2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na"

Transkript

1 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého otce jedna krásnější než druhá, každá hluboká a průzračná. Ale život uhání dál. Člověka až zabolí, že není pánem času. Zabolí, ale jen trochu. Pánem času je někdo jiný. Někdo, koho přece znám a kdo zná ještě lépe mne. Někdo, kdo mne nejen zná, ale také m A tak jdu životem spolu s ním. Žiji padesát, šedesát nebo osmdesát roků. Je to hodně nebo málo? Během každého z nich prožívám také celý Ježíšův život. Díky tobě, církvi. Vždyt takhle blízko mu byla jen Maria. Snad právě ted, nedlouho po Vánocích a déle před Velikonocemi, je ten správný čas, nechat se vést za ruku dvanáctiletým Ježíšem. Jak? Sv. Lukáš uvádí epizodu ze života Svaté rodiny, po které vedou Panna Maria a sv. Josef malého Ježíše z Jeruzaléma zpět do Nazareta, ale ve skutečnosti vede už on je. Vede je k Otci. Právě tak je třeba, abychom se nechali vést i my. At je člověk zdravý nebo nemocný, at je chudý nebo bohatý, at je jednou nohou v hrobě či druhou v nějakém průšvihu, vždycky může vzít Ježíše, malého přítele z Nazareta, za ruku a jít s ním. On mi ukáže, co mám dělat a jak mám žít. Zakusím, že být křest anem je krásné a hlásat evangelium přináší radost (to říká také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na všechno ostatní, zapomenu i stárnout. A netoužím po ničem jiném, než milovat Boha nade všechno a své bližní jako sebe. Tak to cítím v tepu jeho ruky, vidím v pohledu jeho očí i čtu v jeho evangeliu. Milý Ježíši, bylo ti teprve dvanáct roků, když tě Panna Maria a svatý Josef, které jsi tolik miloval, našli po třídenním hledání v Jeruzalémském chrámě, kde učenci žasli nad tvou moudrostí. Její počátek je v bázni před naším Nebeským Otcem a její vrchol v dokonalé lásce k němu. Právě tak jsi ho miloval ty. Děkuji ti za to, že stejně tak miluješ i nás a že nás této lásce stále učíš. Děkuji ti za všechno, milý Pane Ježíši. P. Jiří Barhoň 1

2 Prohlášení ČBK ke spolupráci některých katolických kněží s komunistickou Státní bezpečností 2 Na svém lednovém plenárním zasedání připravila Česká biskupská konference prohlášení ke spolupráci některých katolických kněží s komunistickou Státní bezpečností. Pro pravdivé posouzení celé záležitosti jsme si připomněli totalitní situaci, kterou jsme téměř všichni biskupové v různém stupni prožili jako pronásledovaní od StB, případně ve vězení. Prožili jsme to a dobře víme, že kněží zůstali v době pronásledování většinou zcela sami. Katolická církev byla v době komunistické totality skupinou zvlášt pronásledovanou jako spojenec zahraničních centrál. Biskupové téměř všech diecézí byli odstraněni, roky trávili ve vězení či na jiném přísně hlídaném místě. Pronásledování tehdejšímu státnímu režimu nepohodlných osob bylo prováděno komunistickou stranou. Její přímí pokračovatelé sedí dnes bez skrupulí a námitek veřejnosti v parlamentě. Ti, kteří své oběti pronásledovali, psychicky mučili, někdy i fyzicky likvidovali, jsou mnohdy inkognito stále v různých úřadech. Společnost se s tímto faktem nevyrovnala a kupodivu tuto skutečnost toleruje. O to víc zaráží mnohdy útočný zájem médií o osoby, které aspoň co se týká kněží byli většinou obět mi jejich nátlaku a vydírání. Rádi bychom připomněli fakt, který se v souvislosti s vyvolanými kauzami opomíjí: Katolická církev se začala vyrovnávat se spoluprací kněží se Státní bezpečností ještě před lustračním zákonem, a to prostředky, které jsou jí vlastní: uznáním viny, lítostí, pokáním, nápravou. Ze svých míst byli odstraněni ti, kteří za své služby dostali výhodná místa. Biskupové, kněží i věřící vykonali v roce 1990 společnou kající pout na Velehrad za všechny, kteří pochybili, s výzvou, aby i oni odčiňovali své viny, napravili škody a omluvili se. V roce 1993 byla znovu Českou biskupskou konferencí vydána výzva čtená ve všech kostelech výzva k pokání a omluva za viny kněží. Biskupové také vyzvali kněze, kteří zůstali v sítích StB, aby s nimi přišli projednat svou situaci a okolnosti, za jakých ke spolupráci došlo. Téhož roku byl v novinách opět zveřejněn rozsáhlý článek, který tuto záležitost komentoval a obsahoval opakovanou žádost o omluvu. Která skupina obyvatel udělala něco podobného a tak brzy?! Tehdy jsme ještě neměli možnost nahlédnout do materiálů StB. Po rozhovorech s kněžími jsme byli opatrní a nechtěli jsme pouze podle jména v seznamu bez zjištění plné pravdy někoho nespravedlivě odsoudit. Víme, že materiály StB, třeba jen částečně dostupné, ukazují, že někteří kněží s StB opravdu spolupracovali. Pokud je takové jednání řádně prokázané, je to odsouzeníhodné, zvlášt pokud tak učinili kvůli své kariéře či hmotnému zisku, a pokud tím někomu ublížili. Pokud byl kněz donucen ke spolupráci pro své nedostatky či ze slabosti, je to politováníhodné. Pokud souhlasil se spoluprací vlivem dlouhodobého nátlaku, ze strachu, kvůli vydírání, zaslouží si soucit. Pokud ale kněz ani neví, jakým způsobem se do evidence StB dostal, a materiály prokazují, že nepodepsal a nedonášel, nemůže ho nikdo ostouzet a nálepkovat. Dosud nedořešené případy jsme připraveni dále dořešit. Prosíme všechny, aby respektovali úctu ke každému člověku, aby nevynášeli povrchní a neověřené soudy, které ubližují.

3 Prosíme pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby usilovali o pravdu, aby respektovali důstojnost každého člověka a jeho právo na dobrou pověst a neodsuzovali nikoho bez zjištění skutečnosti. Žádáme, aby se maximálně dbalo na to, aby žádné materiály nebyly zneužívány k vyrovnávání osobních účtů a poškozování vztahů mezi jedinci nebo k očerňování některých skupin společnosti. Modlíme se za naši zemi i všechny její obyvatele, abychom společně hledali cesty ke vzájemnému sblížení a abychom dokázali odpouštět. V Praze dne 24. ledna 2007 nového generálního vikáře plzeňské diecéze P. Dr. Roberta Falkenauera Pane generální vikáři, na první pohled je patrné, že vy a bývalý generální vikář P. Adrián Zemek jste hodně odlišné osobnosti. P. Adrián je spíše klidné introvertní povahy, vy jste velice temperamentní, rozhodný, neváhající vyslovit svůj názor. Jak se říká, když se někde objevíte, je vás všude plno. Myslíte, že se tento rozdíl povah nějak odrazí ve vedení diecéze? Nezapomínejte, že rozhodující osobností diecéze je biskup, který se nezměnil a jak ho znám téměř jistě nezmění. Je těžké říci, jestli a jak se rozdílnost našich povah (nejen s P. Adriánem, ale možná ještě výrazněji s otcem biskupem, i když v jiném ohledu) projeví ve vedení diecéze. Hodně záleží na tom, zda se ti dva nechají svou růzností paralyzovat, nebo zda se naopak dokáží plodně doplňovat. Zatím to vidím spíš optimisticky. P. Adrián v každém případě vykonal mnoho dobré práce a chci mu zde poděkovat i za to, že mě ochotně a nezištně do nové funkce uvedl. Kromě jiného působíte také jako člověk neohrožený, nemající problémy s rozhodováním. Přesto však rozhodnout se, zda přijmout řízení diecéze či nikoliv není otázka, kterou člověk vyřeší za minutu. Váhal jste, když vám byl nabídnut úřad generálního vikáře? Lekl jste se, nebo byl potěšen? Nelekl jsem se, nebot jsem to na základě doporučení kněžské rady víceméně předvídal, a byl jsem potěšen, protože to byl projev důvěry. Skoro každé rozhodování je ale spletí různých pro a proti a je správné zvažovat je tím důkladněji, čím důležitější věc se rozhoduje. Pro mě bylo toto rozhodování důležité dost, a dost a tak je snad pochopitelné, že jsem se nerozhodl okamžitě. Třásly se vám ruce, když jste od pana biskupa Radkovského přijímal jmenovací dekret? Netřásly. Rozhodnuto už bylo, uváženě a v klidu. A protože jsem vcelku zdravý a při síle, mohla mi v tu chvíli roztřást ruce nejspíš jen tréma. Jenže ta se zrovna nedostavila. Vybafne, když to člověk nečeká, potvora jedna zákeřná. Kterou nohou jste vykročil přes práh vaší nové kanceláře? Nevím, nesledoval jsem to. Nevěřím, že to stojí za pozornost. Máte obrovské zkušenosti ze života v zahraničí, konkrétně v západní Evropě, kde jste žil přes deset let v emigraci a kde jste také studoval. Ovládáte několik světových jazyků. I po návratu do Čech jste každoročně několik týdnů v zahraničí. Můžete tedy srovnávat. Zkuste prosím srovnat život církve jak z hle- 3

