DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 2/2006

2 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo Informace DCH Exercicie Naundorf Mons. P. Posád žehnal v Jiřetíně a Oseku Setkání ředitelů charit a asistentů TS Pozvánka na přednášku Charitní pečovatelská služba v Sobotce Ekonomické informace Povodně 2006 Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice Plakát na pomoc občanům postiženým záplavami Co se děje v charitách OCH Most Karneval v Sovičce Matějská pouť Turnaj ve stolním tenise Otevření domu Rodina v tísni OCH Liberec FCH Rumburk Zprávičky z Farní charity Rumburk OCH Česká Lípa Návštěva biskupa a představitelů města Mittwenda na Farní charitě v České Lípě FCH Litoměřice Dopis misionáře z Indie Sbírkové konto str. 3 str. 4-5 str. 5-6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 7 str. 7-9 str. 7-9 str. 10 str. 12 str. 13 str. 14 str. 14 str str str str str. 22 str. 23

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO VELIKONOCE Staré národy očekávaly spásu od svých model a bohů, osvícenství od učenců, Tolstoj od chudých, Karel Marx od proletariátu. Tolik lidí je v očekávání a tolik spasitelů v nebezpečí, že prohlédnou Spasitele. Velikonoce jsou nejvlastnějším svátkem spásy. Bůh a člověk se stali skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista jedno, to znamená, že v Kristově smrti je Bůh jako člověk a v jeho vzkříšení dostává člověk podíl na Božím životě. Rudé jizvy jeho ran jsou jako pečetě, které potvrzují, že spása platí pro všechny doby a všechny místa. Neboť zmrtvýchvstalý Pán je nese na svém oslaveném těle a při nanebevstoupení je bere s sebou ke svému Otci. Bůh usiluje o člověka a o svět až do prolití vlastní krve. Těch pět ran je jako pět smyslů člověka: zahrnují vše, co člověk dělá a snáší. Na nich se ukazuje velikonoční způsob života. Rukama člověk pracuje a tvoří. Rukama člověk slouží a modli se. Rukama ale také boří a zabíjí. Ježíšovy ruce jsou probodány. Jeho ruce nejsou sevřené v pěsti, ale otevřené k pomoci a rozdělují Boží dary. Nic nepřiměje sily a mocnosti tohoto světa k odzbrojování a k pomoci hladovějícím, dokud nebudou jejich ruce probodané jako ruce Spasitele.Vždycky záleží na rukou. Ony rozhodují o tom, zda velikonoční radost zvítězí, nebo zda bude jen příjemným svátkem jara. Nohy vedou člověka k hříchu nebo ke spáse. Uvádějí člověka do života, nebo do smrti. Člověk je vždycky neklidným Božím nomádem, věčným poutníkem. Teprve nohy, které jsou poznamenány Kristovými ranami, jdou také po Božích cestách.. Boží cesty vedou často jinudy než široké cesty současníků. Kdo se vydává po Božích cestách vydává se směrem, který jde často proti tomu, co je in. Cesty Boží jsou jen málokdy v souladu s módními trendy. Křesťané mají usilovat o to, aby Ježíšovy stopy nebyly na cestách tohoto světa zaváty, aby se lidé vrátili zpět ze scestí a slepých uliček na cestu, která vede k životu. Křesťané jsou zajišťovateli stop Zmrtvýchvstalého, aby hledající mohli přijít velikonočnímu Kristu na stopu. Existuje pouze jedna cesta, která vede k životu, a to je cesta toho, který o sobě řekl. Já jsem cesta, pravda a život (Jan 14,6) Z článku kardinála Joachima Meisnera zpracoval P. J. Steliva

