Správní rada MCU o.p.s. k Dozorčí rada MCU o.p.s. k Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti"

Transkript

1 1

2 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok zpráva o hospodaření společnosti organizační struktura - slavnostní zahájení otevření chráněné dílny OÁZA - Konference a pracovní návštěva v chráněných dílnách ve Francii s delegací MCU a z SRN Diakonie u příležitosti 6. výročí MCU o.p.s. - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2005 s Diakonií Loebau setkání, kterého si velice vážíme - obrazová dokumentace o činnosti MCU - přehled akcí, které pořádalo MCU Správní rada MCU o.p.s. k Předsedkyně: Mgr. Alena Urbánková Členové správní rady: Ing. Jiří Kittner MUDr. Jan Marušiak CSc. MUDr. Přemysl Sobotka MUDr. Miroslav Samek Mgr. Božena Jirků Mgr. Jarmila Tučková Marie Macková Marie Drašarová Dozorčí rada MCU o.p.s. k Předseda: JUDr. Bohumír Doležal Členové dozorčí rady: Mgr. Ředitel společnosti: Věra Skřivánková Miroslav Lepil Jiří Sedláček 2

3 Úvodní slovo k výroční zprávě MCU o.p.s. za rok 2005 Vážení přátelé, rok 2005 byl pro nás 6. rokem pracovní integrace handicapovaných, a to nejen proto, že jsme byly aktivními partnery na trhu práce a sociálních služeb, ale i proto, že jsme udělaly další kroky ve stabilizaci své ekonomické situace a rozvoji našich aktivit, kterými naplňujeme své poslaní. Za největší úspěch uplynulého období lze zajisté považovat otevření a vybudování nové chráněné dílny v centru Liberce cukrárny OÁZA a zároveň zahájení činnosti Informačního centra osobní asistence a poradny pro handicapované, též v těchto prostorách. Právě tato provozovna plně zpřístupnila tělesně handicapovaným osobám a seniorům další možnosti informací včetně internetu. Díky bezbariérové plošině v Koloseu proběhl za velké účasti vozíčkářů z celé ČR i zahraničí již 2. ples vozíčkářů, který je již tradicí naší společnosti. Nesmíme ovšem zapomenout i na tradici Benefičního koncertu v MCU, kde každoročně poděkujeme všem sponzorům a partnerům a zároveň jim předáme Cenu humanity a Ceny lidství. Díky osobnímu nasazení kolektivu asistenční služby jsme vybudovali kvalitní sociální služby s nepřetržitým provozem pro 74 imobilních osob včetně seniorů v celém Libereckém kraji. Služby pro tělesně handicapované osoby v loňském roce byly zkvalitněny a rozšířeny na celý Liberecký kraj a plně navazují na služby ostatních sociálních služeb v LK. Naši dobrovolníci rozšířili tuto sociální službu dle potřeb po celé ČR. Výborně si vedlo také nové poradenské a informační centrum pro handicapované osoby z celé ČR v centru Liberce pod názvem Duhový kruh pomoci. Díky tomuto ucelenému systému informací pomáhají handicapovaní zaměstnanci podobně postiženým, a to nejen v možnostech vzdělávání, začleňování do pracovního procesu, možnosti zajištění pomůcek, ale i v oblasti nároků sociální péče, řešení osobních situací apod. (5.014 zpracovaných dotazů). V uplynulém roce proběhlo v naší organizaci mnoho vzdělávacích kurzů pro osoby s handicapem, osobní asistenty, rodiče handicapovaných dětí, seniory a zaměstnance společnosti (jazykové, počítačové a integrační), které byly zahájeny a probíhaly za finanční a materiální podpory Nadace Konta Bariéry ve spolupráci s Akademií Jana Amose Komenského v Liberci a setkaly se s velkým ohlasem a zájmem veřejností. Certifikáty z akreditovaných kurzů za tento rok obdrželo 58 osob. Koncem roku 2005 naše organizace v rámci dlouhodobé spolupráce obdržela darem z Diakonie Loebau SRN tiskařský stroj v hodnotě ,-Kč a tím nám umožnila v budoucnu utvořit nová pracovní místa v chráněné tiskařské dílně MCU. Prozatím se 2 naši zaměstnanci zaučovali a seznamovali s technologii tohoto stroje v SRN, možnostmi a kapacitou tisku. Velké poděkování patří správní radě této Diakonie. Zvlášť velké poděkování patří panu A. Reicheltovi a panu R. Neumannovi z této zahraniční společnosti. Pokračujeme i nadále s rozšířením služby střediska dopravy a snažíme se zpříjemnit naše služby pro handicapované, neboť díky daru Nadace Charty 77 a OD Globus byla doprava posílena o AlfaVaria Liberec speciální úchytná zařízení. Zvýšil se také nejen počet přepravovaných imobilních a zdravotně postižených osob, kteří nemohou používat městskou hromadnou dopravu do škol, zaměstnání, na úřady, kulturní akce, setkání, zahraniční zdravotní pobyty apod. Těchto úspěchů by nebylo možno dosáhnout bez výrazné pomoci Statutárního města Liberec, které částečně finančně dotuje bezbariérovou dopravu, hradí energie