4 diska duchovního, tak organizačního u nás a za hranicemi západním směrem. Mohu uvést jen některé příklady, na víc zde není prostor. Kromě Čech jsem žil nejdéle v Rakousku, ale z pastoračního hlediska znám nejlépe jednu farnost ve střední Anglii, kam jezdím o dovolené zastupovat faráře už patnáct let. Katolíci jsou tam v menšině stejně jako u nás, vlažná většina je ale formálně anglikánská. Ta katolická farnost je rozlohou skoro tak velká jako běžný český vikariát a nedělní mše sv. se tam účastní několik set lidí. Líbí se mi tam mnoho věcí. Třeba spoluzodpovědnost za církev, kterou většina věřících cítí a v praxi uskutečňuje tak např. si z vlastních příspěvků uživí provoz fary, kněze i několik zaměstnanců na částečný úvazek (ti všichni ovšem za ten nevelký plat přinášejí výkony, které u nás vidíme jen zřídka). Když jsem se tam zaučoval a ptal jsem se faráře, co mám dělat se sbírkou, řekl mi To není tvoje starost. Po mši ji zamkni do sejfu a v pondělí ráno předej zástupcům farníků. Ti už udělají vše ostatní. Nebo příslovečná anglická mobilita a disciplinovanost: není jim zatěžko jezdit ze vzdálenosti dvaceti kilometrů (jsou taky ekonomicky dál, téměř každá babička tam má auto a řidičák), ale jen výjimečně někdo přijde pozdě. I duchovně se mi zdají zralejší: přemýšliví, s obrovským citem pro posvátno, nepověrčiví,... bylo by to opravdu dlouhé povídání. Nutně se nabízí otázka, co byste si ze zahraničí vzal jako vzor, k němuž byste chtěl dovést naši diecézi, a co byste u nás naopak v žádném případě zavádět nechtěl? Opakuji, že diecézi nevede generální vikář, ale biskup. A ani ten si nemůže dělat co chce, protože zadání má jasné:... aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu (1Tm 2,4). Pokud jde o situaci u nás, neočekávám 4 v dohledné budoucnosti nějaký zásadní zvrat, spíše pozvolný odklon od (post)moderního nihilismu. Doufám, že přítomnost církve ve společnosti a náboženské životní postoje budou stále běžnější, i když to asi bude za cenu volnější vazby na instituci, nauku a praxi církve. Kdyby se nám řekněme v horizontu dvaceti let podařilo dohnat ty Angličany, nebylo by to špatné. Pokud jde o negativní jevy, určitě si nepřeji otevřenost v základních etických otázkách. Velmi mě např. rozhořčila série údajně pedofilních, podle jiných zdrojů homosexuálních skandálů kněží v USA. A ani střední Evropa není prosta toho... Já bych je... vidíte? Temperament má i své nevýhody, ovládat se je mnohem těžší. Narodil jste se v Sokolově, tam jste také po svém návratu z emigrace působil jako kaplan. Sokolov se v němčině řekne Falkenau, vaše jméno Falkenauer by se tedy dalo přeložit jako Sokolovský. Je váš rod nějak historicky spjat s tímto městem, nebo je to všechno jen souhra okolností? Je to souhra okolností, můj otec pocházel z Moravy, maminka je z Prahy. Ale je to hezká souhra a pokud jde o jméno, vůbec si nestěžuji. V úřadu generálního vikáře působíte dva měsíce. Co jste s touto novou funkcí získal a co ztratil? Jsem samozřejmě mnohem více zaměstnán než dříve (hodiny právě ukazují hod.), ale to jsem vcelku očekával, přinejmenším pro začátek. A také se mění náplň toho, co dělám: nová úloha vyžaduje plné nasazení, a tak se postupně zbavuji svých dosavadních závazků. S radostí jsem předal funkci okrskového vikáře vikariátu Plzeň město a víceméně se těším na to, až budu uvolněn z funkce koordinátora a delegáta vysokoškolské pastorace v ČR (už jsem o to požádal, ale dosud se tak nestalo). Nerad opouš-

5 tím úlohu Geistlicher Beirat der Jungen Aktion der Ackermann Gemeinde, hlavně pro její mravní náboj a symbolický význam (duchovního rádce německé organizace, jejímž posláním je křest anské usmíření mezi Čechy a Němci, dělá rodilý Čech). Nového duchovního rádce JAAG dosud nenašla, a tak asi budu muset vydržet až do volebního sjezdu v listopadu, kdy už nechci kandidovat. A velmi těžce jsem se loučil s vysokoškoláky, jimž jsem jako kněz sloužil sedm let. Jedinou úlohou, kterou si chci ponechat, je učení na Západočeské univerzitě a Lékařské fakultě UK v Plzni. Je to jen pár hodin týdně a lze to považovat za důležitou (pre-)evangelizační aktivitu. A i když občas žehrám na to, jak je to obtížné, dělám to velmi rád, duchovně i intelektuálně mě to drží nad vodou. ptala se alo Studentský klub Hora V málokterém kostele naší diecéze bychom asi našli pohromadě tolik mladých tváří jako každou středu vpodvečer v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Tady se totiž pravidelně schází studentský klub Hora, v němž jsou zastoupeni vysokoškoláci ze všech fakult Západočeské univerzity a také z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. A nejen oni. Jsme otevřeni všem, vítáme mezi námi i středoškoláky nebo mladé lidi, kteří třeba nestudují, říká Pavel Dolanský, který se v klubu Hora pohybuje už od jeho založení záhy po vzniku plzeňské diecéze v roce Studentský klub měl od samého počátku štěstí na výrazné a charismatické osobnosti z řad duchovních. S myšlenkou založit v Plzni křest anský studentský klub přišel Mons. Josef Žák, několik let se pak studentům intenzivně věnoval dominikán P. Pavel Mayer. Po jeho odchodu z Plzně od něj vedení klubu převzal P. Dr. Robert Falkenauer, donedávna biskupský vikář pro školství a vzdělávání, pověřený pastorací vysokoškoláků. Pro svůj otevřený přístup k mladým lidem a pro schopnost zaujmout a upoutat si záhy vysloužil přezdívku plzeňský Halík. Protože byl ale před dvěma měsíci jmenován generálním vikářem diecéze, má studentský klub Hora nyní nového duchovního otce, a sice dominikána P. Ing. Vojtěcha Soudského, který převzal i úřad biskupského vikáře pro školství. Další osobnost, rozhodně nepřehlédnutelná. Klub vlastně vznikal postupně. Nejprve se sloužily studentské mše. Většinou se po nich ještě diskutovalo. Útočiště jsme nakonec našli v prostorách fary ve Františkánské ulici, a tak se utvořil klub s celou řadou dalších společných akcí, vzpomíná Pavel Dolanský. Patří mezi ně pravidelná setkávání po středeční bohoslužbě, při nichž už čtvrtým rokem procházíme jednotlivá témata z katechismu, poslední rok byl zaměřen zejména na bioetiku a východiskem pro naše diskuse byly přednášky P. RNDr. Falkenauera a docenta lékař- 5

