I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

3 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost, aby se mohly smát a nebyly smutné. Matka by měla dětem nabídnout prostor mezi myšlením a hraním. Láskou a úsměvy jim předat zkušenost, která je navíc bezprostředně svázána s jejím tělem. Dokáže to ale jen tehdy, když se dokáže vyrovnat s depresí a strachem z toho, že jednou zůstane sama. Mateřství není zázrak, který za nás všechno vyřeší a zajistí nám, že nezůstaneme samy. Mateřství nám dává také poznat bezbrannost, zranitelnost a nedokonalost. Nejen dětí, ale také v nás A také touhu. A touha nikdy není dokonalá... II. Historie a současnost Mateřské centrum (MC) Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to díky aktivnímu přístupu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi s ostatními rodinami. V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách volného oddělení mateřské školy. Náplň tvořily: program v herně, laktační a výživová poradna a půjčovna pomůcek pro kojící maminky. V prosinci 2006 vzniklo na popud MC Heřmánek občanské sdružení Heřmánci. Téhož roku se naše MC Heřmánek stalo členem Sítě mateřských center, o.s. V roce 2007 jsem získali za naši činnost ocenění Společnost přátelská rodině a certifikát Laktační ligy Místo přátelské kojení. Od září 2008 do současnosti

4 má Heřmánek program na každý den v týdnu. Aktivně se zapojujeme do komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce a Olomouckého kraje, pracovní skupina Děti, mládež a rodina. Od roku 2009 je Heřmánek členem Unie neziskových organizací Olomouckého kraje. Zlomovým se stal rok 2010, kdy se nám na jedné straně dařilo, zájem o programy a návštěvnost stále stoupaly, byli jsme úspěšní i v evropských projektech Na druhé straně přímo existenčním ohrožením bylo neprodloužení nájemní smlouvy a hledání nových prostor pro naši činnost. Situaci se podařilo vyřešit a Heřmánek mohl po rekonstrukci a vybavení během prázdnin v září otevřít novou hernu v naší městské části Olomouc-Holice v budově magistrátu. V roce 2011 jsme oslavili 5. narozeniny centra, které se z mateřského (MC) stalo centrem rodinným (RC). Naše herna je otevřená každý den v týdnu, pravidelně jsou v nabídce také víkendové programy. Nově jsme navázali zahraniční spolupráci s RC Ovečka Trenčianské Teplice na Slovensku. Po probíhajících stavebních úpravách bude nově otevřena školící místnost v suterénu MŠ Holice. III. Cíle o.s. Heřmánci Posláním RC Heřmánek je podporovat rodiny a působit preventivně proti vzniku sociálně patologických jevů v rodinách. Rodičům na mateřské a rodičovské dovolené pomáháme překonat sociální a profesní izolaci, do které se dostávají z důvodu celodenní péče o malé dítě/děti tím, že jim nabízíme prostor pro vytváření nových sociálních kontaktů a možnost seberealizace (zapojení do vedení programů a organizace akcí). Zároveň poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Programy mají za cíl podporu hodnot rodi-

5 ny, rozvíjení občanské společnosti a sounáležitosti, osvětu v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí. IV. Činnost V roce 2011 nabízelo RC Heřmánek každodenní program pro všechny generace. Dopolední herna s programem (Renata Jochová, Mgr. Hana Klicperová, Mgr. Martina Kurfurstová, Mgr. Marie Manová, Mgr. Iva Minaříková, Mgr. Ludmila Moupicová, Mgr. Barbora Paulíčková, Bc. Iveta Poislová, Mgr. Jitka Sidorová, Mgr. Zuzana Staroštíková, PhDr. Petra Tenglerová, Marie Veselá, Mgr. Jana Vlková, Mgr. Jitka Zajíčková) Dopolední programy jsou stěžejní aktivitou. Herna je místem setkávání maminek a tatínků na rodičovské dovolené a jejich dětí. Společně si hrajeme, zpíváme, cvičíme, tvoříme Pro rodiče/doprovázející dospělé (prarodiče, hlídací tety) jsou připraveny vzdělávací programy, prezentace a besedy se zajímavými hosty. Pro děti je nachystána bohatě vybavená herna se zázemím pro nakojení, přebalení, svačinu a odpočinek. Cvičení pro rodiče s miminky a batolátky (Mgr. Iva Minaříková, Mgr. Barbara Paulíčková) Cvičení je zaměřeno na podporu psychomotorického vývoje a zvýšení sociální stability dětí. Rozvíjí se jejich hrubá a jemná motorika, formují se charakterové vlastnosti, učí se přizpůsobit kolektivu, ohleduplnosti. Přirozeně napomáhá rozvoji myšlení, řeči, vnímání rytmu, rozšiřuje slovní zásobu. Napomáhá rozvíjet poznávací procesy (seznamuje s různými náčiními, učí orientaci v prostoru, trénuje délku soustředění). Naše cvičení se nese v duchu básniček, říkánek a písniček. Společně odkrýváme kouzlo pohybu, učíme se novým dovednostem. Seznamujeme se s velkými míči, overbaly, velkým barevným