a propůjčuje k našim aktivitám budovu Kolosea. Za to mu patří naše poděkování a vděk, neboť dovedeme ocenit jeho lidský přístup k začleňování handicapovaných osob do normálního života. Nadále přednostně zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, kterým poskytujeme možnost pracovního a společenského uplatnění. Ujala se také výborná spolupráce se Spinální jednotkou Krajské nemocnice v Liberci, v jejímž rámci pomáháme začleňovat osoby po úrazech míchy do společnosti a plně je integrovat. Snažíme se jim zajistit ucelenou rehabilitaci. Na výsledcích uplynulého roku se výrazně podílelo Statutární město Liberec, Liberecký kraj, Úřad práce v Liberci, přátelé ze zákonodárného sboru, vládního výboru, orgány státní správy a místní samosprávy a rovněž tak naši přátelé z Nadace Syner, z Nadace Konto Bariéry Charty 77, Nadace Výbor Dobré vůle, Nadace Euronisa atd. Také děkujeme zástupcům ze zahraničí z Diakonie Loebau SRN a z Francie a Polska. Nemalé poděkování patří i našim malým a velkým partnerům, jako třeba stavební firmě Syner. Každý z nich přispěl svým dílem a každému z nich patří naše upřímné poděkování. Mgr. Alena Urbánková, předsedkyně správní rady MCU o.p.s. 3

4 Výroční zpráva o činnosti MCU o.p.s. za rok 2005 Ve zprávě se zaměřuji na hlavní témata naší společnosti: 1) Stabilita chráněných dílen, která naše společnost provozuje. Ke třem chráněným dílnám (Mozaika, Počítačová, Gastronomie) jsme otevřeli v únoru 2005 již čtvrtou chráněnou dílnu OÁZA NADĚJE, která se nachází přímo v centru města Liberce. Zaměstnává 7 handicapovaných osob. Na vybavení této chráněné dílny přispěl finanční dotací Úřad práce Liberec v částce ,-Kč. Sponzoři přispěli stavebními pracemi a vybavením interiéru v hodnotě ,-Kč. 2) Stav zaměstnanců MCU k v hlavním pracovním poměru včetně DPČ: 47 zaměstnanců (viz audit) - Chráněné dílny: 4 počítačová 6 HPP handicapovaných zaměstnanců (z toho 5 imobilních) gastronomie 8 HPP (z toho 7 handicapovaní zaměstnanci) mozaika 13 HPP (z toho 13 handicapovaných zaměstnanců), dále 1 DPČ cukrárna OÁZA 7 (z toho 6 handicapovaných zaměstnanců) osobní asistence 5 HPP (z toho vozíčkáři a 1 s handicapem), 7 DPČ a 29 dobrovolníků včetně PMS a DPP Informační poradna pro handicapované v ČR Duhový kruh pomoci 2 vozíčkáři na DPP zkušební provoz správa 6 ( z toho 3 handicapovaní zaměstnanci doprava 2 ( oba zaměstnanci s handicapem) 3) Jsem velice rád, že v roce 2005 se nám podařilo stabilizovat ekonomiku naší společnosti. Do Nového roku 2006 vstoupila naše společnost bez závazků, které nás provázely již několik let. Byly to především penále za povinné odvody, tyto penále nám byly na naši žádost státem prominuty. Jedna příčina platební neschopnosti naší společnosti byla zapříčiněna tím, že jsme státní příspěvky (dle novely zákona o dotačním řízení) dostávali se čtvrtletním zpožděním. 4) V roce 2005 v naší organizaci bylo provedeno dvanáct kontrol. NKÚ kontrola využití a vyúčtování dotačních prostředků chráněných dílen bez závad Úřad práce Liberec 4 kontroly, využití finančních prostředků chráněných dílen - bez závad Inspektorát BOZP kontrola dodržování předpisů BOZP na jednotlivých pracovištích bez závad KHS Liberec dodržování hygienických předpisů v chráněných dílnách Gastronomie a Oáza Naděje bez závad Hasičský sbor LK kontrola dodržování protipožárních předpisů v budově Kolosea bez závad Celkem za šestileté období v naší společnosti proběhlo 38 státních kontrol. 5) Rok 2005 byl pro nás úspěšný v rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery. V dubnu 2005 se uskutečnila mezinárodní, pracovní a sportovní konference v Diakonii Loebau s našimi zástupci společnosti. V říjnu 2005 se uskutečnilo v Normandii a Caen ve Francii mezinárodní pracovní setkání a konference handicapovaných zaměstnanců z našich chráněných dílen a ze SRN Diakonie Loebau. Tyto setkání se uskutečnili na základě pozvání kolegů z Francie a SRN. Díky těmto setkání se uskuteční v následném roce výměnný pracovní pobyt handicapovaných v ozdravném středisku ve Ktové pod Troskami. Během tříleté spolupráce s MCU naší organizaci darovali kolegové z Normandie kompenzační a rehabilitační pomůcky za uvedené období v hodnotě ,-Kč. Jednalo se především o rehabilitační mechanické a elektrické polohovací postele, toaletní křesla, polohovací křesla, chodítka atd. Tyto pomůcky zapůjčujeme dlouhodobě do rodin handicapovaných osob, především s dětmi. Některé byly zapůjčeny či odprodány do nemocnic, ústavů a DD. Spolupráce s