4 4 INFORMACE DCH Exercicie Naundorf Diecézní charita Litoměřice počátkem dubna opět pořádala duchovní cvičení pro zájemce z řad zaměstnanců farních a oblastních charit včetně ošetřovatelské služby. Čtvrtek až sobotu před Květnou nedělí tak mohlo prožít 28 účastníků exercicií pod vedením P. Miroslava Fialy, prezidenta SČKCH. Rekreační zařízení Sv.Uršuly v Naundorfu v Saském Švýcarsku nás přivítalo ještě plné stavebního ruchu při úpravách komunikací. Příjemné ubytování vonělo novotou, společenská budova, kde probíhal celý program exercicií, působila velice přívětivým dojmem. Letošní téma Charita a otázky dneška přednesl P. Fiala velmi odborně a s humorným nadhledem. V sedmi přednáškách postupně rozebral vztah člověka s Bohem, zdravotníka a pacienta. Důraz v charitní práci kladl hlavně na zakotvení člověka v Božím řádu. Zvolené téma, příjemné prostředí, výborná strava a jarní slunečné počasí, to vše byl rámec užitečně vyplněných dnů na exerciciích u sester Panny Marie schönstattské.

5 5 Čas ve Švýcarsku zbyl i na procházku Mons.Pavel Posád žehnal v Jiřetíně a v Oseku MONS. PAVEL POSÁD ŽEHNAL V JIŘETÍNĚ A OSEKU Dne se po modernizaci uskutečnilo slavnostní požehnání Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Domovu požehnal litoměřický biskup Mons. Pavel Posád. Rekonstrukce probíhala za provozu a byla financována z prostředků Diecézní charity Litoměřice, z příspěvků Nadace České spořitelny, Lions-Club Essen a Caritasverband Bamberg.

6 6 Po požehnání biskup benedikoval Centrum Rodina v tísni v Oseku. Toto zařízení je zcela nové a vzniklo pro potřeby rodin a jedinců, kteří se octli v sociální tísni nebo je ohrožen vývoj dítěte. Setkání ředitelů charit a setkání asistentů TS Dne se na DCH Litoměřice uskutečnilo setkání ředitelů charit a asistentů TS. Pozvání přijal také o.biskup Mons. Pavel Posád, který v úvodu všechny povzbudil duchovním slovem a poděkoval všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Po vyhodnocení výsledků TS asistenti pokračovali v diskusi o TS, pro ředitele pak program probíhal zvlášť. Z programu: - Dotace MPSV, výsledky,námitky - Ing. Martina Hrabáčová - Humanitární středisko DCH Litoměřice - p.roman Střiženec - Krizový fond - paní.růžena Kavková, ředitelka DCH - Pouť charity, exercicie, 15 let charity - paní Růžena Kavková, ředitelka DCH

7 7 Přednáška se uskuteční na DCH Litoměřice přednáška na téma Standardy sociálních služeb, jejíž přednášejícím bude ředitel VOŠ Olomouc Mgr. Martin Bednář,Ph.D. Charitní pečovatelská služba Od zahájila OCH Sobotka novou činnost Charitní pečovatelskou službu. Tel , mob , adresa Malé nám. 2, Sobotka. Pracovnicemi CHPS jsou Ilona Jelínková a Eva Letošníková. Číslo účtu: /0100 EKONOMICKÉ INFORMACE Kdo ještě nezaslal vyúčtování Tříkrálové sbírky, Sbírky na Charitu a Sbírky na uprchlíky 2005, učiňte tak do Vyúčtování zasílejte na DCH Litoměřice spolu s příslušnými fotokopiemi dokladů. POVODNĚ 2006 Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice ze dne Pomoc občanům postiženým povodněmi Monitoring postižených oblastí Diecézní charita Litoměřice zahájila aktivity pomoci občanům postiženým povodněmi monitorováním situace v povodí Labe v úseku Kly Hřensko.

8 8 Své aktivity koordinuje s ostatními nevládními organizace (Diakonie ČCE, ADRA, Člověk v tísni, Maltézská pomoc) a orgány samosprávy. Distribuce humanitární pomoci Dosud proběhla distribuce humanitárního materiálu (dezinfekce, nářadí, hygienické prostředky, zdrav. materiál, pracovní oděvy) do skladů humanitární pomoci ve Štětí ( v hodnotě Kč ,-) a v Litoměřicích ( v hodnotě Kč ,20). Vysoušeče Diecézní charita Litoměřice má k dispozici 110 ks kondenzačních vysoušečů v hodnotě Kč ,-, z nichž 50 zapůjčila Oblastní charitě Ústí nad Labem pro oblast Ústí nad Labem Hřensko, 20 ks bylo zapůjčeno Městskému úřadu ve Štětí, 10 ks zapůjčeno Obecnímu úřadu Kly a 3 ks obecnímu úřadu Žalhostice.

