2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na"

Transkript

1 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého otce jedna krásnější než druhá, každá hluboká a průzračná. Ale život uhání dál. Člověka až zabolí, že není pánem času. Zabolí, ale jen trochu. Pánem času je někdo jiný. Někdo, koho přece znám a kdo zná ještě lépe mne. Někdo, kdo mne nejen zná, ale také m A tak jdu životem spolu s ním. Žiji padesát, šedesát nebo osmdesát roků. Je to hodně nebo málo? Během každého z nich prožívám také celý Ježíšův život. Díky tobě, církvi. Vždyt takhle blízko mu byla jen Maria. Snad právě ted, nedlouho po Vánocích a déle před Velikonocemi, je ten správný čas, nechat se vést za ruku dvanáctiletým Ježíšem. Jak? Sv. Lukáš uvádí epizodu ze života Svaté rodiny, po které vedou Panna Maria a sv. Josef malého Ježíše z Jeruzaléma zpět do Nazareta, ale ve skutečnosti vede už on je. Vede je k Otci. Právě tak je třeba, abychom se nechali vést i my. At je člověk zdravý nebo nemocný, at je chudý nebo bohatý, at je jednou nohou v hrobě či druhou v nějakém průšvihu, vždycky může vzít Ježíše, malého přítele z Nazareta, za ruku a jít s ním. On mi ukáže, co mám dělat a jak mám žít. Zakusím, že být křest anem je krásné a hlásat evangelium přináší radost (to říká také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na všechno ostatní, zapomenu i stárnout. A netoužím po ničem jiném, než milovat Boha nade všechno a své bližní jako sebe. Tak to cítím v tepu jeho ruky, vidím v pohledu jeho očí i čtu v jeho evangeliu. Milý Ježíši, bylo ti teprve dvanáct roků, když tě Panna Maria a svatý Josef, které jsi tolik miloval, našli po třídenním hledání v Jeruzalémském chrámě, kde učenci žasli nad tvou moudrostí. Její počátek je v bázni před naším Nebeským Otcem a její vrchol v dokonalé lásce k němu. Právě tak jsi ho miloval ty. Děkuji ti za to, že stejně tak miluješ i nás a že nás této lásce stále učíš. Děkuji ti za všechno, milý Pane Ježíši. P. Jiří Barhoň 1

2 Prohlášení ČBK ke spolupráci některých katolických kněží s komunistickou Státní bezpečností 2 Na svém lednovém plenárním zasedání připravila Česká biskupská konference prohlášení ke spolupráci některých katolických kněží s komunistickou Státní bezpečností. Pro pravdivé posouzení celé záležitosti jsme si připomněli totalitní situaci, kterou jsme téměř všichni biskupové v různém stupni prožili jako pronásledovaní od StB, případně ve vězení. Prožili jsme to a dobře víme, že kněží zůstali v době pronásledování většinou zcela sami. Katolická církev byla v době komunistické totality skupinou zvlášt pronásledovanou jako spojenec zahraničních centrál. Biskupové téměř všech diecézí byli odstraněni, roky trávili ve vězení či na jiném přísně hlídaném místě. Pronásledování tehdejšímu státnímu režimu nepohodlných osob bylo prováděno komunistickou stranou. Její přímí pokračovatelé sedí dnes bez skrupulí a námitek veřejnosti v parlamentě. Ti, kteří své oběti pronásledovali, psychicky mučili, někdy i fyzicky likvidovali, jsou mnohdy inkognito stále v různých úřadech. Společnost se s tímto faktem nevyrovnala a kupodivu tuto skutečnost toleruje. O to víc zaráží mnohdy útočný zájem médií o osoby, které aspoň co se týká kněží byli většinou obět mi jejich nátlaku a vydírání. Rádi bychom připomněli fakt, který se v souvislosti s vyvolanými kauzami opomíjí: Katolická církev se začala vyrovnávat se spoluprací kněží se Státní bezpečností ještě před lustračním zákonem, a to prostředky, které jsou jí vlastní: uznáním viny, lítostí, pokáním, nápravou. Ze svých míst byli odstraněni ti, kteří za své služby dostali výhodná místa. Biskupové, kněží i věřící vykonali v roce 1990 společnou kající pout na Velehrad za všechny, kteří pochybili, s výzvou, aby i oni odčiňovali své viny, napravili škody a omluvili se. V roce 1993 byla znovu Českou biskupskou konferencí vydána výzva čtená ve všech kostelech výzva k pokání a omluva za viny kněží. Biskupové také vyzvali kněze, kteří zůstali v sítích StB, aby s nimi přišli projednat svou situaci a okolnosti, za jakých ke spolupráci došlo. Téhož roku byl v novinách opět zveřejněn rozsáhlý článek, který tuto záležitost komentoval a obsahoval opakovanou žádost o omluvu. Která skupina obyvatel udělala něco podobného a tak brzy?! Tehdy jsme ještě neměli možnost nahlédnout do materiálů StB. Po rozhovorech s kněžími jsme byli opatrní a nechtěli jsme pouze podle jména v seznamu bez zjištění plné pravdy někoho nespravedlivě odsoudit. Víme, že materiály StB, třeba jen částečně dostupné, ukazují, že někteří kněží s StB opravdu spolupracovali. Pokud je takové jednání řádně prokázané, je to odsouzeníhodné, zvlášt pokud tak učinili kvůli své kariéře či hmotnému zisku, a pokud tím někomu ublížili. Pokud byl kněz donucen ke spolupráci pro své nedostatky či ze slabosti, je to politováníhodné. Pokud souhlasil se spoluprací vlivem dlouhodobého nátlaku, ze strachu, kvůli vydírání, zaslouží si soucit. Pokud ale kněz ani neví, jakým způsobem se do evidence StB dostal, a materiály prokazují, že nepodepsal a nedonášel, nemůže ho nikdo ostouzet a nálepkovat. Dosud nedořešené případy jsme připraveni dále dořešit. Prosíme všechny, aby respektovali úctu ke každému člověku, aby nevynášeli povrchní a neověřené soudy, které ubližují.

3 Prosíme pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby usilovali o pravdu, aby respektovali důstojnost každého člověka a jeho právo na dobrou pověst a neodsuzovali nikoho bez zjištění skutečnosti. Žádáme, aby se maximálně dbalo na to, aby žádné materiály nebyly zneužívány k vyrovnávání osobních účtů a poškozování vztahů mezi jedinci nebo k očerňování některých skupin společnosti. Modlíme se za naši zemi i všechny její obyvatele, abychom společně hledali cesty ke vzájemnému sblížení a abychom dokázali odpouštět. V Praze dne 24. ledna 2007 nového generálního vikáře plzeňské diecéze P. Dr. Roberta Falkenauera Pane generální vikáři, na první pohled je patrné, že vy a bývalý generální vikář P. Adrián Zemek jste hodně odlišné osobnosti. P. Adrián je spíše klidné introvertní povahy, vy jste velice temperamentní, rozhodný, neváhající vyslovit svůj názor. Jak se říká, když se někde objevíte, je vás všude plno. Myslíte, že se tento rozdíl povah nějak odrazí ve vedení diecéze? Nezapomínejte, že rozhodující osobností diecéze je biskup, který se nezměnil a jak ho znám téměř jistě nezmění. Je těžké říci, jestli a jak se rozdílnost našich povah (nejen s P. Adriánem, ale možná ještě výrazněji s otcem biskupem, i když v jiném ohledu) projeví ve vedení diecéze. Hodně záleží na tom, zda se ti dva nechají svou růzností paralyzovat, nebo zda se naopak dokáží plodně doplňovat. Zatím to vidím spíš optimisticky. P. Adrián v každém případě vykonal mnoho dobré práce a chci mu zde poděkovat i za to, že mě ochotně a nezištně do nové funkce uvedl. Kromě jiného působíte také jako člověk neohrožený, nemající problémy s rozhodováním. Přesto však rozhodnout se, zda přijmout řízení diecéze či nikoliv není otázka, kterou člověk vyřeší za minutu. Váhal jste, když vám byl nabídnut úřad generálního vikáře? Lekl jste se, nebo byl potěšen? Nelekl jsem se, nebot jsem to na základě doporučení kněžské rady víceméně předvídal, a byl jsem potěšen, protože to byl projev důvěry. Skoro každé rozhodování je ale spletí různých pro a proti a je správné zvažovat je tím důkladněji, čím důležitější věc se rozhoduje. Pro mě bylo toto rozhodování důležité dost, a dost a tak je snad pochopitelné, že jsem se nerozhodl okamžitě. Třásly se vám ruce, když jste od pana biskupa Radkovského přijímal jmenovací dekret? Netřásly. Rozhodnuto už bylo, uváženě a v klidu. A protože jsem vcelku zdravý a při síle, mohla mi v tu chvíli roztřást ruce nejspíš jen tréma. Jenže ta se zrovna nedostavila. Vybafne, když to člověk nečeká, potvora jedna zákeřná. Kterou nohou jste vykročil přes práh vaší nové kanceláře? Nevím, nesledoval jsem to. Nevěřím, že to stojí za pozornost. Máte obrovské zkušenosti ze života v zahraničí, konkrétně v západní Evropě, kde jste žil přes deset let v emigraci a kde jste také studoval. Ovládáte několik světových jazyků. I po návratu do Čech jste každoročně několik týdnů v zahraničí. Můžete tedy srovnávat. Zkuste prosím srovnat život církve jak z hle- 3

