DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 2/2006

2 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo Informace DCH Exercicie Naundorf Mons. P. Posád žehnal v Jiřetíně a Oseku Setkání ředitelů charit a asistentů TS Pozvánka na přednášku Charitní pečovatelská služba v Sobotce Ekonomické informace Povodně 2006 Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice Plakát na pomoc občanům postiženým záplavami Co se děje v charitách OCH Most Karneval v Sovičce Matějská pouť Turnaj ve stolním tenise Otevření domu Rodina v tísni OCH Liberec FCH Rumburk Zprávičky z Farní charity Rumburk OCH Česká Lípa Návštěva biskupa a představitelů města Mittwenda na Farní charitě v České Lípě FCH Litoměřice Dopis misionáře z Indie Sbírkové konto str. 3 str. 4-5 str. 5-6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 7 str. 7-9 str. 7-9 str. 10 str. 12 str. 13 str. 14 str. 14 str str str str str. 22 str. 23

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO VELIKONOCE Staré národy očekávaly spásu od svých model a bohů, osvícenství od učenců, Tolstoj od chudých, Karel Marx od proletariátu. Tolik lidí je v očekávání a tolik spasitelů v nebezpečí, že prohlédnou Spasitele. Velikonoce jsou nejvlastnějším svátkem spásy. Bůh a člověk se stali skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista jedno, to znamená, že v Kristově smrti je Bůh jako člověk a v jeho vzkříšení dostává člověk podíl na Božím životě. Rudé jizvy jeho ran jsou jako pečetě, které potvrzují, že spása platí pro všechny doby a všechny místa. Neboť zmrtvýchvstalý Pán je nese na svém oslaveném těle a při nanebevstoupení je bere s sebou ke svému Otci. Bůh usiluje o člověka a o svět až do prolití vlastní krve. Těch pět ran je jako pět smyslů člověka: zahrnují vše, co člověk dělá a snáší. Na nich se ukazuje velikonoční způsob života. Rukama člověk pracuje a tvoří. Rukama člověk slouží a modli se. Rukama ale také boří a zabíjí. Ježíšovy ruce jsou probodány. Jeho ruce nejsou sevřené v pěsti, ale otevřené k pomoci a rozdělují Boží dary. Nic nepřiměje sily a mocnosti tohoto světa k odzbrojování a k pomoci hladovějícím, dokud nebudou jejich ruce probodané jako ruce Spasitele.Vždycky záleží na rukou. Ony rozhodují o tom, zda velikonoční radost zvítězí, nebo zda bude jen příjemným svátkem jara. Nohy vedou člověka k hříchu nebo ke spáse. Uvádějí člověka do života, nebo do smrti. Člověk je vždycky neklidným Božím nomádem, věčným poutníkem. Teprve nohy, které jsou poznamenány Kristovými ranami, jdou také po Božích cestách.. Boží cesty vedou často jinudy než široké cesty současníků. Kdo se vydává po Božích cestách vydává se směrem, který jde často proti tomu, co je in. Cesty Boží jsou jen málokdy v souladu s módními trendy. Křesťané mají usilovat o to, aby Ježíšovy stopy nebyly na cestách tohoto světa zaváty, aby se lidé vrátili zpět ze scestí a slepých uliček na cestu, která vede k životu. Křesťané jsou zajišťovateli stop Zmrtvýchvstalého, aby hledající mohli přijít velikonočnímu Kristu na stopu. Existuje pouze jedna cesta, která vede k životu, a to je cesta toho, který o sobě řekl. Já jsem cesta, pravda a život (Jan 14,6) Z článku kardinála Joachima Meisnera zpracoval P. J. Steliva

4 4 INFORMACE DCH Exercicie Naundorf Diecézní charita Litoměřice počátkem dubna opět pořádala duchovní cvičení pro zájemce z řad zaměstnanců farních a oblastních charit včetně ošetřovatelské služby. Čtvrtek až sobotu před Květnou nedělí tak mohlo prožít 28 účastníků exercicií pod vedením P. Miroslava Fialy, prezidenta SČKCH. Rekreační zařízení Sv.Uršuly v Naundorfu v Saském Švýcarsku nás přivítalo ještě plné stavebního ruchu při úpravách komunikací. Příjemné ubytování vonělo novotou, společenská budova, kde probíhal celý program exercicií, působila velice přívětivým dojmem. Letošní téma Charita a otázky dneška přednesl P. Fiala velmi odborně a s humorným nadhledem. V sedmi přednáškách postupně rozebral vztah člověka s Bohem, zdravotníka a pacienta. Důraz v charitní práci kladl hlavně na zakotvení člověka v Božím řádu. Zvolené téma, příjemné prostředí, výborná strava a jarní slunečné počasí, to vše byl rámec užitečně vyplněných dnů na exerciciích u sester Panny Marie schönstattské.

