Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova listopad 2013"

Transkript

1 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto volby byly zvláštní, rozhodování váhajících voličů bylo úplně jiné než v předchozích volbách. Mám pocit, že zklamaní lidé nevybírali podle základního schématu pravice levice. Myslím, že mnoho voličů zvažovalo, jak potrestat zavedené strany. Volit je a kroužkováním zvýhodnit neokoukané tváře, nebo riskovat a volit nová uskupení. V době, kdy budete číst tyto řádky, budou výsledky již známy a já jenom doufám a přeji si, aby snahou všech zvolených napříč politickým spektrem včetně pana prezidenta, byla vůle dohodnout se a konat ve prospěch naší krásné země. I já jsem volič a i já jsem samozřejmě byla nasáklá celou tou velmi nervózní atmosférou. Dobrá nálada se mi však vždy vrátila po návštěvě dvou koncertů, které se konaly v Severu. Koncert skupiny The Backwards, který mě vrátil do dob mého mládí a připomněl mi staré dobré The Beatles. Druhý koncert, Šanson se špetkou opery, se nesl v komornějším stylu a opět mě díky zpěvačce G. Fritschové vrátil do doby, kdy šansonu vládla Mireille Mathieu. Kombinace šansonů doplněná špetkou opery v podání skvělé Olgy Jelínkové (shoda jména s panem doktorem Jelínkem a pracovnicí Městského úřadu na úseku vodního hospodářství v Novém Boru paní Jelínkovou není náhodná - snad mi to všichni odpustí) byla velmi neobvyklá, přesto krásná až dojemná. To vše umocněno klavírním doprovodem A. Christianova. Všem přítomným (bylo nás tam málo a je to velká škoda) se určitě nevalná volební nálada hodně zvedla. Pokud jste nebyli na koncertech, myslím, že náladu Vám mohou zvednout investiční akce, které se u nás ve Cvikově dokončují. Základní škola v Nerudově ulici je již hotová, sokolovna se již začíná vybarvovat a dokončena je již nová část chodníku do Drnovce. Vodovodem v Lindavě již brzy poteče kvalitní a nezávadná voda. Červených kontejnerů na drobný elektroodpad jste si určitě také všimli. 1. Cvikovský jarmark se zabíjačkou, po které se jenom zaprášilo, je určitě také důvodem k lepší náladě. Tak to zkusme, úsměv na rty i díky slunci, které v tomto ročním období ještě tak krásně hřeje (teď už asi ne, ale nevadí). Úsměv na rty i díky tomu, že nám konec letního času přinesl hodinu sladkého spánku navíc. Doufám, že už je to s naším duševním rozpoložením lepší. Musíme věřit a radovat se i z maličkostí. Budu nám všem držet palce. Přeji Vám krásně barevné podzimní dny. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikov ŘÍJEN VE CVIKOVĚ První cvikovský jarmark a dražba vepřové hlavy AKTUÁLNĚ- výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 Česká republika 20,45 % ČSSD 18,65 % ANO ,91 % KSČM 11,99 % TOP 09 7,72 % ODS 6,88 % Úsvit 6,78 % KDU-ČSL 3,19 % SZ Liberecký kraj 21,59 % ANO ,89 % ČSSD 15,24 % TOP 09 14,38 % KSČM 7,97 % Úsvit 6,95 % ODS 3,31 % Piráti Město Cvikov 20,46 % ČSSD 20,46 % KSČM 19,08 % ANO ,00 % TOP 09 8,90 % Úsvit 6,18 % ODS 3,41 % SZ 1