9 9 WAP Pro odstraňování následků povodní zakoupila Diecézní charita Litoměřice 2 ks vysokotlakých čističů WAP v hodnotě Kč ,-, z nichž jeden byl zapůjčen Obecnímu úřadu Kly a druhý Městskému úřadu ve Štětí. Měření vlhkosti Diecézní charita Litoměřice bude na základě požadavku občanů provádět bezplatné měření vlhkosti v zatopených obytných objektech. Měření vlhkosti je možné objednat na tel. č Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice

10 10

11 11 Oblastní charita Liberec Centrum volného času Arabela, o.s. Škola pro radost, o.s. Vás zvou na KURZ OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE Program na měsíc květen: Životní hodnoty žebříček hodnot Sebeprezentace aneb jak podpořit své klady Volný čas aneb jak najít víc volna pro sebe Alkohol, drogy, automaty - a co s tím Agresivita co o ní možná nevíte, bezpečnostní plán Našim cílem je formou praktického nácviku využít získané dovednosti v každodenním životě. Kurz Vám především pomůže získat dobrý pocit ze sebe. Je určený především ženám na mateřské dovolené a těm, které na sobě chtějí pracovat. Hlídání dětí je po dobu programu zajištěné. Místo: Centrum volného času Arabela, o.s. Srbská 12, Liberec 11 Termín: každou středu od 10:00 do 11:30 hod Bližší informace získáte na tel nebo , Těšíme se na Vás. Program je financován ze strukturálních fondů EU a Libereckého kraje.

12 12 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OCH MOST Karneval v Sovičce proběhl v komunitním centru Sovička Rej karnevalových masek. Akce byla uspořádána pro děti všech věkových skupin, které byly rozděleny do dvou kategorií. Masky byly dokonalé, sešlo se zde několik Spidermanů, lékařka, orientální tanečnice, pistolníci, vodník a spousta dalších atraktivních masek. V mladší kategorii zvítězila maska roztleskávačky a ve starší kategorii čarodějnice.

13 13 Matějská pouť Začátek jara přivítaly děti z klubu Sovička výletem do našeho hlavního města na Matějskou pouť. Každým rokem je jeden den vyhrazen pro handicapované děti a děti znevýhodněné, kteří mohou projít všemi atrakcemi zdarma. Dětí se zúčastnilo spousta, proto velký dík patří vychovatelkám, dobrovolníkům i praktikantům, kteří se o ně dokázali postarat. Den se opravdu vydařil, o čemž svědčil i ruch v autobuse na zpáteční cestě a jiskřičky v očích dětí.

14 14 Turnaj ve stolním hokeji Ve čtvrtek pořádal odpolední klub Sovička turnaj ve stolním hokeji. Sportovní klání probíhalo v prostorách dětského klubu CVČ. Pořadatelem akce byl pan Hasil Jakub. Výsledky turnaje jsou evidovány v celostátním registru a ti nejlepší postupují do dalších kol. Otevření domu Rodina v tísni Dne 30. března se uskutečnilo slavnostní otevření domu rodiny v tísni, kterému požehnal litoměřický biskup Pavel Posád. Zařízení bude sloužit matkám s dětmi v nouzi a mladým lidem, kteří nemají po odchodu z dětského domova kam jít.