4 diska duchovního, tak organizačního u nás a za hranicemi západním směrem. Mohu uvést jen některé příklady, na víc zde není prostor. Kromě Čech jsem žil nejdéle v Rakousku, ale z pastoračního hlediska znám nejlépe jednu farnost ve střední Anglii, kam jezdím o dovolené zastupovat faráře už patnáct let. Katolíci jsou tam v menšině stejně jako u nás, vlažná většina je ale formálně anglikánská. Ta katolická farnost je rozlohou skoro tak velká jako běžný český vikariát a nedělní mše sv. se tam účastní několik set lidí. Líbí se mi tam mnoho věcí. Třeba spoluzodpovědnost za církev, kterou většina věřících cítí a v praxi uskutečňuje tak např. si z vlastních příspěvků uživí provoz fary, kněze i několik zaměstnanců na částečný úvazek (ti všichni ovšem za ten nevelký plat přinášejí výkony, které u nás vidíme jen zřídka). Když jsem se tam zaučoval a ptal jsem se faráře, co mám dělat se sbírkou, řekl mi To není tvoje starost. Po mši ji zamkni do sejfu a v pondělí ráno předej zástupcům farníků. Ti už udělají vše ostatní. Nebo příslovečná anglická mobilita a disciplinovanost: není jim zatěžko jezdit ze vzdálenosti dvaceti kilometrů (jsou taky ekonomicky dál, téměř každá babička tam má auto a řidičák), ale jen výjimečně někdo přijde pozdě. I duchovně se mi zdají zralejší: přemýšliví, s obrovským citem pro posvátno, nepověrčiví,... bylo by to opravdu dlouhé povídání. Nutně se nabízí otázka, co byste si ze zahraničí vzal jako vzor, k němuž byste chtěl dovést naši diecézi, a co byste u nás naopak v žádném případě zavádět nechtěl? Opakuji, že diecézi nevede generální vikář, ale biskup. A ani ten si nemůže dělat co chce, protože zadání má jasné:... aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu (1Tm 2,4). Pokud jde o situaci u nás, neočekávám 4 v dohledné budoucnosti nějaký zásadní zvrat, spíše pozvolný odklon od (post)moderního nihilismu. Doufám, že přítomnost církve ve společnosti a náboženské životní postoje budou stále běžnější, i když to asi bude za cenu volnější vazby na instituci, nauku a praxi církve. Kdyby se nám řekněme v horizontu dvaceti let podařilo dohnat ty Angličany, nebylo by to špatné. Pokud jde o negativní jevy, určitě si nepřeji otevřenost v základních etických otázkách. Velmi mě např. rozhořčila série údajně pedofilních, podle jiných zdrojů homosexuálních skandálů kněží v USA. A ani střední Evropa není prosta toho... Já bych je... vidíte? Temperament má i své nevýhody, ovládat se je mnohem těžší. Narodil jste se v Sokolově, tam jste také po svém návratu z emigrace působil jako kaplan. Sokolov se v němčině řekne Falkenau, vaše jméno Falkenauer by se tedy dalo přeložit jako Sokolovský. Je váš rod nějak historicky spjat s tímto městem, nebo je to všechno jen souhra okolností? Je to souhra okolností, můj otec pocházel z Moravy, maminka je z Prahy. Ale je to hezká souhra a pokud jde o jméno, vůbec si nestěžuji. V úřadu generálního vikáře působíte dva měsíce. Co jste s touto novou funkcí získal a co ztratil? Jsem samozřejmě mnohem více zaměstnán než dříve (hodiny právě ukazují hod.), ale to jsem vcelku očekával, přinejmenším pro začátek. A také se mění náplň toho, co dělám: nová úloha vyžaduje plné nasazení, a tak se postupně zbavuji svých dosavadních závazků. S radostí jsem předal funkci okrskového vikáře vikariátu Plzeň město a víceméně se těším na to, až budu uvolněn z funkce koordinátora a delegáta vysokoškolské pastorace v ČR (už jsem o to požádal, ale dosud se tak nestalo). Nerad opouš-

5 tím úlohu Geistlicher Beirat der Jungen Aktion der Ackermann Gemeinde, hlavně pro její mravní náboj a symbolický význam (duchovního rádce německé organizace, jejímž posláním je křest anské usmíření mezi Čechy a Němci, dělá rodilý Čech). Nového duchovního rádce JAAG dosud nenašla, a tak asi budu muset vydržet až do volebního sjezdu v listopadu, kdy už nechci kandidovat. A velmi těžce jsem se loučil s vysokoškoláky, jimž jsem jako kněz sloužil sedm let. Jedinou úlohou, kterou si chci ponechat, je učení na Západočeské univerzitě a Lékařské fakultě UK v Plzni. Je to jen pár hodin týdně a lze to považovat za důležitou (pre-)evangelizační aktivitu. A i když občas žehrám na to, jak je to obtížné, dělám to velmi rád, duchovně i intelektuálně mě to drží nad vodou. ptala se alo Studentský klub Hora V málokterém kostele naší diecéze bychom asi našli pohromadě tolik mladých tváří jako každou středu vpodvečer v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Tady se totiž pravidelně schází studentský klub Hora, v němž jsou zastoupeni vysokoškoláci ze všech fakult Západočeské univerzity a také z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. A nejen oni. Jsme otevřeni všem, vítáme mezi námi i středoškoláky nebo mladé lidi, kteří třeba nestudují, říká Pavel Dolanský, který se v klubu Hora pohybuje už od jeho založení záhy po vzniku plzeňské diecéze v roce Studentský klub měl od samého počátku štěstí na výrazné a charismatické osobnosti z řad duchovních. S myšlenkou založit v Plzni křest anský studentský klub přišel Mons. Josef Žák, několik let se pak studentům intenzivně věnoval dominikán P. Pavel Mayer. Po jeho odchodu z Plzně od něj vedení klubu převzal P. Dr. Robert Falkenauer, donedávna biskupský vikář pro školství a vzdělávání, pověřený pastorací vysokoškoláků. Pro svůj otevřený přístup k mladým lidem a pro schopnost zaujmout a upoutat si záhy vysloužil přezdívku plzeňský Halík. Protože byl ale před dvěma měsíci jmenován generálním vikářem diecéze, má studentský klub Hora nyní nového duchovního otce, a sice dominikána P. Ing. Vojtěcha Soudského, který převzal i úřad biskupského vikáře pro školství. Další osobnost, rozhodně nepřehlédnutelná. Klub vlastně vznikal postupně. Nejprve se sloužily studentské mše. Většinou se po nich ještě diskutovalo. Útočiště jsme nakonec našli v prostorách fary ve Františkánské ulici, a tak se utvořil klub s celou řadou dalších společných akcí, vzpomíná Pavel Dolanský. Patří mezi ně pravidelná setkávání po středeční bohoslužbě, při nichž už čtvrtým rokem procházíme jednotlivá témata z katechismu, poslední rok byl zaměřen zejména na bioetiku a východiskem pro naše diskuse byly přednášky P. RNDr. Falkenauera a docenta lékař- 5