2 UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 začíná svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Dále bychom chtěli upozornit na změnu v provozu Sběrného dvora a požádat občany, aby tento provoz dodržovali a neodkládali odpady před vraty mimo otevírací dobu. Provozní doba Sběrného dvora bude od z důvodu ukončení letního času změněna takto: středa hod. sobota hod. Bc. Štěpánka Petrusová, finanční odbor MěÚ Cvikov Vážení spoluobčané, v tomto článku bychom Vás chtěli informovat o naší činnosti za posledních posledních 6 měsíců. Nejprve uvedeme asi tolik neoblíbenou činnost, a to jsou sankce za přestupky. Začneme dopravou, kde je naším hlavním cílem bezpečnost našich dětí a chodců. Celkem jsme řešili 127 dopravních přestupků, z toho 86 blokově. Tyto se týkaly přestupků za rychlost, kterou jsme měřili převážně v ul. Komenského a ul. ČSLA. Zde se v letní době nejvíce pohybují děti z různých táborů a soustředění. Rekordmanem těchto 6-ti měsíců byl automobil s rychlostí 98 km/h. Potěšilo nás, že cvikovských bylo pouze 11 a za to bychom Vám rádi poděkovali. Dalšími přestupky bylo hlavně špatné parkování, převážně na Sídlišti. Zde víme, že je situace s parkovacími místy špatná, a tak řešíme pouze ta nejzávažnější porušení. Tady bychom Vás chtěli upozornit, že nově přibyl i zákaz stání v ul. Komenského naproti poště, který byl označen dopravní značkou zákaz stání B 29. Dalším tématem, kterým se zabýváme, je řešení obecně závazné vyhlášky (OZV) o požívaní alkoholu na veřejných prostranstvích. I tady jsme byli nuceni udělit 17 pokut a 4 naše spoluobčany poslat ke správnímu řízení. V teto oblasti se snažíme spolupracovat i s PČR. Je tu ještě jedna OZV, a to o volném pobíhaní psů. Rovněž při jejím porušení hrozí viníkovi pokuta a i zde jsme jich,,rozdali" 11. Dodržování nočního klidu a starost o veřejný pořádek ve městě je další součástí naší práce. Tady jsme byli voláni překvapivě pouze ke třem případům. Hlavní naše poslání je prevence! Vidíte nás každé ráno na přechodech pro chodce u ZŠ v ul. Komenského a také u ZŠ v parku. Tím se snažíme chránit hlavně nejmenší školáky při cestě do školy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem ukázněným řidičům za jejich trpělivost, když pouští školáky přes komunikaci. Nicméně toto by mohlo být automatické i bez naší přítomnosti! Dále jsme provedli 6 přednášek o bezpečnosti v provozu a o dalších nebezpečích, která číhají všude kolem nás. Tyto jsme měli na obou MŠ a ZŠ. Některé přednášky byly společně s policisty s OOP Cvikov a využili jsme i služebního psa k předvedení jeho dovednosti. Neméně důležitou preventivní činností je i kontrola rekreačních chat a to nejen v okolí Cvikova, ale i Trávníku, Naděje, Lindavy, Svitavy až po Záhořín. Také jsme spolupracovali s městským ekologem na některých přestupcích týkajících se nepovoleného kácení stromů v době, kdy je to zakázáno, pálení věcí, které do ohně nepatří, vyvážení fekálií apod. V jarních měsících jsme navrhli úpravy dopravního značení s cílem odstranit zbytečnosti a nekomplikovat našim občanům život. Výsledkem bylo odstranění značky zákaz zastavení u kotelny v ul. Martinovo údolí, která je mimo provoz a opatřit vybrané zákazy vjezdu na Sídlišti a v dalších ulicích dodatkovými tabulkami, aby se majitelé domů mohli k těmto dostat bez porušení předpisů. Odchyt psů je také naší standardní činností, která stojí město nemalé prostředky. Pokud se do tří dnů nepodaří zjistit majitele, jsou psi na náklady města odvezeni do útulku v Dobranově. Za poslední půl rok jsme takto,,odklidili" z ulic 16 psů! Můžeme se pochlubit i úspěchy z tak trochu krimi práce. Když bylo v ul. Komenského odcizeno jedno pole kovového plotu a nám se i přes pozdější oznámení podařilo plot nejen vypátrat, ale odhalit i pachatele. Rovněž jsme poskytli poznatky PČR při objasňování krádeže kovů ve Cvikově a asistovali při zadržení pachatele vloupání do RD v ul. Vančurova. Jak vidíte, záběr našich činností je opravdu široký a v mnoha případech se neobejde bez spolupráce s vámi, občany města. Je spousta oblastí, které můžeme společně ještě vylepšit tak, aby se nám tu dobře bydlelo a pracovalo a také, abychom se vzájemně respektovali. Za nás můžeme říct, že se budeme snažit dělat správné věci a nekomplikovat život tam, kde to není nutné. Každá mince má ale dvě strany, tou druhou jsme my všichni, kteří můžeme svou všímavostí, aktivitou a nápady take spoustu věcí ovlivnit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Str. J. Studničný 2

