Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova listopad 2013"

Transkript

1 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto volby byly zvláštní, rozhodování váhajících voličů bylo úplně jiné než v předchozích volbách. Mám pocit, že zklamaní lidé nevybírali podle základního schématu pravice levice. Myslím, že mnoho voličů zvažovalo, jak potrestat zavedené strany. Volit je a kroužkováním zvýhodnit neokoukané tváře, nebo riskovat a volit nová uskupení. V době, kdy budete číst tyto řádky, budou výsledky již známy a já jenom doufám a přeji si, aby snahou všech zvolených napříč politickým spektrem včetně pana prezidenta, byla vůle dohodnout se a konat ve prospěch naší krásné země. I já jsem volič a i já jsem samozřejmě byla nasáklá celou tou velmi nervózní atmosférou. Dobrá nálada se mi však vždy vrátila po návštěvě dvou koncertů, které se konaly v Severu. Koncert skupiny The Backwards, který mě vrátil do dob mého mládí a připomněl mi staré dobré The Beatles. Druhý koncert, Šanson se špetkou opery, se nesl v komornějším stylu a opět mě díky zpěvačce G. Fritschové vrátil do doby, kdy šansonu vládla Mireille Mathieu. Kombinace šansonů doplněná špetkou opery v podání skvělé Olgy Jelínkové (shoda jména s panem doktorem Jelínkem a pracovnicí Městského úřadu na úseku vodního hospodářství v Novém Boru paní Jelínkovou není náhodná - snad mi to všichni odpustí) byla velmi neobvyklá, přesto krásná až dojemná. To vše umocněno klavírním doprovodem A. Christianova. Všem přítomným (bylo nás tam málo a je to velká škoda) se určitě nevalná volební nálada hodně zvedla. Pokud jste nebyli na koncertech, myslím, že náladu Vám mohou zvednout investiční akce, které se u nás ve Cvikově dokončují. Základní škola v Nerudově ulici je již hotová, sokolovna se již začíná vybarvovat a dokončena je již nová část chodníku do Drnovce. Vodovodem v Lindavě již brzy poteče kvalitní a nezávadná voda. Červených kontejnerů na drobný elektroodpad jste si určitě také všimli. 1. Cvikovský jarmark se zabíjačkou, po které se jenom zaprášilo, je určitě také důvodem k lepší náladě. Tak to zkusme, úsměv na rty i díky slunci, které v tomto ročním období ještě tak krásně hřeje (teď už asi ne, ale nevadí). Úsměv na rty i díky tomu, že nám konec letního času přinesl hodinu sladkého spánku navíc. Doufám, že už je to s naším duševním rozpoložením lepší. Musíme věřit a radovat se i z maličkostí. Budu nám všem držet palce. Přeji Vám krásně barevné podzimní dny. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikov ŘÍJEN VE CVIKOVĚ První cvikovský jarmark a dražba vepřové hlavy AKTUÁLNĚ- výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 Česká republika 20,45 % ČSSD 18,65 % ANO ,91 % KSČM 11,99 % TOP 09 7,72 % ODS 6,88 % Úsvit 6,78 % KDU-ČSL 3,19 % SZ Liberecký kraj 21,59 % ANO ,89 % ČSSD 15,24 % TOP 09 14,38 % KSČM 7,97 % Úsvit 6,95 % ODS 3,31 % Piráti Město Cvikov 20,46 % ČSSD 20,46 % KSČM 19,08 % ANO ,00 % TOP 09 8,90 % Úsvit 6,18 % ODS 3,41 % SZ 1

2 UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 začíná svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Dále bychom chtěli upozornit na změnu v provozu Sběrného dvora a požádat občany, aby tento provoz dodržovali a neodkládali odpady před vraty mimo otevírací dobu. Provozní doba Sběrného dvora bude od z důvodu ukončení letního času změněna takto: středa hod. sobota hod. Bc. Štěpánka Petrusová, finanční odbor MěÚ Cvikov Vážení spoluobčané, v tomto článku bychom Vás chtěli informovat o naší činnosti za posledních posledních 6 měsíců. Nejprve uvedeme asi tolik neoblíbenou činnost, a to jsou sankce za přestupky. Začneme dopravou, kde je naším hlavním cílem bezpečnost našich dětí a chodců. Celkem jsme řešili 127 dopravních přestupků, z toho 86 blokově. Tyto se týkaly přestupků za rychlost, kterou jsme měřili převážně v ul. Komenského a ul. ČSLA. Zde se v letní době nejvíce pohybují děti z různých táborů a soustředění. Rekordmanem