6 ské fakulty RNDr. Reischiga. Biblické hodiny nám loni vedl ThDr. P. Reginald Větrovec, nyní je převzal P. Vojtěch Soudský. Pořádáme přednášky ve spolupráci s Českou křest anskou akademií a Kolegiem katolických lékařů a také dáváme prostor vlastním iniciativám, kdy si nově příchozí mohou vybrat, čemu by se chtěli věnovat. Tradičně trávíme Silvestra v internátu Střední církevní školy ve Spáleném Poříčí, silvestrovský večer je vždycky věnován vlastnímu divadelnímu představení a to bývá vždycky velká legrace. Čtyřikrát do roka jezdíme na společné víkendy, v létě na vodu, v zimě na lyže, na jaře a na podzim na hory, vyjmenovává Pavel. Studentský klub Hora je organizace volná a všem přístupná, členové nejsou nijak registrováni, ani neplatí žádné pravidelné příspěvky. Vzhledem k tomu, že hodně vysokoškolských studentů je mimoplzeňských, většinou po skončení studia z klubu odcházejí. A zase přicházejí noví, kteří právě nastoupili do škol. Nedávno jsem kdesi četla, že u nás je nejvíce věřících na venkově mezi starší generací, ve městech mezi mladšími lidmi s vysokoškolským vzděláním. Kolik asi tak může být věřících mezi plzeňskými vysokoškolskými studenty? Snažíme se to s Pavlem odhadem spočítat. Do klubu Hora dochází tak kolem stovky křest ansky smýšlejících mladých lidí, ne všichni jsou římskokatolického vyznání, ale i jiných konfesí, což bývá pro výměny názorů a podněty k přemýšlení užitečné. Na většině vysokoškolských kolejích fungují také další křest anská společenství, vesměs ekumenická. Ta podle odhadu sdružují celkem dalších 300 až 500 lidí. Vycházelo by tedy, že věřících křest anů je mezi studenty plzeňských vysokých škol kolem 10 %. Je to hodně nebo málo? Těžko říct, každopádně zastoupeny jsou mezi nimi všechny obory od humanitních až po technické. 6 Naše setkávání a společné akce mladých lidí z nejrůznějších oborů, to je výborná šance zjistit, že nejsme ve víře sami, šance ke srovnávání, výměně zkušeností a prožitků s Bohem a církví, možnost společně prožít něco hezkého společně, at už je to obyčejná zábava, hraní, hudba, zpěv, nebo duchovní činnosti jako modlitba, přednášky, debaty, říká Pavel Dolanský. Podle jeho slov nevyhledávají studentský klub Hora jen lidé vychovávaní ve víře v rodině, ale z velké části i ti, kteří svou cestu k Bohu teprve hledají nebo nedávno nalezli. Zhruba jedna třetina členů jsou konvertité, jako ostatně sám Pavel, který začal klub navštěvovat ještě jako katechumen. Svátost křtu mu byla udělena o rok později a v roce 2000 založil při klubu Hora scholu, která kromě toho, že hraje a zpívá při všech studentských mších, dělá čtyřikrát do roka benefiční koncerty ve prospěch charity a natočila dvě cédéčka, nemluvě o dalších veřejných vystoupeních. A proč se vlastně křest anský studentský klub jmenuje Hora? Zakládající členové si to ještě pamatují: Pravidelně po skončení mše sv. ve středu nás kněz zval NA HORU tedy nahoru do farního sálu k popovídání a menšímu občerstvení. A pak jsme zjistili, že když oddělíme od slova HORA počáteční písmeno, tedy H ORA, jak je to v našem logu, zůstane nám slovo ORA, tedy modlitba. Takže bylo po delším hledání rozhodnuto. Za třináct let své existence se studentský klub Hora může přihlásit ke vzniku desítky skvěle fungujících rodin, kdy se budoucí manželé seznámili právě tady. Z členů klubu se rekrutoval i jeden kněz a jedna řádová sestra dominikánka. Pavel Dolanský, sekretář P. Soudského, shrnuje na závěr smysl studentského klubu

7 stručně, leč jasně: Důležité je, že jsme živé společenství. Když sem k nám přijde mladý člověk z malé, třeba i pasivní farnosti, tady zažije, co to je společenství. Klub založil dobrou tradici studentské pastorace v diecézi. Je to investice i do budoucna. Lidé tady v dobrém slova smyslu poznají, jak lze být v církvi aktivní, přenášejí si to pak do svých farností, v nichž po ukončení vysoké školy žijí. Zakládají společenství rodin, vrstevníků a další. Už jim prostě nestačí být jen pasivní. Alena Ouředníková Horšov, kostel Všech Svatých a Pasečnice, kaple Sv. Františka z Assisi V tomto roce se seznámíme se stavbami, které představují vždy dvojici nejstarší a nejmladší církevní stavby v jednotlivých vikariátech. Tento pohled obsahuje problém jak z horizontu 21. století přesně a spolehlivě zjistit, která stavba je opravdu ta nejstarší. Asi nebudu moci být vždy úplně přesný, ale budu se držet písemných zpráv podepřených architektonickým rozborem. A tak, co se týká označení za nejstarší stavbu, bud te prosím shovívaví, většinou se bude jednat o stavbu, která podle dnešního poznání patří k těm nejstarším. Pravděpodobně nejstarší stavbou v domažlickém vikariátu je kostel v Horšově. Byl postaven v biskupském dvorci, středisku panství pražských biskupů v této části Čech. O této lokalitě se hovoří v listině z roku Později, po založení hradu v Horšovském Týně, se význam přenesl na nové místo. Horšov pak byl pronajímán nižší šlechtě, která byla poddaná biskupovi. Výraznou dominantou vsi je kostel Všech svatých, jehož románské jádro pochází z doby první písemné zprávy. Byl přestavěn a rozšířen po roce 1363, kdy získal zejména nádherný presbytář. Krátce na to byla přistavěna boční kaple sv. Barbory s freskami o životě světice z konce 14. a 15. století. Unikátem je zachovaný gotický krov z doby přestavby ve 14. století. Vzácně zachované zařízení kostela pochází z 18. století. Tehdy byl kostel opět přestavěn v duchu panujícího barokního slohu. Originální je řešení západní části lodi s dvoupatrovou kruchtou, jež má tvar antického vítězného oblouku. Hlavní oltář a dva boční oltáře sv. Anny a Panny Marie jsou z dílny plzeňského řezbáře Karla Legáta. Oltáře, kazatelna a další vybavení mají překvapivě vysokou uměleckou úroveň. Na věži dodnes visí gotický zvon mistra Petra. Na začátku 90. let minulého století byl nevyužívaný a zdevastovaný kostel postou- 7