6 ské fakulty RNDr. Reischiga. Biblické hodiny nám loni vedl ThDr. P. Reginald Větrovec, nyní je převzal P. Vojtěch Soudský. Pořádáme přednášky ve spolupráci s Českou křest anskou akademií a Kolegiem katolických lékařů a také dáváme prostor vlastním iniciativám, kdy si nově příchozí mohou vybrat, čemu by se chtěli věnovat. Tradičně trávíme Silvestra v internátu Střední církevní školy ve Spáleném Poříčí, silvestrovský večer je vždycky věnován vlastnímu divadelnímu představení a to bývá vždycky velká legrace. Čtyřikrát do roka jezdíme na společné víkendy, v létě na vodu, v zimě na lyže, na jaře a na podzim na hory, vyjmenovává Pavel. Studentský klub Hora je organizace volná a všem přístupná, členové nejsou nijak registrováni, ani neplatí žádné pravidelné příspěvky. Vzhledem k tomu, že hodně vysokoškolských studentů je mimoplzeňských, většinou po skončení studia z klubu odcházejí. A zase přicházejí noví, kteří právě nastoupili do škol. Nedávno jsem kdesi četla, že u nás je nejvíce věřících na venkově mezi starší generací, ve městech mezi mladšími lidmi s vysokoškolským vzděláním. Kolik asi tak může být věřících mezi plzeňskými vysokoškolskými studenty? Snažíme se to s Pavlem odhadem spočítat. Do klubu Hora dochází tak kolem stovky křest ansky smýšlejících mladých lidí, ne všichni jsou římskokatolického vyznání, ale i jiných konfesí, což bývá pro výměny názorů a podněty k přemýšlení užitečné. Na většině vysokoškolských kolejích fungují také další křest anská společenství, vesměs ekumenická. Ta podle odhadu sdružují celkem dalších 300 až 500 lidí. Vycházelo by tedy, že věřících křest anů je mezi studenty plzeňských vysokých škol kolem 10 %. Je to hodně nebo málo? Těžko říct, každopádně zastoupeny jsou mezi nimi všechny obory od humanitních až po technické. 6 Naše setkávání a společné akce mladých lidí z nejrůznějších oborů, to je výborná šance zjistit, že nejsme ve víře sami, šance ke srovnávání, výměně zkušeností a prožitků s Bohem a církví, možnost společně prožít něco hezkého společně, at už je to obyčejná zábava, hraní, hudba, zpěv, nebo duchovní činnosti jako modlitba, přednášky, debaty, říká Pavel Dolanský. Podle jeho slov nevyhledávají studentský klub Hora jen lidé vychovávaní ve víře v rodině, ale z velké části i ti, kteří svou cestu k Bohu teprve hledají nebo nedávno nalezli. Zhruba jedna třetina členů jsou konvertité, jako ostatně sám Pavel, který začal klub navštěvovat ještě jako katechumen. Svátost křtu mu byla udělena o rok později a v roce 2000 založil při klubu Hora scholu, která kromě toho, že hraje a zpívá při všech studentských mších, dělá čtyřikrát do roka benefiční koncerty ve prospěch charity a natočila dvě cédéčka, nemluvě o dalších veřejných vystoupeních. A proč se vlastně křest anský studentský klub jmenuje Hora? Zakládající členové si to ještě pamatují: Pravidelně po skončení mše sv. ve středu nás kněz zval NA HORU tedy nahoru do farního sálu k popovídání a menšímu občerstvení. A pak jsme zjistili, že když oddělíme od slova HORA počáteční písmeno, tedy H ORA, jak je to v našem logu, zůstane nám slovo ORA, tedy modlitba. Takže bylo po delším hledání rozhodnuto. Za třináct let své existence se studentský klub Hora může přihlásit ke vzniku desítky skvěle fungujících rodin, kdy se budoucí manželé seznámili právě tady. Z členů klubu se rekrutoval i jeden kněz a jedna řádová sestra dominikánka. Pavel Dolanský, sekretář P. Soudského, shrnuje na závěr smysl studentského klubu

7 stručně, leč jasně: Důležité je, že jsme živé společenství. Když sem k nám přijde mladý člověk z malé, třeba i pasivní farnosti, tady zažije, co to je společenství. Klub založil dobrou tradici studentské pastorace v diecézi. Je to investice i do budoucna. Lidé tady v dobrém slova smyslu poznají, jak lze být v církvi aktivní, přenášejí si to pak do svých farností, v nichž po ukončení vysoké školy žijí. Zakládají společenství rodin, vrstevníků a další. Už jim prostě nestačí být jen pasivní. Alena Ouředníková Horšov, kostel Všech Svatých a Pasečnice, kaple Sv. Františka z Assisi V tomto roce se seznámíme se stavbami, které představují vždy dvojici nejstarší a nejmladší církevní stavby v jednotlivých vikariátech. Tento pohled obsahuje problém jak z horizontu 21. století přesně a spolehlivě zjistit, která stavba je opravdu ta nejstarší. Asi nebudu moci být vždy úplně přesný, ale budu se držet písemných zpráv podepřených architektonickým rozborem. A tak, co se týká označení za nejstarší stavbu, bud te prosím shovívaví, většinou se bude jednat o stavbu, která podle dnešního poznání patří k těm nejstarším. Pravděpodobně nejstarší stavbou v domažlickém vikariátu je kostel v Horšově. Byl postaven v biskupském dvorci, středisku panství pražských biskupů v této části Čech. O této lokalitě se hovoří v listině z roku Později, po založení hradu v Horšovském Týně, se význam přenesl na nové místo. Horšov pak byl pronajímán nižší šlechtě, která byla poddaná biskupovi. Výraznou dominantou vsi je kostel Všech svatých, jehož románské jádro pochází z doby první písemné zprávy. Byl přestavěn a rozšířen po roce 1363, kdy získal zejména nádherný presbytář. Krátce na to byla přistavěna boční kaple sv. Barbory s freskami o životě světice z konce 14. a 15. století. Unikátem je zachovaný gotický krov z doby přestavby ve 14. století. Vzácně zachované zařízení kostela pochází z 18. století. Tehdy byl kostel opět přestavěn v duchu panujícího barokního slohu. Originální je řešení západní části lodi s dvoupatrovou kruchtou, jež má tvar antického vítězného oblouku. Hlavní oltář a dva boční oltáře sv. Anny a Panny Marie jsou z dílny plzeňského řezbáře Karla Legáta. Oltáře, kazatelna a další vybavení mají překvapivě vysokou uměleckou úroveň. Na věži dodnes visí gotický zvon mistra Petra. Na začátku 90. let minulého století byl nevyužívaný a zdevastovaný kostel postou- 7