těchto 6-ti měsíců byl automobil s rychlostí 98 km/h. Potěšilo nás, že cvikovských bylo pouze 11 a za to bychom Vám rádi poděkovali. Dalšími přestupky bylo hlavně špatné parkování, převážně na Sídlišti. Zde víme, že je situace s parkovacími místy špatná, a tak řešíme pouze ta nejzávažnější porušení. Tady bychom Vás chtěli upozornit, že nově přibyl i zákaz stání v ul. Komenského naproti poště, který byl označen dopravní značkou zákaz stání B 29. Dalším tématem, kterým se zabýváme, je řešení obecně závazné vyhlášky (OZV) o požívaní alkoholu na veřejných prostranstvích. I tady jsme byli nuceni udělit 17 pokut a 4 naše spoluobčany poslat ke správnímu řízení. V teto oblasti se snažíme spolupracovat i s PČR. Je tu ještě jedna OZV, a to o volném pobíhaní psů. Rovněž při jejím porušení hrozí viníkovi pokuta a i zde jsme jich,,rozdali" 11. Dodržování nočního klidu a starost o veřejný pořádek ve městě je další součástí naší práce. Tady jsme byli voláni překvapivě pouze ke třem případům. Hlavní naše poslání je prevence! Vidíte nás každé ráno na přechodech pro chodce u ZŠ v ul. Komenského a také u ZŠ v parku. Tím se snažíme chránit hlavně nejmenší školáky při cestě do školy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem ukázněným řidičům za jejich trpělivost, když pouští školáky přes komunikaci. Nicméně toto by mohlo být automatické i bez naší přítomnosti! Dále jsme provedli 6 přednášek o bezpečnosti v provozu a o dalších nebezpečích, která číhají všude kolem nás. Tyto jsme měli na obou MŠ a ZŠ. Některé přednášky byly společně s policisty s OOP Cvikov a využili jsme i služebního psa k předvedení jeho dovednosti. Neméně důležitou preventivní činností je i kontrola rekreačních chat a to nejen v okolí Cvikova, ale i Trávníku, Naděje, Lindavy, Svitavy až po Záhořín. Také jsme spolupracovali s městským ekologem na některých přestupcích týkajících se nepovoleného kácení stromů v době, kdy je to zakázáno, pálení věcí, které do ohně nepatří, vyvážení fekálií apod. V jarních měsících jsme navrhli úpravy dopravního značení s cílem odstranit zbytečnosti a nekomplikovat našim občanům život. Výsledkem bylo odstranění značky zákaz zastavení u kotelny v ul. Martinovo údolí, která je mimo provoz a opatřit vybrané zákazy vjezdu na Sídlišti a v dalších ulicích dodatkovými tabulkami, aby se majitelé domů mohli k těmto dostat bez porušení předpisů. Odchyt psů je také naší standardní činností, která stojí město nemalé prostředky. Pokud se do tří dnů nepodaří zjistit majitele, jsou psi na náklady města odvezeni do útulku v Dobranově. Za poslední půl rok jsme takto,,odklidili" z ulic 16 psů! Můžeme se pochlubit i úspěchy z tak trochu krimi práce. Když bylo v ul. Komenského odcizeno jedno pole kovového plotu a nám se i přes pozdější oznámení podařilo plot nejen vypátrat, ale odhalit i pachatele. Rovněž jsme poskytli poznatky PČR při objasňování krádeže kovů ve Cvikově a asistovali při zadržení pachatele vloupání do RD v ul. Vančurova. Jak vidíte, záběr našich činností je opravdu široký a v mnoha případech se neobejde bez spolupráce s vámi, občany města. Je spousta oblastí, které můžeme společně ještě vylepšit tak, aby se nám tu dobře bydlelo a pracovalo a také, abychom se vzájemně respektovali. Za nás můžeme říct, že se budeme snažit dělat správné věci a nekomplikovat život tam, kde to není nutné. Každá mince má ale dvě strany, tou druhou jsme my všichni, kteří můžeme svou všímavostí, aktivitou a nápady take spoustu věcí ovlivnit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Str. J. Studničný 2