8 pen státu, který jej předal Národnímu památkovému ústavu v Plzni. Ten podnikl úplnou rekonstrukci stavby i obnovu vybavení a v květnu 2006 byl kostel biskupem Františkem Radkovským slavnostně požehnán a znovu otevřen. Dnes je součástí zámku v Horšovském Týně, ale po víc jak třiceti letech slouží i pro konání bohoslužeb, z nichž poslední zde byla na Nový rok Nejmladší církevní stavbou vikariátu je kaple sv. Františka v Pasečnici. Vesnice bývala ve středověku významnou a lidnatou a stávalo zde proboštství kladrubských benediktinů s kostelem sv. Vavřince. Za husitských válek byl kostel pobořen a podle záznamů ze 16. století zde byly ještě v té době patrné jeho zříceniny. Věřící z Pasečnice pak docházeli na bohoslužby do 6 km vzdálených Domažlic. Proto si v roce 2003 postavili pasečničtí novou kapli sv. Františka podle projektu ing. Jana Žd árského z Prahy. Jedná se o jednoduchou, snad až příliš tradičně pojatou stavbu s historizujícími detaily. Iniciativa, vedoucí k její realizaci, je nepochybně úctyhodná a dosud se jedná o jedinou novou církevní stavbu v plzeňské diecézi, vzniklou z potřeb a úsilí živého křest anského společenství. Jan Soukup Jakými praktickými aktivitami lze ve farnosti vytvářet prostor pro růst oné učednické svatosti, o které jsme na tomto místě uvažovali v lednovém čísle? Jako soubor inspirativních nápadů pro tuto oblast dnes přinášíme další ze série našich inspiromatů. Inspiromat pro osobní rozměr učednictví: Jestliže chceš přispět k rozvinutí parkety učednické svatosti ve své farnosti jako celku, nemůžeš obejít vlastní osobní růst ke svatosti. Co takhle třeba: 8 UČEDNICKÝ INSPIROMAT 1. Osobní vztah ke Kristu: Hledej nové příležitosti či nástroje k prohloubení svého osobního vztahu ke Kristu ( Lectio divina, Denní tichá chvíle, Denní modlitba církve, různé pomůcky k osobní četbě Písma, účast na různých rekolekcích či seminářích, prostor ticha k rozvoji vnitřní modlitby... ). 2. Učednické vztahy: Hledej či rozvíjej příležitosti, jak svůj vztah ke Kristu sdílet s ostatními v konkrétních vztazích bratří a

9 sester (účast na životě malého společenství, čas pro sdílení a modlitbu v rámci setkání různých skupin či týmů, rozvoj osobních přátelství... ) či ve spoluzodpovědnosti za celou farnost (zpětná vazba pastorační radě či faráři, závazná spoluúčast na finančním zajištění... ). 3. Spiritualita všedního dne: Prohlubuj svoji citlivost pro vnímání svého všedního dne (rodina, zaměstnání, škola, společnost, politika) ve světle víry a hledej způsoby, jak uprostřed těchto životních prostorů čerpat pro život z evangelia (střelné modlitby, symboly Kristovy přítomnosti v bytě jako např. ikona, kříž či svíce, osobní modlitba s novinami, chorobopisem dítěte či vlastním diářem... ). 4. Katecheze a vzdělávání: Vzdělávej pravidelně v oblasti znalostí biblického poselství a nauky církve, a to na podobné úrovni, na jaké je tvé světské vzdělání (kromě příslušně náročného uvedení do bible a pravidelného čtení bible by se středoškoláci mohli pokusit sami či ve skupině prostudovat nový Katechismus katolické církve, základ áci Kompendium katechismu či něco podobného a vysokoškoláci by se měli zakousnout do dobře vybrané kvalitní teologické literatury). 5. Duchovní doprovázení: Pokus se nalézt někoho zkušenějšího ve víře, kdo by tě mohl citlivě a pravidelně doprovázet skrze osobní rozhovor a žehnající modlitbu (např. v rámci pravidelného slavení svátosti smíření u stálého zpovědníka, ale ještě lépe v rámci odděleného rozhovoru o životě z víry at již se svým zpovědníkem či s někým jiným). 6. Učednická smlouva: Někomu může pomoci uzavřít před Hospodinem (či zároveň i před malou skupinou bratří a sester) jakousi učednickou smlouvu, ve které vyjádří ochotu k závaznému růstu ve všech čtyřech sloupech učednictví (viz naše lednové přemítání). Inspiromat pro rozvoj učednictví ve farnosti: Zdravý učednický život a vrůstání do Kristovy svatosti přirozeně vede ke spoluzodpovědnosti za celek křest anské komunity, ve které žiješ. Co takhle třeba: 1. Modlitba za faráře: Pravidelně se sami či ve skupině modlit za faráře a další členy vedení farnosti a vytrvale jim žehnat, at už se nám jejich styl vedení farnosti zdá či nezdá (s modlitbou spojit ochotu k jakékoli nejprostší i zdánlivě neduchovní službě, kterou se farář snaží zajistit). 2. Nabídka spolupráce: Nabídnout vedení farnosti spolupráci na zajištění různých aktivit (rekolekcí, exercicií, seminářů, víkendů, vzdělávání dospělých, modlitebních setkání, růžence, adorací, farních misií apod.), a to jak skrze týlovou službu (vaření, ubytování, příprava... ), tak také službu vysloveně pastorační (osobní svědectví, vedení skupinky či modlitby, vedení chval apod.). 3. Propojování různorodosti: Sloužit jako překlenovací mosty mezi skupinami a spiritualitami ve farnosti či v diecézi a přispět tak k životu, který by čerpal z bohatství tradičních i nově oběvivších se pokladů evangelia a církve (osobní kontakty, účast na různých nabídkách odvedle, čerpání z bohatství tradičních i nových komunit v církvi návštěvou jejich programů... ). 4. Duchovní rozměr pastorace: Pokusit se do setkávání pastorační a ekonomické rady či jiných pracovních týmů vnášet rozměr tvůrčí modlitby a duchovního rozlišování (z počátku třeba skrze osobní modlitbu za tato setkání, později spolu s dalšími např. nabídkou přípravy modlitební části daného setkání). 5. Vytrvalost a věrnost: Učednický růst ve svatosti potřebuje kromě osobního nasazení i čas, trpělivost a tichost Bílé soboty. Dopřejme si tento prostor čekání a zrání a nebojme se období pouště. Cesta do zaslíbené země jinudy nevede. P. Petr Hruška, 9

10 Zemřel pan děkan Procházka 10 V neděli 7. ledna, poslední den vánoční doby, jsme si připomínali slavnost Křtu Páně. V tuto vánoční neděli přichází smutná zpráva, že odešel na věčnost pan děkan František Procházka, dlouholetý duchovní správce našich farností. Narodil se 24. března 1919 v Třebíči. Po vysvěcení na kněze v roce 1944 byly jeho prvním působištěm Stachy, kde byl 3 roky. V roce 1947 přišel do Volar, kde byl 4. listopadu 1950 zatčen a dalších 9 let bezdůvodně vězněn. V této době prošel věznicemi České Budějovice, Ruzyně, Mladá Boleslav, Mírov, Kartouzy a Bory. Po svém propuštění z vězení pracoval jako dělník v ČKD Praha až do roku 1968, kdy se mohl vrátit ke svému kněžskému povolání. Do Plánice přišel 1. srpna Kromě Plánice spravoval také farnosti Zdebořice, Habartice a Kydliny a od roku 1981 také Nicov, kde působil až do konce svého života. V roce 1969 jsme si s ním připomněli 25 let kněžství a v roce 1994 již 50 let kněžství. Obě tato jubilea jsme s ním oslavili v kostele sv. Blažeje v Plánici. Od listopadu 1999 působil pouze v Nicově. V roce 2004, kdy uplynulo již 60 let od jeho vysvěcení, se na slavnostní mši do Nicova sjelo obrovské množství farníků z jeho bývalých farností. Během svého působení na Plánicku započal opravy kostelů ve farnostech, které spravoval. Již v roce 1970 se pouští do opravy kostela v Plánici a následně v dalších farnostech. Při všech opravách jsme jej mohli vidět v pracovním mezi dělníky a zedníky. Pomáhal, kde bylo potřeba. Jen v Nicově on sám se třemi důchodci vymalovali skoro celý vnitřek kostela. Za posledních 100 let až do současnosti působilo v Plánici 8 kněží, z toho pan děkan Procházka nejdéle, 38 roků. Kolik za tu dobu pokřtil dítek, kolika manželským párům požehnal a kolik bylo těch, které na poslední cestě doprovázel. Nezapomínal ani na návštěvy nemocných doma i v nemocnicích. Těch 38 roků, které jsme s ním ve všech farnostech společně prožívali, se nesmazatelně vrylo do dějin Plánicka. O tom, jak byl ve zdejším kraji milován a obdivován, svědčí účast několika stovek lidí při posledním rozloučení s ním, které se konalo 13. ledna 2007 v kostele Narození Panny Marie v Nicově. Mše svatá byla koncelebrována za účasti otce biskupa Františka Radkovského a řady kněží z plzeňské i českobudějovické diecéze. Po smuteční mši svaté bylo jeho tělo uloženo do hrobu na nicovském hřbitově k poslednímu odpočinku. V našich modlitbách na něj nikdy nezapomeneme. Farníci Plánicka Veselé Vánoce ve veselém kostele Na Boží hod jsme s manželem usedli do jedné z lavic v našem kostele. I přes snahu setrvat chvilku v tichém usebrání zaslechnu za sebou rozhovor dvou důchodkyň: Taky máme kachničku, takovou hlad oučkou, čtvrt hodiny ji dusím pod pokličkou a pak dopékám od-