8 pen státu, který jej předal Národnímu památkovému ústavu v Plzni. Ten podnikl úplnou rekonstrukci stavby i obnovu vybavení a v květnu 2006 byl kostel biskupem Františkem Radkovským slavnostně požehnán a znovu otevřen. Dnes je součástí zámku v Horšovském Týně, ale po víc jak třiceti letech slouží i pro konání bohoslužeb, z nichž poslední zde byla na Nový rok Nejmladší církevní stavbou vikariátu je kaple sv. Františka v Pasečnici. Vesnice bývala ve středověku významnou a lidnatou a stávalo zde proboštství kladrubských benediktinů s kostelem sv. Vavřince. Za husitských válek byl kostel pobořen a podle záznamů ze 16. století zde byly ještě v té době patrné jeho zříceniny. Věřící z Pasečnice pak docházeli na bohoslužby do 6 km vzdálených Domažlic. Proto si v roce 2003 postavili pasečničtí novou kapli sv. Františka podle projektu ing. Jana Žd árského z Prahy. Jedná se o jednoduchou, snad až příliš tradičně pojatou stavbu s historizujícími detaily. Iniciativa, vedoucí k její realizaci, je nepochybně úctyhodná a dosud se jedná o jedinou novou církevní stavbu v plzeňské diecézi, vzniklou z potřeb a úsilí živého křest anského společenství. Jan Soukup Jakými praktickými aktivitami lze ve farnosti vytvářet prostor pro růst oné učednické svatosti, o které jsme na tomto místě uvažovali v lednovém čísle? Jako soubor inspirativních nápadů pro tuto oblast dnes přinášíme další ze série našich inspiromatů. Inspiromat pro osobní rozměr učednictví: Jestliže chceš přispět k rozvinutí parkety učednické svatosti ve své farnosti jako celku, nemůžeš obejít vlastní osobní růst ke svatosti. Co takhle třeba: 8 UČEDNICKÝ INSPIROMAT 1. Osobní vztah ke Kristu: Hledej nové příležitosti či nástroje k prohloubení svého osobního vztahu ke Kristu ( Lectio divina, Denní tichá chvíle, Denní modlitba církve, různé pomůcky k osobní četbě Písma, účast na různých rekolekcích či seminářích, prostor ticha k rozvoji vnitřní modlitby... ). 2. Učednické vztahy: Hledej či rozvíjej příležitosti, jak svůj vztah ke Kristu sdílet s ostatními v konkrétních vztazích bratří a

9 sester (účast na životě malého společenství, čas pro sdílení a modlitbu v rámci setkání různých skupin či týmů, rozvoj osobních přátelství... ) či ve spoluzodpovědnosti za celou farnost (zpětná vazba pastorační radě či faráři, závazná spoluúčast na finančním zajištění... ). 3. Spiritualita všedního dne: Prohlubuj svoji citlivost pro vnímání svého všedního dne (rodina, zaměstnání, škola, společnost, politika) ve světle víry a hledej způsoby, jak uprostřed těchto životních prostorů čerpat pro život z evangelia (střelné modlitby, symboly Kristovy přítomnosti v bytě jako např. ikona, kříž či svíce, osobní modlitba s novinami, chorobopisem dítěte či vlastním diářem... ). 4. Katecheze a vzdělávání: Vzdělávej pravidelně v oblasti znalostí biblického poselství a nauky církve, a to na podobné úrovni, na jaké je tvé světské vzdělání (kromě příslušně náročného uvedení do bible a pravidelného čtení bible by se středoškoláci mohli pokusit sami či ve skupině prostudovat nový Katechismus katolické církve, základ áci Kompendium katechismu či něco podobného a vysokoškoláci by se měli zakousnout do dobře vybrané kvalitní teologické literatury). 5. Duchovní doprovázení: Pokus se nalézt někoho zkušenějšího ve víře, kdo by tě mohl citlivě a pravidelně doprovázet skrze osobní rozhovor a žehnající modlitbu (např. v rámci pravidelného slavení svátosti smíření u stálého zpovědníka, ale ještě lépe v rámci odděleného rozhovoru o životě z víry at již se svým zpovědníkem či s někým jiným). 6. Učednická smlouva: Někomu může pomoci uzavřít před Hospodinem (či zároveň i před malou skupinou bratří a sester) jakousi učednickou smlouvu, ve které vyjádří ochotu k závaznému růstu ve všech čtyřech sloupech učednictví (viz naše lednové přemítání). Inspiromat pro rozvoj učednictví ve farnosti: Zdravý učednický život a vrůstání do Kristovy svatosti přirozeně vede ke spoluzodpovědnosti za celek křest anské komunity, ve které žiješ. Co takhle třeba: 1. Modlitba za faráře: Pravidelně se sami či ve skupině modlit za faráře a další členy vedení farnosti a vytrvale jim žehnat, at už se nám jejich styl vedení farnosti zdá či nezdá (s modlitbou spojit ochotu k jakékoli nejprostší i zdánlivě neduchovní službě, kterou se farář snaží zajistit). 2. Nabídka spolupráce: Nabídnout vedení farnosti spolupráci na zajištění různých aktivit (rekolekcí, exercicií, seminářů, víkendů, vzdělávání dospělých, modlitebních setkání, růžence, adorací, farních misií apod.), a to jak skrze týlovou službu (vaření, ubytování, příprava... ), tak také službu vysloveně pastorační (osobní svědectví, vedení skupinky či modlitby, vedení chval apod.). 3. Propojování různorodosti: Sloužit jako překlenovací mosty mezi skupinami a spiritualitami ve farnosti či v diecézi a přispět tak k životu, který by čerpal z bohatství tradičních i nově oběvivších se pokladů evangelia a církve (osobní kontakty, účast na různých nabídkách odvedle, čerpání z bohatství tradičních i nových komunit v církvi návštěvou jejich programů... ). 4. Duchovní rozměr pastorace: Pokusit se do setkávání pastorační a ekonomické rady či jiných pracovních týmů vnášet rozměr tvůrčí modlitby a duchovního rozlišování (z počátku třeba skrze osobní modlitbu za tato setkání, později spolu s dalšími např. nabídkou přípravy modlitební části daného setkání). 5. Vytrvalost a věrnost: Učednický růst ve svatosti potřebuje kromě osobního nasazení i čas, trpělivost a tichost Bílé soboty. Dopřejme si tento prostor čekání a zrání a nebojme se období pouště. Cesta do zaslíbené země jinudy nevede. P. Petr Hruška, 9

10 Zemřel pan děkan Procházka 10 V neděli 7. ledna, poslední den vánoční doby, jsme si připomínali slavnost Křtu Páně. V tuto vánoční neděli přichází smutná zpráva, že odešel na věčnost pan děkan František Procházka, dlouholetý duchovní správce našich farností. Narodil se 24. března 1919 v Třebíči. Po vysvěcení na kněze v roce 1944 byly jeho prvním působištěm Stachy, kde byl 3 roky. V roce 1947 přišel do Volar, kde byl 4. listopadu 1950 zatčen a dalších 9 let bezdůvodně vězněn. V této době prošel věznicemi České Budějovice, Ruzyně, Mladá Boleslav, Mírov, Kartouzy a Bory. Po svém propuštění z vězení pracoval jako dělník v ČKD Praha až do roku 1968, kdy se mohl vrátit ke svému kněžskému povolání. Do Plánice přišel 1. srpna Kromě Plánice spravoval také farnosti Zdebořice, Habartice a Kydliny a od roku 1981 také Nicov, kde působil až do konce svého života. V roce 1969 jsme si s ním připomněli 25 let kněžství a v roce 1994 již 50 let kněžství. Obě tato jubilea jsme s ním oslavili v kostele sv. Blažeje v Plánici. Od listopadu 1999 působil pouze v Nicově. V roce 2004, kdy uplynulo již 60 let od jeho vysvěcení, se na slavnostní mši do Nicova sjelo obrovské množství farníků z jeho bývalých farností. Během svého působení na Plánicku započal opravy kostelů ve farnostech, které spravoval. Již v roce 1970 se pouští do opravy kostela v Plánici a následně v dalších farnostech. Při všech opravách jsme jej mohli vidět v pracovním mezi dělníky a zedníky. Pomáhal, kde bylo potřeba. Jen v Nicově on sám se třemi důchodci vymalovali skoro celý vnitřek kostela. Za posledních 100 let až do současnosti působilo v Plánici 8 kněží, z toho pan děkan Procházka nejdéle, 38 roků. Kolik za tu dobu pokřtil dítek, kolika manželským párům požehnal a kolik bylo těch, které na poslední cestě doprovázel. Nezapomínal ani na návštěvy nemocných doma i v nemocnicích. Těch 38 roků, které jsme s ním ve všech farnostech společně prožívali, se nesmazatelně vrylo do dějin Plánicka. O tom, jak byl ve zdejším kraji milován a obdivován, svědčí účast několika stovek lidí při posledním rozloučení s ním, které se konalo 13. ledna 2007 v kostele Narození Panny Marie v Nicově. Mše svatá byla koncelebrována za účasti otce biskupa Františka Radkovského a řady kněží z plzeňské i českobudějovické diecéze. Po smuteční mši svaté bylo jeho tělo uloženo do hrobu na nicovském hřbitově k poslednímu odpočinku. V našich modlitbách na něj nikdy nezapomeneme. Farníci Plánicka Veselé Vánoce ve veselém kostele Na Boží hod jsme s manželem usedli do jedné z lavic v našem kostele. I přes snahu setrvat chvilku v tichém usebrání zaslechnu za sebou rozhovor dvou důchodkyň: Taky máme kachničku, takovou hlad oučkou, čtvrt hodiny ji dusím pod pokličkou a pak dopékám od-