5 5 Čas ve Švýcarsku zbyl i na procházku Mons.Pavel Posád žehnal v Jiřetíně a v Oseku MONS. PAVEL POSÁD ŽEHNAL V JIŘETÍNĚ A OSEKU Dne se po modernizaci uskutečnilo slavnostní požehnání Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Domovu požehnal litoměřický biskup Mons. Pavel Posád. Rekonstrukce probíhala za provozu a byla financována z prostředků Diecézní charity Litoměřice, z příspěvků Nadace České spořitelny, Lions-Club Essen a Caritasverband Bamberg.

6 6 Po požehnání biskup benedikoval Centrum Rodina v tísni v Oseku. Toto zařízení je zcela nové a vzniklo pro potřeby rodin a jedinců, kteří se octli v sociální tísni nebo je ohrožen vývoj dítěte. Setkání ředitelů charit a setkání asistentů TS Dne se na DCH Litoměřice uskutečnilo setkání ředitelů charit a asistentů TS. Pozvání přijal také o.biskup Mons. Pavel Posád, který v úvodu všechny povzbudil duchovním slovem a poděkoval všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Po vyhodnocení výsledků TS asistenti pokračovali v diskusi o TS, pro ředitele pak program probíhal zvlášť. Z programu: - Dotace MPSV, výsledky,námitky - Ing. Martina Hrabáčová - Humanitární středisko DCH Litoměřice - p.roman Střiženec - Krizový fond - paní.růžena Kavková, ředitelka DCH - Pouť charity, exercicie, 15 let charity - paní Růžena Kavková, ředitelka DCH

7 7 Přednáška se uskuteční na DCH Litoměřice přednáška na téma Standardy sociálních služeb, jejíž přednášejícím bude ředitel VOŠ Olomouc Mgr. Martin Bednář,Ph.D. Charitní pečovatelská služba Od zahájila OCH Sobotka novou činnost Charitní pečovatelskou službu. Tel , mob , adresa Malé nám. 2, Sobotka. Pracovnicemi CHPS jsou Ilona Jelínková a Eva Letošníková. Číslo účtu: /0100 EKONOMICKÉ INFORMACE Kdo ještě nezaslal vyúčtování Tříkrálové sbírky, Sbírky na Charitu a Sbírky na uprchlíky 2005, učiňte tak do Vyúčtování zasílejte na DCH Litoměřice spolu s příslušnými fotokopiemi dokladů. POVODNĚ 2006 Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice ze dne Pomoc občanům postiženým povodněmi Monitoring postižených oblastí Diecézní charita Litoměřice zahájila aktivity pomoci občanům postiženým povodněmi monitorováním situace v povodí Labe v úseku Kly Hřensko.

8 8 Své aktivity koordinuje s ostatními nevládními organizace (Diakonie ČCE, ADRA, Člověk v tísni, Maltézská pomoc) a orgány samosprávy. Distribuce humanitární pomoci Dosud proběhla distribuce humanitárního materiálu (dezinfekce, nářadí, hygienické prostředky, zdrav. materiál, pracovní oděvy) do skladů humanitární pomoci ve Štětí ( v hodnotě Kč ,-) a v Litoměřicích ( v hodnotě Kč ,20). Vysoušeče Diecézní charita Litoměřice má k dispozici 110 ks kondenzačních vysoušečů v hodnotě Kč ,-, z nichž 50 zapůjčila Oblastní charitě Ústí nad Labem pro oblast Ústí nad Labem Hřensko, 20 ks bylo zapůjčeno Městskému úřadu ve Štětí, 10 ks zapůjčeno Obecnímu úřadu Kly a 3 ks obecnímu úřadu Žalhostice.