15 15 OCH LIBEREC Přinášíme Vám informace o činnosti OCHL. Od 31. ledna do 15. února 2006 proběhl ve spolupráci s Obchodní akademií Liberec projekt Základy práce s počítačem a Internet pro matky z Domova sv. Anny. Matky docházely do Obchodní akademie, kde se jim tři l odpoledne v týdnu věnoval lektor výuky na PC. Hlídání dětí bylo zajištěno v Domově sv. Anny, a tak se maminky výuce mohly věnovat opravdu s plným nasazením. Dle malé ankety, která byla mezi maminkami uspořádána, měl největší úspěch internet a jeho vyhledávače, obsluhování ové schránky, přeposílání obrázků či tzv. chatování (čti četování). Naučily se však i psát dopis ve Wordu a následně ho upravit, vytvářely tabulky v Excelu a další práci s dokumenty. Po ukončení kurzu matky získaly osvědčení, které jim pomůže zvýšit uplatnění na trhu práce, což bylo hlavním cílem tohoto projektu financovaného z prostředků EU a Libereckého kraje.

16 16 Foto: Ing.Ludmila Krabsová Ve středu 8. března jsme měli vzácnou návštěvu. Přijela k nám Česká televize natáčet dokument o životě v Domově pro cyklus Kde peníze pomáhají. Projekt Domov pro matky s dětmi v tísni získal ve výběrovém řízení 7. ročníku sbírky Pomozte dětem ,- Kč. Paní ředitelka Jana Jurkovová se štábu České televizi věnovala s plným pracovním nasazením, poskytla rozhovor, provedla štáb a ukázala všechny naše prostory Domova. Naše hlavní sociální pracovnice Alena Ježková byla též zapojena do natáčení, asistovala při rozhovorech s klientkami Domova a podávala další doplňující informace. Dokument přispěje k zviditelnění práce oblastních charit a informuje veřejnost o kvalitním využití prostředků ze sbírkových projektů, za což jsme vděční. Romana Plischková

17 17 ZPRÁVIČKY Z FARNÍ CHARITY RUMBURK Po dlouhé zimě konečně přišlo jaro a my se vám hlásíme s našimi akcemi, které již proběhly a zároveň které nás čekají. I my jsme s klienty klubovny oslavili svátek zamilovaných uspořádáním Valentýnské zábavy, kde byly připraveny různé soutěže aj. Vítězové byli oceněni drobnými dárky. Další akcí bylo kadeřnické a kosmetické odpoledne. Jak již sám název napovídá, šlo o krášlení nejen dívek, ale i chlapců. Naší zatím největší akcí od počátku roku byl 1. ročník romského plesu.

18 18 Pro účastníky byla připravena bohatá tombola, ve které byl hlavní cenou ovocný dort, věnovaný cukrárnou Venezie Rumburk. K tanci a poslechu hrály dvě živé romské kapely TERNE ČAVE A BLACK BOYS. Všichni byli krásně a svátečně oblečeni, byla zvolena královna a král plesu. Na výzdobě naší klubovny, kde se akce konala, se podíleli i někteří klienti. Účast byla veliká a odezva velmi kladná, určitě tedy připravíme 2. ročník romského plesu. Podle rčení sportem ke zdraví jsme navštívili kuželkový klub ve Šluknově, kde si klienti zahráli a poměřili své síly. Chystáme další akce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Ještě krátce o ostatních projektech FCH. V březnu senioři společně se zaměstnanci FCH a přáteli z Německa a Polska oslavili MDŽ. Akce se zúčastnilo 8 žen. Všichni se těší na další spolupráci s FEZ Zittau. Dne 19. března pořádala FCH výlet na brtnické ledopády. Počasí se vydařilo, příroda všechny potěšila krásnou scenérií. Zúčastnilo se 21 osob. M. Huruglicová a D. Neidhardtová Farní charita Rumburk OCH ČESKÁ LÍPA Návštěva pana biskupa a představitelů města Mittweida na Farní charitě v České Lípě V pátek dne se uskutečnilo příjemné setkání na půdě Farní charity v České Lípě. Toto setkání bylo zorganizováno na žádost starosty partnerského města Mittweida a jejich katolického kněze. Již od konce léta 2005 se představitelé města Mittweida zajímali o aktivity naší Farní charity a tak po dlouhém hledání společného možného termínu se uskutečnilo dlouho očekávané setkání. Jelikož jsme byli požádáni o prezentaci organizace,