11 krytou. Usebranost je ta tam a mně tečou sliny... V kázání se mimo jiné dozvíme, že narození Krista je přece mnohem větší událostí něž třeba VŘSR a připomínku vánočního projevu prezidenta Novotného o tom, jak Ježíšek vyrostl a stal se z něho děda Mráz. Chlapec na kraji lavice si plete kostel s tělocvičnou, chápu, je to dlouhé, ale on je opravdu akrobat, klekátko se povážlivě kýve... a já mám strach, aby kluk nepřepadl přes lavici. Při eucharistické modlitbě zazvoní sousedce, starší ženě, mobil. Čekám, že ho po dlouhém hledání v kabelce hned vypne. Ale co to? Její hlava mizí pod lavicí a velmi hlasitým šeptem říká do přístroje: Já tě neslyším, no neslyším tě. Před svatým přijímáním zazvoní mobil znovu. To už nevydržím a místo zbožné modlitby se chechtám do dlaní. Při závěrečném Narodil se Kristus Pán pan farář diriguje a povzbuzuje pořádně. Zpěv nabývá na síle. Inu, pro nás všechny se Kristus narodil... lká Tříkrálová sbírka v Plánici Tříkrálová sbírka se opět na počátku letošního roku uskutečnila i u nás v Plánici. S přípravou sbírky jsme začali již v listopadu minulého roku. Do příprav se zapojila mateřská škola, kde děti kreslily a vystřihovaly dárečky. Taktéž děti, které navštěvují Kaplanku, vyráběly dárečky a královské koruny. Došlo také k obměně koledníků. Některé kolednice ze zdravotních důvodů již nemohou koledovat a také nám odešla na věčnost jedna z nejstarších kolednic paní Marie Lišková. Ale jejich místa nezůstala prázdná a koledovat vyšly členky společenství Sv. Ducha, které si také připravily pláště i nádherné královské turbany. K nim se také přidal plánický farář P. Josef Frelich a chodil s nimi koledovat. 4. ledna se sešli na zdejší faře malí i velcí koledníci, aby si zde oblékli královské pláště a koruny a poté vyrazili do ulic města Plánice i širokého okolí. Na cestu jim znějí koledy z městského rozhlasu a pak už se ozývá všude jen My tři králové... Koleduje se nejen v Plánici, ale i v Kvaseticích, Nové Plánici a Újezdě. Pláničtí vyrážejí ještě do Hančova, Čihaně, Zborov, Lovčic, Zbyslavi a do Němčic. Ale i ostatní části plánické farnosti nezůstávají pozadu, a tak se koleduje také v Neurazech a přilehlých vesnicích. Koleduje se také v Mochtíně, Bolešinech a Habarticích. Ve všech těchto obcích, které spadají do plánické farnosti, se vybralo , Kč, což je skoro o více než v loňském roce. Část těch peněž se nám vrátí zpět do Plánice, protože zde působí Charitní pečovatelská služba a tyto peníze jdou na splátky auta, které používá tato služba k rozvozu obědů do širokého okolí Plánice našim seniorům. Za tuto sbírku patří poděkování všem dárcům a taktéž i všem malým i velkým koledníkům. Růžena Oplová Svatá Agáta: Můj život a spása to je Kristus Svatá Agáta žila přibližně v období let 225 až 251. Pocházela ze šlechtického rodu z Katalánie na Sicílii. Byla obdařena nejen tělesnou krásou, ale i moudrostí. Jenomže netoužila po bohatství a světském životě, ale toužila po spojení s Bohem, a to byl i důvod proč odmítla nabídku ke sňatku od císařského náměstka na 11

12 Sicílii Quintiniána, který toužil nejenom po ní, ale i po jejím majetku. Věděl o ní, že je horlivou křest ankou a použil na ni všechny možné prostředky, aby se vzdala své křest anské víry. Jenomže nepomohlo nic. Ani neřestné Afrosii se ji nepodařilo svést ke hříchu, a tak došlo na mučení. Natáhli ji na skřipec, bičovali, pochodněmi pálili, ale Agáta byla ve své víře pevná. Život můj a spása moje to je Kristus, od kterého se neodvrátím, říkala a Bůh při ní stál a i tyto tělesné rány jí zahojil. A to ji ještě více připoutalo k Bohu. A po několika dnech vězení opět nastalo mučení, a to pomocí střepin a žhavého uhlí. Pak se země otřásla a vladař se lekl a dal zbědovanou a polomrtvou Agátu odvést do žaláře. Kde se naposled modlila: Hospodine, Bože můj, děkuji ti za všechno. Miloval jsi mne a posiloval jsi mne v mukách, přijmi mne nyní milostivě k sobě. Psal se 5. únor 251 a takto se modlíce navěky usnula. Ostatky sv. Agáty se nacházejí v její rodné Katalánii. Jméno Agáta je z řeckého agathé a znamená dobrá nebo laskavá, bývá zobrazována se žhavým uhlím. V. Pechová 12 O svátku Křtu Páně 7. ledna vysvětil biskup František Radkovský v kostele trapistického kláštera v Novém dvoře pana Ladislava Lega z Hvozdu na trvalého jáhna. Jáhenskou službou je pověřen ve farnostech Manětín a Plasy. Výstavu s názvem Neklidem k Bohu zahájil biskup Mons. František Radkovský 18. ledna v plzeňské galerii 13 společně s autory Alešem Filipem a Romanem Musilem. Tato expozice zachycuje náboženské umění v Čechách a na Moravě v rozmezí let Název Neklidem k Bohu vystihuje duchovní tendence významné části populace, které na přelomu 19. a 20. století hledala východisko z osobních i společenských krizí právě v křest anství. Z děl té doby je cítit obrovská touha po Ježíši, po zachycení jeho tváře... uvedl biskup Radkovský s tím, že toto umění oslovuje i člověka současného. Výstava je v galerii 13 v Pražské ulici č. 13 v Plzni k vidění do 18. března denně kromě pondělí hod.