6 padákem, kruhy, tunely, hudebními nástroji a jinými pomůckami. Již od útlého věku tak cvičením podporujeme kladný vztah k pohybu jako součásti zdravého životního stylu. Rodiče stráví se svými dětmi příjemné chvilky a upevňuji vzájemné citové vazby. Děti zase navazují sociální kontakty s vrstevníky. Cvičení je rozděleno do skupinek dle věku a dovednosti dětí: Cvičení pro rodiče s miminky I. sk. Berušky (4-8 měsíců) Cvičení pro rodiče s miminky II. sk. Kašpárci (9-15 měsíců), Cvičení pro rodiče s batolátky I. sk. Žabičky (16 měsíců 2 roky) Cvičení pro rodiče s batolátky II. sk. Čmeláci (2 roky 3 roky) Školička Anička je programem určeným rodinám s dětmi od 2,5 roku. Má jim pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky. Školička Anička probíhá v malé skupině v bezpečném prostředí, které mnohé děti již důvěrně znají z dopolední herny pro rodiče s dětmi. Program je připravený pro uzavřenou skupinu. Je rozvržen do 12 setkání v rámci 12 týdnů. První týden se koná informační schůzka a konzultace s odborníky (poradenská psycholožka a klinická psycholožka). 2. týden je zkušební provoz s možnou přítomností blízkého dospělého. Následuje 9 programů jen pro děti. Závěrečné setkání je besídkou dětí s rodiči a prarodiči. Děti si odnášejí domů výrobky, které společně vytvořily. Knihovnička knihovní fond RC Heřmánek se v roce 2011 rozrostl o více než 100 titulů na současných téměř 500 publikací. Knihy pro dospělé jsou zaměřeny především na oblasti slaďování pracovního a rodinného života, výchovu dětí či psychologii.

7 Šikulové (Mgr. Marie Manová, Mgr. Jana Vlková, Mgr. Jitka Zajíčková) tvoření pro rodiče s dětmi Zelený Heřmánek (Mgr. Jana Vlková) program pro rodiče s dětmi zaměřený na přírodu a ekologii. Příklady témat: Příroda a její proměny během roku, Jak správně třídit odpad, Ekodomácnost, Pasivní dům, Zdravá výživa, Moderní látkové pleny, Menstruační kalíšek, Bezplenková komunikační metoda atd. Zaměstnanci, dobrovolníci i klienti mohou využít nabídky třídění odpadu (kontejnery na papír, sklo, plasty, hliník, bioodpad, baterie) a jsou v této oblasti dále vzdělávání. Věci, které už doma nepoužijí, mohou donést do Heřmánku, odkud si je zase vyzvednou další zájemci (nejčastěji jde o dětské oblečení, domácí potřeby a hračky). Zpívání pro rodiče s dětmi (Lucie Opletalová, Mgr. Barbora Žďárková, Mgr. Hana Klicperová) společné zpívání s kytarou, muzicírování na rytmické nástroje a tančení. Cílem programu je zpívat, hrát, oprašovat lidové písničky, prožívat společně příjemné chvíle, učit děti vnímat rytmus, najít vztah k hudbě. Součástí programu jsou i hudební pohádky. První pomoc pro rodiče s dětmi (Bc. Iveta Poislová) přednášky s diskusí na téma: Krvácení, Otravy, Popálení, Opařeniny, Záchvaty, Křeče, Omrzliny, Tonutí, Poleptání, Klíště. Hlídání dětí (Marie Veselá, Mgr. Ludmila Moupicová, Jitka Juráňová) hlídací koutek začal fungovat na základě poptávky klientů v červnu Rodiče rychle reagovali na možnost nechat si pohlídat dítě a jít k lékaři, na úřad nebo na nákup. V průběhu roku službu využilo 22 maminek. 5 maminek využívalo hlídání pravidelně 1 až 2x týdně. Hlídání dětí využívají klienti i u většiny vzdělávacích akcí a při poradenství.