19 19 organizace, přizvali jsme na setkání ty, kteří na projektech spolupracují. Především jsme pozvali pana biskupa Pavla Posáda a paní ředitelku Diecézní charity Růženu Kafkovou, dále místostarostu České Lípy pana Jiřího Pazourka, zástupce Krajského úřadu v Liberci paní Čepičkovou a Gruntovou, a dále katolického kněze V. Matějku, katolického kněze ThLic. Petra Kubíčka, JCD., kněze českobratrské církve evangelické Mgr. Marka Lukáška, kazatele Jednoty Bratrské Mirka Boše, psychologa Mgr. Stanislava Opelku, starostu města Mittweida M.Damm, katolického kněze farnosti Mittweida a bývalého starostu města Mittweida, vedení a pracovníky Farní charity. Setkání s pohoštěním proběhlo v nově zrekonstruované a vybavené vzdělávací místnosti v Domě Jonáš. Ačkoliv jsme byli nuceni začátek setkání posunout zhruba o jednu hodinu z důvodu sněhové kalamity na cestě z Německa do Čech, nikomu to nevadilo. V příjemném přátelském hovoru hodina uběhla velmi rychle. Měli jsme alespoň dostatek času se vzájemně sblížit a poznat. Po příjezdu německé návštěvy vedení a pracovníci Farní charity prezentovali současné i plánované projekty organizace. Prezentace byla plná živých dotazů

20 20 ze strany německé návštěvy a při prohlídce Domu Jonáš přicházely nové otázky týkající se provozování projektů. Největší zájem vzbudily současné projekty Domu pro matky s dětmi v tísni a chráněná dílna a pak plánované projekty pracovních rehabilitací, intervenčního střediska pro oběti domácího násilí a nízkoprahový klub. Rozvinula se živá diskuze o financování jednotlivých projektů především ze zdrojů EU a o sociálních zákonech jednotlivých zemí. Na závěr jsme byli pozváni na oběd hrazený z prostředků města Česká Lípa a po obědě se návštěva odebrala prohlédnout si místní kostel Baziliku všech Svatých. Velice nás potěšilo pozvání pro nás na návštěvu Mittweidy a jejich místní katolické charity. ZPRÁVY Z FARNÍ CHARITY LITOMĚŘICE Co proběhlo a na co se mohou těšit klienti CHD svatá Zdislava, DPS Švermova ulice, DPS ul. Kosmonautů, Dům seniorů a azylový dům? Po úspěšném průběhu Tříkrálové sbírky, kterou již tradičně FCH pořádala, klienti CHD sv. Zdislava nezaháleli. I když nám počasí příliš nepřálo, někteří obyvatelé našli odvahu a vydali se na vycházky do města. Jiní, když to šlo, se procházeli po zahradě, aby měli tu správnou kondici. Tu si udržují i pravidelnými rozcvičkami při hudbě. Je obdivuhodné, jak někteří z nich se i přes zdravotní potíže účastní cvičení pravidelně. Velikonoční svátky se blíží, a tak klienti vyrábí výzdobu. Vystřihují z barevné vlnité lepenky květiny, barví vajíčka, zdobí květináče. V březnu přišly klientům zatančit děti z DDM Rozmarýn. Vystoupení se velmi líbilo. Velký ohlas měl i program k oslavě MDŽ v DPS ul. Kosmonautů, na který byli klienti pozváni. Zpívaly jim Bábinky z penzionu u Trati a hudební skupina Křešičanka. I k nám, do CHD zavítá Křešičanka v době Velikonoc se svým programem. Už se na ně těšíme.