13 Ekumenická bohoslužba 18. ledna v katedrále sv. Bartoloměje zahájila Týden modliteb za jednotu křest anů Denní péče řádové sestry v nemocnici Privamed Každodenní péči řádové sestry mohou od 1. ledna tohoto roku využívat pacienti Léčebny dlouhodobě nemocných při plzeňské městské nemocnici Privamed. Zároveň mohou také navštěvovat prostory nově vyčleněné jako nemocniční kaple. Sestra Barbora Mašková z kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, pocházející z české vesnice Gernik v rumunském Banátu, přišla do České republiky před dvanácti lety. Působila v Kroměříži a na Svatém Hostýně, nyní se jejím posláním stala duchovní práce v plzeňské nemocnici Privamed. Sice zde už deset let slouží pravidelně mše sv. a na požádání zajišt ují duchovní služby plzeňští františkáni, ale nebylo v jejich možnostech docházet sem denně. Sestra Barbora je v kontaktu s pacienty od rána až do pozdního odpoledne a její duchovní služby se za několik týdnů staly v léčebně velmi žádané a vyhledávané věřícími i nevěřícími. Jsme potěšeni, že vedení nemocnice přišlo s návrhem této aktivity a nezapomíná na duchovní potřeby pacientů. Proto jsme rádi vyšli vstříc a věříme, že sestra Barbora pacientům pobyt v léčebně zpříjemní, uvedl biskup Mons. František Radkovský. Ředitel Privamedu Dr. Miroslav Mach konstatuje, že duševní pohoda přispívá k uzdravení člověka, proto se rozhodli zkvalitnit péči o pacienty i v této oblasti. Do budoucna plánujeme výstavbu samostatné kaple v nemocničním parku, dodává ředitel. Alena Ouředníková Poněkud ztracená princezna představení veselé pohádky Radoslava Lošt áka pořádá farní divadelní spolek v Plánici ve spolupráci s Městským úřadem, Základní školou a Sborem dobrovolných hasičů. Premiéra bude už v sobotu dne 3. února od ve Spolkovém domě v Plánici, další představení budou v neděli 4. února a v pátek, sobotu a neděli 9., 10. a 11. února vždy v 18 hod. Vstupné je 50 Kč, předprodej vstupenek je v sakristii plánického kostela a v prodejně Kompas v Plánici, nebo na Těšíme se na vás! R M Studentský klub HORA zve na Biblickou hodinu s P. Vojtěchem Soudským, OP. do sálu na arciděkanství 7. února od 20 hod. Kolegium katolických lékařů plzeňské diecéze zve srdečně všechny své členy a příznivce na setkání, které se bude konat ve čtvrtek 12. února v hod. v Šafránkově pavilonu, Alej Svobody 31, Plzeň. za KKL Doc MUDr. J. Kočová CSc.; Doc MUDr. J. Motáň CSc. 13

14 Autogramiáda P. V. Kodeta a setkání s autorem knih Karmelitánského nakladatelství se uskuteční ve středu 14. února v v knihkupectví U františkánů v Plzni, Františkánská 9. Setkání duchovní obnovy v Klatovech 15. listopadu v 8 30 na faře. Večer chval v Holostřevech 23. února od v domě komunity Noe. Obnova Božím slovem Slovenské katolické centrum zve všechny Slováky a jejich přátele na Obnovu Božím slovem v sobotu 24. února od 9 do 16 hod. na biskupství v Plzni. Vede P. M. Martiš a Mons. J. Žák. ČKA Plzeň spolu se Studentským klubem Hora a Kolegiem katolických lékařů pořádají přednášku P. Dr. Roberta Falkenauera: Homosexualita? ve středu 28. února od 20 hod. ve farním sále, Františkánská 11. Ekumenická konference UNIT 2007 s mottem Ježíš kamenem úhelným se koná března v tělocvičně TJ Slavia, U Borského parku 21, Plzeň. Z programu: chvála, hry, kázání (Karel Řežábek, Mons. František Radkovský,... ). Bližší informace: Registrace: Postní duchovní obnova 14 Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže od 15 ti let ve dnech března na duchovní obnovu Zajed na hlubinu... v duchovním životě. Rádi bychom ti nabídli místo, kde budeš mít příležitost ke ztišení, modlitbě, možnost hovořit o tom, co prožíváš, účastnit se přednášek na různá témata nebo se jen setkat se zajímavými lidmi. S sebou bibli, spacák, případně ministrantské oblečení. Zahájení v pátek v 18 00, ukončení v neděli obědem. Přihlášky (do 7. 3.): web: mail: Den klatovského vikariátu proběhne v sobotu 10. března od 9 30 v Kulturním domě v Nýrsku. společný program: 9 30 Zahájení a úvodní slovo: P. Antonín Bachan, vikář klatovský 9 40 Píseň na úvod: skupina Zebedeus Mše svatá: koncelebruje otec biskup František Radkovský s přítomnými kněžími program pro dospělé Tak at svítí vaše světlo před lidmi P. ThLic Martin Sedloň, OMI aby viděli vaše dobré skutky P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský, OP polední přestávka, občerstvení koncert: skupina Zebedeus a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích P. Pavel Krejcar program pro mládež (připravuje DCM Plzeň) program pro děti mladší děti (1. 4. třída): Marie Zwiefelhoferová, katechetka starší (5. 8. třída): jáhen Jiří Švarc Po celý den příležitost ke sv. smíření. Prodej křest anské literatury. Pochod pohádkovým lesem tentokrát ze Zdebořic do Habartic (VIII. ročník) v neděli 13. května ve od kostela ve Zdebořicích (za každého počasí). Startovné dobrovolné; mše svatá v kostele sv. Jiljí ve Zdebořicích ve ; setkání s pohádkovými bytostmi... ; občerstvení na

15 návsi v Habarticích; v v Habarticích na návsi společný zpěv lidových písní ( ZPÍ- VEJTE S NÁMI); v v Habarticích na návsi závěrečná píseň pochodu Ach synku synku... a odchod z Habartic do Zdebořic (4 km). Na organizaci spolupracují: Farnost u sv. Blažeje Plánice, Oblastní charita Klatovy, Koledníci tříkrálové sbírky Habartice, Sbor dobrovolných hasičů Habartice, Sbor dobrovolných hasičů Zdebořice, Sbor dobrovolných hasičů Plánice, Městský úřad Plánice, Policie ČR Plánice, Klub maminek Plánice, Klub seniorů Plánice, Základní škola Plánice, Zpěváci a muzikanti Zpívejte s námi Čiháň, Němčice, Makov, Neurazy, Bolešiny, Plánice, Újezd u Plánice. Duchovní akce v klášteře Teplá v prvním pololetí roku 2007 Postní rekolekce 9. v v Příprava na prožití velikonočních svátků pohledem do vlastního nitra v tichu, kajícnosti, pokání a modlitbě. Bez omezení věku. Cena 750 Kč. Krása modlitby breviáře 4. v v Možnost prožít krásu liturgie denní modlitby církve ve společenství bratří premonstrátů. Doprovázené výkladem smyslu breviáře a základních mnišských tradic. Bez omezení věku. Cena 750 Kč. Svatodušní rekolekce 11. v v Příprava na prožití svatodušních svátků zpěvem a modlitbou. Modlitby s kytarou i chorál. Bez omezení věku. Cena 750 Kč. Duchovní putování I. 22. v v Chceš putovat nejen pěknou krajinou, ale i cestami vlastního srdce? Trasa: Teplá klášter trapistů Nový dvůr Teplá. Předpoklad: věk 30 a výše, trasa asi 25 km. Cena 750 Kč. Víkend v přírodě I v ve Pro všechny zájemce o trošku divočiny, táborák, stanování v tee-pee a indiánské speciality. Věk: let, Cena 800 Kč. Místo: klášter premonstrátů Teplá, Klášter 1, CZ , Teplá. Způsob ubytování: kapacita účastníků, při 2 lidech na pokoji, společné koupelny a soc. zařízení na chodbě. Strava: dieta možná na požádání. Vedoucí kursů: P. Pavel Filka. Dotazy a přihlášky: nebo písemně. Na akci je potřeba se přihlásit nejpozději 14 dní před začátkem. Nabídka služby svátostí smíření Každou středu nabízí P. Josef Žák službu svátostí smíření v kostele u františkánů v následujících časech: ; ; ; ; Knihovna Pastorační oddělení nabízí půjčování knih z vlastní knihovny. Knihovna zahrnuje literaturu teologickou, biblickou, dále z oblasti duchovního života, církevních dějin a hagiografie. Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od pondělí do pátku hod., jindy po domluvě, , mail: Na tomto čísle je případně možné ověřit, zda požadovanou knihu máme k dispozici. Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni uzavřena do konce dubna mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho pravidelně 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16 hod. Kontakt: Marcel Milfait, , mob , 15

