Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova listopad 2013"

Transkript

1 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto volby byly zvláštní, rozhodování váhajících voličů bylo úplně jiné než v předchozích volbách. Mám pocit, že zklamaní lidé nevybírali podle základního schématu pravice levice. Myslím, že mnoho voličů zvažovalo, jak potrestat zavedené strany. Volit je a kroužkováním zvýhodnit neokoukané tváře, nebo riskovat a volit nová uskupení. V době, kdy budete číst tyto řádky, budou výsledky již známy a já jenom doufám a přeji si, aby snahou všech zvolených napříč politickým spektrem včetně pana prezidenta, byla vůle dohodnout se a konat ve prospěch naší krásné země. I já jsem volič a i já jsem samozřejmě byla nasáklá celou tou velmi nervózní atmosférou. Dobrá nálada se mi však vždy vrátila po návštěvě dvou koncertů, které se konaly v Severu. Koncert skupiny The Backwards, který mě vrátil do dob mého mládí a připomněl mi staré dobré The Beatles. Druhý koncert, Šanson se špetkou opery, se nesl v komornějším stylu a opět mě díky zpěvačce G. Fritschové vrátil do doby, kdy šansonu vládla Mireille Mathieu. Kombinace šansonů doplněná špetkou opery v podání skvělé Olgy Jelínkové (shoda jména s panem doktorem Jelínkem a pracovnicí Městského úřadu na úseku vodního hospodářství v Novém Boru paní Jelínkovou není náhodná - snad mi to všichni odpustí) byla velmi neobvyklá, přesto krásná až dojemná. To vše umocněno klavírním doprovodem A. Christianova. Všem přítomným (bylo nás tam málo a je to velká škoda) se určitě nevalná volební nálada hodně zvedla. Pokud jste nebyli na koncertech, myslím, že náladu Vám mohou zvednout investiční akce, které se u nás ve Cvikově dokončují. Základní škola v Nerudově ulici je již hotová, sokolovna se již začíná vybarvovat a dokončena je již nová část chodníku do Drnovce. Vodovodem v Lindavě již brzy poteče kvalitní a nezávadná voda. Červených kontejnerů na drobný elektroodpad jste si určitě také všimli. 1. Cvikovský jarmark se zabíjačkou, po které se jenom zaprášilo, je určitě také důvodem k lepší náladě. Tak to zkusme, úsměv na rty i díky slunci, které v tomto ročním období ještě tak krásně hřeje (teď už asi ne, ale nevadí). Úsměv na rty i díky tomu, že nám konec letního času přinesl hodinu sladkého spánku navíc. Doufám, že už je to s naším duševním rozpoložením lepší. Musíme věřit a radovat se i z maličkostí. Budu nám všem držet palce. Přeji Vám krásně barevné podzimní dny. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikov ŘÍJEN VE CVIKOVĚ První cvikovský jarmark a dražba vepřové hlavy AKTUÁLNĚ- výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 Česká republika 20,45 % ČSSD 18,65 % ANO ,91 % KSČM 11,99 % TOP 09 7,72 % ODS 6,88 % Úsvit 6,78 % KDU-ČSL 3,19 % SZ Liberecký kraj 21,59 % ANO ,89 % ČSSD 15,24 % TOP 09 14,38 % KSČM 7,97 % Úsvit 6,95 % ODS 3,31 % Piráti Město Cvikov 20,46 % ČSSD 20,46 % KSČM 19,08 % ANO ,00 % TOP 09 8,90 % Úsvit 6,18 % ODS 3,41 % SZ 1

2 UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 začíná svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Dále bychom chtěli upozornit na změnu v provozu Sběrného dvora a požádat občany, aby tento provoz dodržovali a neodkládali odpady před vraty mimo otevírací dobu. Provozní doba Sběrného dvora bude od z důvodu ukončení letního času změněna takto: středa hod. sobota hod. Bc. Štěpánka Petrusová, finanční odbor MěÚ Cvikov Vážení spoluobčané, v tomto článku bychom Vás chtěli informovat o naší činnosti za posledních posledních 6 měsíců. Nejprve uvedeme asi tolik neoblíbenou činnost, a to jsou sankce za přestupky. Začneme dopravou, kde je naším hlavním cílem bezpečnost našich dětí a chodců. Celkem jsme řešili 127 dopravních přestupků, z toho 86 blokově. Tyto se týkaly přestupků za rychlost, kterou jsme měřili převážně v ul. Komenského a ul. ČSLA. Zde se v letní době nejvíce