11 krytou. Usebranost je ta tam a mně tečou sliny... V kázání se mimo jiné dozvíme, že narození Krista je přece mnohem větší událostí něž třeba VŘSR a připomínku vánočního projevu prezidenta Novotného o tom, jak Ježíšek vyrostl a stal se z něho děda Mráz. Chlapec na kraji lavice si plete kostel s tělocvičnou, chápu, je to dlouhé, ale on je opravdu akrobat, klekátko se povážlivě kýve... a já mám strach, aby kluk nepřepadl přes lavici. Při eucharistické modlitbě zazvoní sousedce, starší ženě, mobil. Čekám, že ho po dlouhém hledání v kabelce hned vypne. Ale co to? Její hlava mizí pod lavicí a velmi hlasitým šeptem říká do přístroje: Já tě neslyším, no neslyším tě. Před svatým přijímáním zazvoní mobil znovu. To už nevydržím a místo zbožné modlitby se chechtám do dlaní. Při závěrečném Narodil se Kristus Pán pan farář diriguje a povzbuzuje pořádně. Zpěv nabývá na síle. Inu, pro nás všechny se Kristus narodil... lká Tříkrálová sbírka v Plánici Tříkrálová sbírka se opět na počátku letošního roku uskutečnila i u nás v Plánici. S přípravou sbírky jsme začali již v listopadu minulého roku. Do příprav se zapojila mateřská škola, kde děti kreslily a vystřihovaly dárečky. Taktéž děti, které navštěvují Kaplanku, vyráběly dárečky a královské koruny. Došlo také k obměně koledníků. Některé kolednice ze zdravotních důvodů již nemohou koledovat a také nám odešla na věčnost jedna z nejstarších kolednic paní Marie Lišková. Ale jejich místa nezůstala prázdná a koledovat vyšly členky společenství Sv. Ducha, které si také připravily pláště i nádherné královské turbany. K nim se také přidal plánický farář P. Josef Frelich a chodil s nimi koledovat. 4. ledna se sešli na zdejší faře malí i velcí koledníci, aby si zde oblékli královské pláště a koruny a poté vyrazili do ulic města Plánice i širokého okolí. Na cestu jim znějí koledy z městského rozhlasu a pak už se ozývá všude jen My tři králové... Koleduje se nejen v Plánici, ale i v Kvaseticích, Nové Plánici a Újezdě. Pláničtí vyrážejí ještě do Hančova, Čihaně, Zborov, Lovčic, Zbyslavi a do Němčic. Ale i ostatní části plánické farnosti nezůstávají pozadu, a tak se koleduje také v Neurazech a přilehlých vesnicích. Koleduje se také v Mochtíně, Bolešinech a Habarticích. Ve všech těchto obcích, které spadají do plánické farnosti, se vybralo , Kč, což je skoro o více než v loňském roce. Část těch peněž se nám vrátí zpět do Plánice, protože zde působí Charitní pečovatelská služba a tyto peníze jdou na splátky auta, které používá tato služba k rozvozu obědů do širokého okolí Plánice našim seniorům. Za tuto sbírku patří poděkování všem dárcům a taktéž i všem malým i velkým koledníkům. Růžena Oplová Svatá Agáta: Můj život a spása to je Kristus Svatá Agáta žila přibližně v období let 225 až 251. Pocházela ze šlechtického rodu z Katalánie na Sicílii. Byla obdařena nejen tělesnou krásou, ale i moudrostí. Jenomže netoužila po bohatství a světském životě, ale toužila po spojení s Bohem, a to byl i důvod proč odmítla nabídku ke sňatku od císařského náměstka na 11

12 Sicílii Quintiniána, který toužil nejenom po ní, ale i po jejím majetku. Věděl o ní, že je horlivou křest ankou a použil na ni všechny možné prostředky, aby se vzdala své křest anské víry. Jenomže nepomohlo nic. Ani neřestné Afrosii se ji nepodařilo svést ke hříchu, a tak došlo na mučení. Natáhli ji na skřipec, bičovali, pochodněmi pálili, ale Agáta byla ve své víře pevná. Život můj a spása moje to je Kristus, od kterého se neodvrátím, říkala a Bůh při ní stál a i tyto tělesné rány jí zahojil. A to ji ještě více připoutalo k Bohu. A po několika dnech vězení opět nastalo mučení, a to pomocí střepin a žhavého uhlí. Pak se země otřásla a vladař se lekl a dal zbědovanou a polomrtvou Agátu odvést do žaláře. Kde se naposled modlila: Hospodine, Bože můj, děkuji ti za všechno. Miloval jsi mne a posiloval jsi mne v mukách, přijmi mne nyní milostivě k sobě. Psal se 5. únor 251 a takto se modlíce navěky usnula. Ostatky sv. Agáty se nacházejí v její rodné Katalánii. Jméno Agáta je z řeckého agathé a znamená dobrá nebo laskavá, bývá zobrazována se žhavým uhlím. V. Pechová 12 O svátku Křtu Páně 7. ledna vysvětil biskup František Radkovský v kostele trapistického kláštera v Novém dvoře pana Ladislava Lega z Hvozdu na trvalého jáhna. Jáhenskou službou je pověřen ve farnostech Manětín a Plasy. Výstavu s názvem Neklidem k Bohu zahájil biskup Mons. František Radkovský 18. ledna v plzeňské galerii 13 společně s autory Alešem Filipem a Romanem Musilem. Tato expozice zachycuje náboženské umění v Čechách a na Moravě v rozmezí let Název Neklidem k Bohu vystihuje duchovní tendence významné části populace, které na přelomu 19. a 20. století hledala východisko z osobních i společenských krizí právě v křest anství. Z děl té doby je cítit obrovská touha po Ježíši, po zachycení jeho tváře... uvedl biskup Radkovský s tím, že toto umění oslovuje i člověka současného. Výstava je v galerii 13 v Pražské ulici č. 13 v Plzni k vidění do 18. března denně kromě pondělí hod.