8 Péče o vlasy (Renata Jochová, Věra Polisová, Bc. Iveta Poislová) vyhledávanou službou bylo pravidelné stříhání dětí. V příjemném prostředí herny, s hračkou v ruce, bez stresu. Naše paní kadeřnice se však nevěnovala pouze dětem. Dospělým návštěvníkům herny byly určeny pravidelné přednášky, konzultace a praktické ukázky péče o vlasy. Na základě zájmu klientů byly v průběhu roku 2011 služby ještě doplněny, oblasti péče o pleť a o nehty na rukou i nohou. Odpolední pravidelné programy mají charakter volnočasových aktivit a programů na podporu zdraví. Odpolední herna pro rodiče s dětmi Cvičení s méďou Béďou pro rodiče s dětmi ve věku 1-5 let v tělocvičně základní školy (PhDr. Petra Tenglerová, Mgr. Marie Manová) cvičení dospělých s dětmi v tělocvičně základní školy je zaměřeno především na rovnoměrný psychomotorický vývoj a podporu vztahů v rodině. Hojně jsou využívány písničky, říkadla, soutěže, cvičení s pomůckami a na nářadí. Ve cvičení si děti i rodiče najdou nové kamarády a naučí se nové hry, písničky a říkanky. Dotyky tance (Lenka Zítková) taneční kroužek pro rodiče s dětmi ve věku od 2 let. Cvičení proti bolestem zad (Mgr. Petra Hanáková) cvičení je zaměřeno na zlepšení a udržení dobré tělesné kondice, prevenci bolestí zad. Jeho součástí je cvičení na velkých míčích, s malými míčky, s gumičkami a jinými pomůckami. Cvičení je vhodné i pro nastávající maminky a maminky po porodu. Obsahuje jógové a rehabilitační cvičení, pilates, posilování pánevního dna, břišních svalů, formování postavy. Cvičební jednotka je složena z části zahřívací, posilovací a protahovací. Ve cvičebních hodinách je aktivně s obměnou

9 využíváno těchto cvičebních pomůcek: overbally, flexibary, dynabandy a fitbally a další netradiční pomůcky. Orientální břišní tance (Mgr. Jitka Sidorová) tance pro těhotné, maminky s miminky, dívky a ženy všech generací. Florbal pro kluky a holky ve věku 4-10 let (Kateřina Bartášková, Mgr. Vladimír Vlk) aktivita je zaměřena hlavně na seznámení dětí s florbalem. Učí se koordinovat pohyby s florbalkou. Hlavním cílem je, aby se již menší děti naučily kolektivní hře, která vyžaduje spolupráci. Seznamování s florbalem je prokládáno zábavnými a míčovými hrami, cvičením ve dvojicích i větších skupinkách. Na program je zapsáno 24 dětí. Florbal pro dospělé (Petr Frűhauf) Hokusy pokusy pro rodiče s dětmi od 4 do 9 let (Mgr. Jana Vlková) novinka od listopadu Děti zkoušejí jednoduché fyzikální pokusy, vyrábějí hračky, luští rébusy. Společně přemýšlejí proč a jak věci okolo nás fungují. Na programu je zapsáno 14 rodin s dětmi. Angličtina pro děti (Mgr. Petra Holcová, Mgr. Martina Kurfürstová) v tomto kroužku se děti předškolního věku a děti z první a druhé třídy ZŠ seznamují s angličtinou. Formou her, písniček, básniček, výtvarných i pohybových aktivit si osvojují základní slovní zásobu. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou skupinek, s každou probíhá setkání jedenkrát týdně na 45 minut. Kroužek navštěvuje celkem 10 dětí. Angličtina pro dospělé (Martin Holec, Mgr. Martina Kurfürstová) kurzy pro dospělé s různou úrovní znalosti jazyka začátečníci, středně pokročilí a pokročilí. Výuka probíhá přímou konverzační me-