3 Informace 18. schůze Rady města Cvikova ze dne 24. září /13 Rada města zamítá žádost ekologa města Cvikov Mgr. Klazara o poskytnutí příspěvku na ošetření 1 ks lípy srdčité ve Svitavě na základě stanovisek Osadního výboru Lindava, dendrologa a Krajské správy silnic Libereckého kraje. 330/13 Rada města schvaluje dle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") uzavření mandátní smlouvy na pořízení Zadání Územního plánu Cvikov s Bc. Lucií Moravcovou, která je osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti ( 24 odst.1 stavebního zákona). 331/13 Rada města jako vlastník tří bytových jednotek na adrese Cvikov, Cvikov II, Martinovo údolí č.p. 303 a 569 schvaluje celkovou rekonstrukci topení v uvedených objektech na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek. 332/13 Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemníkem bytové jednotky č. 3 na adrese Cvikov, Drnovec č.p /13 Rada města ruší vyhrazené parkování pro osobu se zdravotním postižením před budovou Loutkové scény s odůvodněním. 335/13 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 48/1 a 560/1 v k.ú. Svitava pro RD Svitava čp.23 a 25 na st.p.č. 26 a 23/1 v k.ú. Svitava. 336/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.ie /vb/003 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou GA Energo technik s.r.o. Plzeň na právo strpění věcného břemene (právo přístupu k vedení NN za účelem údržby a oprav) přemístěním skříně R1 na dotčeném pozemku p.č.2079 v k.ú. Lindava jako součást stavby CL-Cvikov, Lindava přemístění skříně R1. 340/13 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desce: A) snížení výměry pronajatého pozemku (nájemní smlouva č. 0202) k.ú. Lindava p.č. 562/1 ze stávajících 440 m 2 na 320 m² (KN: zahrada o výměře 2138 m 2 ; ÚP: smíšené obytné území B) pronajmout pozemky v k.ú. Lindava p.p.č. 901/4 o celkové výměře 3779 m², p.p.č. 901/5 o celkové výměře m², p.p.č. 1717/17 o celkové výměře 6887 m² vše KN: orná půda; ÚP: orná půda 341/13 Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru obce na úřední desce pronájmu pozemku p.p.č. 539/1 část cca 10 m² z celkové výměry 390 m² v k.ú. Cvikov. 343/13 Rada města nemá námitek ani připomínek k žádosti MIRO bus s.r.o. o vydání licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Mařenice Kunratice u Cvikova Cvikov Svor Nový Bor Česká Lípa, Johnson Controls s platností od /13 Rada města nemá námitek ani připomínek k žádosti MIRO bus s.r.o. o vydání licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Okrouhlá Nový Bor Cvikov Velký Valtinov Stráž pod Ralskem, Johnson Controls s platností od Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova 8. října /13 Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok mezi nájemníkem bytové jednotky č. 7 na adrese Cvikov, Boženy Němcové /13 Rada města jako vlastník bytových jednotek na adrese Cvikov, Cvikov II, Mánesova 542 souhlasí s pronájmem nebytových prostor prádelny v č.p. 542, ulice Mánesova ve Cvikově. 348/13 Rada města souhlasí s přemístěním elektroměru k bytu č. 5 na adrese Cvikov, Cvikov II, Sídliště 590, který je umístěn v místnosti, kterou vlastní majitel bytu č. 6 na té samé adrese a to na chodbu panelového domu. 4 pro, 2 omluveni, 1 se vyloučil z hlasování p. Jirák 351/13 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 425/2 v k.ú. Lindava pro RD Lindava čp /13 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a MK Consult, v.o.s. Ústí nad Labem na zpracování pasportizace Evidence a správy majetku (pasportizace místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, pasportizace mostů, evidence nemovitostí). 353/13 Rada města souhlasí s rekonstrukcí topení v Drnovecké hospůdce, které je v havarijním stavu, dle projektové dokumentace. 354/13 Rada města, pověřena usnesením městského zastupitelstva č. 8/5 dne , vyhodnotila obálkovou metodu prodeje pozemku p.p.č. 1021/2 v k.ú. Naděje a vyhlásila vítěze. (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) 355/13 Rada města souhlasí s prodloužením termínu pro realizaci prodeje pozemku (uzavření kupní smlouvy) p.p.č. 3022/28 v k.ú. Cvikov na základě žádosti do /13 Rada města nesouhlasí s užíváním části městského pozemku p.