pohybují děti z různých táborů a soustředění. Rekordmanem těchto 6-ti měsíců byl automobil s rychlostí 98 km/h. Potěšilo nás, že cvikovských bylo pouze 11 a za to bychom Vám rádi poděkovali. Dalšími přestupky bylo hlavně špatné parkování, převážně na Sídlišti. Zde víme, že je situace s parkovacími místy špatná, a tak řešíme pouze ta nejzávažnější porušení. Tady bychom Vás chtěli upozornit, že nově přibyl i zákaz stání v ul. Komenského naproti poště, který byl označen dopravní značkou zákaz stání B 29. Dalším tématem, kterým se zabýváme, je řešení obecně závazné vyhlášky (OZV) o požívaní alkoholu na veřejných prostranstvích. I tady jsme byli nuceni udělit 17 pokut a 4 naše spoluobčany poslat ke správnímu řízení. V teto oblasti se snažíme spolupracovat i s PČR. Je tu ještě jedna OZV, a to o volném pobíhaní psů. Rovněž při jejím porušení hrozí viníkovi pokuta a i zde jsme jich,,rozdali" 11. Dodržování nočního klidu a starost o veřejný pořádek ve městě je další součástí naší práce. Tady jsme byli voláni překvapivě pouze ke třem případům. Hlavní naše poslání je prevence! Vidíte nás každé ráno na přechodech pro chodce u ZŠ v ul. Komenského a také u ZŠ v parku. Tím se snažíme chránit hlavně nejmenší školáky při cestě do školy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem ukázněným řidičům za jejich trpělivost, když pouští školáky přes komunikaci. Nicméně toto by mohlo být automatické i bez naší přítomnosti! Dále jsme provedli 6 přednášek o bezpečnosti v provozu a o dalších nebezpečích, která číhají všude kolem nás. Tyto jsme měli na obou MŠ a ZŠ. Některé přednášky byly společně s policisty s OOP Cvikov a využili jsme i služebního psa k předvedení jeho dovednosti. Neméně důležitou preventivní činností je i kontrola rekreačních chat a to nejen v okolí Cvikova, ale i Trávníku, Naděje, Lindavy, Svitavy až po Záhořín. Také jsme spolupracovali s městským ekologem na některých přestupcích týkajících se nepovoleného kácení stromů v době, kdy je to zakázáno, pálení věcí, které do ohně nepatří, vyvážení fekálií apod. V jarních měsících jsme navrhli úpravy dopravního značení s cílem odstranit zbytečnosti a nekomplikovat našim občanům život. Výsledkem bylo odstranění značky zákaz zastavení u kotelny v ul. Martinovo údolí, která je mimo provoz a opatřit vybrané zákazy vjezdu na Sídlišti a v dalších ulicích dodatkovými tabulkami, aby se majitelé domů mohli k těmto dostat bez porušení předpisů. Odchyt psů je také naší standardní činností, která stojí město nemalé prostředky. Pokud se do tří dnů nepodaří zjistit majitele, jsou psi na náklady města odvezeni do útulku v Dobranově. Za poslední půl rok jsme takto,,odklidili" z ulic 16 psů! Můžeme se pochlubit i úspěchy z tak trochu krimi práce. Když bylo v ul. Komenského odcizeno jedno pole kovového plotu a nám se i přes pozdější oznámení podařilo plot nejen vypátrat, ale odhalit i pachatele. Rovněž jsme poskytli poznatky PČR při objasňování krádeže kovů ve Cvikově a asistovali při zadržení pachatele vloupání do RD v ul. Vančurova. Jak vidíte, záběr našich činností je opravdu široký a v mnoha případech se neobejde bez spolupráce s vámi, občany města. Je spousta oblastí, které můžeme společně ještě vylepšit tak, aby se nám tu dobře bydlelo a pracovalo a také, abychom se vzájemně respektovali. Za nás můžeme říct, že se budeme snažit dělat správné věci a nekomplikovat život tam, kde to není nutné. Každá mince má ale dvě strany, tou druhou jsme my všichni, kteří můžeme svou všímavostí, aktivitou a nápady take spoustu věcí ovlivnit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Str. J. Studničný 2