16 Pout do Lurd s Maltézskou pomocí Každoročně počátkem května koná Maltézská pomoc (obecně prospěšná společnost, zřízená Řádem maltézských rytířů) pout do Lurd. Výhodou, kterou nabízíme, je, že se mohou zúčastnit i zdravotně postižení lidé, o které se dokážeme s týmem dobrovolníku dobře postarat. V letošním roce putujeme k Panně Marii asi ve dnech května. Kontaktní adresa pro zájemce o pout : Maltézská pomoc, o.p.s., Centrální kancelář, Lázeňská 2/485, Praha 1 Malá Strana, mail: Zároveň bude dobré zaslat žádost, resp. mail na adresu na vědomí: Dopis na obálce prosím označte slovem: LURDY. Podmínky účasti a další podrobnosti pouti zašleme, nebo se ozveme na uvedený kontakt možných poutníků. S poděkováním a přáním mnoha Božích milostí MUDr. Jaroslav Štrof Exercicie pro dospělé 2007 ženy i muže v Exercičním domě na Svaté Hoře v termínu vede Mons. Josef Žák. Začátek večeří v 18 hod., konec obědem. Cena za ubytování a stravování 1.480, Kč, ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích. Nezapomeňte s sebou: bibli, přezůvky, breviář (pokud máte). Přihlášky jen písemně(!) na adr.: Biskupství plzeňské, pastorační centrum, nám. Republiky 35, Plzeň nebo Informace: Biskupství plzeňské paní Šlajsová. Pastorační centrum pro laiky ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve v únoru na přednášky P. Vojtěch Kodeta. Ve středu, dne 14. února 2007 ve hod. v učebnách biskupství se koná přednáška na téma: Marta a Marie trochu jinak, (aneb jak žít s Bohem ve světě). Na Popeleční středu, dne 21. února 2007 od hod. v učebnách biskupství zveme 16 na přednášku s tématem: Cizí oheň aneb okultismus a jiné překážky Božího působení. Vstupné na přednášky: dospělý 30, Kč, pár: 40, Kč, držitelky průkazky MC: 20, Kč. Cyklus Náboženství pro dospělé v březnu bude následovat ve středu 7. března 2007 a ve středu 21. března od hod. (nepřehlédněte!) v učebnách biskupství. Témata jednotlivých setkání: Svátosti. Tato setkávání jsou nabídkou pro všechny věřící, kteří se chtějí vzdělávat ve víře, hledají odpovědi na své cestě k Bohu a chtějí najít a prohloubit svůj duchovní život. Probíhají v hezké atmosféře a kromě přednáškové části nechybí ani prostor pro naše otázky. Cyklus Náboženství pro dospělé je zdarma. Setkávání povedou i v tomto roce P. Krzysztof a P. Bartoloměj, kteří jsou výbornými průvodci danými tématy. Za organizační tým se na vás těší Majka Lachmanová a Vlad ka Šašková. Informace můžete získat na

17 Centrum pro rodinu Příprava na život v manželství cyklus přednášek pro snoubence a ty, kteří uvažují o sňatku, vždy v úterý od 18 hod. v sále na arciděkanství, Františkánská Jak chápe kat. církev manželství Hodíme se k sobě? Co si přinášíme Manželství z pohledu bible Psych. rozdíly mezi mužem a ženou Sexualita, Odpovědné rodičovství Komunikace Manželský slib Vikariátní rekolekce pro manžele se koná na faře v Rokycanech 17. února od 9 30 do ; vede P. Petr Hruška. Přihlášky do 11. února (kvůli zajištění oběda) na rokycanské faře, Rekolekce pro manžele 24. března v Těnovicích. Víkend pro chlapy s tématem Muž a jeho tělo května na Šumavě. Přihlášky: J. Fencl, mob ; CO SE CHYSTÁ... Setkání s biskupem Františkem před Květnou nedělí Letos se setkání mládeže s biskupem uskuteční poslední březnový víkend. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně, na kterou zveme všechny věřící (zahájení bude v v katedrále sv. Bartoloměje). Poté bude možnost setkání a pohoštění v prostorách biskupství. Pokud má vaše společenství zájem ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které rádi vám vyjdeme vstříc! A pokud byste měli zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku), ozvěte se na DCM. V sobotu v 9 30 bude program pokračovat na Salesiánském středisku mládeže v Plzni Lobzích, Revoluční 98. Již dnes se pro vás připravuje pestrý program, ve kterém nebude chybět modlitba, setkání se zajímavými hosty, krátké filmy z akcí, svědectví a setkání v tématických skupinkách; po celou dobu s námi bude náš biskup František a nebude chybět ani hudební skupina Quo vadis. Vrcholem celého setkání bude mše svatá ve 14 00, která začne radostným průvodem s ratolestmi. Kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci! Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá malý dárek památku ze setkání. Jaký dárek bude letos? Nechte se překvapit! Přijd te a uvidíte! Stejně jako v minulých letech prosíme o vaši pomoc při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování) budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. Soutěž o nové logo DCM!!! Výzva pro všechny talentové grafiky! Vyhlašujeme soutěž o nové logo našeho Diecézního centra mládeže. Požadavky: logo by mělo mít 17

18 návaznost na Občanské sdružení Brána (v duchu Žalmu 24,7 nebot na DCM je kaple radostného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma) a mělo by být atraktivní pro mladé. Hlavní cenou bude bezplatná účast na Celostátním setkání mládeže, které se uskuteční v Táboře (viz níže). Své návrhy posílejte do (24 00 ) na DCM Plzeň. Zde vám také rádi poskytneme více informací. Celostátní setkání mládeže Tábor Klokoty Již dnes je možné se přihlásit na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v Táboře. Přihlášky jsou k dispozici na DCM nebo na Ti z vás, kdo se přihlásí a zaplatí do konce května, budou se moci akce zúčastnit za pouhých 700 Kč! Organizátoři shánějí dobrovolníky, kteří by se chtěli na přípravě setkání aktivně podílet (pomoci se zajištěním dopravy, zdravotní péče, ubytování, stravování, liturgie, techniky, propagace... ). V případě zájmu kontaktujte DCM. Akci pořádá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci (stejný tým, který připravoval program v českém národním centru v Kolíně v roce 2005), tak se máte věru na co těšit! Cestovatelská přednáška o Jižní Americe 18. února V rámci cyklu cestovatelských přednášek Chráníme náš svět zveme na promítání fotek z šestiměsíční cesty Jižní Amerikou od Ohňové země až po rovníkový Ekvádor. Uvidíte jihoamerické klasiky jako Torres del Paine, Ushuaiu nejjižnější město světa, Machu Picchu, méně známé pouště sev. Argentiny, hory středního Peru nebo pralesy o kousek dál... To vše na cestě dlouhé kilometrů na korbách náklad áků, v luxusních autech, pěšky i lodí. Takže v neděli 18. února v se na vás na DCM bude těšit Crosby 18 DALŠÍ TERMÍNY: VI. Úplně normální ples v Dobřanech 14. dubna Exercicie pro mládež července Kajaky července STALO SE... K novému roku nás opustila Magda Skálová dlouholetá zaměstnankyně DCM. Asi nemá cenu dlouze psát o tom, co všechno vykonala. Každopádně jí děkujeme, do dalšího zaměstnání přejeme hodně sil a v modlitbě na ni pamatujeme! Jinak se stále snažíme zlepšovat naše internetové stránky zveme vás k návštěvě! (http://www.plzen.signaly.cz) Závěrem roku 2006 se sešla valná hromada našeho občanského sdružení BRÁNA, která schválila výroční zprávu, probralo se, co bylo třeba; Petr Blažek byl jmenován novým místopředsedou. Pokud si ted nejste úplně jisti, co je to ta Brána, zkuste se kouknout na ty již zmíněné webové stránky třeba se budete chtít přidat. Přednáška P. Jendy Balíka V pondělí 11. prosince přijel Jenda Balík na DCM do Plzně, aby zájemcům přiblížil svoji čerstvou knihu s názvem Máš na víc. Povídal o tom, proč se ji rozhodl napsat a jaká témata jsou v ní rozebrána. Jedním z nich je svědomí jak mu porozumět a jak si ho zachovat plně funkční. Líbil se mi způsob Jendova podání, a tak jsem začínal mít představu, co najdu letos o Vánocích pod stromečkem... Martin