č. 539/1 k parkování osobního automobilu. 357/13 Rada města specifikuje závazek v kupní smlouvě na prodej obytného domu č.p. 56, Cvikov I tak, že ve smlouvě bude uvedeno: provedení stavebních úprav do 3 let fasáda čelní stěny (náměstí) a boční stěny (ul. Pivovarská.), sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč. Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v rámci 17. ročníku Týdne knihoven jsme, my žáci 9. tříd, navštívili v rámci volitelného předmětu Seminář z českého jazyka s p. uč. Zenkovou městskou knihovnu, abychom si připomněli znalosti o těchto dvou významných učencích a zároveň patronech Evropy, možná abychom se dozvěděli i něco nového. Neformální setkání si p. knihovnice připravily tak, že jsme my sami nejprve zavzpomínali na to, co známe z hodin dějepisu a literatury. Následně byl přivolán Konstantinův duch, který chvíli otálel (proč - se vysvětlilo po chvíli) a zareagoval až na své druhé jméno Cyril. Chudák, zhmotněný v postavu v šedém hábitu, prý totiž někde stále bloudí knihovnou, hledá svůj klid a neustále čte a vzdělává se, jak to dělal po celý svůj poměrně krátký život. Když konečně dosedl mezi nás, povyprávěl o svém životě, zavedl nás do řecké Soluně, informoval o studiu na vysoké škole Přes hlaholici jsme se přenesli k naší oblíbené četbě a my mu na oplátku referovali o svých oblíbených knihách, citovali z nich zajímavé pasáže. Jednoznačně zvítězil Harry Potter, fantasy literatura, ale nechyběly ani válečný román, humorné příhody puberťáků či pověsti Českolipska. Příběh k zamyšlení přečetla i paní Sýkorová - Chlapec zmatený darovanou kalkulačkou ( obyčejná kalkulačka v dnešní době dar/nedar). A na závěr přišel testík Co vám uvízlo v paměti a kupodivu některým z nás podle dosažených bodů i uvízlo. Pavla Mašková, 9.B DEVÁŤÁCI A EDUCA v liberecké Tipsport aréně V pátek se naši deváťáci zúčastnili se svými třídními učitelkami a výchovnou poradkyní 7. ročníku největšího veletrhu, který je určen zájemcům o práci, studium a celoživotní vzdělávání u nás i v zahraničí. Jde o akci, která by žákům ZŠ a jejich rodičům měla pomoci při výběru budoucího studia na středních školách. Pochvala patří Libereckému kraji, který finančně podpořil dopravu nelibereckých škol, takže se této pracovní přehlídky mohly obě cvikovské třídy zúčastnit bez komplikací a zhlédnout pestrou nabídku cca 30 vystavujících firem a desítek vzdělávacích institucí. Jako kaž- (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) doročně zde měly své zastoupení nejen střední a vysoké školy, odborná učiliště, vzdělávací společnosti, ale třeba i firmy hledající nové pracovníky či personální agentury. Většina dětí zodpovědně využila možnosti projít si tento multifunkční areál, kde byl umístěn jeden stánek za druhým, zeptat se na konkrétní otázky, podívat se na studenty těchto škol při práci, získat písemné materiály, informace o Dnech otevřených dveří, Honbu za cennými informacemi jim organizátoři zpestřili kulturním programem různých seskupení např. od malých tanečníků, přes pěvecký soubor Skleněnky, kde jsme mezi účinkujícími poznali celou řadu našich bývalých žákyň, studujících na různých novoborských školách, velmi pěkná vystoupení měly dívky návrhářky, zároveň i manekýnky uměleckých škol se svými modely, v kterých se většina z nich na molu pohybovala téměř poloprofesionálně. Největší úspěch však měl asi pochopitelně exoticky vyhlížející a skvěle vypadající zpěvák Ben Christovao. Těch vyčítavých pohledů, když nastal čas jet domů a on se stále proháněl po pódiu! V. Zenková, tř. uč. Některé žákovské rychloohlasy: Tereza Drbohlavová z 9.A Líbily se mi ukázky některých oborů, škola v Turnově mi např. zdarma vyčistila brýle, což bylo super. Občas bylo v tom mumraji těžké projít, protože lidí tam bylo opravdu dost a prostor s jednou kukaní vedle druhé relativně malý. Kulturním vrcholem bylo vystoupení Bena Cristovala. Jeho hudbu sice moc neposlouchám, ale bylo fajn vidět někoho, koho znám jen z Tv a internetu. Jeho fanynky však lehce (slabé slovo) šílely. Tereza Dvorská 9.A Přišlo mi to celkem chaotické, kvůli velikému množství lidí, ne každému vyhovuje fungující megamraveniště. Čekala jsem trochu víc, když se jelo