3 Informace 18. schůze Rady města Cvikova ze dne 24. září /13 Rada města zamítá žádost ekologa města Cvikov Mgr. Klazara o poskytnutí příspěvku na ošetření 1 ks lípy srdčité ve Svitavě na základě stanovisek Osadního výboru Lindava, dendrologa a Krajské správy silnic Libereckého kraje. 330/13 Rada města schvaluje dle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") uzavření mandátní smlouvy na pořízení Zadání Územního plánu Cvikov s Bc. Lucií Moravcovou, která je osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti ( 24 odst.1 stavebního zákona). 331/13 Rada města jako vlastník tří bytových jednotek na adrese Cvikov, Cvikov II, Martinovo údolí č.p. 303 a 569 schvaluje celkovou rekonstrukci topení v uvedených objektech na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek. 332/13 Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemníkem bytové jednotky č. 3 na adrese Cvikov, Drnovec č.p /13 Rada města ruší vyhrazené parkování pro osobu se zdravotním postižením před budovou Loutkové scény s odůvodněním. 335/13 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 48/1 a 560/1 v k.ú. Svitava pro RD Svitava čp.23 a 25 na st.p.č. 26 a 23/1 v k.ú. Svitava. 336/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.ie /vb/003 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou GA Energo technik s.r.o. Plzeň na právo strpění věcného břemene (právo přístupu k vedení NN za účelem údržby a oprav) přemístěním skříně R1 na dotčeném pozemku p.č.2079 v k.ú. Lindava jako součást stavby CL-Cvikov, Lindava přemístění skříně R1. 340/13 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desce: A) snížení výměry pronajatého pozemku (nájemní smlouva č. 0202) k.ú. Lindava p.č. 562/1 ze stávajících 440 m 2 na 320 m² (KN: zahrada o výměře 2138 m 2 ; ÚP: smíšené obytné území B) pronajmout pozemky v k.ú. Lindava p.p.č. 901/4 o celkové výměře 3779 m², p.p.č. 901/5 o celkové výměře m², p.p.č. 1717/17 o celkové výměře 6887 m² vše KN: orná půda; ÚP: orná půda 341/13 Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desce pronájmu pozemku p.p.č. 539/1 část cca 10 m² z celkové výměry 390 m² v k.ú. Cvikov. 343/13 Rada města nemá námitek ani připomínek k žádosti MIRO bus s.r.o. o vydání licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Mařenice Kunratice u Cvikova Cvikov Svor Nový Bor Česká Lípa, Johnson Controls s platností od /13 Rada města nemá námitek ani připomínek k žádosti MIRO bus s.r.o. o vydání licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Okrouhlá Nový Bor Cvikov Velký Valtinov Stráž pod Ralskem, Johnson Controls s platností od Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova 8. října /13 Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok mezi nájemníkem bytové jednotky č. 7 na adrese Cvikov, Boženy Němcové /13 Rada města jako vlastník bytových jednotek na adrese Cvikov, Cvikov II, Mánesova 542 souhlasí s pronájmem nebytových prostor prádelny v č.p. 542, ulice Mánesova ve Cvikově. 348/13 Rada města souhlasí s přemístěním elektroměru k bytu č. 5 na adrese Cvikov, Cvikov II, Sídliště 590, který je umístěn v místnosti, kterou vlastní majitel bytu č. 6 na té samé adrese a to na chodbu panelového domu. 4 pro, 2 omluveni, 1 se vyloučil z hlasování p. Jirák 351/13 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 425/2 v k.ú. Lindava pro RD Lindava čp /13 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a MK Consult, v.o.s. Ústí nad Labem na zpracování pasportizace Evidence a správy majetku (pasportizace místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, pasportizace mostů, evidence nemovitostí). 353/13 Rada města souhlasí s rekonstrukcí topení v Drnovecké hospůdce, které je v havarijním stavu, dle projektové dokumentace. 354/13 Rada města, pověřena usnesením městského zastupitelstva č. 8/5 dne , vyhodnotila obálkovou metodu prodeje pozemku p.p.č. 1021/2 v k.ú. Naděje a vyhlásila vítěze. (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) 355/13 Rada města souhlasí s prodloužením termínu pro realizaci prodeje pozemku (uzavření kupní smlouvy) p.p.č. 3022/28 v k.ú. Cvikov na základě žádosti do /13 Rada města nesouhlasí s užíváním části městského pozemku p.