13 Ekumenická bohoslužba 18. ledna v katedrále sv. Bartoloměje zahájila Týden modliteb za jednotu křest anů Denní péče řádové sestry v nemocnici Privamed Každodenní péči řádové sestry mohou od 1. ledna tohoto roku využívat pacienti Léčebny dlouhodobě nemocných při plzeňské městské nemocnici Privamed. Zároveň mohou také navštěvovat prostory nově vyčleněné jako nemocniční kaple. Sestra Barbora Mašková z kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, pocházející z české vesnice Gernik v rumunském Banátu, přišla do České republiky před dvanácti lety. Působila v Kroměříži a na Svatém Hostýně, nyní se jejím posláním stala duchovní práce v plzeňské nemocnici Privamed. Sice zde už deset let slouží pravidelně mše sv. a na požádání zajišt ují duchovní služby plzeňští františkáni, ale nebylo v jejich možnostech docházet sem denně. Sestra Barbora je v kontaktu s pacienty od rána až do pozdního odpoledne a její duchovní služby se za několik týdnů staly v léčebně velmi žádané a vyhledávané věřícími i nevěřícími. Jsme potěšeni, že vedení nemocnice přišlo s návrhem této aktivity a nezapomíná na duchovní potřeby pacientů. Proto jsme rádi vyšli vstříc a věříme, že sestra Barbora pacientům pobyt v léčebně zpříjemní, uvedl biskup Mons. František Radkovský. Ředitel Privamedu Dr. Miroslav Mach konstatuje, že duševní pohoda přispívá k uzdravení člověka, proto se rozhodli zkvalitnit péči o pacienty i v této oblasti. Do budoucna plánujeme výstavbu samostatné kaple v nemocničním parku, dodává ředitel. Alena Ouředníková Poněkud ztracená princezna představení veselé pohádky Radoslava Lošt áka pořádá farní divadelní spolek v Plánici ve spolupráci s Městským úřadem, Základní školou a Sborem dobrovolných hasičů. Premiéra bude už v sobotu dne 3. února od ve Spolkovém domě v Plánici, další představení budou v neděli 4. února a v pátek, sobotu a neděli 9., 10. a 11. února vždy v 18 hod. Vstupné je 50 Kč, předprodej vstupenek je v sakristii plánického kostela a v prodejně Kompas v Plánici, nebo na Těšíme se na vás! R M Studentský klub HORA zve na Biblickou hodinu s P. Vojtěchem Soudským, OP. do sálu na arciděkanství 7. února od 20 hod. Kolegium katolických lékařů plzeňské diecéze zve srdečně všechny své členy a příznivce na setkání, které se bude konat ve čtvrtek 12. února v hod. v Šafránkově pavilonu, Alej Svobody 31, Plzeň. za KKL Doc MUDr. J. Kočová CSc.; Doc MUDr. J. Motáň CSc. 13

14 Autogramiáda P. V. Kodeta a setkání s autorem knih Karmelitánského nakladatelství se uskuteční ve středu 14. února v v knihkupectví U františkánů v Plzni, Františkánská 9. Setkání duchovní obnovy v Klatovech 15. listopadu v 8 30 na faře. Večer chval v Holostřevech 23. února od v domě komunity Noe. Obnova Božím slovem Slovenské katolické centrum zve všechny Slováky a jejich přátele na Obnovu Božím slovem v sobotu 24. února od 9 do 16 hod. na biskupství v Plzni. Vede P. M. Martiš a Mons. J. Žák. ČKA Plzeň spolu se Studentským klubem Hora a Kolegiem katolických lékařů pořádají přednášku P. Dr. Roberta Falkenauera: Homosexualita? ve středu 28. února od 20 hod. ve farním sále, Františkánská 11. Ekumenická konference UNIT 2007 s mottem Ježíš kamenem úhelným se koná března v tělocvičně TJ Slavia, U Borského parku 21, Plzeň. Z programu: chvála, hry, kázání (Karel Řežábek, Mons. František Radkovský,... ). Bližší informace: Registrace: Postní duchovní obnova 14 Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže od 15 ti let ve dnech března na duchovní obnovu Zajed na hlubinu... v duchovním životě. Rádi bychom ti nabídli místo, kde budeš mít příležitost ke ztišení, modlitbě, možnost hovořit o tom, co prožíváš, účastnit se přednášek na různá témata nebo se jen setkat se zajímavými lidmi. S sebou bibli, spacák, případně ministrantské oblečení. Zahájení v pátek v 18 00, ukončení v neděli obědem. Přihlášky (do 7. 3.): web: mail: Den klatovského vikariátu proběhne v sobotu 10. března od 9 30 v Kulturním domě v Nýrsku. společný program: 9 30 Zahájení a úvodní slovo: P. Antonín Bachan, vikář klatovský 9 40 Píseň na úvod: skupina Zebedeus Mše svatá: koncelebruje otec biskup František Radkovský s přítomnými kněžími program pro dospělé Tak at svítí vaše světlo před lidmi P. ThLic Martin Sedloň, OMI aby viděli vaše dobré skutky P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský, OP polední přestávka, občerstvení koncert: skupina Zebedeus a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích P. Pavel Krejcar program pro mládež (připravuje DCM Plzeň) program pro děti mladší děti (1. 4. třída): Marie Zwiefelhoferová, katechetka starší (5. 8. třída): jáhen Jiří Švarc Po celý den příležitost ke sv. smíření. Prodej křest anské literatury. Pochod pohádkovým lesem tentokrát ze Zdebořic do Habartic (VIII. ročník) v neděli 13. května ve od kostela ve Zdebořicích (za každého počasí). Startovné dobrovolné; mše svatá v kostele sv. Jiljí ve Zdebořicích ve ; setkání s pohádkovými bytostmi... ; občerstvení na

15 návsi v Habarticích; v v Habarticích na návsi společný zpěv lidových písní ( ZPÍ- VEJTE S NÁMI); v v Habarticích na návsi závěrečná píseň pochodu Ach synku synku... a odchod z Habartic do Zdebořic (4 km). Na organizaci spolupracují: Farnost u sv. Blažeje Plánice, Oblastní charita Klatovy, Koledníci tříkrálové sbírky Habartice, Sbor dobrovolných hasičů Habartice, Sbor dobrovolných hasičů Zdebořice, Sbor dobrovolných hasičů Plánice, Městský úřad Plánice, Policie ČR Plánice, Klub maminek Plánice, Klub seniorů Plánice, Základní škola Plánice, Zpěváci a muzikanti Zpívejte s námi Čiháň, Němčice, Makov, Neurazy, Bolešiny, Plánice, Újezd u Plánice. Duchovní akce v klášteře Teplá v prvním pololetí roku 2007 Postní rekolekce 9. v v Příprava na prožití velikonočních svátků pohledem do vlastního nitra v tichu, kajícnosti, pokání a modlitbě. Bez omezení věku. Cena 750 Kč. Krása modlitby breviáře 4. v v Možnost prožít krásu liturgie denní modlitby církve ve společenství bratří premonstrátů. Doprovázené výkladem smyslu breviáře a základních mnišských tradic. Bez omezení věku. Cena 750 Kč. Svatodušní rekolekce 11. v v Příprava na prožití svatodušních svátků zpěvem a modlitbou. Modlitby s kytarou i chorál. Bez omezení věku. Cena 750 Kč. Duchovní putování I. 22. v v Chceš putovat nejen pěknou krajinou, ale i cestami vlastního srdce? Trasa: Teplá klášter trapistů Nový dvůr Teplá. Předpoklad: věk 30 a výše, trasa asi 25 km. Cena 750 Kč. Víkend v přírodě I v ve Pro všechny zájemce o trošku divočiny, táborák, stanování v tee-pee a indiánské speciality. Věk: let, Cena 800 Kč. Místo: klášter premonstrátů Teplá, Klášter 1, CZ , Teplá. Způsob ubytování: kapacita účastníků, při 2 lidech na pokoji, společné koupelny a soc. zařízení na chodbě. Strava: dieta možná na požádání. Vedoucí kursů: P. Pavel Filka. Dotazy a přihlášky: nebo písemně. Na akci je potřeba se přihlásit nejpozději 14 dní před začátkem. Nabídka služby svátostí smíření Každou středu nabízí P. Josef Žák službu svátostí smíření v kostele u františkánů v následujících časech: ; ; ; ; Knihovna Pastorační oddělení nabízí půjčování knih z vlastní knihovny. Knihovna zahrnuje literaturu teologickou, biblickou, dále z oblasti duchovního života, církevních dějin a hagiografie. Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od pondělí do pátku hod., jindy po domluvě, , mail: Na tomto čísle je případně možné ověřit, zda požadovanou knihu máme k dispozici. Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni uzavřena do konce dubna mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho pravidelně 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16 hod. Kontakt: Marcel Milfait, , mob , 15