až do Liberce. Pavla Mašková, 9.B Hned po příjezdu jsme byli docela zaskočeni. Vešli jsme do obrovského prostoru plného různých stánků, které byly určeny jednotlivým školám. U nich postávali jeden či více lidí, aby o své škole, daném oboru podali co nejvíce informací. Vše obejít nás stálo nemalé úsilí, když jsme však překonali počáteční ostych a začali se ptát, už to šlo veseleji. HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM Československo i oba jeho nástupnické státy se mohou pyšnit tím, že jsou úrodnými zeměmi. Minimálně na slavné dvojice. Jen namátkou: Voskovec+Werich, Suchý+Šlitr, Šimek+Grossmann, Lasica+Satinský aj. Tyto a další páry složené z výtečných herců a mistrů zábavy se staly slavnými a populárními nejen ve své domovině. K populárním uměleckým dvojicím patří i pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Jejich Hodiny zpěvu se staly kultovním pořadem pro všechny, kdo mají rádi nenucenou zábavu a zejména melodické písničky s chytrými, vtipnými a trefnými texty. Úspěšný televizní projekt se dočkal již téměř tří desítek dílů. Na konci každé Hodiny zpěvu zazní hymna pořadu, oblíbená píseň Není nutno Polovička uznávané autorské dvojice přicestovala v úterý 15. října do novoborského divadla s cestovní verzí Hodiny zpěvu. A nechyběli při tom ani naši prvňáci, druháci a páťáci. Posledně jmenovaní se s námi podělili o zážitky: Hlediště bylo plné dětí a učitelek. Řekli nám, že si máme vypnout mobily. Pak zhasla světla a přišel pan Jaroslav Uhlíř. Všichni začali tleskat a on hrál např. písničky Když se zamiluje kůň, Ta naše hospoda nebo Áďa má narozeniny. Nejlepší bylo, když pan Uhlíř volal panu Zdeňku Svěrákovi. Dozvěděli jsme se, že má doma místo domácího mazlíčka blechu J. Nakonec všechno skvěle zakončil mixem písniček. Po představení jsme nasedli do autobusu, ve kterém jsme opakovali písničky panu řidiči. Líbily se mu. Celé představení mi přišlo vtipné. Lucka Hockeová (5.A) Zpívali jsme různé písničky, třeba Pod dubem, za dubem nebo Není nutno. Taky nám pouštěli ukázky zvířat a my jsme měli uhodnout, co to bylo za zvíře a odkud je. Všechno se mi to moc líbilo a bylo to super. Vendy Bílková (5.A) Pana Uhlíře jsme přivítali velkým potleskem. A potom začal hrát. My jsme zpívali a tleskali. Moc mě to bavilo. Koncert se mi moc líbil. Terka Nýdrlová (5.A) Bylo to moc hezké, myslím, že i kdyby tam šli deváťáci, užili by si to také. Eva Plhalová (5.A) Moc se mi líbila Hodina zpěvu s panem Uhlířem. Maruška Hradecká (5.A) Nikdy jsem se do školy netěšila víc než v den, kdy jsme měli jet na koncert s Jaroslavem Uhlířem. V ten den jsem navíc měla svátek. Představení bylo nádherné. Terka Tumová (5.A) Zazpívali jsme si plno hezkých písniček, například Ta naše hospoda, Svátek zvířat, Když se zamiluje kůň, Voda voděnka, Pod dubem, Hajný je lesa pán a další. Pan Jaroslav Uhlíř zavolal Zdeňku Svěrákovi a po telefonu nám předvedli pěknou scénku. Po poslední písničce odešel za bouřlivého potlesku z pódia. Akce se mi líbila! Nikča Marciníková (5.A) Jeli jsme na koncert vznešeného pana Jaroslava Uhlíře, který nás přivítal s otevřenou náručí. Koncert se mi moc líbil. Honza Dostál (5.A) Václav Savka V ZÁŘÍ DO JIČÍNA? JASNĚ, ZA POHÁDKAMI! Ve čtvrtek 12. září se vydali žáci 3. a 4. ročníku do Jičína na již tradiční akci Jičín město pohádky. Předpověď počasí nebyla příznivá (mělo vydatně pršet), ale nebe se nad námi slitovalo a v Jičíně nepustilo na zem ani kapku, zatímco ve Cvikově toho dne pršelo prý hodně. Cestování bylo dlouhé, po hodině a půl jízdy jsme vystoupili v Jičíně a vyrazili k tamnímu hlavnímu náměstí. U brány na náměstí jsme si přečetli pravidla pro návštěvníky pohádkového města. Náměstí bylo plné soutěží, atrakcí a stánků. Zastavit se u každého a kochat se bohatým výběrem suvenýrů a různých jiných věcí nám zabralo téměř celé dopoledne. V poledne jsme se shromáždili u věže Valdické brány a vystoupali po schodech nahoru. Z ochozu je vidět celý Jičín jako (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) na dlani. Poté jsme šli zpátky na náměstí, kde děti plnily deset úkolů. Kdo je splnil všechny, dostal na památku placku na připnutí. Kdo chtěl, mohl se vydat do blízkého parku, kde byly pro