č. 539/1 k parkování osobního automobilu. 357/13 Rada města specifikuje závazek v kupní smlouvě na prodej obytného domu č.p. 56, Cvikov I tak, že ve smlouvě bude uvedeno: provedení stavebních úprav do 3 let fasáda čelní stěny (náměstí) a boční stěny (ul. Pivovarská.), sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč. Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci 17. ročníku Týdne knihoven jsme, my žáci 9. tříd, navštívili v rámci volitelného předmětu Seminář z českého jazyka s p. uč. Zenkovou městskou knihovnu, abychom si připomněli znalosti o těchto dvou významných učencích a zároveň patronech Evropy, možná abychom se dozvěděli i něco nového. Neformální setkání si p. knihovnice připravily tak, že jsme my sami nejprve zavzpomínali na to, co známe z hodin dějepisu a literatury. Následně byl přivolán Konstantinův duch, který chvíli otálel (proč - se vysvětlilo po chvíli) a zareagoval až na své druhé jméno Cyril. Chudák, zhmotněný v postavu v šedém hábitu, prý totiž někde stále bloudí knihovnou, hledá svůj klid a neustále čte a vzdělává se, jak to dělal po celý svůj poměrně krátký život. Když konečně dosedl mezi nás, povyprávěl o svém životě, zavedl nás do řecké Soluně, informoval o studiu na vysoké škole Přes hlaholici jsme se přenesli k naší oblíbené četbě a my mu na oplátku referovali o svých oblíbených knihách, citovali z nich zajímavé pasáže. Jednoznačně zvítězil Harry Potter, fantasy literatura, ale nechyběly ani válečný román, humorné příhody puberťáků či pověsti Českolipska. Příběh k zamyšlení přečetla i paní Sýkorová - Chlapec zmatený darovanou kalkulačkou ( obyčejná kalkulačka v dnešní době dar/nedar). A na závěr přišel testík Co vám uvízlo v paměti a kupodivu některým z nás podle dosažených bodů i uvízlo. Pavla Mašková, 9.B DEVÁŤÁCI A EDUCA v liberecké Tipsport aréně V pátek se naši deváťáci zúčastnili se svými třídními učitelkami a výchovnou poradkyní 7. ročníku největšího veletrhu, který je určen zájemcům o práci, studium a celoživotní vzdělávání u nás i v zahraničí. Jde o akci, která by žákům ZŠ a jejich rodičům měla pomoci při výběru budoucího studia na středních školách. Pochvala patří Libereckému kraji, který finančně podpořil dopravu nelibereckých škol, takže se této pracovní přehlídky mohly obě cvikovské třídy zúčastnit bez komplikací a zhlédnout pestrou nabídku cca 30 vystavujících firem a desítek vzdělávacích institucí. Jako kaž- (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) doročně zde měly své zastoupení nejen střední a vysoké školy, odborná učiliště, vzdělávací společnosti, ale třeba i firmy hledající nové pracovníky či personální agentury. Většina dětí zodpovědně využila možnosti projít si tento multifunkční areál, kde byl umístěn jeden stánek za druhým, zeptat se na konkrétní otázky, podívat se na studenty těchto škol při práci, získat písemné materiály, informace o Dnech otevřených dveří, Honbu za cennými informacemi jim organizátoři zpestřili kulturním programem různých seskupení např. od malých tanečníků, přes pěvecký soubor Skleněnky, kde jsme mezi účinkujícími poznali celou řadu našich bývalých žákyň, studujících na různých novoborských školách, velmi pěkná vystoupení měly dívky návrhářky, zároveň i manekýnky uměleckých škol se svými modely, v kterých se většina z nich na molu pohybovala téměř poloprofesionálně. Největší úspěch však měl asi pochopitelně exoticky vyhlížející a skvěle vypadající zpěvák Ben Christovao. Těch vyčítavých pohledů, když nastal čas jet domů a on se stále proháněl po pódiu! V. Zenková, tř. uč. Některé žákovské rychloohlasy: Tereza Drbohlavová z 9.A Líbily se mi ukázky některých oborů, škola v Turnově mi např. zdarma vyčistila brýle, což bylo super. Občas bylo v tom mumraji těžké projít, protože lidí tam bylo opravdu dost a prostor s jednou kukaní vedle druhé relativně malý. Kulturním