3 Informace 18. schůze Rady města Cvikova ze dne 24. září /13 Rada města zamítá žádost ekologa města Cvikov Mgr. Klazara o poskytnutí příspěvku na ošetření 1 ks lípy srdčité ve Svitavě na základě stanovisek Osadního výboru Lindava, dendrologa a Krajské správy silnic Libereckého kraje. 330/13 Rada města schvaluje dle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") uzavření mandátní smlouvy na pořízení Zadání Územního plánu Cvikov s Bc. Lucií Moravcovou, která je osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti ( 24 odst.1 stavebního zákona). 331/13 Rada města jako vlastník tří bytových jednotek na adrese Cvikov, Cvikov II, Martinovo údolí č.p. 303 a 569 schvaluje celkovou rekonstrukci topení v uvedených objektech na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek. 332/13 Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemníkem bytové jednotky č. 3 na adrese Cvikov, Drnovec č.p /13 Rada města ruší vyhrazené parkování pro osobu se zdravotním postižením před budovou Loutkové scény s odůvodněním. 335/13 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 48/1 a 560/1 v k.ú. Svitava pro RD Svitava čp.23 a 25 na st.p.č. 26 a 23/1 v k.ú. Svitava. 336/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.ie /vb/003 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou GA Energo technik s.r.o. Plzeň na právo strpění věcného břemene (právo přístupu k vedení NN za účelem údržby a oprav) přemístěním skříně R1 na dotčeném pozemku p.č.2079 v k.ú. Lindava jako součást stavby CL-Cvikov, Lindava přemístění skříně R1. 340/13 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desce: A) snížení výměry pronajatého pozemku (nájemní smlouva č. 0202) k.ú. Lindava p.č. 562/1 ze stávajících 440 m 2 na 320 m² (KN: zahrada o výměře 2138 m 2 ; ÚP: smíšené obytné území B) pronajmout pozemky v k.ú. Lindava p.p.č. 901/4 o celkové výměře 3779 m², p.p.č. 901/5 o celkové výměře m², p.p.č. 1717/17 o celkové výměře 6887 m² vše KN: orná půda; ÚP: orná půda 341/13 Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desce pronájmu pozemku p.p.č. 539/1 část cca 10 m² z celkové výměry 390 m² v k.ú. Cvikov. 343/13 Rada města nemá námitek ani připomínek k žádosti MIRO bus s.r.o. o vydání licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Mařenice Kunratice u Cvikova Cvikov Svor Nový Bor Česká Lípa, Johnson Controls s platností od /13 Rada města nemá námitek ani připomínek k žádosti MIRO bus s.r.o. o vydání licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Okrouhlá Nový Bor Cvikov Velký Valtinov Stráž pod Ralskem, Johnson Controls s platností od Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova 8. října /13 Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok mezi nájemníkem bytové jednotky č. 7 na adrese Cvikov, Boženy Němcové /13 Rada města jako vlastník bytových jednotek na adrese Cvikov, Cvikov II, Mánesova 542 souhlasí s pronájmem nebytových prostor prádelny v č.p. 542, ulice Mánesova ve Cvikově. 348/13 Rada města souhlasí s přemístěním elektroměru k bytu č. 5 na adrese Cvikov, Cvikov II, Sídliště 590, který je umístěn v místnosti, kterou vlastní majitel bytu č. 6 na té samé adrese a to na chodbu panelového domu. 4 pro, 2 omluveni, 1 se vyloučil z hlasování p. Jirák 351/13 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 425/2 v k.ú. Lindava pro RD Lindava čp /13 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a MK Consult, v.o.s. Ústí nad Labem na zpracování pasportizace Evidence a správy majetku (pasportizace místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, pasportizace mostů, evidence nemovitostí). 353/13 Rada města souhlasí s rekonstrukcí topení v Drnovecké hospůdce, které je v havarijním stavu, dle projektové dokumentace. 354/13 Rada města, pověřena usnesením městského zastupitelstva č. 8/5 dne , vyhodnotila obálkovou metodu prodeje pozemku p.p.č. 1021/2 v k.ú. Naděje a vyhlásila vítěze. (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) 355/13 Rada města souhlasí s prodloužením termínu pro realizaci prodeje pozemku (uzavření kupní smlouvy) p.p.č. 3022/28 v k.ú. Cvikov na základě žádosti do /13 Rada města nesouhlasí s užíváním části městského pozemku p.č. 539/1 k parkování osobního automobilu. 