partnery ze SRN Diakonie Loebau pokračuje již třetím rokem. Jedná se především o vzájemnou výměnu klientů z chráněných dílen obou zemí. Každoročně probíhají společné sportovní hry v Liberci Hry bez hranic. Následně byl v roce 2005 uskutečněn sportovní projekt Baseball bez hranic, financován z Česko-německého fondu budoucnosti. V rámci spolupráce mezi partnery nám byl v listopadu 2005 slavnostně předán darem z Diakonie Loebau tiskařský tampónový stroj v částce ,- Kč, který nám pomůže rozšířit a navázat zakázky na počítačovou dílnu. Tohoto slavnostního předání se zástupci Diakonie Loebau se zúčastnil i předseda senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, člen správní rady naší společnosti. Díky nové technologii a tampónové tiskárně po zaučení zaměstnanců vzniknou minimálně 2 pracovní místa pro handicapované a rozšíří se možnosti příjmů naší společnosti. Úspěšně probíhala spolupráce i s našimi partnery z Jelení Góry v Polsku, kde již proběhly výměnné pobyty zaměstnanců chráněných dílen a jednání o společné integraci handicapovaných do společnosti. 6) V roce 2005 naše společnost vynaložila finanční prostředky do budovy Kolosea na tyto aktivity: Oprava parket malého sálu v hodnotě ,-Kč 4

5 Výměna starých WC mís na toaletách za nové WC - kombi v částce ,-Kč Výměna vodovodních baterií (v dílně Gastronomie, dále na WC) v částce ,-Kč Vymalování prostor v budově (chodby, schodiště, šatny u velkého sálu) v částce ,-Kč Výdaje za povinné roční revize (hromosvody, elektrické a protipožární signalizace, atd. celkem ,-Kč Velice nás trápí havarijní stav dlažby před vchodem do budovy Kolosea, kde již došlo k úrazu vozíčkáře a poškození jeho vozíku. Tento žalostný stav jsme hlásili správci objektu, ale bohužel dle jeho sdělení město nemá na opravu peníze. Je to ostuda nás všech, když nás zahraniční delegace právem kritizují a poukazují na tuto špatnou skutečnost. Věříme ovšem,že najdeme společně nějaké kladné řešení, abychom mohli operativně tuto nepříjemnou věc řešit. 7) Již druhým rokem máme velmi dobrou spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec - Spinální jednotkou, kde se v rámci spolupráce snažíme zapojit mladé lidi po úrazech míchy do společnosti (sportovní činnosti, vzdělávání, zaměstnání, poradenství, bezbariérové bydlení atd.) Pro tyto klienty každoročně pořádáme 10 denní pobyt v rekreačním bezbariérovém středisku Ktová v Českém ráji, kde byl pro mě připraven program spojený s rehabilitací ve venkovním bazénu. 8) Podařilo se nám zaměstnat vozíčkářky VŠ ekonomické, které se zapracovávají ve speciálním systému PC poradenství pro postižené v celé ČR pod názvem Duhový kruh pomoci. Jedná se o ucelený komunikační model, celostátní síť pomoci zdravotně postiženým, poradenství v celé ČR. V Libereckém kraji je tento systém zastoupen pouze naší organizací. I nadále je v Koloseu a v centru Liberce informační a poradenská činnost pro handicapované občany v celé ČR. Zde podávají zaškolení imobilní pracovníci informace o možnosti vzdělávání, začlenění handicapovaných osob do pracovního procesu, možnosti zajištění rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informace o osobní asistenci,, lázeňské péči, dávkách, atd. 9) Bezbariérová doprava v roce 2005 Bezbariérovou dopravu, kterou naše společnost zajišťuje pro handicapované občany města Liberec bylo celkem přepraveno handicapovaných osob, za 11 měsíců průměrně 198 osob. Tato služba je poskytována především imobilním a zdravotně postiženým osobám, které nemohou používat běžné dopravní prostředky MHD. Z uvedených výsledků můžeme usuzovat na potřebnost bezbariérové doplňkové dopravy s naším mikrobusem, přestože Dopravní podnik města Liberec a.s. provozuje již čtyřicet nízkopodlažních autobusů. Tyto autobusy pomohou při dopravě špatně chodících lidí a maminek s kočárky. Neřeší však úplně dopravu vozíčkářů a lidí s těžkým pohybovým postižením, kdy je nutná doprava od domu k domu. Proto je zřejmé, že v Liberci je naše doprava stejně potřebná, jako v ostatních městech, ve kterých takto doprava již existuje. Stejně, jako v Liberci, i v ostatních městech je nutné tento typ dopravy dotovat z dotací města, podobně jako MHD, protože příjmy z dopravy v obou případech nemohou nikdy zcela uhradit provozní náklady. Statutární město podporuje tyto naše služby a přispívá finanční částkou ,- Kč ročně na dopravu handicapovaných osob v Liberci a také financuje z rozpočtu města veškeré náklady na služby v budově Kolosea/teplo,voda,energie/. Za tuto