9 9 WAP Pro odstraňování následků povodní zakoupila Diecézní charita Litoměřice 2 ks vysokotlakých čističů WAP v hodnotě Kč ,-, z nichž jeden byl zapůjčen Obecnímu úřadu Kly a druhý Městskému úřadu ve Štětí. Měření vlhkosti Diecézní charita Litoměřice bude na základě požadavku občanů provádět bezplatné měření vlhkosti v zatopených obytných objektech. Měření vlhkosti je možné objednat na tel. č Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice

10 10

11 11 Oblastní charita Liberec Centrum volného času Arabela, o.s. Škola pro radost, o.s. Vás zvou na KURZ OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE Program na měsíc květen: Životní hodnoty žebříček hodnot Sebeprezentace aneb jak podpořit své klady Volný čas aneb jak najít víc volna pro sebe Alkohol, drogy, automaty - a co s tím Agresivita co o ní možná nevíte, bezpečnostní plán Našim cílem je formou praktického nácviku využít získané dovednosti v každodenním životě. Kurz Vám především pomůže získat dobrý pocit ze sebe. Je určený především ženám na mateřské dovolené a těm, které na sobě chtějí pracovat. Hlídání dětí je po dobu programu zajištěné. Místo: Centrum volného času Arabela, o.s. Srbská 12, Liberec 11 Termín: každou středu od 10:00 do 11:30 hod Bližší informace získáte na tel nebo , Těšíme se na Vás. Program je financován ze strukturálních fondů EU a Libereckého kraje.

12 12 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OCH MOST Karneval v Sovičce proběhl v komunitním centru Sovička Rej karnevalových masek. Akce byla uspořádána pro děti všech věkových skupin, které byly rozděleny do dvou kategorií. Masky byly dokonalé, sešlo se zde několik Spidermanů, lékařka, orientální tanečnice, pistolníci, vodník a spousta dalších atraktivních masek. V mladší kategorii zvítězila maska roztleskávačky a ve starší kategorii čarodějnice.

13 13 Matějská pouť Začátek jara přivítaly děti z klubu Sovička výletem do našeho hlavního města na Matějskou pouť. Každým rokem je jeden den vyhrazen pro handicapované děti a děti znevýhodněné, kteří mohou projít všemi atrakcemi zdarma. Dětí se zúčastnilo spousta, proto velký dík patří vychovatelkám, dobrovolníkům i praktikantům, kteří se o ně dokázali postarat. Den se opravdu vydařil, o čemž svědčil i ruch v autobuse na zpáteční cestě a jiskřičky v očích dětí.

14 14 Turnaj ve stolním hokeji Ve čtvrtek pořádal odpolední klub Sovička turnaj ve stolním hokeji. Sportovní klání probíhalo v prostorách dětského klubu CVČ. Pořadatelem akce byl pan Hasil Jakub. Výsledky turnaje jsou evidovány v celostátním registru a ti nejlepší postupují do dalších kol. Otevření domu Rodina v tísni Dne 30. března se uskutečnilo slavnostní otevření domu rodiny v tísni, kterému požehnal litoměřický biskup Pavel Posád. Zařízení bude sloužit matkám s dětmi v nouzi a mladým lidem, kteří nemají po odchodu z dětského domova kam jít.

15 15 OCH LIBEREC Přinášíme Vám informace o činnosti OCHL. Od 31. ledna do 15. února 2006 proběhl ve spolupráci s Obchodní akademií Liberec projekt Základy práce s počítačem a Internet pro matky z Domova sv. Anny. Matky docházely do Obchodní akademie, kde se jim tři l odpoledne v týdnu věnoval lektor výuky na PC. Hlídání dětí bylo zajištěno v Domově sv. Anny, a tak se maminky výuce mohly věnovat opravdu s plným nasazením. Dle malé ankety, která byla mezi maminkami uspořádána, měl největší úspěch internet a jeho vyhledávače, obsluhování ové schránky, přeposílání obrázků či tzv. chatování (čti četování). Naučily se však i psát dopis ve Wordu a následně ho upravit, vytvářely tabulky v Excelu a další práci s dokumenty. Po ukončení kurzu matky získaly osvědčení, které jim pomůže zvýšit uplatnění na trhu práce, což bylo hlavním cílem tohoto projektu financovaného z prostředků EU a Libereckého kraje.