děti největším lákadlem tablety s počítačovými hrami, nebo na nedaleké hřiště. Celý den probíhal na náměstí doprovodný program jednoho místního rádia. Děti mohly soutěžit a k tomu jim zpívali zpěváci a skupiny. Zkrátka každý si mohl vybrat, co chtěl dělat. Myslíme, že jeden den byl málo na to projít celý pohádkový Jičín. Domů jsme se vrátili s novými zážitky a s kupou suvenýrů a dobrot. Všem se výlet líbil a rádi bychom si ho zase za rok zopakovali. Jana Nečasová a Simona Novotná, třídní učitelky 4.A a 4.B Děti si výlet vskutku užily, svědčí o tom jejich příspěvky: Mohli jsme jít na rozhlednu. Byli jsme rozděleni do družstev a plnili jsme různé úkoly, za jejich splnění jsme dostávali razítka na kartičku. Dalo se tam koupit plno pěkných věcí. Zpívaly tam různé skupiny, které se mi moc líbily. Také jsme měli možnost vyřádit se na dětském hřišti. Vyráběli jsme větrníky, nám se moc líbilo malování na obličej, a tak jsme se nechaly pomalovat. Výlet se mi moc líbil. Moc jsem se vyřádila. Lucie Jesínková (3.B) U Valdické brány jsme potkali Rumcajse, Manku, dva vodníky, dva čerty a mlynáře. Navštívili jsme rozhlednu, na jejíž vrchol vede více než sto schodů. Také jsme plnili spoustu úkolů na razítka. Moc se mi tam líbilo a ráda bych tam jela znovu se svou rodinou. Aneta Svobodová (3.B) Byly tam stánky a mohli jsme si tam něco koupit. Koupila jsem si náušnice, srdíčko pro mamku a taťku. Pak jsme byli na hřišti, kde jsme se houpali na houpačce. Pak jsme šli k věži, kde jsme měli sraz. Nahoře jsem si koupila puzzle s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Byl z ní krásný výhled. Pod věží kolem nás prošli Rumcajs s Mankou, já jsem jim zamávala a oni mě pozdravili. Když všichni sešli z věže dolů, paní učitelka nám dala takové kartičky, na které jsme měli sbírat razítka. Skládala jsem vlaštovku, větrník a kytku. Vyfotili nás v dýních. Pak jsme šli k čertovi a měli jsme vyndat z pytle slámu, nandat ji do kyblíku a běžet s ním k druhému stromu, kde holky slámu z kyblíku vyndaly. Měla jsem všechna razítka. Byl to dobrý výlet. Eliška Svobodová (4.A) Byli jsme na takovém hřišti a tam byla velká houpačka. Koupila jsem pro rodiče taková malá srdíčka a pro ségru malou podkovu. Potom jsme museli jít k věži a tam jsme šli nahoru. Bylo tam hodně schodů. Koupila jsem si tam dvě turistické známky. Na jedné byl Rumcajs a na druhé věž. Byl to krásný výlet. Nikola Roubíčková (4.A) Moc mě bavilo malování na kamínky, namalovala jsem si na kamínek berušku. Byl tam stánek s rotopedy, jezdily na nich děti. Svou jízdou získávaly peníze pro školku. Z naší třídy jeli dva kluci. Když jsme odjížděli, byla jsem moc unavená, ale spokojená. Karolína Fialová (4.B) Ve městě pohádek jsme si museli nejdříve přečíst pravidla chování. U kostelíčka nám dala paní učitelka rozchod. Rozdělili jsme se na skupiny a šli jsme si koupit trdelník. Já jsem koupila mamince náušnice. Naší další zastávkou bylo hřiště s houpačkami. Pak jsme šli zpátky ke kostelu a ve 12:00 hod. jsme všichni vystoupali na rozhlednu. Panečku, to byla výška, a ten výhled! Moc se mi tam líbilo a největší radost mám z knížky Starohradské pohádky čaroděje Archibalda I. Kateřina Káninská (4.B) Naše škola se tradičně zapojuje do tohoto celorepublikového fotbalového turnaje určeného pro žáky II. stupně. V letošním roce tomu nebylo jinak a základní skupina se odehrála u nás ve Cvikově na umělém povrchu. Reprezentovalo nás družstvo ve složení: F. Šťastný, R. Polakovič, M. Touš, M. Vancl, D. Kameník, L. Vančura, J. Kohout a D. Pasarič. V tříčlenné skupině jsme se nejprve utkali s týmem ZŠ Česká Lípa Školní, nad kterým jsme zvítězili 2:0, i když jsme měli daleko více šancí, což se v konečném účtování ukázalo jako rozhodující. Ve druhém utkání jsme nedokázali vstřelit branku a remizovali se ZŠ Česká Lípa Šluknovská 0:0, a protože náš soupeř ve druhém utkání zvítězil 5:0, postoupil se stejným ziskem 4 bodů na lepší skóre dál, protože ze skupiny postoupil pouze její vítěz. Přesto, že jsme nepostoupili, tak bych chtěl klukům poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a za jejich bojovný výkon. Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, ZŘŠ Coca Cola Školský pohár 6