finanční podporu patří Statutárnímu městu veliký dík. Poděkování patří také Stavební společnosti SYNER s.r.o. Liberec (darem ,-Kč) a firmě Vária Liberec (20.000,-Kč) za zakoupení speciálních úchytů pro vozíky v bezbariérové doplňkové dopravě MCU. 10) Osobní asistence a Informační poradenské centrum pro handicapované v ČR při MCU Poděkování patří vedení kolektivu Osobní asistence a osobním asistentům včetně dobrovolníků v terénu, kteří měli za rok 2005 v péči 75 těžce postižených osob (ve školkách, v ZŠ školách, ale i ve speciálních školách). Celodenně pečovali o zcela imobilní, převážně ležící pacienty doma na lůžku. Tato práce je fyzicky a psychicky velice vyčerpávající a záslužná. Díky kvalitní práci celého kolektivu se naše společnost bez problémů dostala na přední žebříček poskytovatelů osobní asistence v LK, ale i v ČR. Kvalitou a přístupem zcela navazujeme na všechny sociální služby časově. Dodržujeme metodiku a standardy OA dle MPSV, naši asistenti úspěšně ukončili vzdělávací kurzy OA. I naši zaměstnanci se přičinili o uzákonění zcela nového zákona o sociálních službách. 11) Během roku 2005 byli realizovány s organizacemi a institucemi Libereckého kraje různé akce, na kterých se prezentovaly naše chráněné dílny rauty, různá občerstvení, výroba keramiky, zhotovení propagačních materiálů apod., dále i na seminářích osobních asistentů v celé ČR. Rád bych také poděkoval účetní a ekonomické firmě Nykrýn Nykrýnová za velmi dobrou spolupráci, vyúčtování státních dotací, za vedení mzdové a ekonomické agendy, apod. Toto je dobrá vizitka této firmy, což vyplývá z kontrolních zpráv, že naše hospodaření je účelné, účetnictví je bez závažných výhrad, což také dokládají zprávy jak z auditu, tak kontrolních orgánů. Poděkování patří všem mediím, kteří s námi úzce spolupracují a tím pomáhají zviditelnit naší činnost. Touto cestou se nám podařilo více seznámit veřejnost s činností handicapovaných osob a tím dát najevo veřejnosti, že handicapovaní nechtějí být závislí na státě, na zdravé společnosti, ale že svou prací se dokáží uplatnit v naší společnosti. To je naším posláním. Snažíme se všem zdravotně postiženým osobám pomoci se plně integrovat do naší společnosti. Přílohou zprávy je celoroční přehled akcí. Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat všem těm, kteří v roce 2005 nechť malou či větší měrou podpořili naší činnost, pomohli nám k realizaci našich cílů a poslání zpříjemnit handicapovaným osobám jejich nelehký každodenní život. Bez finanční podpory, dotací i materiální podpory by se tato tak rozsáhlá činnost nemohla realizovat. Poděkování si zaslouží velcí i malí partneři a sponzoři. 5

6 Snažíme se všem zdravotně postiženým osobám pomoci se plně integrovat do naší společnosti. Jiří Sedláček, ředitel společnosti Výroční zpráva MCU bezbariérová doprava Již šestým rokem provozuje naše obecně prospěšná společnost doplňkovou bezbariérovou dopravu. Začínali jsme v květnu roku 2001, díky Magistrátu Statutárního města Liberec, který poskytuje příspěvek na provoz této dopravy. Pro dopravu jsme však museli pořídit od leasingové společnosti mikrobus Ford Transit, který jsme díky sponzorům vybavili plošinou, schůdky a úchyty na poutání vozíků. V loňském roce nám byl darován nadací Konto Bariéry nový mikrobus Fiat Ducato. Naše společnost byla vybrána z 28 organizací mezi 4 nejlepší neziskové organizace. Všem čtyřem organizacím byly slavnostně předány mikrobusy v OD GLOBUS Praha za velké účasti médii a zástupců Nadace Konto Bariéry. Do konce května tohoto roku jsme tak měli k dispozici dva mikrobusy. Ford Transit Combi a Fiat Ducato. Oba mikrobusy byly vybaveny nájezdovou rampou a úchyty v podlaze, které slouží pro bezpečnou přepravu vozíčkářů a skládacími schůdky pro nastupování špatně chodících klientů. V Transitu byla pro cestující k dispozici tři místa na sedadlech a čtyři místa pro ortopedické vozíky v úpravě pro provoz ve městě. Fiat je bohužel o půl metru kratší a tak jsou pro cestující k dispozici tři místa na sedadlech a jen tři místa pro ortopedické vozíky, které se vejdou jen tehdy, pokud třetí vozík stojí napříč směru jízdy. V květnu, po ukončení pětiletého leasingu, byl Ford Transit z finančních důvodů a velkých nákladů na opravu prodán. Naše doprava slouží jako doplňková vozíčkářům a těm zdravotně postiženým osobám, kteří nemohou použít běžné dopravní prostředky MHD. Přepravujeme všechny věkové skupiny zájemců. Ráno dopravujeme studenty do škol, maminky s postiženými dětmi do školek