10 todou ve spolupráci s londýnskou Avalon School, jedenkrát týdně v 90 minutových lekcích. Kurzy navštěvuje celkem 14 studentů. Soboty pro táty (Mgr. Pavel Kurfűrst, Mgr. Martina Kurfürstová) sobotní dopolední herna s programem byla zavedena jako novinka od září Hernu navštěvují (nejen) tatínci s dětmi. Společně si hrajeme, zpíváme, cvičíme a tvoříme. Tvůrčí dílny a tvoření pro rodiče s dětmi (Mgr. Marie Manová, Mgr. Jitka Zajíčková) pravidelná podvečerní setkání pro všechny zájemce, možnost vyzkoušet si nové tvůrčí techniky Příklady témat tvůrčích dílen: Malování hrnečků, Valentýnské tvoření drátková zapichovátka, Malování na látkové tašky, Velikonoční tvoření, Překvapení ke Dni matek, Batikovaná trička, Smalty, Dekupáž, Patchwork, Pedig, Malované hrnečky, Martinské tvoření, Adventní věnce, Vánoční dekorace. Burza oblečení, potřeb pro děti, sportovního vybavení je pořádána 2x ročně jaro a podzim. Na přípravě a realizaci se podílelo 14 dobrovolnic z Týmu dobrovolných maminek. Na jaře i podzim prodávalo vždy přes padesát maminek, nakupovat přišly téměř dvě stovky rodin. Vybírat si mohly nejen mezi oblečením pro děti, ale i mezi obuví, těhotenským oblečením, dětským sportovním vybavením, nejrůznějšími kojeneckými a dětskými potřebami, kočárky, autosedačkami a hračkami. Kulturní akce a výlety Pravidelně 1x měsíčně jezdíme s dětmi na pohádková představení do olomouckého Divadla hudby a na dětské promítání kina ve Velkém Týnci. Pro nejmenší děti s rodiči organizujeme divadelní představení přímo v RC Heřmánek (Divadélko Frizetka, Pohádky z Heřmánku, O klukovi Karlíkovi). Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi v Arcidiecézním muzeu Olomouc 1x měsíčně

11 Expedice Sluňákov výlet s ekoprogramem 2x ročně na jaře a na podzim Den Země pro nejmenší Ekojarmark Procházka s holemi Nordic Walking na Kartouzku Knihovna města Olomouce Farmářské trhy Pony club Corazon Velký Týnec Výlet do partnerského RC Ovečka Trenčianské Teplice na Slovensku Výstava fotografií Rodinná centra a dobrovolníci v Moravském divadle Olomouc Prohlídka Olomouce s kočičkou Olou Biojarmark Botanická zahrada AKCE, oslavy, výročí, semináře, kurzy a přednášky LEDEN Přednášky: Éčka v potravinách, Jak se starat o oči, Alergie a výživa Semináře: Práce s časem, Zpracování individuálního postupu vedoucímu k uplatnění na trhu práce ÚNOR Maškarní karnevaly Přednášky v rámci Národního týdne manželství Věrnost není slabost Přednášky: Aromaterapie, Prevence nemocí z nachlazení, Tibetská a čínská medicína, Příkrmy Seminář: Bilanční diagnostika BŘEZEN Přednášky: Třídění odpadů, Knižní novinky pro rodiče a děti, Zdravá výživa, Domácí plastelína, Novinky ve výživě kojenců a batolat Kurz: Efektivní rodičovství Burza jaro/léto

12 DUBEN 5. narozeniny RC Heřmánek Den Země Týden opravdových plen Děti v bavlnce, Přednášky: Bezplenková komunikační metoda, Přírodní školky, Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy, Ekodomácnost, Ekoplenky Kurz: Vázání šátků, Praní prádla levně a ekologicky Semináře: Prezentační dovednosti, tvorba CV a průvodního dopisu, Beseda s personalistou KVĚTEN Den otevřených dveří Den matek Tour Nordic Walking Celorepublikové setkání rodin s předčasně narozenými dětmi Párty s Nedoklubkem Týden respektu k porodu Evropský den obezity stop jojo efektu Den zdraví Maškarní karneval ve Cvičení s meďou Bédou pro rodiče s dětmi Dětský den a kácení máje partneři: Junák, středisko Dvanáctka Olomouc, Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Holice, taneční oddíl SHOCK Přednášky: Mléčná výživa, Možnosti homeopatie v léčbě dětských onemocnění, Očkování Seminář: Dobré věci nejsou špatné zdravější vaření a pečení ČERVEN Den rovnosti žen a mužů v OC Olympie Florbalový turnaj dětí a tatínků Táta fest táta dneska frčí Přednášky: Pitný režim, Zdravý úsměv Semináře: Časoprostor, Zdravá abeceda Kurz: Nordic Walking v parku V červenci a srpnu jsem měli pro klienty otevřeno 2x týdně dopoledne hernu včetně cvičení pro rodiče s dětmi a 2x týdně probíhal program Letní školička Anička. Chodili jsme i na hřiště u základ-

