspěvek Magistrátu města Liberce příjmy za jízdné osob 198 osob km km km km km 746 km 5 550,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Bezbariérová doprava sice skončila se za rok 2005, ale tento schodek je relativní, protože vznikl jízdami pro účely MCU o.p.s. Přínosem v roce 2006 by bylo využití mikrobusu i pro komerční jízdy ve volných jízdních časech. Datum Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Přepr.osob

7 Milan Pitloun - dispečer Výroční zpráva MCU Osobní asistence pro zcela imobilní klienty v LK Projekt osobní asistence (OA) jsme zkušebně zahájili v roce 2003 na základě akutních potřeb péče pro těžce zdravotně postižené zaměstnance a občany LK. Vzhledem k tomu, že nebyla poskytována péče osobní asistence pro imobilní klienty ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích a mnozí vozíčkáři a jinak těžce postižené osoby byli odkázáni sami na sebe po ukončení náhradní vojenské služby. Naše organizace se rozhodla díky těmto skutečnostem vypracovat potřeby postižených klientů v LK a zpracovala za pomoci POV začátkem roku 2003 pilotní projekt, který by tuto problematiku řešil. Vycházeli jsme z projektu Pražské organizace vozíčkářů, kde se touto problémovou skupinou zdravotně postižených osob úspěšně zabývají již 16 let pod vedením Ing. Jany Hrdé, která je autorkou OA v celé ČR a také naším hlavním garantem a konzultantem tohoto projektu a patří jí velké poděkování a uznání za veškerou pomoc a konzultace našemu vedení OA. Naše Osobní asistence s péčí včetně víkendů a svátků v Libereckém kraji je dalšími modelovým městem a krajem, kde tento projekt našel své podstatné uplatnění a je důležitou chybějící péčí u těchto velmi vážně postižených osob, které jsou závislé na pomoci druhých a chtějí žít důstojně v domácí péči s nepřetržitým provozem. Cílem projektu je zajištění péče těžce zdravotně postiženým spoluobčanům, převážně vozíčkářům, a imobilním osobám tak, aby měli zajištěny základní životní funkce a potřeby, žili v důstojných podmínkách i večer, o víkendech i svátcích. Zároveň aby mohli být integrováni do zdravé společnosti, na studium a do zaměstnání. Sebeurčující osobní asistence, školní asistence, či řízená osobní asistence není určena každému člověku s postižením, ale je to jedna z forem péče, která se může a má doplňovat s dalšími formami. Naši proškolení osobní asistenti pečují o velmi těžce postižené klienty (převážně ležící) v nepříznivých sociálních a kritických životních situacích doma po úraze, neurologických operacích, a to pouze při základních životních úkonech. Jedná se o klienty - čekatele na zařazení do ústavu, Domova důchodců, RHC zařízení atd. Při vzdělávání pomáhali OA v MŠ, ZŠ, VZŠ, Spec. školách dle doporučení SPC, i při vyučování (celkem 11 škol). Dále jsme zajišťovali těžce postižené ležící pacienty v domácím prostředí, kde není, či nemůže být zajištěna pečovatelská, či jiná služba, nebo tyto úkony v tento čas nedělají. Tyto plně imobilní klienty nikdo nechce, je s nimi moc práce, musí být zajištěny více službami v jeden den Home Care specializovaná zdravotní péče, PS, CZP LK, RHC, ergoterapie, logopedie a canisterapie a MCU. Neděláme duplicitní služby, šetříme maximálně finanční prostředky, spolupracujeme se všemi organizacemi, které se těmito službami zabývají. Ovšem víkendy a svátky zajišťuje pouze naše organizace. Z kapacitních, finančních důvodů není možné pokrýt všechny klienty. Celostátní působnost Osobní asistence zajišťuje na nezbytnou dobu s nepřetržitým provozem po celé ČR u poúrazových propuštěných pacientů ze Spinálních jednotek v ČR převážně