nebo k lékaři, další klienty do zaměstnání, během dopoledne na nákupy, na úřady, do zdravotnických zařízení a odpoledne je dopravujeme zpět. Zvlášť oceňují postižení naši dopravu v zimním období, kdy je pro ně mnohdy jedinou možností, jak se dostat tam, kam potřebují. Bohužel od července 2005 už nemají klienti možnost využít náš upravený mikrobus pro pohodlnou dopravu do lázní či jiných zdravotnických zařízení, ležících mimo Liberec. Tato doprava byla hrazena zdravotními pojišťovnami, ale další smlouvy nebyly ze stran zdravotních pojišťoven akceptovány a obnoveny. Naopak obě auta byla ještě v květnu využita na dopravu vozíčkářů i jinak postižených na mezinárodní třídenní sportovní akci ve Janově n/n a také na zajištění dopravy na kulturní akce v Praze, v Liberci i jednodenní návštěvy u našich přátel v SRN a v Polsku. V říjnu vezl Fiat pozvané zástupce MCU o.p.s. do Caen v Normandii na poznávací návštěvu a mezinárodní konferenci podobně zaměřené francouzské organizace s chráněnými dílnami. Nyní několik čísel za rok 2005 : přepravili jsme celkem (za 11 měsíců) průměrně za 11 měsíců (červenec-dovolená) celkem najeto z toho bylo najeto s klienty najeto pro služební jízdy MCU o.p.s. Francie - Caen rozvoz obědů jízdy do lázní náklady na dot. jízdy zaměstnanců příjmy-příspěvek Magistrátu města Liberce příjmy za jízdné osob 198 osob km km km km km 746 km 5 550,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Bezbariérová doprava sice skončila se za rok 2005, ale tento schodek je relativní, protože vznikl jízdami pro účely MCU o.p.s. Přínosem v roce 2006 by bylo využití mikrobusu i pro komerční jízdy ve volných jízdních časech. Datum Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Přepr.osob

7 Milan Pitloun - dispečer Výroční zpráva MCU Osobní asistence pro zcela imobilní klienty v LK Projekt osobní asistence (OA) jsme zkušebně zahájili v roce 2003 na základě akutních potřeb péče pro těžce zdravotně postižené zaměstnance a občany LK. Vzhledem k tomu, že nebyla poskytována péče osobní asistence pro imobilní klienty ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích a mnozí vozíčkáři a jinak těžce postižené osoby byli odkázáni sami na sebe po ukončení náhradní vojenské služby. Naše organizace se rozhodla díky těmto skutečnostem vypracovat potřeby postižených klientů v LK a zpracovala za pomoci POV začátkem roku 2003 pilotní projekt, který by tuto problematiku řešil. Vycházeli jsme z projektu Pražské organizace vozíčkářů, kde se touto problémovou skupinou zdravotně postižených osob úspěšně zabývají již 16 let pod vedením Ing. Jany Hrdé, která je autorkou OA v celé ČR a také naším hlavním garantem a konzultantem tohoto projektu a patří jí velké poděkování a uznání za veškerou pomoc a konzultace našemu vedení OA. Naše Osobní asistence s péčí včetně víkendů a svátků v Libereckém kraji je dalšími modelovým městem a krajem, kde tento projekt našel své podstatné uplatnění a je důležitou chybějící péčí u těchto velmi vážně postižených osob, které jsou závislé na pomoci druhých a chtějí žít důstojně v domácí péči s nepřetržitým provozem. Cílem projektu je zajištění péče těžce zdravotně postiženým spoluobčanům, převážně vozíčkářům, a imobilním osobám tak, aby měli zajištěny základní životní funkce a potřeby, žili v důstojných podmínkách i večer, o víkendech i svátcích. Zároveň aby mohli být integrováni do zdravé společnosti, na studium a do zaměstnání. Sebeurčující osobní asistence, školní asistence, či řízená osobní asistence není určena každému člověku s postižením, ale je to jedna z forem péče, která se může a má doplňovat s dalšími formami. Naši proškolení osobní asistenti pečují o velmi těžce postižené klienty (převážně ležící) v nepříznivých sociálních a kritických životních situacích doma po úraze, neurologických operacích, a to pouze při základních životních úkonech. Jedná se o klienty - čekatele na zařazení do ústavu, Domova důchodců, RHC zařízení atd. Při vzdělávání pomáhali OA v MŠ, ZŠ, VZŠ, Spec. školách dle doporučení SPC, i při vyučování (celkem 11 škol). Dále jsme zajišťovali těžce postižené ležící pacienty v domácím prostředí, kde není, či nemůže být zajištěna pečovatelská, či jiná služba, nebo tyto úkony v tento čas nedělají. Tyto plně imobilní klienty nikdo nechce, je s nimi moc práce, musí být zajištěny více službami v jeden den Home Care specializovaná zdravotní péče, PS, CZP LK, RHC, ergoterapie, logopedie a canisterapie a MCU. Neděláme duplicitní služby, šetříme maximálně