vrcholem bylo vystoupení Bena Cristovala. Jeho hudbu sice moc neposlouchám, ale bylo fajn vidět někoho, koho znám jen z Tv a internetu. Jeho fanynky však lehce (slabé slovo) šílely. Tereza Dvorská 9.A Přišlo mi to celkem chaotické, kvůli velikému množství lidí, ne každému vyhovuje fungující megamraveniště. Čekala jsem trochu víc, když se jelo až do Liberce. Pavla Mašková, 9.B Hned po příjezdu jsme byli docela zaskočeni. Vešli jsme do obrovského prostoru plného různých stánků, které byly určeny jednotlivým školám. U nich postávali jeden či více lidí, aby o své škole, daném oboru podali co nejvíce informací. Vše obejít nás stálo nemalé úsilí, když jsme však překonali počáteční ostych a začali se ptát, už to šlo veseleji. HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM Československo i oba jeho nástupnické státy se mohou pyšnit tím, že jsou úrodnými zeměmi. Minimálně na slavné dvojice. Jen namátkou: Voskovec+Werich, Suchý+Šlitr, Šimek+Grossmann, Lasica+Satinský aj. Tyto a další páry složené z výtečných herců a mistrů zábavy se staly slavnými a populárními nejen ve své domovině. K populárním uměleckým dvojicím patří i pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Jejich Hodiny zpěvu se staly kultovním pořadem pro všechny, kdo mají rádi nenucenou zábavu a zejména melodické písničky s chytrými, vtipnými a trefnými texty. Úspěšný televizní projekt se dočkal již téměř tří desítek dílů. Na konci každé Hodiny zpěvu zazní hymna pořadu, oblíbená píseň Není nutno Polovička uznávané autorské dvojice přicestovala v úterý 15. října do novoborského divadla s cestovní verzí Hodiny zpěvu. A nechyběli při tom ani naši prvňáci, druháci a páťáci. Posledně jmenovaní se s námi podělili o zážitky: Hlediště bylo plné dětí a učitelek. Řekli nám, že si máme vypnout mobily. Pak zhasla světla a přišel pan Jaroslav Uhlíř. Všichni začali tleskat a on hrál např. písničky Když se zamiluje kůň, Ta naše hospoda nebo Áďa má narozeniny. Nejlepší bylo, když pan Uhlíř volal panu Zdeňku Svěrákovi. Dozvěděli jsme se, že má doma místo domácího mazlíčka blechu J. Nakonec všechno skvěle zakončil mixem písniček. Po představení jsme nasedli do autobusu, ve kterém jsme opakovali písničky panu řidiči. Líbily se mu. Celé představení mi přišlo vtipné. Lucka Hockeová (5.A) Zpívali jsme různé písničky, třeba Pod dubem, za dubem nebo Není nutno. Taky nám pouštěli ukázky zvířat a my jsme měli uhodnout, co to bylo za zvíře a odkud je. Všechno se mi to moc líbilo a bylo to super. Vendy Bílková (5.A) Pana Uhlíře jsme přivítali velkým potleskem. A potom začal hrát. My jsme zpívali a tleskali. Moc mě to bavilo. Koncert se mi moc líbil. Terka Nýdrlová (5.A) Bylo to moc hezké, myslím, že i kdyby tam šli deváťáci, užili by si to také. Eva Plhalová (5.A) Moc se mi líbila Hodina zpěvu s panem Uhlířem. Maruška Hradecká (5.A) Nikdy jsem se do školy netěšila víc než v den, kdy jsme měli jet na koncert s Jaroslavem Uhlířem. V ten den jsem navíc měla svátek. Představení bylo nádherné. Terka Tumová (5.A) Zazpívali jsme si plno hezkých písniček, například Ta naše hospoda, Svátek zvířat, Když se zamiluje kůň, Voda voděnka, Pod dubem, Hajný je lesa pán a další. Pan Jaroslav Uhlíř zavolal Zdeňku Svěrákovi a po telefonu nám předvedli pěknou scénku. Po poslední písničce odešel za bouřlivého potlesku z pódia. Akce se mi líbila! Nikča Marciníková (5.A) Jeli jsme na koncert vznešeného pana Jaroslava Uhlíře, který nás přivítal s otevřenou náručí. Koncert se mi moc líbil. Honza Dostál (5.A) Václav Savka V ZÁŘÍ DO JIČÍNA? JASNĚ, ZA POHÁDKAMI! Ve čtvrtek 12. září se vydali žáci 3. a 4. ročníku do Jičína na již tradiční akci Jičín město pohádky. Předpověď počasí nebyla příznivá (mělo vydatně pršet), ale nebe se nad námi slitovalo a v Jičíně nepustilo na zem ani kapku, zatímco ve Cvikově toho dne pršelo prý hodně. Cestování bylo dlouhé, po hodině a půl jízdy