Spinální jednotky Krajské nemocnice Liberec (KNL) a Luže Košumberk (HK), kteří jsou propuštěny do domácího léčení poté pacienta předáváme v místě bydliště jiným organizacím. Dále poskytujeme dobrovolníky do Autoškoly PEML v Přelouči, kde si vozíčkáři dělají řidičské oprávnění ke své samostatnosti. Dobrovolníky jsme poskytli i na tábory, ozdravné pobyty handicapovaných v celé ČR, ale i do lázní. V roce 2005 využívalo služeb naší osobní asistence 75 velmi těžce zdravotně postižených klientů LK, z toho 40 stálých denně a 12 klientů využívajících osobní asistenci v krizových situacích nárazově. O víkendech, svátcích a na večery jsme měli 23 těžce postižených klientů. Zemřelo nám 6 klientů, 5 klientů nastoupilo do Domova důchodců v LK, 6 na LDN, 0 do ústavu. Dále jsme měli odlehčovací péči o 3 imobilní klienty na dobu určitou. Projekt Osobní asistence je úspěšný jen díky dobrovolnosti asistentů (35 % - 40 %), kteří tuto práci vykonávají zcela zdarma a v době svého osobního volna. Bez těchto školených dobrovolníků nelze tento projekt realizovat, jelikož by byl finančně velmi nákladný. Za rok 2005 jsme ušetřili nemalé finanční prostředky ve spolupráci s Probační a Mediační službou (PMS) Liberec, kde na naši žádost dostáváme přiděleny postupně osoby, kteří u nás zdarma vykonávají formou alternativních trestů péči o naše klienty na ozdravných pobytech, v terénu, na sportovních a kulturních akcích, minimálně i doma. Zdravotně postižení si dobrovolníků velice váží a této možnosti služeb využívají velmi často. Celkem v roce 2005 pečovalo o 75 klientů 56 asistentů, z toho 29 dobrovolníků včetně PMS (13 osob). Z těchto důvodů jsme schopni vytvářet podmínky pro komplexní integraci zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a seniorů do společnosti. Začlenit je do vzdělávacího procesu, pracovního procesu i do chráněných dílen, zajistit sportovní a volnočasové aktivity, dle možnosti klientů jim zajistit ozdravné a rehabilitační pobyty včetně osobních asistentů. Asistentům jsme zajistili vzdělávací kurzy s akreditací MŠMT ve spolupráci s Akademií J.A. Komenského s našimi asistenty. Do 5/2005 jsme dostali částečné finanční dotace včetně odvodů (75 %) z ÚP Liberec na VPP (Veřejně prospěšné práce) na 4 osobní asistenty (na ranní službu), z nichž 1 OA byl na speciální bezbariérové dopravě pro těžce postižených osob za rok (průměr 2005). Pomáhal při přesunu z auta do auta, do škol, úřadů, zaměstnání, k lékaři, na sportovní akce, semináře, vzdělávání, ale i k překonávání překážek do úřadů a i škol atd. Nepřetržitá nonstop výjezdová asistenční služba byla zajištěna dobrovolnými asistenty z finančních důvodů pouze na telefon, poté dobrovolník vlastním autem vyjel k potřebným klientům, kteří si benzín uhradili sami. Těžce postižení klienti byli tímto důstojně zajištěni i ve večerních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích na nezbytně nutnou dobu alespoň při základních životních hygienických potřebách. Vždy je šetření přímo u klienta doma či v nemocnici, v zaměstnání, aby bylo možné propočítat hodiny, které klient nezbytně ke své samostatnosti a hygieně potřebuje. Vždy je s klienty sepsána písemná smlouva. Dohoda o poskytování osobní asistence. U smlouvy jsou uvedeni asistenti, kteří pečovali o postiženou osobu (někdy i 5 asistentů). Písemná dohoda OA obsahuje vždy výši poplatku za odvedenou službu. U 20 % smluv nejsou vypsání asistenti, jelikož postižení klienti nejsou pravidelnými uchazeči o osobní asistenci, ale pouze využívají našich služeb v krizových situacích (při zhoršení zdravotního stavu klienta, při 7