finanční prostředky, spolupracujeme se všemi organizacemi, které se těmito službami zabývají. Ovšem víkendy a svátky zajišťuje pouze naše organizace. Z kapacitních, finančních důvodů není možné pokrýt všechny klienty. Celostátní působnost Osobní asistence zajišťuje na nezbytnou dobu s nepřetržitým provozem po celé ČR u poúrazových propuštěných pacientů ze Spinálních jednotek v ČR převážně Spinální jednotky Krajské nemocnice Liberec (KNL) a Luže Košumberk (HK), kteří jsou propuštěny do domácího léčení poté pacienta předáváme v místě bydliště jiným organizacím. Dále poskytujeme dobrovolníky do Autoškoly PEML v Přelouči, kde si vozíčkáři dělají řidičské oprávnění ke své samostatnosti. Dobrovolníky jsme poskytli i na tábory, ozdravné pobyty handicapovaných v celé ČR, ale i do lázní. V roce 2005 využívalo služeb naší osobní asistence 75 velmi těžce zdravotně postižených klientů LK, z toho 40 stálých denně a 12 klientů využívajících osobní asistenci v krizových situacích nárazově. O víkendech, svátcích a na večery jsme měli 23 těžce postižených klientů. Zemřelo nám 6 klientů, 5 klientů nastoupilo do Domova důchodců v LK, 6 na LDN, 0 do ústavu. Dále jsme měli odlehčovací péči o 3 imobilní klienty na dobu určitou. Projekt Osobní asistence je úspěšný jen díky dobrovolnosti asistentů (35 % - 40 %), kteří tuto práci vykonávají zcela zdarma a v době svého osobního volna. Bez těchto školených dobrovolníků nelze tento projekt realizovat, jelikož by byl finančně velmi nákladný. Za rok 2005 jsme ušetřili nemalé finanční prostředky ve spolupráci s Probační a Mediační službou (PMS) Liberec, kde na naši žádost dostáváme přiděleny postupně osoby, kteří u nás zdarma vykonávají formou alternativních trestů péči o naše klienty na ozdravných pobytech, v terénu, na sportovních a kulturních akcích, minimálně i doma. Zdravotně postižení si dobrovolníků velice váží a této možnosti služeb využívají velmi často. Celkem v roce 2005 pečovalo o 75 klientů 56 asistentů, z toho 29 dobrovolníků včetně PMS (13 osob). Z těchto důvodů jsme schopni vytvářet podmínky pro komplexní integraci zdravotně postižených dětí, mládeže, dospělých a seniorů do společnosti. Začlenit je do vzdělávacího procesu, pracovního procesu i do chráněných dílen, zajistit sportovní a volnočasové aktivity, dle možnosti klientů jim zajistit ozdravné a rehabilitační pobyty včetně osobních asistentů. Asistentům jsme zajistili vzdělávací kurzy s akreditací MŠMT ve spolupráci s Akademií J.A. Komenského s našimi asistenty. Do 5/2005 jsme dostali částečné finanční dotace včetně odvodů (75 %) z ÚP Liberec na VPP (Veřejně prospěšné práce) na 4 osobní asistenty (na ranní službu), z nichž 1 OA byl na speciální bezbariérové dopravě pro těžce postižených osob za rok (průměr 2005). Pomáhal při přesunu z auta do auta, do škol, úřadů, zaměstnání, k lékaři, na sportovní akce, semináře, vzdělávání, ale i k překonávání překážek do úřadů a i škol atd. Nepřetržitá nonstop výjezdová asistenční služba byla zajištěna dobrovolnými asistenty z finančních důvodů pouze na telefon, poté dobrovolník vlastním autem vyjel k potřebným klientům, kteří si benzín uhradili sami. Těžce postižení klienti byli tímto důstojně zajištěni i ve večerních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích na nezbytně nutnou dobu alespoň při základních životních hygienických potřebách. Vždy je šetření přímo u klienta doma či v nemocnici, v zaměstnání, aby bylo možné propočítat hodiny, které klient nezbytně ke své samostatnosti a hygieně potřebuje. Vždy je s klienty sepsána písemná smlouva. Dohoda o poskytování osobní asistence. U smlouvy jsou uvedeni asistenti, kteří pečovali o postiženou osobu (někdy i 5 asistentů). Písemná dohoda OA obsahuje vždy výši poplatku za odvedenou službu. U 20 % smluv nejsou vypsání asistenti, jelikož postižení klienti nejsou pravidelnými uchazeči o osobní asistenci, ale pouze využívají našich služeb v krizových situacích (při zhoršení zdravotního stavu klienta, při 7