13 ní školy, které máme v bezprostřední blízkosti herny. K tomu administrativní práce, kontroly, revize, opravy, inovace v programové nabídce, jednání s partnery a čerpání dovolené. ZÁŘÍ Biojarmark Světový týden kojení ve spolupráci s Laktační ligou-akce Řetěz Přednáška: Jak začínat se školkou Seminář: Být a být bit ŘÍJEN Svátek seniorů Burza podzim/zima Drakiáda Ochutnávka čajů krále Ječmínka Přednáška: Kojenecká výživa, Prevence rakoviny prsu, Nové knihy v knihovně RC Heřmánek Seminář: Strategické plánování pro NNO aktivní účast na Dnech pro rodiny Olomouc a konferenci Aktivní rodičovství, FSS Brno Kurz: Efektivní rodičovství LISTOPAD Akce v rámci kampaně Měsíc v nás Besedy: Ekodomácnost, Kreativní hračky z Patagonie, BESIP dopravní bezpečnost, Povídání o dětské literatuře s panem spisovatelem Radkem Malým Lampiónový průvod Putování za dýňovým světýlkem Seminář: Globální rozvojové vzdělávání pro učitelky a učitele MŠ, ZŠ a SŠ PROSINEC Mikulášská nadílka, Vánoční hvězda na podporu rodin dětí s hematoonkologickým onemocněním, Staň se Mikulášem Maltézská pomoc, Zdobení vánočního stromečku na návsi, Vánoční besídka, Vánoční florbalový turnaj rodičů a dětí

14 Nominace dobrovolníků na 1. ročník ceny Křesadlo v Olomouckém kraji Sbírka kojeneckých potřeb pro trojčátka Elišku, Mirečka a Petříčka ve spolupráci s FOD Zábřeh Poradny a kluby Poradna pro těhotné a kojící maminky, půjčovna pomůcek ke kojení (Mgr. Zuzana Staroštíková, PhDr. Petra Tenglerová, Mgr. Jitka Sidorová, Marcela Utíkalová, Bc. Gabriela Šťastná, Bc. Ivana Pavlíková) V roce 2011 bylo zodpovězeno více než 650 telefonických laktačních dotazů, vyřízeno přes 150 ových dotazů a provedeno přes 60 osobních návštěv u kojících maminek. V rámci předporodní přípravy proběhlo přes 30 individuálních konzultací (průběh těhotenství, příprava k porodu, porod, bonding, kojení a zvládnutí šestinedělí). Klub dvojčat a vícerčat (Mgr. Zuzana Staroštíková) V roce 2011 pokračoval olomoucký Klub dvojčat a vícerčat (KDaV) v pravidelných schůzkách, a to každé první úterý v měsíci v herně RC Heřmánek v Olomouci. Potkávalo se tu průměrně 9 rodin s dvojčátky. Dle přání a potřeb rodin jsme připravili témata Jak pečovat o zrak u dětí, Období vzdoru v rodinách s dvojčaty, Příprava na školku u dvojčat, Puberta v rodinách s dvojčaty, Jak sladit rodinný a profesní život s dvojčaty, apod. Rodičům je vždy ponechám i čas na sdílení každodenních radostí i strastí, aby věděli, že v tom nejsou sami. Velmi dobře vybavená herna RC Heřmánek umožňuje dětem vyřádit se a současně strávit příjemné odpoledne v bezpečném prostředí. Kromě pravidelných setkání pořádal olomoucký Klub dvojčat a vícerčat také Předporodní kurzy pro nastávající rodiče dvojčat. Tuto prenatální přípravu poskytujeme již 5. rokem ve stabilním lektorském týmu: PhDr. Petra Tenglerová klinická psycholožka, psychoterapeutka, laktační poradkyně

15 a maminka dvojčat; Bc. Ivana Pavlíková porodní asistentka, laktační poradkyně; MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. gynekolog, porodník a Mgr. Zuzana Staroštíková psycholožka, laktační poradkyně a teta dvojčat. Největší odměnou je pro nás zpráva od maminky, která absolvovala náš kurz a zaslala fotky svých narozených dvojčátek, spolu s informací, že už moc dobře chápe, o čem jsme to v kurzu mluvily. Kromě pravidelných jsme pořádali i jednorázové akce jako např. Burza pro dvojčata, Mikulášská nadílka, Maškarní rej apod. Dalším z úspěchů je podpora vzniku Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty a následná spolupráce (www.dvojcata.net). Nedoklubko (Mgr. Lucie Kolářová) podpora a pomoc rodinám předčasně narozených dětí z Olomouce a okolí V roce 2011 jsme i nadále s koordinátorkou projektu Mámy pro mámy Lenkou Vykoukalovou předávali dárečky a pletené oblečky na novorozenéckém oddělení FN Olomouc, které je zapojeno do tohoto projektu Nedoklubka o. s. V květnu jsme připravili velmi úspěšné 1. setkání Nedoklubka v Olomouci Párty s Nedoklubkem, kterého se zúčastnili MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., MUDr. Jan Hálek a sestry z novorozeneckého oddělení FN Olomouc, čestná předsedkyně Nedoklubka, o. s. Lenka Novotná s dvojčaty, ředitelka Nedoklubka, o.s. Klára Csirková s dvojčaty a asi 20 rodin předčasně narozených dětí ve FN Olomouc. V setkáváních jsme pak pokračovali každé druhé úterý v měsíci. V červnu jsme spolupořádali dílničku Mámy pro mámy, kde jsme šili srdíčka pro maminky po předčasném porodu ve FN Olomouc. Podařilo se nám také vytvořit blog Nedoklubko RC Heřmánek (www.nedoklubko-rchermanek.blogspot.com) plný informací o akcích Nedoklubka v RC a možnostech pomoci rodinám předčasně narozených dětí. O letních prázdninách jsme vyrazili na společný výlet do ZOO na Svatém Kopečku