19 Adventní pout do Regensburgu V pátek jsme se nalodili na koráb směr Regensburg. Jako správní námořníci jsme plavbu začali modlitbou a pak už si vybalili řízky od maminek a než jsme se nadáli, už jsme byli před budovou vysokoškolského společenství v Řezně. Zde jsme se ubytovali a po mši svaté se odebrali do společné jídelny a každý o sobě řekl pár vět. Na dobrou noc nám Kryštof pustil prezentaci z JUMPu a z kajaků. Další den jsme začali modlitbou za hezké počasí, která se ale přes mlhu a mraky nedostala až nahoru a celý den pršelo. Pan řidič nás zavezl ke kostelu sv. Emmerama, kde jsme v kryptě sv. Wolfganga slavili mši svatou. Po ní nám Kryštof v historické části města ukázal některé památky. Nejen že je Kryštof super kněz, ale také zastával roli překladatele, průvodce a poznali jsme ho také jako výborného kuchaře! Po dobrém obědě se někteří z nás jeli vykoupat a ti, kterým už stačil vytrvalý déšt, dali přednost různým obchůdkům a obchod ákům, kde bylo nejen teplo, ale i sucho. Po koupání jsme si ještě prošli vánoční trhy. Večer jsme nesledovali televizi Noe, ale televizi Kryštof. Pouštěli jsme si záznam z Litomyšle a fotky z misijních cest apoštola Kryštofa po světě. Poslední den jsme byli hned ráno na mši svaté, po které jsme měli snídani. Pomalu jsme si sbalili věci a ještě před odjezdem nás pan řidič zavezl do města, abychom se nadechli předvánoční atmosféry a naposledy si prošli vánoční trhy a pak už jsme pluli směr Plzeň... Magda a Michal Pout důvěry Taizé Záhřeb aneb tak trochu jiný Silvestr... Těžko tu budu přibližovat pocity, které jsem cítila. Byla jsem plná očekávání a nadšení. Taizé! Tak tahle komunita pořádá každý rok na Silvestra setkání lidí, kteří touží být pět dní s Bohem. Celé setkání je hlavně o modlitbě a o sdílení. Párkrát za den se všichni schází ke společné modlitbě. Víte, ono je něco jiného modlit se sám doma v pokojíku a modlit se s dalšími stovkami lidí. Zkuste si představit halu plnou lidí. Lidí z jiných zemí, jiných jazyků, jiných církví... Všichni sedí na zemi, nahňácaní vedle sebe. Kolem hučí topení, které se na poslední chvíli snaží zahřát i poslední promrzlý kout. V rohu zkouší sbor. Vpředu se pomalu rozsvěcí jedna svíčka za druhou. Jejich světýlka se mihotají, ale žádná z nich nezhasne. A před nimi je Taizé kříž. Oči se vpíjí do toho kříže do kříže, na němž je Kristus Trpící, ale při tom i Kristus Živý. Najednou si ani nevšimneš, že hukot ztichnul. Začala modlitba a Ty jsi jen unášen. Unášen něčím, co nejde popsat. Všichni zpívají jedněmi ústy tytéž písně, tytéž slova, tytéž věty k Pánu. K JEDNOMU Pánu, který spojuje nás všechny! Všechny modlitby si byly velmi podobné, ale při tom tak jiné. Nejsilnější pro mě byla poslední modlitba kříže. To byla chvíle, kdy byl kříž položen mezi nás. Položen, aby každý na něj mohl vložit svou hlavu, dát na něj svá trápení, své bolesti i svá zklamaní i nenaplněné představy. Je šero a Ty máš své čelo přitisknuté ke Kristově dlani. Ke dlani, v níž je vražený hřeb. Kolem toho hřebu se roní Krev. Krev, která Ti dala život. Krev, která Tě spasila! Je to tak neskutečné. On trpěl za mě! A já, já mu ten hřeb ještě víc zarážím do dlaní. Víc! tím, jak se chovám, jak jednám, svými hříchy, svou sobeckostí... A co za to dostávám? Očištění a odpuštění. Boží milosrdenství nezná hranic... V té chvíli jsi jen Ty a Kristus. Taizé setkání jsou plna zážitků, plna dojmů. Jsou i o přátelství. Každý z nás by tu mohl napsat úplně něco jiného, každého z nás se dotklo něco jiného. Dalo by se tu psát o přeplněných tramvajích, o nečekaném a tak milém přijetí do chorvatské rodiny, o poznání nových lidí z cizích zemí i o silvestrovské oslavě, která rozhodně nebyla jen tak ledajaká! Možná, že jezdím často na různé akce, můžu ale říct, že pokaždé získám něco nového. A při každé takové události udělám krok vpřed. Krok vpřed k pochopení sama sebe, k ujasnění toho, co chci v životě, i ke skutečnému poznání přátel. Ale hlavně krok vpřed ve vztahu ke Kristu!!! A co Ty? Ten kříž tam přece neležel jen pro mě... Markéta NABÍDKA FARA STOD Stále je možné si rezervovat pobyt na stodské faře. Obnovené prostory mohou posloužit k různým víkendovým, prázdninovým a dalším setkáním pro vaše (farní) společenství věk není podmínkou. Kapacita je cca 15 lidí (vejde se ale i více při menším pohodlí). Bližší informace na DCM. z DCM zdraví P. Kryštof, Lída a Petr 19

20 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje a biskupství, Den zasvěcených osob Plzeň, Měšt anská beseda, maturitní ples Církevního gymnázia Řím, setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre Freiburg i. B., účast na Waldhoftagung KD Šeříková ul. Plzeň, poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky Praha, Ekumenický čtvrtek Wittenberg, účast na 3. etapě EEA KTF UK Praha, Symposium k 90. narozeninám O. Mádra Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, úvodní slovo k Janovým pašijím (Popeleční středa) Jindřichovice, kostel sv. Martina, udělení akolytátu Petru Klokočkovi Hostýn, exercicie biskupů Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny. C. S. Lewis: Zaskočen Radostí Autobiografická kniha známého spisovatele (m. j. autora slavných Letopisů Narnie) je působivým svědectvím o jeho cestě od ateismu ke křest anství. Lewis píše o své životní cestě s pokorou, s humorem a s nenapodobitelným uměním vypravěče. Je to napínavý příběh jednoho z nejvzdělanějších lidí dvacátého století, příběh, který si hned v první kapitole získá čtenáře svým neodolatelným kouzlem. Vydal Návrat domů, Praha 2006, cena 245, Kč Nové webové stránky plzeňské diecéze najdete na staré adrese Autorem grafického provedení je P. Francesco Meneghini, stránky naprogramoval Bc. Stanislav Šec. Nově jsou řešeny aktuality (v rubrikách Stalo se a Pozvánka), najdete zde více informací o jednotlivých vikariátech a postupně se rozrůstající fotogalerii kostelů a událostí ze života plzeňské diecéze. ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE, pastorační a informační měsíčník pro vnitřní potřebu diecéze. Vydává 1x měsíčně BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ, Nám. Republiky 35, Plzeň. Odpovědný redaktor Jindřich Fencl, ; mailová adresa redakce: Redakce si vyhrazuje právo krátit a redakčně upravovat zaslané příspěvky. Sazba a tisk Jiří Brouček, Sazba v systému LATEX. Příp. vadné výtisky vyreklamujte v místě distribuce za zdravé. Zpravodaj na Internetu: Toto číslo vychází 1. února, příští číslo vyjde 1. března, uzávěrka je 21. února. Příspěvek na 1 výtisk 4 Kč (kromě poštovného). 20

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více