8 nepřítomnosti rodiny, při ozdravných pobytech, při propuštění z nemocničního ošetření, při sportovních aktivitách atd.). Diky Osobní asistenci a Informačnímu centru OA získali zaměstnání 4 vozíčkáři na zkrácený prac. úvazek a na DPP. Všechnu agendu, včetně přesunu asistentů v terénu u klientů si vozíčkáři vedou sami, kontroly v terénu u postižených doma, v práci, ve školách atd. Je to velice motivační a důvěryhodné vůči klientům, kteří asistenci MCU využívají. V informačním centru OA se střídají vozíčkáři, podávají rady rodinám a klientům s postižením. Komunikují s MPSV, MVČR, MZČR, LK, ÚP, s nadacemi, magistráty, či obcemi, kde klienti bydlí. Žadatelům a klientům píší žádosti na nárokové dávky, jednorázové dávky, žádosti na Nadace na doplatky rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na odstranění bariér v bytech, pomáhali při získání bezbariérových bytů (za rok 2005 tři bezbariérové byty včetně jejich vybavení. Financování OA: Osobní asistence je financována především státními dotacemi formou grantů, dotacemi z ÚP Liberec, granty z nadací, měsíčními poplatky za služby od klientů, dále přepočtenými hodinami dobrovolníků, dary od sponzorů, vlastním podílem organizace na financování projektu. Všechny granty si zpracovává vedoucí OA při MCU sama včetně žádostí a jednání se sponzory. Nejtěžší klienta: 25letá Katka je po autonehodě, sonda na pití, 75% poškození mozku, neumí se najíst, nemluví, nemá krátkodobou paměť, tetraplegie (ochrnutí všech čtyř končetin). Neslyší, nemluví, asistenti se s ní dorozumívají pouze speciální tabulkou, 2,5 roku ležela na LDN, od 8/2004 máme klientku v péči. Od 07:00 do 12:00 h má péči zajištěnu Pečovatelskou službou, od 12:00 h až do 22:00 h včetně víkendů a svátků pečují o Katku naši osobní asistenti, včetně dobrovolníků. 3x v týdnu ji navštěvují z Home Care a terénní RHC, dále využívá canisterapie Elva Help a naši dobrovolnou logopedickou pracovnici. Tato klienta by bez naší péče musela do ústavu. Dále nejtěžší klienti: Horák, Hájek, Dopita atd., zcela ležící imobilní klienti 24 h na lůžku. Spolupráce: Je nutné neustále spolupracovat s organizacemi a školami, které jsou schopni nám pomoci s dobrovolníky, či studenty na praxi. Také se zaměstnanci ze Spinální jednotky KNL a RHC ústavy v ČR, LDN Libereckého kraje, REVA, CZP pro LK, Diakonie, Pedagogicko psychologické poradny v ČR, Speciálně pedagogické centra pro tělesně postižené děti v celé ČR, Speciální pedagogické centrum pro zrakově a sluchově postižené v LK, Pečovatelská služba v celé ČR, ELVA HELP Canisterapie ze Středočeského kraje a LK, fara Ruprechtice a Vratislavice n/n, Probační a mediační služba středisko Liberec, Střední zdravotní škola a Vyšší zdravotní škola Liberec a Turnov, Střední škola Sociálně právní Liberec, Vysoká Pedagogická škola TU Liberec, Lékařská fakulta UK Praha a Olomouc, obce, magistráty, Domovy důchodců, Ústavy pro tělesně postižené, s ostatními organizacemi se stejným zaměřením z celé ČR. Velké uznání a poděkování patří zástupcům Maltézské pomoci o.p.s. za dlouhodobou spolupráci při osobní asistenci a profesionálním zdravotním dohledu na všech našich sportovních akcích. Dále jim chceme moc poděkovat za kompenzační pomůcky zdarma v celostátní působnosti (darem 23 nových mechanických vozíků). Také proto má projekt osobní asistence úspěch a zájem klientů byl v roce 2005 tak veliký, že jsme nebyli schopni z finančních, ani kapacitních důvodů zajistit všechny imobilní klienty. Případné stížnosti jsme řešili ústní nebo písemnou dohodou či výměnou asistenta. Asistenční služba pracuje dle veřejné metodiky Poskytování osobní asistence Ing. Jany Hrdé z Pražské organizace vozíčkářů, která je i garantem našeho projektu. Dále dle metodiky řízené a školní osobní asistence, dle metodiky MŠMT integrace v Evropě Zabezpečování péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Informace o vzdělávání asistentů a postižených zaměstnanců informačního centra Osobní asistence V případě vzdělávání v osobní asistenci se snažíme vyjít vstříc jak uchazečům o vzdělání, tak i lektorům Akademie J.A. Komenského. Otevřeli jsme kurzy s budoucím pracovním uplatněním. V žádném případě neotvíráme kurzy o které není zájem a jsou nepotřebné k naší práci. Sestavovány jsou dle požadavku asistenční služby ve školách, v terénu, v DD, ÚSP, dle uplatnění na trhu práce a samozřejmě dle požadavků MŠMT a MPSV. V roce 2005 pokračovaly kurzy Základní zdravotnické normy úrazy, první pomoc,bezpečnostní normy a práce pro asistenty úspěšně dokončilo 15 asistentů. Integrace dětí do škol se speciálními potřebami do škol a do školních zařízení. Všechny kurzy vyučovali lektoři Akademie J.A. Komenského ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry v LK. kurz První pomoci pro všechny asistenty včetně specializace na specificky postižené klienty, zúčastnilo se 15 asistentů v budově Kolosea. Je našim cílem, aby každý asistent prošel tímto kurzem, ovšem vše je o finančních prostředcích. Dále je v jednání kurz Assertivita v praxi, pouze pro asistenty. Kurz Psychologie specifikace problémů hadic. lidí. Sebepoznávání, sebehodnocení, rozvoj osobnosti, komunikace. Kurzy s lektory J.A.Komenského A1 anglický jazyk pro 2 skupiny úterý ráno a čtvrtek odpoledne, ukončení 6/2006 Vzdělávací centrum Libereckého kraje Počítače proti bariérám Počet proběhlých kurzů: 4 PC kurzy současně najednou s akreditací i bez (říjen 2005 červen 2006) dle harmonogramu MCU Pondělí PC pro handicapované děti (16:00 h 17:30 h), Ing. Ibrahim Kamil, ukončení 5/2006 Úterý a pátek PC pro matky postižených dětí (8:30 h 10:45 h), Ing. Veselý, termín závěrečných zkoušek rekvalifikačního kurzu PC 6/2005 8