16 v Olomouci. Na konci roku jsme s Centrem pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty oslavili jeho 1. narozeniny a měli Mikulášskou besídku. Rodinná psychologická poradna individuální konzultace z oblasti života rodiny, partnerských vztahů, výchovy dětí Poradna zdravého životního stylu snižování nadváhy a obezity metodikou STOB. V. Připravujeme Do budoucna budeme rádi, když se nám podaří udržet stávající programovou nabídku. Více bychom se chtěli zaměřit na vzdělávání rodičů v rodičovských kompetencích, usnadnění návratu na trh práce a poradenství při slaďování osobního, rodinného a pracovního života. Rádi bychom také rozšířili nabídku vzdělávání pro partnerská mateřská a rodinná centra a spolupracující nevládní neziskové organizace. je nám vnucována představa, že něco dělat se vyplatí, jen pokud nám to přinese peníze nebo uznání okolního světa. Matky s dětmi začínají mít pocit, že starost o děti a domácí práce je okrádají o život a jejich vrstevníci mateřství neoceňují. Jste někdo, jen pokud máte zaměstnání. Tom Hodgkinson: Jak být volný. Brno, Jota VI. Projekty, kampaně RC Heřmánek projekt podpořený MPSV ČR, Magistrátem města Olomouce-Odborem školství a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Projekt ESF Sebevzděláváním na cestě k lepšímu životu žadatele o.s. MC Dráček Hranice, který jsme společně realizovali od srpna 2009 do června Projekt obsahoval 4 samostatné školicí blo-

17 ky: Práce s počítačem, Time management, Syndrom vyhoření a zvládání stresu, Pracovní právo a Prezentační dovednosti. V roce 2011 pokračoval společný projekt ESF žadatele o.s.olivy s 5 MC nazvaný Eeny meeny nejen plíny zaměřený na jazykové vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené, v němž jsme partnerem. Naši klienti z řad rodičů malých dětí jezdili od října 2009 do července x měsíčně na 4 dny na intenzivní pobytové kurzy angličtiny, kde měli možnost využít i hlídání dětí. Součástí vzdělávání byl také e-learning, který výuku cizího jazyka doplňoval. Od září 2010 projekt pokračoval navázáním mezinárodní spolupráce s organizacemi podobnými MC v Evropě a zároveň vytvořením publikace profilů rodin od nás i z Evropy o tom, jak se žije rodinám v Evropě. Projekt trval do června 2011, byl zakončen mezinárodní konferencí. ESF projekt Sítě MC, o.s. Krok k zaměstnání - poradenství pro rodiče vracející se na trh práce probíhal v RC Heřmánek od listopadu 2010 a je plánován do dubna Poradenství v Heřmánku využilo v roce 2011celkem 78 klientek, bylo hlídáno 80 dětí. ESF projekt žadatele Gender Studies,o.s Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry zaměřený na rovné příležitosti a slaďování osobního a pracovního života probíhal od prosince 2010 a je plánován do října V rámci projektu mají klienti možnost využít odborného poradenství a služby knihovny s odbornou literaturou s tématikou návratu na trh práce a slaďování rodinného, osobního a profesního života. V rámci projektu jsme v červnu 2011 uspořádali v OC Olympia oslavu Mezinárodního dne rovných příležitostí a v září 2011 proběhl k tomuto tématu Kulatý stůl.