jsme vystoupili v Jičíně a vyrazili k tamnímu hlavnímu náměstí. U brány na náměstí jsme si přečetli pravidla pro návštěvníky pohádkového města. Náměstí bylo plné soutěží, atrakcí a stánků. Zastavit se u každého a kochat se bohatým výběrem suvenýrů a různých jiných věcí nám zabralo téměř celé dopoledne. V poledne jsme se shromáždili u věže Valdické brány a vystoupali po schodech nahoru. Z ochozu je vidět celý Jičín jako (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) na dlani. Poté jsme šli zpátky na náměstí, kde děti plnily deset úkolů. Kdo je splnil všechny, dostal na památku placku na připnutí. Kdo chtěl, mohl se vydat do blízkého parku, kde byly pro děti největším lákadlem tablety s počítačovými hrami, nebo na nedaleké hřiště. Celý den probíhal na náměstí doprovodný program jednoho místního rádia. Děti mohly soutěžit a k tomu jim zpívali zpěváci a skupiny. Zkrátka každý si mohl vybrat, co chtěl dělat. Myslíme, že jeden den byl málo na to projít celý pohádkový Jičín. Domů jsme se vrátili s novými zážitky a s kupou suvenýrů a dobrot. Všem se výlet líbil a rádi bychom si ho zase za rok zopakovali. Jana Nečasová a Simona Novotná, třídní učitelky 4.A a 4.B Děti si výlet vskutku užily, svědčí o tom jejich příspěvky: Mohli jsme jít na rozhlednu. Byli jsme rozděleni do družstev a plnili jsme různé úkoly, za jejich splnění jsme dostávali razítka na kartičku. Dalo se tam koupit plno pěkných věcí. Zpívaly tam různé skupiny, které se mi moc líbily. Také jsme měli možnost vyřádit se na dětském hřišti. Vyráběli jsme větrníky, nám se moc líbilo malování na obličej, a tak jsme se nechaly pomalovat. Výlet se mi moc líbil. Moc jsem se vyřádila. Lucie Jesínková (3.B) U Valdické brány jsme potkali Rumcajse, Manku, dva vodníky, dva čerty a mlynáře. Navštívili jsme rozhlednu, na jejíž vrchol vede více než sto schodů. Také jsme plnili spoustu úkolů na razítka. Moc se mi tam líbilo a ráda bych tam jela znovu se svou rodinou. Aneta Svobodová (3.B) Byly tam stánky a mohli jsme si tam něco koupit. Koupila jsem si náušnice, srdíčko pro mamku a taťku. Pak jsme byli na hřišti, kde jsme se houpali na houpačce. Pak jsme šli k věži, kde jsme měli sraz. Nahoře jsem si koupila puzzle s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Byl z ní krásný výhled. Pod věží kolem nás prošli Rumcajs s Mankou, já jsem jim zamávala a oni mě pozdravili. Když všichni sešli z věže dolů, paní učitelka nám dala takové kartičky, na které jsme měli sbírat razítka. Skládala jsem vlaštovku, větrník a kytku. Vyfotili nás v dýních. Pak jsme šli k čertovi a měli jsme vyndat z pytle slámu, nandat ji do kyblíku a běžet s ním k druhému stromu, kde holky slámu z kyblíku vyndaly. Měla jsem všechna razítka. Byl to dobrý výlet. Eliška Svobodová (4.A) Byli jsme na takovém hřišti a tam byla velká houpačka. Koupila jsem pro rodiče taková malá srdíčka a pro ségru malou podkovu. Potom jsme museli jít k věži a tam jsme šli nahoru. Bylo tam hodně schodů. Koupila jsem si tam dvě turistické známky. Na jedné byl Rumcajs a na druhé věž. Byl to krásný výlet. Nikola Roubíčková (4.A) Moc mě bavilo malování na kamínky, namalovala jsem si na kamínek berušku. Byl tam stánek s rotopedy, jezdily na nich děti. Svou jízdou získávaly peníze pro školku. Z naší třídy jeli dva kluci. Když jsme odjížděli, byla jsem moc unavená, ale spokojená. Karolína Fialová (4.B) Ve městě pohádek jsme si museli nejdříve přečíst pravidla chování. U kostelíčka nám dala paní učitelka rozchod. Rozdělili jsme se na skupiny a šli jsme si koupit trdelník. Já jsem koupila mamince náušnice. Naší další zastávkou bylo hřiště s houpačkami. Pak jsme šli zpátky ke kostelu a ve 12:00 hod. jsme všichni vystoupali na rozhlednu. Panečku, to byla výška, a ten výhled! Moc se mi tam líbilo a největší radost mám z knížky Starohradské pohádky čaroděje Archibalda I. Kateřina Káninská (4.B) Naše škola se