357/13 Rada města specifikuje závazek v kupní smlouvě na prodej obytného domu č.p. 56, Cvikov I tak, že ve smlouvě bude uvedeno: provedení stavebních úprav do 3 let fasáda čelní stěny (náměstí) a boční stěny (ul. Pivovarská.), sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč. Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci 17. ročníku Týdne knihoven jsme, my žáci 9. tříd, navštívili v rámci volitelného předmětu Seminář z českého jazyka s p. uč. Zenkovou městskou knihovnu, abychom si připomněli znalosti o těchto dvou významných učencích a zároveň patronech Evropy, možná abychom se dozvěděli i něco nového. Neformální setkání si p. knihovnice připravily tak, že jsme my sami nejprve zavzpomínali na to, co známe z hodin dějepisu a literatury. Následně byl přivolán Konstantinův duch, který chvíli otálel (proč - se vysvětlilo po chvíli) a zareagoval až na své druhé jméno Cyril. Chudák, zhmotněný v postavu v šedém hábitu, prý totiž někde stále bloudí knihovnou, hledá svůj klid a neustále čte a vzdělává se, jak to dělal po celý svůj poměrně krátký život. Když konečně dosedl mezi nás, povyprávěl o svém životě, zavedl nás do řecké Soluně, informoval o studiu na vysoké škole Přes hlaholici jsme se přenesli k naší oblíbené četbě a my mu na oplátku referovali o svých oblíbených knihách, citovali z nich zajímavé pasáže. Jednoznačně zvítězil Harry Potter, fantasy literatura, ale nechyběly ani válečný román, humorné příhody puberťáků či pověsti Českolipska. Příběh k zamyšlení přečetla i paní Sýkorová - Chlapec zmatený darovanou kalkulačkou ( obyčejná kalkulačka v dnešní době dar/nedar). A na závěr přišel testík Co vám uvízlo v paměti a kupodivu některým z nás podle dosažených bodů i uvízlo. Pavla Mašková, 9.B DEVÁŤÁCI A EDUCA v liberecké Tipsport aréně V pátek se naši deváťáci zúčastnili se svými třídními učitelkami a výchovnou poradkyní 7. ročníku největšího veletrhu, který je určen zájemcům o práci, studium a celoživotní vzdělávání u nás i v zahraničí. Jde o akci, která by žákům ZŠ a jejich rodičům měla pomoci při výběru budoucího studia na středních školách. Pochvala patří Libereckému kraji, který finančně podpořil dopravu nelibereckých škol, takže se této pracovní přehlídky mohly obě cvikovské třídy zúčastnit bez komplikací a zhlédnout pestrou nabídku cca 30 vystavujících firem a desítek vzdělávacích institucí. Jako kaž- (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) doročně zde měly své zastoupení nejen střední a vysoké školy, odborná učiliště, vzdělávací společnosti, ale třeba i firmy hledající nové pracovníky či personální agentury. Většina dětí zodpovědně využila možnosti projít si tento multifunkční areál, kde byl umístěn jeden stánek za druhým, zeptat se na konkrétní otázky, podívat se na studenty těchto škol při práci, získat písemné materiály, informace o Dnech otevřených dveří, Honbu za cennými informacemi jim organizátoři zpestřili kulturním programem různých seskupení např. od malých tanečníků, přes pěvecký soubor Skleněnky, kde jsme mezi účinkujícími poznali celou řadu našich bývalých žákyň, studujících na různých novoborských školách, velmi pěkná vystoupení měly dívky návrhářky, zároveň i manekýnky uměleckých škol se svými modely, v kterých se většina z nich na molu pohybovala téměř poloprofesionálně. Největší úspěch však měl asi pochopitelně exoticky vyhlížející a skvěle vypadající zpěvák Ben Christovao. Těch vyčítavých pohledů, když nastal čas jet domů a on se stále proháněl po pódiu! V. Zenková, tř. uč. Některé žákovské rychloohlasy: Tereza Drbohlavová z 9.A Líbily se mi ukázky některých oborů, škola v Turnově mi např. zdarma vyčistila brýle, což bylo super. Občas bylo v tom mumraji těžké projít, protože lidí tam bylo opravdu dost a prostor s jednou kukaní vedle druhé relativně malý. Kulturním vrcholem bylo vystoupení Bena Cristovala. Jeho hudbu sice moc neposlouchám, ale bylo fajn vidět někoho, koho znám jen z Tv a internetu. Jeho fanynky však lehce (slabé slovo) šílely. Tereza