16 Pout do Lurd s Maltézskou pomocí Každoročně počátkem května koná Maltézská pomoc (obecně prospěšná společnost, zřízená Řádem maltézských rytířů) pout do Lurd. Výhodou, kterou nabízíme, je, že se mohou zúčastnit i zdravotně postižení lidé, o které se dokážeme s týmem dobrovolníku dobře postarat. V letošním roce putujeme k Panně Marii asi ve dnech května. Kontaktní adresa pro zájemce o pout : Maltézská pomoc, o.p.s., Centrální kancelář, Lázeňská 2/485, Praha 1 Malá Strana, mail: Zároveň bude dobré zaslat žádost, resp. mail na adresu na vědomí: Dopis na obálce prosím označte slovem: LURDY. Podmínky účasti a další podrobnosti pouti zašleme, nebo se ozveme na uvedený kontakt možných poutníků. S poděkováním a přáním mnoha Božích milostí MUDr. Jaroslav Štrof Exercicie pro dospělé 2007 ženy i muže v Exercičním domě na Svaté Hoře v termínu vede Mons. Josef Žák. Začátek večeří v 18 hod., konec obědem. Cena za ubytování a stravování 1.480, Kč, ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích. Nezapomeňte s sebou: bibli, přezůvky, breviář (pokud máte). Přihlášky jen písemně(!) na adr.: Biskupství plzeňské, pastorační centrum, nám. Republiky 35, Plzeň nebo Informace: Biskupství plzeňské paní Šlajsová. Pastorační centrum pro laiky ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve v únoru na přednášky P. Vojtěch Kodeta. Ve středu, dne 14. února 2007 ve hod. v učebnách biskupství se koná přednáška na téma: Marta a Marie trochu jinak, (aneb jak žít s Bohem ve světě). Na Popeleční středu, dne 21. února 2007 od hod. v učebnách biskupství zveme 16 na přednášku s tématem: Cizí oheň aneb okultismus a jiné překážky Božího působení. Vstupné na přednášky: dospělý 30, Kč, pár: 40, Kč, držitelky průkazky MC: 20, Kč. Cyklus Náboženství pro dospělé v březnu bude následovat ve středu 7. března 2007 a ve středu 21. března od hod. (nepřehlédněte!) v učebnách biskupství. Témata jednotlivých setkání: Svátosti. Tato setkávání jsou nabídkou pro všechny věřící, kteří se chtějí vzdělávat ve víře, hledají odpovědi na své cestě k Bohu a chtějí najít a prohloubit svůj duchovní život. Probíhají v hezké atmosféře a kromě přednáškové části nechybí ani prostor pro naše otázky. Cyklus Náboženství pro dospělé je zdarma. Setkávání povedou i v tomto roce P. Krzysztof a P. Bartoloměj, kteří jsou výbornými průvodci danými tématy. Za organizační tým se na vás těší Majka Lachmanová a Vlad ka Šašková. Informace můžete získat na

17 Centrum pro rodinu Příprava na život v manželství cyklus přednášek pro snoubence a ty, kteří uvažují o sňatku, vždy v úterý od 18 hod. v sále na arciděkanství, Františkánská Jak chápe kat. církev manželství Hodíme se k sobě? Co si přinášíme Manželství z pohledu bible Psych. rozdíly mezi mužem a ženou Sexualita, Odpovědné rodičovství Komunikace Manželský slib Vikariátní rekolekce pro manžele se koná na faře v Rokycanech 17. února od 9 30 do ; vede P. Petr Hruška. Přihlášky do 11. února (kvůli zajištění oběda) na rokycanské faře, Rekolekce pro manžele 24. března v Těnovicích. Víkend pro chlapy s tématem Muž a jeho tělo května na Šumavě. Přihlášky: J. Fencl, mob ; CO SE CHYSTÁ... Setkání s biskupem Františkem před Květnou nedělí Letos se setkání mládeže s biskupem uskuteční poslední březnový víkend. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně, na kterou zveme všechny věřící (zahájení bude v v katedrále sv. Bartoloměje). Poté bude možnost setkání a pohoštění v prostorách biskupství. Pokud má vaše společenství zájem ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které rádi vám vyjdeme vstříc! A pokud byste měli zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku), ozvěte se na DCM. V sobotu v 9 30 bude program pokračovat na Salesiánském středisku mládeže v Plzni Lobzích, Revoluční 98. Již dnes se pro vás připravuje pestrý program, ve kterém nebude chybět modlitba, setkání se zajímavými hosty, krátké filmy z akcí, svědectví a setkání v tématických skupinkách; po celou dobu s námi bude náš biskup František a nebude chybět ani hudební skupina Quo vadis. Vrcholem celého setkání bude mše svatá ve 14 00, která začne radostným průvodem s ratolestmi. Kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci! Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá malý dárek památku ze setkání. Jaký dárek bude letos? Nechte se překvapit! Přijd te a uvidíte! Stejně jako v minulých letech prosíme o vaši pomoc při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování) budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. Soutěž o nové logo DCM!!! Výzva pro všechny talentové grafiky! Vyhlašujeme soutěž o nové logo našeho Diecézního centra mládeže. Požadavky: logo by mělo mít 17

18 návaznost na Občanské sdružení Brána (v duchu Žalmu 24,7 nebot na DCM je kaple radostného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma) a mělo by být atraktivní pro mladé. Hlavní cenou bude bezplatná účast na Celostátním setkání mládeže, které se uskuteční v Táboře (viz níže). Své návrhy posílejte do (24 00 ) na DCM Plzeň. Zde vám také rádi poskytneme více informací. Celostátní setkání mládeže Tábor Klokoty Již dnes je možné se přihlásit na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v Táboře. Přihlášky jsou k dispozici na DCM nebo na Ti z vás, kdo se přihlásí a zaplatí do konce května, budou se moci akce zúčastnit za pouhých 700 Kč! Organizátoři shánějí dobrovolníky, kteří by se chtěli na přípravě setkání aktivně podílet (pomoci se zajištěním dopravy, zdravotní péče, ubytování, stravování, liturgie, techniky, propagace... ). V případě zájmu kontaktujte DCM. Akci pořádá Sekce pro mládež při České biskupské konferenci (stejný tým, který připravoval program v českém národním centru v Kolíně v roce 2005), tak se máte věru na co těšit! Cestovatelská přednáška o Jižní Americe 18. února V rámci cyklu cestovatelských přednášek Chráníme náš svět zveme na promítání fotek z šestiměsíční cesty Jižní Amerikou od Ohňové země až po rovníkový Ekvádor. Uvidíte jihoamerické klasiky jako Torres del Paine, Ushuaiu nejjižnější město světa, Machu Picchu, méně známé pouště sev. Argentiny, hory středního Peru nebo pralesy o kousek dál... To vše na cestě dlouhé kilometrů na korbách náklad áků, v luxusních autech, pěšky i lodí. Takže v neděli 18. února v se na vás na DCM bude těšit Crosby 18 DALŠÍ TERMÍNY: VI. Úplně normální ples v Dobřanech 14. dubna Exercicie pro mládež července Kajaky července STALO SE... K novému roku nás opustila Magda Skálová dlouholetá zaměstnankyně DCM. Asi nemá cenu dlouze psát o tom, co všechno vykonala. Každopádně jí děkujeme, do dalšího zaměstnání přejeme hodně sil a v modlitbě na ni pamatujeme! Jinak se stále snažíme zlepšovat naše internetové stránky zveme vás k návštěvě! (http://www.plzen.signaly.cz) Závěrem roku 2006 se sešla valná hromada našeho občanského sdružení BRÁNA, která schválila výroční zprávu, probralo se, co bylo třeba; Petr Blažek byl jmenován novým místopředsedou. Pokud si ted nejste úplně jisti, co je to ta Brána, zkuste se kouknout na ty již zmíněné webové stránky třeba se budete chtít přidat. Přednáška P. Jendy Balíka V pondělí 11. prosince přijel Jenda Balík na DCM do Plzně, aby zájemcům přiblížil svoji čerstvou knihu s názvem Máš na víc. Povídal o tom, proč se ji rozhodl napsat a jaká témata jsou v ní rozebrána. Jedním z nich je svědomí jak mu porozumět a jak si ho zachovat plně funkční. Líbil se mi způsob Jendova podání, a tak jsem začínal mít představu, co najdu letos o Vánocích pod stromečkem... Martin