tradičně zapojuje do tohoto celorepublikového fotbalového turnaje určeného pro žáky II. stupně. V letošním roce tomu nebylo jinak a základní skupina se odehrála u nás ve Cvikově na umělém povrchu. Reprezentovalo nás družstvo ve složení: F. Šťastný, R. Polakovič, M. Touš, M. Vancl, D. Kameník, L. Vančura, J. Kohout a D. Pasarič. V tříčlenné skupině jsme se nejprve utkali s týmem ZŠ Česká Lípa Školní, nad kterým jsme zvítězili 2:0, i když jsme měli daleko více šancí, což se v konečném účtování ukázalo jako rozhodující. Ve druhém utkání jsme nedokázali vstřelit branku a remizovali se ZŠ Česká Lípa Šluknovská 0:0, a protože náš soupeř ve druhém utkání zvítězil 5:0, postoupil se stejným ziskem 4 bodů na lepší skóre dál, protože ze skupiny postoupil pouze její vítěz. Přesto, že jsme nepostoupili, tak bych chtěl klukům poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a za jejich bojovný výkon. Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Coca Cola Školský pohár 6

7 FLORBALOVÁ LIGA ODSTARTOVALA Do letošního ročníku se přihlásilo těchto 6 týmů: Agenti s. r. o, Kovomati, Mrňouskové, Teď mluv, Tik Tak a UGC. Každý tým s každým bude hrát celkem čtyřikrát v základní části do tabulky. První 4 týmy postoupí do play off, kde se utká první tým se čtvrtým a druhý se třetím v semifinále, poražení si pak zahrají o 3. místo a vítězové o krále florbalové ligy. V prvních dvou kolech bylo odehráno 6 utkání, které přinesly tyto výsledky: TEĎ MLUV AGENTI s. r. o 2:1 (2:0) Kotek-2, Petrus-1 KOVOMATI TEĎ MLUV 2:2 (1:0) Vančura+Touš-1, Kotek+Draškovič-1) KOVOMATI AGENTI s. r. o 4:0 (2:0) Vančura+Šťastný-2 MRŇOUSKOVÉ UGC 1:6 (0:4) Tuma-1, D. Pollák-2, G. Pollák-3, Matyáš-1 TIK TAK UGC 4:5 (2:2) Vít-4, D. Pollák-4, G. Pollák-1 MRŇOUSKOVÉ TIK TAK 2:2 (1:1) Tuma-2, Vít-1,vlastní AGENTI s. r. o L. Maňaska, Š. Sejkora, F. Vlk, D. Rathouský, V. Petrus, M. Mareš, M. Vancl PŘEDSTAVENÍ TÝMŮ KOVOMATI F. Šťastný, L. Vančura, M. Touš, R. Tymyk, M. Kučera, P. Holčák TEĎ MLUV M. Svoboda, D. Kuneš, P. Šimčík, T. Lanzarotti, J. Draškovič, A. Kotek, J. Jesínek Mgr. M. Novotný, organizátor florbalové ligy VÍTÁNÍ PODZIMU Jářku, ten umí být krásný! Ptáte se kdo? Podzim! Když poněkud stereotypní až nudnou letní zeleň vystřídá paleta barev, v níž dominují úžasně pestré odstíny červené, hnědé a žluté barvy, srdce lovců snímků plesají při pohledu na tu nádheru Zeptáte-li se žáků, které roční období u nich nejvíc boduje v kategorii oblíbenosti, pište si, že vyhraje léto. Málo platné, podzim, ač umí být fešný, zaostává Přesto jeho příchod vítáme. Stala se z toho v naší škole již tradice. Žáci 1. stupně každoročně příchod podzimu oslavují pobytem v přírodě. Akce nazvaná Vítání podzimu se konala i letos, i když ji z původně plánovaného termínu (20. září) odsunulo deštivé a nadto chladné počasí. Ale znáte to, kdo si počká A paní učitelky s dětmi se vskutku dočkaly. Na poslední zářijový pátek slibovali meteorologové skoro jasno až polojasno s teplotami stupňů. Nebyly to sice úplně ideální podmínky, ale nakonec za ně všichni účastníci akce děkovali. Po několika dnech konečně nepršelo. O detaily k průběhu vítacího dne jsme požádali paní učitelku Lindu Laurincovou. Na otázku, jak by charakterizovala (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) tuto tradiční akci, odpověděla: Jedná se o celodenní akci všech tříd prvního stupně naší školy k uvítání právě začínajícího ročního období, adaptaci prvňáčků a sblížení a spolupráci ročníků mezi sebou. Páté ročníky připravily trasu od Veseláku až ke kynologickému cvičišti, žáci ji celou ověsili fáborky a na deseti kontrolních stanovištích zadávali otázky, kontrolovali odpovědi a odměňovali razítky členy úspěšných skupinek mladších žáků. Ti postupně dobíhali na kynologické cvičiště, kde je čekal táborák, který nám pomohl rozdělat pan Radek Marciník. Abychom doplnili vydanou energii, opekli jsme