Dvorská 9.A Přišlo mi to celkem chaotické, kvůli velikému množství lidí, ne každému vyhovuje fungující megamraveniště. Čekala jsem trochu víc, když se jelo až do Liberce. Pavla Mašková, 9.B Hned po příjezdu jsme byli docela zaskočeni. Vešli jsme do obrovského prostoru plného různých stánků, které byly určeny jednotlivým školám. U nich postávali jeden či více lidí, aby o své škole, daném oboru podali co nejvíce informací. Vše obejít nás stálo nemalé úsilí, když jsme však překonali počáteční ostych a začali se ptát, už to šlo veseleji. HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM Československo i oba jeho nástupnické státy se mohou pyšnit tím, že jsou úrodnými zeměmi. Minimálně na slavné dvojice. Jen namátkou: Voskovec+Werich, Suchý+Šlitr, Šimek+Grossmann, Lasica+Satinský aj. Tyto a další páry složené z výtečných herců a mistrů zábavy se staly slavnými a populárními nejen ve své domovině. K populárním uměleckým dvojicím patří i pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Jejich Hodiny zpěvu se staly kultovním pořadem pro všechny, kdo mají rádi nenucenou zábavu a zejména melodické písničky s chytrými, vtipnými a trefnými texty. Úspěšný televizní projekt se dočkal již téměř tří desítek dílů. Na konci každé Hodiny zpěvu zazní hymna pořadu, oblíbená píseň Není nutno Polovička uznávané autorské dvojice přicestovala v úterý 15. října do novoborského divadla s cestovní verzí Hodiny zpěvu. A nechyběli při tom ani naši prvňáci, druháci a páťáci. Posledně jmenovaní se s námi podělili o zážitky: Hlediště bylo plné dětí a učitelek. Řekli nám, že si máme vypnout mobily. Pak zhasla světla a přišel pan Jaroslav Uhlíř. Všichni začali tleskat a on hrál např. písničky Když se zamiluje kůň, Ta naše hospoda nebo Áďa má narozeniny. Nejlepší bylo, když pan Uhlíř volal panu Zdeňku Svěrákovi. Dozvěděli jsme se, že má doma místo domácího mazlíčka blechu J. Nakonec všechno skvěle zakončil mixem písniček. Po představení jsme nasedli do autobusu, ve kterém jsme opakovali písničky panu řidiči. Líbily se mu. Celé představení mi přišlo vtipné. Lucka Hockeová (5.A) Zpívali jsme různé písničky, třeba Pod dubem, za dubem nebo Není nutno. Taky nám pouštěli ukázky zvířat a my jsme měli uhodnout, co to bylo za zvíře a odkud je. Všechno se mi to moc líbilo a bylo to super. Vendy Bílková (5.A) Pana Uhlíře jsme přivítali velkým potleskem. A potom začal hrát. My jsme zpívali a tleskali. Moc mě to bavilo. Koncert se mi moc líbil. Terka Nýdrlová (5.A) Bylo to moc hezké, myslím, že i kdyby tam šli deváťáci, užili by si to také. Eva Plhalová (5.A) Moc se mi líbila Hodina zpěvu s panem Uhlířem. Maruška Hradecká (5.A) Nikdy jsem se do školy netěšila víc než v den, kdy jsme měli jet na koncert s Jaroslavem Uhlířem. V ten den jsem navíc měla svátek. Představení bylo nádherné. Terka Tumová (5.A) Zazpívali jsme si plno hezkých písniček, například Ta naše hospoda, Svátek zvířat, Když se zamiluje kůň, Voda voděnka, Pod dubem, Hajný je lesa pán a další. Pan Jaroslav Uhlíř zavolal Zdeňku Svěrákovi a po telefonu nám předvedli pěknou scénku. Po poslední písničce odešel za bouřlivého potlesku z pódia. Akce se mi líbila! Nikča Marciníková (5.A) Jeli jsme na koncert vznešeného pana Jaroslava Uhlíře, který nás přivítal s otevřenou náručí. Koncert se mi moc líbil. Honza Dostál (5.A) Václav Savka V ZÁŘÍ DO JIČÍNA? JASNĚ, ZA POHÁDKAMI! Ve čtvrtek 12. září se vydali žáci 3. a 4. ročníku do Jičína na již tradiční akci Jičín město pohádky. Předpověď počasí nebyla příznivá (mělo vydatně pršet), ale nebe se nad námi slitovalo a v Jičíně nepustilo na zem ani kapku, zatímco ve Cvikově toho dne pršelo prý hodně. Cestování bylo dlouhé, po hodině a půl jízdy jsme vystoupili v Jičíně a vyrazili k tamnímu hlavnímu náměstí. U brány na náměstí jsme si přečetli pravidla pro návštěvníky pohádkového města. Náměstí bylo plné soutěží, atrakcí a stánků. Zastavit se u každého a kochat se bohatým výběrem