7 FLORBALOVÁ LIGA ODSTARTOVALA Do letošního ročníku se přihlásilo těchto 6 týmů: Agenti s. r. o, Kovomati, Mrňouskové, Teď mluv, Tik Tak a UGC. Každý tým s každým bude hrát celkem čtyřikrát v základní části do tabulky. První 4 týmy postoupí do play off, kde se utká první tým se čtvrtým a druhý se třetím v semifinále, poražení si pak zahrají o 3. místo a vítězové o krále florbalové ligy. V prvních dvou kolech bylo odehráno 6 utkání, které přinesly tyto výsledky: TEĎ MLUV AGENTI s. r. o 2:1 (2:0) Kotek-2, Petrus-1 KOVOMATI TEĎ MLUV 2:2 (1:0) Vančura+Touš-1, Kotek+Draškovič-1) KOVOMATI AGENTI s. r. o 4:0 (2:0) Vančura+Šťastný-2 MRŇOUSKOVÉ UGC 1:6 (0:4) Tuma-1, D. Pollák-2, G. Pollák-3, Matyáš-1 TIK TAK UGC 4:5 (2:2) Vít-4, D. Pollák-4, G. Pollák-1 MRŇOUSKOVÉ TIK TAK 2:2 (1:1) Tuma-2, Vít-1,vlastní AGENTI s. r. o L. Maňaska, Š. Sejkora, F. Vlk, D. Rathouský, V. Petrus, M. Mareš, M. Vancl PŘEDSTAVENÍ TÝMŮ KOVOMATI F. Šťastný, L. Vančura, M. Touš, R. Tymyk, M. Kučera, P. Holčák TEĎ MLUV M. Svoboda, D. Kuneš, P. Šimčík, T. Lanzarotti, J. Draškovič, A. Kotek, J. Jesínek Mgr. M. Novotný, organizátor florbalové ligy VÍTÁNÍ PODZIMU Jářku, ten umí být krásný! Ptáte se kdo? Podzim! Když poněkud stereotypní až nudnou letní zeleň vystřídá paleta barev, v níž dominují úžasně pestré odstíny červené, hnědé a žluté barvy, srdce lovců snímků plesají při pohledu na tu nádheru Zeptáte-li se žáků, které roční období u nich nejvíc boduje v kategorii oblíbenosti, pište si, že vyhraje léto. Málo platné, podzim, ač umí být fešný, zaostává Přesto jeho příchod vítáme. Stala se z toho v naší škole již tradice. Žáci 1. stupně každoročně příchod podzimu oslavují pobytem v přírodě. Akce nazvaná Vítání podzimu se konala i letos, i když ji z původně plánovaného termínu (20. září) odsunulo deštivé a nadto chladné počasí. Ale znáte to, kdo si počká A paní učitelky s dětmi se vskutku dočkaly. Na poslední zářijový pátek slibovali meteorologové skoro jasno až polojasno s teplotami stupňů. Nebyly to sice úplně ideální podmínky, ale nakonec za ně všichni účastníci akce děkovali. Po několika dnech konečně nepršelo. O detaily k průběhu vítacího dne jsme požádali paní učitelku Lindu Laurincovou. Na otázku, jak by charakterizovala (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) tuto tradiční akci, odpověděla: Jedná se o celodenní akci všech tříd prvního stupně naší školy k uvítání právě začínajícího ročního období, adaptaci prvňáčků a sblížení a spolupráci ročníků mezi sebou. Páté ročníky připravily trasu od Veseláku až ke kynologickému cvičišti, žáci ji celou ověsili fáborky a na deseti kontrolních stanovištích zadávali otázky, kontrolovali odpovědi a odměňovali razítky členy úspěšných skupinek mladších žáků. Ti postupně dobíhali na kynologické cvičiště, kde je čekal táborák, který nám pomohl rozdělat pan Radek Marciník. Abychom doplnili vydanou energii, opekli jsme si párky na připravených rožních. Poté, co dorazily i děti ze stanovišť, proběhla ukázka výcviku poslušnosti psa pana Josefa Studničného. Oběma jmenovaným pánům velmi děkujeme za pomoc a spolupráci. Než se děti vydaly na zpáteční cestu, vydováděly se při různých pohybově zaměřených hrách a soutěžích. Dejme prostor dětem, které se s námi podělily o své dojmy a zážitky z Vítání podzimu: V pátek 27. září jsme šli na výlet na kynologické hřiště, na přehlídku psů. Ze školy jsme šli k Veseláku, a tam jsme se rozešli po skupinách. Abychom se v lese neztratili, byly tam barevné fáborky. Na stanovištích čekaly děti z 5. třídy a dávaly nám různé otázky, na které jsme museli odpovídat. Když jsme odpověděli správně, dostali jsme razítko. Když jsme došli na cvičák, opekli jsme si buřty a hráli různé hry. A pak bylo představení policejních psů. Bylo to moc moc hezké. Šárka Budíčková (4.A) Paní učitelky si pro nás přichystaly úkoly na trase od Veseláku až na cvičák. Nejprve jsme šli lesem a tam byl první úkol, splnili jsme ho a šli jsme o kousek dál, kde byl další úkol, zase jsme ho splnili a šli jsme dál. A tak to šlo dál, až jsme došli na cvičák. Také tam byl trenér psů, který nám ukázal psa i to, jak