si párky na připravených rožních. Poté, co dorazily i děti ze stanovišť, proběhla ukázka výcviku poslušnosti psa pana Josefa Studničného. Oběma jmenovaným pánům velmi děkujeme za pomoc a spolupráci. Než se děti vydaly na zpáteční cestu, vydováděly se při různých pohybově zaměřených hrách a soutěžích. Dejme prostor dětem, které se s námi podělily o své dojmy a zážitky z Vítání podzimu: V pátek 27. září jsme šli na výlet na kynologické hřiště, na přehlídku psů. Ze školy jsme šli k Veseláku, a tam jsme se rozešli po skupinách. Abychom se v lese neztratili, byly tam barevné fáborky. Na stanovištích čekaly děti z 5. třídy a dávaly nám různé otázky, na které jsme museli odpovídat. Když jsme odpověděli správně, dostali jsme razítko. Když jsme došli na cvičák, opekli jsme si buřty a hráli různé hry. A pak bylo představení policejních psů. Bylo to moc moc hezké. Šárka Budíčková (4.A) Paní učitelky si pro nás přichystaly úkoly na trase od Veseláku až na cvičák. Nejprve jsme šli lesem a tam byl první úkol, splnili jsme ho a šli jsme o kousek dál, kde byl další úkol, zase jsme ho splnili a šli jsme dál. A tak to šlo dál, až jsme došli na cvičák. Také tam byl trenér psů, který nám ukázal psa i to, jak umí poslouchat. Potom přivedl většího psa, aby předvedl, jak najde hadříky. A on je opravdu našel! Ještě vzal nástroje a zeptal se nás, kdo si je chce vyzkoušet. Jeden kluk si to teda vyzkoušel, bylo to bezva. Lucka Trčová (4.A) Třídy 5.A a 5.B se rozdělily do skupinek. Stáli jsme na stanovištích a dávali jsme otázky mladším dětem, které po skupinkách procházely po stanovištích. Když odpověděly správně, dali jsme jim razítko. Otázky byly rozděleny podle náročnosti pro 1. a 2. ročník a zvlášť pro 3. a 4. třídu. Děti z prvních a druhých tříd od nás měly za úkol doplnit dvojici pohádkových postaviček, třeťáci a čtvrťáci měli zodpovědět tuto otázku: Kde najdeš sever na mapách? Když všechny děti prošly stanovišti, šli jsme na cvičák a opekli si buřty. Pak jsme si hráli a běhali. Uteklo to rychle a zamířili jsme zpátky ke škole. Vítání podzimu se mi líbilo! Nikča Marciníková (5.A) Po opékání buřtů přišlo na řadu představení se psy. A potom jsme mohli běhat po cvičáku a byla také přetahovaná, mohli jsme si házet s míči a točit obručemi. Potom, když všechny třídy odešly, uhasili jsme oheň a uklidili cvičák. U školy jsme si dali rozchod. Byl to hezký den, užila jsem si to tam a doufám, že i příští rok budeme vítat podzim. Eva Plhalová (5.A) Ráno byla docela zima, ale nakonec vysvitlo sluníčko. Naše parta byla na stanovišti číslo 8. Stanoviště bylo u drátu, ale elektrika v něm nebyla. Měli jsme to trochu do kopečka, ale jinak fajn. Chodilo tam hodně dětí a někdy byly i zácpy. Měli jsme pár bonbonů, a tak jsme je za správné odpovědi dávali. Nakonec jsme šli na opékání buřtů, bylo tam také představení policejních psů. Přetahovali jsme se s lanem a kutáleli z kopce. Moc se mi to líbilo a chtěla bych si to zopakovat. Anička Ulmanová (5.A) Na stanoviště k nám postupně chodili prvňáci, druháci, třeťáci a čtvrťáci. Když byli všichni hotovi, šli jsme opékat párky. Následovalo vystoupení se psem a potom jsme si šli hrát. Moc se mi to líbilo. Nikola Kolková (5.B) Naše třída se zúčastnila Vítání podzimu za rybníkem Veselák. Rozdělili jsme se na skupiny a rozešli jsme se na stanoviště. Tam jsme čekali na mladší spolužáky, kterým jsme dávali vědomostní otázky. Naštěstí nám vyšlo hezké počasí. Eliška Procházková (5.B) Prvňáci šli všichni pohromadě s paní učitelkou, druháci, třeťáci a čtvrťáci chodili ve skupinkách po čtyřech žácích. Končilo se na cvičáku. Moc se mi to líbilo. Eliška Cereňuková (5.B) Václav Savka Barevný podzim ve školce U Koníčka Ve třídě u KONÍČKŮ jsme upekli závin. Pochutnala si celá školka! Třída SLUNÍČEK připravila zase ovocný salát. Jé, my budeme zdraví! 8

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více