suvenýrů a různých jiných věcí nám zabralo téměř celé dopoledne. V poledne jsme se shromáždili u věže Valdické brány a vystoupali po schodech nahoru. Z ochozu je vidět celý Jičín jako (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) na dlani. Poté jsme šli zpátky na náměstí, kde děti plnily deset úkolů. Kdo je splnil všechny, dostal na památku placku na připnutí. Kdo chtěl, mohl se vydat do blízkého parku, kde byly pro děti největším lákadlem tablety s počítačovými hrami, nebo na nedaleké hřiště. Celý den probíhal na náměstí doprovodný program jednoho místního rádia. Děti mohly soutěžit a k tomu jim zpívali zpěváci a skupiny. Zkrátka každý si mohl vybrat, co chtěl dělat. Myslíme, že jeden den byl málo na to projít celý pohádkový Jičín. Domů jsme se vrátili s novými zážitky a s kupou suvenýrů a dobrot. Všem se výlet líbil a rádi bychom si ho zase za rok zopakovali. Jana Nečasová a Simona Novotná, třídní učitelky 4.A a 4.B Děti si výlet vskutku užily, svědčí o tom jejich příspěvky: Mohli jsme jít na rozhlednu. Byli jsme rozděleni do družstev a plnili jsme různé úkoly, za jejich splnění jsme dostávali razítka na kartičku. Dalo se tam koupit plno pěkných věcí. Zpívaly tam různé skupiny, které se mi moc líbily. Také jsme měli možnost vyřádit se na dětském hřišti. Vyráběli jsme větrníky, nám se moc líbilo malování na obličej, a tak jsme se nechaly pomalovat. Výlet se mi moc líbil. Moc jsem se vyřádila. Lucie Jesínková (3.B) U Valdické brány jsme potkali Rumcajse, Manku, dva vodníky, dva čerty a mlynáře. Navštívili jsme rozhlednu, na jejíž vrchol vede více než sto schodů. Také jsme plnili spoustu úkolů na razítka. Moc se mi tam líbilo a ráda bych tam jela znovu se svou rodinou. Aneta Svobodová (3.B) Byly tam stánky a mohli jsme si tam něco koupit. Koupila jsem si náušnice, srdíčko pro mamku a taťku. Pak jsme byli na hřišti, kde jsme se houpali na houpačce. Pak jsme šli k věži, kde jsme měli sraz. Nahoře jsem si koupila puzzle s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Byl z ní krásný výhled. Pod věží kolem nás prošli Rumcajs s Mankou, já jsem jim zamávala a oni mě pozdravili. Když všichni sešli z věže dolů, paní učitelka nám dala takové kartičky, na které jsme měli sbírat razítka. Skládala jsem vlaštovku, větrník a kytku. Vyfotili nás v dýních. Pak jsme šli k čertovi a měli jsme vyndat z pytle slámu, nandat ji do kyblíku a běžet s ním k druhému stromu, kde holky slámu z kyblíku vyndaly. Měla jsem všechna razítka. Byl to dobrý výlet. Eliška Svobodová (4.A) Byli jsme na takovém hřišti a tam byla velká houpačka. Koupila jsem pro rodiče taková malá srdíčka a pro ségru malou podkovu. Potom jsme museli jít k věži a tam jsme šli nahoru. Bylo tam hodně schodů. Koupila jsem si tam dvě turistické známky. Na jedné byl Rumcajs a na druhé věž. Byl to krásný výlet. Nikola Roubíčková (4.A) Moc mě bavilo malování na kamínky, namalovala jsem si na kamínek berušku. Byl tam stánek s rotopedy, jezdily na nich děti. Svou jízdou získávaly peníze pro školku. Z naší třídy jeli dva kluci. Když jsme odjížděli, byla jsem moc unavená, ale spokojená. Karolína Fialová (4.B) Ve městě pohádek jsme si museli nejdříve přečíst pravidla chování. U kostelíčka nám dala paní učitelka rozchod. Rozdělili jsme se na skupiny a šli jsme si koupit trdelník. Já jsem koupila mamince náušnice. Naší další zastávkou bylo hřiště s houpačkami. Pak jsme šli zpátky ke kostelu a ve 12:00 hod. jsme všichni vystoupali na rozhlednu. Panečku, to byla výška, a ten výhled! Moc se mi tam líbilo a největší radost mám z knížky Starohradské pohádky čaroděje Archibalda I. Kateřina Káninská (4.B) Naše škola se tradičně zapojuje do tohoto celorepublikového fotbalového turnaje určeného pro žáky II. stupně. V letošním roce tomu nebylo jinak a základní skupina se odehrála u nás ve Cvikově na umělém povrchu. Reprezentovalo nás družstvo ve složení: F. Šťastný, R. Polakovič, M. Touš, M. Vancl, D. Kameník, L. Vančura, J. Kohout