18 Rodiče a děti, bezpečně a spolu - významný projekt Olomouckého kraje, žadatele o.s.olivy, partnerství. Olomoucký kraj dále podpořil náš projekt Heřmánek čte dětem i dospělým. Hlavním cílem projektu je budování pevné vazby mezi rodiči a dětmi prostřednictvím četby a informování rodičů i dětí o přínosech pravidelného předčítání dětem. Díky finanční podpoře projektu byly dále nakoupeny nové knížky a časopisy do knihovny v herně. ESF projekt žadatele AUDICA s.r.o. s názvem Rodina i práce, který se částečně realizoval v Heřmánku. Zájemci se s projektem mohli seznámit na diskusním Kulatém stolu, který se v Olomouci konal v březnu 2011 za účasti absolventů kurzu a potenciálních zaměstnavatelů v regionu. ESF projekt žadatele RPIC-Ekonomservis Přerov.s.r.o. s názvem Znalost ekonomiky firmy = polovina úspěchu, jehož úvodní blok Motivační program, byl pro naše klienty realizován v prostorách RC Heřmánek. Jsme zapojeni do kampaní: Celé Česko čte dětem Česko se hýbe Národní týden manželství Týden opravdových plen Světový týden respektu k porodu Táta dneska frčí Město pro děti Rodinné pasy Senior pasy Společnost přátelská rodině Akce Řetěz - Světový týden kojení Domov je doma Měsíc v nás Dny pro rodiny

19 Odborná přednášková, publikační a pedagogická činnost Odborná konference Výživa kojenců malých dětí, FN Motol Praha aktivní účast Konference v rámci Světového týdne respektu k porodu, Praha aktivní účast Mezinárodní konference o návratu žen na trh práce po MD a RC, Brno aktivní účast Pokračuje spolupráce při vedení výzkumných prací studentů Univerzity Palackého Olomouc, Moravské vysoké školy a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. PR aktivity O akcích v RC Heřmánek se čtenáři mohli dozvědět také z Olomouckého deníku, Mladé fronty DNES, Časopisu podnikatelů (Olomoucký kraj), bulletinu OKNO (vydává Unie neziskových organizací), Holických novin a z nejrůznějších portálů. Mnohdy se zprávy o naší činnosti dostaly i do regionálních rádií. Abychom vyhověli požadavkům rodičů, založili jsem profil Heřmánku na Facebooku. Na profilu informujeme mj. o aktivitách, projektech, akcích a seminářích. VII. Návštěvnost v roce 2011 navštěvovalo RC Heřmánek celkem 348 unikátních rodin. Průměrná měsíční návštěvnost je 336 dětí, 312 žen a 54 mužů. VIII. Členství, partnerství, spolupráce RC Heřmánek je členem Sítě mateřských center v ČR, o.s. a Unie neziskových organizací OK Partnerství s ostatními MC a RC v regionu Laktační liga,o.s. Liga otevřených mužů, o.s. Hnutí DUHA Olomouc Hnutí za aktivní mateřství, o.s.

20 Knihovna města Olomouce-pobočka Holice Komise městské části Olomouc-Holice Nedoklubko, o.s. Nesehnutí,o.s. Sluňákov Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Středisko rané péče Olomouc pracoviště pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Středisko rané péče Olomouc pracoviště pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením Středisko rané péče Tamtam Základní a mateřská škola Olomouc-Holice Zdravotní pojišťovna Metal Aliance IX. Finanční zpráva Hospodaření 2011 Účetní výsledovka (v tis. Kč) NÁKLADY VÝNOSY spotřeba materiálu 215 tržby za služby 258 spotřeba energie úroky 0 opravy a udržování 11 jiné ost.výnosy 233 cestovné 7 přijaté příspěvky 93 náklady na reprezentace 1 členské příspěvky ostatní služby 169 provozní dotace 575 mzdové náklady 597 zák.soc. pojištění 147 jiné ost. náklady 11 poskytnuté příspěvky celkem 1158 celkem 1159 celkem výnosy-náklady 1 V Olomouci, dne vypracovala Látalová Bohumila

21 Rozvaha (v celých tis. Kč) Aktiva stav k stav k krátkod. majetek zásoby pohledávky 21 krátkod. finanční majetek pokladna banka celkem úhrn aktiv Pasiva stav k stav k vlastní zdroje jmění výsledek hospodaření úč.výsl.hos. x 1 výsl.hosp celkem 58 1 cizí zdroje dlouhodobé závazky dodavatelé 0 5 zaměstnanci SP a ZP 9 28 ost.př.daně 2 7 úhrn pasiv

22 Náklady Skutečné náklady Čerpáno z MPSV Provozní náklady celkem Kč Kč Materiálové náklady Kč Kč Potraviny Kč - Kč Kancelářské potřeby Kč - Kč Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) Kč - Kč Jiné materiálové náklady -didakt. pomůcky Kč Kč Nemateriálové náklady Kč Kč Opravy a udržování budov Kč Kč Cestovné Kč - Kč Ostatní služby Telefony, poštovné, nájemné, školení a kurzy, právní a ekonomické Kč Kč Osobní náklady celkem Kč Kč Mzdové náklady Kč Kč Hrubé mzdy Kč Kč OON na DPP Kč Kč Odvody na sociální a zdrav. pojištění Kč Kč Pojistné ke mzdám Kč Kč Ostatní pojistné Kč - Kč Náklady celkem Kč Kč