16 16 Foto: Ing.Ludmila Krabsová Ve středu 8. března jsme měli vzácnou návštěvu. Přijela k nám Česká televize natáčet dokument o životě v Domově pro cyklus Kde peníze pomáhají. Projekt Domov pro matky s dětmi v tísni získal ve výběrovém řízení 7. ročníku sbírky Pomozte dětem ,- Kč. Paní ředitelka Jana Jurkovová se štábu České televizi věnovala s plným pracovním nasazením, poskytla rozhovor, provedla štáb a ukázala všechny naše prostory Domova. Naše hlavní sociální pracovnice Alena Ježková byla též zapojena do natáčení, asistovala při rozhovorech s klientkami Domova a podávala další doplňující informace. Dokument přispěje k zviditelnění práce oblastních charit a informuje veřejnost o kvalitním využití prostředků ze sbírkových projektů, za což jsme vděční. Romana Plischková

17 17 ZPRÁVIČKY Z FARNÍ CHARITY RUMBURK Po dlouhé zimě konečně přišlo jaro a my se vám hlásíme s našimi akcemi, které již proběhly a zároveň které nás čekají. I my jsme s klienty klubovny oslavili svátek zamilovaných uspořádáním Valentýnské zábavy, kde byly připraveny různé soutěže aj. Vítězové byli oceněni drobnými dárky. Další akcí bylo kadeřnické a kosmetické odpoledne. Jak již sám název napovídá, šlo o krášlení nejen dívek, ale i chlapců. Naší zatím největší akcí od počátku roku byl 1. ročník romského plesu.

18 18 Pro účastníky byla připravena bohatá tombola, ve které byl hlavní cenou ovocný dort, věnovaný cukrárnou Venezie Rumburk. K tanci a poslechu hrály dvě živé romské kapely TERNE ČAVE A BLACK BOYS. Všichni byli krásně a svátečně oblečeni, byla zvolena královna a král plesu. Na výzdobě naší klubovny, kde se akce konala, se podíleli i někteří klienti. Účast byla veliká a odezva velmi kladná, určitě tedy připravíme 2. ročník romského plesu. Podle rčení sportem ke zdraví jsme navštívili kuželkový klub ve Šluknově, kde si klienti zahráli a poměřili své síly. Chystáme další akce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Ještě krátce o ostatních projektech FCH. V březnu senioři společně se zaměstnanci FCH a přáteli z Německa a Polska oslavili MDŽ. Akce se zúčastnilo 8 žen. Všichni se těší na další spolupráci s FEZ Zittau. Dne 19. března pořádala FCH výlet na brtnické ledopády. Počasí se vydařilo, příroda všechny potěšila krásnou scenérií. Zúčastnilo se 21 osob. M. Huruglicová a D. Neidhardtová Farní charita Rumburk OCH ČESKÁ LÍPA Návštěva pana biskupa a představitelů města Mittweida na Farní charitě v České Lípě V pátek dne se uskutečnilo příjemné setkání na půdě Farní charity v České Lípě. Toto setkání bylo zorganizováno na žádost starosty partnerského města Mittweida a jejich katolického kněze. Již od konce léta 2005 se představitelé města Mittweida zajímali o aktivity naší Farní charity a tak po dlouhém hledání společného možného termínu se uskutečnilo dlouho očekávané setkání. Jelikož jsme byli požádáni o prezentaci organizace,

19 19 organizace, přizvali jsme na setkání ty, kteří na projektech spolupracují. Především jsme pozvali pana biskupa Pavla Posáda a paní ředitelku Diecézní charity Růženu Kafkovou, dále místostarostu České Lípy pana Jiřího Pazourka, zástupce Krajského úřadu v Liberci paní Čepičkovou a Gruntovou, a dále katolického kněze V. Matějku, katolického kněze ThLic. Petra Kubíčka, JCD., kněze českobratrské církve evangelické Mgr. Marka Lukáška, kazatele Jednoty Bratrské Mirka Boše, psychologa Mgr. Stanislava Opelku, starostu města Mittweida M.Damm, katolického kněze farnosti Mittweida a bývalého starostu města Mittweida, vedení a pracovníky Farní charity. Setkání s pohoštěním proběhlo v nově zrekonstruované a vybavené vzdělávací místnosti v Domě Jonáš. Ačkoliv jsme byli nuceni začátek setkání posunout zhruba o jednu hodinu z důvodu sněhové kalamity na cestě z Německa do Čech, nikomu to nevadilo. V příjemném přátelském hovoru hodina uběhla velmi rychle. Měli jsme alespoň dostatek času se vzájemně sblížit a poznat. Po příjezdu německé návštěvy vedení a pracovníci Farní charity prezentovali současné i plánované projekty organizace. Prezentace byla plná živých dotazů