21 21 V DPS Švermova ulice a ulice Kosmonautů bylo také co dělat. Klienti i tady pravidelně cvičí a někteří z nich pravidelně dochází do pěveckého sboru. V únoru v DPS Švermova ulice proběhl maškarní ples, na který byli pozváni klienti CHD i Domu seniorů. Také tady se připravovali na svátky jara. Obyvatelé vystřihovali slepičky z vlnité lepenky, malovali na květináče ovými barvami motivy jara, modelovali z tvrdnoucí hmoty zvířátka apod. V březnu se uskutečnil zájezd do mosteckého divadla na představení Lucerna. I tato akce měla velký ohlas. Také v domě seniorů proběhlo několik akcí, ale také přípravy na Velikonoce. Senioři vyráběli velikonoční dekorace, pekli perník. Během března se začalo trénovat na blížící se turnaj v šipkách, plánovaný na začátek dubna. Mimo to se klienti schází k pravidelnému cvičení. V azylovém domě se někteří uživatelé věnují kresbě, fotografování, textilní technice, modelování a hraní na hudební nástroje. V lednu a únoru proběhla v prostorách zařízení Diakonie ČCE střediskem křesťanské pomoci výstava prací. Výstava byla zahájena vernisáží, kterou moderoval senátor Z. Bárta. Služby azylového domu jsou podpořeny v projektu Podané ruce z Evropského a Sociálního fondu a státního rozpočtu. Díky vzájemné spolupráci mezi CHD sv. Zdislava, DPS ve Švermově ulici, DPS v ulici Kosmonautů a Domem seniorů se mohou klienti těšit na celodenní výlet, který se plánuje na měsíc červenec. Cílem výletu je Harrachov, kde i v letních měsících bude určitě krásně. Za FCH Litoměřice Ivana Kretová, ergoterapeut

22 22 Dopis misionáře z Indie Drazí přátelé ve vlasti, Už se přibližujeme k době, kdy nám celá příroda hlásá radost ze života. Všechno se probouzí a velikonoční svátky nám připomínají, že Bůh nás má rád a dělá, co je možné i nemožné, aby nás obohatil. Začínáme zde také pravidelný nový školní rok a spousta dětí se hrne do našich škol, aby se připravily na slušný život. Mám radost, že naše školy mají právem dobré jméno a zaslouží si oblíbení všech, ale ještě více se radujeme, že křesťanský duch se rozšiřuje kolem nás - ve městě a ve vesnicích. Bůh stvořil člověka, aby byl věrným obrazem boží dokonalosti, a k tomu potřebujeme pracovat, aby se celá lidská společnost zdokonalila materiálně, ale potom také duševně a povýšila se až k podobnosti našeho ideálu, který je Boží syn, člověk spojený s Bohem. To je naše snaha a práce, kterou děláme s důvěrou a láskou. Jak jsem vám už dříve psal, dostali jsme tuto naší asamskou oblast jako pole naší apoštolské práce a po těchto osmdesáti letech pokrok je, díky Bohu, očividný. Ale nikdy se nesmíme zastavit. Často obdivuji, co se udělalo a modlím se, aby práce pokračovala, a aby POLE VYDALO KLASY, a aby zasvítil šťastný den pro všechny lidi dobré vůle. Také se modlím za naší vlast, která potřebuje dobré a svaté dělníky, aby si celá Evropa připomněla své křesťanské základy. Vzpomínám si na vás a prosím, abyste se angažovali v civilizační práci a v misionářském nadšení, připravit pro Pána Boha svět, kde ON se může cítit doma, a kde všichni jsme jedna dobrá rodina. Jak vidíte, ještě se nevzdávám, ale pokračuji ve své práci zde. Vím, že také vy budete pokračovat pomáhat nám v naší práci, a že se budete modlit, aby milost Boží obnovila svět, jak to hlásá náš středoevropský papež. Modlím se za vás, a také prosím o modlitbu a zdravím vás všechny. Boží láska budiž s vámi v srdci Váš J. Med SDB

23 23 Sbírkové konto DCH Litoměřice Komerční banka Litoměřice, č.účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče Pomoc lidem bez domova Domovy pokojného stáří Charitní poradny Pomoc uprchlíkům Humanitární pomoc do zahraničí Dětská komunitní centra Domov pro matky s dětmi Pomoc zdravotně postiženým Pomoc těžce nemocným Živelné katastrofy Ostatní střediska pomoci Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 24 Radostné prožití doby velikonoční přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Rozšiřování zdarma-neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 12927

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZDROJ- zdraví, rodina, jistota- cyklus interaktivní výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku HODNOCENÍ PROJEKTU - MB Projekt s názvem

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více