8 nepřítomnosti rodiny, při ozdravných pobytech, při propuštění z nemocničního ošetření, při sportovních aktivitách atd.). Diky Osobní asistenci a Informačnímu centru OA získali zaměstnání 4 vozíčkáři na zkrácený prac. úvazek a na DPP. Všechnu agendu, včetně přesunu asistentů v terénu u klientů si vozíčkáři vedou sami, kontroly v terénu u postižených doma, v práci, ve školách atd. Je to velice motivační a důvěryhodné vůči klientům, kteří asistenci MCU využívají. V informačním centru OA se střídají vozíčkáři, podávají rady rodinám a klientům s postižením. Komunikují s MPSV, MVČR, MZČR, LK, ÚP, s nadacemi, magistráty, či obcemi, kde klienti bydlí. Žadatelům a klientům píší žádosti na nárokové dávky, jednorázové dávky, žádosti na Nadace na doplatky rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na odstranění bariér v bytech, pomáhali při získání bezbariérových bytů (za rok 2005 tři bezbariérové byty včetně jejich vybavení. Financování OA: Osobní asistence je financována především státními dotacemi formou grantů, dotacemi z ÚP Liberec, granty z nadací, měsíčními poplatky za služby od klientů, dále přepočtenými hodinami dobrovolníků, dary od sponzorů, vlastním podílem organizace na financování projektu. Všechny granty si zpracovává vedoucí OA při MCU sama včetně žádostí a jednání se sponzory. Nejtěžší klienta: 25letá Katka je po autonehodě, sonda na pití, 75% poškození mozku, neumí se najíst, nemluví, nemá krátkodobou paměť, tetraplegie (ochrnutí všech čtyř končetin). Neslyší, nemluví, asistenti se s ní dorozumívají pouze speciální tabulkou, 2,5 roku ležela na LDN, od 8/2004 máme klientku v péči. Od 07:00 do 12:00 h má péči zajištěnu Pečovatelskou službou, od 12:00 h až do 22:00 h včetně víkendů a svátků pečují o Katku naši osobní asistenti, včetně dobrovolníků. 3x v týdnu ji navštěvují z Home Care a terénní RHC, dále využívá canisterapie Elva Help a naši dobrovolnou logopedickou pracovnici. Tato klienta by bez naší péče musela do ústavu. Dále nejtěžší klienti: Horák, Hájek, Dopita atd., zcela ležící imobilní klienti 24 h na lůžku. Spolupráce: Je nutné neustále spolupracovat s organizacemi a školami, které jsou schopni nám pomoci s dobrovolníky, či studenty na praxi. Také se zaměstnanci ze Spinální jednotky KNL a RHC ústavy v ČR, LDN Libereckého kraje, REVA, CZP pro LK, Diakonie, Pedagogicko psychologické poradny v ČR, Speciálně pedagogické centra pro tělesně postižené děti v celé ČR, Speciální pedagogické centrum pro zrakově a sluchově postižené v LK, Pečovatelská služba v celé ČR, ELVA HELP Canisterapie ze Středočeského kraje a LK, fara Ruprechtice a Vratislavice n/n, Probační a mediační služba středisko Liberec, Střední zdravotní škola a Vyšší zdravotní škola Liberec a Turnov, Střední škola Sociálně právní Liberec, Vysoká Pedagogická škola TU Liberec, Lékařská fakulta UK Praha a Olomouc, obce, magistráty, Domovy důchodců, Ústavy pro tělesně postižené, s ostatními organizacemi se stejným zaměřením z celé ČR. Velké uznání a poděkování patří zástupcům Maltézské pomoci o.p.s. za dlouhodobou spolupráci při osobní asistenci a profesionálním zdravotním dohledu na všech našich sportovních akcích. Dále jim chceme moc poděkovat za kompenzační pomůcky zdarma v celostátní působnosti (darem 23 nových mechanických vozíků). Také proto má projekt osobní asistence úspěch a zájem klientů byl v roce 2005 tak veliký, že jsme nebyli schopni z finančních, ani kapacitních důvodů zajistit všechny imobilní klienty. Případné stížnosti jsme řešili ústní nebo písemnou dohodou či výměnou asistenta. Asistenční služba pracuje dle veřejné metodiky Poskytování osobní asistence Ing. Jany Hrdé z Pražské organizace vozíčkářů, která je i garantem našeho projektu. Dále dle metodiky řízené a školní osobní asistence, dle metodiky MŠMT integrace v Evropě Zabezpečování péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Informace o vzdělávání asistentů a postižených zaměstnanců informačního centra Osobní asistence V případě vzdělávání v osobní asistenci se snažíme vyjít vstříc jak uchazečům o vzdělání, tak i lektorům Akademie J.A. Komenského. Otevřeli jsme kurzy s budoucím pracovním uplatněním. V žádném případě neotvíráme kurzy o které není zájem a jsou nepotřebné k naší práci. Sestavovány jsou dle požadavku asistenční služby ve školách, v terénu, v DD, ÚSP, dle uplatnění na trhu práce a samozřejmě dle požadavků MŠMT a MPSV. V roce 2005 pokračovaly kurzy Základní zdravotnické normy úrazy, první pomoc,bezpečnostní normy a práce pro asistenty úspěšně dokončilo 15 asistentů. Integrace dětí do škol se speciálními potřebami do škol a do školních zařízení. Všechny kurzy vyučovali lektoři Akademie J.A. Komenského ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry v LK. kurz První pomoci pro všechny asistenty včetně specializace na specificky postižené klienty, zúčastnilo se 15 asistentů v budově Kolosea. Je našim cílem, aby každý asistent prošel tímto kurzem, ovšem vše je o finančních prostředcích. Dále je v jednání kurz Assertivita v praxi, pouze pro asistenty. Kurz Psychologie specifikace problémů hadic. lidí. Sebepoznávání, sebehodnocení, rozvoj osobnosti, komunikace. Kurzy s lektory J.A.Komenského A1 anglický jazyk pro 2 skupiny úterý ráno a čtvrtek odpoledne, ukončení 6/2006 Vzdělávací centrum Libereckého kraje Počítače proti bariérám Počet proběhlých kurzů: 4 PC kurzy současně najednou s akreditací i bez (říjen 2005 červen 2006) dle harmonogramu MCU Pondělí PC pro handicapované děti (16:00 h 17:30 h), Ing. Ibrahim Kamil, ukončení 5/2006 Úterý a pátek PC pro matky postižených dětí (8:30 h 10:45 h), Ing. Veselý, termín závěrečných zkoušek rekvalifikačního kurzu PC 6/2005 8