20 20 ze strany německé návštěvy a při prohlídce Domu Jonáš přicházely nové otázky týkající se provozování projektů. Největší zájem vzbudily současné projekty Domu pro matky s dětmi v tísni a chráněná dílna a pak plánované projekty pracovních rehabilitací, intervenčního střediska pro oběti domácího násilí a nízkoprahový klub. Rozvinula se živá diskuze o financování jednotlivých projektů především ze zdrojů EU a o sociálních zákonech jednotlivých zemí. Na závěr jsme byli pozváni na oběd hrazený z prostředků města Česká Lípa a po obědě se návštěva odebrala prohlédnout si místní kostel Baziliku všech Svatých. Velice nás potěšilo pozvání pro nás na návštěvu Mittweidy a jejich místní katolické charity. ZPRÁVY Z FARNÍ CHARITY LITOMĚŘICE Co proběhlo a na co se mohou těšit klienti CHD svatá Zdislava, DPS Švermova ulice, DPS ul. Kosmonautů, Dům seniorů a azylový dům? Po úspěšném průběhu Tříkrálové sbírky, kterou již tradičně FCH pořádala, klienti CHD sv. Zdislava nezaháleli. I když nám počasí příliš nepřálo, někteří obyvatelé našli odvahu a vydali se na vycházky do města. Jiní, když to šlo, se procházeli po zahradě, aby měli tu správnou kondici. Tu si udržují i pravidelnými rozcvičkami při hudbě. Je obdivuhodné, jak někteří z nich se i přes zdravotní potíže účastní cvičení pravidelně. Velikonoční svátky se blíží, a tak klienti vyrábí výzdobu. Vystřihují z barevné vlnité lepenky květiny, barví vajíčka, zdobí květináče. V březnu přišly klientům zatančit děti z DDM Rozmarýn. Vystoupení se velmi líbilo. Velký ohlas měl i program k oslavě MDŽ v DPS ul. Kosmonautů, na který byli klienti pozváni. Zpívaly jim Bábinky z penzionu u Trati a hudební skupina Křešičanka. I k nám, do CHD zavítá Křešičanka v době Velikonoc se svým programem. Už se na ně těšíme.

21 21 V DPS Švermova ulice a ulice Kosmonautů bylo také co dělat. Klienti i tady pravidelně cvičí a někteří z nich pravidelně dochází do pěveckého sboru. V únoru v DPS Švermova ulice proběhl maškarní ples, na který byli pozváni klienti CHD i Domu seniorů. Také tady se připravovali na svátky jara. Obyvatelé vystřihovali slepičky z vlnité lepenky, malovali na květináče ovými barvami motivy jara, modelovali z tvrdnoucí hmoty zvířátka apod. V březnu se uskutečnil zájezd do mosteckého divadla na představení Lucerna. I tato akce měla velký ohlas. Také v domě seniorů proběhlo několik akcí, ale také přípravy na Velikonoce. Senioři vyráběli velikonoční dekorace, pekli perník. Během března se začalo trénovat na blížící se turnaj v šipkách, plánovaný na začátek dubna. Mimo to se klienti schází k pravidelnému cvičení. V azylovém domě se někteří uživatelé věnují kresbě, fotografování, textilní technice, modelování a hraní na hudební nástroje. V lednu a únoru proběhla v prostorách zařízení Diakonie ČCE střediskem křesťanské pomoci výstava prací. Výstava byla zahájena vernisáží, kterou moderoval senátor Z. Bárta. Služby azylového domu jsou podpořeny v projektu Podané ruce z Evropského a Sociálního fondu a státního rozpočtu. Díky vzájemné spolupráci mezi CHD sv. Zdislava, DPS ve Švermově ulici, DPS v ulici Kosmonautů a Domem seniorů se mohou klienti těšit na celodenní výlet, který se plánuje na měsíc červenec. Cílem výletu je Harrachov, kde i v letních měsících bude určitě krásně. Za FCH Litoměřice Ivana Kretová, ergoterapeut