a D. Pasarič. V tříčlenné skupině jsme se nejprve utkali s týmem ZŠ Česká Lípa Školní, nad kterým jsme zvítězili 2:0, i když jsme měli daleko více šancí, což se v konečném účtování ukázalo jako rozhodující. Ve druhém utkání jsme nedokázali vstřelit branku a remizovali se ZŠ Česká Lípa Šluknovská 0:0, a protože náš soupeř ve druhém utkání zvítězil 5:0, postoupil se stejným ziskem 4 bodů na lepší skóre dál, protože ze skupiny postoupil pouze její vítěz. Přesto, že jsme nepostoupili, tak bych chtěl klukům poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a za jejich bojovný výkon. Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Coca Cola Školský pohár 6

7 FLORBALOVÁ LIGA ODSTARTOVALA Do letošního ročníku se přihlásilo těchto 6 týmů: Agenti s. r. o, Kovomati, Mrňouskové, Teď mluv, Tik Tak a UGC. Každý tým s každým bude hrát celkem čtyřikrát v základní části do tabulky. První 4 týmy postoupí do play off, kde se utká první tým se čtvrtým a druhý se třetím v semifinále, poražení si pak zahrají o 3. místo a vítězové o krále florbalové ligy. V prvních dvou kolech bylo odehráno 6 utkání, které přinesly tyto výsledky: TEĎ MLUV AGENTI s. r. o 2:1 (2:0) Kotek-2, Petrus-1 KOVOMATI TEĎ MLUV 2:2 (1:0) Vančura+Touš-1, Kotek+Draškovič-1) KOVOMATI AGENTI s. r. o 4:0 (2:0) Vančura+Šťastný-2 MRŇOUSKOVÉ UGC 1:6 (0:4) Tuma-1, D. Pollák-2, G. Pollák-3, Matyáš-1 TIK TAK UGC 4:5 (2:2) Vít-4, D. Pollák-4, G. Pollák-1 MRŇOUSKOVÉ TIK TAK 2:2 (1:1) Tuma-2, Vít-1,vlastní AGENTI s. r. o L. Maňaska, Š. Sejkora, F. Vlk, D. Rathouský, V. Petrus, M. Mareš, M. Vancl PŘEDSTAVENÍ TÝMŮ KOVOMATI F. Šťastný, L. Vančura, M. Touš, R. Tymyk, M. Kučera, P. Holčák TEĎ MLUV M. Svoboda, D. Kuneš, P. Šimčík, T. Lanzarotti, J. Draškovič, A. Kotek, J. Jesínek Mgr. M. Novotný, organizátor florbalové ligy VÍTÁNÍ PODZIMU Jářku, ten umí být krásný! Ptáte se kdo? Podzim! Když poněkud stereotypní až nudnou letní zeleň vystřídá paleta barev, v níž dominují úžasně pestré odstíny červené, hnědé a žluté barvy, srdce lovců snímků plesají při pohledu na tu nádheru Zeptáte-li se žáků, které roční období u nich nejvíc boduje v kategorii oblíbenosti, pište si, že vyhraje léto. Málo platné, podzim, ač umí být fešný, zaostává Přesto jeho příchod vítáme. Stala se z toho v naší škole již tradice. Žáci 1. stupně každoročně příchod podzimu oslavují pobytem v přírodě. Akce nazvaná Vítání podzimu se konala i letos, i když ji z původně plánovaného termínu (20. září) odsunulo deštivé a nadto chladné počasí. Ale znáte to, kdo si počká A paní učitelky s dětmi se vskutku dočkaly. Na poslední zářijový pátek slibovali meteorologové skoro jasno až polojasno s teplotami stupňů. Nebyly to sice úplně ideální podmínky, ale nakonec za ně všichni účastníci akce děkovali. Po několika dnech konečně nepršelo. O detaily k průběhu vítacího dne jsme požádali paní učitelku Lindu Laurincovou. Na otázku, jak by charakterizovala (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) tuto tradiční akci, odpověděla: Jedná se o celodenní akci všech tříd prvního stupně naší školy k uvítání právě začínajícího ročního období, adaptaci prvňáčků a sblížení a spolupráci ročníků mezi sebou. Páté ročníky připravily trasu od Veseláku až ke kynologickému cvičišti, žáci ji celou ověsili fáborky a na deseti kontrolních stanovištích zadávali otázky, kontrolovali odpovědi a odměňovali razítky členy úspěšných skupinek mladších žáků. Ti postupně dobíhali na kynologické cvičiště, kde je čekal táborák, který nám pomohl rozdělat pan Radek Marciník. Abychom doplnili vydanou energii, opekli jsme si párky na připravených rožních. Poté, co dorazily i děti ze stanovišť, proběhla ukázka výcviku poslušnosti psa pana Josefa Studničného. Oběma jmenovaným pánům velmi děkujeme za pomoc a spolupráci. Než se děti vydaly na zpáteční cestu, vydováděly se při různých pohybově zaměřených hrách a soutěžích. Dejme prostor dětem, které se s námi podělily