9 Středa Rekvalifikační PC pro zaměstnance a postižené klienty (16:15 h 17:45 h), Ing. Čmelík zkoušky v červnu 2005 Čtvrtek PC pro seniory (10:00h 11:45 h), Ing. Samšiňák ukončení v červnu 2006 Velké poděkování patří zástupcům Nadace Charty 77 Počítače proti bariérám, kteří naší organizaci vybrali v Libereckém kraji mezi organizace na výuku PC a vybavili nám z větší části učebnu novými PC. Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Boženě Jirků. Dále patří poděkování lektorům Akademie J.A. Komenského a Mgr. Jarmile Tučkové za opravdu časově náročnou spolupráci s MCU při vzdělávání. Poděkování patří i Libereckému kraji, který přispěl na výuku převážně handicapovaných žáků a nemalými finančními prostředky na Osobní asistenci při MCU. Poděkování patří také Úřadu práce Liberec za vytvoření 4 míst VPP Na Osobní asistenci. Lenka Zimmermannová vedoucí OA při MCU v LK Poděkování partnerům za dosavadní spolupráci ve prospěch handicapovaných občanů: Liberecký kraj Statutární město Liberec Úřad práce v Liberci ANTA. CT s.r.o. Liberec A.S.A. s.r.o. Liberec Jablotron s.r.o. Jablonec n. N. Košťál ČR s.r.o. Liberec Nadace Charty 77 - Konto Bariéry Nadace SYNER Liberec Nadace Výbor dobré vůle Nadace Euronisa Liberec MC Donald s Liberec Maltézská pomoc o.p.s. a Řád Maltézských rytířů Nerrox s.r.o. Jablonec nad Nisou Stavební společnost SYNER s.r.o. Přilož ruku k dílu veřejná sbírka pro handicapované Akademie Jana Ámose Komenského ENERGY Group, a.s. Portál CZ s.r.o. PC Contact, s.r.o. Databox Liberec INZERTPRESS s.r.o. reklamní agentura Brno REA Models módní agentura Liberec API CZ Tábor s.r.o. Agentura MAJA CHEMIKO s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou ČOB, a.s. Poštovní spořitelna Liberec GRS Plochá dráha Liberec- Věroslav Kolert Odkolek Pekárna Liberec a.s. Sklárna Nový Bor Jizerské pekárny s.r.o. ANERI MARKETING Svijany a.s. Zdeněk Kout reklamní předměty Miroslav Jílek PFP s.r.o. Buriánková Milena Klub zdraví Mgr. Karin Caidlerová Ing. Eliška Kadlecová Autogas Liberec s.r.o. SUZUKI MOTOCENTRUM- Kurt Lindner SKY SERVICE s.r.o. Obchodní akademie Liberec Pražská organizace vozíčkářů Ing. Jana Hrdá Liga za práva vozíčkářů Brno Duhový kruh pomoci Probační a mediační služba středisko Liberec Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec Střední a Vyšší zdravotnická škola v Liberci a Turnově Fara Ruprechtice a Vratislavice nad Nisou Rehabilitační domácí péče Kratzmannová, Holoubek ELVA HELP Andrea Tvrdá 9