umí poslouchat. Potom přivedl většího psa, aby předvedl, jak najde hadříky. A on je opravdu našel! Ještě vzal nástroje a zeptal se nás, kdo si je chce vyzkoušet. Jeden kluk si to teda vyzkoušel, bylo to bezva. Lucka Trčová (4.A) Třídy 5.A a 5.B se rozdělily do skupinek. Stáli jsme na stanovištích a dávali jsme otázky mladším dětem, které po skupinkách procházely po stanovištích. Když odpověděly správně, dali jsme jim razítko. Otázky byly rozděleny podle náročnosti pro 1. a 2. ročník a zvlášť pro 3. a 4. třídu. Děti z prvních a druhých tříd od nás měly za úkol doplnit dvojici pohádkových postaviček, třeťáci a čtvrťáci měli zodpovědět tuto otázku: Kde najdeš sever na mapách? Když všechny děti prošly stanovišti, šli jsme na cvičák a opekli si buřty. Pak jsme si hráli a běhali. Uteklo to rychle a zamířili jsme zpátky ke škole. Vítání podzimu se mi líbilo! Nikča Marciníková (5.A) Po opékání buřtů přišlo na řadu představení se psy. A potom jsme mohli běhat po cvičáku a byla také přetahovaná, mohli jsme si házet s míči a točit obručemi. Potom, když všechny třídy odešly, uhasili jsme oheň a uklidili cvičák. U školy jsme si dali rozchod. Byl to hezký den, užila jsem si to tam a doufám, že i příští rok budeme vítat podzim. Eva Plhalová (5.A) Ráno byla docela zima, ale nakonec vysvitlo sluníčko. Naše parta byla na stanovišti číslo 8. Stanoviště bylo u drátu, ale elektrika v něm nebyla. Měli jsme to trochu do kopečka, ale jinak fajn. Chodilo tam hodně dětí a někdy byly i zácpy. Měli jsme pár bonbonů, a tak jsme je za správné odpovědi dávali. Nakonec jsme šli na opékání buřtů, bylo tam také představení policejních psů. Přetahovali jsme se s lanem a kutáleli z kopce. Moc se mi to líbilo a chtěla bych si to zopakovat. Anička Ulmanová (5.A) Na stanoviště k nám postupně chodili prvňáci, druháci, třeťáci a čtvrťáci. Když byli všichni hotovi, šli jsme opékat párky. Následovalo vystoupení se psem a potom jsme si šli hrát. Moc se mi to líbilo. Nikola Kolková (5.B) Naše třída se zúčastnila Vítání podzimu za rybníkem Veselák. Rozdělili jsme se na skupiny a rozešli jsme se na stanoviště. Tam jsme čekali na mladší spolužáky, kterým jsme dávali vědomostní otázky. Naštěstí nám vyšlo hezké počasí. Eliška Procházková (5.B) Prvňáci šli všichni pohromadě s paní učitelkou, druháci, třeťáci a čtvrťáci chodili ve skupinkách po čtyřech žácích. Končilo se na cvičáku. Moc se mi to líbilo. Eliška Cereňuková (5.B) Václav Savka Barevný podzim ve školce U Koníčka Ve třídě u KONÍČKŮ jsme upekli závin. Pochutnala si celá školka! Třída SLUNÍČEK připravila zase ovocný salát. Jé, my budeme zdraví! 8

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Starohamerský. Zpravodaj ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Vymetání a kontrola komínů dodatečný termín Z důvodu velkého počtu žadatelů o vymetení a kontrolu komínů byl provádějící firmou Kominictví Czyz

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Nabídka nemovitostí bytových domů a jiných staveb v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nabídka nemovitostí bytových domů a jiných staveb v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Strana 1 (celkem 7) MĚSTO CVIKOV se sídlem Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Nabídka nemovitostí bytových domů a jiných staveb

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz

MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz č.j. MUC-4801/2013 počet stran dokumentu: 1/8 Cvikov dne: 14.10.2013 Nabídka

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

červen 2013 ročník XI číslo 10

červen 2013 ročník XI číslo 10 červen 2013 ročník XI číslo 10 soutěž Nejlepší třída šk. r. 2012/2013 (Chci být dobrý člověk, dobrý žák) Hodnocení tříd květen - červen I.stupeň Hodnocení tříd - celkem II. stupeň 1. 5.C 153 bodů 1. 5.B

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá

Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne 23.1. 2017 na OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, Ing. Jiří Čenský, M. Crha Omluveni: J. Pudil Hosté:

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více