19 Adventní pout do Regensburgu V pátek jsme se nalodili na koráb směr Regensburg. Jako správní námořníci jsme plavbu začali modlitbou a pak už si vybalili řízky od maminek a než jsme se nadáli, už jsme byli před budovou vysokoškolského společenství v Řezně. Zde jsme se ubytovali a po mši svaté se odebrali do společné jídelny a každý o sobě řekl pár vět. Na dobrou noc nám Kryštof pustil prezentaci z JUMPu a z kajaků. Další den jsme začali modlitbou za hezké počasí, která se ale přes mlhu a mraky nedostala až nahoru a celý den pršelo. Pan řidič nás zavezl ke kostelu sv. Emmerama, kde jsme v kryptě sv. Wolfganga slavili mši svatou. Po ní nám Kryštof v historické části města ukázal některé památky. Nejen že je Kryštof super kněz, ale také zastával roli překladatele, průvodce a poznali jsme ho také jako výborného kuchaře! Po dobrém obědě se někteří z nás jeli vykoupat a ti, kterým už stačil vytrvalý déšt, dali přednost různým obchůdkům a obchod ákům, kde bylo nejen teplo, ale i sucho. Po koupání jsme si ještě prošli vánoční trhy. Večer jsme nesledovali televizi Noe, ale televizi Kryštof. Pouštěli jsme si záznam z Litomyšle a fotky z misijních cest apoštola Kryštofa po světě. Poslední den jsme byli hned ráno na mši svaté, po které jsme měli snídani. Pomalu jsme si sbalili věci a ještě před odjezdem nás pan řidič zavezl do města, abychom se nadechli předvánoční atmosféry a naposledy si prošli vánoční trhy a pak už jsme pluli směr Plzeň... Magda a Michal Pout důvěry Taizé Záhřeb aneb tak trochu jiný Silvestr... Těžko tu budu přibližovat pocity, které jsem cítila. Byla jsem plná očekávání a nadšení. Taizé! Tak tahle komunita pořádá každý rok na Silvestra setkání lidí, kteří touží být pět dní s Bohem. Celé setkání je hlavně o modlitbě a o sdílení. Párkrát za den se všichni schází ke společné modlitbě. Víte, ono je něco jiného modlit se sám doma v pokojíku a modlit se s dalšími stovkami lidí. Zkuste si představit halu plnou lidí. Lidí z jiných zemí, jiných jazyků, jiných církví... Všichni sedí na zemi, nahňácaní vedle sebe. Kolem hučí topení, které se na poslední chvíli snaží zahřát i poslední promrzlý kout. V rohu zkouší sbor. Vpředu se pomalu rozsvěcí jedna svíčka za druhou. Jejich světýlka se mihotají, ale žádná z nich nezhasne. A před nimi je Taizé kříž. Oči se vpíjí do toho kříže do kříže, na němž je Kristus Trpící, ale při tom i Kristus Živý. Najednou si ani nevšimneš, že hukot ztichnul. Začala modlitba a Ty jsi jen unášen. Unášen něčím, co nejde popsat. Všichni zpívají jedněmi ústy tytéž písně, tytéž slova, tytéž věty k Pánu. K JEDNOMU Pánu, který spojuje nás všechny! Všechny modlitby si byly velmi podobné, ale při tom tak jiné. Nejsilnější pro mě byla poslední modlitba kříže. To byla chvíle, kdy byl kříž položen mezi nás. Položen, aby každý na něj mohl vložit svou hlavu, dát na něj svá trápení, své bolesti i svá zklamaní i nenaplněné představy. Je šero a Ty máš své čelo přitisknuté ke Kristově dlani. Ke dlani, v níž je vražený hřeb. Kolem toho hřebu se roní Krev. Krev, která Ti dala život. Krev, která Tě spasila! Je to tak neskutečné. On trpěl za mě! A já, já mu ten hřeb ještě víc zarážím do dlaní. Víc! tím, jak se chovám, jak jednám, svými hříchy, svou sobeckostí... A co za to dostávám? Očištění a odpuštění. Boží milosrdenství nezná hranic... V té chvíli jsi jen Ty a Kristus. Taizé setkání jsou plna zážitků, plna dojmů. Jsou i o přátelství. Každý z nás by tu mohl napsat úplně něco jiného, každého z nás se dotklo něco jiného. Dalo by se tu psát o přeplněných tramvajích, o nečekaném a tak milém přijetí do chorvatské rodiny, o poznání nových lidí z cizích zemí i o silvestrovské oslavě, která rozhodně nebyla jen tak ledajaká! Možná, že jezdím často na různé akce, můžu ale říct, že pokaždé získám něco nového. A při každé takové události udělám krok vpřed. Krok vpřed k pochopení sama sebe, k ujasnění toho, co chci v životě, i ke skutečnému poznání přátel. Ale hlavně krok vpřed ve vztahu ke Kristu!!! A co Ty? Ten kříž tam přece neležel jen pro mě... Markéta NABÍDKA FARA STOD Stále je možné si rezervovat pobyt na stodské faře. Obnovené prostory mohou posloužit k různým víkendovým, prázdninovým a dalším setkáním pro vaše (farní) společenství věk není podmínkou. Kapacita je cca 15 lidí (vejde se ale i více při menším pohodlí). Bližší informace na DCM. z DCM zdraví P. Kryštof, Lída a Petr 19

20 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje a biskupství, Den zasvěcených osob Plzeň, Měšt anská beseda, maturitní ples Církevního gymnázia Řím, setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre Freiburg i. B., účast na Waldhoftagung KD Šeříková ul. Plzeň, poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky Praha, Ekumenický čtvrtek Wittenberg, účast na 3. etapě EEA KTF UK Praha, Symposium k 90. narozeninám O. Mádra Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, úvodní slovo k Janovým pašijím (Popeleční středa) Jindřichovice, kostel sv. Martina, udělení akolytátu Petru Klokočkovi Hostýn, exercicie biskupů Údaje jsou podle stavu v době uzávěrky, případné změny nejsou vyloučeny. C. S. Lewis: Zaskočen Radostí Autobiografická kniha známého spisovatele (m. j. autora slavných Letopisů Narnie) je působivým svědectvím o jeho cestě od ateismu ke křest anství. Lewis píše o své životní cestě s pokorou, s humorem a s nenapodobitelným uměním vypravěče. Je to napínavý příběh jednoho z nejvzdělanějších lidí dvacátého století, příběh, který si hned v první kapitole získá čtenáře svým neodolatelným kouzlem. Vydal Návrat domů, Praha 2006, cena 245, Kč Nové webové stránky plzeňské diecéze najdete na staré adrese Autorem grafického provedení je P. Francesco Meneghini, stránky naprogramoval Bc. Stanislav Šec. Nově jsou řešeny aktuality (v rubrikách Stalo se a Pozvánka), najdete zde více informací o jednotlivých vikariátech a postupně se rozrůstající fotogalerii kostelů a událostí ze života plzeňské diecéze. ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE, pastorační a informační měsíčník pro vnitřní potřebu diecéze. Vydává 1x měsíčně BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ, Nám. Republiky 35, Plzeň. Odpovědný redaktor Jindřich Fencl, ; mailová adresa redakce: Redakce si vyhrazuje právo krátit a redakčně upravovat zaslané příspěvky. Sazba a tisk Jiří Brouček, Sazba v systému LATEX. Příp. vadné výtisky vyreklamujte v místě distribuce za zdravé. Zpravodaj na Internetu: Toto číslo vychází 1. února, příští číslo vyjde 1. března, uzávěrka je 21. února. Příspěvek na 1 výtisk 4 Kč (kromě poštovného). 20

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více