10 Dobrovolníci z našeho okolí Domácí zdravotnická služba Home Care Speciální pedagogické centrum pro tělesně postižené děti a mládež v LK Centrum pro zdravotně postižené LK Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Krajská rada zdravotně postižených včetně NRZP Rada humanitárních organizací v ČR Územní záchranná služba LK Všeobecná zdravotní pojišťovna Velké poděkování patří všem médiím: MF Dnes, Právo, Liberecký den, Blesk, Deník Pojizeří, Podtatranské noviny Poprad, Vozíčkář, Můžeš TV ČT 1, TV Nova, TV RTM, TV Prima, TV Genus, TV Markíza, TV Terra Český rozhlas Sever, Český rozhlas Ústí nad Labem, atd. Samozřejmě poděkování patří všem zahraničním partnerům: DIAKONIEWERK Loebau Dipl. Ing. Roland Naumann Kontaktní osoba: Jiří Sedláček ředitel společnosti, tel./fax.: , mobil Pořádané akce v KOLOSEU v r Tel./fax.: Mobil:

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Výroční zpráva MEZINÁRODNÍHO CENTRA UNIVERSIUM o.p.s.

Výroční zpráva MEZINÁRODNÍHO CENTRA UNIVERSIUM o.p.s. -1- Liberec Obsah Obsah...2...2 Vážení přátelé,...3 Základní identifikační údaje...4 Vznik společnosti a přehled činností...5 Složení řídících orgánů...6 Organizační schéma společnosti MCU do 28.5. 2008...6

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2008 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Speciální pečovatelská služba Kladno Hřebečská 2678 telefon: 312 661 424 e-mail: spec.sluzba@volny.cz, http:www.sps-kladno.cz IČO: 48707783 DIČ: CZ48707783 statut registrovaný MV

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2007 Vítej o.p.s. v roce 2007 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské

Více

decin@krcentrum.com Rozsah činnosti:

decin@krcentrum.com Rozsah činnosti: Poradna pro zdravotně postižené a seniory Děčín 28. října 29, 405 02 Děčín Poradce - koordinátor osobní asistence: Miluše Hyblerová Kontakty: tel/fax, mobilní telefon 412 510 107, 775 204 162 Kontakty:

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Svaz paraplegiků. Výroční zpráva za rok 2002

Svaz paraplegiků. Výroční zpráva za rok 2002 Svaz paraplegiků Výroční zpráva za rok 2002 SVAZ PARAPLEGIKŮ - CENTRUM PARAPLE Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 tel.: 274 771 478, 274 777 973, 274 773 785 e-mail: paraple@paraple.cz, www.paraple.cz SVAZ

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více