23 Příjmy Skutečné příjmy v Kč v % Dotace MPSV Kč 36 % Dotace Statutární město Olomouc Kč 6 % Dotace Olomoucký kraj Kč 1 % Dary Kč 8 % Příjmy od uživatelů Kč 21 % Jiné Kč 28 % Příjmy celkem Kč 100 %

24 Finanční dary MUDr. Hana Vaňková, Koupelny Olomouc, F. G. P. Studio - Miloslav Kyjevský, Exekutorský úřad Kroměříž, Heinz Elektro s.r.o., MUDr. Tomáš Kameníček, Pavel Kurfűrst. Věcné dary a služby nakladatelství Portál, nakladatelství Egmont, nakladatelství DharmaGaia, MUDr. Hana Vaňková, Koupelny Olomouc, Machovský mapy s.r.o, Matice cyrilometodějská, s.r.o., MUDr. Štěpán Machač, Barbora Vlachová, rodina Kovářova-Juráňova a další. Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala: všem spolupracovnicím, kolegům a dobrovolníkům, kteří pomáhají zajistit chod centra, a jejich rodinám za podporu, trpělivost a pomocnou ruku, všem partnerům, se kterými se při své práci potkáváme, všem našim dárcům, jejichž pomoci si vážíme, a našim návštěvnicím a návštěvníkům, kteří společně vytvářejí inspirativní a vstřícné prostředí. Petra Tenglerová, předsedkyně sdružení X. Kontaktní a identifikační data Název: občanské sdružení Heřmánci Zastoupené: PhDr. Petrou Tenglerovou Sídlo: Náves Svobody 49, Olomouc IČO: Datum registrace: Číslo registrace u MV: VS/1-1/65864/06-R Bankovní spojení: /

25 Statutární zástupce: PhDr. Petra Tenglerová Mob Když budeme ke svému okolí přistupovat s velkorysostí, moudrostí, zájmem, laskavostí a slitováním, když budeme ostatním pomáhat a nabídneme jim svůj soucit a pochopení, pomáháme tak vytvořit lidskou společnost, která dětem poskytne péči a bezpečí. Když dětem dáme svůj čas, lásku a optimismus, pomůžeme jim zvládnout jejich problémy, zármutek a trápení. Naučí se, že mohou samy rozhodovat o tom, jak naloží s tím, co jim život přinese. Barbara Colorosová: Krizové situace v rodině. Praha, Ikar 2008

26 PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM ŽLUTÉ Herna s programem pro rodi- PONDĚLÍ če s dětmi + hlídací koutek Stříhání, manikúra, pedikúra, kosmetika (1. PO v M) Rodinná psychologická poradna Individuální laktační a prenatální poradenství Individuální poradenství výživové a snižování nadváhy ČERVENÉ Masáže ÚTERÝ Herna pro rodiče s batolátky Cvičení s batolátky KOTĚ laktační poradenství Angličtina pro dosp. začátečníci Klub dvojčat + Nedoklubko (1. ÚT v M) Tvoření pro rodiče a děti (3. ÚT v M) Cvičení s míči proti bolestem zad Klub dvojčat bez dvojčat (2. ÚT v M) MODRÁ Herna a cvičení pro rodiče STŘEDA s miminkem + hlídací koutek Cvičení pro rodiče s miminky I. Berušky (4 8 M) Cvičení pro rodiče s miminky II. Kašpárci (9 18 M) Cvičení s méďou Béďou pro rodiče s dětmi (1 6 R) Angličtina pro dospělé I. skupina mírně pokročilí Angličtina pro dospělé II. skupina středně pokročilí ZELENÝ Školička Anička I. ČTVRTEK Školička Anička II Angličtina pro děti I. (6 8 R) Angličtina pro děti II. (5 6 R) HOKUSY POKUSY pro rodiče s dětmi 4 9 R (liché týdny) Angličtina pro dospělé pokročilí Orientální břišní tance DUHOVÝ Kancelář PÁTEK Baby English Club Herna s programem pro rodiče s dětmi + hlídací koutek Na křižovatce pracovního a osobního života: poradenství Šikulové tvoření pro rodiče s dětmi, Ekoprogramy Florbal pro děti (5 7 R) Florbal pro děti (8 10 R) Florbal dospělí SOBOTA Sobota pro táty (2. SO v M) PRO RODINU

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více