o své dojmy a zážitky z Vítání podzimu: V pátek 27. září jsme šli na výlet na kynologické hřiště, na přehlídku psů. Ze školy jsme šli k Veseláku, a tam jsme se rozešli po skupinách. Abychom se v lese neztratili, byly tam barevné fáborky. Na stanovištích čekaly děti z 5. třídy a dávaly nám různé otázky, na které jsme museli odpovídat. Když jsme odpověděli správně, dostali jsme razítko. Když jsme došli na cvičák, opekli jsme si buřty a hráli různé hry. A pak bylo představení policejních psů. Bylo to moc moc hezké. Šárka Budíčková (4.A) Paní učitelky si pro nás přichystaly úkoly na trase od Veseláku až na cvičák. Nejprve jsme šli lesem a tam byl první úkol, splnili jsme ho a šli jsme o kousek dál, kde byl další úkol, zase jsme ho splnili a šli jsme dál. A tak to šlo dál, až jsme došli na cvičák. Také tam byl trenér psů, který nám ukázal psa i to, jak umí poslouchat. Potom přivedl většího psa, aby předvedl, jak najde hadříky. A on je opravdu našel! Ještě vzal nástroje a zeptal se nás, kdo si je chce vyzkoušet. Jeden kluk si to teda vyzkoušel, bylo to bezva. Lucka Trčová (4.A) Třídy 5.A a 5.B se rozdělily do skupinek. Stáli jsme na stanovištích a dávali jsme otázky mladším dětem, které po skupinkách procházely po stanovištích. Když odpověděly správně, dali jsme jim razítko. Otázky byly rozděleny podle náročnosti pro 1. a 2. ročník a zvlášť pro 3. a 4. třídu. Děti z prvních a druhých tříd od nás měly za úkol doplnit dvojici pohádkových postaviček, třeťáci a čtvrťáci měli zodpovědět tuto otázku: Kde najdeš sever na mapách? Když všechny děti prošly stanovišti, šli jsme na cvičák a opekli si buřty. Pak jsme si hráli a běhali. Uteklo to rychle a zamířili jsme zpátky ke škole. Vítání podzimu se mi líbilo! Nikča Marciníková (5.A) Po opékání buřtů přišlo na řadu představení se psy. A potom jsme mohli běhat po cvičáku a byla také přetahovaná, mohli jsme si házet s míči a točit obručemi. Potom, když všechny třídy odešly, uhasili jsme oheň a uklidili cvičák. U školy jsme si dali rozchod. Byl to hezký den, užila jsem si to tam a doufám, že i příští rok budeme vítat podzim. Eva Plhalová (5.A) Ráno byla docela zima, ale nakonec vysvitlo sluníčko. Naše parta byla na stanovišti číslo 8. Stanoviště bylo u drátu, ale elektrika v něm nebyla. Měli jsme to trochu do kopečka, ale jinak fajn. Chodilo tam hodně dětí a někdy byly i zácpy. Měli jsme pár bonbonů, a tak jsme je za správné odpovědi dávali. Nakonec jsme šli na opékání buřtů, bylo tam také představení policejních psů. Přetahovali jsme se s lanem a kutáleli z kopce. Moc se mi to líbilo a chtěla bych si to zopakovat. Anička Ulmanová (5.A) Na stanoviště k nám postupně chodili prvňáci, druháci, třeťáci a čtvrťáci. Když byli všichni hotovi, šli jsme opékat párky. Následovalo vystoupení se psem a potom jsme si šli hrát. Moc se mi to líbilo. Nikola Kolková (5.B) Naše třída se zúčastnila Vítání podzimu za rybníkem Veselák. Rozdělili jsme se na skupiny a rozešli jsme se na stanoviště. Tam jsme čekali na mladší spolužáky, kterým jsme dávali vědomostní otázky. Naštěstí nám vyšlo hezké počasí. Eliška Procházková (5.B) Prvňáci šli všichni pohromadě s paní učitelkou, druháci, třeťáci a čtvrťáci chodili ve skupinkách po čtyřech žácích. Končilo se na cvičáku. Moc se mi to líbilo. Eliška Cereňuková (5.B) Václav Savka Barevný podzim ve školce U Koníčka Ve třídě u KONÍČKŮ jsme upekli závin. Pochutnala si celá školka! Třída SLUNÍČEK připravila zase ovocný salát. Jé, my budeme zdraví! 8

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SLOŽENÍ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

SLOŽENÍ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROČNÍK XXII číslo 10 říjen 2014 18 Kč VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA Z celkového počtu 4 023 zapsaných voličů jich přišlo k volebním urnám 1 728. Volební účast 51,29 % z minulých komunálních

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více