9 Středa Rekvalifikační PC pro zaměstnance a postižené klienty (16:15 h 17:45 h), Ing. Čmelík zkoušky v červnu 2005 Čtvrtek PC pro seniory (10:00h 11:45 h), Ing. Samšiňák ukončení v červnu 2006 Velké poděkování patří zástupcům Nadace Charty 77 Počítače proti bariérám, kteří naší organizaci vybrali v Libereckém kraji mezi organizace na výuku PC a vybavili nám z větší části učebnu novými PC. Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Boženě Jirků. Dále patří poděkování lektorům Akademie J.A. Komenského a Mgr. Jarmile Tučkové za opravdu časově náročnou spolupráci s MCU při vzdělávání. Poděkování patří i Libereckému kraji, který přispěl na výuku převážně handicapovaných žáků a nemalými finančními prostředky na Osobní asistenci při MCU. Poděkování patří také Úřadu práce Liberec za vytvoření 4 míst VPP Na Osobní asistenci. Lenka Zimmermannová vedoucí OA při MCU v LK Poděkování partnerům za dosavadní spolupráci ve prospěch handicapovaných občanů: Liberecký kraj Statutární město Liberec Úřad práce v Liberci ANTA. CT s.r.o. Liberec A.S.A. s.r.o. Liberec Jablotron s.r.o. Jablonec n. N. Košťál ČR s.r.o. Liberec Nadace Charty 77 - Konto Bariéry Nadace SYNER Liberec Nadace Výbor dobré vůle Nadace Euronisa Liberec MC Donald s Liberec Maltézská pomoc o.p.s. a Řád Maltézských rytířů Nerrox s.r.o. Jablonec nad Nisou Stavební společnost SYNER s.r.o. Přilož ruku k dílu veřejná sbírka pro handicapované Akademie Jana Ámose Komenského ENERGY Group, a.s. Portál CZ s.r.o. PC Contact, s.r.o. Databox Liberec INZERTPRESS s.r.o. reklamní agentura Brno REA Models módní agentura Liberec API CZ Tábor s.r.o. Agentura MAJA CHEMIKO s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou ČOB, a.s. Poštovní spořitelna Liberec GRS Plochá dráha Liberec- Věroslav Kolert Odkolek Pekárna Liberec a.s. Sklárna Nový Bor Jizerské pekárny s.r.o. ANERI MARKETING Svijany a.s. Zdeněk Kout reklamní předměty Miroslav Jílek PFP s.r.o. Buriánková Milena Klub zdraví Mgr. Karin Caidlerová Ing. Eliška Kadlecová Autogas Liberec s.r.o. SUZUKI MOTOCENTRUM- Kurt Lindner SKY SERVICE s.r.o. Obchodní akademie Liberec Pražská organizace vozíčkářů Ing. Jana Hrdá Liga za práva vozíčkářů Brno Duhový kruh pomoci Probační a mediační služba středisko Liberec Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec Střední a Vyšší zdravotnická škola v Liberci a Turnově Fara Ruprechtice a Vratislavice nad Nisou Rehabilitační domácí péče Kratzmannová, Holoubek ELVA HELP Andrea Tvrdá 9

10 Dobrovolníci z našeho okolí Domácí zdravotnická služba Home Care Speciální pedagogické centrum pro tělesně postižené děti a mládež v LK Centrum pro zdravotně postižené LK Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Krajská rada zdravotně postižených včetně NRZP Rada humanitárních organizací v ČR Územní záchranná služba LK Všeobecná zdravotní pojišťovna Velké poděkování patří všem médiím: MF Dnes, Právo, Liberecký den, Blesk, Deník Pojizeří, Podtatranské noviny Poprad, Vozíčkář, Můžeš TV ČT 1, TV Nova, TV RTM, TV Prima, TV Genus, TV Markíza, TV Terra Český rozhlas Sever, Český rozhlas Ústí nad Labem, atd. Samozřejmě poděkování patří všem zahraničním partnerům: DIAKONIEWERK Loebau Dipl. Ing. Roland Naumann Kontaktní osoba: Jiří Sedláček ředitel společnosti, tel./fax.: , mobil Pořádané akce v KOLOSEU v r Tel./fax.: Mobil:

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Výroční zpráva ESY HANDICAP HELP, o.s. o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2008

Výroční zpráva ESY HANDICAP HELP, o.s. o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2008 Výroční zpráva ESY HANDICAP HELP, o.s. o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2008 Obchodní jméno: ESY HANDICAP HELP, o.s. Sídlo: Rumunská 655/9, 460 01 Liberec IV - Perštýn Stát: Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více