22 22 Dopis misionáře z Indie Drazí přátelé ve vlasti, Už se přibližujeme k době, kdy nám celá příroda hlásá radost ze života. Všechno se probouzí a velikonoční svátky nám připomínají, že Bůh nás má rád a dělá, co je možné i nemožné, aby nás obohatil. Začínáme zde také pravidelný nový školní rok a spousta dětí se hrne do našich škol, aby se připravily na slušný život. Mám radost, že naše školy mají právem dobré jméno a zaslouží si oblíbení všech, ale ještě více se radujeme, že křesťanský duch se rozšiřuje kolem nás - ve městě a ve vesnicích. Bůh stvořil člověka, aby byl věrným obrazem boží dokonalosti, a k tomu potřebujeme pracovat, aby se celá lidská společnost zdokonalila materiálně, ale potom také duševně a povýšila se až k podobnosti našeho ideálu, který je Boží syn, člověk spojený s Bohem. To je naše snaha a práce, kterou děláme s důvěrou a láskou. Jak jsem vám už dříve psal, dostali jsme tuto naší asamskou oblast jako pole naší apoštolské práce a po těchto osmdesáti letech pokrok je, díky Bohu, očividný. Ale nikdy se nesmíme zastavit. Často obdivuji, co se udělalo a modlím se, aby práce pokračovala, a aby POLE VYDALO KLASY, a aby zasvítil šťastný den pro všechny lidi dobré vůle. Také se modlím za naší vlast, která potřebuje dobré a svaté dělníky, aby si celá Evropa připomněla své křesťanské základy. Vzpomínám si na vás a prosím, abyste se angažovali v civilizační práci a v misionářském nadšení, připravit pro Pána Boha svět, kde ON se může cítit doma, a kde všichni jsme jedna dobrá rodina. Jak vidíte, ještě se nevzdávám, ale pokračuji ve své práci zde. Vím, že také vy budete pokračovat pomáhat nám v naší práci, a že se budete modlit, aby milost Boží obnovila svět, jak to hlásá náš středoevropský papež. Modlím se za vás, a také prosím o modlitbu a zdravím vás všechny. Boží láska budiž s vámi v srdci Váš J. Med SDB

23 23 Sbírkové konto DCH Litoměřice Komerční banka Litoměřice, č.účtu: /0100 Variabilní symboly: Domácí péče Pomoc lidem bez domova Domovy pokojného stáří Charitní poradny Pomoc uprchlíkům Humanitární pomoc do zahraničí Dětská komunitní centra Domov pro matky s dětmi Pomoc zdravotně postiženým Pomoc těžce nemocným Živelné katastrofy Ostatní střediska pomoci Děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky a svou prací pomohli a stále pomáhají sloužit našim potřebným.

24 24 Radostné prožití doby velikonoční přeje Diecézní charita Litoměřice Vydává Diecézní charita Litoměřice pro vnitřní potřebu Rozšiřování zdarma-neprodejné Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním tiskem MK ČR E 12927

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

VELEHRAD 2009. Dny lidí dobré vůle

VELEHRAD 2009. Dny lidí dobré vůle BULL_09:BULL_09 30.6.2009 14:48 Stránka 1 Dny lidí dobré vůle VELEHRAD 2009 Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, Jána Figeľa,

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

LISTY OBCE POHOŘÍ. Příjemné a klidné prožití letního období. přeje. Obecní úřad Pohoří. Vážení občané, Občasník o životě a dění v obci č.

LISTY OBCE POHOŘÍ. Příjemné a klidné prožití letního období. přeje. Obecní úřad Pohoří. Vážení občané, Občasník o životě a dění v obci č. LISTY OBCE POHOŘÍ Občasník o životě a dění v obci č. 1 / 2013 Vážení občané, dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál do letošního roku pevné zdraví a hodně štěstí do Vašich rodin. Minulý rok jste jistě

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

MOTTO: Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli. Epikuros

MOTTO: Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli. Epikuros Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 9 sjezdový MOTTO: Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli. Epikuros ZDRAVÍME DELEGÁTY 9. SJEZDU SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více